Ένα άλλο σηµαντικό θέµα είναι η γενετική ποικιλότητα του

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένα άλλο σηµαντικό θέµα είναι η γενετική ποικιλότητα του"

Transcript

1 Το πρόγραμμα Το FRAXIGEN είναι ένα νέο ερευνητικό πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε σκοπό τη µελέτη των γενετικών πόρων του φράξου στην Ευρώπη, ειδικότερα για δενδροφύτευση και αναδάσωση για σκοπούς προστασίας και διατήρησης. Τη σηµερινή εποχή των µεγάλων περιβαλλοντικών αλλαγών και την πίεση που ασκείται στα φυσικά οικοσυστήµατα, απαιτείται η χρήση εύρωστου, καλά προσαρµοσµένου και γενετικά ποικίλου φυτευτικού υλικού, ιδιαίτερα για σκοπούς όπως η οικολογική αποκατάσταση υποβαθµισµένων δασών. Ε µφανίζεται µια αυξανόµενη ευαισθητοποίηση σε ολόκληρη την Ευρώπη γενικότερα, για αποκατάσταση και διαχείριση των δασών για περιβαλλοντικές ωφέλειες καθώς επίσης και για παραγωγή ξυλείας. Το γεγονός αυτό βάζει νέα ερωτήµατα για την επιλογή πηγών σπόρου, διότι µια επιτυχής φυτεία δέντρων µπορεί να µην είναι τόσο καλά προσαρµοσµένη στην επιβίωση σε ένα περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον ενός φυσικού/ ηµιφυσικού µεικτού δάσους. Η επιλογή για παραγωγικούς σκοπούς συνήθως βασίζεται στο µεγάλο βαθµό αύξησης, στη καλή µορφή και στη δυνατότητα παραγωγής καλής ποιότητας ξυλείας. Αντίθετα, για την επιτυχή οικολογική αποκατάσταση απαιτούνται δέντρα µε καλή αναπαραγωγική δύναµη, µεγάλο ποσοστό βιωσιµότητας του σπόρου και των φυταρίων, και ικανότητα να ανταγωνίζονται µε επιτυχία τα άλλα είδη. Θα πρέπει επίσης να είναι ικανά να προσαρµόζονται σε οριακά περιβάλλοντα και στις κλιµατικές αλλαγές. Προς το παρόν δεν υπάρχει ολοκληρωµένη επιστηµονική βάση πάνω στην οποία να στηρίζεται η επιλογή φυτευτικού υλικού άριστης ποιότητας. Οι τοπικοί γενότυποι, είναι γενικά αποδεκτό, ότι έχουν την ικανότητα να προσαρµόζεται στις τοπικές συνθήκες και αυτός είναι ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Ένωση το 1993 εξέδωσε την οδηγία τα ενδηµικά είδη και οι τοπικές προελεύσεις θα πρέπει να προτιµούνται όπου ενδείκνυται. Η πιστοποίηση και ταυτοποίηση της ξυλείας επιβάλλει επίσης την καθιέρωση αυτής της πολιτικής για τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας και τη χρησιµοποίηση τοπικών προελεύσεων. Πέρα από αυτές τις γενικές αρχές, ωστόσο, δεν υπάρχει επιστηµονική βάση για να αποφασίσουµε κατά πόσο τοπικός θα πρέπει να είναι ο επιλεγµένος σπόρος; ή διαφορετικά, την γεωγραφική κλίµακα µέσα στην οποία διατηρείται η τοπική προσαρµοστικότητα. Θα πρέπει η επιλογή του σπόρου να γίνεται από το ίδιο δάσος; Από την ίδια λεκάνη απορροής; Από την ίδια χώρα; Αυτό είναι ένα από τα σηµαντικότερα ερωτήµατα στα οποία καλούµαστε να απαντήσουµε µε το πρόγραµµα FRAXIGEN. Ένα άλλο σηµαντικό θέµα είναι η γενετική ποικιλότητα του φυτευτικού υλικού. Η στρατηγική επιλογής γενετικά ποικίλου σπόρου εξαρτάται από την κατανόηση όχι µόνο της γενετικής δοµής (το µέγεθος και το είδος της ποικιλοµορφίας) στους πληθυσµούς του φράξου, αλλά και από την κατανόηση των παραγόντων που διαµορφώνουν αυτή τη δοµή. Για παράδειγµα, πολλά θέµατα που έχουν σχέση µε την αναπαραγωγική βιολογία των δέντρων επηρεάζουν αποφασιστικά την ερµηνεία της γενετικής δοµής. Σε αυτά περιλαµβάνονται το σύστηµα αναπαραγωγής (πόσος σπόρος προέρχονται από αυτεπικονοίαση, ο οποίος θα τείνει να µειώσει την ποικιλότητα), η ροή γονιδίων (πως τα γονίδια µετακινούνται, µέσα και µεταξύ των πληθυσµών, στο σπόρο και στη γύρη) και η ποικιλότητα στη παραγωγή σπόρου η γύρης από έτος σε έτος. Το FRAXIGEN θα µελετήσει όλα αυτά τα θέµατα της βιολογίας του φράξου, µε σκοπό τη δηµιουργία µιας ισχυρής επιστη- µονικής βάσης για την επιλογή ποικίλου, αειφορικού (διατήρηση του γενετικού αποθέµατος) και εύρωστου σπόρου.

2 Γνώση για το φράξο Γενικά για το φράξο Τα είδη φράξου στην Ευρώπη Ο φράξος ανήκει στην οικογένεια Oleaceae. Στην Ευρώπη συναντάµε 3 είδη: τον κοινό φράξο (Fraxinus excelsior), τον στενόφυλλο φράξο (Fraxinus angustifolia) και τα υποείδη του (ή ποικιλίες) καθώς και τον φράξο τον όρνο (Fraxinus ornus). Στην Ελλάδα υπάρχουν και τα τρία είδη του φράξου, τα δύο είδη (F. angustifolia, F. ornus) εξαπλώνονται σχεδόν σε όλη τη χώρα, ενώ ο κοινός φράξος απαντάται σποραδικά µόνο στη Βόρεια Ελλάδα. Στην Ελλάδα και στην Ισπανία το FRAXIGEN ασχολείται µε τα δύο είδη F. angustifolia και F. ornus, ενώ στη Βρετανία και στη Σουηδία οι ερευνητές εστιάζουν την έρευνά τους στον κοινό φράξο (Fraxinus excelsior). F. angustifolia F. ornus Περιγραφή των ειδών Το Fraxinus angustifolia είναι φυλλοβόλο δένδρο με 10 ως 25m ύψος. Η ανθοφορία αρχίζει τον Ιανουάριο-Μάρτιο (τα άνθη είναι πράσινα συνήθως χωρίς κάλυκα ή στεφάνη). Ο φλοιός αρχικά είναι μαλακός ενώ αργότερα αναπτύσσεται καστανόμαυρο ξηρόφλοιο με κατακόρυφες και οριζόντιες σχισμές. Το Fraxinus ornus είναι μικρό δένδρο ύψους 6 έως 8m (σπάνια φθάνει τα 25m), συνήθως έχει τη μορφή θάμνου και συναντάται σε όλη την Ελλάδα. Ο φλοιός του είναι γκρίζος, μαλακός και λείος. Η ανθοφορία αρχίζει τον Απρίλιο-Μάιο και τα άνθη του είναι αρσενικά ή ερμαφρόδιτα. Τα ερμαφρόδιτα άνθη αποτελούνται από ένα μικρό κάλυκα με τέσσερα (4) βραχέα σέπαλα, στεφάνη με δύο (2) ή τέσσερα (4) λευκά πέταλα και ένα βραχύ στύλο. Τα άνθη σχηματίζουν μεγάλες ταξιανθίες στην κορυφή των κλαδίσκων και εμφανίζονται μαζί με τα φύλλα. Οικολογία Ο F. angustifolia συναντάται συνήθως στις ζώνες δασικής βλάστησης Ouercion illicis, Ostryo Carpinion και Quercion Franetto, προτιµά υγρές ή κατακλυζόµενες θέσεις και αναπτύσσεται καλύτερα σε βαθιά, υγρά και γόνιµα εδάφη. Αναγεννάται µε σπόρους (η φύτρωση των σπόρων γίνεται τον Απρίλιο-Μάιο), µε πρεµνοβλαστήµατα, κορµοβλαστήµατα και συχνά µε ριζοβλαστήµατα σε κατακλυζόµενα εδάφη. Ο Fraxinus ornus συναντάται συνήθως στις ζώνες βλάστησης Ouercion illicis, Ostryo Carpinion και Quercion Franetto. Είναι είδος φιλόφωτο µε µικρές απαιτήσεις σε έδαφος και µπορεί να αναπτυχθεί σε ξηρά, άγονα και βραχώδη εδάφη. Συνήθως αυξάνεται σε πολλαπλούς κορµούς λόγω της πρεµνοφυούς διαχείρισης στις περιοχές που ευδοκιµεί. Αναγεννάται µε σπόρους (η φύτρωση των σπόρων γίνεται τον Απρίλιο-Μάιο), µε πρεµνοβλαστήµατα και ριζοβλαστήµατα (κυρίως µετά από κοπή η καύση).

3 πόσο τοπικό είναι το τοπικό Η προσαρµοστικότητα για φυσική αναγέννηση και οικολογική αποκατάσταση Τοπική προσαρμοστικότητα Σε αυτό το µέρος του FRAXIGEN θα µελετηθεί και θα εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε την απόσταση στην οποία η προσαρµοστικότητα στο περιβάλλον καθίσταται σηµαντική. Ένα δίκτυο από πειράµατα έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα για το Fraxinus angustifolia (φράξος ο στενόφυλλος) και το Fraxinus ornus (φράξος ο όρνος) και στη Βρετανία για το Fraxinus excelsior (φράξος ο ψηλός). Τα συµπεράσµατα από τα πειράµατα στην Ελλάδα και στη Βρετανία θα χρησιµοποιηθούν και από τις άλλες χώρες όπως τη Σουηδία και την Ισπανία. Πειράματα υπαίθρου Για κάθε είδος, σε πειραµατικές φυτείες υπαίθρου σε οχτώ (8) περιοχές, θα γίνει σύγκριση των σπόρων από τις οχτώ (8) φυσιογεωγραφικές περιοχές µε σκοπό να µελετηθεί η βλάστηση των σπόρων, η επιβίωση και η αρχική αύξηση των σποροφύτων όταν φυτεύονται σε φυσικά περιβάλλοντα. Θα πραγµατοποιηθούν συγχρόνως δύο πειράµατα στα οποία στο ένα θα µελετηθεί η φύτρωση των σπόρων µε απευθείας σπορά και στο δεύτερο θα µελετηθεί η επιβίωση και η αύξηση των φυταρίων που προέρχονται από το φυτώριο και τα οποία στη συνέχεια θα µεταφυτευθούν στην ύπαιθρο. Σε κάθε πειραµατική επιφάνεια θα γίνει σπορά, µε σπόρους της περιοχής (τοπικής προέλευσης) και µε σπόρους από τις υπόλοιπες 7 περιοχές (µη τοπικής προέλευσης). Πειράµατα στα οποία οι σπόροι από όλες τις προελεύσεις σπέρνονται σε όλες τις επιλεγµένες φυσιογεωγραφικές περιοχές καθώς και στην περιοχή της προέλευσης ονοµάζονται αµοιβαία πειράµατα µεταφύτευσης (RTEs) Διαφορές τόπου Σε όλες τις επιλεγµένες θέσεις, στις οποίες πιστεύουµε ότι τα δένδρα του φράξου προέρχονται από φυσική αναγέννηση και όχι από φύτευση, οι συλλεγόµενοι σπόροι είναι άριστα προσαρµοσµένοι στο περιβάλλoν της περιοχής συλλογής τους. Όλες οι θέσεις έχουν επιλεγεί να βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση µεταξύ τους έτσι ώστε να διαπιστώσουµε την γεωγραφική έκταση (κλίµακα) µέσα στην οποία η τοπική προσαρµοστικότητα επιδρά. Οι πειραµατικές επιφάνειες απέχουν µεταξύ τους 20 εώς 100 Km και µερικές βρίσκονται σε απόσταση 600 Km. Υπάρχουν επίσης διαφορές ανάµεσα στους πληθυσµούς σε σχέση µε το έδαφος, το υψόµετρο και την µορφολογία τους. Identified populations Fraxinus ornus Fraxinus angustifolia (RTEs experimental plots numbered 1 to 8) Επιλογή πηγής σπόρου Οι περισσότερες πειραµατικές φυτείες γίνονται στο ύπαιθρο όπου τα φυτάρια επιλέγονται στο φυτώριο και έπειτα ακολουθεί προσεκτικός χειρισµός των φυταρίων µετά την φύτευσή τους. Συνεπώς δε γίνεται καµιά επιλογή σχετικά µε την ποιότητα, όπως η αναπαραγωγική δύναµη και επιβίωση του σπόρου και των φυταρίων, ή την ικανότητα ανταγωνισµού µε άλλα είδη, παράγοντες που είναι πολύ σηµαντικοί όταν γίνονται αναδασώσεις για οικολογική αποκατάσταση ή εµπλουτισµό υποβαθµισµένων συστάδων. Κατά συνέπεια οι σπόροι που συλλέγονται και χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό δεν είναι πάντοτε οι καλύτεροι. Το δίκτυο των RTEs (αµοιβαία πειράµατα µεταφύτευσης) έχει ως σκοπό να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τη ποικιλότητα των σηµαντικών αυτών χαρακτηριστικών: άλλοι στόχοι του FRAXIGEN είναι να µελετηθεί η δοµή της γενετικής ποικιλότητας σε µοριακό επίπεδο και οι δυνάµεις που τη διαµορφώνουν. Από τα αποτελέσµατα όλων των παραπάνω πειραµάτων θα δοθούν οδηγίες για τη συλλογή σπόρου διαφόρων προέλευσεων του φράξου βασιζόµενες σε επιστηµονικά δεδοµένα.

4 Η συγγένεια των δένδρων Γενετική ποικιλότητα Γενετική ποικιλοµορφία Η αποτελεσµατική προστασία των φυσικών πόρων του φράξου εξαρτάται από την κατανόηση του ποσοστού της ποικιλοµορφίας που υπάρχει µέσα σε ένα πληθυσµό και πως η ποικιλοµορφία αυτή δοµείται, σε σχέση µε το είδος της συγγένειας µεταξύ των ατόµων του πληθυσµού. Χρειάζεται επίσης να γνωρίζουµε πώς οι διαφορετικοί πληθυσµοί διαφέρουν στο επίπεδο της ποικιλότητας. Τα ερωτήµατα αυτά µπορούν απευθείας να απαντηθούν χρησιµοποιώντας τους µοριακούς δείκτες. Οι δείκτες αυτοί αποτελούν µέρος του γενετικού κώδικα, που κληρονοµείται από γενιά σε γενιά και µας δίνουν πληροφορίες για το πως συγγενεύουν τα άτοµα του πληθυσµού. Ο τύπος του µοριακού δείκτη που χρησιµοποιούµε στο FRAXIGEN ονοµάζεται δορυφορικό DNA (microsatellite). Γονιδιακή ροή To δορυφορικό DNA µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να εκτιµηθεί η γενετική ποικιλότητα ενός πληθυσµού. Αυτό θα γίνει και στις οκτώ (8) περιοχές όπου έχουν εγκατασταθεί τα αµοιβαία πειράµατα µεταφύτευσης (RTEs) και θα χρησιµοποιηθεί DNA που θα εκχυλισθεί από τα φύλλα δένδρων για κάθε περιοχή Συγκρίνοντας τη συχνότητα των αλληλόµορφων στις διάφορες περιοχές είναι δυνατόν να εκτιµήσουµε πόσο µακριά τα γονίδια µπορούν να ταξιδέψουν (µε τη µορφή σπόρων ή γύρης): ένα άλλο στοιχείο για να απαντήσουµε στο ερώτηµα πόσο τοπική είναι µια τοπική ποικιλία;. DNA και δορυφορικό DNA Ο γενετικός κώδικας για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς εκφράζεται με τέσσερα (4) γράμματα του Λατινικού αλφαβήτου. Τα γράμματα που χρησιμοποιούνται, A, T, C και G αντιπροσωπεύουν τις τέσσερις διαφορετικές βάσεις (νουκλεοτίδια), οι οποίες σχηματίζουν το μόριο του DNA. Στην αλυσίδα του DNA υπάρχουν περιοχές που κωδικοποιούν πρωτεΐνες, που είναι σημαντικές για την επιβίωση του οργανισμού: οι περιοχές αυτές ονομάζονται γονίδια. Υπάρχουν επίσης περιοχές που δεν κωδικοποιούν πρωτεΐνες. Στις περιοχές αυτές υπάρχει συνήθως ένα ποικίλος αριθμός επαναλήψεων δύο ή περισσότερων νουκλεοτιδίων π.χ. ΑΤ/ ΑΤ/ΑΤ/ΑΤ/ΑΤ με πέντε (5) επαναλήψεις του ΑΤ. Αυτές οι περιοχές χαρακτηρίζονται ως δορυφορικό DNA. Σε αντίθεση με τα γονίδια, το δορυφορικό DNA δεν ελέγχει ζωτικές διαδικασίες, έτσι αλλαγές στον αριθμό των επαναλήψεων αυτών δεν έχουν καμία επίδραση στο φαινότυπο του οργανισμού. Συνεπώς, το μήκος της περιοχής επανάληψης μπορεί να διαφέρει από δένδρο σε δένδρο. Η ανάλυση του δορυφορικού DNA αποτελεί το δακτυλικό αποτύπωμα του δένδρου. Κάθε δένδρο κληρονομεί ένα αλληλόμορφο για το κάθε δορυφορικό DNA από την μητέρα του και το ίδιο ή διαφορετικό αλληλόμορφο από τον πατέρα του. Αν ένα δένδρο αυτογονιμοποιείται, τα δύο (2) αλληλόμορφα στους απογόνους του είναι περισσότερο πιθανό να είναι ταυτόσημα (ομοζυγωτά). Στην περίπτωση που η γύρη προέρχεται από διαφορετικό άτομο, το δορυφορικό αλληλόμορφο είναι πολύ πιθανόν να είναι διαφορετικού τύπου και οι απόγονοι θα έχουν δύο (2) διαφορετικά αλληλόμορφα (ετεροζυγωτά). Ανάλυση πατρότητας Κατά τον σχεδιασµό της στρατηγικής συλλογής σπόρου είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε πως δοµείται η συγγένεια µεταξύ των δέντρων. Το FRAXIGEN θα ασχοληθεί µε αυτό το ερώτηµα λεπτοµερώς προσδιορίζοντας το γενετικό δακτυλικό αποτύπωµα κάθε δένδρου αναπαραγωγικής ηλικίας στους πληθυσµούς. Επίσης θα προσδιορίσουµε το γενετικό δακτυλικό αποτύπωµα των σπόρων µητρικών δένδρων και θα διερευνήσουµε την ανάλυση πατρότητας για να προσδιορισθεί πόσο µακριά βρίσκονται τα πατρικά δένδρα (αυτά που παρέχουν τη γύρη). Αυτό θα µας δώσει λεπτοµερείς πληροφορίες για την ροή των γονιδίων (πως κινούνται τα γονίδια µέσα στον πληθυσµό) και πόση γύρη έρχεται απ` έξω από τον πληθυσµό. Καταγράφοντας αν η γύρη προέρχεται από αρσενικά ή ερµαφρόδιτα δένδρα θα βρούµε ποιος τύπος είναι πιο αποτελεσµατικός ως πατέρας.

5 Oλοκληρωτική σύγχυση του φύλου Βιολογία αναπαραγωγής Τρεις σεξουαλικοί τύποι Η αναπαραγωγική βιολογία του φράξου (F. excelsior, F. angustifolia) έχει περιγραφεί ως ολοκληρωτική σεξουαλική σύγχυση. Μερικά δένδρα είναι µόνο θηλυκά (παράγουν σπόρους αλλά όχι γύρη), µερικά µόνο αρσενικά (παράγουν γύρη αλλά όχι σπόρους ) και άλλα είναι ερµαφρόδιτα, που παράγουν άνθη µε αρσενικά και θηλυκά µέρη, τα οποία µπορούν να παράγουν γύρη και σπόρους: αυτά τα δένδρα συνεπώς έχουν τη δυνατότητα να αυτογονιµοποιούνται (self-fertile). Για να περιπλέξουν τα πράγµατα περισσότερο, µερικά ερµαφρόδιτα δένδρα εµφανίζουν σα δεσπόζουσα την αρσενική ή σα δεσπόζουσα τη θηλυκή λειτουργία, µε άνθη που περιέχουν όργανα και των δύο φύλλων αλλά µόνο ο ένας τύπος είναι σε πλήρη λειτουργία. Όσο αφορά το είδος F. ornus, υπάρχουν µόνο δύο τύποι ανθέων, αρσενικά και ερµαφρόδιτα (πάντα σε ξεχωριστά δέντρα), και η βιολογία αναπαραγωγής του θεωρείται πιο απλή σε σύγκριση µε τα άλλα δύο είδη. Οµοµιξία και ετεροµιξία Η αναλογία κάθε φύλου σε ένα πληθυσµό και ο βαθµός αυτογονιµοποίησης έχουν σηµαντικές συνέπειες στη διατήρηση (προστασία των γενετικών πόρων). Η αυτογονιµοποίηση (selfing) και η διασταύρωση ανάµεσα σε στενά συγγενικά δένδρα, µπορούν να προκαλέσουν γενετικό εκφυλισµό (οµοµιξία υψηλά επίπεδα οµοζυγοτίας) και αυτό µπορεί να µειώσει το ποσοστό επιβίωσης, τη ρώµη και την υγεία των δένδρων. Από την άλλη πλευρά, η διασταύρωση ανάµεσα σε δένδρα που δεν είναι στενά συγγενικά παράγει γενετική ποικιλοµορφία (υψηλά επίπεδα ετερεζυγοτίας), και αυτό είναι απαραίτητο για την προσαρµογή ενός είδους στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Οι αναπαραγωγικές διαδικασίες και τύποι σε ένα πληθυσμό επιδρούν σημαντικά στον καθορισμό της γενετικής δομής κάθε γενεάς: πληροφορίες που συσχετίζονται με το σύστημα διασταύρωσης, τον καθορισμό του φύλλου και την ποικιλότητα παραγωγής σπόρων και γύρης είναι όλα σημαντικά για το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων προστασίας (διατήρησης), συμπεριλαμβανομένων της συλλογής σπόρων και φύτευσης (αναδάσωσης). Μελέτη του συστήµατος διασταύρωσης Το FRAXIGEN θα µελετήσει το σύστηµα διασταύρωσης (mating system) του φράξου: δηλαδή το µέγεθος της αυτογονιµοποίησης µέσα σε ένα πληθυσµό. Θα µελετηθούν επίσης πολλοί παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν το βαθµό της αυτογονιµοποίησης. Ένας από αυτούς είναι ο χρόνος ανθοφορίας και πως αυτός διαφέρει µεταξύ των αρσενικών, θηλυκών και ερµαφρόδιτων ατόµων. Επίσης θα µελετηθεί λεπτοµερώς η διαδικασία της επικονίασης για να ερευνηθούν οι φυσικοί φραγµοί στην αυτογονιµοποίηση (µηχανισµοί ασυµβίβαστου). Σε άλλη έρευνα, σε πειράµατα φυτωρίου, θα προσδιορισθεί η επίδραση του γενετικού εκφυλισµού και της απώλειας της γενετικής ποικιλότητας στην αύξηση, συγκρίνοντας σπόρους που προέρχονται από αυτογονιµοποίηση και σπόρους που προέρχονται από σταυρογονιµοποίηση που θα παραχθούν από ελεγχόµενες επικονιάσεις. Συλλογή σπόρου Αυτά τα πειράµατα θα µας βοηθήσουν να αναπτύξουµε πρακτικές µεθόδους συλλογής σπόρων. Παραδείγµατος χάρη, εάν παρατηρηθεί ότι τα ερµαφρόδιτα δένδρα µπορούν να αυτογονιµοποιηθούν φυσικά, και διαπιστωθεί ότι υπάρχει σηµαντική µείωση στη ρώµη των σπόρων από αυτεπικονίαση (γενετικός εκφυλισµός), θα σηµαίνει ότι η συλλογή σπόρου για προγράµµατα βελτίωσης και για τα φυτώρια θα πρέπει να γίνεται από θηλυκά δένδρα και όχι από ερµαφρόδιτα.

6 Ο θόρυβος γύρο από το φράξο Παραδοσιακές και σύγχρονες χρήσεις Ο φράξος χρησιµοποιείται στην παραγωγή ξυλείας λόγω του ισχυρού ξύλου, την ανθεκτικότητα του, την χαµηλή περιεκτικότητα σε νερό, την ελαστικότητα του και την ευκολία κατεργασίας του, χαρακτηριστικά που είναι ιδανικά για την κατασκευή γεωργικών µηχανηµάτων, όπως άροτρο και καλλιεργητής. Τα πρεµνοβλαστήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή χειρονακτικών εργαλείων, ως πάσσαλοι στις αγροτικές καλλιέργειες και στην ξυλοτεχνεία. Επίσης είναι µελισσοκοµικό είδος και το φύλλωµά του παρέχει άριστη διατροφή για τα ζώα. Επίσης χρησιµοποιείται ως καλλωπιστικό φυτό στα πάρκα και στα πρανή των δρόµων. Επισκεφθείτε μας Πληροφορίες ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΣ Εθνικό Ίδρυμα. Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (Ι.Δ.Ε.) Λουτρά Θέρμης Θεσσαλονίκη Τηλ: /2, 3 Fax: Χρήσεις για αθλητικό εξοπλισµό Το ξύλο του φράξου αποτελεί ένα εξαιρετικό υλικό για κατασκευή αθλητικών ειδών, ιδιαίτερα όταν ανθεκτικότητα, ευλυγισία και ελαστικότητα απαιτούνται. Στα πρώτα στάδια, οι ρακέτες του τένις και τα πέδιλα του σκι κατασκευάζονταν από το ξύλο του φράξου, µέχρις ότου αυτό αντικαταστάθηκε από άλλα υποκατάστατα υλικά. Σήµερα, τα κουπιά της κωπηλασίας και τα πηδάλια, τα ρόπαλα του baseball, οι στύλοι του κρίκετ, χόκεϊ στο πάγο, τα µπαστούνια του hockey και τα ακόντια, οι στέκες του µπιλιάρδου, τα βέλη στην τοξοβολία και τα έλκηθρα είναι µερικά από τα παραδείγµατα χρήσης του ξύλου του φράξου το οποίο συνδέεται µε την ποιότητα, τη µαστορική τέχνη και την παράδοση. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Χημείας Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: Fax: Φωτογράφηση: Bente Eriksen, Eva Wallander, FINE-TOOLS, HULTAFORS AB, John Baker, KÄHRS FLOORS, Kostas Spanos, Miguel Verdú Σχεδίαση: Jesús Cordero FRAXIGEN 2002 Το FRAXIGEN είναι ένα RTD πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτω από το θεματικό πρόγραμμα Ενέργεια, Περιβάλλον και Αειφορική Ανάπτυξη, κεντρική δραστηριότητα Παγκόσμια αλλαγή, Κλίμα και Βιοποικιλότητα. Οι απόψεις, δεδομένα και άλλο υλικό σε αυτό το φυλλάδιο είναι αποκλειστική ευθύνη των συνεργαζόμενων ερευνητών που είναι υπεύθυνοι του προγράμματος FRAXIGEN και δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις ή γνώμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν χρήση των δεδομένων η άλλων πληροφοριών που παρουσιάζονται σ αυτό (το φυλλάδιο).

JAMIL A. ALTARAYRAH ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

JAMIL A. ALTARAYRAH ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ JAMIL A. ALTARAYRAH Πτυχιούχου Γεωπόνου, Διπλωματούχου Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την αειφόρο παραγωγή και χρήση βιομάζας από Φυτείες Ξυλωδών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στρατηγική για την αειφόρο παραγωγή και χρήση βιομάζας από Φυτείες Ξυλωδών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Φυτείες Ξυλωδών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για εφοδιαστικές αλυσίδες τοπικής κλίμακας και θερμικές χρήσεις Κωδικός έργου: IEE/13/574 Στρατηγική για την αειφόρο παραγωγή και χρήση βιομάζας από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ: 1.1.ΣΤ.1Γ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α) Προγράµµατα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α) ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Κων/νος Σπανός. Παυλώνια (Paulownia spp.)

Δρ Κων/νος Σπανός. Παυλώνια (Paulownia spp.) Δρ Κων/νος Σπανός Τακτικός Ερευνητής του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τηλ.: 2310 461171 (2, 3), Fax: 2310 461341, e-mail: kspanos@fri.gr Παυλώνια (Paulownia spp.) Ένα πολύτιμο δασικό δέντρο για εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Green Box Εκδοτική Α.E. Νίκης 24, Σύνταγμα, 105 57, Tηλ. 210/3232905, Fax 210/3232967 E-mail: info@agronews.gr www.agronews.gr

Green Box Εκδοτική Α.E. Νίκης 24, Σύνταγμα, 105 57, Tηλ. 210/3232905, Fax 210/3232967 E-mail: info@agronews.gr www.agronews.gr Smart Crops 3 me εθνικη ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ αναπτυξησ η ελλαδα θα ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ για ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ Γιάννης Πανάγος Εκδότης Διευθυντής Αγαπητέ αναγνώστη, Ταξίδι στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, δείχνει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Κων/νος Σπανός, Τακτικός Ερευνητής. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης

Δρ Κων/νος Σπανός, Τακτικός Ερευνητής. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης ΔΗΜΗΤΡΑ 10 / 11 Παραγωγή βιομάζας και τεχνικού ξύλου από φυτείες ταχυαυξών δασικών δέντρων και δυνατότητες για ενεργειακή και χημική αξιοποίηση: μια σταθερή και ασφαλής επένδυση Δρ Κων/νος Σπανός, Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Συστήθηκε με απόφαση του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 12 η /3-7-2007 συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τι άλλο µπορεί να είναι σχεδόν τόσο εκπληκτικό όσο η τεράστια ποικιλία έµβιων ό- ντων που καταλαµβάνουν κάθε δυσπρόσιτη γωνιά της γης, από τον τεράστιο αριθµό των ειδών που έχει ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 11 H ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Γ.Ν. Σκαράκης Τµήµα Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Η ανάγκη ανάπτυξης του γεωργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας-

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΧΘΡΩΝ ΣΕ ΜΗΛΕΩΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α) Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α) ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες πινακίδες σήμανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Οργάνωση και εμπλουτισμός εκθεσιακών χώρων Κέντρων Πληροφόρησης

Πρότυπες πινακίδες σήμανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Οργάνωση και εμπλουτισμός εκθεσιακών χώρων Κέντρων Πληροφόρησης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 97 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Πρότυπες πινακίδες σήμανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου Οργάνωση και εμπλουτισμός εκθεσιακών χώρων Κέντρων Πληροφόρησης Προσδιορισμός του περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ (PINUS ΗALEPENSIS) ΣΕ ΦΥΤΕΙΑ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΣΤΗ Β. ΕΥΒΟΙΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ (PINUS ΗALEPENSIS) ΣΕ ΦΥΤΕΙΑ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΣΤΗ Β. ΕΥΒΟΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ (PINUS ΗALEPENSIS) ΣΕ ΦΥΤΕΙΑ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΣΤΗ Β. ΕΥΒΟΙΑ Κομματά Αικατερίνη (1), Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου (1), Βαρελίδης Κων/νος (2), Ιωαννίδης Κων/νος (2),

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 5 ο. Γονιδιακοί δείκτες

Μέρος 5 ο. Γονιδιακοί δείκτες Μέρος 5 ο Γονιδιακοί δείκτες R.C. Lewontin 1966 K.B. Mullis 1983 Εισαγωγή στη δασική γενετική Γονιδιακοί δείκτες Όπως είδαµε στα προηγούµενα κεφάλαια, η γενετική πληροφορία είναι οργανωµένη πάνω σε µια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΠΥΡΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ( Pinus brutia) ΣΕ ΚΑΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΠΥΡΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ( Pinus brutia) ΣΕ ΚΑΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΠΥΡΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ( Pinus brutia) ΣΕ ΚΑΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΦΕΒΡΑΝΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΑΜ:145/200428 ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ COMMISSION ON GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΦΥΤΕΙΕΣ ΤΑΧΥΑΥΞΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΦΥΤΕΙΕΣ ΤΑΧΥΑΥΞΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΦΥΤΕΙΕΣ ΤΑΧΥΑΥΞΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ COMMISSION ON GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία του έργου LIFE Pinus για τον Πάρνωνα. Νέος νόμος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Πράσινη υποδομή. Φυτά πολύπλευρης αξίας Κρανιά Ιπποφαέ

Η πορεία του έργου LIFE Pinus για τον Πάρνωνα. Νέος νόμος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Πράσινη υποδομή. Φυτά πολύπλευρης αξίας Κρανιά Ιπποφαέ Η πορεία του έργου LIFE Pinus για τον Πάρνωνα Νέος νόμος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Πράσινη υποδομή Φυτά πολύπλευρης αξίας Κρανιά Ιπποφαέ Προσαρμοζόμενη Διαχείριση Η συνάντηση της Ισπανίας Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣ)» ΜΕΜΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

02-01: Ξυλώδης Βιομάζα - Δυναμικό

02-01: Ξυλώδης Βιομάζα - Δυναμικό Κεφάλαιο 02-01 σελ. 1 02-01: Ξυλώδης Βιομάζα - Δυναμικό Τα δέντρα αποτελούν μια σταθερή παρουσία στη ζωή του ανθρώπου. Αν και η πρώτη εικόνα που έρχεται στο μυαλό κάποιου σκεπτόμενου τα δέντρα είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Νερό. Ενδείκτες Βιοποικιλότητας. Προστασία της Βιοποικιλότητας. Φελλοφόρος Δρυς Έ να χρυσοφόρο δένδρο. Ευρωπαϊκή Στρατηγική

Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Νερό. Ενδείκτες Βιοποικιλότητας. Προστασία της Βιοποικιλότητας. Φελλοφόρος Δρυς Έ να χρυσοφόρο δένδρο. Ευρωπαϊκή Στρατηγική Δ IMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ -TOY E ΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 34 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000 _ Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Νερό Ενδείκτες Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Ημερίδας «Περιβάλλον και Σύγχρονες Προκλήσεις Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2014»

Πρακτικά Ημερίδας «Περιβάλλον και Σύγχρονες Προκλήσεις Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2014» Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου Σύλλογος Σπουδαστών Δασοπονίας Σελίδα 1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα */6 2 Προς ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τρικάλων 36 11526 Αθήνα Υπόψη: Σ. Μαρκοπούλου Ρ. Σπυροπούλου Ε. Τρύφων Θεσσαλονίκη, 31/12/1998 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα