Κεφάλαιο 2. Κανόνες λεπτομερειών όπλισης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 2. Κανόνες λεπτομερειών όπλισης"

Transcript

1 2.5 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ [ΕΚΟΣ 17.6] Τύποι αγκυρώσεων [ΕΚΟΣ ] Διακρίνονται 4 τύποι αγκυρώσεων κατ αύξουσα αποδοτικότητα υπό εφελκυσμό ή θλίψη: 1. Ευθύγραμμες αγκυρώσεις 2. Αγκυρώσεις καμπύλου άκρου (D A : Πίνακας 2.1Α) 3. Ευθύγραμμες αγκυρώσεις με εγκάρσιες συγκολλητές ράβδους 4. Αγκυρώσεις με πρόσθετα μηχανικά μέσα Πίνακας 2.7 Τύποι αγκυρώσεων α/α Συντελεστής αποδοτικότητας τύπου αγκύρωσης α Ράβδος (1) υπό εφελκυσμό (+) ή θλίψη ( ) (+) ( ) 1 Αγκυρώσεις τύπου 1 και 2b επιτρέπονται για ράβδους με νευρώσεις ή λείες ράβδους με Ø 10mm (a) Άγκιστρο (2) ημικυκλικό (b) Άγκιστρο ορθογωνικό (c) Αναβολέας Η αντοχή της αγκύρωσης αποδεικνύεται πειραματικά. Εφαρμόζεται συνήθως σε τένοντες προέντασης - - Σε περίπτωση συνύπαρξης ευνοϊκών χαρακτηριστικών οι συντελεστές αποδοτικότητας πολλαπλασιάζονται, με κάτω όριο α tot 0.5 (π.χ. αγκύρωση υπό εφελκυσμό με καμπύλο άκρο και εγκάρσια συγκολλητή ράβδο: α tot =α 2 α ) (1) (2) Σε δομικά στοιχεία με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας (Μ.Α.Α.Π.), ο ικανοτικός σχεδιασμός προϋποθέτει ότι όλες οι διαμήκεις ράβδοι πρόκειται εν δυνάμει να διαρρεύσουν, είτε ως εφελκυόμενες, είτε ως θλιβόμενες. Συνεπώς για αγκυρώσεις τύπου 1 ή 2 απαιτείται πάντα α=1. Υποστηρίζεται όμως και η λιγότερο αυστηρή άποψη κατά την οποία οι διαμήκεις οπλισμοί της εκάστοτε θλιβόμενης ζώνης σε δοκούς υπό καμπτική καταπόνηση πρέπει να αγκυρωθούν ως θλιβόμενες ράβδοι μόνον εφόσον απαιτούνται από τη διαστασιολόγηση, δηλαδή μόνον εφόσον μ sd >μ lim. Κατά τον E.C.2: φ

2 Απαιτείται εγκάρσιος οπλισμός στις περιοχές αγκυρώσεων - Συνολική διατομή εγκάρσιων ράβδων στο μήκος αγκύρωσης: ΣA s,t 0.25A s,lmax, όπου A s,lmax η διατομή της μέγιστης από τις διαμήκεις ράβδους - Οι εγκάρσιες ράβδοι ισοκατανέμονται στο μήκος αγκύρωσης - Συνήθως επαρκεί ο εγκάρσιος οπλισμός διάτμησης των δομικών στοιχείων Βασικό μήκος αγκύρωσης (l b ) [17.6.2] Είναι το μήκος ευθύγραμμης αγκύρωσης για ανάπτυξη της δύναμης διαρροής σχεδιασμού της ράβδου: όπου: l b =(Ø/4) (f yd /f bd ) (βλέπε εξίσωση στο σχήμα 2.5) f bd : Βασική τιμή τάσης συνάφειας (Πιν. 2.6) f yd : Όριο διαρροής σχεδιασμού του χάλυβα (f yd =f yk /γ s ) Πίνακας 2.8 Βασικό μήκος αγκύρωσης (l b =n Ø) Π.Σ Υλικά C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 Ι ΙΙ Λείες ράβδοι S Νευροχάλυβες S Λείες ράβδοι S Νευροχάλυβες S Ο πίνακας 2.8 εφαρμόζεται: - Σε μεμονωμένες ράβδους λείες ή με νευρώσεις - Σε συγκολλητά δομικά πλέγματα με νευρώσεις εφόσον υπάρχει μία τουλάχιστον εγκάρσια συγκολλημένη ράβδος στο μήκος l b. Σε περιοχές με επαρκή εγκάρσια πίεση (Ε.Ε.Π.), λόγω αύξησης της f bd, προκύπτει: l b,p =l b /

3 2.5.3 Απαιτούμενο μήκος αγκύρωσης (l b,net ) [ΕΚΟΣ ] Ευθύγραμμες αγκύρωσεις εκτός κρισίμων περιοχών: Α όπου: s,req = α b,net b b,min Α s,prov α 0.5: Συντελεστής τύπου αγκύρωσης (Πίνακας 2.7) Α s,req : Υπολογιστικά απαιτούμενη διατομή οπλισμού Α s,prov : Υπάρχουσα διατομή ράβδων οπλισμού Ø για αγκύρωση ράβδων υπό εφελκυσμό b = Ø για αγκύρωση ράβδων υπό θλίψη b b,min (1) (1) 1 Ευθύγραμμες αγκυρώσεις εντός κρισίμων περιοχών: Ο ικανοτικός υπολογισμός προϋποθέτει την πλήρη εκμετάλλευση της αντοχής μέχρι διαρροής όλων των ράβδων οπλισμού που διατίθενται. Συνεπώς: l b,net =α l b l b,min Εξαιρούνται οι αγκυρώσεις σε κρίσιμες περιοχές δοκών και στύλων (όχι τοιχωμάτων) σε φέροντες οργανισμούς χωρίς απαιτήσεις περίσφιξης (n v >0.75, ΕΑΚ: β) Καμπύλες αγκυρώσεις εντός κόμβων: Το μήκος l b,net αναφέρεται γενικώς σε ευθύγραμμες αγκυρώσεις (τύπος 1) ή αγκυρώσεις καμπύλου άκρου (τύπος 2, Πίνακας 2.7). Καμπύλωση μέσα στο μήκος l b,net (καμπύλη αγκύρωση) επιτρέπεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: - Διάμετρος τυμπάνου καμπύλωσης (D B ): Πίνακας 2.1Β - Συντελεστής για κάθε τύπο αγκύρωσης (Πίνακας 2.7): α=1.0 - Επιτρέπεται μείωση του l b υπό εγκάρσια πίεση ( 2.4.5): n p Απαιτείται ευθύγραμμο τμήμα αγκύρωσης μήκους τουλάχιστον l b,min - Η διαμόρφωση αγκίστρου D A στο άκρο καμπύλης αγκύρωσης είναι κατασκευαστικά προβληματική και κατά την εκτίμηση του συντάκτη της παρούσας δεν συνεπάγεται μείωση του συνολικού μήκους αγκύρωσης l b,net (1) Βλέπε παρατήτηση (1) κάτω από Πίνακα

4 2.5.4 Διατάξεις αγκύρωσης διαμήκων ράβδων δοκών και στύλων [ΕΚΟΣ , ] Μεσαίοι κόμβοι δοκών Μ.Α.Α.Π. Ακραίοι κόμβοι δοκών Μ.Α.Α.Π. Κορυφαίοι κόμβοι στύλων Μ.Α.Α.Π. Σχήμα 2.10 Διατάξεις αγκύρωσης διαμήκων ράβδων δοκών και στύλων (1)2 (1) (2) Η απαίτηση ευθύγραμμου τμήματος l b,min καθορίζει το ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος στύλου ή ύψους δοκού αντίστοιχα. Προσοχή: Οι οπλισμοί της έξω παρειάς του υποστυλώματος πρέπει να αγκυρωθούν έξω από τον κόμβο 15

5 Πίνακας 2.9α Ελάχιστο πλάτος περιμετρικού στύλου λόγω απαίτησης ελάχιστου οριζόντιου σκέλους αγκύρωσης οπλισμών δοκού (θεώρηση l b,min =0.3l b ) Οπλισμοί δοκού S500: Ø L Σκ/μα ΕΕΠ n (l b =n Ø L ) Ελάχιστο πλάτος στύλου h c,min (mm) C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι h c,min =l 1 +l b,min +l 2 cw,nom + Øw + Ø L /2 l 1 = max c L,nom + Ø L /2 l 2 =5Ø L 16

6 Πίνακας 2.9b Ελάχιστο πλάτος περιμετρικού στύλου λόγω απαίτησης ελάχιστου οριζόντιου σκέλους αγκύρωσης οπλισμών δοκού (θεώρηση l b,min =0.6l b ) Οπλισμοί δοκού S500: Ø L Σκ/μα ΕΕΠ n (l b =n Ø L ) Ελάχιστο πλάτος στύλου h c,min (mm) C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Το πλάτος του στύλου (h c,min ) καθορίζεται πάντα από το l b,min των ράβδων άνω παρειάς (περιοχή συνάφειας ΙΙ), οι οποίες μάλιστα συνήθως είναι και μεγαλύτερης διαμέτρου από τις κάτω ράβδους Λαμβάνεται υπόψη ο περιορισμός l b,min 10Ø L Κόμβοι με επαρκή εγκάρσια πίεση (Ε.Ε.Π.: l b,p =l b /1.4) θεωρούνται: - Κόμβοι με τρεις (3) τουλάχιστον συντρέχουσες δοκούς - Κόμβοι με επαρκή περίσφιξη (ΕΚΟΣ ) n για δοκούς χωρίς Ε.Ε.Π. n'= (n: Πίνακας 2.8, Π.Σ. ΙΙ) n/1.4 για δοκούς με Ε.Ε.Π. Θεωρήθηκε: Περιβάλλον μέτρια διαβρωτικό, Ø w =8mm, D Β =20Ø L Για τις τιμές της επικάλυψης (c w,nom και c L,nom ) βλ

7 Πίνακας 2.10α Συνολικό απαιτούμενο μήκος καμπύλης αγκύρωσης διαμήκων ράβδων άνω (1) πέλματος δοκού σε κόμβο περιμέτρου (θεώρηση l b,min =0.3l b ) Οπλισμοί δοκού S500: Ø L Σκ/μα ΕΕΠ n (l b =n Ø L ) Συνολικό μήκος αγκύρωσης A b,tot (mm) C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι A A ' b,tot = 5ØL + b,net όπου ' b,net : μικτό μήκος αγκύρωσης (Π.Σ. ΙΙ, Π.Σ Ι) cw,nom + Øw + Ø L /2 l 1 = max c L,nom + Ø L /2 l 2 =5Ø L (1) Συνολικό μήκος αγκύρωσης διαμήκων ράβδων κάτω πέλματος δοκού: Κ K b,tot = 5Ø L + b,net όπου b,net = b ή b,p σε περιοχή συνάφειας Π.Σ.Ι 18

8 Πίνακας 2.10b Συνολικό απαιτούμενο μήκος καμπύλης αγκύρωσης διαμήκων ράβδων άνω πέλματος δοκού σε κόμβο περιμέτρου (θεώρηση l b,min =0.6l b ) Οπλισμοί δοκού S500: Ø L Σκ/μα ΕΕΠ n (l b =n Ø L ) Συνολικό μήκος αγκύρωσης A b,tot (mm) C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Θεωρήθηκε πλάτος στύλου ίσο με το ελάχιστο απαιτούμενο (h c,min ) για l b,min =0.3l b (ή 0.6l b ), από τον Πίνακα 2.9α (ή 2.9b). Εφόσον h c >h c,min το A b,tot αυξάνει ως εξής: A b,tot = A b,tot Δh c όπου Δh c =h c -h c,min Λαμβάνεται υπόψη ο περιορισμός l b,min 10Ø L Κόμβοι με επαρκή εγκάρσια πίεση (Ε.Ε.Π.: l b,p =l b /1.4) θεωρούνται: - Κόμβοι με τρεις (3) τουλάχιστον συντρέχουσες δοκούς - Κόμβοι με επαρκή περίσφιξη (ΕΚΟΣ ) n για δοκούς χωρίς Ε.Ε.Π. n'= (n: Πίνακας 2.8, Π.Σ. ΙΙ) n/1.4 για δοκούς με Ε.Ε.Π. Θεωρήθηκε: Περιβάλλον μέτρια διαβρωτικό, Ø w =8mm, D Β =20Ø L Για τις τιμές της επικάλυψης (c w,nom και c L,nom ) βλ

9 Πίνακας 2.11α Ελάχιστο απαιτούμενο ύψος δοκού h b,min επαρκές για το κατακόρυφο σκέλος καμπύλης αγκύρωσης διαμήκων ράβδων άνω (1) πέλματος δοκού σε κόμβο περιμέτρου (θεώρηση l b,min =0.3l b ) Οπλισμοί δοκού S500: Ø L Σκ/μα ΕΕΠ n (l b =n Ø L ) Ελάχιστο ύψος δοκού επαρκές για την αγκύρωση των ράβδων άνω πέλματος σε ακραίο κόμβο h b,min (mm) C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι A b,min 1 b,v h = + cw,nom + Øw + Ø L /2 l 1 = max c L,nom + Ø L /2 l 2 =5Ø L (1) Η αγκύρωση ράβδων άνω πέλματος είναι καθοριστική καθώς απαιτεί μεγαλύτερο σκέλος ( Α > Κ ) από ράβδους ίσης διαμέτρου στο κάτω πέλμα b,v b,v 20

10 Πίνακας 2.11b Συνολικό απαιτούμενο μήκος καμπύλης αγκύρωσης διαμήκων ράβδων άνω πέλματος δοκού σε κόμβο περιμέτρου (θεώρηση l b,min =0.6l b ) Οπλισμοί δοκού S500: Ø L Σκ/μα ΕΕΠ n (l b =n Ø L ) Ελάχιστο ύψος δοκού επαρκές για την αγκύρωση των ράβδων άνω πέλματος σε ακραίο κόμβο h b,min (mm) C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Θεωρήθηκε πλάτος στύλου ίσο με το ελάχιστο απαιτούμενο (h c,min ) για l b,min =0.3l b (ή 0.6l b ), από τον Πίνακα 2.9α (ή 2.9b). Εφόσον h c >h c,min το h b,min μειώνεται ως εξής: h b,min =h b,min Δh c όπου Δh c =h c -h c,min Λαμβάνεται υπόψη ο περιορισμός l b,min 10Ø L Κόμβοι με επαρκή εγκάρσια πίεση (Ε.Ε.Π.: l b,p =l b /1.4) θεωρούνται: - Κόμβοι με τρεις (3) τουλάχιστον συντρέχουσες δοκούς - Κόμβοι με επαρκή περίσφιξη (ΕΚΟΣ ) n για δοκούς χωρίς Ε.Ε.Π. n'= (n: Πίνακας 2.8, Π.Σ. ΙΙ) n/1.4 για δοκούς με Ε.Ε.Π. Θεωρήθηκε: Περιβάλλον μέτρια διαβρωτικό, Ø w =8mm, D Β =20Ø L Για τις τιμές της επικάλυψης (c w,nom και c L,nom ) βλ

11 Πίνακας 2.12α Ελάχιστο ύψος δοκού δώματος λόγω απαίτησης ελάχιστου κατακόρυφου σκέλους αγκύρωσης οπλισμών στύλου (θεώρηση l b,min =0.3l b ) Οπλισμοί στύλου S500: Ø L Σκ/μα ΕΕΠ n (l b =n Ø L ) Ελάχιστο ύψος δοκού δώματος h b,min (mm) C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι h b,min =l 1 +l b,min +l 2 cf,nom + Øf + Ø L /2 l 1 = max c L,nom + Ø L /2 l 2 =5Ø L 22

12 Πίνακας 2.12b Ελάχιστο ύψος δοκού δώματος λόγω απαίτησης ελάχιστου κατακόρυφου σκέλους αγκύρωσης οπλισμών στύλου (θεώρηση l b,min =0.6l b ) Οπλισμοί στύλου S500: Ø L Σκ/μα ΕΕΠ n (l b =n Ø L ) Ελάχιστο ύψος δοκού δώματος h b,min (mm) C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Το ύψος της δοκού (h b,min ) καθορίζεται από το κατακόρυφο σκέλος αγκύρωσης l b,min των ράβδων του στύλου (περιοχή συνάφειας Ι) Λαμβάνεται υπόψη ο περιορισμός l b,min 10Ø L Κόμβοι με επαρκή εγκάρσια πίεση (Ε.Ε.Π.: l b,p =l b /1.4) θεωρούνται: - Κόμβοι με τρεις (3) τουλάχιστον συντρέχουσες δοκούς - Κόμβοι με επαρκή περίσφιξη (ΕΚΟΣ ) n για δοκούς χωρίς Ε.Ε.Π. n'= (n: Πίνακας 2.8, Π.Σ. ΙΙ) n/1.4 για δοκούς με Ε.Ε.Π. Θεωρήθηκε: Περιβάλλον μέτρια διαβρωτικό, Ø f =10mm, D Β =20Ø L Για τις τιμές της επικάλυψης (c f,nom και c L,nom ) βλ

13 Πίνακας 2.13α Συνολικό απαιτούμενο μήκος καμπύλης αγκύρωσης διαμήκων ράβδων στύλου σε κόμβο δώματος (θεώρηση l b,min =0.3l b ) Οπλισμοί στύλου S500: Ø L Σκ/μα ΕΕΠ n (l b =n Ø L ) Συνολικό μήκος αγκύρωσης l b,tot (mm) C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι ' b,tot = 5ØL + b,net όπου ' b,net : μικτό μήκος αγκύρωσης (Π.Σ. ΙΙ, Π.Σ Ι) cf,nom + Øf + Ø L /2 l 1 = max c L,nom + Ø L /2 l 2 =5Ø L 24

14 Πίνακας 2.13b Ελάχιστο ύψος δοκού δώματος λόγω απαίτησης ελάχιστου κατακόρυφου σκέλους αγκύρωσης οπλισμών στύλου (θεώρηση l b,min =0.6l b ) Οπλισμοί στύλου S500: Ø L Σκ/μα ΕΕΠ n (l b =n Ø L ) Συνολικό μήκος αγκύρωσης l b,tot (mm) C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Θεωρήθηκε ύψος δοκού ίσο με το ελάχιστο απαιτούμενο (h bmin ) για l b,min =0.3l b (ή 0.6l b ), από τον Πίνακα 2.12α (ή 2.12b). Εφόσον h b >h b,min το l b,tot μειώνεται ως εξής: l b,tot =l b,tot 0.43Δh b όπου Δh b =h b h b,min Λαμβάνεται υπόψη ο περιορισμός l b,min 10Ø L Κόμβοι με επαρκή εγκάρσια πίεση (Ε.Ε.Π.: l b,p =l b /1.4) θεωρούνται: - Κόμβοι με τρεις (3) τουλάχιστον συντρέχουσες δοκούς - Κόμβοι με επαρκή περίσφιξη (ΕΚΟΣ ) n για δοκούς χωρίς Ε.Ε.Π. n'= (n: Πίνακας 2.8, Π.Σ. ΙΙ) n/1.4 για δοκούς με Ε.Ε.Π. Θεωρήθηκε: Περιβάλλον μέτρια διαβρωτικό, Ø f =10mm, D Β =20Ø L Για τις τιμές της επικάλυψης (c f,nom και c L,nom ) βλ

15 2.6 ΕΝΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ [ΕΚΟΣ 17.7] Είδη ενώσεων Ανάγκη επιμήκυνσης των οπλισμών προκύπτει όταν το απαιτούμενο μήκος των ράβδων ξεπερνά το σύνηθες μήκος παραγωγής ευθύγραμμων ράβδων (14m) Διάκριση είδους ένωσης - Έμμεση ένωση με υπερκάλυψη ράβδων (μάτιση) - Άμεση ένωση με συγκόλληση - Άμεση ένωση με μηχανικά μέσα Ενώσεις με υπερκάλυψη Διαμόρφωση άκρων ράβδων: Άγκιστρα ή αναβολείς δε μειώνουν το απαιτούμενο μήκος παράθεσης (l 0 ) ενώ απαγορεύονται για θλιβόμενες ράβδους καθώς υπάρχει κίνδυνος λυγισμού των άκρων των ράβδων. Σχήμα 2.11 Διαμόρφωση άκρων ράβδων Διάταξεις διαμόρφωσης ενώσεων με υπερκάλυψη - Απαιτείται εγκάρσιος οπλισμός στο μήκος l 0 καθώς οι λοξές θλιβόμενες διαγώνιοι σκυροδέματος προκαλούν εγκάρσιες τάσεις διάρρηξης (Σχ. 2.12) Σχήμα 2.12 Εγκάρσιες τάσεις διάρρηξης 26

16 - Απαιτείται l 0 >l b,net καθώς δεν ενεργοποιείται η συνάφεια σε όλη την περίμετρο των ράβδων - Δεν επιτρέπεται η ένωση σε περιοχές υψηλής έντασης (μέσα ανοιγμάτων, κρίσιμες περιοχές) - Απαιτείται απόσταση 0.3l 0 μεταξύ γειτονικών θέσεων ένωσης (μετατόπιση) ώστε να μην επιπροστίθενται οι τάσεις διάρρηξης (σχ. 2.12) - Διατάσσονται συμμετρικά στο πλάτος της διατομής Σχήμα 2.13 Μετατόπιση ενώσεων Πίνακας 2.14 Ποσοστά εφελκυόμενων ράβδων που ενώνονται σε μία θέση Θέση ράβδων Τύπος ράβδων Ποσοστά ένωσης Κύριοι οπλισμοί Ράβδοι με Μία στρώση έως 100% νευρώσεις Πολλές στρώσεις 50% όλων Λείες ράβδοι 33% κάθε στρώσης Διανομές Ανεξαρτήτως τύπου έως 100% - Θλιβόμενες ράβδοι: έως 100% σε κάθε περίπτωση 27

17 Μήκος υπερκάλυψης ράβδων - Θλιβόμενες ράβδοι: l 0 l b,net - Εφελκυόμενες ράβδοι l 0 =α 1 l b,net l 0,min όπου α 1 : συντελεστής κατά τον πίνακα 2.15 l 0,min =max(0.3α α 1 l b, 15Ø, 200mm) (α: πίνακας 2.7) b Πίνακας 2.15 Συντελεστής μήκους υπερκάλυψης α 1 [ΕΚΟΣ Πίν.17.5] α α b Κύριοι οπλισμοί Ποσοστό ένωσης επί του συνόλου των ράβδων b 20% 25% 33% 50% >50% Διανομές Έως 100% α 10Ø είτε b 5Ø α>10ø και b>5ø Εγκάρσιος οπλισμός στην περιοχή υπερκάλυψης Ο υπάρχων οπλισμός (συνδετήρες, διανομές) συνυπολογίζεται ως εγκάρσιος οπλισμός ένωσης και συνήθως είναι αρκετός Σχήμα 2.14 Διάταξη εγκάρσιου οπλισμού στη θέση ένωσης 28

18 Πίνακας 2.16 Απαιτούμενη διατομή εγκάρσιου οπλισμού Διάταξη ενώσεων Ø L (mm) Ποσοστό ένωσης Διατομή εγκάρσιου οπλισμού Ευμενής ΣΑst Αsl <16 έως 100% 16 20% Δεν απαιτείται έλεγχος ΣΑ st Α sl,max ΣΑst Δυσμενής ΣΑsl Τυχόντα ΣΑ st ΣΑ sl Π.χ.: ΣΑ sl : 3Ø20=9.43cm 2 ΣΑ st : 6 δίτμητοι Ø10 ή 10 δίτμητοι Ø Αναμονές υποστυλωμάτων [ΕΚΟΣ ] l 0 max( α, ) 1 b, L,o b, L,u - Στύλοι Μ.Α.Α.Π.: α 1 =1.4 - s o Ø w 100mm 4ØL,min 8mm ØL,max 3 Επαρκής περίσφιξη: = /1.4 - Στύλοι Χ.Α.Α.Π.: α 1 =1.0 - s o 6Ø L,min 6mm Μη επαρκής περίσφιξη: b Ø w ØL,max 4 Πίνακας 2.8 b,p b Σχήμα 2.15 Αναμονές υποστυλωμάτων 29

19 Πίνακας 2.17 Μήκος αναμονών στύλων με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας (Μ.Α.Α.Π.) Οπλισμοί στύλου S500: Ø L, Σκυρόδεμα n' (l b =n' Ø L,o ) Μήκος αναμονών στύλων: 0 = 1.4 b, (mm) L,o C16/ C20/ C25/ C30/ C35/ C40/ C45/ C50/ Το μήκος αναμονής προκύπτει δυσμενέστερο από τη σχέση 0 = 1.4 b,, L,o ακόμη και για σημαντική διαφορά διαμέτρων διαμήκων ράβδων (Ø L,o Ø L,u /1.4) μεταξύ των ορόφων: l b =n Ø L,o όπου n =n/1.4 (Π.Σ. Ι) Οι κανονιστικές διατάξεις δεν παρέχουν καμία άλλη δυνατότητα περιορισμού του l 0, πλην της συγκόλλησης Ένωση οπλισμών με συγκόλληση Εφαρμόζεται συνήθως σε περίπτωση αναμονών ανεπαρκούς μήκους (εναλλακτικά εμφυτεύονται νέες ράβδοι με ρητίνη ή ειδικά κονιάματα) Επιτρέπεται συγκόλληση όλων των ράβδων σε μία θέση Συνιστάται η θεώρηση του 80% της αντοχής των ράβδων Δεν απαιτείται ιδιαίτερος εγκάρσιος οπλισμός Χαρακτηριστικά ηλεκτροδίων: Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των ράβδων και επένδυση βασική ή όξινη (ρουτιλίου). π.χ. ηλεκτρόδια τύπου Ε51/55 B10 κατά DIN 1913 Διάμετρος ηλεκτροδίων Ράβδοι Ø L (mm) Ηλεκ/δια Ø el (mm)

20 Προσοχή: Οι ραφές έχουν μειωμένη πλαστιμότητα. Απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό. Διαμόρφωση ένωσης με συγκόλληση i) Έκκεντρη ένωση Μονόπλευρη ραφή ii) Κεντρική ένωση Μονόπλευρες ραφές iii) Κεντρική ένωση(1) Εσωρραφή iv) Κεντρική ένωση μέσω λεπίδων Σχήμα 2.16 Τύποι ενώσεων με συγκόλληση (1) Δυσκολίες εργοταξιακής εφαρμογής. Επιτρέπεται για ράβδους Ø 20mm 31

21 2.7 ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ [ΕΚΟΣ , 17.8] Κανόνας μετατόπισης περιβάλλουσας ροπών Υπολογισμός διαμήκους οπλισμού ρηγματωμένης δοκού F c +F s =0 F s z=m 2 (Μ 2 >M 1 ) Σχήμα 2.17 Διαστασιολόγηση ρηγματωμένης δοκού - Είναι φανερό ότι για την εξασφάλιση της ισορροπίας ο απαιτούμενος οπλισμός στη θέση έναρξης της ρωγμής (1) πρέπει να υπολογιστεί για την καμπτική ροπή στη διατομή (2) όπου περατούται η ροπή - Συνεπώς απαιτείται μετάθεση του διαγράμματος ροπών κατά το μήκος α l z. Προφανώς στη θέση μέγιστης ροπής (Μ max : κατακόρυφες ρωγμές) δεν απαιτείται μετάθεση Περιβάλλουσα ροπών, περιβάλλουσα αντοχής, αναπτύγματα οπλισμών. - Απαιτείται μεταβλητό μήκος μετάθεσης: α l =z(1-cotα)/2, όπου α η γωνία των συνδετήρων με τον άξονα της δοκού. - Επιτρέπεται απλουστευτικά σταθερό μήκος μετάθεσης α l =0.9d/2 (1) Παρατήρηση: Η κλιμάκωση των οπλισμών, όπως και η κάμψη ράβδων από τα ανοίγματα προς τις στηρίξεις, εξοικονομεί χάλυβα, αλλά απαιτεί περισσότερο χρόνο μελέτης και κυρίως διαμόρφωσης και τοποθέτησης των ράβδων. Καθώς όμως σήμερα η οικονομία στην κατασκευή επιτυγχάνεται με περιορισμό των (1) Στην παράγραφο του ΕΚΟΣ αναφέρεται εκ παραδρομής: α l =0.9d 32

22 εργατικών και όχι των υλικών, η λεπτομερής κλιμάκωση ή κάμψη των οπλισμών εφαρμόζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως: - Δοκοί με μεγάλα ανοίγματα. - Προκατασκευή με μεγάλο πλήθος όμοιων δομικών στοιχείων. - Σημειώνεται ότι η κάμψη ράβδων (λοξές ράβδοι) δεν απαγορεύεται ακόμη και σε δοκούς με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας (Μ.Α.Α.Π.) Σχήμα 2.18 Κλιμάκωση διαμήκους οπλισμού Αγκύρωση διαμήκων ράβδων εκτός στηρίξεων [ΕΚΟΣ ] Ράβδοι που δεν χρησιμοποιούνται ως οπλισμοί διάτμησης Ράβδοι που κάμπτονται και χρησιμοποιούνται ως οπλισμοί διάτμησης Σχήμα 2.19 Αγκύρωση διαμήκων ράβδων εκτός στηρίξεων 33

23 2.7.3 Αγκυρώσεις σε ακραίες στηρίξεις [ΕΚΟΣ ] Πλάκες και δοκοί χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας (Χ.Α.Α.Π.) - Ποσοστό του οπλισμού ανοίγματος που πρέπει να προεκτείνεται στις στηρίξεις: Πλάκες χωρίς οπλισμό διάτμησης: 50% Πλάκες με οπλισμό διάτμησης: 25% Δοκοί: 25% - Η αγκύρωση να αναλαμβάνει εφελκυστική δύναμη F t F t α = Vsd z Σχήμα 2.20 Αγκυρώσεις σε ακραίες στηρίξεις δοκών Χ.Α.Α.Π. Δοκοί με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας (Μ.Α.Α.Π.) Βλέπε σχήμα 2.10 και ΕΚΟΣ Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αγκύρωσης ράβδων Σχήμα 2.21 Χαρακτηριστικές διαμορφώσεις αγκυρώσεων (Leonhardt [7]) 34

24 2.7.4 Αγκυρώσεις σε ενδιάμεσες στηρίξεις [ΕΚΟΣ ] Πλάκες και δοκοί χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας (Χ.Α.Α.Π.) Θεωρείται επαρκές Συνιστάται (1) Σχήμα 2.22 Αγκυρώσεις σε μεσαίες στηρίξεις πλακών ή δοκών Χ.Α.Α.Π. Δοκοί με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας (Μ.Α.Α.Π.) Βλέπε σχήμα 2.10 και ΕΚΟΣ (1) Η επιπλέον ράβδος εξασφαλίζει τη δυνατότητα παραλαβής τυχηματικής ροπής (υποχώρηση στήριξης, έκρηξη, πυρκαγιά) 35

25 2.8 ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ [ΕΚΟΣ 17.9] Αγκύρωση άκρων των συνδετήρων [ΕΚΟΣ ] - Για χάλυβα S220: D 2.5Ø - Για χάλυβα S400 ή S500: D 4.0Ø - Συνδετήρες βιομηχανικής παραγωγής σε πλάκες ή πλακοδοκούς Χ.Α.Α.Π. - ( ) Συγκολλητές ράβδοι Σχήμα 2.23 Διαμόρφωση αγκυρώσεων άκρων συνδετήρων Διαμόρφωση συνδετήρων [ΕΚΟΣ , 3, 4] (a) Πλάκες ή πλακοδοκοί (b) Δοκοί, Στύλοι, Τοιχώματα (c) Κυκλικοί στύλοι (d) Στοιχεία υπό άμεση στρέψη (e) Εγκάρσιοι σύνδεσμοι μορφής S Σχήμα 2.24 Διαμόρφωση συνδετήρων και συνδέσμων 1 (1) Επιτρέπεται με διάταξη των ορθογωνικών αγκίστρων σε διαφορετικές διαμήκεις ράβδους 36

26 2.9 ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ [EΚΟΣ 17,11] Στις επιφάνειες των αρμών διακοπής σκυροδέτησης πρέπει να διατίθεται οπλισμός συρραφής ικανός να παραλάβει την δύναμη ολίσθησης (διατμητική ροή) Οι οπλισμοί συρραφής πρέπει να διανέμονται ομοιόμορφα κατά μήκος του αρμού, σχηματίζουν γωνία α=45 ο 90 0 με την επιφάνεια διακοπής σκυροδέτησης και αγκυρώνονται αμφίπλευρα. Υπάρχων εγκάρσιος οπλισμός επιτρέπεται να συνυπολογίζεται ως οπλισμός συρραφής Διαστασιολόγηση οπλισμών συρραφής ν sd A s s f yd (1+cotα) sinα όπου: ν sd : Δύναμη ολίσθησης ανά μονάδα μήκους αρμού (διατμητική ροή) Α s : Άθροισμα των διατομών των ράβδων συρραφής κατά μήκος του αρμού s: Απόσταση μεταξύ διαδοχικών ράβδων συρραφής κατά μήκος του αρμού α: Η γωνία μεταξύ των οπλισμών και της επιφάνειας του αρμού Παράδειγμα: Οπλισμός συρραφής πελμάτων-κορμού πλακοδοκού (ράβδοι S500) Σχήμα 2.25 Οπλισμός συρραφής αρμού διακοπής σκυροδέτησης 37

27 Mmax Fc = = 963kN z Ac, Fc,1 Fc = kN A sd c,1 v c,tot V = F / = 200kN/m Asd V 200 s f (1+ cotα) sinα f (1 + 1) sd = = yd 4 2 = cm / m 6Ø8/m μήκους αρμού yd Συνήθως αρκούν οι υφιστάμενοι οπλισμοί κάμψης της πλάκας 38

28 2.10 ΔΕΣΜΕΣ ΡΑΒΔΩΝ [ΕΚΟΣ 17.12] Επιτρέπονται μόνο για ράβδους με νευρώσεις της ίδιας ποιότητας χάλυβα και διαμέτρου Ø 28mm Πλήθος ράβδων δέσμης n 3. Επιτρέπεται n=4 μόνο για κατακόρυφες θλιβόμενες ράβδους ή σε περιοχές ενώσεων Επιτρεπόμενες διατάξεις: Ισοδύναμη διάμετρος: Ø n =Ø n 55mm Πάχος επικάλυψης και αποστάσεις μετρώνται από την πραγματική εξωτερική περίμετρο της δέσμης Αγκυρώσεις ή ενώσεις γίνονται μόνο με ευθύγραμμα άκρα. Οι ράβδοι αγκυρώνονται ή υπερκαλύπτονται μία προς μία με κατάλληλη μετάθεση των θέσεων αγκύρωσης ή ένωσης. Σε καμία θέση της ένωσης δεν επιτρέπεται να υπάρχουν περισσότερες από 4 ράβδοι. Αγκύρωση ή ένωση Δέσμης 2 ράβδων Δέσμης 3 ράβδων Δέσμης 4 ράβδων Σχήμα 2.26 Αγκύρωση, ένωση ράβδων δέσμης (1) (1) Οι ράβδοι της δέσμης δεν σχεδιάζονται σε επαφή για λόγους ευκρίνειας 39

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc Επικοινωνία: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την θέση των ράβδων κατά τη σκυροδέτηση [=1 για ευνοϊκές συνθήκες, =0.7 για μη ευνοϊκές συνθήκες]

: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την θέση των ράβδων κατά τη σκυροδέτηση [=1 για ευνοϊκές συνθήκες, =0.7 για μη ευνοϊκές συνθήκες] Αντοχή σχεδιασμού f bd Η οριακή τάση συνάφειας f bd προκύπτει σαν πολλαπλάσιο της εφελκυστικής αντοχής σχεδιασμού σκυροδέματος f ctd : όπου f bd = η 1 η 2 η 3 η 4 f ctd, όπου f ctd =f ctk0.05 /γ c f ctk

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΕΙΣ Στόχος ενώσεων:οι δυνάµεις να µεταβιβάζονται από τη µία ράβδο στην άλλη ράβδο. Τεχνικές ενώσεων: - Υπερκάλυψη των ράβδων, µε ή χωρίς καµπυλώσε

ΕΝΩΣΕΙΣ Στόχος ενώσεων:οι δυνάµεις να µεταβιβάζονται από τη µία ράβδο στην άλλη ράβδο. Τεχνικές ενώσεων: - Υπερκάλυψη των ράβδων, µε ή χωρίς καµπυλώσε ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Ια ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΑ - ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

(MPa) f ctk0.05 = 0.7f ctm (MPa); E s = 200 GPa

(MPa) f ctk0.05 = 0.7f ctm (MPa); E s = 200 GPa Βοήθηµα µαθήµατος Ωπλισµένο Σκυρόδεµα Ια (Προσοχή: Εκτύπωση 6 σελίδων σε 3 φύλλα) Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΛΥΒΑ Συντελεστές υλικών και φορτίων για ΟΚΑ (βασικοί συνδυασµοί): γ c =1.5, γ =1.15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΑΤΙΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΑΤΙΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΑΤΙΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ Σχεδιασμός Επίπεδων Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος Ε. Μπούσιας www.strulab.civil.upatras.gr 1 Συνάφεια σκυροδέματος- χάλυβα 2 1 10/6/16 ΣΥΝΑΦΕΙΑ Επηρεάζει τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Σταματίνα Σκέντερη 1

Σταματίνα Σκέντερη 1 Σταματίνα Σκέντερη 1 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου Γεώργιο Μιχαήλ Εξαρχάκο και Δημήτριο Δρίβα, για τις γνώσεις που μου προσέφεραν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής μου εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Σύντομη επανάληψη διαστασιολόγησης δοκών, στύλων και τοιχείων από Ο/Σ Πλαίσιο υπό φορτία βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Κελύφη οπλισμένου σκυροδέματος Κελύφη Ο/Σ Καμπύλοι επιφανειακοί φορείς μικρού πάχους Εντατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18193

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18193 17.7.2.2 Μήκος υπερκάλυψης εφελκυόμενων ράβδων Το απαιτούμενο μήκος υπερκάλυψης λο εφελκυόμενων ράβδων (Σχήμα Σ17.4) υπολογίζεται από το αντίστοιχο απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ

Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ Τ.Ε.Ι. K.M. Τμήμα ΠΓ&ΜΤΓ Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Διδάσκων: Παναγόπουλος Γιώργος Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ Δίνεται η κάτοψη του σχήματος που ακολουθεί και ζητείται να εξεταστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 1 Παθολογια και τεκμηριωση Στατική συμπεριφορά Στατική συμπεριφορά Στατική συμπεριφορά Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Επίλυση γραμμικών φορέων ΟΣ σύμφωνα με τους EC & EC8 ΑΣΚΗΣΗ 4 (3/3/017) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Να υπολογιστεί σε κάµψη η µονοπροέχουσα δοκός του σχήµατος για συνδυασµό φόρτισης 135G15Q Η δοκός ανήκει σε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές οπλισμένου σκυροδέματος Δεξαμενές οπλισμένου σκυροδέματος Το σημαντικότερο πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 10 Οκτωβρίου 2009 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΙΤΑΚΗ Διπλ. Πολ. Μηχανικός, MSc, DIC Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr BETONe xpress ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΒΡ-ΠΡ.-001, Βραχύς π ρόβολος 1.1. Διαστάσεις, φορτία 1.2. Μοντέλο διαστασιολόγησης 1.3. Αντοχή λοξής θλίψης σκυροδέματος Vrd2 1.4. Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών Ανθεκτικότητα Σε ιάρκεια Επικάλυψη Οπλισµών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική εφόσον ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός αμεταθετότητας πλαισίων

Ορισμός αμεταθετότητας πλαισίων 18168 _ ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) _ 14.3.1 Ορισμός αμεταθετότητας πλαισίων Τα πλαίσια μπορούν να θεωρηθούν ως αμετάθετα όταν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις των παρ. α ή β που ακολουθούν:

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5 ( Σχόλια) (Κείµ ενο) 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9.1 Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής N Sd Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως V Sd M Sd1 h N Sd M Sd2 V Sd L l s =M Sd /V Sd M Sd

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών

Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 26-6-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαια 8-9

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαια 8-9 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαια 8-9 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 2. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικά στοιχεία περί σεισμού και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων

Θεωρητικά στοιχεία περί σεισμού και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. Εισαγωγικά Αγκυρώσεις

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. Εισαγωγικά Αγκυρώσεις ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Ια ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΑ - ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΡΑΧΕΩΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝ1992 [EC 2]

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΡΑΧΕΩΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝ1992 [EC 2] ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΡΑΧΕΩΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝ1992 [EC 2] Βραχύς πρόβολος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς διαφόρων διατάξεων δικτυωτών συνδέσμων σε πλευρικά επιβαλλόμενα φορτία. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Αντισεισμικός σχεδιασμός στεγάστρου με συνδέσμους δυσκαμψίας με εκκεντρότητα Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

EN : 2004 Eurocode 8 :Design of structures for earthquake resistance

EN : 2004 Eurocode 8 :Design of structures for earthquake resistance Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων ΤΡΙΠΟΛΗ, 12 Δεκεμβρίου 2009 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΙΤΑΚΗ Διπλ. Πολ. Μηχανικός, MSc, DIC Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

1/15 3_ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΦΙΞΗΣ

1/15 3_ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΦΙΞΗΣ 1/15 3_ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΦΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-09-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες χωρίς δοκούς Οπλισμός κατά δύο διευθύνσεις Μονολιθική σύνδεση με τα υποστυλώματα Απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

6 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ

6 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...7 Παράδειγμα Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη, υπό ανεμοπίεση...9 Παράδειγμα Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη υπό αναρρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Π1 Ππρ. Δ1 (20x60cm) Σ1 (25x25cm) Άσκηση 1 η

Π1 Ππρ. Δ1 (20x60cm) Σ1 (25x25cm) Άσκηση 1 η Πλάκες 1 ο μάθημα εργαστηρίου 1 Άσκηση 1 η Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Υπολογισμοί συγκολλήσεων

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Υπολογισμοί συγκολλήσεων Σχήμα 1 Δυο ελάσματα πάχους h, συγκολλημένα σε μήκος L, με υλικό συγκόλλησης ορίου ροής S y, που εφελκύονται με δύναμη P. Αν το πάχος της συγκόλλησης είναι h, τότε η αναπτυσσόμενη στο υλικό της συγκόλλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π.,

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., Αποκατάσταση Ανεπαρκών Αναμονών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., nikosgeorgakopoulos94@gmail.com Περίληψη Η παρούσα εργασία στοχεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Πλευρικός λυγισμός δοκού γέφυρας Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.1 Γενικά Ο σχεδιασμός ενισχύσεων με σύνθετα υλικά ακολουθεί τη φιλοσοφία των σύγχρονων κανονισμών (π.χ. ΕΚΩΣ 2000, ΕΑΚ 2000, Ευρωκώδικες 2, 6 και 8, ΚΑΝΕΠΕ), και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6. Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6. Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6 Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 6 ΜΕΡΟΣ 1-1: ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΟΠΛΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ (σε φάση ψηφίσεως από τις χώρες-μέλη)

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή

Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή Α-Λ. Σπαθής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Εργαστήριο Κατασκευών, Τμήμα Πολιτικών, Μηχ, Παν. Πατρών Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

Χ. ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με Βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8» ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΑΛΥΒ ΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΑΛΥΒ ΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΑΛΥΒ ΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ (Στην Ελλάδα έχει επικρατήσει ο όρος «σιδηρούς οπλισµός» αντί του ορθού όρου «χαλύβδινος οπλισµός» και σίδηρος αντί του ορθού, «χάλυβας» καθώς σίδηρος είναι το χηµική στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

5 Κυκλικό υποστύλωμα 6 Υποστύλωμα κοίλης κυκλικής διατομής 7 Υποστύλωμα κοίλης ορθογωνικής διατομής

5 Κυκλικό υποστύλωμα 6 Υποστύλωμα κοίλης κυκλικής διατομής 7 Υποστύλωμα κοίλης ορθογωνικής διατομής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων 7.1 Γενικά Τα υποστυλώματα, μαζί με τα τοιχώματα, αποτελούν τα κατακόρυφα στοιχεία των κατασκευών από Ο/Σ. Όπως είναι αυτονόητο, τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ν Α Υ Π Λ Ι Ο : Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α, Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ο ρ γ ά ν ω σ η : Τ Ε Ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ε Μ Π Ναύπλιο 8 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ. Εργασια Νο 20 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ. ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Η Τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρµογής 2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Οι ράβδοι οπλισµού πρέπει να έχουν η µία από την άλλη τέτοιες αποστάσεις, ώστε να περνά ανάµεσά τους και το µεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή. 3.2 Δοκοί υπό φορτία βαρύτητος E G P Q Q

ΔΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή. 3.2 Δοκοί υπό φορτία βαρύτητος E G P Q Q ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΚΟΙ 3.1 Εισαγωγή Στις κατασκευές οι δοκοί, όπως και όλα τα άλλα δομικά στοιχεία, αποτελούν ένα τμήμα του γενικότερου δομικού συνόλου στο οποίο συνυπάρχουν τα υποστυλώματα, οι δοκοί, οι πλάκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Μηχανών. Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά

Στοιχεία Μηχανών. Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά Στοιχεία Μηχανών Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά Ύλη μαθήματος -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΞΟΝΕΣ -ΚΟΧΛΙΕΣ -ΙΜΑΝΤΕΣ -ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 25% πρόοδος 15% θέμα

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 8.1 Γενικά Η ενίσχυση τοιχοποιίας με σύνθετα υλικά μπορεί να γίνει βάσει των αρχών που διέπουν την ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα, λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης.

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. 1. Ανατροπής ολίσθησης. 2. Φέρουσας ικανότητας 3. Καθιζήσεων Να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι διατομών και να υπολογισθεί ο απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Κανόνες ΌπλισηςκατάEΚ2 καιεκ8

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Κανόνες ΌπλισηςκατάEΚ2 καιεκ8 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Κανόνες ΌπλισηςκατάEΚ2 καιεκ8 Τρίπολη, Απρίλιος 2011 Θεόδωρος Χ. Ρουσάκης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας ΔΠΘ trousak@civil civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΥΒΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.1 Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος 15 1.2 Αύξηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με την πάροδο του χρόνου 16 1.3 Εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος 17 1.4 Εφελκυστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαια 8 και 9 ιαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεµιναρίων Χρήστος Ιγνατάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 11-9-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πεδιλοδοκών.

Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πεδιλοδοκών. CSI Hellas, Μάρτιος 4 Τεχνική Οδηγία 7 Πιλοδοκοί Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πιλοδοκών. Γενικά Η πιλοδοκός προσοµοιώνεται στο ETABS µε ένα ραβδωτό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης δοκών

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης δοκών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές Ωπλισμένου. Σκυροδέματος ΙΙ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΚΛ

Κατασκευές Ωπλισμένου. Σκυροδέματος ΙΙ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΚΛ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης_ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών_ Τομέας Δομικών Έργων Κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΙΙ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΚΛ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΑΡΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ Εφελκυσμός από εξωτερική φόρτιση: 0.60

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Π1. Πίνακες υπολογισμού

Π1. Πίνακες υπολογισμού Π1. Πίνακες υπολογισμού Στο παράρτημα Π1 θα παρατεθούν συγκεντρωμένοι οι πίνακες υπολογισμού που χρησιμοποιούνται κατά τη διαστασιολόγηση των δομικών στοιχείων από Ο/Σ. Πίνακας 1. Κύριες κατηγορίες περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ 4.1 Γενικά Η εφαρμογή συνθέτων υλικών για ενισχύσεις έναντι κάμψης (Σχ. 4.1) γίνεται κυρίως σε στοιχεία τύπου δοκού ή πλάκας, μέσω ελασμάτων ή υφασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Κτίριο Μέσης Πλαστιμότητας με διπλό στατικό σύστημα ισοδύναμο προς τοιχωματικό (ΔΜ1)

Κεφάλαιο 6: Κτίριο Μέσης Πλαστιμότητας με διπλό στατικό σύστημα ισοδύναμο προς τοιχωματικό (ΔΜ1) Κεφάλαιο 6: Κτίριο Μέσης Πλαστιμότητας με διπλό στατικό σύστημα ισοδύναμο προς τοιχωματικό (ΔΜ1) 6.1 Χαρακτηρισμός στατικού συστήματος Σύμφωνα με τον EC8 5.1.2, κτίριο με διπλό στατικό σύστημα θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα