Αλέξανδρος Ψυρρής Στέλεχος /νσης. Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλέξανδρος Ψυρρής Στέλεχος /νσης. Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΟΤ"

Transcript

1 Αλέξανδρος Ψυρρής Στέλεχος /νσης Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ΕΛΟΤ 1

2 Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) είναι ο εθνικός εκπρόσωπος στους Οργανισµούς Tυποποίησης: IEC (Ιnternational Electrotechnical Committee) ISO (International Organisation for Standardisation) CENELEC (Εuropean( Committee for Electrotechnical Standardization) CEN (European Committee for Standardization) ETSI (European Telecommunication Standardization Institute) 2

3 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Πρότυπα: έγγραφα που προέκυψαν ύστερα από συνέναιση των ενδιαφεροµένων και περιέχουν, για κοινή και επαναλαµβανόµενη χρήση, κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες ή χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν ότι τα διάφορα προϊόντα, υλικά, διαδικασίες ή υπηρεσίες ανταποκρίνονται στο σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Τυποποίηση: δραστηριότητα µε την οποία, σύµφωνα µε συγκεκριµένες διαδικασίες, εκπονούνται, εκδίδονται και εφαρµόζονται τα Πρότυπα. 3

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Θεµελιακά πρότυπα Μέθοδοι δοκιµών και πρότυπα ανάλυσης Πρότυπα προδιαγραφών Πρότυπα οργανισµού 4

5 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ποιότητα: βαθµός ικανοποίησης των απαιτήσεων από ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών Απαιτήσεις: Ανάγκη ή προσδοκία που δηλώνεται, εξυπακούεται γενικά ή είναι υποχρεωτική Ικανοποίηση πελάτη:η αντίληψη του πελάτη για το βαθµό ικανοποίησης των απαιτήσεών του. Ποιότητα υπηρεσίας (QoS): αθροιστικό αποτέλεσµα επίδοσης υπηρεσίας η οποία καθορίζει το βαθµό ικανοποίησης χρήστη υπηρεσίας (τεχνική και µη τεχνική). Συµφωνία στάθµης υπηρεσίας (SLA): παραδοχή ότι πελάτες και παροχείς υπηρεσιών έχουν ευθύνες και υποχρεώσεις µεταξύ τους. Προσδοκία πελάτη για QoS (διαφήµιση( διαφήµιση, τιµολόγηση, τάσεις). ΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ραδιοκάλυψη, στάθµη σήµατος Προσβασιµότητα Ακουστική Ποιότητα ιαθεσιµότητα Χρόνος σύνδεσης, άρσης βλαβών κ.λπ. 5

6 ΙSO 9001 Πρότυπο διαχείρισης συστήµατος ποιότητας Βελτίωση Ανάλυση Μη τεχνικό QoS Παραπόνα, αιτήµατα πελατών Μέτρηση Τεχνικό QoS (ισχύς σήµατος, BER, διαθεσιµότητα, dropped calls κ.λπ) 6

7 ΠΡΟΤΥΠΑ QoS,SLA EG ,ΕG G ,TR :Oρισµοί παραµέτρων, µετρήσεις QoS EG :Ποιότητα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,sla TS : QoS για υπηρεσίες δικτύων GSM και 3G. κ.λπ. 7

8 οµές στην τυποποίηση ISO JTC1 IEC ITU ΕΘΝΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ CEN ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ CENELEC ETSI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΛΠ. 8

9 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Τα τρία µέρη που οφελούνται πρωταρχικά από την τυποποίηση είναι η βιοµηχανία, οι καταναλωτές και οι κυβερνήσεις. Η τυποποίηση καταργεί συνοριακούς φραγµούς προωθεί την ασφάλεια επιτρέπει τη διασυνδεσιµότητα των προϊόντων, συστηµάτων, υπηρεσιών και προωθεί την κοινή τεχνική κατανόηση. Παρέχει βεβαιότητα, αναφορές και συγκρίσεις για σχεδιαστές, µηχανικούς και παρόχους υπηρεσιών. ιασφαλίζει την ασφάλεια και υγεία των πολιτών. Παρέχει πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας και εξασφαλίζει την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών εντός του Ευρωπαϊκού χώρου. Πρόσθετα, περιοχικά ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα είναι απαραίτητα για την ενιαία αγορά και υποστηρίζουν τις πολιτικές της Ε.Ε για τεχνική ολοκλήρωση, προστασία του καταναλωτή και προώθηση της αειοφόρου ανάπτυξης. 9

10 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ* Η τυποποίηση είναι επωφελής για την διάχυση και αναβάθµιση των αποτελεσµάτων των ερευνητικών projects, διευρύνει τη δυναµική εκµετάλλευσης του εξερχοµένου του project παρέχει στα projects πρόσβαση σε µεγάλη δεξαµενή εξωτερικής ειδίκευσης. Η ανάπτυξη νέων προτύπων βοηθούν στο κτίσιµο ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Ησυµµετοχή σε τυποποιητικές διεργασίες µπορούν να φέρουν τα projects σε υψηλότερη διεθνή αναγνώριση και να προσφέρουν νέες ευκαιρείες για συνεργασία. *Oδηγός για COOPERATION PLATFORM FOR RESEARCH AND STANDARDS, 10

11 Οφέλη για την οικονοµία Μια πρόσφατη µελέτη* των οικονοµικών οφελειών από την τυποποίηση έδωσε τα ακόλουθα αποτελέσµατα: Τα πρότυπα έχουν θετική επίδραση στην καινοτοµία όπως έχουν οι πατέντες, επιπλέον η αποδοτική διάχυση νέας τεχνικής γνώσης µέσω προτύπων είναι αποφασιστικός παράγοντας και προϋπόθεση οικονοµικής ανάπτυξης. Τα διεθνή πρότυπα έχουν θετική επίδραση στο εµπόριο και ιδιαίτερα στις εξαγωγές. Τα διεθνή πρότυπα ενθαρρύνουν την τεχνολογική µεταφορά από τεχνολογικούς ηγέτες σε αναπτυσσόµενα έθνη. Το συµπέρασµα για τις χώρες που διεξήχθη η µελέτη Γερµανία,Αυστρία Αυστρία,Ελβετία ήταν ότι τα οικονοµικά οφέλη της τυποποίησης έφτασαν σχεδόν το 1 % του ΑΕΠ. *Οικονοµικά οφέλη της τυποποίησης. Μελέτη που διεξήχθη από το Τεχνικό Πανεπιστήµιο της ρέσδης Σχολή Οικονοµικών και ιοίκησης Επιχειρήσεων και του Ινστιτούτου Fraunhofer για συστήµατα και καινοτοµική έρευνα, Καρλσρούη. Σύνοψη των αποτελεσµάτων εκδόθηκαν από το DIN το Γερµανικό Ινστιτούτο για την Τυποποίηση 11

12 ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ εντοπισµός και αναγνώριση ανάγκης της αγοράς σχεδιασµός συνόλου απαιτήσεων επίσηµη διεργασία έγκρισης διευθετήσεις για τις δοκιµές ήτην(αυτό-) πιστοποίηση από την βιοµηχανία διεργασία συντήρησης ή περιοδικής αναθεώρησης 12

13 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2002/21/ΕΚ Σκοπός Οδηγίας: η εναρµονισµένη παροχή ηλεκτρονικών δικτύων και υπηρεσιών η εξασφάλιση διασυνεργασιµότητας υπηρεσιών η βελτίωση της ελευθερίας επιλογής των χρηστών. 13

14 Προτύπα και/ή προδιαγραφές τα οποία υποστηρίζουν τους σκοπούς του νέου ρυθµιστικού πλαισίου Μισθωµένες γραµµές. Ποιότητα παραµέτρων υπηρεσιών. Πρόσβαση και διαλειτουργικότητα, φορητότητα αριθµού, επιλογή και προεπιλογή φορέα. Πρόσβαση σε παροχείς υπηρεσιών. Φορητότητα αριθµού, επιλογή και προεπιλογή φορέα. Αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο. Υλοποίηση διαφόρων υπηρεσιών χρήστη. ίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που εγκαθιδρύονται για υπηρεσίες ψηφιακής ευρυεκποµπής. 14

15 ΕΛΟΤ και Τεχνικές Επιτροπές Η ΕΛΟΤ/ΟΤΕ ΟΤΕ Τεχνική Επιτροπή(TE) «Τηλεπικοινωνίες» δηµιουργήθηκε ως επακόλουθο της ίδρυσης του ΕΤSI. ΕΛΟΤ/ΤΕ ΤΕ75 «Προστασία του ανθρώπου από έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία». ΕΛΟΤ/ΤΕ ΤΕ80 «Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα». 15

16 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΟΤ ΤΕ75 CENELEC CENELEC TC106Χ ΙCNIRP ΙΕC TC106 ETSI ΤΕ75 -Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών -Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας -ΥΠΕΧΩ Ε -ΥΠΑΝ -ΤΕΕ -ΣΕΒ -ΕΜΠ -ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ -ΕΕΑΕ -ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ - ΕΗ -ΟΤΕ OE1:Μετρήσεις ηλεκτροµαγνητικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων -ΑΠΘ -ΕΜΠ -ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ -ΕΙ ΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 16

17 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΟΤ ΤΕ80 CENELEC CENELEC TC210 ΙΕC -TC77 -CISPR -TC80 ETSI/ERM-EMC EΛΟΤ ΤΕ80:Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα Eκπρόσωποι από: -Υπουργείο Mεταφορών και Επικοινωνιών -Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας -Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας -Γ.Ε.ΕΘ.Α. -Τ.Ε.Ε. -Σ.Ε.Β. -Ε.Μ.Π. -.Ε.Η. -Ο.Τ.Ε. OE1:ΟΡΟΛΟΓΙΑ -MEΛΗ: ΕΙ ΙΚΟΙ EΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ OE2:BΑΣΙΚΑ, ΓΕΝΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ -MEΛΗ: ΕΙ ΙΚΟΙ EΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ OE2: ΠΡΟΤΥΠΑ CISPR -MEΛΗ: ΕΙ ΙΚΟΙ EΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ OE4(TE80/ΤΕ-Τ) :CISPR/I,ETSI,TC80 -MEΛΗ: ΕΙ ΙΚΟΙ EΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 17

18 ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Πρώιµη πρόσβασησεπροδιαγραφές, πρωτότυπα και νοµοθεσία. Καλύτερη κατανόηση προτύπων και του υποκείµενου σχεδιασµού τους. Χρησιµοποίηση της επιρροής των οργανισµών τυποποίησης στο κτίσιµο συνέναισης εντός της τεχνολογικής τους περιοχής. Ανάπτυξη σχέσεων και επαφών. Μείωση εµπορικών διακινδυνεύσεων µέσω χαµηλότερου αναπτυξιακού κόστους. 18

19 ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Aναγνώριση µελλοντικών τάσεων (λόγω ανάπτυξης έρευνας µέσω του σχεδιασµού του προτύπου). Αύξηση εµπειρίας προσωπικού. Βελτίωση του επιχειρηµατικού προσώπου. Συµµετοχή στην προβολή του προτύπου. Συµµετοχή σε τεχνικά συµβάντα, συνέδρια κ.λπ. 19

20 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 20

Η Τυποποίηση στον Τομέα της Εκπαίδευσης Πρότυπα & Οικιακή Οικονομία

Η Τυποποίηση στον Τομέα της Εκπαίδευσης Πρότυπα & Οικιακή Οικονομία Η Τυποποίηση στον Τομέα της Εκπαίδευσης Πρότυπα & Οικιακή Οικονομία Σεπτέμβριος 2014 Έλενα Δημοσθένους & Διαμαντής Ζαφειριάδης Λειτουργοί Τυποποίησης CYS Περιεχόμενα Ενότητα 1 Τι είναι τα πρότυπα και γιατί

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ)

Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ) Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ) Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Αλέξανδρος Παπαδόπουλος 13 Μαρτίου 2013 Τί είναι Πρότυπα;

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση - χθες, σήµερα, αύριο

Η ελληνική τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση - χθες, σήµερα, αύριο Εσπερίδα ΕΛΟΤ: «Ποιότητα στις τηλεπικοινωνίες» 9 Νοεµβρίου 2005 Η ελληνική τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση - χθες, σήµερα, αύριο Κ. Βαλεοντής Φυσικός-Ηλεκτρονικός Τεχνικός Υπεύθυνος της ΤΕ-Τ και της ΜΟΤΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.

Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ. ιαπίστευση τί, πότε και από ποιόν ιαπίστευση είναι η επίσηµη αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11/XII/2006 E (2006) 6364 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11/ΧΙΙ/2006 Καταλόγος προτύπων ή/και προδιαγραφών για τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 98/34/EK: ένα µέσο συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς

ΟΔΗΓΙΑ 98/34/EK: ένα µέσο συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία ΟΔΗΓΙΑ 98/34/EK: ένα µέσο συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς Οδηγός της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2776 15 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 41020/819 Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσω τερικά δίκτυα ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

2014-12-24 ICS: 03.100.20;03.120.10. Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων Απαιτήσεις και συστάσεις

2014-12-24 ICS: 03.100.20;03.120.10. Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων Απαιτήσεις και συστάσεις 2014-12-24 ICS: 03.100.20;03.120.10 ΕΛΟΤ 1452 ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων Απαιτήσεις και συστάσεις Quality management systems in enterprises

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Ημερίδα με θέμα «Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα» Ξενοδοχείο Χίλτον Παρκ Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10 2008-12-19 ICS: 03.120.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις Quality management systems - Requirements Κλάση τιµολόγησης: 16 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σεµινάριο. Συστηµάτων ιαχείρισης»

ΚΛΑ ΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σεµινάριο. Συστηµάτων ιαχείρισης» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεµινάριο ΙΑΚΛΑ ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέµα: «Πιστοποίηση Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 910/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Οκτώβριος 2014 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ Πρόκειται να συμπληρωθεί πριν από την έκδοση της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

FOOD-MAC. Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) Food-MAC project http://www.food-mac.com

FOOD-MAC. Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) Food-MAC project http://www.food-mac.com FOOD-MAC Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) Food-MAC project http://www.food-mac.com 1 FOOD-MAC Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) 1. Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή...5

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση Παραγωγικής Λειτουργίας - ISO 9000

Τυποποίηση Παραγωγικής Λειτουργίας - ISO 9000 Τυποποίηση Παραγωγικής Λειτουργίας - ISO 9000 Αγγελοπούλου Ασηµίνα, ΜΟΠ010 (mina@noc.uoa.gr) Ράπτης Τηλέµαχος, ΜΟΠ011, (traptis@noc.uoa.gr) Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, ΜΟΠ012 (k.tsibanis@noc.uoa.gr) ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com Περιεχόμενα Γενικές Πληροφορίες Σχετικά με τον Απολογισμό 2 Μήνυμα από τη Διοίκηση 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Η παρουσία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 8 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα