Οδική σήµανση Ανθρώπινοι παράγοντες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδική σήµανση Ανθρώπινοι παράγοντες"

Transcript

1 1 Οδική σήµανση Ανθρώπινοι παράγοντες Ευάγγελος Ματσούκης Αν. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών Γεώργιος Σοϊλεµέζογλου Τοπογράφος Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος, ΝΑΜΑ ΑΕ Επαµεινώνδας Μπούρας Εργοδηγός Μηχανολόγος, ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟστ Περίληψη Η αντιµετώπιση των κενών γνώσης ανάµεσα στο Μελετητή, στις Οδηγίες Μελέτης και στον Τεχνίτη εγκατάστασης της σήµανσης ως προς τις πραγµατικές συνθήκες µετάδοσης των µηνυµάτων στους οδηγούς είναι κρίσιµη και επιτακτική. Αυτή η ελλιπής γνώση δηµιουργεί αρνητικές συνέπειες στο σκοπό λειτουργίας της σήµανσης των οδών. Γι αυτό είναι απαραίτητη η έκδοση λεπτοµερειακών οδηγιών και για όλες τις πιθανές περιπτώσεις και ιδιαίτερα για τις προβληµατικές συνθήκες στις θέσεις εγκατάστασης της σήµανσης. Η υποστήριξη της λήψης ορθών αποφάσεων για τη µελέτη και εγκατάσταση της σήµανσης απαιτεί την επαρκή γνώση που θα πρέπει να διαθέτουν οι εµπλεκόµενοι, µελετητές, προσωπικό Υπηρεσιών και τεχνίτες κατασκευής. Από την τρέχουσα πραγµατικότητα της σήµανσης οδών στη χώρα διαπιστώνεται η ανάγκη της κατανόησης των παραγόντων που εξαρτώνται από τον άνθρωπο-οδηγό, προκειµένου να σχεδιάζεται και υλοποιείται η καταλληλότερη σήµανση στις οδούς ανάλογα µε τις πραγµατικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε θέση. Οι οδηγοί λαµβάνουν πληροφορίες, κατά την προσπάθεια της οδήγησης του οχήµατος, από ποικίλες πηγές. Η κύρια πηγή είναι ο σχεδιασµός της ίδιας της οδού. Όταν ο σχεδιασµός της οδού µεταβάλλεται, η σήµανση (οριζόντια και κατακόρυφη) παίζει ένα κρίσιµο ρόλο στην πληροφόρηση του οδηγού ώστε αυτός να µπορεί να προετοιµάζεται για να ανταποκριθεί σωστά στις απαιτούµενες µεταβολές της προσπάθειας οδήγησης του οχήµατος. Η παρουσίαση αφορά στη διατύπωση εκείνων των παραγόντων που η κατανόησή τους διασφαλίζει τη λήψη ορθών αποφάσεων για το σχεδιασµό και υλοποίηση της σήµανσης στον πραγµατικό κόσµο των εκάστοτε συνθηκών που επικρατούν στις θέσεις εγκατάστασης της σήµανσης.

2 2 1. Εισαγωγή Η κυκλοφοριακή σήµανση οριζόντια και κατακόρυφη θα πρέπει να στηρίζεται σε ένα αριθµό απαραίτητων εγχειριδίων που θα βοηθούν τους εµπλεκόµενους στη µελέτη και την υλοποίηση της καθοδηγώντας την επιλογή του κατάλληλου είδους σήµανσης σε σχέση και µε τη θέση εγκατάστασης της. Από τα απαιτούµενα εγχειρίδια φαίνεται ότι διαθέτουµε µόνο τα τεύχη των ΟΜΟΕ-ΚΣΑ (Μέρος 1, 2, 4, 5, 6) και το τεύχος ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ που αντικατέστησε το Μέρος 3 των ΟΜΟΕ-ΚΣΑ. Πρέπει να έχει γίνει αντιληπτή η έλλειψη µερικών εγχειριδίων που θα καθοδηγούν τόσο το µελετητή σε θέµατα που αφορούν στην κατανόηση του ανθρώπινου παράγοντα όσο και τον τεχνίτη, αλλά και τον επιθεωρητή της εγκατάστασης. Αυτά τα εγχειρίδια θα πρέπει να βοηθούν ώστε να µπορεί να κρίνεται κάθε φορά ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την έγκαιρη και ορθή αντίληψη της σήµανσης και ότι αυτή θα καθοδηγεί τον οδηγό στις ενέργειες που πρέπει να κάνει για να φθάσει στον προορισµό του. Είναι βέβαιο ότι το πολύπλοκο οδικό περιβάλλον, που υπάρχει συνήθως στους αστικούς ιστούς της χώρας, αλλά και πολύ συχνά ο ανεπαρκής σχεδιασµός της οδικής υποδοµής δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία της σήµανσης. Κάτω από αυτά τα δεδοµένα προκύπτει η ανάγκη κατανόησης ορισµένων αρχών που έχουν ως βάση τον ανθρώπινο παράγοντα, προκειµένου ο σχεδιασµός σήµανσης να είναι αποτελεσµατικός. Χρειάζεται να διατυπωθούν οι κατάλληλες οδηγίες οι οποίες θα λαµβάνουν υπόψη τις ανάγκες του οδηγού σε καταστάσεις περιορισµένου πεδίου ορατότητας, σε σχέση µε τον τρόπο που αυτός αναζητά και αντιλαµβάνεται την πληροφόρηση την οποία χρειάζεται. Συχνά οι αποφάσεις για την επιλογή του είδους και ιδιαίτερα της θέσης τοποθέτησης της σήµανσης προκύπτουν ως αποτέλεσµα της «κρίσης µηχανικού», ενώ δεν υπάρχει υποβοήθηση από περισσότερο σταθερή βάση γνώσης. Αυτή η βάση γνώσης θα πρέπει να οικοδοµηθεί µε τρόπο που θα γίνονται κατανοητά τα εξής θέµατα: Ποια είναι η ανάγκη του οδηγού σε πληροφόρηση? Πότε πρέπει αυτός να έχει αυτή την πληροφόρηση? Ποιοι είναι οι περιορισµοί του οδηγού στην οπτική αναζήτηση και επεξεργασία µιας πληροφορίας? Πως να επιλέγεται η κατάλληλη σήµανση που θα αντιµετωπίζει τους εκάστοτε υφιστάµενους περιορισµούς στην οπτική αναζήτηση και επεξεργασία της πληροφορίας? 2. Ανθρώπινοι παράγοντες και ανάγκες οδηγού Οι οδηγοί λαµβάνουν πληροφόρηση για το έργο τους, δηλαδή την οδήγηση, από ποικίλες πηγές. Η κύρια πηγή είναι ο ίδιος ο σχεδιασµός της οδού, όταν

3 3 αυτός αλλάζει, η σήµανση παίζει ένα κρίσιµο ρόλο στην πληροφόρηση του οδηγού έτσι ώστε αυτός να προετοιµάζεται να ανταποκριθεί κατάλληλα στις απαιτούµενες αλλαγές της προσπάθειας οδήγησης. Οι βασικές γνώσεις εστιάζονται στους περιορισµούς και τις ικανότητες σε σχέση µε την οπτική αναζήτηση, την επεξεργασία της πληροφόρησης και τον πνευµατικό φόρτο. Η κατανόηση αυτών των ικανοτήτων φανερώνουν τη σηµασία των εξής: Τα σταθερά χρώµατα και σχήµατα, το επαρκές ύψος χαρακτήρων και η καταλληλότητα της θέσης τοποθέτησης διασφαλίζουν την αντίληψη, αναγνώριση, ανάγνωση και την ταχεία ανταπόκριση του οδηγού. Τα σύντοµα, σαφή µηνύµατα προς τους οδηγούς επιτρέπουν σ αυτούς να µοιράζουν το χρόνο τους µεταξύ του ελέγχου του οχήµατος και του χρόνου ανάγνωσης. 2.1 Η οπτική αναζήτηση από τον οδηγό Μετά από σχετικές έρευνες, ήδη από το 1969 θεωρείται ως δεδοµένο ότι το οπτικό πεδίο του οδηγού περιορίζεται σε µια οπτική γωνία 6 ο κατά µήκος της πορείας του. Περίπου το 90% των σηµείων στα οποία προσηλώνεται ο οδηγός βρίσκονται µέσα σε οπτική γωνία 4 ο στο έµπροσθεν αυτού πεδίο, όπου τα αντικείµενα εµφανίζονται ως σταθερά. Ως εκ τούτου, η οπτική σάρωση που κάνει ο οδηγός είναι πραγµατικά περιορισµένη, δηλαδή αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να εκφεύγουν της προσοχής του σήµατα που βρίσκονται πολύ µακριά από την πλευρά της οδού ή πολύ ψηλά από το οδόστρωµα. Η προσπάθεια οδήγησης, σε ένα µεγάλο βαθµό, προσδιορίζει το πρότυπο αναζήτησης. Σε σύγκριση µε την οδήγηση σε ανοικτό δρόµο, το πρότυπο αναζήτησης είναι περισσότερο συγκεκριµένο στη διάρκεια που ο οδηγός ακολουθεί ένα προπορευόµενο όχηµα. Εάν θα περιγράφαµε ένα πρότυπο αναζήτησης στην πορεία που ο οδηγός πλησιάζει ένα σηµατοδοτούµενο κόµβο, µε σκοπό να στρίψει αριστερά, το πρότυπο θα ήταν και πάλι διαφορετικό, δηλαδή δίνει περισσότερη προσήλωση στα αριστερά και λιγότερη προς τα δεξιά. Γενικά ισχύει η άποψη ότι η οδήγηση είναι µια διαρκής οπτική αναζήτηση και η προσήλωση του οδηγού ρυθµίζεται, στο µεγαλύτερο µέρος της, από την ιδιαίτερη κάθε φορά προσπάθεια οδήγησης. Κατά συνέπεια η σήµανση θα πρέπει να τοποθετείται εκεί όπου οι οδηγοί συνήθως προσηλώνονται, και όπου αυτοί αναµένουν να δουν τη ζητούµενη πληροφόρηση. Οι οδηγοί αναµένουν τις πινακίδες να βρίσκονται στα δεξιά τους και κοντά στο διανυόµενο διάδροµο. Εποµένως τοποθετήσεις που παραβιάζουν αυτές τις προσδοκίες θα έχουν ως αποτέλεσµα σήµανση µη διακρινόµενη, ή όταν αυτή διακρίνεται να είναι ήδη αργά. 2.2 Επεξεργασία πληροφόρησης από τον οδηγό Η ανθρώπινη ικανότητα επεξεργασίας της πληροφόρησης είναι περιορισµένη. Έχει εκτιµηθεί ότι από 1x10 9 bits όγκου πληροφορίας ανά δευτερόλεπτο που κατευθύνεται προς τον οδηγό από το περιβάλλον, αυτός

4 4 µπορεί να συνειδητοποιεί µόνο 16 bits ανά δευτερόλεπτο. Εποµένως η οδήγηση µε µεγάλες ταχύτητες συνεπάγεται τον αυξηµένο όγκο πληροφοριών από το περιβάλλον, µε συνέπεια να υπάρχουν απώλειες στην ικανότητα επεξεργασίας όλων αυτών των πληροφοριών. Οι περιορισµοί στην ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών του οδηγού απαιτούν οι αλλαγές στο περιβάλλον της οδού να συµβαίνουν βαθµιαία, ενώ ο όγκος των πληροφοριών από την κυκλοφοριακή σήµανση (περιεχόµενα µηνύµατα στις πινακίδες) καθώς και ο αριθµός των σηµάτων (πινακίδες και οριζόντια σήµανση) να περιορίζονται σηµαντικά. Παρά την περιορισµένη ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών, οι οδηγοί λειτουργούν αρκετά αποτελεσµατικά. Ο µέσος οδηγός έχει µόνο ένα ατύχηµα κάθε 20 χρόνια. Ο κύριος λόγος για την αποτελεσµατικότητα των οδηγών είναι ότι αυτοί αποκτούν εµπειρία ως «ανιχνευτές προτύπων» και εξαρτώνται πάρα πολύ από την προηγούµενη εµπειρία για τη γρήγορη και µε ακρίβεια ανταπόκριση στις περισσότερες συνθήκες οδήγησης. Είναι φανερό ότι η εµπειρία λειτουργεί καλά όταν το περιβάλλον ανταποκρίνεται στις προσδοκίες µας (δηλαδή συναντούµε ό,τι αναµένουµε ). 2.3 Πνευµατικό φορτίο και επιδόσεις του οδηγού Το πνευµατικό φορτίο εξαρτάται από τη ζητούµενη προσπάθεια οδήγησης η οποία είναι συνάρτηση: Της προσπάθειας οδήγησης, π.χ. εκτέλεση αριστερής στροφής έναντι απλής διέλευσης από ένα ισόπεδο κόµβο. Της γεωµετρίας της οδού, π.χ. τµήµατα οδού µε ευθυγραµµίες έναντι αλληλουχίας καµπύλων. Του κυκλοφοριακού φόρτου και της σύνθεσης αυτού, π.χ. φορτηγά, δίκυκλα. Των συνθηκών περιβάλλοντος π.χ. καλές ή κακές καιρικές συνθήκες, θέα που αποσπά την προσοχή του οδηγού. Της εξοικείωσης του οδηγού και της εµπειρίας του. Των χαρακτηριστικών του οδηγούµενου οχήµατος, π.χ. οι διαστάσεις του οχήµατος, η ικανότητα πέδησης, η ικανότητα επιτάχυνσης. Η απόδοση των οδηγών είναι η άριστη σε ένα µέτριο επίπεδο ζήτησης προσπάθειας, αντίθετα η απόδοση τους είναι πτωχή µε πολύ πιθανά σφάλµατα όταν είναι είτε υπερφορτωµένοι είτε υποφορτωµένοι. Καταστάσεις υπερφόρτωσης µπορεί να συµβαίνουν λόγω συνδυασµού όπως είναι η υψηλή πυκνότητα κυκλοφορίας, ενώ συντρέχουν απαιτήσεις ιδιαίτερης προσοχής λόγω, γεωµετρίας της οδού, ποικιλία ταχυτήτων κυκλοφορίας, ή σήµανσης µε µεγάλο όγκο πληροφορίας. Υποφόρτωση θα συµβαίνει σε οδούς όπου δεν παρουσιάζονται µεγάλες αλλαγές µε ελάχιστες εισόδους, ή εξόδους, και µε µικρή πυκνότητας κυκλοφορίας. Σε συνθήκες υποφόρτωσης, η εγρήγορση ελαττώνεται, συνήθως τότε ο εγκέφαλος «κατεβάζει τα ρολά» και ανταποκρίνεται λιγότερο στην εγρήγορση µε την οποία θα πρέπει να ανιχνεύει. Μερικά τµήµατα οδών πράγµατι φέρουν τον οδηγό σε κατάσταση πλήξης ή ακόµη και υπνηλίας.

