ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Δ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Δ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Δ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2 Δείκτες Επιτυχίας ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Δείκτες Επάρκειας ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ Επίπεδο Δραστηριοτήτων Μαθηματικές Πρακτικές Αρ3.1 Απαγγέλουν, διαβάζουν, γράφουν και αναγνωρίζουν ποσότητες αριθμών μέχρι το Αρ3.2 Συγκρίνουν και διατάσσουν τους φυσικούς αριθμούς μέχρι το Προαπαιτούμενες Γνώσεις: Απαγγελία, αναγνώριση και αναπαράσταση αριθμών μέχρι το Σύγκριση και διάταξη αριθμών μέχρι το Σύνθεση και ανάλυση αριθμών μέχρι το Στρογγυλοποίηση αριθμών μέχρι το Νέες Έννοιες: ΜΠ2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη Κατανοώ τη σημασία των ποσοτήτων και δίνω έμφαση στη δημιουργία αναπαραστάσεων αριθμών με διαφορετικούς τρόπους. Παράδειγμα: Να παρατηρήσεις τον πιο κάτω πίνακα. Αρ3.3 Συνθέτουν και αναλύουν αριθμούς μέχρι το Αρ3.11 Χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους εκτίμησης του πληθικού αριθμού ενός συνόλου. Αρ3.17 Στρογγυλοποιούν αριθμούς στην πλησιέστερη δεκάδα, Αναγνώριση και αναπαράσταση αριθμών μέχρι το Σύγκριση και διάταξη αριθμών μέχρι το Σύνθεση και ανάλυση αριθμών μέχρι το Αξία θέσης ψηφίου σε αριθμούς μέχρι το Στρογγυλοποίηση αριθμών μέχρι το (α) Πώς θα αναπαρασταθεί το και το ; (β) Ποια μοτίβα παρατηρείς; Πόσες χιλιάδες θα πρέπει να χρησιμοποιήσω, για να αναπαραστήσω τον αριθμό ; Πόσες δεκάδες χιλιάδες πρέπει να χρησιμοποιήσω, για να αναπαραστήσω τον αριθμό ; Ποια είναι η σχέση του κάθε αριθμού με τον επόμενο;

3 ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ εκατοντάδα, χιλιάδα και εκατομμύριο και δεκαδικούς αριθμούς στο πλησιέστερο δέκατο. 1. Οι εκπαιδευτικοί δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές: να αναγνωρίζουν και να αναπαριστούν λεκτικά και συμβολικά αριθμούς μέχρι το να συγκρίνουν αριθμούς μέχρι το , χρησιμοποιώντας τα σύμβολα <, >, =. να αναλύουν και να συνθέτουν αριθμούς μέχρι το με περισσότερους από έναν τρόπους. να κατανοήσουν την αξία θέσης ψηφίου σε αριθμούς μέχρι το να στρογγυλοποιούν φυσικούς αριθμούς μέχρι το Παράδειγμα αναπαράστασης αριθμών μέχρι το : Να συμπληρώσεις τον πίνακα. ΜΠ1 Κατανόηση μέσω προβλήματος Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το λύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου. Παράδειγμα: Ο Άγγελος έβαλε έναν εξαψήφιο κωδικό στο χρηματοκιβώτιο του σπιτιού του. Να βρεις τον κωδικό με βάση τις πιο κάτω πληροφορίες. (α) Τρία από τα ψηφία του αριθμού είναι τα ίδια. (β) Το άθροισμα όλων των ψηφίων του αριθμού είναι 25. (γ) Το ψηφίο των δεκάδων είναι ο μικρότερος περιττός αριθμός. (δ) Το ψηφίο των χιλιάδων είναι 3 φορές μεγαλύτερο από το ψηφίο των δεκάδων. (ε) Το ψηφίο των εκατοντάδων χιλιάδων είναι διπλάσιο από το ψηφίο των χιλιάδων. Πόσα ψηφία έχει ο αριθμός που θέλω να βρω; Ποιο ψηφίο είναι ευκολότερο να υπολογίσω πρώτο; ΜΠ.3: Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση συλλογισμού Επεξηγώ τη σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων. Παράδειγμα: Η Βάσω υποστηρίζει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός, ο οποίος όταν στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη δεκάδα χιλιάδα γίνεται είναι το Συμφωνείς με την άποψη της Βάσως; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου.

4 ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ Παραδείγματα σειροθέτησης και σύγκρισης εξαψήφιων αριθμών: Να συμπληρώσεις το ψηφίο που λείπει, αν σε κάθε περίπτωση οι αριθμοί είναι σε αύξουσα σειρά. (α) (β) Να χρησιμοποιήσεις τα ψηφία 3, 4, 7 και 8 από μία φορά το καθένα, για να συμπληρώσεις τα κενά ώστε να σχηματίσεις τρεις αριθμούς οι οποίοι να είναι μεγαλύτεροι από το (α) < 51 (β) < 51 (γ) < 51 Παράδειγμα σύνθεσης και ανάλυσης εξαψήφιων αριθμών: Να συμπληρώσεις. (α) = (β) = (γ) = (δ) = Υπάρχουν αριθμοί μικρότεροι του οι οποίοι όταν στρογγυλοποιηθούν στην πλησιέστερη χιλιάδα γίνονται ; Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός; Υπάρχουν αριθμοί μεγαλύτεροι του οι οποίοι όταν στρογγυλοποιηθούν στην πλησιέστερη χιλιάδα γίνονται ; Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός;

5 ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ Παραδείγματα αξίας θέσης ψηφίου σε εξαψήφιους αριθμούς: Να βάλεις σε κύκλο την ορθή απάντηση. (α) Σε ποιον αριθμό η αξία του 8 είναι ; Α. 800 Β Γ Δ (β) Ποιος αριθμός θα μειωθεί κατά , αν το ψηφίο 5 αντικατασταθεί με το ψηφίο 2; Α Β Γ Δ Παράδειγμα στρογγυλοποίησης αριθμών μέχρι το : Να βρεις τρεις αριθμούς, οι οποίοι όταν στρογγυλοποιηθούν στην πλησιέστερη δεκάδα χιλιάδα γίνονται Αρ2.11 Αναπαριστούν καταστάσεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, τέλειας και ατελούς διαίρεσης, χρησιμοποιώντας υλικό όπως κύβους Dienes, εικόνες, εφαρμογίδια και σύμβολα. Προαπαιτούμενες Γνώσεις: Νοεροί υπολογισμοί με τριψήφιους αριθμούς Κατακόρυφοι αλγόριθμοι πρόσθεσης και αφαίρεσης με τριψήφιους αριθμούς Μοτίβα πολλαπλασιασμού μέχρι το 100 με ευχέρεια Νέες Έννοιες: ΜΠ6 Ακρίβεια Είμαι προσεκτικός και σαφής, όταν χρησιμοποιώ τα μαθηματικά, για να επικοινωνήσω με τους άλλους. Παράδειγμα: Να εξηγήσεις σε ένα συμμαθητή σου τα βήματα που ακολουθείς, για να εκτελέσεις την αφαίρεση kl 243 Αρ2.13 Αναπτύσσουν και εφαρμόζουν αλγόριθμους της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού με Νοεροί υπολογισμοί πρόσθεσης και αφαίρεσης ακεραίων αριθμών μέχρι το Εκτίμηση αθροίσματος και διαφοράς μέχρι το , εφαρμόζοντας στρατηγικές Πώς θα χαλάσω τον αριθμό 1000, ώστε να μπορώ να αφαιρέσω το 243; Πόσες εκατοντάδες θα πάρω αν χαλάσω τη μία χιλιάδα;

6 ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ τριψήφιους αριθμούς και της διαίρεσης με μονοψήφιο διαιρέτη, χρησιμοποιώντας ποικιλία στρατηγικών, μέσων και αναπαραστάσεων. Αρ2.16 Εκτιμούν το αποτέλεσμα μιας πράξης, εφαρμόζοντας στρατηγικές στρογγυλοποίησης ακέραιων αριθμών στην πλησιέστερη δεκάδα, εκατοντάδα και χιλιάδα. Αρ3.12 Εκτιμούν και υπολογίζουν το άθροισμα, τη διαφορά, το γινόμενο και το πηλίκο αριθμών μέχρι το και επαληθεύουν την απάντησή τους. Αρ3.13 Αναπτύσσουν και εφαρμόζουν αλγόριθμους των τεσσάρων πράξεων με ακέραιους αριθμούς, χρησιμοποιώντας ποικιλία στρατηγικών, στρογγυλοποίησης αριθμών Κατακόρυφοι αλγόριθμοι πρόσθεσης και αφαίρεσης μέχρι το Νοεροί υπολογισμοί γινομένων και πηλίκου με τη χρήση στρατηγικών Κατακόρυφος αλγόριθμος πολλαπλασιασμού (ο ένας παράγοντας είναι μονοψήφιος αριθμός) Κατακόρυφος αλγόριθμος διαίρεσης (ο διαιρέτης είναι μονοψήφιος αριθμός) 1. Οι εκπαιδευτικοί βοηθούν τους μαθητές να προσθέτουν και να αφαιρούν νοερά ακέραιους αριθμούς μέχρι το , χρησιμοποιώντας στρατηγικές που βασίζονται: στην ανάλυση αριθμών (π.χ., = = 5556). στην εξισορρόπηση (π.χ., = = 2217). στην αφαίρεση ως συμπληρωματική πρόσθεση (π.χ., , = 4158). 2. Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν δραστηριότητες λύσης προβλημάτων, ώστε οι μαθητές να εκτιμούν αθροίσματα Πώς θα προχωρήσω στη συνέχεια; Τι θα πρέπει χαλάσω και με τι να το ανταλλάξω; ΜΠ2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη Κατανοώ τη σημασία των ποσοτήτων και δίνω έμφαση στη μετάφραση λεκτικών εκφράσεων σε μαθηματικές προτάσεις Παράδειγμα: Να μετατρέψεις τις λεκτικές εκφράσεις του διαγράμματος σε μαθηματικές προτάσεις και να βρεις την απάντηση.

7 ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ μέσων και αναπαραστάσεων. Αρ3.16 Χρησιμοποιούν και διατυπώνουν στρατηγικές εκτέλεσης νοερών υπολογισμών με ακέραιους και δεκαδικούς αριθμούς. και διαφορές, εφαρμόζοντας στρατηγικές στρογγυλοποίησης φυσικών αριθμών. 3. Οι εκπαιδευτικοί δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να εφαρμόζουν τους κατακόρυφους αλγόριθμους πρόσθεσης και αφαίρεσης αριθμών μέχρι το Οι εκπαιδευτικοί δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να υπολογίζουν την τιμή του αγνώστου σε διαφορετικές θέσεις σε μαθηματικές προτάσεις πολλαπλασιασμού και διαίρεσης και να κατανοούν τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση ως αντίστροφες πράξεις. 5. Οι εκπαιδευτικοί με τη βοήθεια πραγματικών αντικειμένων, εικόνων και εφαρμογιδίων, βοηθούν τους μαθητές να υπολογίζουν το γινόμενο αριθμών (όπου ο ένας παράγοντας είναι μονοψήφιος) και το πηλίκο αριθμών (όπου ο διαιρέτης είναι μονοψήφιος), χρησιμοποιώντας στρατηγικές που βασίζονται στην αξία θέσης ψηφίου και στις ιδιότητες των πράξεων. Απαντώ στην ερώτηση: Με ποια μαθηματική πρόταση μπορώ να αναπαραστήσω την κάθε λεκτική έκφραση; ΜΠ7 Δομή των μαθηματικών Διακρίνω και κατανοώ πώς οι αριθμοί είναι οργανωμένοι και αποτελούν μέρος ενός συνόλου. Παράδειγμα: Να υπολογίσεις τον αριθμό που λείπει κάθε φορά, χωρίς να εκτελέσεις τις πράξεις. Να εξηγήσεις τη σκέψη σου. Αν 2 36 = 72 Τότε 4 = 72 8 = 72 Τι παραμένει σταθερό σε κάθε μαθηματική πρόταση; Τι μεταβάλλεται σε κάθε μαθηματική πρόταση; Τι συμπέρασμα προκύπτει; 6. Οι εκπαιδευτικοί, βοηθούν τους μαθητές να εφαρμόζουν: τον κατακόρυφο αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού όπου ο ένας παράγοντας είναι μονοψήφιος αριθμός.

8 ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ τον κατακόρυφο αλγόριθμο της διαίρεσης με μονοψήφιο διαιρέτη. Παραδείγματα νοερών υπολογισμών πρόσθεσης και αφαίρεσης μέχρι το : Να βρεις έναν γρήγορο τρόπο, για να υπολογίσεις στο μυαλό σου το άθροισμα = Ποια από τις πιο κάτω μαθηματικές προτάσεις δίνει την ίδια απάντηση με τη μαθηματική πρόταση = ν (α) = ν (β) = ν (γ) = ν Παράδειγμα εκτίμησης αθροίσματος και διαφοράς, εφαρμόζοντας στρατηγικές στρογγυλοποίησης αριθμών: Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις πωλήσεις μιας εφημερίδας το πρώτο τρίμηνο της κυκλοφορίας της. (α) Να υπολογίσεις πόσα περίπου αντίτυπα της εφημερίδας πωλήθηκαν και τους τρεις μήνες της κυκλοφορίας της. (β) Να υπολογίσεις πόσα περίπου λιγότερα αντίτυπα της εφημερίδας πωλήθηκαν τον Νοέμβριο από τον Σεπτέμβριο.

9 ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ Παράδειγμα κατακόρυφου αλγόριθμου πρόσθεσης και αφαίρεσης μέχρι το : Να εκτελέσεις τις πράξεις: Παράδειγμα πολλαπλασιασμού και διαίρεσης ως αντίστροφες πράξεις: Να αντιστοιχίσεις τις πράξεις της πρώτης στήλης με τις πράξεις της δεύτερης στήλης. Τι παρατηρείς; Γιατί συμβαίνει αυτό; Παράδειγμα υπολογισμού γινομένων και πηλίκων αριθμών: Να υπολογίσεις το πηλίκο = ν, χρησιμοποιώντας το πιο κάτω διάγραμμα.

10 ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ Παράδειγμα κατακόρυφου αλγόριθμου πολλαπλασιασμού και διαίρεσης: Να γράψεις κατακόρυφα και να εκτελέσεις τις πράξεις = ν και = ν. Αρ2.7 Ανακαλύπτουν, διατυπώνουν και εφαρμόζουν τα κριτήρια διαιρετότητας του 2, 5 και του 10. Αρ2.8 Αναγνωρίζουν και ορίζουν τους άρτιους, τους περιττούς και τους τετράγωνους αριθμούς. Αρ2.9 Αναγνωρίζουν και ονομάζουν τους όρους: άθροισμα, διαφορά, γινόμενο, πηλίκο, μειωτέος, αφαιρετέος, προσθετέος, διαιρέτης, διαιρετέος, υπόλοιπο, παράγοντας. Προαπαιτούμενες Γνώσεις: Άθροισμα, διαφορά, γινόμενο, πηλίκο Άρτιοι και περιττοί αριθμοί Νέες Έννοιες: Διαιρέτης, διαιρετέος, υπόλοιπο Παράγοντες και πολλαπλάσια Κριτήρια διαιρετότητας του 2, 5 και Οι εκπαιδευτικοί, μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες, δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τους όρους διαιρέτης, διαιρετέος, υπόλοιπο και πηλίκο. 2. Οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν κατάλληλες δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές να: βρίσκουν όλα τα ζευγάρια παραγόντων ενός αριθμού μέχρι το 100 κατανοήσουν ότι ένας ακέραιος αριθμός είναι πολλαπλάσιο του κάθε ενός από τους παράγοντές του. ΜΠ8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό Αναγνωρίζω μοτίβα σε συλλογισμούς και κάνω γενικεύσεις, για να συντομεύσω διαδικασίες. Παράδειγμα: (α) Είναι το άθροισμα δύο περιττών αριθμών άρτιος ή περιττός αριθμός; Να εξηγήσεις χρησιμοποιώντας λέξεις, εικόνες ή μαθηματικά σύμβολα. (β) Είναι το άθροισμα τριών περιττών αριθμών άρτιος ή περιττός αριθμός; Να εξηγήσεις χρησιμοποιώντας λέξεις, εικόνες ή μαθηματικά σύμβολα. (γ) Είναι το άθροισμα δέκα περιττών αριθμών άρτιος ή περιττός αριθμός; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου. Πώς είναι δυνατόν να αναπαραστήσω έναν περιττό αριθμό; Πώς μπορώ να αξιοποιήσω την αναπαράσταση δύο περιττών αριθμών; Αν προσθέσω τέσσερις περιττούς αριθμούς, το άθροισμά τους θα είναι άρτιος ή περιττός αριθμός; Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγω; Πώς μπορώ να αποφασίσω κατά πόσο το άθροισμα δέκα περιττών αριθμών θα είναι άρτιος ή περιττός αριθμός;

11 ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ 3. Οι εκπαιδευτικοί με κατάλληλες δραστηριότητες βοηθούν τους μαθητές να αναγνωρίζουν τους αριθμούς που διαιρούνται με το 2, το 5 και το 10 και να χρησιμοποιούν τα κριτήρια διαιρετότητας στην επίλυση προβλημάτων. Παράδειγμα αναγνώρισης και χρησιμοποίησης των όρων διαιρέτης, διαιρετέος, υπόλοιπο, πηλίκο: Να συμπληρώσεις. Ο κ. Ανδρέας μοίρασε 92 στα 3 εγγόνια του. Κάθε παιδί πήρε το ίδιο ποσό. Πόσα χρήματα πήρε το κάθε παιδί και πόσα περίσσεψαν; Διαιρετέος: Διαιρέτης: Πηλίκο: Υπόλοιπο: Παράδειγμα έννοιας πολλαπλάσιου: Να βάλεις σε κύκλο τα πολλαπλάσια του αριθμού 3. Παραδείγματα για κριτήρια διαιρετότητας του 2, 5 και 10: Να συμπληρώσεις το ψηφίο που λείπει σε κάθε αριθμό ώστε να διαιρείται με το ΜΠ7 Δομή των μαθηματικών Διακρίνω και κατανοώ πώς οι αριθμοί είναι οργανωμένοι και αποτελούν μέρος ενός συνόλου. Παράδειγμα: Στον πιο κάτω πίνακα αριθμών: Να βάλεις σε κύκλο τα πολλαπλάσια του 4. Να χρωματίσεις τα πολλαπλάσια του 8. Τι παρατηρείς; Να εξηγήσεις. Ποιοι αριθμοί είναι πολλαπλάσια του 4; Του 8; Ποιοι αριθμοί είναι κοινά πολλαπλάσια και του 4 και του 8; ΜΠ6 Ακρίβεια Είμαι προσεκτικός και σαφής, όταν χρησιμοποιώ τα μαθηματικά, για να επικοινωνήσω με τους άλλους. Παράδειγμα: Ο Ιωάννης εκτέλεσε την πιο κάτω διαίρεση για να απαντήσει στο πρόβλημα: «Ένας τυροκόμος θα συσκευάσει 58 kg τυρί σε συσκευασίες των 8 kg. Να υπολογίσεις πόσες συσκευασίες θα χρειαστεί.»

12 ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ Η Μαίρη έχει στη συλλογή της βιβλία. Ο αριθμός των βιβλίων της διαιρείται με το 2, με το 5 και με το 10. Έχει περισσότερα από 11 βιβλία και λιγότερα από 25. Ποιος είναι ο αριθμός των βιβλίων στη συλλογή της Μαίρης; 58 8 = 7 και υπόλοιπο 2 (α) Να εξηγήσεις τι σημαίνει ο αριθμός 7 και τι σημαίνει ο αριθμός 2. (β) Ποια απάντηση θα δώσει ο Ιωάννης στο πρόβλημα; Να εξηγήσεις. Τι δείχνει ο αριθμός 58 και ο αριθμός 8 με βάση τα δεδομένα του προβλήματος; Τι δείχνει το αριθμός 7 και τι ο αριθμός 2; Πόσες συσκευασίες θα χρειαστεί συνολικά; Αρ2.17 Διατυπώνουν και επιλύουν προβλήματα διαδικασίας και λεκτικά προβλήματα με περισσότερες από μία πράξεις και ελέγχουν τη λογικότητα της απάντησής τους. Αρ3.18 Διατυπώνουν και επιλύουν προβλήματα με ακέραιους, κλασματικούς και δεκαδικούς αριθμούς και ελέγχουν τη λογικότητα της απάντησής τους. Αρ3.19 Χρησιμοποιούν τη μέθοδο της αναγωγής στην ακέραια μονάδα Προαπαιτούμενες Γνώσεις: Επίλυση και κατασκευή προβλημάτων ρουτίνας αθροιστικής και πολλαπλασιαστικής δομής ενός βήματος. Νέες Έννοιες: Επίλυση και κατασκευή προβλημάτων ρουτίνας αθροιστικής και πολλαπλασιαστικής δομής ενός και δύο βημάτων. Επίλυση προβλημάτων διαδικασίας (π.χ. λογική σκέψη, ανάδρομη πορεία, οργανωμένος κατάλογος, δοκιμή και έλεγχος, αναπαράσταση με αντικείμενα, πίνακα, μοτίβο, σχέδιο, απλοποίηση του προβλήματος). 1. Οι εκπαιδευτικοί, δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να: ΜΠ4 Μοντελοποίηση Χρησιμοποιώ μαθηματικά μοντέλα (π.χ. συμβολικές εκφράσεις, σχέδια), για να αναπαραστήσω καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Παράδειγμα: Ένα κατάστημα παιχνιδιών πώλησε 15 ίδιες μπάλες και εισέπραξε 75. Η Κυριακή έκανε το πιο κάτω σχέδιο, για να υπολογίσει το κόστος κάθε μπάλας ; (α) Να χρησιμοποιήσεις το σχέδιο της Κυριακής, για να υπολογίσεις πόσα στοιχίζει η κάθε μπάλα. (β) Να κάνεις ένα σχέδιο ή σχεδιάγραμμα που θα σε βοηθήσει να βρεις την απάντηση στο πιο κάτω πρόβλημα.

13 ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ (προφορικά και γραπτά) στη λύση προβλημάτων. επιλύσουν και να κατασκευάσουν προβλήματα αλλαγής, ομαδοποίησης, σύγκρισης και αναλογίας. επιλύσουν προβλήματα τα οποία απαιτούν ερμηνεία του υπολοίπου. 2. Οι εκπαιδευτικοί, μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες, δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να κατανοήσουν και να επιλύσουν προβλήματα, εντοπίζοντας τις κατάλληλες πληροφορίες, διαγράφοντας περιττές πληροφορίες και προσθέτοντας αναγκαίες πληροφορίες, για να μπορεί να απαντηθεί ένα ερώτημα. Παράδειγμα επίλυσης προβλήματος αναλογίας: Να λύσεις το πρόβλημα. Ένα ξενοδοχείο έχει 6 ορόφους. Κάθε όροφος έχει 26 δωμάτια και κάθε δωμάτιο έχει 3 κρεβάτια. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός ατόμων που μπορεί να φιλοξενήσει το ξενοδοχείο; Παραδείγματα κατασκευής προβλημάτων αλλαγής: Να γράψεις την ερώτηση και να λύσεις το πρόβλημα. Ο ψηφιακός δίσκος της Γεωργίας μπορεί να χωρέσει 2834 φωτογραφίες. Υπάρχει χώρος για ακόμα 1450 φωτογραφίες. Ερώτηση: «Σε μια εβδομάδα πωλήθηκαν από το κατάστημα παιχνιδιών 40 ίδια αυτοκινητάκια και εισπράχθηκαν 240. Πόσα στοίχιζε το κάθε αυτοκινητάκι;» Πώς το σχέδιο της Κυριακής θα με βοηθήσει να λύσω το πρόβλημα; Ποιες πληροφορίες να αξιοποιήσω από το σχέδιό της; Ποιο σχέδιο μπορώ να φτιάξω ώστε να λύσω το πρόβλημα; Πώς το σχέδιο αυτό θα με βοηθήσει να λύνω παρόμοια προβλήματα; ΜΠ1 Κατανόηση μέσω προβλήματος Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το λύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου. Παράδειγμα: Σε ένα χώρο στάθμευσης υπάρχουν άσπρα, μπλε και πράσινα αυτοκίνητα. Να βρεις πόσα είναι τα αυτοκίνητα κάθε χρώματος αν: Τα άσπρα και τα μπλε είναι μαζί 200. Τα μπλε είναι τριπλάσια από τα άσπρα. Τα μπλε και τα πράσινα είναι μαζί 278. Τα πράσινα και τα άσπρα είναι μαζί 178. Ποια είναι η ερώτηση του προβλήματος; Ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος; Τι θα κάνω για να μπορέσω να απαντήσω στο πρόβλημα;

14 ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ Παράδειγμα επίλυσης προβλήματος με ερμηνεία υπολοίπου: Μια ομάδα από 67 άτομα θα ταξιδέψουν με αυτοκίνητα. Σε κάθε αυτοκίνητο μπορούν να επιβιβαστούν 5 άτομα. Πόσα αυτοκίνητα θα γεμίσουν εντελώς; Πόσα αυτοκίνητα θα χρειαστούν συνολικά; Παράδειγμα κατανόησης και επίλυσης προβλήματος: Να διαβάσεις το πιο κάτω κείμενο και να βάλεις στις πληροφορίες για τις οποίες υπάρχουν δεδομένα στο κείμενο. «Ο Τιτανικός ήταν ένα Βρετανικό υπερωκεάνιο το οποίο βυθίστηκε στο Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό το 1912, μετά από σύγκρουση με ένα παγόβουνο. Υπολογίζεται ότι ο Τιτανικός μετέφερε 1316 επιβάτες και 885 άτομα πλήρωμα. Το πλοίο είχε μήκος 269 m, πλάτος 28 m και ύψος 53 m. Είχε σωστικές λέμβους, η καθεμιά από τις οποίες χωρούσε 58 άτομα. Το ναυάγιο του Τιτανικού παραμένει στο βυθό, σπασμένο στα δύο. Από την ανακάλυψη του ναυαγίου το 1985, χιλιάδες αντικείμενα έχουν ανασυρθεί και εκτίθενται σε μουσεία σε όλο τον κόσμο». Το σύνολο των ατόμων που ταξίδευαν με τον Τιτανικό. Ο αριθμός των ατόμων που μπορούσαν να μεταφερθούν συνολικά από τις Από ποια ή ποιες πληροφορίες θα ήταν καλύτερα να ξεκινήσω; Η απάντηση που βρήκα συμφωνεί με τα δεδομένα του προβλήματος;

15 ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ σωστικές λέμβους. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από την ανακάλυψη του ναυαγίου. Παράδειγμα επίλυσης προβλήματος διαδικασίας: Σε μια αθλητική εκδήλωση συμμετείχαν 600 παιδιά. Τα κορίτσια ήταν 147 περισσότερα από τα αγόρια. Πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια συμμετείχαν στην εκδήλωση; Αρ2.5 Αναπαριστούν, συγκρίνουν και σειροθετούν ομώνυμα κλάσματα και δεκαδικούς αριθμούς. Προαπαιτούμενες Γνώσεις: Κλάσμα ως μέρος-όλου Σύγκριση εναδικών κλασμάτων ΜΠ2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη Κατανοώ τη σημασία των ποσοτήτων και δίνω έμφαση στη δημιουργία αναπαραστάσεων κλασμάτων με διαφορετικούς τρόπους Αρ2.6 Αντιλαμβάνονται διαισθητικά την έννοια του δεκαδικού αριθμού μέσα από καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Νέες Έννοιες: Κλάσμα ως μέρος της ακέραιας μονάδας και ως μέρος συνόλου διακριτών στοιχείων Υπολογισμός κλασματικού μέρους ενός Παράδειγμα: (α) Να χρησιμοποιήσεις τα πιο κάτω πλαίσια για να βρεις ισοδύναμα κλάσματα με το 1 3. Αρ3.4 Απαγγέλουν, διαβάζουν, γράφουν, αναγνωρίζουν, συγκρίνουν και διατάσσουν ομώνυμα κλάσματα και δεκαδικούς αριθμούς (μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία). Αρ3.5 Μετατρέπουν αριθμού (π.χ. 1 του 24) 4 Ισοδυναμία κλασμάτων Σύγκριση και σειροθέτηση κλασμάτων και δεκαδικών αριθμών Αναπαράσταση ακεραίας μονάδας ως κλάσμα (π.χ. 5 5, 8 8 ) Πρόσθεση και αφαίρεση ομώνυμων κλασμάτων (β) Μπορείς να βρεις και άλλα κλάσματα ισοδύναμα με το 1 3 ; Να εξηγήσεις τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκες. Ποιο κλάσμα αναπαριστά η κάθε μία από τις πιο πάνω εικόνες; Τι παρατηρώ στα κλάσματα που είναι ισοδύναμα; Πώς μπορώ να φτιάξω ισοδύναμα κλάσματα;

16 ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ δεκαδικούς αριθμούς σε κλάσματα και ποσοστά και αντίστροφα. Αρ3.6 Ερμηνεύουν το κλάσμα ως μέρος της ακέραιας μονάδας, ως μέρος συνόλου, ως μέτρο και ως πηλίκο. Αρ3.7 Χρησιμοποιούν ποικίλα μέσα αναπαράστασης και στρατηγικές, για να απλοποιούν κλάσματα και να βρίσκουν ισοδύναμες μορφές τους. Αρ3.14 Εκτελούν πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης δεκαδικών αριθμών και ομώνυμων κλασμάτων και επαληθεύουν την απάντησή τους. Έννοια δεκαδικού αριθμού Αξία θέσης ψηφίου στους δεκαδικούς αριθμούς (δέκατα και εκατοστά) Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό αριθμό και αντίστροφα 1. Οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν δραστηριότητες με τη χρήση εποπτικών υλικών, εικόνων και εφαρμογιδίων, για να δώσουν την ευκαιρία στους μαθητές να κατανοήσουν: Το κλάσμα ως μέρος της ακεραίας μονάδας Το κλάσμα ως μέρους συνόλου διακριτών αντικειμένων Την ακέραια μονάδα όταν δίνεται το κλασματικό μέρος Το κλάσμα ως μέρους αριθμού 2. Οι εκπαιδευτικοί με τη βοήθεια εποπτικών μέσων, εικόνων και εφαρμογιδίων, δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να κατανοήσουν την έννοια της ισοδυναμίας κλασμάτων και να κατασκευάζουν ισοδύναμα κλάσματα. ΜΠ5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων Χρησιμοποιώ τα εργαλεία των μαθηματικών, για να εξερευνώ και να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο. Παράδειγμα: Να χρησιμοποιήσεις κύκλους ή ράβδους κλασμάτων, για να συγκρίνεις τα κλάσματα 2 3 και 2 5. Ποιο κοινό χαρακτηριστικό έχουν τα δύο πιο πάνω κλάσματα; Ποιο διαφορετικό χαρακτηριστικό έχουν τα δύο πιο πάνω κλάσματα; Ποιο από τα δύο κλάσματα είναι το μεγαλύτερο; ΜΠ8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό Αναγνωρίζω μοτίβα σε συλλογισμούς και κάνω γενικεύσεις, για να συντομεύσω διαδικασίες. Παράδειγμα: Ένας κτηματομεσίτης διαχώρισε ένα τεμάχιο γης όπως φαίνεται πιο κάτω. Κάθε ενδιαφερόμενος αγοραστής μπορεί να αγοράσει ένα ή περισσότερα κομμάτια του τεμαχίου. 3. Οι εκπαιδευτικοί δίνουν την ευκαιρία μέσα από δραστηριότητες με τη χρήση εποπτικών μέσων, εικόνων και εφαρμογιδίων να συγκρίνουν και σειροθετούν κλάσματα με ίδιους Να χρησιμοποιήσεις το διάγραμμα και να παρουσιάσεις

17 ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ αριθμητές, ίδιους παρονομαστές, μεγαλύτερα ή μικρότερα του ½ και κλάσματα όπου ο αριθμητής διαφέρει κατά μια μονάδα από τον παρονομαστή, καθώς επίσης και δεκαδικών αριθμών. Οι μαθητές χρησιμοποιούν τα σύμβολα <, >, =. 4. Οι εκπαιδευτικοί, οργανώνουν δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές με τη χρήση εποπτικών μέσων ή εικόνων, προσθέτουν και αφαιρούν ομώνυμα κλάσματα. 5. Οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν δραστηριότητες μέσα από τις οποίες οι μαθητές: κατανοούν την έννοια του δεκαδικού αριθμού και της χρήσης του στην καθημερινή ζωή (νομισματικό σύστημα, μετρήσεις). κατανοούν την αξία θέσης ψηφίου στους δεκαδικούς αριθμούς (δέκατα και εκατοστά) διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους είναι δυνατόν να πωληθούν τα κομμάτια του τεμαχίου και να παρουσιάζεις κάθε φορά την πρόσθεση των διαφορετικών κομματιών. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγεις όσον αφορά την πρόσθεση κλασμάτων; Πόσα κομμάτια μπορεί να αγοράσει ο κάθε ενδιαφερόμενος; Με ποιο κλάσμα θα δείξω το μέρος του τεμαχίου που αγοράζει ο κάθε αγοραστής; Πώς μπορώ να προσθέσω αυτά τα κομμάτια; = = = = Σε ποιο συμπέρασμα μπορώ να καταλήξω; Πώς μπορώ να βρω την απάντηση, όταν προσθέτω ομώνυμα κλάσματα; μετατρέπουν κλάσματα με παρονομαστή το 10 και το 100 σε δεκαδικούς αριθμούς και αντίστροφα.

18 ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ Παράδειγμα υπολογισμού κλασματικού μέρους μιας ποσότητας Να χρωματίσεις τα 3 του πιο κάτω σχήματος 12 Να χρωματίσεις τα 2 της ακόλουθης ομάδας 3 αντικειμένων Να κατασκευάσεις την ακέραια μονάδα αν το είναι το 1 της ποσότητας. 3 Να υπολογίσεις τα ακόλουθα: 1 του 35 2 του 18 3 του Παράδειγμα ισοδυναμίας κλασμάτων: Να χρωματίσεις και να συμπληρώσεις τα ισοδύναμα κλάσματα. (α) (β) 1 4 = = 12

19 ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ Παράδειγμα σύγκρισης κλασμάτων: Να δείξεις τα κλάσματα και να τα συγκρίνεις. (α) (β) Παράδειγμα αναπαράσταση ακεραίας μονάδας ως κλάσμα Ο Μιχάλης και ο Γιάννης αγόρασαν από μια πίτσα. Ο Μιχάλης την έκοψε σε 8 κομμάτια και ο Γιάννης σε 4. Να ζωγραφίσεις την πίτσα του κάθε παιδιού και να γράψεις το κλάσμα που την εκφράζει. Παράδειγμα πρόσθεσης και αφαίρεσης ομώνυμων κλασμάτων: (α) Να χρησιμοποιήσεις το διάγραμμα, για να βρεις το αποτέλεσμα. (β) Παραδείγματα έννοιας δεκαδικών αριθμών: Να γράψεις τα ψηφία του κάθε δεκαδικού αριθμού στην κατάλληλη θέση του πίνακα.

20 ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ 2,6 0,78 5,13 1,3 2,01 Αρ3.10 Αναλύουν και εκφράζουν έναν ακέραιο αριθμό ως γινόμενο παραγόντων. Να συμπληρώσεις τον πίνακα. Ονομασία Δεκαδικός Κλάσμα τρία δέκατα 0, Στη Δ τάξη γίνεται εισαγωγή του δείκτη Αρ3.10. Η διδασκαλία του είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη του δείκτη αυτού στην Ε τάξη.

21 ΜΕΤΡΗΣΗ Δείκτες Επιτυχίας Δείκτες Επάρκειας Επίπεδο Δραστηριοτήτων Μαθηματικές Πρακτικές Μ3.1 Χρησιμοποιούν συμβατικές μονάδες μέτρησης του μήκους (mm, cm, m, km), της μάζας (Kg, g), της χωρητικότητας (L, ml) και του όγκου σχημάτων (m3, cm3). Μ3.2 Κάνουν μετατροπές μεταξύ των μονάδων μέτρησης του ίδιου μετρικού συστήματος. Προαπαιτούμενες Γνώσεις: Σχέση μεταξύ μονάδων μέτρησης (1kg=1000g, 1m=100cm και 1L=1000ml) Νέες Έννοιες: Χρήση κατάλληλων μονάδων μέτρησης για τη μέτρηση μήκους, μάζας, χωρητικότητας και όγκου σχημάτων Σχέση μεταξύ μονάδων μήκους 1m=100cm=1000mm Υπολογισμός όγκου ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 1. Οι εκπαιδευτικοί με τις κατάλληλες δραστηριότητες, δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να χρησιμοποιούν την κατάλληλη μονάδα μέτρησης για τη μέτρηση μήκους, μάζας, χωρητικότητας και όγκου σχημάτων. ΜΠ5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων Χρησιμοποιώ τα εργαλεία (μοναδιαίους κύβους) των μαθηματικών, για να εξερευνώ και να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο. Παράδειγμα: Να χρησιμοποιήσεις 36 κύβους και να φτιάξεις διαφορετικά ορθογώνια παραλληλεπίπεδα. Να γράψεις τις διαστάσεις τους. Πόσες μονάδες θα είναι το μήκος της κατασκευής; Πόσες μονάδες θα είναι το πλάτος της κατασκευής; Πόσες μονάδες θα είναι το ύψος της κατασκευής; Πώς μπορώ να υπολογίσω τον όγκο ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου; Πώς μπορώ να κατασκευάσω διαφορετικά ορθογώνια παραλληλεπίπεδα; 2. Οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν

22 ΜΕΤΡΗΣΗ δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν την κατάλληλη μονάδα μέτρησης μήκους και να εκτελέσουν μετατροπές μεταξύ μονάδων μήκους με βάση τη σχέση 1m=100cm=1000mm 3. Οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές υπολογίζουν τον όγκο ορθογώνιων παραλληλεπιπέδων, χρησιμοποιώντας μοναδιαίους κύβους και έχοντας στη διάθεση τους κατάλληλο εποπτικό υλικό (π.χ. πραγματικούς κύβους, εικόνες). ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το λύσω και ελέγχω κατά πόσο η απάντησή μου είναι λογική. Παράδειγμα: Η Δάφνη έχει στη διάθεσή της ένα φλιτζάνι με χωρητικότητα 250 ml, ένα ποτήρι με χωρητικότητα 200 ml και μια κούπα με χωρητικότητα 300 ml. Να βρεις διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί να πάρει 1,5 L νερό. Σε πόσα χιλιοστόλιτρα αντιστοιχεί ένα λίτρο νερό; Σε πόσα χιλιοστόλιτρα αντιστοιχεί 1,5 L νερό; Ποιους διαφορετικούς συνδυασμούς δοχείων μπορώ να κάνω ώστε να πάρω την ποσότητα του νερού που χρειάζεται η Δάφνη; Παράδειγμα κατάλληλης χρήσης μονάδων μέτρησης: Να συμπληρώσεις την κατάλληλη μονάδα μέτρησης για τα πιο κάτω: (α) Την απόσταση μεταξύ δύο πόλεων (β) Την ποσότητα του χυμού σε ένα ποτήρι (γ) Πόσο ζυγίζει ένα σβηστήρι (δ) Το ύψος ενός μαθητή (ε) Την κατανάλωση βενζίνης ενός αυτοκινήτου

23 ΜΕΤΡΗΣΗ (ζ) Το ύψος ενός σπιτιού Παράδειγμα σχέσεων μεταξύ μονάδων μέτρησης: Να συμπληρώσεις τα κενά. (α) 5 km = m (β) 4,1 kg = g (γ) 5,5 cm = km (δ) 3,75 L = ml (ε) 650 cm = m (στ) 96 ml = L Παράδειγμα υπολογισμού του όγκου ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου: Πόσοι κύβοι χρειάζονται, για να γεμίσει το πιο κάτω κουτί; Μ2.2 Εκτιμούν και υπολογίζουν την περίμετρο και το εμβαδόν του τετραγώνου, του Προαπαιτούμενες Γνώσεις: Εκτίμηση και υπολογισμός της περιμέτρου απλών ευθύγραμμων σχημάτων Εκτίμηση και υπολογισμός εμβαδού ΜΠ8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό Βλέπω επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς (υπολογσιμός τύπου εμβαδού ορθογωνίου), κάνω γενικεύσεις και βρίσκω σύντομες λύσεις

24 ΜΕΤΡΗΣΗ ορθογωνίου και του ορθογώνιου τριγώνου, χρησιμοποιώντας κατάλληλες μονάδες μέτρησης. Μ3.3 Ανακαλύπτουν τους τύπους υπολογισμού της περιμέτρου και του εμβαδού του τετραγώνου, ορθογωνίου και παραλληλογράμμου, χρησιμοποιώντας λογισμικά δυναμικής γεωμετρίας. Μ3.4 Διερευνούν ισοδύναμα σχήματα και εξετάζουν σε ποιες περιπτώσεις έχουν και την ίδια περίμετρο. Μ3.9 Περιγράφουν το αποτέλεσμα της αλλαγής μιας πλευράς ενός δισδιάστατου σχήματος στο εμβαδόν και την περίμετρό του. ορθογωνίου σε cm 2 Νέες Έννοιες: Υπολογισμός περιμέτρου και εμβαδού ορθογωνίου και τετραγώνου με τη χρήση τύπων Υπολογισμός εμβαδού ορθογωνίου τριγώνου 1. Οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τους τύπους υπολογισμού της περιμέτρου και του εμβαδού του ορθογωνίου και του τετραγώνου 2. Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν δραστηριότητες υπολογισμού του εμβαδού ορθογώνιου τριγώνου Παράδειγμα υπολογισμού περιμέτρου: Να κατασκευάσεις σε πλέγμα ορθογώνια που έχουν περίμετρο ίση με 36 cm και να συμπληρώσεις τον πίνακα. Μήκος ορθογωνίου Πλάτος ορθογωνίου Περίμετρος 36cm 36cm 36cm 36cm Παράδειγμα: Να κατασκευάσεις με τη χρήση λογισμικού ή σε τετραγωνισμένο χαρτί τέσσερα διαφορετικά ορθογώνια και να συμπληρώσεις τον πίνακα. Μήκος Πλάτος Εμβαδόν (α) Σε ποιο κανόνα καταλήγεις όσον αφορά τον υπολογισμό του εμβαδού ορθογωνίων; (β) Ποιο είναι το εμβαδόν ορθογωνίου με μήκος 5cm και πλάτος 4cm; Τι παρατηρώ για τη σχέση του εμβαδού των πιο πάνω ορθογωνίων με το μήκος και το πλάτος; Πώς μπορώ να υπολογίζω το εμβαδόν ενός ορθογωνίου, όταν μου δίνεται το μήκος και το πλάτος του;

25 ΜΕΤΡΗΣΗ Παράδειγμα υπολογισμού εμβαδού: Να κατασκευάσεις στο πλέγμα ορθογώνια που έχουν εμβαδόν ίσο με 24 cm 2 και να συμπληρώσεις τον πίνακα. Κάθε τετραγωνάκι είναι ίσο με ένα τετραγωνικό εκατοστό. ΜΠ7 Δομή των μαθηματικών Διακρίνω και κατανοώ πώς τα σχήματα είναι οργανωμένα και αποτελούν μέρος ενός συνόλου. Παράδειγμα: Το πιο κάτω σχέδιο παρουσιάζει την κάτοψη ενός πολυκαταστήματος. Να υπολογίσεις την περίμετρο και το εμβαδόν του. Μήκος ορθογωνίου Πλάτος ορθογωνίου Εμβαδόν 5 m 24 cm 2 24 cm 2 24 cm 2 24 cm 2 25 m 10 m 25 m 30 m Παράδειγμα εμβαδού ορθογωνίου τριγώνου: Να υπολογίσεις το εμβαδόν του ορθογωνίου ΑΒΓΔ και στη συνέχεια το εμβαδόν του τριγώνου ΑΓΔ. Ποια είναι η σχέση μεταξύ του εμβαδού των δύο σχημάτων; 20 m 25 m Πώς μπορώ να υπολογίσω την περίμετρο του πιο πάνω σχήματος; Σε ποια γνωστά σχήματα είναι δυνατό να διαχωρίσω την πιο πάνω κάτοψη; Πώς μπορώ να υπολογίσω το εμβαδόν τους; Μ3.7 Επιλύουν προβλήματα που περιέχουν σχέσεις Προαπαιτούμενες Γνώσεις: Σχέσεις μεταξύ νομισμάτων και ΜΠ2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη Κατανοώ τη σημασία των ποσοτήτων και δίνω έμφαση στη

26 ΜΕΤΡΗΣΗ μεταξύ των χαρτονομισμάτων και νομισμάτων. χαρτονομισμάτων Νέες Έννοιες: Γραφή χρηματικών ποσών σε δεκαδική μορφή 1. Οι εκπαιδευτικοί μέσα από δραστηριότητες δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να γράψουν χρηματικά ποσά σε μορφή δεκαδικού αριθμού δημιουργία αναπαραστάσεων. Παράδειγμα: Να συμπληρώσεις τον πίνακα. Το πιο κάτω πλαίσιο με νομίσματα μπορεί να σε βοηθήσει. Παράδειγμα γραφής χρηματικών ποσών σε δεκαδική μορφή: Να βρεις τη συνολική αξία των χρημάτων του Νίκου και να συμπληρώσεις. Δεκαδικός αριθμός 0,50 Ποσό χρημάτων Κλάσμα Έχω _, 20 σεντ ,05 2 σεντ 1 100

27 ΜΕΤΡΗΣΗ Τι σχέση έχουν τα 50 σεντ με το 1; Πώς μπορώ να γράψω σε δεκαδική μορφή τα 50 σεντ; Μ3.10 Επιλύουν προβλήματα που περιέχουν σχέσεις μεταξύ έτους, δεκαετίας και αιώνα. Μ3.8 Διαβάζουν και γράφουν την ώρα (ώρα, λεπτά, δευτερόλεπτα), χρησιμοποιώντας ψηφιακά και αναλογικά ρολόγια. Νέες Έννοιες: Σχέσεις μεταξύ έτους, δεκαετίας και αιώνα Επίλυση προβλήματος χρησιμοποιώντας έννοιες χρόνου (ώρα, λεπτά) 1. Οι εκπαιδευτικοί μέσα από δραστηριότητες δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να βρουν τις σχέσεις: 1 δεκαετία=10 έτη, 1 αιώνας=100 έτη=10 δεκαετίες 2. Οι εκπαιδευτικοί μέσα από δραστηριότητες δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να επιλύσουν προβλήματα, χρησιμοποιώντας τη σχέση 1 ώρα = 60 λεπτά. ΜΠ3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων Επεξηγώ τη σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων. Παράδειγμα: Με ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις συμφωνείς; Να εξηγήσεις. Ο Αϊνστάιν διατύπωσε μια από τις σημαντικότερες θεωρίες που άλλαξαν τον κόσμο το Τώρα που έχουμε 2015, έχει περάσει ένας αιώνας από τότε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν περάσει δέκα δεκαετίες από τότε. Παράδειγμα εύρεσης σχέσεων έτους, δεκαετίας και αιώνα: Να συμπληρώσεις τις πιο κάτω ισότητες. (α) 3 δεκαετίες = έτη (β) 1 αιώνας = έτη = δεκαετίες Πόσα χρόνια έχουν περάσει από το 1915 μέχρι σήμερα; Πόσα χρόνια έχει ένας αιώνας; Πόσα χρόνια έχουν δέκα δεκαετίες; (γ) 1 του αιώνα = έτη = δεκαετίες 5

28 ΜΕΤΡΗΣΗ Μ3.5 Διερευνούν τη σχέση μεταξύ χωρητικότητας και όγκου συγκεκριμένων αντικειμένων. Μ3.6 Εκτιμούν, μετρούν, ταξινομούν και κατασκευάζουν γωνίες (με ή χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας). Μ3.12 Καταγράφουν και υπολογίζουν αλλαγές θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων. Παράδειγμα επίλυσης προβλήματος με έννοιες χρόνου (ώρα, λεπτά): Μια θεατρική παράσταση άρχισε στις 7:30 μ.μ. Η διάρκειά της είναι 90 λεπτά. Τι ώρα θα τελειώσει; Στη Δ τάξη γίνεται εισαγωγή των δεικτών Μ3.5, Μ3.6 και Μ3.12. Η διδασκαλία τους είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των δεικτών αυτών στην Ε τάξη ή σε επόμενες τάξεις. ΜΠ1 Κατανόηση μέσω προβλήματος Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το λύσω και ελέγχω κατά πόσο η απάντησή μου είναι λογική. Παράδειγμα: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα «Ώρα γυμναστικής» ξεκινά στις 11:25 και τελειώνει στις 12:10. Να υπολογίσεις τη χρονική διάρκεια του τηλεοπτικού προγράμματος. Τι ώρα αρχίζει το τηλεοπτικό πρόγραμμα Ώρα γυμναστικής ; Πόσα λεπτά θα μεσολαβήσουν από τις 11:25 μέχρι τις 12; Πόσα επιπρόσθετα λεπτά θα μεσολαβήσουν από η ώρα 12 μέχρι η ώρα 12:10;

29 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Δείκτες Επιτυχίας Δείκτες Επάρκειας Επίπεδο Δραστηριοτήτων Μαθηματικές Πρακτικές Γ2.1 Ονομάζουν και κατασκευάζουν σημεία, ευθύγραμμα τμήματα, ημιευθείες, ευθείες και διάφορα είδη γραμμών (καμπύλες, ευθείες, τεθλασμένες) με διάφορα μέσα και λογισμικά. Προαπαιτούμενες Γνώσεις: Αναγνώριση ορθής γωνίας σε δισδιάστατα σχήματα Νέες Έννοιες: Αναγνώριση και κατασκευή ορθής, οξείας και αμβλείας γωνίας σε δισδιάστατα σχήματα ΜΠ5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων Χρησιμοποιώ τα εργαλεία (χάρακα, τετραγωνισμένο χαρτί) των μαθηματικών, για να εξερευνώ και να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο. Παράδειγμα: Να σχεδιάσεις παράλληλα ευθύγραμμα τμήματα με το ευθύγραμμο τμήμα στο πλέγμα. Γ2.2 Αναγνωρίζουν, ονομάζουν, περιγράφουν και κατασκευάζουν γωνίες (οξείες, ορθές, αμβλείες) με διάφορα μέσα και λογισμικά. Γ3.1 Ονομάζουν και κατασκευάζουν ευθείες και γωνίες στο επίπεδο. Παράλληλες και κάθετες ευθείες 1. Οι εκπαιδευτικοί, μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες βοηθούν τους μαθητές να αναγνωρίζουν και να κατασκευάζουν με διάφορα μέσα και λογισμικά ορθές, οξείες και αμβλείες γωνίες σε δισδιάστατα σχήματα. 2. Οι εκπαιδευτικοί, μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες, βοηθούν τους μαθητές να: Πότε δύο ευθείες είναι παράλληλες; Πώς να τοποθετήσω τον χάρακά μου, για να σχηματίσω παράλληλες ευθείες; αναγνωρίζουν και να ονομάζουν παράλληλες και κάθετες ευθείες.

30 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ αναγνωρίζουν παράλληλες και κάθετες πλευρές σε δισδιάστατα σχήματα. Παράδειγμα αναγνώρισης οξείας και αμβλείας γωνίας σε δισδιάστατα σχήματα: Να σημειώσεις στο πιο κάτω σχήμα τις αμβλείες γωνίες. Παραδείγματα αναγνώρισης παράλληλων και κάθετων ευθειών: Να βρεις και να χρωματίσεις με το ίδιο χρώμα ζευγάρια παράλληλων πλευρών σε κάθε σχήμα.

31 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Γ2.4 Διερευνούν, περιγράφουν και ονομάζουν τα βασικά στοιχεία και ιδιότητες των ευθύγραμμων σχημάτων και του κύκλου. Γ2.5 Αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη παραλληλογράμμων και επεξηγούν τις μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές. Γ3.2 Αναλύουν, ταξινομούν και κατασκευάζουν δισδιάστατα και τρισδιάστατα σχήματα με βάση τις ιδιότητές τους με διάφορα μέσα και λογισμικά. Προαπαιτούμενες Γνώσεις: Αναγνώριση και ονομασία δισδιάστατων σχημάτων Νέες Έννοιες: Αναγνώριση, ονομασία και περιγραφή πολυγώνων Αναγνώριση, ονομασία παραλληλογράμμων Ταξινόμηση σχημάτων με κριτήριο την παραλληλία και την καθετότητα ή την ύπαρξη/απουσία γωνιών συγκεκριμένου μεγέθους Οι εκπαιδευτικοί βοηθούν τους μαθητές να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν πολύγωνα και να τα περιγράφουν με αναφορά στον αριθμό των πλευρών και των γωνιών τους Οι εκπαιδευτικοί, μέσα από δραστηριότητες δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν τα παραλληλόγραμμα Οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν δραστηριότητες ταξινόμησης σχημάτων με κριτήριο την παραλληλία και την καθετότητα των πλευρών τους ή την ύπαρξη/απουσία γωνιών συγκεκριμένου μεγέθους. ΜΠ7 Δομή των μαθηματικών Διακρίνω και κατανοώ τα σχήματα είναι οργανωμένοι και αποτελούν μέρος ενός συνόλου. Παράδειγμα: Να σημειώσεις ποια από τα πιο κάτω σχήματα είναι παραλληλόγραμμα και να τα ονομάσεις. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του παραλληλογράμμου; Είναι το σχήμα Α παραλληλόγραμμο; Πώς ονομάζεται το σχήμα Α; Α Β Γ Δ ΜΠ3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων Επεξηγώ τη σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων. Παράδειγμα: Η Λυδία υποστηρίζει ότι το πιο κάτω σχήμα είναι παραλληλόγραμμο. Συμφωνείς με την άποψή της; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου.

32 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Παράδειγμα αναγνώρισης, ονομασίας και περιγραφής πολυγώνων: Ποιο σχήμα περιγράφει η Ελένη; «Το μυστικό μου σχήμα είναι πολύγωνο. Έχει περισσότερες από πέντε πλευρές. Έχει οκτώ γωνίες.» Παράδειγμα αναγνώρισης και ονομασίας παραλληλογράμμων Να ταξινομήσεις τα πιο κάτω σχήματα με κριτήριο την ύπαρξη παράλληλων πλευρών. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του παραλληλογράμμου; Ποιος είναι ο αριθμός των πλευρών του σχήματος; Παραδείγματα ταξινόμησης σχημάτων: Ποια από τα πιο κάτω σχήματα είναι παραλληλόγραμμα;

33 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Να ταξινομήσεις τα πιο κάτω παραλληλόγραμμα με κριτήριο την ύπαρξη ορθών γωνιών. Γ2.6 Ονομάζουν, περιγράφουν και ταξινομούν τρισδιάστατα σχήματα (κύβο, ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, πυραμίδα, σφαίρα, κύλινδρο, κώνο), χρησιμοποιώντας μαθηματική ορολογία (έδρες, ακμές, κορυφές) και τα συσχετίζουν με αντικείμενα του περιβάλλοντος. Γ2.12 Περιγράφουν το αποτέλεσμα του διαχωρισμού και της σύνθεσης δισδιάστατων και τρισδιάστατων Προαπαιτούμενες Γνώσεις: Αναγνώριση και ονομασία βασικών τρισδιάστατων σχημάτων (κύβος, ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, σφαίρα, κώνος, κύλινδρος) Αναγνώριση εδρών και κορυφών Νέες Έννοιες: Αναγνώριση και ονομασία βασικών τρισδιάστατων σχημάτων (κύβος, ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, πρίσμα, πυραμίδα, σφαίρα, κώνος, κύλινδρος) Αναγνώριση ακμών, κορυφών και εδρών Συσχέτιση τρισδιάστατων σχημάτων με τα αναπτύγματά τους 1. Οι εκπαιδευτικοί, με τη χρήση εποπτικών μέσων και εφαρμογιδίων, βοηθούν τους ΜΠ5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων Χρησιμοποιώ τα εργαλεία των μαθηματικών, για να εξερευνώ και να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο. Παράδειγμα: Ο Ιάσονας θέλει να φτιάξει την πιο κάτω σκηνή, χρησιμοποιώντας σιδερένιους σωλήνες, συνδέσεις και κομμάτια υφάσματος. Να βρεις τον αριθμό από το κάθε είδος που θα χρειαστεί για να φτιάξει τη σκηνή. Πόσους σιδερένιους σωλήνες θα χρειαστεί; Πόσες συνδέσεις θα χρειαστεί;

34 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ σχημάτων με διάφορα μέσα και λογισμικά. Γ3.11 Αναγνωρίζουν και κατασκευάζουν αναπτύγματα κύβου και ορθογώνιων παραλληλεπιπέδων, χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα και λογισμικά. μαθητές να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν τα βασικά τρισδιάστατα σχήματα, όπως τον κύβο, το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, το πρίσμα, την πυραμίδα, τη σφαίρα, τον κώνο και τον κύλινδρο. 2. Οι εκπαιδευτικοί μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες και με τη χρήση εποπτικών μέσων και εφαρμογιδίων, βοηθούν τους μαθητές να αναγνωρίζουν τις έδρες, τις κορυφές και τις ακμές πρισμάτων και πυραμίδων. Πόσα κομμάτια υφάσματος θα χρειαστεί; 3. Οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν δραστηριότητες με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων, ώστε οι μαθητές να συσχετίσουν τα τρισδιάστατα σχήματα με τα αναπτύγματά τους. Παράδειγμα αναγνώρισης και ονομασίας τρισδιάστατων σχημάτων: Ποιο από τα πιο κάτω σχήματα έχουν τριγωνική βάση; Να τα ονομάσεις.

35 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Παράδειγμα αναγνώρισης εδρών, κορυφών και ακμών: Να παρατηρήσεις τις πιο κάτω πυραμίδες και να συμπληρώσεις τον πίνακα: Πυραμίδα 1 Πυραμίδα 2 Πυραμίδα 3 Σχήμα Βάσης Αριθμός κορυφών Αριθμός εδρών Αριθμός ακμών Πυρ. 1 Πυρ. 2 Πυρ. 3 Τρίγωνο Τετράγωνο Πεντάγωνο Παράδειγμα συσχέτισης τρισδιάστατων σχημάτων με αναπτύγματα: Σε ποια από τις πιο κάτω πυραμίδες ανήκει το ακόλουθο ανάπτυγμα;

36 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Γ2.9 Αναγνωρίζουν άξονες συμμετρίας σε πολύγωνα και κατασκευάζουν σχήματα με περισσότερους από έναν άξονες συμμετρίας. Γ3.14 Αναγνωρίζουν σχήματα που είναι συμμετρικά ως προς άξονα ή ως προς κέντρο και εντοπίζουν τον άξονα συμμετρίας ή το σημείο περιστροφής. Προαπαιτούμενες Γνώσεις: Αναγνώριση συμμετρικών σχημάτων Νέες Έννοιες: Αναγνώριση και κατασκευή άξονα συμμετρίας Αναγνώριση, συμπλήρωση και κατασκευή συμμετρικών σχημάτων Περιστροφή σχημάτων (με ορθές γωνίες) Μεταφορά σχημάτων (πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά) ΜΠ6 Ακρίβεια Είμαι προσεκτικός και σαφής, όταν χρησιμοποιώ τα μαθηματικά, για να επικοινωνήσω με τους άλλους (άξονας συμμετρίας). Παράδειγμα: Να εξηγήσεις κατά πόσο το σχήμα (α) είναι συμμετρικό ως προς τον οριζόντιο άξονα συμμετρίας και το σχήμα (β) ως προς τον κατακόρυφο άξονα συμμετρίας. (α) (β) Γ2.10 Κάνουν μετασχηματισμούς δισδιάστατων και τρισδιάστατων σχημάτων (μεταφορά, περιστροφή, ανάκλαση) με διάφορα μέσα και λογισμικά. Γ2.11 Κατανοούν την έννοια της ομοιότητας, χρησιμοποιώντας 1. Οι εκπαιδευτικοί, μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες βοηθούν τους μαθητές να εντοπίσουν ή να σχεδιάσουν τον άξονα τον άξονα συμμετρίας ενός σχήματος. 2. Οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές αναγνωρίζουν, συμπληρώνουν ή κατασκευάζουν συμμετρικά σχήματα (με οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα συμμετρίας) Πότε ένα σχέδιο είναι συμμετρικό; Ποιος είναι ο άξονας συμμετρίας; Πώς θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα τα τετράγωνα σε κάθε μωσαϊκό, ώστε το μωσαϊκό να είναι συμμετρικό; Υπάρχει κάτι στη μία πλευρά του άξονα που δεν υπάρχει στην άλλη πλευρά του άξονα σε κάθε μωσαϊκό;

37 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ μετασχηματισμούς όπως, μεγέθυνση, σμίκρυνση, μετατόπιση, ανάκλαση, περιστροφή. 3. Οι εκπαιδευτικοί μέσα από δραστηριότητες δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να εντοπίζουν τον κανόνα περιστροφής σχημάτων (κατά 1 2, 1 4 και 3 4 της στροφής) 4. Οι εκπαιδευτικοί μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες, βοηθούν τους μαθητές να μεταφέρουν δισδιάστατα σχήματα σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων (πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά). ΜΠ5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων Χρησιμοποιώ τα εργαλεία (καθρεφτάκι) των μαθηματικών, για να εξερευνώ και να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο. Παράδειγμα: Να χρησιμοποιήσεις το καθρεφτάκι για να ελέγξεις αν τα πιο κάτω σχήματα είναι συμμετρικά και να σχεδιάσεις τους άξονες συμμετρίας των σχημάτων που είναι συμμετρικά. Παραδείγματα εντοπισμού και κατασκευής άξονα συμμετρίας και συμπλήρωσης σχημάτων με βάση τον άξονα συμμετρίας: Να βάλεις σε κύκλο τις εικόνες στις οποίες η διακεκομμένη γραμμή είναι άξονας συμμετρίας του σχήματος. Να σχεδιάσεις τον άξονα συμμετρίας στα πιο κάτω σχήματα. Πώς μπορώ να τοποθετήσω το καθρεφτάκι ώστε να ελέγξω αν τα σχήματα είναι συμμετρικά; Πόσους άξονες συμμετρίας μπορώ να φέρω σε κάθε σχήμα;

38 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Να συμπληρώσεις το σχήμα, ώστε η διακεκομμένη γραμμή να είναι άξονας συμμετρίας. Παράδειγμα περιστροφής σχημάτων: Πώς θα φαίνεται το σχήμα, αν περιστραφεί κατά 1 στροφή με 2 τη φορά των δεικτών του ρολογιού;

39 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Παράδειγμα μεταφοράς σχήματος: Να μεταφέρεις το σχήμα 5 τετράγωνα προς τα κάτω. Γ2.7 Χρησιμοποιούν διατεταγμένα ζεύγη, για να καθορίσουν και να σχεδιάσουν σημεία και δισδιάστατα τμήματα στο πρώτο τεταρτημόριο πλέγματος συντεταγμένων. Γ2.8 Περιγράφουν και καθορίζουν θέσεις στο χώρο, χρησιμοποιώντας έννοιες του χώρου και δίνουν οδηγίες κατεύθυνσης. Νέες Έννοιες: Περιγραφή και καθορισμός θέσεων στο χώρο και οδηγίες κατεύθυνσης 1. Οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν δραστηριότητες όπου οι μαθητές περιγράφουν και καθορίζουν θέσεις στο χώρο χρησιμοποιώντας δύο μεταβλητές και δίνουν οδηγίες κατεύθυνσης. Παράδειγμα καθορισμού θέσεως στο χώρο και οδηγιών κατεύθυνσης: Να δώσεις κατάλληλες οδηγίες, για να μεταβεί κάποιος από το ελικόπτερο στο αυτοκίνητο. ΜΠ6 Ακρίβεια Είμαι προσεκτικός και σαφής, όταν χρησιμοποιώ τα μαθηματικά, για να επικοινωνήσω με τους άλλους. Παράδειγμα: Να τοποθετήσεις τα ακόλουθα σημεία στο πλέγμα. Στη συνέχεια να βρεις την τέταρτη κορυφή, ώστε να σχηματίζεται ορθογώνιο. (4,2) (4,5) (9,2) (, )

40 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Τι κοινό έχουν οι συντεταγμένες των δύο πρώτων κορυφών; Πού πρέπει να τοποθετηθεί το τέταρτο σημείο ώστε να σχηματιστεί ορθογώνιο;

41 ΑΛΓΕΒΡΑ Δείκτες Επιτυχίας Δείκτες Επάρκειας Επίπεδο Δραστηριοτήτων Μαθηματικές Πρακτικές Αλ. 2.1 Αναγνωρίζουν, περιγράφουν και επεκτείνουν μοτίβα. Aλ. 2.2 Κατασκευάζουν μοτίβα χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα αναπαράστασης. Aλ. 3.1 Περιγράφουν, συμπληρώνουν, επεκτείνουν, κατασκευάζουν, επεξηγούν τον κανόνα και βρίσκουν με επαγωγικό τρόπο το γενικό όρο αριθμητικών και γεωμετρικών μοτίβων. Προαπαιτούμενες Γνώσεις: Αναγνώριση, συμπλήρωση, επέκταση και περιγραφή κανόνα μοτίβου Νέες Έννοιες: Αναγνώριση, συμπλήρωση, και επέκταση μοτίβου με έμφαση στην περιγραφή του κανόνα του μοτίβου Κατασκευή αριθμητικών ή σχηματικών μοτίβων με βάση κάποιον κανόνα 1. Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές: Αναγνωρίζουν, συμπληρώνουν και επεκτείνουν αριθμητικά ή σχηματικά μοτίβα. ΜΠ8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό Αναγνωρίζω μοτίβα σε συλλογισμούς και κάνω γενικεύσεις, για να συντομεύσω διαδικασίες. Παράδειγμα: Να παρατηρήσεις το μοτίβο. (α) Να γράψεις τα 3 επόμενα φρούτα που θα εμφανιστούν στο μοτίβο. (β) Αν το πιο πάνω μοτίβο συνεχιστεί, ποιο φρούτο θα βρίσκεται στην 20 η θέση; Να εξηγήσεις τη σκέψη σου. Ποιο είναι το επόμενο φρούτο που θα εμφανιστεί στο μοτίβο; Ποιος είναι ο κανόνας του πιο πάνω μοτίβου; Περιγράφουν τον κανόνα μοτίβων. 2. Οι εκπαιδευτικοί εμπλέκουν τους μαθητές σε δραστηριότητες κατασκευής αριθμητικών ή σχηματικών μοτίβων με

42 ΑΛΓΕΒΡΑ βάση συγκεκριμένο κανόνα και καλούν τους μαθητές να εξάγουν συμπεράσματα που προκύπτουν από την κανονικότητα του μοτίβου. Παράδειγμα συμπλήρωσης και επέκτασης μοτίβου και επεξήγησης του κανόνα: Ποια από τα πιο κάτω μοτίβα ακολουθούν τον ίδιο κανόνα; 125, 250, 375, 500,. 25, 50, 75, 100,. 1500, 1625, 1750, 1875,. 1075, 1200, 1325, 1450,. Παράδειγμα κατασκευής μοτίβου με βάση συγκεκριμένο κανόνα και εξαγωγή συμπεράσματος από την κανονικότητα που προκύπτει: Ξεκίνα από τον αριθμό 3 και να προσθέτεις 5 σε κάθε επόμενο όρο. Ποιοι αριθμοί προκύπτουν; Γιατί οι αριθμοί που προκύπτουν είναι άρτιος, περιττός, άρτιος περιττός; Αλ. 2.3 Χρησιμοποιούν λεκτικές και αλγεβρικές εκφράσεις, για να αναπαραστήσουν αθροιστικές σχέσεις. Προαπαιτούμενες Γνώσεις: Έννοια ισότητας και ανισότητας Επίλυση προβλημάτων ρουτίνας μίας πράξης ΜΠ2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη Κατανοώ τις ποσότητες και τις σχέσεις μεταξύ τους. Παράδειγμα: Να γράψεις τις μαθηματικές προτάσεις που θα σε βοηθήσουν να απαντήσεις στο πιο κάτω πρόβλημα.

43 ΑΛΓΕΒΡΑ Αλ. 2.5 Χρησιμοποιούν κατάλληλα τα σύμβολα της ισότητας και ανισότητας, συμπληρώνουν, ερμηνεύουν και εκφράζουν ισότητες, για να δείξουν αριθμητικές σχέσεις. Αλ. 2.6 Κατασκευάζουν εξισώσεις για την επίλυση προβλημάτων και ε- πιλύουν απλές εξισώσεις στις οποίες η μεταβλητή αναπαρίσταται με διαφορετικούς τρόπους (π.χ. τετράγωνο, κενό). Αλ. 2.8 Επιλύουν προβλήματα ρουτίνας χρησιμοποιώντας ποικιλία στρατηγικών. Αλ Κατασκευάζουν προβλήματα χρησιμοποιώντας δεδομένα από πίνακες, εικόνες και γραφικές παραστάσεις. Aλ Επιλύουν και κατασκευάζουν προβλήματα ρουτίνας πολλαπλών βημάτων και προβλήματα διαδικασίας. Νέες Έννοιες: Αναπαράσταση προβλημάτων με τη χρήση μαθηματικών προτάσεων, στα οποία η άγνωστη ποσότητα αναπαρίσταται με σύμβολο Επίλυση και κατασκευή προβλημάτων ρουτίνας αθροιστικής και πολλαπλασιαστικής δομής μίας και δύο πράξεων Επίλυση προβλημάτων διαδικασίας 1. Οι εκπαιδευτικοί εμπλέκουν τους μαθητές στην επίλυση προβλημάτων με τη χρήση κατάλληλων μαθηματικών προτάσεων, στα οποία η άγνωστη ποσότητα αναπαρίσταται με σύμβολο (π.χ. τετράγωνο, κενό, γράμμα) 2. Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν δραστηριότητες επίλυσης και κατασκευής προβλημάτων ρουτίνας αθροιστικής και πολλαπλασιαστικής μίας και δύο πράξεων 3. Οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων διαδικασίας, εφαρμόζοντας ποικιλία στρατηγικών (λογική σκέψη, κάνω πίνακα, βρίσκω μοτίβο, δοκιμή και έλεγχος, Ο Βασίλης θέλει να αγοράσει μια δωδεκάδα μολύβια. Το κατάστημα «Α» πωλεί μια εξάδα μολυβιών προς ένα ευρώ. Το κατάστημα «Β» πωλεί τα μολύβια προς 15 σεντ το ένα και το κατάστημα «Γ» πωλεί τα τέσσερα μολύβια προς 65 σεντ. Ποιο κατάστημα πρέπει να επιλέξει ο Βασίλης, ώστε να αγοράσει τα μολύβια που χρειάζεται στην καλύτερη τιμή; Πόσα μολύβια θέλει να αγοράσει ο Βασίλης; Πόσα στοιχίζουν τα μολύβια στα καταστήματα Α, Β και Γ; Ποια μαθηματική πρόταση μπορώ να γράψω, ώστε να βρω πόσα στοιχίζουν τα 12 μολύβια στο κάθε κατάστημα; ΜΠ4 Μοντελοποίηση Χρησιμοποιώ μαθηματικά μοντέλα (π.χ. συμβολικές εκφράσεις, πίνακες), για να αναπαραστήσω καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Παράδειγμα: Το μεγαλύτερο ρεκόρ στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, σημειώθηκε το 1985 από τον Ζντένκο Μπάμπιτς. Ο παίκτης αυτός έβαλε σε έναν αγώνα 28 τρίποντα, 16 δίποντα και 26 ελεύθερες βολές. Να υπολογίσεις πόσους συνολικά πόντους πέτυχε ο Μπάμπιτς στον αγώνα. Ποια μαθηματική πρόταση θα με βοηθήσει να υπολογίσω όλους τους πόντους από τα τρίποντα; Ποια μαθηματική πρόταση θα με βοηθήσει να υπολογίσω όλους τους πόντους από τα δίποντα; Πόσους πόντους πέτυχε ο παίκτης από τις ελεύθερες βολές; Τι πρέπει να κάνω ώστε να υπολογίσω το σύνολο των πόντων που

44 ΑΛΓΕΒΡΑ Αλ. 2.4 Χρησιμοποιούν γραφικές παραστάσεις, για να αναπαραστήσουν αριθμητικές σχέσεις. Αλ. 2.9 Επιλύουν προβλήματα λογικής σκέψης. οργανωμένος κατάλογος, ιδεοθύελλα, κάνω σχέδιο) Παραδείγματα αναπαράστασης προβλήματος με τη χρήση μαθηματικών προτάσεων: Να γράψεις μια μαθηματική πρόταση, για να βρεις τον αριθμό που σκέφτεται το κάθε παιδί. πέτυχε ο παίκτης στο παιχνίδι; Ο αριθμός που έχω στο μυαλό μου είναι το διπλάσιο του αριθμού 24. Ο αριθμός που έχω στο μυαλό μου είναι κατά 15 μεγαλύτερος από τον αριθμό 48. Το Ν αναπαριστά τον αριθμό των ωρών ύπνου του Δημήτρη κάθε βράδυ. Πόσες ώρες κοιμάται ο Δημήτρης σε μία βδομάδα; Παραδείγματα επίλυσης και κατασκευής προβλήματος μίας και δύο πράξεων: Η Μυρτώ είχε 5 σακούλια με 120 χάντρες στο καθένα. Χρησιμοποίησε 215 χάντρες, για να φτιάξει βραχιόλια. Πόσες χάντρες της έμειναν; Ο Γιάννης έχει στον τραπεζικό του λογαριασμός Η Λίζα έχει στον δικό της τραπεζικό λογαριασμό τριπλάσια λεφτά από

45 ΑΛΓΕΒΡΑ τον Γιάννη. Η Μαρία έχει 2000 λιγότερα από τη Λίζα. Πόσα λεφτά έχει η Μαρία; Να χρησιμοποιήσεις τις πληροφορίες που δίνονται στον πίνακα και να κατασκευάσεις ένα πρόβλημα για το κάθε παιδί. Παράδειγμα επίλυσης προβλήματος διαδικασίας: Η Ελένη, η Ράνια και η Βασιλική έφαγαν μεσημεριανό (κοτόπουλο, παστίτσιο ή μακαρονάδα) και ήπιαν χυμό (πορτοκάλι, ροδάκινο ή μήλο). Η Ράνια και η Ελένη έφαγαν ζυμαρικό. Η Βασιλική δεν ήπιε χυμό μήλο. Η Ελένη δεν έφαγε κοτόπουλο ή παστίτσιο και είναι αλλεργική στο χυμό μήλου. Το άτομο που έφαγε κοτόπουλο δεν ήπιε χυμό πορτοκάλι. Τι έφαγε και τι ήπιε το κάθε κορίτσι; Αλ. 2.7 Χρησιμοποιούν τις ιδιότητες των πράξεων (αντιμεταθετική, προσεταιριστική, επιμεριστική), για να απλοποιήσουν νοερούς υπολογισμούς και να ελέγχουν τα αποτελέσματά τους. Νέες Έννοιες: Χρήση της αντιμεταθετικής και προσεταιριστικής ιδιότητας της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού και της επιμεριστικής ιδιότητας του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση, για την εκτέλεση νοερών ΜΠ7 Δομή των μαθηματικών Διακρίνω και κατανοώ πώς οι αριθμοί είναι οργανωμένοι και αποτελούν μέρος ενός συνόλου. Παράδειγμα: Να υπολογίσεις τα πιο κάτω γινόμενα, αν γνωρίζεις ότι 5 60 = 300. Να εξηγήσεις τη σκέψη σου. (α) 5 61 = (β) 5 59 =

46 ΑΛΓΕΒΡΑ υπολογισμών Χρήση της επιμεριστικής ιδιότητας του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση, για τον υπολογισμό γινομένων Πώς θα με βοηθήσει το γνωστό γινόμενο για να βρω την απάντηση κάθε φορά; Πώς μπορώ να αξιοποιήσω την επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση ή ως προς την αφαίρεση για να βρω την απάντηση; 1. Οι εκπαιδευτικοί δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τις ιδιότητες της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού (αντιμεταθετική, προσεταιριστική, επιμεριστική), για να απλοποιούν νοερούς υπολογισμούς. 2. Οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές αξιοποιούν την επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση, για να υπολογίσουν γινόμενα. Παράδειγμα αξιοποίησης ιδιοτήτων πράξεων στους νοερούς υπολογισμούς: Να υπολογίσεις τα πιο κάτω στο μυαλό σου = = =

47 ΑΛΓΕΒΡΑ Παράδειγμα χρήσης επιμεριστικής ιδιότητας του πολλαπλασιασμού: Να υπολογίσεις το γινόμενο 27 12, χρησιμοποιώντας τον πίνακα

48 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Δείκτες Επιτυχίας Δείκτες Επάρκειας Επίπεδο Δραστηριοτήτων Μαθηματικές Πρακτικές ΣΠ3.1 Διαβάζουν και κατασκευάζουν ραβδογράμματα, εικονογράμματα, κυκλικές και γραμμικές γραφικές παραστάσεις με ή χωρίς τη χρήση τεχνολογίας. ΣΠ 2.3 Περιγράφουν και συγκρίνουν σύνολα δεδομένων, χρησιμοποιώντας το εύρος και την ε- πικρατούσα τιμή των δεδομένων. ΣΠ 2.5 Ερμηνεύουν δεδομένα που παρουσιάζονται σε κυκλική γραφική παράσταση Προαπαιτούμενες Γνώσεις: Συμπλήρωση βασικών στοιχείων γραφικών παραστάσεων (τίτλος, ονομασία αξόνων, υπόμνημα) Ερμηνεία δεδομένων από ραβδογράμματα, πίνακες και εικονογράμματα Νέες Έννοιες: Ερμηνεία και κατασκευή ραβδογράμματος και εικονογράμματος με τη χρήση υπομνήματος Ερμηνεία κυκλικής γραφικής παράστασης 1. Οι εκπαιδευτικοί μέσα από δραστηριότητες δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να ερμηνεύουν και να κατασκευάζουν ραβδόγραμμα και εικονόγραμμα με τη χρήση υπομνήματος Οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν δραστηριότητες ερμηνείας κυκλικών γραφικών παραστάσεων. ΜΠ2: Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη Χρησιμοποιώ αριθμούς και γραπτό ή προφορικό λόγο, για να κατανοήσω προβλήματα. Παράδειγμα: Ο Νικόλας κατέγραψε στον πιο κάτω πίνακα τις δραστηριότητές του εικοσιτετραώρου του. Δραστηριότητα Ώρες στο εικοσιτετράωρο Υπνος 10 Σχολείο 6 Διάβασμα 2 Κολύμπι 1 Παιχνίδι 3 Φαγητό 1 Βιολί 1 Να παρουσιάσεις τις δραστηριότητες του Άκη για την πιο πάνω μέρα σε κυκλική γραφική παράσταση και να συμπληρώσεις τα στοιχεία της.

49 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Παράδειγμα ερμηνείας ραβδογράμματος: Οι μαθητές ενός σχολείου συγκέντρωσαν δεδομένα σχετικά με την επαρχία καταγωγής τους. Να συμπληρώσεις το ραβδόγραμμα με βάση τον πίνακα και το υπόμνημα. Τίτλος: Υπόμνημα Επαρχία Αρ. Μαθητών Αμμόχωστος 150 Λευκωσία 250 Λεμεσός 25 Λάρνακα 50 Πάφος 25 Κερύνεια 75 ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Τι μέρος του 24ωρου αφιερώνει σε κάθε δραστηριότητα; Πώς μπορώ να γράψω το μέρος αυτό με κλάσμα κάθε φορά; Πόσους τομείς της γραφικής παράστασης θα σκιάσω για κάθε δραστηριότητα; ΑΜΜ ΛΕΥΚ ΛΕΜ ΛΑΡ ΠΑΦ ΚΕΡ Υπόμνημα: Κάθε αναπαριστά 50 άτομα

50 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Παράδειγμα ερμηνείας κυκλικής γραφικής παράστασης: Η κυκλική γραφική παράσταση παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας για τα παιδιά του σχολείου που ανακυκλώνουν. Τι μέρος των παιδιών ανακυκλώνουν και τι μέρος των παιδιών δεν ανακυκλώνουν; Υπόμνημα Ανακυκλώνουν Δεν ανακυκλώνουν ΣΠ2.6 Κατανοούν και χρησιμοποιούν τις έννοιες «λιγότερο πιθανόν», «αδύνατο να συμβεί», «πολύ πιθανόν», «βέβαιο να συμβεί». Νέες Έννοιες: Σειροθέτηση γεγονότων με βάση την πιθανότητά τους να συμβούν 1. Οι εκπαιδευτικοί μέσα από δραστηριότητες δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να σειροθετήσουν γεγονότα με βάση την πιθανότητα τους να συμβούν, χρησιμοποιώντας τις έννοιες «απίθανο», «λιγότερο πιθανόν», «ίση πιθανότητα», «πολύ πιθανόν» και «βέβαιο». Παράδειγμα σειροθέτησης γεγονότων με βάση την πιθανότητά τους να συμβούν: Να απαντήσεις στα πιο κάτω ερωτήματα με βάση το ημερολόγιο, χρησιμοποιώντας τις λέξεις «βέβαιο», «πολύ πιθανόν», «λιγότερο ΜΠ6 Ακρίβεια Είμαι προσεκτικός και σαφής, όταν χρησιμοποιώ τα μαθηματικά, για να επικοινωνήσω με τους άλλους. Παράδειγμα: Να τοποθετήσεις την κάθε δήλωση στην κατάλληλη θέση στην αριθμητική γραμμή. Να εξηγήσεις τη σκέψη σου. απίθανο Ίση πιθανότητα Α. Η Πρωτοχρονιά έρχεται μετά τα Χριστούγεννα. Β. Ο παππούς μου θα ζει το 2300 μ.χ. Γ. Το αυτοκίνητο που κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα προκαλεί δυστύχημα. Δ. Το καλοκαίρι βρέχει στην Κύπρο. βέβαιο

51 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ πιθανόν», «απίθανο». Ε. Η Νίκη έριξε ένα νόμισμα. Ποια η πιθανότητα να έρθει κορώνα ή γράμματα; Ποια/ες από τις πιο κάτω δηλώσεις είναι απίθανο να συμβούν; Ποια/ες από τις πιο κάτω δηλώσεις είναι βέβαιο ότι θα συμβούν; Πού θα τοποθετήσω στην αριθμητική γραμμή μια δήλωση που έχει μεγάλη πιθανότητα να συμβεί; Πού θα τοποθετήσω στην αριθμητική γραμμή μια δήλωση που έχει μικρή πιθανότητα να συμβεί; (α) Πόσο πιθανόν είναι ο Απρίλης να έχει 32 ημέρες; (β) Πόσο πιθανόν είναι ο Απρίλης να έχει 4 Δευτέρες; (γ) Η Άννα θα επισκεφθεί την οδοντίατρό της τον Απρίλη. Πόσο πιθανόν είναι το γεγονός να επισκεφθεί την οδοντίατρο καθημερινή; ΜΠ3: Ανάπτυξη και κρίση συλλογισμού Επεξηγώ τη σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων. Παράδειγμα: Είναι το ενδεχόμενο να σταματήσει το βέλος σε κόκκινο χρώμα το ίδιο πιθανό και στους δύο τροχούς τύχης; Να εξηγήσεις. Πόσα κομμάτια υπάρχουν σε κάθε κύκλο; Πόσα από αυτά τα κομμάτια είναι κόκκινα στον κάθε κύκλο;

Ενδεικτική Οργάνωση Ενοτήτων. E Τάξη. Α/Α Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτες Επιτυχίας Ώρες Διδ. 1 ENOTHTA 1

Ενδεικτική Οργάνωση Ενοτήτων. E Τάξη. Α/Α Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτες Επιτυχίας Ώρες Διδ. 1 ENOTHTA 1 Ενδεικτική Οργάνωση Ενοτήτων E Τάξη Α/Α Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτες Επιτυχίας Ώρες Διδ. 1 ENOTHTA 1 Αρ3.1 Απαγγέλουν, διαβάζουν, γράφουν και αναγνωρίζουν ποσότητες αριθμών μέχρι το 1 000 000 000 8 Επανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Στ Τάξη. Α/Α Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτες Επιτυχίας Ώρες Διδ. 1 ENOTHTA 1

Στ Τάξη. Α/Α Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτες Επιτυχίας Ώρες Διδ. 1 ENOTHTA 1 Ενδεικτική Οργάνωση Ενοτήτων Στ Τάξη Α/Α Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτες Επιτυχίας Ώρες Διδ. 1 ENOTHTA 1 15 Αρ3.1 Απαγγέλουν, διαβάζουν, γράφουν και αναγνωρίζουν ποσότητες αριθμών Επανάληψη μέχρι το 1 000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ. Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές / Τρόπος Σκέψης. Παραδείγματα. Παράδειγμα αναπαράστασης

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ. Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές / Τρόπος Σκέψης. Παραδείγματα. Παράδειγμα αναπαράστασης ΤΑΞΗ: Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 Φεβρουαρίου 2016, Λεμεσός

6 Φεβρουαρίου 2016, Λεμεσός 6 Φεβρουαρίου 2016, Λεμεσός Τα ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ περιγράφει: τα Μαθηματικά που αναμένουμε να κατανοήσουν οι μαθητές μέχρι το τέλος της σχολικής τους εκπαίδευσης, από το Νηπιαγωγείο μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 2, 5 ΚΑΙ 10. Αρ2.7 Ανακαλύπτουν, διατυπώνουν και εφαρμόζουν τα κριτήρια διαιρετότητας του 2, 5 και του 10.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 2, 5 ΚΑΙ 10. Αρ2.7 Ανακαλύπτουν, διατυπώνουν και εφαρμόζουν τα κριτήρια διαιρετότητας του 2, 5 και του 10. ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 2, 5 ΚΑΙ 10 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ1.7 Αναπαριστούν εναδικά κλάσματα ( 1, 1, 1, 1, 1 ) ενός συνόλου ή μιας επιφάνειας, 2 3 4 6 8 χρησιμοποιώντας αντικείμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ. ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ1.7

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ. ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ1.7 ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ1.7 Αναπαριστούν εναδικά κλάσματα (!,!,!,!,! ) ενός συνόλου ή μιας επιφάνειας,!!!!! χρησιμοποιώντας αντικείμενα, εικόνες και εφαρμογίδια.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ, ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ, ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ, ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ2.5 Αναπαριστούν, συγκρίνουν και σειροθετούν ομώνυμα κλάσματα και δεκαδικούς αριθμούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές / Τρόπος Σκέψης

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές / Τρόπος Σκέψης ΤΑΞΗ: Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Μονοψήφιος πολλαπλασιασμός Προβλήματα αναλογίας

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Μονοψήφιος πολλαπλασιασμός Προβλήματα αναλογίας Μονοψήφιος πολλαπλασιασμός Προβλήματα αναλογίας ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Υπολογισμοί και εκτίμηση Αρ2.13 Αναπτύσσουν και εφαρμόζουν αλγόριθμους της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού με τριψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ2.9 Αναγνωρίζουν και ονομάζουν τους όρους: άθροισμα, διαφορά, γινόμενο, πηλίκο, αφαιρέτης, αφαιρετέος, προσθετέος, διαιρέτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ, ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ, ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ, ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ2.5 Αναπαριστούν, συγκρίνουν και σειροθετούν ομώνυμα κλάσματα και δεκαδικούς αριθμούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δείκτες Επιτυχίας ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Δείκτες Επάρκειας ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ Επίπεδο Δραστηριοτήτων Μαθηματικές Πρακτικές Αρ1.1 Απαγγέλλουν, διαβάζουν, γράφουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δείκτες Επιτυχίας ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Δείκτες Επάρκειας ΑΡΙΘΜΟΙ Επίπεδο Δραστηριοτήτων Μαθηματικές Πρακτικές Αρ2.1 Απαγγέλουν, διαβάζουν, γράφουν και αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6. Μονοψήφια διαίρεση Προβλήματα αναλογίας

ΕΝΟΤΗΤΑ 6. Μονοψήφια διαίρεση Προβλήματα αναλογίας Μονοψήφια διαίρεση Προβλήματα αναλογίας ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Υπολογισμοί και εκτίμηση Αρ2.13 Αναπτύσσουν και εφαρμόζουν αλγόριθμους της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού με τριψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ B ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ B ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ B ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ Δείκτες Επιτυχίας Επίπεδο Δραστηριοτήτων Δείκτες Επάρκειας Μαθηματικές Πρακτικές Αρ1.1 Απαγγέλλουν, διαβάζουν, γράφουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης Παιδιών-Προφύγων Τάξεις Ε+ΣΤ Δημοτικού

Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης Παιδιών-Προφύγων Τάξεις Ε+ΣΤ Δημοτικού Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης Παιδιών-Προφύγων 2016-2017 Τάξεις Ε+ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Στόχοι Πηγή Υλικού 3.1 Αριθμοί Οι μαθητές πρέπει: Σχολικά βιβλία Ε και ΣΤ Φυσικοί, Δεκαδικοί, μετρήσεις Να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ2.9 Αναγνωρίζουν και ονομάζουν τους όρους: άθροισμα, διαφορά, γινόμενο, πηλίκο, αφαιρέτης, αφαιρετέος, προσθετέος, διαιρέτης,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση 1. Εισαγωγή Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση» δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 ΜΟΤΙΒΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 6

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 ΜΟΤΙΒΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 6 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 ΜΟΤΙΒΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ1.7 Αναπαριστούν εναδικά κλάσματα ( 1, 1, 1, 1, 1 ) ενός συνόλου ή μιας επιφάνειας, 2 3 4 6 8 χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 3 ΚΑΙ 4

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 3 ΚΑΙ 4 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 3 ΚΑΙ 4 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ1.7 Αναπαριστούν εναδικά κλάσματα ( 1, 1, 1, 1, 1 ) ενός συνόλου ή μιας επιφάνειας, 2 3 4 6 8 χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ. Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές / Τρόπος Σκέψης. Παραδείγματα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ. Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές / Τρόπος Σκέψης. Παραδείγματα ΤΑΞΗ: Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1000 ΟΓΚΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1000 ΟΓΚΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1000 ΟΓΚΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ2.9 Αναγνωρίζουν και ονομάζουν τους όρους: άθροισμα, διαφορά, γινόμενο, πηλίκο, αφαιρέτης, αφαιρετέος, προσθετέος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 3 ΚΑΙ 4

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 3 ΚΑΙ 4 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 3 ΚΑΙ 4 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ1.7 Αναπαριστούν εναδικά κλάσματα ( ) ενός συνόλου ή μιας επιφάνειας, χρησιμοποιώντας αντικείμενα, εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΑΡΙΘΜΟΙ ΩΣ ΤΟ 100

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΑΡΙΘΜΟΙ ΩΣ ΤΟ 100 ΑΡΙΘΜΟΙ ΩΣ ΤΟ 100 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ2.9 Αναγνωρίζουν και ονομάζουν τους όρους: άθροισμα, διαφορά, γινόμενο, πηλίκο, μειωτέος, αφαιρετέος, προσθετέος, διαιρέτης, διαιρετέος,

Διαβάστε περισσότερα

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ Συμπεράσματα Ενοτήτων

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ Συμπεράσματα Ενοτήτων Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ Συμπεράσματα Ενοτήτων Πηγή πληροφόρησης: e-selides ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗΣ 1η ΕΝΟΤΗΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ) Δεν μπορώ να βρω το ζητούμενο ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ. Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές / Τρόπος Σκέψης. Παραδείγματα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ. Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές / Τρόπος Σκέψης. Παραδείγματα ΤΑΞΗ: Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΑΡΙΘΜΟΙ ΩΣ ΤΟ 100

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΑΡΙΘΜΟΙ ΩΣ ΤΟ 100 ΑΡΙΘΜΟΙ ΩΣ ΤΟ 100 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ2.9 Αναγνωρίζουν και ονομάζουν τους όρους: άθροισμα, διαφορά, γινόμενο, πηλίκο, μειωτέος, αφαιρετέος, προσθετέος, διαιρέτης, διαιρετέος,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι ΑΠΣ για τα μαθηματικά της Ε τάξης

Στόχοι ΑΠΣ για τα μαθηματικά της Ε τάξης Στόχοι ΑΠΣ για τα μαθηματικά της Ε τάξης ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΧΡΟΝΟΣ Αριθμοί και πράξειςακέραιοι 2, 3, 4, 5 2. να μπορούν να εκφράζουν αριθμούς μέχρι και το 1.000.000 με διάφορους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δείκτες Επιτυχίας ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Δείκτες Επάρκειας ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ Επίπεδο Δραστηριοτήτων Μαθηματικές Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 8. Συμμετρία - Πολλαπλασιασμός και επιμεριστική ιδιότητα ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 8. Συμμετρία - Πολλαπλασιασμός και επιμεριστική ιδιότητα ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Συμμετρία - Πολλαπλασιασμός και επιμεριστική ιδιότητα ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ2.11 Αναπαριστούν καταστάσεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, τέλειας και ατελούς διαίρεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ2.11 Αναπαριστούν καταστάσεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, τέλειας

Διαβάστε περισσότερα

Β ΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ

Β ΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Β ΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ -Αριθμοί μέχρι το 20. -Αξία θέσης ψηφίου - Έννοια δεκάδας και μονάδας. -Πρόσθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ2.9 Αναγνωρίζουν και ονομάζουν τους όρους: άθροισμα, διαφορά, γινόμενο, πηλίκο, μειωτέος, αφαιρετέος, προσθετέος,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης Παιδιών-Προφύγων Τάξεις Α+Β Δημοτικού

Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης Παιδιών-Προφύγων Τάξεις Α+Β Δημοτικού Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης Παιδιών-Προφύγων 2016-2017 Τάξεις Α+Β Δημοτικού Περιεχόμενα Στόχοι Πηγή Υλικού 1.1 Αριθμοί 1-1000 Γραφή, Ανάγνωση, Απαγγελία, Απαρίθμηση, Σύγκριση, Συμπλήρωση (κατά αύξουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΔΙΑΙΡΕΣΗ. Αρ2.12 Κατανοούν την προπαίδεια του πολλαπλασιασμού και τη διαίρεση ως αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού.

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΔΙΑΙΡΕΣΗ. Αρ2.12 Κατανοούν την προπαίδεια του πολλαπλασιασμού και τη διαίρεση ως αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού. ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Υπολογισμοί και εκτίμηση Αρ2.11 Αναπαριστούν καταστάσεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, τέλειας και ατελούς διαίρεσης, χρησιμοποιώντας υλικό όπως κύβους Dienes,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΕΤΟΣ-ΔΕΚΑΕΤΙΑ-ΑΙΩΝΑΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 000 ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΕΤΟΣ-ΔΕΚΑΕΤΙΑ-ΑΙΩΝΑΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 000 ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ-ΔΕΚΑΕΤΙΑ-ΑΙΩΝΑΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 000 ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ2.1 Απαγγέλουν, διαβάζουν, γράφουν και αναγνωρίζουν ποσότητες αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΠΕΝΤΑΨΗΦΙΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΨΗΦΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΠΕΝΤΑΨΗΦΙΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΨΗΦΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΠΕΝΤΑΨΗΦΙΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΨΗΦΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών ΑΡ2.5 Αναπαριστούν, συγκρίνουν και σειροθετούν ομώνυμα κλάσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ. Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές / Τρόπος Σκέψης. Παραδείγματα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ. Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές / Τρόπος Σκέψης. Παραδείγματα ΤΑΞΗ: Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Ε Τάξη. Κωνσταντίνος Χρίστου Ρίτα Παναούρα Δήμητρα Πίττα-Πανταζή Μάριος Πιττάλης

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Ε Τάξη. Κωνσταντίνος Χρίστου Ρίτα Παναούρα Δήμητρα Πίττα-Πανταζή Μάριος Πιττάλης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Ε Τάξη Κωνσταντίνος Χρίστου Ρίτα Παναούρα Δήμητρα Πίττα-Πανταζή Μάριος Πιττάλης Νοέμβριος & Δεκέμβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Αριθμοί Άλγεβρα Γεωμετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Υπολογισμοί και Εκτίμηση Αρ3.12 Εκτιμούν και υπολογίζουν το άθροισμα, τη διαφορά, το γινόμενο και το πηλίκο αριθμών μέχρι το 100 000 και επαληθεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.1. 1) Ποιοι φυσικοί αριθμοί λέγονται άρτιοι και ποιοι περιττοί; ( σ. 11 ) 2) Από τι καθορίζεται η αξία ενός ψηφίου σ έναν φυσικό αριθμό; ( σ. 11 ) 3) Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Σημείωση: Για τη διδασκαλία της ενότητας είναι πολύ σημαντική η χρήση των εποπτικών μέσων (στερεών και αναπτυγμάτων των στερεών).

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Σημείωση: Για τη διδασκαλία της ενότητας είναι πολύ σημαντική η χρήση των εποπτικών μέσων (στερεών και αναπτυγμάτων των στερεών). ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Διερεύνηση σχημάτων και χώρου Γ2.6 Ονομάζουν, περιγράφουν και ταξινομούν τρισδιάστατα σχήματα (κύβο, ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, πυραμίδα, σφαίρα, κύλινδρο, κώνο),

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Α' Γυμ. - Ερωτήσεις Θεωρίας 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. (1) Ποιοι είναι οι φυσικοί αριθμοί; Γράψε τέσσερα παραδείγματα.

Μαθηματικά Α' Γυμ. - Ερωτήσεις Θεωρίας 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. (1) Ποιοι είναι οι φυσικοί αριθμοί; Γράψε τέσσερα παραδείγματα. Μαθηματικά Α' Γυμ. - Ερωτήσεις Θεωρίας 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (1) Ποιοι είναι οι φυσικοί αριθμοί; Γράψε τέσσερα παραδείγματα. (2) Ποιοι είναι οι άρτιοι και ποιοι οι περιττοί αριθμοί; Γράψε από τρία παραδείγματα.

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΙ. Υπολογισμοί και εκτίμηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΙ. Υπολογισμοί και εκτίμηση ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Υπολογισμοί και εκτίμηση Αρ2.11 Αναπαριστούν καταστάσεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, τέλειας και ατελούς διαίρεσης, χρησιμοποιώντας υλικό όπως κύβους Dienes,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ. Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές / Τρόπος Σκέψης. Παραδείγματα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ. Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές / Τρόπος Σκέψης. Παραδείγματα ΤΑΞΗ: Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΧΑΛΑΣΜΑ ΔΕΚΑΔΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΧΑΛΑΣΜΑ ΔΕΚΑΔΑΣ ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΧΑΛΑΣΜΑ ΔΕΚΑΔΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Υπολογισμοί και εκτίμηση Αρ2.11 Αναπαριστούν καταστάσεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, τέλειας και ατελούς διαίρεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1000

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1000 ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1000 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ2.1 Απαγγέλουν, διαβάζουν, γράφουν και αναγνωρίζουν ποσότητες αριθμών μέχρι το 10 000. Αρ2.2 Συγκρίνουν και διατάσσουν τους φυσικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Διερεύνηση σχημάτων και χώρου Γ2.1 Ονομάζουν και κατασκευάζουν σημεία, ευθύγραμμα τμήματα, ημιευθείες, ευθείες και διάφορα είδη γραμμών (καμπύλες, ευθείες, τεθλασμένες)

Διαβάστε περισσότερα

A ΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ

A ΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 A ΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΑΝΩ ΟΜΑΔΕΣ, ΜΟΤΙΒΑ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ -Ομαδοποίηση αντικειμένων με διαφορετικούς τρόπους. -Εντοπισμός ομοιοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1000 ΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1000 ΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1000 ΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 000 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ2.8 Αναγνωρίζουν και ορίζουν τους άρτιους, τους περιττούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ2.5 Αναπαριστούν, συγκρίνουν και σειροθετούν ομώνυμα κλάσματα και δεκαδικούς αριθμούς, χρησιμοποιώντας κατάλληλο υλικό όπως επιφάνειες, κύκλους κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 000

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 000 ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 000 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ2.1 Απαγγέλουν, διαβάζουν, γράφουν και αναγνωρίζουν ποσότητες αριθμών μέχρι το. Αρ2.2 Συγκρίνουν και διατάσσουν τους φυσικούς αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Υπολογισμοί και εκτίμηση Αρ1.15 Αναπτύσσουν την έννοια του πολλαπλασιασμού ως αθροιστικής επανάληψης ίσων προσθετέων και διαισθητικά την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Υπολογισμοί και εκτίμηση Αρ1.15 Αναπτύσσουν την έννοια του πολλαπλασιασμού ως αθροιστικής επανάληψης ίσων προσθετέων και διαισθητικά την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Εκτίμηση και μέτρηση Μ3.6 Εκτιμούν, μετρούν, ταξινομούν και κατασκευάζουν γωνίες (με ή χωρίς τη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Τάξης Δημοτικού 1/11/2012. Φιλοσοφία διδασκαλίας. What you learn reflects how you learned it.

Νοέμβρης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Τάξης Δημοτικού 1/11/2012. Φιλοσοφία διδασκαλίας. What you learn reflects how you learned it. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Τάξης Δημοτικού Νοέμβρης 2012 Χρύσω Αθανασίου (Σύμβουλος Μαθηματικών ) Ελένη Δεληγιάννη (Συγγραφική Ομάδα) Άντρη Μάρκου (Σύμβουλος Μαθηματικών) Ελένη Μιχαηλίδου (Σύμβουλος Μαθηματικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1 - ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ... 2 Κεφάλαιο 2 ο - ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ... 6 Κεφάλαιο 3 ο - ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ... 10 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1 Κεφάλαιο 1 - ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

11. Ποιες είναι οι άμεσες συνέπειες της διαίρεσης;

11. Ποιες είναι οι άμεσες συνέπειες της διαίρεσης; 10. Τι ονομάζουμε Ευκλείδεια διαίρεση και τέλεια διαίρεση; Όταν δοθούν δύο φυσικοί αριθμοί Δ και δ, τότε υπάρχουν δύο άλλοι φυσικοί αριθμοί π και υ, έτσι ώστε να ισχύει: Δ = δ π + υ. Ο αριθμός Δ λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Γράφω καλά. στο τεστ των. Μαθηματικών

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Γράφω καλά. στο τεστ των. Μαθηματικών ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γράφω καλά στο τεστ των Μαθηματικών E, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ανακεφαλαίωση της θεωρίας με πίνακες και παραδείγματα Διαγωνίσματα Αναλυτικές απαντήσεις με έμφαση στα δύσκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 Η ενότητα 7 περιλαμβάνει την ανάλυση και τη σύνθεση των αριθμών μέχρι το 10, στρατηγικές πρόσθεσης/αφαίρεσης και επίλυση προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης. ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ2.9 Αναγνωρίζουν και ονομάζουν τους όρους: άθροισμα, διαφορά, γινόμενο, πηλίκο, μειωτέος, αφαιρετέος, προσθετέος,

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2013. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Τάξης Δημοτικού 21/2/2013 Β ΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ

Φεβρουάριος 2013. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Τάξης Δημοτικού 21/2/2013 Β ΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Τάξης Δημοτικού Φεβρουάριος 2013 2 Β ΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ης. Όνομα: Ημ/νία: 1. Βρίσκω το γινόμενο στους πιο κάτω πολλαπλασιασμούς: 3 Χ 9 = 8 Χ 8 = 10 Χ 8 = 9 Χ 9 =

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ης. Όνομα: Ημ/νία: 1. Βρίσκω το γινόμενο στους πιο κάτω πολλαπλασιασμούς: 3 Χ 9 = 8 Χ 8 = 10 Χ 8 = 9 Χ 9 = ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ Όνομα: Ημ/νία: 1. Βρίσκω το γινόμενο στους πιο κάτω πολλαπλασιασμούς: 3 Χ 9 = 8 Χ 8 = 10 Χ 8 = 9 Χ 9 = 3 Χ 5 = 6 Χ 7 = 11 Χ 9 = 8 Χ 5 = 6 Χ 5 = 7 Χ 8 = 6 Χ 11

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Σέργιος Σεργίου Λάμπρος Στεφάνου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 16 ο Συνέδριο Ε.Ο.Κ. 8-19 Οκτωβρίου 2016 Αξιοποίηση των Δεικτών Επάρκειας Ομαδική Εργασία Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΤΑΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΤΑΞΗΣ Το αναλυτικό πρόγραμμα που παρουσιάζουμε εδώ είναι μια πρόταση από περιεχόμενα που θα μπορούσαν να διδαχτούν στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α Τάξης Δημοτικού. Νοέμβρης 2012 1/11/2012. Φιλοσοφία διδασκαλίας. What you learn reflects how you learned it.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α Τάξης Δημοτικού. Νοέμβρης 2012 1/11/2012. Φιλοσοφία διδασκαλίας. What you learn reflects how you learned it. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α Τάξης Δημοτικού Νοέμβρης 2012 Χρύσω Αθανασίου (Σύμβουλος Μαθηματικών ) Ελένη Δεληγιάννη (Συγγραφική Ομάδα) Άντρη Μάρκου (Σύμβουλος Μαθηματικών) Ελένη Μιχαηλίδου (Σύμβουλος Μαθηματικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1000

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1000 ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1000 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ2.1 Απαγγέλουν, διαβάζουν, γράφουν και αναγνωρίζουν ποσότητες αριθμών μέχρι το 10 000. Αρ2.2 Συγκρίνουν και διατάσσουν τους φυσικούς

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ 1 Συνοπτική θεωρία Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου Ασκήσεις Διαγωνίσματα 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πότε ένας φυσικός αριθμός λέγεται άρτιος; Άρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α σ κ ή σ ε ι ς γ ι α τ ι ς δ ι α κ ο π έ ς τ ω ν Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α σ κ ή σ ε ι ς γ ι α τ ι ς δ ι α κ ο π έ ς τ ω ν Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α σ κ ή σ ε ι ς γ ι α τ ι ς δ ι α κ ο π έ ς τ ω ν Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν () Στρογγυλοποίησε τον αριθμό 8.987. στις πλησιέστερες: (α) δ ε- κάδες, (β) εκατοντάδες, (γ) χιλιάδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1000

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1000 ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1000 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ2.1 Απαγγέλουν, διαβάζουν, γράφουν και αναγνωρίζουν ποσότητες αριθμών μέχρι το 1000. Αρ2.2 Συγκρίνουν και διατάσσουν τους φυσικούς αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100. Απαγγέλλουν, διαβάζουν, γράφουν και αναγνωρίζουν ποσότητες αριθμών μέχρι το 100. Αρ1.2

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100. Απαγγέλλουν, διαβάζουν, γράφουν και αναγνωρίζουν ποσότητες αριθμών μέχρι το 100. Αρ1.2 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ1.1 Απαγγέλλουν, διαβάζουν, γράφουν και αναγνωρίζουν ποσότητες αριθμών μέχρι το 100. Αρ1.2 Συγκρίνουν και διατάσσουν τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΥΜΝΣΙΟΥ ΜΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΣΙ ΓΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΣΕΙΣ - Σελίδα 1 από 11 - 1. Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΜΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΣΕΩΝ Στις εξετάσεις του Μαίου-Ιουνίου µας δίνονται δύο θέµατα θεωρίας και τρείς ασκήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ, ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ, ΣΤΕΡΕΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ, ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ, ΣΤΕΡΕΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ, ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ, ΣΤΕΡΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Υπολογισμοί και εκτίμηση Αρ3.15 Εκτελούν πράξεις πολλαπλασιασμού, όταν ένας παράγοντας είναι ακέραιος

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Δ Τάξης

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Δ Τάξης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Δ Τάξης Κωνσταντίνος Χρίστου Ρίτα Παναούρα Δήμητρα Πίττα-Πανταζή Μάριος Πιττάλης Φεβρουάριος 2015 Συγγραφική ομάδα: Συντονιστές: Επιστημονικός Συνεργάτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με μεταβλητές (γράμματα) και αριθμούς καλείται αλγεβρική, όπως για παράδειγμα η : 2x+3y-8

ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με μεταβλητές (γράμματα) και αριθμούς καλείται αλγεβρική, όπως για παράδειγμα η : 2x+3y-8 ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Άλγεβρα 1 ο Κεφάλαιο 1. Τι ονομάζουμε αριθμητική και τι αλγεβρική παράσταση; Να δώσετε από ένα παράδειγμα. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με αριθμούς, καλείται αριθμητική παράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη εξετάσεων Κλάσματα Δεκαδικοί Δυνάμεις Ρητοί Αριθμοί Διαιρετότητα ΕΚΠ ΜΚΔ...

Ύλη εξετάσεων Κλάσματα Δεκαδικοί Δυνάμεις Ρητοί Αριθμοί Διαιρετότητα ΕΚΠ ΜΚΔ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ύλη εξετάσεων...2 1. Κλάσματα...3 2. Δεκαδικοί...8 3. Δυνάμεις...11 4. Ρητοί Αριθμοί...13. Διαιρετότητα...16 6. ΕΚΠ ΜΚΔ...17 7. Εξισώσεις- υστήματα...19 8. Αναλογίες - Απλή μέθοδος των τριών...2

Διαβάστε περισσότερα

Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή

Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή Το βιβλίο αυτό έχει διπλό σκοπό: Να σε βοηθήσει στη γρήγορη, άρτια και αποτελεσματική προετοιμασία του καθημερινού σχολικού μαθήματος. Να σου δώσει όλα τα απαραίτητα εφόδια,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς, Αντιγόνη Λυκοτραφίτη

Αγαπητοί γονείς, Αντιγόνη Λυκοτραφίτη Αγαπητοί γονείς, Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο σύμφωνα με την ύλη του σχολικού βιβλίου «Μαθηματικά Γ Δημοτικού». Είναι δομημένο σε αντίστοιχα κεφάλαια και λειτουργεί παράλληλα αλλά και συμπληρωματικά με

Διαβάστε περισσότερα

MAΘΗΜΑΤΙΚΑ. κριτήρια αξιολόγησης. Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος A ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

MAΘΗΜΑΤΙΚΑ. κριτήρια αξιολόγησης. Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος A ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ A ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος κριτήρια αξιολόγησης MAΘΗΜΑΤΙΚΑ Διαγωνίσματα σε κάθε μάθημα και επαναληπτικά σε κάθε κεφάλαιο Διαγωνίσματα σε όλη την ύλη για τις τελικές εξετάσεις Αναλυτικές απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά ΣT Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά ΣT Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Μαθηματικά ΣT Δημοτικού 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤ Δημοτικού No 1 Γιάννης Ζαχαρόπουλος Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 201, Εκδόσεις Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

εύτερη διάλεξη. Η Γεωµετρία στα αναλυτικά προγράµµατα.

εύτερη διάλεξη. Η Γεωµετρία στα αναλυτικά προγράµµατα. εύτερη διάλεξη. Η στα αναλυτικά προγράµµατα. Η Ευκλείδεια αποτελούσε για χιλιάδες χρόνια µέρος της πνευµατικής καλλιέργειας των µορφωµένων ατόµων στο δυτικό κόσµο. Από τις αρχές του 20 ου αιώνα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύμιση Δ τάξης. Παιχνίδια στην κατασκήνωση

Υπενθύμιση Δ τάξης. Παιχνίδια στην κατασκήνωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Υπενθύμιση Δ τάξης Παιχνίδια στην κατασκήνωση Συγκρίνω δυο αριθμούς για να βρω αν είναι ίσοι ή άνισοι. Στην περίπτωση που είναι άνισοι μπορώ να βρω ποιος είναι μεγαλύτερος (ή μικρότερος). Ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ. χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα όπως το θερμόμετρο, Θετικοί-Αρνητικοί αριθμοί.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ. χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα όπως το θερμόμετρο, Θετικοί-Αρνητικοί αριθμοί. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ (50 Δ. ώρες) Περιεχόμενα Στόχοι Οδηγίες - ενδεικτικές δραστηριότητες Οι μαθητές να είναι ικανοί: Μπορούμε να ΟΙ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά. * Όλες οι απαντήσεις να δοθούν πάνω στα φυλλάδια.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά. * Όλες οι απαντήσεις να δοθούν πάνω στα φυλλάδια. ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά * Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. * Όλες οι απαντήσεις να δοθούν πάνω στα φυλλάδια. * Ο βαθμός για την κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Δ Τάξης

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Δ Τάξης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Δ Τάξης Κωνσταντίνος Χρίστου Ρίτα Παναούρα Δήμητρα Πίττα-Πανταζή Μάριος Πιττάλης Οκτώβριος 2014 Συγγραφική ομάδα: Συντονιστές: Επιστημονικός Συνεργάτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Μαθηματικών Α Γυμνασίου

Συνοπτική Θεωρία Μαθηματικών Α Γυμνασίου Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Μαθηματικών Α Γυμνασίου Αριθμητική - Άλγεβρα Γεωμετρία Άρτιος λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ2.9 Αναγνωρίζουν και ονομάζουν τους όρους: άθροισμα, διαφορά, γινόμενο, πηλίκο, μειωτέος, αφαιρετέος, προσθετέος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Πραγματικοί Αριθμοί

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Πραγματικοί Αριθμοί Ενδεικτικός Προγραμματισμός ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Πραγματικοί Αριθμοί 12 περίοδοι Δείκτες επιτυχίας: Ορίζουν την έννοια της νιοστής ρίζας ενός αριθμού α και αποδεικνύουν τις ιδιότητες ριζών, όταν ν N, ν 0, 1, α R

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Διερεύνηση αριθμών Γ2.1 Oνομάζουν και κατασκευάζουν σημεία, ευθύγραμμα τμήματα, ημιευθείες, ευθείες και διάφορα είδη γραμμών (καμπύλες, ευθείες, τεθλασμένες) με διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΖΕΥΓΗ - ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΑΖΑ -ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΖΕΥΓΗ - ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΑΖΑ -ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΖΕΥΓΗ - ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 000 - ΜΑΖΑ -ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ2.1 Απαγγέλουν, διαβάζουν, γράφουν και αναγνωρίζουν ποσότητες αριθμών μέχρι το 10 000. Αρ2.2

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου Α λ γ ε β ρ ι κ έ ς π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις συμπληρώσεις) A. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους Διδακτικοί στόχοι Θυμάμαι ποιοι αριθμοί λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ) Δεν μπορώ να βρω το ζητούμενο ενός προβλήματος αν δεν μου δίνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

(ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ) Δεν μπορώ να βρω το ζητούμενο ενός προβλήματος αν δεν μου δίνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία. (ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ) Δεν μπορώ να βρω το ζητούμενο ενός προβλήματος αν δεν μου δίνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Περίμετρος ενός σχήματος είναι το άθροισμα των πλευρών του το οποίο εκφράζεται με τη μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών. Κωνσταντίνος Χρίστου Αρετή Παναούρα Δήμητρα Πίττα-Πανταζή Μάριος Πιττάλης

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών. Κωνσταντίνος Χρίστου Αρετή Παναούρα Δήμητρα Πίττα-Πανταζή Μάριος Πιττάλης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Κωνσταντίνος Χρίστου Αρετή Παναούρα Δήμητρα Πίττα-Πανταζή Μάριος Πιττάλης Σεπτέμβριος 2015 Συγγραφική ομάδα: Ακαδημαϊκοί Συνεργάτες για Δημοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ. Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές / Τρόπος Σκέψης. Παραδείγματα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ. Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές / Τρόπος Σκέψης. Παραδείγματα ΤΑΞΗ: ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι η Ευκλείδια διαίρεση; Είναι η διαδικασία κατά την οποία όταν δοθούν δύο φυσικοί αριθμοί Δ και δ, τότε βρίσκουμε άλλους δύο φυσικούς αριθμούς π και υ,

Διαβάστε περισσότερα