Οδηγίες συντήρησης. για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe. ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες συντήρησης. για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe. ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης"

Transcript

1 /2004 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συντήρησης για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης

2 Περιεχόµενα 1 Ασφάλεια Για το παρόν έγγραφο Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας Απόρριψη ιάγνωση βλαβών Ανάγνωση µνήµης σφαλµάτων Λειτουργία έκτακτης ανάγκης ιακοπές ασφαλείας που µπλοκάρουν και κλειδώνουν Βλάβες εγκατάστασης Μηνύµατα σέρβις (µηνύµατα συντήρησης) Αντικατάσταση ασφάλειας εγκατάστασης θέρµανσης Χαρακτηριστικές καµπύλες αισθητήρων

3 Ασφάλεια 1 1 Ασφάλεια 1.1 Για το παρόν έγγραφο Το παρόν έγγραφο βοηθάει στη διάγνωση και την αποκατάσταση βλαβών, όπως π. χ. διακοπές ασφαλείας που µπλοκάρουν και κλειδώνουν, Μηνύµατα σέρβις (µηνύµατα συντήρησης), Βλάβες εγκατάστασης (Εξαρτήµατα EMS). Τα στοιχεία ισχύουν για όλους τους λέβητες (εφόσον δεν αναφέρεται κάτι άλλο). Το παρόν έγγραφο απευθύνεται σε εξειδικευµένους τεχνικούς, οι οποίοι λόγω της ειδικής εκπαίδευσης και εµπειρίας διαθέτουν γνώσεις για το χειρισµό εγκαταστάσεων θέρµανσης καθώς και εγκαταστάσεων πετρελαίου και αερίου. 1.3 Απόρριψη Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Χρησιµοποιείτε µόνο αυθεντικά εξαρτήµατα της Buderus. Για βλάβες που προκλήθηκαν από ανταλλακτικά που δεν διανέµονται από τη Buderus, η εταιρία δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη. Φροντίστε για την οικολογική απόρριψη των συσκευασιών. Τα εξαρτήµατα που αντικαθίστανται πρέπει να απορρίπτονται από εξουσιοδοτηµένη αρχή µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. 1.2 Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας ΚΙΝ ΥΝΟΣ-ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! από ηλεκτρικό ρεύµα, όταν η συσκευή είναι ανοικτή. Πριν ανοίξετε τη συσκευή: Αφαιρέστε την ηλεκτρική τάση από την εγκατάσταση ή αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό δίκτυο κατεβάζοντας την ασφάλεια. Ασφαλίστε την εγκατάσταση για να µην τεθεί κατά λάθος σε λειτουργία. ΚΙΝ ΥΝΟΣ-ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! λόγω ηλεκτρικού ρεύµατος. Μην ανοίγετε το αυτόµατο σύστηµα καύσης και µην επεµβαίνετε και τροποποιείτε το αυτόµατο σύστηµα καύσης. 3

4 2 ιάγνωση βλαβών 2 ιάγνωση βλαβών Στο ακόλουθο κεφάλαιο περιγράφεται η αποκατάσταση σφαλµάτων και βλαβών µε εφαρµογή του κωδικού σφάλµατος του αυτόµατου συστήµατος καύσης SAFe καθώς και µε τη βοήθεια των κωδικών σέρβις και βλαβών του συστήµατος ρύθµισης Logamatic EMS (Σύστηµα ιαχείρισης Ενέργειας) µε βάση τους πίνακες. Το σύστηµα ρύθµισης EMS αποτελείται από το αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe (Γερµ. "Sicherheits- Automat für Feuerung"), την πλακέτα αναγνώρισης καυστήρα BIM, το ταµπλό ρύθµισης Logamatic MC10 και το βασικό ελεγκτή Logamatic BC10 καθώς και προαιρετικά από τις µονάδες χειρισµού RC10, RC20, RC30 και διάφορες πλακέτες λειτουργίας. Το EMS επιτηρεί µόνιµα την κατάσταση του λέβητα και της εγκατάστασης θέρµανσης µε τη βοήθεια των συνδεδεµένων αισθητήρων. Όταν υπάρχει απόκλιση από την ονοµαστική τιµή δηµιουργεί µήνυµα σφάλµατος ή σέρβις. Σε περίπτωση αποκλίσεων που σχετίζονται µε την ασφάλεια ενεργοποιείται από το SAFe η διακοπή ασφαλείας που κλειδώνει ή µπλοκάρει, ανάλογα µε τη σοβαρότητα του σφάλµατος. Είδος σφάλµατος διακοπή ασφαλείας που µπλοκάρει διακοπή ασφαλείας που κλειδώνει (η οθόνη αναβοσβήνει) Βλάβες εγκατάστασης Μήνυµα σέρβις Επεξήγηση Στο λέβητα εµφανίζεται σφάλµα. Τα σφάλµατα που µπλοκάρουν επανέρχονται αυτόµατα, µόλις αποκατασταθεί η αιτία (χωρίς επαναφορά). Στο λέβητα εµφανίζεται σφάλµα. Απαιτείται επαναφορά. Η εγκατάσταση θέρµανσης παραµένει σε λειτουργία όσο είναι δυνατόν. εν απαιτείται επαναφορά. Απαιτείται συντήρηση. Κωδικός σέρβις Πίν. 1 Αντιστοίχιση στη συσκευή 1 X Καυσαέρια 2 X Ρεύµα νερού/πίεση νερού 3 X Φυσητήρας καυστήρα 4 X Θερµοκρασίες (νερό/αέρας) 5 X Εξωτερική επικοινωνία 6 X Επιτήρηση φλόγας 7 X Τάση δικτύου 9 X Βλάβη συστήµατος A01 A02 A11 A12 A18 Γενική λειτουργία EMS, π. χ. εξωτερικός αισθητήρας BC10 RC30 Πλακέτα υδραυλικής γέφυρας RC10/RC20 ως Master A21 RC10/20 για κύκλωµα θέρµανσης 1 A22 RC10/20 για κύκλωµα θέρµανσης 2 A32 A51 AD1 EE Πλακέτα βάνας ανάµιξης για κύκλωµα θέρµανσης 2 Πλακέτα ηλιακού SAFe/Λέβητας Εσωτερικό σφάλµα στο SAFe Επισκόπηση των κωδικών σέρβις Ανάγνωση κωδικού σέρβις και σφάλµατος Σε περίπτωση σφάλµατος η οθόνη στο ταµπλό ρύθµισης εµφανίζει αµέσως τον Κωδικό σέρβις (βλέπε Πίν. 1). Στην περίπτωση διακοπών ασφαλείας που κλειδώνουν αναβοσβήνει η οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο "Ένδειξη κατάστασης" για να διαβάσετε τον Κωδικό σφάλµατος. Πατήστε επανειληµµένα το πλήκτρο "Ένδειξη κατάστασης" για να εµφανιστούν περαιτέρω πληροφορίες κατάστασης, µέχρι να εµφανιστεί ξανά ο κωδικός σέρβις. Εάν χρειαστεί σηµειώστε τον κωδικό σέρβις και σφάλµατος και αναζητήστε πιθανά µέτρα αποκατάστασης στους Πίν. 3 έως 4 στις σελίδες που ακολουθούν. Σχ. 1 Ανάγνωση κωδικού σέρβις και σφάλµατος (π. χ. ταµπλό ρύθµισης Logamatic MC10/βασικός ελεγκτής BC10) 4

5 ιάγνωση βλαβών 2 Όταν απαιτείται συντήρηση/σέρβις, η οθόνη εµφανίζει αµέσως το µήνυµα σέρβις. Πατήστε επανειληµµένα το πλήκτρο "Ένδειξη κατάστασης" για να εµφανιστούν περαιτέρω πληροφορίες κατάστασης, µέχρι να εµφανιστεί ξανά το µήνυµα σέρβις. Αναζητήστε τα απαιτούµενα µέτρα αποκατάστασης στον Πίν. 5 στη Σελίδα 16. Επαναφορά βλαβών (Reset) Όταν παρουσιαστεί ένα σφάλµα που κλειδώνει (η οθόνη αναβοσβήνει), πρέπει πρώτα να ελέγξετε αν επαναλαµβάνεται το σφάλµα πατώντας το πλήκτρο "Reset". Πατήστε το πλήκτρο "Reset" στο ταµπλό ρύθµισης για να εκτελέσετε επαναφορά του σφάλµατος. Κατά τη διάρκεια πραγµατοποίησης της επαναφοράς εµφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "re". Σχ. 2 Επαναφορά βλαβών στο ταµπλό ρύθµισης 2.1 Ανάγνωση µνήµης σφαλµάτων Με τη µονάδα χειρισµού RC30 µπορείτε να εµφανίσετε στο µενού "Ιστορικό βλαβών" τα τελευταία σφάλµατα από τη µνήµη σφαλµάτων, π. χ. για να ελέγξετε ένα σφάλµα που επεσήµανε ο πελάτης. Εµφανίστε το επίπεδο τεχνικού. Για το σκοπό αυτό πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα "Ένδειξη", "Κύκλωµα" και "Επιστροφή". Με το περιστροφικό κουµπί επιλέξτε "ΜΕΝΟΥ SERVIC ΙΣΤΟΡ ΒΛΑΒΩΝ". + + ΜΕΝΟΥ SERVIC ΙΣΤΟΡ ΒΛΑΒΩΝ Πατήστε το πλήκτρο "Ένδειξη". Επιλέξτε το επιθυµητό στοιχείο µενού και διαβάστε τη µνήµη σφαλµάτων όπως φαίνεται στην εικόνα 3 στη Σελίδα 6. ΙΣΤΟΡ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5

6 2 ιάγνωση βλαβών Ένδειξη επιπέδου 1 (επισκόπηση σφαλµάτων) Η µονάδα χειρισµού εµφανίζει σε µορφή απλού κειµένου υπερκείµενες πληροφορίες για το τελευταίο σφάλµα: ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ RC30 1 A11 Πατήστε το πλήκτρο "Ένδειξη". Κωδικός σέρβις = είκτης βλάβης = Η βλάβη επισηµαίνεται µέσω: A01 = EMS, A02 = BC10, A11 = RC30, A12 = WM10, A21 = RC20-ΚΘ1, A22 = RC20-ΚΘ2, A32 = MM10-ΚΘ2 1= τελευταία βλάβη, 2= προτελευταία βλάβη, κτλ. Στρέψτε το περιστροφικό κουµπί, για να εµφανίσετε παλαιότερες βλάβες. Η µονάδα χειρισµού RC30 αποθηκεύει τις τελευταίες τέσσερις βλάβες. Ένδειξη επιπέδου 2 (κωδικός βλάβης) Πατήστε το πλήκτρο "Ένδειξη", για να εµφανίσετε λεπτοµερείς πληροφορίες για την επιλεγµένη βλάβη. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗΚΕ Κωδικός βλάβης σε µορφή απλού κειµένου (για τη βλάβη µε δείκτη "1") Κωδικός βλάβης (αντιστοιχεί στο κείµενο) είκτης βλάβης (από το επίπεδο 1) Ένδειξη επιπέδου 3 (πληροφορία χρόνου) Πατήστε και κρατήστε πατηµένο πλήκτρο "Ένδειξη", για να προβάλλετε τη χρονική στιγµή εµφάνισης της βλάβης µε δείκτη "1". B: 14: E: 12d 04: "B:" = Εµφάνιση της βλάβης (ώρα και ηµεροµηνία) "E:" = Τέλος της βλάβης (διάρκεια σε ηµέρες ("d"), ώρες και λεπτά) Κωδικός βλάβης (από το επίπεδο 2) είκτης βλάβης (από το επίπεδο 1) Ή: Ένδειξη, όταν δεν έχει ρυθµιστεί το ρολόι στην RC30 ή δεν έχει τερµατιστεί ακόµα κάποια βλάβη: B: 520:19 E: **d **:** "B:" = "E:" = Εµφάνιση της βλάβης (ώρες και λεπτά, όταν δεν έχει ρυθµιστεί το ρολόι στην RC) Η βλάβη δεν έχει αποκατασταθεί ακόµα. Αφήστε το πλήκτρο "Ένδειξη" για να φτάσετε στο επίπεδο 2. Πατήστε το πλήκτρο "Επιστροφή" για να φτάσετε στο επίπεδο 1. Στο επίπεδο 1 µπορείτε να µεταβείτε σε µία άλλη βλάβη. Σχ. 3 Ανάγνωση µνήµης βλαβών (παράδειγµα βλάβης εγκατάστασης) 6

7 ιάγνωση βλαβών 2 Επισκόπηση του ιστορικού βλαβών Κατηγορία της βλάβης Βλάβες εγκατάστασης Βλάβη EMS (κλείδωµα ή µπλοκάρισµα) Επίπεδο 1 Επισκόπηση βλαβών Σηµείο βλάβης 1, π. χ. "ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ RC30" Επίπεδο 2 Κωδικός βλάβης Αιτία βλάβης 1, π. χ. "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗΚΕ" Υπερκείµενος κωδικός Λεπτοµερής κωδικός σφάλµατος 2 σφάλµατος 2 Επίπεδο 3 Πληροφορία χρόνου Εµφάνιση και διάρκεια της βλάβης Πίν. 2 Επισκόπηση του ιστορικού βλαβών 1 Ο κωδικός στην τρίτη γραµµή της οθόνης αντιστοιχεί στο κείµενο της ένδειξης. 2 Η περιγραφή του κωδικού βλάβης βρίσκεται στα έγγραφα του λέβητα ή της πλακέτας λειτουργίας που χρησιµοποιείτε. 2.2 Λειτουργία έκτακτης ανάγκης Το αυτόµατο σύστηµα καύσης αλλάζει αυτόµατα σε κατάσταση λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, όταν διακοπεί η επικοινωνία µε το ταµπλό ρύθµισης Logamatic MC10. Στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης το αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe 30 ρυθµίζει τη θερµοκρασία λέβητα στους 60 C, ώστε να διατηρηθεί η ορθή λειτουργία της εγκατάστασης θέρµανσης, µέχρι να αποκατασταθεί ξανά η επικοινωνία. Επαναφορά βλαβών στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης Στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης η επαναφορά βλαβών µπορεί να γίνει µόνο µέσω του πλήκτρου αποκατάστασης στο αυτόµατο σύστηµα καύσης. Η επαναφορά είναι δυνατή µόνο όταν παρουσιαστεί σφάλµα που κλειδώνει. Πατήστε το πλήκτρο αποκατάστασης για επαναφορά του σφάλµατος. 1 Σχ. 4 Επαναφορά βλαβών στο αυτόµατο σύστηµα καύσης Θέση 1: Πλήκτρο αποκατάστασης 7

8 2 ιάγνωση βλαβών 2.3 ιακοπές ασφαλείας που µπλοκάρουν και κλειδώνουν Είδος: SC: FC: Βλάβη: Πιθανή αιτία: Αποκατάσταση: Είδος διακοπής ασφαλείας: V = που κλειδώνει, B = που µπλοκάρει Κωδικός σέρβις (εµφανίζεται στην οθόνη 3 ψηφίων του BC10) Κωδικός βλάβης (εµφανίζεται στην οθόνη 3 ψηφίων του BC10 πατώντας το πλήκτρο "Ένδειξη κατάστασης") Ονοµασία της βλάβης Περιγραφή της αιτίας βλάβης (όσον αφορά το SAFe) Μέτρα για την αντιµετώπιση της βλάβης Είδος SC FC Βλάβη Πιθανά αίτια Αποκατάσταση Πίν. 3 V 9Y 500 εν υπάρχει τάση στο ρελέ ασφαλείας V 9Y 501 Το ρελέ ασφαλείας δεν κάνει επαφή V 9Y 502 εν υπάρχει τάση στο ρελέ καυσίµου 1 V 9Y 503 Το ρελέ καυσίµου 1 δεν κάνει επαφή V 6C 508 Πολύ υψηλό ρεύµα αισθητήρα φλόγας V 6C 509 Είσοδος αισθητήρα φλόγας ελαττωµατική V 6Y 510 Εξωτερικός φωτισµός Προαερισµός B 6U 511 εν υπάρχει φλόγα εντός του χρόνου ασφαλείας B 6L 512 Σβήσιµο φλόγας κατά τη διάρκεια του χρόνου ασφαλείας B 6L 513 Σβήσιµο φλόγας µετά την ανάφλεξη Εσωτερική βλάβη SAFe Εσωτερική βλάβη SAFe Εσωτερική βλάβη SAFe Εσωτερική βλάβη SAFe Εσωτερική βλάβη SAFe Κατά τον έλεγχο του αισθητήρα φλόγας στην είσοδο του SAFe εντοπίστηκε ένα σφάλµα. Κατά τη διάρκεια του προαερισµού εντοπίστηκε σήµα φλόγας. Κατά τη διάρκεια του χρόνου ασφαλείας δεν εντοπίστηκε σήµα φλόγας. Το σήµα φλόγας διακόπηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου ασφαλείας. Το σήµα φλόγας διακόπηκε µετά την ανάφλεξη. ιακοπές ασφαλείας που µπλοκάρουν και κλειδώνουν Πιέστε το πλήκτρο "Reset". Εάν παρουσιαστεί ξανά η βλάβη αντικαταστήστε το SAFe. Πιέστε το πλήκτρο "Reset". Εάν παρουσιαστεί ξανά βλάβη αντικαταστήστε το SAFe. Πιέστε το πλήκτρο "Reset". Εάν παρουσιαστεί ξανά βλάβη αντικαταστήστε το SAFe. Πιέστε το πλήκτρο "Reset". Εάν παρουσιαστεί ξανά βλάβη αντικαταστήστε το SAFe. Πιέστε το πλήκτρο "Reset". Εάν παρουσιαστεί ξανά η βλάβη αντικαταστήστε το SAFe. Ελέγξτε το ρεύµα αισθητήρα φλόγας σε κατάσταση ηρεµίας. Σε περίπτωση που το σήµα είναι µεγαλύτερο από 5 µa, ελέγξτε τη θέση του αισθητήρα φλόγας. Εάν χρειαστεί αντικαταστήστε τον αισθητήρα φλόγας. Αν το σήµα είναι 0, αντικαταστήστε το SAFe. Αυτό το µήνυµα βλάβης δηµιουργείται κατά τον εργοστασιακό έλεγχο, εφόσον ο καυστήρας αποστέλλεται σε θέση βλάβης. Ελέγξτε τη θέση του αισθητήρα φλόγας και αν χρειαστεί διορθώστε την. Εκτελέστε απόπειρα εκκίνησης µε χειροκίνητα συσκοτισµένο αισθητήρα φλόγας. Εάν ξαναπαρουσιαστεί η βλάβη 6Y/510, αντικαταστήστε τον αισθητήρα φλόγας. ιαφορετικά πρέπει µετά την πάροδο του χρόνου ασφαλείας να εµφανιστεί το µήνυµα βλάβης 6U/511 και το SAFe επιχειρεί επανενεργοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση αναζητήστε την αιτία του εξωτερικού φωτισµού στο χώρο καύσης και αποκαταστήστε την. a. Μη στεγανή µαγνητική βαλβίδα (ανάβει η φλόγα στον προαερισµό;). b. Το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης είναι σωστά τοποθετηµένο; Κανένα µέτρο, το SAFe επιχειρεί επανενεργοποίηση. Κανένα µέτρο, το SAFe επιχειρεί επανενεργοποίηση. Κανένα µέτρο, το SAFe επιχειρεί επανενεργοποίηση. 8

9 ιάγνωση βλαβών 2 Είδος SC FC Βλάβη Πιθανά αίτια Αποκατάσταση Πίν. 3 B 6L 514 Σβήσιµο φλόγας κατά τη διάρκεια του χρόνου σταθεροποίησης B 6L 515 Σβήσιµο φλόγας στη λειτουργία 1ης + 2ης βαθµίδας B 6L 516 Σβήσιµο φλόγας Αλλαγή στην 1η βαθµίδα B 6L 517 Σβήσιµο φλόγας στη λειτουργία 1ης βαθµίδας B 6L 518 Σβήσιµο φλόγας Αλλαγή 1ης + 2ης βαθµίδας V 6C 519 Σήµα φλόγας µετά από απενεργοποίηση του καυστήρα Το σήµα φλόγας διακόπηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου σταθεροποίησης. Το σήµα φλόγας διακόπηκε κατά τη διάρκεια λειτουργίας της 2ης βαθµίδας. Το σήµα φλόγας διακόπηκε κατά την αλλαγή στην 1η βαθµίδα. Το σήµα φλόγας διακόπηκε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στην 1η βαθµίδα. Το σήµα φλόγας διακόπηκε κατά την αλλαγή στην 2η βαθµίδα. Μετά την απενεργοποίηση της µαγνητικής βαλβίδας δε διακόπηκε το σήµα φλόγας. V 4A 520 Προσαγωγή STB Η θερµοκρασία προσαγωγής έφτασε στη θερµοκρασία STB. V 4U 521 Η διαφορά θερµοκρασίας στον αισθητήρα προσαγωγής λέβητα είναι πολύ µεγάλη V 4U 522 Αισθητήρας προσαγωγής λέβητα ελαττωµατικός V 4Y 523 Αισθητήρας προσαγωγής λέβητα ελαττωµατικός (κοπή καλωδίου) V 4U 524 Αισθητήρας προσαγωγής λέβητα ελαττωµατικός (βραχυκύκλωµα) Τα δύο στοιχεία στον αισθητήρα προσαγωγής λέβητα δείχνουν πολύ µεγάλη διαφορά θερµοκρασίας. Στη λειτουργία ελέγχου του αισθητήρα προσαγωγής λέβητα εντοπίστηκε µία βλάβη. Στον αισθητήρα προσαγωγής λέβητα µετρήθηκε µια πολύ χαµηλή θερµοκρασία (< -5 C). Στον αισθητήρα προσαγωγής λέβητα µετρήθηκε µια πολύ υψηλή θερµοκρασία (> +130 C). V 1F 525 Καυσαέρια STB Η θερµοκρασία καυσαερίων έφτασε στη θερµοκρασία STB. V 1C 526 Η διαφορά θερµοκρασίας στον αισθητήρα θερµοκρασίας καυσαερίων είναι πολύ µεγάλη V 1L 527 Αισθητήρας θερµοκρασίας καυσαερίων ελαττωµατικός Τα δύο στοιχεία στον αισθητήρα θερµοκρασίας καυσαερίων δείχνουν πολύ µεγάλη διαφορά θερµοκρασίας. Στη µέθοδο ελέγχου του αισθητήρα θερµοκρασίας καυσαερίων εντοπίστηκε µία βλάβη. ιακοπές ασφαλείας που µπλοκάρουν και κλειδώνουν Κανένα µέτρο, το SAFe επιχειρεί επανενεργοποίηση. Κανένα µέτρο, το SAFe επιχειρεί επανενεργοποίηση. Κανένα µέτρο, το SAFe επιχειρεί επανενεργοποίηση. Κανένα µέτρο, το SAFe επιχειρεί επανενεργοποίηση. Κανένα µέτρο, το SAFe επιχειρεί επανενεργοποίηση. Αντικαταστήστε τη µαγνητική βαλβίδα της αντλίας πετρελαίου. Η βλάβη µπορεί να παρουσιαστεί µόνο σε περίπτωση ακατάλληλου υδραυλικού συστήµατος. Ελέγξτε το υδραυλικό σύστηµα: Ελέγξτε τη λειτουργία της βαλβίδας αντεπιστροφής στο κύκλωµα θέρµανσης, και εάν χρειαστεί µετασκευάστε την. Ελέγξτε εάν οι πέδες βαρύτητας βρίσκονται σε θέση εργασίας. Ελέγξτε εάν η προσαγωγή και η επιστροφή είναι σωστά συνδεδεµένες. Ελέγξτε τη λειτουργία της βαλβίδας αντεπιστροφής στο κύκλωµα θέρµανσης, και εάν χρειαστεί µετασκευάστε την. Ελέγξτε εάν οι πέδες βαρύτητας βρίσκονται σε θέση εργασίας. Ελέγξτε τη σύνδεση στον αισθητήρα προσαγωγής λέβητα και στο SAFe για ακαθαρσίες. Εάν χρειαστεί καθαρίστε και αντικαταστήστε τον αγωγό Αντικαταστήστε τον αισθητήρα προσαγωγής λέβητα. Αντικαταστήστε το SAFe. Αντικαταστήστε τον αισθητήρα προσαγωγής λέβητα. Αντικαταστήστε το SAFe. Ελέγξτε τον αγωγό αισθητήρα και τη σύνδεση και εάν χρειαστεί αντικαταστήστε τα. Αντικαταστήστε τον αισθητήρα προσαγωγής λέβητα. Αντικαταστήστε το SAFe. Ελέγξτε τον αγωγό αισθητήρα και τη σύνδεση και εάν χρειαστεί αντικαταστήστε τα. Αντικαταστήστε τον αισθητήρα προσαγωγής λέβητα. Αντικαταστήστε το SAFe. Καθαρίστε το λέβητα, ελέγξτε τη θέση του αισθητήρα θερµοκρασίας καυσαερίων. Ελέγξτε τη σύνδεση στο SAFe για ακαθαρσίες. Εάν χρειαστεί καθαρίστε την. Αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερµοκρασίας καυσαερίων. Αντικαταστήστε το SAFe. Αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερµοκρασίας καυσαερίων. Αντικαταστήστε το SAFe. 9

10 2 ιάγνωση βλαβών Είδος SC FC Βλάβη Πιθανά αίτια Αποκατάσταση V 1P 528 Αισθητήρας θερµοκρασίας καυσαερίων ελαττωµατικός (κοπή καλωδίου) V 1L 529 Αισθητήρας θερµοκρασίας καυσαερίων ελαττωµατικός (βραχυκύκλωµα) B 1H 530 Θερµοκρασία καυσαερίων πολύ υψηλή Στον αισθητήρα θερµοκρασίας καυσαερίων µετρήθηκε µια πολύ χαµηλή θερµοκρασία (< 5 C). Στον αισθητήρα θερµοκρασίας καυσαερίων µετρήθηκε µια πολύ υψηλή θερµοκρασία (> 150 C). Ο καυστήρας απενεργοποιήθηκε λόγω πολύ υψηλής θερµοκρασίας καυσαερίων. Ο λέβητας είναι βρώµικος. Ελέγξτε τη σύνδεση στο SAFe. Αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερµοκρασίας καυσαερίων. Αντικαταστήστε το SAFe. Ελέγξτε τη σύνδεση στο SAFe. Αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερµοκρασίας καυσαερίων. Αντικαταστήστε το SAFe. Η θερµοκρασία του αισθητήρα καυσαερίων είναι πολύ υψηλή. Μετά την ψύξη το SAFe επιχειρεί επανενεργοποίηση. ιενεργήστε καθαρισµό λέβητα. Ελέγξτε τη θέση και την κατάσταση των ελασµάτων επένδυσης. V 2A 531 Έλλειψη νερού Σε επίτοιχους λέβητες η πίεση του νερού είναι κάτω από 1 bar. Σε λέβητες δαπέδου η θερµοκρασία προσαγωγής λέβητα αυξάνεται πολύ γρήγορα. Ελέγξτε την πίεση εγκατάστασης, και εάν χρειαστεί συµπληρώστε νερό. Αν χρειάζεται, αποκαταστήστε τη διαρροή. Πίν. 3 B 3H 535 Θερµοκρασία αέρα πολύ υψηλή V 3U 536 Εσφαλµένη τοποθέτηση αισθητήρα θερµοκρασίας αέρα/θερµοκρασίας καυσαερίων V 3C 537 Καµία επιβεβαίωση αριθµού στροφών V 3C 538 Φυσητήρας καυστήρα πολύ αργός V 3C 540 Φυσητήρας καυστήρα πολύ γρήγορος B 5L 542 Επικοινωνία µε SAFe µη ολοκληρωµένη B 5L 543 εν υπάρχει επικοινωνία µε το SAFe Ο καυστήρας απενεργοποιήθηκε λόγω πολύ υψηλής θερµοκρασίας αέρα καύσης. Ο λέβητας µπορεί να είναι βρώµικος. Η θερµοκρασία αέρα είναι υψηλότερη από τη θερµοκρασία καυσαερίων. Στο SAFe δεν πραγµατοποιείται επιβεβαίωση αριθµού στροφών από το φυσητήρα καυστήρα. Ο αριθµός στροφών φυσητήρα είναι πολύ µικρότερος από τον προδιαγεγραµµένο του SAFe. Ο αριθµός στροφών φυσητήρα είναι πολύ µεγαλύτερος από τον προδιαγεγραµµένο του SAFe. Εσφαλµένη επικοινωνία µεταξύ MC 10 και SAFe. εν υπάρχει επικοινωνία µεταξύ MC10 και SAFe. Το SAFe βρίσκεται σε λειτουργία έκτακτης ανάγκης. ιακοπές ασφαλείας που µπλοκάρουν και κλειδώνουν Το SAFe επιχειρεί επανεκκίνηση µόλις µειωθεί η θερµοκρασία αέρα. Ελέγξτε το λέβητα για ακαθαρσίες και εάν χρειάζεται καθαρίστε τον. Ελέγξτε τη θέση του αισθητήρα θερµοκρασίας αέρα/θερµοκρασίας καυσαερίων και αν χρειαστεί διορθώστε την. Ελέγξτε τους ηλεκτρικούς αγωγούς του φυσητήρα καυστήρα συµπεριλαµβανοµένων των συνδέσεων. Ελέγξτε το φυσητήρα µε το τεστ ρελέ (RC30). Αντικαταστήστε το φυσητήρα καυστήρα. Αντικαταστήστε το SAFe. Ελέγξτε την πτερωτή για ακαθαρσίες και δυσκολία κίνησης. Εάν χρειαστεί καθαρίστε την ή αντικαταστήστε το φυσητήρα καυστήρα. Ελέγξτε στη ρύθµιση καυστήρα εάν η πίεση του φυσητήρα είναι ρυθµισµένη πολύ ψηλά. Εάν χρειάζεται διορθώστε την. Αντικαταστήστε το φυσητήρα καυστήρα. Αντικαταστήστε το φυσητήρα καυστήρα. Ελέγξτε την προέκταση καλωδίου. Ελέγξτε τους ηλεκτρικούς αγωγούς και τις συνδέσεις µεταξύ SAFe και MC10, και εάν χρειάζεται αντικαταστήστε τους. Αντικαταστήστε το SAFe. Ελέγξτε τους ηλεκτρικούς αγωγούς και τις συνδέσεις µεταξύ SAFe και MC10, και εάν χρειάζεται αντικαταστήστε τα. Αντικαταστήστε το MC10. Αντικαταστήστε το SAFe. 10

11 ιάγνωση βλαβών 2 Είδος SC FC Βλάβη Πιθανά αίτια Αποκατάσταση V 6L 548 Πάρα πολλές επαναλήψεις B 7P 549 Η αλυσίδα ασφαλείας άνοιξε Κατά τη διάρκεια µιας απαίτησης θέρµανσης η φλόγα έσβησε 6 φορές. - Εσφαλµένα εξαρτήµατα καυστήρα. - Εσφαλµένη διάταξη τροφοδοσίας πετρελαίου. - Εσφαλµένη ρύθµιση καυστήρα. Αυτό το σφάλµα δηµιουργείται από το MC10, όταν δεν µετράται καµία τάση δικτύου στο SAFe. Αυτό το σφάλµα δηµιουργείται από το MC10, όταν ενεργοποιηθεί µια συσκευή της αλυσίδας ασφαλείας ή όταν στο λέβητα µε διάταξη ελέγχου ελάχιστης πίεσης παρουσιαστεί έλλειψη νερού (π. χ G135). ιαβάστε τη µνήµη βλαβών των σφαλµάτων που µπλοκάρουν, για να εντοπίσετε σε ποια φάση λειτουργίας σβήνει η φλόγα. Πατήστε το πλήκτρο "Reset" στο MC10 και ελέγξτε εάν προκύπτει µήνυµα σφάλµατος ή σέρβις H4, H5 ή H6. Όταν υπάρχει αποκλειστικά 6U/511 και/ή µήνυµα σφάλµατος H5: Ελέγξτε την τροφοδοσία πετρελαίου. Ελέγξτε το ρεύµα του αισθητήρα φλόγας µε τον RC30. Ελέγξτε την έναυση µε το τεστ ρελέ (RC30). Αντικαταστήστε το µπεκ πετρελαίου. Αντικαταστήστε τη βαλβίδα αποµόνωσης του προθερµαντήρα πετρελαίου. Ελέγξτε το σύστηµα µίξης και εάν χρειάζεται καθαρίστε το. Ελέγξτε την εγκατάσταση του καυστήρα και ενδεχοµένως ρυθµίστε την. Όταν παρουσιάζονται άλλα σφάλµατα που µπλοκάρουν (χαµηλή φλόγα) και/ή µήνυµα σέρβις H6 ή H 4: Ελέγξτε τη ρύθµιση καυστήρα και εάν χρειαστεί διορθώστε την. Ελέγξτε την εγκατάσταση παροχής πετρελαίου, ιδιαίτερα σχετικά µε τη στεγανότητα. Έλεγχος αντιστοιχίας βυσµάτων 1η/2η µαγνητική βαλβίδα (Σφάλµα 6L/516) Ελέγξτε το ρεύµα αισθητήρα φλόγας όταν είναι σε λειτουργία. Εάν σήµα < 50 µa, ελέγξτε το γωνιακό συγκρατητήρα (στο G135) και εάν χρειάζεται καθαρίστε τον, ενδεχοµένως αντικαταστήστε τον αισθητήρα φλόγας. Ελέγξτε την πίεση εγκατάστασης, και εάν χρειαστεί συµπληρώστε νερό (στο G135). Ελέγξτε τη σύνδεση στο MC10. Ελέγξτε τις συνδεδεµένες συσκευές ασφαλείας. B 7A 550 Χαµηλή τάση Η τάση δικτύου είναι πολύ χαµηλή. Το SAFe τίθεται σε λειτουργία, µόλις η τάση δικτύου αυξηθεί επαρκώς. Εάν χρειάζεται ελέγξτε την τροφοδοσία δικτύου. B 7A 551 ιακοπή τάσης Παρουσιάστηκε µια µικρή διακοπή στην τάση δικτύου. V 5P 552 Πολλές αντιπαρασιτικές λειτουργίες µέσω της διεπαφής V 6L 553 Επανειληµµένο σβήσιµο φλόγας Συχνή ενεργοποίηση του πλήκτρου "Reset" στον BC10. Σβήσιµο φλόγας 15 συνεχόµενες φορές. Κανένα µέτρο. Το SAFe τίθεται σε λειτουργία, µόλις η τάση δικτύου είναι επαρκής. Ελέγξτε εάν έχει σφηνώσει το πλήκτρο "Reset" στο BC10 και αν χρειαστεί ξεσφηνώστε το. Η αντιπαρασιτική λειτουργία είναι δυνατή µόνο µέσω του πλήκτρου αποκατάστασης στο SAFe. Πατήστε το πλήκτρο αποκατάστασης στο SAFe και αποκαταστήστε την αιτία που σβήνει η φλόγα (βλέπε Σφάλµατα 6L/548). Η αντιπαρασιτική λειτουργία είναι δυνατή µόνο µέσω του πλήκτρου αποκατάστασης στο SAFe. V EE XXX 1 Εσωτερική βλάβη Εσωτερική βλάβη SAFe. Πατήστε το πλήκτρο αποκατάστασης στο SAFe για να αποκαταστήσετε τη βλάβη. Εάν συνεχίσει να παρουσιάζεται συχνά εσωτερική βλάβη, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε ένα κέντρο σέρβις της Buderus. 1 ώστε κωδικό βλάβης. Πίν. 3 ιακοπές ασφαλείας που µπλοκάρουν και κλειδώνουν 11

12 2 ιάγνωση βλαβών 2.4 Βλάβες εγκατάστασης Σε αυτόν τον πίνακα βλαβών αναγράφονται πιθανές βλάβες εγκατάστασης, δηλ. βλάβες στα τµήµατα του συστήµατος διαχείρισης ενέργειας (EMS). Σε περίπτωση τέτοιων σφαλµάτων, η εγκατάσταση θέρµανσης παραµένει όσο είναι δυνατόν σε λειτουργία, δηλ. µπορεί ακόµη να παράγει θερµότητα (η λειτουργία της όµως είναι ασύµφορη). Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Άλλες βλάβες περιγράφονται στα εγχειρίδια που συνοδεύουν τις πλακέτες λειτουργίας. SC: FC: Κωδικός σέρβις Κωδικός βλάβης, εµφανίζεται µε πάτηµα του πλήκτρου "Ένδειξη" ΚΘ1/2: Κύκλωµα θέρµανσης 1 ή 2 SC FC Βλάβη A Εξωτερικός αισθητήρας A Αισθητήρας ζεστού νερού A Αισθητήρας ζεστού νερού 2 A Το ζεστό νερό παραµένει κρύο A Θερµική απολύµανση Πίν. 4 Βλάβες εγκατάστασης Επίδραση στη συµπεριφορά ρύθµισης Λαµβάνεται η ελάχιστη εξωτερική θερµοκρασία. εν παράγεται πλέον ζεστό νερό. Γίνεται συνεχής προσπάθεια να φτάσει το µπόιλερ στη ρυθµισµένη ονοµαστική τιµή ζεστού νερού. Η προτεραιότητα ζεστού νερού απενεργοποιείται µετά την εµφάνιση του µηνύµατος σφάλµατος. Η θερµική απολύµανση διακόπηκε. Πιθανά αίτια Εσφαλµένη σύνδεση ή τοποθέτηση ιακοπή ή βραχυκύκλωµα στον αγωγό του Ο αισθητήρας παρουσιάζει βλάβη. Εσφαλµένη σύνδεση ή τοποθέτηση ιακοπή ή βραχυκύκλωµα στον αγωγό του Ο αισθητήρας παρουσιάζει βλάβη. Συνεχής λήψη ή διαρροή. Εσφαλµένη σύνδεση ή τοποθέτηση ιακοπή ή βραχυκύκλωµα στον αγωγό του Ο αισθητήρας παρουσιάζει βλάβη. Ο κυκλοφορητής πλήρωσης είναι συνδεδεµένος λάθος ή παρουσιάζει βλάβη. Ποσότητα λήψης εντός του χρόνου απολύµανσης πολύ υψηλή. Απόδοση λέβητα πολύ χαµηλή για ταυτόχρονη λήψη θερµότητας άλλων καταναλωτών (π. χ. 2ο κύκλωµα θέρµανσης). Εσφαλµένη σύνδεση ή τοποθέτηση ιακοπή ή βραχυκύκλωµα στον αγωγό του Ο αισθητήρας παρουσιάζει βλάβη. Ο κυκλοφορητής πλήρωσης παρουσιάζει βλάβη. Αποκατάσταση Ελέγξτε τη σύνδεση και τον αγωγό του Ελέγξτε την τοποθέτηση του Συγκρίνετε την τιµή αντίστασης µε τη χαρακτηριστική καµπύλη Ελέγξτε τη σύνδεση και τον αγωγό του Ελέγξτε την τοποθέτηση του αισθητήρα στο µπόιλερ. Συγκρίνετε την τιµή αντίστασης µε τη χαρακτηριστική καµπύλη Αν χρειάζεται, αποκαταστήστε τη διαρροή. Ελέγξτε τη σύνδεση και τον αγωγό του Ελέγξτε την τοποθέτηση του αισθητήρα στο µπόιλερ. Συγκρίνετε την τιµή αντίστασης µε τη χαρακτηριστική καµπύλη Ελέγξτε τη λειτουργία του κυκλοφορητή πλήρωσης π. χ. µε τεστ ρελέ. Κάντε την κατάλληλη χρονική επιλογή για τη θερµική απολύµανση, έτσι ώστε το χρονικό αυτό διάστηµα να µην υπάρχει πρόσθετη ζήτηση θερµότητας. Ελέγξτε τη σύνδεση και τον αγωγό του Ελέγξτε την τοποθέτηση του αισθητήρα στο µπόιλερ. Συγκρίνετε την τιµή αντίστασης µε τη χαρακτηριστική καµπύλη Ελέγξτε τη λειτουργία του κυκλοφορητή πλήρωσης π. χ. µε τεστ ρελέ. 12

13 ιάγνωση βλαβών 2 SC FC Βλάβη A εν υπάρχει επικοινωνία µε το EMS A Αισθητήρας πίεσης νερού A εν υπάρχει επικοινωνία µε τον BC10 Ο λέβητας δεν λαµβάνει εντολές για θέρµανση, η εγκατάσταση δεν θερµαίνεται πλέον. Οι ρυθµίσεις του BC10 δε λαµβάνονται πλέον από τις συσκευές RCxx. Το σύστηµα διαύλου συστήµατος διαχείρισης ενέργειας (EMS) είναι υπερφορτωµένο. UBA3/MC10 παρουσιάζει βλάβη Ψηφιακός αισθητήρας νερού παρουσιάζει βλάβη. Πρόβληµα επικοινωνίας µε τον BC10 ή βλάβη στον BC10. A Εσωτερική βλάβη Εσωτερική βλάβη χρόνου λειτουργίας στον RC30. A Η ώρα δεν έχει ρυθµιστεί A Η ηµεροµηνία δεν έχει ρυθµιστεί Περιορισµένη λειτουργία: - όλων των προγραµµάτων θέρµανσης - Ιστορικό βλαβών Περιορισµένη λειτουργία: - όλων των προγραµµάτων θέρµανσης - Λειτουργία διακοπών/αργίας - Ιστορικό βλαβών Η εντολή εισαγωγής ώρας λείπει, π. χ. εξαιτίας παρατεταµένης διακοπής ρεύµατος. Η εντολή εισαγωγής ηµεροµηνίας λείπει, π. χ. εξαιτίας παρατεταµένης διακοπής ρεύµατος. A Εσωτερική βλάβη Εσωτερική βλάβη (βλάβη EEPROM). A11 A11 A11 A11 A11 A11 A21 A RC30-ΚΘ1 RC30-ΚΘ2 Τηλεχειριστήριο RC30-ΚΘ1 RC30-ΚΘ2 Τηλεχειριστήριο RC30-ΚΘ1 RC30-ΚΘ2 RC20-ΚΘ1 RC20-ΚΘ2 Αισθητήρας θερµοκρασίας A Αισθητήρας πίεσης νερού ελαττωµατικός A RC20 χωρίς κύκλωµα θέρµανσης A Αισθητήρας υδραυλικής γέφυρας A Η WM10 δεν υπάρχει ή δεν υπάρχει επικοινωνία Πίν. 4 Βλάβες εγκατάστασης Επίδραση στη συµπεριφορά ρύθµισης Η πραγµατική θερµοκρασία χώρου λείπει, εκτός λειτουργίας είναι: - Επίδραση χώρου - Βελτίωση των σηµείων ενεργοποίησης Το EMS λειτουργεί µε τις τιµές που ρυθµίστηκαν τελευταία από το τηλεχειριστήριο. Ενδεχοµένως να προκύψει ανεπαρκής τροφοδότηση των ακολουθούµενων κυκλωµάτων θέρµανσης, αφού δεν τροφοδοτούνται µε την απαιτούµενη ποσότητα θέρµανσης. Ο κυκλοφορητής κυκλώµατος θέρµανσης 1 βρίσκεται διαρκώς σε λειτουργία. Πιθανά αίτια εν έχει προσαρµοστεί κάποιο τηλεχειριστήριο, παρόλο που έχει ενεργοποιηθεί η ρύθµιση θερµοκρασίας χώρου. εν έχει προσαρµοστεί κάποιο τηλεχειριστήριο, παρόλο που έχει ενεργοποιηθεί η αντιψυκτική προστασία " ΩΜΑΤΙ". Ο ενσωµατωµένος ή εξωτερικά συνδεδεµένος αισθητήρας θερµοκρασίας του τηλεχειρισµού (µονάδα χειρισµού) του κυκλώµατος θέρµανσης 1 ή 2 παρουσιάζει βλάβη. Εάν η εγκατάσταση θέρµανσης διαθέτει αισθητήρα πίεσης νερού και δεν γίνεται µέτρηση πίεσης νερού, εµφανίζεται αυτό το µήνυµα βλάβης. Ο RC20 προσαρµόστηκε στο κύκλωµα θέρµανσης. Το κύκλωµα θέρµανσης και το τηλεχειριστήριο RC20 ωστόσο δεν είναι εγκατεστηµένα. Η ένδειξη βλάβης εµφανίζεται µόνο στον RC20. Εσφαλµένη σύνδεση ή τοποθέτηση ιακοπή ή βραχυκύκλωµα στον αγωγό του Ο αισθητήρας παρουσιάζει βλάβη. Η WM10 ή η γραµµή διαύλου είναι συνδεδεµένη λάθος ή παρουσιάζει βλάβη. Η WM10 δεν αναγνωρίζεται από την RC30. Αποκατάσταση Επαναφορά µε Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της εγκατάστασης θέρµανσης. Ενδεχοµένως ειδοποιήστε τεχνικό. Αντικαταστήστε τον αισθητήρα πίεσης νερού. Ελέγξτε τη σύνδεση του BC10. Εάν χρειάζεται αντικαταστήστε τον BC10. Εισάγετε την τρέχουσα ώρα. Εισάγετε την τρέχουσα ηµεροµηνία. Ελέγξτε την παράµετρο "ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗ" ή "ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜ". Ελέγξτε την παράµετρο "ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗ" ή "ΠΡΟΣΤΑ ΠΑΓΕΤ". Ελέγξτε τον εξωτερικά συνδεδεµένο αισθητήρα θερµοκρασίας. Αντικαταστήστε το τηλεχειριστήριο. Ελέγξτε τη σύνδεση και τον αγωγό του Ελέγξτε την τοποθέτηση του Συγκρίνετε την τιµή αντίστασης µε τη χαρακτηριστική καµπύλη Ελέγξτε τις συνδέσεις στην WM10 και στη γραµµή διαύλου. Αντικαταστήστε την WM10. 13

14 2 ιάγνωση βλαβών SC FC Βλάβη A Σύγκρουση διεύθυνσης A21 A RC20-ΚΘ1 RC20-ΚΘ2 Επικοινωνία A Η MM10 δεν υπάρχει ή δεν υπάρχει επικοινωνία A Αισθητήρας προσαγωγής κυκλώµατος θέρµανσης A Ρύθµιση ηλιακού εσφαλµένη A Αισθητήρας συλλέκτη ελαττωµατικός A Mπόιλερ και αισθητήρας συλλέκτη ελαττωµατικά A Η SM10 δεν υπάρχει ή δεν υπάρχει επικοινωνία AD1 817 Αισθητήρας θερµοκρασίας αέρα ελαττωµατικός Πίν. 4 Βλάβες εγκατάστασης Επίδραση στη συµπεριφορά ρύθµισης Οι RC30 και RC20 ενεργοποιούν και οι δύο το κύκλωµα θέρµανσης 1 και το ζεστό νερό. Ανάλογα µε τα προγράµµατα θέρµανσης που έχετε ρυθµίσει και τις επιθυµητές θερµοκρασίες χώρου, είναι δυνατόν να µη λειτουργεί πια σωστά η εγκατάσταση θέρµανσης. Η παραγωγή ζεστού νερού δε λειτουργεί σωστά. Η πραγµατική θερµοκρασία χώρου λείπει, εκτός λειτουργίας είναι: - Επίδραση χώρου - Βελτίωση των σηµείων ενεργοποίησης Το κύκλωµα θέρµανσης 2 δεν µπορεί να λειτουργήσει σωστά. Η MM10 και η τρίοδη βάνα (βάνα ανάµιξης) λειτουργούν αυτόνοµα στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης. Ο κυκλοφορητής κυκλώµατος θέρµανσης 2 βρίσκεται διαρκώς σε λειτουργία. Τα στοιχεία οθόνης στην RC30 δεν είναι έγκυρα. Ο κυκλοφορητής θέρµανσης 2 εξακολουθεί να λειτουργεί σύµφωνα µε την προκαθορισµένη τιµή. Η τρίοδη βάνα αποσυνδέεται από την ηλεκτρική παροχή και παραµένει στην τελευταία κατάσταση λειτουργίας (η ρύθµισή της µπορεί να αλλάξει χειροκίνητα). Το όριο ενεργοποίησης είναι µικρότερο από το όριο απενεργοποίησης Το ηλιακό σύστηµα δεν τίθεται σε λειτουργία. Το ηλιακό σύστηµα δεν τίθεται σε λειτουργία. εν υπάρχουν µειώσεις ηλιακού κατά την επαναπλήρωση ζεστού νερού. Εάν η SM10 είναι εντάξει η λειτουργία ηλιακού φορτίζει αυτόνοµα Ο αριθµός στροφών φυσητήρα δεν µπορεί να προσαρµοστεί πλέον βέλτιστα Πιθανά αίτια Οι RC20 και RC30 έχουν και οι δύο δηλωθεί ως Master. Ο RC20 έχει λάθος διεύθυνση, η καλωδίωση δεν είναι σωστή ή παρουσιάζει βλάβη. Οι διευθύνσεις κυκλώµατος θέρµανσης στην MM10 και στην RC30 δεν συµφωνούν µεταξύ τους. Η MM10 ή η γραµµή διαύλου είναι συνδεδεµένη λάθος ή παρουσιάζει βλάβη. Η MM10 δεν αναγνωρίζεται από την RC30. Εσφαλµένη σύνδεση ή τοποθέτηση ιακοπή ή βραχυκύκλωµα στον αγωγό του Ο αισθητήρας παρουσιάζει βλάβη. Εσφαλµένη ρύθµιση για την πλακέτα ηλιακού Ο αισθητήρας συνδέθηκε εσφαλµένα. ιακοπή ή βραχυκύκλωµα στον αγωγό του Ο αισθητήρας παρουσιάζει βλάβη. Ο αισθητήρας συνδέθηκε εσφαλµένα. ιακοπή ή βραχυκύκλωµα στον αγωγό του Ο αισθητήρας παρουσιάζει βλάβη. Η SM10 ή η γραµµή διαύλου είναι συνδεδεµένη λάθος ή παρουσιάζει βλάβη. εν είναι δυνατόν να υπάρξει επικοινωνία µε την SM10. Όταν στον αισθητήρα θερµοκρασίας αέρα µετρηθεί µια πολύ χαµηλή θερµοκρασία (< -30 C) ή µια πολύ υψηλή θερµοκρασία (> +100 C), εµφανίζεται αυτό το µήνυµα βλάβης. Αποκατάσταση Αλλάξτε την παράµετρο P1 στον RC20 ή αφαιρέστε την RC30 από το δίαυλο του EMS. Ελέγξτε τη διεύθυνση στον RC20. Ελέγξτε τη λειτουργία και τη σύνδεση του τηλεχειριστηρίου. Αντικαταστήστε το τηλεχειριστήριο. Ελέγξτε τον περιστροφικό διακόπτη κωδικοποίησης στην MM10. Ελέγξτε τις συνδέσεις στην MM10 και στη γραµµή διαύλου. Αντικαταστήστε την MM10. Ελέγξτε τη σύνδεση και τον αγωγό του Ελέγξτε την τοποθέτηση του Συγκρίνετε την τιµή αντίστασης µε τη χαρακτηριστική καµπύλη Ελέγξτε την πλακέτα ηλιακού. Ελέγξτε τη σύνδεση και τον αγωγό του Ελέγξτε την τοποθέτηση του Συγκρίνετε την τιµή αντίστασης µε τη χαρακτηριστική καµπύλη Ελέγξτε τη σύνδεση και τον αγωγό του Ελέγξτε την τοποθέτηση του Συγκρίνετε την τιµή αντίστασης µε τη χαρακτηριστική καµπύλη Ελέγξτε τον αισθητήρα θερµοκρασίας αέρα συµπεριλαµβανόµενης και της σύνδεσης στο SAFe και εάν χρειάζεται αντικαταστήστε τον. 14

15 ιάγνωση βλαβών 2 SC FC Βλάβη AD1 818 Ο λέβητας παραµένει κρύος AD1 819 Προθερµαντήρας πετρελαίου ιαρκές σήµα AD1 820 Πετρέλαιο πολύ κρύο Hxx Πίν. 4 Μήνυµα σέρβις, κανένα σφάλµα εγκατάστασης Βλάβες εγκατάστασης Επίδραση στη συµπεριφορά ρύθµισης Η εγκατάσταση θέρµανσης υποτροφοδοτείται. Ο καυστήρας επιχειρεί να εκκινήσει. Ο καυστήρας επιχειρεί να εκκινήσει. Η εγκατάσταση θέρµανσης παραµένει σε λειτουργία όσο είναι δυνατόν. Πιθανά αίτια Όταν η θερµοκρασία στο λέβητα κάποια συγκεκριµένη χρονική στιγµή είναι κάτω από τη θερµοκρασία προστασίας υγροποίησης (47 C), παρόλο που ο καυστήρας βρίσκεται σε λειτουργία, εµφανίζεται αυτό το µήνυµα βλάβης. Από τον προθερµαντήρα πετρελαίου λαµβάνεται σήµα ενεργοποίησης, παρόλο που είναι απενεργοποιηµένος. Ο προθερµαντήρας πετρελαίου δεν στέλνει εντός 6 λεπτών σήµα ότι το πετρέλαιο έχει φτάσει σε θερµοκρασία λειτουργίας. Π. χ. έχει λήξει η προθεσµία για συντήρηση. Αποκατάσταση Ελέγξτε το σχεδιασµό της εγκατάστασης και την παραµετροποίηση της αντλίας στον RC30 και εάν χρειάζεται διορθώστε τα. Ελέγξτε τη λειτουργία της βαλβίδας αντεπιστροφής, και εάν χρειαστεί µετασκευάστε την. Ελέγξτε εάν οι πέδες βαρύτητας βρίσκονται σε θέση εργασίας. Ελέγξτε την αντιστοίχιση βυσµάτων στο SAFe και στον προθερµαντήρα πετρελαίου και εάν χρειάζεται διορθώστε την. Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση του προθερµαντήρα πετρελαίου, σε περίπτωση που είναι εντάξει αντικαταστήστε τον προθερµαντήρα πετρελαίου. Απαιτείται συντήρηση, βλ. οδηγίες χρήσης του λέβητα. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σε σφάλµατα εγκατάστασης δεν απαιτείται επαναφορά (Reset). Αν δε µπορείτε να αντιµετωπίσετε το σφάλµα εγκατάστασης, παρακαλούµε απευθυνθείτε στον τεχνικό σας ή στο πλησιέστερο κατάστηµα της Buderus. 15

16 2 ιάγνωση βλαβών 2.5 Μηνύµατα σέρβις (µηνύµατα συντήρησης) SC: Συντήρηση: Πιθανή αιτία: Αποκατάσταση: Κωδικός όθόνης (εµφανίζεται στον BC10/RC30) Ονοµασία του µηνύµατος σέρβις Περιγραφή του µηνύµατος σέρβις Μέτρα αποκατάστασης SC Συντήρηση Πιθανή αιτία Αποκατάσταση H 1 Θερµοκρασία καυσαερίων υψηλή H 2 Φυσητήρας καυστήρα πολύ αργός Μόλις η θερµοκρασία καυσαερίων υπερβεί ένα συγκεκριµένο όριο (110 C), ο καυστήρας αλλάζει στην 1η βαθµίδα και εµφανίζεται αυτό το µήνυµα σέρβις. Το µήνυµα σβήνει όταν δοθεί η εντολή "Επαναφορά µηνύµατος σέρβις". Για τον επιδιωκόµενο αριθµό στροφών το SAFe πρέπει να παράγει ένα ασυνήθιστα υψηλό σήµα PWM. H 3 Λήξη ωρών λειτουργίας Ο αριθµός ωρών έχει ξεπεράσει αυτόν που ρυθµίστηκε στον RC30 µέχρι την επόµενη συντήρηση. H 4 H 5 Πίν. 5 Χαµηλό ρεύµα αισθητήρα φλόγας Μεγάλη καθυστέρηση ανάφλεξης Μηνύµατα σέρβις Το σήµα φλόγας βρίσκεται λίγο πριν το όριο απενεργοποίησης του SAFe. - Ο αισθητήρας φλόγας ή ο γωνιακός συγκρατητήρας (στο G135) είναι βρώµικος. - Ο προσανατολισµός του συστήµατος µίξης στον οπτικό σωλήνα δεν είναι σωστός. - Η ηλεκτρική σύνδεση του αισθητήρα φλόγας/safe είναι εσφαλµένη. - Αισθητήρας φλόγας ή SAFe ελαττωµατικά. Κατά την τελευταία εκκίνηση του καυστήρα ο σχηµατισµός φλόγας πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη καθυστέρηση: - Εσφαλµένη τροφοδοσία πετρελαίου. - Εσφαλµένο σύστηµα ανάφλεξης. - Εσφαλµένη ρύθµιση καυστήρα. - Εσφαλµένα εξαρτήµατα καυστήρα. Καθαρίστε το λέβητα λέβητα. Ελέγξτε τη θέση, τον εξοπλισµό και την κατάσταση των ελασµάτων επένδυσης και αν χρειαστεί διορθώστε τα. Ελέγξτε το φυσητήρα καυστήρα ως προς την καθαριότητα, αν χρειαστεί καθαρίστε τον ή αντικαταστήστε τον. ιενεργήστε συντήρηση. Ελέγξτε τον αισθητήρα φλόγας και το γωνιακό συγκρατητήρα (καθρέφτης) ως προς την καθαριότητά τους, αν χρειαστεί καθαρίστε τους. Ελέγξτε τον προσανατολισµό του συστήµατος µίξης στον οπτικό σωλήνα και εάν χρειάζεται διορθώστε τον. Ελέγξτε την καθαριότητα του συστήµατος µίξης και εάν χρειάζεται καθαρίστε το. Ελέγξτε τη σύνδεση του αισθητήρα φλόγας στο SAFe. Ελέγξτε τη ρύθµιση καυστήρα και εάν χρειάζεται διορθώστε την. Ελέγξτε το σήµα του αισθητήρα φλόγας στην 1η και 2η βαθµίδα µε τη βοήθεια του RC30. Εάν δεν είναι εντάξει αντικαταστήστε τον αισθητήρα φλόγας. Ελέγξτε την τροφοδοσία πετρελαίου. Ελέγξτε την ανάφλεξη µέσω του τεστ ρελέ (RC30), ελέγξτε το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης ως προς την καθαριότητα και τη φθορά (διάκενο µεταξύ ακίδων), και εάν χρειάζεται αντικαταστήστε το. Αντικαταστήστε τα µπεκ πετρελαίου. Αντικαταστήστε τη βαλβίδα αποµόνωσης του προθερµαντήρα πετρελαίου. Ελέγξτε το σύστηµα µίξης και εάν χρειάζεται καθαρίστε το. Ελέγξτε την εγκατάσταση του καυστήρα και ενδεχοµένως ρυθµίστε την. 16

17 ιάγνωση βλαβών 2 SC Συντήρηση Πιθανή αιτία Αποκατάσταση H 6 Συχνό σβήσιµο φλόγας Κατά τις τελευταίες εκκινήσεις καυστήρα παρουσιάστηκε συχνά σβήσιµο φλόγας. - Εσφαλµένη τροφοδοσία πετρελαίου. - Εσφαλµένο σύστηµα ανάφλεξης. - Εσφαλµένη ρύθµιση καυστήρα. - Εσφαλµένα εξαρτήµατα καυστήρα. H 8 Μετά από ηµεροµηνία Η ηµεροµηνία συντήρησης που ρυθµίστηκε στον RC30 επιτεύχθηκε. ιαβάστε τη µνήµη βλαβών των σφαλµάτων που µπλοκάρουν, για να εντοπίσετε σε ποια φάση λειτουργάς σβήνει η φλόγα. Εάν παρουσιάζεται αποκλειστικά 6U/511 (δεν σχηµατίζεται φλόγα): Ελέγξτε την τροφοδοσία πετρελαίου. Ελέγξτε το ρεύµα του αισθητήρα φλόγας µε τον RC30. Ελέγξτε την έναυση µε το τεστ ρελέ (RC30). Αντικαταστήστε το µπεκ πετρελαίου. Αντικαταστήστε τη βαλβίδα αποµόνωσης του προθερµαντήρα πετρελαίου. Ελέγξτε το σύστηµα µίξης και εάν χρειάζεται καθαρίστε το. Ελέγξτε την εγκατάσταση του καυστήρα και ενδεχοµένως ρυθµίστε την. Εάν παρουσιαστούν και άλλες βλάβες που µπλοκάρουν (χαµηλή φλόγα µετά από επιτυχηµένο σχηµατισµό φλόγας): Ελέγξτε τη ρύθµιση καυστήρα και εάν χρειαστεί διορθώστε την. Ελέγξτε την εγκατάσταση τροφοδοσίας πετρελαίου. Ελέγξτε την αντιστοίχιση βυσµάτων στην 1η /2η µαγνητική βαλβίδα (Σφάλµα 6L/516). Ελέγξτε το ρεύµα αισθητήρα φλόγας όταν είναι σε λειτουργία. Εάν σήµα < 50 µa, ελέγξτε το γωνιακό συγκρατητήρα (στο G135) και εάν χρειάζεται καθαρίστε τον, ενδεχοµένως αντικαταστήστε τον αισθητήρα φλόγας. ιενεργήστε συντήρηση. Πίν. 5 Μηνύµατα σέρβις 17

18 3 Αντικατάσταση ασφάλειας εγκατάστασης θέρµανσης 3 Αντικατάσταση ασφάλειας εγκατάστασης θέρµανσης Για την αντικατάστασης της ασφάλειας πρέπει να αποσυναρµολογήσετε το βασικό ελεγκτή BC10 (Σχ. 5,Θέση 3) από το ταµπλό ρύθµισης MC10 (Σχ. 5,Θέση 4). Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 4 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ-ΘΑΝΑΤΟΣ από ηλεκτρικό ρεύµα, όταν η συσκευή είναι ανοικτή. Πριν ανοίξετε τη συσκευή: Αφαιρέστε την ηλεκτρική τάση από την εγκατάσταση ή αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό δίκτυο κατεβάζοντας την ασφάλεια. Ασφαλίστε την εγκατάσταση για να µην τεθεί κατά λάθος σε λειτουργία Αφαιρέστε τη µονάδα χειρισµού RC30 (Σχ. 5,Θέση 2) και χαλαρώστε τον κοχλία ασφαλείας (Σχ. 5,Θέση 1, εάν υπάρχει). Πιέστε τη γλωττίδα ασφάλισης στο βασικό ελεγκτή BC10 και αφαιρέστε το βασικό ελεγκτή BC10 από την πλάκα βάσης προς την κατεύθυνση του βέλους (Σχ. 5). Στην µπροστινή πλευρά του ταµπλό ρύθµισης (κάτω από το βασικό ελεγκτή) βρίσκεται µια εσοχή µε µια εφεδρική ασφάλεια για την εγκατάσταση θέρµανσης (Σχ. 6,Θέση 1). Σχ. 5 Αποσυναρµολόγηση RC30/BC10 Θέση 1: Κοχλίας ασφαλείας Θέση 2: Μονάδα χειρισµού RC30 Θέση 3: Βασικός ελεγκτής BC10 Θέση 4: Ταµπλό ρύθµισης MC10 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πρέπει πάντα να υπάρχει µια εφεδρική ασφάλεια στην προδιαγεγραµµένη εσοχή. Ανανεώστε την εφεδρική ασφάλεια, αν την έχετε αφαιρέσει. Αποµακρύνετε το κάλυµµα της ασφάλειας µε ένα κατσαβίδι αριστερόστροφα µε (Σχ. 6,Θέση 2). Αφαιρέστε το κάλυµµα µε την ελαττωµατική ασφάλεια τραβώντας το προς τα εµπρός (Σχ. 6,Θέση 2). Τοποθετήστε καινούρια ασφάλεια και στερεώστε ξανά το κάλυµµα µε το κατσαβίδι. Συναρµολογήστε ξανά το βασικό ελεγκτή BC10 και εάν χρειάζεται τον κοχλία ασφαλείας και τη µονάδα χειρισµού RC30 ακολουθώντας την αντίθετη σειρά. 2 1 Σχ. 6 Αντικατάσταση ασφάλειας εγκατάστασης θέρµανσης Θέση 1: Εφεδρική ασφάλεια Θέση 2: Ασφάλεια 18

19 Χαρακτηριστικές καµπύλες αισθητήρων 4 4 Χαρακτηριστικές καµπύλες αισθητήρων ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ-ΘΑΝΑΤΟΣ λόγω ηλεκτρικού ρεύµατος. Πριν από κάθε µέτρηση, αποσυνδέστε την εγκατάσταση θέρµανσης από την παροχή ρεύµατος. Οι συγκριτικές θερµοκρασίες (χώρου, προσαγωγής, εξωτερική και καυσαερίων) πρέπει να µετρώνται πάντοτε κοντά στον Οι χαρακτηριστικές καµπύλες σχηµατίζουν µέσες τιµές και παρουσιάζουν ανοχές. Μετρήστε την αντίσταση στα άκρα των καλωδίων. Αισθητήρας εξωτερικής θερµοκρασίας Αντίσταση (kω) Εξωτερική θερµοκρασία ( C) Αισθητήρας θερµοκρασίας ζεστού νερού Αντίσταση (kω) Θερµοκρασία νερού ( C) 19

20 4 Χαρακτηριστικές καµπύλες αισθητήρων Αισθητήρας θερµοκρασίας αέρα καύσης, προσαγωγής λέβητα, καυσαερίων Αντίσταση (kω) Θερµοκρασία ( C) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ως αισθητήρες θερµοκρασίας προσαγωγής λέβητα και καυσαερίων χρησιµοποιούνται δύο ίδιου τύπου, επονοµαζόµενοι διπλοί αισθητήρες, οι οποίοι είναι τοποθετηµένοι στο περίβληµα αισθητήρων. 20

21 Σηµειώσεις 21

22 Σηµειώσεις 22

23 Σηµειώσεις 23

24 Ειδική εταιρεία θέρµανσης: Ελλάδα Buderus Ελλάς Α.Ε. Κ.Τσαλδάρη 6, Αθήνα

Οδηγίες χρήσης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9019 09/2002 GR Για το χρήστη. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Οδηγίες χρήσης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9019 09/2002 GR Για το χρήστη. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 60 6303 9019 09/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 2107, Logamatic 2107 M ΑΥΤΟΜ-λΕΙ 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90 AUT 70 50

Διαβάστε περισσότερα

6303 1365 04/2003 GR Για τον ειδικό. Οδηγίες συντήρησης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 4211. Παρακαλούµε να διαβαστεί µε προσοχή πριν από την λειτουργία

6303 1365 04/2003 GR Για τον ειδικό. Οδηγίες συντήρησης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 4211. Παρακαλούµε να διαβαστεί µε προσοχή πριν από την λειτουργία 6303 1365 04/2003 GR Για τον ειδικό Οδηγίες συντήρησης Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 4211 Παρακαλούµε να διαβαστεί µε προσοχή πριν από την λειτουργία Πρόλογος Η συσκευή συµµορφώνεται µε τις βασικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ελεγκτής χώρου Μονάδα χειρισμού RC35 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας και τις εργασίες συντήρησης 7 747 006 361-06/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200 Μονάδα χειρισμού EMS plus 6 720 807 337-00.1O Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200 6 720 807 355 (2013/06) Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης 6304 446 09/2005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας και τη συντήρηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σέρβις FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη της λειτουργίας και την συντήρηση

Οδηγίες σέρβις FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη της λειτουργίας και την συντήρηση Οδηγίες σέρβις Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη της λειτουργίας και την συντήρηση 6 720 615 287-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια.....................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σέρβις. Logamatic 4121, 4122 και 4126. Ταμπλό ρύθμισης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες σέρβις. Logamatic 4121, 4122 και 4126. Ταμπλό ρύθμισης. Για τον τεχνικό Οδηγίες σέρβις Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4121, 4122 και 4126 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη της λειτουργίας και την συντήρηση. 6 720 615 257-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Οδηγίες χρήσης Ελεγκτής χώρου 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Μονάδα χειρισμού RC35 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 642 282 (10/2009) GR Επισκόπηση χειρισμού Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S 6 720 648 132-00.2I Αντλία θερμότητας αέρα/νερού σε έκδοση Split αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S Οδηγίες χρήσης 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9.7 Έλεγχος βαλβίδων ασφαλείας.....................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης 6302 623 09/2002 GR Για τον ειδικό Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Πιεστικός καυστήρας πετρελαίου Logatop LE-A.0 και 2.0 Παρακαλούµε να διαβαστεί µε προσοχή πριν από την έναρξη της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης 7746800094 12/2006 GR (el) Για τους εγκαταστάτες Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχιος Λέβητας Συµπύκνωσης Αερίου για Θέρµανση & Ζεστό Νερό Χρήσης. Navien NCN-21D(A) Navien NCN-25D(A) Navien NCN-32D(A) Navien NCN-37D(A) 37D(A) Φυλάξτε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

FW 100. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού. για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS

FW 100. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού. για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS 6 720 612 481-00.1R Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού FW 100 για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο US Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Επισκόπηση των στοιχείων χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 ECO και Logano G25 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Σύστημα ρύθμισης R1 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3062801_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S 6 720 648 132-00.2I Αντλία θερμότητας αέρα/νερού Split COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS /E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS /E -S Οδηγίες εγκατάστασης Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης ecotec plus 0 66 65 55 Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Κρατάτε στα χέρια σας το εγχειρίδιο του ελεγκτή θερμοκρασιών ζεστού νερού χρήσης. Με απλά λόγια και παραδείγματα, θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τις κυριότερες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης 6303 5894-10/2005 EXP (DE) Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας αεριοποίησης ξύλου Logano S121 και Logano S121 WT Διαβάστε το παρόν προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH Eduard-Haas-Str.

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Daikin Σύστημα ρύθμισης RoCon HP, EHS157034, EHS157068. Daikin RoCon HP EHS157034 EHS157068. Ελληνικά

Οδηγίες λειτουργίας. Daikin Σύστημα ρύθμισης RoCon HP, EHS157034, EHS157068. Daikin RoCon HP EHS157034 EHS157068. Ελληνικά RoCon HP, EHS157034, EHS157068 RoCon HP, EHS157034, EHS157068 Ελληνικά Daikin RoCon HP EHS157034 EHS157068 Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια........................... 3 1.1 Προσοχή στο εγχειρίδιο οδηγιών............

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ LST-58K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα