ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ"

Transcript

1 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ (Στη ηµοτική) κδοση ρθόδοξος δοδειχτης

2

3 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ Οταν πρόκειται νά κοινωνήσεις τά Αχραντα Μυ- στήρια, ἀπό τό βράδυ, νά διαβάσεις τήν ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Αποδείπνου καί ὅταν φθάσεις στό τέλος τοῦ «Πιστεύω» λέγε τόν πιό κάτω Κανόνα. Εὔσπλαχνε Κύριε, τό Σῶµα Σου τό ἅγιο ἄς γίνει ψωµί πού θά µοῦ µεταδώσει αἰώνια ζωή καί τό τίµιο Αἷµα Σου, ἄς µοῦ γίνει φάρµακο πού θά διώχνει κάθε λογῆς ἀσθένεια. Εἶµαι ἀνάξιος Χριστέ µου νά δεχθῶ µέσα µου τό ἄχραντο Σῶµα Σου καί τό θεϊκό Αἷµα Σου, γιατί ὁ ἄθλιος, ἔχω µολύνει τόν ἑαυτό µου µέ ἔργα ἄτοπα (καθάρισέ µε, λοιπόν, ἀπό τίς ἁµαρτίες µου καί) κάνε µε ἄξιο νά πάρω στή θεία Εὐχαριστία.

4 Θεοτοκίον Εὐλογηµένη Νύµφη τοῦ Θεοῦ, σύ πού εἶσαι τό ἁγιασµένο χῶµα ἀπ ὅπου χωρίς σπορά ἐβλαστησεν ὁ στάχυς πού ἔσωσε τόν κόσµο, σύ Παναγία µου, κάνε µε ἄξιο αὐτόν νά τρώγω καί νά σώζοµαι. ός µου, Χριστέ, εσπότη τοῦ κόσµου, σταλαγµούς δακρύων πού θά καθαρίζουν τήν καρδιά µου ἀπό κάθε βρωµιά τῆς ἁµαρτίας, καί ἔτσι καθαρισµένος συνειδητά νά πλησιάζω µέ πίστη καί θεῖο φόβο γιά νά κοινωνήσω τά Θεῖα Σου ῶρα. Φιλάνθρωπε Σωτῆρα µου, τό ἄχραντο Σῶµα σου καί τό θεῖο Αἷµα Σου ἄς συντελέσουν ὥ- στε νά συγχωρεθοῦν οἱ ἁµαρτίες µου, νά κατοικήσει στήν καρδιά µου τό Αγιον Πνεῦµα, νά πετύχω τήν αἰώνια ζωή καί νά ἀποξενωθῶ ἀπό τά πάθη µου καί τίς θλίψεις µου. Θεοτοκίον. Παναγία µου, πού εἶσαι ἡ Τράπεζα στήν ὁ- ποία τοποθετήθηκε ὁ Αρτος τῆς Ζωῆς (ὁ Χριστός), πού ἀπό τήν πολλή Του ἀγάπη κα-

5 τέβηκε ἀπό τούς οὐρανούς στή γῆ γιά νά προσφέρει στόν κόσµο µιά καινούργια ζωή, ἀξίωσέ µε τώρα καί µένα τόν ἀνάξιο νά τόν γευτῶ καί νά ζήσω µαζί Του αἰώνια. Αφοῦ, πολυεύσπλαχνε Χριστέ µου, θέλησες γιά µᾶς νά γίνεις ἄνθρωπος καί νά θυσιαστεῖς σάν πρόβατο γιά τίς ἁµαρτίες τῶν ἀνθρώπων, Σέ ἱκετεύω, ἐξαφάνισε καί τίς δικές µου ἁµαρτίες. Θεράπευσε, εσπότη Χριστέ µου, τά τραύµατα τῆς ψυχῆς µου, καί ὁλόκληρον ἁ- γίασέ µε καί κάνε µε ἄξιο νά πάρω κι ἐγώ ὁ ταλαίπωρος µέρος στό θεῖο καί µυστικό Σου εῖπνο. Θεοτοκίον. Εξευµένισε ἀπέναντί µου, Παναγία µου, καί κράτα µε ἀµόλυντο, καί ἄψογο τώρα πού σέ παρακαλῶ, κι ἔτσι ἀφοῦ πάρω τό νοητό µαργαριτάρι ν ἁγιαστῶ. Ας γίνει, Χριστέ µου, καί σέ µένα τόν ἀ- σήµαντο δοῦλο Σου, ὅ,τι ἀκριβῶς προεῖπες

6 καί ὅπως ὑποσχέθηκες µεῖνε µέσα µου. Γιατί, νά! τρώγω τό θεϊκό Σου Σῶµα καί πίνω τό αἷµα Σου. Χριστέ µου, Υἱέ καί Λόγε τοῦ Θεοῦ, καί Θεέ, Τό Σῶµα Σου εἶναι γιά µένα κάρβουνο ἀναµµένο τώρα πού θά τό πάρω ἄς µέ φωτίσει πού εἶµαι κατασκότεινος ἀπό τίς ἁµαρτίες, καί τό Αἷµα Σου ἄς καθαρίσει τή µολυσµένη µου ψυχή. Μαρία, Μητέρα τοῦ Θεοῦ, τό σε-βαστό δοχεῖο ὅπου τοποθετήθηκε τό πολύτιµο ἄ- ρωµα, ὁ Χριστός, προσευχήσου γιά µένα στόν Υἱό σου καί κάνε µε καί µένα ἐκλεκτό δοχεῖο γιά νά δεχτῶ τά Αγια ῶρα τοῦ Παιδιοῦ Σου. Τή σκέψη, τήν ψυχή, τήν καρδιά καί τό σῶµα µου ἁγίασε, Σωτήρα µου καί ἀξιώσέ µε νά πλησιάσω τά φρικτά Σου Μυστήρια, χωρίς νά κατακριθῶ.

7 Παίρνοντας, Χριστέ µου τά ἅγια Σου Μυστήρια, ἄς ἀποξενωθῶ ἀπό τά πάθη µου, ἄς ἀποκτήσω πιό πολλή Χάρη κι ἄς ἐξασφαλίσω ἔτσι τήν αἰώνια ζωή. Χριστέ µου, ἅγιε Λόγε τοῦ Θεοῦ, ἁγίασε τό σῶµα καί τήν ψυχή µου, τώρα πού πλησιάζω τά θεῖα Σου Μυστήρια, µέ τίς προσευχές τῆς ἁγίας Μητέρας Σου. Μή µέ περιφρονήσεις, Χριστέ µου, τόν ἄ- θλιο τώρα πού θά λάβω τόν Οὐράνιον Αρτο, τό Σῶµα Σου καί τό θεϊκό Σου Αἷµα ἡ µετάληψη τῶν ἀχράντων καί φρικτῶν Σου Μυστηρίων, εσπότη µου, ἄς µή γίνει σέ µένα τόν ἄθλιο αἰτία νά κατακριθῶ. Αντίθετα ἄς µοῦ προσφέρει ζωή αἰώνια καί ἀθάνατη. Η µετάληψη τῶν ἀθανάτων Μυστηρίων Σου, Χριστέ µου, ἄς γίνει σέ µένα πηγή ἀγαθῶν, ἄς µέ φωτίσει, ἄς µοῦ χαρίσει ζωή, ἄς µέ καταστήσει ἄτρωτον στίς ἐπιθέσεις τῶν παθῶν, καί ἄς γίνει αἰτία ὥστε νά προκόψω καί νά ἐπιδοθῶ στίς θεῖες ἀρετές γιά νά δοξάζω πάντα Εσένα, µόνε ἀγαθέ Θεέ.

8 Εἴθε νά λυτρωθῶ ἀπό τά πάθη µου, τούς ἐχθρούς µου καί ἀπό κάθε ἀνάγκη καί θλίψη, τώρα πού µέ τρόµο ἀλλά καί λαχτάρα µεγάλη καί εὐλαβεια προσέρχοµαι στά ἀθάνατα καί θεῖα Σου Μυστήρια καί Σοῦ ψάλλω ἄς εἶσαι εὐλογηµένος ὁ Θεός τῶν πατέρων µας. Παναγία µου, εὐλογηµένη ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ, πού µέ τρόπο ἀνερµήνευτο καί ἀ- κατάληπτο γέννησες τό Σωτήρα Χριστό. Εσένα παρακαλῶ τώρα ὁ δοῦλος Σου. Εσένα τήν καθαρή ἐγώ ὁ ἀκάθαρτος τώρα πού πρόκειται νά κοινωνήσω, καθάρισέ µε ἀπό κάθε µολυσµό τοῦ σώµατος καί τῆς ψυχῆς µου. Αξίωσέ µε, Χριστέ µου νά κοινωνήσω τά οὐράνια καί φρικτά Σου Μυστήρια καί νά πάρω κι ἐγώ µέρος στό Μυστικό Σου εῖπνο ἄλλην ἐλπίδα ἐκτός ἀπό Σένα τό Θεό καί Σωτήρα µου δέν ἔχω. Κατέφυγα, Σωτήρα µου, κάτω ἀπ τή σκέπη τῆς εὐσπλαχνίας Σου καί µέ θεῖο φόβο Σοῦ φωνάζω καί Σέ παρακαλῶ µεῖνε µαζί µου κι ἐγώ µαζί Σου, ὅπως τό εἶπες γιατί νά! µέ ἐµπιστοσύνη στήν ἀγάπη Σου τρώγω τό Σῶ- µα Σου καί πίνω ό Αἷµα Σου.

9 Φοβοῦµαι µήπως τώρα πού θά δεχτῶ τήν ἴδια τή φωτιά καῶ ὅπως τό κερί καί τό ξερό χορτάρι. Αλήθεια πόσο φρικτό Μυστήριο! πόση ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ! Πῶς ἐγώ πού εἶµαι πλασµένος ἀπό πηλό δέχοµαι τό θεϊκό Σῶµα καί Αἷµα καί γίνοµαι ἀθάνατος! Γεµᾶτος καλωσύνη εἶναι ὁ Κύριος. Γευθῆτε καί θά τό διαπιστώσετε. Αφοῦ γιά τή σωτηρία µας ἔγινε ἄνθρωπος καί πρόσφερε µιά φορά τήν ὑπέρτατη θυσία στόν Οὐράνιο Πατέρα Του, ἀπό τότε πάντοτε σέ κάθε θεία λειτουργία θυσιάζεται καί ἁγιάζει ὅσους κοινωνοῦν. Ας ἁγιασθεῖ ἡ ψυχή καί τό σῶµα µου, ἄς φωτισθῶ, έσποτα, ἄς σωθῶ, ἄς γίνω κατοικία Σου µέ τή µετάληψη τῶν ἱερῶν Σου Μυστηρίων. Μέσα στήν καρδιά µου ἄς βρίσκεσαι µόνο Σύ, Χριστέ µου, µέ τόν Πατέρα καί τό Αγιο Πνεῦµα, πανάγαθε Εὐεργέτη µου. Τό Σῶµα Σου καί τό Αἷµα Σου Σωτήρα µου τό πολυτιµότατο σάν φωτιά ἄς κάψουν τίς ἁ- µαρτίες µου καί τ ἀγκάθια τῶν παθῶν µου κι ἄς γίνουν φῶς γιά νά µέ φωτίζουν πάντοτε νά προσκυνῶ Εσένα σάν Θεό µου. Θεοτοκίον.

10 Απ τά ἀγνά Σου Αἵµατα πῆρε Σῶµα ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Γι αὐτό καί σέ ὑµνοῦν ὅλες οἱ γενέες, Παναγία µου. Καί τά πλήθη τῶν Αγγέλων σέ δοξάζουν γιατί χάρις σ ἔσένα εἶδαν τόν Κύριον τοῦ κόσµου, νά παίρνει τήν ἀνθρώπινη φύση γιά τή σωτηρία µας. * * * Μετά λέγε τό Τρισάγιον όξα... καί νῦν...παναγία Τριάς...Κύριε ἐλέησον (γ') ό- ξα... καί νῦν... ὅτι σοῦ ἐστίν ἡ βασιλεία... καί τά λοιπά τοῦ Αποδείπνου. ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ Τό πρωΐ τῆς ἄλλης µέρας. Τό Τρισάγιο... όξα... καί νῦν... Παναγία Τριάς... Κύριε, λέ- ησον (γ') όξα... καί νῦν... Πάτερ ἡµῶν... Οτι σοῦ ἐστίν...κύριε, ἐλέησον ιβ'. όξα... καί νῦν... εῦτε προσκυνήσωµεν... (γ') καί τούς πιό κάτω ψαλµούς. Ψαλµός 22ος. Ο Θεός εἶναι πού προνοεῖ γιά µέ- να καί ποτέ δέ θά µοῦ λείψει τίποτα. Μέ ἔφερε νά κατοικήσω σέ µέρη εὔφορα καί χλοερά. Μέ διατρέφει κοντά σέ δροσερές πηγές, πού ἀ- ναπαύουν τήν ψυχή καί τό σῶµα µου. Μέ ὀ- δήγησε στό δρόµο τῆς ἀρετῆς καί τῆς δικαι-

11 οσύνης, ἀπό τή µεγάλη Του ἀγάπη, γιά τήν ὁποία δοξάζεται τό ὄνοµά Του. Αν ποτέ Θεέ µου, χρειαστεῖ νά περάσω µέσα ἀπό τόπους σκοτεινούς καί θανατηφόρους, οὔτε καί τότε θά φοβηθῶ τίποτε, γιατί Σύ εἶσαι µαζί µου. Η δύναµη πού µοῦ δίνει ἡ πίστη µου σέ Σένα, πού τήν Χρησιµοποιῶ σάν ὅπλο καί σάν ὁδηγό, αὐτή µέ παρηγορεῖ σέ κάθε δύσκολη περίσταση καί ἀπ αὐτή παίρνω κουράγιο. Εχεις γιά µένα ἑτοιµάσει πλούσιο Τραπέζι, ἀκριβῶς µπροστά στά µάτια τῶν ἐ- χθρῶν µου, πού ἀποροῦν γιά τήν τιµή πού κάνεις σέ µένα. Αλειψες τό κεφάλι µου µέ ἁ- γιασµένο λάδι, καί µέ κερνᾶς ποτῆρι µέ µεθυστικό ἄριστο κρασί. Καί ἐπί πλέον τό ἐνδιαφέρον Σου γιά µένα θά µέ κυνηγᾶ σ ὅλη µου τή ζωή. Μέχρις ὅτου ἀξιωθῶ νά κατοικῶ αἰώνια στόν οἶκο τοῦ Κυρίου µου. Ψαλµός 23ος Στήν ἐξουσία τοῦ Κυρίου µου ἀνήκει ὅλη ἡ γῆ καί ὁ,τι γεµίζει ἡ οίκουµένη ὁλόκληρη καί ὅσοι κατοικοῦν πάνω σ αὐτήν. Γιατί ὁ Κύριος εἶναι πού τή θεµελίωσε πάνω στή θάλασσα καί τή στερέωσε πάνω στά ποτάµια. Ποιός µπορεῖ, πιός εἶναι ἄξιος ν ἀνέβει πάνω στό βουνό τοῦ Κυρίου, καί ποιός µέ καθαρή

12 καρδιά µπορεῖ νά σταθεῖ στόν ἅγιο τόπο Του ( Μόνον ὅποιος ἔχει καθαρά ἀπό ἀδικίες τά χέρια, του ὁποίου ἡ καρδιά εἶναι µακριά ἀπό κάθε πονηρία, πού δέν ἀσχολήθηκε ποτέ µέ µάταια πράγµατα καί πού ποτέ δέν ὀρκίστηκε δόλια, γιά νά ἐξαπατἠσει τόν ἀδελφό του. Αὐτός θά εὐλογηθεῖ ἀπό τό Θεό καί θά ἐλεηθεῖ ἀπό τόν Κύριο καί Σωτήρα. Αὐτοί ὅλοι ἀ- ποτελοῦν τή γενιά ἐκείνων πού ἐπιζητοῦν συνέχεια τήν παρουσία καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ Ιακώβ. Οἱ ἄρχοντες ἀνοίξετε τίς πύλες. Οσες πύλες παραµένετε αἰώνιες ἀνοίξετε διάπλατα, γιά νά περάσει ὁ βασιλιάς τῆς δόξης. Ποιός εἶναι αὐτός ὁ βασιλιάς τῆς δόξης ( Εἶναι ὁ Κύριος ὁ πανίσχυρος καί κυρίαρχος, ὁ δυνατός σέ πολέµους. Ανοίξετε τίς πύλες οἱ ἄρχοντες, καί µεγαλώσετε πύλες αἰώνιες, γιά νά περάσει ὁ βασιλιάς τῆς δόξης. Ποιός εἶν αὐτός ὁ βασιλιάς τῆς δόξης ὁ Κύριος τῶν Αγγελικῶν δυνάµεων, αὐτός εἶναι ὁ βασιλιάς τῆς δόξης. Ψαλµός 115 Εχω πιστέψει στό Θεό, γι αὐτό καί τώρα µιλῶ γιά τίς εὐεργεσίες Του. Πιό µπροστά ὅ- µως ταπεινώθηκα πολύ. Καί εἶπα ὅταν ἀπ τίς ταλαιπωρίες εἶχα ζαλιστεῖ κάθε ἄνθρωπος εἶ-

13 ναι ψεύστης. Τί µπορῶ ἐγώ ν ἀνταποδώσω στόν Κύριό µου, σάν ἀντάλαγµα γιά τίς εὐεργεσίες Του. Μόνο µέ τό νά πάρω ποτήρι ἀ- ναµνηστικό τῆς σωτηρίας µου καί νά ἐπικαλεστῶ τό ὄνοµα τοῦ Κυρίου µου. Τίς εὐχαριστίες µου πρός τό Θεό θά τίς ἀναπέµψω µπροστά σ ὅλο τό λαό Του. Ο θάνατος τῶν ἁγίων εἶναι πολύτιµος µπροστά στά µάτια τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ τούς χαρίζει τήν αἰωνιότητα. Κύριέ µου, εἶµαι δοῦλος Σου ἐ- σύ εἶσαι πού µέ ἐλευθέρωσες ἀπό τά βάσανα. Γι αὐτό καί ἐγώ τώρα θά Σοῦ προσφέρω θυσία εὐχαριστίας καί θά ἐπικαλεστῶ τό ὄνο- µά Σου. Τίς εὐχαριστίες µου πρός τό Θεό θά τίς ἀναπέµψω µπροστά σ ὅλο τό λαό Του, στίς αὐλές τοῦ οἴκου Του, πού βρίσκεται στό µέσο σου Ιερουσαλήµ. όξα Πατρί... Καί νῦν... Αλληλούϊα ( γ ) Κύριε, ἐλέησον (γ') καί τά τροπάρια. Κύριε, πού γεννήθηκες ἀπ τήν Παρθένο Μαρία, παράβλεψε καί συγχώρεσε τίς ἁµαρτίες µου καί καθάρισε τήν καρδιά µου, κάνοντάς την ναό, ἄξιο νά δεχτεῖ τό Αχραντο Σῶµα καί Αἶµα Σου. Η µακροθυµία Σου καί ἡ

14 ἀγάπη Σου, Χριστέ µου, δέν µποροῦν νά µετρηθοῦν λοιπόν, µή µέ διώξεις ντροπιασµένο, µακρυά ἀπ τό φῶς τοῦ προσώπο Σου. Αλήθεια! µέ τί θράσος ὁ ἀνάξιος θά κοινωνήσω τά Μυστήριά Σου; Αν τολµήσω νά πλησιάσω µέ τούς ἄξιους πιστούς Σου, τό λερωµένο ἔνδυµα τῆς ψυχῆς µου θά µέ ἐ- λέγξει γιατί δέ θά εἶναι κατάλληλο, ὥστε νά παρουσιαστῶ κι ἐγώ στό Μυστικό Σου δεῖπνο, καί νά προσθέσω ἔτσι καινούργιες ἁ- µαρτίες στήν ἤδη βεβαρηµένη ψυχή µου. Γι αὐτό Χριστέ µου, Σέ παρακαλῶ, καθάρισε τήν ψυχή µου ἀπό κάθε βρωµιά καί σῶσε µε, σάν φιλάνθρωπος πού εἶσαι. Θεοτοκίον Αµέτρητες εἶναι οἱ ἁµαρτίες µου, Θεοτόκε ἀγνή καταφεύγω, λοιπόν, σέ σένα τώρα πού ἔχω ἀνάγκη σωτηρίας. Επίσκεψε τήν ἄρρωστη ψυχή µου, καί παρακάλεσε τόν Υἱοόν σου καί Θεό µας, µόνη εὐλογηµένη Παναγία, νά µοῦ δώσει συγχώρεση σ ὅσα φοβερά ἔχω διαπράξει. Τό πιό κάτω τροπάριο διαβάζεται τή Μ. Πέµτη.

15 Οταν, Χριστέ µου, οἱ ἔνδοξοι µαθητές Σου, τό βράδυ τοῦ Μυστικοῦ είπνου, φωτίζονταν ἀπό τήν ἄκραν ταπείνωσή Σου, ὅταν τούς ἔπλενες τά πόδια, τότε ὁ ἀσεβής Ιούδας σκοτιζόταν ἀπό τήν ἀρρώστεια τῆς φυλαργυρίας. Καί παραδίνει γιά τριάντα ἀργύρια ἐσένα τό δίκαιο Κριτή σέ κριτές ἀδίκους καί παράνοµους νά Σέ κρίνουν. Βλέπε, λοιπόν, κι ἐσύ, πού ἀγαπᾶς τά χρήµατα αὐτόν πού ἀκριβῶς γι αὐτά κρεµάστηκε ἀ- πόφευγε νά γίνεται ἡ ψυχή σου ἀχόρταγη σάν τοῦ Ιούδα, πού τόλµησε νά διαπράξει τόσο ἄσχηµα πράγµατα ἐναντίον τοῦ δασκάλου του. Κύριε ἄς εἶναι δοξασµένο τό ὄνοµά Σου πάντοτε καί πρός ὅλους ἐπιδεικνύεις τήν ἀγάπη Σου. Μετά ἀπό αὐτά λέγε τό, Κύριε, ἐλέησον 40 φορές, κάµε ὅσες µετάνοιες µπορεῖς καί ἀµέ- σως τίς ἑπόµενες εὐχές. ιδακτικοί στίχοι γιά τό πῶς πρέπει νά προσέρχεσαι στή Θεία Κοινωνία. Τώρα, ἄνθρωπε πού πρόκειται νά λάβεις τό Σῶµα τοῦ εσπότη σου, πλήσίασε µέ φόβο, µήπως καεῖς, γιατί εἶναι φωτιά. Πρίν

16 δέ τολµήσεις νά πιεῖς τό θεϊκό Αἷµα καί νά συµµετάσχεις στή Θ. Εὐχαριστία, πρῶτα νά συµφιλιωθεῖς µ ὅσους σ ἔχουν ἀδικήσει, καί µετά µέ ἐµπιστοσύνη στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ λάβε τροφή µυστική καί οὐράνια. Εὐχή α' τοῦ Μ. Βασιλείου έσποτα Κύριε Ιησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός µας ἀπ τόν ὁποῖον πηγάζει ἡ ζωή καί ἡ ἀθανασία, πού δηµιούργησες ὅλον τόν ὁρατό καί ἀόρατο κόσµο, ὁ Υἱός τοῦ ἀνάρχου Πατρός, πού σάν κι Αὐτόν δέν ἔ- χεις καί Σύ οὕτε ἀρχή, πού γιά τήν πολλή Σου ἀγάπη, τίς τελευταῖες µέρες (τῆς Π. ιαθήκης) ἔγινες ἄνθρωπος, σταυρώθηκες καί θυσιάστηκες γιά µᾶς τούς ἀχάριστους καί ἀ- γνώµονες, πού µέ τό δικό Σου Αἷµα ἔδωκες καινούργια ζωή στή φθαρµένη ἀπό τήν ἁ- µαρτία ἀνθρωπότητα ἐσύ ἀθάνατε βασιλά δέξου καί τή δική µου µετάνοια, καί ἄκουσέ µε καί πρόσεξε τίς προσευχές µου. Γιατί, Κύριε, ἁµάρτησα, ἁµάρτησα πρός τόν οὐρανό καί σέ Σένα τόν ἴδιο, καί δέν εἶµαι ἄξιος νά στρέψω τό βλέµµα µου στή µεγάλη σου δόξα. Γιατί, µέ τό νά παραβῶ τίς ἐντολές Σου καί νά παρακούσω τίς προσταγές Σου ἔ- χω ἐξοργήσει τή θεία Σου ἀγάπη. Αλλά Σύ,

17 Χριστέ µου, πού εἶσαι ἀνεξίκακος καί γεµᾶτος εὐσπλαχνία καί ἀγάπη, δέ µέ ἄφησες νά χαθῶ µαζί µέ τά ἁµαρτήµατά µου, περιµένοντας πάντα τή µέρα πού θά ἐπιστρέψω πάλιν κοντά Σου. Γιατί, Σύ φιλάνθρωπε Θεέ, εἶπες διά µέσου τοῦ προφήτου Σου (δέ θέλω τό θάνατο τοῦ ἁµαρτωλοῦ ἀλλά τήν ἐπιστροφή καί σωτηρία του. ι- ότι δέν ἐπιθυµεῖς νά χαθεῖ ὁ ἄνθρωπος πού εἶναι δικό Σου δηµιούργηµα, οὔτε χαίρεσαι ὅταν χάνονται ἄνθρωποι ἀπ τίς ἅµαρτίες τους ἀλλά θέλεις ὅλοι νά σωθοῦν καί νά γνωρίσουν τήν ἀλήθεια. Γι αὐτό κι ἐγώ ἄν καί δέν εἶµαι ἄξιος οὔτε γιά τόν οὐρανό οὔτε καί γιά τή γῆ, ἀλλ οὔτε καί γι αὐτήν τήν πρόσκαιρη ζωή. Αφοῦ ὑπέταξα καί ὑποδούλωσα ὁλόκληρο τόν ἑαυτό µου στήν ἁµαρτία καί τίς ἡδονές καί ἀµαύρωσα τήν εἰκόνα Σου, ἐ- πειδή ὅµως ἐξακολουθῶ νά ἔχω συναίσθηση ὅτι εἶµαι δικό Σου δηµιούργηµα δέν ἀπελπίζοµαι ὁ ἄθλιος γιά τή δική µου σωτηρία, καί µέ θάρρος στήν ἀµέτρητη ἀγάπη Σου προσέρχοµαι στή Θ. Εὐχαριστία. έξου, λοιπόν, κι ἐµένα, φιλάνθρωπε Κύριε, ὅπως δέχτηκες τήν πόρνη, τό ληστή, τόν Τελώνη καί τόν Ασωτο καί ἐλάφρωσέ µε ἀπό τό βαρύ φορτίο

18 τῶν ἁµαρτιῶν µου. Σύ πού σηκώνεις τίς ἁ- µαρτίες ὅλου τοῦ κόσµου καί γιατρεύεις τίς ἀνθρώπινες ἀδυνα-µίες πού προκαλεῖς κοντά Σου καί ξεκουράζεις ὅλους τούς κουρασµένους καί ἀποκαµωµένους ἀπ τήν ἁµαρτία πού δέν ἦλθες στόν κόσµο γιά νά καλέσεις τούς δικαίους νά µετανοήσουν ἀλλα τούς ἁ- µαρτωλούς καθάρισόν µε ἀπό κάθε µολυσµό τοῦ σώµατος καί τῆς ψυχῆς µου καί δίδαξέ µε νά ζῶ ἅγια ζωή καί µέ θεῖο φόβο. Ετσι µέ ἤρεµη καί καθαρή συνείδηση νά δεχτῶ τ ἅ- για Μυστήριά Σου καί νά γίνω ἕνα µέ τό ἅγιο Σῶµα καί Αἷµα σου καί νά ἔχω ἐσένα νά κατοικεῖς καί νά παραµένεις µέσα µου, µέ τόν Πατέρα καί τό Αγιο Πνεῦµα Σου. Ναί Κύριε Ιησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός µου ἄς µή µοῦ προσθέσει καινούργια ἁµαρτία ἡ µετάληψη τῶν ζωηφόρων Μυστηρίων Σου, κι οὔτε νά γίνω ψυχικά καί σωµατικά ἀσθενής, ἐπειδή κοινώνησα ἀνάξια τά Τίµια ῶρα Σου. Αντίθετα, βοήθα µε, ὥστε µέχρι τήν τελευταία µου ἀ- ναπνοή νά δέχοµαι χωρίς κατάκριση τά Αγια ῶρα Σου, ὥστε τό Αγιον Πνεῦµα νά εἶναι πάντοτε µαζί µου, νά τά ἔχω πολύτιµα ἐφόδια γιά τήν αἰώνια ζωή καί νά µπορέσω ἔτσι νά κάνω µιά καλόδεχτη ἀπολογία στό φοβερό

19 Σου καί οὐράνιο δικαστήριο. Γιά νά κερδίσω κι ἐγώ µαζί µ ὅλους τούς ἐκλεκτούς Σου τήν ἀπόλαυση τῶν αἰώνίων ἀγαθών Σου, πού ἑτοίµασες γιά ὅσους ἀγαποῦν, Χριστέ µου, ἀπ τούς ὁποίους καί διαρκῶς δοξάζεσαι στούς αἰῶνες. Αµήν. Εὐχή β' Τοῦ αὐτοῦ. Ξέρω Κύριε, πώς κοινωνῶ τό ἄχ-ραντο Σῶµα Σου καί τό τίµιο Αἷµα Σου χωρίς νά εἶ- µαι ἄξιος. Αναγνωρίζω πώς µέ τρόπο ἔνοχο καί ἁµαρτωλό τρώγω καί πίνω, χωρίς νά συνειδητοποιῶ ὅτι αὐτά πού κοινωνῶ εἶ ναι τό Σῶµα καί τό Αἷµα τοῦ Χριστοῦ καί Θεοῦ µου. Οµως µέ ἐµπιστοσύνη στήν καλωσύνη Σου πλησιάζω Σ Σένα πού εἶπες ὅποιος τρώει τή σάρκα µου καί πίνει τό Αἷµα µου µένει µέσα µου καί ἐγώ µαζί του. Λυπήσου µε, λοιπόν, Κύριε, καί µή µέ τιµωρήσεις παραδειγµατικά, τόν ἁµαρτωλό, ἀλλά δεῖξε καί σέ µένα τήν ἀγάπη Σου. Καί ἄς συντελέσουν τοῦτα τά Αγια στή θεραπεία καί στόν καθαρισµό καί τό φωτισµό καί τήν προφύλαξη καί τή σωτηρία καί τόν ἁγιασµό τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώµατός µου. Γιά ν ἀποµακρυνθεῖ ἀπό µένα κάθε πονηρή σκέψη καί πράξη καί διαβολική ἐνέργεια πού ξεκινᾶ ἀπό τή σκέψη

20 µου καί γίνεται ἐργο ἀπό τά µέλη τοῦ σώµατός µου. Γιά νά ἔχω θάρρος νά σέ ὁµολογῶ καί θερµά νά σ ἀγαπῶ. Γιά νά τηρῶ τίς ἐ- ντολές Σου. Γιά νά φωτιστῶ ἀπ τό Αγιο Πνεῦµα. Γιά νά ἔχω ἐφόδια γιά τήν αἰώνια ζωή καί νά κάνω καλόδεχτη ἀπολογία στό φοβερό καί οὐράνιο θυσιαστήριό Σου Κύριε ἄς µήν ἁµαρτήσω κοινωνόντας ἀνάξια καί ἄς µήν κατακριθῶ. Εὐχή γ' Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόµου. Κύριε καί Θεέ µου, γνωρίζω πώς δέν εἶµαι ἄξιος οὔτε καί ἱκανός, γιά ἔλθεις καί νά κατοικήσεις στήν ψυχή µου, γιατί ἔχει πιά ἐρη- µωθεῖ καί καταστραφεῖ καί δέ θά µπορέσεις νά βρεῖς µέρος κατάλληλο νά µείνεις. Αλλά ὅπως ταπεινώθηκες καί κατέβηκες ἀπό τόν οὐρανό στή γῆ γιά µᾶς, ἔτσι καί τώρα ἔλα στά µέτρα τῆς δικῆς µου ταπείνωσης. Καί ὅ- πως καταδέχτηκες σάν Βρέφος νά τοποθετηθεῖς σέ σπηλιά καί φάτνη ἀλόγων, ἔτσι καταδέξου νά ἔλθεις στή φάτνη καί τῆς δικῆς µου ἀσυλλόγιστης ψυχῆς καί νά µπεῖς στό µολυσµένο ἀπ τίς ἁµαρτίες σῶµα µου. Καί ὅπως δέ θεώρησες ἀνάξιό Σου νά µπεῖς καί νά δειπνήσεις µέ ἁµαρτωλούς στό σπίτι

21 τοῦ λεπροῦ Σίµωνα, ἔτσι καταδέξου νά µπεῖς καί στό σπίτι τῆς ταπεινῆς µου ψυχῆς τοῦ λεπροῦ πνευµατικά καί ἁµαρτωλοῦ. Καί ὅ- πως δέν ἔδιωξες µακρυά Σου τήν ὅµοια µ µένα ἁµαρτωλή γυναῖκα, ὅταν Σέ πλησίασε καί Σέ ἄγγιξε, ἔτσι λυπήσου καί µένα τόν ἁ- µαρτωλό, τώρα πού Σέ πλησιάζω καί Σ ἀγγίζω. Κι ὅπως δέ σιχάθηκες τό ἀκάθαρτο καί ἁµαρτωλό στόµα της πού Σέ φιλοῦσε, οὔτε καί τό δικό µου στόµα νά σιχαθεῖς, κι ἄς εἶναι πιό ἀκάθαρτο καί ἁµαρτωλό ἀπ τό δικό της, οὔτε τά σιχαµερά καί βρωµερά χείλη µου, οὔτε καί τήν πολύ ἀκάθαρτη γλῶσσα µου. Αλλά ἄς γίνει τό Πανάγιο Σου Σῶµα καί τό πολύτιµό Σου Αἶµα, πυρωµένο κάρβουνο, πού θά µέ ἁγιάσει, θά µέ φωτίσει καί θά δώσει καινούργια δύναµη στήν ταπεινή µου ψυχή καί στό Σῶµα µου. πού θά µέ ἀνακουφίσει ἀπό τό βάρος τῶν πολλῶν µου ἁµαρτηµάτων. Πού θά µέ προφυλάξει ἀπό κάθε ἐνέργεια σατανική. Πού θά διώξει µακρυά µου καί θά µέ ἐµποδίζει νά ὑποκύπτω σέ φαῦλες καί πονηρές συνήθειες. Πού θά ἀπονεκρώσει τά πάθη µου. Πού θά µέ παρακινήσει στήν πρόθυµη ἐκτέλεση τῶν ἐντολῶν Σου. Πού θά µοῦ προσθέσει ἀπό τή Θεία Σου Χάρη καί θά

22 µέ κάνει πολίτη τῆς βασιλείας Σου. Γιατί, Χριστέ µου, Σέ πλησιάζω τώρα, ὄχι ἀπό καταφρόνηση πρός τά Τίµια ῶρα Σου, ἀλλά γιατί ἔχω ἐµπιστοσύνη στήν ἀνείπωτη ἀγάπη Σου γιά µένα καί γιά νά µή µέ κατασπαράξει ὁ νοητός λύκος, ὁ σατανᾶς, µένοντας µακρυά ἀπό Σένα καί τά Μυστήριά Σου. Γι αὐτό Σέ παρακαλῶ ἐπειδή έσποτα Κύριε, εἶσαι ὁ µόνος πραγµατικά Αγιος. Εσύ ἁγίασέ µου τήν ψυχή καί τό σῶµα, τή σκέψη καί τήν καρδιά µου, τούς νεφρούς καί τά σπλάχνα µου, καί ἐξ ὁλοκλήρου ἀνανέωσέ µε καί ρίζωσε βαθειά τό θεῖο Σου φόβο σ ὅλα µου τά µέλη, ὥστε ὁ ἁγιασµός Σου νά εἶναι παντοτεινός. Καί γίνε µου βοηθός καί προστάτης κυβερνώντας τή ζωή µου µέ εἰρήνη, καί ἀξι- ώνοντάς µε, νά σταθῶ στά δεξιά Σου κατά τή ευτέρα Παρουσία Σου µαζί µέ τούς ἁγίους Σου µέ τίς εὐχές τῆς καί πρεσβεῖες Τῆς Πανα-γίας Σου Μητέρας τῶν ἀΰλων καί ἁγίων Αγγελικῶν υνάµεων καί ὅλων τῶν ἁγίων σου ὅσοι σ ἔχουν εὐαρεστήσει διά µέσου τῶν αἰώνων. Αµήν. Εὐχή δ'τοῦ ἰδίου έν εἶµαι ἱκανός Χριστέ µου, ὥστε νά ἔλθεις καί νά κατοικήσεις κάτω ἀπ τή στέγη

23 τῆς ψυχῆς µου. Αλλά ἐπειδή Εσύ, σάν φιλάνθρωπος, θέλεις νά κατοικήσεις µέσα µου, γι αὐτό καί ἐγώ µέ θάρρος Σέ πλησιάζω. Μέ προσκαλεῖς νά ἀνοίξω διάπλατα τίς πόρτες τῆς ψυχῆς µου πού Σύ µόνος δηµιούργησες, καί εἰσέρχεσαι µέ πολλήν ἀγάπη, ὅπως ἁρµόζει στή θεία Σου φύση. Εἰσέρχεσαι καί φωτίζεις ἀµέσως τή σκοτισµένη µου σκέψη. Πιστεύω ὅτι αὐτό καί τώρα θά κάνεις. Γιατί οὔτε τήν πόρνη ἀπέφυγες, πού Σέ πλησίασε µέ δάκρυα µετάνοιας, οὔτε ἀποµάκρυνες τό µετανοηµένο Τελώνη, οὔτε ἔδιωξες τό ληστή, ὅταν ἀντελήφθηκε τή φύση τῆς βασιλείας Σου, οὕτε ἐγκατέλειψες τό διώκτη Σου Παῦλο ὅταν µετάνοιωσε. Αντίθετα, ὅλους ὅ- σους Σέ πλησίασαν µετανοιωµένοι εἰλικρινά, ὅλους τούς ἔβαλες στήν ὁµάδα τῶν φίλων Σου. Σύ πού εἶσαι ὁ µόνος πού εὐλογεῖται καί δοξολογεῖται στήν ἀπέραντη αἰωνιότητα. Εὐχή ε' τοῦ ἰδίου Κύριε Ιησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός µου, λυπήσουµε καί συγχώρεσε τά σφάλ-µατά µου καί τά ἁµαρτήµατά µου, τοῦ ἁµαρτωλοῦ, ἄθλιου καί ἀνάξιου δούλου Σου, ὅσα ἔχω κάνει ἀπό τά νεανικά µου χρόνια µέχρι τῆς τωρινῆς ἠ-

24 µέρας καί ὥρας, εἴτε γνωρίζοντας ὅτι ἁµαρτάνω εἴτε ὄχι. εἴτε ἁµάρτησα µέ λόγια ἤ µέ ἔργα, εἴτε µέ ἐνθυµήµατα, εἴτε µέ σκέψεις,εἴτε µέ σχέδια ἁµαρτωλά καί µέ ὅλες µου γενικά τίς αἰσθήσεις. Καί µέ τίς προσευχές τῆς Πάναγνης καί Αειπάρθενης Μαρίας τῆς Μητέρας Σου, πού Σέ γέννησε µέ θεϊκή δύναµη χωρίς τή µεσολάβηση ἀνδρός, καί πού εἶναι ἡ µοναδική µου καί σίγουρη ἐλπίδα, προστασία καί σωτηρία µου, ἀξίωσέ µε χωρίς κατακριση νά κοινωνήσω τά θεῖα Σου καί ἄ- χραντα καί ἀθάνατα καί ζωοποιά καί φρικτά Μυστήρια, γιά νά συγχωρεθοῦν οἱ ἁµαρτίες µου καί ν ἀποχτήσω τήν αἰώνια ζωή. Γιά νά ἁγιαστῶ καί νά φωτιστῶ καί νά πάρω δύνα- µη, γιατρειά καί ὑγεία, ψυχική καί σωµατική. Γιά νά ἐξαλειφθοῦν καί νά ἀφανιστοῦν ἐντελῶς οἱ πονηροί λογισµοί µου, καί οἱ ἐπιθυµίες, οἱ προλήψεις καί οἱ νυχτερινοί πειρασµοί µου καθώς καί τά πονηρά καί σκοτεινά πνεύ- µατα, πού τούς προκαλοῦν. Γιατί σέ Σένα ἀ- νήκει ἡ βασιλεία καί ἠ δύναµη καί ἡ δοξολογία καί ἠ τιµή καί ἡ προσκύνηση µαζί µέ τόν Πατέρα καί τό Αγιον Πνεῦµα, τώρα ἀλλά καί πάντοτε, στούς ἀναρίθµητους αἰῶνες. Α- µήν.

25 Εὐχή στ' Ιωάννου τοῦ αµασκηνοῦ. έσποτα Κύριε Ιησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός µας, πού εἶσαι ὁ µοναδικός πού ἔχεις τήν ἐ- ξουσία καί τή δυνατότητα νά συγχωρεῖς τίς ἁµαρτίες τῶν ἀνθρώπων, καί πού εἶσαι ἀγαθός καί φιλάνθρωπος, παράβλεψέ µου ὅλα τά ἁµαρτήµατα, πού ἔχω διαπράξει, εἴτε τά γνωρίζω εἴτε ὄχι, καί αξίωσέ µε χωρίς κατάκριση νά µεταλάβω τά θεῖα καί ἔνδοξα καί ἄ- χραντα καί ζωοποιά Σου Μυστήρια, χωρίς νά τιµωρηθῶ γι αὐτό µου τό θράσος, οὔτε νά προσθέσω καινούργιες ἁµαρτιες, ἀλλά γιά νά καθαριστῶ, νά ἁγιαστῶ, γιά νά γίνω πολίτης τῆς µελλοντικῆς Σου αἰώνιας ζωῆς καί βασιλείας. Η σηµερινή µου θεία Κοινωνία ἄς γίνει γιά µένα ἰσχυρό τεῖχος καί βοήθεια, ἄς κατατροπώσει τούς ἐχθρούς µου καί ἄς ἐ- ξαλείψει τά πολλά µου ἁµαρτήµατα. Γιατί Σύ εἶσαι ὁ Θεός τῆς εὐσπλαχνίας, τῆς συµπόνιας καί τῆς ἀγάπης, καί Σένα πάντοτε δοξολογοῦµε, µέ τόν Πατέρα καί τό ἅγιο Πνεῦµα, τώρα ἀλλά καί πάντοτε. Αµήν. Εὐχή ζ Συµεών τοῦ νέου Θεολόγου

26 Από χείλη λερωµένα// καί καρδιά σιχαµερή,// ἀπό γλῶσσα µολυσµένη// καί ἀκάθαρτη ψυχή// τήν παράκλησή µου δέξου // ὧ Χριστέ µου, τή θερµή. Καί χωρίς νά µ ἀποδιώξεις // γιά φερσίµατα καί λόγια. // Καί γιά τήν ἀδιαντροπιά µου, // βοήθα µε νά πῶ µέ θάρρος, // ὅσα ἔχω στήν καρδιά µου.// Κάλιον ὅµως δίδαξέ µε, // τί νά πῶ καί τί νά κάνω.// Εγώ ἔχω ἁµαρτήσει // πιό πολύ κι ἀπό τήν πόρνη // πού σάν ἔµαθε ποιός εἶσαι // ἀγοράζοντας τό µύρο / ἤλθε τολµηρά ν ἀλείψει / τά δικά Σου θεῖα πόδια// τοῦ ἀφέντη καί Θεοῦ µου. // Κι ὅπως κείνη δέ σιχάθης // ποὔρθε πρόθυµα κοντά Σου // ἔτσι καί ἐµένα Λόγε, // µή µ ἀφήσεις µακρυά Σου. // ός µου τά δικά Σου πόδια // νά τ ἀγγίξω, νά φιλήσω // καί µέ ποταµούς δακρύων, // τ ἀκριβώτερο τό µύρο, // νά ρθω τολµηρά ν ἀλείψω. // Μέ τό δάκρυ λεύκανέ µε, // πλύνε µε µ αὐτό Χριστέ µου, // διῶξε τ ἁµαρτή- µατά µου // καί συγνώµην χάρισέ µου. Ξέρεις τ ἀνοµήµατά µου, // βλέπεις καί τά τραύµατά µου // καί τό πλῆθος τῶν πληγῶν µου // καί τήν πίστη µου γνωρίζεις // καί τήν προθυµία βλέπεις

27 καί ἀκοῦς στούς στεναγµούς µου. Τίποτα δέ Σοῦ ξεφεύγει //Πλάστη µου καί Λυτρωτή µου, // κι οὔτε ἀκόµη µιά σταγόνα // τῶν δ- κρύων, ποὔν κρυφή µου. // Εῖµαι ἀδούλευτο λιθάρι // τό γνωρίζεις Πλαστουργέ µου, // καί µέ τή δική Σου Χάρη // περιµένω Σύ νά ἔλθεις, // τήν καρδιά µου νά σµιλέψεις. Στό βιβλίο Σου, Χριστέ µου, // ἡ Σοφία Σου ἔ- χει γράψει // ὅσες πράξεις ἔχω κάνει // ἤ στό µέλλον πού θά πράξω. // Τήν ταπείνωση γιά δές µου, // µά καί τήν προσπάθειά µου, // καί τά ἁµαρτήµατά µου // ξέγραψέ µου τα Θεέ µου. // Τήν καρδιά µου λεύκανέ µου, // ὥστε ἄξια καί µέ φόβο, // καί ψυχή ταπεινωµένη / νἄρθω καί νά µεταλάβω // ἀπ τἀ θεῖα Σου τά δῶρα, // ὅποιος µέσα του τά παίρνει // µέ αἰσθήµατα ἀγνά // ζωή παίρνει ἀπό Σένα, // γίνεται Θεός, Σωτήρα. // Γιατί, Σύ σαι πού τό εἶπες // Οποιος τρώει µου τή Σάρκα // καί τό Αἷµα µου τό πίνει // µέσα µου πάντα θά µένει // µέσα του θά µένω ἐγώ. Καί τά λόγια Σου εἶν ἀλήθεια! // Γιατί ὅποιος µέρος παίρνει // στά ούράνιά Σου Μυστήρια // µόνος πιά ποτέ δέ µένει, // ἀλλά ἔχει Σέ, Χριστέ µου, // πού σαι ὁ φωτεινός ὁ Ηλιος // πού φωτίζει τήν οἰκουµένη. // Γιά νά µή µο-

28 νάχος µένω // µακρυά Σου, Ζωοδότη, // ποὔσαι ἡ ἀναπνοή µου,// ἡ χαρά καί ἡ ζωή µου,// καί τοῦ κόσµου σωτηρία // νά γιατί Σέ πλησιάζω, // δακρυσµένος, ὅπως βλέπεις, // µέ ψυχή ταπεινωµένη, // κι ἱκετεύω νά µοῦ δώσεις // λύτρωση ἁµαρτιῶν µου// κι ἄξια νά κοινωνήσω // τά δικά Σου Ζωηφόρα // καί Πανάχραντα Μυστήρια. Γιά νά µένεις, ὅπως εἶπες, // µέσα µου, τοῦ παναθλίου.// Γιά νά µή µέ ξεπλανέψει // καί κοντά του νά µέ σύρει// κι ἀπ τἀ λόγια Σου τά θεῖα// πονηρά νά µέ µακρύνει// τῶν ἀνθρώπων ὁ ἐχθρός.// Νά γιατί µπροστά Σου πέφτω // καί θερµᾶ παρακαλῶ σε // ὅπως δέχτηκες µ ἀγάπη // τοῦ Ασώτου τή συγνώµη //καί τῆς πόρνης τή µετάνοια, // ἔτσι δέξε µε, Χριστέ µου,// πού εἶµαι ἄσωτος καί πόρνος, // τώρα πού Σέ πλησιάζω // µέ ταπείνωση ψυχῆς. // Οσες ἔπραξα, Σωτήρα, // ἁµαρτίες στή ζωή µου, // δέν τίς ἔπραξε κανένας. // Τοῦτο τό ἀναγνωρίζω // ὅπως καί τό παρακάτω // (ὅτι πλῆθος ἀνοµίας // δέ µπορεῖ νά ξεπεράσει// τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ µου, // πού χει σ ὅλους τούς ἀνθρώπους. // Η ἀγάπη Σου, Χριστέ µου // εἶναι λάδι θεϊκό //καθαρίζει καί φωτίζει// ὅλους ὅπους σ

29 ἀγαπᾶνε//καί φωτός παιδιά τούς κάνει // ὅ- µοιους µέ Σέ Θεέ µου! //δίνοντάς τους πολλή Χάρη. // Κι ὄχι µόνον ὅσα εἶπα. // Αλλά Σύ τοῦ κόσµου ὁ Πλάστης. // καταδέχεσαι εὐχαρίστως// νά µιλᾶς µέ τούς πιστούς Σου// σάν παλιός καλός τους φίλος. // Τί παράξενο, ἀ- λήθεια //τό Μυστήριο ἐτοῦτο!// π ὄχι µόνον οἱ ἀνθρῶποι // δέν µποροῦν νά καταλάβουν // µά κι οἱ ἄγγελοι ἀκόµη! // Σκέφτοµαι, ὅσα ἔ- χεις κάνει,//τά κρυφά καί φανερά, // γιά νά σώσεις τούς ἀνθρώπους // καί µετρώντας τα, Χριστέ µου,//παίρνω θάρρος καί φτερά. //Μέ χαρά µά καί µέ φόβο // πλησιάζω τή φωτιά Σου,//κι ὧ τί θαῦµα φοβερό!, //ἐνῶ εἶµαι ἀπό χορτάρι, // ἀντί ὁ δόλιος νά καῶ, // δροσιά παίρνω µ ἕνα τρόπο, //πού µ ἀνίκανος νά πῶ. // Καί στό νοῦ τή βάτο φέρω // τοῦ Θεόπτη Μωϋσῆ,// π ἄναβε καί δέν καιγόταν, / / τήν παλιά τήν ἐποχή. // Καί γι αὐτά, λοιπόν, Χριστέ µου, // τά πολλά πού µοῦ χαρίζεις // δέ θά πάψω στόν αἰώνα // νά δοξάζω Σε Θεέ µου! // Μέ ψυχή καί µέ αἰσθήσεις // ὅσο ζῶ καί θά ὑπάρχω, // ὕµνους πάντα θά ἀναπέµπω // στή µεγάλη Σου ἀγάπη, // πού γι αὐτή Σέ εὐλογοῦνε //καί οἱ ἄπειροι αἰῶνες.

30 Εὐχή η' Συµεών τοῦ Μεταφραστοῦ. Κύριε, Ιησοῦ Χριστέ µου, ὁ µόνος ἀναµάρτητος καί ἀγνότατος Κύριος µου, πού γιά τήν ἄπειρη ἀγάπη Σου ἔλαβες ὁλόκληρη τή δική µας φύση καί ἔγινες ἄνθρωπος ἀπό τά ἀγνά καί παρθενικά αἵµατα τῆς Παναγίας, πού Σέ κυοφόρησε µέ τρόπο ὑπερφυσικό, µέ πλούσια χάρη τοῦ Αγίου Πνεύµατος καί µέ τή θέληση τοῦ αἰώνιου Πατέρα Σου, πού εἶσαι ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ, ἡ εἰρήνη καί ἡ δύναµη, πού καταδέχτηκες νά ὑποφέρεις στή σάρκα πού προσέλαβες, τά σωτήρια πάθη, τό σταυρό, τά καρφιά, τή λόγχη, τό θάνατο, θανάτωσε τά σωµατικά πάθη πού θανατώνουν τήν ψυχή µου. Σύ πού µέ τήν ταφή Σου κυρίεψες καί γκρέµισες τά παλάτια τοῦ ἅδη, θάψε µέ τήν ταφόπετρα τῶν καλῶν µου σκέψεων κάθε πονηρό µου λογισµό, καί διασκόρπισε τά πονηρά πνεύµατα. Σύ πού µέ τή τριήµερη καί ζωηφόρο Ανάστασή Σου ἀνάστησες τόν προπάτορα Αδάµ καί µαζί µ αὐτόν τήν ἀνθρωπότητα, πού εχε βυθισθεῖ στήν ἁµαρτία, ἀνάστησε καί µένα, πού ἔχω ξεφύγει ἐξ αἰτίας τῶν ἁµαρτιῶν

31 ἀπό τό δρόµο τῶν ἐντολῶν Σου, δείχνοντάς µου τρόπους γιά νά µετανοήσω. Σύ, πού µέ τήν ἔνδοξον Ανάληψή Σου θέωσες τήν ἀνθρώπινη σάρκα πού ἔλαβες καί τή δόξασες µέ τό νά καθίσεις στά δεξιά τοῦ Πατέρα Σου, ἀξίωσέ µε µέ τή µετάληψη τῶν ἁγίων Σου Μυστηρίων νά βρεθῶ κι ἐγώ στά δεξιά Σου µαζί µέ τόν ὄµιλο τῶν σωσµένων. Σύ πού µέ τήν ἐπι-φοίτηση τοῦ παναγίου Πνεύ- µατος ἔκανες τούς ἅγιους µαθητές Σου σκεύη πολύτιµα, ἀνάδειξε καί µένα δοχεῖο κατάλληλο νά δεχτῶ τή χάρη τοῦ Πνεύµατός Σου. Σύ πού πρόκειται καί πάλιν νά ἔλθεις γι- ά νά κρίνεις µέ ἀπόλυτη δικαιοσύνη τήν οἰκουµένη, ἐπίτρεψε καί σέ µένα νά Σέ προϋπαντήσω πάνω στίς νεφέλες τοῦ οὐρανοῦ µ ὅλους τούς ἁγίους Σου, Σέ τό ηµιουργό µου. Ετσι ὥστε, πολίτης πιά τῆς οὐράνιας καί αἰώνιας βασιλείας Σου, νά δοξάζω καί νά ὑµνολογῶ ἀσταµάτητα Εσένα µαζί µέ τόν Αναρχο Πατέρα Σου καί τό Πανάγιο καί Αγαθό καί ζωοποιό Σου Πνεῦµα καί τώρα καί πάντοτε στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Αµήν. Εὐχή θ' Ιωάν. αµασκηνοῦ.

32 Στέκοµαι τώρα στίς πόρτες τοῦ ναοῦ Σου, Χριστέ µου, κι ὅµως ἐξακολουθῶ νά κυριεύοµαι ἀπό πονηρούς λογισµούς. Οµως Σύ Θεέ µου, πού δικαίωσες τόν Τελώνη, ἐλέησες τή Χαναναία καί ἄνοιξες στό ληστή τίς πύλες τοῦ Παραδείσου, δέξε µε κι ἐµένα τώρα πού Σέ πλησιάζω καί σ ἀγγίζω, ὅπως δέχτηκες τήν πόρνη καί τήν αἱµορροοῦσα. Τότε ἡ µέν αἱµορροοῦσα µόλις ἄγγιξε τήν ἄκρη τοῦ φορέµατός Σου εὔκολα γιατρεύτηκε, ἡ δέ πόρνη, µέ τό νά κρατήσει τ ἄχραντα πόδια Σου, κέρδισε τή συγνώµη γιά τίς ἁµαρτίες της. Κι ἐγώ τώρα ὁ ἐλεεινός, πού τολµῶ νά δεχτῶ ὁλόκληρο τό Σῶµα Σου, ἄς µήν κα- ῶ. Αλλά δέξε µε ὅπως δέχτηκες κι ἐκεῖνες καί καίγοντάς µου τίς ἁµαρτίες, φώτισε τόν ψυχικό µου κόσµο. Μέ τίς προσευχές τῆς µητέρας Σου, πού Σέ γέννησε Χωρίς τή µεσολάβιση ἀνδρός καί τῶν οὐρανίων ταγµάτων τῶν Αγγέλων. Γιατί, εἶσαι Κύριε, εὐλογηµένος στούς αἰῶνες. Αµήν. Εὐχή ι' Ιωάν. Χρυσοστόµου. Πιστεύω, Κύριε καί ὁµολογῶ ὅτι πραγµατικά Εσύ εἶσαι ὁ Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ Ζῶντος πού ἦλ-θες στόν κόσµο γιά νά

33 σώσεις τούς ἁµαρτωλούς, ἀπό τούς ὁποίους πρῶτος εἶµαι ἐγώ. Ακόµα πιστεύω ὅτι αὐτό πού θά κοινωνήσω τώρα εἶναι τό ἄχραντο Σῶµα Σου καί τό ἁµαρτήµατα πού ἔχω διαπράξει, εἴτε θεληµατικά εἴτε ὄχι, εἴτε ἁµάρτησα µέ λόγια ἤ µέ ἔργα,γνωρίζοντας αὐτό ἤ ὄχι. Καί ἀξίωσέ µε νά κοινωνήσω χωρίς κατάκριση τά ἄχραντα Μυστήριά Σου, γιά νά µοῦ συγχωρεθοῦν οἰ ἁµαρτίες καί νά ἀποκτήσω τήν αἰώνια ζωή. Αµήν. Πηγαίνοντας κάποιος νά κοινωνήσει νά λέει τά παρακάτω. Ιδού βαδίζω πρός τή Θεία κοινωνία. Πλάστη καί Θεέ µου. Μή µέ κάψεις, τώρα πού θά κοινωνήσω, γιατί τά Μυστήριά Σου εἶναι φωτιά πού καίει ὅσους κοινωνοῦν ἀνάξια. ἀλλά Σύ Χριστέ µου, καθάρισέ µε ἀπό κάθε στίγµα πού δηµιουργεῖ ἡ ἁµαρτία. Υἱέ Θεοῦ! δέξε µε σήµερα νά συµµετάσχω στό Μυστικό Σου εῖπνο ὅπως οἱ µαθητές σου. Καί Σοῦ ὐπόσχοµαι, Κύριε, ποτέ δέ θά προδώσω τό Μυστήριο στούς ἐχθρούς Σου, οὔτε θά Σοῦ δώσω δόλιο φίληµα προδοσίας ὅπως ὁ Ιούδας, ἀλλά σάν τόν Ληστή πάνω

34 στό Σταυρό, Σέ παρακαλῶ. Θυµήσου καί µένα, Κύριε, στήν οὐράνια βασιλεία Σου. Αµαρτωλέ καί θνητέ ἄνθρωπε! Φρίξε βλέποντας τό Αἷµα, πού σέ κάνει µικρό θεό. Γιατί εἶναι πυρωµένο κάρβουνο, πού κατακαίει τούς ἀνα-ξίους. Τό Σῶµα τοῦτο εἶναι τό Σῶµα τοῦ Θεοῦ καί µοῦ χαρίζει θέωση καί µέ τρέφει πνευµατικά. Χαρίζει θέωση στό πνεῦµα καί τρέφει τό νοῦ µου κατά τρόπο ἀκατάληπτο. Μέ ἰσχυρή ἐπιθυµία µέ τράβηξες κοντά Σου, Χριστέ µου, καί µέ ἄλλαξες µέ τή θεία Σου ἀγάπη. Αλλά τώρα,τίς ἁµαρτίες µου κάψε σάν ἀγκάθια µέ φωτιά πνευµατική, καί ἀ- ξίωσέ µε, Αγαθέ, ἔτσι καθαρισµένος νά γε- µίσω ἀπ τή δική Σου µακαριότητα καί εὐτυχία ὥστε σκιρτώντας ἀπό ἀγαλλίαση νά δοξολογῶ καί τίς δυό παρουσίες Σου. Πῶς µπορῶ νά µπῶ ὁ ἀνάξιος,στό λαµπρό Σου καί πανάγιο εῖπνο; Αν τοµήσω νά µπῶ στούς πνευµατικούς Σου γάµους, τό ἔνδυµα τῆς ψυχῆς µου θἀ µέ ντροπιάσει, γιατί δέν εἶναι κατάλληλο, καί δεµένος θά διωχθῶ ἀπό

35 τούς Αγγέλους Σου. Γι αὐτό καθάρισε τήν ψυχή µου ἀπό κάθε ἁµαρτία καί σῶσε µε φιλάνθρωπε. Καί τήν εὐχή έσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιη-σοῦ Χριστέ, ὁ Θεός µου, ἡ σηµερινή Θεία Κοινωνία ἄς µήν προξενήσει σέ µένα τόν ἀνάξιο καταδίκη. Αντίθετα ἄς καθαρίσει καί ἄς ἁγιάσει τήν ψυ-χή καί τό σῶµα µου, καί ἄς µέ κάνει ἄξιο γιά τή µελλοντική καί αἰώνια ζωή καί βασιλεία Σου. Γιά µένα τό νά βρίσκοµαι πάντα κοντά στό Θεό καί νά ἀναθέτω σ Αὐτόν ὅλες τίς ἐλπίδες τῆς σωτηρίας µου, εἶναι τό µόνο πού θεωρῶ ὕψιστον ἀγαθό. Καί πάλιν Υἱέ Θεοῦ! έξε µε σήµερα νά συµµετάσχω στό Μυστικό Σου εῖπ-νο, ὅπως οἰ µαθητές Σου. Καί Σοῦ ὑπόσχοµαι Κύριε, ποτέ δέ θά προ-δώσω τό Μυστήριο στούς ἐ- χθρούς Σου, οὔτε θά Σοῦ δώσω δόλιο φίλη- µα προδοσίας, ὅπως ὁ Ιούδας. Αλλά σάν τό Ληστή, πάνω στό Σταυρό, Σέ παρακαλῶ. Θυ- µήσου καί µένα Κύριε, στήν οὐράνια βασιλεία Σου.

36 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ Οταν ἀξιωθεῖς νά κοινωνήσεις τά ζωοποιά καί Μυστικά Τίµια ῶρα, ἀµέσως δοξολόγησε τό Θεό, εὐχαρίστησέ Τον θερµᾶ κα ί µέσα ἀπ τή ψυχή σου ἀναβόησε, όξα Σοι, ὁ Θεός, δόξα Σοι, ὁ Θεός, δόξα Σοι, ὁ Θεός! Εὐχαριστήριες Εὐχές Σ εὐχαριστῶ, Κύριε καί Θεέ µου, γιατί δέ µέ ἔδιωξες µακρυά Σου τόν ἁµαρτωλό, ἀλλά µ ἀξίωσες νά κοινωνήσω τά Αγια ῶρα Σου. Σ εὐχαριστῶ, γιατί ἐµένα τόν ἀνάξιο µέ τή Χάρη Σου µ ἔκανες ἄξιο νά µεταλάβω τά Αχραντα καί οὐράνια Μυστήριά Σου. Αλλά, φιλάνθρωπε εσπότη, πού γιά τή δική µας σωτηρία πέθανες πάνω στό σταυρό καί τριή- µερος ἀναστήθηκες καί µᾶς χάρισες αὐτά τά φρικτά καί ζωοποιά Σου Μυστήρια, ἀληθινές εὐεργεσίες γιά τό καλό καί τόν ἁγιασµό τῶν ψυχῶν καί τῶν σωµάτων µας, βοήθησε καί κάνε, ὤστε τό σῶµα καί τό Αἷµα Σου νά γιατρέψουν τήν ψυχή καί τό σῶµα µου, νά διώ-

37 ξουν µακρυά µου κάθε κακό πρᾶγµα νά φωτίσουν τά µάτια τῆς καρδιᾶς µου, νά εἰρηνεύσουν τήν ψυχή µου νά µού χαρίσουν πίστη νικηφόρα, ἀγάπη ἀπροσποίητη, πλεόνασµα σοφίας, ὥστε νά ἐκτελῶ τίς ἐντολές Σου, νά ἀποκτήσω τή θεία Σου χάρη καί νά γίνω πολίτης τῆς οὐράνιας βασιλείας σου. Καί ἔτσι ἁ- γιασµένος, προφυλαγµένος µέ τή χάρη τῶν Μυστηρίων Σου, νά θυµᾶµε πάντοτε τίς εὐεργεσίες Σου, καί νά µή ζῶ πιά γιά τόν ἑαυτό µου, ἀλλά γιά Σένα τόν ἄρχοντα καί εύεργέτη µου. Κι ὅταν πιά φύγω ἀπό αὐτή τή ζωή, πάντα µέ τήν ἐλπίδα νά κερδίσω τήν αἰωνιότητα, ν ἀναπαυθῶ αἰώνια κοντά Σου, ἐκεῖ, ὅ- που κυριαρχεῖ ἀσταµάτητο γιορταστικό τραγούδι, καί ἡ ἄφθαστη εὐχαρίστηση ὅσων βλέπουν τήν ἄνέκφραστη θεία ὁµορφιά τῆς µορφῆς Σου. Γιατί πραγµατικά Σύ εἶσαι ἡ γλυκύτερη προσδοκία, Σύ εἶσαι πού δίνεις τήν ὑπερκόσµια χαρά σ ὅσους Σ ἀγαποῦν, Χριστέ καί Θεέ µου, καί Σύ εἶσαι, πού σ ὅ- λους τούς αἰῶνες ὑµνεῖ καί δοξάζει ὁλόκληρη ἡ δηµιουργία Σου. Αµήν. Τοῦ Μ. Βασιλείου. έσποτα Χριστέ ὁ Θεός µας, Μονάρχη αἰ- ώνιε καί ηµιουργέ τοῦ Σύµπαντος. Σ εὐχα-

38 ριστῶ γιά ὅσα καλά µοῦ ἔχεις χαρίσει, καί ἀ- κόµα γιατί καί σήµερα µέ ἀξίωσες νά κοινωνήσω τά ἅχραντα καί ζωοποιά Σου Μυστήρια. Σέ παρακαλῶ, λοιπόν, ἀγαθέ καί φιλάνθρωπε, φύλαγέ µε πάντοτε κατω ἀπό τή σκέπη Σου καί στή σκιά τῆς προστασίας Σου. Καί δώσε µου τή χαρά µέ καθαρή συνείδηση καί µέχρι τή τελευταία µου άναπνοή νά κοινωνῶ ἄξιος πάντοτε τ Αγια Σου Μυστήρια, γιά νά µοῦ συγχωροῦνται οἱ ἁµαρτίες καί νά κερδίσω τήν αἰώνια ζωή. Γιατί Σύ εἶσαι ὁ Αρτος τῆς ζωῆς, ἀπό Σένα πηγάζει ὁ ἁγιασµός. Σύ δίνεις στούς ἀνθρώπους κάθε καλό. Γι αὐτό καί Σέ δοξαζουµε µέ τόν Πατέρα καί τό Αγιο Πνεῦµα, τώρα καί πάντοτε καί σ ὄ- λους τούς αἰῶνες. Αµήν. Συµεών τοῦ Μεταφραστοῦ. Σύ, Χριστέ µου, πού µέ τή θέλησή σου µοῦ χάρισες οὐράνια τροφή τό ἴδιό Σου τό Σῶµα, πού εἶσαι φωτιά καί καίεις τούς ἀναξίους πού Σέ κοινωνοῦν, µή καταφλέξεις καί µένα Πλάστη µου. Αντίθετα φτάσε µέχρι τίς ἀρθρώσεις τῶν µελῶν µου σ ὅλο τό σῶ- µα µου καί τήν καρδιά µου καί κάψε τ ἀγκά-

39 θια ὅλων τῶν ἁµαρτιῶν µου, καθάρισε τήν ψυχή µου, ἁγίασε τό νοῦ µου καί στήριξέ µε γερό πάνω στά γόνατά µου καί σ ὅλα µου τά κόκκαλα. Φώτισε καί τίς πέντε µου αἰσθήσεις καί ὁλόκληρο ἔχε µε πάντοτε προσυλωµένο στό θεῖο Σου φόβο. Πάντοτε νά µέ σκεπάζεις καί νά µέ φρουρεῖς, ἀλλά καί νά µέ προφυλάσσεις ἀπό κάθε πράξη ἤ λόγο, πού φθείρουν τήν ψυχή µου. Κράτα µε πάντοτε ἀγνό, καθαρό, καθοδήγει τίς πράξεις µου, στόλιζέ µε µέ ἀρετές, σύνεση καί φώτιση. Ανάδειξε µε κατοικία τοῦ Παναγίου σου Πνεύµατος καί ποτέ πιά µήν ἐπιτρέψεις νά κατοικήσει µέσα µου ἡ ἁµαρτία. Γιά νά µέ ἀποφεύγουν σάν φωτιά κάθε ἐχθρός καί κάθε πάθος µου, ἀφοῦ πιά θά εἶµαι δική Σου κατοικία. Γιά ὅλα τά παραπάνω, ἐπικαλοῦµαι τίς προσευχές ὅ- λων τῶν ἁγίων, τίς ταξιαρχίες τῶν Ασωµάτων ἀγγέλων, τοῦ Προδρόµου Σου Ιωάννου, τῶν σοφῶν Σου Αποστόλων, κι ἐπί πλέον τῆς ἀµόλυντης καί ἀγνῆς Μητέρας Σου. Αὐτῶν τίς ἱκεσίες δέξου, Χριστέ µου, κι ἐµένα τώρα πού Σέ ἱκετεύω, κάνε µε παιδί τοῦ φωτός. Γιατί µόνο Σύ µπορεῖς νά τό κάνεις, νά ἁγιάσεις καί νά φωτίσεις τίς ψυχές µας, εὔσπλαχνε Κύριε, καί Εσένα καθηµερινά ὅλοι

40 δοξολογοῦµε, ὅπως Σοῦ ἀξίζει, ἀφοῦ εἶσαι ὁ Κύριος καί Θεός µας. Εὐχή Ανωνύµου. Τό Σῶµα Σου τό Αγιο, Κύριε Ιησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός µας, ἄς γίνει αἰτία νά ἀποχτήσω τήν αἰώνια Ζωή, καί τό Τίµιο Αἷµα Σου ἄς συντελέσει ὥστε νά µοῦ συγχωρεθοῦν οἱ ἁµαρτίες. Κι αὐτή ἡ εὐχαριστία πού τώρα Σοῦ προσφέρω γιά τή µετάληψη τῶν δώρων Σου, ἄς µοῦ χαρίσει χαρά, ὑγεία καί εὐτυχία. Καί ἀξίωσέ µε τόν ἁµαρτωλό, κατά τή φοβερή ευτέρα Σου Παρουσία, νά σταθῶ στά δεξιά Σου, µέ τίς προσευχές τῆς Πάναγνης Μητέρας Σου καί ὄλων τῶν Αγίων Σου. Αµήν. Στήν Υπεραγία Θεοτόκο. Παναγία έσποινα Θεοτόκε, τό φῶς τῆς σκοτισµένης µου ψυχῆς, ἡ ἐλπίδα µου, ἡ προστασία µου, τό καταφύγιό µου, ἡ παρηγοριά καί ἡ ἀγαλλίασή µου, σέ εὐχαριστῶ ὁ ἀνάξιος πού µέ ἀξίωσες νά κοινωνήσω τό ἄ-

41 χραντο Σῶµα καί τό Τίµιο Αἷµα τοῦ Υἱοῦ σου. Καί τώρα, σύ πού γέννησες τό φῶς τό ἀληθινό, φώτισε τά νοητά µάτια τῆς καρδιᾶς µου, Σύ πού κυοφόρησες Αὐτόν πού µᾶς χαρίζει τήν ἀθανασία δός µου πνευµατική ζωή, γιατί µά θανάτωσε ἡ ἁµαρτία. Σπλαχνική Μητέρα τοῦ Πολυεύσπλαχνου Θεοῦ λυπήσου µε καί χάρισε στήν καρδιά µου κατάνυξη καί συντριβή, ταπείνωση στίς σκέψεις µου καί ε- λευθέρωσέ µε ἀπό τούς πονηρούς λογισµούς. Καί ἀξίωνέ µε µέχρι τῆς τελευταίας µου πνοῆς χωρίς κατάκριση νά ἁγιάζοµαι κάθε φορά πού θά κοινωνῶ, γιά νά θεραπεύεται ἡ ψυχή µου ἀπ τίς ἁµαρτίες καί τό σῶµα µου ἀπ τίς ἀρρώστειες, πού εἶναι συνέπειες τῶν ἁµαρτιῶν. ῶσε µου δέ, δάκρυα µετανοίας καί ἐξοµολογήσεως, ὥστε νά σέ ὑµνῶ καί νά σέ δοξάζω σ ὅλη µου τή ζωή, γιατί εἶσαι εὐλογηµένη καί δεδοξασµένη στούς αἰῶνες. Ἀµήν.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Ὁ κτηματίας Νικόλαος Μοτοβίλωφ, πού τό 1831 θεραπεύθηκε θαυματουργικά ἀπό σοβαρή ἀσθένεια μέ τήν προσευχή τοῦ ὁσίου Σεραφείμ, ἀπέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Ὁμιλία ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/friday/fri_2.htm 1. - Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ὁ ἀγώνας μας τῆς νηστείας καί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 Ernest E. Marcos Hierro (GIDC ELECTRA) emarcos@ub.edu Pronoms personals

Διαβάστε περισσότερα

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 &

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 & ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 92 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π άρα πολλές πινακίδες συνατοῦµε στό διάβα τῆς ζωῆς µας, οἱ ὁποῖες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ2011***ΕΤΟΣ10ο***ΤΕΥΧΟΣ103 ΙΕΡΑΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΛΑΡΙΣΗΣΚΑΙΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗΝΕΑΝΙΚΗΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥΝΑΟΥΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣΑΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥΛΑΡΙΣΗΣ Ε ὐλογημένοςὁἄνθρωποςπούμπορεῖ,τώρατόκαλοκαίρι,

Διαβάστε περισσότερα

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά 5 Λόγος στόν προφήτη Ἰωνᾶ, καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν Ἰωνᾶς ὁ Ἑβραῖος, ὅταν βγῆκε ἀπό τή θάλασσα, ἄρχισε νά κηρύττει στή Νινευή, στούς ἀπερίτμητους κατοίκους της. Μόλις ὁ προφήτης μπῆκε στή μεγαλοπρεπή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/thursday/thurs_2.htm (...) Ὁ Παῦλος καυχᾶται γιά τόν Σταυρό καί λέει, ὅτι δέν γνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ-

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ- 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 88. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ὁλοένα στὸ τέλος αὐτῆς τῆς πονηρῆς ζωῆς....σὲ λίγο θὰ...σβύσει ὅλη τούτη ἡ ὀχλοβοὴ κι ἡ φωτοχυσία, σὰν κάποιο πράγμα ποὺ δὲν γίνηκε ποτές. Ὢ κατάδικοι, Τί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ «Ἐν ἀρχῆ ἦν ἡ ἀγάπη» μελωδοῦσε γιομίζοντας τὸ γυμνό σου δωμάτιο μιὰ παράξενη ἅρπα καθὼς σ ἔπαιρνε ὁ ὕπνος καὶ τὸ χέρι σου, κρύο, δὰν κλωνὶ λεμονιᾶς σὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 κωδικός 7109 Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! τ. 27, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια Ἀριστείδης Ἀντονάς: Η Α ΡΑΧΝΗ Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, παρατηρῶ πρός τό δρόμο. Τηρῶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή... ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 61 n κωδικός 01-7109 X Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ Ἡ ἐπίσηµη ἁγιοκατάταξή του τ. 61, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ.-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ

Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ α'. -Λαμπρή καί θεοχαρμόσυνη εἶναι, εὐσεβεῖς χριστιανοί, ἡ πανήγυρη πού

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας.

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. 1 Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Παμ. Ταξιαρχῶν Μοσχάτου Σεβασμιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση τοῦ Ἀφιερωματικοῦ Τόμου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Δευτέρα 5 Μαΐου 2008 ὥρα 19:00 Αἴθουσα Τέχνης καί Λόγου στή Στοά τοῦ βιβλίου

Παρουσίαση τοῦ Ἀφιερωματικοῦ Τόμου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Δευτέρα 5 Μαΐου 2008 ὥρα 19:00 Αἴθουσα Τέχνης καί Λόγου στή Στοά τοῦ βιβλίου Παρουσίαση τοῦ Ἀφιερωματικοῦ Τόμου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Δευτέρα 5 Μαΐου 2008 ὥρα 19:00 Αἴθουσα Τέχνης καί Λόγου στή Στοά τοῦ βιβλίου Εὐχαριστῶ ἐκ καρδίας τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό

Διαβάστε περισσότερα

κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων

κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/easter/kirilou_1.htm Γιά τούς Φωτιζόμενους, πού ἔγινε στά Ιεροσόλυμα, πάνω στό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως «ἀναστάντα

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ.

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. 7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. Ὁ Σοσιαλισμός εἶναι γιά μένα ἡ τελειότερη ἐκδήλωση τῆς προόδου καί τῆς ἀνθρωπιᾶς. Καί τό λέω αὐτό ἔχοντας ἀνοιχτά πάντα κι ἄγρυπνα τά μάτια τῆς ψυχῆς μου. Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Ἔκδοση Ὀρθόδοξος Ὁδοδείχτης 2 Ὁδηγός τῶν ἐκκλησιαζοµένων χριστιανῶν Πίνακας περιεχομένων 1.Προλογος... 4 2 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ... 6 3. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποσπάσματα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ ἁγίου Επιφανίου Κύπρου μέ θέμα

Αποσπάσματα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ ἁγίου Επιφανίου Κύπρου μέ θέμα Αποσπάσματα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ ἁγίου Επιφανίου Κύπρου μέ θέμα «Τῷ ἁγίῳ καὶ μεγάλῳ Σαββάτῳ» ἤτοι Εἰς τήν Θεόσωμον Ταφήν τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ καί εἰς τόν Ιωσήφ τόν ἀπό Αριμαθαίας, καί

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου Ὁ σκοπός τῆς δημιουργίας Στό ἐρώτημα, γιατί δημιουργήθηκε ὁ κόσμος ἀπό τόν Θεό, δίνονται πολλές ἀπαντήσεις. Μιά ἀπάντηση, πού τήν ἀνευρίσκουμε στήν πατερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Ε να ρεῦµα πού παρατηρεῖ κανείς νά ὑπάρχει στήν ἐποχή µας εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Οἱ ψαλμοί εἶναι ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἕνας ἁγιορείτης Γέροντας κρατώντας τό ψαλτήρι ἔλεγε:"ὁ Θεός ἔσκυψε καί εἶπε στό παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων Ποιά εἶναι ἡ Ἑλληνική Ἰδέα; Τί ἐννοοῦµε ὅταν µιλοῦµε γιά τά αἰώνια ἰδανικά τοῦ Ἑλληνισµοῦ; ύσκολα ἐρωτήµατα, τά ὁποῖα ἐπιδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΚΑΘΗ ΓΗΤΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΗ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων

ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΗ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΗ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/easter/kirilou_2.htm Γιά τούς Φωτιζόμενους, πού ἔγινε στά Ιεροσόλυμα καί ἀναφέρεται στό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς»

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» Ἐνημερωτική ἔκδοση Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ» Πρώτη ἔκδοση: Ἀθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου

Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου Νοµπελίστα ποιητή Τόµας Ἔλλιοτ, ἀπό τό Choruses from

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ETOΣ OA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 APIΘ. 12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ETOΣ OA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 APIΘ. 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σεβ. Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ.κ. Ἰακώβου: Οἱ Ἄγγελοι...253 Γ.Π. Σωτηρίου: Ἡ Γέννησις τοῦ Σωτῆρος........292 Ἱερομ. Γρηγορίου Κουτλουμουσιανοῦ: Ἡ ταπείνωσις.......295 : Πατριαρχικός Σταθμός..........298

Διαβάστε περισσότερα

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου.

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ὀδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Παῦλος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν 4 Καλοί Λιμένες 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Κώδικας Νταβίντσι (Μιά ἄλλη προσέγγιση) Τοῦ Παν. Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαδάκη Πρωτοσυγκέλλου Ἱ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Μετάφραση Ελένη Δημητρίου Μετάφραση στίχων 1 99 Προλόγου ΑΝΤΙΓΟΝΗ Πολυαγαπημένη μου αδερφή Ισμήνη, άραγε ξέρεις αν υπάρχει καμιά συμφορά που μας κληροδότησε ο Οιδίποδας και να μην την

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο ματαιότητος

Συνέδριο ματαιότητος Συνέδριο ματαιότητος «Οὐκ ἐκάθισα μετά συνεδρίου ματαιότητος καί μετά παρανομούντων οὐ μή εἰσέλθω ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων καί μετά ἀσεβῶν οὐ μή καθίσω... ὁ πούς μου ἔστη ἐν εὐθύτητι ἐν ἐκκλησίαις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ,

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ, ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 18 ο Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἱούνιος Ἔτος 5 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ διά Χριστόν σαλός... 3 Ὁ ἀντίλογος τῆς ἀνάγκης, πούλησε τά σπίτια τῶν πατεράδων μας Τοῦ Μητροπολίτου Γορτύνης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ. 1 Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ. Σήμερα Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016, ὁ σεβάσμιος ἱερεύς σέ ἱερό ναό στήν Ἀττική ἔκανε ἕνα συγκλονιστικό Θεῖο κήρυγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν Φύρδην-µίγδην µαῦρα καλλυµαύχια, ἄσπρα σαρίκια, κίτρινα ράσα, µώβ µπέρτες παπικές κι ἐβραϊκά σκουφάκια ἦταν τό...ὑπερθέαµα πού εἶδαν γιά πολύ λίγο οἱ Ἕλληνες στούς δέκτες τους στίς 10 Αὐγούστου 2004. Ὅλοι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 19 ο Ἰούλιος - Αὔγουστος - Σεπτέμβριος Ἔτος 5 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Συναξάρι Οἱ Ἅγιες 40 γυναίκες Ὁσιομάρτυρες καί ὁ Ἅγιος Ἀμμοῦν ὁ διδάσκαλός τους... 3 Τό νόημα τοῦ Σταυροῦ Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Λόγος Ἐπικήδειος εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην πρώην Χαλκίδος κυρόν Χρυσόστομον (Βέργην) Ἀρχιμ. Νικόδημος Εύσταθίου (27 Ἰανουαρίου 2010)

Λόγος Ἐπικήδειος εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην πρώην Χαλκίδος κυρόν Χρυσόστομον (Βέργην) Ἀρχιμ. Νικόδημος Εύσταθίου (27 Ἰανουαρίου 2010) Λόγος Ἐπικήδειος εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην πρώην Χαλκίδος κυρόν Χρυσόστομον (Βέργην) Ἀρχιμ. Νικόδημος Εύσταθίου (27 Ἰανουαρίου 2010) Ὑπάρχουν ἄνθρωποι τῶν ὁποίων τήν παρουσία στή ζωή σου δέν μπορεῖς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ὅταν ὁ ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης διαμήνυσε στούς ἰθύνοντες τοῦ κράτους μας ἕνα ὀργανωμένο παιδαγωγικό σύστημα (βλέπε: τήν παρέμβαση του μέ τό συγγραφικό ἔργο : ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Ἄναρχος Θεός καταβέβηκεν Τοῦ Αρχιμ. Χρυσοστόμου Κουλουριώτη 4 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος Χατζῆ 10 Ὁ Παπαδιαμάντης τῶν

Διαβάστε περισσότερα

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 2 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ Ἕνας αἰῶνας ζωῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ἀλλʹ ἐάν μέ ρωτήσετε, ποιό ἐκεῖνε το ἀγριώτερο ζῶο ἀπʹ ὅλα, θά σᾶς πῶ ὁ ἄνθρωπος! Ναί, ὁ ἄνθρωπος, πού ἐπλάσθη «κατʹ εἰκόνα καί καθʹ ὁμοίωσιν Θεοῦ» (Γέν. 1, 26) κʹ ἔπρεπε νά ζῆ ὡς ἄγγελος ἐπί

Διαβάστε περισσότερα

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» ΕΥΧΟΣ 15:Layout 1 28/1/2011 3:47 μμ Page 1 «Ὑ π ο κ ρ ι τ α ί τ ό μ έ ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ῦ ο ὐ ρ α ν ο ῦ γ ι ν ώ σ κ ε τ ε δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν, τ ά δ έ Σ η μ ε ῖ α τ ῶ ν Κ α ι ρ ῶ ν ο ὐ δ ύ ν α σ θ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Εἰσήγηση Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου στό Ζ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ θέμα: «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ» Ἱ. Προσκύνημα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΗΡΩΝ» http://o-tiron.blogspot.com. Μηνιαία Έκδοση. Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. Μοναγρούλλι - Λεμεσός

«Ο ΤΗΡΩΝ» http://o-tiron.blogspot.com. Μηνιαία Έκδοση. Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. Μοναγρούλλι - Λεμεσός Μηνιαία Έκδοση Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος Μοναγρούλλι - Λεμεσός «Ο ΤΗΡΩΝ» Έτος 8ο, Αρ. Τεύχος 9ο,Απρίλιος - Μάιος 2015 http://o-tiron.blogspot.com 1 Μηνιαία Ἔκδοση Ι.Ν. Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος

Διαβάστε περισσότερα

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ.

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλα ξεκίνησαν μέ τήν παιδική ἐνθύμησιν. Ἐνθυμοῦμαι ὅταν ἤμουν μικρός στήν Αὐστραλία, ἕως 6 ἐτῶν, καθώς μετά ἐπέστρεψα στήν πατρίδα μας. Ἐνθυμοῦμαι μία ὄμορφη πανηγυρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός. μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός. μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα ΣΤΟΝ (ΔΗΛΙΟ) ΑΠΟΛΛΩΝΑ 1 Τόν Απόλλωνα φέρνω στό νοῦ καί δέν ξεχνῶ, τό μακροβόλο, πού κι οἱ θεοί τόν τρέμουνε σάν φτάνει στ ἀνάκτορο

Διαβάστε περισσότερα

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í ÃïíÝùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ ÌáêáñéùôÜôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò ÅëëÜäïò ê. ñéóôïäïýëïõ Êùäéêüò: 4981 ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ.

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ. ΕΤΟΣ 12 ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΟ ΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑ Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΜ ΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ τὴν καθημερινότητά του ὁ ἄνθρωπος, μὲ

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ Αποςπϊςματα από τα βιβλύα τησ Αμαλύασ Κ. Ηλιϊδη,φιλολόγου-ιςτορικού: 1.Οι Βύοι των Αγύων τησ Μϋςησ Βυζαντινόσ περιόδου ωσ ιςτορικϋσ πηγϋσ. (ημειώςεισ και παρατηρόςεισ για τα βυζαντινϊ αγιολογικϊ κεύμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Αναπλ. Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Εἰδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Χαραλάμπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Χαραλάμπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Χαραλάμπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΔΟΔΕΙΧΤΗΣ 2 Περιεχόμενα Προς τον αναγνώστη... 5 2. Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ... 13 ΤΗΣ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ... 13 3.Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ... 16 4.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΟΥΜΕ...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ.

ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ. 1 ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ. 2 ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίον : Η ΘΑΛΑΣΣΑ (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Κείμενα από την ιστοσελίδα www.apostoliki-diakonia.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...5 ΑΡΘΡΟΝ ΠΡΩΤΟΝ...7 «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανοῦ καί

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Παραδόσεων. τοῦ μαθήματος. ʺΧριστολογικές Μαρτυρίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκηςʺ

Σημειώσεις Παραδόσεων. τοῦ μαθήματος. ʺΧριστολογικές Μαρτυρίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκηςʺ Σημειώσεις Παραδόσεων τοῦ μαθήματος ʺΧριστολογικές Μαρτυρίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκηςʺ Ἀθήνα 2013 1 Πίνακας Χωρίων Χριστολογικῶν Μαρτυριῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Γενέσεως 3,15 Πρβλ. Β Βασιλειῶν 7,13 17 Γεν.

Διαβάστε περισσότερα

«15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου,

«15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, Μ Ε Ρ Ο Σ 2 ο : Η Κ Α Ρ Τ Α Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η «ἡ ε ἰ σ α γ ω γ ή τ ο ῦ σ φ ρ α γ ί σ μ α τ ο ς» ( Ἅ γ ι ο ς Π α ΐ σ ι ο ς ὁ Ἁ γ ι ο ρ ε ί τ η ς ) Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Ε Σ Π Α Τ Ε Ρ Ε Σ «15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ Κωνσταντίνος Καβάφης ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ. Τό γήρασμα τοῦ σώματος καί τῆς μορφῆς μου εἶναι πληγή ἀπό φρικτό μαχαῖρι. Δέν ἔχω ἐγκαρτέρησι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις

Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις Στήν Ἐκκλησία λέμε ὅτι ὅταν ὁ ἄνθρωπος λάβη τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά ὑπερβῆ καί αὐτόν τόν θάνατο. Ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ξεπεράση καί τήν ἀγωνία τοῦ θανάτου, πόσο μᾶλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, στό στόχαστρο τοῦ Οἰκουµενισµοῦ:

Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, στό στόχαστρο τοῦ Οἰκουµενισµοῦ: : Μιά ἀήθης Οἰκουµενιστική ἐπίθεση στήν ἁγιότητα καί τά θεόπνευστα συγγράµµατά του (Ἡ ἐργασία αὐτή εἶχε ὡς ἀφορµή α) τό βιβλίο «Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος. Ὁ πνευµατικός του κόσµος» (ἐκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ) τοῦ ἐπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Τοῦ Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Υμηττοῦ κ.κ. Δανιήλ O Τίμιος καὶ Ζωοποιὸς Σταυρὸς τοῦ Κυρίου μας Ιησοῦ Χριστοῦ γίνεται ἀφορμὴ πνευματικῆς πανηγύρεως καὶ χαρᾶς γιὰ τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Ουσία της πνευματικής ζωής: μία ή πολλές πνευματικότητες;

Ουσία της πνευματικής ζωής: μία ή πολλές πνευματικότητες; Ουσία της πνευματικής ζωής: μία ή πολλές πνευματικότητες; Του Πρωτοπρ. Βασιλείου Θερμού Σεβασμιώτατοι, θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες, κύριοι καθηγητές, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, Ευχαριστώ θερμα για

Διαβάστε περισσότερα

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλες οἱ ἱστορικές ἀναφορές ὁμιλιῶν τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Αὐγουστίνου Καντιώτη θά μποροῦσαν νά ταξινομηθοῦν ἀνά κατηγορίες θεμάτων ἀκόμα καί ἀποσπάσματα γραπτοῦ ἤ προφορικοῦ λόγου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρών πόνημα δημιουργήθηκε εἰς πεῖσμα τῶν καιρῶν μας, πού οἱ «διαφωτιστές» τῆς Εὐρώπης ἐπιζητοῦν νά μᾶς «διδάξουν» τήν δῆθεν ἀρετή(;) τῆς ἐργασίας. ΕΕ!

Διαβάστε περισσότερα

ε μιά κοινωνία ἐγωκεντρική σάν τή δική μας ὅπου ἡ

ε μιά κοινωνία ἐγωκεντρική σάν τή δική μας ὅπου ἡ ΕΤΟΣ 11ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 106 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ ε μιά κοινωνία ἐγωκεντρική σάν τή δική μας ὅπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ Τῌ ΣΥΓΚΛΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ Τῌ ΣΥΓΚΛΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 37 OKΤΩΒΡΙΟΣ 2015 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΕΤΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ Τῌ ΣΥΓΚΛΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΤΟΣ 11 ο ΤΕΥΧΟΣ 105 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ K αί ἕτερον ἔπεσεν ἐν µέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συµφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή Η Ματθαίου. Ὑλική καί πνευματική τροφή. (Ματθ. ιδ, 14-22)

Κυριακή Η Ματθαίου. Ὑλική καί πνευματική τροφή. (Ματθ. ιδ, 14-22) Κυριακή Η Ματθαίου 273 Κυριακή Η Ματθαίου Ὑλική καί πνευματική τροφή Σήμερα, ἡ Ἐκκλησία μᾶς παρουσιάζει ἕνα μεγάλο καί καταπληκτικό θαῦμα, δηλαδή τόν πολλαπλασιασμό τῶν πέν τε ἄρτων. Ὁ Χριστός, μέ πέν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

θά παραμένη μέσα στά σπλάγχνα του καί θά δημιουργοῦνται τά νευρωτικά καί ψυχολογικά προβλήματα, πού εἶναι στήν βάση τους ὑπαρξιακά.

θά παραμένη μέσα στά σπλάγχνα του καί θά δημιουργοῦνται τά νευρωτικά καί ψυχολογικά προβλήματα, πού εἶναι στήν βάση τους ὑπαρξιακά. Μεταξύ δύο Αἰώνων Ὁ ἄνθρωπος σέ ὅλη τήν ζωή του, ἀπό τήν ἡμέρα πού γεννιέται, περνᾶ μέσα ἀπό διαδοχικές κρίσεις θανάτου. Ζῆ τόν θάνατο κατά τήν περίοδο τῶν ἀσθενειῶν, καθώς ἐπίσης καί κατά τήν αὔξηση τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Τό ἴδιον θά προσπαθήσω νά κάμω καί ὡς συγγραφεύς τοῦ παρόντος πονήματος

Τό ἴδιον θά προσπαθήσω νά κάμω καί ὡς συγγραφεύς τοῦ παρόντος πονήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ α! Στό παρόν ἔντυπο ὑπάρχουν ἀληθινά γεγονότα (δυό) ἀπό τήν ἐπικαιρότητα, βεβαίως ὑπάρχει καί ἕνα τρίτο συνεχόμενο γεγονός ὅπου εἶναι ἡ ἀκραίαν μαγειρικήν, καί ἔχει ἐμφανισθεῖ στήν καθημερινήν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 Τεῦχος 3ο

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 Τεῦχος 3ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 Τεῦχος 3ο «Ἰησοῦ ὀνόµατι µάστιζε πολεµίους» Τό ἀπόφθεγµα τοῦτο ἀνήκει στόν ἅγιο Ἰωάννη τό συγγραφέα τῆς Κλίµακος Ὅπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ «Αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. 17,5)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ «Αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. 17,5) 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ὅσες μεγάλες ἀποκαλύψεις μᾶς ἔδωσε διά τῶν λόγων του ὁ γέροντας ἅγιος Παΐσιος, βεβαίως καί δέν ἦταν ἐκ τοῦ ἰδίου (ὡς ἁπλές γνῶμες) ἀλλά προερχόταν ὅλες ἐκεῖνες οἱ μεγάλες ἀποκαλύψεις ἐκ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης

Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης Αριστείδης Αντονάς Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης «Παρόλες τίς καταστροφές», γράφει στά 1667 γιά τόν Παρθενώνα ὁ περιηγητής Εβλιά Τσελεμπί, «δέν βρίσκεται καταγραμμένο ἄλλο τέτοιο τζαμί πού νά μπορεῖ ν ἀνοίξει

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές Γέροντος σε χριστιανούς που ζουν στον κόσμο

Συμβουλές Γέροντος σε χριστιανούς που ζουν στον κόσμο Συμβουλές Γέροντος σε χριστιανούς που ζουν στον κόσμο ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2010 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ζωή μας δόθηκε μόνο και μόνο για να δοξάζουμε το Θεό, να ευεργετούμε τον πλησίον και να αγωνιζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 1 ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήμων Δέν εἶμαι Μικρασιάτης. Εἶμαι Μακεδών μέ γηγενεῖς καταβολές καί εἶμαι ὑπερήφανος γιά τήν καταγωγή μου. Ὅμως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (701-718)

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (701-718) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος του Πρωτοτύπου: Εμπειρία και Θεωρία Προσωπική στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης

Τίτλος του Πρωτοτύπου: Εμπειρία και Θεωρία Προσωπική στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης Εμπειρία και Θεωρία Προσωπική στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης Όταν ο άνθρωπος συναντά το Θεό... Θεώνη Μαρίνου Μπούρα Τίτλος του Πρωτοτύπου: Εμπειρία και Θεωρία Προσωπική στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης Υπότιτλος:

Διαβάστε περισσότερα

M Y T I Λ H N H ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ETOΣ OΒ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 APIΘ. 3

M Y T I Λ H N H ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ETOΣ OΒ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 APIΘ. 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σεβ. Μητροπολίτου: Ἐπί τῇ Ἀναστάσει Μυτιλήνης: τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ............73 Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη: Ἀποµνηµονεύµατα...............75 Ἀνθ. Φιαµοῦ: 25 τοῦ Μάρτη 1821..............78 Π.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - Τεύχος 119 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «κηρύξατε τό εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Κατά Μάρκον κεφ. ιστ. 15) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.

Διαβάστε περισσότερα