Clasa a X-a, Producerea si utilizarea curentului electric continuu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Clasa a X-a, Producerea si utilizarea curentului electric continuu"

Transcript

1 1. Ce se întămplă cu numărul de electroni transportaţi pe secundă prin secţiunea unui conductor de cupru, legat la o sursă cu rezistenta internă neglijabilă dacă: a. dublăm tensiunea la capetele lui? b. dublăm lungimea? c. dublăm diametrul? 2. Un fir conductor de lungime l şi diametru d are masa m. Din aceeaşi masă şi din acelaşi metal se confecţionează un fir cu lungimea de 2 ori mai mică. Care va fi raportul dintre rezistenţele celor două fire R 2 /R 1? 3. Un conductor cilindric din cupru cu lungimea l=3,14m are r=5mm. Cunoscând rezitivitatea cuprului ρ=1, Ω m, să se calculeze rezistenţa conductorului. 4. Să se calculeze creşterea temperaturii care conduce la dublarea rezistenţei unui fir de nichel, dacă coeficientul de temperatură al rezitivităţii este α= grd -1? 5. Rezistenţa electrică a unui fir de cărbune se micşorează cu 25 % prin incălzire. Cu cât a crescut temperatura firului dacă se cunoaşte α= grd -1? 6. Un fir cu R = 10Ω este întins uniform până când acesta ajunge la o lungime de 4 ori mai mare. Care este noua rezistenţă a firului? 7. Dacă printr-o rezistenţă trece un curent de 93mA la o diferenţă de potential de 120V, ce curent va trece la o diferenţă de potential de 40V? 8. Un fir conductor are lungimea de 18m şi aria secţiunii transversal 0,4mm 2. Aplicănd o tensiune de 24 V pe fir să se calculeze sarcina electrică ce străbate firul în timp de 5 minute. Se cunoaşte rezistivitatea ρ=0, Ω m. 9. O sursă de curent electric are polii legaţi printr-un fir din oţel cu secţiunea 0,3mm 2 şi lungimea de 15m. Sursa are t.e.m. de 3V şi tensiunea la borne de 2V. Să se calculeze rezistenţa interioară a sursei dacă rezistivitatea oţelului este ρ=0, Ω m. 10. Un consumator este conectat la o sursă de tensiune electrică U 0 =68V prin intermediul a două conductoare cu lungimea l=160m şi secţiunea S=8mm 2 fiecare (ρ=1, Ω m). Stiind că la bornele consumatorului tensiunea este 0,9U 0, să se calculeze intensitatea curentului din circuit. Profesor Simona TURCU Page 1

2 11. Să se calculeze tensiunea la bornele unei surse cu t.e.m. E=1,5V şi rezistenţa interioară r=0,4ω dacă rezistenţa circuitului exterior este R=1,6Ω. 12. Rezistenţa circuitului exterior al unei surse cu t.e.m. E=1,5V este R=2Ω. Tensiunea la bornele sursei este U=1V.Să se calculeze rezistenţa interioară a sursei. 13. Tensiunea la bornele unei surse este U 1 =4V când i se leagă la borne o rezistenţă R 1 =4Ω şi devine U 2 =4,5V dacă i se leagă la borne o rezistenţă R 2 =6Ω. Să se calculeze rezistenţa interioară r şi t.e.m. 14. La bornele unei surse cu t.e.m. de 12V se leagă un resistor R 1 pe care cade o tensiune de 8V. Inlocuind rezistorul cu altul, R 2 tensiunea la borne devine 10V. Să se calculeze raportul R 2 /R La bornele unei surse de tensiune se leagă un resistor R, tensiunea la bornele sale fiind de 3V. Dacă se înlocuieşte rezistorul cu altul având rezistenţa 3R tensiunea la borne creşte cu 20%. Să se calculeze t.e.m. a sursei. 16. Se leagă n rezistenţe identice mai întâi în serie, apoi în paralel. Calculeaază raportul R s /R p. 17. Cum trebuie legate trei rezistoare R, 2R şi 3R pentru a obţine o rezistenţă echivalentă cât mai mică? 18. Trei rezistenţe R 1 =R 2 =1Ω şi R 3 =2Ω sunt grupate în toate modurile posibile. Să se calculeze produsul dintre valoarea maximă a rezistenţei echivalente şi valoarea minimă a acesteia. 19. Dintr-un fir de nichel ce rezitivitatea ρ=10-7 Ω m şi aria secţiunii transversal S=0,5mm 2 A B C se confecţionează un pătrat cu lateral=0,5m. Să se calculeze : a. rezistenţa echivalentă a pătratului între punctele A şi B b. rezistenţa echivalentă a pătratului între punctele A şi C Profesor Simona TURCU Page 2

3 20. Doi rezistori au rezistenţa echivalentă R s = 9Ω cănd sunt legaţi în serie şi R p = 2Ω când sunt legaţi în paralel. Să se calculeze rezistenţele celor doi rezistori. 21. Se confecţionează un triunghi echilateral dintr-un fir de manganină. Ştiind că rezistenţa electrică a fiecărei laturi este de 0,3Ω, să se calculeze rezistenţa electrică a triunghiului măsurată între două dintre vârfurile sale. 22. Între care puncte ale circuitului de mai jos rezistenţa echivalentă este maximă? R R 2R 2R 23. Două surse cu t.e.m. E 1 =15V şi E 2 = 5V şi rezistenţele interioare r 1 = 1Ω şi r 2 =2Ω sunt legate în serie şi debitează curent pe un rezistor R. Care este valoarea acestei rezistenţe dacă intensitatea curentului stabilit prin circuit este I=2A. 24. Două surse identice cu t.e.m. E 1 =E 2 =24V şi rezistenţele interioare r 1 =r 2 =4Ω sunt legate în paralel şi debitează un curent de 4A pe un rezistor cu rezistenţa R. Care este valoarea acestei rezistenţe? 25. O grupare serie de baterii identice avănd fiecare o tensiune electromotoare de 1,5V şi o rezistenţă internă de 0,5Ω este conectată la bornele unui resistor de 6Ω prin care produce un curent de 1,5A. Să se determine din câte baterii este alcătuită gruparea de surse identice cu t.e.m E şi rezistenţa interioară r sunt dispuse astfel: 4 grupări de câte 8 surse grupate în serie, pe care le legăm în paralel. Să se determine parametrii sursei echivalente. 27. Patru surse identice, fiecare cu t.e.m E şi rezistenţa interioară r sunt legate la un rezistor R. Ştiind că R/r=11 să se determine raportul dintre intensitatea ce traversează rezistorul dacă sursele sunt legate în serie, I s şi intensitatea curentului ce traversează rezistorul dacă sursele sunt legate în paralel, I p : I S /I P. Profesor Simona TURCU Page 3

4 28. In circuitul din figura alăturată sursa are tensiunea electromotoare E = 22 V rezistorii din circuit au rezistenţele electrice R 1 = R 4 = 3,3 Ω rezistenţa internă r = 1 Ω, iar R 2 = R 3 = 2Ω, R 5 = R 6 = 3Ω. a) rezistenţa electrică echivalentă a circuitului exterior; b) intensitatea curentului electric I 1 prin rezistorul R 1 ; c) intensitatea curentului electric indicat de un ampermetru ideal (R A = 0) conectat în serie cu rezistorul R 2 ; d) tensiunea electrică la bornele grupării paralel. 29. Reţeaua electrică din figura alăturată este alcătuită din trei rezistori cu rezistenţele electrice R 1 = 7Ω, R 2 = 6Ω, R3 = 3Ω şi un generator cu tensiunea electromotoare E = 12 V. Intensitatea curentului prin ramura principală este I= 1,2A. a) rezistenţa echivalentă a grupării rezistorilor R 1, R 2 şi R 3 ; b) intensitatea curentului prin rezistorul R 2 ; c) rezistenţa internă a generatorului; d) tensiunea electrică la bornele lui R 2 ; e) valoarea intensităţii curentului care ar trece prin sursă dacă rezistenţa internă a sursei ar fi nulă. 30. La bornele unei surse de tensiune electromotoare se conectează un consumator a cărui rezistenţă electrică poate fi modificată. În figura alăturată este reprezentată dependenţa tensiunii electrice măsurate la bornele sursei de intensitatea curentului prin sursă. Folosind datele din grafic, determinaţi: a) tensiunea electromotoare a sursei; b) intensitatea curentului debitat de sursă pe un circuit exterior de rezistenţă nulă; c) valoarea rezistenţei interne a sursei; d) numărul electronilor de conducţie care trec în unitatea de timp printr-o secţiune transversală a conductorului, atunci când tensiunea la bornele sursei are valoarea de 30V. Profesor Simona TURCU Page 4

5 31. O sursă de tensiune electrică alimentează un rezistor format dintr-un fir de lungime l = 8m, secţiune S = 1mm 2 şi rezistivitate ρ = Ω m. Prin rezistor trece un curent de intensitate I 1 = 1,8A. Dacă se scurtcircuitează bornele sursei, intensitatea curentului creşte la I S = E /r = 10A. a) rezistenţa circuitului exterior; b) tensiunea electrică la bornele sursei; c) rezistenţa internă a sursei; d) tensiunea electromotoare a sursei. 32. În circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată se cunosc tensiunile electromotoare E 1 = 30V şi E 2 = 20V, rezistentele interne ale surselor r 1 = 2Ω şi r 2 = 2Ω şi rezistenţa circuitului exterior R = 10Ω. a) rezistenţa internă echivalentă a grupării celor două surse; b) intensitatea curentului prin rezistenţa R; c) intensitatea curentului prin sursa cu rezistenţa internă r 1 ; d) căderea de tensiune pe rezistenţa R. 33. O baterie formată din 10 surse identice caracterizate de valorile E = 2V şi r = 0,1 Ω, legate în paralel, alimentează patru rezistori cu rezistenţele R 1 = 10Ω; R 2 = 20Ω; R 3 = 4Ω şi R 4 = 8Ω. Aceştia sunt legaţi astfel: R 1 şi R 2 în paralel, R 3 şi R 4 în paralel, cele două grupări paralel fiind înseriate. a) Desenaţi schema circuitului electric. b) Determinaţi valoarea intensităţii curentului prin ramura principală a circuitului. c) Calculaţi tensiunea electrică la bornele sursei. d) Calculaţi intensitatea curentului electric prin una dintre surse dacă la bornele acesteia se conectează un fir conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. 34. Dintr-un conductor cu diametrul d = 0,1mm, lungimea L = 6,28m şi rezistivitatea electrică ρ = Ω m se confecţionează prin tăiere în părţi de lungime egală un număr N = 10 rezistoare identice care se conectează în paralel la bornele unui generator având t.e.m. E = 1V şi rezistenţa internă r = 1,6Ω. a) rezistenţa electrică R a unui singur rezistor; b) rezistenţa electrică echivalentă a grupării paralel a celor 10 rezistoare;. c) intensitatea curentului electric prin generator; d) valoarea rezistenţei electrice R 100 a unui rezistor la C dacă valoarea R obţinută la punctul a. corespunde temperaturii de 0 0 C iar coeficientul termic al rezistivităţii este α = grd -1. Profesor Simona TURCU Page 5

6 e) Cele zece rezistoare împreună cu generatorul formează un nou circuit electric, astfel: se leagă câte 5 rezistoare în serie iar grupările astfel obţinute sunt legate în paralel la bornele generatorului. Determinaţi intensitatea curentului electric prin generator în această situaţie. 35. Se consideră circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată. Se cunosc: E = 60 V, R 1 = 20 Ω, R 2 = 30Ω, R 3 = 8 Ω şi valoarea tensiunii electrice indicate de voltmetrul ideal (R v ), U = 50V. Rezistenţa electrică a conductoarelor de legătură se neglijează. a) rezistenţa electrică echivalentă a grupării formate din rezistorii R 1 şi R 2 ; b) intensitatea curentului care străbate generatorul; c) tensiunea electrică între punctele A şi B; d) rezistenţa electrică internă a generatorului. e) Se înlocuieşte voltmetrul cu un altul având rezistenţă electrică finită, comparabilă cu a circuitului exterior. Precizaţi dacă tensiunea indicată de acesta ar fi mai mare, egală sau mai mică decât tensiunea U indicată de voltmetrul ideal. 36. În circuitul electric din figura alăturată sursa are tensiunea electromotoare E = 220 V şi rezistenţa internă r = 0,5Ω, iar rezistorii au rezistenţele electrice R 1 = R 2 = 10 Ω, R 3 = 20Ω, R 5 = R 4 = 5Ω. a) Identificaţi grupările serie, indicând rezistorii care fac parte din fiecare grupare serie. b) Determinaţi rezistenţa electrică totală a circuitului. c) Calculaţi intensitatea curentului electric prin sursă. d) Determinaţi intensitatea curentului electric prin latura care conţine rezistorii R 1 şi R Pe soclul unui bec electric sunt inscripţionate următoarele valori: 6V şi 2A. Becul este alimentat de la o sursă de tensiune având tensiunea electromotoare E = 12V şi rezistenţa internă r = 0,5Ω. a) rezistenţa electrică a becului, în condiţii normale de funcţionare; b) valoarea rezistenţei ce trebuie înseriată cu becul pentru ca acesta să funcţioneze normal; c) rezistenţa echivalentă a grupării serie bec - rezistor; Profesor Simona TURCU Page 6

7 d) căderea internă de tensiune pe sursă, în condiţii de funcţionare normală a becului; e) intensitatea curentului electric prin bec, dacă acesta este conectat la bornele sursei în paralel cu un rezistor de rezistenţă R = 2,5 Ω. Comentaţi rezultatul obţinut. 38. În figura alăturată este reprezentată dependenţa intensităţii curentului care parcurge un circuit electric simplu, de tensiunea electrică măsurată la bornele generatorului. Folosind datele din grafic, determinaţi: a) tensiunea electromotoare a generatorului; b) intensitatea curentului de scurtcircuit debitat de generator; c) rezistenţa internă a generatorului; d) numărul de electroni care trec prin secţiunea transversală a conductorului în unitatea de timp, atunci când generatorul debitează curentul de scurtcircuit. 39. În circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată se cunosc: r = 6Ω, R 2 = 20Ω, R 3 = 40Ω, R 4 = 50Ω. Tensiunea electrică la bornele rezistorului R 4 este U 4 = 10V. Puterea consumată împreună de către rezistoarele R 1,R 2,R 3 şi R 4 este P = 18,76 W. a) intensitatea curentului electric prin rezistorul R 4 ; b) intensitatea curentului electric prin generator; c) puterea electrică pe care o consumă, împreună, rezistoarele R 2 şi R 4 ; d) rezistenţa electrică a rezistorului R 1 ; e) tensiunea electromotoare a generatorului. 40. Se consideră circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată. Se cunosc: E = 24 V, r = 2 Ω, R 1 = 10 Ω şi valoarea intensităţii indicate de ampermetrul ideal (R A = 0), I 1 = 1,5 A. Conductoarele de legătură au rezistenţa electrică neglijabilă. a) energia consumată de către rezistorul R 1 în intervalul de timp Δ t = 5 minute; b) rezistenţa electrică a rezistorului R 2 ; c) randamentul circuitului electric. Profesor Simona TURCU Page 7

8 41. Un consumator electric consumă puterea P = 100W atunci când este conectat prin intermediul unor conductori având rezistenţa electrică totală R 1 la reţeaua de tensiune U = 220V. Dacă 5% din tensiunea U se pierde pe linia de transport, determinaţi: a) intensitatea curentului electric prin consumator; b) rezistenţa electrică R 1 a conductoarelor de legătură; c) rezistenţa electrică R a consumatorului; d) energia electrică disipată pe consumator în timpul t = 1h. 42. Un circuit electric este alcătuit din trei consumatori de rezistenţe egale, R = 60Ω, legați în paralel. Generatorul de t.e.m. continuă, E = 22V, care alimentează circuitul are rezistenţa internă r=2ω. a) Reprezentaţi schema electrică a circuitului. b) Calculaţi puterea totală a sursei. c) Calculaţi energia disipată pe unul dintre rezistorii de rezistenţă R în timpul Δt = 30s. d) Calculaţi puterea electrică totală disipată de consumatorii din circuit. e) Determinaţi randamentul circuitului electric. 43. Pentru circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată se cunosc: E 1 = 6V, E 2 = 4V, R 1 = 2Ω, R = 4Ω. Rezistenţele interne ale surselor se neglijează. a) intensitatea curentului prin rezistorul R; b) căldura dezvoltată în rezistorul R în timpul t = 1min ; c) raportul P1/P al puterilor dezvoltate în cele două rezistoare. d) Se scoate din circuit sursa cu t.e.m. E 2. Determinaţi rezistenţa Internă pe care ar trebui să o aibă sursa de t.e.m. E1, pentru ca puterea dezvoltată în noul circuit exterior să fie maximă. 44. Două surse cu t.e.m. E = 6 V şi rezistenţa internă r = 4 Ω fiecare alimentează o reţea formată din rezistoare cu rezistenţele R 1 = 6 Ω, R 2 = 6Ω şi R 3 = 1 Ω, ca în figura alăturată. Calculaţi: a) tensiunea la bornele rezistorului R 1 ; b) puterea electrică disipată pe rezistorul R 2 ; c) căldura disipată în rezistorul R3 în timp de 1 oră. Profesor Simona TURCU Page 8

9 45. Pentru circuitul reprezentat în schema din figura alăturată se cunosc: E 1 = 20V, E 2 = 12V, r 1 = 0,25Ω, r 2 = 0,75Ω, R 1 = 8Ω, R 2 = 3Ω, R 3 = 6Ω, R 4 =5Ω a) căldura degajată în rezistorul R 1 în timpul t = 5min ; b) puterea disipată în rezistorul R 4 ; c) randamentul unui circuit simplu format din sursa 2 şi rezistorul R 4 ; d) expresia energiei disipate în interiorul sursei în situaţia descrisă la punctul c) într-un interval de timp oarecare Δt. 46. În figura alăturată este reprezentată schema unui circuit electric în care se cunosc R 1 = R 2 = R 3 = R 4 = 3Ω, E = 12V şi r = 1Ω. a) intensitatea curentului electric prin generator; b) raportul puterilor consumate de rezistoarele R 2 şi R 3 ; c) valoarea rezistenţei electrice a unui consumator care ar trebui conectat, singur, la bornele generatorului, astfel încât să preia de la generator puterea maximă; d) valoarea puterii maxime debitată pe circuitul exterior în condiţiile punctului c). 47. O baterie având tensiunea electromotoare E = 32V alimentează un rezistor R. Tensiunea la bornele bateriei este U = 30V iar puterea consumată de rezistor P = 15W. a) energia disipată pe rezistor într-un interval de timp t = 1min ; b) intensitatea curentului prin circuit; c) rezistenţa interioară a bateriei; d) randamentul circuitului electric; e) puterea maximă care poate fi debitată de această baterie pe un circuit exterior cu rezistenţa aleasă convenabil. 48. Un rezistor de rezistenţă R este conectat la bornele unei surse de curent continuu cu parametrii E şi r. În figura alăturată este reprezentată dependenţa puterii disipate pe rezistor de rezistenţa electrică a acestuia. Determinati: a) rezistenţa internă a sursei; b) valoarea intensităţii curentului electric din circuit atunci când R = 2 Ω; Profesor Simona TURCU Page 9

10 c) valorile rezistenţei rezistorului pentru care puterea disipată pe el este jumătate din puterea maximă; d) puterea disipată pe rezistor în cazul în care bornele sursei se leagă printr-un fir ideal. 49. În circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată se cunosc: E1 = 100V, R 1 = R 3 = 20Ω, R 2 = 40Ω. Intensitatea curentului electric ce trece prin rezistorul R 3 are valoarea I 3 = 2,8A. Sursele de tensiune sunt ideale. a) puterea electrică disipată pe rezistorul R 3 ; b) energia electrică pe care o consumă rezistorul R3 în timpul Δt = 1min ; c) valoarea intensităţii curentului electric prin rezistorul R 1 ; d) valoarea tensiunii electromotoare E 2 ; e) puterea electrică pe care o consumă împreună rezistoareler 1,R 2,R Se consideră circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată. Se cunosc: r 1 = 2Ω, E2 = 36V, r 2 = 4Ω, R 1 = 8Ω,R 2 = 36Ω,R 3 = 80Ω şi valoarea intensităţii indicate de ampermetrul ideal, I 2 = 0,5 A. Sensul lui I 2 este cel indicat în figură. Conductoarele de legătură au rezistenţa electrică neglijabilă. a) puterea electrică disipată de rezistorul R 2 ; b) intensitatea curentului electric prin rezistorul R 3 ; c) energia electrică consumată de rezistorul R 1 în intervalul de timp Δt = 20 minute; d) valoarea E 1 a tensiunii electromotoare a generatorului din ramura principală. Profesor Simona TURCU Page 10

PROBLEME DE ELECTRICITATE

PROBLEME DE ELECTRICITATE PROBLEME DE ELECTRICITATE 1. Două becuri B 1 şi B 2 au fost construite pentru a funcţiona normal la o tensiune U = 100 V, iar un al treilea bec B 3 pentru a funcţiona normal la o tensiune U = 200 V. Puterile

Διαβάστε περισσότερα

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice Olimpiada de Fizică - Etapa pe judeţ 15 ianuarie 211 XI Problema a II - a (1 puncte) Diferite circuite electrice A. Un elev utilizează o sursă de tensiune (1), o cutie cu rezistenţe (2), un întrerupător

Διαβάστε περισσότερα

M. Stef Probleme 3 11 decembrie Curentul alternativ. Figura pentru problema 1.

M. Stef Probleme 3 11 decembrie Curentul alternativ. Figura pentru problema 1. Curentul alternativ 1. Voltmetrele din montajul din figura 1 indică tensiunile efective U = 193 V, U 1 = 60 V și U 2 = 180 V, frecvența tensiunii aplicate fiind ν = 50 Hz. Cunoscând că R 1 = 20 Ω, să se

Διαβάστε περισσότερα

FIZICA CAPITOLUL: ELECTRICITATE CURENT CONTINUU

FIZICA CAPITOLUL: ELECTRICITATE CURENT CONTINUU FIZICA CAPITOLUL: LCTICITAT CUNT CONTINUU. Curent electric. Tensiune electromotoare 3. Intensitatea curentului electric 4. ezistenţa electrică; legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit 4.. Dependenţa

Διαβάστε περισσότερα

este sarcina electrică ce traversează secţiunea transversală a conductorului - q S. I.

este sarcina electrică ce traversează secţiunea transversală a conductorului - q S. I. PRODUCRA ŞI UTILIZARA CURNTULUI CONTINUU 1. CURNTUL LCTRIC curentul electric Mişcarea ordonată a purtătorilor de sarcină electrică liberi sub acţiunea unui câmp electric se numeşte curent electric. Obs.

Διαβάστε περισσότερα

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM Seminar S ANALA ÎN CUENT CONTNUU A SCHEMELO ELECTONCE S. ntroducere Pentru a analiza în curent continuu o schemă electronică,

Διαβάστε περισσότερα

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36].

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36]. Componente şi circuite pasive Fig.3.85. Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36]. Fig.3.86. Rezistenţa serie echivalentă pierderilor în funcţie

Διαβάστε περισσότερα

PROBLEME - CIRCUITE ELECTRICE

PROBLEME - CIRCUITE ELECTRICE LEGEA LU OHM LEGLE LU KCHHOFF POBLEME - CCUTE ELECTCE POBLEMA 0 / Se dau : 0 Ω 0 Ω 0 Ω 0 Ω V V Se cer : ezisten a echivalent ntensitatea curentului Ampermetru ezolvare : Calculez rezisten a, i rezisten

Διαβάστε περισσότερα

4. CIRCUITE LOGICE ELEMENTRE 4.. CIRCUITE LOGICE CU COMPONENTE DISCRETE 4.. PORŢI LOGICE ELEMENTRE CU COMPONENTE PSIVE Componente electronice pasive sunt componente care nu au capacitatea de a amplifica

Διαβάστε περισσότερα

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:,

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:, REZISTENTA MATERIALELOR 1. Ce este modulul de rezistenţă? Exemplificaţi pentru o secţiune dreptunghiulară, respectiv dublu T. RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii

Διαβάστε περισσότερα

Maşina sincronă. Probleme

Maşina sincronă. Probleme Probleme de generator sincron 1) Un generator sincron trifazat pentru alimentare de rezervă, antrenat de un motor diesel, are p = 3 perechi de poli, tensiunea nominală (de linie) U n = 380V, puterea nominala

Διαβάστε περισσότερα

1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE

1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE 1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE REZISTOARELOR 1.2. MARCAREA REZISTOARELOR MARCARE DIRECTĂ PRIN

Διαβάστε περισσότερα

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu,

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, vidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, Capitolul 6 Amplificatoare operaţionale 58. Să se calculeze coeficientul de amplificare în tensiune pentru amplficatorul inversor din fig.58, pentru care se

Διαβάστε περισσότερα

Circuite electrice in regim permanent

Circuite electrice in regim permanent Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, Electronică - Probleme apitolul. ircuite electrice in regim permanent. În fig. este prezentată diagrama fazorială a unui circuit serie. a) e fenomen este

Διαβάστε περισσότερα

MARCAREA REZISTOARELOR

MARCAREA REZISTOARELOR 1.2. MARCAREA REZISTOARELOR 1.2.1 MARCARE DIRECTĂ PRIN COD ALFANUMERIC. Acest cod este format din una sau mai multe cifre şi o literă. Litera poate fi plasată după grupul de cifre (situaţie în care valoarea

Διαβάστε περισσότερα

1. Examenul de bacalaureat național 2015 Proba E. d)- Fizică A. MECANICĂ

1. Examenul de bacalaureat național 2015 Proba E. d)- Fizică A. MECANICĂ 1. Examenul de bacalaureat național 2015 Proba E. d)- Fizică A. MECANICĂ Se consideră acceleraṭia gravitaṭională g = 10m/s 2. I. Pentru itemii 1-5 scrieṭi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

7. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE 7.1. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE IN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL

7. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE 7.1. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE IN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL 7. RETEE EECTRICE TRIFAZATE 7.. RETEE EECTRICE TRIFAZATE IN REGIM PERMANENT SINSOIDA 7... Retea trifazata. Sistem trifazat de tensiuni si curenti Ansamblul format din m circuite electrice monofazate in

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

Test de evaluare Măsurarea tensiunii şi intensităţii curentului electric

Test de evaluare Măsurarea tensiunii şi intensităţii curentului electric Test de evaluare Măsurarea tensiunii şi intensităţii curentului electric Subiectul I Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

Seminar electricitate. Seminar electricitate (AP)

Seminar electricitate. Seminar electricitate (AP) Seminar electricitate Structura atomului Particulele elementare sarcini elementare Protonii sarcini elementare pozitive Electronii sarcini elementare negative Atomii neutri dpdv electric nr. protoni =

Διαβάστε περισσότερα

1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR

1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR 1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR a) Să se exprime densitatea apei ρ = 1000 kg/m 3 în g/cm 3. g/cm 3. b) tiind că densitatea glicerinei la 20 C este 1258 kg/m 3 să se exprime în c) Să se exprime în kg/m 3 densitatea

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. bh lh 2. abc. abc. formula înălţimii

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. bh lh 2. abc. abc. formula înălţimii GEOMETRIE PLNĂ TEOREME IMPORTNTE suma unghiurilor unui triunghi este 8º suma unghiurilor unui patrulater este 6º unghiurile de la baza unui triunghi isoscel sunt congruente într-un triunghi isoscel liniile

Διαβάστε περισσότερα

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu,

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, Electronică - Probleme Capitolul Diode semiconductoare 3. În fig. 3 este preentat un filtru utiliat după un redresor bialternanţă. La bornele condensatorului

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener

Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener 1 Caracteristica statică a unei diode Zener În cadranul, dioda Zener (DZ) se comportă ca o diodă redresoare

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

Curentul electric stationar

Curentul electric stationar Curentul electric stationar 1 Curentul electric stationar Tensiunea electromotoare. Legea lui Ohm pentru un circuit interg. Regulile lui Kirchhoft. Lucrul si puterea curentului electric continuu 1. Daca

Διαβάστε περισσότερα

EXAMEN DE FIZICĂ 2012 [1h] FIMM

EXAMEN DE FIZICĂ 2012 [1h] FIMM Alocare în medie 4 minute/subiect. Punctaj: 1/4 judecata, 1/4 formula finală, 1/4 rezultatul numeric, 1/4 aspectul. EXAMEN DE FIZICĂ 2012 [1h] IM 1. Un automobil cu dimensiunile H=1.5m, l=2m, L=4m, puterea

Διαβάστε περισσότερα

Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă

Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă Laborator 11 Mulţimi Julia. Temă 1. Clasa JuliaGreen. Să considerăm clasa JuliaGreen dată de exemplu la curs pentru metoda locului final şi să schimbăm numărul de iteraţii nriter = 100 în nriter = 101.

Διαβάστε περισσότερα

05 - Circuite serie şi paralel

05 - Circuite serie şi paralel 05 - Circuite serie şi paralel 1. Ce sunt circuitele serie şi paralel Într-un circuit serie, toate componentele sunt conectate unul în continuarea celuilalt, formând o singură cale pentru curgerea electronilor.

Διαβάστε περισσότερα

2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE DEFINIŢIE UNITĂŢI DE MĂSURĂ PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI CONDENSATOARELOR SIMBOLURILE

2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE DEFINIŢIE UNITĂŢI DE MĂSURĂ PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI CONDENSATOARELOR SIMBOLURILE 2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE DEFINIŢIE UNITĂŢI DE MĂSURĂ PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI CONDENSATOARELOR SIMBOLURILE CONDENSATOARELOR 2.2. MARCAREA CONDENSATOARELOR MARCARE

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2 5.4. MULTIPLEXOARE Multiplexoarele (MUX) sunt circuite logice combinaţionale cu m intrări şi o singură ieşire, care permit transferul datelor de la una din intrări spre ieşirea unică. Selecţia intrării

Διαβάστε περισσότερα

Reflexia şi refracţia luminii.

Reflexia şi refracţia luminii. Reflexia şi refracţia luminii. 1. Cu cat se deplaseaza o raza care cade sub unghiul i =30 pe o placa plan-paralela de grosime e = 8,0 mm si indicele de refractie n = 1,50, pe care o traverseaza? Caz particular

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

N 1 U 2. Fig. 3.1 Transformatorul

N 1 U 2. Fig. 3.1 Transformatorul SRSE ŞI CIRCITE DE ALIMETARE 3. TRASFORMATORL 3. Principiul transformatorului Transformatorul este un aparat electrotehnic static, bazat pe fenomenul inducţiei electromagnetice, construit pentru a primi

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR BIPOLAR ÎN CONEXIUNE CU EMITORUL COMUN

AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR BIPOLAR ÎN CONEXIUNE CU EMITORUL COMUN AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR BIPOLAR ÎN CONEXIUNE CU EMITORUL COMUN Montajul Experimental În laborator este realizat un amplificator cu tranzistor bipolar în conexiune cu emitorul comun (E.C.) cu o singură

Διαβάστε περισσότερα

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA DREAPTA Fie punctele A ( xa, ya ), B ( xb, yb ), C ( xc, yc ) şi D ( xd, yd ) în planul xoy. 1)Distanţa AB = (x x ) + (y y ) Ex. Fie punctele A( 1, -3) şi B( -2, 5). Calculaţi distanţa AB. AB = ( 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

Figura 1. Caracteristica de funcţionare a modelului liniar pe porţiuni al diodei semiconductoare..

Figura 1. Caracteristica de funcţionare a modelului liniar pe porţiuni al diodei semiconductoare.. I. Modelarea funcţionării diodei semiconductoare prin modele liniare pe porţiuni În modelul liniar al diodei semiconductoare, se ţine cont de comportamentul acesteia atât în regiunea de conducţie inversă,

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

i R i Z D 1 Fig. 1 T 1 Fig. 2

i R i Z D 1 Fig. 1 T 1 Fig. 2 TABILIZATOAE DE TENINE ELECTONICĂ Lucrarea nr. 5 TABILIZATOAE DE TENINE 1. copurile lucrării: - studiul dependenţei dintre tensiunea stabilizată şi cea de intrare sau curentul de sarcină pentru stabilizatoare

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea nr. 5 STABILIZATOARE DE TENSIUNE. 1. Scopurile lucrării: 2. Consideraţii teoretice. 2.1 Stabilizatorul derivaţie

Lucrarea nr. 5 STABILIZATOARE DE TENSIUNE. 1. Scopurile lucrării: 2. Consideraţii teoretice. 2.1 Stabilizatorul derivaţie Lucrarea nr. 5 STABILIZATOARE DE TENSIUNE 1. Scopurile lucrării: - studiul dependenţei dintre tensiunea stabilizată şi cea de intrare sau curentul de sarcină pentru stabilizatoare serie şi derivaţie; -

Διαβάστε περισσότερα

Măsurări în Electronică şi Telecomunicaţii 4. Măsurarea impedanţelor

Măsurări în Electronică şi Telecomunicaţii 4. Măsurarea impedanţelor 4. Măsurarea impedanţelor 4.2. Măsurarea rezistenţelor în curent continuu Metoda comparaţiei ceastă metodă: se utilizează pentru măsurarea rezistenţelor ~ 0 montaj serie sau paralel. Montajul serie (metoda

Διαβάστε περισσότερα

Cum folosim cazuri particulare în rezolvarea unor probleme

Cum folosim cazuri particulare în rezolvarea unor probleme Cum folosim cazuri particulare în rezolvarea unor probleme GHEORGHE ECKSTEIN 1 Atunci când întâlnim o problemă pe care nu ştim s-o abordăm, adesea este bine să considerăm cazuri particulare ale acesteia.

Διαβάστε περισσότερα

CAPITOLUL 3. STABILIZATOARE DE TENSIUNE

CAPITOLUL 3. STABILIZATOARE DE TENSIUNE CAPTOLL 3. STABLZATOAE DE TENSNE 3.1. GENEALTĂȚ PVND STABLZATOAE DE TENSNE. Stabilizatoarele de tensiune sunt circuite electronice care furnizează la ieșire (pe rezistența de sarcină) o tensiune continuă

Διαβάστε περισσότερα

Clasa a IX-a, Lucrul mecanic. Energia

Clasa a IX-a, Lucrul mecanic. Energia 1. LUCRUL MECANIC 1.1. Un resort având constanta elastică k = 50Nm -1 este întins cu x = 0,1m de o forță exterioară. Ce lucru mecanic produce forța pentru deformarea resortului? 1.2. De un resort având

Διαβάστε περισσότερα

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1 Aparate de măsurat Măsurări electronice Rezumatul cursului 2 MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1 1. Aparate cu instrument magnetoelectric 2. Ampermetre şi voltmetre 3. Ohmetre cu instrument magnetoelectric

Διαβάστε περισσότερα

unde: (rho)= rezistivitatea electrică a materialului l = lungimea conductorului din care este construit rezistorul

unde: (rho)= rezistivitatea electrică a materialului l = lungimea conductorului din care este construit rezistorul 1. EZSTOE 1.1. GENELTĂŢ PVND EZSTOELE 1.1.1 DEFNŢE. EZSTOL este o componentă electronică pasivă, prevăzută cu terminale, care are proprietatea fizică de a se opune trecerii curentului electric. Mărimea

Διαβάστε περισσότερα

riptografie şi Securitate

riptografie şi Securitate riptografie şi Securitate - Prelegerea 12 - Scheme de criptare CCA sigure Adela Georgescu, Ruxandra F. Olimid Facultatea de Matematică şi Informatică Universitatea din Bucureşti Cuprins 1. Schemă de criptare

Διαβάστε περισσότερα

W-metru. R unde: I.C.Boghitoiu, Electronica peste tot, Editura Albatros, 1985

W-metru. R unde: I.C.Boghitoiu, Electronica peste tot, Editura Albatros, 1985 W-metru I.C.Boghitoiu, Electronica peste tot, Editura Albatros, 95 n amplificator de audiofrecventa de putere poate fi considerat drept un generator de energie electrica, deoarece la bornele sale de iesire,

Διαβάστε περισσότερα

( ) Recapitulare formule de calcul puteri ale numărului 10 = Problema 1. Să se calculeze: Rezolvare: (

( ) Recapitulare formule de calcul puteri ale numărului 10 = Problema 1. Să se calculeze: Rezolvare: ( Exemple e probleme rezolvate pentru curs 0 DEEA Recapitulare formule e calcul puteri ale numărului 0 n m n+ m 0 = 0 n n m =0 m 0 0 n m n m ( ) n = 0 =0 0 0 n Problema. Să se calculeze: a. 0 9 0 b. ( 0

Διαβάστε περισσότερα

TEORIA CIRCUITELOR ELECTRICE

TEORIA CIRCUITELOR ELECTRICE TEOA TEO EETE TE An - ETT S 9 onf. dr.ing.ec. laudia PĂA e-mail: laudia.pacurar@ethm.utcluj.ro TE EETE NAE ÎN EGM PEMANENT SNSODA /8 EZONANŢA ÎN TE EETE 3/8 ondiţia de realizare a rezonanţei ezonanţa =

Διαβάστε περισσότερα

Dioda Zener şi stabilizatoare de tensiune continuă

Dioda Zener şi stabilizatoare de tensiune continuă Laborator 2 Dioda Zener şi stabilizatoare de tensiune continuă Se vor studia dioda Zener şi stabilizatoarele de tensiune continua cu diodă Zener şi cu diodă Zener si tranzistor serie. Pentru diodă se va

Διαβάστε περισσότερα

3. DINAMICA FLUIDELOR. 3.A. Dinamica fluidelor perfecte

3. DINAMICA FLUIDELOR. 3.A. Dinamica fluidelor perfecte 3. DINAMICA FLUIDELOR 3.A. Dinamica fluidelor perfecte Aplicația 3.1 Printr-un reductor circulă apă având debitul masic Q m = 300 kg/s. Calculați debitul volumic şi viteza apei în cele două conducte de

Διαβάστε περισσότερα

Electronică STUDIUL FENOMENULUI DE REDRESARE FILTRE ELECTRICE DE NETEZIRE

Electronică STUDIUL FENOMENULUI DE REDRESARE FILTRE ELECTRICE DE NETEZIRE STDIL FENOMENLI DE REDRESARE FILTRE ELECTRICE DE NETEZIRE Energia electrică este transportată şi distribuită la consumatori sub formă de tensiune alternativă. În multe aplicaţii este însă necesară utilizarea

Διαβάστε περισσότερα

J. Neamţu E. Osiac P.G. Anoaica FIZICĂ TESTE GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR. Electricitate Termodinamică Optică Atomică Nucleară

J. Neamţu E. Osiac P.G. Anoaica FIZICĂ TESTE GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR. Electricitate Termodinamică Optică Atomică Nucleară J. Neamţu E. Osiac P.G. Anoaica FIZICĂ TESTE GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR Electricitate Termodinamică Optică Atomică Nucleară UMF Craiova 009 Fizică Teste Grilă Fizică Teste Grilă 3 Fizică

Διαβάστε περισσότερα

wscopul lucrării: prezentarea modului de realizare şi de determinare a valorilor parametrilor generatoarelor de semnal.

wscopul lucrării: prezentarea modului de realizare şi de determinare a valorilor parametrilor generatoarelor de semnal. wscopul lucrării: prezentarea modului de realizare şi de determinare a valorilor parametrilor generatoarelor de semnal. Cuprins I. Generator de tensiune dreptunghiulară cu AO. II. Generator de tensiune

Διαβάστε περισσότερα

BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 28 mai 2012 (barajul 3)

BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 28 mai 2012 (barajul 3) BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 8 mi 0 (brjul ) Problem Arătţi că dcă, b, c sunt numere rele cre verifică + b + c =, tunci re loc ineglitte xy + yz + zx Problem Fie şi b numere nturle nenule Dcă numărul

Διαβάστε περισσότερα

11.2 CIRCUITE PENTRU FORMAREA IMPULSURILOR Metoda formării impulsurilor se bazează pe obţinerea unei succesiuni periodice de impulsuri, plecând de la semnale periodice de altă formă, de obicei sinusoidale.

Διαβάστε περισσότερα

Capacitatea electrică se poate exprima în 2 moduri: în funcţie de proprietăţile materialului din care este construit condensatorul (la rece) S d

Capacitatea electrică se poate exprima în 2 moduri: în funcţie de proprietăţile materialului din care este construit condensatorul (la rece) S d 2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE 2.1.1 DEFINIŢIE. CONDENSATORUL este un element de circuit prevăzut cu două conductoare (armături) separate printr-un material izolator(dielectric).

Διαβάστε περισσότερα

Circuite cu diode în conducţie permanentă

Circuite cu diode în conducţie permanentă Circuite cu diode în conducţie permanentă Curentul prin diodă şi tensiunea pe diodă sunt legate prin ecuaţia de funcţionare a diodei o cădere de tensiune pe diodă determină valoarea curentului prin ea

Διαβάστε περισσότερα

a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie)

a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie) Caracteristica mecanică defineşte dependenţa n=f(m) în condiţiile I e =ct., U=ct. Pentru determinarea ei vom defini, mai întâi caracteristicile: 1. de sarcină, numită şi caracteristica externă a motorului

Διαβάστε περισσότερα

Să se arate că n este număr par. Dan Nedeianu

Să se arate că n este număr par. Dan Nedeianu Primul test de selecție pentru juniori I. Să se determine numerele prime p, q, r cu proprietatea că 1 p + 1 q + 1 r 1. Fie ABCD un patrulater convex cu m( BCD) = 10, m( CBA) = 45, m( CBD) = 15 și m( CAB)

Διαβάστε περισσότερα

Polarizarea tranzistoarelor bipolare

Polarizarea tranzistoarelor bipolare Polarizarea tranzistoarelor bipolare 1. ntroducere Tranzistorul bipolar poate funcţiona în 4 regiuni diferite şi anume regiunea activă normala RAN, regiunea activă inversă, regiunea de blocare şi regiunea

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea Nr. 10 Stabilizatoare de tensiune

Lucrarea Nr. 10 Stabilizatoare de tensiune ucrarea Nr. 10 Stabilizatoare de tensiune Scopul lucrării - studiul funcţionării diferitelor tipuri de stabilizatoare de tensiune; - determinarea parametrilor de calitate ai stabilizatoarelor analizate;

Διαβάστε περισσότερα

CIRCUITE LOGICE CU TB

CIRCUITE LOGICE CU TB CIRCUITE LOGICE CU T I. OIECTIVE a) Determinarea experimentală a unor funcţii logice pentru circuite din familiile RTL, DTL. b) Determinarea dependenţei caracteristicilor statice de transfer în tensiune

Διαβάστε περισσότερα

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită.

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită. Trignmetrie Funcţia sinus sin : [, ] este peridică (periada principală T * = ), impară, mărginită. Funcţia arcsinus arcsin : [, ], este impară, mărginită, bijectivă. Funcţia csinus cs : [, ] este peridică

Διαβάστε περισσότερα

VERIFICAREA LEGII DE CONSERVARE A SARCINII. GRUPAREA CONDENSATOARELOR ÎN SERIE SI PARALEL

VERIFICAREA LEGII DE CONSERVARE A SARCINII. GRUPAREA CONDENSATOARELOR ÎN SERIE SI PARALEL UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCURESTI CATEDRA DE FIZICĂ LABORATORUL ELECTRICITATE SI MAGNETISM BN 9 VERIFICAREA LEGII DE CONSERVARE A SARCINII. GRUPAREA CONDENSATOARELOR ÎN SERIE SI PARALEL 007 VERIFICAREA

Διαβάστε περισσότερα

1. Scrieti in casetele numerele log 7 8 si ln 8 astfel incat inegalitatea obtinuta sa fie adevarata. <

1. Scrieti in casetele numerele log 7 8 si ln 8 astfel incat inegalitatea obtinuta sa fie adevarata. < Copyright c 009 NG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician 1 Ministerul Educatiei si Tineretului al Republicii Moldova Agentia de Evaluare si Examinare Examenul de bacalaureat la matematica, 17 iunie

Διαβάστε περισσότερα

Fig Dependenţa curentului de fugă de temperatură. I 0 este curentul de fugă la θ = 25 C [30].

Fig Dependenţa curentului de fugă de temperatură. I 0 este curentul de fugă la θ = 25 C [30]. Fig.3.43. Dependenţa curentului de fugă de temperatură. I 0 este curentul de fugă la θ = 25 C [30]. Fig.3.44. Dependenţa curentului de fugă de raportul U/U R. I 0 este curentul de fugă la tensiunea nominală

Διαβάστε περισσότερα

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi Lect. dr. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Algebră, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC http://math.etti.tuiasi.ro/maticiuc/ CURS XI XII SINTEZĂ 1 Algebra vectorială

Διαβάστε περισσότερα

TRANSFORMATOARE MONOFAZATE DE SIGURANŢĂ ŞI ÎN CARCASĂ

TRANSFORMATOARE MONOFAZATE DE SIGURANŢĂ ŞI ÎN CARCASĂ TRANSFORMATOARE MONOFAZATE DE SIGURANŢĂ ŞI ÎN CARCASĂ Transformatoare de siguranţă Este un transformator destinat să alimenteze un circuit la maximum 50V (asigură siguranţă de funcţionare la tensiune foarte

Διαβάστε περισσότερα

Transformări de frecvenţă

Transformări de frecvenţă Lucrarea 22 Tranformări de frecvenţă Scopul lucrării: prezentarea metodei de inteză bazate pe utilizarea tranformărilor de frecvenţă şi exemplificarea aceteia cu ajutorul unui filtru trece-jo de tip Sallen-Key.

Διαβάστε περισσότερα

FIZICĂ clasa a X-a Electricitate

FIZICĂ clasa a X-a Electricitate IE TEHNOOGI ION MIN VASI FIZIĂ clasa a X-a Electricitate Suport de curs Prof. Badea Ileana aelia uprins apitolul. Producerea şi utilizarea curentului continuu... 3.. urentul electric... 3.. egea lui Oh...

Διαβάστε περισσότερα

FIZICĂ PENTRU NEPOȚI

FIZICĂ PENTRU NEPOȚI Liviu JALBĂ, Dumitru STANOMIR, Octavian STĂNĂŞILĂ FIZICĂ PENTRU NEPOȚI - CARTE DE ÎNVĂȚĂTURĂ - ColecȚia ALMA MATER STUDIORUM București, 2015 1 Culegerea textului și tehnoredactarea Luminița Cătănuș Anamaria

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea de laborator nr.6 STABILIZATOR DE TENSIUNE CU REACŢIE ÎN BAZA CIRCUITELOR INTEGRATE

Lucrarea de laborator nr.6 STABILIZATOR DE TENSIUNE CU REACŢIE ÎN BAZA CIRCUITELOR INTEGRATE Lucrarea de laborator nr.6 TABILIZATOR DE TENIUNE CU REACŢIE ÎN BAZA CIRCUITELOR INTEGRATE 6.1. copul lucrării: familiarizarea cu principiul de funcţionare şi metodele de ridicare a parametrilor de bază

Διαβάστε περισσότερα

Difractia de electroni

Difractia de electroni Difractia de electroni 1 Principiul lucrari Verificarea experimentala a difractiei electronilor rapizi pe straturi de grafit policristalin: observarea inelelor de interferenta ce apar pe ecranul fluorescent.

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea 5. Sursa de tensiune continuă cu diode

Lucrarea 5. Sursa de tensiune continuă cu diode Cuprins I. Noţiuni teoretice: sursa de tensiune continuă, redresoare de tensiune, stabilizatoare de tensiune II. Modul de lucru: Realizarea practică a unui redresor de tensiune monoalternanţă. Realizarea

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2 .1 Sfera Definitia 1.1 Se numeşte sferă mulţimea tuturor punctelor din spaţiu pentru care distanţa la u punct fi numit centrul sferei este egalăcuunnumăr numit raza sferei. Fie centrul sferei C (a, b,

Διαβάστε περισσότερα

Examenul de bacalaureat național 2013 Proba E. d) Fizică

Examenul de bacalaureat național 2013 Proba E. d) Fizică Examenul de bacalaureat național 03 Proba E. d) Fizică Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TEMODINAMICĂ,

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea 7. Polarizarea tranzistorului bipolar

Lucrarea 7. Polarizarea tranzistorului bipolar Scopul lucrării a. Introducerea unor noţiuni elementare despre funcţionarea tranzistoarelor bipolare b. Identificarea prin măsurători a regiunilor de funcţioare ale tranzistorului bipolar. c. Prezentarea

Διαβάστε περισσότερα

PROPRIETĂŢI GENERALE ALE COMPONENTELOR PASIVE

PROPRIETĂŢI GENERALE ALE COMPONENTELOR PASIVE Extras din culegerea de probleme versiunea 0. Capitolul OEĂŢ GEELE LE COMOEELO SVE În cadrul acestui paragraf se abordează o parte din parametrii componentelor pasive, comuni tuturor tipurilor acestor

Διαβάστε περισσότερα

II. 5. Probleme. 20 c 100 c = 10,52 % Câte grame sodă caustică se găsesc în 300 g soluţie de concentraţie 10%? Rezolvare m g.

II. 5. Probleme. 20 c 100 c = 10,52 % Câte grame sodă caustică se găsesc în 300 g soluţie de concentraţie 10%? Rezolvare m g. II. 5. Problee. Care ete concentraţia procentuală a unei oluţii obţinute prin izolvarea a: a) 0 g zahăr în 70 g apă; b) 0 g oă cautică în 70 g apă; c) 50 g are e bucătărie în 50 g apă; ) 5 g aci citric

Διαβάστε περισσότερα

Probleme. c) valoarea curentului de sarcină prin R L şi a celui de la ieşirea AO dacă U I. Rezolvare:

Probleme. c) valoarea curentului de sarcină prin R L şi a celui de la ieşirea AO dacă U I. Rezolvare: Pobleme P Pentu cicuitul din fig P, ealizat cu amplificatoae opeaţionale ideale, alimentate cu ±5V, să se detemine: a) elaţia analitică a tensiunii de ieşie valoile tensiunii de ieşie dacă -V 0V +,8V -V

Διαβάστε περισσότερα

CIRCUITE CU DZ ȘI LED-URI

CIRCUITE CU DZ ȘI LED-URI CICUITE CU DZ ȘI LED-UI I. OBIECTIVE a) Determinarea caracteristicii curent-tensiune pentru diode Zener. b) Determinarea funcționării diodelor Zener în circuite de limitare. c) Determinarea modului de

Διαβάστε περισσότερα

3.5. STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU CIRCUITE INTEGRATE.

3.5. STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU CIRCUITE INTEGRATE. 3.5. STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU CIRCUITE INTEGRATE. 3.5.1 STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU AMPLIFICATOARE OPERAȚIONALE. Principalele caracteristici a unui stabilizator de tensiune sunt: factorul de stabilizare

Διαβάστε περισσότερα

I. NOŢIUNI TEORETICE DE ELECTRICITATE, ELECTROMAGNETISM SI RADIO

I. NOŢIUNI TEORETICE DE ELECTRICITATE, ELECTROMAGNETISM SI RADIO I. NOŢIUNI TEORETICE DE ELECTRICITATE, ELECTROMAGNETISM SI RADIO 1. CONDUCTIBILITATE 01A11/ Rigiditatea dielectricilor reprezintă calitatea unui izolator de a rezista la: 1) O sarcină electrică mare. 2)

Διαβάστε περισσότερα

1. Completati caseta, astfel incat propozitia obtinuta sa fie adevarata lg 4 =.

1. Completati caseta, astfel incat propozitia obtinuta sa fie adevarata lg 4 =. Copyright c ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician Ministerul Educatiei al Republicii Moldova Agentia de Evaluare si Examinare Examenul de bacalaureat la matematica, 4 iunie Profilul real Timp

Διαβάστε περισσότερα

Unitatea atomică de masă (u.a.m.) = a 12-a parte din masa izotopului de carbon

Unitatea atomică de masă (u.a.m.) = a 12-a parte din masa izotopului de carbon ursul.3. Mării şi unităţi de ăsură Unitatea atoică de asă (u.a..) = a -a parte din asa izotopului de carbon u. a.., 0 7 kg Masa atoică () = o ărie adiensională (un nuăr) care ne arată de câte ori este

Διαβάστε περισσότερα

. TEMPOIZATOUL LM.. GENEALITĂŢI ircuitul de temporizare LM este un circuit integrat utilizat în foarte multe aplicaţii. În fig... sunt prezentate schema internă şi capsulele integratului LM. ()V+ LM Masă

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Noţiuni introductive

5.1. Noţiuni introductive ursul 13 aitolul 5. Soluţii 5.1. oţiuni introductive Soluţiile = aestecuri oogene de două sau ai ulte substanţe / coonente, ale căror articule nu se ot seara rin filtrare sau centrifugare. oonente: - Mediul

Διαβάστε περισσότερα

L6. PUNŢI DE CURENT ALTERNATIV

L6. PUNŢI DE CURENT ALTERNATIV niversitatea POLITEHNI din Timişoara epartamentul Măsurări şi Electronică Optică 6.1. Introducere teoretică L6. PNŢI E ENT LTENTIV Punţile de curent alternativ permit măsurarea impedanţelor. Măsurarea

Διαβάστε περισσότερα

Cuprins ELECTROSTATICA... 5

Cuprins ELECTROSTATICA... 5 ELECTOTEHNICĂ Cuprins ELECTOSTATICA... 5. Introducere... 5. Sarcina electrică... 6.3 Câmpul electric... 8.4 Potențialul electric....5 Tensiunea electrică... 3.6 Lucrul mecanic în câmpul electrostatic...

Διαβάστε περισσότερα

3. Momentul forţei în raport cu un punct...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...4

3. Momentul forţei în raport cu un punct...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...4 SEMINAR 3 MMENTUL FRŢEI ÎN RAPRT CU UN PUNCT CUPRINS 3. Momentul forţei în raport cu un punct...1 Cuprins...1 Introducere...1 3.1. Aspecte teoretice...2 3.2. Aplicaţii rezolvate...4 3. Momentul forţei

Διαβάστε περισσότερα

Tranzistoare bipolare cu joncţiuni

Tranzistoare bipolare cu joncţiuni Tranzistoare bipolare cu joncţiuni 1. Noţiuni introductive Tranzistorul bipolar cu joncţiuni, pe scurt, tranzistorul bipolar, este un dispozitiv semiconductor cu trei terminale, furnizat de către producători

Διαβάστε περισσότερα

CIRCUITE DE REDRESARE ŞI FILTRARE

CIRCUITE DE REDRESARE ŞI FILTRARE LCAEA N.4 CICITE DE EDEAE ŞI FILTAE 1.Introducere edresarea este procesul de transformare a curentului alternativ în curent continuu. edresarea este necesară pentru mulţi consumatori electrici la care

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a Clasa a VI Lumina Math Intrebari (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns

Διαβάστε περισσότερα