Ειδικότητα στη Γαλλία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικότητα στη Γαλλία"

Transcript

1 Γραφείο ιασύνδεσης - Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιατρικής Ειδικότητα στη Γαλλία Τυπικές προϋποθέσεις Με βάση την οδηγία 93/16 της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήκοοι κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένων της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάϊν) με πτυχίο Ιατρικής από πανεπιστήμιο των χωρών αυτών έχουν το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμα του Ιατρού σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον πάρουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος από την αρμόδια κρατική υπηρεσία. Αρμόδια υπηρεσία για την αναγνώριση πτυχίου και την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι: Conseil National de l Ordre des Medecins 180 Bld. Haussmann F PARIS CEDEX 08 Tel.: Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας της Γαλλίας: Emplois et Concours Εξετάσεις Στη Γαλλία διεξάγονται εξετάσεις πριν από την έναρξη ειδικότητας. Σχετικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεων οι υποψήφιοι προκρίνονται για μια θέση ειδικότητας. Ουσιαστικά υπάρχουν δυο είδη εξετάσεων. A) Epreuves Classantes Nationales Με το καθεστώς που ισχύει από το 2005 οι Γάλλοι φοιτητές Ιατρικής παίρνουν μέρος στις εξετάσεις στο έκτο έτος των σπουδών τους, δηλαδή πριν πάρουν το πτυχίο. ικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης φοιτητές Ιατρικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τελευταίο έτος. Οι εξετάσεις αποτελούνται από τρεις τρίωρες εξετάσεις. Κάθε εξέταση περιέχει τρεις φακέλους μιας ώρας με 4 έως 10 ερωτήσεις. Τα θέματα των εξετάσεων διαλέγει η εξεταστική επιτροπή του CNCI (Centre National des Concours 1

2 d Internat) η οποία δίνει επίσης οδηγίες για τη βαθμολογία των απαντήσεων. Προσοχή: Υπάρχει αφαίρεση βαθμών για λανθασμένες απαντήσεις! Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Πρέπει να προσκομίσετε τα κάτωθι χαρτιά: DEMANDE DE CANDIDATURE AUX EPREUVES CLASSANTES NATIONALES DONNANT ACCES AU 3 CYCLE DES ETUDES MEDICALES POUR LES RESSORTISSANTS D UN ETAT MEMBRE DE L UNION EUROPEEENNE Référence : article 1er du décret n du 16 janvier 2004 organisant le 3 cycle des études médicales PIECES A FOURNIR Copie lisible de la carte d identité ou du document en tenant lieu Certificat de nationalité Attestation de validation du second cycle des études médicales, Ou Copie du diplôme de second cycle des études médicales, Ou Attestation délivrée par la faculté indiquant que l étudiant est en dernière année du second cycle des études médicales. Nota :Toutes les pièces doivent être rédigées en français et accompagnées de la copie des originaux. Η εξετάσεις λαμβάνουν μέρος το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Η αίτηση συμμετοχής σας όμως πρέπει να έχει φτάσει το αργότερο στις 15/4 του έτους στο Ministère de la Solidarité, de la Santé et des Familles DHOS Sous-direction des professions médicales et des personnels médicaux et hospitaliers Bureau M4 14 avenue Dusquesnes Paris 07 SP Οι ξένοι φοιτητές υποψήφιοι μοιράζονται ανά χώρα στα διάφορα εξεταστικά κέντρα. Οι Έλληνες μαζί με τους υποψήφιους από την Κύπρο, τη Μάλτα και την Ιταλία δίνουν στη νότια περιοχή, στη Μασσαλία (inter-région Sud με τα πανεπιστήμια Aix-Marseille, Montpellier-Nîmes, Nice). B) Concours de l internat Εφόσον έχετε πάρει το πτυχίο Ιατρικής, μπορείτε να συμμετέχετε στις εξετάσεις Concours de l internat. Η βασική διαφορά του Concours de l internat με τις προαναφερόμενες Epreuves Classantes Nationales είναι, ότι πρέπει να έχετε τρία χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας πριν αποκτήσετε το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές. Στην ιστοσελίδα 2

3 Θα βρείτε τις πιο πρόσφατες οδηγίες για το concours spécial d internat à titre européen. Κάθε χρόνο υπάρχουν περίπου 100 θέσεις για ιατρούς αυτής της κατηγορίας. Όσο καλύτερη είναι η απόδοση στις εξετάσεις, τόσο καλύτερες οι δυνατότητες να πάρει ο ιατρός τη θέση της προτίμησής του, όσον αφορά ειδικότητα και νοσοκομείο που θα εργάζεται. Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο ιασύνδεσης της Ιατρικής Σχολής Π.Κ. Πηγές πληροφοριών στο διαδίκτυο: &catid=68%3Agotofrance&Itemid=263&lang=fr (Εδώ βρίσκετε τις πιο πρόσφατες οδηγίες για το concours spécial d internat à titre européen) RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES Ordre national des médecins 180 boulevard Haussmann PARIS CEDEX 08 http : Eύρεση θέσης:

4 Types d exercice Médecins hospitaliers Plusieurs types de médecins peuvent travailler à l hôpital (en dehors des internes) et ont des statuts différents. A noter : les internes (étudiants en 3ème cycle, après la sixieme année) ont le droit de prescrire et d'entreprendre des actes thérapeutiques ou diagnostiques (cf études de médecine). Contrats à durée déterminée Les vacataires : ces médecins travaillent par vacations d une demijournée. La rémunération est faible et le statut précaire (fin de contrat sans indemnités). Les postes sont occupés soit en attente d un poste plus stable, soit de manière à conserver une activité hospitalière tout en exerçant une activité libérale (médecin «en ville»). Les faisant fonction d interne, ou FFI : médecins, le plus souvent diplômés étrangers, assument la fonction d interne dans des services de CHU déficitaires, contre une rémunération faible, et la possibilité d avoir un diplôme (attestation de formation spécialisée) décerné par la Faculté, qui n autorise pas l exercice de la spécialité en France. Les assistants : il s agit d un contrat à durée déterminée (quelques années) et constitue essentiellement un post-internat où le médecin peut parfaire ses connaissances. Les chefs de clinique-assistants, ou CCA : il s agit d un contrat à durée déterminée (le plus souvent de deux à quatre ans) dans un service hospitalo-universitaire et suit l Internat. Le médecin a une activité de soins mais également d enseignement et/ou de recherche. Le premier contrat est de deux ans, renouvelables deux fois pour un an. On parle de clinicat. Les assistants hospitalo-universitaires, ou AHU : il s agit de l équivalent des chefs de clinique-assistants dans les spécialités non-cliniques, comme la Radiologie, l Anatomie Pathologique, la Biologie médicale... Contrats à durée indéterminée Les praticiens associés contractuels, ou PAC : il s agit d un contrat à durée indéterminée mais de statut hybride, destiné à disparaître. Le médecin doit dans un premier temps passer un concours national théorique et sur titres. Ce statut est essentiellement destiné à fournir un statut moins précaire aux médecins étrangers mais doit fusionner à terme avec celui de praticien hospitalier. 4

5 Les praticiens hospitaliers, ou PH, sont recrutés par un concours national. Il s agit d un contrat à durée indéterminée. Ils constituent la charpente du corps médical dans les centres hospitaliers généraux. Les praticiens hospitalo-universitaires sont recrutés par un concours national sur titres et travaux. Ils sont à mi-temps soignants et à mitemps enseignants et/ou chercheurs. LES PHU ONT UN POSTE A DUREE DETERMINEE 8 ans post internat, soit CCUAH+PHU = 8 ans maximum Les professeurs d Université - praticiens hospitaliers (PU-PH) et maîtres de conférences d Université - praticiens hospitaliers (MCU-PH) sont les enseignants-chercheurs de la faculté de médecine. Ils assurent la triple mission des CHU, le soin, la recherche, l enseignement. Ils assurent aussi bien l enseignement des sciences fondamentales, que des sciences biocliniques ou de la pathologie. Ils accèdent à ces fonctions par des titres universitaires complémentaires au cursus médical (anciennement maîtrise, DEA, doctorat), et le plus souvent après un Clinicat. Il est à noter que les postes d'enseignants de médecine sont directement attribués aux facultés de médecine par l'état, sans passage par les instances de l'université de tutelle (article 32 de la Loi Savary). Rémunération et statut Les médecins hospitaliers sont rémunérés en fonction de leur ancienneté et de leur catégorie, mais jamais en fonction de leur spécialité. Comme les autres personnels, ils ont le statut d'agent de la fonction publique hospitalière, assimilée aux fonctionnaires. Autres fonctions Les chefs de service : ils sont nommés pour une durée déterminée (cinq ans en règle générale) par la commission médicale d établissement. Ils n ont pas de droits particuliers ni de rémunération supérieure. Ils sont chargés d un certain nombre de tâches administratives, en plus de leur mission de soins. Cela explique une certaine désaffection pour cette fonction, notamment dans les centres hospitaliers non universitaires. Le doyen, les vice-doyens, les assesseurs... de la faculté de médecine sont des MCU-PH et PU-PH élus par le conseil de faculté. Médecins libéraux Il s agit communément des médecins installés dans un cabinet de consultation. Convention avec la Sécurité Sociale 5

6 En France, les médecins libéraux sont, par défaut, dit «conventionnés», c est-à-dire que leurs prestations sont remboursées par la sécurité sociale suivant un tarif fixé. Les médecins «non conventionnés» sont l exception, leurs honoraires ne sont remboursés qu'à un taux symbolique. Ils sont minoritaires (<9%). Secteurs Ils peuvent être de secteur I avec des honoraires fixés lors d une négociation avec les caisses d assurance maladie (Il s agit de la fameuse convention). Ils peuvent être également de secteur II, c est-à-dire à honoraires libres, dont seule une partie est remboursée. Le fait d appartenir au secteur I ou au secteur II n a que peu à voir avec le mérite et ne garantit pas une meilleure qualité de soin pour le second cas. Le secteur II fut longtemps réservé aux anciens Chefs de Clinique des Hôpitaux, ce qui explique cette vision «élitiste» de la différence entre les deux secteurs. Pratique de groupe Il est à noter que les médecins libéraux peuvent pratiquer en groupe suivant plusieurs modalités : contrats d'exercice en commun. sociétés de mise en commun des moyens d'exercice de la profession sociétés d'exercice en commun : société civile professionnelle, société d'exercice libéral. Quelque soit la modalité, la relation médecin/malade reste fixe (séparation des patientèles) et l'indépendance professionnelle doit être préservée. Dans les deux premiers cas, le partage d'honoraires est interdit, dans le troisième, il est obligatoire suivant une répartition fixée par la loi. Autres types d exercices Médecins du travail : ils sont rémunérés par les diverses entreprises et doivent s assurer des conditions de travail, de sécurité et de salubrité des salariés. Ils n ont pas le droit de prescription. Ils appartiennent soit à des cabinets de médecine du travail pour les petites entreprises, ou sont salariés dans le cas des grandes entreprises. Médecins scolaires Médecins légistes Médecins militaires : même formation que les médecins civils et soumis aux même règles déontologiques. Médecins de Santé Publique Médecins contrôleurs de la sécurité sociale autres 6

7 Spécialités et compétences Une notion centrale à retenir est l'omnivalence du titre de docteur en médecine. Un médecin ne peut en aucun cas être poursuivi pour exercice illégal de la médecine (sauf s il n est pas correctement inscrit au tableau de l Ordre ou s il a été interdit ou suspendu d exercice) mais pour incompétence. Ainsi, un généraliste peut pratiquer un acte chirurgical en condition d absolue nécessité. A l opposé, les orientations ou modes d exercices particuliers de la médecine générale n exigent pas de diplômes spécifiques. Spécialités Un médecin spécialiste peut exercer en milieu hospitalier ou en libéral. Dans ce dernier cas, il touche, par consultation, une rémunération supérieure. Il a validé une spécialité médicale au cours d un cursus d au moins quatre ans, et a reçu le DES (= diplôme d'études spécialisées). Certains spécialistes n ont pas été internes, mais ont passé un Certificat d Etudes Spécialisées, formation complémentaire universitaire de qualité inégale. Les internes de cette époques ne recevaient pas de diplôme spécifique mais jouissaient du droit d afficher leur ancienne qualité sur leur plaque. Les étudiants en médecine de 6ème année (DCEM4) de l année 2004 ont passé les premières Epreuves Classantes Nationales (ECN). La médecine générale est devenue une spécialité comme une autre, ayant son DES obtenu en 3 ans (total 9 ans d études). La liste des spécialités qualifiantes est détaillée dans l'article Médecine. 7

UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education

UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education L ACCUEIL DES ENFANTS ETRANGERS DANS L ECOLE PRIMAIRE HELLENIQUE: Pratiques et Optiques

Διαβάστε περισσότερα

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ GR / QUE 9 ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13. BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES. ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13. BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES. ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13 BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ SOMMAIRE - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ UNIVERSITE PARIS 13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 COLLEGE

Διαβάστε περισσότερα

Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Greek,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''!

Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Greek,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''! !! Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Greek,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''!!! Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10

Διαβάστε περισσότερα

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Numéro de janvier 2015 /Τεύχος Ιανουαρίου 2015 1. Κύκλος στρογγυλών τραπεζών και εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ COURS FORMATIONS ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 SEPTEMBRE 2015 - JANVIER 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΑΡΙΑ ΤΙΜΕΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ COURS FORMATIONS ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 SEPTEMBRE 2015 - JANVIER 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΑΡΙΑ ΤΙΜΕΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ COURS FORMATIONS ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 SEPTEMBRE 2015 - JANVIER 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΑΡΙΑ ΤΙΜΕΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Vers une pédagogie interculturelle : les écoles interculturelles en Grèce

Vers une pédagogie interculturelle : les écoles interculturelles en Grèce Actes du VIII ème Congrès de l Association pour la Recherche InterCulturelle (ARIC) Université de Genève 24-28 septembre 2001 L'auteur assume la responsabilité du texte et en garde les droits. Vers une

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ COURS & FORMATIONS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ COURS & FORMATIONS ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 FÉVRIER - JUILLET 2015 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΩΡΆΡΙΑ ΤΙΜΈΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ COURS & FORMATIONS ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη μαθημάτων και κατάρτιση ενηλίκων:

Διαβάστε περισσότερα

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Numéro d avril 2013. 2 ème quinzaine Τεύχος Απριλίου 2013. 2o εκαπενθήµερο 1. Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας, ως ξένης.

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας, ως ξένης. intro_fr_names 6/5/12 9:32 PM Page 3 Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας, ως ξένης. Ce manuel est dédié aux enseignants et aux apprenants du grec moderne -

Διαβάστε περισσότερα

Πενήντα Χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Εμπειρία και Προοπτικές. Fifty Years European Parliament Experience and Perspectives

Πενήντα Χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Εμπειρία και Προοπτικές. Fifty Years European Parliament Experience and Perspectives Πενήντα Χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Εμπειρία και Προοπτικές Fifty Years European Parliament Experience and Perspectives Το Συνέδριο Πενήντα Χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμπειρία και Προοπτικές, διορ

Διαβάστε περισσότερα

Groupe Vitalia. 47 κλινικές στη Γαλλία αναζητούν γιατρούς

Groupe Vitalia. 47 κλινικές στη Γαλλία αναζητούν γιατρούς Groupe Vitalia 47 κλινικές στη Γαλλία αναζητούν γιατρούς 1 Οι γιατροί στη Γαλλία Στη Γαλλία τρία συστήματα υγείας συνυπάρχουν και αναλαμβάνουν την περίθαλψη των ασθενών με τους ίδιους όρους από οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

L ECHO D EUGENE. Des élèves fatigués. No 10 * Avril 2013

L ECHO D EUGENE. Des élèves fatigués. No 10 * Avril 2013 L ECHO D EUGENE No 10 * Avril 2013 Ιλάειρα Μισιρλιάδη, ΣΤ2 Des élèves fatigués L es élèves du LFH sont-ils fatigués? Nous avons rencontré certains d entre eux pour recueillir leur témoignage. Nous avons

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION Τεύχος 2 Αλεξανδρούπολη, Ιούνιος 2014 Έρευνα στην Εκπαίδευση Ηλεκτρονικό Περιοδικό Ελεύθερης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS EXAMENS AÀ L ÉCOLE P R É P A R E R LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS LIVRE DE L ÉLÈVE Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας»

Διαβάστε περισσότερα

SE THELO SAN CHORA. «Je bande comme un pays»

SE THELO SAN CHORA. «Je bande comme un pays» SE THELO SAN CHORA «Je bande comme un pays» SE THELO SAN CHORA «Je bande comme un pays» S Y M P O S I U M INTERNATIONAL SUR LE THÈME DE L ÉRECTION U n h o mm a g e à Dimitris Dimitriadis À l i n i t i

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 20 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ»

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26/10/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ47 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 66 ΤΜΗΜΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ.Διεύθυνση Αγ.Κων/νου 8-102 41 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Αρ.τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ

ΣΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ ÉCOLE ENSEIGN ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΏΣ ΤΩΝΚΑΘΗΓΗΤ ΣΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡ MOTIVER PLAISIR D'APPRENDRE ÉCOLE COMPÉTENCES S'AMUSER ENSEIGNER PLAISIR D'APPRENDRE MOTIVER ÉCOLE COMPÉTENCES ΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣ ΤΩΝΚΑΘΗΓΗΤΏΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Numéro de mai 2013 Τεύχος Μαΐου 2013 1. Κύκλος συναντήσεων ιακυβέρνηση 2013 Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Η επιρροή της µαντικής τέχνης από τον 8ο αι. π.χ. ως τις µέρες µας

Η επιρροή της µαντικής τέχνης από τον 8ο αι. π.χ. ως τις µέρες µας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΙΖΩΝΤΕΣ Ta Nea N 2 et 3 JUILLET 2007 Horizons grecs TA NEA DANS CE NUMÉRO : Le grec à Toulouse Lautrec 1 Φυσα αγερι, φυσα αγερι 2 Η επιροη της µαντιας 3 Nikos le voyageur 5 Manos Loizos 6 Les

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ

ΣΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ ÉCOLE ENSEIGN ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΏΣ ΤΩΝΚΑΘΗΓΗΤΏ ΣΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡ ENSEIGNER PLAISIR D'APPRENDRE MOTIVER ÉCOLE COMPÉTENCES S'AMUSER ENSEIGNER PLAISIR D'APPRENDRE MOTIVER ÉCOLE COMPÉTENCES ΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣ ΤΩΝΚΑΘΗΓΗΤΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 23 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

L ECHO D EUGENE. Το άρθρο μας βασίστηκε σε μία σειρά. Κύκλοι συναντήσεων

L ECHO D EUGENE. Το άρθρο μας βασίστηκε σε μία σειρά. Κύκλοι συναντήσεων L ECHO D EUGENE Κατερίνα Κουκουράκη Β4 No 12 * Janvier 2014 Des chants et des danses pour Nelson Mandela Le 5 décembre 2013, Nelson Mandela, la figure historique de la lutte contre le racisme et l apartheid,

Διαβάστε περισσότερα

Pratiques Pédagogiques

Pratiques Pédagogiques Pratiques Pédagogiques Εισαγωγή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση «Πάμε στο Παρίσι»: Παιδαγωγικό Σενάριο για τα πρώτα στάδια εκμάθησης της Γαλλικής Γλώσσας με ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2008

Session novembre 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE C1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

se trouve l Assistant Recherche? Q d informations sur Internet S

se trouve l Assistant Recherche? Q d informations sur Internet S ) /0121345634575859:65716647;;6=?=@0>A0>;B>;55;8:60 2060>>5K1>7;7L=G;GH0465D57;1;45MN65I *+,./ :647?=2165F:6477G24

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών δεν εγκαταλείπουν ποτέ τους μαθητές τους...

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών δεν εγκαταλείπουν ποτέ τους μαθητές τους... Χρόνος 26ος - αρ. φυλ. 315 - Μάρτιος 2015-0,02 - Λυκαβηττού 2 - Τ.Κ. 106 71 Αθήνα - κωδικός: 011398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ευνοϊκές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ROUTAGE MULTIPATH DANS LES RESEAUX AD HOC

ROUTAGE MULTIPATH DANS LES RESEAUX AD HOC République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE d ORAN Mohamed Boudiaf Faculté des Mathématiques

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE 4 production orale et médiation

ÉPREUVE 4 production orale et médiation ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION DE LA FORMATION CONTINUE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU C1

Διαβάστε περισσότερα