ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Soil Mechanics Imperial College London ιπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Χειμερινό Εξάμηνο Ευρωκώδικες Γενικά Ευρωκώδικες: Ευρωκώδικας 0 (ΕΝ 1990): Σχεδιασμός Κατασκευών από Ω.Σ. Ευρωκώδικας 1 (ΕΝ 1991): Βάση Μελέτης και ράσεων στις Κατασκευές Ευρωκώδικας 2 (ΕΝ 1992): Σχεδιασμός Κατασκευών από Σκυρόδεμα Ευρωκώδικας 3 (ΕΝ 1993): Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Ευρωκώδικας 4 (ΕΝ 1994): Σχεδιασμός Σύμμεικτων Κατασκευών Ευρωκώδικας 5 (ΕΝ 1995): Σχεδιασμός Ξύλινων Κατασκευών Ευρωκώδικας 6 (ΕΝ 1996): Κατασκευές από Τοιχοποιία Ευρωκώδικας 7 (ΕΝ 1997): Γεωτεχνικός Σχεδιασμός Ευρωκώδικας 8 (ΕΝ 1998): Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Ευρωκώδικας 9 (ΕΝ 1999): Σχεδιασμός Κατασκευών από Αλουμίνιο Υπεισέρχονται στην ανάλυση και σχεδιασμό επιφανειακών θεμελιώσεων Οι EN1990, EN1997 και ΕΝ1998 δεν είναι αυτοδύναμοι κώδικες Γ. Μπελόκας 1

2 Ευρωκώδικες Γενικά Ευρωκώδικας 7 (ΕΝ 1997): Γεωτεχνικός Σχεδιασμός Εφαρμόζει τη μεθοδολογία σχεδιασμού μέσω των οριακών καταστάσεων Εναρμονίζει το γεωτεχνικό σχεδιασμό με το σύστημα των Ευρωκωδίκων ιατηρεί τις υπάρχουσες υπολογιστικές μεθόδους (π.χ. υπολογισμός οριακού φορτίου φέρουσας ικανότητας) ΕΝ : Γενικοί Κανόνες (γεωτεχνικού σχεδιασμού έργων) Κεφάλαιο 6: Ευρωκώδικας 8 (ΕΝ 1998): Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Στο γεωτεχνικό σχεδιασμό κατά EC7 έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα τμήματα του EC8: ΕΝ : Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές ράσεις, Κανονισμοί για Κτήρια ΕΝ : Θεμελιώσεις, Κατασκευές Αντιστήριξης, Γεωτεχνικές Απόψεις Γ. Μπελόκας Σχεδιασμός με Ευρωκώδικα 7 Γενικά Ο σχεδιασμός σύμφωνα με τον EC7 περιλαμβάνει έλεγχο σε: 1. Οριακή κατάσταση αστοχίας (ULS): Ολική ευστάθεια Πρανές Φέρουσα Ικανότητα P Αρχική επιφάνεια εδάφους Επιφάνεια ολίσθησης Αντίσταση σε ολίσθηση P Επιφάνεια ολίσθησης Στατική επάρκεια ανωδομής λόγω μετακινήσεων N T διαφορική καθίζηση κάμψη και διάτμηση δοκών συνολική καθίζηση ακραίου πεδίλου 2

3 Σχεδιασμός με Ευρωκώδικα 7 Γενικά Ο σχεδιασμός σύμφωνα με τον EC7 περιλαμβάνει έλεγχο σε: 2. Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας (SLS): Υπολογισμός υποχωρήσεων (καθιζήσεων) και ανυψώσεων Φέρουσα ικανότητα σχεδιασμού (επιτρεπόμενη τάση): η μέγιστη τάση που μπορεί να μεταφερθεί από το θεμέλιο στο έδαφος με ασφάλεια (έναντι αστοχίας-uls και λειτουργικότητας-sls): Trevor Orr (2008) 3. Φέροντα οργανισμό θεμελίωσης: Όσο αυξάνεται το πλάτος θεμελίωσης, τόσο πιο σημαντική γίνεται η SLS. ομική αστοχία θεμελίωσης (υπολογισμός πιέσεων επαφής) Σχεδιασμός με Ευρωκώδικα 7 Γενικά Μεθοδολογίες Σχεδιασμού: 1. Ευθεία μέθοδος: Γίνεται έλεγχος σε οριακή κατάσταση αστοχίας (ULS) και οριακή κατάσταση λειτουργικότητας χωριστά (SLS) με εφαρμογή μερικών συντελεστών ασφαλείας (έλεγχος σε δύο βήματα) Εφαρμογή σε μεγάλες ή σύνθετες κατασκευές, σε δυσχερή ή συμπιεστά εδάφη 2. Έμμεση μέθοδος: Γίνεται έλεγχος σε οριακή κατάσταση αστοχίας (ULS) και λειτουργικότητας (SLS) σε ένα βήμα (ταυτόχρονα) με εφαρμογή ολικού συντελεστή ασφαλείας. Συνεπώς, οι τρόποι ανάλυσης (design approaches) του Κεφαλαίου 2 (επιμέρους συντελεστές ασφαλείας) του EC7 δεν εφαρμόζονται στη μέθοδο αυτή. Εφαρμογή σε απλές κατασκευές και φορτίσεις 3

4 Σχεδιασμός με Ευρωκώδικα 7 Βασικοί Ορισμοί Βασικοί Ορισμοί ράσεις (F): Φορτία μετακινήσεις επιταχύνσεις που επιβάλλονται στην κατασκευή ή το έδαφος (ΕΝ 1991) Γεωτεχνικές ράσεις (G): ράσεις που προέρχονται από το έδαφος (εφαρμόζεται σε ειδικά φορτία, π.χ. ωθήσεις γαιών) (ΕΝ ) Εδαφικές Ιδιότητες (Χ): Γεωτεχνικές ιδιότητες (π.χ. συνοχή: c, γωνία διατμητικής αντοχής: φ, μέτρο ελαστικότητας: Ε, ειδικό βάρος: γ) Αντιστάσεις (R): Η ανθιστάμενη ένταση λόγω της επιβολής των δράσεων Αποτελέσματα ράσεων (Ε): Η συνισταμένη ένταση λόγω της επιβολής των δράσεων F & G Σχεδιασμός με Ευρωκώδικα 7 Βασικοί Ορισμοί Χαρακτηριστικές τιμές δράσεων (F k ), γεωτεχνικών δράσεων (G k ) και εδαφικών παραμέτρων (X k ): μια συντηρητική εκτίμηση της μέσης τιμής τους Τιμές σχεδιασμού δράσεων (F d ), γεωτεχνικών δράσεων (G d ), εδαφικών παραμέτρων (Χ d ), αποτελεσμάτων δράσεων (E d ): προκύπτουν με την εφαρμογή των επιμέρους συντελεστών στις χαρακτηριστικές τιμές π.χ.: c d =c k /γ Μ, tanφ d =(tanφ k )/γ Μ F d =F k /γ F Ε d =E/γ Ε R d =R k /γ R Επιμέρους συντελεστές δράσεων (γ F 1), εδαφικών παραμέτρων (γ Μ 1), αποτελεσμάτων δράσεων (γ Ε, συνήθως γ Ε =γ F ) και αντιστάσεων (γ R >1) Συντελεστής συνδυασμού δράσεων (ψ 1) 4

5 Σχεδιασμός με Ευρωκώδικα 7 Έλεγχοι & Συνδυασμοί Οι γεωτεχνικές δράσεις συχνά εξαρτώνται από την αντοχή του εδάφους (π.χ. ωθήσεις γαιών) και η αντίσταση του εδάφους εξαρτάται από τις δράσεις (π.χ. η αντίσταση σε ολίσθηση εξαρτάται από την ορθή δύναμη). Οι επιμέρους συντελεστές στις χαρακτηριστικές τιμές μπορούν να δώσουν παράλογες ή φυσικά αδύνατες γεωτεχνικές δράσεις π.χ. Συντελεστής ενεργητικών ωθήσεων γαιών: Κ a =tan 2 (45-φ/2) όπου φ=φ d με tanφ d =(tanφ k )/γ Μ Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επιμέρους συντελεστές στα αποτελέσματα των δράσεων των χαρακτηριστικών μεγεθών π.χ. Συντελεστής παθητικών ωθήσεων γαιών: Κ a =γ F tan 2 (45+φ/2) Ο EC7 το αντιμετωπίζει με τους τρεις (3) Τρόπους Ανάλυσης (Design Approaches) Σχεδιασμός με Ευρωκώδικα 7 Έλεγχοι & Συνδυασμοί Τρόποι Ανάλυσης (Design Approaches - DA): Σχετίζονται με τους συνδυασμούς των επιμέρους συντελεστών για την εκτίμηση των τιμών σχεδιασμού δράσεων Ε d και αντιστάσεων R d. Έλεγχος σε οριακή κατάσταση αστοχίας ή σε υπερβολικές παραμορφώσεις Ε d R d Στο Ελληνικό Εθνικό Προσάρτημα επιλέχθηκε ο Τρόπος Ανάλυσης 2 (DA-2) και ειδικότερα η παραλλαγή DA-2 * με εξαίρεση τα προβλήματα ολικής ευστάθειας, στα οποία θα εφαρμόζεται ο Τρόπος Ανάλυσης 3 (DA- 3). Τρόπος Ανάλυσης 2 * (DA-2 * ) Οι τιμές σχεδιασμού υπολογίζονται τελευταίες: στην αντίσταση του εδάφους: R d =R(ψF k, X k )/γ R και στα αποτελέσματα των δράσεων: E d =γ Ε [ΣF k +ΣG k ] όπου: γ Ε =γ G για τα μόνιμα φορτία και γ E =γ Q για τα κινητά φορτία 5

6 Σχεδιασμός με Ευρωκώδικα 7 Έλεγχοι & Συνδυασμοί Συνδυασμοί συντελεστών για το DA-2 * : Α1 + Μ1 + R2 Α1: επιμέρους συντελεστές στις δράσεις γ F και στα αποτελέσματα των δράσεων γ Ε (Πίνακας Α.3) Μόνιμες δράσεις: γ G =1.35 (δυσμενής) ή 1.0 (ευμενής) Μεταβλητές δράσεις: γ Q =1.5 (δυσμενής) ή 0(ευμενής) M1: επιμέρους συντελεστές εδαφικών παραμέτρων γ Μ =1.0 (Πίν. Α.4) Γωνία διατμητικής αντίστασης: γ φ =1.0 Ενεργός συνοχή: γ c =1.0 Αστράγγιστη διατμητική αντοχή: γ cu =1.0 Αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη: γ qu =1.0 Ειδικό βάρος: γ γ =1.0 R2: επιμέρους συντελεστές αντιστάσεων γ R (Πίνακας Α.5) Φέρουσα αντίσταση: γ R,v =1.4 Αντίσταση ολίσθησης: γ R,h =1.1 Σχεδιασμός με Ευρωκώδικα 7 Έλεγχοι & Συνδυασμοί Στη μέθοδο του ολικού συντελεστή ασφαλείας (FS) ισχύει η απαίτηση: FS R k /E k, όπου για τις επιφανειακές θεμελιώσεις κατά DIN 4014 είναι FS=2.0 Στην DA-2 * ισχύει η απαίτηση: Ε d R d γ Ε E(ψF k, Χ k ) R(ψF k, X k )/γ R γ Ε γ R R k / E k γ Ε E k =γ G G k +γ Q Q k, όπου G μόνιμα και Q κινητά φορτία για: γ Ε =γ G =1.35 ή γ Ε =γ Q =1.50 και γ R =1.4 γ Ε γ R 2.0 Υπάρχει ομοιότητα μεταξύ FS κατά DIN 4014 και γ Ε γ R κατά EC7. Ωστόσο, η τιμή του συντελεστή γ Ε γ R είναι σύνθετη, αφού εξαρτάται από το ποσοστό των μονίμων και κινητών φορτίων. Ελέγχουμε στραγγισμένες και αστράγγιστες συνθήκες ανάλογα με τον τύπο του εδάφους και τις εξεταζόμενες συνθήκες. 6

7 Σχεδιασμός με Ευρωκώδικα 7 Οριακή Κατάσταση Αστοχίας Οριακή Κατάσταση Αστοχίας DA-2 * Έλεγχος Φέρουσας Ικανότητας: V d R v,d Έλεγχος Ολίσθησης: H d R h,d + R p,d P V d R p,d H d e Αντίσταση σχεδιασμού εδάφους λόγω παθητικής ώθησης R h,d R v,d Αντίσταση σχεδιασμού εδάφους στη στάθμη θεμελίωσης Σχεδιασμός με Ευρωκώδικα 7 Οριακή Κατάσταση Αστοχίας Οριακή Κατάσταση Αστοχίας DA-2 * Επιμέρους συντελεστές στα αποτελέσματα ράσεις: V d = γ E {ΣψV k +ΣψG v,k } των χαρακτηριστικών τιμών των δράσεων H d = γ E {ΣψH k +ΣψG h,k } γ Ε = γ G ή γ Q Αντιστάσεις: R i,d = (1/γ R ) R(c k, tanφ k, ψγ F F k ) ή R(c k /γ Μ, (tanφ k )/γ Μ, ψγ F F k ) όπου: i=v, p Χ k =(c k, tanφ k ), F k, V k, H k χαρακτηριστικές τιμές των μεγεθών G v,k, G h,k χαρακτηριστικές τιμές των γεωτεχνικών δράσεων γ Ε, γ Μ, γ R επιμέρους συντελεστές (συνήθως γ Ε =γ R ) V d R p,d H d Αντίσταση σχεδιασμού εδάφους λόγω παθητικής ώθησης R h,d R v,d Αντίσταση σχεδιασμού εδάφους στη στάθμη θεμελίωσης 7

8 Σχεδιασμός με Ευρωκώδικα 7 Οριακή Κατάσταση Αστοχίας Υπολογισμός Φέρουσας Ικανότητας με DA-2 * Χαρακτηριστική τιμή φέρουσας ικανότητας: q u,k =R v,k /A (π.χ. κατά Hansen) Φέρουσα ικανότητα σχεδιασμού: q u,d = q u,k /γ R =(R v,k /A )/γ R όπου: γ R =1.4 επιμέρους συντελεστής και Α η ενεργός διατομή D L V d A B H d e L α L q R k =q u,k A : η χαρακτηριστική τιμή της αντίστασης R v,d =R v,k /γ R : η τιμή σχεδιασμού της αντίστασης Έλεγχος σε φέρουσα ικανότητα: V d R v,d 2e L e B B 2e B Β : ενεργό πλάτος L : ενεργό μήκος Σχεδιασμός με Ευρωκώδικα 7 Οριακή Κατάσταση Αστοχίας Υπολογισμός Φέρουσας Ικανότητας με DA-2 * (Παράρτημα ) α) Αστράγγιστες συνθήκες: Χαρακτηριστική τιμή: q undrained u,k =(π+2)c u,k b c,k s c,k i c,k +γ γ q k όπου: c u,k : αστράγγιστη διατμητική αντοχή χαρακτηριστική τιμή b c,k =b c =1 2α/(π+2): συντελεστής κλίσης θεμελίωσης s c,k =s c =1+0.2(Β /L ) συντελεστής σχήματος για ορθογώνιο i c,k =0.5{1+[1-Η k /(A c u,k )]} με Η k Α c u,k συντελεστής κλίσης φορτίου q k =γd τάση επιφόρτισης στη στάθμη θεμελίωσης γ γ =1 Τιμή σχεδιασμού: q undrained u,d =q undrained u,k /γ R γ R =1.4 R v,d =q undrained u,d A 8

9 Σχεδιασμός με Ευρωκώδικα 7 Οριακή Κατάσταση Αστοχίας Υπολογισμός Φέρουσας Ικανότητας με DA-2 * (Παράρτημα ) β) Στραγγισμένες συνθήκες: q u,k drained =c k Ν c,k b c,k s c,k i c,k +q k Ν q,k b q,k s q,k i q,k +0.5γ ΒΝ γ,k b γ,k s γ,k i γ,k όπου: Ν q,k =e πtanφ tan 2 (45+φ /2) N c,k =(Ν q,κ -1)cotφ N γ,k =2(Ν q,k -1)tanφ b c,k =b q,k -(1-b q,k )/(N c,k tanφ ) b q,k =b γ =(1-α tanφ ) 2 s q,k =1+(Β /L )sinφ s γ,k =1-0.3(Β /L ) s c,k =(s q,k N q,k -1)/(N q,k -1) i c,k =i q,k -(1-i q,k )/(N c,k tanφ ) i q,k =[1-Η k /(V k +A c k cotφ )] m i γ,k =[1-Η k /(V k +A c k cotφ )] m+1 συντελεστές φέρουσας ικανότητας όπου φ =φ k και δ φ /2 συντελεστές κλίσης θεμελίωσης συντελεστές σχήματος για ορθογώνιο σχήμα συντελεστές κλίσης φορτίου, όπου m, συντελεστής που εξαρτάται από τη διεύθυνση της Η k c k και φ k : χαρακτηριστικές τιμές των παραμέτρων αντοχής Σχεδιασμός με Ευρωκώδικα 7 Οριακή Κατάσταση Αστοχίας Υπολογισμός Φέρουσας Ικανότητας με DA-2 * α) Στραγγισμένες συνθήκες: q u,k drained =c k Ν c,k b c,k s c,k i c,k +q k Ν q,k b q,k s q,k i q,k +0.5γ ΒΝ γ,k b γ,k s γ,k i γ,k όπου: q k =γ k D: υπό άνωση τάση επιφόρτισης στη στάθμη θεμελίωσης γ : υπό άνωση ειδικό βάρος κάτω από στάθμη θεμελίωσης Σημείωση: ο υπολογισμός της φέρουσας ικανότητας με τη μέθοδο DA-2 * γίνεται χρησιμοποιώντας παντού χαρακτηριστικές τιμές. Τιμή σχεδιασμού: q u,d drained =q u,k drained /γ R γ R =1.4 R v,d =q u,d drained A 9

10 Σχεδιασμός με Ευρωκώδικα 7 Αριθμητικό Παράδειγμα DA-2 * Αριθμητικό Παράδειγμα Εφαρμογής ULS DA-2 * : εδομένα: Τετραγωνικό θεμέλιο πλάτους: Β Μόνιμα φορτία ανωδομής: G k =900kN Κινητά φορτία ανωδομής: Q k =500kN. Ειδικό βάρος σκυροδέματος: γ σκυρ,k =25kN/m 3 Πάχος θεμελίου: d=0.8m Στάθμη θεμελίωσης: D=1.5m Στάθμη υπόγειων υδάτων d w =1.5m Ιδιότητες εδάφους: c k =10kPa, φ k =22 o, c u,k =50kPa, γ dry,k =19kN/m 3, γ sat,k =20kN/m 3 Ζητείται: Να βρεθεί το Β ώστε να υπάρχει επάρκεια σε οριακή κατάσταση αστοχίας (ULS) D Β G k, Q k d Σ.Υ.Ο Σχεδιασμός με Ευρωκώδικα 7 Αριθμητικό Παράδειγμα DA-2 * Οριακή Κατάσταση Αστοχίας (ULS) DA-2 * : 1. Αστράγγιστες Συνθήκες για B L= m: Τιμή σχεδιασμού κάθετης δράσης: V d =1.35(G k +G θεμ,k )+1.50Q k = V d =1.35(900kN+2.6m 2.6m 25kN/m 3 ) =2147.5kN Χαρακτηριστική τιμή αντίστασης: R k =[(π+2)70kpa kPa]6.76m 2 =3112.3kN Τιμή σχεδιασμού αντίστασης: R d =R k /γ R =3112.3kN/1.4= kN Έλεγχος: R d = kN > V d =2147.5kN O.K. Ισοδύναμος ολικός συντελεστής ασφαλείας: FS=R k /V k =3112.3kN/( )kN=2.03 Σύμφωνα με DIN 4017 ο ελάχιστος απαιτούμενος συντελεστής ασφαλείας είναι FS min =

11 Σχεδιασμός με Ευρωκώδικα 7 Αριθμητικό Παράδειγμα DA-2 * Οριακή Κατάσταση Αστοχίας (ULS) DA-2 * : 2. Στραγγισμένες Συνθήκες για B L= m: Τιμή σχεδιασμού κάθετης δράσης: V d =1965.0kN Χαρακτηριστική τιμή αντίστασης: για φ k, B, L προκύπτουν: Ν q,k =7.82, N c,k =16.88, N γ,k =5.51 s q,k =1.37, s c,k =1.43, s γ,k =0.70 επίσης είναι: b q,k =b c,k =b γ,k =1.0 και i q,k =i c,k =i γ,k =1.0 R k =10kPa (19kN/m 3 1.5m) m ( )kN/m =3136.8kN Τιμή σχεδιασμού αντίστασης: R d =R k /γ R =2976.4kN/1.4=2240.5kN Έλεγχος: R d =2240.5kN > V d =1965.0kN O.K. Ισοδύναμος ολικός συντελεστής ασφαλείας: FS=R k /V k =3136.8kN/1505.8kN=2.08 Σχεδιασμός με EC7 Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας (SLS) Ελέγχεται υποχρεωτικά εφόσον εφαρμόζεται ευθεία ανάλυση (DA) για την οριακή κατάσταση αστοχίας: u u lim όπου u μπορεί να είναι μετατόπιση ή στροφή. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι σχετικές μετατοπίσεις και στροφές που επηρεάζουν σημαντικά την ένταση των θεμελίων και της ανωδομής. κάμψη και διάτμηση δοκών σχετική στροφή (β) διαφορική καθίζηση (δs) συνολική καθίζηση ακραίου πεδίλου (s) 11

12 Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας (SLS) Γίνεται έλεγχος σε: Σχεδιασμός με EC7 Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας Ορισμοί μετακινήσεων θεμελιώσεων από Παράρτημα Η EC7, βασισμένο στους Burland et al (1977) Υποχώρηση: s max 50mm για απλά έργα με μεμονωμένα θεμέλια ιαφορική υποχώρηση: δs max Σχετικής στροφής: β max 1/2000 έως 1/300 1/500: αποδεκτή για πολλά έργα Απόκλισης: max /L Σημείωση: Οι τιμές που δίνονται εδώ αφορούν απλές κατασκευές και μη σύνθετες εντάσεις Σχεδιασμός με EC7 Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας (SLS) Ο υπολογισμός καθίζησης γίνεται: για τις αντιπροσωπευτικές τιμές των δράσεων (ψf k ). ηλαδή, οι επιμέρους συντελεστές δράσεων είναι γ F =γ Ε =1.0 για τις χαρακτηριστικές τιμές των παραμέτρων παραμορφωσιμότητας (π.χ. μέτρο ελαστικότητας Ε k, μέτρο συμπιεστότητας m v,k, συντελεστής συμπιεστότητας C c,k ) Ιδιαιτερότητες εδαφικών υλικών: Άμεσες καθιζήσεις (s i ): ξηρά εδάφη ή ταχέως στραγγιζόμενα εδάφη (π.χ. αμμώδη) ή αστράγγιστες συνθήκες (ισόογκη παραμόρφωση) βραδέως στραγγιζόμενων υλικών (π.χ. αργιλικών) Χρονικά εξελισσόμενες στερεοποίησης (s c ): βραδέως στραγγιζόμενα υλικά (π.χ. άργιλοι). Ενδιαφέρει η χρονική εξέλιξη των καθιζήσεων. Χρονικά εξελισσόμενες ερπυστικές (s c ): μετά το πέρας στερεοποίησης. Αφορούν κυρίως οργανικά εδάφη. Αγνοούνται σε αμμώδη & αργιλώδη υλικά. 12

13 Σχεδιασμός με EC7 Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας (SLS) - Μέθοδος υπολογισμού : Μέθοδος τάσης παραμόρφωσης (Παράρτημα ΣΤ): Βήμα 1: Υπολογισμός κατανομής τάσεων στο έδαφος λόγω της φόρτισης από τη θεμελίωση (π.χ. κατά Boussinesq, Newmark, Flamant) Βήμα 2: Υπολογισμός παραμόρφωσης από τις τάσεις σε όλο το εδαφικό προφίλ (συνήθως γίνεται σε διακριτά σημεία). Βήμα 3: Ολοκλήρωση των κατακόρυφων παραμορφώσεων για τον προσδιορισμό των καθιζήσεων. Τα εδαφικά υλικά είναι μη γραμμικά. Συνεπώς, το μέτρο ελαστικότητας Ε και το μέτρο μονοδιάστατης συμπίεσης D συνήθως αυξάνουν με βάθος. Σχεδιασμός με EC7 Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας (SLS) - Μέθοδος υπολογισμού : Μέθοδος τάσης παραμόρφωσης (Παράρτημα ΣΤ): Υπολογισμός καθίζησης στο κέντρο θεμελίου με εφαρμογή του μέτρου μονοδιάστατης συμπίεσης h/4 σ z1 D 1 =1/m v1 1 2 h h/4 h/4 σ z2 σ z3 D 2 =1/m v2 D 3 =1/m v3 Η κατανομή τάσης με κλίση 2:1 προσεγγίζει ικανοποιητικά τη λύση Boussinesq για βάθη από z=b έως 4Β. Βάθος επιρροής σε τετραγωνικό θεμέλιο: z 2B Βάθος επιρροής σε λωριδωτό θεμέλιο: z 6B h/4 σ z4 D 4 =1/m v4 s tot =(h/4)σ( σ zi /D i ) 13

14 Σχεδιασμός με Ευρωκώδικα 7 Αριθμητικό Παράδειγμα DA-2 * Αριθμητικό Παράδειγμα Εφαρμογής SLS: Στο αριθμητικό παράδειγμα που επιλύσαμε, να γίνει έλεγχος σε οριακή κατάσταση λειτουργικότητας (SLS) εάν το μέτρο μονοδιάστατης συμπίεσης είναι: α) για z=0-3m, D=10MPa, b) για z=3-8m, D=12MPa Εξετάζονται διαστάσεις θεμελίου B L= m. Βάθος επιρροής: 2Β=5.2m. Θα υπολογιστούν οι καθιζήσεις μέχρι z=6m Στρώση 1 βάθος θεωρώντας απλοποιητικά τραπεζοειδή κατανομή των τάσεων. Είναι: σ z =p k /(1+z/B) 2 Στρώση 2 p k =V k /B 2 =( )/2.6 2 =227.1kPa σ z1 =227.1/(1+1.5/2.6) 2 =91.3kPa s 1 =3m 91.3kPa/10000kPa=0.027m σ z2 =227.1/(1+4.5/2.6)2=30.5kPa s 2 =3m 30.5kPa/12000MPa=0.008m Συνολική καθίζηση: s tot =0.035m=3.5cm<5.0cm 1α 1β 1γ 2α 2β 2γ p k σ z1 σ z m 3m Ανάλυση υπό Σεισμικές ράσεις κατά Ευρωκώδικα 7 & 8 Ανάλυση υπό Σεισμικές ράσεις Περιλαμβάνει έλεγχο οριακής κατάστασης αστοχίας (ULS) Η ανάλυση γίνεται κατά τον EC7 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του EC8- Μέρος 5 με τις εξής παρατηρήσεις (βλ. Εθνικό Προσάρτημα): επιμέρους συντελεστές σεισμικών δράσεων (F E ) και των αποτελεσμάτων των σεισμικών δράσεων (E E ): γ F =γ Ε =1.0 επιμέρους συντελεστές υλικών και αντιστάσεων: γ Μ =1.0, γ R =1.0 εφαρμόζεται η DA-2 * Με αυτές τις παραδοχές η μεθοδολογία σχεδιασμού είναι συμβατή με τον ΕΑΚ Στο Παράρτημα ΣΤ του EC8 παρουσιάζεται και μια εναλλακτική μεθοδολογία η οποία λαμβάνει υπόψη τις αδρανειακές δυνάμεις του εδάφους. Οι μέθοδοι αυτές δεν σχετίζονται με υπολογισμό μετακινήσεων. 14

15 Έλεγχος ομικής Αστοχίας ράσεις Σχεδιασμού Έλεγχος ομικής Αστοχίας Θεμελίωσης Από τις πιέσεις επαφής της θεμελίωσης προκύπτουν οι ροπές και οι τέμνουσες σχεδιασμού με τις οποίες ελέγχεται το θεμέλιο ως δομικό στοιχείο έναντι: διάτμησης κάμψης διάτρησης υπολογισμός ύψους και οπλισμού θεμελίου κατά EC2 σ d =V d /A=V d /(BL) Για τον υπολογισμό των πιέσεων επαφής εφαρμόζονται οι δράσεις σχεδιασμού της οριακής κατάστασης αστοχίας (ULS): M d ={σ d [(L-l)/2) 2 }/2 Q d =σ d (L-l) Η κατανομή των πιέσεων επαφής εξαρτάται από το εάν το θεμέλιο είναι εύκαμπτο ή δύσκαμπτο ΙI l ψ b L l Ι V d q ψ =σ d B [kn/m] ΙI q χ =σ d l ψ [kn/m] Σχεδιασμός με Ευρωκώδικες Στον Ευρωκώδικα 7: ΣΥΝΟΨΗ Περιλαμβάνεται ανάλυση και σχεδιασμός βάσει: Οριακής Κατάστασης Αστοχίας Απαιτούμενο μήκος Οριακής Κατάστασης Λειτουργικότητας και πλάτος θεμελίου Αστοχίας Θεμελίου ως ομικό Στοιχείο Ύψος και οπλισμός θεμελίου Γίνεται χρήση: χαρακτηριστικών τιμών: συντηρητική εκτίμηση της μέσης τιμής μερικών συντελεστών ασφαλείας για τον προσδιορισμό των τιμών σχεδιασμού: τρόπος ανάλυσης DA-2 * (οι επιμέρους συντελεστές στα αποτελέσματα των δράσεων και στις αντιδράσεις όπως προκύπτουν από τις χαρακτηριστικές τιμές) Εφαρμόζονται τα ίδια υπολογιστικά προσομοιώματα Γίνεται ο έλεγχος: ΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ο Ευρωκώδικας 8 εφαρμόζεται για το σχεδιασμό έναντι σεισμικών δράσεων. 15

Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων με τον Ευρωκώδικα 7 (EN(

Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων με τον Ευρωκώδικα 7 (EN( ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ρέθυμνο,, 27 Απριλίου 2009 Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων με τον Ευρωκώδικα 7 (N( 1997-1) 1) urocode 7 (ΕΝ 1997-1) 1) : Geotechnical Design Part 1 : General ules Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 0.08.006 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Ενισχυμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Ανάλυση της Φέρουσας Ικανότητας Επιφανειακών Θεμελιώσεων κατά τον Ευρωκώδικα 7 8.0.2005 Έλεχος επάρκειας επιφανειακών

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Φέρουσα ικανότητα εδάφους (Dunn et al., 1980, Budhu, 1999) (Τελική) φέρουσα ικανότητα -q, ονοµάζεται το φορτίο, ανά µονάδα επιφανείας εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεµελιώσεις - Αντιστηρίξεις Επιφανειακές Θεµελιώσεις

Θεµελιώσεις - Αντιστηρίξεις Επιφανειακές Θεµελιώσεις Οριακή Κατάσταση Σχεδιασµός έναντι θραύσης Απαιτήσεις Ευρωκώδικα 7 Μηχανισµός Θραύσης - Παραδοχές Υπολογισµός Φέρουσας Ικανότητας Μέθοδοι: Terzaghi, Meyerhof, Hansen, Vesic, Caquot-Kerisel, Ευρωκώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 13 Θεμελιώσεις με πασσάλους : Εγκάρσια φόρτιση πασσάλων 1.05.005 1. Κατηγορίες πασσάλων. Αξονική φέρουσα ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Χειμερινό Εξάμηνο Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Χειμερινό Εξάμηνο Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Εξέταση Θεωρίας: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Χειμερινό Εξάμηνο 010-011 Εξεταστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., M.Sc. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14. Θεµελιώσεις (Foundations)

14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14.1 Εισαγωγή Οι θεµελιώσεις είναι η υπόγεια βάση του δοµήµατος που µεταφέρει στο έδαφος τα φορτία της ανωδοµής. Για τον σεισµό σχεδιασµού το σύστηµα θεµελίωσης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...13 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...17 Εισαγωγή...25 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Επιφανειακές θεμελιώσεις 33 1.1 Εισαγωγή...33 1.2 Διατάξεις Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1...35 1.3 Μεμονωμένα πέδιλα...39

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία :.09.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Μεταλλικές κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 8β Θεμελιώσεις με πασσάλους : Αξονική φέρουσα ικανότητα εμπηγνυόμενων πασσάλων με στατικούς τύπους 25.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΔΟΜΗ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΔΟΜΗ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ, Τ.Ε.Ε. ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 7 ΜΕΡΟΣ 1ο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΔΟΜΗ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Απαίτηση για την εισαγωγή του EC7 Περιεχόμενα και βασικές αρχές Τι άλλαξε με την εισαγωγή του Ποιες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις Πρότυπο - συντελεστές ασφάλειας Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Τοίχοι Αντιστήριξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : Τ. ΑΝΤ-001, Τοίχος αντιστήριξης ωπ λισμένου σκυροδέματος 1.1. Στοιχεία τοίχου-παράμετροι-κανονισμοί 1.. Επ ιμέρους συντελεστές για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Soil Boring co. σταυροδρόμι 14 Αθήνα Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Έργο Ημερομηνία : 21/10/2011 Γεωμετρία της φέρουσας κατασκευής Ύψος επιχωμάτωσης Μήκος επιχωμάτωσης Πάχος επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ

Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) Εκπαιδευτικό υλικό για τα Σεμινάρια Επιμόρφωσης των Ελλήνων Μηχανικών στους Ευρωκώδικες Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009 Εφαρμογές του Ευρωκώδικα 7(EN 1997) σε θέματα σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Επιφανειακών Θεµελιώσεων ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011)

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Μεθοδολογία ίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν, όπως και κάποια σημεία που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής, κατά τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ Φέρουσα Ικανότητα Επιφανειακών Θεμελιώσεων 0.03.007 P Καμπύλες τάσεωνπαραμορφώσεων του εδάφους Γραμμική συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικός Σχεδιασμός Κτηρίων κατά τον Ευρωκώδικα 7 (EN 1997)

Γεωτεχνικός Σχεδιασμός Κτηρίων κατά τον Ευρωκώδικα 7 (EN 1997) Τ.Ε.Ε., Σ.Π.Μ.Ε., Ο.Α.Σ.Π., ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Ελλάδας Διημερίδα στην Πάτρα (17-1818 Ιουνίου 2011) «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2, 7 & 8» Γεωτεχνικός Σχεδιασμός Κτηρίων κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

µε τον Ευρωκώδικα 7 (EN 1997)

µε τον Ευρωκώδικα 7 (EN 1997) Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ) Ηµερίδα µε θέµα : Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Κατασκευών - Αντιστηρίξεις 14 Απριλίου 2010 Σχεδιασµός Αντιστηρίξεων µε τον Ευρωκώδικα 7 (EN 1997) Μ. Καββαδάς, Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστηρίξεις Τοίχοι από Οπλισµένο Σκυρόδεµα

Αντιστηρίξεις Τοίχοι από Οπλισµένο Σκυρόδεµα Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισµένου Σκυροδέµατος Οπλισµένα Γη - Επιχώµατα Βαθιές Πασσαλοσανίδες Διαφραγµατικοί Τοίχοι Πασσαλότοιχοι Οριακή Κατάσταση Σχεδιασµός έναντι θραύσης Αριθµητικές Μέθοδοι Κατάσταση Λειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα Version 1.0 Ιανουάριος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 28.0.205 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : CSN 73 20 R Πάσσαλος Συντ ασφάλειας πάσσαλου θλίψης

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής Μεθοδολογία ίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν κατά την ίλυση των ασκήσεων της εργασίας Εδαφομηχανικής, ενώ τονίζονται κάποια σημεία που χρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995

Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995 Τυπόγιο: ιαστασιόγηση μεμονωμένων πεδίλων 1 Γενικοί Κανόνες ιαμόρφωσης Μεμονωμένων Πεδίλων Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995 C C α 0.05m D D ' σκυρόδεμα καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3.1

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3.1 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3Ο 3.1 Άσκηση Άκαμπτο πέδιλο πλάτους Β=2m και μεγάλου μήκους φέρει κατακόρυφο φορτίο 1000kN ανά μέτρο μήκους του θεμελίου και θεμελιώνεται σε βάθος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 5 Καθιζήσεις Επιφανειακών Θεμελιώσεων : Υπολογισμός καθιζήσεων σε αργιλικά εδάφη 02.11.2005 Υπολογισμός καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θεμελιώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θεμελιώσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Θεμελιώσεις Ενότητα 4 η : Φέρουσα Ικανότητα Αβαθών Θεμελιώσεων Δρ. Εμμανουήλ Βαϊρακτάρης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 3 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ. β) Τάσεις λόγω εξωτερικών φορτίων. Αναπτυσσόμενες τάσεις στο έδαφος

Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 3 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ. β) Τάσεις λόγω εξωτερικών φορτίων. Αναπτυσσόμενες τάσεις στο έδαφος Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 3 Αναπτυσσόμενες τάσεις στο έδαφος Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 3.1 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΡΟΥΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ α) Τάσεις λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

EN EN Μερικοί συντ αντιστάσεων (R) g b = g s = Συντελεστές μείωσης Συντ μείωσης καμπύλης φορτίου καθίζησης : k = 1,00 [ ] Έλεγχοι Συντ.

EN EN Μερικοί συντ αντιστάσεων (R) g b = g s = Συντελεστές μείωσης Συντ μείωσης καμπύλης φορτίου καθίζησης : k = 1,00 [ ] Έλεγχοι Συντ. Ανάλυση πασσάλου CPT Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 09.10.2008 Ρυθμίσεις Πρότυπο - EN 1997 - DA1 CPT πάσσαλος Μεθοδολογία επαλήθευσης : Τύπος ανάλυσης : Μερικός συντ αντίστασης αιχμής : Μερικός

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Χειμερινό Εξάμηνο 00-0 Διάρκεια εξέτασης: ώρες Εξέταση Θεωρίας: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Περιγραφή Μελετητής Ημερομηνία Ρυθμίσεις : : : Pile Group - Exaple 3 Ing. Jiri Vanecek 28.10.2015 (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 25-6 ΔΙΑΛΕΞΗ 9 Θεμελιώσεις με πασσάλους Αξονική φέρουσα ικανότητα έγχυτων πασσάλων 21.12.25 2. Αξονική φέρουσα ικανότητα μεμονωμένου

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

8.1.7 Σχεδιασμός και μη-γραμμική ανάλυση

8.1.7 Σχεδιασμός και μη-γραμμική ανάλυση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1: Αρχές. Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ

Μέρος 1: Αρχές. Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Τ.Ε.Ε. Σ.Π.Μ.Ε. Ο.Α.Σ.Π. ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Ελλάδας Διημερίδα στην Πάτρα (17-18 18 Ιουνίου 2011 «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 7 & 8» Γεωτεχνικός Σχεδιασμός Κτηρίων κατά τον Ευρωκώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος.

Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος. Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος. Προβλέπεται άρα Έλεγχος του φορέα: σχεδιασµός και όπλιση

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις. Ενότητα 2 η : Καθιζήσεις. Δρ. Εμμανουήλ Βαϊρακτάρης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Θεμελιώσεις. Ενότητα 2 η : Καθιζήσεις. Δρ. Εμμανουήλ Βαϊρακτάρης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Θεμελιώσεις Ενότητα 2 η : Καθιζήσεις Δρ. Εμμανουήλ Βαϊρακτάρης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ

Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) Εκπαιδευτικό υλικό ια τα Σεμινάρια Επιμόρφωσης των Ελλήνων Μηχανικών στους Ευρωκώδικες Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009 Εφαρμοές του Ευρωκώδικα 7 (N 1997) σε θέματα σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙ ΗΡΟΠΑΓΟΥΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος 01-014 ΙΑΛΕΞΗ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ Οι διαλέξεις υπάρχουν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές του Ευρωκώδικα 7 (EN(

Εφαρμογές του Ευρωκώδικα 7 (EN( ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ηράκλειο,, 4 Δεκεμβρίου 2008 Εφαρμοές του Ευρωκώδικα 7 (EN( 997-) ) σε θέματα σχεδιασμού Γεωτεχνικών Έρων Eurocoe 7 (ΕΝ 997-) ) : Geotechnical Design Part : General ules Μ. Καββαδάς, Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα:

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Γ. ΜΠΕΛΟΚΑΣ Δρ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Παροράµατα. Σηµειώσεις Θεωρίας: Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. (για την έκδοση Σεπτέµβριος 2010)

Παροράµατα. Σηµειώσεις Θεωρίας: Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. (για την έκδοση Σεπτέµβριος 2010) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Παροράµατα Σηµειώσεις Θεωρίας: Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (για την έκδοση Σεπτέµβριος 010) Επιµέλεια-Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι - 5 ο Εξ. Πολιτικών Μηχανικών - Ακαδημαϊκό Έτος : 001 00 1η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ Επιμέλεια : Γιάννης Κουκούλης, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ Για την επίλυση των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) Α. Αναγνωστόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Β. Παπαδόπουλος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9 ΟΧΕΤΟΣ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και υδραυλικού υπολογισμού ενός κιβωτιοειδούς φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων).

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών Παράρτημα Η Έκδοση 2011 Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Βελτιωμένη χωρική επαλληλία σεισμικών συνδυασμών...3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) Α. Αναγνωστόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Β. Παπαδόπουλος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπολογισμός Εδαφικών Ωθήσεων

2. Υπολογισμός Εδαφικών Ωθήσεων 2. Υπολογισμός Εδαφικών Ωθήσεων (επανάληψη από ΕΔΑΦΟ Ι & ΙΙ) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 2.1 Ξηρό ή κορεσμένο έδαφος υπό στραγγιζόμενες συνθήκες φόρτισης 2.2 Κορεσμένο έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί. Θεσμικό πλαίσιο μελέτης και εκτέλεσης έργων

Κανονισμοί. Θεσμικό πλαίσιο μελέτης και εκτέλεσης έργων Κανονισμοί Θεσμικό πλαίσιο μελέτης και εκτέλεσης έργων Ευρωκώδικες Ευρωκώδικας 1 : Βασικές αρχές σχεδιασμού και δράσεις στις κατασκευές Ευρωκώδικας 2 : Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα Ευρωκώδικας 3

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός 1. Αντικείµενο των Ευρωκωδίκων Οι οµικοί Ευρωκώδικες αποτελούν µια οµάδα προτύπων για τον στατικό και γεωτεχνικό σχεδιασµό κτιρίων και έργων πολιτικού µηχανικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 6 Καθιζήσεις Επιφανειακών Θεμελιώσεων : Υπολογισμός καθιζήσεων σε αμμώδη εδάφη 0.1.006 Υπολογισμός καθιζήσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων 1 Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων F 3=1.5εW W H F =εw W F =0.5 εw 1 Υ4 Δ1 Υ Δ1 W H Υ3 Υ1 H Π L L To τριώροφο επίπεδο πλαίσιο του σχήματος έχει (θεωρητικό) ύψος ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

1 Ε ΟΜΕΝΑ. 1.1 Γενικά στοιχεία. α = 9 Ύψος τοίχου : Η = 5+0,1α = 5,9 m. Ύψος υδροφόρου ορίζοντα ανάντι πάνω από το πέδιλο h = H/3 = 1,967 m.

1 Ε ΟΜΕΝΑ. 1.1 Γενικά στοιχεία. α = 9 Ύψος τοίχου : Η = 5+0,1α = 5,9 m. Ύψος υδροφόρου ορίζοντα ανάντι πάνω από το πέδιλο h = H/3 = 1,967 m. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Εύκαμπτες Αντιστηρίξεις & Αγκυρώσεις Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ (& επανάληψη Εδαφομηχανικής) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 0 Θεμελιώσεις με πασσάλους : Ανάλυση φέρουσας ικανότητας κατά τον Ευρωκώδικα 7 2.2.2005 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ.

Διαβάστε περισσότερα

3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ

3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.1 Τύποι αντιστηρίξεων 3.2 Αυτοφερόμενες αντιστηρίξεις (πρόβολοι) 3.3 Αντιστηρίξεις με απλή

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τοίχοι Αντιστήριξης ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 010 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού ενός φορέα 3 ανοιγμάτων με συνεχές προεντεταμένο κατάστρωμα (συνήθως αφορά οδικές άνω

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 4 Καθιζήσεις Επιφανειακών Θεμελιώσεων Ανάλυση με σχέσεις ελαστικής μορφής.9.006 Καθιζήσεις Επιφανειακών Θεμελιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ "Α"

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (Τμήμα Μ-Ω) Ακαδ. έτος 007-08 5 Ιανουαρίου 008 Διάρκεια: :30 ώρες ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 5-6 ΔΙΑΛΕΞΗ 7 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις..6 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις Η θεμελίωση μπορεί να γίνει με πεδιλοδοκούς ή κοιτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Απρίλιος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Τι είναι η Εδαφοµηχανική και τι είναι Γεωτεχνική Μελέτη; Ετοιµολογία: Γεωτεχνική: Επιθετικός προσδιορισµός που χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος. Ιανουάριος 2011

Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος. Ιανουάριος 2011 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΔ Α Φ Ο Μ Α Ν Ι Κ Η Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος Ι Ελέγξτε τις γνώσεις σας με τις παρακάτω ερωτήσεις οι οποίες συνοψίζουν τα βασικά σημεία του κάθε κεφαλαίου. Γ. Μπουκοβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα