ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΜΟΝΑ ΕΣ ΡΟΗΣ. ιάµετρος 122 cm 3 x (3 x 1,5) 4,5. ιάµετρος 81 cm 2 x (2 x 1,5) 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΜΟΝΑ ΕΣ ΡΟΗΣ. ιάµετρος 122 cm 3 x 11983 (3 x 1,5) 4,5. ιάµετρος 81 cm 2 x 11983 (2 x 1,5) 3"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ RFS-iSafe Wet Chemical ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΧΟΑΝΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ: Το σύστηµα χρησιµοποιείται για την άµεση προσπάθεια πυρόσβεσης σε κουζίνες και µαγειρεία. Καλύπτει τις καυτές επιφάνειες, τις φριτέζες, καθώς και τα φίλτρα, το χώρο πάνω από αυτά και τον καπναγωγό. ΧΡΗΣΗ: Ο σχεδιασµός του συστήµατος προβλέπει την Αυτόµατη και Χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήµατος. ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Το σύστηµα έχει σχεδιαστεί σύµφωνα µε το πρότυπο NFPA 17A, που προβλέπει την εγκατάσταση συστηµάτων Wet Chemical για την προστασία των χοανών των µαγειρείων. Χρησιµοποιεί κατασβεστικό υλικό KERR F-Class Solution Wet Chemical, και συνάδει µε το Παράρτηµα Β της εγκυκλίου Φ της 27/11/2009 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος και λαµβάνει υπόψη τις οδηγίες του κατασκευαστή του συστήµατος. Η λειτουργία του συστήµατος βασίζεται στην ειδική βαλβίδα που βρίσκεται στο πάνω µέρος της φιάλης µε το κατασβεστικό υλικό. Η βαλβίδα διαθέτει ειδικό µηχανισµό, µέσω του οποίου εξισορροπείται η πίεση στο κάτω µέρος µε την πίεση που χειροκίνητα διοχετεύεται στο πάνω µέρος της. Όταν η πίεση στο πάνω µέρος µειωθεί απότοµα εξαιτίας της θραύσης του ειδικού θερµοσωλήνα FiWaRec λόγω αύξησης της θερµοκρασίας ή της κρούσης του κοµβίου χειροκίνητης ενεργοποίησης, η πίεση από τη φιάλη ανοίγει τη βαλβίδα διοχετεύοντας το κατασβεστικό υλικό προς τις εστίες, τον καπναγωγό και το χώρο πάνω από τα φίλτρα µέσω των ειδικών ακροφυσίων. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ειδικός θερµοσωλήνας (FiWaRec FiWaRec) που τοποθετείται εντός της χοάνης, βρίσκεται υπό µόνιµη πίεση περίπου 18 bar και διαθέτει άπειρα πρακτικά - σηµεία ανίχνευσης. Σε αυτή την πίεση, η θερµοκρασία διάρρηξης ανέρχεται σε C C. Σε περίπτωση απότοµης ανόδου της θερµοκρασίας στις ανωτέρω τιµές, προκαλείται διάρρηξη στο σωλήνα, µε αποτέλεσµα την άµεση πτώση της πίεσης. Η πτώση της πίεσης προκαλεί µε τη σειρά της την πνευµατική ενεργοποίηση της βαλβίδας κλείστρου που βρίσκεται στη φιάλη µε το κατασβεστικό υλικό µε συνέπεια την άµεση απελευθέρωση αυτού προς τα ακροφύσια εκτόξευσης. Στην περίπτωση που εξετάζουµε, το µήκος της χοάνης είναι.. m,, συνεπώς επιλέγεται η χρησιµοποίηση περίπου..m του ειδικού θερµοσωλήνα. Σελίδα 1

2 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Η πίεση µε το χέρι του κόκκινου κοµβίου που θα τοποθετηθεί σε εµφανές σηµείο, προκαλεί την άµεση πτώση της πίεσης στον ειδικό θερµοσωλήνα, µε αποτέλεσµα την ενεργοποίηση της βαλβίδας - κλείστρου και την εκτόνωση του υλικού. ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Φιάλη: Χωρητικότητας 9, 15, 22 ή 36 Lt, εσωτερική πλαστικοποίηση, CE approved. Βάση φιάλης: Σιδηροκατασκευή βαρέως τύπου Κατασβ. Υλικό: Kerr F Class Solution Wet Chemical, αποδεκτό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιές κλάσης F Αρ. Αποδοχής: Φ (31/5/2010) Βαλβίδα Φιάλης: Ειδικού τύπου, «π» approved, για συστήµατα πυρόσβεσης έµµεσης κατάσβεσης χαµηλής πίεσης. ιαθέτει µανόµετρο ένδειξης της εσωτερικής πίεσης της φιάλης. Σωληνάκι: Ακροφύσια: Χειροκίνηση: Σωληνώσεις: Του Οίκου FiWaRec Γερµανίας. Θερµικό, εύκαµπτο, αντοχής σε έκθεση χηµικών καθαριστικών και σε συνθήκες καταπόνησης.. Θερµοκρασία θραύσης ~180 0 C C σε πίεση 18 1 bar. Ειδικού τύπου για εκτόξευση υλικού Wet Chemical, που δηµιουργούν εκνέφωση του κατασβεστικού υλικού. ιαθέτουν ειδική τάπα για προστασία από τους ατµούς και διάφορα σωµατίδια που θα µπορούσαν να προκαλέσουν φραγή των οπών. Επίσης διαθέτουν χαραγµένους κωδικούς αναγνώρισης Βαλβίδα µε µανόµετρο και κοµβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης. ιαθέτει ανεπίστροφη βαλβίδα στο µανόµετρο και χρησιµοποιείται και για την πλήρωση της γραµµής ανίχνευσης µε πίεση αζώτου Οι σωληνώσεις δικτύου µπορούν να γίνουν από χαλκοσωλήνα βαρέως τύπου, διαµέτρου ½. Σελίδα 2

3 Τρόπος υπολογισµού των ακροφυσίων και της ποσότητας του υλικού Wet Chemical Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο πρότυπο NFPA 17A, πρέπει τα ακροφύσια να καλύπτουν όλες τις εστίες, τους καπναγωγούς και το χώρο πάνω από τα φίλτρα (plenum). Ο σχεδιασµός προβλέπει την κάλυψη των εστιών ανάλογα µε το είδος τους, και ως εκ τούτου θα χρησιµοποιηθούν ακροφύσια διαφορετικών δεικτών ροής (Flow Points), σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα επιλογής ακροφυσίων. Επίσης απαιτούνται: - Ακροφύσια για την κάλυψη των καπναγωγών, ένα (1) σε κάθε αγωγό, τοποθετηµένο 5-20cm εντός. - Ακροφύσια για την κάλυψη του plenum (φούσκα χώρος πάνω από τα φίλτρα) οριζόντιας τοποθέτησης. Αν το µήκος της φούσκας είναι µεγαλύτερο από 3,00m, τότε θα απαιτηθεί επιπλέον ακροφύσιο (οριζόντιας κατεύθυνσης). Η ποσότητα του κατασβεστικού υλικού Wet Chemical, απορρέει από τη συνολική ποσότητα των ακροφυσίων, σύµφωνα µε τον κατωτέρω τύπο: ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ chemical = Flow Point / 0,8 Qwet chemical Υπολογισµός Ποσότητας τας Κατασβεστικού Υλικού: Μήκος Χοάνης: 2,600m x 0,90m Αρ. Καπναγωγών: 1 ιάµετρος Καπναγωγών: 400mm Εστίες: 1 x ψησταριά µήκους 0,52m 1 x Φριτέζα µε δύο (2) κάδους χωρητικότητας 8lt 1 x Κουζίνα µε τέσσερα (4) µάτια Με βάση τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τον πίνακα υπολογισµού ακροφυσίων, θα χρησιµοποιηθούν: - Ένα (1) ακροφύσιο για την προστασία του χώρου άνωθεν φίλτρων - Ένα (1) ακροφύσιο για την προστασία του καπναγωγού - Ένα (1) ακροφύσιο για την προστασία της ψησταριάς - Ένα (1) ακροφύσιο για τη φριτέζα - Ένα (1) ακροφύσιο για την εστία τεσσάρων µατιών Το σύνολο των ακροφυσίων είναι έντεκα (5) µε σύνολο µονάδων ροής =7,50 Συνεπώς: Q = 7,50 / 0,80 = 9 lt wet chemical Σελίδα 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΜΟΝΑ ΕΣ ΡΟΗΣ ιάµετρος 122 cm 3 x (3 x 1,5) 4,5 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΣ ιάµετρος 81 cm 2 x (2 x 1,5) 3 ιάµετρος 41 cm 1 x11983 (1 x 1,5) 1,5 Περίµετρος 381 cm 3 x (3 x 1,5) 4,5 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΣ Περίµετρος 254 cm 2 x (2 x 1,5) 3 Περίµετρος 127 cm 1 x11983 (1 x 1,5) 1,5 ΦΟΥΣΚΑ Μήκος 305 cm 1 x11982 (1 x 1) 1 1 ΕΣΤΙΑ 45 x 45 cm 1 x11984 (1 x 0,5) 0,5 2 ΕΣΤΙΕΣ 35 x 70 cm 1 x11982 (1 x 1) 1 4 ΕΣΤΙΕΣ 70 x 70 cm 1 x14178 (1 x 2) 2 76 x 122 cm 1 x14178 (1 x 2) 2 ΠΛΑΚΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 76 x 107 cm 1 x13729 (1 x 2) 2 76 x 91 cm 1 x11982 (1 x 1) 1 ΦΟΥΡΝΟΣ 77 x 72 cm 2x11984 (2 x 0,5) 1 ΜΠΙΦΤΕΚΙΕΡΑ 77 x 72 cm 2x11984 (2 x 0,5) 1 ΨΗΣΤΙΕΡΑ 52 x 61 cm 1 x11982 (1 x 1) 1 ΦΡΙΤΕΖΑ 48 x 64 cm 1 x13729 (1 x 2) 2 ΒΑΘΥ ΤΗΓΑΝΙ 35 x 61 cm 1 x11982 (1 x 1) 1 ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΜΕ ΚΑΡΒΟΥΝΑ* 61 x 72 cm 1 x11983 (1 x 1,5) 1,5 ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΜΕ ΞΥΛΑ* 61 x 72 cm 1 x11983 (1 x 1,5) 1,5 ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΜΕ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ* 61 x 72 cm 1 x11983 (1 x 1,5) 1,5 ΓΥΡΟΣ* Ύψος 120 cm 1 x11982 (1 x 1) 1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Πρεσσοστάτης: Για εντολή διακοπής παροχής θερµότητας προς τις εστίες (ρεύµατος ή υγραερίου) Σελίδα 4

5 ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σελίδα 5

RFS WET CHEMICAL RESTAURANT FIRE SUPPRESSION SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 / ΤΑ

RFS WET CHEMICAL RESTAURANT FIRE SUPPRESSION SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 / ΤΑ RFS WET CHEMICAL RESTAURANT FIRE SUPPRESSION SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 / ΤΑ Σελίδα 1 από 13 RFS-SP WET CHEMICAL ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΧΟΑΝΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Rev. 2.0 Date: Jan 2010 ΣΚΟΠΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΣΕΤ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕΤ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΣΚΑΦΗ - ΚΟΥΖΙΝΕΣ MBK10 - SET - PYR1 - ABC90 MBK10 - SET - PYR2SMALL 1Kg 85% 13A 34B 2Kg 8A 34B Σετ Πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης - Τρίγωνο - Φαρμακείο Κατασβεστική

Διαβάστε περισσότερα

PYRONICK Σ. ΔΑΝΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ. WWW.PYRONICK.GR 6464911@gmail.com Λ. ΚΥΜΗΣ 53, Ν. ΙΩΝΙΑ (Ο.Α.Κ.Α.)

PYRONICK Σ. ΔΑΝΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ. WWW.PYRONICK.GR 6464911@gmail.com Λ. ΚΥΜΗΣ 53, Ν. ΙΩΝΙΑ (Ο.Α.Κ.Α.) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΠΟΡΤΕΣ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Λ. ΚΥΜΗΣ 53, Ν. ΙΩΝΙΑ (Ο.Α.Κ.Α.) PYRONICK

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ NFPA 17A

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ NFPA 17A ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ NFPA 17A ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή Πυροσβεστικού Συστήματος 2. Προοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 27 Νοεμβρίου 2009. ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος. ΚΟΙΝ. : Όπως Πίνακας Διανομής. Αριθ. Πρωτ.: 61047 Φ. 701.6

Αθήνα 27 Νοεμβρίου 2009. ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος. ΚΟΙΝ. : Όπως Πίνακας Διανομής. Αριθ. Πρωτ.: 61047 Φ. 701.6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας TΜΗΜΑ 1 ο Πυρ/κών

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμα Συστήματα. Γεννήτριες Αερολύματος ΜΟΒΙΑΚ / Clean Agent

Μόνιμα Συστήματα. Γεννήτριες Αερολύματος ΜΟΒΙΑΚ / Clean Agent Μόνιμα Συστήματα Γεννήτριες Αερολύματος ΜΟΒΙΑΚ / Clean Agent Η τεχνολογία πυρόσβεσης του αερολύματος ΜΟΒΙΑΚ βασίζεται στη χημική αλληλεπίδραση στερεών ενεργειακών υλικών τα οποία, μέσω της καύσης, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΣ. Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων. Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΖΕΥΣ. Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων. Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΣ Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πρότυπο Σύστημα ΖΕΥΣ Μπλε Καλωδιο: 138 C Γαλάζιο Καλώδιο: 180 C Άσπρο Καλώδιο: 250

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΣ. Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων. Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΖΕΥΣ. Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων. Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΣ Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πρότυπο Σύστημα ΖΕΥΣ Μπλε Καλωδιο: 138 C Γαλάζιο Καλώδιο: 180 C Άσπρο Καλώδιο: 250

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 τυχόν βλάβη τροφοδότησης οπότε επαρκεί διάρκεια εξασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Impact Series. Διαστάσεις (H/W/D):35cm x 33cm x 37cm, Βάρος 13.6kgr

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Impact Series. Διαστάσεις (H/W/D):35cm x 33cm x 37cm, Βάρος 13.6kgr Impact Series Impact Mini 1/3/2015 Impact 10 Impact 12 Ενεργό Subwoofer 6.5 με ενισχυτή ισχύος 180WRMS/300WPeak, με κώνο ανωδιωμένου αλουμίνιου & μεγάφωνο παθητικού ακτινοβολητή, πηνίο 2, Ρύθμιση έντασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: MOBIAK AE ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/06/2011 ΤΟΠΟΣ: ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Το παρών Έντυπο αποτελεί Πνευματική Ιδιοκτησία της ΜΟΒΙΑΚ ΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ A ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ A ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ A ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πυροσβεστικοί Σταθμοί Ερμάρια Πυροπροστασία Ενεργητική ή Παθητική

Πυροσβεστικοί Σταθμοί Ερμάρια Πυροπροστασία Ενεργητική ή Παθητική Ειδική Έκδοση για την Πυρασφάλεια ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 by Πυροσβεστικοί Σταθμοί Ερμάρια Πυροπροστασία Ενεργητική ή Παθητική Διασύνδεση Πινάκων Πυρανίχνευσης Βασικά Στοιχεία της Εγκατάστασης ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Dedra Made in ITALY DEDRA ΧΡΩΜΙΟ Στήλη ντους / Υδρομασάζ με μίκτη ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Υλικό κατασκευής : Αλουμίνιο - Περιστρεφόμενη & ανακλινόμενη κεφαλή ντους Anticalcare - Τηλέφωνο ντους Anticalcare

Διαβάστε περισσότερα

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS 2 μ Gauss 1 Equation Chapter 1 Section 1 2 GAUSS GAUSS 2 2 μ Gauss μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ Coulomb μ. μ 1: μ μ μ μ μ, μ. μ μ. μ μ. μ μ μ μ μμ. μμ μ μ μ. μ μ μμ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ

Διαβάστε περισσότερα

PDF Compressor Pro 4

PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 90x60 80x50 Συνολική ισχύς 17kw Απόδοση 79% Εκπομπή CO 0.2721% Θερμοκρασία αερίων 259,1 ο C Καύσιμο Ξύλο Ωριαία κατανάλωση 4-5 kg Μοτέρ δύο εισόδων 800 m 3 Διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ EΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 25 η Ο ΟΣ ΠΛ. ΑΓ. ΤΡΙΑ ΟΣ Κ.Α : 35/6662.0002 ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ HANSA STOCK. Οκτώβριος 2013 77,00 99,00 34,00 73,00 94,00 46,00 114,00 146,00 329,00 301,00 361,00 80,00 370,00 76,00 186,00 260,00 35,00

ΠΡΟΣΦΟΡΑ HANSA STOCK. Οκτώβριος 2013 77,00 99,00 34,00 73,00 94,00 46,00 114,00 146,00 329,00 301,00 361,00 80,00 370,00 76,00 186,00 260,00 35,00 ΠΡΟΣΦΟΡΑ HANSA STOCK Οκτώβριος 2013 ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ANAMIKTIKEΣ HANSA POLO 5140227300 2 Mπαταρία νιπτήρος Polo 77,00 5144217300 2 Μπαταρία λουτρού Polo (σώµα) 99,00 4468011000

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRA. www.prapopoulos.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BATTERY KNAPSACK SPRAYER ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ

ELECTRA. www.prapopoulos.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BATTERY KNAPSACK SPRAYER ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ELECTRA ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL www.prapopoulos.gr ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BATTERY KNAPSACK SPRAYER ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CODE GR ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ GB DESCRIPTION 17 Σφιγκτήρας Clamp 334 Ακροφύσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ 2014 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ KΛΩΝΟΣ. In Vitro Διαγνωστικά CE mark

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ 2014 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ KΛΩΝΟΣ. In Vitro Διαγνωστικά CE mark ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ 2014 Α/Α 1 CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN 11--7 Ναι Ναι 1 ml 2 A1- antithrypsin Ναι Ναι 1ml 3 a1 Inhibin R1 Ναι Ναι 1ml 4 Actin ( Sarcomeric ) (mon) Alph-Sr-1 1ml

Διαβάστε περισσότερα

ηλιακές ντουζιέρες SOL-S SOL-M SOL-N SOL-C

ηλιακές ντουζιέρες SOL-S SOL-M SOL-N SOL-C ηλιακές ντουζιέρες SOL-S SOL-M SOL-N SOL-C SOL-P3 SOL-P2 Οι επαγγελματικές ηλιακές ντουζιέρες κατασκευάζονται με πολύτιμα υλικά: τα υδραυλικά αξεσουάρ όπως ο αναμείκτης νερού,η κεφαλή της ντουζιέρας κ.λπ.

Διαβάστε περισσότερα

FERROLI SFL 3 19KW 16.500Kcal/h ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

FERROLI SFL 3 19KW 16.500Kcal/h ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ FERROLI SFL 3 19KW 16.500Kcal/h ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ FERROLI SFL 3 19KW 16.500Kcal/h ΛΕΒΗΤΑΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Θερμική παροχή: Ξύλο/Ανθρακας/Pellet (Kw) 19/22,5/22 Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ICE TECH ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ

ICE TECH ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ ψύξη MHXANEΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ...275-286 BLAST CHILLERS SHOCK FREEZERS...287-293 EΙΔΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ ΨΑΡΙΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ... 294-295 ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ... 295 ΨΥΓΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ... 296 ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση κτιρίων κατοικίας

Ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση κτιρίων κατοικίας Ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση κτιρίων κατοικίας Εκδήλωση ASHRAE, 07.04.2015 Κόνιας Γιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1 Ετήσια ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντια επιφάνεια Μέση ετήσια ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Εμβολοφόροι Αεροσυμπιεστές

Εμβολοφόροι Αεροσυμπιεστές ΑΜΑΕ 17488/02/Β/88/167 02.2015 ΒΑΜΒΑΚΑΣ VAMVACAS ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δ. Μουτσοπούλου 103 Τ.Κ. 185 41 Καμίνια Τηλ.: 210 4208700 Fax: 210 4209517 e-mail: info@vamvacas.gr ΚΟΡΩΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

(...).. 1 2008 31 2008 (, )

(...).. 1 2008 31 2008 (, ) (...).. 1 2008 31 2008 (, ) 1 2008 31 2008 1 (...).. 1 2008 31 2008 (, ). 3-4.... 5-39.. 40 41 42-43. 44. 45-97 2 (...).. 1 2008 31 2008 (, ) (...)... ( ), 31 2008,,.,.,,,..,.,..,.,.,,.,.. :..... 1,6.

Διαβάστε περισσότερα