ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1

2

3 ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...13 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...17 Εισαγωγή...25 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Επιφανειακές θεμελιώσεις Εισαγωγή Διατάξεις Ευρωκώδικα ΕΝ Μεμονωμένα πέδιλα Γεωτεχνικός σχεδιασμός Φέρουσα ικανότητα Έλεγχος σε ολίσθηση Έλεγχος εκκεντρότητας Καθεστώς λειτουργικότητας Δομητικός σχεδιασμός Έλεγχος σε κάμψη Έλεγχος σε διάτμηση Έλεγχος σε διάτρηση Παραδείγματα Παράδειγμα πρώτο Παράδειγμα δεύτερο Παράδειγμα τρίτο Πεδιλοδοκοί Απλές υπολογιστικές προσεγγίσεις Ανάλυση με χρήση αριθμητικών μεθόδων Παραδείγματα Παράδειγμα πρώτο Παράδειγμα δεύτερο Γενικές κοιτοστρώσεις Γενικά Ανάλυση με χρήση αριθμητικών μεθόδων Ενιαία πλάκα θεμελίωσης με πασσάλους...127

4 8 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Παραδείγματα Παράδειγμα πρώτο Παράδειγμα δεύτερο Παράδειγμα τρίτο ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση Εισαγωγή Οριακό και επιτρεπόμενο φορτίο Γενικά Γεωτεχνικές μέθοδοι Σχετικοί κανονισμοί Γερμανικός κανονισμός DIN Γαλλικός κανονισμός Fascicule 62-V Υπολογισμός καθιζήσεων Προσδιορισμός απόκρισης με χρήση αριθμητικών μεθόδων Προσέγγιση με χρήση καμπυλών "t-z" Προσέγγιση με χρήση τριδιάστατης αριθμητικής ανάλυσης Δοκιμή στατικής αξονικής φόρτισης Εφαρμογή του Ευρωκώδικα 7 Παραδείγματα ΚΕΦΑΛΑIΟ 3: Απόκριση ομάδας πασσάλων υπό κατακόρυφη φόρτιση Χαρακτηριστικά απόκρισης ομάδας πασσάλων Πρόβλεψη απόκρισης ομάδας πασσάλων Ομάδα πασσάλων σε αργιλικά εδάφη Ομάδα πασσάλων σε αμμώδη εδάφη Ομάδα πασσάλων σε πολυστρωματικά εδάφη Ομάδα πασσάλων σε βραχώδεις σχηματισμούς Συνεισφορά της πλάκας-κεφαλόδεσμου Εφαρμογή κατά τη διαδικασία σχεδιασμού ΚΕΦΑΛΑIΟ 4: Αποτίμηση των επιπτώσεων της δράσης αρνητικών τριβών Μηχανισμός ανάπτυξης αρνητικών τριβών Ανάλυση μηχανισμού με τριδιάστατη μη-γραμμική ανάλυση Επιπτώσεις αρνητικών τριβών σε ομάδες πασσάλων Μέτρα Αντιμετώπισης - Συμπεράσματα...407

5 Περιεχόμενα 9 ΚΕΦΑΛΑIΟ 5: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό οριζόντια φόρτιση Εισαγωγή Οριακό φορτίο Μέθοδος Broms Πάσσαλος ελεύθερης κεφαλής σε συνεκτικό έδαφος Πάσσαλος πακτωμένης κεφαλής σε συνεκτικό έδαφος Πάσσαλος ελεύθερης κεφαλής σε μη συνεκτικό έδαφος Πάσσαλος πακτωμένης κεφαλής σε μη συνεκτικό έδαφος Αποτίμηση της μεθόδου Broms Προσομοίωση εδάφους με χρήση καμπυλών "p-y" Γενικά Προσδιορισμός καμπυλών "p-y" σε αργιλικά εδάφη Προσδιορισμός καμπυλών "p-y" σε αμμώδη εδάφη ν Προσδιορισμός καμπυλών "p-y" σε βραχώδεις σχηματισμούς Παράδειγμα προσδιορισμού απόκρισης πασσάλου με χρήση καμπυλών "p-y" Τριδιάστατη αριθμητική ανάλυση Δοκιμή στατικής οριζόντιας φόρτισης Αποτίμηση των επιπτώσεων της ρηγμάτωσης ΚΕΦΑΛΑIΟ 6: Απόκριση ομάδας πασσάλων υπό οριζόντια φόρτιση Χαρακτηριστικά απόκρισης ομάδας πασσάλων Ομάδα πασσάλων σε αργιλικά εδάφη Πλαίσιο προσομοίωσης αριθμητική ανάλυση Απόκριση ομάδας πασσάλων Φέρουσα ικανότητα ομάδας πασσάλων Δυσκαμψία ομάδας πασσάλων Κατανομή φορτίου στους χαρακτηριστικούς πασσάλους Ανάπτυξη καμπτικών ροπών στους χαρακτηριστικούς πασσάλους Ομάδα πασσάλων σε αμμώδη εδάφη Πλαίσιο προσομοίωσης αριθμητική ανάλυση Απόκριση ομάδας πασσάλων Φέρουσα ικανότητα ομάδας πασσάλων Δυσκαμψία ομάδας πασσάλων Κατανομή φορτίου στους χαρακτηριστικούς πασσάλους Ανάπτυξη καμπτικών ροπών στους χαρακτηριστικούς πασσάλους...525

6 10 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 6.4 Πρόβλεψη απόκρισης ομάδας πασσάλων Γενικά Πρόβλεψη απόκρισης ομάδας σε αργιλικά εδάφη Πρόβλεψη απόκρισης ομάδας σε αμμώδη εδάφη Συνοπτική αποτίμηση των μεθόδων Εφαρμογή κατά τη διαδικασία σχεδιασμού ΚΕΦΑΛΑIΟ 7: Θεμελιώσεις με φρέατα Γενικά Προσωρινά έργα αντιστήριξης φρεάτων Προσομοίωση μηχανισμός απόκρισης φρεάτων Γενικά Κατακόρυφα φορτία Ελατήρια προσομοίωσης Ελατήρια προσομοίωσης σε οριζόντια φόρτιση και στροφή Αριθμητική ανάλυση Παράδειγμα απόκρισης φρέατος σε βραχώδες έδαφος Γεωμετρικά γεωτεχνικά στοιχεία Εφαρμογή εμπειρικών σχέσεων Διδιάστατη αριθμητική ανάλυση Τριδιάστατη αριθμητική ανάλυση Σύγκριση αποτελεσμάτων ΚΕΦΑΛΑIΟ 8: Ωθήσεις γαιών Εισαγωγή Ωθήσεις ηρεμίας Ενεργητικές ωθήσεις Παθητικές ωθήσεις Επιφορτίσεις Σεισμική δράση Σχόλια Εφαρμογή ΚΕΦΑΛΑIΟ 9: Τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα Γενικά Μέθοδος οριακής κατάστασης ισορροπίας Διατάξεις εφαρμογή Ευρωκώδικα EN Χρήση αριθμητικών μεθόδων Επίλυση με προσομοίωση των ωθήσεων και των αντιδράσεων του εδάφους Επίλυση με θεώρηση πλήρους αλληλεπίδρασης...643

7 Περιεχόμενα 11 ΚΕΦΑΛΑIΟ 10: Διαφραγματικοί τοίχοι αντιστήριξης Γενικά Επίλυση με θεώρηση οριακής κατάστασης ισορροπίας Διαφραγματικός τοίχος χωρίς αγκύρωση σε συνεκτικό έδαφος Διαφραγματικός τοίχος με αγκύρωση σε συνεκτικό έδαφος Διαφραγματικός τοίχος χωρίς αγκύρωση σε αμμώδες έδαφος Διαφραγματικός τοίχος με αγκύρωση σε αμμώδες έδαφος Διατάξεις Ευρωκώδικα EN Χρήση αριθμητικών μεθόδων Επίλυση με προσομοίωση των ωθήσεων και των αντιδράσεων του εδάφους Επίλυση με θεώρηση πλήρους αλληλεπίδρασης Επίλυση αντιστήριξης διαφραγματικού τοίχου Επίλυση αντιστήριξης με διάφραγμα από πασσαλοσανίδες Επίλυση αντιστήριξης με διαφραγματικό τοίχο τύπου berlinoise Επίλυση με χρήση τριδιάστατης ανάλυσης ΚΕΦΑΛΑIΟ 11: Έργα αντιστήριξης από οπλισμένη γη Εισαγωγή Οπλισμένα επιχώματα Μέθοδοι σχεδιασμού υπολογιστικοί έλεγχοι Επιλύσεις σχεδιασμός Γεωμετρικά χαρακτηριστικά προβλήματος Επίλυση με τη μέθοδο οριακής ισορροπίας Επίλυση με διδιάστατη μη γραμμική ανάλυση Σύγκριση αποτελεσμάτων οριακής ισορροπίας και αριθμητικής ανάλυσης Οπλισμένη γη Μέθοδος υλικά κατασκευής Μέθοδοι σχεδιασμού υπολογιστικοί έλεγχοι Συνδυασμοί φορτίσεων Συντελεστές ασφάλειας Έλεγχοι επάρκειας Επίλυση με χρήση αριθμητικών μεθόδων Επιλύσεις - σχεδιασμός Χαρακτηριστικά προβλήματος Επίλυση με τη μέθοδος οριακής ισορροπίας Επίλυση με χρήση αριθμητικών μεθόδων Παρουσίαση κατασκευής - λεπτομέρειες Βιβλιογραφία...797

8

9 Κεφάλαιο ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 1.1 Εισαγωγή Επιφανειακές θεωρούνται οι θεμελιώσεις των οποίων το οριακό αναλαμβανόμενο φορτίο προκύπτει από την αντίσταση του εδάφους έδρασης τους. Η συνεισφορά της παράπλευρης επιφάνειας είναι πρακτικά αμελητέα και αγνοείται, σε αντίθεση με τις βαθιές θεμελιώσεις όπου η αντίσταση από την παράπλευρη επιφάνεια μπορεί να είναι καθοριστική (πάσσαλοι), ή εξίσου σημαντική (φρέατα). Οι επιφανειακές θεμελιώσεις συνιστούν κατά κανόνα την απλούστερη και πιο οικονομική λύση θεμελίωσης κτηρίων και έργων υποδομής. Τα πλεονεκτήματα αυτά καθιστούν τη μέθοδο προτιμητέα, η δε προσφυγή σε βαθιές ή συνδυασμένες θεμελιώσεις πραγματοποιείται στο βαθμό που η λύση επιφανειακής θεμελίωσης δεν διασφαλίζει την άρτια έδραση της ανωδομής, ή ακόμη δεν εξασφαλίζει τις λειτουργικές απαιτήσεις της. Από την εξέταση της μορφής των θεμελιώσεων ιστορικών κτηρίων προκύπτει έκδηλα ότι, πολύ πριν τη θέσπιση κανόνων για τη μελέτη των θεμελιώσεων, απασχολούσε τους αρχιτέκτονες των έργων αυτών η διασφάλιση τόσο έναντι της φέρουσας ικανότητας του εδάφους (ικανότητα ανάληψης των μεταβιβαζόμενων φορτίων χωρίς γενικευμένη διαρροή και θραύση του εδάφους), όσο και έναντι καθιζήσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ισχυρούς καταναγκασμούς με καταστροφικές συνέπειες για την ανωδομή. Οι δύο αυτές απαιτήσεις κωδικοποιούνται πλέον από τον Ευρωκώδικα ΕΝ 1997, και αναφέρονται ως οριακή κατάσταση αστοχίας (ultimate limit state) και οριακή κατάσταση λειτουργίας (serviceability limit state). Κατά το σχεδιασμό σε κατάσταση οριακής αστοχίας εφαρμόζονται μερικοί συντελεστές ασφαλείας οι οποίοι καλύπτουν αβεβαιότητες αναφορικά με την ένταση των φορτίων, τις παραμέτρους αντοχής των συστατικών υλικών, καθώς και την αντίσταση έ- ναντι των δράσεων. Η προσέγγιση αυτή δεν αποτελεί παρά τη λογική της περιβάλλουσας, όπου ο σχεδιασμός θα πρέπει να περιβάλλει τους δυσμενέστερους δυνατούς συνδυασμούς δράσεων, αντιστάσεων, και αντοχής υλικών. Είναι προφανές ότι η σύγχρονη θεώρηση των δυσμενέστερων περιπτώσεων όλων των ανωτέρω συνιστω-

10 34 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ σών είναι πρακτικά περιορισμένης πιθανότητας εκδήλωσης, και η υιοθέτηση της θα οδηγούσε σε ιδιαίτερα συντηρητικό σχεδιασμό. Για το λόγο αυτόν, οι τιμές των προτεινόμενων συντελεστών συνδυάζονται και καθορίζονται από πιθανοτική ανάλυση. Η μη κατάρρευση των ανωδομών δεν συνιστά αυτονόητα και άρτιο σχεδιασμό ενός έργου. Είναι πολυάριθμες οι περιπτώσεις όπου κατασκευές τέθηκαν σε αχρηστία εξαιτίας της συμπεριφοράς της θεμελίωσης λόγω υπερβολικών καθιζήσεων ή στροφών (ας αναφερθεί το χαρακτηριστικό παράδειγμα του πύργου της Πίζας). Είναι φανερό ότι τα αποτελέσματα της οριακής κατάστασης αστοχίας, στο βαθμό που η ανάλυση πραγματοποιείται με σύζευξη εντατικών και κινηματικών μεγεθών, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το λειτουργικό έλεγχο των κατασκευών, δεδομένου ότι η επιβολή μερικών συντελεστών ασφαλείας δεν ανταποκρίνεται, και άλλωστε δεν αποσκοπεί, στην πραγματική εκδήλωση μηχανισμών και δράσεων. Για το λόγο αυτόν επιβάλλεται και ο δεύτερος έλεγχος έναντι λειτουργικότητας, κατά τον οποίο δεν εφαρμόζονται συντελεστές ασφαλείας και όλες οι αναλύσεις πραγματοποιούνται με χρήση των χαρακτηριστικών τιμών για όλες τις παραμέτρους αντοχής και παραμορφωσιμότητας, και βέβαια για την ακριβέστερη δυνατή τιμή των επιβαλλόμενων φορτίων. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο προβληματισμός για τον ασφαλή σχεδιασμό των θεμελιώσεων προϋπήρχε της σύγχρονης μορφής της ενωμένης Ευρώπης, και εύλογη ήταν η ανάπτυξη εθνικών κανονισμών ή κωδίκων από διάφορες χώρες. Η διαφοροποίηση των προσεγγίσεων υπήρξε και στον τομέα αυτόν ένδειξη της διαφορετικότητας των λαών, και δεν είναι τυχαίο ότι οι συγκλίσεις οδήγησαν σε κοινές αντιλήψεις στις επιμέρους ομάδες των κρατών (χώρες της κεντρικής Ευρώπης, αγγλοσαξονικές, σκανδιναβικές, και μεσογειακές). Η ενοποίηση των αντιλήψεων στον ενιαίο Ευρωκώδικα ΕΝ 1997 έγινε εφικτή με την υιοθέτηση εντούτοις διαφορετικών Τρόπων Ανάλυσης (Design Approaches, DA), παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα συμβατότητας με υφιστάμενους εθνικούς κώδικες. Θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητο ότι κατά το επόμενο στάδιο αναθεώρησης των κωδίκων θα υπάρξει σύγκλιση σε ε- νιαίο τρόπο ανάλυσης που τεκμηριωμένα και από την τότε εμπειρία θα είναι πιο α- ποτελεσματικός από τις διάφορες θεωρήσεις που κατά την τρέχουσα φάση ισχύουν και εφαρμόζονται κατ επιλογήν από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην επόμενη ενότητα δίνονται οι γενικές διατάξεις του Ευρωκώδικα ΕΝ 1997, οι οποίες αναφέρονται στις επιφανειακές θεμελιώσεις. Δίνονται επίσης οι προτεινόμενοι τρόποι ανάλυσης, με αναφορά σε αυτόν που επιλέχθηκε για εφαρμογή στην ελληνική επικράτεια.

11 1.2 Διατάξεις Ευρωκώδικα EN Επιφανειακές θεμελιώσεις 35 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα, ο έλεγχος κατά τη διαστασιολόγηση των επιφανειακών θεμελιώσεων πραγματοποιείται με χρήση μερικών συντελεστών α- σφαλείας: δράσεων (Α: γ F, γ E ) αντιστάσεων (R: γ R, γ sr, γ pr ) εδαφικών παραμέτρων (Μ: γ M ) Προσδιορισμός των δράσεων Οι χαρακτηριστικές τιμές των δράσεων (F k ) ή των αντιδράσεων (Ε k ) οι οποίες μεταβιβάζονται από την ανωδομή στη θεμελίωση ανάγονται σε τιμές σχεδιασμού με χρήση των ακολούθων εξισώσεων: F = γ F + γ F (1.1) u,d G k,g Q k,q E = γ E + γ E (1.2) u,d G k,g Q k,q όπου: F k,g, F k,q : τα μόνιμα και μεταβλητά φορτία και γ G, γ Q : μερικοί συντελεστές φορτίσεων οι οποίοι δίνονται από τον Πίνακα 1.1 (Πίνακας Α.3 του Ευρωκώδικα ΕΝ ). Ο Πίνακας 1.1 προβλέπει δύο ομάδες τιμών (Α1 και Α2), οι οποίες χρησιμοποιούνται ανάλογα με τον τύπο του ελέγχου και διαφοροποιούνται σε περίπτωση που η επιμέρους δράση κριθεί ευνοϊκή ή δυσμενής. Οι μερικοί συντελεστές ασφαλείας των εδαφικών παραμέτρων λαμβάνονται για τις δύο ομάδες, Μ1 και Μ2, από τον Πίνακα 1.2 (Πίνακας Α.4 του Ευρωκώδικα). Για τον προσδιορισμό της αντίστασης στις επιφανειακές θεμελιώσεις και στους τοίχους αντιστήριξης εφαρμόζονται οι μερικοί συντελεστές ασφαλείας του Πίνακα 1.3 (Πίνακας Α.5 του Ευρωκώδικα). Μόνιμη Μεταβλητή Πίνακας 1.1. Δράση Συμβολισμός Α1 Ομάδα Δυσμενής Ευνοϊκή γ G Α Δυσμενής Ευνοϊκή γ Q 0 0 Μερικοί συντελεστές φορτίσεων και αντιδράσεων, γ G και γ Q, κατά Ευρωκώδικα ΕΝ

12 36 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Εδαφική παράμετρος Συμβολισμός Ομάδα Μ1 Μ2 Γωνία διατμητικής αντοχής * γ φ Ενεργός συνοχή γ c Αστράγγιστη διατμητική αντοχή γ cu Αντοχή ανεμπόδιστης θλίψης γ qu Ειδικό βάρος γ γ * Ο συντελεστής εφαρμόζεται στην τιμή tan φ Πίνακας 1.2. Μερικοί συντελεστές εδαφικών παραμέτρων, γ Μ, κατά Ευρωκώδικα ΕΝ Αντίσταση Συμβολισμός Ομάδα R1 R2 R3 Φέρουσας Ικανότητας γ R:v Ολίσθησης γ R:h Πίνακας 1.3. Μερικοί συντελεστές αντίστασης, γ R, για έργα αντιστήριξης κατά Ευρωκώδικα ΕΝ Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα, προβλέπεται η δυνατότητα εφαρμογής ενός εκ των τριών προτεινομένων τρόπων ανάλυσης για τον έλεγχο σχεδιασμού επάρκειας των θεμελιώσεων. Κατά τους τρεις αυτούς τρόπους διαφοροποιούνται οι συντελεστές των δράσεων, των επιπτώσεων των δράσεων, των εδαφικών παραμέτρων, και της αντίστασης. Ο πρώτος τρόπος, DA-1, περιλαμβάνει δύο συνδυασμούς. Στην περίπτωση που είναι προφανής ο δυσμενέστερος συνδυασμός, δεν κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος με το δεύτερο συνδυασμό. Μερικοί συντελεστές εφαρμόζονται στις δράσεις παρά στις επιπτώσεις τους, με εξαίρεση τυχόν περίπτωση που η εφαρμογή αυτή δεν είναι φυσικά αποδεκτή (στην περίπτωση ύπαρξης υπόγειου ορίζοντα και σε ανάλυση σε ενεργές συνθήκες οι συντελεστές εφαρμόζονται στις ωθήσεις, εδαφικές και υδροστατικές, και όχι στα εξωτερικά φορτία και τις υδροστατικές πιέσεις, δεδομένου ότι ενεργές ωθήσεις και υδροστατικές συνδέονται στην θεώρηση του προβλήματος). Κατά το δεύτερο τρόπο ανάλυσης, DA-2, εφαρμόζονται μερικοί συντελεστές στις δράσεις και στις αντιστάσεις (φέρουσα ικανότητα και ολίσθηση). Ο δεύτερος τρόπος ανάλυσης επιλέχθηκε για εφαρμογή στην ελληνική επικράτεια με ελαφρά τροποποίηση. O τρίτος τρόπος ανάλυσης, DA-3, είναι όμοιος με το δεύτερο, με τη διαφορά ότι η αντίσταση του εδάφους μειώνεται με την επιβολή συντελεστών στις εδαφικές παραμέτρους διατμητικής αντοχής, και όχι στις αντιστάσεις, οι οποίες προκύπτουν μετά τη χρήση των χαρακτηριστικών τιμών των εδαφικών παραμέτρων.

13 Επιφανειακές θεμελιώσεις 37 Συνδυασμός Δράσεις Εδαφικές παράμετροι Μόνιμες Μεταβλητές tan φ' c' c u q u Δυσμενείς Ευμενείς Δυσμενείς Πίνακας 1.4. Μερικοί συντελεστές κατά τους δύο συνδυασμούς του πρώτου τρόπου ανάλυσης Τρόπος ανάλυσης 1 (διάταξη του ΕΝ ) Ο πρώτος τρόπος ανάλυσης περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο συνδυασμούς: Συνδυασμός 1 : Α1 + Μ1 + R1 Συνδυασμός 2 : Α2 + M2 + R1 Οι δύο αυτοί συνδυασμοί καλύπτουν εν γένει τις ανάγκες σχεδιασμού, και δεν υπάρχει ανάγκη υπολογισμού άλλων συνδυασμών. Στο δεύτερο συνδυασμό οι συντελεστές ασφαλείας επί των εδαφικών παραμέτρων επιλέγονται ανάλογα με τον τύπο της φόρτισης (στραγγισμένες ή αστράγγιστες συνθήκες). Ο τρόπος ανάλυσης DA-1 εφαρμόζεται κυρίως από τις αγγλοσαξονικές χώρες. Μειονέκτημά του αποτελεί η εφαρμογή του στις περιπτώσεις μη γραμμικής αριθμητικής ανάλυσης, όπου η μείωση των παραμέτρων διατμητικής αντοχής οδηγεί σε πλασματική μείωση των ορίων διαρροής και θραύσης του εδάφους. Υπό την έννοια αυτή, η εφαρμογή των αριθμητικών μεθόδων (FEM ή FDM), κατά τις οποίες οι επιλύσεις πραγματοποιούνται με σύζευξη κινηματικών και εντατικών μεγεθών, οδηγεί σε μετακινήσεις σημαντικά μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες (μετά την ικανοποίηση του κριτηρίου διαρροής). Τρόπος ανάλυσης 2 ( διάταξη του ΕΝ ) Ο τρόπος ανάλυσης 2 περιλαμβάνει τον ακόλουθο βασικό συνδυασμό: Συνδυασμός : Α1 + Μ1 + R2 Στον Πίνακα 1.5 δίνονται οι τιμές των μερικών συντελεστών του τρόπου ανάλυσης DA-2. Η προσέγγιση αυτή υιοθετείται από τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, εφαρμόζεται δε και στην ελληνική επικράτεια μετά από σχετική διαφοροποίηση (η οποία υιοθετείται και από σημαντικό αριθμό άλλων χωρών) και αναφέρεται στο εθνικό προσάρτημα εφαρμογής (National Application Document, NAD). Κατά τον τρόπο αυτόν, ο οποίος συμβολίζεται ως DA-2*, υιοθετούνται μεν οι συντελεστές του Πίνακα 1.5, για τον προσδιορισμό όμως διαφόρων συντελεστών (όπως για παράδειγμα οι συντελεστές φέρουσας ικανότητας) εφαρμόζονται οι χαρακτηριστικές τιμές των δράσεων (χωρίς εφαρμογή μερικών συντελεστών). Η διαφοροποίηση αυτή αποσκο-

14 38 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Συνδυασμός Δράσεις ή επιπτώσεις δράσεων Μόνιμες Μεταβλητές Δυσμενείς Ευμενείς Δυσμενείς Φέρουσα Ικανότητα Αντιστάσεις Ολίσθηση Πίνακας 1.5. Μερικοί συντελεστές κατά το συνδυασμό του δεύτερου τρόπου ανάλυσης πεί στον προσδιορισμό των συντελεστών από τα πραγματικά ασκούμενα φορτία (με τα πραγματικά άλλωστε πειραματικά φορτία προέκυψαν οι τιμές τους), και όχι με τα πλασματικά που προκύπτουν από επαύξηση με εφαρμογή μερικών συντελεστών. Τρόπος ανάλυσης 3 (διάταξη του ΕΝ ) Ο τρόπος ανάλυσης 3 αντιστοιχεί στη σκανδιναβική προσέγγιση και περιλαμβάνει τον ακόλουθο βασικό συνδυασμό: Συνδυασμός : Α1 + Μ2 + R3 Στον Πίνακα 1.6 δίνονται οι μερικοί συντελεστές του μοναδικού προβλεπόμενου συνδυασμός του τρόπου ανάλυσης DA-3. Σεισμική δράση Στην περίπτωση σεισμικής δράσης, οι χαρακτηριστικές τιμές των αντιδράσεων (Ε k ) οι οποίες μεταβιβάζονται από την ανωδομή στη θεμελίωση ανάγονται σε τιμές σχεδιασμού με χρήση της ακόλουθης εξίσωσης: E u, d = E +ψ E + γ Ω Ε (1.3) k,g 2 k,:q RD k,e όπου: Ε k;g, E k;q : οι χαρακτηριστικές τιμές των αντιδράσεων σε μόνιμα και μεταβλητά φορτία, Ε k;e : οι χαρακτηριστικές τιμές των αντιδράσεων από σεισμική φόρτιση, ψ 2 : επιμέρους συντελεστής επί των αντιδράσεων από μεταβλητά φορτία (= 0.3), : ο συντελεστής υπεραντοχής, γ RD Συνδυασμός Δράσεις Εδαφικές παράμετροι Μόνιμες Μεταβλητές tan φ' c' c u q u Δυσμενείς Ευμενείς Δυσμενείς Πίνακας 1.6. Μερικοί συντελεστές κατά τον τρίτο τρόπο ανάλυσης (οι συντελεστές επί των δράσεων αντιστοιχούν στα φορτία της ανωδομής, ενώ στην περίπτωση γεωτεχνικών φορτίων παίρνουν μοναδιαία τιμή)

15 Επιφανειακές θεμελιώσεις 39 και Ω M M RD = (1.4) ED Μ RD : η ροπή αντοχής της διατομής (υποστυλώματος), Μ ΕD : η ροπή που προκύπτει από την επίλυση για τη συγκεκριμένη διατομή, Για τις περιπτώσεις όπου το στοιχείο θεμελίωσης περιλαμβάνει περισσότερα από ένα υποστυλώματα (πεδιλοδοκοί ή κοιτοστρώσεις) ο συντελεστής υπεραντοχής μπορεί να ληφθεί ίσος με 1.40, στην τιμή δε αυτή περιλαμβάνεται και η τιμή του Ω. 1.3 Μεμονωμένα πέδιλα Γεωτεχνικός σχεδιασμός Στις επόμενες ενότητες δίνεται η μεθοδολογία συμβατικών ελέγχων έναντι φέρουσας ικανότητας και ολίσθησης, στο πλαίσιο πάντα της οριακής κατάστασης αστοχίας. Οι έλεγχοι έναντι ανατροπής και γενικής ευστάθειας σπανίως απαιτούνται για μεμονωμένα πέδιλα (περίπτωση έδρασης σε λοφώδεις περιοχές με έντονες κλίσεις του εδάφους στα όρια θεμελίωσης). Αντιθέτως, οι έλεγχοι αυτοί απαιτούνται και είναι ενίοτε καθοριστικοί κατά το σχεδιασμό τοίχων αντιστήριξης. Για το λόγο αυτόν οι έλεγχοι αυτοί περιγράφονται στο Κεφάλαιο Φέρουσα ικανότητα Οριακή αντίσταση Φέρουσα ικανότητα αποκαλείται η μέγιστη τάση που μπορεί να παραλάβει το έδαφος θεμελίωσης. Αντιστοιχεί στην αναπτυσσόμενη τάση κατά την ανάληψη του μέγιστου δυνατού φορτίου και την εκδήλωση θραύσης. Η τιμή της φέρουσας ικανότητας δεν εξαρτάται μόνο από τις παραμέτρους του εδάφους. Αντιθέτως, εξαρτάται από τον τύπο του εδάφους (αργιλικό ή αμμώδες), τον τύπο της φόρτισης (γρήγορη ή αργή 1 ), τη γεωμετρική μορφή του θεμελίου, την ύπαρξη επιφόρτισης παράπλευρα της θεμελίωσης, και το είδος και το συνδυασμό των επιβαλλόμενων φορτίων (αξονική δύναμη, οριζόντια δύναμη, και καμπτική ροπή). Κατά την επιβολή φορτίου αισθητά μικρότερου της φέρουσας ικανότητας, αναπτύσσεται κάτω από το θεμέλιο βολβός τάσεων με αδρή μορφή σφήνας. Οι παραμορφώσεις του εδάφους περιορίζονται στην ίδια περιοχή, ενώ και τα διανύσματα μετακινήσεων εκδηλώνονται στην ίδια θέση. Περεταίρω αύξηση του φορτίου διευρύνει 1 Ο ορισμός δεν αναφέρεται σε πραγματικό και απόλυτο χρόνο, αλλά σε χρονικό διάστημα ικανό να επιτρέψει την εκτόνωση υπερπιέσεων του νερού των πόρων. Το χρονικό αυτό διάστημα εξαρτάται από τα υ- δραυλικά χαρακτηριστικά του εδάφους. Κατ ουσίαν, με τον όρο «γρήγορη φόρτιση» αποδίδεται το καθεστώς αστράγγιστων συνθηκών, ενώ με τον όρο «αργή φόρτιση» αποδίδεται το καθεστώς στραγγισμένων συνθηκών

16 40 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Σχήμα 1.1. Σχηματική παρουσίαση ολοκληρωμένης επιφάνειας θραύσης επιφανειακής θεμελίωσης το εντατικό και κινηματικό πεδίο και οδηγεί στην πλήρη ανάπτυξη της επιφάνειας θραύσης, η οποία συνοδεύεται από μερική ανύψωση του εδάφους παράπλευρα της θεμελίωσης, Σχήμα 1.1. Στην περίπτωση πολύ συμπιεστού εδάφους, η θραύση περιορίζεται στη διάτρηση του εδάφους (τοπική θραύση) και η φέρουσα ικανότητα είναι αισθητά μικρότερη. Με τον προσδιορισμό της φέρουσας ικανότητας επιφανειακών θεμελιώσεων έ- χουν ασχοληθεί διάφοροι ερευνητές. Η πρώτη ιστορικά διατύπωση της εξίσωσης φέρουσας ικανότητας επιφανειακής θεμελίωσης ανάγεται στον Terzaghi (1943), ενώ στη συνέχεια τροποποιήσεις, με αντίστοιχες παραδοχές και θεωρήσεις, προτάθηκαν από τους Meyerhof (1963), Hansen (1970), και Vesic (1973). Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι διατάξεις του Ευρωκώδικα για τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας και του οριακού φορτίου σε ομογενές έδαφος, ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει ο αναγνώστης σε βιβλία με αποκλειστικό αντικείμενο τις θεμελιώσεις. Αστράγγιστες συνθήκες Το καθεστώς αστράγγιστων συνθηκών αντιστοιχεί στην περίπτωση κορεσμένων συνεκτικών εδαφών και σε γρήγορα επιβαλλόμενο ρυθμό φόρτισης, κατά τον οποίο παρατηρείται ανάπτυξη υπερπίεσης του νερού των πόρων του εδάφους, η οποία α- ναστέλλει την επαφή των κόκκων και κατά συνέπεια η αντίσταση στη διάτμηση προέρχεται μόνο από τη συνοχή σε αστράγγιστες συνθήκες, c u. Στην περίπτωση αυτή, και μέχρι την εκτόνωση της πίεσης των πόρων, η οριακή αντίσταση ενός πεδίλου δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση: [ c b s i q] R k = A 5.14 u c c c + (1.5) όπου: R k : χαρακτηριστική τιμή οριακής αντίστασης, Α' : ενεργός επιφάνεια έδρασης, c u : αστράγγιστη διατμητική αντοχή του εδάφους θεμελίωσης,

17 Επιφανειακές θεμελιώσεις 41 b c : συντελεστής κλίσης βάσης, s c : συντελεστής σχήματος, i c : συντελεστής κλίσης φορτίου, q : επιφόρτιση στη στάθμη θεμελίωσης. Η ενεργός επιφάνεια δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση: A = B L όπου: Β' : ενεργό πλάτος: Β' = Β 2e B, e B : εκκεντρότητα κατά τη κατεύθυνση Β: e B = Μ L /, Μ L : χαρακτηριστική τιμή της ροπής περί τον άξονα του μήκους, : χαρακτηριστική τιμή της αξονικής δύναμης, L' : ενεργό πλάτος: L' = L 2e L, e L : εκκεντρότητα κατά την κατεύθυνση L: e L = Μ B /, Μ B : χαρακτηριστική τιμή της ροπής περί τον άξονα του πλάτους. (1.6) Οι συντελεστές κλίσης βάσης, σχήματος, και κλίσης φορτίου δίνονται από τις Εξισώσεις 1.7, 1.8, και 1.9, αντίστοιχα, ενώ οι συμβολισμοί απεικονίζονται στο Σχήμα α b c = 1 (1.7) π + 2 B sc = (1.8) L H i c = , όπου Η Α' c u (1.9) A cu όπου: α : η κλίση έδρασης του πεδίλου σε ακτίνια, R k : χαρακτηριστική τιμή οριακής αντίστασης, Η : οριακή τιμή αναπτυσσόμενης οριζόντιας δύναμης. Για τον υπολογισμό της τιμής της Η, προσδιορίζεται αρχικά η χαρακτηριστική τιμή της κλίσης (προκύπτει από τις χαρακτηριστικές τιμές κατακόρυφης και οριζόντιας εφαρμοζόμενης δύναμης). Στη συνέχεια προσδιορίζεται η κατακόρυφη δύναμη σχεδιασμού, η οποία πολλαπλασιάζεται επί τη χαρακτηριστική τιμή της κλίσης για τον προσδιορισμό της τιμής της οριακής αναπτυσσόμενης οριζόντιας δύναμης Η

18 42 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Σχήμα 1.2. Ορθογωνικό θεμέλιο υποβαλλόμενο σε έκκεντρο και κεκλιμένο φορτίο Στραγγισμένες συνθήκες Το καθεστώς στραγγισμένων συνθηκών αντιστοιχεί στην περίπτωση μη συνεκτικών εδαφών, ή ακόμη και κορεσμένων συνεκτικών εδαφών μετά από παρέλευση χρονικού διαστήματος από την επιβολή του φορτίου αρκετού ώστε να εκτονωθούν οι υ- περπιέσεις του νερού των πόρων και να αποκατασταθεί η επαφή των κόκκων του εδάφους. Στην περίπτωση αυτή, η οριακή αντίσταση ενός πεδίλου δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση: R + k = Rc + Rq R γ (1.10) όπου: R = A b s i c (1.11) c c c c c R q = A q bq sq iq q (1.12) R = 0.5 A b s i γ B (1.13) γ γ γ γ γ k

19 Επιφανειακές θεμελιώσεις 43 R k : χαρακτηριστική τιμή οριακής αντίστασης, R c : αντίσταση οφειλόμενη στην ενεργό συνοχή, R q : αντίσταση οφειλόμενη στην πλευρική επιφόρτιση στο επίπεδο της στάθμης θεμελίωσης, R γ : αντίσταση οφειλόμενη στο πλάτος θεμελίωσης. Η τιμή της γ k στην Εξίσωση 1.13 αντιστοιχεί στην υπό άνωση τιμή όταν το υπέδαφος είναι κορεσμένο μέχρι τη στάθμη θεμελίωσης, ενώ όταν βρίσκεται σε μεγαλύτερο βάθος προσδιορίζεται αναλογικά η μέση τιμή, μετά από θεώρηση του βάθους εκδήλωσης της επιφάνειας θραύσης. Οι παράμετροι c, q, και γ στις Εξισώσεις 1.11 έως 1.13 εξαρτώνται από τη ενεργό γωνία εσωτερικής τριβής του εδάφους, και δίνονται από τις ακόλουθες εξισώσεις: ( -1) φ = cot (1.14) c q π = tan φ ϕ tan 2 q e 45 + (1.15) 2 γ ( q ) = 2-1 tanϕ (1.16) Οι συντελεστές b c, b q, και b γ στις Εξισώσεις 1.11 και 1.13 εκφράζουν την επιρροή της κλίσης της βάσης θεμελίωσης, και δίνονται από τις ακόλουθες εξισώσεις: ( 1 - bq ) bc = bq - tanϕ (1.17) c ( 1- α tanφ ) 2 γ = b q = b (1.18) Οι συντελεστές s c, s q, και s γ στις Εξισώσεις 1.11 έως 1.13 δίνουν την επιρροή του σχήματος θεμελίωσης και δίνονται από τις ακόλουθες εξισώσεις: ( sq q -1) sc = (1.19) - 1 q s = + q 1 sγ = B L B L (1.20) (1.21)

20 44 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Οι συντελεστές i c, i q, και i γ στις Εξισώσεις 1.11 έως 1.13 δίνουν την επιρροή της κλίσης του επιβαλλόμενου φορτίου και δίνονται από τις ακόλουθες εξισώσεις: i c = i q - 1 i c q - tanφ (1.22) H iq = 1 - V + A c cotφ m (1.23) H iγ = 1 - V + A c cotφ m+ 1 (1.24) m = m = 2 + B / L 1+ B / L 2 + L / B 1+ L / B, όταν το φορτίο Η δρα κατά τη διεύθυνση του Β (1.25), όταν το φορτίο Η δρα κατά τη διεύθυνση του L (1.26) Έλεγχος σε ολίσθηση Κατά την οριακή ισορροπία ολίσθησης θεωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα EN , οι δυνάμεις του Σχήματος 1.3, και θα πρέπει να ικανοποιείται η Εξίσωση H + (1.27) d Rd Rp;d όπου: Η d : οριζόντιο φορτίο σχεδιασμού, R d : αντίσταση σχεδιασμού στη βάση του πεδίλου, R p;d : αντίσταση σχεδιασμού λόγω ανάπτυξης πλευρικής αντίδρασης. Αναφορικά με την αντίσταση R p;d, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ανάπτυξή της θέτει ορισμένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, για την κατασκευή του πεδίλου πραγματοποιείται εκσκαφή και επανεπίχωση μετά την ολοκλήρωσή του. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η επανεπίχωση πραγματοποιείται με απλή απόρριψη εδαφικού υ- λικού. Είναι φανερό ότι στις περιπτώσεις αυτές η κατάσταση του εδάφους δεν επιτρέπει τη θεώρηση ανάπτυξης αντίστασης. Για το λόγο αυτόν, ο Ευρωκώδικας ΕΝ

21 Επιφανειακές θεμελιώσεις 45 Σχήμα 1.3. Οριακή ισορροπία δυνάμεων κατά τον έλεγχο έναντι ολίσθησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα ΕΝ επιτρέπει να ληφθεί υπόψη η αντίσταση R p;d υπό την προϋπόθεση ότι το έδαφος επανεπίχωσης συμπυκνώθηκε κατάλληλα. Δεδομένου ότι για πρακτικούς λόγους είναι προβληματική η συμπύκνωση σε βαθμό που να επιτρέπει την ανάπτυξη παθητικών ωθήσεων, η συνεισφορά της R p;d πρακτικά αγνοείται κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου. Η αντίσταση σχεδιασμού κατά μήκος της διεπιφάνειας εδάφους-θεμελίου που αναπτύσσεται στη στάθμη θεμελίωσης δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση: R d V tan δ γ k = (1.28) R;H όπου: V k : χαρακτηριστική τιμή κατακόρυφου φορτίου, δ : γωνία τριβής κατά μήκος της διεπιφάνειας έδρασης, γ R;H : μερικός συντελεστής ασφαλείας έναντι ολίσθησης, βλ. Πίνακα 1.3. Η γωνία διεπιφάνειας δ είναι προφανώς μικρότερη από τη γωνία εσωτερικής τριβής των μη συνεκτικών εδαφών (προτείνεται η τιμή δ = ⅔ φ για περιπτώσεις θεμελίων με επιτόπου σκυροδέτηση). Στην περίπτωση συνεκτικών εδαφών, η αντίσταση προκύπτει από τον έλεγχο της Εξίσωσης 1.28 (κατά την οποία η γωνία δ αντιστοιχεί στο διαταραγμένο υλικό θεμελίωσης). Πρόσθετο έλεγχο αποτελεί ο έλεγχος με εφαρμογή της Εξίσωσης 1.29 (αντιστοιχεί στην περίπτωση όπου, λόγω διάστρωσης υλικού εξυγίανσης, η αντίσταση στη διεπιφάνεια είναι μεγαλύτερη από αυτήν που εκδηλώνεται λίγο βαθύτερα μέσα στο έδαφος). R Ac u d = (1.29) γ R;H όπου: Α : η επιφάνεια επαφής θεμελίου - εδάφους,

22 46 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Η μέγιστη τιμή της αντίστασης σχεδιασμού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την ο- ριακή τιμή της Εξίσωσης 1.30, η οποία αντιστοιχεί σε οριακή τιμή γωνίας τριβής στη διεπιφάνεια δ = 21.8 ο. R d 0.4 V (1.30) k Σημειώνεται τέλος ότι ο έλεγχος ολίσθησης πεδίλου έχει νόημα μόνο για τα μεμονωμένα πέδιλα, δεδομένου ότι στην περίπτωση πεδίλων συνδεδεμένων με συνδετήριες δοκούς εξετάζεται η συνολική ευστάθεια έναντι συνολικής ολίσθησης Έλεγχος εκκεντρότητας Σύμφωνα με διάταξη του άρθρου του Ευρωκώδικα, αναφέρεται ότι σε περίπτωση εκκεντρότητας που υπερβαίνει την οριακή τιμή e = B/3 θα πρέπει αν εφαρμόζονται ειδικά μέτρα και προφυλάξεις. Η αναφορά αυτή σχετίζεται με τη μονοαξονική εκκεντρότητα, ενώ στην περίπτωση της διαξονικής εκκεντρότητας θα πρέπει να διασφαλίζεται η ισχύς της ακόλουθης εξίσωσης: 2 2 B el 1 e + B L 9 (1.31) Για την κατανόηση της ανωτέρω απαίτησης, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι αναφέρθηκε μέχρι τώρα για τους ελέγχους φέρουσας ικανότητας, και ειδικότερα περί της παραδοχής ομαλής κατανομής των τάσεων κάτω από το πέδιλο. Η ύπαρξη μεγάλης εκκεντρότητας αλλάζει σημαντικά το ρυθμό διαφοροποίησης και μεταβολής της μέγιστης και της ελάχιστης τάσης, καθώς επίσης και του ενεργού πλάτους. Στην περίπτωση μικρής εκκεντρότητας (0 e B/6), οι ακραίες τάσεις για μονοαξονική εκκεντρότητα δίνονται από την ακόλουθη εξίσωση: = V 6 e σ ± max, min 1 (1.32) B B όπου: σ max : η μέγιστη αναπτυσσόμενη τάση στην άκρη του πέδιλου, σ min : η ελάχιστη αναπτυσσόμενη τάση στην άκρη του πέδιλου, ΣV : η συνολική κατακόρυφη δύναμη, Β : το πλάτος του πέλματος, e : η εκκεντρότητα εφαρμογής της ολικής κατακόρυφης δύναμης. Για την οριακή τιμή e = B/6 η ελάχιστη τάση σ min στη μία άκρη του πέλματος μηδενίζεται, ενώ η μέγιστη σ max είναι διπλάσια από τη μέση τάση. Περαιτέρω αύξηση της εκκεντρότητας οδηγεί σε ανενεργό περιοχή του πέλματος και ραγδαία αύξηση της μέγιστης τάσης. Πέραν της οριακής τιμής e = B/6 εφαρμόζονται οι Εξισώσεις 1.33 και 1.34 (περίπτωση μεγάλης εκκεντρότητας με ισχύ στο εύρος B/6 e B/2).

23 Επιφανειακές θεμελιώσεις 47 Η Εξίσωση 1.33 δίνει το ενεργό πλάτος του πεδίλου και η Εξίσωση 1.34 τη μέγιστη τάση σ max. B B = 3 e (1.33) 2 σ max = 2σ mean B B (1.34) Στη χαρακτηριστική περίπτωση του ορίου που θέτει ο Ευρωκώδικας, όπου e = Β/3, η σ max είναι ίση με 4 σ mean, ενώ το ενεργό πλάτος είναι ίσο με 0.60Β. Στο Σχήμα 1.4 δίνεται η μεταβολή της μέγιστης και ελάχιστης ασκούμενης τάσης συναρτήσει της εκκεντρότητας που αντιστοιχεί στη συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη και ροπή του πέλματος. Είναι προφανές ότι τυχόν αποδοχή πολύ μεγάλης εκκεντρότητας εκτός από το ότι οδηγεί σε ανενεργό περιοχή κάτω από το πέλμα, προκαλεί και υψηλή συγκέντρωση τάσεων κάτω από το σημείο περιστροφής, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια έναντι ανατροπής, λόγω πλαστικοποίησης του εδάφους και μεταφοράς του σημείου περιστροφής εσωτερικά του πέλματος. Τα σημεία αυτά δεν είναι εύκολο να αντιμετωπισθούν με την απλοποιημένη προσέγγιση σχεδιασμού των θεμελιώσεων που δίνεται στο πλαίσιο οριακής ισορροπίας και πλήρους αποσύζευξης εντατικών και κινηματικών μεγεθών. Για το λόγο αυτόν απαιτείται από Σχήμα 1.4. Μεταβολή ανηγμένης μέγιστης και ελάχιστης τάσης θεμελίου και του ανηγμένου ενεργού πλάτους συναρτήσει της εκκεντρότητας

24 48 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ τον Ευρωκώδικα η λήψη ειδικών μέτρων και διασφαλίσεων, σημεία τα οποία διερευνώνται με χρήση αριθμητικών μεθόδων για τη θεμελίωση ειδικών έργων (βάθρων υψηλών γεφυρών, υδατόπυργων, δεξαμενών, κλπ) Καθεστώς λειτουργικότητας Οι μέχρι τώρα γεωτεχνικοί έλεγχοι αποσκοπούσαν στην εξασφάλιση της θεμελίωσης έναντι κατάστασης οριακής αστοχίας (ultimate limit state). Έχει ήδη αναφερθεί στην εισαγωγή ότι, πέραν των ελέγχων της κατάστασης αυτής, επιβάλλεται και έλεγχος σε οριακή κατάσταση λειτουργίας (serviceability limit state). Ο άρτιος σχεδιασμός ενός έργου προϋποθέτει, πέραν της αντοχής των δομικών στοιχείων και της θεμελίωσης, και τη λειτουργία του υπό συνθήκες που ορίζονται από την αποτελεσματική λειτουργικότητα του. Κύριο έλεγχο οριακής λειτουργίας αποτελεί ο έλεγχος έναντι επιτρεπομένων καθιζήσεων, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις διογκούμενων εδαφών θα πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος σε ανύψωση. Οι απαιτήσεις κάθε είδους έργου είναι κατά κανόνα διαφορετικές, και προσδιορίζονται ως προς τις συνολικές και διαφορικές επιτρεπόμενες καθιζήσεις, ή ακόμα από την κλίση στην οποία οδηγεί η εκδήλωση διαφορικών καθιζήσεων. Ο σχεδιασμός της ανωδομής (εύκαμπτα ή δύσκαμπτα στοιχεία, με αρθρώσεις ή μονολιθικές συνδέσεις) και η δομική σύσταση (κτήρια από σκυρόδεμα ή χάλυβα) οδηγεί σε διαφορετικά αποδεκτά όρια. Στον Πίνακα 1.7 δίνονται τα αποδεκτά διεθνώς όρια καθιζήσεων για μεμονωμένα πέδιλα και γενικές κοιτοστρώσεις. Ειδικότερη αναφορά των γενικών αυτών τιμών περί των επιτρεπόμενων διαφορικών καθιζήσεων συναρτήσει του υλικού κατασκευής δίνεται στο Canadian Foundation Manual (1995), ή ακόμη στην ειδική έκδοση 27 της CIRIA (1983), από την οποία προέρχονται οι τιμές του Πίνακα 1.8. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά τη μελέτη ειδικών έργων όπου οι επιλύσεις είναι πλήρεις και περιλαμβάνουν το έδαφος και την ανωδομή, οι επιπτώσεις της θεμελίωσης αποτιμώνται απευθείας από τα αποτελέσματα. Κατά την τρέχουσα, εντού- Κριτήριο Μεμονωμένο πέδιλο Κοιτόστρωση Γωνιακή παραμόρφωση ρηγμάτωσης 1/300 Μέγιστη διαφορική καθίζηση Αργιλικό έδαφος 45 Αμμώδες έδαφος 32 Μέγιστη καθίζηση Αργιλικό έδαφος Αμμώδες έδαφος Πίνακας 1.7. Αποδεκτά γενικά διεθνώς όρια καθιζήσεων θεμελιώσεων, Canadian Foundation Manual (1985)

25 Επιφανειακές θεμελιώσεις 49 Στοιχείο Κριτήριο Επιτρεπόμενη γωνιακή παραμόρφωση Δοκός Χαλύβδινη 1/200 Από σκυρόδεμα Ρηγμάτωση λιθοδομής Ορατή κλίση 1/250 (ή 30 mm) 1/500 (ή 15 mm) 1/350 (ή 20 mm) Δάπεδο Οροφή Διαφορική καθίζηση 1/250 έως 1/500 Πίνακας 1.8. Ξύλινο δάπεδο 1/350 Επικάλυψη (ασφαλτική ή άλλη) 1/250 Ευαίσθητος Μ/Χ εξοπλισμός 1/750 Ειδικότερη αναφορά αποδεκτών ορίων καθιζήσεων θεμελιώσεων, CIRIA, Special Publication 27, (1983) τοις, περίοδο οι περισσότεροι υπολογισμοί πραγματοποιούνται αποσπασματικά, και η αποτίμηση των επιπτώσεων των καθιζήσεων περιορίζεται στην ικανοποίηση των κριτηρίων που η διεθνής εμπειρία καθόρισε, με τις εκάστοτε πάντα επικαιροποιήσεις και αναπροσαρμογές. Στη συνέχεια δίνεται ο συμβατικός τρόπος υπολογισμού των καθιζήσεων των θεμελιώσεων, ενώ στις επόμενες ενότητες θα δοθούν παραδείγματα από αριθμητικές επιλύσεις. Στο Σχήμα 1.5 δίνεται τμήμα εδαφικής στρώσης κάτω από θεμελίωση απείρου εύρους. Η άπειρη έκταση του φορτίου δεν επιτρέπει μείωση της τιμής του κατά την κατανομή του με το βάθος, και κατά συνέπεια και στη βάση της στρώσης θα αναπτυχθεί ίσου μεγέθους αντίδραση. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την αναγωγή του προβλήματος των δύο διαστάσεων σε μονοδιάστατο, δεδομένου ότι η καθίζηση, σε κάθε σημείο στην ίδια οριζόντια στάθμη, θα είναι ίδια. Μπορεί κατά συνέπεια να αντικατασταθεί το μέσο των δύο διαστάσεων με μονοδιάστατο στοιχείο. Η βράχυνση Δh ή καθίζηση S για τη συγκεκριμένη περίπτωση δίνεται από την Εξίσωση Σχήμα 1.5. Αναγωγή προβλήματος θεμελίωσης δύο διαστάσεων σε μονοδιάστατο με θεώρηση άπειρου εύρους φόρτισης και ομογενούς στρώσης

26

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

30/07/2011. Αντιστηρίξεις Τοίχοι από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισμένου Σκυροδέματος Οπλισμένα Γη - Επιχώματα

30/07/2011. Αντιστηρίξεις Τοίχοι από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισμένου Σκυροδέματος Οπλισμένα Γη - Επιχώματα Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισμένου Σκυροδέματος Οπλισμένα Γη - Επιχώματα Βαθειές Πασσαλοσανίδες ιαφραγματικοί Τοίχοι Πασσαλότοιχοι Οριακή Κατάσταση Σχεδιασμός έναντι θραύσης Αριθμητικές Μέθοδοι Κατάσταση Λειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Τοίχοι Αντιστήριξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : Τ. ΑΝΤ-001, Τοίχος αντιστήριξης ωπ λισμένου σκυροδέματος 1.1. Στοιχεία τοίχου-παράμετροι-κανονισμοί 1.. Επ ιμέρους συντελεστές για

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Εύκαμπτες Αντιστηρίξεις & Αγκυρώσεις Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ (& επανάληψη Εδαφομηχανικής) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πλευρικές Ωθήσεις Γαιών

Πλευρικές Ωθήσεις Γαιών Πλευρικές Ωθήσεις Γαιών Ευχαριστώ για την Στήριξή σου!! Διάρκεια: 30 λεπτά Dr. C. Sachpazis Περιεχόμενα Γεωτεχνικές Εφαρμογές K 0, ενεργητικές & παθητικές συνθήκες Θεωρεία Ωθήσεων Γαιών Rankine Διάλειμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων. Copyright: Γεωργιάδης Μ., Γεωργιάδης Κ., Eκδόσεις Zήτη, Μάιος 2009

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων. Copyright: Γεωργιάδης Μ., Γεωργιάδης Κ., Eκδόσεις Zήτη, Μάιος 2009 ii Στοιχεία Εδαφομηχανικής Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων ISBN 978-960-456-157-5 Copyright: Γεωργιάδης Μ., Γεωργιάδης Κ., Eκδόσεις Zήτη, Μάιος 2009 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 010 1 Μάθηµα: Θεµελιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011)

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Μεθοδολογία ίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν, όπως και κάποια σημεία που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής, κατά τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός 1. Αντικείµενο των Ευρωκωδίκων Οι οµικοί Ευρωκώδικες αποτελούν µια οµάδα προτύπων για τον στατικό και γεωτεχνικό σχεδιασµό κτιρίων και έργων πολιτικού µηχανικού.

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ

2. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ 3. Παραδοχές Σήραγγα κυκλικής διατοµής (ακτίνα ) Συνθήκες επίπεδης παραµόρφωσης (κατά τον άξονα της σήραγγας z) Ισότροπη γεωστατική

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική Αντοχή των Εδαφών

Διατμητική Αντοχή των Εδαφών Διατμητική Αντοχή των Εδαφών Διάρκεια = 17 λεπτά & 04 δευτερόλεπτα Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) 1 Διατμητική Αστοχία Γενικά τα εδάφη αστοχούν σε διάτμηση Θεμέλιο Πεδιλοδοκού ανάχωμα Επιφάνεια αστοχίας

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα Version 1.0 Ιανουάριος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός 4. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1 Περιγραφή Κατασκευή Αγκυρώσεων 4.2 Αστοχία Αγκυρίου 4.3 Αστοχία Σφήνας Εδάφους 4.4 Σύνθετη Αστοχία Εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ NEXT RETAIN --- Τοιχος Αντιστήριξης --- 1 COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 2 --- Τοιχος Αντιστήριξης --- NEXT RETAIN NEXT RETAIN --- Τοιχος Αντιστήριξης --- 3 1 ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Retain

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ / ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 1 Γ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Σημειώσεις Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων: Μέθοδοι των δυνάµεων Τρίτη, 16, Τετάρτη, 17, Παρασκευή 19 Τρίτη, 23, και Τετάρτη 24 Νοεµβρίου 2004 Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) Α. Αναγνωστόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Β. Παπαδόπουλος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα:

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Γ. ΜΠΕΛΟΚΑΣ Δρ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός Καµπύλης Απόκρισης

Υπολογισµός Καµπύλης Απόκρισης Απόκριση Θεµελιώσεων µε Πασσάλους υπό Οριζόντια Φόρτιση Απόκριση Πασσάλων υπό Οριζόντια Φόρτιση Μενονωµένος Πάσσαλος Φέρουσα Ικανότητα Μέθοδος Broms Οµάδα Πασσάλων Υπολογισµός Καµπύλης Απόκρισης p-y µέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική προσομοίωση συστήματος αντιστήριξης σε βαθιά εκσκαφή

Αριθμητική προσομοίωση συστήματος αντιστήριξης σε βαθιά εκσκαφή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Αριθμητική προσομοίωση συστήματος αντιστήριξης σε βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Θεμελίωση είναι η βάση πάνω στην οποία κατασκευάζεται ένα κτίριο ή μία κατασκευή Είναιταβασικότεραμέρητουφέρονταοργανισμούενόςδομικούέργου γιατί μ αυτά επιτυγχάνεται η ασφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Γ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&.Περ.- ΔΠΜΣ Μάθημα: Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης Λίμνη ΥΗΕ Καστρακίου Τεχνικό έργο υπερχείλισης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κόπωσης ο προσδιορισµός της καµπύλης Wöhler ενός υλικού µέσω της οποίας καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Συστατικά Υλικά Τσιμέντο, λεπτόκοκκα αδρανή (έως 10 mm), νερό, πρόσμικτα επιτάχυνσης πήξης Μέθοδος Εφαρμογής Εκτόξευση Υγρού Μίγματος (μεγάλες απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΠΛΑΙΣΙΟ ver. Πρόκειται ια ένα υπολοιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού υπολοισμού ενός πλαισιωτού αμφίπακτου φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων). Η στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik. Γεωτεχνικές Εφαρμογές SoilPackage SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.gr Η σειρά προγραμμάτων γεωτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1: Υπολογίστε τη συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη σε οριζόντιο επίπεδο με για συγκεντρωμένο σημειακό φορτίο, σύμφωνα με το σχήμα.

ΑΣΚΗΣΗ 1: Υπολογίστε τη συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη σε οριζόντιο επίπεδο με για συγκεντρωμένο σημειακό φορτίο, σύμφωνα με το σχήμα. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Μετάδοση τάσεων στο έδαφος (8 η σειρά ασκήσεων). Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

1 Ε ΟΜΕΝΑ. 1.1 Γενικά στοιχεία. α = 9 Ύψος τοίχου : Η = 5+0,1α = 5,9 m. Ύψος υδροφόρου ορίζοντα ανάντι πάνω από το πέδιλο h = H/3 = 1,967 m.

1 Ε ΟΜΕΝΑ. 1.1 Γενικά στοιχεία. α = 9 Ύψος τοίχου : Η = 5+0,1α = 5,9 m. Ύψος υδροφόρου ορίζοντα ανάντι πάνω από το πέδιλο h = H/3 = 1,967 m. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα