ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-51 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Κάθε καρβοκατιόν περιέχει ένα ανθρακοάτοµο που έχει στην εξωτερική του στιβάδα: α. τέσσερα ηλεκτρόνια γ. ένα µονήρες ηλεκτρόνιο β. έξι ηλεκτρόνια δ. οκτώ ηλεκτρόνια. 2. Κατά την ετερολυτική σχάση του δεσµού C-Br στην οργανική ένωση CH CH 2 Br το οργανικό ενδιάµεσο που σχηµατίζεται είναι το: H + α. CH C β. CH C γ. CH C δ. H H H _ H H CH H C H. Κατά την ιοντική σχάση του δεσµού C-MgCl στην ένωση το οργανικό ενδιάµεσο που σχηµατίζεται είναι το: α. προπυλοανιόν γ. προπυλοκατιόν β. ισοπροπυλοκατιόν δ. ισοπροπυλοανιόν. CH CH CH MgCl 4. Κατά την οµολυτική σχάση ενός δεσµού C-H στο 2,µεθυλο-βουτάνιο προκύπτει οργανικό ενδιάµεσο που περιέχει ένα ανθρακοάτοµο το οποίο έχει στην εξωτερική του στιβάδα: α. τέσσερα ηλεκτρόνια γ. επτά ηλεκτρόνια β. έξι ηλεκτρόνια δ. έξι ή οκτώ ηλεκτρόνια ανάλογα µε το άτοµο του C από το οποίο αποσπάται το Η. 116

2 5. Κατά την πραγµατοποίηση των οργανικών αντιδράσεων: CH CH Cl + AgOH CH CH OH + AgCl και CH CH CH CH MgCl + Η2Ο CH -CH 2 -CH + Mg(OH)Cl CH τα οργανικά ενδιάµεσα που σχηµατίζονται είναι αντίστοιχα τα: H α. CH C και CH C γ. CH C και CH H H CH + β. CH C και CH C δ. CH C και CH H CH _ H CH H CH CH H C H CH CH C + CH 6. Από τις οργανικές ενώσεις CH -C C-CH (I), CH -CH 2 -C CH (II), CH -CH 2 -OH (III) και CH -CH 2 -ONa (IV) i) εµφανίζουν όξινες ιδιότητες: α. µόνο η (II) γ. οι (ΙI), (ΙΙΙ) και (IV) β. οι (I) και (II) δ. οι (II) και (III) ii) εµφανίζουν βασικές ιδιότητες: α. η (III) γ. οι (I) και (IV) β. η (IV) δ. οι (III) και (IV). 7. Από τις οργανικές ενώσεις CH -COOH, C 6 H 5 -OH, C H 7 -OH και CH -C CH αντιδρούν µε NaHCO : α. οι CH -COOH και C 6 H 5 -OH β. µόνο η CH -COOH γ. οι CH -COOH, C 6 H 5 -OH και C H 7 -OH δ. όλες. 117

3 8. Από τις οργανικές ενώσεις C 6 H 5 COOH, C 6 H 5 OH, C 6 H 5 -CH 2 -OH και CH -C CH i) αντιδρούν µε Κ: α. όλες β. µόνο οι C 6 H 5 COOH και CH -C CH γ. µόνο οι C 6 H 5 COOH, C 6 H 5 OH και C 6 H 5 -CH 2 -OH δ. µόνο η C 6 H 5 COOH ii) αντιδρούν µε NaOH: α. όλες β. µόνο η C 6 H 5 COOH γ. οι C 6 H 5 COOH και C 6 H 5 OH δ. οι C 6 H 5 COOH, C 6 H 5 OH και C 6 H 5 -CH 2 -OH. 9. Από το σύνολο των οργανικών ενώσεων HCOOH, CH CH, CH CH 2 NH 2 και CH COONa i) αντιδρούν µε το HCl: α. µία β. δύο γ. τρεις δ. όλες ii) αντιδρούν τόσο µε το HCl όσο και µε το CΗ COOH: α. µία β. δύο γ. τρεις δ. όλες. 10. Από τις οργανικές ενώσεις CH -CH=CH 2 (I), CH CH(OH)CH (II), CH -C CH (III), CH CH 2 CH 2 NH 2 (IV) και CH -C C-CH (V): i) αντιδρούν µε αµµωνιακό διάλυµα νιτρικού αργύρου: α. η (III) β. οι (II) και (III) γ. η (IV) δ. οι (III) και (V) ε. οι (I) και (III) ii) εµφανίζουν όξινες ιδιότητες: α. οι (III) και (V) β. η (IV) γ. οι (II) και (III) δ. η (I) iii) εµφανίζουν βασικές ιδιότητες: α. οι (IV) και (V) β. η (II) γ. οι (II) και (III) δ. η (IV). 11. Από το πλήθος των συντακτικά ισοµερών ενώσεων µε µοριακό τύπο C 5 H 8, αντιδρούν µε αµµωνιακό διάλυµα CuCl και σχηµατίζουν κεραµέρυθρο ίζηµα: α. µία β. δύο γ. τρεις δ. όλες. 118

4 12. Στις αντιδράσεις οι οποίες πραγµατοποιούνται µε το µηχανισµό πυρηνόφιλης υποκατάστασης i) το πυρηνόφιλο αντιδραστήριο είναι µόνο: α. ανιόν µε µη δεσµικό (ασύζευκτο) ζεύγος ηλεκτρονίων β. κατιόν µε µη δεσµικό (ασύζευκτο) ζεύγος ηλεκτρονίων γ. ουδέτερο µόριο µε µη δεσµικό (ασύζευκτο) ζεύγος ηλεκτρονίων δ. ανιόν ή ουδέτερο µόριο µε µη δεσµικό (ασύζευκτο) ζεύγος ηλεκτρονίων ii) η αποχωρούσα οµάδα είναι: α. ανιόν µε µη δεσµικό (ασύζευκτο) ζεύγος ηλεκτρονίων β. κατιόν µε µη δεσµικό (ασύζευκτο) ζεύγος ηλεκτρονίων γ. ουδέτερο µόριο µε µη δεσµικό (ασύζευκτο) ζεύγος ηλεκτρονίων δ. ανιόν ή ουδέτερο µόριο µε µη δεσµικό (ασύζευκτο) ζεύγος ηλεκτρονίων. 1. Από τις οργανικές ενώσεις CH COONa (I), CH C CNa(II), CH ONa (III) και NaCN (IV) i) αντιδρούν µε αλκυλαλογονίδια: α. µόνο οι (II) και (IV) γ. µόνο οι (II), (III) και (IV) β. µόνο οι (I) και (III) δ. όλες ii) δίνουν αντίδραση ανοικοδόµησης της ανθρακικής αλυσίδας κατά την αντίδρασή τους µε αιθυλοχλωρίδιο: α. οι (II) και (IV) γ. οι (II), (III) και (IV) β. οι (I) και (III) δ. όλες. 14. Από τα αντιδραστήρια : : O H (I), C H (II), - C N (III), NH (IV) χαρακτηρίζονται ως πυρηνόφιλα τα: α. (I) και (II) γ. (II) και (III) β. (II) και (IV) δ. (I), (III) και (IV). H H 119

5 15. Κατά την πραγµατοποίηση των οργανικών αντιδράσεων πυρηνόφιλης υποκατάστασης: CH CH 2 Cl + CH C CNa CH CH 2 C CCH + NaCl CH CH 2 CH 2 Cl + CH CH 2 ONa CH CH 2 CH 2 OCH 2 CH + NaCl τα πυρηνόφιλα αντιδραστήρια είναι αντίστοιχα τα: α. CH CH και CH CH 2 CH 2 γ. CH CH και CH CH 2 CH 2 β. CH C C + και CH CH 2 O + δ. CH C C - και CH CH 2 O Με την επίδραση υδατικού διαλύµατος οξειδίου του αργύρου στο αλκυλοχλωρίδιο Α παράγεται οργανική ένωση Β. Κατά την αντίδραση της ένωσης Β µε θειονυλοχλωρίδιο προκύπτει: α. µείγµα αλκυλοχλωριδίων β. αλκυλοχλωρίδιο ισοµερές του Α γ. το αλκυλοχλωρίδιο Α δ. ένα καρβοκατιόν και ανιόν χλωρίου. 17. Κατά την επίδραση Cl 2 σε βουτάνιο στο διάχυτο φως παράγεται: α. µόνο ένα αλκυλοχλωρίδιο β. µείγµα δύο ισοµερών αλκυλοχλωριδίων γ. όλα τα ισοµερή µε µοριακό τύπο C 4 H 9 Cl δ. µείγµα χλωροπαραγώγων του βουτανίου. 18. Από τις οργανικές ενώσεις NaC CNa (I), CH C CNa (II), CH Cl (III) και CH CH 2 Cl (IV) σχηµατίζουν CH CH 2 C CCH όταν αντιδράσουν: α. η (II) µε την (III) γ. η (I) µε την (IV) β. η (II) µε την (IV) δ. η (I) µε την (III) καθώς και η (IΙ) µε την (IV). 19. Κατά την προσθήκη ενός µικρού κοµµατιού Na σε υδατικό διάλυµα CH CH 2 OH προκύπτει υδατικό διάλυµα που περιέχει: α. CH CH 2 ONa γ. CH CH 2 OH και CH CH 2 ONa β. NaOH και CH CH 2 OH δ. CH CH 2 ONa και NaOH 120

6 20. Τα µήκη του απλού και του διπλού δεσµού µεταξύ δύο ατόµων C είναι αντίστοιχα 1, m και 1, m. Το µήκος του δεσµού µεταξύ δύο γειτονικών ατόµων C στο µόριο του βενζολίου είναι: α. 1, m β. 1, m γ. 1, m δ. 2, m ε. 1, m ή 1, m. 21. Από τους υδρογονάνθακες C 6 H 6, C 2 H 4, C 4 H 6 και C 6 H 5 -CH=CH 2 i) αποχρωµατίζουν διάλυµα βρωµίου σε CCl 4 : α. µόνο οι C 2 H 4 και C 6 H 5 -CH=CH 2 β. µόνο οι C 6 H 6, C 2 H 4, και C 6 H 5 -CH=CH 2 γ. µόνο οι C 2 H 4, C 4 H 6 και C 6 H 5 -CH=CH 2 δ. όλοι. ii) περιέχει στο µόριό του 12 σ δεσµούς ο: α. C 6 H 6 β. C 2 H 4 γ. C 4 H 6 δ. C 6 H 5 -CH=CH Κατά την προσθήκη χλωρίου σε προπένιο παράγεται: α. 1,2-διχλωροπροπάνιο γ. 1,2-διχλωροπροπένιο β. 1,1-διχλωροπροπάνιο δ. µείγµα χλωροπαραγώγων του προπανίου. 2. Το κύριο προϊόν της προσθήκης HBr στο 1-βουτένιο είναι το: α. βουτυλοβρωµίδιο γ. ισοβουτυλοβρωµίδιο β. δευτεροταγές βουτυλοβρωµίδιο δ. τριτοταγές βουτυλοβρωµίδιο. 121

7 24. Από τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: CH C-CH + H 2 O H SO, HgSO CHCOCH (I) CH C-CH + 2HBr CH C-CH + 2Cl 2 Br-CH -CH -CH 2 Cl- CH-C Cl Cl Cl Br -CH (II) (III) CH C-CH + 2H 2 είναι λανθασµένη η: Pd, Pt, Ni CHCH 2 CH (IV) α. (I) β. (II) γ. (III) δ. (IV). 25. Κατά την αντίδραση µιας ένωσης Χ µε CH CH 2 MgCl και υδρόλυση του προϊόντος προκύπτει η 2-µεθυλο-2-βουτανόλη. Από τα παραπάνω δεδοµένα προκύπτει ότι η ένωση Χ είναι η: α. CH CH 2 CH=O γ. CH COCH β. CH CH=O δ. CH CH(OH)CH. 26. Κατά την επίδραση ενός αντιδραστηρίου Grignard σε αιθανάλη και υδρόλυση του προϊόντος προσθήκης προκύπτει: α. πρωτοταγής αλκοόλη β. δευτεροταγής αλκοόλη γ. τριτοταγής αλκοόλη δ. πρωτοταγής, δευτεροταγής ή τριτοταγής αλκοόλη, ανάλογα µε το είδος του αντιδραστηρίου Grignard που χρησιµοποιήθηκε. 27. Η µεθανόλη είναι δυνατό να παρασκευασθεί µε προσθήκη στην κατάλληλη καρβονυλική ένωση: α. υδρογόνου γ. νερού β. αντιδραστηρίου Grignard δ. υδρογόνου ή αντιδραστηρίου Grignard. 122

8 28. Με καταλυτική υδρογόνωση κετόνης είναι δυνατό να προκύψει η αλκοόλη: α. CH CH 2 CH 2 OH γ. CH CH CH CH β. CH C CH OH δ. OH 2 CH OH CH C CH OH 29. Από τις αντιδράσεις Αλκένιο + νερό H + Ni Καρβονυλική ένωση + Η 2 Καρβονυλική ένωση + αντιδραστήριο Grignard Αλκυλαλογονίδιο + AgOH µπορεί να εφαρµοστούν: H 2 O i) για την παρασκευή της 2,µεθυλο-2,προπανόλης: α. οι (I), (II) και (IV) γ. οι (II), (III) και (IV) β. οι (I), (III) και (IV) δ. όλες ii) για την παρασκευή της µεθανόλης: α. οι (I) και (IV) γ. οι (II) και (IV) β. οι (II), (III) και (IV) δ. όλες (I) (II) (III) (IV) 0. Κατά τις αντιδράσεις προσθήκης HCl σε προπένιο και σε µεθυλοπροπένιο, τα οργανικά ενδιάµεσα που σχηµατίζονται σε µεγαλύτερη αναλογία είναι αντίστοιχα τα: + α. CH CH CH και CH CH CH β. και 2 2 CH CH CH CH γ. CH CHCH και C CH δ. CH CHCH και + CH + CH + + CH C + CH CH CH CH CH CH

9 1. Με βάση τη χηµική αντίδραση C 4 H 8 O + H 2 C 4 H 9 OH είναι δυνατό να παρασκευασθούν: α. µία µόνο αλκοόλη β. όλες οι βουτανόλες γ. µόνο οι πρωτοταγείς βουτανόλες δ. οι πρωτοταγείς και οι δευτεροταγείς αλκοόλες µε µοριακό τύπο C 4 H 10 Ο. 2. Με επίδραση αιθανολικού διαλύµατος ΚΟΗ σε 2-χλωροβουτάνιο παράγεται: α. µόνο η 1-βουτένιο β. µόνο η 2-βουτένιο γ. µείγµα όλων των δυνατών αλκενίων µε µοριακό τύπο C 4 H 8 δ. µείγµα βουτενίων µε ευθεία ανθρακική αλυσίδα.. Από την οξείδωση της αιθανόλης µε όξινο διάλυµα K 2 Cr 2 O 7 στη συνήθη θερµοκρασία λαµβάνεται: α. µόνο αιθανάλη γ. αιθανόλη ή αιθανικό οξύ ή µείγµα αυτών β. µόνο αιθανικό οξύ δ. µείγµα καρβονυλικών ενώσεων. 4. Η αντίδραση CH CH=O + HCN CH CH(OH)CN χαρακτηρίζεται: α. ως πυρηνόφιλη προσθήκη γ. ως ανοικοδόµηση β. ως οξειδοαναγωγή δ. µε όλα τα παραπάνω. 5. Με προσθήκη νερού στην οργανική ένωση Α, παρουσία H 2 SO 4 - HgSO 4, παράγεται µία µόνο οργανική ένωση Β που ανάγει το αντιδραστήριο Fehling. Από τα δεδοµένα αυτά προκύπτει ότι η ένωση Α είναι: α. ένα οποιοδήποτε αλκίνιο γ. το προπίνιο β. το αιθίνιο δ. ένα αλκένιο. 124

10 6. Κατά την αντίδραση της ένωσης Χ µε αλκαλικό διάλυµα ιωδίου παράγονται κίτρινο ίζηµα και το ιόν CH CH(CH )COO -. Από τις ενώσεις: CH CH(CH )CH 2 CH(OH)CH (I) CH CH(CH )COCH (III) CH CH(CH )CH(OH)CH (II) CH CH(CH )CH(Cl)CH (IV) η ένωση Χ είναι δυνατό να είναι: α. η (I) ή η (III) γ. η (I) ή η (II) ή η (III) β. η (II) ή η (III) δ. η (II) ή η (III) ή η (IV). 7. Κατά τη µετατροπή του βενζολίου σε ανιλίνη το βενζόλιο µετατρέπεται αρχικά προς νιτροβενζόλιο (στάδιο I) και στη συνέχεια το νιτροβενζόλιο µετατρέπεται προς ανιλίνη (στάδιο II). i) Για τις µετατροπές που πραγµατοποιούνται κατά τα δύο παραπάνω στάδια I και ΙΙ χρησιµοποιούνται αντίστοιχα τα αντιδραστήρια: α. πυκνό ΗΝΟ - Η 2 παρουσία µεταλλικού καταλύτη β. µείγµα πυκνού ΗΝΟ και H 2 SO 4 - διάλυµα ΝΗ γ. οξύ νίτρωσης - Η 2 παρουσία µεταλλικού καταλύτη δ. ΗΝΟ 2 - διάλυµα ΝΗ ii) Οι χηµικές αντιδράσεις που πραγµατοποιούνται κατά τα δύο παραπάνω στάδια I και II χαρακτηρίζονται ως: α. εξουδετέρωση - προσθήκη γ. εξουδετέρωση - αναγωγή β. υποκατάσταση - προσθήκη δ. υποκατάσταση - αναγωγή. 8. Από το πλήθος των συντακτικά ισοµερών καρβονυλικών ενώσεων µε µοριακό τύπο C 4 H 8 O i) ανάγουν το αντιδραστήριο Tollens: α. µία γ. τρεις β. δύο δ. όλες ii) αντιδρούν µε αλκαλικό διάλυµα ιωδίου και σχηµατίζουν κίτρινο ίζηµα: α. µία γ. τρεις β. δύο δ. όλες. 125

11 9. Από τις οργανικές ενώσεις CH -CH 2 -OH (I), CH -CH(OH)-CH (II), CH -CH 2 -CH=O (III) και CH -CO-CH (IV) i) αποχρωµατίζουν το οξινισµένο µε H 2 SO 4 διάλυµα KMnO 4 : α. όλες γ. οι (I), (II) και (III) β. µόνο οι (I) και (II) δ. µόνο η (III) ii) ανάγουν το αντιδραστήριο Fehling: α. µόνο η (III) γ. οι (III) και (IV) β. οι (I) και (III) δ. όλες iii) δίνουν την ιωδοφορµική αντίδραση: α. µόνο η (IV) γ. οι (I), (II) και (IV) β. οι (II) και (IV) δ. οι (I), (III) και (IV). 40. Από τις οργανικές ενώσεις CH C CH (I), CH CH 2 OH (II), CH COCH (III), CH CH 2 CH=O (IV) και CH COOH (V) i) αντιδρούν µε Να και ελευθερώνουν αέριο Η 2 µόνο: α. οι (I) και (V) γ. οι (II), (IV) και (V) β. οι (I), (II) και (IV) δ. οι (I), (II) και (V) ii) αντιδρούν µε αµµωνιακό διάλυµα AgNO και σχηµατίζουν αδιάλυτο στερεό µόνο: α. η (IV) γ. οι (I) και (IV) β. οι (IV) και (V) δ. οι (I), (IV) και (V) iii) αντιδρούν µε αλκαλικό διάλυµα Ι 2 και σχηµατίζουν κίτρινο ίζηµα µόνο: α. η (II) γ. οι (II), (III) και (IV) β. οι (II) και (III) δ. η (IV). Τεχνολογική κατεύθυνση 41. Για να καταστούν βρώσιµα και πιο γευστικά τα ελαιόλαδα που έχουν αυξηµένη οξύτητα κατεργάζονται µε: α. διάλυµα βάσης, οπότε εξουδετερώνονται τα ελεύθερα οξέα β. νερό, οπότε αποµακρύνονται τα υδατοδιαλυτά οξέα γ. NaOH ή Na 2 CO και στη συνέχεια αποµακρύνονται τα άλατα που σχηµατίζονται δ. CH CH 2 OH και στη συνέχεια αποµακρύνονται οι εστέρες που σχηµατίζονται. 126

12 42. Η νιτρογλυκερίνη παρασκευάζεται µε επίδραση υπό θερµοκρασία 0-10 C: α. µείγµατος π.ηνο - π.h 2 SO 4 σε 1,2,-προπανοτριόλη β. νίτρου σε γλυκερίνη γ. π.ηνο σε γλυκερίνη δ. µείγµατος π.ηνο - π.h 2 SO 4 σε 1,-προπανοδιόλη. 4. Τα τριγλυκερίδια είναι τριεστέρες της γλυκερίνης µε: α. κορεσµένα οξέα γ. πολυακόρεστα οξέα β. ακόρεστα οξέα δ. λιπαρά οξέα. 44. Στα απλά γλυκερίδια και τα τρία υδροξύλια της γλυκερίνης είναι εστεροποιηµένα µε: α. κορεσµένα οξέα µικρού µοριακού βάρους β. το ίδιο κορεσµένο οξύ γ. το ίδιο λιπαρό οξύ δ. το ίδιο ακόρεστο οξύ. 45. Με σαπωνοποίηση ενός µικτού τριγλυκεριδίου παράγεται µείγµα γλυκερίνης και: α. λιπαρών οξέων γ. αλάτων κορεσµένων οξέων β. αλάτων λιπαρών οξέων δ. κορεσµένων και ακόρεστων οξέων. 46. Η απορρυπαντική δράση των σαπουνιών οφείλεται στο ότι αυτά: α. διευκολύνουν την υδρόλυση των λιπών και των ελαίων β. διαλύονται στα λίπη και στα έλαια γ. λειτουργούν ως «γέφυρα» µεταφοράς του λιπαρού ρύπου στο νερό δ. περιέχουν στο µόριό τους τη λιπόφιλη οµάδα RCOO Το µόριο ενός σαπουνιού αποτελείται από: α. µία υδρόφιλη υδρογονανθρακική αλυσίδα και ένα λιπόφιλο ιοντικό άκρο β. µία λιπόφιλη υδρογονανθρακική αλυσίδα και ένα υδρόφιλο ιοντικό άκρο γ. υδρόφιλα κατιόντα Na + και λιπόφιλα ανιόντα RCOO - δ. ένα υδρόφιλο αλκύλιο (R-) και ένα λιπόφιλο ιοντικό άκρο (-COO - Na + ). 127

13 48. Στο µόριο των συνθετικών απορρυπαντικών i) το υδρόφιλο τµήµα είναι: α. το ιοντικό άκρο -SO - β. η υδρογονανθρακική αλυσίδα R γ. ο αρωµατικός δακτύλιος δ. το αλκύλιο R-. ii) το λιπόφιλο τµήµα είναι: α. το ιοντικό άκρο -SO - β. η υδρογονανθρακική αλυσίδα R γ. ο αρωµατικός δακτύλιος δ. το αλκύλιο R Το εκρηκτικό τρινιτροτολουόλιο (ΤΝΤ) παρασκευάζεται µε επίδραση στο τολουόλιο: α. π.ηνο γ. π.ηνο 2 β. µείγµατος π.ηνο - π.h 2 SO 4 δ. µείγµατος π.ηνο 2 - π.h 2 SO Για να παρασκευάσουµε ένα συνθετικό απορρυπαντικό αρκεί να διαθέτουµε: α. βενζόλιο, π.h 2 SO 4 και NaOH β. αλκυλοβενζόλιο, π.h 2 SO 4 και NaOH γ. αλκυλοβενζόλιο, µείγµα π.ηνο, π.h 2 SO 4 και NaOH δ. λιπαρό οξύ και καυστικό νάτριο. 51. Η µετατροπή των ελαίων σε λίπη πραγµατοποιείται στη βιοµηχανία µε: α. καταλυτική υδρογόνωση γ. ψύξη β. οξείδωση δ. µε συνδυασµό των παραπάνω µεθόδων. 128

14 5.2. Ερωτήσεις αντιστοίχησης 1. Να αντιστοιχήσετε καθένα από τα οργανικά ενδιάµεσα της στήλης (I) µε την οργανική ένωση της στήλης (II) από την οποία αυτό µπορεί να σχηµατιστεί µε σχάση δεσµού, καθώς και µε το χαρακτηρισµό της σχάσης αυτής (στήλη III). (I) (II) (III) Α. προπυλοανιόν α. CH Cl Β. µεθυλοκατιόν β. CH CH 1. ετερολυτική Γ. αιθυλόριζα γ. CH CH(Br)CH 2. οµολυτική. ισοπροπυλοκατιόν δ. CH CH 2 CH 2 MgCl 2. Κάθε ένα από τα αντιδραστήρια της στήλης (II) αντιδρά µε µία από τις οργανικές ενώσεις της στήλης (I) και παράγεται οργανική ένωση που περιλαµβάνεται στη στήλη (III). Να γίνουν οι σχετικές αµφιµονοσήµαντες αντιστοιχήσεις. (I) (II) (III) Α. προπίνιο α. Na 1. CH CH 2 NH + Cl - Β. αιθανικό οξύ β. NaOH 2. CH CH 2 CH Γ. αιθυλαµίνη γ. NaHCO. CH COO - Na +. προπυλοµαγνησιοχλωρίδιο δ. HCl 4. CH C C - Na + Ε. φαινόλη ε. H 2 O 5. C 6 H 5 O - Na +. Αντιστοιχήστε αµφιµονοσήµαντα την κάθε οργανική ένωση της στήλης (I) µε ένα από τα αντιδραστήρια της στήλης (II) µε το οποίο αυτή αντιδρά. (I) (II) Α. προπανικό νάτριο α. αµµωνιακό διάλυµα CuCl Β. βενζοϊκό οξύ β. αιθανικό οξύ Γ. αιθυλαµίνη γ. NaOH. προπίνιο δ. HCl Ε. αιθανόλη ε. Na 2 CO Ζ. φαινόλη ζ. Νa 129

15 4. Κατά την υποκατάσταση του αλογόνου των αλκυλαλογονιδίων µε καθένα από τα πυρηνόφιλα αντιδραστήρια της στήλης (I) παράγονται οργανικές ενώσεις που ανήκουν στις τάξεις που περιλαµβάνονται στη στήλη (II). Να κάνετε τη σχετική αντιστοίχηση. (I) (II) Α. H-O: - α. αιθέρας Β. H N: β. εστέρας καρβοξυλικού οξέος Γ. N C: - γ. αλκίνιο. O: C - δ. αλκοόλη Ε. -C C: - ε. νιτρίλιο Ζ. -COO: - ζ. άλας αλκυλαµµωνίου 5. Κάθε οργανική ένωση της στήλης (I) αντιδρά µε ένα αντιδραστήριο της στήλης (II) και προκύπτει µία από τις οργανικές ενώσεις της στήλης (III). Να κάνετε τη σχετική αντιστοίχηση. (I) (II) (III) Α. CH CH 2 CH(OH)CH α. υδατικό διάλυµα Ag 2 O 1. αιθανικό οξύ Β. CH CH(Cl)CH β. CH OH 2. δευτεροταγές βουτυλοχλωρίδιο Γ. CH CONH 2 γ. SOCl 2. 2-προπανόλη. HCOOH δ. υδατικό διάλυµα H 2 SO 4 4. µεθανικός µεθυλεστέρας 6. Να αντιστοιχήσετε καθεµία από τις οργανικές ενώσεις της στήλης (I) µε όσα από τα αντιδραστήρια της στήλης (II) αυτή αντιδρά, καθώς και µε το προϊόν της αντίδρασης που περιλαµβάνεται στη στήλη (III). (I) (II) (III) Α. βενζόλιο α. Br 2 διαλυµένο σε CCl 4 1. C 6 H 5 Br Β. αιθάνιο β. Br 2 παρουσία διάχυτου φωτός 2. C 2 H 5 Br Γ. αιθένιο γ. Br 2 παρουσία FeBr. C 6 H 5 NO 2 δ. π.ηνο και π.h 2 SO 4 4. C 2 H 4 Br 2 ε. HBr 10

16 7. Κατά την αντίδραση καθεµιάς από τις οργανικές ενώσεις της στήλης (I) µε ένα από τα αντιδραστήρια της στήλης (II) παράγεται µία οργανική ένωση που περιλαµβάνεται στη στήλη (III). Να κάνετε τις σχετικές αντιστοιχήσεις. (I) (II) (III) Α. CH CH=CH 2 α. διάλυµα Br 2 σε CCl ,2-διβρωµοαιθάνιο Β. CH C CH β. υδατικό δ/µα H 2 SO ,1-διβρωµοαιθάνιο Γ. CH 2 =CH 2 γ. υδατικό δ/µα H 2 SO 4 - HgSO 4. 2-προπανόλη. CH CH δ. HBr 4. προπανόνη 8. Κατά την αντίδραση καθενός από τα αντιδραστήρια Grignard της στήλης (I) µε µία από τις καρβονυλικές ενώσεις της στήλης (II) προκύπτει οργανική ένωση µε την υδρόλυση της οποίας παράγεται µία από τις αλκοόλες που περιλαµβάνεται στη στήλη (III). Να κάνετε τις σχετικές αντιστοιχήσεις. (I) (II) (III) Α. CH CH 2 MgCl α. HCH=O 1. 2-µεθυλο-2-βουτανόλη Β. CH MgCl β. CH CH=O 2. 2-βουτανόλη Γ. CH CH(CH )MgCl γ. CH COCH. 1-βουτανόλη. CH CH 2 CH 2 MgCl δ. CH CH 2 CH=O 4. -µεθυλο-2-βουτανόλη 9. Κατά την αντίδραση καθεµιάς από τις οργανικές ενώσεις της στήλης (I) µε ένα από τα αντιδραστήρια της στήλης (II) παράγεται οργανική ένωση που περιλαµβάνεται στη στήλη (III). Να κάνετε τις σχετικές αντιστοιχήσεις. (I) (II) (III) Α. CH CH 2 CN α. υδατικό δ/µα H 2 SO 4 1. αιθυλαµίνη Β. CH CH=O β. NaCN / H 2 SO ,µεθυλο-2,προπανόλη Γ. CH CN γ. H 2 παρουσία Νi. προπανικό οξύ. CH COCH δ. CH MgCl / Η 2 Ο 4. 2-υδροξυ-προπανονιτρίλιο 11

17 10. Κατά την αντίδραση καθεµιάς από τις οργανικές ενώσεις της στήλης (I) µε ένα από τα αντιδραστήρια της στήλης (II) παράγεται οργανική ένωση που περιλαµβάνεται στη στήλη (III). Να κάνετε τις σχετικές αµφιµονοσήµαντες αντιστοιχήσεις. (I) (II) (III) Α. CH CH 2 OH α. αντιδραστήριο Tollens 1. CH COONa Β. CH COCH β. MnO 4 - /H + 2. CH CH 2 COOH Γ. CH CH 2 CH 2 OH γ. I 2 /NaOH. CH COOΝH 4. CH CH=O δ. Cr 2 O 4 2- /H + 4. CH CH=O 11. Στη στήλη (II) χαρακτηρίζεται το είδος της αντίδρασης µε βάση την οποία µετατρέπεται η κάθε ένωση της στήλης (I) σε µία από τις ενώσεις της στήλης (III). Να κάνετε τις σχετικές αντιστοιχήσεις. (I) (II) (III) Α. βουτανάλη α. οξείδωση 1. αµινοβενζόλιο Β. 1-βουτανόλη β. αναγωγή 2. PVC Γ. βινυλοχλωρίδιο γ. απόσπαση. βουτανικό οξύ. βουτανόνη δ. πολυµερισµός 4. 1-βουτένιο Ε. νιτροβενζόλιο ε. αλογονοφορµική αντίδραση 5. ιωδοφόρµιο 12. Να αντιστοιχήσετε κάθε µία από τις οργανικές ενώσεις της στήλης (II) µε τις ενώσεις της στήλης (I) από τις οποίες αυτή µπορεί να προκύψει µε µία µόνο αντίδραση, καθώς και µε ένα από τους χαρακτηρισµούς που περιλαµβάνονται στη στήλη (III). (I) (II) (III) Α. αιθυλοχλωρίδιο α. CH CH 2 OH 1. υποκατάσταση Β. αιθανάλη β. CH COOH 2. προσθήκη Γ. αιθένιο γ. CH CH=O. οξείδωση. αιθίνιο δ. CH 2 =CH 2 4. απόσπαση ε. CH CH(OH)CN 12

18 1. Κάθε µετατροπή που περιγράφεται στη στήλη (I) πραγµατοποιείται µε µία µόνο αντίδραση. Να αντιστοιχήσετε αµφιµονοσήµαντα καθεµία από τις µετατροπές της στήλης (I) µε το αντιδραστήριο της στήλης (II) µε το οποίο αυτή πραγµατοποιείται. (I) (II) Α. CH CH 2 Cl CH CH 2 CN α. SOCl 2 Β. CH C CH CH C CAg β. π.hno - π.h 2 SO 4 Γ. CH CH 2 OH CH CH 2 Cl γ. υδατικό διάλυµα H 2 SO 4. CH CONH 2 CH COOH δ. αντιδραστήριο Fehling Ε. C 6 H 6 C 6 H 5 NO 2 ε. NaCN + H 2 SO 4 Ζ. CH CH=O CH CH(OH)CN ζ. αιθανολικό διάλυµα ΚΟΗ Η. CH CH(Br)CH CH CH=CH 2 η. NaCN Θ. CH CH 2 CH 2 OH CH CH 2 COOH θ. αµµωνιακό διάλυµα AgNO Ι. CH CH 2 CH=O CH CH 2 COO - ι. όξινο µε H 2 SO 4 δ/µα KMnO Καθεµία από τις µετατροπές που περιγράφονται στη στήλη (I) πραγµατοποιείται µε µία µόνο χηµική αντίδραση. Να αντιστοιχήσετε καθεµία από τις µετατροπές της στήλης (I) µε ένα από τους χαρακτηρισµούς της αντίδρασης µε την οποία αυτή πραγµατοποιείται και περιλαµβάνεται στη στήλη (II). (I) (II) Α. βενζόλιο σε νιτροβενζόλιο α. πολυµερισµός Β. προπανόνη σε 2-προπανόλη β. απόσπαση Γ. αιθένιο σε πολυαιθένιο γ. προσθήκη. 2-προπανόλη σε προπένιο δ. οξείδωση Ε. 1-προπανόλη σε προπανικό οξύ ε. υποκατάσταση 15. Να αντιστοιχήσετε καθεµία από τις οργανικές ενώσεις της στήλης (I) µε όσα από τα αντιδραστήρια της στήλης (II) αυτή µπορεί να αντιδράσει, καθώς και µε το χαρακτηρισµό αυτής της αντίδρασης ο οποίος περιλαµβάνεται στη στήλη (III). (I) (II) (III) Α. CH CH(OH)CH α. αλκαλικό διάλυµα I 2 1. αλογονοφορµική Β. CH C CH β. αµµωνιακό διάλυµα AgNO 2. οξείδωση Γ. CH CH 2 CH=O γ. υδατικό διάλυµα H 2 SO 4. υποκατάσταση. CH CH=CH 2 δ. όξινο µε H 2 SO 4 δ/µα K 2 Cr 2 O 7 4. προσθήκη ε. διάλυµα Br 2 σε CCl Ερωτήσεις συµπλήρωσης 1

19 1. Κατά την πραγµατοποίηση των οργανικών αντιδράσεων σχηµατίζονται οργανικά ενδιάµεσα, σηµαντικότερα από τα οποία είναι τα..., τα... και οι.... Ο σχηµατισµός τους οφείλεται στη σχάση ενός... δεσµού C-A. Ο τρόπος της σχάσης εξαρτάται κυρίως από τη διαφορά... µεταξύ των ατόµων... και.... Όταν υπάρχει µεγάλη διαφορά... τα οργανικά ενδιάµεσα που σχηµατίζονται είναι... και η σχάση ονοµάζεται..., ενώ στην αντίθετη περίπτωση τα οργανικά ενδιάµεσα που σχηµατίζονται είναι... και η σχάση ονοµάζεται Κατά τη σχάση των δεσµών C-Cl, C-MgCl και C-H στις ενώσεις CH CH(Cl)CH, CH CH 2 CH 2 MgCl και CH CH σχηµατίζονται αντίστοιχα τα οργανικά ενδιάµεσα...,... και... τα οποία ονοµάζονται αντίστοιχα...,... και..... Οι οργανικές ενώσεις CH COOH, CH CH 2 OH, C 6 H 5 OH και CH C CH εµφανίζουν µία κοινή ιδιότητα που χαρακτηρίζεται ως.... Από τις ενώσεις αυτές αντιδρούν: α) µε Na... β) µε NaOH... γ) µε NaHCO Οι οργανικές ενώσεις CH CH 2 MgCl, CH CNa και CH CH(CH )ONa αντιδρούν µε το νερό και σχηµατίζουν αντίστοιχα τις οργανικές ενώσεις...,... και.... Στις αντιδράσεις αυτές ως ισχυρές βάσεις συµπεριφέρονται αντίστοιχα τα ιόντα...,... και... τα οποία ονοµάζονται...,... και... αντίστοιχα. 5. Οι οργανικές ενώσεις µε γενικό τύπο R-NH 2 ονοµάζονται... και εµφανίζουν... ιδιότητες. Έτσι αντιδρούν µε... 14

20 και σχηµατίζουν άλατα του.... Π.χ. η CH CH 2 NH 2 αντιδρά µε... και σχηµατίζεται το άλας Τα καρβοξυλικά ανιόντα έχουν... ιδιότητες. Έτσι αντιδρούν µε ισχυρά οξέα και σχηµατίζονται τα.... Π.χ. το CH COO - όταν αντιδρά µε... σχηµατίζεται το οξύ Κατά την αντίδραση CH CH(Cl)CH µε CH COONa το πυρηνόφιλο αντιδραστήριο... ενώνεται µε το...ταγές άτοµο C του CH CH(Cl)CH και αποσπάται ένα ιόν...µε αποτέλεσµα να παράγεται η οργανική ένωση... που ονοµάζεται Κατά την αντίδραση CH CH(Cl)CH µε NaCN το πυρηνόφιλο αντιδραστήριο... ενώνεται µε το...ταγές άτοµο C του CH CH(Cl)CH και αποσπάται ένα ιόν... µε αποτέλεσµα να παράγεται η οργανική ένωση... που ονοµάζεται.... Η αντίδραση αυτή χαρακτηρίζεται ως αντίδραση ανοικοδόµησης διότι Στις αντιδράσεις στις οποίες οι αλκοόλες (ROH) εµφανίζουν όξινο χαρακτήρα σχάζεται ο δεσµός... π.χ. κατά την αντίδραση της CH CH 2 OH µε Na σχηµατίζεται η οργανική ένωση.... Αντίθετα στις αντιδράσεις υποκατάστασης σχάζεται ο δεσµός... π.χ. κατά την αντίδραση της CH CH(OH)CH µε... παράγεται η οργανική ένωση... και τα αέρια... και... τα οποία αποµακρύνονται από το σύστηµα µε αποτέλεσµα η αντίδραση να µετατοπίζεται προς τα Κατά την αντίδραση CH COOH µε CH CH(OH)CH η οµάδα... του CH COOH αντικαθίσταται από την οµάδα... της CH CH(OH)CH και παράγεται η οργανική ένωση... που 15

21 ονοµάζεται.... Η αντίδραση αυτή που ονοµάζεται... πραγµατοποιείται παρουσία..., είναι αµφίδροµη και η αντίθετης φοράς αντίδραση ονοµάζεται FeCl 11. Να συµπληρώσετε τα κενά στον παρακάτω πίνακα αφού λάβετε υπόψη ότι H + σε κάθε σειρά η ένωση της πρώτης στήλης αντιδρά µε το αντιδραστήριο της δεύτερης στήλης και παράγεται η οργανική ένωση της τρίτης στήλης. Οργανική ένωση Αντιδραστήριο Οργανικό προϊόν CH CH 2 OH SOCl CH C CAg CH Cl... CH C CCH C 4 H 6 αιθανολικό διάλυµα CuCl CH ONa CH CH 2 OCH 12. Να συµπληρώσετε τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: H O 2 α) CH CH 2 Cl AgCl β) CH CH 2 Cl +... CH CH 2 CN +... γ) CH CH 2 Cl +... CH CH 2 C CCH 2 CH +... δ) CH CH 2 COOCH 2 CH +... ε)... + CH Cl CH OCH 2 CH Να συµπληρώσετε τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις και να γράψετε τα ονόµατα όλων των οργανικών ενώσεων που συµµετέχουν σ αυτές. α) CH COOH + CH CH(OH)CH β) CH CH 2 CONH H NH

22 γ) C 6 H HCl δ) C 6 H 5 NO 2 + H 2 O 14. Σύµφωνα µε τη θεωρία Lewis ο συντακτικός τύπος του βενζολίου είναι.... Ο τύπος αυτός δεν περιγράφει σωστά τους δεσµούς στο µόριο του βενζολίου και τούτο π.hδιότι 2 SO το βενζόλιο δε δίνει αντιδράσεις..., αλλά αντιδράσεις.... Ακόµη ο δεσµός µεταξύ δύο οποιονδήποτε γειτονικών ατόµων του C στο µόριο του βενζολίου έχει µήκος µεταξύ του... και του... δεσµού. 15. Η κβαντοµηχανική εξηγεί τα πειραµατικά δεδοµένα τα οποία αναφέρονται στους δεσµούς του µορίου του βενζολίου. Σύµφωνα µε αυτή κάθε άτοµο C συνδέεται µε τα δύο γειτονικά του άτοµα C, καθώς και µε το άτοµο του Η µε τρεις δεσµούς.... Έτσι το µόριο του βενζολίου είναι..., τα έξι άτοµα C σχηµατίζουν κανονικό.... Τα έξι... τροχιακά των ατόµων του C που έχουν... κάθετο στον... δακτύλιο επικαλύπτονται... και σχηµατίζουν ένα... δεσµό..., δηλαδή ένα... κυκλικό νέφος έξι ηλεκτρονίων το οποίο βρίσκεται... και... από το επίπεδο του δακτυλίου, στο οποίο αποδίδεται η σταθερότητα του µορίου του βενζολίου. 16. Το βενζόλιο δίνει χαρακτηριστικές αντιδράσεις... και όχι αντιδράσεις..., οι οποίες θα... το εκτεταµένο κυκλικό νέφος των έξι ηλεκτρονίων π. 17. Με την επίδραση µείγµατος... και... σε C 6 H 6 πραγµατοποιείται αντίδραση υποκατάστασης και παράγεται η οργανική ένωση C 6 H 5 NO 2, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση Τα αλκένια δίνουν αντιδράσεις προσθήκης µε Η 2 παρουσία..., µε διάλυµα Br 2 σε..., µε HCl και µε Η 2 Ο παρουσία.... Τα οργανικά προϊόντα αυτών των αντιδράσεων ανήκουν αντίστοιχα στις 17

23 οµόλογες σειρές...,...,... και Κατά την αντίδραση προσθήκης HCl σε CH 2 =CH 2 αρχικά σχάζεται ο δεσµός... οπότε σχηµατίζεται το... Η + και το ανιόν.... Στη συνέχεια σχηµατίζεται, από τη µετακίνηση του ζεύγους των... ηλεκτρονίων του διπλού δεσµού προς το Η +, το... και τέλος το ανιόν... συνδέεται µε το... προς σχηµατισµό της κορεσµένης ένωσης Κατά την προσθήκη Η 2 Ο στο προπένιο παρουσία H 2 SO 4 παράγεται, σύµφωνα µε τον κανόνα του..., ως κύριο προϊόν Η προσθήκη HCl στο προπένιο γίνεται µε βάση το µηχανισµό της Στο 2 ο στάδιο του µηχανισµού σχηµατίζονται δύο καρβοκατιόντα, το... και το..., τα οποία αντιδρούν µε ανιόντα... και σχηµατίζουν τα αλκυλοχλωρίδια... και..., τα οποία εµφανίζουν µεταξύ τους ισοµέρεια.... Επειδή τα αλκύλια εµφανίζουν... επαγωγικό φαινόµενο το καρβοκατιόν... είναι σταθερότερο του... και συνεπώς σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία, µε αποτέλεσµα το κύριο προϊόν της αντίδρασης να είναι το Από τα καρβοκατιόντα αιθυλοκατιόν, µεθυλοκατιόν, ισοπροπυλοκατιόν και προπυλοκατιόν το σταθερότερο είναι το... και το ασταθέστερο το Με την επίδραση υδατικού διαλύµατος H 2 SO 4 - HgSO 4 σε αιθίνιο παράγεται η..., ενώ σε προπίνιο παράγεται η

24 24. Οι υδρογονάνθρακες οι οποίοι όταν αντιδρούν µε περίσσεια... µετατρέπονται σε κορεσµένα διχλωρίδια µε τα άτοµα του χλωρίου ενωµένα στο ίδιο άτοµο C ανήκουν στην οµόλογη σειρά των Οι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες που αντιδρούν µε ισοµοριακή ποσότητα Br 2 ανήκουν στην οµόλογη σειρά των..., ενώ τα προϊόντα της αντίδρασης ανήκουν στην οµόλογη σειρά των Κατά την αντίδραση της καρβονυλικής ένωσης... µε το αντιδραστήριο Grignard... και υδρόλυση του προϊόντος προσθήκης παράγεται η 2,µεθυλο-2,προπανόλη. 27. Κατά την επίδραση µείγµατος NaCN και H 2 SO 4 σε αιθανάλη παράγεται η..., η οποία µε την επίδραση περίσσειας υδατικού διαλύµατος H 2 SO 4 µετατρέπεται στην οργανική ένωση Να συµπληρώσετε τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις µε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων που λείπουν: α) CH MgCl CH β) CH CH 2 MgCl Μg(OH)Cl CH CH OH CH γ) CH COCH CH C CH +H 2 O OH δ) CH CH 2 CH 2 ΟMgCl - Mg(OH)Cl Σε ένα από τα στάδια του µηχανισµού της αντίδρασης της CH CH=O µε HCN το... φορτισµένο άτοµο C του καρβονυλίου συνδέεται µε το άτοµο C του πυρηνόφιλου... σχηµατίζοντας το οργανικό ενδιάµεσο µε συντακτικό τύπο... +H 2 O. - Mg(OH)Cl 0. Το αλκυλοχλωρίδιο µε µοριακό τύπο C 4 H 9 Cl κατεργάζεται µε θερµό αιθανολικό διάλυµα ΚΟΗ και παράγεται µείγµα των +H 2 O οργανικών ενώσεων - Mg(OH)Cl 19

25 ... και..., στο οποίο περιέχεται σε µεγαλύτερο ποσοστό το Κατά τη συνθέρµανση 1-προπανόλης και π.h 2 SO 4 στους 170 C παράγεται..., από το οποίο µε... νερού σε όξινο περιβάλλον προκύπτει ως κύριο προϊόν Με... HCl σε 1-βουτένιο παράγεται ως κύριο προϊόν..., το οποίο θερµαινόµενο µε αιθανολικό διάλυµα... µετατρέπεται κυρίως σε..... Κατά την οξείδωση της CH CH 2 CH 2 OH µε όξινο διάλυµα Κ 2 Cr 2 O 7 παράγεται ανάλογα µε τις συνθήκες η οργανική ένωση... ή..., ενώ κατά την οξείδωση αυτής µε όξινο διάλυµα KMnO 4 παράγεται µόνο η οργανική ένωση Η αλκοόλη C H 7 OH αντιδρά µε όξινο διάλυµα Κ 2 Cr 2 O 7 και παράγεται η οργανική ένωση µε συντακτικό τύπο..., η οποία αφού αποµονωθεί προστίθεται σε ένα ποτήρι που περιέχει.... Με ελαφρά θέρµανση σχηµατίζεται στα τοιχώµατα του ποτηριού κάτοπτρο αργύρου. Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι ο συντακτικός τύπος της αλκοόλης είναι Όταν η κορεσµένη µονοσθενής αλκοόλη... θερµανθεί µε αλκαλικό διάλυµα I 2 παράγονται κίτρινο ίζηµα και το καρβοξυλικό ανιόν.... Η ίδια αλκοόλη οξειδώνεται µε όξινο διάλυµα KMnO 4 προς την οργανική ένωση... η οποία αντιδρά µε NaHCO και ελευθερώνεται αέριο Όταν η κορεσµένη µονοκαρβονυλική ένωση... θερµανθεί µε αλκαλικό διάλυµα I 2 παράγονται κίτρινο ίζηµα και το καρβοξυλικό ανιόν..., ενώ όταν αντιδρά µε... σχηµατίζεται κεραµέρυθρο ίζηµα Cu 2 O. 7. Ένα τµήµα του µορίου του τεχνητού πολυµερούς Orlon είναι: -CH 2 -CH(CN)-CH 2 -CH(CN)-CH 2 CH(CN)-. Το αντίστοιχο µονοµερές είναι το..., από το οποίο µε αντιδράσεις

26 σχηµατίζονται τα µόρια του πολυµερούς. Κατά τις αντιδράσεις αυτές συµβαίνει οµολυτική σχάση των... και ζευγάρωµα των... ηλεκτρονίων που προκύπτουν προς σχηµατισµό δεσµών Να γράψετε σε κάθε κενό ορθογώνιο του παρακάτω πίνακα το φαινόµενο που παρατηρείται (αλλαγή χρώµατος ή σχηµατισµός ιζήµατος) κατά την επίδραση σε κάθε ένωση της πρώτης στήλης καθενός από τα αντιδραστήρια της πρώτης σειράς. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν παρατηρείται κανένα φαινόµενο, σηµειώστε στο αντίστοιχο κενό ορθογώνιο το γράµµα Χ.... Οργανική ένωση ιάλυµα Br 2 σε CCl 4 Όξινο διάλυµα K 2 Cr 2 O 7 Αντιδραστήριο Tollens Αλκαλικό διάλυµα I 2 CH CH 2 OH CH CH=CH 2 CH CH(OH)CH CH CH=O CH C CH CH COCH 9. Να συµπληρώσετε σε κάθε διάστικτο του παρακάτω διαγράµµατος το οργανικό προϊόν της κάθε χηµικής µετατροπής είτε το απαιτούµενο αντιδραστήριο, ανάλογα µε την περίπτωση. 141

27 C 6 H 6 Cl 2 /FeCl... CH CH... υδατικό διάλυµα H 2 SO 4 -HgSO 4... NaC CNa... CH 2 =CH Να συµπληρώσετε σε κάθε διάστικτο του παρακάτω διαγράµµατος το οργανικό προϊόν C της κάθε... χηµικής µετατροπής είτε το απαιτούµενο 6 H 5 NO HCl - 2 C 6 H 5 NH 2 MnO 4 /H +... αντιδραστήριο, ανάλογα µε την περίπτωση. CH CH CH CH 2 Cl H 2 /Pd, Pt, Ni... CH CH 2 OH παρουσία H 2 SO CH CH 2 OH 41. Να συµπληρώσετε σε κάθε διάστικτο του παρακάτω διαγράµµατος το οργανικό προϊόν... της κάθε χηµικής µετατροπής... είτε το απαιτούµενο... αντιδραστήριο, ανάλογα µε την περίπτωση. CH CH=O CH 2 =CH 2 CH CH 2 ONa... HCl CH Cl CH CH(OH)CN υδατικό δ/µα H 2 SO CH CH 2 CN Η 2 /Pd, Pt, Ni

28 42. Να συµπληρώσετε σε κάθε διάστικτο του παρακάτω διαγράµµατος το οργανικό προϊόν της κάθε χηµικής µετατροπής είτε το απαιτούµενο αντιδραστήριο, ανάλογα µε την περίπτωση. X Ψ Ω Ζ CH CH=CH 2 Χ Ω CH CH(CH )CH 2 NH 2 CH CH(Cl)CH Ψ CH CH(CH )CN Ζ CH CH(CH )COOH CH CH=CH 2 HBr HCl υδατικό δ/µα H 2 SO Να γράψετε στο αντίστοιχο διάστικτο το απαιτούµενο αντιδραστήριο για την πραγµατοποίηση της κάθε µιας από τις παρακάτω µετατροπές: 2- Cr 2 O 7 /H +... Mg CH CH 2 CH 2 CH 2 Cl CH CH 2 CH=CH 2 CH CH 2 CH(OH)CH CH -CH- CHC 2 COONa C-CH... CH CH 2 COOH.... CH Χ:... µείγµα, Ψ:..., Ω:..., Ζ:... NaCN, H 2 SO Να γράψετε στο αντίστοιχο διάστικτο το απαιτούµενο αντιδραστήριο για την πραγµατοποίηση της κάθε µιας από τις παρακάτω µετατροπές: υδατικό H 2 O δ/µα H 2 SO 4 CH CH(CH )CH(OH)CH... 14

29 Χ:..., Ψ:..., Ω:..., Ζ: Να συµπληρώσετε σε κάθε διάστικτο του παρακάτω διαγράµµατος το οργανικό προϊόν... της κάθε χηµικής µετατροπής, καθώς CH και CH το 2 απαιτούµενο COOH CH CH 2 Cl αντιδραστήριο, ανάλογα µε την περίπτωση CH COOH CH CH 2 CH 2 OH... CHCH(OH)CH 46. Να συµπληρώσετε σε κάθε διάστικτο του παρακάτω διαγράµµατος το οργανικό προϊόν της κάθε χηµικής µετατροπής, καθώς και το απαιτούµενο αντιδραστήριο, ανάλογα... µε την περίπτωση. CH CH 2 OH HCOOH... CH CH(OH)COOH 47. Να συµπληρώσετε σε κάθε διάστικτο του παρακάτω διαγράµµατος το οργανικό προϊόν της κάθε χηµικής µετατροπής, καθώς και το απαιτούµενο αντιδραστήριο, ανάλογα µε την περίπτωση. 48. Να συµπληρώσετε σε κάθε διάστικτο του παρακάτω διαγράµµατος το... οργανικό προϊόν της κάθε χηµικής µετατροπής, καθώς CH και CH το απαιτούµενο 2 NH 2 CH CH 2 Cl αντιδραστήριο, ανάλογα µε την περίπτωση CH CH 2 CH 2 NH 2 144

30 49. Να συµπληρώσετε σε κάθε διάστικτο του παρακάτω διαγράµµατος το οργανικό προϊόν της κάθε χηµικής µετατροπής, καθώς και το απαιτούµενο αντιδραστήριο, ανάλογα... µε την περίπτωση CH CH=CH CH CH(CH )CH 2 NH 2... CH COOH 50. Να συµπληρώσετε σε κάθε διάστικτο του... CH CH=O παρακάτω... διαγράµµατος το οργανικό προϊόν της κάθε χηµικής µετατροπής, καθώς και το απαιτούµενο αντιδραστήριο,... ανάλογα µε την περίπτωση CH CH CH CH 2 OCH... 2 CH... CH CH(OH)CH 2 CH CH CH 2 COOH Να συµπληρώσετε σε κάθε διάστικτο του παρακάτω διαγράµµατος το CH οργανικό προϊόν της κάθε χηµικής µετατροπής, καθώς και COOCH το απαιτούµενο 2 CH... αντιδραστήριο, ανάλογα µε την περίπτωση. CH CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 145

31 Τεχνολογική κατεύθυνση 52. Η οξύτητα του ελαιολάδου οφείλεται στα... που αυτό περιέχει. Όταν η τιµή της ξεπερνά κάποια όρια το ελαιόλαδο είναι ακατάλληλο προς βρώση. Για να καταστεί βρώσιµο ένα τέτοιο ελαιόλαδο... την οξύτητά του µε την κατεργασία του µε... κατά την οποία τα... µετατρέπονται σε..., τα οποία διαχωρίζονται και χρησιµοποιούνται στη Η νιτρογλυκερίνη είναι ισχυρό εκρηκτικό που παρασκευάζεται από τη... µε την επίδραση µείγµατος... και..., υπό θερµοκρασία.... Επειδή είναι ευαίσθητη στα κτυπήµατα αναµειγνύεται µε... στην κατάλληλη αναλογία και έτσι σχηµατίζεται ο Τα ζωικά λίπη και τα φυτικά έλαια περιέχουν... της γλυκερίνης µε τα φυσικά... και ονοµάζονται

32 55. Το ελαϊκό οξύ το οποίο έχει συντακτικό τύπο... ανήκει στα... λιπαρά οξέα και περιέχεται σε... αναλογία στα λίπη σε σχέση µε τα έλαια. 56. Τα σαπούνια είναι άλατα µε... ή... των Τα άλατα µε... αποτελούν τα σκληρά σαπούνια, ενώ τα άλατα µε... αποτελούν τα... σαπούνια. 57. Κατά την αντίδραση της παλµιτο-στεατο-ελαϊνης µε NaOH προκύπτει... και µείγµα... αλάτων µε χηµικούς τύπους C 15 H 1 COONa,...,

33 58. Τα σαπούνια παρασκευάζονται µε την αντίδραση των τριγλυκεριδίων µε.... Η αντίδραση αυτή ονοµάζεται.... Με τη... ενός... παράγεται σαπούνι το οποίο αποτελείται από ένα καρβοξυλικό άλας, ενώ µε τη... ενός... παράγεται σαπούνι που αποτελείται από Το µόριο του στεατικού νατρίου αποτελείται από την οµάδα -COO - Na + η οποία χαρακτηρίζεται ως... διότι διαλύεται στο... και από την οµάδα... η οποία χαρακτηρίζεται ως... διότι είναι διαλυτή στο Κατά το πλύσιµο των ρούχων µε σκληρό νερό προκαλείται µεγάλη σπατάλη σαπουνιών εξαιτίας του σχηµατισµού καρβοξυλικών αλάτων µε... και... τα οποία είναι... στο νερό. Το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίζεται µε τη χρήση... των οποίων τα άλατα µε... και... είναι... στο νερό. 61. Το ΤΝΤ είναι ισχυρό εκρηκτικό, το οποίο σε αντίθεση µε την τρινιτρογλυκερίνη µε την κρούση εκρήγνυται.... Παρασκευάζεται από το... µε... σε κατάλληλες συνθήκες σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: Τα φθηνά φυτικά έλαια τα οποία είναι πλούσια σε... οξέα µετατρέπονται σε λίπη µε..., η οποία πραγµατοποιείται υπό θερµοκρασία... και πίεση... µε χρήση καταλύτη

34 5.4 Ερωτήσεις τύπου «σωστό - λάθος» µε αιτιολόγηση Εξηγήστε αν ισχύουν ή όχι οι προτάσεις που ακολουθούν. Να αναφέρετε σχετικό παράδειγµα, όπου το κρίνετε σκόπιµο. 1. Τα οργανικά ενδιάµεσα αντίδρασης είναι χηµικές ενώσεις οι οποίες δε µπορούν να αποµονωθούν. 2. Κατά τη σχάση του δεσµού C-Br στο CH CH 2 Br σχηµατίζεται οργανικό ενδιάµεσο που περιέχει ένα άτοµο C µε 6 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα.. Τα καρβανιόντα είναι οργανικά ενδιάµεσα που σχηµατίζονται κατά τη σχάση του οµοιοπολικού δεσµού ενός ατόµου C µε οποιοδήποτε χηµικό στοιχείο. 4. To οργανικό ενδιάµεσο που σχηµατίζεται κατά την οµολυτική σχάση του δεσµού C-H στο CH CH είναι το αιθυλοανιόν (CH CH 2 - ). 5. Αν προσθέσουµε µεταλλικό νάτριο σε καθένα από τρία ποτήρια που περιέχουν αιθανικό οξύ, φαινόλη και αιθανόλη αντίστοιχα, θα παρατηρήσουµε ότι ελευθερώνεται αέριο και στα τρία ποτήρια. 6. Αν σε διάλυµα ΝaOH το οποίο περιέχει ένα πρωτολυτικό δείκτη ο οποίος αλλάζει χρώµα σε ph 5-7, προσθέτουµε σταγόνα - σταγόνα πυκνό διάλυµα CH COOH, θα παρατηρηθεί αλλαγή του χρώµατος του διαλύµατος. 7. Αν σε διάλυµα ΝaOH το οποίο περιέχει ένα πρωτολυτικό δείκτη που αλλάζει χρώµα σε ph 5-7, προσθέτουµε σταδιακά φαινόλη θα παρατηρηθεί αλλαγή του χρώµατος του διαλύµατος. 8. Όλα τα ισοµερή αλκίνια µε µοριακό τύπο C 4 H 6 αντιδρούν µε αµµωνιακό διάλυµα CuCl και σχηµατίζουν ίζηµα. 149

35 9. Από το δεδοµένο ότι το ανιόν CH C C - αντιδρά µε το νερό σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση CH C C - + Η 2 Ο CH C CΗ + ΟΗ -, προκύπτει ότι το προπίνιο είναι πολύ ασθενές οξύ. 10. Από την αντίδραση που αποδίδεται µε τη χηµική εξίσωση: RO - + H 2 O ROH + OH -, προκύπτει ότι οι κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες εµφανίζουν ασθενή όξινο χαρακτήρα. 11. Από το δεδοµένο ότι οι αµίνες µε γενικό τύπο R-NH 2 είναι ασθενείς βάσεις προκύπτει ότι οι ενώσεις αυτές αντιδρούν µόνο µε ισχυρά ανόργανα οξέα. 12. Από την αντίδραση µεταξύ CH CH 2 Cl και ΝΗ παράγεται απ ευθείας η CH CH 2 NH Με την επίδραση Η 2 Ο στο CH CH 2 CH 2 Cl παράγεται CH CH 2 CH 2 OH, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση CH CH 2 CH 2 Cl + Η 2 Ο CH CH 2 CH 2 OH + HCl. 14. Ο CH COOCH 2 CH παράγεται από την αντίδραση του CH COONa µε CH CH 2 Cl, καθώς και από την αντίδραση του CH CH 2 COONa µε CH Cl. 15. Από την αντίδραση ενός αλκυλαλογονιδίου µε KCN παράγεται οργανική ένωση που έχει στο µόριό της περισσότερα άτοµα C σε σχέση µε το αλκυλαλογονίδιο. 16. Η αντίδραση που πραγµατοποιείται µεταξύ του CH CH 2 Cl και του CH COONa χαρακτηρίζεται ως πυρηνόφιλη υποκατάσταση. 17. Η αντίδραση που πραγµατοποιείται µεταξύ του CH CH 2 Cl και του CH ONa χαρακτηρίζεται και ως αντίδραση ανοικοδόµησης. 150

36 18. Αν προσθέσουµε α g SOCl 2 σε ένα ποτήρι που περιέχει β g αιθανόλης, το περιεχόµενο του ποτηριού θα έχει µάζα (α + β) g. 19. Κατά την ανάµειξη αιθανικού οξέος µε αιθυλική αλκοόλη, παρουσία H 2 SO 4, παράγεται αιθανικός αιθυλεστέρας µε απόδοση 100%. 20. Κατά την προσθήκη προπαναµιδίου σε υδατικό διάλυµα H 2 SO 4 πραγµατοποιείται αντίδραση εξουδετέρωσης που αποδίδεται από τη χηµική εξίσωση: CH CH 2 CONH 2 + H 2 SO 4 (CH CH 2 CONH + ) 2 SO Με την επίδραση χλωρίου σε CH 4 στο διάχυτο φως είναι δυνατό να παραχθεί µείγµα τεσσάρων χλωροπαραγώγων του CH Κατά την αντίδραση του 2 µεθυλο-βουτάνιου µε χλώριο σε διάχυτο φως, είναι δυνατό να προκύψουν τέσσερα διαφορετικά αλκυλοχλωρίδια. 2. Στο µόριο του βενζολίου κάθε άτοµο C συνδέεται µε τα δύο γειτονικά του άτοµα C µε δεσµούς σ και µε το ένα απ αυτά και µε δεσµό π. 24. Το κύριο προϊόν της προσθήκης νερού σε κάθε αλκένιο είναι µια δευτεροταγής ή τριτοταγής αλκοόλη. 25. Η αντίδραση προσθήκης HCl στο CH 2 =CH 2 χαρακτηρίζεται ως αντίδραση ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης. 26. Από την αντίδραση προσθήκης νερού στο προπένιο παρουσία H 2 SO 4, παράγεται ισοµοριακό µείγµα δύο οργανικών ενώσεων. 27. Το ισοπροπυλοκατιόν είναι ενεργειακά σταθερότερο σε σχέση µε το προπυλοκατιόν. 151

37 28. Από την αντίδραση κάθε αλκινίου µε υδατικό διάλυµα H 2 SO 4 -HgSO 4 παράγεται κετόνη. 29. Αν ένας υδρογονάνθρακας αποχρωµατίζει διάλυµα Br 2 σε CCl 4, θα είναι αλκένιο. 0. Από την αντίδραση προσθήκης περίσσειας HCl σε προπίνιο παράγεται ως κύριο προϊόν το 1,1-διχλωροπροπάνιο. 1. Όλες οι κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες µπορεί να παρασκευαστούν µε προσθήκη καρβονυλικής ένωσης σε αντιδραστήριο Grignard και υδρόλυση του προϊόντος προσθήκης. 2. Κάθε µία από τις συντακτικά ισοµερείς αλκοόλες µε µοριακό τύπο C 4 H 10 O µπορεί να παρασκευαστεί µε προσθήκη καρβονυλικής ένωσης σε κατάλληλο αντιδραστήριο Grignard και υδρόλυση του προϊόντος προσθήκης.. Η αντίδραση προσθήκης HCN σε ακεταλδεΰδη χαρακτηρίζεται ως αντίδραση πυρηνόφιλης προσθήκης. 4. Από την αντίδραση αιθανονιτριλίου µε περίσσεια νερού παρουσία H 2 SO 4 παράγεται αιθαναµίδιο. 5. Από την αντίδραση 2,χλωρο-βουτάνιου µε αιθανολικό διάλυµα ΚΟΗ παράγεται ισοµοριακό µείγµα δύο αλκενίων. 6. Με τη θέρµανση µείγµατος 1-προπανόλης και 2-προπανόλης στους 170 C παρουσία H 2 SO 4, παράγεται µείγµα δύο αλκενίων. 7. Με τη θέρµανση καθεµιάς από τις ισοµερείς αλκοόλες µε µοριακό τύπο C 5 H 12 O στους 170 C παρουσία H 2 SO 4, παράγεται σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ένα αλκένιο. 152

38 8. Το αλκένιο το οποίο µε προσθήκη νερού και οξείδωση του κύριου προϊόντος προσθήκης δίνει καρβοξυλικό οξύ είναι µόνο το αιθένιο. 9. Με επίδραση όξινου διαλύµατος K 2 Cr 2 O 7 σε κάθε αλκοόλη µε µοριακό τύπο C ν H 2ν+2 O παράγεται, ανάλογα µε τις συνθήκες, καρβονυλική ένωση µε µοριακό τύπο C ν H 2ν O ή καρβοξυλικό οξύ µε µοριακό τύπο C ν H 2ν O Με επίδραση όξινου διαλύµατος K 2 Cr 2 O 7 σε καθεµία από τις συντακτικά ισοµερείς αλκοόλες µε µοριακό τύπο C 4 H 10 O παράγεται, ανάλογα µε τις συνθήκες, καρβονυλική ένωση µε µοριακό τύπο C 4 H 8 O ή καρβοξυλικό οξύ µε µοριακό τύπο C 4 H 8 O Κάθε κορεσµένη µονοκαρβονυλική κετόνη µπορεί να παρασκευαστεί µε οξείδωση µιας αλκοόλης. 42. Από το δεδοµένο ότι η αλκοόλη µε µοριακό τύπο C 4 H 10 O δεν αποχρωµατίζει όξινο διάλυµα KMnO 4 συµπεραίνεται ότι αυτή έχει συντακτικό τύπο OH CH C - CH CH 4. Η καρβονυλική ένωση µε µοριακό τύπο C 4 H 8 O η οποία µε την επίδραση αµµωνιακού διαλύµατος AgNO δε σχηµατίζει κάτοπτρο αργύρου είναι η βουτανόνη. 44. Για να διακρίνουµε την 1-προπανόλη από την προπανάλη µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε φελίγγειο υγρό, αλλά όχι όξινο διάλυµα KMnO Κάθε µία από τις συντακτικά ισοµερείς αλκοόλες µε µοριακό τύπο C 4 H 10 O µπορεί να παραχθεί µε την αναγωγή µιας καρβονυλικής ένωσης µε Η 2 παρουσία µεταλλικού καταλύτη. 15

39 46. Για να διακρίνουµε την 1-προπανόλη από την 2-προπανόλη µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε αλκαλικό διάλυµα ιωδίου, όχι όµως όξινο διάλυµα KMnO Η µοναδική καρβονυλική ένωση που αντιδρά µε φελίγγειο υγρό, καθώς και µε αλκαλικό διάλυµα ιωδίου είναι η αιθανάλη. 48. Η σχετική µοριακή µάζα κάθε πολυµερούς προσθήκης είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της σχετικής µοριακής µάζας του µονοµερούς από το οποίο αυτό παράχθηκε. 49. Στο µόριο του αιθενίου υπάρχει ένας δεσµός π, ενώ στο µόριο του πολυαιθενίου υπάρχουν µόνο δεσµοί σ. Τεχνολογική κατεύθυνση 50. Με κατεργασία του ελαιόλαδου µε NaOH µειώνεται η οξύτητά του. 51. Η αλκαλική υδρόλυση των εστέρων ονοµάζεται σαπωνοποίηση. 52. Ένα διαιτολόγιο για να είναι πλούσιο σε ακόρεστα οξέα πρέπει να περιλαµβάνει πολλές λιπαρές τροφές. 5. Τα σκληρά σαπούνια έχουν καλύτερη απορρυπαντική δράση στο σκληρό νερό σε σχέση µε τα µαλακά σαπούνια. 54. Για την παρασκευή ενός πολυεστέρα χρησιµοποιούνται ως µονοµερή ένα πολυκαρβοξυλικό οξύ και µία µονοϋδροξυλιακή αλκοόλη. 55. Η σχετική µοριακή µάζα κάθε πολυµερούς προσθήκης είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της σχετικής µοριακής µάζας του µονοµερούς από το οποίο παράγεται. 154

40 5.5. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Από τι εξαρτάται το είδος του οργανικού ενδιάµεσου που σχηµατίζεται από τη σχάση ενός οµοιοπολικού δεσµού C-A; Πότε η σχάση αυτή ονοµάζεται ετερολυτική και πότε οµολυτική; 2. Αποδώστε σχηµατικά τον τρόπο σχάσης του δεσµού C-Cl στο 2,χλωρο- 2,µεθυλο-προπάνιο και γράψτε το όνοµα του οργανικού ενδιάµεσου που σχηµατίζεται.. Με ποια προϋπόθεση το οργανικό ενδιάµεσο που σχηµατίζεται από τη σχάση του οµοιοπολικού δεσµού C-A είναι ένα καρβανιόν; ώστε ένα παράδειγµα στο οποίο η σχάση ενός τέτοιου δεσµού οδηγεί στο σχηµατισµό καρβανιόντος. 4. Γράψτε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα των οργανικών ενδιά- µεσων που προκύπτουν από τη σχάση των δεσµών C-Cl των συντακτικά ισοµερών αλκυλοχλωριδίων µε µοριακό τύπο C 4 H 9 Cl. 5. Πότε η σχάση ενός δεσµού ονοµάζεται οµολυτική; Αποδώστε σχηµατικά τη σχάση ενός από τους δεσµούς C-H του προπανίου και γράψτε το όνοµα του οργανικού ενδιάµεσου που σχηµατίζεται. 6. Ποια αλκίνια έχουν στο µόριό τους όξινο άτοµο υδρογόνου; Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις τριών αντιδράσεων κατά τις οποίες εκδηλώνεται η όξινη συµπεριφορά ενός τέτοιου αλκινίου. 7. Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται µε την επίδραση: α) NaOH σε αιθανικό οξύ και β) ΝΗ σε βενζοϊκό οξύ και να ονοµάσετε τα οργανικά προϊόντα των αντιδράσεων αυτών. 8. Ποιες από τις οργανικές ενώσεις C 6 H 5 -CH 2 -OH, C 6 H 5 -COOH, C 6 H 5 -C CH και C 6 H 5 -OH αντιδρούν µε NaΟΗ; Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται. 155

41 9. Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης που πραγµατοποιείται κατά την διαβίβαση αιθινίου σε περίσσεια αµµωνιακού διαλύµατος χλωριούχου χαλκού (I). Πώς διαπιστώνεται η πραγµατοποίηση αυτής της αντίδρσης; 10. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και το όνοµα δύο οργανικών ενώσεων που εµφανίζουν βασικές ιδιότητες, καθώς και τις χηµικές εξισώσεις δύο αντιδράσεων (µία για καθεµιά από τις ενώσεις που αναφέρατε) στις οποίες εκδηλώνεται ο βασικός τους χαρακτήρας. 11. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα των αµινών που αντιστοιχούν στον χηµικό τύπο C H 7 -NH 2, καθώς και τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται κατά την επίδραση HCl σε καθεµία από τις αµίνες που αναφέρατε. 12. Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται κατά την επίδραση Mg σε ισοπροπυλοχλωρίδιο και την υδρόλυση του προϊόντος. 1. Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων υποκατάστασης µε τις οποίες από το χλωροαιθάνιο παράγεται α) αιθανόλη, β) προπανονιτρίλιο. 14. Πότε µια χηµική αντίδραση χαρακτηρίζεται ως αντίδραση ανοικοδόµησης; Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις δύο αντιδράσεων ανοικοδόµησης του χλωροαιθάνιου κατά τις οποίες παράγονται δύο χηµικές ενώσεις που ανήκουν σε διαφορετικές οµόλογες σειρές. 15. Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων µε τις οποίες από το προπυλοχλωρίδιο παράγεται προπυλαµίνη. 16. Εξηγήστε γιατί η αντίδραση που αποδίδεται µε τη χηµική εξίσωση CH CH 2 Cl + CH ONa CH CH 2 OCH + NaCl χαρακτηρίζεται ως πυρηνόφιλη υποκατάσταση. 156

42 17. Ποια αντίδραση ονοµάζεται εστεροποίηση; Γράψτε τη χηµική εξίσωση µιας τέτοιας αντίδρασης, αναφέροντας και τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτή πραγµατοποιείται. 18. Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης µε την οποία από το προπαναµίδιο παράγεται προπανικό οξύ. 19. Να αναφέρετε δύο πειραµατικά δεδοµένα τα οποία έρχονται σε αντίθεση µε τη θεωρία Lewis, σχετικά µε τη σύνταξη του µορίου του βενζολίου. 20. Τι είναι το «οξύ νίτρωσης»; Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης που πραγµατοποιείται κατά την επίδραση οξέος νίτρωσης σε βενζόλιο. 21. Ποιο είναι το κύριο προϊόν που λαµβάνεται κατά την προσθήκη HCl στο προπένιο; ιατυπώστε τον κανόνα ο οποίος ισχύει κατά την πραγµατοποίηση αυτής της αντίδρασης. 22. Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων µε τις οποίες παράγονται: α) 1,2-διβρωµοαιθάνιο και αιθανόλη από αιθένιο β) 1,1-διβρωµο-αιθάνιο και αιθανάλη από αιθίνιο. 2. Ποιες είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες το χλώριο αντιδρά α) µε αιθάνιο β) µε αιθένιο και γ) µε βενζόλιο; Ποια είναι τα προϊόντα καθεµιάς από τις παραπάνω αντιδράσεις; 157

43 24. Κατά την αντίδραση της καρβονυλικής ένωσης Α µε το αντιδραστήριο Grignard Β και υδρόλυση του προϊόντος παράγεται η 2,µεθυλο-2,προπανόλη. Γράψτε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα των ενώσεων Α και Β. 25. Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων µε βάση τις οποίες παράγεται από αιθανάλη α) πρωτοταγής αλκοόλη µε δύο άτοµα C ανά µόριο και β) πρωτοταγής αλκοόλη µε τρία άτοµα C ανά µόριο. 26. Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων κατά τις οποίες παράγεται από το αιθυλοχλωρίδιο α) αιθυλαµίνη και β) προπυλαµίνη. 27. Ποιος είναι ο συντακτικός τύπος και το όνοµα του κύριου οργανικού προϊόντος της αντίδρασης του 2-βρωµο-βουτάνιου µε αιθανολικό διάλυµα ΚΟΗ; ιατυπώστε τον κανόνα ο οποίος ισχύει κατά την πραγµατοποίηση αυτής της αντίδρασης. 28. Ποιοι είναι οι συντακτικοί τύποι και τα ονόµατα των αλκενίων που προκύπτουν κατά την αφυδάτωση της 2,µεθυλο-2-βουτανόλης; Υπό ποιες συνθήκες πραγµατοποιείται αυτή η αφυδάτωση; 29. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση η οποία αποδίδει το σχηµατισµό του κύριου προϊόντος αφυδάτωσης της 2-βουτανόλης και να αναφέρετε τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτή πραγµατοποιείται. 0. Ποιο από τα οξειδωτικά αντιδραστήρια: α) όξινο διάλυµα KMnO 4 και β) όξινο διάλυµα K 2 Cr 2 O 7 θα χρησιµοποιήσουµε για την οξείδωση µιας πρωτοταγούς αλκοόλης προς αλδεΰδη; Εξηγήστε το λόγο αυτής της επιλογής. 158

44 1. Η αιθανόλη οξειδώνεται προς αιθανάλη µε την επίδραση όξινου διαλύµατος K 2 Cr 2 O 7 σε κατάλληλες συνθήκες. Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των ηµιαντιδράσεων οξείδωσης του αναγωγικού και αναγωγής του οξειδωτικού, καθώς και της συνολικής αντίδρασης οξειδοαναγωγής που πραγµατοποιείται. 2. Γράψτε τους συντακτικούς τύπους και τις ονοµασίες των οργανικών προϊόντων που µπορεί να προκύψουν κατά την οξείδωση καθεµιάς από τις ισοµερείς αλκοόλες µε µοριακό τύπο C H 8 O.. Τι είναι το αντιδραστήριο Tollens; Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης που πραγµατοποιείται κατά την επίδραση αντιδραστηρίου Tollens σε αιθανάλη. 4. Ποιες από τις κορεσµένες µονοκαρβονυλικές ενώσεις ανάγουν το αντιδραστήριο Fehling; Γράψτε τη χηµική εξίσωση µιας αντίδρασης αναγωγής του αντιδραστηρίου Fehling από µία τέτοια καρβονυλική ένωση. 5. Σε ποιες οµόλογες σειρές ανήκουν τα προϊόντα της καταλυτικής υδρογόνωσης: α) των αλκενίων β) των κορεσµένων µονοκαρβονυλικών ενώσεων γ) των κορεσµένων µονονιτριλίων και δ) των αλκυλαλογονιδίων. 6. Ποιες από τις κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες και ποιες από τις κορεσµένες µονοκαρβονυλικές ενώσεις δίνουν την αλογονοφορµική αντίδραση; 7. Γράψτε τους συντακτικούς τύπους και τις ονοµασίες των ισοµερών αλκοολών µε µοριακό τύπο C 5 H 12 O, οι οποίες αντιδρούν µε αλκαλικό διάλυµα ιωδίου. Πώς διαπιστώνεται η πραγµατοποίηση αυτών των αντιδράσεων. 8. Ποιος είναι ο συντακτικός τύπος και η ονοµασία του µονοµερούς από το οποίο συντίθεται το πολυβινυλοχλωρίδιο; Πώς θα συµβολίζατε ένα µόριο πολυβινυλοχλωρίδιου το οποίο αποτελείται από 2000 µόρια του µονοµερούς; 159

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Η αντίδραση CH 3 Cl + CH 3 CH 2 ONa CH 3 -O-CH 2 CH 3 + NaCl χαρακτηρίζεται ως: α. αντίδραση αποικοδόµησης β. αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης γ. αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007.

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 8 Ιουνίου 2006 7:30-10:30 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας των µοριακών τροχιακών Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας δεσµού σθένους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 28 Μαΐου 2010 Ώρα εξέτασης: 07:30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο 19 1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο Γενικά Αλκένια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ένα διπλό δεσμό στο μόριο. O γενικός τύπος των αλκενίων είναι C ν Η 2ν (ν 2). Στον

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α.1 γ. Α.2 β. Α.3 β. Α.4 γ. A.5 α) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 13. β) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 122. ΘΕΜΑ Β B.1 α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασμένες και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας: 1. Κάθε χημική ένωση που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Α. Αντιδράσεις προσθήκης. α. Προσθήκη στο διπλό δεσμό C = C Γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα του Markownikow όπως παρακάτω: Γενικά: -CΗ = + Α δ+ - Β δ- B A i. Προσθήκη Η C v

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια 1. Αλκοόλες Ενώσεις που περιέχουν ομάδες υδροξυλίου συνδεδεμένες με κορεσμένα άτομα άνθρακα υβριδισμού sp 3 Βάσει παραπάνω ορισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 2.Υδρογονάνθρακεσ 2.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ. Να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ. 1. Η βενζίνη λαμβάνεται μόνο από

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και

Διαβάστε περισσότερα

α: i)ο σ δεσµός δηµιουργείται µεαξονική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών, ενώ ο π δεσµός δηµιουργείται µε πλευρική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών.

α: i)ο σ δεσµός δηµιουργείται µεαξονική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών, ενώ ο π δεσµός δηµιουργείται µε πλευρική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών. ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ(ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, Α5: β Β1 α: Λ, β:

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Καραντώνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Για τους διαγωνιζόµενους Αγαπητοί µαθητές και µαθήτριες, κατ αρχήν σας συγχαίρουµε για την εξαιρετική επίδοσή σας στην α φάση του 17 ου Πανελλήνιου Μαθητικού ιαγωνισµού Χηµείας, βάσει των αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου.

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος αυτού του πειράματος θα πρέπει ο μαθητής: Να περιγράφει τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 27/05/2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Α A1. γ A2. β A3. γ A4. α A5.

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο κεφάλαιο 1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν την αιθανάλη ως σωστές η λανθασµένες σηµειώνοντας Σ ή Λ αντίστοιχα: α. Το µόριό της έχει 6 σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-35) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χηµική ανάλυση έδειξε

Διαβάστε περισσότερα

Νίκου και Δέσποινας Παττίχη 116, ΛΕΜΕΣΟΣ (100 μέτρα από τον κυκλοφοριακό κόμβο Τροόδους) Τηλ.25345800, ΦΑΞ: 25345808 e-mail: iek@iekvasiliou.

Νίκου και Δέσποινας Παττίχη 116, ΛΕΜΕΣΟΣ (100 μέτρα από τον κυκλοφοριακό κόμβο Τροόδους) Τηλ.25345800, ΦΑΞ: 25345808 e-mail: iek@iekvasiliou. ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Επιμέλεια Λύσεων : Έλενα Ανδρέου Χημικός, με πτυχίο Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κύπρου, μεταπτυχιακό τίτλο ΜRes in

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων 1/3/2013 και 6/3/2013 Μάντζιου Μαρία χημικός ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ

KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-53) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Βιοµόρια είναι: α. τα µόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων ΑΣΚΗΣΗ 4η Οξύτητα (Acidity) Θεωρητικό υπόβαθρο Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων Εκφράζει την ποσοτική ικανότητα του νερού στην εξουδετέρωση ισχυρής βάσεως µέχρι επιθυµητής τιµής ph Οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 6 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6.1 Εισαγωγή στην οργανική χημεία 6.2 Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων - Ομόλογες σειρές 6.3 Ονοματολογία οργανικών ενώσεων 6.4 Ισομέρεια 6.5 Ανάλυση οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Καραντώνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: τηλ 210-802850 ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΣΧΕΔΙΟ: τηλ 210-802850 ΕΠΑ.Λ. - Τ.Ε.Ε.: τηλ 210-129412 Κ.Ε.Κ. ERGOWAY: τηλ 210-147001 ERGOWAY ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: τηλ 210-147002 PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 27 Μαΐου 2015. Απαντήσεις Θεμάτων

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 27 Μαΐου 2015. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 27 Μαΐου 2015 Απαντήσεις Θεμάτων ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. γ Α4. α Α5. β ΘΕΜΑ Β Β1. α. Λάθος Αν το διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ. Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών. Να εξηγούν το σχηματισμό του ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού.

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ. Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών. Να εξηγούν το σχηματισμό του ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού. ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν: Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών Να εξηγούν το σχηματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης.

Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης. Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης. Ονοματεπώνυμο:.............................................. Ερωτήματα πριν την εκτέλεση των πειραμάτων: 1. Ποιο είναι το εύρος της

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του συνεξεταζόμενου γνωστικού αντικειμένου Χημείας ΠΕ 04 που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 5: Επισκόπηση οργανικών αντιδράσεων

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 5: Επισκόπηση οργανικών αντιδράσεων Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 5: Επισκόπηση οργανικών αντιδράσεων 1. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Γενικά, εξετάζουμε το είδος της αντίδρασης και τον τρόπο που αυτές συντελούνται Γενικοί τύποι αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη

Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη Θεσσαλονίκη 2015 ΑΛΚΥΝΙΑ: C ν H 2ν-2 Ο τριπλός δεσμός άνθρακα άνθρακα Τριπλός δεσμός αλκυνίου ΑΛΚΥΝΙΑ Μόρια πρότυπα για «μοριακούς διακόπτες» Μικροσκοπία σάρωσης σήραγγας (Scanning

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Σ Η Α Ι Θ Α Ν Ο Λ Η Σ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΑΞΗ B' ΛΥΚΕΙΟΥ. Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια:

Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Σ Η Α Ι Θ Α Ν Ο Λ Η Σ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΑΞΗ B' ΛΥΚΕΙΟΥ. Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια: ΤΑΞΗ B' ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Σ Η Α Ι Θ Α Ν Ο Λ Η Σ Θωμάς Kρεμιώτης 1 από 6 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ α/α ΟΡΓΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Χημεία καρβονυλικών ενώσεων & Κεφάλαιο 19: Αλδεϋδες και κετόνες

Οργανική Χημεία. Χημεία καρβονυλικών ενώσεων & Κεφάλαιο 19: Αλδεϋδες και κετόνες Οργανική Χημεία Χημεία καρβονυλικών ενώσεων & Κεφάλαιο 19: Αλδεϋδες και κετόνες 1. Καρβονυλικές ενώσεις Καρβονυλική ομάδα C=O σημαντικότερη λειτουργική ομάδα οργανικής χημείας Καρβονυλικές ομάδες βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία B ΛΥΚΕΙΟΥ. Γενικής Παιδείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Χημεία B ΛΥΚΕΙΟΥ. Γενικής Παιδείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Χημεία B ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η καύση ορισµένων παραγώγων του πετρελαίου γίνεται µε σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ A ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης Κ ΚΥ ΥΡ ΡΙΙΟ ΟΤ ΤΕ ΕΡ ΡΕ ΕΣ Σ Α ΑΝ ΝΤ ΤΙΙ Ρ ΡΑ ΑΣ ΣΕ ΕΙΙΣ Σ Ο ΟΡ ΡΓ ΓΑ ΑΝ ΝΙΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ε ΕΝ ΝΩ ΩΣ ΣΕ ΕΩ ΩΝ Ν Αντιδράσεις Προσθήκης 1. Προσθήκη στον διπλό δεσµό Στις αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα

Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα Η έννοια του ph: Η 2 Ο + Η 2 Ο Η 3 Ο + + ΟΗ ή Η 2 Ο Η + + ΟΗ K + [H ][OH ] = [H O] 2 K + [H2O]=[H ][OH ] Κ[Η 2 Ο] = Κ w = γινόμενο ιόντων νερού ή σταθερά διάστασης νερού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική άποψη: Η οργανική ύλη ήταν αντιληπτή ως ουσίες που δηµιουργούν οι ζώντες οργανισµοί (vital force) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αρχική άποψη: Η οργανική ύλη ήταν αντιληπτή ως ουσίες που δηµιουργούν οι ζώντες οργανισµοί (vital force) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι καλούµε Οργανική Χηµεία; Αρχική άποψη: Η οργανική ύλη ήταν αντιληπτή ως ουσίες που δηµιουργούν οι ζώντες οργανισµοί (vital force) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύγχρονος ορισµός: Οργανική Χηµεία είναι η χηµεία των ενώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση της Αρχής Le Chatelier και η μελέτη της διαλυτότητας των ιοντικών ενώσεων Θεωρητικό Μέρος Αρχή Le Chatelier Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Θέμα Α Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 Ημερομηνία εξετάσεων: 17 Ιουνίου 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 Ημερομηνία εξετάσεων: 17 Ιουνίου 2007 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Αριθμός Μητρώου: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 Ημερομηνία εξετάσεων: 17 Ιουνίου 2007 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Διαβάστε με προσοχή το

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Στην ετικέτα φιάλης νερού Λουτρακίου (atural Mineral Water) αναγράφεται η τιμή ολικής σκληρότητας 89 αμερικανικοί βαθμοί σκληρότητας. Πόσα ml προτύπου διαλύματος EDTA

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά. Σύνταξη, ταξινόμηση και τάξεις οργανικών ενώσεων. Τρόποι γραφής οργανικών ενώσεων. Λειτουργικές ομάδες.

Εισαγωγικά. Σύνταξη, ταξινόμηση και τάξεις οργανικών ενώσεων. Τρόποι γραφής οργανικών ενώσεων. Λειτουργικές ομάδες. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - Μάθημα «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 9.00-12.00 (Ι3 - Θεωρία) ΠΕΜΠΤΗ 10.00 12.00 (I3-Θεωρία) ή (Εργαστήρια)

Διαβάστε περισσότερα

Μεσομερείς Δομές ή Δομές Συντονισμού

Μεσομερείς Δομές ή Δομές Συντονισμού Μεσομερείς Δομές ή Δομές Συντονισμού Σε περίπτωση ενώσεων που περιέχουν πολλαπλούς δεσμούς όπως το αιθυλένιο (αιθένιο), ο διπλός δεσμός δημιουργείται με συνεισφορά ενός ηλεκτρονίου από κάθε άτομο άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

2.2 ΑΛΚΑΛΙΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.2 ΑΛΚΑΛΙΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.2 ΑΛΚΑΛΙΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση των αλκαλίων στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε ορισμένες κοινές ιδιότητες των αλκαλίων

Διαβάστε περισσότερα

CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ JJ f i T lit O/* ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ S f J A W f F JH" 1 s H a q O 6 14 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ )CJC * X- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΘΕΩΡΙΑ Οξέα, βάσεις, άλατα και εξουδετέρωση Γνωρίζουμε ότι ενώσεις οι οποίες διαλυόμενες στο νερό δίνουν κατιόντα υδρογόνου (πρωτόνια) είναι οξέα: ΗΑ Η + + Α Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 23 3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 1. Βλέπε θεωρία σελ. 83. 2. α) (χημική εξίσωση) β) (δύο μέλη) (ένα βέλος >) γ) (αντιδρώντα) δ) (τμήμα ύλης ομογενές που χωρίζεται από το γύρω του χώρο με σαφή όρια). ε) (που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους.

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. Διαλύτης: η ουσία που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ - Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ

ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ - Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÂÓÈÎfi Ì ÚÔ ÚÁ ÓÈÎ ÃËÌÂ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ - Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ - Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο

22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 1. Σε 2 όµοια κενά δοχεία 1 και 2 στην ίδια θερµοκρασία εισάγεται η ίδια ποσότητα υγρής CH 3 CH(OH)CH 3 και υγρού CH 3 CH 2 -O-CH 3. Μετά από αρκετό

Διαβάστε περισσότερα

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε.

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε. Οι βάσεις 65 1. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται διάφορα διαλύματα ή γαλακτώματα και οι αντίστοιχες τιμές ph. Να τα διατάξετε από το περισσότερο όξινο προς το πλέον βασικό. Διάλυμα / γαλάκτωμα ph 1. διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα