Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/ / EL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/2006 11528818 / EL"

Transcript

1 Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό Έκδοση 11/ / EL Οδηγίες λειτουργίας

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Περιεχόµενα 1 Βασικές επισηµάνσεις για το εγχειρίδιο λειτουργίας Επεξήγηση συµβόλων Οδηγίες ασφαλείας Υποδείξεις ασφαλείας για τη χρήση του VARIBLOC οµή VARIBLOC αντιεκρηκτικού τύπου οµή συσκευής Περιγραφή τύπου Πινακίδα τύπου Εκδόσεις τοποθέτησης Τοποθέτηση VARIBLOC κατηγορίας 2G και 2D VARIBLOC κατηγορίας 3G και 3D Πριν αρχίσετε Προεργασίες µετά από µακροχρόνια αποθήκευση Τοποθέτηση Επιτρεπόµενα εγκάρσια φορτία χωρίς µειωτήρα κύριας λειτουργίας Τοποθέτηση στοιχείων εξόδου Έναρξη λειτουργίας Παρακολούθηση αριθµού στροφών Τοποθέτηση και ρύθµιση του ελεγκτή στροφών WEXA/WEX Τοποθέτηση του κωδικοποιητή παλµών τάσης Τοποθέτηση γωνιακού ταχύµετρου TW, αξονικού ταχύµετρου TA Ψηφιακή αποµακρυσµένη ένδειξη στροφών Επιθεώρηση / συντήρηση Πριν αρχίσετε ιαστήµατα επιθεώρησης και συντήρησης Ελέγξτε τον φαρδύ σφηνοειδή ιµάντα Αντικαταστήστε τον φαρδύ σφηνοειδή ιµάντα Συµπληρωµατική λίπανση του άξονα ρύθµισης H, HS, NV Μέτρηση θερµοκρασίας εδράνων κύλισης Ολοκλήρωση των εργασιών επιθεώρησης/συντήρησης Λειτουργία και σέρβις Εξυπηρέτηση πελατών Βλάβη στο ρυθµιζόµενο µειωτήρα VARIBLOC Βλάβες στην παρακολούθηση στροφών WEXA/WEX ήλωση συµµόρφωσης Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες των κατηγοριών 2G και 2D Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες των κατηγοριών 3G και 3D Ευρετήριο

4 1 Βασικές επισηµάνσεις για το εγχειρίδιο λειτουργίας 1 Βασικές επισηµάνσεις για το εγχειρίδιο λειτουργίας Εισαγωγή Προϋπόθεση για τη µη ελαττωµατική λειτουργία του µηχανήµατος και για την κάλυψη εγγύησης είναι η τήρηση των οδηγιών λειτουργίας. Γι' αυτό προτού αρχίσετε να εργάζεστε µε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε, ότι οι οδηγίες λειτουργίας θα είναι προσιτές στους υπεύθυνους της εγκατάστασης και της λειτουργίας, καθώς και σε άτοµα τα οποία χρησιµοποιούν τη συσκευή µε δική τους ευθύνη. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα τεχνικά έγγραφα, τα συµβόλαια παράδοσης ή τις άλλες συµφωνίες! Ενδεδειγµένη χρήση Οι ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC προορίζονται για επαγγελµατικά και βιοµηχανικά συστήµατα και πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο σύµφωνα µε τις πληροφορίες που περιέχονται στα τεχνικά εγχειρίδια του SEW-EURODRIVE καθώς και σύµφωνα µε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην πινακίδα αναγνώρισης. Καλύπτουν τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισµούς και πληρούν τις προδιαγραφές της Οδηγίας της ΕΕ 94/9/ΕΚ και την Οδηγία της ΕΕ Περί Μηχανηµάτων 98/37/ΕΚ. Για χρήση µε άλλα φορτία πέρα από τα επιτρεπόµενα καθώς και σε εφαρµογές πέρα από τις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις θα πρέπει προηγούµενα να συνεννοηθείτε µε την εταιρία SEW-EURODRIVE. Κάθε άλλη χρήση πέρα από τις αναφερόµενες θεωρείται µη ενδεδειγµένη! Ο ηλεκτροκινητήρας που έχει συνδεθεί στο VARIBLOC δεν επιτρέπεται να λειτουργεί µε µετατροπέα συχνότητας. Ειδικευµένο προσωπικό Οι ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µπορούν να γίνουν αιτία για τραυµατισµό ατόµων και πρόκληση υλικών ζηµιών. Για αυτό όλες οι εργασίες συναρµολόγησης, εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας και συντήρησης επιτρέπεται να εκτελούνται µόνο από εκπαιδευµένα άτοµα που γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους. Το προσωπικό θα πρέπει να έχει την απαραίτητη εξειδίκευση για την αντίστοιχη εργασία και να είναι εξοικειωµένο µε την Τοποθέτηση Εγκατάσταση Έναρξη λειτουργίας Λειτουργία Συντήρηση Συντήρηση του προϊόντος. Για αυτό το σκοπό πρέπει να µελετήσετε, να κατανοήσετε και να εφαρµόζετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο εγχειρίδιο λειτουργίας και ιδιαίτερα τις υποδείξεις ασφαλείας. 4

5 Βασικές επισηµάνσεις για το εγχειρίδιο λειτουργίας 1 Αποκλεισµός ευθυνών Η τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας είναι βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των ρυθµιζόµενων µειωτήρων VARIBLOC και για την εξασφάλιση των αναφερόµενων ιδιοτήτων προϊόντος και των χαρακτηριστικών απόδοσης. Για σωµατικές βλάβες, υλικές ζηµιές και ζηµιές στην περιουσία που οφείλονται στη µη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, η SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη. H υποχρέωση εγγύησης ζηµιών δεν ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις. Ονόµατα προϊόντων και εµπορικά σήµατα Οι µάρκες και τα ονόµατα προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα σήµατα του εκάστοτε κατόχου των αντίστοιχων δικαιωµάτων. Απόρριψη (Παρακαλούµε ακολουθήστε τους ισχύοντες κανονισµούς): Η αποκοµιδή µερών του κελύφους, γραναζιών, αξόνων και αντιτριβικών εδράνων των µειωτήρων πρέπει να γίνεται ως σκραπ χάλυβα. Αυτό ισχύει και για µέρη από φαιό χυτοσίδηρο, εφ' όσον δεν πραγµατοποιείται χωριστή συλλογή. Τα άχρηστα λάδια πρέπει να συγκεντρώνονται και να ανακυκλώνονται όπως προβλέπεται. 5

6 1 Βασικές επισηµάνσεις για το εγχειρίδιο λειτουργίας Επεξήγηση συµβόλων 1.1 Επεξήγηση συµβόλων Οι υποδείξεις που περιλαµβάνονται στις οδηγίες λειτουργίας και αφορούν την ασφάλεια λειτουργίας και την προστασία, επισηµαίνονται µε τα παρακάτω σύµβολα. Κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύµα. Πιθανές συνέπειες: Σοβαρός ή θανάσιµος τραυµατισµός. Άµεσος κίνδυνος. Πιθανές συνέπειες: Σοβαρός ή θανάσιµος τραυµατισµός. Επικίνδυνη κατάσταση. Πιθανές συνέπειες: Μικροτραυµατισµοί. Επικίνδυνη κατάσταση. Πιθανές συνέπειες: Ζηµιά στον ηλεκτροκινητήρα ή στο περιβάλλον λειτουργίας του. Συµβουλές για τις εφαρµογές και χρήσιµες πληροφορίες. Σηµαντικές πληροφορίες για την αντιεκρηκτική προστασία. 6

7 Οδηγίες ασφαλείας Υποδείξεις ασφαλείας για τη χρήση του VARIBLOC 2 2 Οδηγίες ασφαλείας 2.1 Υποδείξεις ασφαλείας για τη χρήση του VARIBLOC Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν τη χρήση ρυθµιζόµενων µειωτήρων. Για τη λειτουργία των ρυθµιζόµενων µειωτήρων, παρακαλούµε να συµβουλεύεστε και τις οδηγίες ασφαλείας για µειωτήρες και κινητήρες που περιέχονται στις αντίστοιχες οδηγίες λειτουργίας. Παρακαλούµε, λάβετε επίσης υπόψη σας τις συµπληρωµατικές οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται στις επί µέρους ενότητες του παρόντος εγχειριδίου. Τα εκρηκτικά µείγµατα αερίων ή η συγκέντρωση σκόνης σε συνδυασµό µε τα καυτά, ηλεκτροφόρα και κινούµενα µέρη των ηλεκτρικών µηχανών µπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς ή και θανάσιµους τραυµατισµούς. Πρόσθετος εξοπλισµός Η συναρµολόγηση, η σύνδεση, η έναρξη της λειτουργίας καθώς και οι εργασίες συντήρησης και επισκευής στο ρυθµιζόµενο µειωτήρα VARIBLOC καθώς και στον πρόσθετο ηλεκτρικό εξοπλισµό επιτρέπεται να εκτελούνται µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό και τηρώντας τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις πινακίδες υποδείξεων που υπάρχουν στον ρυθµιζόµενο µειωτήρα/ρυθµιζόµενο ηλεκτροµειωτήρα όλα τα υπόλοιπα έγγραφα µελέτης του έργου, τις οδηγίες λειτουργίας και τα διαγράµµατα συνδεσµολογίας που αφορούν τον ηλεκτροκινητήρα. τις συγκεκριµένες διατάξεις και τις απαιτήσεις που ισχύουν για την εγκατάσταση τις ισχύουσες εθνικές/τοπικές διατάξεις Ανταποκρίνονται σε ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές: EN50014 EN50018 για βαθµό προστασίας ανάφλεξης "d" EN50019 για βαθµό προστασίας ανάφλεξης "e" EN50020 Αυτοπροστασία "i" EN /EN "Ηλεκτρικός εξοπλισµός για χρήση σε χώρους µε εύφλεκτη σκόνη" Για τη σύνδεση πρόσθετων ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει, εκτός από τους γενικούς κανονισµούς εγκατάστασης, να τηρηθούν και οι παρακάτω διατάξεις κατά EleXV 1 (ή άλλου εθνικού προτύπου): EN "Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε χώρους µε κίνδυνο έκρηξης" EN "Ηλεκτρικά µέσα λειτουργίας για τη χρήση σε περιοχές µε εύφλεκτη σκόνη" DIN VDE "Λειτουργία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων" ή άλλους εθνικούς κανονισµούς DIN VDE 0100 "Ανέγερση εγκαταστάσεων υψηλής τάσης έως 1000 V" ή άλλους εθνικούς κανονισµούς Απαιτήσεις που αφορούν την εγκατάσταση Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τις κατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος µπορείτε να τα βρείτε στην πινακίδα αναγνώρισης και στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να λαµβάνονται υπόψη! Οδηγίες λειτουργίας Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία 7

8 3 οµή VARIBLOC αντιεκρηκτικού τύπου οµή συσκευής 3 οµή VARIBLOC αντιεκρηκτικού τύπου 3.1 οµή συσκευής [8] [1] [7] [6] [2] [3] [4] [5] Εικόνα 1: οµή VARIBLOC αντιεκρηκτικού τύπου 60415AXX [1] ιάταξη γωνιακής ρύθµισης [2] Ρυθµιζόµενη δίσκοι (τροχαλία) [3] Πλατύς σφηνοειδής ιµάντας [4] Κάλυµµα ρουλεµάν µε οπή µε σπείρωµα M12X1 [5] Κάλυµµα δύο τµηµάτων του ρυθµιζόµενου µειωτήρα [6] Μειωτήρας στροφών [7] Φλάντζα εξόδου [8] Ηλεκτροκινητήρας µετάδοσης κίνησης 8

9 οµή VARIBLOC αντιεκρηκτικού τύπου Περιγραφή τύπου Περιγραφή τύπου Το παρακάτω παράδειγµα δείχνει το σχήµα για τον κωδικό τύπου VU 21B H WEX II2G edt 90L 4 TF Αισθητήρας θερµοκρασίας Αριθµός πόλων κινητήρα Μέγεθος ηλεκτροκινητήρα Σειρά τύπων κινητήρα Αντιεκρηκτικός τύπος σύµφωνα µε την κατηγορία II2G Ελεγκτής στροφών ιάταξη γωνιακής ρύθµισης Μέγεθος ρυθµιζόµενου µειωτήρα VARIBLOC, το B χαρακτηρίζει την έκδοση για λειτουργία σε περιβάλλον µε υγρασία Σειρά ρυθµιζόµενων µειωτήρων VARIBLOC, µετάδοση ισχύος σχήµατος U 9

10 3 οµή VARIBLOC αντιεκρηκτικού τύπου Πινακίδα τύπου 3.3 Πινακίδα τύπου Παράδειγµα Typ Nr. n a M a IM r/min Nm VZF11/A/H/WEX/C/II2G / /57 M4 Bruchsal / Germany R n e P e kg 1: r/min Bedienungsanleitung muss beachtet werden Zum Einbau in Komplettantrieb i = 168 FAF37 VZ11/H/WEX/C/II2G edt90s4/tf/c II2G / T3 Lagerfett synth. KHC2R Made in Germany kw Εικόνα 2: Πινακίδα τύπου 60414AXX Τύπος Αρ. n a M a IM R n e P e kg i Κωδικός τύπου Κωδικός παραγγελίας πελάτη ελάχιστες και µέγιστες στροφές εξόδου Ροπή εξόδου στις ελάχιστες και µέγιστες στροφές εξόδου Τοποθέτηση Περιοχή ρύθµισης Στροφές εισόδου Ισχύς εισόδου Βάρος Σχέση µετάδοσης 10

11 οµή VARIBLOC αντιεκρηκτικού τύπου Εκδόσεις τοποθέτησης Εκδόσεις τοποθέτησης [7] [1] [2] [3] [6] [4] [5] Εικόνα 3: Γενική επισκόπηση εκδόσεων τοποθέτησης 51837AXX [1] Κινητήρας [2] Καπάκι εδράνων µε οπή σπειρώµατος M12X1 (βασική έκδοση) [3] Γωνιακό ταχύµετρο TW [4] Αξονικό ταχύµετρο TA [5] Κωδικοποιητής παλµών τάσης IGEX [6] ιάταξη ρύθµισης µε χειροτροχό και ένδειξη θέση HS [7] ιάταξη ρύθµισης µε χειροτροχό H (βασική έκδοση) / µε ελεύθερο ακραξόνιο NV 11

12 4 Τοποθέτηση VARIBLOC κατηγορίας 2G και 2D 4 Τοποθέτηση Για την τοποθέτηση του ρυθµιζόµενου µειωτήρα θα πρέπει να ακολουθήσετε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας της σελίδας 8! Μη ρυθµίζετε ποτέ το ρυθµιζόµενο κινητήρα όταν αυτός είναι ακινητοποιηµένος (πρόκληση ζηµιών στη διάταξη ρύθµισης και στον πλατύ σφηνοειδή ιµάντα)! 4.1 VARIBLOC κατηγορίας 2G και 2D Γενικές οδηγίες Οι αντιεκρηκτικοί ρυθµιζόµενοι µειωτήρες SEW της σειράς VARIBLOC ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές κατασκευής της οµάδας συσκευών II, κατηγορίας 2G (προστασία σε περιβάλλον εκρηκτικών αερίων) και 2D (προστασία σε περιβάλλον εκρηκτικής σκόνης). Προορίζονται για χρήση στη ζώνη 1 και 21. Ο ρυθµιζόµενος µειωτήρας SEW µε αντιεκρηκτική προστασία της σειράς VARIBLOC 51 ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές κατασκευής της οµάδας συσκευών II, κατηγορίας 2G (προστασία σε περιβάλλον εκρηκτικών αερίων). Προορίζεται για τη χρήση στη ζώνη 1. Οι ρυθµιζόµενοι µειωτήρες SEW µε αντιεκρηκτική προστασία, της σειράς VARIBLOC 01-51, διαθέτουν στο βασικό τους εξοπλισµό µία οπή σπειρώµατος M12x1 για την τοποθέτηση ενός κωδικοποιητή παλµών τάσης. Κατηγορία προστασίας Στην κατηγορία 2D επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο οι ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC κλειστού τύπου. Αυτή η έκδοση αντιστοιχεί στην κατηγορία προστασίας IP6X κατά EN Κωδικός "X" Εάν µετά από τον αριθµό πιστοποιητικού στη δήλωση συµµόρφωσης ή στο πιστοποιητικό ελέγχου πρωτοτύπου της ΕΕ εµφανίζεται ο κωδικός "X", αυτό σηµαίνει ότι το πιστοποιητικό περιέχει ειδικούς όρους για την ασφαλή χρήση των ρυθµιζόµενων µειωτήρων. Κατηγορία θερµοκρασίας Θερµοκρασία επιφανείας Θερµοκρασία περιβάλλοντος Ισχύς και ροπή εξόδου Οι ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC, κατηγορίας 2G (προστασία σε περιβάλλον εκρηκτικών αερίων), είναι εγκεκριµένοι για την κατηγορία θερµοκρασίας T3. Την κατηγορία θερµοκρασίας του ρυθµιζόµενου µειωτήρα µπορείτε να βρείτε στην πινακίδα τύπου. Η θερµοκρασία επιφανείας στους ρυθµιζόµενους µειωτήρες VARIBLOC, κατηγορία 2D (προστασία σε περιβάλλον εκρηκτικής σκόνης), ανέρχεται µέχρι τους 200 C. Ο λειτουργός της εγκατάστασης θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το πάχος στρώµατος της συσσωρευµένης σκόνης δεν θα περνά τα 5 mm, σύµφωνα µε το EN Οι ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC των κατηγοριών 2G και 2D µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος από 20 C ως +40 C. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση των ονοµαστικών τιµών της ισχύος εξόδου και αντίστοιχα, της ροπής εξόδου. Οι ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC των κατηγοριών 2G και 2D επιτρέπεται να τεθούν σε λειτουργία µόνο µαζί µε κατάλληλη µονάδα παρακολούθησης στροφών. Ο ελεγκτής στροφών θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί και ρυθµιστεί σωστά (βλέπε κεφ. "Έναρξη λειτουργίας"). Πριν από την έναρξη της λειτουργίας επιβεβαιώστε την αποτελεσµατικότητα της µονάδας παρακολούθησης στροφών. 12

13 Τοποθέτηση VARIBLOC κατηγορίας 3G και 3D VARIBLOC κατηγορίας 3G και 3D Γενικές οδηγίες Οι αντιεκρηκτικοί ρυθµιζόµενοι µειωτήρες SEW της σειράς VARIBLOC ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές κατασκευής της οµάδας συσκευών II, κατηγορίας 3G (προστασία σε περιβάλλον εκρηκτικών αερίων) και 3D (προστασία σε περιβάλλον εκρηκτικής σκόνης). Προορίζονται για χρήση στη ζώνη 2 και 22. Οι ρυθµιζόµενοι µειωτήρες SEW µε αντιεκρηκτική προστασία, της σειράς VARIBLOC 01-51, διαθέτουν στο βασικό τους εξοπλισµό µία οπή σπειρώµατος M12x1 για την τοποθέτηση ενός κωδικοποιητή παλµών τάσης. Κατηγορία θερµοκρασίας Θερµοκρασία επιφανείας Θερµοκρασία περιβάλλοντος Ισχύς και ροπή εξόδου Οι ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC, κατηγορίας 3G (προστασία σε περιβάλλον εκρηκτικών αερίων), είναι εγκεκριµένοι για την κατηγορία θερµοκρασίας T4. Την κατηγορία θερµοκρασίας του ρυθµιζόµενου µειωτήρα µπορείτε να βρείτε στην πινακίδα τύπου. Η θερµοκρασία επιφανείας στους ρυθµιζόµενους µειωτήρες VARIBLOC, κατηγορία 3D (προστασία σε περιβάλλον εκρηκτικής σκόνης), ανέρχεται µέχρι τους 135 C. Ο λειτουργός της εγκατάστασης θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το πάχος στρώµατος της συσσωρευµένης σκόνης δεν θα περνά τα 5 mm, σύµφωνα µε το EN Οι ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC των κατηγοριών 3G και 3D µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος από 20 C ως +40 C. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση των ονοµαστικών τιµών της ισχύος εξόδου και αντίστοιχα, της ροπής εξόδου. Ο λειτουργός της εγκατάστασης θα πρέπει να αποκλείσει το ενδεχόµενο υπερβολικής καταπόνησης ή εµπλοκής του άξονα εξόδου του ρυθµιζόµενου µειωτήρα. Εάν στην κανονική λειτουργία δεν µπορεί να αποκλειστεί η υπερβολική καταπόνηση του VARIBLOC ως συσκευή της κατηγορίας 3G ή 3D, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένας µειωτήρας VARIBLOC µε κατάλληλη µονάδα παρακολούθησης στροφών (βλέπε κεφ. Έναρξη λειτουργίας "Παρακολούθηση στροφών). 4.3 Πριν αρχίσετε Ο ηλεκτροκινητήρας επιτρέπεται να εγκατασταθεί µόνο εφόσον: είναι βέβαιο ότι ικανοποιούνται οι εξής απαιτήσεις: Θερµοκρασία περιβάλλοντος µεταξύ 20 C και +40 C, δεν υπάρχει πιθανά εκρηκτικό περιβάλλον, λάδια, οξέα, αέρια, αναθυµιάσεις, ακτινοβολία, κλπ. κατά την εγκατάσταση έχει ελεγχθεί ο βαθµός προστασίας IP5X κατά EN60529 στο VARIBLOC της κατηγορίας 2D οι πληροφορίες που αναγράφονται στην πινακίδα αναγνώρισης του µειωτήρα στροφών συµφωνούν µε τις επιτρεπτές συνθήκες χρήσης της αντιεκρηκτικής συσκευής (οµάδα µονάδας, κατηγορία, ζώνη, τάξη θερµοκρασίας, µέγιστη θερµοκρασία επιφάνειας). τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα ισχύος του κινητήρα πρέπει να συµφωνούν µε το δίκτυο τάσης ο ηλεκτροκινητήρας είναι ανέπαφος (δεν έχει πάθει ζηµιές κατά τη µεταφορά ή την αποθήκευσή του) 13

14 4 Τοποθέτηση Προεργασίες µετά από µακροχρόνια αποθήκευση 4.4 Προεργασίες µετά από µακροχρόνια αποθήκευση Ρυθµιζόµενος µειωτήρας Προσοχή, κίνδυνος βλαβών υλικού Μην αφήνετε το διαλυτικό να έλθει σε επαφή µε τα χείλη στεγανοποίησης από τις τσιµούχες του λαδιού ή µε τον πλατύ σφηνοειδή ιµάντα! Γράσα για έδρανα Οι επιφάνειες των αξόνων και των φλαντζών εξόδου πρέπει να είναι εντελώς απαλλαγµένες από αντισκωριακά µέσα, ρύπους ή άλλες ακαθαρσίες (χρησιµοποιήστε διαλυτικό του εµπορίου). Προσέξτε: Σε χρόνους αποθήκευσης Ã 1 έτος µειώνεται η διάρκεια χρήσης του γράσου των εδράνων Πρέπει να τοποθετηθεί ο πλατύς σφηνοειδής ιµάντας που συνοδεύει τη µονάδα. Αντιτριβικό έδρανο του µειωτήρα Θερµοκρασία περιβάλλοντος Βάση Αρχική πλήρωση Κατασκευαστής 20 C έως +40 C συνθ. Mobiltemp SHC 100 Mobil 4.5 Τοποθέτηση Ο ρυθµιζόµενος µειωτήρας, ή αντίστοιχα ο ρυθµιζόµενος ηλεκτροµειωτήρας, επιτρέπεται να τοποθετηθεί µόνο επάνω σε µία επίπεδη, άκαµπτη και χωρίς κραδασµούς υποκατασκευή. Μη στερεώνετε τις βάσεις του περιβλήµατος και τη φλάντζα σύνδεσης µεταξύ τους. 1) Το VARIBLOC στην έκδοση HS (χειροτροχός µε ένδειξη θέσης) θα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι, ώστε ο άξονας ρύθµισης να βρίσκεται σε οριζόντια θέση, διαφορετικά δεν θα λειτουργεί η ένδειξη θέσης. Η βαλβίδες εξαερισµού θα πρέπει να επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση! Στους ρυθµιζόµενους µειωτήρες της κατηγορίας 2G, 3G και 3D θα πρέπει πριν από τη λειτουργία να αφαιρεθεί η πλαστική τάπα της οπής συµπυκνωµάτων που υπάρχει στο χαµηλότερο σηµείο (κίνδυνος διάβρωσης)! Στους ρυθµιζόµενους µειωτήρες της κατηγορίας 2D δεν επιτρέπεται να αφαιρεθεί η πλαστική τάπα από την οπή συµπυκνωµάτων που υπάρχει στο χαµηλότερο σηµείο. Ευθυγραµµίστε προσεκτικά το ρυθµιζόµενο µειωτήρα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη µη επιτρεπτών καταπονήσεων στους άξονες εξόδου (τηρήστε τις επιτρεπτές τιµές φορτίου προβόλου και αξονικής δύναµης!). Μην κτυπάτε µε σφυρί ή άλλο µέσο το ακραξόνιο. Χρησιµοποιήστε κατάλληλο κάλυµµα για να προστατεύσετε τους τύπους κατακόρυφης τοποθέτησης, από εισχώρηση αντικειµένων ή υγρών (προστατευτικό κάλυµµα C)! Σε επίπεδα κουτιά ρυθµίσεων, θα πρέπει το έλασµα αερισµού που υπάρχει στην επάνω πλευρά, να καλυφθεί µε το κάλυµµα που περιλαµβάνεται στο πλαίσιο παράδοσης. Εξασφαλίστε την απρόσκοπτη παροχή αέρα ψύξης και εµποδίστε την αναρρόφηση αέρα, ο οποίος έχει θερµανθεί από άλλες συσκευές. Η θερµοκρασία του αέρα ψύξης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 40 C. 1) Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα επιπεδότητας για τη στερέωση φλάντζας (ενδεικτικές τιµές βασιζόµενες στο DIN ISO 1101): σε Ζ φλάντζα mm µέγ. σφάλµα 0,2... 0,5 mm 14

15 Τοποθέτηση Τοποθέτηση 4 Τοποθέτηση σε υγρούς χώρους ή στο ύπαιθρο Για χρήση σε υγρούς χώρους ή στο ύπαιθρο µπορούν να διατεθούν µειωτήρες VARIBLOC µε αντιδιαβρωτική προστασία (έκδοση Β). Οποιαδήποτε ζηµιά στη βαφή (π.χ. στη βαλβίδα εξαερισµού) πρέπει να επισκευαστεί. Είσοδος καλωδίου, κοχλίωση καλωδίου Κατά την παράδοση, όλες οι είσοδοι καλωδίων είναι κλεισµένες µε ασφαλιστικές τάπες πιστοποίησης ATEX. Για τη δηµιουργία της σωστής εισόδου καλωδίου θα πρέπει να αντικαταστήσετε τις ασφαλιστικές τάπες µε κοχλιώσεις καλωδίων µε σφιγκτήρα, πιστοποίησης ATEX. Η κοχλίωση του καλωδίου πρέπει να επιλέγεται ανάλογα µε την εξωτερική διάµετρο του χρησιµοποιούµενου καλωδίου. Όλες οι είσοδοι καλωδίων που δεν χρειάζονται, µετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης πρέπει να σφραγίζονται µε τάπες πιστοποίησης ATEX. Καλύψτε τα σπειρώµατα των σφιγκτήρων καλωδίων και τις βιδωτές τάπες µε στεγανοποιητικό υλικό και σφίξτε τα καλά. Στεγανοποιήστε καλά τις εισόδους καλωδίων. Πριν από την επανασυναρµολόγηση, καθαρίστε καλά τις επιφάνειες στεγανοποίησης του κουτιού ακροδεκτών και του καλύµµατος του κουτιού ακροδεκτών. Τοποθετήστε καινούριες φλάντζες συναρµογής για να αντικαταστήσετε όσες φλάντζες έχουν παρουσιάσει ρωγµές! Βαφή µειωτήρα Εάν πρόκειται να βαφτεί τµήµα της επιφάνειας ή ολόκληρη η επιφάνεια του ηλεκτροµειωτήρα, βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα εξαερισµού και οι τσιµούχες λαδιού έχουν καλυφθεί πολύ προσεκτικά. Μετά το τέλος των εργασιών βαφής πρέπει να αφαιρεθούν οι µονωτικές ταινίες. Απαραίτητα εργαλεία / Βοηθητικά µέσα Σετ κλειδιών ιάταξη τοποθέτησης Εξαρτήµατα συναρµογής (δίσκοι, αποστατικοί δακτύλιοι) Υλικό στερέωσης για τα στοιχεία εξόδου Ανοχές κατά τις εργασίες τοποθέτησης Ανοχή διαµέτρου σύµφωνα µε DIN 748 ISO k6 σε συµπαγείς άξονες µε d, d1 Â 50 mm ISO k7 σε συµπαγείς άξονες µε d, d1 > 50 mm Οπή κέντρου κατά DIN 332, σχήµα DR. Ανοχή πατούρας κεντραρίσµατος κατά DIN ISO j6 σε b1 Â 230 mm ISO h6 σε b1> 230 mm 15

16 4 Τοποθέτηση Επιτρεπόµενα εγκάρσια φορτία χωρίς µειωτήρα κύριας λειτουργίας 4.6 Επιτρεπόµενα εγκάρσια φορτία χωρίς µειωτήρα κύριας λειτουργίας Η χρήση του ρυθµιζόµενου µειωτήρα VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία είναι δυνατή και χωρίς µειωτήρα κύριας λειτουργίας. Τα επιτρεπόµενα εγκάρσια φορτία στον άξονα εξόδου παρουσιάζονται στα διαγράµµατα που ακολουθούν, συναρτήσει των στροφών λειτουργίας. Καθορισµός της άσκησης εγκάρσιου φορτίου Η καµπύλη των εγκάρσιων φορτίων που παρουσιάζεται στα διαγράµµατα, αναφέρεται σε άσκηση του φορτίου στο κέντρο του ακραξονίου, σύµφωνα µε την εικόνα που ακολουθεί. Εάν η δύναµη δεν ασκείται στο κέντρο του ακραξονίου, θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε τη SEW-EURODRIVE για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τα επιτρεπόµενα εγκάρσια φορτία. F R l/2 d l 50248AXX Εικόνα 4: Καθορισµός της άσκησης εγκάρσιου φορτίου F R = επιτρεπόµενη εγκάρσια δύναµη µε άσκηση στο κέντρο του ακραξονίου 16

17 Τοποθέτηση Επιτρεπόµενα εγκάρσια φορτία χωρίς µειωτήρα κύριας λειτουργίας 4 F R [N] VU/VZ01 VU/VZ11 VU/VZ21 VU/VZ n [100/min] 50241AXX F R [N] VU41,VZ41 VU n [100/min] 50242AXX 17

18 4 Τοποθέτηση Τοποθέτηση στοιχείων εξόδου 4.7 Τοποθέτηση στοιχείων εξόδου Η εικόνα που ακολουθεί, δείχνει ένα παράδειγµα ενός εργαλείου τοποθέτησης για τη συναρµολόγηση συνδέσµων ή πληµνών στα ακραξόνια του ρυθµιζόµενου µειωτήρα ή του κινητήρα. Ενδεχοµένως µπορεί να παραληφθεί το αξονικό έδρανο του εργαλείου τοποθέτησης AXX Εικόνα 5: Παράδειγµα µίας διάταξης τοποθέτησης [1] Ακραξόνιο µειωτήρα στροφών [3] Πλήµνη συνδέσµου [2] Αξονικό έδρανο Το επόµενο σχήµα δείχνει τη σωστή διάταξη της συναρµολόγησης Β ενός γραναζιού ή µιας τροχαλίας για την αποφυγή ανεπίτρεπτα µεγάλων εγκάρσιων δυνάµεων. [1] [1] 05821AXX Εικόνα 6: ιάταξη συναρµολόγησης ενός γραναζιού ή µιας τροχαλίας [A] Λάθος [1] Πλήµνη [B] σωστά Για την τοποθέτηση στοιχείων εισόδου και εξόδου, χρησιµοποιήστε οπωσδήποτε µια διάταξη τοποθέτησης (βλέπε εικόνα 03371BXX). Για την εφαρµογή στο ακραξόνιο χρησιµοποιήστε την υπάρχουσα κεντρική οπή µε σπείρωµα. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να περνάτε τις τροχαλίες ιµάντα, τους συνδέσµους, τα πινιόν, κλπ. πάνω στο ακραξόνιο κτυπώντας τα µε σφυρί (ζηµιά στα έδρανα, στο περίβληµα και στον άξονα!). Στην περίπτωση που χρησιµοποιείτε τροχαλίες µε ιµάντες εφαρµόστε τη σωστή τάση στους ιµάντες σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Τα στοιχεία µετάδοσης ισχύος πρέπει να ζυγοσταθµίζονται µετά την τοποθέτηση και δεν πρέπει να αναπτύσσουν υπερβολικές ακτινικές ή αξονικές δυνάµεις (βλέπε 05821AXX / επιτρεπτές τιµές, βλέπε κατάλογο "Ηλεκτροµειωτήρες"). 18

19 Τοποθέτηση Τοποθέτηση στοιχείων εξόδου 4 Η τοποθέτηση γίνεται πιο εύκολα αν προηγούµενα επαλείψετε το στοιχείο εξόδου µε λιπαντικό ή αν το θερµάνετε για λίγο (στους 80 C 100 C). Τοποθέτηση συνδέσµων Οι σύνδεσµοι πρέπει να τοποθετούνται και να ζυγοσταθµίζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες που δίνουν οι κατασκευαστές: α) Μέγιστη και ελάχιστη απόσταση b) Αξονική µετατόπιση c) Γωνιακή µετατόπιση a) b) c) 03356AXX Εικόνα 7: Ανοχές και αποκλίσεις ευθυγράµµισης κατά την τοποθέτηση του συνδέσµου Τα στοιχεία εισόδου και εξόδου, όπως τροχαλίες µε ιµάντα, σύνδεσµοι κλπ. πρέπει να διαθέτουν διάταξη προστασίας από επαφή! 19

20 5 I 0 Έναρξη λειτουργίας Παρακολούθηση αριθµού στροφών 5 Έναρξη λειτουργίας 5.1 Παρακολούθηση αριθµού στροφών Η λειτουργία του ρυθµιζόµενου µειωτήρα της κατηγορίας 2G ή 2D χωρίς παρακολούθηση στροφών δεν επιτρέπεται! Βασική έκδοση Στη βασική έκδοση του ρυθµιζόµενου µειωτήρα VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία υπάρχει ένα σπείρωµα M12x1 για την υποδοχή ενός κωδικοποιητή παλµών τάσης στο καπάκι εδράνων του ρυθµιζόµενου µειωτήρα. Ο λειτουργός του µηχανήµατος θα πρέπει να διαθέσει και να εγκαταστήσει τον ελεγκτή στροφών και τον κωδικοποιητή παλµών τάσης (βλέπε σελίδα 26 "Τοποθέτηση του κωδικοποιητή παλµών τάσης"). Πρόσθετες εκδόσεις Μπορούν να υλοποιηθούν οι παρακάτω πρόσθετες εκδόσεις παρακολούθησης στροφών: 1. WEXA: Ελεγκτής στροφών (µε ηλεκτρονικό σύστηµα αξιολόγησης) µε κωδικοποιητή παλµών τάσης IGEX και ψηφιακή αποµακρυσµένη ένδειξη στροφών. 2. WEX: Ελεγκτής στροφών (µε ηλεκτρονικό σύστηµα αξιολόγησης) µε κωδικοποιητή παλµών τάσης IGEX. 3. IGEX: Σ' αυτή την έκδοση περιλαµβάνεται µόνο ο κωδικοποιητής παλµών τάσης IGEX στο πλαίσιο παράδοσης. Ο ελεγκτής στροφών πρέπει να διατεθεί και να εγκατασταθεί από το λειτουργό. Στοιχεία κατασκευαστή Στοιχεία του ελεγκτή στροφών έκδοσης WEXA/WEX: Κατασκευαστής: Εταιρία Pepperl + Fuchs, Mannheim Τύπος: KFU8-UFC-Ex1.D Βοηθητική τάση: DC V / AC V Αριθµός πιστοποιητικού ATEX: TÜV 99 ATEX 1471 Στοιχεία του κωδικοποιητή παλµών τάσης, έκδοσης WEXA/WEX/IGEX Κατασκευαστής: Εταιρία Pepperl + Fuchs, Mannheim Τύπος: NCB2-12GM35-N0 κατά DIN (NAMUR) Κέλυφος: M12x1 Αριθµός πιστοποιητικού ATEX: TÜV 99 ATEX

21 Έναρξη λειτουργίας Τοποθέτηση και ρύθµιση του ελεγκτή στροφών WEXA/WEX I Τοποθέτηση και ρύθµιση του ελεγκτή στροφών WEXA/WEX Ο ελεγκτής στροφών πρέπει να βρίσκεται έξω από την επικίνδυνη περιοχή έκρηξης. Όλες οι επόµενες οδηγίες εγκατάστασης και ρύθµισης αφορούν τον ελεγκτή στροφών ή αντίστοιχα τον κωδικοποιητή παλµών τάσης τύπου WEXA/ WEX. Αν ο ελεγκτής στροφών τύπου WEXΑ/WEX που σας παραδόθηκε διαφέρει, θα πρέπει να τον τοποθετήσετε και να τον θέσετε σε λειτουργία σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σ' αυτή την περίπτωση θα βρείτε στην ενότητα "Τοποθέτηση και ρύθµιση διαφορετικών ελεγκτών στροφών" (βλέπε επόµενες σελίδες) υποδείξεις για τον υπολογισµό των στροφών ή της συχνότητας ζεύξης. 1. Πριν από την έναρξη της τοποθέτησης µελετήστε το εγχειρίδιο λειτουργίας του κατασκευαστή του ελεγκτή στροφών! 2. Πραγµατοποιήστε τη βασική ρύθµιση του ελεγκτή στροφών σύµφωνα µε τις οδηγίες χειρισµού του κατασκευαστή του ελεγκτή στροφών (βλέπε πίνακα "Συχνότητα ζεύξης VARIBLOC " στη σελίδα 24). Η ρύθµιση θα πρέπει να επιφέρει την απενεργοποίηση του ηλεκτροκινητήρα σε περίπτωση παραβίασης των ορίων συχνότητας ή στροφών που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. Ο αισθητήρας που είναι ενσωµατωµένος στον ρυθµιζόµενο µειωτήρα παράγει 2 παλµούς µε κάθε περιστροφή του άξονα του ρυθµιζόµενου µειωτήρα. Αν οι στροφές του ρυθµιζόµενου µειωτήρα µειωθούν κάτω από τις στροφές ενεργοποίησης, ο ηλεκτροκινητήρας πρέπει να αποσυνδεθεί αµέσως από την τάση τροφοδοσίας. Πριν από τη νέα έναρξη της λειτουργίας του ρυθµιζόµενου µειωτήρα πρέπει να επιλυθεί το πρόβληµα και ο ρυθµιζόµενος µειωτήρας να παραµείνει ακίνητος τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν δεν µπορείτε να αποκλείσετε µε βεβαιότητα πως έγινε κάποιος λανθασµένος χειρισµός, θα πρέπει να εγκαταστήσετε έναν αυτόµατο µηχανισµό αναστολής της ενεργοποίησης ώστε να διασφαλίζεται αυτό το διάστηµα. Αν µετά την επανενεργοποίηση του ρυθµιζόµενου µειωτήρα εκδηλωθούν κραδασµοί ή αυξηµένοι θόρυβοι λειτουργίας, κατά την εµπλοκή υπέστη φθορά ο σφηνοειδής ιµάντας και πρέπει να τον αντικαταστήσετε (δείτε κεφάλαιο "Επιθεώρηση / συντήρηση" αλλαγή ιµάντα). 21

22 5 I 0 Έναρξη λειτουργίας Τοποθέτηση και ρύθµιση του ελεγκτή στροφών WEXA/WEX Το ρελέ 2 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ενός προειδοποιητικού σήµατος ή για τον έλεγχο της εγκατάστασης (αντιστοίχιση ακροδεκτών 16-18). Το παρακάτω σχέδιο συνδεσµολογίας δείχνει µια πιθανή σύνδεση του ελεγκτή στροφών. BU 2- BN 1+ 3~ EX L /4-20mA DC V AC V Arrêt OFF Aus Marche On Ein L(+) L1 L2 L3 N Εικόνα 8: Σύνδεση του ελεγκτή στροφών WEXA/WEX 0V 60285AXX [1] Αισθητήρας + [14] γεφύρωση εκκίνησης [3] Αισθητήρας [23] Τροφοδοσία τάσης 24 V DC, + [10] Ρελέ 1 (κοινή σύνδεση) [24] Τροφοδοσία τάσης 24 V DC, [11] Ρελέ 1 (κλείσιµο) [19] Έξοδος σύνδεσης + [12] Ρελέ 1 (άνοιγµα) [20] Έξοδος σύνδεσης 22

23 Έναρξη λειτουργίας Τοποθέτηση και ρύθµιση του ελεγκτή στροφών WEXA/WEX I 0 5 Μπροστινή πλευρά του ελεγκτή στροφών Η διάρκεια γεφύρωσης της εκκίνησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα 5 δευτερόλεπτα. Αυτή η ρύθµιση πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνει προσεκτικά και στο τέλος να ελεγχθεί µε µια µέτρηση! 50999AXX Εικόνα 9: Ελεγκτής στροφών έκδοσης WEXA/WEX Μπροστινή πλευρά του ελεγκτή στροφών: LED σε CHK 1 (κίτρινη/κόκκινη) για ένδειξη των παλµών εισόδου (αναβοσβήνει κίτρινη µε τον παλµό), µιας διαταραχής εισόδου (αναβοσβήνει κόκκινη) και µιας βλάβης (κόκκινη διαρκώς) LED PWR (πράσινη) για ένδειξη της τάσης τροφοδοσίας LED OUT 1 (κίτρινη) για ένδειξη ενεργού ρελέ 1 LED OUT 2 (κίτρινη) για ένδειξη ενεργού ρελέ 2 LED OUT 3 (κίτρινη) για ένδειξη ενεργού τρανζίστορ RS232 σειριακή θύρα RS 232 σύνδεσης ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή για ρύθµιση των παραµέτρων και για διάγνωση του UFC µε το πρόγραµµα PACTware Οθόνη µια οθόνη για ένδειξη των τιµών µέτρησης και των µηνυµάτων βλάβης και για ένδειξη της κατάστασης παραµέτρων 23

24 5 I 0 Έναρξη λειτουργίας Τοποθέτηση και ρύθµιση του ελεγκτή στροφών WEXA/WEX Συχνότητα ζεύξης VARIBLOC Τύπος VU/VUF01 VZ/VZF01 VU/VUF11 VZ/VZF11 VU/VUF21 VZ/VZF21 VU/VUF31 VZ/VZF31 VU/VUF41 VZ/VZF41 VU51 Συχνότητα κινητήρα αριθµός πόλων µοτέρ Συχνότητα ζεύξης IGEX Στροφές εξόδου του ρυθµιζόµενου µειωτήρα [Hz] [Hz] [σ.α.λ.]

25 Έναρξη λειτουργίας Τοποθέτηση και ρύθµιση του ελεγκτή στροφών WEXA/WEX I 0 5 Τοποθέτηση και ρύθµιση ενός διαφορετικού ελεγκτή στροφών Εάν χρησιµοποιηθούν άλλοι ελεγκτές στροφών, θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν µία αυτοπροστατευόµενη είσοδο αισθητήρα (χαρακτηριστικό χρώµα: µπλε) για την αξιολόγηση των αισθητήρων σύµφωνα µε το DIN (NAMUR) και να έχει έγκριση για λειτουργία αυτού του αισθητήρα σε πιθανά εκρηκτικό περιβάλλον. Ο κωδικοποιητής παλµών τάσης (αισθητήρας) διαθέτει κατά κανόνα ένα µπλε καλώδιο σύνδεσης και πρέπει να ανταποκρίνεται στο DIN (NAMUR). Ο αντίστοιχος αριθµός ελέγχου µπορεί να βρίσκεται στον κωδικοποιητή παλµών τάσης ή στο καλώδιο σύνδεσης. Αν οι στροφές του ρυθµιζόµενου µειωτήρα µειωθούν κάτω από τις στροφές ενεργοποίησης, ο ηλεκτροκινητήρας πρέπει να αποσυνδεθεί αµέσως από την τάση τροφοδοσίας. Πριν από τη νέα έναρξη της λειτουργίας του ρυθµιζόµενου µειωτήρα πρέπει να επιλυθεί το πρόβληµα και ο ρυθµιζόµενος µειωτήρας να παραµείνει ακίνητος τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν δεν µπορείτε να αποκλείσετε µε βεβαιότητα πως έγινε κάποιος λανθασµένος χειρισµός, θα πρέπει να εγκαταστήσετε έναν αυτόµατο µηχανισµό αναστολής της ενεργοποίησης ώστε να διασφαλίζεται αυτό το διάστηµα. Αν µετά την επανενεργοποίηση του ρυθµιζόµενου µειωτήρα εκδηλωθούν κραδασµοί ή αυξηµένοι θόρυβοι λειτουργίας, κατά την εµπλοκή υπέστη φθορά ο σφηνοειδής ιµάντας και πρέπει να τον αντικαταστήσετε (δείτε κεφάλαιο "Επιθεώρηση / συντήρηση" αλλαγή ιµάντα). 25

26 5 I 0 Έναρξη λειτουργίας Τοποθέτηση του κωδικοποιητή παλµών τάσης 5.3 Τοποθέτηση του κωδικοποιητή παλµών τάσης [2] X [3] [4] [1] [5] M5x6 Εικόνα 10: Τοποθέτηση του κωδικοποιητή παλµών τάσης και ρύθµιση του διάκενου ενεργοποίησης x 51840AXX [1] Κάλυµµα ρουλεµάν [4] LED [2] κεφαλή βίδας [5] Κωδικοποιητής παλµών τάσης [3] Ασφαλιστικό παξιµάδι 1. Περιστρέψτε τον άξονα εξόδου του ρυθµιζόµενου µειωτήρα µέχρι που µέσα από την οπή στο καπάκι εδράνου να φαίνεται η κεφαλή της βίδας. 2. Κωδικοποιητής παλµών τάσης: βιδώστε τον προσεκτικά µέσα στο σπείρωµα του καπακιού εδράνων [1] του ρυθµιζόµενου µειωτήρα, µέχρι που ο κωδικοποιητής παλµών τάσης [5] να ακουµπά στην κεφαλή της βίδας [2] ξεβιδώστε µε 1 περιστροφή και σφίξτε το κόντρα παξιµάδι [3]. Με αυτό τον τρόπο το διάκενο ζεύξης x ρυθµίζεται στα 1 mm. Κατά τη λειτουργία σε αυτήν την απόσταση, ο κωδικοποιητής εκπέµπει δύο παλµούς ανά περιστροφή. Αλλαγή του διάκενου x Αν µε διάκενο ζεύξης x = 1 mm δεν γίνεται αλλαγή κατάστασης στον κωδικοποιητή παλµών τάσης (ένδειξη LED), ενώ ο άξονας του ρυθµιζόµενου µειωτήρα περιστρέφεται, µπορείτε να αλλάξετε το διάκενο ως εξής: 1. Ενόσω ανάβει διαρκώς η LED [4] του κωδικοποιητή παλµών τάσης, περιστρέψτε τον κατά µισή περιστροφή προς τα αριστερά και ελέγξτε τη λειτουργία. 2. Σε σβηστή LED [4] περιστρέψτε τον κωδικοποιητή παλµών τάσης το πολύ µια φορά κατά 90 µοίρες προς τα δεξιά. Μη βιδώνετε τον κωδικοποιητή παλµών τάσης περισσότερο από µισή περιστροφή, διότι από την πρόσκρουση πάνω στην κεφαλή της βίδας θα καταστραφεί! 3. Αν παρόλα αυτά δεν προκύψει καµία αλλαγή κατάστασης, πρέπει να ελέγξετε την τάση τροφοδοσίας του κωδικοποιητή παλµών τάσης από το ηλεκτρονικό σύστηµα αξιολόγησης (στον τύπο WEXA/WEX). 26

27 Έναρξη λειτουργίας Τοποθέτηση γωνιακού ταχύµετρου TW, αξονικού ταχύµετρου TA I Τοποθέτηση γωνιακού ταχύµετρου TW, αξονικού ταχύµετρου TA Τα ταχύµετρα TW και TA µπορούν να τοποθετηθούν σε ρυθµιζόµενους µειωτήρες της κατηγορίας 3D/3G, εάν η τοποθέτηση ενός κωδικοποιητή παλµών τάσης (έκδοση WEXA/WEX, IGEX) δεν είναι απαραίτητη. [1] [2] [3] [6] [5] [4] 60248AXX Εικόνα 11: Τοποθέτηση γωνιακού ταχύµετρου TW, αξονικού ταχύµετρου TA [1] Γωνιακό ταχύµετρο TW [4] Εγκοπή άξονα [2] Βίδα Allen [5] Τάπα [3] Φλάντζα ταχύµετρου [6] Αξονικό ταχύµετρο TA 1. Τοποθέτηση γωνιακού ταχύµετρου TW [1] ή αξονικού ταχύµετρου TA [6] στη φλάντζα ταχύµετρου [3]: Η γλώσσα θα πρέπει να πιάνει στην εγκοπή του άξονα [4] 2. Τοποθετήστε την τάπα [5] 3. Ασφαλίστε το ταχύµετρο TW ή TA µε τη βίδα Allen [2] 27

28 5 I 0 Έναρξη λειτουργίας Ψηφιακή αποµακρυσµένη ένδειξη στροφών 5.5 Ψηφιακή αποµακρυσµένη ένδειξη στροφών Στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του πρόσθετου εξοπλισµού θα πρέπει να τηρήσετε τους ισχύοντες κανονισµούς για την εγκατάσταση σε χώρους µε κίνδυνο εκρήξεων. Τεχνικά στοιχεία Η ψηφιακή αποµακρυσµένη ένδειξη στροφών που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο παράδοσης της έκδοσης WEXA συνδέεται στην έξοδο παλµών του ελεγκτή στροφών, τύπου KFU8-UFC-Ex1.D της εταιρίας Pepperl + Fuchs. Κατασκευαστής: Εταιρία Dr. Horn Τύπος: HDA Συσκευή ένδειξης: ψηφιακή Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύµατος: 115 ή 230 V, Hz Κατανάλωση ισχύος: περ. 4,2 VA Σύνδεση κωδικοποιητή: µε δίκλωνο καλώδιο, θωρακισµένο Σύνδεση/ ρύθµιση 1. Καλωδίωση συσκευής σύµφωνα µε το σχεδιάγραµµα συνδεσµολογίας Αυτό το σχεδιάγραµµα συνδεσµολογίας ισχύει µόνο για τις ψηφιακές συσκευές ένδειξης τύπου HDA της εταιρίας Dr. Horn σε συνδυασµό µε τους ελεγκτές στροφών τύπου KFU8-UFC-Ex1.D της εταιρίας Pepperl + Fuchs. BN 1+ BU 2- Ex DC V AC V V DC +8V/ Ri=1kΩ 230 V~ AXX Εικόνα 12: Σχεδιάγραµµα συνδεσµολογίας της ψηφιακής αποµακρυσµένης ένδειξης στροφών µε ελεγκτή στροφών [1] Ελεγκτής στροφών τύπου KFU8-UFC-Ex1.D της εταιρίας Pepperl + Fuchs [2] Ψηφιακή αποµακρυσµένη ένδειξη στροφών τύπου HDA της εταιρίας Dr. Horn 28

29 Έναρξη λειτουργίας Ψηφιακή αποµακρυσµένη ένδειξη στροφών I Προσέξτε τους βραχυκυκλωτήρες: µεταξύ των ακροδεκτών 3 και 5 µεταξύ των ακροδεκτών 8 και 9 όταν υπάρχει βοηθητική τάση 230 V AC Σε βοηθητική τάση 115 V AC η διασύνδεση των ακροδεκτών 7, 8, 9 και 10 θα πρέπει να τροποποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή! 3. Ρύθµιση χρόνου µέτρησης (βλέπε επόµενη εικόνα και κεφάλαιο "Παραδείγµατα υπολογισµών για την ψηφιακή αποµακρυσµένη ένδειξη στροφών" στη σελίδα 31) Υπολογισµός µε τύπο Στοιχεία σύµφωνα µε τον πίνακα "Στοιχεία αναφοράς της ψηφιακής αποµακρυσµένης ένδειξης στροφών" σελίδα Ρύθµιση ευαισθησίας εισόδου (βλέπε επόµενη σελίδα): Περιστρέψτε προς τα δεξιά το ποτενσιόµετρο "Ευαισθησία εισόδου" µέχρι να ανάψει η λυχνία ελέγχου παλµών 29

30 5 I 0 Έναρξη λειτουργίας Ψηφιακή αποµακρυσµένη ένδειξη στροφών Στοιχεία ρύθµισης της ψηφιακής αποµακρυσµένης ένδειξης στροφών Βάση υπολογισμού χρόνου [s] 1 0,1 0,01 0,001 x10 x1 Πολλαπλασιαστής παλμών Έλεγχος παλμών Ρύθμιση υποδιαστολής Ευαισθησία εισόδου 03708AEL Εικόνα 13: Ρύθµιση της ψηφιακής αποµακρυσµένης ένδειξης στροφών Ακρίβεια ενδείξεων: + / -1 στο τελευταίο ψηφίο ένδειξης Χρόνος µέτρησης (βάση χρονικού υπολογισµού quarz): µετά την αφαίρεση της πρόσοψης µπορεί να ρυθµιστεί σε δεκαδικά βήµατα των 0,001 s και σε εύρος από 0,010 s ως 9,999 s, προτεινόµενος χρόνος µέτρησης: 0,5 έως 2 s Πολλαπλασιαστής παλµών: µετά την αφαίρεση της πρόσοψης µπορεί να ρυθµιστεί σε δεκαδικά βήµατα, σε εύρος από 1 ως 99 Ρύθµιση υποδιαστολής: µετά την αφαίρεση της πρόσοψης, από το µικροδιακόπτη Υπολογισµός του χρόνου µέτρησης: M = A = Χρόνος µέτρησης Τετραψήφια ένδειξη (στις µέγιστες στροφές), χωρίς να συνυπολογίζεται η υποδιαστολή n = Στροφές (βλέπε πίνακα που ακολουθεί) k = Πολλαπλασιαστής παλµών 1 z = Παλµοί/στροφή (βλέπε πίνακα που ακολουθεί) f = Συντελεστής υπολογισµού (σε 50 Hz = 1, σε 60 Hz = 1,2) 30

31 Έναρξη λειτουργίας Ψηφιακή αποµακρυσµένη ένδειξη στροφών I 0 5 Στοιχεία αναφοράς της ψηφιακής αποµακρυσµένης ένδειξης στροφών Τύπος / µέγεθος VARIBLOC Παλµοί / στροφές Στροφές αναφοράς VARIBLOC [σ.α.λ.] R = 1:6 / 6:1 4-πολική υποδοχή 6-πολική υποδοχή 8-πολική υποδοχή VUF / VZF VUF / VZF VUF / VZF VUF / VZF VUF / VZF VUF / VZF Παράδειγµα υπολογισµού της ψηφιακής αποµακρυσµένης ένδειξης στροφών Παράδειγµα 1 Παράδειγµα 2 Κινητήρας R107R77VU21WEXA/II2G edt90l4 R107R77VU21WEXA/II2G edt90l4 εδοµένα επιθυµητή ένδειξη στροφές εξόδου Παλµοί / στροφές Μέγ. στροφές του ρυθµιζόµενου µειωτήρα (βλέπε πίνακα στη σελίδα 31) στροφές εξόδου na = 1,0-6,3 z = 2 n = 3100 σ.α.λ. A = 1,000-6,300 σ.α.λ. στροφές εξόδου Παλµοί / στροφές Μέγ. στροφές του ρυθµιζόµενου µειωτήρα Ταχύτητα ιµάντα na = 1,0-6,3 z = 2 n = 3100 σ.α.λ. A = 0,114-0,72 m/min προτεινόµ. χρόνος µέτρησης Υπολογισµός µε νέο πολλαπλασιαστή παλµών 0,5-2 s (µέγ. 9,999 s) k = 50 K = 8 Ρύθµιση συσκευής Χρόνος µέτρησης: Πολλαπλασιαστής παλµών: Ρύθµιση υποδιαστολής: [1] [2] [1] [9] [5] [0] 1 Χρόνος µέτρησης: Πολλαπλασιαστής παλµών: Ρύθµιση υποδιαστολής: [0] [8] [7] [1] [0] [8] 1 31

32 6 Επιθεώρηση / συντήρηση Πριν αρχίσετε 6 Επιθεώρηση / συντήρηση Η τήρηση των χρονικών διαστηµάτων επιθεώρησης και συντήρησης είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της αντιεκρηκτικής προστασίας και της ασφαλούς λειτουργίας! Παρακαλούµε προσέξτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας στα αντίστοιχα κεφάλαια! Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής θα πρέπει να εκτελούνται µόνο από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό! Εκτελείτε τις εργασίες στο µειωτήρα µόνο όταν αυτός είναι ακινητοποιηµένος. Ασφαλίστε το στοιχείο µετάδοσης κίνησης από αθέλητη ενεργοποίηση, (π.χ. κλείδωµα του διακόπτη ή αφαίρεση των ασφαλειών στον πίνακα ηλεκτρικής τροφοδοσίας). Στο σηµείο ενεργοποίησης πρέπει να αναρτηθεί µία πινακίδα που θα προειδοποιεί για τις εργασίες που γίνονται στο µειωτήρα. Χρησιµοποιήστε µόνο γνήσια ανταλλακτικά, σύµφωνα µε τον ισχύοντα κατάλογο ανταλλακτικών, διαφορετικά παύει να ισχύει η έγκριση ΕΧ του ρυθµιζόµενου µειωτήρα. 6.1 Πριν αρχίσετε Απαραίτητα εργαλεία / Βοηθητικά µέσα Σετ κλειδιών Σφυρί Βελόνη ή ζουµπάς ακτύλιος ασφάλισης, πρέσσα 32

33 Επιθεώρηση / συντήρηση ιαστήµατα επιθεώρησης και συντήρησης ιαστήµατα επιθεώρησης και συντήρησης Εξοπλισµός/ εξαρτήµατα VARIBLOC VARIBLOC VARIBLOC VARIBLOC VARIBLOC Χρονικό διάστηµα Τι πρέπει να γίνει; Περισσότερα στη σελίδα... ανάλογα µε τις ανάγκες εβδοµαδιαία κάθε 3000 ώρες λειτουργίας, τουλάχιστον κάθε 6 µήνες Κάθε 6000 ώρες λειτουργίας Κάθε ώρες λειτουργίας Αποκλείστε µε τον καθαρισµό τις συσσωρεύσεις σκόνης σε στρώµατα πάχους >5mm Λειτουργήστε σε όλο το φάσµα στροφών Ελέγξτε τον σφηνοειδή ιµάντα Καθαρίστε τα ανοίγµατα αερισµού Ελέγξτε και, αν χρειαστεί, λιπάνετε και καθαρίστε τα έδρανα Ελέγξτε τις τσιµούχες λαδιού και αντικαταστήστε τις µε ένα γνήσιο ανταλλακτικό SEW εάν παρουσιάζουν έντονη φθορά (πόρους, ρωγµές) VARIBLOC κατηγορία 2D: Ελέγξτε τις φλάντζες των καλυµµάτων και αντικαταστήστε τις µε ένα γνήσιο ανταλλακτικό SEW εάν παρουσιάζουν έντονη φθορά (πόρους, ρωγµές) Θόρυβος κύλισης / Ελέγξτε τη θερµοκρασία των εδράνων κύλισης Εσωτερικός χώρος του ρυθµιζόµενου µειωτήρα: ελέγξτε για πιθανή συσσώρευση σκόνης αφαιρέστε τη συσσωρευµένη σκόνη Αντικαταστήστε τον πλατύ σφηνοειδή ιµάντα Αντικαταστήστε τα έδρανα Ελέγξτε τον άξονα ρύθµισης καθαρίστε και λιπάνετε αντικαταστήστε εάν ο άξονας ρύθµισης παρουσιάζει φθορά βλέπε "Έλεγχος σφηνοειδούς ιµάντα" στην επόµενη σελίδα βλέπε "Μέτρηση θερµοκρασίας εδράνου κύλισης" στη σελίδα 37 βλέπε "Αντικατάσταση σφηνοειδούς ιµάντα" στη σελίδα 34 Επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών βλέπε "Συµπληρωµατική λίπανση άξονα ρύθµισης" στη σελίδα Ελέγξτε τον πλατύ σφηνοειδή ιµάντα Εάν απαντήσετε µε "Ναι" µία ή περισσότερες από τις ερωτήσεις που ακολουθούν, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τον πλατύ σφηνοειδή ιµάντα (βλέπε "Αντικατάσταση σφηνοειδούς ιµάντα" στην επόµενη σελίδα) Τρόπος ελέγχου Ελέγξτε στο VUF / VZF Έλεγχος λειτουργίας Οπτικός έλεγχος ιαπιστώνετε έντονους θορύβους; Οι µέγιστες στροφές έχουν µειωθεί πάνω από 10 % σε σχέση µε τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα ισχύος; Παρουσιάζονται διακυµάνσεις στις στροφές; Αφαιρέστε τα ελάσµατα αερισµού: Υπάρχει αρκετή σκόνη στα ελάσµατα αερισµού ή σε ολόκληρο το περίβληµα; Ο ιµάντας έχει ξεφτίσει στο πλάι; Ο σφηνοειδής ιµάντας έχει κοπεί ή παρουσιάζει σηµάδια ρήξης ανάµεσα στα δόντια; 33

34 6 Επιθεώρηση / συντήρηση Αντικαταστήστε τον πλατύ σφηνοειδή ιµάντα 6.4 Αντικαταστήστε τον πλατύ σφηνοειδή ιµάντα [7] [TVb] B [5] [6] [TVa] [4] [A] [3] [GV] [8] [1] [2] Εικόνα 14: Αντικατάσταση σφηνοειδούς ιµάντα στα VUF και VZF AXX [1] Έλασµα αερισµού [6] Ένσφαιρο ρουλεµάν [2] Κάλυµµα εδράνων [7] Πλατύς σφηνοειδής ιµάντας [3] Μονάδα γωνιακής ρύθµισης [8] Ξύλινη σφήνα [4] ακτύλιος ρύθµισης [TV] Κινητήριοι ρυθµιζόµενοι δίσκοι (τροχαλία) [5] ακτύλιος ασφάλισης [GV] Κινούµενοι ρυθµιζόµενοι δίσκοι (τροχαλία) [A] [B] Μισό τµήµα κουτιού ρυθµίσεων 1. Ρυθµίστε και σταθεροποιήστε τον ηλεκτροµειωτήρα στις υψηλότερες στροφές 2. ιακόψτε την τροφοδοσία του ρυθµιζόµενου ηλεκτροµειωτήρα και λάβετε τα µέτρα σας ώστε να µην µπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος! Ασφαλίστε την πλευρά εξόδου. 3. αφαιρέστε τα δύο πλαϊνά ελάσµατα αερισµού [1] 4. Αφαιρέστε το καπάκι εδράνων [2] και τη µονάδα ρύθµισης [3] 5. Λύστε τις βίδες του περιβλήµατος, αποσυναρµολογήστε τα µισά τµήµατα [A] και [B] του κουτιού ρυθµίσεων 6. ασφαλίστε τον κινούµενο δίσκο ρύθµισης [GV] µε την ξύλινη σφήνα [8] Τα µισά τµήµατα του δίσκου δεν πρέπει να κλείνουν από τη δύναµη ελατηρίου! 34

35 Επιθεώρηση / συντήρηση Αντικαταστήστε τον πλατύ σφηνοειδή ιµάντα 6 7. Αφαιρέστε: το δακτύλιο ρύθµισης [4] (σε εµπρόσθια ρύθµιση), το δακτύλιο ασφάλισης [5], τα µισά τµήµατα του κινητήριου δίσκου ρύθµισης [TV a ] 8. αφαιρέστε τον παλιό πλατύ σφηνοειδή ιµάντα [7] και τοποθετήστε τον νέο σφηνοειδή ιµάντα 9. Τοποθετήστε: το µισό τµήµα του κινητήριου δίσκου ρύθµισης [TV a ], το έδρανο [6], το δακτύλιο ασφάλισης [5], το δακτύλιο ρύθµισης [4] 10.Αφαιρέστε την ξύλινη σφήνα 11.Βιδώστε τα µισά τµήµατα [A] και [B] του κουτιού ρυθµίσεων 12.Συναρµολογήστε τη µονάδα ρυθµίσεων και το καπάκι εδράνων [2] 13.Στερεώστε τα ελάσµατα αερισµού [1] 14.Τανύστε τον πλατύ σφηνοειδή ιµάντα: περιστρέψτε τον άξονα ρύθµισης µε τη µονάδα ρύθµισης [3] προς τα δεξιά µέχρι να αισθανθείτε την αντίσταση 15.Ελέγξτε τον τζόγο περιστροφής στον άξονα εξόδου σωστά: είναι αισθητός ένας µικρός τζόγος περιστροφής 16.Αφαιρέστε τα εξαρτήµατα ασφάλισης από την πλευρά εξόδου (συγκρ. σηµείο 2) 17.Ενεργοποιήστε τον ηλεκτροµειωτήρα 18.Λειτουργήστε αργά σε όλο το φάσµα στροφών σωστά: Ο κινητήρας λειτουργεί οµαλά και οµοιόµορφα 35

36 6 Επιθεώρηση / συντήρηση Συµπληρωµατική λίπανση του άξονα ρύθµισης H, HS, NV 6.5 Συµπληρωµατική λίπανση του άξονα ρύθµισης H, HS, NV [2] [4] [1] [3] 51930AXX Εικόνα 15: Συµπληρωµατική λίπανση άξονα ρύθµισης [1] Κεφαλή ρύθµισης κουτιού ρυθµίσεων [3] Βίδα [2] Κουτί ρύθµισης [4] Άξονας ρύθµισης 1. Αφαιρέστε την κεφαλή ρύθµισης [1] από το κουτί ρυθµίσεων [2] Λύστε τις βίδες [3] 2. Λιπάνετε τον άξονα ρύθµισης [4] µε ένα λιπαντικό µέσο που διαθέτει καλή πρόσφυση, π.χ. "Never Seeze normal" 3. συναρµολογήστε µε την αντίθετη σειρά 36

37 Επιθεώρηση / συντήρηση Μέτρηση θερµοκρασίας εδράνων κύλισης Μέτρηση θερµοκρασίας εδράνων κύλισης Για τη διασφάλιση της αντιεκρηκτικής προστασίας και της ασφαλούς λειτουργίας, είναι απαραίτητο η διαφορά µεταξύ της θερµοκρασίας των εδράνων κύλισης και της θερµοκρασίας περιβάλλοντος στα αναφερόµενα σηµεία µέτρησης να µην ξεπερνά τις παρακάτω τιµές: Εάν ξεπεραστεί µία από αυτές τις τιµές, θα πρέπει να αντικατασταθεί το συγκεκριµένο έδρανο κύλισης. Η θερµοκρασία του εδράνου κύλισης µπορεί να µετρηθεί µε ένα κοινό θερµόµετρο του εµπορίου. Φροντίστε ώστε το µήκος του αισθητήρα θερµοκρασίας να είναι κατάλληλο. Σηµείο µέτρησης T1 (A, B, C) T2A T2B T3 ιαφορά θερµοκρασίας 40 K 50 K 40 K 50 K T3 T1 A T2 A T2 B T1 C T1 B Εικόνα 16: Μέτρηση θερµοκρασίας εδράνων κύλισης 03900AXX 37

38 6 Επιθεώρηση / συντήρηση Μέτρηση θερµοκρασίας εδράνων κύλισης 1. Η θερµοκρασία του εδράνου 1 µπορεί να µετρηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σε ένα από τα σηµεία µέτρησης T1A, T1B ή T1C, ανάλογα µε τον τύπο κατασκευής και τη δυνατότητα πρόσβασης. 2. Η θερµοκρασία του εδράνου 2 και του εδράνου 3 επιτρέπεται να µετρηθεί µόνο κατά την ακινητοποίηση στα σηµεία µέτρησης T2A και T3. Μέτρηση θερµοκρασίας εδράνου κύλισης 2 (T2A, T2B): Εάν στο έδρανο 2 είναι τοποθετηµένο ένα προστατευτικό κάλυµµα, θα πρέπει προηγουµένως να το αφαιρέσετε. 1. Στον αεριζόµενο ρυθµιζόµενο µειωτήρα, το σηµείο µέτρησης T2A βρίσκεται περ. 15 µε 20 mm πίσω από την εγκοπή αερισµού. 2. Σε µη αεριζόµενο ρυθµιζόµενο µειωτήρα, το σηµείο µέτρησης T2A δεν είναι προσβάσιµο. Σ' αυτή την περίπτωση η θερµοκρασία του εδράνου κύλισης µπορεί να µετρηθεί στο σηµείο µέτρησης T2B κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Μέτρηση θερµοκρασίας εδράνου κύλισης 3 (T3): 1. Αλλάξτε την περιοχή ρύθµισης, µέχρι να είναι εφικτή η πρόσβαση στο σηµείο µέτρησης T3. 2. Ακινητοποιήστε τον ρυθµιζόµενο µειωτήρα και ασφαλίστε τον από την αθέλητη επανενεργοποίησή του. 3. Αφαιρέστε το έλασµα αερισµού (βλέπει εικόνα Αντικατάσταση σφηνοειδούς ιµάντα, θέση 1). 4. Μετρήστε τη θερµοκρασία του εδράνου κύλισης στο σηµείο µέτρησης T3. 5. Ρυθµίστε εκ νέου την περιοχή ρύθµισης. Περιορισµός του φάσµατος στροφών στις εκδόσεις NV, H, HS Οι τελικές στροφές n min και n max έχουν ρυθµιστεί από τον κατασκευαστή και δεν πρέπει να τροποποιηθούν. Εάν, λόγω φθοράς του σφηνοειδούς ιµάντα, οι µέγιστες στροφές µειωθούν περισσότερο από 10 %, θα πρέπει ο σφηνοειδής ιµάντας να αντικατασταθεί από ένα γνήσιο ανταλλακτικό SEW. 38

39 Επιθεώρηση / συντήρηση Ολοκλήρωση των εργασιών επιθεώρησης/συντήρησης Ολοκλήρωση των εργασιών επιθεώρησης/συντήρησης Φροντίστε για τη σωστή συναρµολόγηση του ρυθµιζόµενου µειωτήρα και το προσεκτικό κλείσιµο όλων των ανοιγµάτων µετά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής στους ρυθµιζόµενους µειωτήρες της κατηγορίας 2D. Η αντιεκρηκτική προστασία του ηλεκτροκινητήρα εξαρτάται κατά πολύ από την προστασία IP. Παρακαλούµε λάβετε υπόψη σας ότι τα επάνω ανοίγµατα αερισµού του καπακιού των εδράνων στους ρυθµιζόµενους µειωτήρες των κατηγοριών 2G, 3G και 3D θα πρέπει να προστατεύονται από την ενδεχόµενη εισχώρηση ξένων σωµάτων µε ένα κάλυµµα προστασίας. Σε επίπεδα κουτιά ρυθµίσεων, θα πρέπει το έλασµα αερισµού που υπάρχει στην επάνω πλευρά, να καλυφθεί µε το κάλυµµα που περιλαµβάνεται στο πλαίσιο παράδοσης. Στους ρυθµιζόµενους µειωτήρες της κατηγορίας 2D θα πρέπει όλα τα ανοίγµατα αερισµού να σφραγιστούν στεγανά ώστε να προστατεύονται από τη σκόνη. Εκτέλεση ελέγχου λειτουργίας και ασφαλείας. 39

40 7 Λειτουργία και σέρβις Εξυπηρέτηση πελατών 7 Λειτουργία και σέρβις Παρακαλούµε προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας στα αντίστοιχα κεφάλαια! Κατά την αποκατάσταση των βλαβών θα πρέπει ο µειωτήρας να είναι ακινητοποιηµένος. Ασφαλίστε το στοιχείο µετάδοσης κίνησης από αθέλητη ενεργοποίηση, (π.χ. κλείδωµα του διακόπτη ή αφαίρεση των ασφαλειών στον πίνακα ηλεκτρικής τροφοδοσίας). Στο σηµείο ενεργοποίησης πρέπει να αναρτηθεί µία πινακίδα που θα προειδοποιεί για τις εργασίες που γίνονται στο µειωτήρα. 7.1 Εξυπηρέτηση πελατών Αν χρειαστείτε βοήθεια από το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας µας, θα χρειαστούν τα παρακάτω στοιχεία: εδοµένα που αναγράφονται στην πινακίδα αναγνώρισης (πλήρη) Φύση και έκταση της βλάβης Η χρονική στιγµή και οι επικρατούσες συνθήκες κατά την εµφάνιση της βλάβης Η πιθανή αιτία 7.2 Βλάβη στο ρυθµιζόµενο µειωτήρα VARIBLOC Βλάβη Πιθανή αιτία Λύση Ο κινητήρας "πατινάρει" ή αποκρίνεται η παρακολούθηση των στροφών. Ο ηλεκτροκινητήρας θερµαίνεται υπερβολικά Ο ηλεκτροκινητήρας είναι θορυβώδης Θόρυβος τριβής/εµπλοκής: Ο πλατύς σφηνοειδής ιµάντας είναι φθαρµένος Ο πλατύς σφηνοειδής ιµάντας ή η επιφάνεια κύλισης του δίσκου ρύθµισης έχει λερωθεί Η καταπόνηση είναι πολύ µεγάλη Η καταπόνηση είναι πολύ µεγάλη Ο πλατύς σφηνοειδής ιµάντας έχει υποστεί ζηµιά Επισήµανση: Η ζηµιά µπορεί π.χ. να εµφανιστεί µετά από µία σύντοµη εµπλοκή του ηλεκτροκινητήρα σε απότοµη καταπόνηση του ηλεκτροκινητήρα Ζηµιά στα έδρανα: Αλλάξτε το πλατύ σφηνοειδή ιµάντα (βλέπε κεφ. "Επιθεώρηση / συντήρηση") Αντικαταστήστε το πλατύ σφηνοειδή ιµάντα µε ένα γνήσιο ανταλλακτικό SEW (βλέπε κεφ. "Επιθεώρηση / συντήρηση") Καθαρίστε το δίσκο ρύθµισης µε διαλυτικό ή άλλο παρόµοιο υγρό ελέγξτε τη µετρηµένη ισχύ και µειώστε την στις τιµές που αναφέρονται στον κατάλογο βλ. επάνω 1. Αποκατάσταση αιτίας 2. Αντικαταστήστε τον πλατύ σφηνοειδή ιµάντα µε ένα γνήσιο ανταλλακτικό SEW (κεφ. "Επιθεώρηση / συντήρηση") Αντικαταστήστε τα έδρανα (επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης) 40

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL.

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Με αντιεκρηκτική προστασία Πλανητικοί σερβομειωτήρες PSF.. Έκδοση 11/2005 11384808 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Με αντιεκρηκτική προστασία Πλανητικοί σερβομειωτήρες PSF.. Έκδοση 11/2005 11384808 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες EX Με αντιεκρηκτική προστασία Πλανητικοί σερβομειωτήρες PSF.. Έκδοση 11/2005 11384808 / EL Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Ρυθμιζόμενοι μειωτήρες VARIBLOC και πρόσθετος εξοπλισμός

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Ρυθμιζόμενοι μειωτήρες VARIBLOC και πρόσθετος εξοπλισμός Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες και λειτουργίας Ρυθμιζόμενοι μειωτήρες VARIBLOC και πρόσθετος εξοπλισμός Έκδοση 09/2012 20044321

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Υποδείξεις για ασφαλή εφαρµογή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 1 Χρήση Οι συσκευές, που περιλαµβάνουν αυτοασφαλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B Έκδοση 09/2005 FA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B Έκδοση 09/2005 FA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B FA361510 Έκδοση 09/2005 11456809 / EL ιόρθωση SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO Έκδοση 03/2006

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

/2000 (GR)

/2000 (GR) 6009 07/000 (GR) Για τη τεχνική εταιρία Οδηγίες συντήρησης Έλεγχος και αντικατάσταση των ανόδων µαγνησίου Παρακαλούµε να διαβαστεί προσεκτικά πριν από τη συντήρηση Περιεχόµενα Γενικά.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Με αντιεκρηκτική προστασία Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT, Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες CT/CV. Έκδοση 07/2004 GA410000

Οδηγίες λειτουργίας. Με αντιεκρηκτική προστασία Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT, Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες CT/CV. Έκδοση 07/2004 GA410000 Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Με αντιεκρηκτική προστασία Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT, Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες CT/CV

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Fiat 500 1,2 ltr. Κωδικός κινητήρα 169 A4.000 Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί παλινδρόμησης 2SC5

Μηχανισμοί παλινδρόμησης 2SC5 Μηχανισμοί παλινδρόμησης 2SC5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. Έκδοση 09/2012 20051131

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DRS/DRE/DRP 315 με αντιεκρηκτική προστασία. Έκδοση 10/2007 11631201 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DRS/DRE/DRP 315 με αντιεκρηκτική προστασία. Έκδοση 10/2007 11631201 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DRS/DRE/DRP 315 με αντιεκρηκτική προστασία Έκδοση 10/2007 11631201 / EL Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Έκδοση 05/2008 11630418 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Έκδοση 05/2008 11630418 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Έκδοση 05/2008 11630418

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Αντιεκρηκτικοί τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες / Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες. Έκδοση 04/2007 11559608 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Αντιεκρηκτικοί τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες / Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες. Έκδοση 04/2007 11559608 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Αντιεκρηκτικοί τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες / Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες Έκδοση 04/2007 11559608 /

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες

Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες Έκδοση 10/2008 16715403

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Μειωτήρες τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Έκδοση 05/2004 A6.B / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Μειωτήρες τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Έκδοση 05/2004 A6.B / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Μειωτήρες τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W A6.B01 Έκδοση 05/2004 11227001 / EL Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 01/2005 FA363000 11320907 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 01/2005 FA363000 11320907 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες FA363000 Έκδοση 01/2005 11320907 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7 CL-06.gr 2007 ιάγνωση προβληµάτων στη λειτουργία του συµπλέκτη Συµπλέκτης Σετ συµβατικού συµπλέκτη 11 σηµεία συστηµατικού ελέγχου. Όταν πραγµατοποιείται µια επισκευή αλλαγής σετ συµπλέκτη, είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/ / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/ / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό Έκδοση 11/2006

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το CT1015 WP1 και CT1018K1 σε οχήματα Audi A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI με κωδικό κινητήρα AKE Έτος κατασκευής 2001

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Έκδοση 02/2009 16773403 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Έκδοση 02/2009 16773403 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία τύπου Έκδοση 02/2009 16773403 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 01/2005 LA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 01/2005 LA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Έκδοση 0/2005 43608 / EL ιόρθωση Εγκατάσταση Ταξινόµηση αντιστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Μειωτήρες Τύποι R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 06/2005 LA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 06/2005 LA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000 Έκδοση 06/2005 11436409 / EL ιόρθωση 1 kva i P f n Hz Τεχνικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B. Διόρθωση. Έκδοση 07/2008 16658191 / EL

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B. Διόρθωση. Έκδοση 07/2008 16658191 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 07/2008 16658191 / EL Διόρθωση 1 Υποδείξεις 1 Υποδείξεις ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ Αυτά τα συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Πλανητικοί µειωτήρες Σειρά τύπων P..RF.., P..KF.. Έκδοση 06/2006 11359900 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Πλανητικοί µειωτήρες Σειρά τύπων P..RF.., P..KF.. Έκδοση 06/2006 11359900 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Πλανητικοί µειωτήρες Σειρά τύπων P..RF.., P..KF.. Έκδοση 06/2006 11359900 / EL Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα EMV 110 603 Σύνδεση σωλήνα: αρσενική ένωση/θηλυκό σπείρωμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 698 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Ταµπλό ρύθµισης Logamatic MC0 ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση Πρόλογος Η συσκευή συµµορφώνεται µε τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8 GLAUNACH Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής Seite 1 von 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 1.1 ιευκρινιστική παρατήρηση 3 1.2 Πεδίο ισχύος 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Rotonivo. Σειρά RN 3000 RN 4000 RN Οδηγίες λειτουργίας

Rotonivo. Σειρά RN 3000 RN 4000 RN Οδηγίες λειτουργίας Rotonivo Σειρά RN 3000 RN 4000 RN 6000 Οδηγίες λειτουργίας 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Οδηγίες εγκατάστασης TempsensorAmb-IGR110610 98-0042510 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at DUTEST pro Οδηγίες χρήσεως Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at D F E I S 6 1 2 3 J 4 5 7 8 9 T.-Nr: 10115279.01 Stand: 09-2014 09/ 2014 DUTEST pro Οδηγίες χειρισμού DUTEST

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. Αισθητήρας αφής 3

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. Αισθητήρας αφής 3 Αισθητήρας αφής 3, βασικός, μονός Κωδ. παρ. : 5111 00 Αισθητήρας αφής 3, βασικός, 2-πλός (1+1) Κωδ. παρ. : 5112 00 Αισθητήρας αφής 3, βασικός, 3-πλός Κωδ. παρ. : 5113 00 Αισθητήρας αφής 3, άνεσης, μονός

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης Οδηγίες χρήσης EL 1. Γενικές πληροφορίες >30 cm Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ δέκτη και πομπού Πομπός >30 cm Δέκτης 5-120 m Μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη.

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη. τη συσκευή µετά την προθέρµανση. Μην ζεσταίνετε αδιάλυτο αλκοόλ. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη αν τα τρόφιµα που ζεσταίνονται/µαγειρεύονται βρίσκονται σε συσκευασίες µιας χρήσης από πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Βιομηχανικοί μειωτήρες Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες Σειρά P002 P082

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Καμπύλη Wilo-Drain MTS 40-50 Hz - 2900 1/min Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 31 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 14 m 3 /h Βέλτιστο μανομετρικό ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

-tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h

-tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h Θερµιδοµετρητές Κάψας -tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h Οδηγίες εγκατάστασης - λειτουργίας ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES Καραολή & ηµητρίου 1 175 62 Π. Φάληρο Αθήνα Τηλ.:+30 210 97 67

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Οδηγίες τοποθέτησης PModul-IGR094510 98-0020910 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D GC310000 Έκδοση 12/2005 11407204

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη 1. Εγκατάσταση ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδρομή της υπέρυθρης δέσμης ΠΡΕΠΕΙ να διατηρείται ελεύθερη, χωρίς εμπόδια, πάντα! ιαφορετικά, το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. 900PS-200. Εγχειρίδιο Χρήσης MADE IN ECC

Ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. 900PS-200. Εγχειρίδιο Χρήσης MADE IN ECC Ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. 900PS-200 Εγχειρίδιο Χρήσης MADE IN ECC TO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Ford Focus 2,0 ltr. 16V με κωδικό κινητήρα EDDB, EDDC, EDDD Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Μειωτήρες τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Έκδοση 09/2012

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό 1/12 R-GR 26564-XC-B2/6.9 Αντικαταστεί: 12.5 Τύπος DR 6 DP...XC και ZDR 6 D...XC Ονομαστικό μέγεθος 6 Σειρές συσκευών 5X (DR 6...) και 4X (ZDR 6...) Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσµης υπέρυθρων µε µοτέρ. Οδηγός χρήσης

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσµης υπέρυθρων µε µοτέρ. Οδηγός χρήσης Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσµης υπέρυθρων µε µοτέρ Οδηγός χρήσης EL 1. Γενικές πληροφορίες 50cm cm 50cm cm 8-100mm ιασφαλίστε ανεµπόδιστη οπτική επαφή µεταξύ ανιχνευτή και ανακλαστήρα Στηρίξτε σε στέρεες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα