PREDNAPETI BETON 2 MATERIJALI, SUSTAVI I TEHNOLOGIJA PREDNAPINJANJA TE PODRUČJE PRIMJENE. Zahtjevi na beton u prednapetim konstrukcijama:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PREDNAPETI BETON 2 MATERIJALI, SUSTAVI I TEHNOLOGIJA PREDNAPINJANJA TE PODRUČJE PRIMJENE. Zahtjevi na beton u prednapetim konstrukcijama:"

Transcript

1 PREDNAPETI BETON 2 MATERIJALI, SUSTAVI I TEHNOLOGIJA PREDNAPINJANJA TE PODRUČJE PRIMJENE BETON Zahtjevi na beton u prednapetim konstrukcijama: Visoka tlačna čvrstoća (s niskim v/c odnosom) Mali iznos skupljanja i puzanja (s ograničenjem sadržaja cementa) Mogućnost zaštite od korozije, trajnost (s niskom propusnošću) Svojstva betona su određena hrvatskom normom HRN EN Sastav betona treba osigurati pravilnim ugrađivanjem betona, s pomoću vibratora, a u cilju dobivanja što kompaktnijeg i homogenijeg očvrslog betona, bez segregacije prilikom miješanja, transporta i ugradbe. 1

2 BETON Rabe se betoni prosječne gustoće 2400 kg/m 3 i njeguju se barem prvih sedam dana. Veće čvrstoće betona potrebne su kod PB: Za prihvaćanje većih naprezanja u sidrenim zonama Za veću otpornost u tlaku, vlaku, posmiku i prijanjanju Za veću krutost u cilju manjih progiba U cilju smanjena pukotina od skupljanja Najniži razredi betona za prednapeti beton: Ponekad će u krajnjim sidrenim dijelovima elementa biti potreban beton veće čvrstoće Prethodno prednapinjanje C 30/37 Naknadno prednapinjanje C 25/30 BETON Dopuštena tlačna i vlačna naprezanja u betonu: Razred betona C30/37 C35/45 C40/50 C50/60 f ck (N/mm 2 ) 30,0 35,0 40,0 50,0 Dopušteno tlačno naprezanje 18,0 21,0 24,0 30,0 u uporabi (N/mm 2 ) Dopušteno tlačno naprezanje 13,5 15,8 18,0 22,5 u fazi prijenosa (N/mm 2 ) f ctm (N/mm 2 ) 2,9 3,2 3,5 4,1 Modul elastičnosti betona: 2

3 BETON - NAJMANJA POTREBNA TLAČNA ČVRSTOĆA Kod prednapinjanja natega sa ili bez sprezanja ostvarena naknadnim injektiranjem cementnog morta, beton u trenutku prednapinjanja t j mora imati najmanju potrebnu tlačnu čvrstoću f cmj. BETON - PUZANJE Puzanje je povećanje deformacije u vremenu pod konstantnim opterećenjem. Zbog puzanja betona, prednapon u kabelu se s vremenom smanjuje. Puzanje nastaje zbog: premještanja hidratizirane cementne paste izdvajanja vode iz šupljina pod opterećenjem Povećanje deformacija usljed puzanja izaziva pomak u radnom dijagramu pri polaganom opterećivanju u odnosu na radni dijagram pod tzv. brzim opterećivanjem. Brzo tlačno opterećivanje Učinak puzanja Sporo opterećivanje 3

4 BETON - PUZANJE Puzanje se izražava deformacijom koja se javlja dodatno uz elastičnu deformaciju pod opterećenjem. Uz opterećenje blizu razine uporabnog, deformacija od puzanja s vremenom se smanjuje. Konačna deformacija puzanja je proporcionalna elastičnoj deformaciji odnos se zove koeficijent puzanja θ. Konačna defomacija puzanja može se (kada je naprezanje u betonu 1/3 f ck ) izraziti sa: BETON - PUZANJE Povratak el.def. Deformacija Konačna deform. puzanja Elastična deformacija Deformacija Rasterećenje Povratak puzanja Preostala deformacija Vrijeme (linearna promjena) Promjena deformacije u vremenu za beton pod tlakom Vrijeme (linearna promjena) Promjena deformacije u vremenu uz učinak rasterećenja Ako se opterećenje ukloni elastična deformacija se obnavlja. Povratni dio el.defomacije manji je od početne elastične deformacije jer se s vremenom modul elastičnosti povećao. 4

5 BETON - PUZANJE Puzanje se povećava s povećanjem: sadržaja cementa (odnosa količine cementne paste nasuprot agregatu) v/c odnosa uhvaćenog zraka temperature okoliša Puzanje se smanjuje s povećanjem: starosti betona pri opterećenju relativne vlažnosti odnosa volumena i površine oplošja elementa BETON - PUZANJE Primjer: Starost pri opterećenju: 7 dana θ=2,2 Starost pri opterećenju: 28 dana θ=1,6 Starost pri opterećenju: 365 dana θ=1,1 Velik odnos ukupne deformacije i elastične deformacije zbog puzanja. Nužnost proučavanja učinka puzanja na gubitak sile prednapinjanja i progib prednapetih elemenata pri savijanju. Na trajnost betona, gubitak prednapinjanja i progib povoljno će utjecati pravilna njega, odgađanje primjene opterećenja 5

6 BETON - SKUPLJANJE Skupljanje je stezanje usljed gubitka vlage. I ono utječe na gubitak sile prednapinjanja. Događa se usljed: gubitka vode iz šupljina smanjenja volumena betona usljed karbonatizacije Deformacija od skupljanja povećava se ali smanjenjem tempom povećanja u vremenu. Konačna defomacija skupljanja ε sh procjenjuje se za proračun gubitaka sile prednapinjanja. Deformacija skupljanja Vrijeme (linearna promjena) BETON - SKUPLJANJE Deformacija od skupljanja povećava se s povećanjem: temperature okoliša temperaturnih razlika u elementu v/c odnosa sadržaja cementa Deformacija od skupljanja smanjuje se s povećanjem: starosti betona pri početku sušenja relativne vlažnosti odnosa volumena i površine oplošja elementa 6

7 BETON - SKUPLJANJE Približna procjena konačne deformacije od skupljanja za predhodno prednaprezanje: za naknadno prednaprezanje: gdje je t starost u danima pri prijenosu naprezanja koja odgovara trajanju njege betona. Što je starost betona veća prilikom prijenosa naprezanja deformacija od skupljanja je manja. Na trajnost betona i gubitak prednapinjanja povoljno će utjecati: pravilna njega, odgađanje primjene opterećenja ČELIK ZA PREDNAPINJANJE Zahtijevi na čelik za prednapinjanje su: velika čvrstoća (u trenutku prednapinjanja čelik se napreže između 65 % i 75 % njegove karakteristične čvrstoće), mala relaksacija (tijekom vremena dolazi do pada napona u čeliku zbog reoloških svojstava betona i čelika), dovoljna žilavost (neophodno za građenje duktilnih konstrukcija), mala osjetljivost na koroziju, geometrijska pravilnost, velike duljine pri isporuci, dobra prionljivost i otpornost na zamor. 7

8 ČELIK ZA PREDNAPINJANJE nhrn EN Čelik za prednap. 1. dio: Opći zahtjevi (pren :2000) nhrn EN Čelik za prednapinjanje 2. dio: Žica (pren :2000) nhrn EN Čelik za prednapinjanje 3. dio: Užad (pren :2000) nhrn EN Čelik za prednapinjanje 4. dio: Šipke (pren :2000) ČELIK ZA PREDNAPINJANJE Svojstva i označivanje čelika za prednapinjanje prema nizu norma nhrn EN

9 ČELIK ZA PREDNAPINJANJE Primjeri označavanja: čelik za prednapinjanje žica nhrn EN Y1860C-5,0-I hladno oblikovana (cold) nazivna vlačna čvrstoća promjer profilirana (indented) čelik za prednapinjanje Broj žica Uže nhrn EN Y1860S7-16,0-A razred nazivna vlačna čvrstoća Uže (strand) promjer ČELIK ZA PREDNAPINJANJE Bitna mehanička svojstva: karakteristična vlačna čvrstoća fpk, (omjer najveće sile u vlačnom pokusu i nazivne A presjeka). karakteristično naprezanje pri zaostaloj deformaciji od 0.1% f p0.1k tzv. granica popuštanja (omjer sile koja odgovara 0.1%-tnoj trajnoj deformaciji i nazivne ploštine presjeka), karakteristična deformacija pri najvećoj sili εuk (pokazatelj duktilnosti). STVARNI RADNI DIJAGRAM ČELIKA ZA PREDNAPINJANJE IDEALIZIRANI (A) I PRORAČUNSKI RADNI DIJAGRAM (B) 9

10 ČELIK ZA PREDNAPINJANJE DUKTILNOST Može se smatrati da je u vlaku prikladna uz preporučenu vrijednost f pk /f p0.1k 1,1 MODUL ELASTIČNOSTI Za žice i šipke može se prihvatiti srednja vrijednost 200 kn/mm 2 ovisno o postupku proizvodnje, može biti između 195 i 205 kn/mm 2 Za užad uzima se vrijednost 190 kn/mm 2 stvarna vrijednost, ovisno o postupku ugradbe iznosi 175 do 195 kn/mm 2 PARCIJALNI KOEFICIJENT SIGURNOSTI Osnovna kombinacija: s =1,15 Izvanredne kombinacije (osim potresa): s =1,0 FIZIKALNA SVOJSTVA (vrijede za područje temperature od -20 o C do 200 o C) Gustoća: 7850 kg/m 3 Toplinski koeficijent 10x10-6 K -1 ČELIK ZA PREDNAPINJANJE - OPUŠTANJE ILI RELAKSACIJA je smanjenje naprezanja u vremenu pod konstantnim deformacijama. Zbog opuštanja čelika, prednapon u kabelu se s vremenom smanjuje. Brzo opterećivanje Učinak opuštanja Konstantno opterećenje Vrijeme (sati) Učinak opuštanja s obzirom na različite uvjete opterećenja Promjena naprezanja za različite razine prednapinjanja f p trenutno naprezanje f pi početno prednaprezanje granica popuštanja Kada je primjenjeno prednaprezanje veće od 70% granice popuštanja gubitci od opuštanja su značajni! f py 10

11 ČELIK ZA PREDNAPINJANJE - OPUŠTANJE Opuštanje ovisi o vrsti čelika, Razred 1: žice s velikim opuštanjem Razred 2: užad s malim opuštanjem Razred 3: šipke s umjerenim opuštanjem početnom prednapinjanju i temperaturi Opuštanje pri temperaturi većoj od 20 o C bit će veće Gubitci zbog opuštanja u kratkom vremenu, kad je temp. konstrukcije veća od 60 o C mogu biti 2-3 puta veći od onih pri 20 o C Najčešće se može uzeti da povećana temperatura u kratkom razdoblju nema utjecaja na rezultate dugotrajnog opuštanja ČELIK ZA PREDNAPINJANJE - OPUŠTANJE EN Razred 1: žice ili užad s uobičajenim opuštanjem Razred 2: žice ili užad s malim opuštanjem Razred 3: vruće valjane i obrađene šipke Oznake: pr apsolutna vrijednost gubitaka prednapinjanja od opuštanja pi apsolutna vrijednost početnog prednapinjanja (za naknadno prednap.) maksimalno vlačno naprezanje primjenjeno na kabelu - trenutni gubitci tijekom procesa prednapinjanja (za prethodno prednapinjanje) t vrijeme nakon prednapinjanja = pi / f pk 11

12 ČELIK ZA PREDNAPINJANJE - OPUŠTANJE EN Razred 1: žice ili užad s uobičajenim opuštanjem ρ 1000 = 8,0 % Razred 2: žice ili užad s malim opuštanjem ρ 1000 = 2,5 % Razred 3: vruće valjane i obrađene šipke ρ 1000 = 4,0 % Proračunske vrijednost gubitaka usljed opuštanja čelika temelje se na: ρ 1000 gubitak od opuštanja u % 1000 sati nakon prednapinjanja pri srednjoj temp. 20 o C (Vrijednost je dobivena za početno naprezanje 0,7f p gdje je f p stvarna vlačna čvrstoća uzoraka čelika za prednapinjanje. U proračunu se primjenjuje f pk.) Pretpostavljene vrijednosti ρ 1000 (ako se ne uzimaju iz potvrde) ČELIK ZA PREDNAPINJANJE ZAMOR Pod djelovanjem ponavljajućeg dinamičkog opterećenja čvrstoća elementa može se smanjiti s brojem primjenjenih ponavljanja (ciklusa). To smanjenje čvrstoće nazivamo zamor. Kod prednapetog betona zamor se može zanemariti kod elemenata koji pod uporabnim opterećenjem ne doživljavaju raspucavanje. Ako element raspuca, zamor može biti opasan usljed visokog naprezanja u čeliku na mjestu pukotina. 12

13 ČELIK ZA PREDNAPINJANJE ZAMOR Ispitivanje na zamor obavlja se pod 2x10 6 ciklusa opterećenja, a rezultat za čelik je S-N krivulja koja predstavlja ovisnost naprezanja i brojeva ciklusa. Granica izdržljivosti predstavlja graničnu vrijednost naprezanja pod kojom uzorak može izdržati neograničen broj ponavljanja (ciklusa) opterećenja. Prednapete elemente valja proračunati tako da naprezanje u čeliku pod uporabnim opterećenjem ostane ispod granice izdržljivosti. Ispitivanje užadi na zamor ČELIK ZA PREDNAPINJANJE TRAJNOST Prednapeti beton podložan je naponskoj koroziji i zahvaćanju vodika u agresivnim uvjetima izloženosti. Za spregnute natege prikladna zaštita je alkalna sredina cementne paste Za slobodne natege zaštita od korozije obavlja se Premazom na bazi epoksida Zamatanjem u vrpcu impregniranu mašću Galvaniziranjem šipki Uvlačenjem u cijevi. 13

14 ČELIK ZA PREDNAPINJANJE NAPONSKA KOROZIJA RASPUCAVANJA Čelik visoke čvrstoće od kojega se izvode kabeli u prednapetom betonu može biti podložan krtosti uslijed vodika (Hydrogen Embrittlement - HE). U kiselim otopinama željezo se otapa uz nastanak vodika. Ovaj atomski vodik može difundirati u čelik, pogotovo kad je on vlačno napregnut. U čeliku se atomi vodika skupljaju u dislokacijama, porama, granicama, i kad koncentracija ovog atomskog vodika dovoljno naraste on se pretvara u molekularni, što dovodi do velikih pritisaka i pucanja čelika. S tim u vezi je pojava pukotina od naponske korozije (Stress Corrosion Cracking SCC). Naprezanje pospješuje pojavu i razvoj pukotina u metalu koji se nalazi u nemetalnom korozivnom fluidu. Problem je najizraženiji kod konstrukcija sastavljenih od odsječaka i to na mjestima spojnica. ČELIK ZA PREDNAPINJANJE I ARMATURNI ČELIK Razlika 14

15 MORT ZA INJEKTIRANJE Za injektiranje cijevi natega rabe se mortovi čija su svojstva opisana u normama HRN EN 446 Mort za injektiranje natega za prednapinjanje - Postupci injektiranja HRN EN 447 Mort za injektiranje natega za prednapinjanje Svojstva uobičajenih mortova za injektiranje Mort je mješavina vode, cementa i ostalih materijala kao što je pijesak, dodaci za smanjenje vode, dodaci za širenje i pocolani v/c odnos je oko 0,45 primjenjuje se fini pijesak kako bi se izbjegla segregacija ne smije se upotrebljavati morska i bočata voda MORT ZA INJEKTIRANJE Prostor između kabela i zaštitnih cijevi potrebno je ispuniti mortom za injektiranje ili uljem (ne smije biti zraka ni vode). Mort za injektiranje se pod pritiskom ubrizgava u najnižoj točki kabela a odzračivanje i izlaz morta se događaju u najvišoj točki. 15

16 MORT ZA INJEKTIRANJE Dvije glavne zadaće. Štiti natege od korozije Kako bi se ostvarila dobra zaštita od korozije, čelik mora biti potpuno obavijen cementnim mortom dostatne gustoće. Ne smiju se pojavljivati nezapunjeni dijelovi gdje se zadržao zrak ili voda. Voda se zimi može zalediti i izazvati odlamanje zaštitnog sloja betona. Najmanje šupljine mogu dovesti do korozije čelika. Osigurava sprezanja natege i konstruktivnog elementa Za to je potrebna dostatna čvrstoća. MORT ZA INJEKTIRANJE Cementni mort se ne smije injektirati pod velikim tlakom (2 MPa ili druga vrijednost određena postupkom injektiranja) niti velikom brzinom jer se tako onemogućuje stvaranje zračnih čepova, segregacija, oštećivanje konstrukcije, opreme i ventila, štite se radnici te se omogućuje kontrola protoka morta. Ubrizgavanje morta se vrši sve dok mort ne počne teći kroz odušak 16

17 MORT ZA INJEKTIRANJE Poželjna svojstva morta za injektiranje jesu: malo izlučivanje vode i sedimentacija kohezija u plastičnom stanju do završetka postupka injektiranja malo izdvajanja cementnog morta male deformacije zbog skupljanja povećanje volumena stvaranjem mikropora dostatna tlačne čvrstoće i prionljivosti dostatna otpornost na zamrzavanje odsudstvo štetnih sastojaka trajnost, postojanost MORT ZA INJEKTIRANJE Zahtijev malog izlučivanje vode i sedimentacije: Cementni mort ne smije biti proizveden s previše vode jer se ona ne može upiti u okolni beton zbog zaštitne cijevi. Izlučena zaostala voda povećava opasnost od korozije i pri niskim temperaturama može se zamrzavati. Ispitivanja su pokazala da se u zaštitnim cijevima s gornje strane u prvim satima, zbog sedimentacije, može stvoriti tanka mješavina cementa i vode ili mjehurići zraka. Zbog toga se kod velikih natega treba naknadno injektirati. Najveće izlučivanje u pravilu nastupa nakon 3-4 sata. Mjerenja treba provesti u tom vremenskom razmaku. 17

18 MORT ZA INJEKTIRANJE Zahtijev malog izlučivanje vode i sedimentacije: S druge strane, cementni mort ne smije biti previše suh jer se zaštitna cijev može začepiti. Ispitivanja su pokazala da poteškoće s vodom rastu sa starošću cementa. Stoga je potrebno ograničiti starost cementa u proizvodnji cementnog morta za injektiranje. Cement ne smije biti mlađi od 2 do 3 dana kako bi se dostatno ohladio, niti stariji od tri tjedna. MORT ZA INJEKTIRANJE Zahtijev kohezije u plastičnom stanju do završetka postupka injektiranja: Očvršćivanje cementnog morta za injektiranje može početi tek nakon potpunog injektiranja zaštitne cijevi. U nekim slučajevima može biti potrebno i nekoliko sati za dovršenje postupka injektiranja. Dulji vremenski periodi postižu se dodacima koji ne smiju sadržavati kloride. Kod dodataka treba paziti na činjenicu da njihovo djelovanje ovisi o temperaturi. Konzistencija jako ovisi i o temperaturi morta. Najbolje vrijednosti bez dodataka postižu se pri temperaturi morta od oko 15 C. 18

19 MORT ZA INJEKTIRANJE Zahtijev kohezije u plastičnom stanju do završetka postupka injektiranja: Cementni se mort injektira uz ispunjene uvjete Kada su temperature veće ili manje od navedenih u tablici, potrebne su posebne mjere koje osiguravaju uspješnost postupka injektiranja. MORT ZA INJEKTIRANJE Zahtijev malog izdvajanja cementnog morta: Kod izdvajanja cementnog morta može doći do zarobljene vode ili velikih promjena volumena tijekom perioda očvršćivanja. Stoga je potrebno birati malu vrijednost vodocementnog omjera v/c. U isto vrijeme mort mora biti i dostatno plastičan te se stoga v/c omjer treba birati u rasponu 0,40 do 0,44. 19

20 MORT ZA INJEKTIRANJE Zahtjev male deformacije zbog skupljanja: Skupljanje morta je uglavnom vrlo malo jer on ne može izgubiti vodu unutar zaštitne cijevi. Zahtjev povećanja volumena stvaranjem mikropora: Mort se do ukrućenja treba širiti kako bi ispunio eventualne praznine. Tlačna sila zbog povećanja volumena ne smije biti prevelika. CIJEVI NATEGA Cijevi u kojima se nalaze natege kod naknadnog prednapinjanja proizvode se od čeličnih (debljine 0,2 0,6 mm) ili plastičnih cijevi. Norme koje određuju specifikacije i metode ispitivanja čeličnih cijevi jesu: HRN EN 523: Čelične cijevi natega za prednapinjanje Nazivlje, zahtjevi, kontrola kvalitete HRN EN 524-1: Čelične cijevi natega za prednapinjanje Ispitne metode 1.dio: Određivanje oblika i dimenzija HRN EN 524-2: Čelične cijevi natega za prednapinjanje Ispitne metode 2.dio: Određivanje ponašanja pri savijanju HRN EN 524-3: Čelične cijevi natega za prednapinjanje Ispitne metode 3.dio: Ispitivanje previjanjem a za plastične cijevi zasada nema normi. 20

21 CIJEVI NATEGA Cijevi od umjetnih materijala (HDPE) - suvremeno rješenje Prednosti: bolja zaštita natega od korozije veća čvrstoća na umor stalan koeficijent trenja Nedostaci: visoki troškovi proizvodnje i ugradnje veliki min. radijusi ugradnje Dodatno vrijedi: Moraju imati dostatnu krutost na savijanje i progib. Na njima se ne smiju pojaviti udubljenja ili izbočenja. Debljina mora biti takva da se ne probije uslijed trenja. CIJEVI NATEGA Promjer zaštitne cijevi kabela ovisi o broju užadi. Zadnja dva broja kod oznake kabela odnose se na broj užadi. Npr. oznaka kabela 6812 znači da kabel ima 12 užadi. Zaštitna cijev je čelična rebrasta i ima dva promjera unutarnji i vanjski. Primjer za sustav Dywidag 21

22 CIJEVI NATEGA Prostor između natege i zaštitine cijevi može se ispuniti i s drugim materijalima: mast, ulje, vosak. Takva slobodna natega (unbonded) nije spojena s presjekom i kod nje postoji drugačiji tretman kod dokaza na slom (proračun uzdužne armature). Kod spregnute natege injektirane injekcijskom smjesom na bazi cementa (bonded) dolazi do promjene deformacija od djelovanja ostalih opterećenja dobivamo manje armature iz dokaza na slom. SPREGNUTE ILI SLOBODNE NATEGE Prednosti prednapinjanja s ostvarenim sprezanjem: bolja zaštita od korozije lakša mogućnost kontroliranja natege se mogu dotezati i mijenjati manji gubici od trenja (0,05 : 0,20) manji zamor veći koeficijent armiranja manji promjeri zaštitnih cijevi pojednostavnjenje betoniranja smanjenje težine betona kod mostova moguće pojačanje sustava prednapinjanja brže građenje u kolničkoj ploči nema cjevčica za prozračivanje moguće podešavanje vođenja i količine natega tijekom građenja dopuštene kontrolirane pukotine djelomično prednapinjanje ekonomičnost. 22

23 SPREGNUTE ILI SLOBODNE NATEGE Nedostaci prednapinjanja bez ostvarenog sprezanja: Natege unutar betonskog presjeka nema sprezanja potrebna veća količina čelika za armiranje zaštita od korozije veći troškovi izvedbe spojke. SPREGNUTE ILI SLOBODNE NATEGE Nedostaci prednapinjanja bez ostvarenog sprezanja: Natege izvan betonskog presjeka vibracije (podupiranje na svakih 30 m) područje sidra i skretnika ograničenja u vođenju natega oštećivanje natega ručno ugrađivanje natega zahtjevana velika točnost izvedbe 23

24 TEHNOLOGIJA PREDNAPINJANJA Tehnologija kojom se prethodnim napinjanjem visokovrijednog čelika za prednapinjanje u vlačno područje betonskog elementa unosi tlačno naprezanje te tako bolje iskorištavaju svojstva betona i sprečava otvaranje pukotina. Sila prednapinjanja prenosi se na beton adhezijski (prianjanje betona i prednapetog čelika) ili nategama (vanjskim ili unutarnjima), koje se sidre u rubne dijelove betonskog elementa. TEHNOLOGIJA PREDNAPINJANJA 80-ih godina 20. stoljeća dogodilo se nekoliko ozbiljnih slomova prednapetih betonskih konstrukcija. FIP je osnovao poseban odbor za istraživanje i utvrđivanje uzroka tim pojavama. U njemu je nekoliko godina surađivalo oko 35 svjetskih stručnjaka iz tog područja. Uočeno je da je najosjetljivija faza prednapinjanja zaštita natega od korozije pa je jedan od zaključaka bio da ju treba izvoditi specijalizirana ekipa uz obavezni nadzor ovlaštene institucije. 24

25 TEHNOLOGIJA PREDNAPINJANJA U primjeni je nekoliko licenciranih sustava prednapinjanja koje najčešće izvode specijalizirane tvrtke: Sustav BBRV Tri švicarska građevinska inženjera M. Birkenmaier, A. Brandestin i M. R. Roš formirali su studijsku grupu pod imenom BBR i u suradnji sa strojarskim inženjerom C. Vogtom pronašli i izradili tehnologiju za prednapinjanje betonskih i drugih konstrukcija pod imenom Sustav BBRV. Sustav Vorspann-Technik Na osnovi Freyssinetova patenta razrađen je i proširen sustav Vorspann-Technik. Koriste se pojedinačne žice, šipke, užad te snopovi žica i užadi. Sustav Dywidag Tvrtka Dywidag vlasništvo Dyckerhoff & Widmann iz Münchena proizvodi najviše sustave od pojedinačnih šipki te one od užadi. Sustav VSL Švicarska tvrtaka sa sjedištem u Bernu. TEHNOLOGIJA PREDNAPINJANJA U primjeni je nekoliko licenciranih sustava prednapinjanja koje najčešće izvode specijalizirane tvrtke sljedećim redosljedom: Dobava potrebnih materijala i opreme cijevi za zaštitu natega, visokovrijedne žice, užad ili šipke za prednapinjanje, sidrenih elemenata, materijala i opreme za zaštitu natega od korozije Transport i skladištenje potrebnih materijala i opreme Izrada natega Ugradnja natega Prednapinjanje Zaštita natega injektiranjem, uljanjem, betoniranjem 25

26 TEHNOLOGIJA PREDNAPINJANJA Sam postupak prednapinjanja (unošenje sile u natege) najvažnija je i najosjetljivija faza. Mora biti precizno razrađena i specificirana projektom konstrukcije. Izvođač za sam postupak mora imati precizno pisanu uputu koju specijalizirana ekipa mora slijediti i postupak zapisnički registrirati sa svim potrebnim podatcima, posebno podacima o dinamici i veličini unošene sile i realiziranog izduljenja natege TEHNOLOGIJA PREDNAPINJANJA Posebno je nužan dokaz da beton u vrijeme unošenja sile u natege ima normom (HRN ENV ) i projektom zahtijevanu tlačnu čvrstoću. Prednapinjanju moraju prisustvovati i Zapisnik o prednapinjanju supotpisati i odgovorni nadzorni inženjer izvođača (prema HRN ENV ) i nadzorni inženjer investitora (prema Zakonu o gradnji). 26

27 TEHNOLOGIJA PREDNAPINJANJA Za zaštitu natega i njihovih sidrišta također mora postojati pisana uputa, specijalizirana ekipa i nadzor investitora ili ovlaštene institucije. Treba se pridržavati sljedećih razdoblja (ako se projektom ne zahtijeva drukčije) Najviše 12 tjedana od proizvodnje natege do injektiranja Najviše 4 tjedna u oplati do injektiranja Najviše 2 tjedna u prednapetom stanju do izvedbe zaštite od korozije. Ugrađene cijevi i natege treba do injektiranja zaštititi od prodora vode i prevelikog vlaženja USPOREDBA ARMIRANOG I PREDNAPETOG BETONA prednapeti konstrukcijski elementi zahtijevaju točnije promatranje nosivosti i djelovanja od armiranobetonskih konstrukcija stalna visoka naprezanja potrebno je uzeti u obzir deformacije betona ovisne o vremenu t provjerava se područje unošenja visokih sila prednapinjanja naprezanja konstrukcije odmah nakon unošenja sile prednapinjanja mogu biti veća od naprezanja u konačnici čelik za prednapinjanje je za razliku od čelika za armiranje uvijek opterećen visokim naprezanjima (relaksacija, korozija) 27

28 USPOREDBA ARMIRANOG I PREDNAPETOG BETONA povećanje sile prednapinjanja nije uvijek na strani sigurnosti pretpostavka elastičnog proračuna reznih sila je bolje ispunjena kod PB nego kod AB konstrukcija prednapeta konstrukcija nije podesna za velika kolebanja opterećenja kod prednapetih konstrukcija prijelaz iz neraspucalog stanja u raspucalo može biti nagli kako bi se sila prednapinjanja jednostavno unijela u konstrukciju potrebno je oslanjanje koje uzrokuje minimalne sile prisila potrebna je visoka kvaliteta izvedbe PODRUČJE PRIMJENE PREDNAPETOG BETONA Inženjerske građevine Visokogradnja Temeljenje i hidrotehničke građevine Posebni slučajevi primjene MOSTOVI LJUSKE, SPREMNICI RAVNE PLOČE PREDGOTOVLJENI ELEMENTI TRAJNA ILI PRIVREMENA SIDRA ZABIJENI PILOTI TEMELJNE PLOČE Cilj prednapinjanja Veći rasponi, sanacija: povećanje nosivosti, ograničavanje širine pukotina i progiba Ograničavanje širine pukotina, nepropusnost, veći rasponi, veći promjeri Ograničavanje progiba, veći rasponi, ravna oplata Veći rasponi, ušteda na težini Sile sidrenja u tlo slobodna građevinska jama Stlačivanje vlačnih naprezanja prilikom zbijanja Ograničavanje širina pukotina, izjednačavanje pritisaka tla Tehnike podizanja, sanacije, pomoćno prednapinjanje kod slobodne konzolne gradnje, mostovi sa kosim zategama, sidrenje konzola, betonski proizvodi: stupovi i pragovi 28

29 INŽENJERSKE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJA debljina ploče 150 mm čelik za prednapinjanje = 3,2 kg/m 2 čelik za armiranje = 5,0 kg/m 2 29

30 TEMELJENJE I HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE Naknadno prednapeta ploča spremna za betonir. - tipična debljina ploče cm - razmak greda: 5 m - natege su na razmaku: cm Na slici je vidljiva i brana od vlage ispod pijeska. PREDNAPETI BETON Sljedeće predavanje SILA PREDNAPINJANJA, TRENUTNI I VREMENSKI GUBITCI 30

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35 Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 GR Ελληνικά,17 PT Português,33 Kazalo Važne informacije, 2-3 Postavljanje, 4 Gdje postaviti sušilicu rublja Prozračivanje Električni priključak Uvodne informacije

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 DE Deutsch,33 IDCL 75 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski, 1 IT Italino, 33 IDCL G5 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

IAN 73789 AIR SANDER PDEXS 150 A1. AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 73789 AIR SANDER PDEXS 150 A1. AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual AIR SANDER PDEXS 150 A1 AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ŞLEFUITOR EXCENTRIC CU AER COMPRIMAT Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Traducerea instrucţiunilor

Διαβάστε περισσότερα

e-κτιθέμεθα Tαξιδεύουμε στο Μαυροβούνιο και μαθαίνουμε Σέρβικα (γκλουπ, συγνώμη Μαυροβουνιακά). DNEVNE NOVINE! Ανακαλύπτουμε τα καλά

e-κτιθέμεθα Tαξιδεύουμε στο Μαυροβούνιο και μαθαίνουμε Σέρβικα (γκλουπ, συγνώμη Μαυροβουνιακά). DNEVNE NOVINE! Ανακαλύπτουμε τα καλά e-κτιθέμεθα δημιουργικώς ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Tαξιδεύουμε στο Μαυροβούνιο και μαθαίνουμε Σέρβικα (γκλουπ, συγνώμη Μαυροβουνιακά). DNEVNE NOVINE! Ανακαλύπτουμε τα καλά της επικοινωνίας με το adbook. Συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

NOVOSTI NΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 2014

NOVOSTI NΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 2014 OK FETY NOVOSTI NΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 2014 THE THE SAFETY BOOK SEKTORI AKTIVNOSTI DE ACTIVITEITEN RIZICI ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ POLJOPRIVREDA / VRT ΓΕΩΡΓΙΑ / ΚΗΠΟΣ GRAĐEVINA BTP / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ POMOĆNI POSLOVI / OBRTNIŠTVO ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

English... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski... 12. Românã... 23... 33. Deutsch... 57 Bitte beachten Sie die Ausklappseite

English... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski... 12. Românã... 23... 33. Deutsch... 57 Bitte beachten Sie die Ausklappseite RP71568-Fritteuse LB7 Seite 1 Montag, 19. Dezember 2011 2:34 14 English......................................... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski....................................... 12

Διαβάστε περισσότερα

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC)

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) UPUTSTVO ZA UPOTREBU PROČITAJTE OVO UPUTSTVO PAŽLJIVO 1 Hvala na poverenju pri kupovini našeg Villager motornog trimera. Motorni trimeri

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSE 61051

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSE 61051 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 HR Hrvatski,13 GR Ελληνικά, 25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ELEKTRIČNA KLAMERICA Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Prijevod

Διαβάστε περισσότερα

Hiotakis: Otkriće nafte i gasa donijeće procvat ekonomije Crne Gore

Hiotakis: Otkriće nafte i gasa donijeće procvat ekonomije Crne Gore Εφημερίδα Pobjeda, κρατική - 17/5/2014 Objavljeno: sub, 17. maj, 2014. Osvježeno: danas 8:40 Hiotakis: Otkriće nafte i gasa donijeće procvat ekonomije Crne Gore PODGORICA Crnogorsku ekonomiju očekuje procvat

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo

Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo EV 5800 +Y Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo Document Number 2820523382_EN / 01-02-13.(11:12) 1 Important

Διαβάστε περισσότερα

g j ispred e i i Γ γ kao th u engl. that Θ θ Λ λ l λεξικό leksiko Π π p πόλη poli Χ χ h χάος haos gramatiki, jeolojia δelfini

g j ispred e i i Γ γ kao th u engl. that Θ θ Λ λ l λεξικό leksiko Π π p πόλη poli Χ χ h χάος haos gramatiki, jeolojia δelfini Kratki frazeološki rječnik novogrčkog jezika izgovor Naglasak: mjesto naglaska bilježi se akutom ( ) ; na jednosložnim riječima naglasak se ne bilježi. Upitnik se bilježi znakom ; slovo izgovor primjer

Διαβάστε περισσότερα

English+Adria >> CATALOGUE >EVOLUTION >INTELLIGENT POWER >HEAVY

English+Adria >> CATALOGUE >EVOLUTION >INTELLIGENT POWER >HEAVY English+Adria >> CATALOGUE >EVOLUTION >INTELLIGENT POWER >HEAVY PRESENTATION The EXIDE Technologies s Transportation divisions provide a broad range of startg and deep-cycle batteries for vehicles cludg

Διαβάστε περισσότερα

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik GB GR SR BG SLO INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ UPUTSTVO ZA UPOTREBU ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ NAVODILA

Διαβάστε περισσότερα

(Tekst značajan za EGP)

(Tekst značajan za EGP) L 82/14 UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/516 оd 26. ožujka 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 874/2004 o utvrđivanju pravila javne politike u vezi s primjenom i funkcijama vršne.eu domene i načela kojima se uređuje

Διαβάστε περισσότερα

Η Προϊστορία της Γιουγκοσλαβίας

Η Προϊστορία της Γιουγκοσλαβίας Η Προϊστορία της Γιουγκοσλαβίας Rastko Vasié Διευθυντής Ερευνών στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών - Βελιγράδι Μετάφραση: Σ. Χατζηγεωργιάδου Το έδαφος της σημερινής Γιουγκοσλαβίας

Διαβάστε περισσότερα

Petrol Grass Trimmer FBS 43 A1

Petrol Grass Trimmer FBS 43 A1 K E Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. M Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se

Διαβάστε περισσότερα

Montaj. Συναρμολόγηση. Montaža 11. Sklapanje. Ortam Yükleme. Φόρτωση χαρτιού. Nalaganje medija. Umetanje medija. Yazılımın Kurulması

Montaj. Συναρμολόγηση. Montaža 11. Sklapanje. Ortam Yükleme. Φόρτωση χαρτιού. Nalaganje medija. Umetanje medija. Yazılımın Kurulması TR Montaj MK Склопување EL Συναρμολόγηση SR Montaža 11 SL HR Montaža Sklapanje TR EL SL HR MK SR Kurulum Kılavuzu Οδηγός εγκατάστασης Priročnik za namestitev Vodič za postavu Упатство за поставување Uputstvo

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo

Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo EV 5600 +Y Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo Document Number 2820523298_EN / 01-02-13.(13:43) 1 Important

Διαβάστε περισσότερα

TRAINING OF PHOTOVOLTAIC INSTALLERS. Survey on markets needs and perceptions. Questionnaire. for PV industry key actors and PV owners (WP2 -D2.

TRAINING OF PHOTOVOLTAIC INSTALLERS. Survey on markets needs and perceptions. Questionnaire. for PV industry key actors and PV owners (WP2 -D2. TRAINING OF PHOTOVOLTAIC INSTALLERS Survey on markets needs and perceptions Questionnaire for PV industry key actors and PV owners (WP2 -D2.5) Issued by ReSEL-TUC, 14-Oct-10 Contract N : IEE/09/928/SI2.558379

Διαβάστε περισσότερα

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Agencija za odgoj i obrazovanje Hrvatsko društvo klasičnih filologa ZAPORKA NATJECATELJA: ŽUPANIJSKO NATJECANJE U POZNAVANJU KLASIČNIH JEZIKA u kategoriji GRČKI

Διαβάστε περισσότερα

Džepni turistički rečnik

Džepni turistički rečnik GRČKI 28. jul Samo u Novostima Džepni turistički rečnik Audio-verzija Audio verzija na www.novosti.rs 4.avgust Turski 11. avgust Nemački 18. avgust Ruski 1 2 1 Putovanje Putovanje PUTOVANJE Ταξίδι AUDIO

Διαβάστε περισσότερα

115 61 92-72 Rev. 2 LC 153-HD / 961310034. EastEuro

115 61 92-72 Rev. 2 LC 153-HD / 961310034. EastEuro Priručnik s naputcima Molimo da pažljivo pročitate ove naputke i da stroj uporabite tek kada se uvjerite da ste ih u potpunosti razumjeli. Εγχειρίδιο οδηγιών Διαβάστε προσεχτικά αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΗ PJESME SAPFO. Priredio i preveo Orsat Ligorio

ΜΕΛΗ PJESME SAPFO. Priredio i preveo Orsat Ligorio ΣΑΠΦΩ ΜΕΛΗ PJESME SAPFO Priredio i preveo Orsat Ligorio Uvod Protkan famom od najstarijih vremena, Sapfin je životopis zapravo nepoznat. Prema Strabonu (13. 2, 3) rođena je oko 630 pr.n.e. u mjestu Erez

Διαβάστε περισσότερα

ECO SERVICE CHEMICAL PRODUCTS AUTO ΠΛΥΣΊΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ČIŠĆENJA - ODRŽAVANJE AUTOMOBILA AUTOREINIGUNG - PFLEGE

ECO SERVICE CHEMICAL PRODUCTS AUTO ΠΛΥΣΊΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ČIŠĆENJA - ODRŽAVANJE AUTOMOBILA AUTOREINIGUNG - PFLEGE ECO SERVICE CHEMICAL PRODUCTS AUTO ΠΛΥΣΊΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ČIŠĆENJA - ODRŽAVANJE AUTOMOBILA AUTOREINIGUNG - PFLEGE 101 LUCIDACRUSCOTTO PT Abrilhantador para Quadros de Bordo retira odores de

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Ημερίδες / ΤΕΕ ΤΔΚ - ΤΑΚ Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μάιος, 2011 Κανονισμοί Σκυροδέματος 20cm Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm Β.Δ./54* Β80 ΠΤΠ-504

Διαβάστε περισσότερα

CAMPING ALIKES AMMOULIANI TEL : +30.23770.51.379

CAMPING ALIKES AMMOULIANI TEL : +30.23770.51.379 CAMPING ALIKES AMMOULIANI TEL : +30.23770.51.379 Μετόχι Fish Tavern Ιστορία Έως το 1925 το νησί της Αμμουλιανής ήταν μετόχι της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, όπου και έμεναν 2-3 καλόγεροι που διαχειρίζονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 2. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ). 3. ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ. 4. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 2012-AF30 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΔΕΛΑΒΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 2. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ). 3. ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ο ΧΛΟΟΚ ELEKTRI"NA KOSILICA ZA TRAVU (ROTACIJSKA) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ ГАЗОНОКГ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ο ΧΛΟΟΚ ELEKTRINA KOSILICA ZA TRAVU (ROTACIJSKA) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ ГАЗОНОКГ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ο ΧΛΟΟΚ ΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ELEKTRI"NA KOSILICA ZA TRAVU (ROTACIJSKA) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ ГАЗОНОКГ АЗОНОКОСИЛКАОСИЛКА MA INA ELECTRIC^ PENTRU TUNS GAZONUL ELEKTROMOS FORGÓKÉSES F NYÍRÓ ELEKTRYCZNA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ. ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (%w) Ασβεστίτης 98 Δολομίτης - Quartz 0.5

ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ. ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (%w) Ασβεστίτης 98 Δολομίτης - Quartz 0.5 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ) Ασβεστίτης 98 Quartz 0.5 CaO 54.80 K 2 O 0.09 MgO 1.55 Na 2 O 0.04 SiO 2 1.10 MnO 0.02 Fe 2 O 3 0.14 LOl 43.05 Al 2 O 3 0.20 Φαινόμενη Ειδική Πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator. user manual. imagine the possibilities

Refrigerator. user manual. imagine the possibilities SEAD RS7* Refrigerator user manual English imagine the possibilities Thank you for purchasing a Samsung product. To receive a more complete service, please register your product at www.samsung.com/register

Διαβάστε περισσότερα

CompacTop. CompacTop 1 1

CompacTop. CompacTop 1 1 CompacTop CompacTop 1 : CompacTop 1-2- 3-4- CompacTop 1 1 1.- RAE ( ),,. 6 CompacTop (FormicaTop) ( ) ( / ) ( ) ( Corian) (T Silestone) CompacTop 2.- : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Διαβάστε περισσότερα

eisodos suite N1A Χρώμα Granite 431 Λάμες Inox Ένθετο πάνελ αλουμινίου Χειρολαβή Inox 60x1315mm Κρύσταλλο Διαστάσεις Επιλογές & προσθετα Τυπολογίες

eisodos suite N1A Χρώμα Granite 431 Λάμες Inox Ένθετο πάνελ αλουμινίου Χειρολαβή Inox 60x1315mm Κρύσταλλο Διαστάσεις Επιλογές & προσθετα Τυπολογίες N1 N1A N1 2 3 A Μονόφυλλη πόρτα 4 Εξωτερική λήψη 5 N3 A Μονόφυλλη πόρτα Εσωτερική λήψη (καθιστικό) 6 7 N4 A 8 9 N5 A 10 11 N6 A Δίφυλλη πόρτα με σταθερά Δ/Α Εξωτερική λήψη 12 13 N7 A 14 15 N8 Μονοφυλλη

Διαβάστε περισσότερα

IAN 92025 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE. SPEKTIV 20-60 X 60 Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost

IAN 92025 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE. SPEKTIV 20-60 X 60 Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE Operation and Safety Notes SPEKTIV 20-60 X 60 Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost SPECTIV 20-60 X 60 Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă

Διαβάστε περισσότερα

1. AT Αυστρία... 3. 2. BE Βέλγιο... 4 3. BG Βουλγαρία... 5 4. CY Κύπρος... 8. 5. CZ Τσεχική Δημοκρατία... 9 6. DE Γερμανία... 13. 7. DK Δανία...

1. AT Αυστρία... 3. 2. BE Βέλγιο... 4 3. BG Βουλγαρία... 5 4. CY Κύπρος... 8. 5. CZ Τσεχική Δημοκρατία... 9 6. DE Γερμανία... 13. 7. DK Δανία... ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ () Οι ΑΦΜ ανά θέμα : Πού βρίσκουμε τους ; 1. AT Αυστρία... 3 2. BE Βέλγιο... 4 3. BG Βουλγαρία... 5 4. CY Κύπρος... 8 5. CZ Τσεχική Δημοκρατία... 9 6. DE Γερμανία... 13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Γράψτε την τετράδα των κβαντικών αριθμών που χαρακτηρίζει τα ακόλουθα ηλεκτρόνια: (α) Το εξώτατο ηλεκτρόνιο του ατόμου Rb. (β) Το ηλεκτρόνιο που κερδίζει το ιόν S

Διαβάστε περισσότερα

AS50NR AS50CR AS100NR AS100CR AS200NR AS200CR AS300NR AS300CR

AS50NR AS50CR AS100NR AS100CR AS200NR AS200CR AS300NR AS300CR AS50NR κοντή με τηλεσκοπική προέκταση. Χρώμα μαύρο 53,00 AS50CR κοντή με τηλεσκοπική προέκταση. Χρώμα Silver 59,00 AS100NR AS100CR με βάση 3 ποδιών. Χρώμα μαύρο με βάση 3 ποδιών. Χρώμα Silver 35,90 39,60

Διαβάστε περισσότερα

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički r(j)ečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički r(j)ečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički r(j)ečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK GRČKI www.klubputnika.org str. 14 *

Διαβάστε περισσότερα

CARBON GANGWAYS Les passerelles en carbone Οι πασαρέλες της Karbonski ladijski mostički

CARBON GANGWAYS Les passerelles en carbone Οι πασαρέλες της Karbonski ladijski mostički CARBON GANGWAYS Les passerelles en carbone Οι πασαρέλες της Karbonski ladijski mostički Reaching perfection after years of development GS COMPOSITE carbon gangways are an innovation in the nautical area,

Διαβάστε περισσότερα

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Corrosion resistant steel - Weathering Steel Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Πεδίο εφαρμογής: Υπάρχουν δύο ποιότητες χάλυβα. Το A υπάρχει σε φύλλα μέχρι 1.5mm πάχος, ενώ το Β σε φύλλα μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/06/2014 Κωδικός: 08.04.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010401040010000001 EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 09 09 0099 0099 Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Pralni stroj Navodila za uporabo WMY 51222 PTYB3

Pralni stroj Navodila za uporabo WMY 51222 PTYB3 Pralni stroj Navodila za uporabo WMY 51222 PTYB3 številka dokumenta 2820524234_SL / 26-08-14.(15:35) 1 Pomembna navodila za varnost in okolje V tem delu so opisana varnostna navodila za zaščito pred tveganji

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ΙΙ- Ελεγχος Υποθέσεων ΙΙ (εκδ. 1.1)

Στατιστική ΙΙ- Ελεγχος Υποθέσεων ΙΙ (εκδ. 1.1) Στατιστική ΙΙ- Ελεγχος Υποθέσεων ΙΙ (εκδ. 1.1) Γεώργιος Κ. Τσιώτας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης 17 Ιουλίου 2013 Περιγραφή 1 2 Δίπλευρος και μονόπλευρος Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ

Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ Η EUROTEPLO διαθέτει δυο θαλάμους καύσης με εισαγωγή προθερμασμένου αέρα στον επάνω θάλαμο καύσης (σκίτσο αριστερά) με αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται η δευτερογενής καύση. Σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS 2 μ Gauss 1 Equation Chapter 1 Section 1 2 GAUSS GAUSS 2 2 μ Gauss μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ Coulomb μ. μ 1: μ μ μ μ μ, μ. μ μ. μ μ. μ μ μ μ μμ. μμ μ μ μ. μ μ μμ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΜΕKANO 4

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΜΕKANO 4 MK4 ΕΚΚΑΦ ATEE ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67-16675 ΓΛΥΦΑΔΑ, Tηλ..(+30) 210.96.33.385, Fax. (+30) 210.96.33.604, Email. htsil@tee.gr Website: www.ekkaf.gr ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΜΕKANO 4 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΚ4 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ

Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ Η EUROTEPLO διαθέτει δυο θαλάμους καύσης με εισαγωγή προθερμασμένου αέρα στον επάνω θάλαμο καύσης (σκίτσο αριστερά) με αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται η δευτερογενής καύση. Σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά Καύσιµα: Βιοντήζελ

Εναλλακτικά Καύσιµα: Βιοντήζελ Γιατί βιοκαύσιµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίµων και Λιπαντικών Εναλλακτικά Καύσιµα: Βιοντήζελ Ευριπίδης Λόης Καθηγητής Α. ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό

2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.10.01.030 Sikadur -32 Ν 2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα Το Sikadur -32

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/04/2012 Κωδικός: 2012.09.03.030 SikaGrout -312 A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

FVXG25K2V1B / RXG25K2V1B. Ονοµ. kw 3.4 (4) 4.5 (4) 5.8 (4) Μέγ. kw 4.5 5.0 8.1 EER 4.55 3.68 3.29 COP 4.36 3.72 3.67

FVXG25K2V1B / RXG25K2V1B. Ονοµ. kw 3.4 (4) 4.5 (4) 5.8 (4) Μέγ. kw 4.5 5.0 8.1 EER 4.55 3.68 3.29 COP 4.36 3.72 3.67 1 of 5 30/11/2012 4:27 µµ FVXG-K / RXG-K Απόδοση ψύξης Απόδοση θέρµανσης Ονοµ. απόδοση (ψύξη σε ονοµαστικό φορτίο 35 /27, θέρµανση σε ονοµαστικό φορτίο 7 /20 ) Piping connections Σηµειώσεις FVXG25K2V1B

Διαβάστε περισσότερα

Grčki jezik. Ispitni katalog za državnu maturu u škol. god. 2009./2010. lipanj 2008

Grčki jezik. Ispitni katalog za državnu maturu u škol. god. 2009./2010. lipanj 2008 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Grčki jezik Ispitni katalog za državnu maturu u škol. god. 2009./2010. lipanj 2008 Stručna radna skupina za izradbu ispitnih materijala iz Grčkoga jezika:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

πάνω στην μπαταρία κατά τη Αποφύγετε να καλύπτετε το φορτιστή. να εκλύει εκρητικά αέρια. Αποφύγετε

πάνω στην μπαταρία κατά τη Αποφύγετε να καλύπτετε το φορτιστή. να εκλύει εκρητικά αέρια. Αποφύγετε ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ για την αγορά του νέου σας επαγγελματικού φορτιστή μπαταριών εναλλασσόμενης λειτουργίας. Ο φορτιστής αυτός περιλαμβάνεται στο πλαίσιο μιας σειράς επαγγελματικών φορτιστών από την

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΤΕΕ ΕΛΛ. ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡ/ΤΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 21.06.2008 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασβέστιο. Calcium στερεό 40,078. Πυκνότητα. Άνθρακας. Carbon στερεό 3642! 12,0107 3642! Πυκνότητα 18.350. Χλώριο. Chlorine αέριο -101,5 35,453 -34,04

Ασβέστιο. Calcium στερεό 40,078. Πυκνότητα. Άνθρακας. Carbon στερεό 3642! 12,0107 3642! Πυκνότητα 18.350. Χλώριο. Chlorine αέριο -101,5 35,453 -34,04 Αργίλιο Al Aluminium στερεό 13 26,9815386 2,375 As 660,32 74,92160 5,22 5000 10,811 2,08 1,378 C 615! Cl 2076 3927 16.200 3,515 1484 35,453 1,5625 24 51,9961 3810 58,933195 18.350 7,75 Cu -101,5-34,04

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Dedra Made in ITALY DEDRA ΧΡΩΜΙΟ Στήλη ντους / Υδρομασάζ με μίκτη ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Υλικό κατασκευής : Αλουμίνιο - Περιστρεφόμενη & ανακλινόμενη κεφαλή ντους Anticalcare - Τηλέφωνο ντους Anticalcare

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση. Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση. Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Φυσικά ραδιενεργά στοιχεία Παράδειγμα από την οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση βλ. σελίδα 31

Συναρµολόγηση βλ. σελίδα 31 Ελληνικά Υποδείξεις ασφαλείας Για να αποφύγετε τραυµατισµούς κατά τη συναρµολόγηση πρέπει να φοράτε γάντια. Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο σαν µέσο λουτρού, υγιεινής και καθαρισµού του σώµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος του συστήματος Sika CarboDur. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος του συστήματος Sika CarboDur. Περιγραφή Προϊόντος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 27/02/2014 (v1) Κωδικός: 08.01.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010401010010000040 Sika CarboDur S Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Θέµατα από το βιβλίο µου: Οι ασκήσεις των εξετάσεων φυσικής γενικής παιδείας γ λυκείου (υπό έκδοση ) (Περιέχει 111 ασκήσεις πιθανά θέµατα εξετάσεων µε απαντήσεις) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΘΕΜΑ 1 ο Πόση είναι η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα αυτά σήμερα είναι τα εξής:

Τα προγράμματα αυτά σήμερα είναι τα εξής: Η Επιτροπη Ευρωπαικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις (ΕΠΝ) αποτελείται από Ερευνητές, Συμβούλους, Νομικό Σύμβουλο, Ακαδημαϊκούς και Διοικητικούς, των οποίων ο κύριος στόχος είναι να εντοπίσουν,

Διαβάστε περισσότερα

2013 AF/009 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

2013 AF/009 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2013 AF/009 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ : ΕΛΑΒΕΡΙ ΗΣ DEAL ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΦΩΤΙΑ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΙΤΛΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2

Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2 Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2 USER MANUAL UPUTE ZA UPORABU MODUL DE UTILIZARE УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GEBRAUCHSANLEITUNG PSA 89/686/EWG DIN EN 1078 TÜV Süd Product Service GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

Self-Powered LED Torch. Operation and Safety Notes. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă

Self-Powered LED Torch. Operation and Safety Notes. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Self-Powered LED Torch Operation and Safety Notes LED-svjetiljka s ručicom Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Lampă LED cu manivelă Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă LED-лампа с динамо Инструкции

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΘΕΤΑ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΡΟΥΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΕΝΘΕΤΑ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΡΟΥΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ www.ekagroup.com ΕΝΘΕΤΑ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΡΟΥΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΛΕΙφΟΜΕΝΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΥΛΙΚΑ Στεγανοποιητική επαλειφόμενη μεμβράνη ενός συστατικού Διατίθεται σε μορφή ρευστής μπογιάς Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μετάφραση Αριθμητικών

Μηχανική Μετάφραση Αριθμητικών ΕΚΠΑ/ΕΜΠ ΔΠΜΣ ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ Λογικός Προγραμματισμός Ακ. Έτος 2013-2014 Εξάμηνο Β Διδάσκων: καθ. Μαΐστρος Γιάνης Μηχανική Μετάφραση Αριθμητικών Καρβουνιάρη Δήμητρα Κωλέττη Ερασμία Παπαθανασοπούλου Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων. Η Sikaplan WP 1100-15HL είναι μία ομοιογενής μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση το πολυβινυλιχλωρίδιο (PVC-P).

Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων. Η Sikaplan WP 1100-15HL είναι μία ομοιογενής μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση το πολυβινυλιχλωρίδιο (PVC-P). Φύλλο Ιδιοτήτων Έκδοση 27/11/2009 Κωδικός: 02.09.040 (Sikaplan -9.6 TU geld/schwarz) Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων Construction Περιγραφή Η είναι μία ομοιογενής μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση το πολυβινυλιχλωρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC 750 DUAL-BAND EASY ROUTer QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLATIONSGUIDE GUIA DE INSTALAÇÃO ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU KRATKA NAVODILA ZA UPORABO GHID DE INSTALARE

Διαβάστε περισσότερα

frame in2 100X75 120X80 150X110 Ficha de pré-instalação Κάρτα προεγκατάστασης Informatieblad voor de pre-installatie

frame in2 100X75 120X80 150X110 Ficha de pré-instalação Κάρτα προεγκατάστασης Informatieblad voor de pre-installatie frame 100 100X5 120 120X80 in2 150X110 Ficha de pré-instalação Κάρτα προεγκατάστασης Informatieblad voor de pre-installatie List za predugradnju Karta przedmontażowa Förinstallationsblad Índice Modo de

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης Συνδέσμου ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

AVerMedia HD HomeFree Duet F200. English Česky Română Hrvatski Ελληνική. Quick Guide

AVerMedia HD HomeFree Duet F200. English Česky Română Hrvatski Ελληνική. Quick Guide AVerMedia HD HomeFree Duet F200 English Česky Română Hrvatski Ελληνική Quick Guide European Community Compliance Statement Class B This product is herewith confirmed to comply with the requirements set

Διαβάστε περισσότερα

Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος

Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.11.01.030 Sikafloor -ProSeal-22 Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές To Sikafloor

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές του Ευρωκώδικα 7 (EN(

Εφαρμογές του Ευρωκώδικα 7 (EN( ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ηράκλειο,, 4 Δεκεμβρίου 2008 Εφαρμοές του Ευρωκώδικα 7 (EN( 997-) ) σε θέματα σχεδιασμού Γεωτεχνικών Έρων Eurocoe 7 (ΕΝ 997-) ) : Geotechnical Design Part : General ules Μ. Καββαδάς, Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ Ίσως η τεχνική με τη μεγαλύτερη ποικιλία εφαρμογών και την εντυπωσιακότερη ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία. Η τεχνική MS παρέχει πληροφορίες σχετικά με: Τη στοιχειακή σύσταση του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΑΓΚΟΙ ΑΝΘΥΓΡΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ O ν έ ο ς χ ά ρ τ η ς τ ο υ ξ ύ λ ο υ * Λόγω των τεχνικών εκτύπωσης τα χρώματα του καταλόγου ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

FOOD MILL ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ Z15900 7 HR PASIRKA RO SITĂ PENTRU PASAT BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ CH PASSIERMÜHLE. 66231/11 CB 7 Z15900 Manual, Size:A5, 8 pt

FOOD MILL ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ Z15900 7 HR PASIRKA RO SITĂ PENTRU PASAT BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ CH PASSIERMÜHLE. 66231/11 CB 7 Z15900 Manual, Size:A5, 8 pt GB FOOD MILL HR PASIRKA RO SITĂ PENTRU PASAT BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ GR CY ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ DE CY AT CH PASSIERMÜHLE Z15900 7 66231 CB 7 Manual_re.indd 1 6/7/2011 4:07:46 PM Scope of delivery / Opseg isporuke

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba

Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000901 Inverter Satellite A10 Series, A10 PSA10L-033X4P F000000902 Inverter

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ. Περιγραφή χρήσης. Αρμόστοκος

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ. Περιγραφή χρήσης. Αρμόστοκος ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Σύμβολο Περιγραφή Περιγραφή χρήσης Αρμόστοκος Εσωτερικές επιφάνειες τοίχων και δαπέδων, επίσης κάτω από το επίπεδο του εδάφους, εξωτερικές επιφάνειες τοίχων, επίσης κάτω από το επίπεδο του

Διαβάστε περισσότερα

Baumit Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων

Baumit Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων Baumit Baumacol Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων Για όλα τα είδη πλακιδίων και υποστρωμάτων Πλήρη σειρά προϊόντων Ποιότητα υψηλού επιπέδου Baumacol Κόλληση πλακιδίων Βλέποντας νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης, υλικό συγκόλλησης

2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης, υλικό συγκόλλησης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 15/12/2010 Κωδικός: 2011.07.01.020 Sikadur -31 CF Normal 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης, υλικό συγκόλλησης Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Το Sikadur -31 CF Normal

Διαβάστε περισσότερα

Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για τις εργασίες κόλλησης πλακιδίων

Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για τις εργασίες κόλλησης πλακιδίων Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για τις εργασίες κόλλησης πλακιδίων Για όλα τα είδη πλακιδίων και τα συνήθη υποστρώματα Όλα τα απαραίτητα προϊόντα μαζί Ποιότητα υψηλής αξίας ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Baumacol Fliese

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα