ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ"

Transcript

1 ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Το αμοιβαίο κεφάλαιο EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS II διαρθρώνεται με την προοπτική επένδυσης καθ όλη τη διάρκεια ισχύος του μαθηματικού τύπου. Συνεπώς, συνιστάται θερμά να μην αγοράσετε μερίδια αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου αν δεν σκοπεύετε να τα διατηρήσετε έως την προβλεπόμενη λήξη τους. Εάν μεταπωλήσετε τα μερίδια σας πριν από τη λήξη στις 25 Οκτωβρίου 2010*, η τιμή που θα σας προταθεί θα είναι σε συνάρτηση με τις παραμέτρους της αγοράς εκείνη την ημέρα (θα αφαιρεθούν τα έξοδα εξαγοράς). Η τιμή μπορεί να είναι διαφορετική (κατώτερη ή ανώτερη) από το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του ανακοινωθέντος μαθηματικού τύπου. I.1 Μορφή του ΟΣΕΚΑ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Επωνυμία: Νομική μορφή του ΟΣΕΚΑ: Ημερομηνία σύστασης και προβλεπόμενη διάρκεια ύπαρξης EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS II Αμοιβαίο κεφάλαιο γαλλικού δικαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο συστάθηκε στις 07 Αυγούστου 2008 για διάρκεια 99 ετών Σύνθεση της προσφοράς διαχείρισης: Κωδικός ISIN Διανομή των εσόδων Νόμισμα έκδοσης Ελάχιστη αρχική εγγραφή Ελάχιστη μεταγενέστερη εγγραφή Ενδιαφερόμενοι εγγραφόμενοι FR Κεφαλαιοποίηση Ευρώ 30 μερίδια Χιλιοστό μεριδίου Όλοι οι εγγραφόμενοι και ιδιαίτερα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ανοικτό λογαριασμό στην Εμπορική Τράπεζα κατά την ημερομηνία εγγραφής. Πληροφορίες για το σημείο από όπου μπορεί κάποιος να προμηθευτεί την τελευταία ετήσια έκθεση και την τελευταία περιοδική κατάσταση: Τα τελευταία ετήσια και περιοδικά έγγραφα αποστέλλονται εντός προθεσμίας μίας εβδομάδας κατόπιν απλού γραπτού αιτήματος του επενδυτή στην εταιρεία διαχείρισης και στον εκπρόσωπό της στην Ελλάδα: Crédit Agricole Asset Management 90 boulevard Pasteur Paris (Παρίσι) Εμπορική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.- Μητροπόλεως 45, Αθήνα, Ελλάδα. Συμπληρωματικές πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από τα υποκαταστήματα της Εμπορικής Τράπεζας που προτείνει αυτή την προσφορά, στη διαδικτυακή τοποθεσία της Εμπορικής Τράπεζας (www.emporiki.gr) και από την Εμπορική Asset Management (www.emporiki-asset.gr). Η διαδικτυακή τοποθεσία της γαλλικής Αρχής Χρηματαγορών περιέχει συμπληρωματικές πληροφορίες για τον κατάλογο των κανονιστικών εγγράφων και το σύνολο των διατάξεων σχετικά με την προστασία των επενδυτών. I.2 Φορείς Εταιρεία Διαχείρισης: Crédit Agricole Asset Management, Ανώνυμη εταιρεία (CAAM) 1

2 Εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου εγκεκριμένη από την Αρχή Χρηματαγορών (AMF) με αρ. GP Εταιρική έδρα: 90 boulevard Pasteur Paris (Παρίσι). Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης: Crédit Agricole Structured Asset Management, Ανώνυμη εταιρεία Εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου εγκεκριμένη από την AMF με αρ. GP Εταιρική έδρα: boulevard Pasteur Paris (Παρίσι). Θεματοφύλακας και διαχειριστής του παθητικού: CACEIS Bank, Ανώνυμη εταιρεία, Εταιρική έδρα: 1-3 Place Valhubert, PARIS (Παρίσι) Κύρια δραστηριότητα: Τράπεζα και πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών, εγκεκριμένος από την CECEI την 1 η Απριλίου Ίδρυμα αρμόδιο για τη συγκέντρωση των εντολών εγγραφής και εξαγοράς: CACEIS Bank, Ανώνυμη εταιρεία, Εταιρική έδρα: 1-3 Place Valhubert, PARIS (Παρίσι) Κύρια δραστηριότητα: Τράπεζα και πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών, εγκεκριμένος από την CECEI την 1 η Απριλίου Ελεγκτής: Γραφείο Patrick SELLAM Εκπροσωπούμενο από τον κύριο Patrick SELLAM 49,53 Champs Elysées PARIS (Παρίσι) Εταιρείες διάθεσης: Εμπορική Asset Management και Εμπορική Τράπεζα (Emporiki Bank). Ο κατάλογος των εταιρειών διάθεσης δεν είναι διεξοδικός στο βαθμό που, κυρίως, ο ΟΣΕΚΑ είναι δεκτός για κυκλοφορία στον οργανισμό συμψηφισμού Euroclear. Έτσι, ορισμένες εταιρείες διάθεσης μπορεί να μην είναι εντεταλμένες ή γνωστές στην εταιρεία διαχείρισης. Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος λογιστικής διαχείρισης: CACEIS Fastnet, Ανώνυμη εταιρεία, Έδρα: 1-3 Place Valhubert, PARIS (Παρίσι) Η CACEIS Fastnet είναι η εταιρεία του ομίλου Crédit Agricole που ειδικεύεται στη διοικητική και λογιστική διαχείριση των ΟΣΕΚΑ για μια πελατεία εσωτερική και εξωτερική του ομίλου. Με αυτή την ιδιότητα, η CACEIS Fastnet ορίστηκε από την CAAM, ως εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος λογιστικής διαχείρισης, για την αποτίμηση και τη λογιστική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου. II. ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ II.1 Γενικά χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά των μεριδίων: Κωδικός ISIN: FR Φύση του δικαιώματος που συνδέεται με την κατηγορία μεριδίων: κάθε κομιστής μεριδίων διαθέτει ένα δικαίωμα συγκυριότητας επί των στοιχείων ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου ανάλογο του αριθμού των κατεχόμενων μεριδίων. Εγγραφή σε μητρώο ή ακριβείς όροι τήρησης του παθητικού: εγγραφή στο μητρώο του θεματοφύλακα για τα μερίδια που είναι εγγεγραμμένα ως ονομαστικά. Εισαγωγή στον οργανισμό συμψηφισμού Euroclear France. Δικαιώματα ψήφου: κανένα δικαίωμα ψήφου δεν συνδέεται με τα μερίδια, ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται από την εταιρεία διαχείρισης. Υπενθυμίζεται ότι η ενημέρωση για τις τροποποιήσεις της λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου δίνεται στους κομιστές είτε μεμονωμένα είτε μέσω του τύπου είτε με κάθε άλλο μέσο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Μορφή των μεριδίων: στον κομιστή ή ονομαστικά. 2

3 Δεκαδοποίηση: η εγγραφή και η εξαγορά για τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου γίνονται σε χιλιοστά πέραν των ελάχιστων ποσών εγγραφής. Ημερομηνία κλεισίματος της λογιστικής χρήσης: τελευταία καθαρή αξία ενεργητικού του μηνός Δεκεμβρίου. Ημερομηνία κλεισίματος της πρώτης λογιστικής χρήσης: τελευταία καθαρή αξία ενεργητικού του μηνός Δεκεμβρίου Φορολογικό καθεστώς: Ο ΟΣΕΚΑ αυτός καθαυτός δεν υπόκειται σε φορολογία. Παρ όλα αυτά, οι κομιστές μεριδίων μπορεί να επιβαρυνθούν με την επιβολή φόρων όταν εκχωρήσουν τους τίτλους του ΟΣΕΚΑ. Το φορολογικό καθεστώς που ισχύει για τις υπεραξίες ή τις μειωμένες αξίες που είναι λανθάνουσες ή πραγματοποιηθείσες από τον ΟΣΕΚΑ εξαρτάται από τις φορολογικές διατάξεις που ισχύουν για την ιδιαίτερη κατάσταση του επενδυτή, από τη φορολογική του κατοικία ή/και από τη δικαιοδοσία επένδυσης του ΟΣΕΚΑ. Εάν ο επενδυτής δεν είναι βέβαιος για τη φορολογική του κατάσταση, πρέπει να απευθυνθεί σε ένα σύμβουλο ή έναν επαγγελματία. Ορισμένα έσοδα που διανέμονται από τον ΟΣΕΚΑ σε μη μόνιμους κατοίκους της Γαλλίας μπορεί να υπόκεινται σε αυτό το Κράτος σε παρακράτηση στην πηγή. II.2 Ειδικές διατάξεις Ταξινόμηση: Σύνθετο αμοιβαίο κεφάλαιο (fonds à formule). Εγγύηση: Εγγύηση 100% του κεφαλαίου (πλην της προμήθειας εγγραφής) που επενδύεται βάσει της καθαρής αξίας ενεργητικού που ορίζεται στις 20 Οκτωβρίου 2008 (η «Αρχική Καθαρή Αξία Ενεργητικού») για τους κομιστές που διατηρούν τα μερίδια τους έως τη λήξη στις 25 Οκτωβρίου 2010*. ΟΣΕΚΑ του ΟΣΕΚΑ: Το EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS II (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») μπορεί να εκθέτει έως και 20% του ενεργητικού του σε μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικών κεφαλαίων. Στόχος διαχείρισης: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ως στόχο να προσφέρει στους εγγραφόμενους που εισέρχονται με βάση την Αρχική Καθαρή Αξία Ενεργητικού και διατηρούν τα μερίδια τους έως τη λήξη στις 25 Οκτωβρίου 2010*: -100% του αρχικού επενδυόμενου ποσού (πλην της προμήθειας εγγραφής) - προσαύξηση κατά μια απόδοση ίση με 12,10% δηλαδή ετήσια απόδοση της τάξης του 5,84% εάν η Αξία κατά τη Λήξη του δείκτη με τη χαμηλότερη απόδοση ενός καλαθιού που απαρτίζεται από τέσσερις διεθνείς δείκτες μετοχών (το «Καλάθι») είναι σαφώς ανώτερη από την Αρχική Αξία του, διαφορετικά προσαύξηση κατά μια απόδοση της τάξης του 2% που αντιστοιχεί σε ετήσια απόδοση 0,99%. Το Καλάθι απαρτίζεται από 4 Δείκτες: ο δείκτης DJ Euro Stoxx 50 (μετοχές της Ευρωζώνης), ο δείκτης S&P 500 (μετοχές των Ηνωμένων Πολιτειών), ο δείκτης Nikkei 225 (ιαπωνικές μετοχές). ο δείκτης FTSE 100 (μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου). Οικονομία του ΟΣΕΚΑ: Διαμέσου αυτής της επένδυσης, ο κομιστής προβλέπει την άνοδο των δεικτών μετοχών του Καλαθιού. Ο επενδυτής (1) έχει επίγνωση ότι σε αντάλλαγμα για την εγγύηση 100% του αρχικού επενδυόμενου ποσού του (πλην της προμήθειας εγγραφής) και για μια ελάχιστη απόδοση, παραιτείται από τα μερίσματα και από μία μέγιστη απόδοση πιθανώς χαμηλότερη από την απόδοση του καλαθιού. 3

4 Πλεονεκτήματα και κίνδυνοι: Πλεονεκτήματα του μαθηματικού τύπου για τον κομιστή (1) Κίνδυνοι του μαθηματικού τύπου για τον κομιστή (1) Ο κομιστής ωφελείται κατά τη λήξη του μαθηματικού τύπου, στις 25 Οκτωβρίου 2010*, από την 100% εγγύηση του αρχικού επενδυόμενου ποσού (πλην της προμήθειας εγγραφής), ακόμα και αν οι δείκτες σημειώσουν πτώση. Για να αποκομίσει οφέλη από την εγγύηση κεφαλαίου (πλην της προμήθειας εγγραφής) και από τον μαθηματικό τύπο, ο κομιστής πρέπει να έχει εγγραφεί βάσει της Αρχικής Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (που προσδιορίζεται στις 20 Οκτωβρίου 2008) και πρέπει να διατηρήσει τα μερίδια του έως την καθαρή αξία ενεργητικού που θα οριστεί στις 25 Οκτωβρίου 2010*. Κατά τη λήξη, ο κομιστής μπορεί να ωφεληθεί από απόδοση ίση με 12,10% δηλαδή ετήσια απόδοση της τάξης του 5,84% με ελάχιστο ποσοστό της τάξης του 2% που αντιστοιχεί σε ετήσια απόδοση 0,99% Δεδομένου ότι οι δείκτες του Καλαθιού υπολογίζονται χωρίς τα μερίσματα, ο κομιστής δεν θα επωφελείται από τα μερίσματα που διανέμονται από τις αξίες που τα συγκροτούν. Ο κομιστής θα ωφεληθεί από μια Απόδοση της τάξης του 12,10% ακόμα και σε περίπτωση ανόδου των Δεικτών κατώτερης από αυτή την απόδοση. Ο κομιστής δεν θα ωφεληθεί από άνοδο των Δεικτών που είναι ανώτερη από την απόδοση της τάξης του 12,10%. Ο κομιστής θα ωφεληθεί από την ελάχιστη Απόδοση της τάξης του 2% που αντιστοιχεί σε μια ετήσια απόδοση της τάξης του 0,99% ακόμα και στην περίπτωση που οι Αξίες κατά τη Λήξη όλων των δεικτών είναι χαμηλότερες από την Αρχική Αξία. Η διαπίστωση της Αξίας κατά τη λήξη ενός μόνο Δείκτη θα μειώσει την απόδοση στο 2% που αντιστοιχεί σε ετήσια απόδοση της τάξης του 0,99%, ακόμα και εάν οι Αξίες κατά τη Λήξη των άλλων δεικτών είναι υψηλότερες από την Αρχική Αξία τους. (1) που έχουν εγγραφεί με βάση την Αρχική Καθαρή Αξία Ενεργητικού (καθορίζεται στις 20 Οκτωβρίου 2008) Δείκτες αναφοράς: Το Καλάθι απαρτίζεται από τους τρεις ακόλουθους ισοσταθμισμένους δείκτες μετοχών: Δείκτης Κωδικός Reuters Γεωγραφικ ή ζώνη Φορέας δημοσίευσης Χρηματιστήριο(α) αναφοράς Κλείσιμο DJ Euro Stoxx 50 S&P 500.STOXX50E Ευρωζώνη Stoxx Limited.GSPC Ηνωμένες Πολιτείες NIKKEI 225.N225 Ιαπωνία Η Standard and Poor s Corporation, μια υποδιαίρεση της McGraw Hill Companies Nihon Keizai Shimbun, Inc Καθεμία από τις ελεγχόμενες αγορές ή συστήματα δημοσίευσης τιμών (ή κάθε αγορά ή σύστημα που την υποκαθιστά) στην οποία οι μετοχές που συγκροτούν αυτόν τον δείκτη υπόκεινται κυρίως σε διαπραγμάτευση. Χρηματιστήριο του Τόκιο (ή κάθε αγορά ή σύστημα που το υποκαθιστά) Ώρα στην οποία ο Φορέας Δημοσίευσης προβαίνει στην τελευταία δημοσίευση του δείκτη. Ώρα στην οποία παρεμβαίνει το κλείσιμο των δημοσιεύσεω ν στο 4

5 FTSE 100.FTSE Ηνωμένο Βασίλειο FTSE International Limited Χρηματιστήριο του Λονδίνου (ή κάθε αγορά ή σύστημα που το υποκαθιστά) Χρηματιστήρι ο Αναφοράς Σε περίπτωση τροποποίησης ή έλλειψης υπολογισμού και δημοσίευσης ενός Δείκτη του Καλαθιού, θα ισχύει ο ακόλουθος κανόνας: σε περίπτωση σημαντικής τροποποίησης, πλην τροποποίησης που συνάδει με τους κανόνες λειτουργίας αυτού του Δείκτη, του μαθηματικού τύπου ή της μεθόδου υπολογισμού αυτού του Δείκτη ή, στο υποθετικό σενάριο όπου αυτός ο Δείκτης δεν υπολογίζεται ή/και δεν δημοσιεύεται, θα καθορίζεται ένα επίπεδο Δείκτη χρησιμοποιώντας τον τελευταίο μαθηματικό τύπο υπολογισμού του Δείκτη που ίσχυε πριν από το συμβάν. Μόνο οι μετοχές που απαρτίζουν τον Δείκτη πριν από το υπόψη συμβάν και που παραμένουν υπό διαπραγμάτευση στο (στα) Χρηματιστήριο(α) Αναφοράς θα λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του επιπέδου του Δείκτη. Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου συνδέεται από τον μαθηματικό τύπο με την απόδοση των δεικτών του Καλαθιού μόνο κατά την ημερομηνία λήξης, δηλαδή στις 25 Οκτωβρίου 2010*. Πράγματι, δυνάμει των συμβολαίων που έχουν συναφθεί για να διασφαλιστεί ο μαθηματικός τύπος κατά τη λήξη, η εξέλιξη της καθαρής αξίας ενεργητικού κατά τη διάρκεια ισχύος του μαθηματικού τύπου μπορεί να διαφέρει από την εξέλιξη των δεικτών του Καλαθιού. Οι επενδυτές καλούνται να ανατρέξουν στις προσομοιώσεις με βάση τα ιστορικά δεδομένα αγοράς καθώς και στο χωρίς κίνδυνο επιτόκιο που αναφέρονται λεπτομερώς στη στήλη «Προσομοίωση βάσει ιστορικών δεδομένων αγοράς» στο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Επενδυτική στρατηγική: 1- Χρησιμοποιούμενη στρατηγική Το χαρτοφυλάκιο θα απαρτίζεται από έντοκα ομολογιακά ή/ και νομισματικά μέσα. Παράλληλα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα συνάψει μία ή περισσότερες συμβάσεις ανταλλαγής (swap) προκειμένου να λάβει κατά τη λήξη ένα ποσό το οποίο, λαμβάνοντας υπόψη τους τίτλους του χαρτοφυλακίου, θα επιτρέψει την υλοποίηση του στόχου διαχείρισης. 2- Χρησιμοποιούμενα στοιχεία ενεργητικού (πλην ενσωματωμένων παραγώγων) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να κατέχει γαλλικά και ξένα ομόλογα και άλλους διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους ή σύνθετους χρεωστικούς τίτλους [όπως ABS (τίτλοι εξασφαλισμένοι με στοιχεία ενεργητικού)/cdo (διασφαλισμένοι χρεωστικοί τίτλοι)] Γαλλίας και άλλων χωρών (που αντιστοιχούν σε ελάχιστη βαθμολόγηση κατά την αγορά τους BBB- στην κλίμακα του οργανισμού αξιολόγησης S&P ή Baa3 στην κλίμακα της Moody s) και νομισματικές τοποθετήσεις. Οι επιλεγμένοι εκδότες μπορούν επίσης να προέρχονται από τον ιδιωτικό αλλά και τον δημόσιο τομέα (κράτη, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ), ενώ τα ιδιωτικά χρέη μπορούν να αντιπροσωπεύουν έως και 100% του ενεργητικού των χρεωστικών μέσων. Τα ξένα ομόλογα ή οι ξένοι διαπραγματεύσιμοι ή σύνθετοι χρεωστικοί τίτλοι θα εκφράζονται σε ένα από τα νομίσματα των κρατών μελών του ΟΟΣΑ. - Επίπεδο έκθεσης σε άλλους ΟΣΕΚΑ: το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να εκθέτει έως και 20% του ενεργητικού του σε μερίδια ή μετοχές των ακόλουθων ΟΣΕΚΑ ή των ακόλουθων επενδυτικών κεφαλαίων: ΟΣΕΚΑ σύμφωνοι με την οδηγία: ΟΣΕΚΑ που μπορούν να επενδύσουν μέχρι 10% του ενεργητικού τους σε ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικά κεφάλαια ΟΣΕΚΑ που μπορούν να επενδύσουν πάνω από 10% του ενεργητικού τους σε ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικά κεφάλαια 5

6 Γαλλικοί ΟΣΕΚΑ μη σύμφωνοι με την οδηγία: ΟΣΕΚΑ που μπορούν να επενδύσουν μέχρι 10% του ενεργητικού τους σε ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικά κεφάλαια ΟΣΕΚΑ που μπορούν να επενδύσουν πάνω από 10% του ενεργητικού τους σε ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικά κεφάλαια Τροφοδότης ΟΣΕΚΑ ΟΣΕΚΑ που επωφελούνται από μια απλούστερη διαδικασία Συμβατικοί ΟΣΕΚΑ ΟΣΕΚΑ με απλούστερους κανόνες επένδυσης χωρίς αποτέλεσμα μόχλευσης ΟΣΕΚΑ με απλούστερους κανόνες επένδυσης με αποτέλεσμα μόχλευσης ΟΣΕΚΑ εναλλακτικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων FCPR (αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου), εκ των οποίων FCPI (αμοιβαία κεφάλαια με τοποθετήσεις στην καινοτομία), FCPR που επωφελούνται από μια απλούστερη διαδικασία και τοπικά επενδυτικά κεφάλαια FCIMT (αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει σε προθεσμιακές συμβάσεις) ΟΣΕ ξένων χωρών μη σύμφωνοι με την οδηγία: Επενδυτικά κεφάλαια που αποτελούν αντικείμενο διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Αρχής Χρηματαγορών και της αρχής εποπτείας τους Επενδυτικά κεφάλαια που ανταποκρίνονται στα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από την Αρχή Χρηματαγορών. Η εταιρεία διαχείρισης ή μια συνδεδεμένη εταιρεία μπορεί να διαχειρίζεται αυτούς τους ΟΣΕΚΑ. 3- Περιγραφή των παραγώγων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του στόχου διαχείρισης Είδος των αγορών παρέμβασης: ελεγχόμενες οργανωμένες εξωχρηματιστηριακές Κίνδυνοι κατά των οποίων ο διαχειριστής επιθυμεί να παρέμβει: μετοχής επιτοκίου συναλλαγματικός πιστωτικός Είδος των παρεμβάσεων του συνόλου των πράξεων που πρέπει να περιορίζονται στην πραγματοποίηση του στόχου διαχείρισης: κάλυψη έκθεση αρμπιτράζ (εξισορροπητική κερδοσκοπία) Είδος χρησιμοποιούμενων χρηματοπιστωτικών μέσων: Futures (συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης), options (δικαιώματα προαίρεσης) swaps (συμβάσεις ανταλλαγής): το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να συνάπτει συμβάσεις ανταλλαγής με δύο συνδυασμούς των ακόλουθων ειδών ροής: - σταθερού επιτοκίου - μεταβλητού επιτοκίου (δεικτοποιημένες βάσει του EONIA, Euribor ή οποιασδήποτε άλλης αναφοράς της αγοράς) - απόδοσης που συνδέεται με ένα ή περισσότερα νομίσματα, μετοχές, χρηματιστηριακούς δείκτες ή εισηγμένους τίτλους ή ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικά κεφάλαια - δικαιώματος προαίρεσης που συνδέεται με ένα ή περισσότερα νομίσματα, μετοχές, χρηματιστηριακούς δείκτες ή εισηγμένους τίτλους ή ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικά κεφάλαια - μερισμάτων (καθαρών ή μικτών) προθεσμιακού συναλλάγματος πιστωτικών παραγώγων: συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου 6

7 Στρατηγική χρήσης των παραγώγων για την επίτευξη του στόχου διαχείρισης: γενική κάλυψη του χαρτοφυλακίου, έναντι των κινδύνων που απαριθμούνται ανωτέρω, τίτλοι, κ.λπ ανασύσταση συνθετικής έκθεσης σε στοιχεία ενεργητικού, στους κινδύνους που απαριθμούνται ανωτέρω άλλη στρατηγική: μετά από εξαγορές, διαφύλαξη παραγώγων ως εναλλακτική λύση της μεταπώλησής τους Για να επιτύχει τον στόχο διαχείρισής του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα συνάψει μία ή περισσότερες σύνθετες συμβάσεις ανταλλαγής, ανταλλάσσοντας το σύνολο ή μέρος της απόδοσης του χαρτοφυλακίου του με προαιρετική απόδοση που του επιτρέπει να διασφαλίσει τον μαθηματικό τύπο από τον οποίο επωφελούνται οι επενδυτές. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα μπορεί να συνάπτει συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου είτε για να πωλήσει προστασία είτε για να αγοράσει προστασία προκειμένου να προστατευθεί από τον πιστωτικό κίνδυνο ή τον κίνδυνο αθέτησης ενός ή περισσότερων εκδοτών ή αντισυμβαλλομένων του χαρτοφυλακίου. Οι εκδότες καθώς και τα ενδιαφερόμενα νομικά πρόσωπα αναφοράς (που ανήκουν σε ένα κράτος του ΟΟΣΑ) δεν μπορούν να παρουσιάζουν την εποχή ολοκλήρωσης της πράξης βαθμολόγηση κατώτερη από BBB- στην κλίμακα του οργανισμού αξιολόγησης S&P ή Baa3 στην κλίμακα της Moody s. Κατά τη διάρκεια ισχύος του μαθηματικού τύπου, η αγορά προστασίας μειώνει τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου ενώ η πώληση προστασίας, η οποία οδηγεί στη συνθετική αναπαραγωγή της κατοχής ενός φυσικού τίτλου, επιφέρει έναν κίνδυνο ισοδύναμο με αυτόν που υφίσταται σε περίπτωση άμεσης κατοχής του τίτλου. Έτσι, όπως και στην περίπτωση της αθέτησης ενός εκδότη του χαρτοφυλακίου, η αθέτηση ενός υποκείμενου εκδότη πιστωτικού παραγώγου θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην καθαρή αξία ενεργητικού. Η χρήση πιστωτικών παραγώγων δεν μεταβάλλει τη λήξη των κινδύνων του επενδυτή. Η δέσμευση του αμοιβαίου κεφαλαίου που προέρχεται από τα παράγωγα περιορίζεται στο 100% του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. 4- Τίτλοι που ενσωματώνουν παράγωγα Κίνδυνοι κατά των οποίων ο διαχειριστής επιθυμεί να παρέμβει: μετοχής επιτοκίου συναλλαγματικός πιστωτικός Είδος των παρεμβάσεων: κάλυψη έκθεση αρμπιτράζ (εξισορροπητική κερδοσκοπία) Είδος χρησιμοποιούμενων χρηματοπιστωτικών μέσων: Μεσοπρόθεσμα γραμμάτια σε Ευρώ (Euro Medium Term Notes) Μεσοπρόθεσμα διαπραγματεύσιμα ομόλογα Δομημένα ομόλογα Πιστοποιητικά Δικαιώματα μελλοντικής αγοράς (warrants) Γραμμάτια συνδεδεμένα με πιστωτικό κίνδυνο Στρατηγική χρήσης των ενσωματωμένων παραγώγων για την επίτευξη του στόχου διαχείρισης: γενική κάλυψη του χαρτοφυλακίου, έναντι των κινδύνων που απαριθμούνται ανωτέρω, τίτλοι, κ.λπ ανασύσταση συνθετικής έκθεσης σε στοιχεία ενεργητικού, στους κινδύνους που απαριθμούνται ανωτέρω άλλη στρατηγική: μετά από εξαγορές, διαφύλαξη παραγώγων ως εναλλακτική λύση της μεταπώλησής τους 7

8 Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε χρεωστικούς τίτλους που συνδέονται με τον πιστωτικό κίνδυνο ενός ή περισσότερων εκδοτών (γραμμάτια συνδεδεμένα με πιστωτικό κίνδυνο). Οι εκδότες καθώς και τα ενδιαφερόμενα νομικά πρόσωπα αναφοράς (που ανήκουν σε ένα κράτος του ΟΟΣΑ) δεν μπορούν να παρουσιάζουν την εποχή αγοράς των τίτλων βαθμολόγηση κατώτερη από BBB- στην κλίμακα του οργανισμού αξιολόγησης Standard & Poor s ή Baa3 στην κλίμακα του οργανισμού αξιολόγησης Moody s. Η δέσμευση του αμοιβαίου κεφαλαίου που προέρχεται από τα ενσωματωμένα παράγωγα περιορίζεται στο 100% του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το σύνολο των δεσμεύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που απορρέει από παράγωγα και ενσωματωμένα παράγωγα περιορίζεται στο 100% του ενεργητικού. 5- Καταθέσεις Ο ΟΣΕΚΑ μπορεί να πραγματοποιεί καταθέσεις μέγιστης διάρκειας δώδεκα μηνών. Αυτές οι καταθέσεις συμβάλλουν στην πραγματοποίηση του στόχου διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ, επιτρέποντάς του την επίτευξη του συνόλου ή μέρους των ροών που καταβάλλονται στο πλαίσιο της πράξης ανταλλαγής ή/και επιτρέπουν στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο να διαχειρίζεται τα ταμειακά διαθέσιμα. 6- Δανειοληψία σε μετρητά Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να βρεθεί σε χρεωστική θέση εξαιτίας πράξεων που συνδέονται με τις ροές του αμοιβαίου κεφαλαίου (επενδύσεις σε εξέλιξη, πράξεις εγγραφών/ εξαγορών) εντός του ορίου του 10% του ενεργητικού. 7- Πράξεις προσωρινής εκχώρησης και απόκτησης τίτλων Είδος των χρησιμοποιούμενων πράξεων: συμφωνίες επαναπώλησης και επαναγοράς με αναφορά στον νομισματικό και χρηματοπιστωτικό κώδικα, δανειοδοτήσεις και δανειοληψίες τίτλων με αναφορά στον νομισματικό και χρηματοπιστωτικό κώδικα. Είδος των παρεμβάσεων, το σύνολο των πράξεων που πρέπει να περιοριστούν στην πραγματοποίηση του στόχου διαχείρισης: διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων βελτιστοποίηση των εσόδων του ΟΣΕΚΑ. Η δέσμευση του αμοιβαίου κεφαλαίου που προέρχεται από τις πράξεις προσωρινής εκχώρησης και απόκτησης τίτλων περιορίζεται στο 100% του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το σύνολο των δεσμεύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που απορρέει από παράγωγα, ενσωματωμένα παράγωγα και πράξεις προσωρινής εκχώρησης και απόκτησης τίτλων περιορίζεται στο 100% του ενεργητικού. Το σύνολο των δεσμεύσεων και της έκθεσης που συνδέεται με την κατοχή τίτλων στον κομιστή περιορίζεται στο 100% του ενεργητικού. Αμοιβή: Ανατρέξτε στην παράγραφο «Έξοδα και Προμήθειες» Προφίλ κινδύνου Τα χρήματά σας πρόκειται να επενδυθούν κυρίως σε χρηματοοικονομικά μέσα που επιλέγει η εταιρεία διαχείρισης. Αυτά τα μέσα υπόκεινται στις μεταβολές και επηρεάζονται από τις αναπάντεχες διακυμάνσεις των αγορών. Κίνδυνος συνδεδεμένος με την ταξινόμηση: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαρθρώνεται με την προοπτική επένδυσης καθ όλη τη διάρκεια ισχύος του μαθηματικού τύπου. Συνεπώς, συνιστάται θερμά να μην αγοράσετε μερίδια αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου αν δεν σκοπεύετε να τα διατηρήσετε έως την προβλεπόμενη λήξη τους. 8

9 Εάν μεταπωλήσετε τα μερίδια σας πριν από τη λήξη στις 25 Οκτωβρίου 2010*, η τιμή που θα σας προταθεί θα είναι σε συνάρτηση με τις παραμέτρους της αγοράς εκείνη την ημέρα (θα αφαιρεθούν τα έξοδα εξαγοράς). Η τιμή μπορεί να είναι διαφορετική (κατώτερη ή ανώτερη) από το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του ανακοινωθέντος μαθηματικού τύπου. Ανάμεσα στις ημερομηνίες εγγραφών και λήξης ισχύος του μαθηματικού τύπου, η εξέλιξη της καθαρής αξίας ενεργητικού μπορεί να αποκοπεί από την εξέλιξη των δεικτών του Καλαθιού. Συνεπώς, ο κίνδυνος δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων. Η εγγύηση τέθηκε σε εφαρμογή στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει στη Γαλλία. Σε περίπτωση τροποποίησης των κειμένων, θα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην ενότητα «Εγγύηση». Πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: Κατά τη διάρκεια ισχύος του μαθηματικού τύπου, η αθέτηση ενός αντισυμβαλλομένου (κυρίως ενός αντισυμβαλλομένου σε σύμβαση ανταλλαγής) ή ενός εκδότη μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην καθαρή αξία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Επειδή ο μαθηματικός τύπος είναι εγγυημένος κατά τη λήξη από τη Segespar Finance (λεπτομέρειες δίνονται ακολούθως), η εν λόγω αθέτηση δεν θα έχει αντίκτυπο στην Τελική Καθαρή Αξία Ενεργητικού. Κίνδυνος κεφαλαίου: Σε περίπτωση αιτήματος πρόωρης εξαγοράς των μεριδίων του στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο πριν από τη λήξη και, συνεπώς, σε περίπτωση που διακυβεύεται η εγγύηση, ο κομιστής εκτίθεται σε μη μετρήσιμο κίνδυνο κεφαλαίου. Κίνδυνος συνδεδεμένος με τον πληθωρισμό: Το αποδιδόμενο κεφάλαιο δεν λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό. Κίνδυνος της αγοράς μετοχών: Ο μεριδιούχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι εκτεθειμένος στις αγορές μετοχών της Ευρωζώνης, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιαπωνίας στις οποίες οι διακυμάνσεις τιμών μπορούν να είναι υψηλές. Περιγραφή του μαθηματικού τύπου Ο μαθηματικός τύπος καθορίζει την καθαρή αξία ενεργητικού που θα προκύψει στις 25 Οκτωβρίου 2010* (η «Τελική Καθαρή Αξία Ενεργητικού») σε συνάρτηση με την καθαρή αξία ενεργητικού που θα καθοριστεί στις 20 Οκτωβρίου 2008 (η «Αρχική Καθαρή Αξία Ενεργητικού») και με την εξέλιξη των τεσσάρων δεικτών του Καλαθιού, υπό τους όρους που τίθενται ακολούθως: Η Τελική Καθαρή Αξία Ενεργητικού θα είναι ίση με 100% της Αρχικής Καθαρής Αξίας Ενεργητικού προσαυξημένης κατά μια απόδοση ίση με 12,10% ήτοι ετήσια απόδοση 5,84% αν η Αξία κατά τη Λήξη κάθε Δείκτη του Καλαθιού είναι σαφώς ανώτερη από την Αρχική Αξία του, διαφορετικά προσαυξημένης κατά μια απόδοση της τάξης του 2% ήτοι ετήσια απόδοση 0,99%. Όροι καθορισμού της απόδοσης: 1) Καθορισμός της Αρχικής Αξίας των Δεικτών ενώ εννοείται ότι η Αρχική Αξία ενός Δείκτη του Καλαθιού είναι ίση με τον αριθμητικό μέσο όρο των τιμών Κλεισίματος του εν λόγω Δείκτη στις ακόλουθες ημερομηνίες: 21 Οκτωβρίου 2008, 22 Οκτωβρίου 2008, 23 Οκτωβρίου 2008, 24 Οκτωβρίου 2008 και 27 Οκτωβρίου 2008 (οι «Ημερομηνίες Αρχικής Διαπίστωσης»). 2) Καθορισμός της Αξίας κατά τη Λήξη των Δεικτών ενώ εννοείται ότι η Αξία κατά τη Λήξη ενός Δείκτη είναι ίση με τον αριθμητικό μέσο όρο των τιμών Κλεισίματος του εν λόγω Δείκτη στις ακόλουθες ημερομηνίες: 7 Οκτωβρίου 2010, 8 Οκτωβρίου 2010, 12 Οκτωβρίου 2010, 13 Οκτωβρίου 2010 και 14 Οκτωβρίου 2010 (οι «Ημερομηνίες Τελικής Διαπίστωσης»). 3) Σύγκριση των Αξιών κατά τη Λήξη των Δεικτών σε σχέση με την Αρχική Αξία τους: - εάν όλες οι Αξίες κατά τη Λήξη των 4 Δεικτών του Καλαθιού είναι σαφώς ανώτερες από την Αρχική Αξία τους, η Τελική Καθαρή Αξία Ενεργητικού θα είναι ίση με την Αρχική Καθαρή Αξία Ενεργητικού προσαυξημένη με μια απόδοση της τάξης του 12,10%, δηλαδή ετήσια απόδοση της τάξης του 5,84% 9

10 - διαφορετικά, εάν τουλάχιστον μία από τις Αξίες κατά τη λήξη είναι κατώτερη ή ίση με την Αρχική Αξία του, η Τελική Καθαρή Αξία Ενεργητικού θα είναι ίση με την Αρχική Καθαρή Αξία Ενεργητικού προσαυξημένη με μια απόδοση της τάξης του 2%, δηλαδή ετήσια απόδοση 0,99%. Οι υπολογισμοί των Αρχικών Αξιών και των Αξιών κατά τη λήξη των τεσσάρων Δεικτών στρογγυλοποιούνται έως το τέταρτο δεκαδικό ψηφίο. Εάν το πέμπτο δεκαδικό ψηφίο είναι ανώτερο ή ίσο με 5, το τέταρτο δεκαδικό ψηφίο θα στρογγυλοποιηθεί ανοδικά, αλλιώς καθοδικά. Οι υπόλοιποι υπολογισμοί δεν στρογγυλοποιούνται. Εάν μία από τις Ημερομηνίες Διαπίστωσης (Αρχική ή Τελική) δεν είναι Χρηματιστηριακή Ημέρα για έναν Δείκτη, η ημερομηνία που θα επιλεγεί γι αυτόν τον Δείκτη θα είναι η επόμενη Χρηματιστηριακή Ημέρα. Για έναν Δείκτη του Καλαθιού, σε περίπτωση απορύθμισης αγοράς σε μία από τις Ημερομηνίες Διαπίστωσης, οι τοπικές πρακτικές θα εφαρμοστούν για τον καθορισμό της Αρχικής Αξίας και της Αξίας κατά τη Λήξη. Προβλέψεις αγοράς που επιτρέπουν τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος του μαθηματικού τύπου: Η πρόβλεψη αγοράς που επιτρέπει τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος του μαθηματικού τύπου (με όφελος της τάξης του 12,10%) είναι η ανοδική διαπίστωση των Αξιών κατά τη Λήξη των τεσσάρων Δεικτών σε σχέση με την Αρχική Αξία τους. Εγγύηση: Η εταιρεία Segespar Finance εγγυάται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μόνο για τα μερίδια που έχουν εγγραφεί με βάση την Αρχική Καθαρή Αξία Ενεργητικού και έχουν εξαγοραστεί με βάση την Τελική Καθαρή Αξία Ενεργητικού, ότι η Τελική Καθαρή Αξία Ενεργητικού θα είναι ίση με την αξία που καθορίζεται δια της εφαρμογής του μαθηματικού τύπου που περιγράφεται στη στήλη «Επενδυτική στρατηγική Περιγραφή του μαθηματικού τύπου». Εξάλλου, η Segespar Finance εγγυάται ότι οι καθαρές αξίες ενεργητικού που υπολογίζονται μεταξύ της Τελικής Καθαρής Αξίας Ενεργητικού και της μετατροπής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα είναι τουλάχιστον ίσες με την Τελική Καθαρή Αξία Ενεργητικού. Η εγγύηση της Segespar Finance δεν παρέχεται πια: - για τις εγγραφές που συγκεντρώνονται μετά τις 20 Οκτωβρίου 2008, στις 12:00 μ.μ., - για τις εξαγορές που συγκεντρώνονται πριν από τις 25 Οκτωβρίου 2010*, στις 12:00 μ.μ. Το σύνολο των μεριδίων που εξαγοράζονται με βάση την Τελική Καθαρή Αξία Ενεργητικού, ακόμα και αυτά για τα οποία η εγγραφή έχει γίνει με άλλη καθαρή αξία ενεργητικού και όχι την Αρχική Καθαρή Αξία Ενεργητικού, θα ωφεληθεί από την ενδεχόμενη προσαύξηση της καθαρής αξίας ενεργητικού που θα προκύψει από την καταβολή εκ μέρους της Segespar Finance των ποσών που οφείλονται εν είδει της προαναφερόμενης εγγύησης. Σε περίπτωση εφαρμογής της εγγύησής της, η Segespar Finance θα καταβάλει στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας διαχείρισης, τα ποσά που οφείλονται σε αυτό το πλαίσιο. Αυτή η εγγύηση δίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα νομοθετικά και κανονιστικά κείμενα που ισχύουν στη Γαλλία στις 20 Οκτωβρίου Σε περίπτωση αλλαγής των εν λόγω κειμένων η οποία επιφέρει τη δημιουργία νέων υποχρεώσεων για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και, κυρίως, άμεση ή έμμεση φορολογική ή άλλη οικονομική χρέωση, η Segespar Finance θα μπορεί να μειώσει τα ποσά που οφείλονται εν είδει εγγύησης ως απόρροια αυτών των νέων υποχρεώσεων. Σε αυτή την περίπτωση, οι μεριδιούχοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα ενημερώνονται σχετικά από τον υπεύθυνο τήρησης λογαριασμού τους βάσει οδηγιών της εταιρείας διαχείρισης. Κάθε τροποποίηση της εγγύησης υπόκειται στην προγενέστερη έγκριση της Αρχής Χρηματαγορών. Πλην της ημέρας που θα τεθεί σε εφαρμογή η εγγύηση, η καθαρή αξία ενεργητικού μπορεί να είναι κατώτερη από την Τελική Καθαρή Αξία Ενεργητικού. Δυνάμει των συμβολαίων που θα τεθούν σε εφαρμογή για να διασφαλιστεί ο μαθηματικός τύπος κατά τη λήξη, η εξέλιξη της καθαρής αξίας ενεργητικού μπορεί να διαφέρει από την εξέλιξη του Καλαθιού. Κατά τη λήξη ισχύος του μαθηματικού τύπου, η εταιρεία διαχείρισης μπορεί να επιλέξει είτε να διαλύσει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είτε να αλλάξει την ταξινόμηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είτε να προτείνει στους κομιστές νέα εγγύηση. Οι μεριδιούχοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα ενημερωθούν πρωτύτερα για την επιλογή που θα κάνει η εταιρεία διαχείρισης, αν συντρέχει περίπτωση, κατόπιν έγκρισης της Αρχής Χρηματαγορών. 10

11 Ενδιαφερόμενοι εγγραφόμενοι και προφίλ του τυπικού επενδυτή: Όλοι οι εγγραφόμενοι και ιδιαίτερα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ανοικτό λογαριασμό στην Εμπορική Τράπεζα κατά την ημερομηνία εγγραφής. Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο προορίζεται για έναν επενδυτή που επιθυμεί να αποκτήσει έκθεση στις αγορές μετοχών της Ευρωζώνης, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιαπωνίας ενώ ταυτοχρόνως επωφελείται από 100% εγγύηση του επενδυόμενου κεφαλαίου του (πλην της προμήθειας εξαγοράς) στη λήξη. Το ποσό που είναι λογικό να επενδυθεί σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο εξαρτάται από την προσωπική κατάσταση του επενδυτή. Για να το καθορίσει αυτό, πρέπει να λάβει υπόψη την οικονομική ευρωστία του, την προσωπική του περιουσία, τις ανάγκες που έχει σήμερα και σε 2 χρόνια αλλά και την επιθυμία του να αναλάβει κινδύνους ή αντίθετα να επωφεληθεί από μια συνετή επένδυση. Συνιστάται επίσης θερμά να προβεί σε επαρκή διασπορά των επενδύσεών του ώστε να μην τις εκθέσει μόνο στους κινδύνους αυτού του ΟΣΕΚΑ. Τρόπος προσδιορισμού και διάθεσης των εσόδων: Τα έσοδα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κεφαλαιοποιούνται. Χαρακτηριστικά των μεριδίων: Ποσό της αρχικής καθαρής αξίας ενεργητικού: 100 Ευρώ την ημέρα της σύστασης. Ελάχιστο ποσό της πρώτης εγγραφής: 30 μερίδια Ελάχιστο ποσό των μεριδίων για τα οποία η εγγραφή γίνεται μεταγενέστερα: Χιλιοστό μεριδίων Οι εγγραφές και οι εξαγορές πραγματοποιούνται σε χιλιοστά μεριδίου πέραν των ελάχιστων ποσών εγγραφής. Νόμισμα έκδοσης των μεριδίων: Ευρώ Όροι εγγραφής και εξαγοράς: Η εγγραφή θα ξεκινήσει για το κοινό στις 15 Σεπτεμβρίου 2008 για μία πρώτη σειρά της τάξης των 20 εκατομμυρίων Ευρώ. Νέες σειρές της τάξης των 5 εκατομμυρίων Ευρώ μπορούν να ανοίξουν διαδοχικά εάν οι συνθήκες της αγοράς σε σχέση με την εφαρμογή της εγγύησης το επιτρέψουν, εντός των ορίων της παγκόσμιας τοποθέτησης των 100 εκατομμυρίων Ευρώ, έως τις 20 Οκτωβρίου 2008, στις 12:00 μ.μ. Από τη στιγμή που θα επιτευχθεί αυτό το όριο, οι εγγραφές θα ανασταλούν. Οι αρχικές εγγραφές, που θα συγκεντρωθούν στις 20 Οκτωβρίου 2008 στις 12:00 μ.μ., θα εκτελεστούν με βάση την Αρχική Καθαρή Αξία Ενεργητικού (καθαρή αξία ενεργητικού που καθορίζεται στις 20 Οκτωβρίου 2008). Οι εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με την καταβολή μετρητών (οι εισφορές τίτλων δεν γίνονται δεκτές). Από τις 20 Οκτωβρίου 2008 στις 12:00 μ.μ. κι εξής, τα αιτήματα εγγραφής και εξαγοράς συγκεντρώνονται κάθε ημέρα προσδιορισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού (J) στις 12:00 μ.μ. Αυτά τα αιτήματα διεκπεραιώνονται με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού που υπολογίζεται σε J+1. Ημερομηνία και περιοδικότητα καθορισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού: Εβδομαδιαία. Η καθαρή αξία ενεργητικού καθορίζεται κάθε Δευτέρα όταν οι αγορές Euronext Παρισιού είναι ανοιχτές με εξαίρεση τις επίσημες αργίες στη Γαλλία ή στην Ελλάδα. Εάν κάποια Δευτέρα είναι ημέρα στην οποία είναι κλειστές οι αγορές Euronext Παρισιού ή/και είναι επίσημη αργία στη Γαλλία ή στην Ελλάδα, η καθαρή αξία ενεργητικού καθορίζεται την πρώτη προηγούμενη ημέρα που είναι εργάσιμη ημέρα των αγορών Euronext Παρισιού και δεν είναι επίσημη αργία στη Γαλλία ή στην Ελλάδα. Δυνατότητα διακοπής των εγγραφών: Η εταιρεία διαχείρισης μπορεί να αρνηθεί τα αιτήματα εγγραφής την ημέρα που έπεται αυτής στην οποία ο αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία ξεπερνά τα Ιδρύματα εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν τις εντολές εγγραφών και εξαγορών: Η Εμπορική Asset Management και τα υποκαταστήματα της Εμπορικής Τράπεζας στην Ελλάδα, η CAAM και η CACEIS Bank στη Γαλλία και η CACEIS Bank Luxembourg στο Λουξεμβούργο. Η προσοχή των κομιστών εφιστάται στο γεγονός ότι οι εντολές που διαβιβάζονται σε εταιρείες διάθεσης που δεν συγκαταλέγονται στα προαναφερθέντα ιδρύματα και κυρίως στην Εμπορική Asset Management και τα υποκαταστήματα της Εμπορικής Τράπεζας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι στις εν λόγω εταιρείες εφαρμόζεται η ώρα λήξης της συγκέντρωσης των εντολών έναντι της CACEIS Bank France. 11

12 Κατά συνέπεια, αυτές οι εταιρείες διάθεσης και κυρίως η Εμπορική Asset Management και τα υποκαταστήματα της Εμπορικής Τράπεζας μπορεί να εφαρμόζουν τη δική τους ώρα λήξης, προγενέστερη αυτής που προαναφέρθηκε, προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη την προθεσμία μεταβίβασης των εντολών στην CACEIS Bank France. Η Εμπορική Asset Management και τα υποκαταστήματα της Εμπορικής Τράπεζας θα συγκεντρώνουν τα αιτήματα εγγραφών και εξαγορών την εργάσιμη ημέρα J-1 (κάθε Παρασκευή στις 15:00 μ.μ. (ώρα Αθήνας) για την καθαρή αξία ενεργητικού που θα καθορίζεται τη Δευτέρα). Τόπος και όροι δημοσίευσης ή ανακοίνωσης της καθαρής αξίας ενεργητικού: Η καθαρή αξία ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου διατίθεται, κατόπιν απλού αιτήματος, από την εταιρεία διαχείρισης και τον εκπρόσωπό της στην Ελλάδα καθώς και στη διαδικτυακή τοποθεσία της (www.emporiki-asset.gr). Έξοδα και προμήθειες: Προμήθειες εγγραφής και εξαγοράς: Οι προμήθειες εγγραφής και εξαγοράς αυξάνουν την τιμή εγγραφής που καταβάλλεται από τον επενδυτή ή μειώνουν την τιμή εξαγοράς. Οι προμήθειες που λαμβάνει ο ΟΣΕΚΑ χρησιμεύουν στην αντιστάθμιση των εξόδων που βαραίνουν τον ΟΣΕΚΑ για να επενδύει ή να αποεπενδύει τα ανατεθέντα κεφάλαια. Οι μη ληφθείσες προμήθειες ανήκουν στην εταιρεία διαχείρισης, στην εταιρεία διάθεσης, κ.λπ. Έξοδα με χρέωση του επενδυτή, που παρακρατούνται κατά τις εγγραφές και τις εξαγορές - Ποσοστό - Βάση Προμήθεια εγγραφής: 1/ για τις εγγραφές που συγκεντρώνονται έως τις 20 Οκτωβρίου 2008, στις 12:00 μ.μ. Προμήθεια εγγραφής που δεν λαμβάνει ο ΟΣΕΚΑ Προμήθεια εγγραφής που λαμβάνει ο ΟΣΕΚΑ Η CAAM και ο Όμιλος CAAM απαλλάσσονται από την προμήθεια εγγραφής κατά την περίοδο έναρξης διάθεσης του αμοιβαίου κεφαλαίου. 2/ για τις εγγραφές που συγκεντρώνονται μετά τις 20 Οκτωβρίου 2008, στις 12:00 μ.μ. Προμήθεια εγγραφής που δεν λαμβάνει ο ΟΣΕΚΑ Προμήθεια εγγραφής που λαμβάνει ο ΟΣΕΚΑ Προμήθεια εξαγοράς: 1/ για τις εξαγορές που πραγματοποιούνται με βάση την Τελική Καθαρή Αξία Ενεργητικού ή μεταγενέστερα Προμήθεια εξαγοράς που λαμβάνει και δεν λαμβάνει ο ΟΣΕΚΑ 2/ για τις εξαγορές που πραγματοποιούνται με βάση τις καθαρές αξίες ενεργητικού που καθορίζονται στις ακόλουθες ημερομηνίες: 29 Δεκεμβρίου 2008, 30 Μαρτίου 2009, 29 Ιουνίου 2009, 28 Σεπτεμβρίου 2009, 28 Δεκεμβρίου 2009, 29 Μαρτίου 2010, 28 Ιουνίου 2010 και 27 Σεπτεμβρίου 2010 (5) Προμήθεια εξαγοράς που δεν λαμβάνει ο ΟΣΕΚΑ Προμήθεια εξαγοράς που λαμβάνει ο ΟΣΕΚΑ - 3% το ανώτερο Ουδεμία 2% το ανώτερο 1% Ουδεμία Ουδεμία 1% - Καθαρή αξία ενεργητικού x Αριθμός μεριδίων Καθαρή αξία ενεργητικού x Αριθμός μεριδίων 12

13 3/ για τις εξαγορές που συγκεντρώνονται σε άλλες ημερομηνίες (άλλες καθαρές αξίες ενεργητικού) Προμήθεια εξαγοράς που δεν λαμβάνει ο ΟΣΕΚΑ Προμήθεια εξαγοράς που λαμβάνει ο ΟΣΕΚΑ 1% 2% Η CAAM και ο Όμιλος CAAM απαλλάσσονται από την προμήθεια εξαγοράς κατά την περίοδο έναρξης διάθεσης του αμοιβαίου κεφαλαίου. (5) Σε περίπτωση που είναι κλειστά ένα ή περισσότερα Χρηματιστήρια Αναφοράς (δηλαδή για τον DJ Euro Stoxx 50, τον FTSE100 και τον S&P 500: Καθεμία από τις ελεγχόμενες αγορές ή συστήματα δημοσίευσης τιμών (ή κάθε αγορά ή σύστημα που την υποκαθιστά) στην οποία οι μετοχές που συγκροτούν αυτόν τον δείκτη υπόκεινται κυρίως σε διαπραγμάτευση - Χρηματιστήριο του Τόκιο (ή κάθε αγορά ή σύστημα που το υποκαθιστά), αυτή η ημέρα θα μετατίθεται στην πρώτη ημέρα της επόμενης καθαρής αξίας ενεργητικού για την οποία είναι ανοικτό το σύνολο των Χρηματιστηρίων Αναφοράς. Περίπτωση απαλλαγής: - σε περίπτωση εξαγοράς ακολουθούμενης από μια εγγραφή την ίδια ημέρα, για το ίδιο ποσό και στον ίδιο λογαριασμό, βάσει της ίδιας καθαρής αξίας ενεργητικού, η εξαγορά και η εγγραφή πραγματοποιούνται χωρίς προμήθεια. Έξοδα λειτουργίας και διαχείρισης: Αυτά τα έξοδα καλύπτουν όλα τα έξοδα που τιμολογούνται απευθείας στον ΟΣΕΚΑ, με εξαίρεση τα έξοδα των συναλλαγών. Τα έξοδα των συναλλαγών περιλαμβάνουν τα έξοδα μεσολάβησης (μεσιτεία, φόροι χρηματιστηρίου, κ.λπ.) και την προμήθεια κίνησης, αν συντρέχει περίπτωση, η οποία μπορεί να εισπραχτεί κυρίως από τον θεματοφύλακα και την εταιρεία διαχείρισης. Στα έξοδα λειτουργίας και διαχείρισης μπορούν να προστεθούν: - προμήθειες υπεραπόδοσης. Αυτές αμείβουν την εταιρεία διαχείρισης από τη στιγμή που ο ΟΣΕΚΑ υπερβεί τους στόχους του. Επομένως, τιμολογούνται στον ΟΣΕΚΑ. - προμήθειες κινήσεων που τιμολογούνται στον ΟΣΕΚΑ, - ένα μέρος των εσόδων από τις προσωρινές πράξεις απόκτησης και εκχώρησης τίτλων. Έξοδα που τιμολογούνται στον ΟΣΕΚΑ Έξοδα λειτουργίας και διαχείρισης (που περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα εκτός από τα έξοδα συναλλαγής, υπεραπόδοσης και έξοδα που συνδέονται με τις επενδύσεις σε ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικά κεφάλαια) Προμήθεια υπεραπόδοσης Προμήθεια κίνησης: εισπραχθείσα από τον θεματοφύλακα Βάση Καθαρό ενεργητικό Καθαρό ενεργητικό Παρακράτηση σε κάθε συναλλαγή Ποσοστό Κλίμακα 2,50% το έτος το ανώτατο, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων Ουδεμία Κατ αποκοπή ποσό από 0 έως 113 Ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων ανάλογα με τον τόπο Εισπραχθείσα από την εταιρεία διαχείρισης για τις πράξεις σε συνάλλαγμα και από την Segespar Intermédiation για όλα τα άλλα μέσα Μέγιστο ποσό 1 ευρώ ανά συμβόλαιο (futures/options) + αναλογική προμήθεια από 0 έως 0,10% ανάλογα με τα μέσα (τίτλοι, συνάλλαγμα ) 13

14 Η αμοιβή του εγγυητή (Segespar Finance), η οποία αποτελεί αντικείμενο ενός σταθερού και ενός μεταβλητού μέρους, περιέχεται στα έξοδα λειτουργίας και διαχείρισης. Διαγωνισμός αντισυμβαλλομένων: Η προκήρυξη διαγωνισμού γίνεται δια της υποβολής ερωτηματολογίου σε τρεις τουλάχιστον αντισυμβαλλομένους με βάση ένα ενιαίο έγγραφο. Οι τελικές απαντήσεις των αντισυμβαλλομένων επιβεβαιώνονται μέσω ταχυδρομείου. Σε περίπτωση ίσων παροχών, η πράξη πραγματοποιείται με τον(τους) θεωρούμενο (ους) καλύτερο(ους) εκτός εάν τα όρια δέσμευσης επιβάλλουν τις συναλλαγές με πολλούς αντισυμβαλλομένους. Στο μέτρο του δυνατού, προκειμένου να διευκολυνθούν οι έλεγχοι, θα πραγματοποιούνται δύο παρόμοιες πράξεις με δύο διαφορετικούς αντισυμβαλλομένους. Προσωρινές αποκτήσεις και εκχωρήσεις τίτλων: Ο ΟΣΕΚΑ και ο χρηματιστής λαμβάνουν από κοινού την αμοιβή των πράξεων δανεισμού τίτλων και συμφωνιών επαναγοράς. Σε αυτή την περίπτωση, δίνεται 60% στον ΟΣΕΚΑ και 40% στη Segespar Intermediation. Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, οι επενδυτές μπορούν να ανατρέξουν στην ετήσια έκθεση του ΟΣΕΚΑ. III. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Το πλήρες ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ διατίθεται στα υποκαταστήματα της Εμπορικής Τράπεζας που προτείνουν αυτή την προσφορά. Η καθαρή αξία ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ διατίθεται, κατόπιν απλού αιτήματος, από την εταιρεία διαχείρισης και τον εκπρόσωπό της στην Ελλάδα καθώς και στη διαδικτυακή τοποθεσία της (www.emporiki-asset.gr). Οι τελευταίες ετήσιες εκθέσεις και τα τελευταία περιοδικά έγγραφα διατίθενται από την εταιρεία διαχείρισης και τον εκπρόσωπό της στην Ελλάδα: Crédit Agricole Asset Management -90 boulevard Pasteur Paris (Παρίσι) Εμπορική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.- Μητροπόλεως 45, Αθήνα, Ελλάδα. Οι επενδυτές ενημερώνονται για τις αλλαγές που επηρεάζουν τον ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει η γαλλική Αρχή Χρηματαγορών: ειδική ενημέρωση ή οποιοδήποτε άλλο μέσο (ανακοίνωση χρηματοοικονομικού περιεχομένου, περιοδικό έγγραφο ). IV ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Ο ΟΣΕΚΑ τηρεί τους κανόνες επένδυσης που ορίζονται στα άρθρα L και R και τα ακόλουθα του νομισματικού και χρηματοπιστωτικού κώδικα καθώς και τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο R του νομισματικού και χρηματοπιστωτικού κώδικα. 14

15 Αρχή V ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Οι γενικές λογιστικές παραδοχές εφαρμόζονται για την τήρηση των αρχών: - της συνέχισης της εκμετάλλευσης, - της συνέχισης των λογιστικών μεθόδων από τη μία χρήση στην άλλη, - της ανεξαρτησίας των χρήσεων. Η επιλεγμένη βασική μέθοδος, για τη λογιστική καταχώριση των στοιχείων ενεργητικών, είναι η μέθοδος του ιστορικού κόστους, εκτός σε ό,τι αφορά την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου. Κανόνες αποτίμησης των στοιχείων ενεργητικού Ο υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού του μεριδίου πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες αποτίμησης που διευκρινίζονται κατωτέρω: - Οι κινητές αξίες που γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μια ελεγχόμενη γαλλική ή ξένη αγορά αποτιμώνται στην τιμή της αγοράς. Η αποτίμηση στην τιμή αγοράς αναφοράς πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει η Εταιρεία διαχείρισης. Οι κινητές αξίες που προστίθενται στον ΟΣΕΚΑ ή κατέχονται από αυτόν αποτιμώνται στην τελευταία χρηματιστηριακή τιμή. Οι διαφορές ανάμεσα στις χρηματιστηριακές τιμές που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού και τα ιστορικά κόστη των κινητών αξιών που συγκροτούν το χαρτοφυλάκιο καταγράφονται σε έναν λογαριασμό «Διαφορές εκτίμησης». Εντούτοις:. Οι κινητές αξίες των οποίων η τιμή δεν έχει διαπιστωθεί την ημέρα της αποτίμησης ή των οποίων η τιμή έχει διορθωθεί αποτιμώνται στην πιθανή τους αξία διαπραγμάτευσης με ευθύνη της Εταιρείας διαχείρισης. Αυτές οι αποτιμήσεις και η αιτιολόγησή τους γνωστοποιούνται στον ελεγκτή επί τη ευκαιρία των ελέγχων του.. Οι Διαπραγματεύσιμοι και οι εξομοιωμένοι Χρεωστικοί Τίτλοι αποτιμώνται με αναλογιστικό τρόπο βάσει ενός ποσοστού αναφοράς καθορισμένου κατωτέρω, αυξημένου εάν συντρέχει περίπτωση με μια απόκλιση αντιπροσωπευτική των εσωτερικών χαρακτηριστικών του εκδότη: - ΔΧΤ του οποίου η λήξη προθεσμίας είναι μικρότερη ή ίση του 1 έτους: Διατραπεζικό επιτόκιο σε Ευρώ (Euribor) - ΔΧΤ που έγιναν αντικείμενο ανταλλαγής: αποτιμημένοι σύμφωνα με την καμπύλη OIS (Overnight Indexed Swaps) - οι ΔΧΤ με διάρκεια ζωής άνω των τριών μηνών (νομισματικοί ΟΣΕΚΑ): αποτιμημένοι σύμφωνα με την καμπύλη OIS (Overnight Indexed Swaps) - ΔΧΤ του οποίου η λήξη προθεσμίας είναι μεγαλύτερη του 1 έτους: Επιτόκια κρατικών ομολόγων σταθερής ετήσιας απόδοσης (BTAN) ή επιτόκια των OAT (ομολογίες γαλλικού Δημοσίου) με σύντομη ημερομηνία λήξεως για τα μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα Οι Διαπραγματεύσιμοι Χρεωστικοί Τίτλοι με εναπομένουσα διάρκεια ζωής μικρότερη ή ίση των 3 μηνών θα μπορούν να αποτιμώνται σύμφωνα με τη γραμμική μέθοδο. Τα Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου αποτιμώνται με το επιτόκιο αγοράς, που ανακοινώνεται καθημερινά από τους Ειδικούς Τίτλων Δημοσίου.. Τα μερίδια ή οι μετοχές του ΟΣΕΚΑ αποτιμώνται βάσει της τελευταίας γνωστής τιμής εξαγοράς. - Οι τίτλοι που δεν γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ελεγχόμενη αγορά αποτιμώνται με ευθύνη της Εταιρείας διαχείρισης στην πιθανή τους αξία διαπραγμάτευσης. Αποτιμώνται χρησιμοποιώντας μεθόδους που βασίζονται στην περιουσιακή αξία και την απόδοση, λαμβάνοντας υπόψη τις επιλεγμένες τιμές κατά τις πρόσφατες σημαντικές συναλλαγές. - Τα ρευστά διαθέσιμα, οι καταθέσεις και τα χρηματοοικονομικά μέσα που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο και εκφράζονται σε διάφορα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα λογιστικής καταχώρισης του ΟΣΕΚΑ με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά την ημέρα της αποτίμησης. 15

16 - Οι κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο συμβολαίων προσωρινής απόκτησης ή εκχώρησης αποτιμώνται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, ενώ οι όροι εφαρμογής καθορίζονται από την Εταιρεία διαχείρισης. Οι τίτλοι που λαμβάνονται με συμφωνίες επαναπώλησης καταγράφονται στο χαρτοφυλάκιο αγοραστή στην επικεφαλίδα «Απαιτήσεις από τίτλους που ελήφθησαν με συμφωνίες επαναπώλησης» για τα ποσά τους που προβλέπονται στα συμβόλαια, προσαυξημένα κατά τους εισπρακτέους τόκους. Οι τίτλοι που δόθηκαν με συμφωνίες επαναγοράς και είναι καταχωρισμένοι στο χαρτοφυλάκιο αγοραστή αποτιμώνται στη χρηματιστηριακή τιμή. Οι εισπρακτέοι και πληρωτέοι τόκοι για τις πράξεις επαναγοράς/ επαναπώλησης υπολογίζονται κατά χρονική αναλογία. Το χρέος από τίτλους που δόθηκαν με συμφωνίες επαναγοράς καταχωρείται στο χαρτοφυλάκιο πωλητή, στην οριζόμενη στο συμβόλαιο αξία, προσαυξημένη κατά τους πληρωτέους τόκους. Κατά τη λήξη, οι τόκοι που έχουν εισπραχτεί και εκταμιευτεί καταχωρούνται λογιστικά στα έσοδα από απαιτήσεις. Οι τίτλοι που χορηγήθηκαν ως δάνειο αποτιμώνται στην τιμή αγοράς. Η σχετική αποζημίωση που εισπράχτηκε καταγράφεται στα εισοδήματα από απαιτήσεις. Οι δεδουλευμένοι τόκοι συμπεριλαμβάνονται στη χρηματιστηριακή αξία των τίτλων που χορηγήθηκαν ως δάνειο. - Οι πράξεις που αναφέρονται σε προθεσμιακά χρηματοοικονομικά μέσα, σταθερά ή υπό όρους, που γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε γαλλικές ή ξένες οργανωμένες αγορές αποτιμώνται στην αξία αγοράς σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει η Εταιρεία διαχείρισης. Τα συμβόλαια σε προθεσμιακές αγορές αποτιμώνται στην τιμή διακανονισμού. - Οι προθεσμιακές πράξεις, σταθερές ή υπό όρους, ή οι πράξεις ανταλλαγών που πραγματοποιούνται στις εξωχρηματιστηριακές αγορές και επιτρέπονται από τον ισχύοντα κανονισμό του ΟΣΕΚΑ, αποτιμώνται στην αξία αγοράς τους ή σε μια αξία που εκτιμάται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει η Εταιρεία διαχείρισης. Τα συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων ή/και συναλλάγματος αποτιμώνται στην αξία αγοράς τους, ανάλογα με την τιμή που υπολογίζεται με αναπροσαρμογή των μελλοντικών ταμειακών ροών (κεφάλαιο και τόκος), στα επιτόκια ή/και το συνάλλαγμα της αγοράς. Αυτή η τιμή διορθώνεται με τον κίνδυνο υπογραφής. Μέθοδος λογιστικής καταχώρισης Οι εισροές και εκχωρήσεις τίτλων καταχωρούνται λογιστικά χωρίς τα έξοδα. Η επιλογή που ορίζεται για τη λογιστική καταχώριση του εισοδήματος είναι αυτή του εισπραχθέντος εισοδήματος. Τα έσοδα αποτελούνται από: - τα έσοδα των κινητών αξιών, - τα μερίσματα και τους τόκους που εισπράχτηκαν στο επιτόκιο του νομίσματος, για τις ξένες αξίες, - την αμοιβή για τα ρευστά διαθέσιμα σε συνάλλαγμα, τα έσοδα από δάνεια και συμφωνίες επαναπώλησης/ επαναγοράς τίτλων και άλλες τοποθετήσεις, - τη ροή των συμβάσεων ανταλλαγής. Από αυτά τα έσοδα αφαιρούνται: - τα έξοδα διαχείρισης, - τα οικονομικά έξοδα και χρεώσεις επί δανειοδοτήσεων και δανειοληψιών και άλλων τοποθετήσεων. Δεσμεύσεις εκτός ισολογισμού Τα σταθερά προθεσμιακά συμβόλαια καταχωρίζονται για την αξία αγοράς τους, σε δέσμευση εκτός ισολογισμού, στην τιμή διακανονισμού. Οι υπό όρους προθεσμιακές πράξεις μεταφράζονται σε υποκείμενο ισοδύναμο στοιχείο. Τα συμβόλαια ανταλλαγών επιτοκίων που πραγματοποιούνται εξωχρηματιστηριακά αποτιμώνται βάσει του ονομαστικού ποσού, πλέον ή μείον την αντίστοιχη διαφορά εκτίμησης. Μεταβατικός λογαριασμός των εσόδων Οι μεταβατικοί λογαριασμοί των εσόδων έχουν ως αποτέλεσμα την τήρηση της ισότητας των επενδυτών σε σχέση με τα αποκτηθέντα έσοδα, όποια και αν είναι η ημερομηνία εγγραφής ή εξαγοράς. Ημερομηνία ενημέρωσης της αναλυτικής αναφοράς: 23 Ιουλίου

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

AXA PROTECT ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

AXA PROTECT ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ AXA PROTECT ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΕΕΜΚ) σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΜΕΡΟΣ Α - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 155/13.07.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Εταιρικές Πράξεις Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1-11 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται η Εξαμηνιαία έκθεση.

Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται η Εξαμηνιαία έκθεση. 0180/00008563/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται η Εξαμηνιαία έκθεση. Attachment: 1. GMM_Hellas Cyprus_1S report 2014_V3_dr_f_020814

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Αμοιβαίο κεφάλαιο DB Platinum III Nikkei 225 Index Protected Fund II Ελκυστικές Επενδυτικές Ευκαιρίες με Πλήρη Προστασία Κεφαλαίου κατά την Λήξη Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV)

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Το τμήμα PARVEST Russia ενεργοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2008. Απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών διοργανώνει 5-ήμερο σεμινάριο ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου : 23/6/2008-27/6/2008 Ώρες διεξαγωγής: 17:30-21:15 Τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 148/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK» (Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επ. Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (Άδεια Σύστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/B/30.03.1994 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 108/02.02.1999 ΦΕΚ 191/B/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Νοέμβριος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ KANONΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΘΥΡΕΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Φεβρουάριος 2007 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Συνοπτικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου % Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Εκδότης: Citibank International PLC (S&P AA)

Διαβάστε περισσότερα