Εαρινό Εξάμηνο web caching. Γιάννος Γρηγορίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εαρινό Εξάμηνο 2006. web caching. Γιάννος Γρηγορίου"

Transcript

1 Εαρινό Εξάμηνο 2006 web caching Γιάννος Γρηγορίου 1

2 Agenda Introduction-Why web caching? The Expected gains Cache Types Cache Architectures Cache Replacement policy Cache Consistency Prefetching Caching dynamic contents and multimedia streaming Conclusion and Future works 2

3 Introduction What is Web Caching? Introducing proxy servers at certain points in the network that serve in caching Web documents for faster client access. Comparable to the cache memory in a computer system. Why is it needed? Rapid growth in HTTP traffic (largest part of the Internet traffic) which causes more network congestion and server unavailability. The number of static web pages almost doubles every year. 3

4 How Web Cache Works Client Browser Web Cache Web App Server Database Client sends HTTP request 2. Web Cache responds immediately if cached object is available 3. If object is not in cache, Web Cache requests object from Application Server 4. Application Server generates response (may include Database queries) 5. Application Server responds to Web Cache 6. If response is cacheable, Web Cache retains a copy for subsequent requests 7. Web Cache compresses page and responds to Client

5 The Expected gains Bandwidth saving - it reduces the amount of bandwidth used by a client and of course this saves money Improving content availability. Improving web server availability. Reducing network latency - the request is satisfied from the cache which is closer to the client. Server load balancing. Improving user s perception about network s performance - it takes less time for a representation to be displayed. This makes the Web seem more responsive. 5

6 Cache Types Types of caches Client Caches - Web browsers like Internet Explorer etc. Cache stored on the local hard drive - serves one user. Proxy Caches - Placed in between (LAN network and ISP network) the client and origin server - serves many users Reverse Proxy Placed before the web server for load balancing serves the web server. 6

7 Terminologies Cache miss Cache hit. 7

8 Cache Types Cache hit Cache hit ISP Proxy server Reverse proxy router Web server Web browser cache client 8

9 Cache Types Cache miss Cache miss ISP Proxy server Reverse proxy router Web server Web browser cache client 9

10 Caching Architectures Proxy Caching Deployed at the edges of the network Unavailable cache Unavailable network Single point of failure User browser manual reconfiguration in times of failure Browser auto-reconfiguration is a recent trend client client client cache router Web (a). standalone 10

11 Caching Architectures Reverse Proxy Caching Placing proxies near the content provider Transparent Caching Eliminates the needs to manually configure web browsers Router-based transparent proxy caching Switch-based transparent proxy caching client client router Web client client L4 switch router Web client client cache cache (b)router-transparent (c)switch-transparent proxy caching 11

12 Caching Architectures A Standalone Proxy in a network. Single point of failure Bottleneck Lack of robustness Lack of scalability Solution: Cooperative caching, where caching proxies collaborate with one another in serving request. 12

13 Caching Architectures Hierarchical caching Caches are connected in a parentchild relationship. Tree structure where every node points to its parent Child caches are polled first Higher level caches are polled next Parent cache responsible for retrieving a fresh copy Nodes higher in the hierarchy have large user population and higher hit rates. 13

14 Caching Architectures Hierarchical caching Benefits: Scaleable architecture Reduces bandwidth demand on origin servers. Drawbacks: Each Hierarchy level introduces additional delays A top level server located far away from the uses may not prove to be beneficial Documents are replicated on each level Higher level caches may become bottlenecks with long queuing delays 14

15 Caching Architectures Co-operative (Transversal) Caching (Mesh) Mesh Topology Uses Internet cache protocol(icp) to share information, to balance loads, and to provide resistance to cache failures. When caches misses, it sends an ICP query to neighbor caches, the neighbors respond with ICP reply indicating a hit or a miss. 15

16 Caching Architectures Co-operative Caching (Mesh) Benefits Finds out which neighboring cache has the object Load balancing Prevents top level choking Can be configured so that neighboring caches are not queried for nearby origin servers Drawbacks ICP message overhead Replication of objects No security ( Uses UDP ) 16

17 Caching Architectures Hybrid A combination of Hierarchical and Mesh architecture. When caches misses, it sends a query to neighbor caches at the same level (siblings) using multicast before sending a cache request to a parent. Combines the advantages of the 2 previous architectures and minimized their disadvantages. 17

18 A Typical Caching Architecture WEB server memory ISP proxy server L2 cache L1 cache LAN proxy server CPU client Web browser cache 18

19 Caching Architectures memory WEB servers ISP proxy servers Shared cache CYTA proxy server UCY proxy server Bus EAC proxy server COOP proxy server cache cache cache cache Proc 1 Proc 2 Proc 3 Proc 4 clients 19

20 Web Caching Software CERN httpd is the original Web server and proxy cache. It is not used much these days. Squid is freely available, open source software that runs on most Unix platforms. Squid is likely the most widely deployed caching solution and full of many useful (and some not-so-useful) features. Microsoft has a high-end product called ISA server. The older Microsoft Proxy Server is a software product that runs on Windows NT. Cisco has an appliance called the Cache Engine. The product, which is small and modular, is designed for clustering with WCCP. Oops! is a proxy server; the main aims of its development being stable operation, service speed, main protocols support, modularity, ease at use. Oracle9iAS Web Cache combines caching, compression and assembly technologies to accelerate the delivery of both static and dynamically generated Web content. It also implements Edge Side Include (ESI) protocol advanced by Oracle, Akamai, and others. And many others 20

21 Cache Replacement Policy Purpose is to decide which items to evict when there is no more space in the cache. an old item to be replaced by a new one The effectiveness of a cache primarily depend on the accuracy of the replacement decisions that are taken upon the cache s saturation. 21

22 Cache Replacement Policy Well known cache replacement algorithms Least recently used (LRU) - evicts the item that was requested least recently. Least frequently used (LFU) - evicts the item that was least frequently used. Size - evicts the largest(max) or the smallest (MIN) object Latency Access Time (LAT) - evicts the document with the lowest download latency first. Greedy Dual Size - evicts objects with the least cost/size. LRU-MIN - minimizes the number of objects to be removed upon saturation HYB (Hybrid) an optimal combination of LAT-LFU-SIZE 22

23 Cache Consistency Purpose is to avoid serving an outdated cached copy of an item to the users. Items kept in cache may not be consistent with the original copy, if the original copy changes faster than the cache refresh frequency. 23

24 Cache Consistency Approaches to maintain cache consistency Polling-Every-Time (PET) Time-To-Live (TTL) based validation Server Invalidation 24

25 Cache Consistency Polling-Every-Time (PET) Clients send an If modified since request to the server on every cache hit. If the document is modified since time specified, new data is sent otherwise no data is sent. Drawback: waste the network bandwidth if the cached copy has not yet updated on the original server. 25

26 Cache Consistency Time-To-Live (TTL) based validation. The proxy assign a TTL value for each object Drawback: an object can expires but has not yet updated on the original server, the proxy still needs to verify with the server. Proactive Polling a TTL based validation where the proxy proactively poll the server to check the validity of the cache object either at a fixed interval or an adaptive interval. Drawback: waste the network bandwidth if the cached copy is rarely accessed after validation. To overcome this problem one may batch the validation request and responses over normal HTTP traffic. 26

27 Cache Consistency Server Invalidation Web Server detects an object change and sends invalidation messages to all caches that have recently accessed it Upon receiving the invalidation message the caches delete the object and do not retrieve a new copy Benefits: Strong cache consistency Reduced network transactions Improved cache utilization (by deleting stale copies) Drawbacks: Storage needed on the web server to keep track of caches CPU Overhead - search and update lists 27

28 Cache Consistency Weak Consistency TTL-based validation Proactive polling Strong Consistency Polling Every Time (PET) Server Invalidation 28

29 What to cache? Objects with long freshness time small in size They have high access latency are best suited for caching 29

30 What not to cache? Objects that cannot be normally cached are: Objects that are password protected Any file exceeding a predefined limit SSL requests which are tunneled Any URL with /cgi-bin/ Dynamic web contents If the origin server wants to record the exact number of times their page is viewed. they may decide not to allow their documents to be cacheable (known as cache busting) 30

31 Advantages / Disadvantages of web caching Advantages : Decreases network congestion Reduces access latency Reduces work load on the origin server In case of origin server crash, a client can obtain a cached copy Information distributed more widely at a lower cost Disadvantages: Stale data due to lack of proper proxy updating Access latency may increase in case of a cache miss A single proxy server is a single point of failure Proxy bottleneck 31

32 Prefetching Proactively preloads data from the web server into cache to facilitate near-future accesses. Prefetching policy issues: Avoid overloading the network Avoid overflowing the cache s storage space Prefetching should only apply to user request and not to requests from neighbors Prefetched document should remain in cache long enough to have a chance to be accessed When a document is removed from the cache, should also removed all the documents prefetched for that document. 32

33 Prefetching Prefetching methods and approaches Statistics-based approaches (user behavior) Prefetching documents near the top of the requested document 33

34 Prefetching Policies Mixed-access pattern Prediction makes use of aggregate access from different clients but does not explore which client makes the request Per-client access pattern Analyze access patterns on per-client basis and use the aggregate patterns for predictions Object structural information based Prefetched the hyperlinks for the accessed document. 34

35 Caching dynamic contents Dynamically Generated Pages Increased due to Database centric e-commerce application Frequently update contents Personalization Proxy caching is ineffective for such pages 35

36 Caching dynamic contents How to cache Dynamic Contents? Policy based caching Cache the generation process of the dynamic pages and not the pages them selves. Caching query results Scalable and transparent architecture possibility Caching databases contents Limited scalability and transparency Caching the application (caching applets from web servers) Partial-Page caching (split web page into templates and fragments) Combination of the above i.e. DOM Proxy : a combination of the application and query results caching. 36

37 Caching multimedia streaming Caching streaming objects (audio and video) Multimedia objects have distinct features such as, Large size Long duration, Intensive use of bandwidth Interactivity Properties to be study for the design of an effective caching mechanism: Streams do not require to be delivered at once. The server usually pipelines the data to the client through the network Multimedia streams are able to change their size by adjusting the quality 37

38 Caching multimedia streaming What we want to succeed by caching the multimedia streaming objects? Maximize quality of the delivery stream to the clients Minimize load on the server Minimize the startup latency Provide low-latency recording functionality for the clients The main challenge for a proxy caching of Internet multimedia streams is the need for congestion control. Quality Adaptation: Change the compression ratio according to available network bandwidth Problem: there is no correlation between the variation on quality of the cache stream and the required quality for the new session. 38

39 Caching multimedia streaming Conventional Proxy caching do not perform effectively and in some cases are inapplicable. Approaches of caching multimedia objects Partial Caching Algorithm: a small portion of the video is stored on the proxy and as a result the network resources consumed could be significantly reduced. Problems: How to optimally choose the portion to cache? How for the proxy and the origin server to jointly deliver streaming objects to clients? Streaming objects often have Variable bit rate and have high demands on transmission delays or delay jitter. Layered Encoding: compressed data is split into a base layer which contains the most essential low quality information. The other layers provides optional enhancement information. 39

40 Conclusion Bandwidth Web client Web Cache Web Cache 40

41 Conclusion Benefits of web caching and prefetching Reduce latency Improved performance of WWW Balance workload of web servers Decrease effects of network bottleneck Side effects of web caching and prefetching Deploy proxy servers may cost more Increase complexity of maintenance Caching and Prefetching themselves will consume bandwidth 41

42 New Era WEB server client 1. Database driven web content SIP proxy server 2. E-commerce Internet 3. Anytime and Everywhere 4. Voice over Internet-Real Time 5. Video over Internet- Real Time 6. Security sensitive content ISP proxy server GSM 3G network LAN proxy server Mobile proxy server client Web browser cache client client 42

43 The future for web caching Content Security Proxy and Firewall Access control Virus scanning Content filtering Handling more complex objects and real-time data Dynamic content Databases Mobile Proxy caching Content Distribution Networks( CDN) Real time engine: captures, caches and queries data at speeds greater than event/s Web Caching based on Ontology User access pattern prediction Prefetching Cache replacement algorithms 43

44 References 1. Web Caching by Geoff Huston, Telstra. The Internet Protocol Journal 2. A survey of Proxy Cache Evaluation Techniques, Brian D. Davison, The State University of New Jersey 3. Improving the Effectiveness of Web Caching Jean-Marc, Valerie Issarny, Michel Banatre, INRIA 4. Caching and Prefetching for Web Content Distribution Jianliang Xu, Jiangchuan Liu, Bo Li, Xiaohua Jia 5. Web Caching Prefetching as an Aspect: Towards a Dynamic- Weaving Based Solution, Marc Segura-Devillechaise, Jean-Marc Menaud, Gilles Muller, Obasco Group 6. DOMProxy: Enabling Dynamic-Content Front-end Web Caching Manolis Valiskakis, John Roussos, Panos Georgantas, Timos Sellis, National Technical University of Athens 7. Proxy Caching for Multimedia Playback Streams in the Internet, Reza Rejaie, Mark Handley, Haobo Yu, Deborah Estrin, University of Southern California 8. Offload Your Databases. A Web Caching Primer for DBAS and Architects, Howard Cohen, Jesse Anton, Oracle Corporation 44

45 45

Novel Scenarios and Applications Beyond 2020. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων

Novel Scenarios and Applications Beyond 2020. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Novel Scenarios and Applications Beyond 2020 Outline Scope Methodology Scenarios Test Cases Potential Solutions Outline Scope Methodology Scenarios Test Cases Potential Solutions Scope Presentation of

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Factors Influencing Cloud ERP Adoption

Factors Influencing Cloud ERP Adoption Factors Influencing Cloud ERP Adoption A Comparison Between SMEs and Large Companies Master Thesis 15 ECTS, INFM03 June 2013 Authors: Amar Alajbegovic Vasileios Alexopoulos Achilles Desalermos Supervisor:

Διαβάστε περισσότερα

Διεπαφή Ανθρώπου Μηχανής Human-Computer Interface. 5. Η αλληλεπίδραση στα Windows 7. Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής

Διεπαφή Ανθρώπου Μηχανής Human-Computer Interface. 5. Η αλληλεπίδραση στα Windows 7. Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Διεπαφή Ανθρώπου Μηχανής Human-Computer Interface 5. Η αλληλεπίδραση στα Windows 7 Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Προηγούμενη Διάλεξη Μορφές αλληλεπίδρασης Μοντέλα αλληλεπίδρασης Τυπικές οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΤΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA. Design and Quality IKEA of Sweden

UPPLEVA. Design and Quality IKEA of Sweden UPPLEVA Design and Quality IKEA of Sweden Initial setup Language Please select your language: English Hrvatski Dansk Automatic search Automatic update Analogue manual scan Antenna manual installation

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός Φορητού Μηχανισμού Συγχρονισμού Αρχείων σε Περιβάλλον Αποθηκευτικού Νέφους

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός Φορητού Μηχανισμού Συγχρονισμού Αρχείων σε Περιβάλλον Αποθηκευτικού Νέφους Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός Φορητού Μηχανισμού Συγχρονισμού Αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Deliverable D3.3.3 DEVELOPMENT OF INNO-SME NETWORKS PILOT ONLINE COLLABORATIVE PLATFORM Thessaloniki, March 2011 According to specifications

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού Εαρινό Εξάμηνο 2008 ΙΑΛΕΞΗ 15: Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού (Software Reuse) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙ ΗΣ Λέκτορας ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy) [Προσαρμογή από Ian Sommerville, Software

Διαβάστε περισσότερα

Introduction to Wireless/Mobile Communications. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων

Introduction to Wireless/Mobile Communications. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Introduction to Wireless/Mobile Communications Lecture Contents Mobile communications evolution Course lectures Local area communications evolution (WiFi) Metropolital area communications evolution (WiMaX)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού Εαρινό Εξάμηνο 2008 ΙΑΛΕΞΗ 20: οκιμασία Ελέγχου Λογισμικού (Testing) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙ ΗΣ Λέκτορας ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy) [Προσαρμογή από Ian Sommerville, Software Engineering,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πλατφόρμας Ελαστικής Διαχείρισης Εργαλείων Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 6 η Παρουσίαση : Video Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Χαρακτηριστικά Video (1) Βίντεο: γενίκευση των εικόνων Κινούμενα σχέδια: γενίκευση

Διαβάστε περισσότερα

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM)

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) PROJECT REPORT ON PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) Submitted in partial fulfillment of the requirements for qualifying. UNDER SUPERVISION OF: SUBMITTED BY. 1 Baluja Labs

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Επίπεδo Εφαρμογής Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 2012-2013 Δημιουργώντας μια δικτυακή εφαρμογή Γράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ537: Έλεγχος Πόρων και Επίδοση σε Ευρυζωνικά Δίκτυα,

ΗΥ537: Έλεγχος Πόρων και Επίδοση σε Ευρυζωνικά Δίκτυα, ΗΥ537: Έλεγχος Πόρων και Επίδοση σε Ευρυζωνικά Δίκτυα Βασίλειος Σύρης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εαρινό εξάμηνο 2008 QoS in IP networks: Integrated Services (IntServ) Differentiated

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

Virtual Music School User-centred plan

Virtual Music School User-centred plan Virtual Music School User-centred plan USER CENTER PLAN USER CENTER PLAN VEMUS Project IST 27952 User-centred plan Project Information Project No. IST-27952 Project acronym VEMUS Project title Virtual

Διαβάστε περισσότερα

Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification

Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification IT Skills: The Business Gain 1 2 ALBA Graduate Business School 2010 Contents Executive summary 4 1. Introduction

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Microsoft & Cisco Courses

Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Microsoft & Cisco Courses Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2013 Microsoft & Cisco Courses MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 (σελ. 2-4) MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 (σελ. 5-7) MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2010/2013

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Executive summary... 3

Contents. Executive summary... 3 Applied Research & Innovation Department IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills training & certification Dr. Evangelia Baralou Assistant Professor of Organizational

Διαβάστε περισσότερα

Radio Connect R & GO

Radio Connect R & GO Radio Connect R & GO English... Español... Português... Polski... Türkçe... Român... ελληνικά... GB E P PL TR RO GR 1 Introduction to the controls........................................................

Διαβάστε περισσότερα

Glossary of Terms and Definitions Greek

Glossary of Terms and Definitions Greek Glossary of Terms and Definitions Greek ITIL v3 Glossary, Greek translation of English v3 May 2007 Δπραξηζηήξηα Δθθξάδνπκε ηελ επγλσκνζύλε θαη ηηο επραξηζηίεο καο γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Stuart Rance θαη

Διαβάστε περισσότερα

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide AppleCare Protection Plan Getting Started Guide Contents 5 English 45 Русскии 69 Polski 89 Ελληνικά 111 Magyar AppleCare Protection Plan Fact Sheet Service and support from the people who know your Mac

Διαβάστε περισσότερα

Tsenka Lazarova Stoyanova

Tsenka Lazarova Stoyanova ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΡΑΔΙΟ-ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΡΑΔΙΟ-ΣΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Component and System-Level Energy Saving for femtocells in Future Mobile Heterogeneous Networks

Component and System-Level Energy Saving for femtocells in Future Mobile Heterogeneous Networks Component and System-Level Energy Saving for femtocells in Future Mobile Heterogeneous Networks Dionysis Xenakis, Candidate PhD Department of Informatics and Telecommunications, University of Athens {nio@di.uoa.gr}

Διαβάστε περισσότερα

Regional ITS Action Plan

Regional ITS Action Plan Regions for Intelligent Transport Solutions Network This project is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the INTERREG IVC programme Project Duration: 31.01.2012 31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) C. E. Chronaki MSc 1, A. Kouroubali PhD 1, L. Esterle MD, PhD 1,3, E. Orphanoudaki

Διαβάστε περισσότερα

ILDE content created during the OU workshop

ILDE content created during the OU workshop ILDE content created during the OU workshop D4.1 Pilot workshops and enactments Design Package 1 Brainstorm 2: learning outcomes and outputs (Science) (Factors and concerns) Started on 24 October 2013

Διαβάστε περισσότερα

Device-to-Device (D2D) Communications in LTE-A Networks. Eirini Liotou eliotou@di.uoa.gr 2/4/2013

Device-to-Device (D2D) Communications in LTE-A Networks. Eirini Liotou eliotou@di.uoa.gr 2/4/2013 Device-to-Device (D2D) Communications in LTE-A Networks Eirini Liotou eliotou@di.uoa.gr 2/4/2013 1 Outline 1. Introduction to D2D What is it? Why use it? How is it different from other technologies? 2.

Διαβάστε περισσότερα