ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ"

Transcript

1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ Τρεις γενιές οπτικών δικτύων σε µήκη κύµατος : α) 0.8 µm Άµεσο ενεργειακό διάκενο του AsGa β) 1.3 µm Ελάχιστη διασπορά γ) 1.5 µm Μικρότερη απώλεια Τα συστήµατα σήµερα είναι ψηφιακά µε πολυπλεξία TDM και πολυπλεξία WDM. Εφαρµογές : Απώτερος σκοπός Fiber to the home ηµιουργία ενός αµιγώς οπτικού δικτύου Προς το παρόν η ίνα δροµολογείται η ίνα δροµολογείται µέχρι τον κατανεµητή από έναν τερµατικό σταθµό κεφαλής και η διανοµή στα σπίτια γίνεται µε καλώδιο. Σήµερα : Οπτικές ίνες εγκαθίστανται για συστήµατα µετάδοσης µεγάλων αποστάσεων όπως Α) Υπεραστικές ζεύξεις µεγάλων φορέων, Β) Ζεύξεις τερµατικών κέντρων καθώς και για την δηµιουργία των λεγόµενων φορέων εναλλακτικής προσπέλασης. Γ) Αναλογικές ζεύξεις για την υλοποίηση δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης (Community Antenna Television, CATV).

2 Οι απαιτούµενοι παράµετροι ζεύξης : Ικανότητα πρόσβασης, Ρυθµός µετάδοσης Ρυθµός σφάλµατος. Ικανότητα πρόσβασης χαρακτηρίζεται το πρόβληµα διασύνδεσης τοπικών δικτύων LAN χωρίς να συγκολληθούν προκειµένου κάθε χρήστης να µπορεί να συνδεθεί µε οποιονδήποτε από έναν µεγάλο αριθµό χρηστών. Για το σχεδιασµό ενός συστήµατος ο µηχανικός λαµβάνει υπόψη του: Το είδος της µετάδοσης, αναλογικό ή ψηφιακό. Αποδεκτή αξιοπιστία που καθορίζεται από τον ρυθµό σφαλµάτων, BER για τα ψηφιακά και από το σηµατοθορυβικό λόγο, SNR για τα αναλογικά. Εύρος ζώνης Απόσταση µεταξύ των τερµατικών ή ενδιάµεσων επαναληπτών. Το κόστος κατασκευής συναρτήσει της επιθυµητής διάρκειας ζωής, καθώς και το κόστος επισκευής και συντήρησης. Το κόστος είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στα συστήµατα µετάδοσης µεγάλων αποστάσεων και κυρίως στα υποθαλάσσια καλώδια. Το κόστος µιας απλής επισκευής είναι ανυπολόγιστο.

3 Τη διαµόρφωση και κωδικοποίηση του σήµατος ανάλογα µε το είδος µετάδοσης. Το είδος της πολυπλεξίας TDM, WDM ή SCM (πολυπλεξία µε υποφέρουσες). Η πολυπλεξία µε υποφέρουσες χρησιµοποιείται κυρίως σε συστήµατα καλωδιακής τηλεόρασης. Επιλογή δοµικών τµηµάτων : 1. Το είδος της οπτικής ίνας και τις παραµέτρους της, δηλαδή πολυρυθµική ή µονορυθµική, δείκτη διάθλασης, προφίλ δείκτη διάθλαση, διασπορά, σύζευξη ρυθµών και εξασθένιση. 2. Την επιθυµητή πηγή, διοδικό laser ή LED, την ισχύ εξόδου, ανεκτή τιµή chirp, εύρος γραµµής και ανοχή στις µεταβολές της θερµοκρασίας.

4 3. Το είδος του φωτοφωρατή, ανάλογα µε την αποκρισιµότητα, την ευαισθησία, την διαθέσιµη ανάστροφη τάση που έχουµε. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε pn, είτε pin είτε φωτοδίοδος χιονοστιβάδας APD. 4. Τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα του δέκτη, που απαιτούνται µετά τη φώραση του οπτικού σήµατος (κυρίως ενισχυτικές βαθµίδες). Ζεύξεις Point-to-Point Πρόκειται ουσιαστικά για το φυσικό επίπεδο στη διαστρωµάτωση κατά OSI. Ουσιαστική απαίτηση µετάδοση του µέγιστου δυνατού ρυθµού bits στην µεγαλύτερη απόσταση χωρίς ενδιάµεσο ενισχυτή, και µε τον ελάχιστο δυνατό ρυθµό σφαλµάτων. Ικανότητα πρόσβασης και συγκόληση νέων δικτύων. Τοπολογίες που χρησιµοποιούνται:

5 Οι πιο σηµαντικοί από τους τεχνικούς περιορισµούς είναι: Προβλήµατα Ισολογισµού Ζεύξεων. Περιλαµβάνει : Ισολογισµό των ισχύων εξόδου laser Εξασθενίσεις και απώλειες από συνδετήρες Μη µηδενικό λόγος σβέσης Απολαβή του ενισχυτή Κβαντική απόδοση του φωτοφωρατή στο δέκτη

6 Yπολογισµό πηγών θορύβου : Αυθόρµητη εκποµπή ιαφωνία από τα γειτονικά κανάλια ιακυµάνσεις απολαβής οπτικών ενισχυτών διόδου laser Πηγών πολλαπλασιαστικού θορύβου : Θόρυβος φάσης του laser Θόρυβος τρόπων διάδοσης Θόρυβος διαµοιρασµού τρόπων (στην περίπτωση ενός µονοχρωµατικού laser που οδηγεί µονότροπη ίνα ) ] Η τεχνική WDM πολλαπλασιάζει την χωρητικότητα µιας ζεύξης. Και επιτρέπει την εύκολη δροµολόγηση και την συγκόληση νέων δικτύων.

7 Πραγµατοποιήσεις Ζεύξεων Point-to-Point Τρίτης Γενιάς Το σπουδαιότερο είναι το Trans Atlantic Telecommunications που ενώνει την Ευρώπη µε την Β.Αµερική Λειτουργεί στα 10Gbit/s για µετάδοση κυκλωµάτων φωνής. Κάθε επαναλήπτης της ζεύξης αυτής περιλαµβάνει δύο laser µε ένα µηχανικό µεταγωγέα αν ένα από τα δύο υποστεί βλάβη. Άλλες ζεύξεις που έχουν πραγµατοποιηθεί είναι ο οπτικός δακτύλιος της Αφρικής, ONE, το δίκτυο FLAG και το SE- ME-WA. Οι βασικές τυποποιήσεις δικτύων που αναπτύχθηκαν είναι το Τυποποιηµένο Οπτικό ίκτυο, (Standard Optical Network, Sonet) που εξελίχθηκε στην Σύγχρονη Ψηφιακή Ιεραρχία.

8 Πολυσηµειακές Ζεύξεις Τρίτης Γενεάς Tο κυριότερο πεδίο εφαρµογής για τις πολυσηµειακές ζεύξεις είναι η διανοµή τηλεοπτικού συνδροµητικού σήµατος. Οι τρεις βασικές τοπολογίες πολυσηµειακών ζεύξεων είναι ο δακτύλιος, η αρτηρία και ο αστέρας. Για το ισολογισµό ισχύος των ζεύξεων στους κόµβους πρέπει να ληφθεί πρόνοια για τους αποµακρυσµένους κόµβους. Η τοπολογία αστέρα πλεονεκτεί καθώς παρέχει για κάθε κόµβο µια ξεχωριστή ζεύξη αλλά προϋποθέτουν µεγάλο µήκος ίνας Πολυσηµειακές Ζεύξεις και Καλωδιακή Τηλεόραση Κάθε χρήστης θα έχει στην διάθεση του απεριόριστο εύρος ζώνης για τις gigabit εφαρµογές : -καλωδιακή τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας HDTV, -videophone, -videoconference -ακόµα και υπηρεσίες απλής τηλεφωνίας.

9 ίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης (Α) Οµοαξονικό σύστηµα διανοµής. (Β) Ένας αστέρας µε ίνες, αντικαθιστά τους κεντρικούς RF ενισχυτές.

