ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ"

Transcript

1 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ (Στη ηµοτική) κδοση ρθόδοξος δοδειχτης

2

3 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ Οταν πρόκειται νά κοινωνήσεις τά Αχραντα Μυ- στήρια, ἀπό τό βράδυ, νά διαβάσεις τήν ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Αποδείπνου καί ὅταν φθάσεις στό τέλος τοῦ «Πιστεύω» λέγε τόν πιό κάτω Κανόνα. Εὔσπλαχνε Κύριε, τό Σῶµα Σου τό ἅγιο ἄς γίνει ψωµί πού θά µοῦ µεταδώσει αἰώνια ζωή καί τό τίµιο Αἷµα Σου, ἄς µοῦ γίνει φάρµακο πού θά διώχνει κάθε λογῆς ἀσθένεια. Εἶµαι ἀνάξιος Χριστέ µου νά δεχθῶ µέσα µου τό ἄχραντο Σῶµα Σου καί τό θεϊκό Αἷµα Σου, γιατί ὁ ἄθλιος, ἔχω µολύνει τόν ἑαυτό µου µέ ἔργα ἄτοπα (καθάρισέ µε, λοιπόν, ἀπό τίς ἁµαρτίες µου καί) κάνε µε ἄξιο νά πάρω στή θεία Εὐχαριστία.

4 Θεοτοκίον Εὐλογηµένη Νύµφη τοῦ Θεοῦ, σύ πού εἶσαι τό ἁγιασµένο χῶµα ἀπ ὅπου χωρίς σπορά ἐβλαστησεν ὁ στάχυς πού ἔσωσε τόν κόσµο, σύ Παναγία µου, κάνε µε ἄξιο αὐτόν νά τρώγω καί νά σώζοµαι. ός µου, Χριστέ, εσπότη τοῦ κόσµου, σταλαγµούς δακρύων πού θά καθαρίζουν τήν καρδιά µου ἀπό κάθε βρωµιά τῆς ἁµαρτίας, καί ἔτσι καθαρισµένος συνειδητά νά πλησιάζω µέ πίστη καί θεῖο φόβο γιά νά κοινωνήσω τά Θεῖα Σου ῶρα. Φιλάνθρωπε Σωτῆρα µου, τό ἄχραντο Σῶµα σου καί τό θεῖο Αἷµα Σου ἄς συντελέσουν ὥ- στε νά συγχωρεθοῦν οἱ ἁµαρτίες µου, νά κατοικήσει στήν καρδιά µου τό Αγιον Πνεῦµα, νά πετύχω τήν αἰώνια ζωή καί νά ἀποξενωθῶ ἀπό τά πάθη µου καί τίς θλίψεις µου. Θεοτοκίον. Παναγία µου, πού εἶσαι ἡ Τράπεζα στήν ὁ- ποία τοποθετήθηκε ὁ Αρτος τῆς Ζωῆς (ὁ Χριστός), πού ἀπό τήν πολλή Του ἀγάπη κα-

5 τέβηκε ἀπό τούς οὐρανούς στή γῆ γιά νά προσφέρει στόν κόσµο µιά καινούργια ζωή, ἀξίωσέ µε τώρα καί µένα τόν ἀνάξιο νά τόν γευτῶ καί νά ζήσω µαζί Του αἰώνια. Αφοῦ, πολυεύσπλαχνε Χριστέ µου, θέλησες γιά µᾶς νά γίνεις ἄνθρωπος καί νά θυσιαστεῖς σάν πρόβατο γιά τίς ἁµαρτίες τῶν ἀνθρώπων, Σέ ἱκετεύω, ἐξαφάνισε καί τίς δικές µου ἁµαρτίες. Θεράπευσε, εσπότη Χριστέ µου, τά τραύµατα τῆς ψυχῆς µου, καί ὁλόκληρον ἁ- γίασέ µε καί κάνε µε ἄξιο νά πάρω κι ἐγώ ὁ ταλαίπωρος µέρος στό θεῖο καί µυστικό Σου εῖπνο. Θεοτοκίον. Εξευµένισε ἀπέναντί µου, Παναγία µου, καί κράτα µε ἀµόλυντο, καί ἄψογο τώρα πού σέ παρακαλῶ, κι ἔτσι ἀφοῦ πάρω τό νοητό µαργαριτάρι ν ἁγιαστῶ. Ας γίνει, Χριστέ µου, καί σέ µένα τόν ἀ- σήµαντο δοῦλο Σου, ὅ,τι ἀκριβῶς προεῖπες

6 καί ὅπως ὑποσχέθηκες µεῖνε µέσα µου. Γιατί, νά! τρώγω τό θεϊκό Σου Σῶµα καί πίνω τό αἷµα Σου. Χριστέ µου, Υἱέ καί Λόγε τοῦ Θεοῦ, καί Θεέ, Τό Σῶµα Σου εἶναι γιά µένα κάρβουνο ἀναµµένο τώρα πού θά τό πάρω ἄς µέ φωτίσει πού εἶµαι κατασκότεινος ἀπό τίς ἁµαρτίες, καί τό Αἷµα Σου ἄς καθαρίσει τή µολυσµένη µου ψυχή. Μαρία, Μητέρα τοῦ Θεοῦ, τό σε-βαστό δοχεῖο ὅπου τοποθετήθηκε τό πολύτιµο ἄ- ρωµα, ὁ Χριστός, προσευχήσου γιά µένα στόν Υἱό σου καί κάνε µε καί µένα ἐκλεκτό δοχεῖο γιά νά δεχτῶ τά Αγια ῶρα τοῦ Παιδιοῦ Σου. Τή σκέψη, τήν ψυχή, τήν καρδιά καί τό σῶµα µου ἁγίασε, Σωτήρα µου καί ἀξιώσέ µε νά πλησιάσω τά φρικτά Σου Μυστήρια, χωρίς νά κατακριθῶ.

7 Παίρνοντας, Χριστέ µου τά ἅγια Σου Μυστήρια, ἄς ἀποξενωθῶ ἀπό τά πάθη µου, ἄς ἀποκτήσω πιό πολλή Χάρη κι ἄς ἐξασφαλίσω ἔτσι τήν αἰώνια ζωή. Χριστέ µου, ἅγιε Λόγε τοῦ Θεοῦ, ἁγίασε τό σῶµα καί τήν ψυχή µου, τώρα πού πλησιάζω τά θεῖα Σου Μυστήρια, µέ τίς προσευχές τῆς ἁγίας Μητέρας Σου. Μή µέ περιφρονήσεις, Χριστέ µου, τόν ἄ- θλιο τώρα πού θά λάβω τόν Οὐράνιον Αρτο, τό Σῶµα Σου καί τό θεϊκό Σου Αἷµα ἡ µετάληψη τῶν ἀχράντων καί φρικτῶν Σου Μυστηρίων, εσπότη µου, ἄς µή γίνει σέ µένα τόν ἄθλιο αἰτία νά κατακριθῶ. Αντίθετα ἄς µοῦ προσφέρει ζωή αἰώνια καί ἀθάνατη. Η µετάληψη τῶν ἀθανάτων Μυστηρίων Σου, Χριστέ µου, ἄς γίνει σέ µένα πηγή ἀγαθῶν, ἄς µέ φωτίσει, ἄς µοῦ χαρίσει ζωή, ἄς µέ καταστήσει ἄτρωτον στίς ἐπιθέσεις τῶν παθῶν, καί ἄς γίνει αἰτία ὥστε νά προκόψω καί νά ἐπιδοθῶ στίς θεῖες ἀρετές γιά νά δοξάζω πάντα Εσένα, µόνε ἀγαθέ Θεέ.

8 Εἴθε νά λυτρωθῶ ἀπό τά πάθη µου, τούς ἐχθρούς µου καί ἀπό κάθε ἀνάγκη καί θλίψη, τώρα πού µέ τρόµο ἀλλά καί λαχτάρα µεγάλη καί εὐλαβεια προσέρχοµαι στά ἀθάνατα καί θεῖα Σου Μυστήρια καί Σοῦ ψάλλω ἄς εἶσαι εὐλογηµένος ὁ Θεός τῶν πατέρων µας. Παναγία µου, εὐλογηµένη ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ, πού µέ τρόπο ἀνερµήνευτο καί ἀ- κατάληπτο γέννησες τό Σωτήρα Χριστό. Εσένα παρακαλῶ τώρα ὁ δοῦλος Σου. Εσένα τήν καθαρή ἐγώ ὁ ἀκάθαρτος τώρα πού πρόκειται νά κοινωνήσω, καθάρισέ µε ἀπό κάθε µολυσµό τοῦ σώµατος καί τῆς ψυχῆς µου. Αξίωσέ µε, Χριστέ µου νά κοινωνήσω τά οὐράνια καί φρικτά Σου Μυστήρια καί νά πάρω κι ἐγώ µέρος στό Μυστικό Σου εῖπνο ἄλλην ἐλπίδα ἐκτός ἀπό Σένα τό Θεό καί Σωτήρα µου δέν ἔχω. Κατέφυγα, Σωτήρα µου, κάτω ἀπ τή σκέπη τῆς εὐσπλαχνίας Σου καί µέ θεῖο φόβο Σοῦ φωνάζω καί Σέ παρακαλῶ µεῖνε µαζί µου κι ἐγώ µαζί Σου, ὅπως τό εἶπες γιατί νά! µέ ἐµπιστοσύνη στήν ἀγάπη Σου τρώγω τό Σῶ- µα Σου καί πίνω ό Αἷµα Σου.

9 Φοβοῦµαι µήπως τώρα πού θά δεχτῶ τήν ἴδια τή φωτιά καῶ ὅπως τό κερί καί τό ξερό χορτάρι. Αλήθεια πόσο φρικτό Μυστήριο! πόση ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ! Πῶς ἐγώ πού εἶµαι πλασµένος ἀπό πηλό δέχοµαι τό θεϊκό Σῶµα καί Αἷµα καί γίνοµαι ἀθάνατος! Γεµᾶτος καλωσύνη εἶναι ὁ Κύριος. Γευθῆτε καί θά τό διαπιστώσετε. Αφοῦ γιά τή σωτηρία µας ἔγινε ἄνθρωπος καί πρόσφερε µιά φορά τήν ὑπέρτατη θυσία στόν Οὐράνιο Πατέρα Του, ἀπό τότε πάντοτε σέ κάθε θεία λειτουργία θυσιάζεται καί ἁγιάζει ὅσους κοινωνοῦν. Ας ἁγιασθεῖ ἡ ψυχή καί τό σῶµα µου, ἄς φωτισθῶ, έσποτα, ἄς σωθῶ, ἄς γίνω κατοικία Σου µέ τή µετάληψη τῶν ἱερῶν Σου Μυστηρίων. Μέσα στήν καρδιά µου ἄς βρίσκεσαι µόνο Σύ, Χριστέ µου, µέ τόν Πατέρα καί τό Αγιο Πνεῦµα, πανάγαθε Εὐεργέτη µου. Τό Σῶµα Σου καί τό Αἷµα Σου Σωτήρα µου τό πολυτιµότατο σάν φωτιά ἄς κάψουν τίς ἁ- µαρτίες µου καί τ ἀγκάθια τῶν παθῶν µου κι ἄς γίνουν φῶς γιά νά µέ φωτίζουν πάντοτε νά προσκυνῶ Εσένα σάν Θεό µου. Θεοτοκίον.

10 Απ τά ἀγνά Σου Αἵµατα πῆρε Σῶµα ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Γι αὐτό καί σέ ὑµνοῦν ὅλες οἱ γενέες, Παναγία µου. Καί τά πλήθη τῶν Αγγέλων σέ δοξάζουν γιατί χάρις σ ἔσένα εἶδαν τόν Κύριον τοῦ κόσµου, νά παίρνει τήν ἀνθρώπινη φύση γιά τή σωτηρία µας. * * * Μετά λέγε τό Τρισάγιον όξα... καί νῦν...παναγία Τριάς...Κύριε ἐλέησον (γ') ό- ξα... καί νῦν... ὅτι σοῦ ἐστίν ἡ βασιλεία... καί τά λοιπά τοῦ Αποδείπνου. ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ Τό πρωΐ τῆς ἄλλης µέρας. Τό Τρισάγιο... όξα... καί νῦν... Παναγία Τριάς... Κύριε, λέ- ησον (γ') όξα... καί νῦν... Πάτερ ἡµῶν... Οτι σοῦ ἐστίν...κύριε, ἐλέησον ιβ'. όξα... καί νῦν... εῦτε προσκυνήσωµεν... (γ') καί τούς πιό κάτω ψαλµούς. Ψαλµός 22ος. Ο Θεός εἶναι πού προνοεῖ γιά µέ- να καί ποτέ δέ θά µοῦ λείψει τίποτα. Μέ ἔφερε νά κατοικήσω σέ µέρη εὔφορα καί χλοερά. Μέ διατρέφει κοντά σέ δροσερές πηγές, πού ἀ- ναπαύουν τήν ψυχή καί τό σῶµα µου. Μέ ὀ- δήγησε στό δρόµο τῆς ἀρετῆς καί τῆς δικαι-

11 οσύνης, ἀπό τή µεγάλη Του ἀγάπη, γιά τήν ὁποία δοξάζεται τό ὄνοµά Του. Αν ποτέ Θεέ µου, χρειαστεῖ νά περάσω µέσα ἀπό τόπους σκοτεινούς καί θανατηφόρους, οὔτε καί τότε θά φοβηθῶ τίποτε, γιατί Σύ εἶσαι µαζί µου. Η δύναµη πού µοῦ δίνει ἡ πίστη µου σέ Σένα, πού τήν Χρησιµοποιῶ σάν ὅπλο καί σάν ὁδηγό, αὐτή µέ παρηγορεῖ σέ κάθε δύσκολη περίσταση καί ἀπ αὐτή παίρνω κουράγιο. Εχεις γιά µένα ἑτοιµάσει πλούσιο Τραπέζι, ἀκριβῶς µπροστά στά µάτια τῶν ἐ- χθρῶν µου, πού ἀποροῦν γιά τήν τιµή πού κάνεις σέ µένα. Αλειψες τό κεφάλι µου µέ ἁ- γιασµένο λάδι, καί µέ κερνᾶς ποτῆρι µέ µεθυστικό ἄριστο κρασί. Καί ἐπί πλέον τό ἐνδιαφέρον Σου γιά µένα θά µέ κυνηγᾶ σ ὅλη µου τή ζωή. Μέχρις ὅτου ἀξιωθῶ νά κατοικῶ αἰώνια στόν οἶκο τοῦ Κυρίου µου. Ψαλµός 23ος Στήν ἐξουσία τοῦ Κυρίου µου ἀνήκει ὅλη ἡ γῆ καί ὁ,τι γεµίζει ἡ οίκουµένη ὁλόκληρη καί ὅσοι κατοικοῦν πάνω σ αὐτήν. Γιατί ὁ Κύριος εἶναι πού τή θεµελίωσε πάνω στή θάλασσα καί τή στερέωσε πάνω στά ποτάµια. Ποιός µπορεῖ, πιός εἶναι ἄξιος ν ἀνέβει πάνω στό βουνό τοῦ Κυρίου, καί ποιός µέ καθαρή

12 καρδιά µπορεῖ νά σταθεῖ στόν ἅγιο τόπο Του ( Μόνον ὅποιος ἔχει καθαρά ἀπό ἀδικίες τά χέρια, του ὁποίου ἡ καρδιά εἶναι µακριά ἀπό κάθε πονηρία, πού δέν ἀσχολήθηκε ποτέ µέ µάταια πράγµατα καί πού ποτέ δέν ὀρκίστηκε δόλια, γιά νά ἐξαπατἠσει τόν ἀδελφό του. Αὐτός θά εὐλογηθεῖ ἀπό τό Θεό καί θά ἐλεηθεῖ ἀπό τόν Κύριο καί Σωτήρα. Αὐτοί ὅλοι ἀ- ποτελοῦν τή γενιά ἐκείνων πού ἐπιζητοῦν συνέχεια τήν παρουσία καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ Ιακώβ. Οἱ ἄρχοντες ἀνοίξετε τίς πύλες. Οσες πύλες παραµένετε αἰώνιες ἀνοίξετε διάπλατα, γιά νά περάσει ὁ βασιλιάς τῆς δόξης. Ποιός εἶναι αὐτός ὁ βασιλιάς τῆς δόξης ( Εἶναι ὁ Κύριος ὁ πανίσχυρος καί κυρίαρχος, ὁ δυνατός σέ πολέµους. Ανοίξετε τίς πύλες οἱ ἄρχοντες, καί µεγαλώσετε πύλες αἰώνιες, γιά νά περάσει ὁ βασιλιάς τῆς δόξης. Ποιός εἶν αὐτός ὁ βασιλιάς τῆς δόξης ὁ Κύριος τῶν Αγγελικῶν δυνάµεων, αὐτός εἶναι ὁ βασιλιάς τῆς δόξης. Ψαλµός 115 Εχω πιστέψει στό Θεό, γι αὐτό καί τώρα µιλῶ γιά τίς εὐεργεσίες Του. Πιό µπροστά ὅ- µως ταπεινώθηκα πολύ. Καί εἶπα ὅταν ἀπ τίς ταλαιπωρίες εἶχα ζαλιστεῖ κάθε ἄνθρωπος εἶ-

13 ναι ψεύστης. Τί µπορῶ ἐγώ ν ἀνταποδώσω στόν Κύριό µου, σάν ἀντάλαγµα γιά τίς εὐεργεσίες Του. Μόνο µέ τό νά πάρω ποτήρι ἀ- ναµνηστικό τῆς σωτηρίας µου καί νά ἐπικαλεστῶ τό ὄνοµα τοῦ Κυρίου µου. Τίς εὐχαριστίες µου πρός τό Θεό θά τίς ἀναπέµψω µπροστά σ ὅλο τό λαό Του. Ο θάνατος τῶν ἁγίων εἶναι πολύτιµος µπροστά στά µάτια τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ τούς χαρίζει τήν αἰωνιότητα. Κύριέ µου, εἶµαι δοῦλος Σου ἐ- σύ εἶσαι πού µέ ἐλευθέρωσες ἀπό τά βάσανα. Γι αὐτό καί ἐγώ τώρα θά Σοῦ προσφέρω θυσία εὐχαριστίας καί θά ἐπικαλεστῶ τό ὄνο- µά Σου. Τίς εὐχαριστίες µου πρός τό Θεό θά τίς ἀναπέµψω µπροστά σ ὅλο τό λαό Του, στίς αὐλές τοῦ οἴκου Του, πού βρίσκεται στό µέσο σου Ιερουσαλήµ. όξα Πατρί... Καί νῦν... Αλληλούϊα ( γ ) Κύριε, ἐλέησον (γ') καί τά τροπάρια. Κύριε, πού γεννήθηκες ἀπ τήν Παρθένο Μαρία, παράβλεψε καί συγχώρεσε τίς ἁµαρτίες µου καί καθάρισε τήν καρδιά µου, κάνοντάς την ναό, ἄξιο νά δεχτεῖ τό Αχραντο Σῶµα καί Αἶµα Σου. Η µακροθυµία Σου καί ἡ

14 ἀγάπη Σου, Χριστέ µου, δέν µποροῦν νά µετρηθοῦν λοιπόν, µή µέ διώξεις ντροπιασµένο, µακρυά ἀπ τό φῶς τοῦ προσώπο Σου. Αλήθεια! µέ τί θράσος ὁ ἀνάξιος θά κοινωνήσω τά Μυστήριά Σου; Αν τολµήσω νά πλησιάσω µέ τούς ἄξιους πιστούς Σου, τό λερωµένο ἔνδυµα τῆς ψυχῆς µου θά µέ ἐ- λέγξει γιατί δέ θά εἶναι κατάλληλο, ὥστε νά παρουσιαστῶ κι ἐγώ στό Μυστικό Σου δεῖπνο, καί νά προσθέσω ἔτσι καινούργιες ἁ- µαρτίες στήν ἤδη βεβαρηµένη ψυχή µου. Γι αὐτό Χριστέ µου, Σέ παρακαλῶ, καθάρισε τήν ψυχή µου ἀπό κάθε βρωµιά καί σῶσε µε, σάν φιλάνθρωπος πού εἶσαι. Θεοτοκίον Αµέτρητες εἶναι οἱ ἁµαρτίες µου, Θεοτόκε ἀγνή καταφεύγω, λοιπόν, σέ σένα τώρα πού ἔχω ἀνάγκη σωτηρίας. Επίσκεψε τήν ἄρρωστη ψυχή µου, καί παρακάλεσε τόν Υἱοόν σου καί Θεό µας, µόνη εὐλογηµένη Παναγία, νά µοῦ δώσει συγχώρεση σ ὅσα φοβερά ἔχω διαπράξει. Τό πιό κάτω τροπάριο διαβάζεται τή Μ. Πέµτη.

15 Οταν, Χριστέ µου, οἱ ἔνδοξοι µαθητές Σου, τό βράδυ τοῦ Μυστικοῦ είπνου, φωτίζονταν ἀπό τήν ἄκραν ταπείνωσή Σου, ὅταν τούς ἔπλενες τά πόδια, τότε ὁ ἀσεβής Ιούδας σκοτιζόταν ἀπό τήν ἀρρώστεια τῆς φυλαργυρίας. Καί παραδίνει γιά τριάντα ἀργύρια ἐσένα τό δίκαιο Κριτή σέ κριτές ἀδίκους καί παράνοµους νά Σέ κρίνουν. Βλέπε, λοιπόν, κι ἐσύ, πού ἀγαπᾶς τά χρήµατα αὐτόν πού ἀκριβῶς γι αὐτά κρεµάστηκε ἀ- πόφευγε νά γίνεται ἡ ψυχή σου ἀχόρταγη σάν τοῦ Ιούδα, πού τόλµησε νά διαπράξει τόσο ἄσχηµα πράγµατα ἐναντίον τοῦ δασκάλου του. Κύριε ἄς εἶναι δοξασµένο τό ὄνοµά Σου πάντοτε καί πρός ὅλους ἐπιδεικνύεις τήν ἀγάπη Σου. Μετά ἀπό αὐτά λέγε τό, Κύριε, ἐλέησον 40 φορές, κάµε ὅσες µετάνοιες µπορεῖς καί ἀµέ- σως τίς ἑπόµενες εὐχές. ιδακτικοί στίχοι γιά τό πῶς πρέπει νά προσέρχεσαι στή Θεία Κοινωνία. Τώρα, ἄνθρωπε πού πρόκειται νά λάβεις τό Σῶµα τοῦ εσπότη σου, πλήσίασε µέ φόβο, µήπως καεῖς, γιατί εἶναι φωτιά. Πρίν

16 δέ τολµήσεις νά πιεῖς τό θεϊκό Αἷµα καί νά συµµετάσχεις στή Θ. Εὐχαριστία, πρῶτα νά συµφιλιωθεῖς µ ὅσους σ ἔχουν ἀδικήσει, καί µετά µέ ἐµπιστοσύνη στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ λάβε τροφή µυστική καί οὐράνια. Εὐχή α' τοῦ Μ. Βασιλείου έσποτα Κύριε Ιησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός µας ἀπ τόν ὁποῖον πηγάζει ἡ ζωή καί ἡ ἀθανασία, πού δηµιούργησες ὅλον τόν ὁρατό καί ἀόρατο κόσµο, ὁ Υἱός τοῦ ἀνάρχου Πατρός, πού σάν κι Αὐτόν δέν ἔ- χεις καί Σύ οὕτε ἀρχή, πού γιά τήν πολλή Σου ἀγάπη, τίς τελευταῖες µέρες (τῆς Π. ιαθήκης) ἔγινες ἄνθρωπος, σταυρώθηκες καί θυσιάστηκες γιά µᾶς τούς ἀχάριστους καί ἀ- γνώµονες, πού µέ τό δικό Σου Αἷµα ἔδωκες καινούργια ζωή στή φθαρµένη ἀπό τήν ἁ- µαρτία ἀνθρωπότητα ἐσύ ἀθάνατε βασιλά δέξου καί τή δική µου µετάνοια, καί ἄκουσέ µε καί πρόσεξε τίς προσευχές µου. Γιατί, Κύριε, ἁµάρτησα, ἁµάρτησα πρός τόν οὐρανό καί σέ Σένα τόν ἴδιο, καί δέν εἶµαι ἄξιος νά στρέψω τό βλέµµα µου στή µεγάλη σου δόξα. Γιατί, µέ τό νά παραβῶ τίς ἐντολές Σου καί νά παρακούσω τίς προσταγές Σου ἔ- χω ἐξοργήσει τή θεία Σου ἀγάπη. Αλλά Σύ,

17 Χριστέ µου, πού εἶσαι ἀνεξίκακος καί γεµᾶτος εὐσπλαχνία καί ἀγάπη, δέ µέ ἄφησες νά χαθῶ µαζί µέ τά ἁµαρτήµατά µου, περιµένοντας πάντα τή µέρα πού θά ἐπιστρέψω πάλιν κοντά Σου. Γιατί, Σύ φιλάνθρωπε Θεέ, εἶπες διά µέσου τοῦ προφήτου Σου (δέ θέλω τό θάνατο τοῦ ἁµαρτωλοῦ ἀλλά τήν ἐπιστροφή καί σωτηρία του. ι- ότι δέν ἐπιθυµεῖς νά χαθεῖ ὁ ἄνθρωπος πού εἶναι δικό Σου δηµιούργηµα, οὔτε χαίρεσαι ὅταν χάνονται ἄνθρωποι ἀπ τίς ἅµαρτίες τους ἀλλά θέλεις ὅλοι νά σωθοῦν καί νά γνωρίσουν τήν ἀλήθεια. Γι αὐτό κι ἐγώ ἄν καί δέν εἶµαι ἄξιος οὔτε γιά τόν οὐρανό οὔτε καί γιά τή γῆ, ἀλλ οὔτε καί γι αὐτήν τήν πρόσκαιρη ζωή. Αφοῦ ὑπέταξα καί ὑποδούλωσα ὁλόκληρο τόν ἑαυτό µου στήν ἁµαρτία καί τίς ἡδονές καί ἀµαύρωσα τήν εἰκόνα Σου, ἐ- πειδή ὅµως ἐξακολουθῶ νά ἔχω συναίσθηση ὅτι εἶµαι δικό Σου δηµιούργηµα δέν ἀπελπίζοµαι ὁ ἄθλιος γιά τή δική µου σωτηρία, καί µέ θάρρος στήν ἀµέτρητη ἀγάπη Σου προσέρχοµαι στή Θ. Εὐχαριστία. έξου, λοιπόν, κι ἐµένα, φιλάνθρωπε Κύριε, ὅπως δέχτηκες τήν πόρνη, τό ληστή, τόν Τελώνη καί τόν Ασωτο καί ἐλάφρωσέ µε ἀπό τό βαρύ φορτίο

18 τῶν ἁµαρτιῶν µου. Σύ πού σηκώνεις τίς ἁ- µαρτίες ὅλου τοῦ κόσµου καί γιατρεύεις τίς ἀνθρώπινες ἀδυνα-µίες πού προκαλεῖς κοντά Σου καί ξεκουράζεις ὅλους τούς κουρασµένους καί ἀποκαµωµένους ἀπ τήν ἁµαρτία πού δέν ἦλθες στόν κόσµο γιά νά καλέσεις τούς δικαίους νά µετανοήσουν ἀλλα τούς ἁ- µαρτωλούς καθάρισόν µε ἀπό κάθε µολυσµό τοῦ σώµατος καί τῆς ψυχῆς µου καί δίδαξέ µε νά ζῶ ἅγια ζωή καί µέ θεῖο φόβο. Ετσι µέ ἤρεµη καί καθαρή συνείδηση νά δεχτῶ τ ἅ- για Μυστήριά Σου καί νά γίνω ἕνα µέ τό ἅγιο Σῶµα καί Αἷµα σου καί νά ἔχω ἐσένα νά κατοικεῖς καί νά παραµένεις µέσα µου, µέ τόν Πατέρα καί τό Αγιο Πνεῦµα Σου. Ναί Κύριε Ιησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός µου ἄς µή µοῦ προσθέσει καινούργια ἁµαρτία ἡ µετάληψη τῶν ζωηφόρων Μυστηρίων Σου, κι οὔτε νά γίνω ψυχικά καί σωµατικά ἀσθενής, ἐπειδή κοινώνησα ἀνάξια τά Τίµια ῶρα Σου. Αντίθετα, βοήθα µε, ὥστε µέχρι τήν τελευταία µου ἀ- ναπνοή νά δέχοµαι χωρίς κατάκριση τά Αγια ῶρα Σου, ὥστε τό Αγιον Πνεῦµα νά εἶναι πάντοτε µαζί µου, νά τά ἔχω πολύτιµα ἐφόδια γιά τήν αἰώνια ζωή καί νά µπορέσω ἔτσι νά κάνω µιά καλόδεχτη ἀπολογία στό φοβερό

19 Σου καί οὐράνιο δικαστήριο. Γιά νά κερδίσω κι ἐγώ µαζί µ ὅλους τούς ἐκλεκτούς Σου τήν ἀπόλαυση τῶν αἰώνίων ἀγαθών Σου, πού ἑτοίµασες γιά ὅσους ἀγαποῦν, Χριστέ µου, ἀπ τούς ὁποίους καί διαρκῶς δοξάζεσαι στούς αἰῶνες. Αµήν. Εὐχή β' Τοῦ αὐτοῦ. Ξέρω Κύριε, πώς κοινωνῶ τό ἄχ-ραντο Σῶµα Σου καί τό τίµιο Αἷµα Σου χωρίς νά εἶ- µαι ἄξιος. Αναγνωρίζω πώς µέ τρόπο ἔνοχο καί ἁµαρτωλό τρώγω καί πίνω, χωρίς νά συνειδητοποιῶ ὅτι αὐτά πού κοινωνῶ εἶ ναι τό Σῶµα καί τό Αἷµα τοῦ Χριστοῦ καί Θεοῦ µου. Οµως µέ ἐµπιστοσύνη στήν καλωσύνη Σου πλησιάζω Σ Σένα πού εἶπες ὅποιος τρώει τή σάρκα µου καί πίνει τό Αἷµα µου µένει µέσα µου καί ἐγώ µαζί του. Λυπήσου µε, λοιπόν, Κύριε, καί µή µέ τιµωρήσεις παραδειγµατικά, τόν ἁµαρτωλό, ἀλλά δεῖξε καί σέ µένα τήν ἀγάπη Σου. Καί ἄς συντελέσουν τοῦτα τά Αγια στή θεραπεία καί στόν καθαρισµό καί τό φωτισµό καί τήν προφύλαξη καί τή σωτηρία καί τόν ἁγιασµό τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώµατός µου. Γιά ν ἀποµακρυνθεῖ ἀπό µένα κάθε πονηρή σκέψη καί πράξη καί διαβολική ἐνέργεια πού ξεκινᾶ ἀπό τή σκέψη

20 µου καί γίνεται ἐργο ἀπό τά µέλη τοῦ σώµατός µου. Γιά νά ἔχω θάρρος νά σέ ὁµολογῶ καί θερµά νά σ ἀγαπῶ. Γιά νά τηρῶ τίς ἐ- ντολές Σου. Γιά νά φωτιστῶ ἀπ τό Αγιο Πνεῦµα. Γιά νά ἔχω ἐφόδια γιά τήν αἰώνια ζωή καί νά κάνω καλόδεχτη ἀπολογία στό φοβερό καί οὐράνιο θυσιαστήριό Σου Κύριε ἄς µήν ἁµαρτήσω κοινωνόντας ἀνάξια καί ἄς µήν κατακριθῶ. Εὐχή γ' Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόµου. Κύριε καί Θεέ µου, γνωρίζω πώς δέν εἶµαι ἄξιος οὔτε καί ἱκανός, γιά ἔλθεις καί νά κατοικήσεις στήν ψυχή µου, γιατί ἔχει πιά ἐρη- µωθεῖ καί καταστραφεῖ καί δέ θά µπορέσεις νά βρεῖς µέρος κατάλληλο νά µείνεις. Αλλά ὅπως ταπεινώθηκες καί κατέβηκες ἀπό τόν οὐρανό στή γῆ γιά µᾶς, ἔτσι καί τώρα ἔλα στά µέτρα τῆς δικῆς µου ταπείνωσης. Καί ὅ- πως καταδέχτηκες σάν Βρέφος νά τοποθετηθεῖς σέ σπηλιά καί φάτνη ἀλόγων, ἔτσι καταδέξου νά ἔλθεις στή φάτνη καί τῆς δικῆς µου ἀσυλλόγιστης ψυχῆς καί νά µπεῖς στό µολυσµένο ἀπ τίς ἁµαρτίες σῶµα µου. Καί ὅπως δέ θεώρησες ἀνάξιό Σου νά µπεῖς καί νά δειπνήσεις µέ ἁµαρτωλούς στό σπίτι

21 τοῦ λεπροῦ Σίµωνα, ἔτσι καταδέξου νά µπεῖς καί στό σπίτι τῆς ταπεινῆς µου ψυχῆς τοῦ λεπροῦ πνευµατικά καί ἁµαρτωλοῦ. Καί ὅ- πως δέν ἔδιωξες µακρυά Σου τήν ὅµοια µ µένα ἁµαρτωλή γυναῖκα, ὅταν Σέ πλησίασε καί Σέ ἄγγιξε, ἔτσι λυπήσου καί µένα τόν ἁ- µαρτωλό, τώρα πού Σέ πλησιάζω καί Σ ἀγγίζω. Κι ὅπως δέ σιχάθηκες τό ἀκάθαρτο καί ἁµαρτωλό στόµα της πού Σέ φιλοῦσε, οὔτε καί τό δικό µου στόµα νά σιχαθεῖς, κι ἄς εἶναι πιό ἀκάθαρτο καί ἁµαρτωλό ἀπ τό δικό της, οὔτε τά σιχαµερά καί βρωµερά χείλη µου, οὔτε καί τήν πολύ ἀκάθαρτη γλῶσσα µου. Αλλά ἄς γίνει τό Πανάγιο Σου Σῶµα καί τό πολύτιµό Σου Αἶµα, πυρωµένο κάρβουνο, πού θά µέ ἁγιάσει, θά µέ φωτίσει καί θά δώσει καινούργια δύναµη στήν ταπεινή µου ψυχή καί στό Σῶµα µου. πού θά µέ ἀνακουφίσει ἀπό τό βάρος τῶν πολλῶν µου ἁµαρτηµάτων. Πού θά µέ προφυλάξει ἀπό κάθε ἐνέργεια σατανική. Πού θά διώξει µακρυά µου καί θά µέ ἐµποδίζει νά ὑποκύπτω σέ φαῦλες καί πονηρές συνήθειες. Πού θά ἀπονεκρώσει τά πάθη µου. Πού θά µέ παρακινήσει στήν πρόθυµη ἐκτέλεση τῶν ἐντολῶν Σου. Πού θά µοῦ προσθέσει ἀπό τή Θεία Σου Χάρη καί θά

22 µέ κάνει πολίτη τῆς βασιλείας Σου. Γιατί, Χριστέ µου, Σέ πλησιάζω τώρα, ὄχι ἀπό καταφρόνηση πρός τά Τίµια ῶρα Σου, ἀλλά γιατί ἔχω ἐµπιστοσύνη στήν ἀνείπωτη ἀγάπη Σου γιά µένα καί γιά νά µή µέ κατασπαράξει ὁ νοητός λύκος, ὁ σατανᾶς, µένοντας µακρυά ἀπό Σένα καί τά Μυστήριά Σου. Γι αὐτό Σέ παρακαλῶ ἐπειδή έσποτα Κύριε, εἶσαι ὁ µόνος πραγµατικά Αγιος. Εσύ ἁγίασέ µου τήν ψυχή καί τό σῶµα, τή σκέψη καί τήν καρδιά µου, τούς νεφρούς καί τά σπλάχνα µου, καί ἐξ ὁλοκλήρου ἀνανέωσέ µε καί ρίζωσε βαθειά τό θεῖο Σου φόβο σ ὅλα µου τά µέλη, ὥστε ὁ ἁγιασµός Σου νά εἶναι παντοτεινός. Καί γίνε µου βοηθός καί προστάτης κυβερνώντας τή ζωή µου µέ εἰρήνη, καί ἀξι- ώνοντάς µε, νά σταθῶ στά δεξιά Σου κατά τή ευτέρα Παρουσία Σου µαζί µέ τούς ἁγίους Σου µέ τίς εὐχές τῆς καί πρεσβεῖες Τῆς Πανα-γίας Σου Μητέρας τῶν ἀΰλων καί ἁγίων Αγγελικῶν υνάµεων καί ὅλων τῶν ἁγίων σου ὅσοι σ ἔχουν εὐαρεστήσει διά µέσου τῶν αἰώνων. Αµήν. Εὐχή δ'τοῦ ἰδίου έν εἶµαι ἱκανός Χριστέ µου, ὥστε νά ἔλθεις καί νά κατοικήσεις κάτω ἀπ τή στέγη

23 τῆς ψυχῆς µου. Αλλά ἐπειδή Εσύ, σάν φιλάνθρωπος, θέλεις νά κατοικήσεις µέσα µου, γι αὐτό καί ἐγώ µέ θάρρος Σέ πλησιάζω. Μέ προσκαλεῖς νά ἀνοίξω διάπλατα τίς πόρτες τῆς ψυχῆς µου πού Σύ µόνος δηµιούργησες, καί εἰσέρχεσαι µέ πολλήν ἀγάπη, ὅπως ἁρµόζει στή θεία Σου φύση. Εἰσέρχεσαι καί φωτίζεις ἀµέσως τή σκοτισµένη µου σκέψη. Πιστεύω ὅτι αὐτό καί τώρα θά κάνεις. Γιατί οὔτε τήν πόρνη ἀπέφυγες, πού Σέ πλησίασε µέ δάκρυα µετάνοιας, οὔτε ἀποµάκρυνες τό µετανοηµένο Τελώνη, οὔτε ἔδιωξες τό ληστή, ὅταν ἀντελήφθηκε τή φύση τῆς βασιλείας Σου, οὕτε ἐγκατέλειψες τό διώκτη Σου Παῦλο ὅταν µετάνοιωσε. Αντίθετα, ὅλους ὅ- σους Σέ πλησίασαν µετανοιωµένοι εἰλικρινά, ὅλους τούς ἔβαλες στήν ὁµάδα τῶν φίλων Σου. Σύ πού εἶσαι ὁ µόνος πού εὐλογεῖται καί δοξολογεῖται στήν ἀπέραντη αἰωνιότητα. Εὐχή ε' τοῦ ἰδίου Κύριε Ιησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός µου, λυπήσουµε καί συγχώρεσε τά σφάλ-µατά µου καί τά ἁµαρτήµατά µου, τοῦ ἁµαρτωλοῦ, ἄθλιου καί ἀνάξιου δούλου Σου, ὅσα ἔχω κάνει ἀπό τά νεανικά µου χρόνια µέχρι τῆς τωρινῆς ἠ-

24 µέρας καί ὥρας, εἴτε γνωρίζοντας ὅτι ἁµαρτάνω εἴτε ὄχι. εἴτε ἁµάρτησα µέ λόγια ἤ µέ ἔργα, εἴτε µέ ἐνθυµήµατα, εἴτε µέ σκέψεις,εἴτε µέ σχέδια ἁµαρτωλά καί µέ ὅλες µου γενικά τίς αἰσθήσεις. Καί µέ τίς προσευχές τῆς Πάναγνης καί Αειπάρθενης Μαρίας τῆς Μητέρας Σου, πού Σέ γέννησε µέ θεϊκή δύναµη χωρίς τή µεσολάβηση ἀνδρός, καί πού εἶναι ἡ µοναδική µου καί σίγουρη ἐλπίδα, προστασία καί σωτηρία µου, ἀξίωσέ µε χωρίς κατακριση νά κοινωνήσω τά θεῖα Σου καί ἄ- χραντα καί ἀθάνατα καί ζωοποιά καί φρικτά Μυστήρια, γιά νά συγχωρεθοῦν οἱ ἁµαρτίες µου καί ν ἀποχτήσω τήν αἰώνια ζωή. Γιά νά ἁγιαστῶ καί νά φωτιστῶ καί νά πάρω δύνα- µη, γιατρειά καί ὑγεία, ψυχική καί σωµατική. Γιά νά ἐξαλειφθοῦν καί νά ἀφανιστοῦν ἐντελῶς οἱ πονηροί λογισµοί µου, καί οἱ ἐπιθυµίες, οἱ προλήψεις καί οἱ νυχτερινοί πειρασµοί µου καθώς καί τά πονηρά καί σκοτεινά πνεύ- µατα, πού τούς προκαλοῦν. Γιατί σέ Σένα ἀ- νήκει ἡ βασιλεία καί ἠ δύναµη καί ἡ δοξολογία καί ἠ τιµή καί ἡ προσκύνηση µαζί µέ τόν Πατέρα καί τό Αγιον Πνεῦµα, τώρα ἀλλά καί πάντοτε, στούς ἀναρίθµητους αἰῶνες. Α- µήν.

25 Εὐχή στ' Ιωάννου τοῦ αµασκηνοῦ. έσποτα Κύριε Ιησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός µας, πού εἶσαι ὁ µοναδικός πού ἔχεις τήν ἐ- ξουσία καί τή δυνατότητα νά συγχωρεῖς τίς ἁµαρτίες τῶν ἀνθρώπων, καί πού εἶσαι ἀγαθός καί φιλάνθρωπος, παράβλεψέ µου ὅλα τά ἁµαρτήµατα, πού ἔχω διαπράξει, εἴτε τά γνωρίζω εἴτε ὄχι, καί αξίωσέ µε χωρίς κατάκριση νά µεταλάβω τά θεῖα καί ἔνδοξα καί ἄ- χραντα καί ζωοποιά Σου Μυστήρια, χωρίς νά τιµωρηθῶ γι αὐτό µου τό θράσος, οὔτε νά προσθέσω καινούργιες ἁµαρτιες, ἀλλά γιά νά καθαριστῶ, νά ἁγιαστῶ, γιά νά γίνω πολίτης τῆς µελλοντικῆς Σου αἰώνιας ζωῆς καί βασιλείας. Η σηµερινή µου θεία Κοινωνία ἄς γίνει γιά µένα ἰσχυρό τεῖχος καί βοήθεια, ἄς κατατροπώσει τούς ἐχθρούς µου καί ἄς ἐ- ξαλείψει τά πολλά µου ἁµαρτήµατα. Γιατί Σύ εἶσαι ὁ Θεός τῆς εὐσπλαχνίας, τῆς συµπόνιας καί τῆς ἀγάπης, καί Σένα πάντοτε δοξολογοῦµε, µέ τόν Πατέρα καί τό ἅγιο Πνεῦµα, τώρα ἀλλά καί πάντοτε. Αµήν. Εὐχή ζ Συµεών τοῦ νέου Θεολόγου

26 Από χείλη λερωµένα// καί καρδιά σιχαµερή,// ἀπό γλῶσσα µολυσµένη// καί ἀκάθαρτη ψυχή// τήν παράκλησή µου δέξου // ὧ Χριστέ µου, τή θερµή. Καί χωρίς νά µ ἀποδιώξεις // γιά φερσίµατα καί λόγια. // Καί γιά τήν ἀδιαντροπιά µου, // βοήθα µε νά πῶ µέ θάρρος, // ὅσα ἔχω στήν καρδιά µου.// Κάλιον ὅµως δίδαξέ µε, // τί νά πῶ καί τί νά κάνω.// Εγώ ἔχω ἁµαρτήσει // πιό πολύ κι ἀπό τήν πόρνη // πού σάν ἔµαθε ποιός εἶσαι // ἀγοράζοντας τό µύρο / ἤλθε τολµηρά ν ἀλείψει / τά δικά Σου θεῖα πόδια// τοῦ ἀφέντη καί Θεοῦ µου. // Κι ὅπως κείνη δέ σιχάθης // ποὔρθε πρόθυµα κοντά Σου // ἔτσι καί ἐµένα Λόγε, // µή µ ἀφήσεις µακρυά Σου. // ός µου τά δικά Σου πόδια // νά τ ἀγγίξω, νά φιλήσω // καί µέ ποταµούς δακρύων, // τ ἀκριβώτερο τό µύρο, // νά ρθω τολµηρά ν ἀλείψω. // Μέ τό δάκρυ λεύκανέ µε, // πλύνε µε µ αὐτό Χριστέ µου, // διῶξε τ ἁµαρτή- µατά µου // καί συγνώµην χάρισέ µου. Ξέρεις τ ἀνοµήµατά µου, // βλέπεις καί τά τραύµατά µου // καί τό πλῆθος τῶν πληγῶν µου // καί τήν πίστη µου γνωρίζεις // καί τήν προθυµία βλέπεις

27 καί ἀκοῦς στούς στεναγµούς µου. Τίποτα δέ Σοῦ ξεφεύγει //Πλάστη µου καί Λυτρωτή µου, // κι οὔτε ἀκόµη µιά σταγόνα // τῶν δ- κρύων, ποὔν κρυφή µου. // Εῖµαι ἀδούλευτο λιθάρι // τό γνωρίζεις Πλαστουργέ µου, // καί µέ τή δική Σου Χάρη // περιµένω Σύ νά ἔλθεις, // τήν καρδιά µου νά σµιλέψεις. Στό βιβλίο Σου, Χριστέ µου, // ἡ Σοφία Σου ἔ- χει γράψει // ὅσες πράξεις ἔχω κάνει // ἤ στό µέλλον πού θά πράξω. // Τήν ταπείνωση γιά δές µου, // µά καί τήν προσπάθειά µου, // καί τά ἁµαρτήµατά µου // ξέγραψέ µου τα Θεέ µου. // Τήν καρδιά µου λεύκανέ µου, // ὥστε ἄξια καί µέ φόβο, // καί ψυχή ταπεινωµένη / νἄρθω καί νά µεταλάβω // ἀπ τἀ θεῖα Σου τά δῶρα, // ὅποιος µέσα του τά παίρνει // µέ αἰσθήµατα ἀγνά // ζωή παίρνει ἀπό Σένα, // γίνεται Θεός, Σωτήρα. // Γιατί, Σύ σαι πού τό εἶπες // Οποιος τρώει µου τή Σάρκα // καί τό Αἷµα µου τό πίνει // µέσα µου πάντα θά µένει // µέσα του θά µένω ἐγώ. Καί τά λόγια Σου εἶν ἀλήθεια! // Γιατί ὅποιος µέρος παίρνει // στά ούράνιά Σου Μυστήρια // µόνος πιά ποτέ δέ µένει, // ἀλλά ἔχει Σέ, Χριστέ µου, // πού σαι ὁ φωτεινός ὁ Ηλιος // πού φωτίζει τήν οἰκουµένη. // Γιά νά µή µο-

28 νάχος µένω // µακρυά Σου, Ζωοδότη, // ποὔσαι ἡ ἀναπνοή µου,// ἡ χαρά καί ἡ ζωή µου,// καί τοῦ κόσµου σωτηρία // νά γιατί Σέ πλησιάζω, // δακρυσµένος, ὅπως βλέπεις, // µέ ψυχή ταπεινωµένη, // κι ἱκετεύω νά µοῦ δώσεις // λύτρωση ἁµαρτιῶν µου// κι ἄξια νά κοινωνήσω // τά δικά Σου Ζωηφόρα // καί Πανάχραντα Μυστήρια. Γιά νά µένεις, ὅπως εἶπες, // µέσα µου, τοῦ παναθλίου.// Γιά νά µή µέ ξεπλανέψει // καί κοντά του νά µέ σύρει// κι ἀπ τἀ λόγια Σου τά θεῖα// πονηρά νά µέ µακρύνει// τῶν ἀνθρώπων ὁ ἐχθρός.// Νά γιατί µπροστά Σου πέφτω // καί θερµᾶ παρακαλῶ σε // ὅπως δέχτηκες µ ἀγάπη // τοῦ Ασώτου τή συγνώµη //καί τῆς πόρνης τή µετάνοια, // ἔτσι δέξε µε, Χριστέ µου,// πού εἶµαι ἄσωτος καί πόρνος, // τώρα πού Σέ πλησιάζω // µέ ταπείνωση ψυχῆς. // Οσες ἔπραξα, Σωτήρα, // ἁµαρτίες στή ζωή µου, // δέν τίς ἔπραξε κανένας. // Τοῦτο τό ἀναγνωρίζω // ὅπως καί τό παρακάτω // (ὅτι πλῆθος ἀνοµίας // δέ µπορεῖ νά ξεπεράσει// τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ µου, // πού χει σ ὅλους τούς ἀνθρώπους. // Η ἀγάπη Σου, Χριστέ µου // εἶναι λάδι θεϊκό //καθαρίζει καί φωτίζει// ὅλους ὅπους σ

29 ἀγαπᾶνε//καί φωτός παιδιά τούς κάνει // ὅ- µοιους µέ Σέ Θεέ µου! //δίνοντάς τους πολλή Χάρη. // Κι ὄχι µόνον ὅσα εἶπα. // Αλλά Σύ τοῦ κόσµου ὁ Πλάστης. // καταδέχεσαι εὐχαρίστως// νά µιλᾶς µέ τούς πιστούς Σου// σάν παλιός καλός τους φίλος. // Τί παράξενο, ἀ- λήθεια //τό Μυστήριο ἐτοῦτο!// π ὄχι µόνον οἱ ἀνθρῶποι // δέν µποροῦν νά καταλάβουν // µά κι οἱ ἄγγελοι ἀκόµη! // Σκέφτοµαι, ὅσα ἔ- χεις κάνει,//τά κρυφά καί φανερά, // γιά νά σώσεις τούς ἀνθρώπους // καί µετρώντας τα, Χριστέ µου,//παίρνω θάρρος καί φτερά. //Μέ χαρά µά καί µέ φόβο // πλησιάζω τή φωτιά Σου,//κι ὧ τί θαῦµα φοβερό!, //ἐνῶ εἶµαι ἀπό χορτάρι, // ἀντί ὁ δόλιος νά καῶ, // δροσιά παίρνω µ ἕνα τρόπο, //πού µ ἀνίκανος νά πῶ. // Καί στό νοῦ τή βάτο φέρω // τοῦ Θεόπτη Μωϋσῆ,// π ἄναβε καί δέν καιγόταν, / / τήν παλιά τήν ἐποχή. // Καί γι αὐτά, λοιπόν, Χριστέ µου, // τά πολλά πού µοῦ χαρίζεις // δέ θά πάψω στόν αἰώνα // νά δοξάζω Σε Θεέ µου! // Μέ ψυχή καί µέ αἰσθήσεις // ὅσο ζῶ καί θά ὑπάρχω, // ὕµνους πάντα θά ἀναπέµπω // στή µεγάλη Σου ἀγάπη, // πού γι αὐτή Σέ εὐλογοῦνε //καί οἱ ἄπειροι αἰῶνες.

30 Εὐχή η' Συµεών τοῦ Μεταφραστοῦ. Κύριε, Ιησοῦ Χριστέ µου, ὁ µόνος ἀναµάρτητος καί ἀγνότατος Κύριος µου, πού γιά τήν ἄπειρη ἀγάπη Σου ἔλαβες ὁλόκληρη τή δική µας φύση καί ἔγινες ἄνθρωπος ἀπό τά ἀγνά καί παρθενικά αἵµατα τῆς Παναγίας, πού Σέ κυοφόρησε µέ τρόπο ὑπερφυσικό, µέ πλούσια χάρη τοῦ Αγίου Πνεύµατος καί µέ τή θέληση τοῦ αἰώνιου Πατέρα Σου, πού εἶσαι ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ, ἡ εἰρήνη καί ἡ δύναµη, πού καταδέχτηκες νά ὑποφέρεις στή σάρκα πού προσέλαβες, τά σωτήρια πάθη, τό σταυρό, τά καρφιά, τή λόγχη, τό θάνατο, θανάτωσε τά σωµατικά πάθη πού θανατώνουν τήν ψυχή µου. Σύ πού µέ τήν ταφή Σου κυρίεψες καί γκρέµισες τά παλάτια τοῦ ἅδη, θάψε µέ τήν ταφόπετρα τῶν καλῶν µου σκέψεων κάθε πονηρό µου λογισµό, καί διασκόρπισε τά πονηρά πνεύµατα. Σύ πού µέ τή τριήµερη καί ζωηφόρο Ανάστασή Σου ἀνάστησες τόν προπάτορα Αδάµ καί µαζί µ αὐτόν τήν ἀνθρωπότητα, πού εχε βυθισθεῖ στήν ἁµαρτία, ἀνάστησε καί µένα, πού ἔχω ξεφύγει ἐξ αἰτίας τῶν ἁµαρτιῶν

31 ἀπό τό δρόµο τῶν ἐντολῶν Σου, δείχνοντάς µου τρόπους γιά νά µετανοήσω. Σύ, πού µέ τήν ἔνδοξον Ανάληψή Σου θέωσες τήν ἀνθρώπινη σάρκα πού ἔλαβες καί τή δόξασες µέ τό νά καθίσεις στά δεξιά τοῦ Πατέρα Σου, ἀξίωσέ µε µέ τή µετάληψη τῶν ἁγίων Σου Μυστηρίων νά βρεθῶ κι ἐγώ στά δεξιά Σου µαζί µέ τόν ὄµιλο τῶν σωσµένων. Σύ πού µέ τήν ἐπι-φοίτηση τοῦ παναγίου Πνεύ- µατος ἔκανες τούς ἅγιους µαθητές Σου σκεύη πολύτιµα, ἀνάδειξε καί µένα δοχεῖο κατάλληλο νά δεχτῶ τή χάρη τοῦ Πνεύµατός Σου. Σύ πού πρόκειται καί πάλιν νά ἔλθεις γι- ά νά κρίνεις µέ ἀπόλυτη δικαιοσύνη τήν οἰκουµένη, ἐπίτρεψε καί σέ µένα νά Σέ προϋπαντήσω πάνω στίς νεφέλες τοῦ οὐρανοῦ µ ὅλους τούς ἁγίους Σου, Σέ τό ηµιουργό µου. Ετσι ὥστε, πολίτης πιά τῆς οὐράνιας καί αἰώνιας βασιλείας Σου, νά δοξάζω καί νά ὑµνολογῶ ἀσταµάτητα Εσένα µαζί µέ τόν Αναρχο Πατέρα Σου καί τό Πανάγιο καί Αγαθό καί ζωοποιό Σου Πνεῦµα καί τώρα καί πάντοτε στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Αµήν. Εὐχή θ' Ιωάν. αµασκηνοῦ.

32 Στέκοµαι τώρα στίς πόρτες τοῦ ναοῦ Σου, Χριστέ µου, κι ὅµως ἐξακολουθῶ νά κυριεύοµαι ἀπό πονηρούς λογισµούς. Οµως Σύ Θεέ µου, πού δικαίωσες τόν Τελώνη, ἐλέησες τή Χαναναία καί ἄνοιξες στό ληστή τίς πύλες τοῦ Παραδείσου, δέξε µε κι ἐµένα τώρα πού Σέ πλησιάζω καί σ ἀγγίζω, ὅπως δέχτηκες τήν πόρνη καί τήν αἱµορροοῦσα. Τότε ἡ µέν αἱµορροοῦσα µόλις ἄγγιξε τήν ἄκρη τοῦ φορέµατός Σου εὔκολα γιατρεύτηκε, ἡ δέ πόρνη, µέ τό νά κρατήσει τ ἄχραντα πόδια Σου, κέρδισε τή συγνώµη γιά τίς ἁµαρτίες της. Κι ἐγώ τώρα ὁ ἐλεεινός, πού τολµῶ νά δεχτῶ ὁλόκληρο τό Σῶµα Σου, ἄς µήν κα- ῶ. Αλλά δέξε µε ὅπως δέχτηκες κι ἐκεῖνες καί καίγοντάς µου τίς ἁµαρτίες, φώτισε τόν ψυχικό µου κόσµο. Μέ τίς προσευχές τῆς µητέρας Σου, πού Σέ γέννησε Χωρίς τή µεσολάβιση ἀνδρός καί τῶν οὐρανίων ταγµάτων τῶν Αγγέλων. Γιατί, εἶσαι Κύριε, εὐλογηµένος στούς αἰῶνες. Αµήν. Εὐχή ι' Ιωάν. Χρυσοστόµου. Πιστεύω, Κύριε καί ὁµολογῶ ὅτι πραγµατικά Εσύ εἶσαι ὁ Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ Ζῶντος πού ἦλ-θες στόν κόσµο γιά νά

33 σώσεις τούς ἁµαρτωλούς, ἀπό τούς ὁποίους πρῶτος εἶµαι ἐγώ. Ακόµα πιστεύω ὅτι αὐτό πού θά κοινωνήσω τώρα εἶναι τό ἄχραντο Σῶµα Σου καί τό ἁµαρτήµατα πού ἔχω διαπράξει, εἴτε θεληµατικά εἴτε ὄχι, εἴτε ἁµάρτησα µέ λόγια ἤ µέ ἔργα,γνωρίζοντας αὐτό ἤ ὄχι. Καί ἀξίωσέ µε νά κοινωνήσω χωρίς κατάκριση τά ἄχραντα Μυστήριά Σου, γιά νά µοῦ συγχωρεθοῦν οἰ ἁµαρτίες καί νά ἀποκτήσω τήν αἰώνια ζωή. Αµήν. Πηγαίνοντας κάποιος νά κοινωνήσει νά λέει τά παρακάτω. Ιδού βαδίζω πρός τή Θεία κοινωνία. Πλάστη καί Θεέ µου. Μή µέ κάψεις, τώρα πού θά κοινωνήσω, γιατί τά Μυστήριά Σου εἶναι φωτιά πού καίει ὅσους κοινωνοῦν ἀνάξια. ἀλλά Σύ Χριστέ µου, καθάρισέ µε ἀπό κάθε στίγµα πού δηµιουργεῖ ἡ ἁµαρτία. Υἱέ Θεοῦ! δέξε µε σήµερα νά συµµετάσχω στό Μυστικό Σου εῖπνο ὅπως οἱ µαθητές σου. Καί Σοῦ ὐπόσχοµαι, Κύριε, ποτέ δέ θά προδώσω τό Μυστήριο στούς ἐχθρούς Σου, οὔτε θά Σοῦ δώσω δόλιο φίληµα προδοσίας ὅπως ὁ Ιούδας, ἀλλά σάν τόν Ληστή πάνω

34 στό Σταυρό, Σέ παρακαλῶ. Θυµήσου καί µένα, Κύριε, στήν οὐράνια βασιλεία Σου. Αµαρτωλέ καί θνητέ ἄνθρωπε! Φρίξε βλέποντας τό Αἷµα, πού σέ κάνει µικρό θεό. Γιατί εἶναι πυρωµένο κάρβουνο, πού κατακαίει τούς ἀνα-ξίους. Τό Σῶµα τοῦτο εἶναι τό Σῶµα τοῦ Θεοῦ καί µοῦ χαρίζει θέωση καί µέ τρέφει πνευµατικά. Χαρίζει θέωση στό πνεῦµα καί τρέφει τό νοῦ µου κατά τρόπο ἀκατάληπτο. Μέ ἰσχυρή ἐπιθυµία µέ τράβηξες κοντά Σου, Χριστέ µου, καί µέ ἄλλαξες µέ τή θεία Σου ἀγάπη. Αλλά τώρα,τίς ἁµαρτίες µου κάψε σάν ἀγκάθια µέ φωτιά πνευµατική, καί ἀ- ξίωσέ µε, Αγαθέ, ἔτσι καθαρισµένος νά γε- µίσω ἀπ τή δική Σου µακαριότητα καί εὐτυχία ὥστε σκιρτώντας ἀπό ἀγαλλίαση νά δοξολογῶ καί τίς δυό παρουσίες Σου. Πῶς µπορῶ νά µπῶ ὁ ἀνάξιος,στό λαµπρό Σου καί πανάγιο εῖπνο; Αν τοµήσω νά µπῶ στούς πνευµατικούς Σου γάµους, τό ἔνδυµα τῆς ψυχῆς µου θἀ µέ ντροπιάσει, γιατί δέν εἶναι κατάλληλο, καί δεµένος θά διωχθῶ ἀπό

35 τούς Αγγέλους Σου. Γι αὐτό καθάρισε τήν ψυχή µου ἀπό κάθε ἁµαρτία καί σῶσε µε φιλάνθρωπε. Καί τήν εὐχή έσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιη-σοῦ Χριστέ, ὁ Θεός µου, ἡ σηµερινή Θεία Κοινωνία ἄς µήν προξενήσει σέ µένα τόν ἀνάξιο καταδίκη. Αντίθετα ἄς καθαρίσει καί ἄς ἁγιάσει τήν ψυ-χή καί τό σῶµα µου, καί ἄς µέ κάνει ἄξιο γιά τή µελλοντική καί αἰώνια ζωή καί βασιλεία Σου. Γιά µένα τό νά βρίσκοµαι πάντα κοντά στό Θεό καί νά ἀναθέτω σ Αὐτόν ὅλες τίς ἐλπίδες τῆς σωτηρίας µου, εἶναι τό µόνο πού θεωρῶ ὕψιστον ἀγαθό. Καί πάλιν Υἱέ Θεοῦ! έξε µε σήµερα νά συµµετάσχω στό Μυστικό Σου εῖπ-νο, ὅπως οἰ µαθητές Σου. Καί Σοῦ ὑπόσχοµαι Κύριε, ποτέ δέ θά προ-δώσω τό Μυστήριο στούς ἐ- χθρούς Σου, οὔτε θά Σοῦ δώσω δόλιο φίλη- µα προδοσίας, ὅπως ὁ Ιούδας. Αλλά σάν τό Ληστή, πάνω στό Σταυρό, Σέ παρακαλῶ. Θυ- µήσου καί µένα Κύριε, στήν οὐράνια βασιλεία Σου.

36 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ Οταν ἀξιωθεῖς νά κοινωνήσεις τά ζωοποιά καί Μυστικά Τίµια ῶρα, ἀµέσως δοξολόγησε τό Θεό, εὐχαρίστησέ Τον θερµᾶ κα ί µέσα ἀπ τή ψυχή σου ἀναβόησε, όξα Σοι, ὁ Θεός, δόξα Σοι, ὁ Θεός, δόξα Σοι, ὁ Θεός! Εὐχαριστήριες Εὐχές Σ εὐχαριστῶ, Κύριε καί Θεέ µου, γιατί δέ µέ ἔδιωξες µακρυά Σου τόν ἁµαρτωλό, ἀλλά µ ἀξίωσες νά κοινωνήσω τά Αγια ῶρα Σου. Σ εὐχαριστῶ, γιατί ἐµένα τόν ἀνάξιο µέ τή Χάρη Σου µ ἔκανες ἄξιο νά µεταλάβω τά Αχραντα καί οὐράνια Μυστήριά Σου. Αλλά, φιλάνθρωπε εσπότη, πού γιά τή δική µας σωτηρία πέθανες πάνω στό σταυρό καί τριή- µερος ἀναστήθηκες καί µᾶς χάρισες αὐτά τά φρικτά καί ζωοποιά Σου Μυστήρια, ἀληθινές εὐεργεσίες γιά τό καλό καί τόν ἁγιασµό τῶν ψυχῶν καί τῶν σωµάτων µας, βοήθησε καί κάνε, ὤστε τό σῶµα καί τό Αἷµα Σου νά γιατρέψουν τήν ψυχή καί τό σῶµα µου, νά διώ-

37 ξουν µακρυά µου κάθε κακό πρᾶγµα νά φωτίσουν τά µάτια τῆς καρδιᾶς µου, νά εἰρηνεύσουν τήν ψυχή µου νά µού χαρίσουν πίστη νικηφόρα, ἀγάπη ἀπροσποίητη, πλεόνασµα σοφίας, ὥστε νά ἐκτελῶ τίς ἐντολές Σου, νά ἀποκτήσω τή θεία Σου χάρη καί νά γίνω πολίτης τῆς οὐράνιας βασιλείας σου. Καί ἔτσι ἁ- γιασµένος, προφυλαγµένος µέ τή χάρη τῶν Μυστηρίων Σου, νά θυµᾶµε πάντοτε τίς εὐεργεσίες Σου, καί νά µή ζῶ πιά γιά τόν ἑαυτό µου, ἀλλά γιά Σένα τόν ἄρχοντα καί εύεργέτη µου. Κι ὅταν πιά φύγω ἀπό αὐτή τή ζωή, πάντα µέ τήν ἐλπίδα νά κερδίσω τήν αἰωνιότητα, ν ἀναπαυθῶ αἰώνια κοντά Σου, ἐκεῖ, ὅ- που κυριαρχεῖ ἀσταµάτητο γιορταστικό τραγούδι, καί ἡ ἄφθαστη εὐχαρίστηση ὅσων βλέπουν τήν ἄνέκφραστη θεία ὁµορφιά τῆς µορφῆς Σου. Γιατί πραγµατικά Σύ εἶσαι ἡ γλυκύτερη προσδοκία, Σύ εἶσαι πού δίνεις τήν ὑπερκόσµια χαρά σ ὅσους Σ ἀγαποῦν, Χριστέ καί Θεέ µου, καί Σύ εἶσαι, πού σ ὅ- λους τούς αἰῶνες ὑµνεῖ καί δοξάζει ὁλόκληρη ἡ δηµιουργία Σου. Αµήν. Τοῦ Μ. Βασιλείου. έσποτα Χριστέ ὁ Θεός µας, Μονάρχη αἰ- ώνιε καί ηµιουργέ τοῦ Σύµπαντος. Σ εὐχα-

38 ριστῶ γιά ὅσα καλά µοῦ ἔχεις χαρίσει, καί ἀ- κόµα γιατί καί σήµερα µέ ἀξίωσες νά κοινωνήσω τά ἅχραντα καί ζωοποιά Σου Μυστήρια. Σέ παρακαλῶ, λοιπόν, ἀγαθέ καί φιλάνθρωπε, φύλαγέ µε πάντοτε κατω ἀπό τή σκέπη Σου καί στή σκιά τῆς προστασίας Σου. Καί δώσε µου τή χαρά µέ καθαρή συνείδηση καί µέχρι τή τελευταία µου άναπνοή νά κοινωνῶ ἄξιος πάντοτε τ Αγια Σου Μυστήρια, γιά νά µοῦ συγχωροῦνται οἱ ἁµαρτίες καί νά κερδίσω τήν αἰώνια ζωή. Γιατί Σύ εἶσαι ὁ Αρτος τῆς ζωῆς, ἀπό Σένα πηγάζει ὁ ἁγιασµός. Σύ δίνεις στούς ἀνθρώπους κάθε καλό. Γι αὐτό καί Σέ δοξαζουµε µέ τόν Πατέρα καί τό Αγιο Πνεῦµα, τώρα καί πάντοτε καί σ ὄ- λους τούς αἰῶνες. Αµήν. Συµεών τοῦ Μεταφραστοῦ. Σύ, Χριστέ µου, πού µέ τή θέλησή σου µοῦ χάρισες οὐράνια τροφή τό ἴδιό Σου τό Σῶµα, πού εἶσαι φωτιά καί καίεις τούς ἀναξίους πού Σέ κοινωνοῦν, µή καταφλέξεις καί µένα Πλάστη µου. Αντίθετα φτάσε µέχρι τίς ἀρθρώσεις τῶν µελῶν µου σ ὅλο τό σῶ- µα µου καί τήν καρδιά µου καί κάψε τ ἀγκά-

39 θια ὅλων τῶν ἁµαρτιῶν µου, καθάρισε τήν ψυχή µου, ἁγίασε τό νοῦ µου καί στήριξέ µε γερό πάνω στά γόνατά µου καί σ ὅλα µου τά κόκκαλα. Φώτισε καί τίς πέντε µου αἰσθήσεις καί ὁλόκληρο ἔχε µε πάντοτε προσυλωµένο στό θεῖο Σου φόβο. Πάντοτε νά µέ σκεπάζεις καί νά µέ φρουρεῖς, ἀλλά καί νά µέ προφυλάσσεις ἀπό κάθε πράξη ἤ λόγο, πού φθείρουν τήν ψυχή µου. Κράτα µε πάντοτε ἀγνό, καθαρό, καθοδήγει τίς πράξεις µου, στόλιζέ µε µέ ἀρετές, σύνεση καί φώτιση. Ανάδειξε µε κατοικία τοῦ Παναγίου σου Πνεύµατος καί ποτέ πιά µήν ἐπιτρέψεις νά κατοικήσει µέσα µου ἡ ἁµαρτία. Γιά νά µέ ἀποφεύγουν σάν φωτιά κάθε ἐχθρός καί κάθε πάθος µου, ἀφοῦ πιά θά εἶµαι δική Σου κατοικία. Γιά ὅλα τά παραπάνω, ἐπικαλοῦµαι τίς προσευχές ὅ- λων τῶν ἁγίων, τίς ταξιαρχίες τῶν Ασωµάτων ἀγγέλων, τοῦ Προδρόµου Σου Ιωάννου, τῶν σοφῶν Σου Αποστόλων, κι ἐπί πλέον τῆς ἀµόλυντης καί ἀγνῆς Μητέρας Σου. Αὐτῶν τίς ἱκεσίες δέξου, Χριστέ µου, κι ἐµένα τώρα πού Σέ ἱκετεύω, κάνε µε παιδί τοῦ φωτός. Γιατί µόνο Σύ µπορεῖς νά τό κάνεις, νά ἁγιάσεις καί νά φωτίσεις τίς ψυχές µας, εὔσπλαχνε Κύριε, καί Εσένα καθηµερινά ὅλοι

40 δοξολογοῦµε, ὅπως Σοῦ ἀξίζει, ἀφοῦ εἶσαι ὁ Κύριος καί Θεός µας. Εὐχή Ανωνύµου. Τό Σῶµα Σου τό Αγιο, Κύριε Ιησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός µας, ἄς γίνει αἰτία νά ἀποχτήσω τήν αἰώνια Ζωή, καί τό Τίµιο Αἷµα Σου ἄς συντελέσει ὥστε νά µοῦ συγχωρεθοῦν οἱ ἁµαρτίες. Κι αὐτή ἡ εὐχαριστία πού τώρα Σοῦ προσφέρω γιά τή µετάληψη τῶν δώρων Σου, ἄς µοῦ χαρίσει χαρά, ὑγεία καί εὐτυχία. Καί ἀξίωσέ µε τόν ἁµαρτωλό, κατά τή φοβερή ευτέρα Σου Παρουσία, νά σταθῶ στά δεξιά Σου, µέ τίς προσευχές τῆς Πάναγνης Μητέρας Σου καί ὄλων τῶν Αγίων Σου. Αµήν. Στήν Υπεραγία Θεοτόκο. Παναγία έσποινα Θεοτόκε, τό φῶς τῆς σκοτισµένης µου ψυχῆς, ἡ ἐλπίδα µου, ἡ προστασία µου, τό καταφύγιό µου, ἡ παρηγοριά καί ἡ ἀγαλλίασή µου, σέ εὐχαριστῶ ὁ ἀνάξιος πού µέ ἀξίωσες νά κοινωνήσω τό ἄ-

41 χραντο Σῶµα καί τό Τίµιο Αἷµα τοῦ Υἱοῦ σου. Καί τώρα, σύ πού γέννησες τό φῶς τό ἀληθινό, φώτισε τά νοητά µάτια τῆς καρδιᾶς µου, Σύ πού κυοφόρησες Αὐτόν πού µᾶς χαρίζει τήν ἀθανασία δός µου πνευµατική ζωή, γιατί µά θανάτωσε ἡ ἁµαρτία. Σπλαχνική Μητέρα τοῦ Πολυεύσπλαχνου Θεοῦ λυπήσου µε καί χάρισε στήν καρδιά µου κατάνυξη καί συντριβή, ταπείνωση στίς σκέψεις µου καί ε- λευθέρωσέ µε ἀπό τούς πονηρούς λογισµούς. Καί ἀξίωνέ µε µέχρι τῆς τελευταίας µου πνοῆς χωρίς κατάκριση νά ἁγιάζοµαι κάθε φορά πού θά κοινωνῶ, γιά νά θεραπεύεται ἡ ψυχή µου ἀπ τίς ἁµαρτίες καί τό σῶµα µου ἀπ τίς ἀρρώστειες, πού εἶναι συνέπειες τῶν ἁµαρτιῶν. ῶσε µου δέ, δάκρυα µετανοίας καί ἐξοµολογήσεως, ὥστε νά σέ ὑµνῶ καί νά σέ δοξάζω σ ὅλη µου τή ζωή, γιατί εἶσαι εὐλογηµένη καί δεδοξασµένη στούς αἰῶνες. Ἀµήν.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά 5 Λόγος στόν προφήτη Ἰωνᾶ, καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν Ἰωνᾶς ὁ Ἑβραῖος, ὅταν βγῆκε ἀπό τή θάλασσα, ἄρχισε νά κηρύττει στή Νινευή, στούς ἀπερίτμητους κατοίκους της. Μόλις ὁ προφήτης μπῆκε στή μεγαλοπρεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 κωδικός 7109 Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! τ. 27, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ «Ἐν ἀρχῆ ἦν ἡ ἀγάπη» μελωδοῦσε γιομίζοντας τὸ γυμνό σου δωμάτιο μιὰ παράξενη ἅρπα καθὼς σ ἔπαιρνε ὁ ὕπνος καὶ τὸ χέρι σου, κρύο, δὰν κλωνὶ λεμονιᾶς σὲ

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Ἔκδοση Ὀρθόδοξος Ὁδοδείχτης 2 Ὁδηγός τῶν ἐκκλησιαζοµένων χριστιανῶν Πίνακας περιεχομένων 1.Προλογος... 4 2 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ... 6 3. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Οἱ ψαλμοί εἶναι ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἕνας ἁγιορείτης Γέροντας κρατώντας τό ψαλτήρι ἔλεγε:"ὁ Θεός ἔσκυψε καί εἶπε στό παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων Ποιά εἶναι ἡ Ἑλληνική Ἰδέα; Τί ἐννοοῦµε ὅταν µιλοῦµε γιά τά αἰώνια ἰδανικά τοῦ Ἑλληνισµοῦ; ύσκολα ἐρωτήµατα, τά ὁποῖα ἐπιδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ.

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ. ΕΤΟΣ 12 ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΟ ΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑ Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΜ ΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ τὴν καθημερινότητά του ὁ ἄνθρωπος, μὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου.

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ὀδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Μετάφραση Ελένη Δημητρίου Μετάφραση στίχων 1 99 Προλόγου ΑΝΤΙΓΟΝΗ Πολυαγαπημένη μου αδερφή Ισμήνη, άραγε ξέρεις αν υπάρχει καμιά συμφορά που μας κληροδότησε ο Οιδίποδας και να μην την

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ.

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλα ξεκίνησαν μέ τήν παιδική ἐνθύμησιν. Ἐνθυμοῦμαι ὅταν ἤμουν μικρός στήν Αὐστραλία, ἕως 6 ἐτῶν, καθώς μετά ἐπέστρεψα στήν πατρίδα μας. Ἐνθυμοῦμαι μία ὄμορφη πανηγυρική

Διαβάστε περισσότερα

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 2 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ Ἕνας αἰῶνας ζωῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός. μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός. μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα ΣΤΟΝ (ΔΗΛΙΟ) ΑΠΟΛΛΩΝΑ 1 Τόν Απόλλωνα φέρνω στό νοῦ καί δέν ξεχνῶ, τό μακροβόλο, πού κι οἱ θεοί τόν τρέμουνε σάν φτάνει στ ἀνάκτορο

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ Αποςπϊςματα από τα βιβλύα τησ Αμαλύασ Κ. Ηλιϊδη,φιλολόγου-ιςτορικού: 1.Οι Βύοι των Αγύων τησ Μϋςησ Βυζαντινόσ περιόδου ωσ ιςτορικϋσ πηγϋσ. (ημειώςεισ και παρατηρόςεισ για τα βυζαντινϊ αγιολογικϊ κεύμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:26 PM Page 1 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ.148 ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. 2010 κωδ.1518 ISSN:1108-0167 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - Τεύχος 119 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «κηρύξατε τό εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Κατά Μάρκον κεφ. ιστ. 15) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ξεκινῶ μέ μερικές διευκρινίσεις πού ἀπαντοῦν καί σέ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλες οἱ ἱστορικές ἀναφορές ὁμιλιῶν τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Αὐγουστίνου Καντιώτη θά μποροῦσαν νά ταξινομηθοῦν ἀνά κατηγορίες θεμάτων ἀκόμα καί ἀποσπάσματα γραπτοῦ ἤ προφορικοῦ λόγου του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ;

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ; ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: H KOINH ΑΓΟΡΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΡΝΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΦΛΩΡΙΝΑ.

Διαβάστε περισσότερα

6. δεν ήθελε δεν επρόκειτο, δε θα τολμούσε να 7. ανεκδιήγητοι [ ενν. ήχοι ] ανεκλάλητοι, άρρητοι, εξωανθρώπινοι

6. δεν ήθελε δεν επρόκειτο, δε θα τολμούσε να 7. ανεκδιήγητοι [ ενν. ήχοι ] ανεκλάλητοι, άρρητοι, εξωανθρώπινοι ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Πρεσβυτέρας Θεοδώρας Καλύβα-Σαράντ ου (Ἡ µακαριστή πρεσβυτέρα Θεοδώρα Καλύβα-Σαράντου µετέστη εἰς τήν ἄλλη ζωή - 27-9- 1977 - ὕστερα ἀπό τραγικό θάνατο πού εἶχε

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ. 10 βήματα για να κόψεις το κάπνισμα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ. 10 βήματα για να κόψεις το κάπνισμα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΕΡΜΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΏΡΑ ΓΙΑ ΆΣΚΗΣΗ 10 βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513

Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 1 Τά Σημεῖα Τ Καιρῶν τῶν Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513 Ἰησοῦς Χριστός: «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὡς τό μεγαλύτερο ὑπό τόν οὐρανό μυστήριο δύναται νά χαρακτηριστῇ ἡ θεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος. Προοίμιο 3. Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος. Προοίμιο 3. Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4 Οἱ ἀγρότες μας πονοῦν τοῦ Μητροπολίτη Γορτύνης και Ἀρκαδίας κ. Μακάριου 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Τό ἀδιέξοδο τῆς ἑλληνικῆς γεωργίας τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Εἰρήνης Ἀ. Ἀρτέμη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ὁλόκληρη ἡ ζωή μας εἶναι µία ἀκατάπαυστη μετάπτωση ἀπό τή λύπη στή χαρά καί ἀπό τή χαρά στή λύπη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος 1 ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος Μορφώνω σηµαίνει διαµορφώνω, σχηµατίζω. Καί ἡ µόρφωση τῶν νέων εἶναι ἡ διαµόρφωση τοῦ χαρακτῆρα τους. Δέν εἶναι ἁπλῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ «... Ὁ ἄνθρωπος προτείνει σχέδια, ὁ Θεός τ' ἀποδέχεται ή τ' ἀπορρίπτει. Ὁ ἄνθρωπος κάνει σκέψεις, λέει λόγια καί πράττει ἔργα ὁ Θεός εἴτε τα ὑιοθετεῖ εἴτε ὄχι. Τί ὑιοθετεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Tί εἶναι ἡ κληρονομικότητα; (π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης) 02. Ἡ προσευχὴ - Ὁ ἄρτος μας (Ἀρχιεπ. Τιμισοάρας Ἰωάννης) 03. Ἡ ἀπουσία Ἐκκλησιαστικῆς Μαρτυρίας στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη (Λέων Μπράνγκ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Πρίν τήν μελέτη τῆς Βίβλου καί τῶν Πατερικῶν βιβλίων ἀξίζει νά παρατηρήσει κανείς ὅτι: ὅλα αὐτά ἔχουν γραφεῖ στά Ἑλληνικά!!! Καί ἰδιαίτερα, τά Δογματικά ζητήματα τῆς Χριστιανικῆς

Διαβάστε περισσότερα

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα.

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. 2013 α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Τηλ./Fax: 28920-42364 www.imodigitrias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του 1. ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Η Α.Μ. ὁ Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος γεννήθηκε στό χωριό Στατός τῆς Επαρχίας Πάφου στίς 27 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο Ἡ Ἁγία Εἰκόνα Κέντρο ἀναφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου εἶναι ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὅπως µεταδίδεται ἀπό γενεά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΚΕΡΕΚΟΣ Συντηρητής Ἔργων Τέχνης καί Ἀρχαιοτήτων Μουσειολόγος Καθηγητής ΤΕΙ Ἀθηνῶν ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Επιμέλεια Θεμάτων: Μεταξά Ελευθερία. www.epignosi.edu.gr. Θέματα.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Επιμέλεια Θεμάτων: Μεταξά Ελευθερία. www.epignosi.edu.gr. Θέματα. Γιώργης Παυλόπουλος ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Επιμέλεια Θεμάτων: Μεταξά Ελευθερία Θέματα Τά Αντικλείδια Ὴ Ποίηση εἶναι μιά πόρτα ἀνοιχτή. Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς νά βλέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Διονύσιος Σολωμός Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ 5[22.] Ἀλλά τό πλέξιμʹ ἄργουνε 1 καί μοῦ τʹ ἀποκοιμοῦσε 2 Ἠχός, γλυκύτατος ἠχός, ὁπού μέ προβοδοῦσε 3. Δέν εἶναι κορασιᾶς φωνή στά δάση που φουντώνουν,

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 2 3 Ἐπιμέλεια ἒκδοσης: Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ

TABLE OF CONTENTS ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÄÉÁËÏÃÏÓ ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í ÃïíÝùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ ÌáêáñéùôÜôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò ÅëëÜäïò ê. ñéóôïäïýëïõ ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ: Ðñùô.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ἄρθρον 1ον Σύστασις Στέγης Γερόντων 1. Στήν Ἐνορία Ἁγ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολόγηση: 1761 ιαστάσεις: 0,93 0,51 Προέλευση: Ι. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν

Χρονολόγηση: 1761 ιαστάσεις: 0,93 0,51 Προέλευση: Ι. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν 24. Χριστός ὁ Παντοκράτωρ Χρονολόγηση: 1761 ιαστάσεις: 0,93 0,51 Προέλευση: Ι. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν Ὁ Χριστός εἰκονίζεται µετωπικός µέχρι τούς µηρούς. Μέ τό δεξί χέρι εὐλογεῖ, ἐνῶ µέ τό ἀριστερό

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κλασικός Αθλητισμός Δρόμοι : Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις Ταχύτητες Σκυταλοδρομίες Δρόμοι με εμπόδια Δρόμοι Μεσαίων και Μεγάλων αποστάσεων Στην αρχαία εποχή ο δρόμος που είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος Σβώλος. Σβώλος

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος Σβώλος. Σβώλος 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2 Αλέξανδρος Σβώλος Αλέξανδρος Σβώλος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΒΩΛΟΣ Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, Ο ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ Σειρά: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝ ΙΚΤΟΥ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΕΙΝΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΝ!

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝ ΙΚΤΟΥ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΕΙΝΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΝ! ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 92 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 15ῃ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΕ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Α. Διαχείριση του υλικού της Εισαγωγής: Ύλη:σελ. 9-13 (εκτός 9-11), 11-17 (εκτός η 15 η ), 20 (μέχρι «Η λυρική ποίηση μετά το τέλος της αρχαϊκής εποχής»). Κεφ. ΙΙ, σελ. 9 α)εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΩΣ ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ

ΚΑΘΩΣ ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ : «Δόλος μέ δόλο, καί τόκος μέ τόκο (Ἰερ. 9, 6)» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὁ Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος κάποτε εἶπε: Ἔρχομαι ἐπειγόντως νά καταβάλω τήν ὀφειλή μου. Διότι,

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολόγηση: Ἀρχές τοῦ 17ου αἰῶνα ιαστάσεις: 1,050 0,635 Προέλευση: Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀντωνίου Σερρῶν

Χρονολόγηση: Ἀρχές τοῦ 17ου αἰῶνα ιαστάσεις: 1,050 0,635 Προέλευση: Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀντωνίου Σερρῶν 17. Ο Ἅγιος Βασίλειος Χρονολόγηση: Ἀρχές τοῦ 17ου αἰῶνα ιαστάσεις: 1,050 0,635 Προέλευση: Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀντωνίου Σερρῶν Σέ σκαπτή εἰκόνα δεσπόζει ἡ µορφή τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. Εἶναι αὐστηρά µετωπικός καί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ Eugene T. GENDLIN University of Chicago, U.S.A Αυτό το άρθρο είναι μια αναθεωρημένη έκδοση της πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος. Φυτά εσωτερικού χώρου

Φεβρουάριος. Φυτά εσωτερικού χώρου Φεβρουάριος Ακόμα κάνει κρύο, οι μέρες είναι ακόμη μικρές και βροχερές, ο καιρός είναι καταθλιπτικός, όμως ο Φλεβάρης δεν παύει να είναι (τυπικά τουλάχιστον) ο τελευταίος χειμωνιάτικος μήνας. Συν τοις

Διαβάστε περισσότερα

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:27 μμ Page 1 «Ὑ π ο κ ρ ι τ α ί τ ό μ έ ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ῦ ο ὐ ρ α ν ο ῦ γ ι ν ώ σ κ ε τ ε δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν, τ ά δ έ Σ η μ ε ῖ α τ ῶ ν Κ α ι ρ ῶ ν ο ὐ δ ύ ν α σ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἄννα-Μαρία Λαζαρίδου. Κωστίδης Ἀβραάµ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. π. Ἀναστάσιος Παρούτογλου Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

Ἄννα-Μαρία Λαζαρίδου. Κωστίδης Ἀβραάµ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. π. Ἀναστάσιος Παρούτογλου Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗς-ΠΡΟΒΟΛΗς ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ / ΤΕΥΧΟΣ 2 /ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ Κωνσταντῖνος Χολέβας ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ Ἀρχιµ. Χρίστος Κυριαζόπουλος Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΟΙΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ...

ΧΑΙΡΟΙΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ... ΧΑΙΡΟΙΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ... Μ έ ἰδιαίτερη ἔξαρση πνευματικῆς χαρᾶς ἑόρτασε τό διήμερο (Τετάρτη 13 καί Πέμπτη 14 Ἰουλίου 2011) τό Ἱερό Κοινόβιο τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τή μνή μη τοῦ ὁμωνύμου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 51 διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β Στίς 7 Φε βρου α ρί ου 2008, ἡ Ἱ ε ραρ χί α τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τῆς Ἑκ κλη σί ας τῆς Ἑλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin)

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Εισαγωγή: Θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση: Πού στηρίζεται θεωρητικά η Διαδικασία Εστίασης (ΔΕ); και στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου Εκλογής Προέδρου με O(nlogn) μηνύματα Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Περιγραφικός Αλγόριθμος Αρχικά στείλε μήνυμα εξερεύνησης προς τα δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 2ο

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 2ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 2ο 1 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ 2 Ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Γ.Κ. Τσέγκου «Ὁ Ψυχιατρικός. Νέα ἀπὸ τὸ Ἐκδοτικὸ Τμῆμα 2. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς Ἐκπαιδεύσεις 4. Νέα ἀπὸ τὶς Ἑταιρεῖες 5

Matrix. Γ.Κ. Τσέγκου «Ὁ Ψυχιατρικός. Νέα ἀπὸ τὸ Ἐκδοτικὸ Τμῆμα 2. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς Ἐκπαιδεύσεις 4. Νέα ἀπὸ τὶς Ἑταιρεῖες 5 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 N O Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Συντακτικὴ ὁμάδα: Ἑλένη Μοράρου, Νατάσα Καραποστόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

Συνοδοιπορίες. νά περπατᾶ ὁ ἄνθρωπος μαζί μέ τό Θεό μέσα στά μονοπάτια

Συνοδοιπορίες. νά περπατᾶ ὁ ἄνθρωπος μαζί μέ τό Θεό μέσα στά μονοπάτια Θεϊκές KΚάποτε, τά πολύ παλιά χρόνια, ὅταν ὁ ἄνθρωπος μετροῦ - σε τά πρῶτα του βήματα πάνω στό πρόσωπο τοῦ πλανήτη, καί τά μάτια του ἦταν ἀκόμα φωτεινά καί ἁπλά καί ἡ ὄ - ψη του ὡραία καί νεανική, τότε

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Επετειακό Τεύχος. Οι πιτσιρίκοι ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΛΛΟ ΝΟ 7. Νοέμβριος Δεκέμβριος 2011, Παπαδάτες Πρέβεζας Τιμή : 0,80

Ένα Επετειακό Τεύχος. Οι πιτσιρίκοι ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΛΛΟ ΝΟ 7. Νοέμβριος Δεκέμβριος 2011, Παπαδάτες Πρέβεζας Τιμή : 0,80 Νοέμβριος Δεκέμβριος 2011, Παπαδάτες Πρέβεζας Τιμή : 0,80 Ένα Επετειακό Τεύχος Το τεύχος αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας γιατί γιορτάζουμε την αρχή έκδοσης της εφημερίδας μας. Ένας χρόνος πέρασε από

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας;

Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας; Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας; Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. Ένα από τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα του ιθ µ.χ. αιώνα συνιστά αναµφίβολα η ανακάλυψη των

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Το Ερευνητικό Μετρό. Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων.

Το Ερευνητικό Μετρό. Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων. Το Ερευνητικό Μετρό Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων. Αθήήνα 2015 Πού συναντά*ε τους *ικροοργανισ*ούς; Παντού!!! Οι 2ιο γνωστές «κρυψώνες»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολόγηση: 1634 ιαστάσεις: 0,89 0,54 Προέλευση: Ι. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Κρυονερίτη Σερρῶν, παρεκκλήσιο Ἁγ. ηµητρίου

Χρονολόγηση: 1634 ιαστάσεις: 0,89 0,54 Προέλευση: Ι. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Κρυονερίτη Σερρῶν, παρεκκλήσιο Ἁγ. ηµητρίου 9. Χριστός ὁ Σωτήρ Χρονολόγηση: 1634 ιαστάσεις: 0,89 0,54 Προέλευση: Ι. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Κρυονερίτη Σερρῶν, παρεκκλήσιο Ἁγ. ηµητρίου Ο Κύριος παριστάνεται σέ προτοµή, κατά µέτωπο, σέ χρυσό κάµπο. Κρατεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Τά Σημεῖα Τῶν Καιρῶν. Τεῦχος 8ον Μάρτιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513

Τά Σημεῖα Τῶν Καιρῶν. Τεῦχος 8ον Μάρτιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513 ΤΕΥΧΟΣ 8:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:25 μμ Page 1 Τά Σημεῖα Τῶν Καιρῶν Τεῦχος 8ον Μάρτιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513 Ἰησοῦς Χριστός: Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν

Διαβάστε περισσότερα