5 5 Ο χρόνος που ένας οδηγός θα ατενίζει µια πινακίδα σήµανσης έχει σχέση µε το φορτίο οδήγησης. Έχει µετρηθεί πόσο χρόνο αναλώνουν οι οδηγοί στην ανάγνωση µιας πληροφοριακής πινακίδας όταν δεν έχουν εξοικείωση µε τη διαδροµή που ακολουθούν, σε συνάρτηση µε την πυκνότητα κυκλοφορίας. Σε µικρής πυκνότητας κυκλοφορία µέσα σε 8 έως 12 δευτερόλεπτα από τη στιγµή που η πινακίδα γίνεται αναγνώσιµη οι οδηγοί χρειάζονται κατά µέσο όρο 2,6 δευτερόλεπτα για κάθε πινακίδα που χρειάζεται να χρησιµοποιήσουν για να ακολουθήσουν µια διαδροµή. Σε µια υψηλής πυκνότητας κυκλοφορία, οι οδηγοί µειώνουν σηµαντικά τη συνολική διάρκεια γρήγορης µατιάς, κατά µέσο όρο σε 0,9 δευτερόλεπτα για κάθε πινακίδα. Οι µελέτες για την κίνηση του µατιού δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια οδήγησης σε µια υπεραστική οδό, οι οδηγοί ρίχνουν συχνές µικρές µατιές, της τάξης 3 µατιές ανά δευτερόλεπτο µέσα σε ένα στενό περιορισµένο πεδίο, πράγµα που αποδεικνύει ότι η οδήγηση είναι µια προσπάθεια οπτικής αναζήτησης. Ο οδηγός ατενίζει τις πινακίδες σήµανσης γενικώς περισσότερο από µια φορά. Η µακρά προσήλωση στις πινακίδες αποφεύγεται επειδή οι οδηγοί διστάζουν να πορευτούν για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα χωρίς να ελέγχουν την οδό. 2.4 Αποτελεσµατικά χαρακτηριστικά σήµανσης Τα χαρακτηριστικά της σήµανσης είναι αποτελεσµατικά όταν επιτυγχάνουν: (1) Προσέλκυση της προσοχής του οδηγού, ακόµη και σε ένα άτακτο περιβάλλον ( ιακριτότητα, Conspicuity). (2) Μεγιστοποίηση της αναγνωσιµότητας µε χρήση των βέλτιστων χαρακτήρων (µορφή, kerning και ύψος) και αποστάσεων µεταξύ των γραµµών καθώς και µε το βέλτιστο χρώµα υποβάθρου και την αντίθεση (contrast) του φωτισµού (Αναγνωσιµότητα, Legibility). (3) Χρήση µηνυµάτων λέξεων και συµβόλων τα οποία έχουν δοκιµασθεί για την ικανότητα κατανόησής τους και έχει επίσης αποδειχθεί ότι κατανοούνται από την πλειοψηφία των χρηστών των οδών (Αυτονόητα, Comprehension). (4) Περιορισµό του µεγέθους πληροφορίας, έτσι ώστε για ένα δεδοµένο ύψος χαρακτήρων και συµβόλων οι οδηγοί να έχουν αρκετό χρόνο για την ανάγνωση ολόκληρου του µηνύµατος και εξαγωγής της πληροφορίας που χρειάζονται (Επεξεργασία Πληροφορίας, Information Processing). (5) Χρήση ύψους χαρακτήρων και συµβόλων επαρκούς µεγέθους και τοποθέτηση σε κατάλληλη απόσταση από το κρίσιµο σηµείο, έτσι ώστε οι οδηγοί να έχουν τον απαιτούµενο χρόνο για να εξάγουν την πληροφορία από την πινακίδα, αλλά επίσης και το χρόνο να επιφέρουν οποιαδήποτε αλλαγή στην πορεία τους, όπως αλλαγή λωρίδας, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν να φθάσουν στο κρίσιµο σηµείο (Ορθή Τοποθέτηση). (6) ιασφάλιση της πλήρους καθοδήγησης του οδηγού µέχρι το σηµείο της

6 6 τελικής πορείας προς τον προορισµό που επιθυµεί. Για παράδειγµα πρέπει τα µηνύµατα για προορισµούς που δίνονται σε µια πρώτη συναντώµενη διασταύρωση θα πρέπει να επαναλαµβάνονται και σε κάθε επόµενη όπου υπάρχουν συνθήκες που επιβάλλουν στον οδηγό να επιλέξει περαιτέρω πορεία (Συνέπεια, Consistency). (7) Συµπεριφορά του οδηγού όπως αυτή είναι επιθυµητή (Αποτελεσµατικότητα, Effectiveness) ιακριτότητα Η διακριτότητα αναφέρεται στην προσοχή που προσελκύει η ποιότητα της πινακίδας και εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της πινακίδας, την εµπλοκή µεταξύ της πινακίδας και του φυσικού τοπίου στο οποίο αυτή εµφανίζεται και εάν και όπου αυτή είναι ορατή όπως αναµένει ο οδηγός. Η µεγαλύτερη διακριτότητα µιας πινακίδας συµβαίνει όσο ευκολότερη και ταχύτερη είναι η ανίχνευσή της από τον οδηγό. Οι οδηγοί αναζητούν ενεργά για πινακίδες και όσο αυτές είναι τοποθετηµένες εκεί όπου αναµένεται αυτοί θα τις βρίσκουν. Μελέτες για την κίνηση των µατιών αποδεικνύουν ότι οι οδηγοί κοιτάζουν στην πραγµατικότητα κάθε πινακίδα. Οι οδηγοί ατενίζουν τις πινακίδες κινδύνου κατά µέσο όρο δυο φορές µε µέση διάρκεια γρήγορης µατιάς ½ του δευτερολέπτου. Μικρές γρήγορες µατιές µπορεί επίσης να γίνονται. Μια γρήγορη µατιά τόσο βραχεία όσο 0,1 του δευτερολέπτου µπορεί να είναι αρκετή για την αναγνώριση του σχήµατος και του χρώµατος της πινακίδας, που στις περισσότερες περιπτώσεις δίνει στον οδηγό το είδος της πληροφορίας και εάν απαιτείται περαιτέρω προσοχή. Κατά τη νύχτα η ανακλαστικότητα είναι κρίσιµη για την αύξηση της απόστασης στην οποία µια πινακίδα ανιχνεύεται. Τα υλικά της πινακίδας σχεδιάζονται για να αντανακλούν το φως κατά τη γωνία πρόσπτωσης. Όσο πλησιέστερα είναι το ύψος του οφθαλµού του οδηγού µε το ύψος του προβολέα, τόσο το ανακλώµενο φως θα παραληφθεί από τον οφθαλµό. Ο σχεδιασµός των πινακίδων κάνει αποτελεσµατική τη χρήση των προβολέων των οχηµάτων. Συνοπτικά οι σηµαντικές αρχές για τη διακριτότητα είναι: Οι µορφές που αναζητά ο οδηγός εξαρτώνται από την προσπάθεια οδήγησης. Γενικά οι οδηγοί αναµένουν τις πινακίδες στα δεξιά τους. Οι οδηγοί ατενίζουν στην πραγµατικότητα κάθε πινακίδα. Οι πινακίδες που τοποθετούνται εκεί όπου οι οδηγοί τις αναµένουν, αυτές θα ανιχνεύονται από τους περισσότερους οδηγούς. Η ανακλαστικότητα είναι κρίσιµη για την αύξηση της απόστασης στην οποία µια πινακίδα ανιχνεύεται Αναγνωσιµότητα Η αναγνωσιµότητα αναφέρεται στην απόσταση στην οποία µια πινακίδα µπορεί να αναγνωστεί. Με τις ταχύτητες που οδηγούµε π.χ. 30 έως

7 7 120 km/h το όχηµα µετακινείται αντίστοιχα κατά 8,3 έως 33,3 m/s, ενώ η ανάγνωση χρειάζεται χρόνο. Μεγάλα µηνύµατα πρέπει να είναι αναγνώσιµα από απόσταση που επιτρέπει στον οδηγό να διαβάζει ολόκληρο το µήνυµα. Εάν ο οδηγός πρέπει να κάνει µια αλλαγή πορείας, πριν να φθάσει στην πινακίδα τότε η απόσταση αναγνωσιµότητας πρέπει να επιτρέπει στον οδηγό να διαβάσει την πινακίδα και να κάνει µε άνεση και ασφάλεια τους χειρισµούς ή αλλιώς θα πρέπει να χρησιµοποιούνται πινακίδες προειδοποιητικές. Μόνο το 73% του πληθυσµού έχει διορθωµένη 20/20 όραση, ενώ έχουµε και άτοµα µε άδεια οδήγησης µε µέχρι 20/40 όραση. Από µελέτη της FHWA για την αναγνωσιµότητα έχει προκύψει ότι για να παρέχεται το µέγεθος των χαρακτήρων που χρειάζεται για να καλυφθεί η ανάγκη του 75 85% των ηλικιωµένων οδηγών και του 95%, ή περισσότερο των υπολοίπων οδηγών, µε συνθήκες τόσο ηµέρας όσο και νύκτας, µια αναγνωσιµότητα από 3,6 4,8 m/cm θα πρέπει να παρέχεται ανάλογα µε το είδος της γραφής στις πληροφοριακές πινακίδες. Με άλλα λόγια ένα ύψος χαρακτήρων 20 cm µπορεί να διαβάζεται από την πλειοψηφία των οδηγών τη στιγµή που αυτοί βρίσκονται σε απόσταση 96 m (4,8 m/cm x 20 cm) µακριά από την πινακίδα. Γι αυτό πρέπει να αποφεύγονται οι πρόσθετες πινακίδες µε χαρακτήρες ή άλλα σύµβολα µικρού µεγέθους. Οι πινακίδες σταθερού περιεχοµένου όπως πληροφοριακές, ρυθµιστικές και κινδύνου είναι οικείες στους οδηγούς, γι αυτό µπορούν να αναγνωρίζουν το περιεχόµενο τους µε βάση το χρώµα, το σχήµα και τη θέση τους. Η εξοικείωση µπορεί να διπλασιάζει και την απόσταση αναγνωσιµότητας αυτών των πινακίδων. Τα σύµβολα µπορεί να µεταδίδουν µε µια µόνο εικόνα το ίδιο µήνυµα που µπορεί να απαιτεί µερικές λέξεις κειµένου. Ως εκ τούτου το µέγεθος του συµβόλου που είναι γενικά αρκετά µεγαλύτερο από τον καθένα χαρακτήρα, κάνει το µήνυµα αναγνώσιµο από µεγαλύτερες αποστάσεις σε σύγκριση µε το ισοδύναµο µε λέξεις µήνυµα. Για να είναι ένα µήνυµα αποτελεσµατικό, πρέπει να είναι αναγνώσιµο από µια απόσταση που επιτρέπει στον οδηγό να το διαβάσει και µε ασφάλεια να εκτελέσει τις απαιτούµενες ενέργειες µέσα στο κατάλληλο χρονικό διάστηµα που έχει στη διάθεση του. Όταν ένα µήνυµα είναι µεγάλο (π.χ. µερικές ονοµασίες προορισµού, ή σύνθετη δοµή πληροφορίας), οι οδηγοί θα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να διαβάσουν όλο το µήνυµα, παρά ένα απλό σύµβολο ή ελάχιστες λέξεις. Συνοπτικά, οι σηµαντικές αρχές για την αναγνωσιµότητα είναι: Οι οδηγοί κινούνται µε m/s και τα µηνύµατα στις πινακίδες πρέπει να είναι αναγνώσιµα από µια απόσταση που θα επιτρέπει στους οδηγούς να διαβάζουν ολόκληρο το µήνυµα. Η κάλυψη των αναγκών της πλειοψηφίας των οδηγών, σε συνθήκες, τόσο ηµέρας όσο και νύκτας, θα πρέπει να επιτυγχάνεται µε µια αναγνωσιµότητα 3,6-4,8 m/cm. Η εξοικείωση µε τις πινακίδες µπορεί να διπλασιάζει την απόσταση

8 8 αναγνωσιµότητας. Η εκτέλεση αλλαγών στην πορεία, όπως αλλαγή λωρίδων, πριν από τη θέση της πινακίδας, απαιτεί ακόµη µεγαλύτερη αναγνωσιµότητα. Εναλλακτικά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται προειδοποιητικές πινακίδες Αυτονόητο Το αυτονόητο αναφέρεται στην κατανόηση από τον οδηγό του νοήµατος του µηνύµατος και κάθε συµβόλου, ή συντµήσεων που χρησιµοποιούνται. Οι οδηγοί έχουν λίγο χρόνο για να διαβάζουν ένα µήνυµα, γι αυτό τα µηνύµατα, εξ ανάγκης, πρέπει να είναι βραχέα και µη διφορούµενα. Για παράδειγµα ένα µήνυµα σε πινακίδα µεταβλητών µηνυµάτων που αναφέρει «Συµφόρηση 1 km» θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως συµφόρηση σε µήκος 1 km, ή ότι αυτή αρχίζει σε 1 km. Συντµήσεις που είναι σαφείς για ένα µηχανικό, π.χ., σε πινακίδα αυτοκινητοδρόµου όπου δεν επιτρέπεται αναγραφή χιλιοµετρικής απόστασης, το µήνυµα Λάρισα 2 (που αφορά δεύτερη έξοδο), µπορεί να παρερµηνεύεται από πολλούς οδηγούς. Όταν στις πινακίδες χρησιµοποιούνται βέλη, η τοποθέτηση τους είναι κρίσιµη για την κατανόηση από τους οδηγούς σε ποια λωρίδα αφορούν, ή ποια πορεία να ακολουθήσουν. Οι οδηγοί µπορεί να συγχέουν τη λωρίδα που θα ακολουθήσουν σε περιπτώσεις όπου η οδός, βρίσκεται σε καµπύλη και µια πινακίδα πάνω από την οδό δείχνει βέλη µε την αιχµή προς τα κάτω. Οι οδηγοί µπορεί επίσης να συγχέουν την έξοδο στην οποία αναφέρεται ένα βέλος, όταν υπάρχουν συνωθούµενες έξοδοι. Η χρήση πρόδροµης πινακίδας µε ένα βέλος που δείχνει ευθεία θα µπορούσε επίσης να δηµιουργήσει σύγχυση στους οδηγούς. Συνοπτικά οι σπουδαιότερες αρχές για το αυτονόητο είναι: Επειδή ακριβώς µια πινακίδα βρίσκεται σε χρήση για πολλά χρόνια δεν εξυπακούεται ότι οι οδηγοί κατανοούν το µήνυµα. Οι µη εξοικειωµένοι οδηγοί µπορεί να µην καταλαβαίνουν ένα µήνυµα το οποίο κατανοείται πολύ καλά από τους ντόπιους οδηγούς. Η καθοδήγηση µε τη χρήση βελών στις αναφορές είναι κρίσιµη και αν η πορεία που δείχνουν τα βέλη είναι ακατάλληλη µπορεί αυτή να οδηγεί σε λάθος κατανόηση των κατευθύνσεων. Μερικές φορές, µόνο µικρές τροποποιήσεις είναι απαραίτητες για µεγάλη βελτίωση της κατανόησης Επεξεργάσιµη Πληροφορία Οι οδηγοί έχουν πολύ περιορισµένο χρόνο για να διαβάζουν τις πινακίδες. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιµο στις υψηλές ταχύτητες. Για παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι µια πινακίδα έχει χαρακτήρες ύψους 360 mm µε µια αναγνωσιµότητα 4,8 m/cm. Ένας οδηγός µε ταχύτητα 100 km/h (ή 28 m/s) σε ένα αυτοκινητόδροµο µπορεί να διαβάσει τους χαρακτήρες από απόσταση 173 m (4,8 x 36). Αυτό σηµαίνει ότι ο οδηγός έχει µόνο 6 δευτερόλεπτα χρόνο ανάγνωσης (173:28=6). Για να καλυφθεί το

9 9 85% των οδηγών, η ανάγνωση ενός µη οικείου µηνύµατος, όπως µπορεί να είναι σε µια πινακίδα µεταβλητών µηνυµάτων, που δίνει πληροφορία για εναλλακτικές κατευθύνσεις διαδροµής, ή σε µια προειδοποιητική πινακίδα για έργα, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι οδηγός µπορεί να διαβάσει περίπου 6 κύριες λέξεις ή σύµβολα. Οι οδηγοί πρέπει να µοιράσουν το χρόνο τους στην ανάγνωση πινακίδων και στο χειρισµό της πορείας τους, δεν µπορούν να ξοδεύουν το συνολικό διαθέσιµο χρόνο στην ανάγνωση πινακίδων. Συνήθως, από έρευνες έχει προκύψει ότι, οι οδηγοί που δεν είναι εξοικειωµένοι µε µια οδό ατενίζουν 2 ή 3 φορές κάθε πινακίδα και συνολικά, σε µικρής πυκνότητας κυκλοφορία, αφιερώνουν κατά µέσο όρο 2,6 δευτερόλεπτα προσήλωσης σε κάθε πινακίδα, όταν όµως ακολουθούν από κοντά ένα προπορευόµενο όχηµα, ο χρόνος που αφιερώνουν γίνεται µόνο 0,9 δευτερόλεπτα, µε µέγιστη διάρκεια 4 δευτερόλεπτα, κατά την οποία ατενίζουν µερικές πινακίδες. Οι νεαρής ηλικίας οδηγοί πλησιάζοντας µε ταχύτητα 73 km/h κοιτούν δύο φορές κατά µέσο όρο κάθε πινακίδα κινδύνου, αφιερώνοντας περίπου ½ δευτερόλεπτο κάθε φορά. Ο χρόνος ανάγνωσης των πινακίδων σταθερού περιεχοµένου, των ρυθµιστικών και κινδύνου, καθώς και των πληροφοριακών εκτιµάται περίπου σε ½ δευτερόλεπτο ανά λέξη και τουλάχιστον σε ένα δευτερόλεπτο για την ανάγνωση ενός συµβόλου. Ο µέγιστος χρόνος για γρήγορη µατιά, που ένας οδηγός µπορεί να χρησιµοποιεί για την ανάγνωση µιας πινακίδας, µε συνθήκες µικρού κυκλοφοριακού φόρτου και σε κανονικού πλάτους λωρίδες θα πρέπει να υπολογίζεται σε 4 έως 5 δευτερόλεπτα. Εάν το µήκος µηνύµατος υπερβαίνει εκείνο που µπορεί να διαβαστεί σε αυτό το χρονικό διάστηµα, τότε θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο οδηγός θα µπορεί να διαβάσει το µήνυµα από την κατάλληλη απόσταση, έχοντας στη διάθεσή του όλο τον απαιτούµενο χρόνο. Συνοπτικά οι σπουδαιότερες αρχές για την επεξεργασία του όγκου πληροφοριών που δέχεται ο οδηγός είναι: Οι χρόνοι ανάγνωσης κατά τη διάρκεια της οδήγησης θα πρέπει να θεωρούνται ότι είναι της τάξης του ½ δευτερολέπτου για κάθε κύρια λέξη σε πινακίδες σταθερού περιεχοµένου µε απλά και/ή οικεία µηνύµατα. Όπου τα µηνύµατα είναι µη οικεία ή σύνθετα, τότε θα πρέπει να υπολογίζεται ένα µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα της τάξης του ενός δευτερολέπτου για κάθε κύρια λέξη Ορθή Τοποθέτηση Προκειµένου µια πινακίδα να είναι αποτελεσµατική πρέπει να είναι αναγνώσιµη από απόσταση που επιτρέπει σε ένα οδηγό να τη διαβάσει και µε ασφάλεια να εκτελέσει τις απαιτούµενες ενέργειες (π.χ. αλλαγή λωρίδας) πριν να φθάσει στο σηµείο απόφασης. Ένα ζήτηµα κλειδί για πληροφοριακές πινακίδες επιλογής κατευθύνσεων είναι η διασφάλιση της διάθεσης στον οδηγό επαρκούς χρόνου για τον έλεγχο ενός κενού στη ροή

10 10 των οχηµάτων για αλλαγή λωρίδας µε άνεση πριν να φθάσει στο σηµείο αλλαγής κατεύθυνσης. Με συνθήκες µικρού φόρτου, για την πλειοψηφία των οδηγών απαιτείται µια απόσταση που ισοδυναµεί µε 8 δευτερόλεπτα για την αντίστοιχη ταχύτητα λειτουργίας της οδού. Αντίστοιχα µε τις συνθήκες µεγάλου φόρτου αυτός ο χρόνος θα πρέπει να αυξάνεται στα 9,8 δευτερόλεπτα. Για την υποβοήθηση του οδηγού τοποθετούνται προειδοποιητικές πινακίδες ώστε να έχει στη διάθεσή του µεγαλύτερη χρονική διάρκεια µέχρι το σηµείο αλλαγής κατεύθυνσης. Οι προειδοποιητικές πινακίδες ειδικά επιβάλλονται όταν δεν υπάρχει το επαρκές µήκος ορατότητας για απόφαση (βλ. ΟΜΟΕ-Χ). Συνοπτικά οι σπουδαιότερες αρχές για την ορθή τοποθέτηση είναι: Οι πινακίδες πρέπει να είναι αναγνώσιµες από µια απόσταση που επιτρέπει επαρκή χρόνο σε ένα οδηγό να τις διαβάζει και µε ασφάλεια να εκτελεί τις απαιτούµενες ενέργειες πριν να φθάσει στο σηµείο απόφασης. 2.5 Αρχές θετικής καθοδήγησης Η γνώση των ανθρώπινων ορίων στην επεξεργασία πληροφορίας και η εµπιστοσύνη στην προηγούµενη εµπειρία που αντισταθµίζει αυτά τα όρια, οδηγεί στην εφαρµογή του κανόνα της «θετικής καθοδήγησης» κατά τη µελέτη της κυκλοφοριακής σήµανσης. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στο συνδυασµό των ανθρώπινων παραγόντων και της κυκλοφοριακής τεχνικής, που αναπτύχθηκε στις αρχές του 1970 και επεξεργάσθηκε µε µια σειρά εγχειριδίων που εκδόθηκαν από την FHWA. Όσον αφορά στην κυκλοφοριακή σήµανση η προσέγγιση της θετικής καθοδήγησης δίνει έµφαση στα εξής θέµατα: Προβάδισµα προσδιορίζουµε τις θέσεις τοποθέτησης πινακίδων σύµφωνα µε τη σπουδαιότητα της περιεχόµενης πληροφορίας, µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η παρουσίαση στον οδηγό πληροφορίας όταν και όπου αυτή δεν είναι ουσιαστική. ιασπορά όπου όλη η απαιτούµενη πληροφορία από τον οδηγό δεν µπορεί να τοποθετηθεί σε µια πινακίδα ή σε ένα αριθµό πινακίδων σε µια θέση, αυτές εξαπλώνονται (διασπείρονται) σε ένα διάστηµα τέτοιο που να µειώνεται ο όγκος πληροφορίας που λαµβάνει ο οδηγός. Κωδικοποίηση όπου είναι δυνατόν οργανώνονται κοµµάτια πληροφορίας σε µεγαλύτερες µονάδες, χρησιµοποιώντας κωδικοποιηµένα χρώµατα και σχήµατα για τη βελτίωση της απόδοσης. Το κωδικοποιηµένο χρώµα και σχήµα των πληροφοριακών πινακίδων επιτυγχάνεται µε αντιπροσωπευτική ειδική πληροφορία για το µήνυµα µε βάση το χρώµα του υποβάθρου της πινακίδας και το σχήµα της πινακίδας (ένθετα υπόβαθρα). Πλεονασµός η επανάληψη του ιδίου πράγµατος µε περισσότερους από ένα τρόπους. Για παράδειγµα σε µια διασταύρωση όπου απαγορεύεται η αριστερή στροφή αποτελεί πλεονασµό η τοποθέτηση του ζεύγους των πινακίδων Ρ-27 και Ρ-51δ ενώ απαιτείται µόνο η

11 11 δεύτερη. Το κεντρικό δόγµα µε το οποίο προσεγγίζεται η θετική καθοδήγηση είναι ότι «ο σχεδιασµός που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του οδηγού αυξάνει την πιθανότητα αυτός να ανταποκρίνεται σωστά και έγκαιρα στις εκάστοτε συνθήκες και στην παρεχόµενη πληροφορία». Αντίθετα, όταν οι οδηγοί ξαφνιάζονται επειδή οι προσδοκίες τους παραβιάζονται τότε αυτοί ενεργούν µε βραδύτητα και µπορεί λανθασµένα. Οι επιπλοκές της θετικής καθοδήγησης για την κυκλοφοριακή σήµανση είναι ότι οι πλέον σηµαντικές πινακίδες (π.χ. πινακίδες STOP) πρέπει να έχουν προτεραιότητα από τις λιγότερο σηµαντικές (π.χ. πινακίδες καθοδήγησης). Η πληροφορία που παρουσιάζεται στον οδηγό θα πρέπει να εκτείνεται έτσι ώστε ο οδηγός να µπορεί να συµµορφώνεται µε αυτήν σε µικρά διαστήµατα. Όταν ο οδηγός είναι συγκεντρωµένος στην παρακολούθηση µιας καµπύλης και παρατηρεί τις πινακίδες Π-75, τότε άλλες πιο ουσιαστικές πινακίδες κινδύνου (π.χ. πινακίδα Κ-78) δε θα πρέπει να παρουσιάζονται στον οδηγό εφόσον αυτή η πληροφορία µπορεί να τοποθετηθεί αµέσως µετά την καµπύλη επί της ευθυγραµµίας. Όπου υπάρχει ένας αριθµός πινακίδων που πρέπει να βλέπει ο οδηγός, τότε θα πρέπει να απαγορεύονται στην περιοχή πινακίδες διαφηµιστικές που δεν είναι απαραίτητο να καταλαµβάνουν τον περιορισµένο χρόνο που έχει στη διάθεσή του ο οδηγός για να διαβάζει τις κυκλοφοριακές πινακίδες. Επίσης σχετικό παράδειγµα που πρέπει να αποφεύγεται είναι η τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων σε απόσταση µικρότερη από τουλάχιστον 50 m πριν και µετά από φωτεινούς σηµατοδότες ώστε αυτοί να είναι εγκαίρως ανιχνεύσιµοι. 2.6 Συνέπεια Οι οδηγοί πρέπει να υποβοηθούνται µε τη συνέχεια της πληροφοριακής σήµανσης που αφορά προορισµούς κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µη βρίσκονται σε συνθήκες που θα αναγκάζονται να µαντεύουν την επιλογή της πορείας τους. Εάν αυτό δεν εφαρµόζεται συστηµατικά τότε ο οδηγός αναγκάζεται να αφιερώνει χρόνο επειδή θα διστάζει για την επιλογή της πορείας του, γεγονός που µπορεί να συνεπάγεται να αποφασίζουν την τελευταία στιγµή και όχι εγκαίρως για αλλαγή λωρίδας ή στροφής κλπ. 4. Συµπεράσµατα Η προσέγγιση των αναγκών των οδηγών ως προς την κυκλοφοριακή σήµανση (κατακόρυφη και οριζόντια) πρέπει να βασίζεται στους ανθρώπινους παράγοντες για να αντιµετωπίζονται τα λειτουργικά ενδιαφέροντα στις εκάστοτε πολύπλοκες συνθήκες των οδικών τµηµάτων, όπου οι οδηγοί έρχονται αντιµέτωποι µε υψηλό όγκο πληροφοριών ή µη αναµενόµενες αλλαγές της οδού. Πρέπει να εφαρµόζονται τεχνικές που θα διαπιστώνουν τις ανάγκες και τους περιορισµούς (όρια ικανοτήτων) του οδηγού, καθώς επίσης και την αναγνώριση των αδυναµιών της σήµανσης στα θέµατα: αναγνωσιµότητα,

12 12 αυτονόητο, επεξεργασία πληροφορίας, θέση τοποθέτησης και συνέπεια. Επίσης απαιτείται η τήρηση των αρχών της θετικής καθοδήγησης για τα προβλήµατα της σήµανσης που εξετάζονται όταν αναπτύσσονται και εναλλακτικές ως προς την υφιστάµενη σήµανση. Αυτή η προσέγγιση θα βοηθά τους οδηγούς να κάνουν περισσότερο ακριβείς εκτιµήσεις της οδού, να µειώνονται τα λάθη στην ανάλυση που κάνει ο οδηγός για τις συνθήκες που έχει µπροστά του και άρα να βελτιώνεται η οδική ασφάλεια.

13 13 5. Βιβλιογραφία [1] Mourant, R. R., Rockwell, T. H., and Rackoff, N. J. (1969) Drivers eye movements and visual workload. Highway Research Record, 292, [2] Bhise, V. D. and Rockwell, T. H. (1973) Development of a driverinformation-acquisition based operational tool for the evaluation of highway signs. Presented at the 1973 Annual Meeting of the Highway Research Board, Washington, D.C. [3] Luoma, J. (1992) Immediate responses to road signs of alerted and unalerted drivers: an evaluation of the validity of eye movement method. Presented at the Transportation Research Board Annual Meeting, Washington, D.C. January [4] Mace, D. J., Garvey, P. M., and Heckard, R. F. (1994) Relative visibility of increased legend size vs. brighter materials for traffic signs. Rep. No. FHWA-RD , U.S. Department of Transportation. [5] Dewar, R. E., Kline, D. W. Schieber, F., and Swanson, A. (1996) Symbol signing design for older drivers. Final report, Federal Highway Administration Contract DTFH61-01-C Washington, D.C. [6] Picha, D. L., Hawkins, H. G., Jr., and Womack, K. N. (1995) Motorist understanding of alternative designs for traffic signs. FHWA Report No. FHWA/TX-96/1261-5F. U.S. Department of Transportation. [7] Zwahlen, H. T. (1995) Traffic sign reading distances and times during night driving. Transportation Research Record, [8] Mace, D. J. and Gabel, R. (1992) Model highway visibility, minimum required visibility. Paper presented at the Transportation Research Board Annual Meeting, Washington, D.C. [9] Alexander, G. and Lunenfeld, H. (1975) Positive guidance in traffic control. Federal Highway Administration, Washington, D.C. [10] Kouzis A. and Matsoukis E.C. ( 1994).Comparative Assessment of the Greek Traffic Control Manual (G.M.) and the Highway Capacity Manual (HCM). Journal of Engineering, vol. 4, No. 2, pp , April [11]Ματσούκης Ε.( 2004) Θέµατα στο Σχεδιασµό Αστικής Κυκλοφορίας. Βιβλίο, Έκδοση Πανεπιστηµίου Πατρών, σελίδες 210.

14 14 English summary It is critical and of first priority to fill the knowledge gap between Designer, Design Guidelines and the technician who install the signage, considering the real roadway situations under which the messages are conveyed to the driver. The missing knowledge has negative interactions to the signage function. Thus it is a need to prepare a detailed guide for all possible situations and particularly for those problematic situations in sign placement locations. To support the correct decisions for design and placement of signage, the adequate knowledge should be provided to designers, agency s personnel and construction technicians. Reviewing the real world of signage in our country, it is identified the need to understand the human factors affecting driving task. Knowing these factors will assist to design and implement effective signage to meet the prevailing situations on placement locations. Drivers obtain information about the driving task from a variety of sources. The principal source is the road design itself. When the road design changes, signs and markings play a critical role in informing the driver so that he or she is prepared to respond appropriately to changes in the driving task. The presentation refers to the human factors of which the understanding insures the correct decisions for the design and implementation of signage in the actual situations on placement location.

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Σ. Μαριδάκης Ε. Μπούρας Περίληψη Στα πλαίσια της φωτεινής σηµατοδότησης σε κόµβους, τόσο η διαµόρφωση άσο και η κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Ηλιού Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Καθηγ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λεμονάκης Παναγιώτης Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS Τι πρέπει να γνωρίζετε για το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS www.olympiaodos.gr Ευχαριστούµε Που επιλέξατε το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, τον ηλεκτρονικό ποµποδέκτη της Ολυµπίας Οδού. Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση παρακαλούµε

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟ

ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟ NORATEX A.B.E.E. 17o Χλμ. Λεωφόρος Σπάτων 15351 Παλλήνη Τηλ. 210 6030221 Φαξ. 210 6030226 Email : neofitos@noratex.gr georgios@noratex.gr thania@noratex.gr Web site : www.noratex.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (σύμφωνα με την Υ.Α. 58930/480/99 ΦΕΚ Β 526). 10.1 Γενικά. Για την απόκτηση άδειας οδηγήσεως λεωφορείου (κατηγορίας Δ και Δ+Ε) ο υποψήφιος οδηγός πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Συµπόσιο Οδική Ασφάλεια και Τουρισµός 12 Μαΐου 2000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 9.1 Εισαγωγή Η κατακόρυφη αύξηση των κυκλοφοριακών φόρτων που λαµβάνει χώρα τα τελευταία χρόνια σε όλα τα οδικά δίκτυα παγκοσµίως έχει επιβάλλει νέες απαιτήσεις στο χώρο της διαχείρισης των εν λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η οδική κάθετη σήµανση διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην ασφάλεια των οδικών µεταφορών, στον τοµέα της αποτροπής τροχαίου ατυχήµατος, και κατά δεύτερον στη σωστή ενηµέρωση του οδηγού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή αγωγή: Πινακίδες σήμανσης

Κυκλοφοριακή αγωγή: Πινακίδες σήμανσης Κυκλοφοριακή αγωγή: Πινακίδες σήμανσης Ερευνητική εργασία Ά Τάξης του ΕΠΑ.Λ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Υπο-ομάδα 3 (H γρήγορη κατασκευή) με θέμα την «κατασκευή πινακίδων και την τοποθέτησή τους στο χώρο του σχολείου».

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΜΜ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΜΜ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΜΜ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Δρ Σερμπής Δημήτρης (Συγκοινωνιολόγος, Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας, Γ Σεπτεμβρίου 102-108, 10434, Αθήνα, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

AM, A1, A2, A ...20... (30) . :

AM, A1, A2, A ...20... (30) . : 1 I AM, A1, A2, A : / : : : / :. : : :. / :. : : :...20......., (30).. /. / / 46 , 1, 2, -, 1, 2 3 (slalom) 4 5 6 ( ) 7 ( ) 8, 1,, 2 3 4 5, 1 2 3, 4 5 6 7 8 ( ) 9 10 11 12... 13 47 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

οδηγώ με ασφάλεια ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

οδηγώ με ασφάλεια ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» οδηγώ με ασφάλεια ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» GENESIS Pharma S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Ειδικά θέματα οδοποιίας Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Παναγιώτης Λεμονάκης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εισαγωγικά Ο καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 06 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ) 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 06 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ) 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 06 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάλυση Ορατότητας σε Ισόπεδο Κόμβο: με Ρυθμιστική πινακίδα Υποχρεωτικής Διακοπής Πορείας ΤΕΥΧΟΣ Α

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάλυση Ορατότητας σε Ισόπεδο Κόμβο: με Ρυθμιστική πινακίδα Υποχρεωτικής Διακοπής Πορείας ΤΕΥΧΟΣ Α Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων Και Τοπογράφων Μηχανικών Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής και Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάλυση Ορατότητας σε Ισόπεδο Κόμβο: με Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Μιχαήλ Κλήµης, ΜΒΑ, PhD ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι.Ο.Α.Σ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 1 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το συνολικό δείγµα απαριθµεί 918 ερωτηµατολόγια που

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 2 2 3 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ημερομηνία: Ώρα: Ελεγκτής: Γραμμή: Καταγραφή Υφιστάμενης Προσωρινή Μόνιμη στάση: Καιρικές συνθήκες: Κωδικός στάσης / στάση: Όνομα στάσης: Μεταφορά/Κατάργηση Υφιστάμενης Ίδρυση νέας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 2 2 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις η αποτυχία των νόµων της αγοράς Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις Εξαιρέσεις και η αποτυχία των νόµων της αγοράς στον τοµέα των µεταφορών 1. Ο ανταγωνισµός είναι αρκετά ισχυρός έτσι ώστε να ωθήσει την τιµή στο

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΣ. Ο φωτισμός μπορεί να υπογραμμίσει σημαντικές λεπτομέρειες ή να τις κρύψει

ΤΟ ΦΩΣ. Ο φωτισμός μπορεί να υπογραμμίσει σημαντικές λεπτομέρειες ή να τις κρύψει ΤΟ ΦΩΣ Ο φωτισμός μπορεί να υπογραμμίσει σημαντικές λεπτομέρειες ή να τις κρύψει Μπορεί να κολακέψει ένα αντικείμενο, τονίζοντας κάποια θετικά χαρακτηριστικά ή να υποβαθμίσει τα λιγότερο ελκυστικά Η τηλεόραση

Διαβάστε περισσότερα

Η χρησιμοποίηση των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων από το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας της Αθήνας

Η χρησιμοποίηση των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων από το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας της Αθήνας Η χρησιμοποίηση των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων από το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας της Αθήνας Σερμπής Δημήτρης Δρ. Συγκοινωνιολόγος Μπάμπης Χάρης Συγκοινωνιολόγος M.Sc. Θεοφίλης Γιάννης Συγκοινωνιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ (καν.7)

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ (καν.7) ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ (καν.7) Η μη αισθητή μεταβολή της διοπτεύσεως πυξίδας του πλοίου που προσεγγίζει σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος συγκρούσεως. Εδώ πρέπει να τονίσομε ότι διοπτεύομε πάντοτε το ίδιο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος υποδο?ών?εταφράζεταισε?ίαγενικότερηεξοικονό?ησηπαραγωγικώνπόρωνγιατηκοινωνία. τεχνικέςυποδο?ές,όπωςείναιαυτοκινητόδρο?οι,γέφυρεςκ.λ.π.ηκατασκευήτέτοιων Μιααπ τιςβασικέςλειτουργίεςτουκράτουςείναιοεφοδιασ?όςτηςκοινωνίας?εβασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ασκήσεις και δραστηριότητες παρέα µε τον KOK Ο µικρός µας φίλος Μιχάλης θέλει να περάσει απέναντι. Για να τον βοηθήσεις να διασχίσει σωστά το δρόµο, ένωσε µε πράσινο χρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ; ΠΑΙΡΝΩ ΩΡΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ!

Ο ΗΓΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ; ΠΑΙΡΝΩ ΩΡΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Ο ΗΓΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ; ΠΑΙΡΝΩ ΩΡΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ! ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ Σ. Βαρδάκη, Γ. Κανελλαΐδης, Γ. Γιαννής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους

Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους Καλές πρακτικές για ασφαλείς µετακινήσεις Ευη Μπλάνα Γραµµατεία ιυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 1 6 Απριλίου 2012 Τροχαία ατυχήµατα και νέοι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

και κινηµατικά µοντέλα της κυκλοφοριακής ροής

και κινηµατικά µοντέλα της κυκλοφοριακής ροής Κρουστικά κύµατα Yδροδυναµικά και κινηµατικά µοντέλα της κυκλοφοριακής ροής Επειδή η οδική κυκλοφορία εκφράζεται µε ροές οχηµάτων, πυκνότητες και ταχύτητες ροής, βασικές έννοιες της θεωρίας ρευστών µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Παράρτημα 2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δεκτά αποδεικτικά μέσα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 9 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 7 Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Ηµερίδα για την Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ στη XIO: Βραχυπρόθεσµες παρεµβάσεις χαµηλού κόστους στο Εθνικό Επαρχιακό Οδικό ίκτυο της Xίου.

Διαβάστε περισσότερα

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας Σελίδα 1 REVISION HISTORY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1 ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης 1 Σ Μήκος : 670 χλμ. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Ο χρόνος αντιδράσεως.

Ο χρόνος αντιδράσεως. Ο χρόνος αντιδράσεως. Από τη στιγμή που υποπίπτει στην αντίληψή σας κάποιο σήμα ή κάτι που συμβαίνει, μέχρι να ανταποκριθείτε, μεσολαβεί πάντα ένα χρονικό διάστημα, που ονομάζεται χρόνος αντιδράσεως. Μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675. Κάθε ενδιαφερόµενο

Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675. Κάθε ενδιαφερόµενο ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 2 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 8 Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «Μελέτες Εντοπισμού και Προτάσεων σε τμήματα και θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στους Άξονες Τρίπολη-Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2.

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2. 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr γ) πr 2 δ) καµία από τις παραπάνω τιµές Το µέτρο της µετατόπισης που έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Αδαμαντία Μπαλαφούτα Προϊσταμένη χειρουργικής κλινικής Γ.Ν. Κορίνθου Τα τελευταία χρόνια η οδήγηση ποδηλάτου έχει αυξηθεί µεταξύ των κατοίκων του αναπτυγµένου κόσµου. Λόγω της συνεχιζόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε Τα τελευταία χρόνια, µε τις ριζικές αλλαγές που βλέπουµε να πραγµατοποιούνται στη

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑΞΗ Δ2 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑΞΗ Δ2 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑΞΗ Δ2 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Περιεχόμενα Ώρα για μάθημα οδήγησης Πώς πρέπει να διασχίζουμε το δρόμο Τροχαία ατυχήματα Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Η Σημασία της Κυκλοφοριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. α. Σύστηµα προβολής

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. α. Σύστηµα προβολής medicn driving simulatr Ι. ΓΕΝΙΚΑ Ο εξοµοιωτής οδήγησης βαρέων οχηµάτων της medicn δύναται να καλύψει την εκπαίδευση αρχάριων αλλά και να βοηθήσει στην επανεξέταση των επαγγελµατιών οδηγών. Το βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ηλεκτρικών κινητήρων για την κίνηση οχημάτων είναι η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της πέδησης (φρεναρίσματος) του οχήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγώ στην Εγνατία Οδό. Οδηγώ µε ασφάλεια. ασφαλούς οδήγησης. Εγνατία Οδός

Οδηγώ στην Εγνατία Οδό. Οδηγώ µε ασφάλεια. ασφαλούς οδήγησης. Εγνατία Οδός Οδηγώ στην Εγνατία Οδό Οδηγώ µε ασφάλεια 5 Θέµατα ασφαλούς οδήγησης Εγνατία Οδός Οδηγώ άνετα - φτά ΓΕΝΙΚΑ Η Εγνατία Οδός θα είναι έτοιµη σε λίγους µήνες και θα φέρει πιο κοντά την Ελλάδα στην Ευρώπη, συµβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΕ.ΚΑ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔIΟIΚΗΣΕΩΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΟ Αθήvα, 14-2- 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο Παράδειγµα (διάρκεια: 15 λεπτά) Κεφάλαιο 17 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Α3/165/251 Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 6.1 Εισαγωγή Είναι κοινά παραδεκτό ότι η εκτέλεση έργων στην οδό είναι από τις δυσµενέστερες καταστάσεις που µπορούν να συναντηθούν σε ένα οδικό δίκτυο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η κατασκευή ειδικών λωρίδων για την αποκλειστική κίνηση των λεωφορείων είναι ένα µέτρο που βρίσκει εφαρµογή σε

Διαβάστε περισσότερα

Μια διαθεµατική προσέγγιση στην Κυκλοφοριακή Αγωγή

Μια διαθεµατική προσέγγιση στην Κυκλοφοριακή Αγωγή Μια διαθεµατική προσέγγιση στην Κυκλοφοριακή Αγωγή Ιωάννης Παναγάκος, Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. Περίληψη Στο άρθρο αυτό παρουσιάζουµε ένα αναδυόµενο σχέδιο εργασίας «Οι πινακίδες της ζωής» το οποίο στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για ασφαλή οδήγηση σε µεγαλύτερη ηλικία

Ερωτήσεις και απαντήσεις για ασφαλή οδήγηση σε µεγαλύτερη ηλικία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Ερωτήσεις και απαντήσεις για ασφαλή οδήγηση σε µεγαλύτερη ηλικία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Ο ΗΓΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών

Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών Ημερίδα «Ασφάλεια στις Οδικές Μεταφορές: Συντελεστής Ανάπτυξης & Ποιότητας Ζωής» Μπλάνα Ευμορφία, Δρ Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, Ζαχαρής Στρατής, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε)

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε) Άσκηση 1 Σε ένα δίκτυο τηλεματικής όπου υποστηρίζεται η υπηρεσία Διαχείρισης Στόλου Δημοσίων Οχημάτων Μεταφοράς επιβατών, ο κεντρικός υπολογιστής του κάθε οχήματος λαμβάνει μέσω αισθητήρων τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία, για να τα προσδιορίσουμε πλήρως, αρκεί να γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση Γεωµετρική θεώρηση του Φωτός Ανάκλαση ηµιουργίαειδώλουαπόκάτοπτρα. είκτης ιάθλασης Νόµος του Snell Ορατό Φάσµα και ιασπορά Εσωτερική ανάκλαση Οπτικές ίνες ιάθλαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως Ιδιότητες των κυµάτων Όραση Α Μήκος κύµατος: απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών κυµατικών µορφών Συχνότητα: αριθµός κύκλων ανά δευτερόλεπτα (εξαρτάται από το µήκος κύµατος) Ορατό φως Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού

Διαβάστε περισσότερα

10 σημεία για μια πιο οικολογική οδήγηση

10 σημεία για μια πιο οικολογική οδήγηση Η εκστρατεία ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΑ (Make Cars Green) στοχεύει στη μείωση των περιβαλλοντικών συνεπειών από την κίνηση των αυτοκινήτων και στο να βοηθήσει τους οδηγούς να σκεφτούν οικολογικά

Διαβάστε περισσότερα

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Περιμετρικός έλεγχος εξετάζουμε για: 1) την καλή κατάσταση των επιφανειών του αυτοκινήτου από τυχαία χτυπήματα (πχ. ένα χτύπημα σε μια επιφάνεια του οχήματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς.

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς. Χειρισμός Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Ψηφιακούς Πόρους Σαράντος Καπιδάκης, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Περίληψη Ο

Διαβάστε περισσότερα