10 Για την σύγκλιση των τεχνολογιών συνεργάζονται : Οι τηλεφωνικές εταιρείες Κατέχουν το φυσικό ενσύρµατο δίκτυο Οι εταιρείες διανοµής προηγµένων υπηρεσιών ευρείας ζώνης Αναπτύσσουν καινούρια, δίκτυα υψηλών προδιαγραφών Τα τερµατικά εισόδου των επίγειων δορυφορικών σταθµών αποτελούν τα κεντρικά σηµεία της αναπτυσσόµενης αυτής τεχνολογίας. Το υποσύστηµα του τελευταίου χιλιοµέτρου από τον κόµβο στα σπίτια παραµένει ακόµα µε χαλκό οπότε µιλάµε για ίνα µέχρι τον κατανεµητή, FTTC Τα καλώδια αρτηρίας µεταξύ τερµατικών συστηµάτων εισόδου σε αποστάσεις µεταξύ πόλεων αντικαθίστανται επιτακτικά από καλώδια οπτικών ινών.

11 Η ύπαρξη τελικά µιας εντελώς οπτικής διαδροµής µε ίνες από το hub µέχρι το συνδροµητή θα οδηγήσει στα αµιγώς οπτικά πολυσηµειακά συστήµατα τρίτης γενιάς : 1. Χρήσιµοποίηση οπτικών ενισχυτών 2. Πολυπλεξία µε υποφέρουσες σε µικρής κλίµακας δίκτυα 3. Αρχιτεκτονική WDM σε µεγλαης κλίµακας οπτικά δίκτυα 4. Ανάπτυξη Παθητικών Οπτικών ικτύων, PON µε την τεχνική της διακλάδωσης : 4.

12 Παραµόρφωση Σήµατος Καθορισµός ποιότητας δικτύου Ρυθµός σφαλµάτων Σηµατοθορυβικός λόγος Υπολογισµός διασποράς θόρυβος του πλάτους (amplitude fluctuations) ιαπλάτυνση και επικάλυψη γειτονικών παλµών παραµόρφωση του σήµατος στο δέκτη Θόρυβος θέσης παλµών (jitter fluctuations) Απώλειες ισχύος Καθορισµός τάσης κατωφλίου, απόστασης ενισχυτών Μη γραµµικά φαινόµενα Αυτοδιαµόρφωση και ετεροδιαµόρφωση φάσης Παραµότγωση παλµών Σφάλµατα Λόγω Εξασθένισης

13 Προκαλείται από : Γραµµική Εξασθένιση διάδοσης Ανοµοιογέννειες ίνας Κάµψεις και µικροκάµψεις Απορρόφηση από ΟΗ - Απώλειες από συνδετήρες, α cr και συγκολήσεις, α splice Αποτέλεσµα : Τυχαία διακύµανση πλάτους, θέσης και απώλεια δεδοµένων Συνολικές απώλειες ζεύξης µήκους L: C L =(α fiber +α splice )L+α cr Πως αντιµετωπίζονται : Προσθήκη στη ζεύξη αναγεννητών (παλιότερα) ή ενισχυτών EDFA Χρησιµοποιώντας µονότροπες ίνες που διατηρούν τη πόλωση Χρησιµοποίηση µονοχρωµατικών πηγών απλής συχνότητας, στενού εύρους γραµµής και ελάχιστο θόρυβο φάσης Παραµόρφωση Σήµατος Λόγω ιασποράς

14 Η αύξηση της ταχύτητας επιταχύνει την παραµόρφωση λόγω διασποράς Η διασπορά µπορεί να διορθωθεί χρησιµοποιώντας στον δέκτη ισοσταθµιστές (equalizer) ή ίνες µετατοπισµένης διασποράς. Επιβάρυνση διασποράς είναι η απαίτηση µεγαλύτερης ισχύος για την διάκριση των παλµών στο δέκτη. Τυπική τιµή 1 db. Υποθέτοντας ένα στενό παλµό h(t) η απόκριση συχνότητας προκύπτει από τον µετασχηµατισµό Fourier: H( ω) = h(t)e Υποθέτοντας συµµετρία και ανάπτυξη σε σειρά Taylor: jωt dt H ( ω) H(0) ω 2 σ 2 t σ t 2 : η µέση τετραγωνική τιµή του πλάτους του παλµού. Αυξάνοντας την συχνότητα ω η απόκριση µειώνεται. Η αύξηση του ρυθµού σφαλµάτων είναι πιο εµφανής σε συρµό παλµών, πλούσιων σε συχνότητες. Για την απορρόφηση της εξασθένισης η εκπεµπόµενη ισχύς πρέπει να αυξηθεί κατά [Η(πΒ)] -1. Η επιβάρυνση ισχύος : P D ~ -10log[H(πΒ)] ~ 21(σ t Β) 2 Προσεγγιστικά στη σχεδίαση συστηµάτων χρησιµοποιείται η παρακάτω συνθήκη:

15 σ t B 1 4 Για κωδικοποίηση RZ το εύρος ζώνης ισχύει : Β=(1/2)Β Τ Ενώ για κωδικοποίηση ΝRZ το εύρος ζώνης είναι : Β Τ =Β Τα σύγχρονα συστήµατα µετάδοσης υλοποιούνται µε NRZ κωδικοποίηση. Για παλµούς εισόδου Gauss o ρυθµός µετάδοσης είναι

16 B T 0.2 σ 1 ( bit s ) Επιβάρυνση διασποράς : D L = τ e τ 4 db τ e : εύρος του παλµού στο σηµείο 1/e D L =(2σB T 2) 4 db Μια ζεύξη χαρακτηρίζεται από το γινόµενο εύρους ζώνης µήκους, ΒxL. Ο αριθµός Ν των επαναληπτών που απαιτούνται για µετάδοση µε ρυθµό Β Τ σε ζεύξη µήκους L T είναι: N = B T L B L T Επίδραση ιπλοθλαστικότητας Προϋποθέσεις

17 Χωρίς σύζευξη ισχύος µεταξύ των ρυθµών Οι δύο ρυθµοί διεγείρονται µε ίσες πιθανότητες Ενεργός τιµή διαπλάτυνσης. σ : σ 2 =σ ο 2 +(ΤL/2) 2 σ ο : αρχικού πλάτους Τ : η χρονική καθυστέρηση µεταξύ των δύο αξόνων, συνήθως Τ<0.05ps/km. Με οµοιόµορφη σύζευξη ισχύος ιαφορά στο χρόνο άφιξης των δύο αξόνων είναι: 2 2 ( δβ C ) 1 / 2 1 d T r = + c dk C : συντελεστής σύζευξης δβ : διπλαθλαστικότητα Η ενεργός τιµή πλάτους είναι για τις δύο πολώσεις : σ 2 =σ ο 2 +P(1-P)(T r L) 2 P ισχύς στον ένα άξονα (1-Ρ) ισχύς στον άλλο άξονα Μη-Γραµµικότητες στην Ίνα Η αύξηση της ισχύος όµως από την πηγή ή από τους ενισχυτές δεν είναι πανάκεια.

18 Η εµφάνιση µη γραµµικών φαινοµένων λόγω της άυξησης της ισχύος είναι πλήρως ανεπιθυµήτα. Τα φαινόµενα αυτά είναι : η εξαναγκασµένη σκέδαση Raman Εµφανίζονται σαν υπερβολικές απώλειες ισχύος µέσα στην ίνα. Για µονοχρωµατικές πηγές (εύρος γραµµής < 50 Mhz), η σκέδαση SBS κυριαρχεί µε ισχύ κατωφλίου 10 mw. Μπορεί όµως να µειωθεί αυξάνοντας το εκπεµπόµενο φάσµα έτσι ώστε η φασµατική πυκνότητα του να είναι 0.1 mw/mhz. Αυτό επιτυγχάνεται µε ένα θορυβώδες laser µε επαρκή δευτερεύον συχνότητα διαµόρφωσης. η εξαναγκασµένη σκέδαση Brillouin Ασύµφωνη διαδικασία εξαρτώµενη από την συνολική εκπεµπόµενη ισχύς και όχι από το αντίστοιχο φάσµα.

19 Η ισχύς κατωφλίου είναι 1 watt, για ένα κανάλι µόνο Η επιβάρυνση όµως σε WDM συστήµατα είναι σηµαντική Περιλαµβάνεται η αυτοδια- µόρφωσης και ετεροδιαµόρφωσης φάσης. Η ισχύς κατωφλίου είναι αρκετές φορές µικρότερη Το σήµα υφίστανται µια στροφή φάσης, πέρα της γραµµικής, ανάλογη της ισχύος. ιεύρυνση φάσµατος ενός παλµού και η αντίστοιχη επαγόµενη µη γραµµική φάση

20 Στα WDM συστήµατα ετεροδιαµόρφωση φάσης από τα υπόλοιπα κανάλια και αυτοδιαµόρφωση από το ίδιο. Στα ασύµφωνα συστήµατα οι µη γραµµικές µεταβολές της φάσης είναι χωρίς σηµασία. Σύµφωνα συστήµατα, όπου η φάση έχει τη πληροφορία δεν χρησιµοποιούνται σήµερα. Οπτικοί Ενισχυτές Το µειονέκτηµα των οπτικών ενισχυτών είναι ότι οι παλµοί δεν µπορούν να ανακτήσουν το σχήµα τους αλλά απλά ενισχύονται γραµµικά. Θόρυβος και παραµορφώσεις ενισχύονται, υποβιβάζοντας το σηµατοθορυβικό λόγο. Η τοποθέτηση σειράς ενισχυτών απαιτεί : α) Μεγιστοποίηση της µεταξύ τους απόστασης και β) τη χρησιµοποίηση φίλτρων για τη µείωση του θορύβου.

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Συστήματα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών. Ιωάννης Δ. Τσαλαμάνης (MEng, PhD) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Συστήματα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών. Ιωάννης Δ. Τσαλαμάνης (MEng, PhD) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Συστήματα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών Ιωάννης Δ. Τσαλαμάνης (MEng, PhD) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Καβάλας, 2011 1. Εισαγωγή στις Οπτικές Επικοινωνίες... 1

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικές Επικοινωνίες. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr)

Οπτικές Επικοινωνίες. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Οπτικές Επικοινωνίες Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) ΠαρουσίασητουΜαθήματος «ΟπτικέςΕπικοινωνίες» Εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

οµηµένη καλωδίωση µε οπτικές ίνες και έξυπνοι οικισµοί

οµηµένη καλωδίωση µε οπτικές ίνες και έξυπνοι οικισµοί ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία οµηµένη καλωδίωση µε οπτικές ίνες και έξυπνοι οικισµοί Συντάκτρια: Αναγνωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδακτορική Διατριβή

Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδακτορική Διατριβή Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορική Διατριβή «Συμβολή στη Μελέτη Οπτικών Δικτύων με Πολυπλέκτες και Αποπολυπλέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Ιστορική άποψη... 3 1.1.1 Ανάγκη για επικοινωνίες οπτικών ινών... 4 1.1.2 Πέντε γενιές οπτικών ινών... 5 1.2 Οι οπτικές ίνες ως ένα τηλεπικοινωνιακό κανάλι...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αξιολόγηση Τμήματος Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Πελοποννήσου, Μοντελοποίηση και Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Πυκνή Πολυπλεξία Μήκους Κύµατος DWDM

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Πυκνή Πολυπλεξία Μήκους Κύµατος DWDM Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα: Πυκνή Πολυπλεξία Μήκους Κύµατος Σπουδαστής : Υπεύθυνος Καθηγητής : Λάππας Κων/νος Άρτα 2003 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών

ίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών ίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών Μεταπτυχιακό Ρ/Η ιάδοση σηµάτων σε οπτικές ίνες Φαινόµενα και τρόποι αντιµετώπισής τους Αντώνης Μπόγρης Προεπισκόπηση παρουσίασης Εισαγωγή Γραµµικά φαινόµενα Χρωµατική ιασπορά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Μετάδοσης & ίκτυα Οπτικών Ινών

Συστήματα Μετάδοσης & ίκτυα Οπτικών Ινών EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Μετάδοσης & ίκτυα Οπτικών Ινών www.telecom.ntua.gr/photonics Ηρακλής Αβραμόπουλος Photonics Communications Research

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών I ρ. Παύλος Θεοδώρου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων pavlos@aegean.

ίκτυα Υπολογιστών I ρ. Παύλος Θεοδώρου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων pavlos@aegean. ίκτυα Υπολογιστών I ρ. Παύλος Θεοδώρου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων pavlos@aegean.gr Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή 2. Το φυσικό Στρώµα 3. Το στρώµα Ζεύξης εδοµένων 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LMDS ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ενότητα # 6: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί ενότητας Εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Μετάδοσης & ίκτυα Οπτικών Ινών

Συστήματα Μετάδοσης & ίκτυα Οπτικών Ινών EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Μετάδοσης & ίκτυα Οπτικών Ινών www.telecom.ntua.gr/photonics Ηρακλής Αβραμόπουλος Photonics Communications Research

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κοκελίδου Λεμονιά. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Λάμπρου Κων/νος. Άρτα, 27 Σεπτεμβρίου 2006

ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κοκελίδου Λεμονιά. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Λάμπρου Κων/νος. Άρτα, 27 Σεπτεμβρίου 2006 ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κοκελίδου Λεμονιά ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Λάμπρου Κων/νος Άρτα, 27 Σεπτεμβρίου 2006 Πτυχιακή εργασία μέρος των απαιτήσεων του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ XDSL Επιβλέπων Καθηγητής: Τραχανάς Κωνσταντίνος Του σπουδαστή: Αλεξίου Αριστείδη Άρτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων. Ανάλυση Τεχνολογίας Οπτικών Ινών και Δικτύων Οπτικών Ινών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων. Ανάλυση Τεχνολογίας Οπτικών Ινών και Δικτύων Οπτικών Ινών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Ανάλυση Τεχνολογίας Οπτικών Ινών και Δικτύων Οπτικών Ινών Παναγογιαννόπουλος Σ. Χρήστος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM. TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Ανάλυση της τεχνολογίας των οπτικών ινών & των δικτύων οπτικών ινών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) 4 ο Εξάμηνο Μέρος 2 Διδάσκων: Μαδεμλής Ιωάννης M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 Μέσα μετάδοσης ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Καθοδηγούμενα (περιορισμοί από το μέσο) Χάλκινο καλώδιο συνεστραμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Μελέτη της τεχνικής ψαλιδισμού (clipping) του λόγου μέγιστης τιμής ισχύος προς μέση τιμή ισχύος σημάτων με ψηφιακή διαμόρφωση QPSK

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η ιδάσκουσα: Παντάνο Ρόκου Φράνκα Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8 η : Το Φυσικό Επίπεδο Το Φυσικό Επίπεδο ιάδοση Σήµατος Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Οπτικές Ίνες Γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΔΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ-ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΡΜΑΝΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη πρωτοκόλλων δροµολόγησης σε κινητά δίκτυα ειδικού σκοπού (MANETS) µε χρήση του προσοµοιωτή NS2.

Μελέτη πρωτοκόλλων δροµολόγησης σε κινητά δίκτυα ειδικού σκοπού (MANETS) µε χρήση του προσοµοιωτή NS2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μελέτη πρωτοκόλλων δροµολόγησης σε κινητά δίκτυα ειδικού σκοπού (MANETS) µε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Για πολλά χρόνια, ο μόνος τρόπος μετάδοσης ενός σήματος ήταν σε αναλογική μορφή. Αυτό σημαίνει πως το σήμα έχει άπειρες τιμές τάσης. Επίσης ένα σήμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 9. Ευχαριστίες 15

Περιεχόμενα. Πρόλογος 9. Ευχαριστίες 15 1 Περιεχόμενα Πρόλογος 9 Ευχαριστίες 15 1 Εισαγωγή 17 1.1 Πλεονεκτήματα της Οπτικής Ίνας ως Μέσο Μετάδοσης 21 1.2 Βασικές Τεχνικές Πολύπλεξης 24 1.3 Ιστορική Εξέλιξη των Οπτικών Δικτύων Βασικοί Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Κ. Βασιλάκης Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα. Μελέτη αλγορίθμων για αύξηση του ρυθμού μετάδοσης σε κανάλια παρεμβολών. Επιβλέπων Δημήτριος Αλέξανδρος Τουμπακάρης

Θέμα. Μελέτη αλγορίθμων για αύξηση του ρυθμού μετάδοσης σε κανάλια παρεμβολών. Επιβλέπων Δημήτριος Αλέξανδρος Τουμπακάρης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΧDSL ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ. του ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Μ. : 917. E-MAIL : Kelemvor@in.gr

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΧDSL ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ. του ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Μ. : 917. E-MAIL : Kelemvor@in.gr Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΧDSL ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ του ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Μ. : 917 E-MAIL : Kelemvor@in.gr Σπουδαστής του Τμήματος: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα