ΓΕΝΕΤΙΚΗ AAT TCG CGA TTCC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΕΤΙΚΗ AAT TCG CGA TTCC"

Transcript

1 ΓΕΝΕΤΙΚΗ 1. Το πιο κάτω γενεαλογικό δέντρο δείχνει τον τρόπο κληρονόμησης μιας ασθένειας σε μια οικογένεια. Τα μαυρισμένα τετράγωνα συμβολίζουν αρσενικά άτομα με την πάθηση και οι μαυρισμένοι κύκλοι θηλυκά άτομα με την ίδια πάθηση. (α) Σε ποια από τις πιο κάτω αναφερόμενες κατηγορίες γονιδίων ανήκει το υπεύθυνο για την πάθηση αυτή γονίδιο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας αποκλείοντας με επιχειρήματα τις τρεις από τις τέσσερις πιο κάτω κατηγορίες: Επικρατές αυτοσωματικό: Φυλοσύνδετο επικρατές: Φυλοσύνδετο υπολειπόμενο: Αυτοσωματικό υπολειπόμενο: (β) Ποια είναι η πιθανότητα το 4 ο παιδί των γονιών 5 και 6 να πάσχει από την πάθηση; (γ) Ένα τμήμα του DNA έχει κατά σειρά τις πιο κάτω βάσεις: AAT TCG CGA TTCC Να ονομάσετε τα είδη των πιο κάτω μεταλλάξεων: (i) ATTCGCGATTCC. (ii) AATTCGCGAATTCC. (iii) AACTCGCGATTCC.. (iv) Η δρεπανοκυτταρική αναιμία οφείλεται σε γονιδιακή μετάλλαξη. Με ποια από τις πιο πάνω μεταλλάξεις σχετίζεται; Να εξηγήσετε.

2 2. Ένα υπολειπόμενο φυλοσύνδετο γονίδιο α παρατείνει το χρόνο πήξης του αίματος προξενώντας αιμορροφιλία. Με βάση τις πληροφορίες του γενεαλογικού δένδρου να απαντήσετε στα πιο κάτω: α. Ποιους γονότυπους μπορούν να έχουν τα άτομα 1, 2, 3, 4, και 5; β. Αν η γυναίκα 4 παντρευτεί υγιή άνδρα, ποια πιθανότητα έχει το κορίτσι που θα γεννήσει να είναι αιμορροφιλικό; Δώστε τη διασταύρωση. γ. Αν η γυναίκα 5 παντρευτεί αιμορροφιλικό άνδρα, ποια πιθανότητα έχει το αγόρι που θα γεννήσει να είναι υγιές; Δώστε τη διασταύρωση. δ. Στην υποθετική περίπτωση που η μητέρα της γυναίκας 1 είναι αιμορροφιλική, ποιο γονότυπο πρέπει να έχει ο πατέρας της; 3. Στο γενεαλογικό δένδρο τα άτομα με μαύρο χρώμα πάσχουν από κάποια κληρονομική ασθένεια. Το γονίδιο που ευθύνεται για την ασθένεια αυτή είναι: Α. αυτοσωμικό υπολειπόμενο Β. αυτοσωμικό επικρατές Γ. φυλοσύνδετο υπολειπόμενο Δ. φυλοσύνδετο επικρατές Ε. ολανδρικό Να παρουσιάσετε το σκεπτικό για κάθε μια από τις απαντήσεις σας.

3 4. Η κόρη μιας οικογένειας (μαύρος κύκλος με αριθμό 1) πάσχει από μια κληρονομική πάθηση. Με βάση το γενεαλογικό δένδρο εξηγήστε: (α) Σε τι είδους γονίδιο οφείλεται η πάθηση αυτή; (β) Ποιος πρέπει να είναι ο γονότυπος των ανδρών 2 και 4; (γ) Ποια η πιθανότητα να γεννηθεί το άτομο με αριθμό 5 υγιές ή πάσχον; 5. Δυο κόρες μιας οικογένειας (μαύρος κύκλος) πάσχουν από μια κληρονομική πάθηση. Με βάση το γενεαλογικό δένδρο εξηγήστε τα εξής: α. Γιατί η κληρονομική αυτή πάθηση δεν μπορεί να οφείλεται σε επικρατές γονίδιο; β. Τα άτομα α και β είναι ομόζυγα ή ετερόζυγα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

4 6. Καταμετρήθηκαν οι απόγονοι που γεννήθηκαν από μια διασταύρωση ετερόζυγης θηλυκής δροσόφυλας με κόκκινα μάτια και καστανό χρώμα σώματος με μια αρσενική με βυσσινιά μάτια και μαύρο χρώμα σώματος και βρέθηκε ότι: 161 είχαν κόκκινα μάτια και καστανό σώμα 162 είχαν βυσσινιά μάτια και μαύρο σώμα 42 είχαν κόκκινα μάτια και μαύρο σώμα 40 είχαν βυσσινιά μάτια και καστανό σώμα (α) Να δικαιολογήσετε τα αποτελέσματα αυτά. (β) Να δείξετε τη διασταύρωση. Να συμβολίσετε με Β τα κόκκινα μάτια και με β τα βυσσινιά μάτια. Με Μ το καστανό σώμα και με μ το μαύρο σώμα. (γ) Να δείξετε με σχήματα (χωρίς περιγραφή) πώς έγινε η κατανομή των χρωματοσωμάτων και των αλληλομόρφων γονιδίων τους στα τέσσερα είδη των θηλυκών γαμέτων που έδωσαν τους πιο πάνω απογόνους. 7. Στο πιο κάτω γενεαλογικό δένδρο οι κύκλοι συμβολίζουν θηλυκά άτομα και τα τετράγωνα αρσενικά. Τα μαυρισμένα άτομα πάσχουν από κάποια κληρονομική πάθηση. Με βάση το κληρονομικό δένδρο να απαντήσετε: (α) Είναι επικρατές ή υπολειπόμενο το γονίδιο που ευθύνεται για την πάθηση αυτή; Να εξηγήσετε. (β) Είναι φιλοσύνδετο ή αυτοσωματικό το παθολογικό γονίδιο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (γ) Αν συμβολίσουμε το κανονικό γονίδιο με Κ και το παθολογικό με Π, ποιοι μπορεί να είναι οι γονότυποι των ατόμων 1 και 10; Να εξηγήσετε. 8. (α) Γυναίκα ομάδας αίματος Ο με ρέζους αρνητικό παντρεύεται άνδρα ετερόζυγο ομάδας αίματος Β με ρέζους θετικό (ετερόζυγος). Να κάνετε τη σχετική διασταύρωση και να διερευνήσετε αν υπάρχει πιθανότητα να αποκτήσουν παιδί με αμάδα αίματος Ο με ρέζους αρνητικό. (β) Να γράψετε τους πιθανούς γονότυπους (α) της μητέρας, (β) του πατέρα και (γ) του πρώτου παιδιού ώστε να υπάρχει πιθανότητα το δεύτερό τους παιδί να γεννηθεί με ερυθροβλάστωση.

5 4. Η κληρονομικότητα του χρώματος στα άνθη τουλίπας ελέγχεται από δυο μη συνδεδεμένα γονίδια. Το πρώτο γονίδιο αποτελείται από δυο αλληλόμορφα Α και α. Το δεύτερο, από τα αλληλόμορφα Β και β. Το σχεδιάγραμμα δείχνει πως τα επικρατή αλληλόμορφα των δυο γονιδίων ελέγχουν το χρώμα των πετάλων ελέγχοντας τη σύνθεση μιας πορτοκαλόχροης χρωστικής ουσίας. (α) Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του σχεδιαγράμματος εξηγήστε γιατί τα φυτά με φαινότυπο Ααββ έχουν κίτρινα άνθη. (β) Συμπληρώστε το διάγραμμα πιο κάτω για να δείξετε τα αποτελέσματα διασταύρωσης μεταξύ φυτών με γονότυπους ααββ και ΑAββ. Γονότυπος γονέων: ααββ ΑΑββ Φαινότυπος γονέων:... Γαμέτες:.. Γονότυπος(οι) απογόνων: Φαινότυπος(οι) απογόνων:.. 5. (α) Ένα από τα γονίδια που ελέγχουν το χρώμα των γάτων βρίσκεται στο Χ χρωματόσωμα. Τα αλληλόμορφα είναι Ο ο, που δίνει πορτοκαλί χρώμα και Ο β που δίνει μαύρο χρώμα. Ο γονότυπος Ο ο Ο β δίνει χρώμα ανάμικτου μαύρου με πορτοκαλί. Θηλυκή πορτοκαλόχροη γάτα διασταυρώθηκε με μαύρη αρσενική. Οι απόγονοι αποτελούνταν από πορτοκαλί αρσενικά άτομα και θηλυκά με ανάμικτο μαύρο / πορτοκαλί. (i) Με αναφορά στα γονίδια Ο ο και Ο β, εξηγήστε γιατί όλα τα αρσενικά άτομα είχαν πορτοκαλί χρώμα. (ii) Η μαύρη αρσενική γάτα διασταυρώθηκε στη συνέχεια με μαύρο / πορτοκαλί θηλυκή. Δείξετε, με σχεδιάγραμμα τους γονότυπους και φαινότυπους που θα προκύψουν από τη διασταύρωση. (β) Η εμφάνιση κάποιου φαινότυπου μπορεί να επηρεαστεί από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Στις ενήλικες γάτες του Σιάμ, το τρίχωμα στα αυτιά, στα πόδια και στην ουρά είναι έγχρωμο λόγω της παρουσίας χρωστικής ουσίας. Η παραγωγή της χρωστικής ουσίας ελέγχεται από ένα ένζυμο, την τυροσυνάση, η οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στη θερμοκρασία. Τα άλλα μέρη του σώματος δεν έχουν χρώμα ή αν υπάρχει είναι σε πολύ μειωμένες ποσότητες.

6 Γιατί, κατά τη γνώμη σας, οι γάτες του Σιάμ έχουν λευκό τρίχωμα όταν γεννηθούν και εμφανίζουν τους χρωματισμούς στα μέρη που αναφέρθηκαν πιο πάνω μερικές μέρες μετά τη γέννησή τους; (γ) Οι γάτες Μανξ δεν διαθέτουν ουρά. Το γονίδιο υπεύθυνο για την ουρά στις γάτες έχει δυο αλληλόμορφα, Μ (Μανξ, χωρίς ουρά) και μ (με ουρά). Το γονίδιο Μ είναι επικρατές. Όταν διασταυρωθούν γάτες Μανξ μεταξύ τους καθώς επίσης και όταν διασταυρωθούν με γάτες που διαθέτουν ουρά, μερικοί απόγονοι είναι Μανξ και μερικοί διαθέτουν κανονική ουρά. Κατά μέσο όρο, ο αριθμός των γατών που γεννιούνται όταν διασταυρωθούν δυο γάτες Μανξ είναι μικρότερος από τον αριθμό που γεννιούνται όταν διασταυρωθούν δυο γάτες με ουρά ή ακόμη, όταν διασταυρωθεί μια γάτα Μανξ με γάτα με κανονική ουρά. Δώστε εξηγήσεις για τις πιο πάνω παρατηρήσεις, χρησιμοποιώντας σχεδιαγράμματα εκεί και όπου χρειάζεται. 6. Στο σχεδιάγραμμα φαίνονται δυο ομόλογα χρωματοσώματα στη μείωση. (α) (i) Σε ποια φάση της μείωσης βρίσκεται το κύτταρο; (ii) Τι αντιπροσωπεύουν τα γράμματα Α, Β και Γ; (β) Το τρίχωμα των ινδικών χοιριδίων μπορεί να είναι μαύρο ή λευκό και τραχύ ή λείο. Κάθε χαρακτήρας ελέγχεται από διαφορετικό γονίδιο. Το γονίδιο για μαύρο τρίχωμα (Β) είναι επικρατές όπως επίσης και το γονίδιο για τραχύ τρίχωμα (R). Ομόζυγο μαύρο χοιρίδιο με τραχύ τρίχωμα, BBRR, διασταυρώθηκε με ομόζυγο λευκό χοιρίδιο με λείο τρίχωμα, bbrr. Όλοι οι απόγονοι είχαν μαύρο και τραχύ τρίχωμα. (i) Ποιος είναι ο γονότυπος των απογόνων της πιο πάνω διασταύρωσης; (ii) Στη συνέχεια διασταυρώθηκαν δυο από τους απόγονους. Οι φαινότυποι και ο αριθμός των απογόνων φαίνονται στον πίνακα πιο κάτω: Φαινότυποι Αριθμός απογόνων Μαύρο, τραχύ τρίχωμα 29 Μαύρο, λείο τρίχωμα 3 Λευκό, τραχύ τρίχωμα 2 Λευκό, λείο τρίχωμα 10 Σε αυτή τη διυβριδική διασταύρωση, ποια είναι η αναμενόμενη αναλογία των φαινοτύπων των απογόνων; (iii) Να εξηγήσετε γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ της αναμενόμενης αναλογίας και της αναλογίας όπως αυτή παρουσιάζεται στους αριθμούς στον πίνακα.

7 7. Ο τρόπος με τον οποίο κληρονομείται η ομάδα αίματος στον άνθρωπο (σύστημα ΑΒΟ) αποτελεί παράδειγμα πολλαπλών αλληλόμορφων γονιδίων. (α) Να εξηγήσετε τον όρο «πολλαπλά αλληλόμορφα γονίδια». (β) Το σχεδιάγραμμα πιο κάτω δείχνει το γονότυπο άνδρα και γυναίκας και τα τρία παιδιά τους, Ανδρέα, Γιώργο και Άννα. Να δώσετε τους πιθανούς γονότυπους των τριών παιδιών δεδομένου ότι ο Ανδρέας είναι ομάδας αίματος Α, ο Γιώργος Β και η Άννα ΑΒ. (γ) Να εξηγήσετε, με τη βοήθεια σχεδιαγράμματος, γιατί η Άννα δεν μπορεί να αποκτήσει παιδιά με ομάδα αίματος Ο ακόμη και αν ο πατέρας των παιδιών της είναι ομάδας Β. (δ) Παλαιότερα, το σύστημα ΑΒΟ χρησιμοποιείτο για να αποκλειστεί η πατρότητα ενός παιδιού. Σήμερα, με πιο τρόπο διαπιστώνεται ή αποκλείεται η πατρότητα; ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ποια πιθανότητα υπάρχει να γεννηθεί παιδί ρέζους αρνητικό από δύο γονείς θετικούς ως προς το ρέζους ετερόζυγους; Α. 50% Β. 25% Γ. 75% Δ. 100% Ε. 10% 2. Ένα αγόρι έχει ομάδα αίματος Ο. Η μητέρα του έχει ομάδα αίματος Α και ο πατέρας του Β. Ποιος από τους πιο κάτω συνδυασμούς γονότυπων ανήκει στους γονείς του αγοριού; Μητέρα Πατέρας Α. I A I A I B I B Β. I A I A I B i Ο Γ. I A i O I B I B Δ. I A i O I B i O Ε. I A I Β i Ο i Ο

8 3. Τα ψαλιδισμένα φτερά στη δροσόφιλα οφείλονται στη δράση ενός φυλοσύνδετου υπολειπόμενου γονιδίου. Αν διασταυρωθεί μια θηλυκή δροσόφιλα με ψαλιδισμένα φτερά με μια αρσενική με κανονικά φτερά, ποιοι από τους πιο κάτω απογόνους θα έχουν ψαλιδισμένα φτερά; 1. όλες οι δροσόφιλες της F 1 2. όλες οι αρσενικές δροσόφιλες της F 1 3. όλες οι θηλυκές δροσόφιλες της F 2 4. οι μισές αρσενικές και οι μισές θηλυκές της F 2 Α. 1, 4 μόνο Β. 2, 4 μόνο Γ. 2, 3 μόνο Δ. 1, 3 μόνο Ε. 1 μόνο 4. Ποιος από τους πιο κάτω συνδυασμούς γονοτύπων ταιριάζει σε δύο γονείς που έχουν ένα αγόρι που πάσχει από αχρωματοψία, ένα κανονικό ως προς τη διάκριση των χρωμάτων αγόρι και δύο κορίτσια που πάσχουν από αχρωματοψία (α το γονίδιο για την αχρωματοψία) Α. Χ Α Χ Α x Χ Α Y Β. Χ α Χ α x Χ Α Y Γ. Χ Α Χ Α x Χ α Y Δ. Χ Α Χ α x Χ α Y Ε. Χ Α Χ α ή Χ α Χ α x Χ α Y 5. Μια θηλυκή δροσόφιλα με ατροφικά φτερά και μελανιά μάτια διασταυρώθηκε με μια αρσενική με κανονικά φτερά και κόκκινα μάτια, ετερόζυγη για τους χαρακτήρες αυτούς. Ποιο από τα ακόλουθα δίνει το ποσοστό των απογόνων που έχουν κανονικά φτερά και μελανιά μάτια; Α. 1/4 Β. 1/2 Γ. 3/4 Δ. 1/4 Ε. 3/16

Τα γονίδια που βρίσκονται στην ίδια γενετική θέση χων ομόλογων χρωμοσωμάτων

Τα γονίδια που βρίσκονται στην ίδια γενετική θέση χων ομόλογων χρωμοσωμάτων ΚεφόΑηιο 5 ΜενδεΠική κπηρονουικότηϊα 1. Συμπληρώστε με τις κατάλληλες λέξεις τα κενά στο κείμενο: Τα γονίδια που βρίσκονται στην ίδια γενετική θέση των ομόλογων χρωμοσωμάτων και ελέγχουν την ίδια ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013

Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013 Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΕΜΑ 1 ο Γράψτε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 5ο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 5ο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 5ο ΜΟΝΟΫΒΡΙΔΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗ-ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ 1. Διασταυρώνονται δυο μοσχομπίζελα, το ένα με κανονικό σχήμα καρπού και το άλλο με περιεσφιγμένο σχήμα. Να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία προσανατολισμού-γ Λυκείου- Χ.Κ.Φιρφιρής -Φροντιστήρια Προοπτική

Βιολογία προσανατολισμού-γ Λυκείου- Χ.Κ.Φιρφιρής -Φροντιστήρια Προοπτική 5.5.24.Δίνεται το γενεαλογικό δένδρο μίας οικογένειας στην οποία εμφανίζεται η ασθένεια της αιμορροφιλίας Α. Τα άτομα 3, 6 και 7 πάσχουν από αιμορροφιλία. α. Να βρεθούν οι πιθανοί γονότυποι όλων των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Επιμέλεια: Δημήτρης Κοτρόπουλος ΘΕΜΑ A Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Στην αυτοσωμική υπολειπόμενη κληρονομικότητα: κυστική ίνωση Στη φυλοσύνδετη υπολειπόμενη κληρονομικότητα: αιμορροφιλία

Στην αυτοσωμική υπολειπόμενη κληρονομικότητα: κυστική ίνωση Στη φυλοσύνδετη υπολειπόμενη κληρονομικότητα: αιμορροφιλία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1-2-2015 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. γ Α3. β Α4. γ Α5. δ ΘΕΜΑ B B1. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 1. στ 2. ζ 3. ε 4. α 5. δ 6. β 7. γ Β2. Τα άτομα μπορεί να χαρακτηρίζονται ως φορείς στην αυτοσωμική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 5ο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 5ο ΔΙΫΒΡΙΔΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α 2 ΕΠΙΚΡΑΤΗ 1. Από τη διασταύρωση μοσχομπίζελων προκύπτουν στην επόμενη γενιά τα εξής άτομα: 110 άτομα με κίτρινο χρώμα σπέρματος και ιώδες χρώμα άνθους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 5ο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 5ο ΔΙΫΒΡΙΔΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α 1. Από τη διασταύρωση μοσχομπίζελων προκύπτουν στην επόμενη γενιά τα εξής άτομα: 110 άτομα με χρώμα σπέρματος και ιώδες χρώμα άνθους. 109 άτομα με χρώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 5ο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 5ο ΜΟΝΟΫΒΡΙΔΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α 1. Ένας διπλοειδής οργανισμός με 4 ζεύγη ανεξάρτητων γονιδίων έχει γονότυπο ΑΑ ΒΒ Γγ Δδ. Ποια και πόσα είδη γαμετών είναι δυνατόν να δημιουργηθούν από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 5ο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 5ο ΜΟΝΟΫΒΡΙΔΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α 1. Αν διασταυρωθούν άτομα μοσχομπίζελου με κίτρινο χρώμα σπέρματος ποιες θα είναι οι φαινοτυπικές και γονοτυπικές αναλογίας της γενιάς; Κ=κίτρινο, κ=πράσινο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ (MSc) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενότητα 2 : Χημεία της ζωής 4 Ενότητα 3: Ενέργεια και οργανισμοί 13 Ενότητα 4: κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ (MSc) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ... 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΖΥΜΑ... 16 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 1) Γονιδιακές μεταλλάξεις, χρωμοσωμικές

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ασκήσεις 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ασκήσεις 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Η ανάλυση δειγμάτων DNA από δύο βακτηριακές καλλιέργειες έδωσε τα εξής αποτελέσματα: στην πρώτη καλλιέργεια βρέθηκε ποσοστό αδενίνης (Α) 28% και στη δεύτερη καλλιέργεια βρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Γενετική

Κεφάλαιο 16. Γενετική 1 Κεφάλαιο 16 Γενετική ο 2 16.1 Εισαγωγή Ο άνθρωπος από τα πολύ παλιά χρόνια έδειξε ενδιαφέρον και προβληματισμό για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που φαίνονταν κοινά σε γονείς, προγόνους και απογόνους.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16 ο. Γενετική

Κεφάλαιο 16 ο. Γενετική Κεφάλαιο 16 ο Γενετική 2 16.1 Εισαγωγή Ο άνθρωπος από τα πολύ παλιά χρόνια έδειξε ενδιαφέρον και προβληματισμό για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που φαίνονταν κοινά σε γονείς, προγόνους και απογόνους.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ Λουκάς Νικολάου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ 2014 2 Γενετική είναι ο κλάδος της Βιολογίας που ασχολείται με την μελέτη της κληρονομικότητας. Κληρονομικότητα είναι η προγόνους στους απογόνους. μεταβίβαση χαρακτήρων

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 15/02/2015 Ημερομηνία

Κυριακή 15/02/2015 Ημερομηνία Διαγώνισμα 2014-15 Ενδεικτικές απαντήσεις Κυριακή 15/02/2015 Ημερομηνία Βιολογία Κατεύθυνσης Εξεταζόμενο μάθημα Γ Λυκείου Τάξη Θέμα 1 ο : 1 α, 2 γ, 3 ε, 4 α, 5 ε Θέμα 2 ο : Α. Η απεικόνιση των μεταφασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ 2011 2 Γενετική είναι ο κλάδος της Βιολογίας που ασχολείται με την μελέτη της κληρονομικότητας. Κληρονομικότητα είναι η προγόνους στους απογόνους. μεταβίβαση χαρακτήρων από τους Οι χαρακτήρες

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013

Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013 Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΑ 1 ο Γράψτε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Το αντικωδικόνιο είναι τριπλέτα νουκλεοτιδίων του α. mrna β. snrna γ. trna δ. rrna. Μονάδες 5

Α2. Το αντικωδικόνιο είναι τριπλέτα νουκλεοτιδίων του α. mrna β. snrna γ. trna δ. rrna. Μονάδες 5 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 4 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 04.06.2014 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 4: Τεχνολογία του Ανασυνδυασµένου DNA

KΕΦΑΛΑΙΟ 4: Τεχνολογία του Ανασυνδυασµένου DNA KΕΦΑΛΑΙΟ 4: Τεχνολογία του Ανασυνδυασµένου DNA Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Πώς ονοµάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ 6ο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ 6ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ 6ο ΟΜΑΔΑ Α 1. Δίνεται η κωδική αλυσίδα γονιδίου που κωδικοποιεί ολιγοπεπτίδιο: 5 AAGCGATGCCGCCAAGAAGCTGACTGAAC3 Με τη βοήθεια του γενετικού κώδικα να βρείτε τις συνέπειες στη σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Βιολόγων της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Βιολόγων της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Βιολόγων της Ώθησης 1 Παρασκευή, 22 Μα ου 2015 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ Α A1. Οι περιοχές του DNA που μεταφράζονται σε αμινοξέα ονομάζονται α. εσώνια β. εξώνια γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης.

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1o 1. δ 2. β 3. β 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2o 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. ε Α2. στ Α3. ε Α4. β Α5. δ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. ε Α2. στ Α3. ε Α4. β Α5. δ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. ε Α2. στ Α3. ε Α4. β Α5. δ ΘΕΜΑ Β Β1. Η απάντηση περιλαμβάνεται στις σελ. 90 91 σχολικού βιβλίου από το παράδειγμα της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας πολλές ομοιότητες με την αρχική.

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 12: Μεντελική Κληρονομικότητα Γενετική ποικιλότητα

Σενάριο 12: Μεντελική Κληρονομικότητα Γενετική ποικιλότητα Σενάριο 12: Μεντελική Κληρονομικότητα Γενετική ποικιλότητα Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Μεντελική Κληρονομικότητα Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογία Διδακτική Ενότητα: Κληρονομικότητα Γενετική ποικιλότητα Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα