ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Σήραγγες της Εγνατίας Οδού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Σήραγγες της Εγνατίας Οδού"

Transcript

1 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Σήραγγες της Εγνατίας Οδού ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του έργου της Εγνατίας Οδού εβδομήντα τέσσερις οδικές σήραγγες συνολικού μήκους περίπου 100 χλμ. (ανηγμένου μονού κλάδου), ή σε μήκος αυτοκινητόδρομου περίπου 50 χλμ., διανοίγονται ή πρόκειται να διανοιγούν σε όλες σχεδόν τις αναμενόμενες να συναντηθούν γεωλογικές/γεωτεχνικές συνθήκες του ελλαδικού χώρου. Πέραν των οδικών σηράγγων τυπικής διατομής Εγνατίας Οδού, και άλλα υπόγεια έργα, όπως οι υπόγειοι διάδρομοι και σήραγγες διαφυγής, τα φρέατα αερισμού και άλλοι υπόγειοι θάλαμοι εξυπηρέτησης συνοδεύουν το έργο. Η οργάνωση παραγωγής μελέτης /κατασκευής των σηράγγων, η διαχείριση των μελετών ειδικότερα όπως επίσης και στοιχεία κόστους κατασκευής των σηράγγων δίνονται συνοπτικά. Τέλος, επισημαίνεται συνοπτικά η σημασία του αερισμού και των λοιπών Η/Μ συστημάτων σηράγγων, όπως επίσης και των λειτουργικών διαδικασιών/ κτιρίων ελέγχου και τηλεματικής στη λειτουργία/ συντήρηση και τον έλεγχο των σηράγγων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ Τα υπόγεια έργα εμφανίστηκαν στον ελλαδικό χώρο πολύ νωρίς. Ακόμη σώζεται το Ευπαλίνειο όρυγμα στη Σάμο, σημαντικό υδραυλικό έργο της Αρχαϊκής εποχής. Σημαντικές είναι οι υπόγειες μεταλλευτικές δραστηριότητες, τόσο της Κλασσικής (Λαύριο), όσο, και της Ελληνιστικής περιόδου (Παγγαίο). Υπόγεια συγκοινωνιακά έργα με τη μορφή σιδηροδρομικών σηράγγων, εμφανίζονται στην Ελλάδα κατά την περίοδο ανάπτυξης των ελληνικών σιδηρόδροόμων (τέλη του προηγούμενου και αρχές του παρόντος αιώνος). Σε περιορισμένη έκταση υπόγεια έργα αναπτύσσονται πριν από τα μέσα του παρόντος αιώνος κατά την κατασκευή του μητροπολιτικού σιδηρόδρομου της Αθήνας και στις σχεδιαζόμενες επεκτάσεις των ελληνικών σιδηρόδρομων. Στις δεκαετίες των σημειώνεται σημαντική ανάπτυξη των υπόγειων έργων με τη σύγχρονη πλέον μηχανοποιημένη έννοια, στα υδραυλικά και κυρίως στα υδροηλεκτρικά έργα της Ελλάδας. Στη

2 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2 δεκαετία του 70, δειλά αρχίζουν να εμφανίζονται και οι πρώτες πολύ μικρές σε μήκος, οδικές σήραγγες, όπως αυτές του δρόμου προς το Σούνιο, της Φιλιππιάδας, των Δελφών και της Κρήτης, ενώ στη δεκαετία του 80 αρχίζουν οι κατασκευές των μεγάλων οδικών σηράγγων, του Μετσόβου της Εγνατίας Οδού και του Αρτεμισίου στην Πελοπόννησο. Η δεκαετία του 90 και ειδικά η περίοδος των τελευταίων χρόνων της θα μπορούσε να θεωρηθεί η σημαντικότατη περίοδος ανάπτυξης των οδικών υπογείων έργων με αιχμή του δόρατος της ανάπτυξης, το σύνολο των υπόγειων έργων της Εγνατίας Οδού. ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Γεωλογία κατά μήκος της Εγνατίας Οδού Η Εγνατία Οδός διατρέχει ολόκληρη τη γεωλογική ιστορία της Ελλάδας. Ειδικότερα, τέμνει σχεδόν εγκάρσια τις έξι (6) κύριες γεωτεκτονικές ζώνες και τρεις (3) επί μέρους σαφείς ενότητες της χώρας μας. Αποτέλεσμα αυτού και μόνον του γεγονότος είναι ότι σχεδόν όλες οι εν δυνάμει τεχνικογεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες του ελλαδικού χώρου αναμένεται να συναντηθούν στα έργα της Εγνατίας Οδού. Οι σήραγγες της Εγνατίας Οδού αναπτύσσονται κυρίως στις μορφολογικές εξάρσεις των παραπάνω αναφερθεισών ζωνών και ειδικότερα, στη ζώνη Ιονίου σε γεωυλικά κυρίως φλύσχη (ψαμμίτες και ιλυολίθους) και ασβεστόλιθους, στη ζώνη της Πίνδου σε σχηματισμούς κυρίως φλύσχη (με ψαμμίτες, ιλυολίθους και κροκαλοπαγή), στην Υποπελαγονική κυρίως σε οφιολίθους (περιδοτίτες και γάββρους) και μολασσικούς σχηματισμούς (κροκαλοπαγή, ψαμμίτες και αργιλολίθους), στην Πελαγονική σε γενικά σκληρούς σχηματισμούς (γρανίτες, γνεύσιους και μάρμαρα), στη ζώνη Αξιού σε φυλλίτες, περιδοτίτες, ασβεστολίθους κ.λπ. και τέλος στη Ροδόπη κυρίως σε κρυσταλλικά σκληρά πετρώματα (γρανίτες, γνεύσιους και μάρμαρα). Ολες σχεδόν οι ενότητες είναι αρκετά τεκτονισμένες, με ισχυρές διατμήσεις και με περίπλοκη γεωλογική δομή. Οι περισσότερες σήραγγες κατασκευάζονται στις ορεινές περιοχές της Εγνατίας (Δυτικός και Κεντρικός Τομέας). Οι εργασίες σηράγγων εκτελούνται σε ποικιλία βραχομαζών από πολύ καλής, όπως συμπαγών ασβεστολίθων και γρανιτών, έως πολύ πτωχής, έντονα

3 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3 διατμημένων, μαλακωμένων ιλυοαργιλικών σχηματισμών. Τα Μεγέθη και η Υφιστάμενη Κατάσταση των Σηράγγων της Εγνατίας Οδού Ο συνολικός αριθμός των οδικών σηράγγων της Εγνατίας Οδού είναι εβδομήντα τέσσερις (74). To σύνολο των σηράγγων και η υφιστάμενη κατάσταση των εργασιών σηράγγων της Εγνατίας Οδού, ανηγμένη σε μήκος του αυτοκινητοδρόμου αυτή τη στιγμή ανά τομέα, παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες/ διαγράμματα:

4 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ( ' ' ) ' µ (µ.)

5 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 5

6 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 6 Ασφάλεια Οδικών Σηράγγων Εγκάρσιοι Διάδρομοι και Σήραγγες Διαφυγής Για την ασφάλεια των χρηστών των οδικών σηράγγων της Εγνατίας Οδού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης προβλέπεται η δημιουργία εγκάρσιων διαδρόμων διαφυγής σε διαστήματα 350 έως 400 μ. Οι εγκάρσιες οδοί διαφυγής συνδέονται είτε με τους δεύτερους κλάδους των ιδίων σηράγγων, εάν προβλέπονται, είτε με παράλληλη σήραγγα διαφυγής που κατασκευάζεται για να εξυπηρετήσει μόνον την ασφάλεια των σηράγγων. Σκοπός της παρουσίας τους είναι η παροχή άμεσων διεξόδων στους χρήστες των οδικών σηράγγων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως πυρκαγιάς η ατυχημάτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι τελευταία προωθείται η υλοποίηση δίδυμων οδικών σηράγγων σε όλο το μήκος της Εγνατίας Οδού, έτσι ώστε να μην απαιτούνται πλέον οι δαπανηρές σήραγγες διαφυγής. Αερισμός Οδικών Σηράγγων Φρέατα Αερισμού και Εκκαπνισμού Τα συστήματα αερισμού σηράγγων χρησιμοποιούνται για να εμποδίσουν την συγκέντρωση ρύπων από εκπομπές καυσαερίων μέσα στη σήραγγα σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας σήραγγας και για τον εκκαπνισμό των σηράγγων σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης - πυρκαγιάς. Στα πλαίσια των συστημάτων εκκαπνισμού των σηράγγων μεγάλου μήκους (μεγαλυτέρου από μ.) απαιτείται μερικές φορές η κατασκευή ειδικών φρεάτων, η κεκλιμένων, ή ακόμη και οριζοντίων στοών αερισμού, εάν το επιτρέπουν οι επί τόπου μορφολογικές συνθήκες. Στόμια Οδικών Σηράγγων Φιλοσοφία Σχεδιασμού Τα στόμια των οδικών σηράγγων αποτελούν την ευαίσθητη περιοχή της διεπιφάνειας μεταξύ του υπόγειου τμήματος της σήραγγας και των υπέργειων ανοικτών εκσκαφών. Είναι αυτά που δηλώνουν την παρουσία του υπόγειου έργου σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και για αυτό το λόγο απαιτείται το μέγιστο της προσπάθειας για την φιλικά και αισθητικά αποδεκτή ένταξή τους στο περιβάλλον του έργου. Στα πλαίσια αυτά η φιλοσοφία σχεδιασμού που αναπτύχθηκε στην Εγνατία Οδό είναι πλέον η αποφυγή εκτεταμένων μαζικών ανοικτών εκσκαφών για την επίτευξη «ικανοποιητικού ύψους κάλυψης» υπερά-

7 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 7 νω της κλείδας της σήραγγας και η υιοθέτηση των ελάχιστων δυνατών επιφανειακών παρεμβάσεων με τη χρήση τεχνολογίας γεωτεχνικών κατασκευών, όπως δοκών προπορείας βαρέως και ελαφρού τύπου, τεχνικών προαγκυρώσεως, τσιμεντενέσεων κλπ. Λοιπά Υπόγεια Έργα της Εγνατίας Οδού (Σήραγγες Εξυπηρέτησης, Υπόγειοι Θάλαμοι, Συνδετήριες Σήραγγες κ.λπ.) Πέραν των τυπικών οδικών σηράγγων, στα συνοδά τους έργα περιλαμβάνονται και άλλες υπόγειες κατασκευές, όπως οι σήραγγες εξυπηρέτησης κατασκευαστικών και άλλων σκοπών, οι εγκάρσιοι διάδρομοι και οι παράλληλες σήραγγες διαφυγής προσωπικού, τα φρέατα και οι σήραγγες (κεκλιμένες ή οριζόντιες) αερισμού, συνδετήριες σήραγγες, υπόγειοι θάλαμοι Η/Μ εγκαταστάσεων κ.λπ. Τυπικές Διατομές Οδικών Σηράγγων Το ύψος του περιτυπώματος κυκλοφορίας στις σήραγγες της Εγνατίας Οδού είναι 5.0 μ. με δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3.75 για κάθε κλάδο. Η πρόβλεψη για χώρους υπογείου πάρκινκ σε κατάσταση ανάγκης, περιοχές αναστροφής κυκλοφορίας κλπ,

8 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 8 ποικίλει ανάλογα με το μήκος και το καθεστώς κυκλοφορίας της σήραγγας. Τα δομικά στοιχεία της σήραγγας είναι η άμεση (προσωρινή) υποστήριξη και η τελική επένδυση της σήραγγας. Η προσωρινή υποστήριξη της σήραγγας είναι συνάρτηση των συνθηκών βραχομάζας και ποικίλλει σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Η τελική επένδυση αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα μεταβλητού πάχους ανάλογα με τις συνθήκες της βραχομάζας. Μεταξύ των δύο δομικών στοιχείων τοποθετείται στεγανωτική και υδρομαστευτική στρώση για την επίτευξη πλήρως στεγανής οδικής σήραγγας. Στα σχέδια που ακολουθούν δίδονται η τυπική διατομή σήραγγας με υπόγεια διάτρηση και η τυπική διατομή σήραγγας με εκσκαφή και επανεπίχωση.

9 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 9 Το Κόστος των Σηράγγων και λοιπών Υπόγειων Έργων της Εγνατίας Οδού Το κόστος των σηράγγων και των λοιπών υπόγειων έργων, όπως είναι αναμενόμενο άλλωστε, είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων: των ενδογενών, όπως του είδους και διαστάσεων του έργου, των ειδικών επί τόπου τεχνικογεωλογικών συνθηκών του έργου, των συνθηκών προσβάσεων (ευκολίας κατασκευής προσπελάσεων και συνολικού μήκους μεταφοράς) για τη μεταφορά υλικών και προϊόντων εκσκαφής, των περιβαλλοντικών απαιτήσεων της ευρύτερης περιοχής του έργου και κυρίως των εξωγενών, όπως η κατά περίπτωση κατάσταση της αγοράς μεγάλων δημόσίιν έργων (συνολικός φόρτος εργασίας υπογείων, οργάνωση των εργοληπτικών εταιριών κ.λπ.) και το είδος και μέγεθος της συμβάσεως (ποσοστό συμμετοχής υπόγειου έργου στο συνολικό προϋπολογισμό) κάθε φορά. Κατόπιν αξιολόγησης των μέχρι σήμερα πραγματικών στοιχείων κατασκευής σηράγγων της Εγνατίας Οδού, το συνολικό μέσο κόστος, πλήρως κατασκευασμένου κλάδου σήραγγας ανέρχεται σε Ευρώ ανά μέτρο μήκους. Στο παρακάτω σχήμα δίδεται η ανάλυση του κόστους κατασκευής της σήραγγας ανά εργασία. µ 14% µ 17% µ 3%,.. 4% 62% Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπογείων έργων του αυτοκινητοδρόμου κατά τη μελέτη με τιμές της Εγνατίας Οδού ΑΕ, είναι της τάξης των 800 εκατομμυρίων Ευρώ.,..) µ µ ( µµ µ ). µ µ µ, µ, µ µ µ. µ. µ µ µ µ µ, 800 µµ.

10 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 10 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Σχεδιασμός Σηράγγων - ΟΣΜΕΟ Ελλείψει ενός πλήρους Ελληνικού Κανονισμού Σύνταξης Μελετών Τεχνικών έργων, από τα πρώτα μελήματα της Εγνατίας Οδού ΑΕ ήταν η σύνταξη ενός τεχνικού κειμένου οδηγιών για τη σύνταξη των μελετών όλων των έργων της. Στα πλαίσια αυτά υπάρχουν οι Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΟΣΜΕΟ), κείμενο που ουσιαστικά καθοδηγεί τεχνικά τη σύνταξη όλων των μελετών του έργου. Οι οδηγίες χωρίζονται σε ειδικότητες:ασφάλειας, οδοποιίας, γεωλογίας και γεωτεχνικών, τεχνικών, σηράγγων, μηχανολογικών/ ηλεκτρολογικών και περιβαλλοντικών. Οι βασικές αρχές σχεδιασμού μαζί με τους σχετικούς κανονισμούς, μεθοδολογίες, βασικές απαιτήσεις υποβολών κ.λπ. περιλαμβάνονται στις ΟΣΜΕΟ. Για λόγους παράδοσης παρέμειναν τα τρία βασικά στάδια εκπονήσεως των μελετών σηράγγων: Προκαταρκτική, Προμελέτη και Οριστική. Η διάρκεια εκπονήσεως των σταδίων των μελετών ποικίλει από 12 έως 24 εβδομάδες. Το στάδιο των Προμελετών σηράγγων πολλές φορές δεν εκπονείται, αφενός μεν διότι σύμφωνα με τις ΟΣΜΕΟ δεν έχει και πολύ μεγάλες διαφορές από την Οριστική μελέτη αφετέρου για την επίσπευση της διαδικασίας δημοπρατήσεως του έργου. Τα στόμια των σηράγγων κατασκευάζονται σύμφωνα με αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια για την ελαχιστοποίηση των παρεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον. Έτσι, οι σήραγγες πλέον κατασκευάζονται με μικρές καλύψεις βράχου με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών γεωτεχνικών κατασκευών (δοκών προπορείας, προαγκυρώσεων, τσιμεντενέσεων, μικροπασσάλων κ.λπ.). Έρευνες κατά τη Μελέτη των Σηράγγων Διαχωρισμός Ερευνών - Μελετών Από τις βασικές καινοτόμες ενέργειες της Εγνατίας Οδού ΑΕ υπήρξε ο διαχωρισμός της εκπόνησης των γεωτεχνικών μελετών από την εκτέλεση των γεωτεχνικών ερευνών χωρίς να διαταραχθεί καθόλου το ισχύον θεσμικό καθεστώς. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η αύξηση της ποιότητας των ερευνών και εργαστηριακών δοκιμών, μέσω της εφαρμογής επίβλεψης των γεωτεχνικών ερευνών από την πλευρά του γεωτεχνικού μελετητή, χωρίς

11 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 11 αύξηση κόστους και η ανύψωση του επιπέδου των γεωτεχνικών μελετών μέσω της ανάδειξής της. Έλεγχος Μελετών Σηράγγων Έλεγχος Κατηγορίας ΙΙΙ Ο έλεγχος κατηγορίας ΙΙΙ, αφορά σε ανεξάρτητο, λεπτομερή έλεγχο των οριστικών μελετών των σηράγγων. Ο έλεγχος εκπονείται από ανεξάρτητο γραφείο μελετών με επαρκή εμπειρία, με ανάληψη της αντίστοιχης επαγγελματικής ευθύνης. Ο έλεγχος του βασικού σχεδιασμού σηράγγων γίνεται κατά τη διάρκεια εκπονήσεως των μελετών από τους Μελετητές με την περιοδική μετάκληση ειδικών εμπειρογνωμόνων. Κατασκευή Σηράγγων Τεχνικές Προδιαγραφές Σηράγγων (ΤΠΣ) Τεύχος ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών Σηράγγων (ΤΠΣ) έχει συνταχθεί από την Εγνατία Οδό ΑΕ. Αυτό καλύπτει τις εκσκαφές (υπόγειες και υπέργειες) των σηράγγων, την ταξινόμηση της βραχομάζας, την προσωρινή υποστήριξη, τον ποιοτικό έλεγχο, αερισμό κατά τη διάρκεια της κατασκευής σηράγγων, κατασκευή προσωρινής και τελικής επένδυσης σήραγγας, και την προμήθεια και εγκατάσταση των Η/Μ συστημάτων της σήραγγας και τις προδιαγραφές όλων των ενσωματωμένων υλικών. Το συμβατικό (των συμβάσεων κατασκευής σηράγγων) αυτό τεύχος είναι το Τεχνικό κείμενο που ελέγχει τα ποιοτικά standards των υλικών και των μεθόδων εργασίας που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των σηράγγων της Εγνατίας. Η ποιοτική αναβάθμισή του και ή ευθυγράμμισή του με τις επιταγές της σύγχρονης τεχνολογίας σηράγγων αποτελεί έναν από τους επόμενους στόχους της Εγνατίας Οδού ΑΕ. Επίβλεψη Κατασκευής Σηράγγων Ανάδοχος Υπηρεσιών Επίβλεψης / Μελετητής Ολόκληρος ο αυτοκινητόδρομος χωρίστηκε σε τρεις τομείς για λόγους διοίκησης έργου. Μετά από διεθνή διαγωνισμό ανατέθηκε η επίβλεψη κατασκευής σε τρεις Αναδόχους Υπηρεσιών Επίβλεψης, έναν για κάθε Τομέα. Μέσα στις υποχρεώσεις των ΑΥΕ είναι και η επίβλεψη της κατασκευής των σηράγγων. Είναι πιθανό να απαιτηθούν τροποποιήσεις των οριστικών μελετών των σηράγγων

12 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 12 κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους, ανάλογα με τις αποκαλυπτόμενες γεωλογικές συνθήκες. Για την αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών έχει γίνει πρόβλεψη για την παρουσία των μελετητών κατά τη διάρκεια της κατασκευής των σηράγγων, ούτως ώστε οι ίδιοι, βασιζόμενοι στην κατηγοριοποίηση της βραχομάζας και στις μετρήσεις των οργάνων παρακολούθησης της βραχομάζας να τροποποιούν τις μελέτες των σηράγγων αντίστοιχα στη βάση πραγματικού χρόνου. ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Αερισμός / Εκκαπνισμός Οδικών Σηράγγων Στα πλαίσια των καινοτόμων εφαρμογών της Εγνατίας Οδού ΑΕ, λειτούργησε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από ειδικούς ξένους εμπειρογνώμονες και με αντικείμενο τη σύνταξη οδηγιών για την εκπόνηση μελετών αερισμού σηράγγων με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας εντός των σηράγγων. Κατ αρχήν βελτιώθηκε το τμήμα των ΟΣΜΕΟ που αφορά στις μελέτες αερισμού σηράγγων. Στη συνέχεια, από την ίδια επιτροπή εκπονήθηκε τεχνικό υποστηρικτικό κείμενο-βοήθημα προς τους Μελετητές του αερισμού σηράγγων. Το κείμενο αυτό δίνεται στους Μελετητές μαζί με τις ΟΣΜΕΟ. Γενικά οι αρχές συμφωνούν με αυτές άλλων ευρωπαϊκών χωρών και με αυτές της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ. Για παράδειγμα, οι μακρές σήραγγες για τις οποίες δεύτερος κλάδος θα κατασκευασθεί σε αργότερο στάδιο, σχεδιάζονται με διεξόδους διαφυγής ανά μ., οι οποίες οδηγούν σε παράλληλη με την κύρια οδική σήραγγα διαφυγής, για να χρησιμοποιηθούν από τους χρήστες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Κατάλληλες σήραγγες ή φρέατα αερισμού/εκκαπνισμού χρησιμοποιούνται, αν αυτό απαιτείται από τη μελέτη αερισμού. Διαμήκης αερισμός (σε αντίθεση με τον εγκάρσιο, ή τον ημιεγκάρσιο) έχει υιοθετηθεί για όλες τις σήραγγες. Τα συστήματα αερισμού σηράγγων χρησιμοποιούνται για την απαγωγή των ρύπων των εκπομπών των καυσαερίων αυτοκινήτων όταν αυτές υπερβαίνουν τα όρια σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας και τον εκκαπνισμό των σηράγγων σε συνθήκες λειτουργίας έκτακτης ανάγκης. Τα συστήματα αερισμού σηράγγων πρέπει να λειτουργούν αυτόματα (με χειροκίνητη εναλλακτική πρόβλεψη) για τον έλεγχο και τη διατήρηση της ποιότητας του αέρα στα επιθυμητά επίπεδα.

13 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 13 Ο Μελετητής του αερισμού καλείται να μελετήσει σύστημα αερισμού σήραγγας σύμφωνα με τις απαιτήσεις κριτηρίων σχεδιασμού (π.χ. η συγκέντρωση του μονοξειδίου του άνθρακα να μην υπερβαίνει τα 200 ppm, των οξειδίων του αζώτου όχι πάνω από 25 ppm) και της βέλτιστης τεχνικοοικονομικά λύσης. Η μελέτη βασίζεται σε κυκλοφοριακά δεδομένα, στοιχεία σήραγγας (ύψος, μήκος, κλίση κ.λπ.) και στοιχεία ασφαλείας. Λοιπά Η/Μ Συστήματα Οδικών Σηράγγων Τα λοιπά Η/Μ συστήματα περιέχουν, όχι όμως αποκλειστικά, τα εξής: έλεγχο κυκλοφορίας, τροφοδοσία και διανομή ισχύος, φωτισμό, τηλέφωνα ανάγκης, πυρόσβεση και πυρανίχνευση, ραδιοφωνία, ασφάλεια. Αντικειμενικός σκοπός των συστημάτων αυτών είναι η κατά το δυνατό διασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς ανθρώπων και αγαθών. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Κατάλληλες λειτουργικές διαδικασίες σηράγγων και ανοικτού αυτοκινητόδρομου και σύγχρονη τεχνολογία υποδομών υιοθετείται στην Εγνατία Οδό ΑΕ, τόσο για τη διαχείριση κανονικών συνθηκών, όσο και έκτακτης ανάγκης. Στο φως του μεγάλου αριθμού σηράγγων, κέντρα ελέγχου με υψηλού επιπέδου συστήματα τηλεματικής σχεδιάζονται για την ασφαλή και οικονομική λειτουργία όλου του αυτοκινητόδρομου συμπεριλαμβανομένων των σταθμών διοδίων, ΣΕΑ κ.λπ. Η Προκαταρκτική μελέτη των συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας έχει ήδη ολοκληρωθεί. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει καλωδίωση οπτικών ινών καθ όλο το μήκος του αυτοκινητοδρόμου. Η υπάρχουσα σχεδίαση θα επιτρέπει μελλοντική επέκταση του συστήματος σε περιοχές ενδιαφέροντος της Εγνατίας Οδού. Ο συντονισμός με τις διάφορες Υπηρεσίες έχει ήδη αρχίσει, έτσι ώστε να εκπονηθούν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. Προκαταρκτικές Λειτουργικές Διαδικασίες σηράγγων έχουν ήδη εκπονηθεί. Αυτές οι διαδικασίες θα ενσωματωθούν στις λειτουργικές διαδικασίες του αυτοκινητοδρόμου κατά περιοχή.

14 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 14 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εβδομήντα τέσσερις συνολικά δίδυμες οδικές σήραγγες με τα συνοδά τους άλλα υπόγεια αποτελούν το σύμπλεγμα των υπογείων έργων της Εγνατίας Οδού στην τελική της μορφή. Το συνολικό υπόγειο μήκος του αυτοκινητοδρόμου είναι περίπου 50 χλμ. ενώ το συνολικό μήκος των οδικών σηράγγων σε μονό κλάδο είναι 100 χλμ. Η χάραξη του αυτοκινητοδρόμου σε συνδυασμό με τη διάταξη των γεωτεκτονικών ζωνών της Ελλάδας καθιστούν αναπόφευκτη τη συνάντηση πρακτικά όλων των εν δυνάμει γεωτεχνικών συνθηκών του ελλαδικού χώρου στη διάνοιξη των υπόγειων έργων. Για την ασφάλεια μεταφορών ανθρώπων και αγαθών σε σήραγγες, οι οποίες, σε πρώτη φάση, θα λειτουργήσουν με ένα κλάδο οδού, έχουν προβλεφθεί εγκάρσιες οδοί και σήραγγες διαφυγής. Για το διαμήκη αερισμό σηράγγων μεγάλου μήκους έχουν προβλεφθεί φρέατα αερισμού. Στη δημιουργία στομίων σηράγγων υιοθετείται η ελάχιστη δυνατή παρέμβαση με τη χρήση τεχνολογίας γεωτεχνικών κατασκευών, όπως δοκών προπορείας βαρέως και ελαφρού τύπου, προαγκυρώσεων, τσιμεντενέσεων κ.λπ. Το άμεσο μέσο κόστος των οδικών σηράγγων της Εγνατίας Οδού είναι Ευρώ. Ο προϋπολογισμός του υπόγειου έργου της Εγνατίας είναι της τάξης των Ευρώ. Η σύνταξη των μελετών της Εγνατίας Οδού γίνεται σύμφωνα με τις Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΟΣΜΕΟ) στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι σήραγγες. Οι οριστικές μελέτες των σημαντικών σηράγγων υπόκεινται σε έλεγχο κατηγορίας ΙΙΙ. Η επίβλεψη της κατασκευής των σηράγγων γίνεται από τον Ανάδοχο Υπηρεσιών Επίβλεψης (ΑΥΕ), σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Σηράγγων. Για την ασφαλή μεταφορά ανθρώπων και αγαθών μέσα στις σήραγγες εγκαθίστανται αερισμός και λοιπά Η/Μ συστήματα. Ο αερισμός των οδικών σηράγγων χρησιμοποιείται για την απαγωγή ρύπων καυσαερίων πάνω από ορισμένα όρια σε κανονικές συνθήκες και του καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς.

15 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 15 Φωτ.1: Εργασίες κατασκευής της β φάσης στη σήραγγα Ανθοχωρίου (Τμ. Περιστέρι-Μέτσοβο). 2. µ µ µ 6. Φωτ. ( µ. 2: Εργασίες τοποθέτησης µ ) του οπλισμού της μόνιμης επένδυσης της σήραγγας Σ6. (Τμ. Βέροια Πολύμυλος)

16 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 16 Φωτ. 3: Σήραγγα Αγίου Νικολάου (Ηπειρος) Φωτ. 4: Μεταλλότυπος κατασκευής της τελικής επένδυσης σήραγγας

17 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 17 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ Η δίδυμη οδική σήραγγα Δρίσκου, κατασκευάζεται στο τμήμα 2.3: «ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ ποταμός ΑΡΑΧΘΟΣ» της Εγνατίας Οδού στην περιοχή των Ιωαννίνων. Οι δύο κλάδοι του αυτοκινητόδρομου διέρχονται από τους δύο ανεξάρτητους κλάδους της σήραγγας μήκους 4.563,94 μέτρων για τον αριστερό κλάδο και 4.476,79 μέτρων για το δεξιό κλάδο. Η διατομή των σηράγγων είναι πεταλοειδής με ημικυκλικό θόλο ακτίνας εσωραχίου τελικής επένδυσης 5,5 μέτρων και μέγιστου ελεύθερου πλάτους 11,00 μέτρων σύμφωνα με την τυπική διατομή της ΕΟΑΕ. Οι δύο κλάδοι της σήραγγας συνδέονται μεταξύ τους ανά 350 μέτρα με εγκάρσιους διαδρόμους διαφυγής, ενώ ανά μέτρα προβλέπονται διάδρομοι προσπέλασης οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. Επίσης, για τις ανάγκες αερισμού της σήραγγας προβλέπεται η κατασκευή κατακόρυφου φρέατος αερισμού. Το έργο έχει προϋπολογισμό δημοπράτησης 29,5 δις και κατασκευάζεται από την Κ/Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕ- ΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΤΕ. Οι μελέτες των έργων πολιτικού μηχανικού εκπονήθηκαν από τα γραφεία μελετών ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε. και ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Η σήραγγα διανοίχτηκε εντός των σχηματισμών του Ιονίου φλύσχη, με μέγιστα υπερκείμενα 220 μέτρα. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί εντός των οποίων έγινε η διάνοιξη των σηράγγων αποτελούνται κυρίως από στρώσεις μεσοστρωματωδών έως παχυστρωματωδών ψαμμιτών της τάξης των 30cm 70cm σε συνεχή εναλλαγή με λεπτοστρωματώδεις ιλυολίθους. Οι κατηγορίες των μέτρων υποστήριξης οριστικοποιήθηκαν με βάση τα αποτελέσματα εκτεταμένων αριθμητικών αναλύσεων τάσεων παραμορφώσεων κατά τις οποίες ελήφθη υπόψη, το εύρος διακύμανσης της ποιότητας της βραχομάζας, o αντίστοιχος λιθολογικός σχηματισμός, το ύψος των υπερκειμένων, οι φάσεις εκσκαφής (δύο φάσεις για κατηγορία μέτρων ΙΙ και ΙΙΙ και τέσσερις φάσεις για κατηγορία IV και V) και το βήμα προχώρησης της εκσκαφής.

18 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 18 Φωτ. 5: Εργασίες κατασκευής της μόνιμης επένδυσης της σήραγγας Στα σχήματα που ακολουθούν συνοψίζονται τα αποτελέσματα των παραμετρικών αναλύσεων σε καμπύλες μεταβολής της μέγιστης μετακίνησης στην κλείδα της σήραγγας με το ύψος των υπερκειμένων και το είδος του λιθολογικού σχηματισμού ανά κατηγορία μέτρων υποστήριξης. Το μέγεθος των μετακινήσεων ανά κατηγορία μέτρων υποστήριξης αποτελεί το κριτήριο επιλογής των μέτρων και τη βάση για την εκτίμηση της επάρκειάς τους. Κατά τη διάρκεια κατασκευής της σήραγγας τα μέτρα άμεσης υποστήριξης βελτιστοποιήθηκαν μέσω ελαφρών προσαρμογών και επεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις αποκαλυπτόμενες κατά την εκσκαφή γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες, βελτιστοποιώντας παράλληλα και το ιδιαίτερα απαιτητικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής. Οι υπόγειες εκσκαφές ολοκληρώθηκαν μέσα στο Η ολοκλήρωση των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών της σήραγγας αναμένεται να γίνει μέσα στο 2004.

19 . µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ. µ µ µ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ µ 2004 µ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ IV : m Sa SaSi SiSa Si V IV 0.01 III µ : m Διάγραμμα 1: Διαγράμματα ισοϋψών μετακινήσεων και καμπυλών επιλογής μέτρων υποστήριξης στην σήραγγα Δρίσκου Φωτ. 6: Στόμιο εισόδου (νοτιοανατολικό) σήραγγας Δρίσκου

20 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 20 ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΩΔΩΝΗΣ H σήραγγα Δωδώνης βρίσκεται στο νομό Ιωαννίνων, δυτικά της πόλης των Ιωαννίνων. Η σήραγγα είναι δίδυμη με μήκος μέτρα περίπου. Η διατομή των σηράγγων είναι πεταλοειδής με ημικυκλικό θόλο ακτίνας εσωραχίου τελικής επένδυσης 5,25 μέτρων και μέγιστου ελεύθερου πλάτου 10,5 μέτρων. Οι δύο κλάδοι της σήραγγας συνδέονται μεταξύ τους ανά 333 μέτρα με εγκάρσιους διαδρόμους διαφυγής, ενώ ανά μέτρα προβλέπονται διάδρομοι προσπέλασης οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. Το έργο έχει προϋπολογισμό δημοπράτησης 18,5 δις και κατασκευάζεται από την Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΒΑΞ Α.Ε. ΕΤΕΘ Α.Τ.Ε. Οι μελέτες των έργων πολιτικού μηχανικού εκπονήθηκαν από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΛΙΟΥ Α.Ε. Η ευρύτερη περιοχή της σήραγγας Δωδώνης εντάσσεται στο χώρο της γεωτεκτονικής ενότητας της Ιονίου. Η διάνοιξη της σήραγγας έγινε εντός ασβεστολιθικών σχηματισμών. Κατά τη διάνοιξη της σήραγγας διαπιστώθηκαν δυσμενείς γεωλογικές / γεωτεχνικές συνθήκες σε περιοχές ρηγμάτων και καρστικών εγκοίλων, οι οποίες διερευνήθηκαν με τη χρήση ερευνητικών διατρήσεων προπορείας και αντιμετωπίσθηκαν με ειδικά μέτρα υποστήριξης (όπως δοκούς προπορείας ή μικροπασσάλους) κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Μελετήθηκαν τέσσερις (4) κατηγορίες μέτρων υποστήριξης Α, Β1, Β2 και C προκειμένου για ευνοϊκές συνθήκες διάνοιξης και τέσσερις κατηγορίες μέτρων υποστήριξης D0, D1, D2 και D3 προκειμένου για δυσμενείς συνθήκες. Τα μέτρα προσωρινής υποστήριξης στις ευνοϊκές συνθήκες διάνοιξης συνίστανται σε εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, αγκυρώσεις πλήρους πάκτωσης και μεταλλικά πλαίσια. Στις δυσμενείς συνθήκες διάνοιξης επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν δοκοί προπορείας βαρέως τύπου, μικροπάσσαλοι στα ποδαρικά των πλαισίων και πλαστικά αγκύρια στο μέτωπο εκσκαφής. Οι υπολογισμοί για την ευστάθεια των μέτρων άμεσης υποστήριξης έγιναν τόσο με αναλυτικές όσο και με αριθμητικές μεθόδους. Το φορτίο στην προσωρινή υποστήριξη της σήραγγας εξαρτάται από τις παραμορφώσεις που θα είχε υποστεί το πέτρωμα, εάν δεν υπήρχε υποστήριξη. Αυτό απεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί (καμπύλη Fenner Pacher). O υπολογισμός της κατανομής του φορτίου στην προσωρινή υποστήριξη έγινε βάσει της μεθόδου J. Erdmann (Erdmann, J., Vergleichende Untersuchungen verschie-

21 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 21 deuer Berechnungskonzepte fur Tunnelausbauten. Bericht Nr Institute fur Static der TU Braunschweig, 1983) βάσει της οποίας υπολογίζονται συντελεστές φορτίου επί της αντιστήριξης σε σχέση με το υπερκείμενο. Οι συντελεστές φορτίου υπολογίζονται με βάση τα χαρακτηριστικά του εκτοξευόμενου σκυροδέματος, τη διάμετρο της εκσκαφής και το μέτρο ελαστικότητας του εδάφους. Μέχρι σήμερα έχουν διανοιχτεί με ολομέτωπη διάνοιξη περίπου μέτρα σήραγγας στον αριστερό κλάδο, ενώ έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη στο δεξιό κλάδο. Σήμερα προχωρούν οι εργασίες κατασκευής της μόνιμης επένδυσης της σήραγγας. Καμπύλη Fenner Pacher Μοντέλο υπολογισμού φορτίου επί της αντιστήριξης μέθοδος Erdmann

22 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 22 Φωτ. 7: Ανατολικό στόμιο σήραγγας Δωδώνης Φωτ. 8: Μεταλλότυπος κατασκευής της μόνιμης επένδυσης της σήραγγας

23 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 23 Φωτ. 9: Κτίριο Ελέγχου Σήραγγας Σ1 Ν (Ήπειρος)

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Εισηγητής : Ν. Καζίλης Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Εισηγητής : Ν. Καζίλης Χ. Γεωργανόπουλος Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Δελτίο των Σηράγγων

Το Δελτίο των Σηράγγων Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογείων Έργων (Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.) Μέλος της International Tunnelling Association (Ι.Τ.Α.) www.eesye.gr 1 Το Δελτίο των Σηράγγων Δεκέμβριος 2011 F Φωτογραφία των στομίων εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΩΔΩΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΑΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ Εισηγητής : Ι. Μάλιος ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΛΙΟΥ Α.Ε. Ιωάννινα, 15-16/10/99 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε."

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σήραγγα Σ 4 πρόκειται να ορυχθεί κατά το μεγαλύτερο τμήμα της εντός σχηματισμού φερτών γεωυλικών χαοτικής δομής με ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

«Προβλήματα από την κατασκευή του ΜΕΤΡΟ στη λειτουργία της πόλης - προτάσεις για την αντιμετώπισή τους»

«Προβλήματα από την κατασκευή του ΜΕΤΡΟ στη λειτουργία της πόλης - προτάσεις για την αντιμετώπισή τους» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Προβλήματα από την κατασκευή του ΜΕΤΡΟ στη λειτουργία της πόλης - προτάσεις για την αντιμετώπισή τους» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παραμετρική Διερεύνηση μέτρων υποστήριξης οδικής σήραγγας με αριθμητικό προσομοίωμα Μεταπτυχιακή Διατριβή Ντιούδη Αντωνία

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικών µελετών - αξιολογήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο α' υποτµήµα " ράµα - Άγιος Αθανάσιος"

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής Α Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση προωθημένης αναγνωριστικής μελέτης οδοποιίας, προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης του τμήματος Μεσορράχη - Καβάλα του Κάθετου Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΥΗΝΟΥ ΜΟΡΝΟΥ Γιάννης Μπακογιάννης Μετ. Μηχανικός στο Τµήµα Πατρών της ΕΥ Ε/ΟΣΥΕ ηµήτρης Νικολάου Πολ. Μηχ. Γενικός ιευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων ΥΠΕΧΩ Ε 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η 1η φάση του σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Εφαρµογών Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό

Οδηγίες Μελετών Εφαρµογών Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό Οδηγίες Μελετών Εφαρµογών Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό Παναγιώτης Παπαϊωάννου Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΟΜΕΣΥ ΕΑΝ, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Κωνσταντίνος Κουτσούκος Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Το Δελτίο των Σηράγγων

Το Δελτίο των Σηράγγων Το Δελτίο των Σηράγγων Δ/νση Δελτίου: Εργαστήριο Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων, Ε.Μ.Π., e-mail : antipaxos@metal.ntua.gr Νοέμβριος 2008 Δραστηριότητες της ΕΕΣΥΕ Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας Ομιλίες με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ Μ1 ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ Εισηγητής: Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΦΙΚΙΡΗΣ Ε. ΛΥΜΠΕΡΗΣ Τ. ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ,ΣΥΡΜΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ,ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ. 2009 Επιβλέποντες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004L0054 EL 07.08.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B C1 ΟΔΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 3 : Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 12-02-01-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 12-02-01-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-02-01-02 12 Σήραγγες 02 Χωµατουργικά Σηράγγων 01 ιάνοιξη Σηράγγων 02 ιάνοιξη Σηράγγων µε Μηχανικά Μέσα Ολοµέτωπης ή Σηµειακής

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 ο τμήμα»

«ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 ο τμήμα» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ τηλ.2510-227430, 2510-225770 FAX 224624 e-mail : teeam@tee.gr «ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 ο τμήμα» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ Τμήματος Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των νήσων Σίφνου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Σαντορίνης και Μυκόνου του Νοµού Κυκλάδων» ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Παραρτήματα... 2 Κατάλογος Πινάκων... 4 Κατάλογος Σχημάτων... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 6 1.1. Γενικά στοιχεία... 6 1.2. Οριοθέτηση περιοχής μελέτης... 6 1.3. Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ . ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Κρήτης - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νοµού Ρεθύµνου» ΙΟΥΝΙΟΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\ΜΕΒΟΑ\Περιφ_Κρήτης\_Ν. Ρεθύµνου\Tefhi\SoW_.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση των δημόσιων επενδύσεων παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα αλλά και διαχρονικά. Έτσι, ορισμένα κράτη-μέλη δε δίστασαν να αναθέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5.1 ΣΕ ΓΝΕΥΣΙΑΚΑ/ΣΧΙΣΤΟΓΝΕΥΣΙΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εισηγητές : Κ. ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ Γ. ΝΤΟΥΛΗΣ Ομάδα Εργασίας : Η. Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.Χ.ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Β. ΠΕΡΛΕΡΟΣ Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα