Οδηγίες συντήρησης. για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe. ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες συντήρησης. για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe. ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης"

Transcript

1 /2004 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συντήρησης για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης

2 Περιεχόµενα 1 Ασφάλεια Για το παρόν έγγραφο Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας Απόρριψη ιάγνωση βλαβών Ανάγνωση µνήµης σφαλµάτων Λειτουργία έκτακτης ανάγκης ιακοπές ασφαλείας που µπλοκάρουν και κλειδώνουν Βλάβες εγκατάστασης Μηνύµατα σέρβις (µηνύµατα συντήρησης) Αντικατάσταση ασφάλειας εγκατάστασης θέρµανσης Χαρακτηριστικές καµπύλες αισθητήρων

3 Ασφάλεια 1 1 Ασφάλεια 1.1 Για το παρόν έγγραφο Το παρόν έγγραφο βοηθάει στη διάγνωση και την αποκατάσταση βλαβών, όπως π. χ. διακοπές ασφαλείας που µπλοκάρουν και κλειδώνουν, Μηνύµατα σέρβις (µηνύµατα συντήρησης), Βλάβες εγκατάστασης (Εξαρτήµατα EMS). Τα στοιχεία ισχύουν για όλους τους λέβητες (εφόσον δεν αναφέρεται κάτι άλλο). Το παρόν έγγραφο απευθύνεται σε εξειδικευµένους τεχνικούς, οι οποίοι λόγω της ειδικής εκπαίδευσης και εµπειρίας διαθέτουν γνώσεις για το χειρισµό εγκαταστάσεων θέρµανσης καθώς και εγκαταστάσεων πετρελαίου και αερίου. 1.3 Απόρριψη Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Χρησιµοποιείτε µόνο αυθεντικά εξαρτήµατα της Buderus. Για βλάβες που προκλήθηκαν από ανταλλακτικά που δεν διανέµονται από τη Buderus, η εταιρία δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη. Φροντίστε για την οικολογική απόρριψη των συσκευασιών. Τα εξαρτήµατα που αντικαθίστανται πρέπει να απορρίπτονται από εξουσιοδοτηµένη αρχή µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. 1.2 Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας ΚΙΝ ΥΝΟΣ-ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! από ηλεκτρικό ρεύµα, όταν η συσκευή είναι ανοικτή. Πριν ανοίξετε τη συσκευή: Αφαιρέστε την ηλεκτρική τάση από την εγκατάσταση ή αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό δίκτυο κατεβάζοντας την ασφάλεια. Ασφαλίστε την εγκατάσταση για να µην τεθεί κατά λάθος σε λειτουργία. ΚΙΝ ΥΝΟΣ-ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! λόγω ηλεκτρικού ρεύµατος. Μην ανοίγετε το αυτόµατο σύστηµα καύσης και µην επεµβαίνετε και τροποποιείτε το αυτόµατο σύστηµα καύσης. 3

4 2 ιάγνωση βλαβών 2 ιάγνωση βλαβών Στο ακόλουθο κεφάλαιο περιγράφεται η αποκατάσταση σφαλµάτων και βλαβών µε εφαρµογή του κωδικού σφάλµατος του αυτόµατου συστήµατος καύσης SAFe καθώς και µε τη βοήθεια των κωδικών σέρβις και βλαβών του συστήµατος ρύθµισης Logamatic EMS (Σύστηµα ιαχείρισης Ενέργειας) µε βάση τους πίνακες. Το σύστηµα ρύθµισης EMS αποτελείται από το αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe (Γερµ. "Sicherheits- Automat für Feuerung"), την πλακέτα αναγνώρισης καυστήρα BIM, το ταµπλό ρύθµισης Logamatic MC10 και το βασικό ελεγκτή Logamatic BC10 καθώς και προαιρετικά από τις µονάδες χειρισµού RC10, RC20, RC30 και διάφορες πλακέτες λειτουργίας. Το EMS επιτηρεί µόνιµα την κατάσταση του λέβητα και της εγκατάστασης θέρµανσης µε τη βοήθεια των συνδεδεµένων αισθητήρων. Όταν υπάρχει απόκλιση από την ονοµαστική τιµή δηµιουργεί µήνυµα σφάλµατος ή σέρβις. Σε περίπτωση αποκλίσεων που σχετίζονται µε την ασφάλεια ενεργοποιείται από το SAFe η διακοπή ασφαλείας που κλειδώνει ή µπλοκάρει, ανάλογα µε τη σοβαρότητα του σφάλµατος. Είδος σφάλµατος διακοπή ασφαλείας που µπλοκάρει διακοπή ασφαλείας που κλειδώνει (η οθόνη αναβοσβήνει) Βλάβες εγκατάστασης Μήνυµα σέρβις Επεξήγηση Στο λέβητα εµφανίζεται σφάλµα. Τα σφάλµατα που µπλοκάρουν επανέρχονται αυτόµατα, µόλις αποκατασταθεί η αιτία (χωρίς επαναφορά). Στο λέβητα εµφανίζεται σφάλµα. Απαιτείται επαναφορά. Η εγκατάσταση θέρµανσης παραµένει σε λειτουργία όσο είναι δυνατόν. εν απαιτείται επαναφορά. Απαιτείται συντήρηση. Κωδικός σέρβις Πίν. 1 Αντιστοίχιση στη συσκευή 1 X Καυσαέρια 2 X Ρεύµα νερού/πίεση νερού 3 X Φυσητήρας καυστήρα 4 X Θερµοκρασίες (νερό/αέρας) 5 X Εξωτερική επικοινωνία 6 X Επιτήρηση φλόγας 7 X Τάση δικτύου 9 X Βλάβη συστήµατος A01 A02 A11 A12 A18 Γενική λειτουργία EMS, π. χ. εξωτερικός αισθητήρας BC10 RC30 Πλακέτα υδραυλικής γέφυρας RC10/RC20 ως Master A21 RC10/20 για κύκλωµα θέρµανσης 1 A22 RC10/20 για κύκλωµα θέρµανσης 2 A32 A51 AD1 EE Πλακέτα βάνας ανάµιξης για κύκλωµα θέρµανσης 2 Πλακέτα ηλιακού SAFe/Λέβητας Εσωτερικό σφάλµα στο SAFe Επισκόπηση των κωδικών σέρβις Ανάγνωση κωδικού σέρβις και σφάλµατος Σε περίπτωση σφάλµατος η οθόνη στο ταµπλό ρύθµισης εµφανίζει αµέσως τον Κωδικό σέρβις (βλέπε Πίν. 1). Στην περίπτωση διακοπών ασφαλείας που κλειδώνουν αναβοσβήνει η οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο "Ένδειξη κατάστασης" για να διαβάσετε τον Κωδικό σφάλµατος. Πατήστε επανειληµµένα το πλήκτρο "Ένδειξη κατάστασης" για να εµφανιστούν περαιτέρω πληροφορίες κατάστασης, µέχρι να εµφανιστεί ξανά ο κωδικός σέρβις. Εάν χρειαστεί σηµειώστε τον κωδικό σέρβις και σφάλµατος και αναζητήστε πιθανά µέτρα αποκατάστασης στους Πίν. 3 έως 4 στις σελίδες που ακολουθούν. Σχ. 1 Ανάγνωση κωδικού σέρβις και σφάλµατος (π. χ. ταµπλό ρύθµισης Logamatic MC10/βασικός ελεγκτής BC10) 4

5 ιάγνωση βλαβών 2 Όταν απαιτείται συντήρηση/σέρβις, η οθόνη εµφανίζει αµέσως το µήνυµα σέρβις. Πατήστε επανειληµµένα το πλήκτρο "Ένδειξη κατάστασης" για να εµφανιστούν περαιτέρω πληροφορίες κατάστασης, µέχρι να εµφανιστεί ξανά το µήνυµα σέρβις. Αναζητήστε τα απαιτούµενα µέτρα αποκατάστασης στον Πίν. 5 στη Σελίδα 16. Επαναφορά βλαβών (Reset) Όταν παρουσιαστεί ένα σφάλµα που κλειδώνει (η οθόνη αναβοσβήνει), πρέπει πρώτα να ελέγξετε αν επαναλαµβάνεται το σφάλµα πατώντας το πλήκτρο "Reset". Πατήστε το πλήκτρο "Reset" στο ταµπλό ρύθµισης για να εκτελέσετε επαναφορά του σφάλµατος. Κατά τη διάρκεια πραγµατοποίησης της επαναφοράς εµφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "re". Σχ. 2 Επαναφορά βλαβών στο ταµπλό ρύθµισης 2.1 Ανάγνωση µνήµης σφαλµάτων Με τη µονάδα χειρισµού RC30 µπορείτε να εµφανίσετε στο µενού "Ιστορικό βλαβών" τα τελευταία σφάλµατα από τη µνήµη σφαλµάτων, π. χ. για να ελέγξετε ένα σφάλµα που επεσήµανε ο πελάτης. Εµφανίστε το επίπεδο τεχνικού. Για το σκοπό αυτό πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα "Ένδειξη", "Κύκλωµα" και "Επιστροφή". Με το περιστροφικό κουµπί επιλέξτε "ΜΕΝΟΥ SERVIC ΙΣΤΟΡ ΒΛΑΒΩΝ". + + ΜΕΝΟΥ SERVIC ΙΣΤΟΡ ΒΛΑΒΩΝ Πατήστε το πλήκτρο "Ένδειξη". Επιλέξτε το επιθυµητό στοιχείο µενού και διαβάστε τη µνήµη σφαλµάτων όπως φαίνεται στην εικόνα 3 στη Σελίδα 6. ΙΣΤΟΡ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5

6 2 ιάγνωση βλαβών Ένδειξη επιπέδου 1 (επισκόπηση σφαλµάτων) Η µονάδα χειρισµού εµφανίζει σε µορφή απλού κειµένου υπερκείµενες πληροφορίες για το τελευταίο σφάλµα: ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ RC30 1 A11 Πατήστε το πλήκτρο "Ένδειξη". Κωδικός σέρβις = είκτης βλάβης = Η βλάβη επισηµαίνεται µέσω: A01 = EMS, A02 = BC10, A11 = RC30, A12 = WM10, A21 = RC20-ΚΘ1, A22 = RC20-ΚΘ2, A32 = MM10-ΚΘ2 1= τελευταία βλάβη, 2= προτελευταία βλάβη, κτλ. Στρέψτε το περιστροφικό κουµπί, για να εµφανίσετε παλαιότερες βλάβες. Η µονάδα χειρισµού RC30 αποθηκεύει τις τελευταίες τέσσερις βλάβες. Ένδειξη επιπέδου 2 (κωδικός βλάβης) Πατήστε το πλήκτρο "Ένδειξη", για να εµφανίσετε λεπτοµερείς πληροφορίες για την επιλεγµένη βλάβη. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗΚΕ Κωδικός βλάβης σε µορφή απλού κειµένου (για τη βλάβη µε δείκτη "1") Κωδικός βλάβης (αντιστοιχεί στο κείµενο) είκτης βλάβης (από το επίπεδο 1) Ένδειξη επιπέδου 3 (πληροφορία χρόνου) Πατήστε και κρατήστε πατηµένο πλήκτρο "Ένδειξη", για να προβάλλετε τη χρονική στιγµή εµφάνισης της βλάβης µε δείκτη "1". B: 14: E: 12d 04: "B:" = Εµφάνιση της βλάβης (ώρα και ηµεροµηνία) "E:" = Τέλος της βλάβης (διάρκεια σε ηµέρες ("d"), ώρες και λεπτά) Κωδικός βλάβης (από το επίπεδο 2) είκτης βλάβης (από το επίπεδο 1) Ή: Ένδειξη, όταν δεν έχει ρυθµιστεί το ρολόι στην RC30 ή δεν έχει τερµατιστεί ακόµα κάποια βλάβη: B: 520:19 E: **d **:** "B:" = "E:" = Εµφάνιση της βλάβης (ώρες και λεπτά, όταν δεν έχει ρυθµιστεί το ρολόι στην RC) Η βλάβη δεν έχει αποκατασταθεί ακόµα. Αφήστε το πλήκτρο "Ένδειξη" για να φτάσετε στο επίπεδο 2. Πατήστε το πλήκτρο "Επιστροφή" για να φτάσετε στο επίπεδο 1. Στο επίπεδο 1 µπορείτε να µεταβείτε σε µία άλλη βλάβη. Σχ. 3 Ανάγνωση µνήµης βλαβών (παράδειγµα βλάβης εγκατάστασης) 6

7 ιάγνωση βλαβών 2 Επισκόπηση του ιστορικού βλαβών Κατηγορία της βλάβης Βλάβες εγκατάστασης Βλάβη EMS (κλείδωµα ή µπλοκάρισµα) Επίπεδο 1 Επισκόπηση βλαβών Σηµείο βλάβης 1, π. χ. "ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ RC30" Επίπεδο 2 Κωδικός βλάβης Αιτία βλάβης 1, π. χ. "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗΚΕ" Υπερκείµενος κωδικός Λεπτοµερής κωδικός σφάλµατος 2 σφάλµατος 2 Επίπεδο 3 Πληροφορία χρόνου Εµφάνιση και διάρκεια της βλάβης Πίν. 2 Επισκόπηση του ιστορικού βλαβών 1 Ο κωδικός στην τρίτη γραµµή της οθόνης αντιστοιχεί στο κείµενο της ένδειξης. 2 Η περιγραφή του κωδικού βλάβης βρίσκεται στα έγγραφα του λέβητα ή της πλακέτας λειτουργίας που χρησιµοποιείτε. 2.2 Λειτουργία έκτακτης ανάγκης Το αυτόµατο σύστηµα καύσης αλλάζει αυτόµατα σε κατάσταση λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, όταν διακοπεί η επικοινωνία µε το ταµπλό ρύθµισης Logamatic MC10. Στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης το αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe 30 ρυθµίζει τη θερµοκρασία λέβητα στους 60 C, ώστε να διατηρηθεί η ορθή λειτουργία της εγκατάστασης θέρµανσης, µέχρι να αποκατασταθεί ξανά η επικοινωνία. Επαναφορά βλαβών στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης Στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης η επαναφορά βλαβών µπορεί να γίνει µόνο µέσω του πλήκτρου αποκατάστασης στο αυτόµατο σύστηµα καύσης. Η επαναφορά είναι δυνατή µόνο όταν παρουσιαστεί σφάλµα που κλειδώνει. Πατήστε το πλήκτρο αποκατάστασης για επαναφορά του σφάλµατος. 1 Σχ. 4 Επαναφορά βλαβών στο αυτόµατο σύστηµα καύσης Θέση 1: Πλήκτρο αποκατάστασης 7

8 2 ιάγνωση βλαβών 2.3 ιακοπές ασφαλείας που µπλοκάρουν και κλειδώνουν Είδος: SC: FC: Βλάβη: Πιθανή αιτία: Αποκατάσταση: Είδος διακοπής ασφαλείας: V = που κλειδώνει, B = που µπλοκάρει Κωδικός σέρβις (εµφανίζεται στην οθόνη 3 ψηφίων του BC10) Κωδικός βλάβης (εµφανίζεται στην οθόνη 3 ψηφίων του BC10 πατώντας το πλήκτρο "Ένδειξη κατάστασης") Ονοµασία της βλάβης Περιγραφή της αιτίας βλάβης (όσον αφορά το SAFe) Μέτρα για την αντιµετώπιση της βλάβης Είδος SC FC Βλάβη Πιθανά αίτια Αποκατάσταση Πίν. 3 V 9Y 500 εν υπάρχει τάση στο ρελέ ασφαλείας V 9Y 501 Το ρελέ ασφαλείας δεν κάνει επαφή V 9Y 502 εν υπάρχει τάση στο ρελέ καυσίµου 1 V 9Y 503 Το ρελέ καυσίµου 1 δεν κάνει επαφή V 6C 508 Πολύ υψηλό ρεύµα αισθητήρα φλόγας V 6C 509 Είσοδος αισθητήρα φλόγας ελαττωµατική V 6Y 510 Εξωτερικός φωτισµός Προαερισµός B 6U 511 εν υπάρχει φλόγα εντός του χρόνου ασφαλείας B 6L 512 Σβήσιµο φλόγας κατά τη διάρκεια του χρόνου ασφαλείας B 6L 513 Σβήσιµο φλόγας µετά την ανάφλεξη Εσωτερική βλάβη SAFe Εσωτερική βλάβη SAFe Εσωτερική βλάβη SAFe Εσωτερική βλάβη SAFe Εσωτερική βλάβη SAFe Κατά τον έλεγχο του αισθητήρα φλόγας στην είσοδο του SAFe εντοπίστηκε ένα σφάλµα. Κατά τη διάρκεια του προαερισµού εντοπίστηκε σήµα φλόγας. Κατά τη διάρκεια του χρόνου ασφαλείας δεν εντοπίστηκε σήµα φλόγας. Το σήµα φλόγας διακόπηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου ασφαλείας. Το σήµα φλόγας διακόπηκε µετά την ανάφλεξη. ιακοπές ασφαλείας που µπλοκάρουν και κλειδώνουν Πιέστε το πλήκτρο "Reset". Εάν παρουσιαστεί ξανά η βλάβη αντικαταστήστε το SAFe. Πιέστε το πλήκτρο "Reset". Εάν παρουσιαστεί ξανά βλάβη αντικαταστήστε το SAFe. Πιέστε το πλήκτρο "Reset". Εάν παρουσιαστεί ξανά βλάβη αντικαταστήστε το SAFe. Πιέστε το πλήκτρο "Reset". Εάν παρουσιαστεί ξανά βλάβη αντικαταστήστε το SAFe. Πιέστε το πλήκτρο "Reset". Εάν παρουσιαστεί ξανά η βλάβη αντικαταστήστε το SAFe. Ελέγξτε το ρεύµα αισθητήρα φλόγας σε κατάσταση ηρεµίας. Σε περίπτωση που το σήµα είναι µεγαλύτερο από 5 µa, ελέγξτε τη θέση του αισθητήρα φλόγας. Εάν χρειαστεί αντικαταστήστε τον αισθητήρα φλόγας. Αν το σήµα είναι 0, αντικαταστήστε το SAFe. Αυτό το µήνυµα βλάβης δηµιουργείται κατά τον εργοστασιακό έλεγχο, εφόσον ο καυστήρας αποστέλλεται σε θέση βλάβης. Ελέγξτε τη θέση του αισθητήρα φλόγας και αν χρειαστεί διορθώστε την. Εκτελέστε απόπειρα εκκίνησης µε χειροκίνητα συσκοτισµένο αισθητήρα φλόγας. Εάν ξαναπαρουσιαστεί η βλάβη 6Y/510, αντικαταστήστε τον αισθητήρα φλόγας. ιαφορετικά πρέπει µετά την πάροδο του χρόνου ασφαλείας να εµφανιστεί το µήνυµα βλάβης 6U/511 και το SAFe επιχειρεί επανενεργοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση αναζητήστε την αιτία του εξωτερικού φωτισµού στο χώρο καύσης και αποκαταστήστε την. a. Μη στεγανή µαγνητική βαλβίδα (ανάβει η φλόγα στον προαερισµό;). b. Το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης είναι σωστά τοποθετηµένο; Κανένα µέτρο, το SAFe επιχειρεί επανενεργοποίηση. Κανένα µέτρο, το SAFe επιχειρεί επανενεργοποίηση. Κανένα µέτρο, το SAFe επιχειρεί επανενεργοποίηση. 8

9 ιάγνωση βλαβών 2 Είδος SC FC Βλάβη Πιθανά αίτια Αποκατάσταση Πίν. 3 B 6L 514 Σβήσιµο φλόγας κατά τη διάρκεια του χρόνου σταθεροποίησης B 6L 515 Σβήσιµο φλόγας στη λειτουργία 1ης + 2ης βαθµίδας B 6L 516 Σβήσιµο φλόγας Αλλαγή στην 1η βαθµίδα B 6L 517 Σβήσιµο φλόγας στη λειτουργία 1ης βαθµίδας B 6L 518 Σβήσιµο φλόγας Αλλαγή 1ης + 2ης βαθµίδας V 6C 519 Σήµα φλόγας µετά από απενεργοποίηση του καυστήρα Το σήµα φλόγας διακόπηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου σταθεροποίησης. Το σήµα φλόγας διακόπηκε κατά τη διάρκεια λειτουργίας της 2ης βαθµίδας. Το σήµα φλόγας διακόπηκε κατά την αλλαγή στην 1η βαθµίδα. Το σήµα φλόγας διακόπηκε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στην 1η βαθµίδα. Το σήµα φλόγας διακόπηκε κατά την αλλαγή στην 2η βαθµίδα. Μετά την απενεργοποίηση της µαγνητικής βαλβίδας δε διακόπηκε το σήµα φλόγας. V 4A 520 Προσαγωγή STB Η θερµοκρασία προσαγωγής έφτασε στη θερµοκρασία STB. V 4U 521 Η διαφορά θερµοκρασίας στον αισθητήρα προσαγωγής λέβητα είναι πολύ µεγάλη V 4U 522 Αισθητήρας προσαγωγής λέβητα ελαττωµατικός V 4Y 523 Αισθητήρας προσαγωγής λέβητα ελαττωµατικός (κοπή καλωδίου) V 4U 524 Αισθητήρας προσαγωγής λέβητα ελαττωµατικός (βραχυκύκλωµα) Τα δύο στοιχεία στον αισθητήρα προσαγωγής λέβητα δείχνουν πολύ µεγάλη διαφορά θερµοκρασίας. Στη λειτουργία ελέγχου του αισθητήρα προσαγωγής λέβητα εντοπίστηκε µία βλάβη. Στον αισθητήρα προσαγωγής λέβητα µετρήθηκε µια πολύ χαµηλή θερµοκρασία (< -5 C). Στον αισθητήρα προσαγωγής λέβητα µετρήθηκε µια πολύ υψηλή θερµοκρασία (> +130 C). V 1F 525 Καυσαέρια STB Η θερµοκρασία καυσαερίων έφτασε στη θερµοκρασία STB. V 1C 526 Η διαφορά θερµοκρασίας στον αισθητήρα θερµοκρασίας καυσαερίων είναι πολύ µεγάλη V 1L 527 Αισθητήρας θερµοκρασίας καυσαερίων ελαττωµατικός Τα δύο στοιχεία στον αισθητήρα θερµοκρασίας καυσαερίων δείχνουν πολύ µεγάλη διαφορά θερµοκρασίας. Στη µέθοδο ελέγχου του αισθητήρα θερµοκρασίας καυσαερίων εντοπίστηκε µία βλάβη. ιακοπές ασφαλείας που µπλοκάρουν και κλειδώνουν Κανένα µέτρο, το SAFe επιχειρεί επανενεργοποίηση. Κανένα µέτρο, το SAFe επιχειρεί επανενεργοποίηση. Κανένα µέτρο, το SAFe επιχειρεί επανενεργοποίηση. Κανένα µέτρο, το SAFe επιχειρεί επανενεργοποίηση. Κανένα µέτρο, το SAFe επιχειρεί επανενεργοποίηση. Αντικαταστήστε τη µαγνητική βαλβίδα της αντλίας πετρελαίου. Η βλάβη µπορεί να παρουσιαστεί µόνο σε περίπτωση ακατάλληλου υδραυλικού συστήµατος. Ελέγξτε το υδραυλικό σύστηµα: Ελέγξτε τη λειτουργία της βαλβίδας αντεπιστροφής στο κύκλωµα θέρµανσης, και εάν χρειαστεί µετασκευάστε την. Ελέγξτε εάν οι πέδες βαρύτητας βρίσκονται σε θέση εργασίας. Ελέγξτε εάν η προσαγωγή και η επιστροφή είναι σωστά συνδεδεµένες. Ελέγξτε τη λειτουργία της βαλβίδας αντεπιστροφής στο κύκλωµα θέρµανσης, και εάν χρειαστεί µετασκευάστε την. Ελέγξτε εάν οι πέδες βαρύτητας βρίσκονται σε θέση εργασίας. Ελέγξτε τη σύνδεση στον αισθητήρα προσαγωγής λέβητα και στο SAFe για ακαθαρσίες. Εάν χρειαστεί καθαρίστε και αντικαταστήστε τον αγωγό Αντικαταστήστε τον αισθητήρα προσαγωγής λέβητα. Αντικαταστήστε το SAFe. Αντικαταστήστε τον αισθητήρα προσαγωγής λέβητα. Αντικαταστήστε το SAFe. Ελέγξτε τον αγωγό αισθητήρα και τη σύνδεση και εάν χρειαστεί αντικαταστήστε τα. Αντικαταστήστε τον αισθητήρα προσαγωγής λέβητα. Αντικαταστήστε το SAFe. Ελέγξτε τον αγωγό αισθητήρα και τη σύνδεση και εάν χρειαστεί αντικαταστήστε τα. Αντικαταστήστε τον αισθητήρα προσαγωγής λέβητα. Αντικαταστήστε το SAFe. Καθαρίστε το λέβητα, ελέγξτε τη θέση του αισθητήρα θερµοκρασίας καυσαερίων. Ελέγξτε τη σύνδεση στο SAFe για ακαθαρσίες. Εάν χρειαστεί καθαρίστε την. Αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερµοκρασίας καυσαερίων. Αντικαταστήστε το SAFe. Αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερµοκρασίας καυσαερίων. Αντικαταστήστε το SAFe. 9

10 2 ιάγνωση βλαβών Είδος SC FC Βλάβη Πιθανά αίτια Αποκατάσταση V 1P 528 Αισθητήρας θερµοκρασίας καυσαερίων ελαττωµατικός (κοπή καλωδίου) V 1L 529 Αισθητήρας θερµοκρασίας καυσαερίων ελαττωµατικός (βραχυκύκλωµα) B 1H 530 Θερµοκρασία καυσαερίων πολύ υψηλή Στον αισθητήρα θερµοκρασίας καυσαερίων µετρήθηκε µια πολύ χαµηλή θερµοκρασία (< 5 C). Στον αισθητήρα θερµοκρασίας καυσαερίων µετρήθηκε µια πολύ υψηλή θερµοκρασία (> 150 C). Ο καυστήρας απενεργοποιήθηκε λόγω πολύ υψηλής θερµοκρασίας καυσαερίων. Ο λέβητας είναι βρώµικος. Ελέγξτε τη σύνδεση στο SAFe. Αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερµοκρασίας καυσαερίων. Αντικαταστήστε το SAFe. Ελέγξτε τη σύνδεση στο SAFe. Αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερµοκρασίας καυσαερίων. Αντικαταστήστε το SAFe. Η θερµοκρασία του αισθητήρα καυσαερίων είναι πολύ υψηλή. Μετά την ψύξη το SAFe επιχειρεί επανενεργοποίηση. ιενεργήστε καθαρισµό λέβητα. Ελέγξτε τη θέση και την κατάσταση των ελασµάτων επένδυσης. V 2A 531 Έλλειψη νερού Σε επίτοιχους λέβητες η πίεση του νερού είναι κάτω από 1 bar. Σε λέβητες δαπέδου η θερµοκρασία προσαγωγής λέβητα αυξάνεται πολύ γρήγορα. Ελέγξτε την πίεση εγκατάστασης, και εάν χρειαστεί συµπληρώστε νερό. Αν χρειάζεται, αποκαταστήστε τη διαρροή. Πίν. 3 B 3H 535 Θερµοκρασία αέρα πολύ υψηλή V 3U 536 Εσφαλµένη τοποθέτηση αισθητήρα θερµοκρασίας αέρα/θερµοκρασίας καυσαερίων V 3C 537 Καµία επιβεβαίωση αριθµού στροφών V 3C 538 Φυσητήρας καυστήρα πολύ αργός V 3C 540 Φυσητήρας καυστήρα πολύ γρήγορος B 5L 542 Επικοινωνία µε SAFe µη ολοκληρωµένη B 5L 543 εν υπάρχει επικοινωνία µε το SAFe Ο καυστήρας απενεργοποιήθηκε λόγω πολύ υψηλής θερµοκρασίας αέρα καύσης. Ο λέβητας µπορεί να είναι βρώµικος. Η θερµοκρασία αέρα είναι υψηλότερη από τη θερµοκρασία καυσαερίων. Στο SAFe δεν πραγµατοποιείται επιβεβαίωση αριθµού στροφών από το φυσητήρα καυστήρα. Ο αριθµός στροφών φυσητήρα είναι πολύ µικρότερος από τον προδιαγεγραµµένο του SAFe. Ο αριθµός στροφών φυσητήρα είναι πολύ µεγαλύτερος από τον προδιαγεγραµµένο του SAFe. Εσφαλµένη επικοινωνία µεταξύ MC 10 και SAFe. εν υπάρχει επικοινωνία µεταξύ MC10 και SAFe. Το SAFe βρίσκεται σε λειτουργία έκτακτης ανάγκης. ιακοπές ασφαλείας που µπλοκάρουν και κλειδώνουν Το SAFe επιχειρεί επανεκκίνηση µόλις µειωθεί η θερµοκρασία αέρα. Ελέγξτε το λέβητα για ακαθαρσίες και εάν χρειάζεται καθαρίστε τον. Ελέγξτε τη θέση του αισθητήρα θερµοκρασίας αέρα/θερµοκρασίας καυσαερίων και αν χρειαστεί διορθώστε την. Ελέγξτε τους ηλεκτρικούς αγωγούς του φυσητήρα καυστήρα συµπεριλαµβανοµένων των συνδέσεων. Ελέγξτε το φυσητήρα µε το τεστ ρελέ (RC30). Αντικαταστήστε το φυσητήρα καυστήρα. Αντικαταστήστε το SAFe. Ελέγξτε την πτερωτή για ακαθαρσίες και δυσκολία κίνησης. Εάν χρειαστεί καθαρίστε την ή αντικαταστήστε το φυσητήρα καυστήρα. Ελέγξτε στη ρύθµιση καυστήρα εάν η πίεση του φυσητήρα είναι ρυθµισµένη πολύ ψηλά. Εάν χρειάζεται διορθώστε την. Αντικαταστήστε το φυσητήρα καυστήρα. Αντικαταστήστε το φυσητήρα καυστήρα. Ελέγξτε την προέκταση καλωδίου. Ελέγξτε τους ηλεκτρικούς αγωγούς και τις συνδέσεις µεταξύ SAFe και MC10, και εάν χρειάζεται αντικαταστήστε τους. Αντικαταστήστε το SAFe. Ελέγξτε τους ηλεκτρικούς αγωγούς και τις συνδέσεις µεταξύ SAFe και MC10, και εάν χρειάζεται αντικαταστήστε τα. Αντικαταστήστε το MC10. Αντικαταστήστε το SAFe. 10

11 ιάγνωση βλαβών 2 Είδος SC FC Βλάβη Πιθανά αίτια Αποκατάσταση V 6L 548 Πάρα πολλές επαναλήψεις B 7P 549 Η αλυσίδα ασφαλείας άνοιξε Κατά τη διάρκεια µιας απαίτησης θέρµανσης η φλόγα έσβησε 6 φορές. - Εσφαλµένα εξαρτήµατα καυστήρα. - Εσφαλµένη διάταξη τροφοδοσίας πετρελαίου. - Εσφαλµένη ρύθµιση καυστήρα. Αυτό το σφάλµα δηµιουργείται από το MC10, όταν δεν µετράται καµία τάση δικτύου στο SAFe. Αυτό το σφάλµα δηµιουργείται από το MC10, όταν ενεργοποιηθεί µια συσκευή της αλυσίδας ασφαλείας ή όταν στο λέβητα µε διάταξη ελέγχου ελάχιστης πίεσης παρουσιαστεί έλλειψη νερού (π. χ G135). ιαβάστε τη µνήµη βλαβών των σφαλµάτων που µπλοκάρουν, για να εντοπίσετε σε ποια φάση λειτουργίας σβήνει η φλόγα. Πατήστε το πλήκτρο "Reset" στο MC10 και ελέγξτε εάν προκύπτει µήνυµα σφάλµατος ή σέρβις H4, H5 ή H6. Όταν υπάρχει αποκλειστικά 6U/511 και/ή µήνυµα σφάλµατος H5: Ελέγξτε την τροφοδοσία πετρελαίου. Ελέγξτε το ρεύµα του αισθητήρα φλόγας µε τον RC30. Ελέγξτε την έναυση µε το τεστ ρελέ (RC30). Αντικαταστήστε το µπεκ πετρελαίου. Αντικαταστήστε τη βαλβίδα αποµόνωσης του προθερµαντήρα πετρελαίου. Ελέγξτε το σύστηµα µίξης και εάν χρειάζεται καθαρίστε το. Ελέγξτε την εγκατάσταση του καυστήρα και ενδεχοµένως ρυθµίστε την. Όταν παρουσιάζονται άλλα σφάλµατα που µπλοκάρουν (χαµηλή φλόγα) και/ή µήνυµα σέρβις H6 ή H 4: Ελέγξτε τη ρύθµιση καυστήρα και εάν χρειαστεί διορθώστε την. Ελέγξτε την εγκατάσταση παροχής πετρελαίου, ιδιαίτερα σχετικά µε τη στεγανότητα. Έλεγχος αντιστοιχίας βυσµάτων 1η/2η µαγνητική βαλβίδα (Σφάλµα 6L/516) Ελέγξτε το ρεύµα αισθητήρα φλόγας όταν είναι σε λειτουργία. Εάν σήµα < 50 µa, ελέγξτε το γωνιακό συγκρατητήρα (στο G135) και εάν χρειάζεται καθαρίστε τον, ενδεχοµένως αντικαταστήστε τον αισθητήρα φλόγας. Ελέγξτε την πίεση εγκατάστασης, και εάν χρειαστεί συµπληρώστε νερό (στο G135). Ελέγξτε τη σύνδεση στο MC10. Ελέγξτε τις συνδεδεµένες συσκευές ασφαλείας. B 7A 550 Χαµηλή τάση Η τάση δικτύου είναι πολύ χαµηλή. Το SAFe τίθεται σε λειτουργία, µόλις η τάση δικτύου αυξηθεί επαρκώς. Εάν χρειάζεται ελέγξτε την τροφοδοσία δικτύου. B 7A 551 ιακοπή τάσης Παρουσιάστηκε µια µικρή διακοπή στην τάση δικτύου. V 5P 552 Πολλές αντιπαρασιτικές λειτουργίες µέσω της διεπαφής V 6L 553 Επανειληµµένο σβήσιµο φλόγας Συχνή ενεργοποίηση του πλήκτρου "Reset" στον BC10. Σβήσιµο φλόγας 15 συνεχόµενες φορές. Κανένα µέτρο. Το SAFe τίθεται σε λειτουργία, µόλις η τάση δικτύου είναι επαρκής. Ελέγξτε εάν έχει σφηνώσει το πλήκτρο "Reset" στο BC10 και αν χρειαστεί ξεσφηνώστε το. Η αντιπαρασιτική λειτουργία είναι δυνατή µόνο µέσω του πλήκτρου αποκατάστασης στο SAFe. Πατήστε το πλήκτρο αποκατάστασης στο SAFe και αποκαταστήστε την αιτία που σβήνει η φλόγα (βλέπε Σφάλµατα 6L/548). Η αντιπαρασιτική λειτουργία είναι δυνατή µόνο µέσω του πλήκτρου αποκατάστασης στο SAFe. V EE XXX 1 Εσωτερική βλάβη Εσωτερική βλάβη SAFe. Πατήστε το πλήκτρο αποκατάστασης στο SAFe για να αποκαταστήσετε τη βλάβη. Εάν συνεχίσει να παρουσιάζεται συχνά εσωτερική βλάβη, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε ένα κέντρο σέρβις της Buderus. 1 ώστε κωδικό βλάβης. Πίν. 3 ιακοπές ασφαλείας που µπλοκάρουν και κλειδώνουν 11

12 2 ιάγνωση βλαβών 2.4 Βλάβες εγκατάστασης Σε αυτόν τον πίνακα βλαβών αναγράφονται πιθανές βλάβες εγκατάστασης, δηλ. βλάβες στα τµήµατα του συστήµατος διαχείρισης ενέργειας (EMS). Σε περίπτωση τέτοιων σφαλµάτων, η εγκατάσταση θέρµανσης παραµένει όσο είναι δυνατόν σε λειτουργία, δηλ. µπορεί ακόµη να παράγει θερµότητα (η λειτουργία της όµως είναι ασύµφορη). Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Άλλες βλάβες περιγράφονται στα εγχειρίδια που συνοδεύουν τις πλακέτες λειτουργίας. SC: FC: Κωδικός σέρβις Κωδικός βλάβης, εµφανίζεται µε πάτηµα του πλήκτρου "Ένδειξη" ΚΘ1/2: Κύκλωµα θέρµανσης 1 ή 2 SC FC Βλάβη A Εξωτερικός αισθητήρας A Αισθητήρας ζεστού νερού A Αισθητήρας ζεστού νερού 2 A Το ζεστό νερό παραµένει κρύο A Θερµική απολύµανση Πίν. 4 Βλάβες εγκατάστασης Επίδραση στη συµπεριφορά ρύθµισης Λαµβάνεται η ελάχιστη εξωτερική θερµοκρασία. εν παράγεται πλέον ζεστό νερό. Γίνεται συνεχής προσπάθεια να φτάσει το µπόιλερ στη ρυθµισµένη ονοµαστική τιµή ζεστού νερού. Η προτεραιότητα ζεστού νερού απενεργοποιείται µετά την εµφάνιση του µηνύµατος σφάλµατος. Η θερµική απολύµανση διακόπηκε. Πιθανά αίτια Εσφαλµένη σύνδεση ή τοποθέτηση ιακοπή ή βραχυκύκλωµα στον αγωγό του Ο αισθητήρας παρουσιάζει βλάβη. Εσφαλµένη σύνδεση ή τοποθέτηση ιακοπή ή βραχυκύκλωµα στον αγωγό του Ο αισθητήρας παρουσιάζει βλάβη. Συνεχής λήψη ή διαρροή. Εσφαλµένη σύνδεση ή τοποθέτηση ιακοπή ή βραχυκύκλωµα στον αγωγό του Ο αισθητήρας παρουσιάζει βλάβη. Ο κυκλοφορητής πλήρωσης είναι συνδεδεµένος λάθος ή παρουσιάζει βλάβη. Ποσότητα λήψης εντός του χρόνου απολύµανσης πολύ υψηλή. Απόδοση λέβητα πολύ χαµηλή για ταυτόχρονη λήψη θερµότητας άλλων καταναλωτών (π. χ. 2ο κύκλωµα θέρµανσης). Εσφαλµένη σύνδεση ή τοποθέτηση ιακοπή ή βραχυκύκλωµα στον αγωγό του Ο αισθητήρας παρουσιάζει βλάβη. Ο κυκλοφορητής πλήρωσης παρουσιάζει βλάβη. Αποκατάσταση Ελέγξτε τη σύνδεση και τον αγωγό του Ελέγξτε την τοποθέτηση του Συγκρίνετε την τιµή αντίστασης µε τη χαρακτηριστική καµπύλη Ελέγξτε τη σύνδεση και τον αγωγό του Ελέγξτε την τοποθέτηση του αισθητήρα στο µπόιλερ. Συγκρίνετε την τιµή αντίστασης µε τη χαρακτηριστική καµπύλη Αν χρειάζεται, αποκαταστήστε τη διαρροή. Ελέγξτε τη σύνδεση και τον αγωγό του Ελέγξτε την τοποθέτηση του αισθητήρα στο µπόιλερ. Συγκρίνετε την τιµή αντίστασης µε τη χαρακτηριστική καµπύλη Ελέγξτε τη λειτουργία του κυκλοφορητή πλήρωσης π. χ. µε τεστ ρελέ. Κάντε την κατάλληλη χρονική επιλογή για τη θερµική απολύµανση, έτσι ώστε το χρονικό αυτό διάστηµα να µην υπάρχει πρόσθετη ζήτηση θερµότητας. Ελέγξτε τη σύνδεση και τον αγωγό του Ελέγξτε την τοποθέτηση του αισθητήρα στο µπόιλερ. Συγκρίνετε την τιµή αντίστασης µε τη χαρακτηριστική καµπύλη Ελέγξτε τη λειτουργία του κυκλοφορητή πλήρωσης π. χ. µε τεστ ρελέ. 12

13 ιάγνωση βλαβών 2 SC FC Βλάβη A εν υπάρχει επικοινωνία µε το EMS A Αισθητήρας πίεσης νερού A εν υπάρχει επικοινωνία µε τον BC10 Ο λέβητας δεν λαµβάνει εντολές για θέρµανση, η εγκατάσταση δεν θερµαίνεται πλέον. Οι ρυθµίσεις του BC10 δε λαµβάνονται πλέον από τις συσκευές RCxx. Το σύστηµα διαύλου συστήµατος διαχείρισης ενέργειας (EMS) είναι υπερφορτωµένο. UBA3/MC10 παρουσιάζει βλάβη Ψηφιακός αισθητήρας νερού παρουσιάζει βλάβη. Πρόβληµα επικοινωνίας µε τον BC10 ή βλάβη στον BC10. A Εσωτερική βλάβη Εσωτερική βλάβη χρόνου λειτουργίας στον RC30. A Η ώρα δεν έχει ρυθµιστεί A Η ηµεροµηνία δεν έχει ρυθµιστεί Περιορισµένη λειτουργία: - όλων των προγραµµάτων θέρµανσης - Ιστορικό βλαβών Περιορισµένη λειτουργία: - όλων των προγραµµάτων θέρµανσης - Λειτουργία διακοπών/αργίας - Ιστορικό βλαβών Η εντολή εισαγωγής ώρας λείπει, π. χ. εξαιτίας παρατεταµένης διακοπής ρεύµατος. Η εντολή εισαγωγής ηµεροµηνίας λείπει, π. χ. εξαιτίας παρατεταµένης διακοπής ρεύµατος. A Εσωτερική βλάβη Εσωτερική βλάβη (βλάβη EEPROM). A11 A11 A11 A11 A11 A11 A21 A RC30-ΚΘ1 RC30-ΚΘ2 Τηλεχειριστήριο RC30-ΚΘ1 RC30-ΚΘ2 Τηλεχειριστήριο RC30-ΚΘ1 RC30-ΚΘ2 RC20-ΚΘ1 RC20-ΚΘ2 Αισθητήρας θερµοκρασίας A Αισθητήρας πίεσης νερού ελαττωµατικός A RC20 χωρίς κύκλωµα θέρµανσης A Αισθητήρας υδραυλικής γέφυρας A Η WM10 δεν υπάρχει ή δεν υπάρχει επικοινωνία Πίν. 4 Βλάβες εγκατάστασης Επίδραση στη συµπεριφορά ρύθµισης Η πραγµατική θερµοκρασία χώρου λείπει, εκτός λειτουργίας είναι: - Επίδραση χώρου - Βελτίωση των σηµείων ενεργοποίησης Το EMS λειτουργεί µε τις τιµές που ρυθµίστηκαν τελευταία από το τηλεχειριστήριο. Ενδεχοµένως να προκύψει ανεπαρκής τροφοδότηση των ακολουθούµενων κυκλωµάτων θέρµανσης, αφού δεν τροφοδοτούνται µε την απαιτούµενη ποσότητα θέρµανσης. Ο κυκλοφορητής κυκλώµατος θέρµανσης 1 βρίσκεται διαρκώς σε λειτουργία. Πιθανά αίτια εν έχει προσαρµοστεί κάποιο τηλεχειριστήριο, παρόλο που έχει ενεργοποιηθεί η ρύθµιση θερµοκρασίας χώρου. εν έχει προσαρµοστεί κάποιο τηλεχειριστήριο, παρόλο που έχει ενεργοποιηθεί η αντιψυκτική προστασία " ΩΜΑΤΙ". Ο ενσωµατωµένος ή εξωτερικά συνδεδεµένος αισθητήρας θερµοκρασίας του τηλεχειρισµού (µονάδα χειρισµού) του κυκλώµατος θέρµανσης 1 ή 2 παρουσιάζει βλάβη. Εάν η εγκατάσταση θέρµανσης διαθέτει αισθητήρα πίεσης νερού και δεν γίνεται µέτρηση πίεσης νερού, εµφανίζεται αυτό το µήνυµα βλάβης. Ο RC20 προσαρµόστηκε στο κύκλωµα θέρµανσης. Το κύκλωµα θέρµανσης και το τηλεχειριστήριο RC20 ωστόσο δεν είναι εγκατεστηµένα. Η ένδειξη βλάβης εµφανίζεται µόνο στον RC20. Εσφαλµένη σύνδεση ή τοποθέτηση ιακοπή ή βραχυκύκλωµα στον αγωγό του Ο αισθητήρας παρουσιάζει βλάβη. Η WM10 ή η γραµµή διαύλου είναι συνδεδεµένη λάθος ή παρουσιάζει βλάβη. Η WM10 δεν αναγνωρίζεται από την RC30. Αποκατάσταση Επαναφορά µε Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της εγκατάστασης θέρµανσης. Ενδεχοµένως ειδοποιήστε τεχνικό. Αντικαταστήστε τον αισθητήρα πίεσης νερού. Ελέγξτε τη σύνδεση του BC10. Εάν χρειάζεται αντικαταστήστε τον BC10. Εισάγετε την τρέχουσα ώρα. Εισάγετε την τρέχουσα ηµεροµηνία. Ελέγξτε την παράµετρο "ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗ" ή "ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜ". Ελέγξτε την παράµετρο "ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗ" ή "ΠΡΟΣΤΑ ΠΑΓΕΤ". Ελέγξτε τον εξωτερικά συνδεδεµένο αισθητήρα θερµοκρασίας. Αντικαταστήστε το τηλεχειριστήριο. Ελέγξτε τη σύνδεση και τον αγωγό του Ελέγξτε την τοποθέτηση του Συγκρίνετε την τιµή αντίστασης µε τη χαρακτηριστική καµπύλη Ελέγξτε τις συνδέσεις στην WM10 και στη γραµµή διαύλου. Αντικαταστήστε την WM10. 13

14 2 ιάγνωση βλαβών SC FC Βλάβη A Σύγκρουση διεύθυνσης A21 A RC20-ΚΘ1 RC20-ΚΘ2 Επικοινωνία A Η MM10 δεν υπάρχει ή δεν υπάρχει επικοινωνία A Αισθητήρας προσαγωγής κυκλώµατος θέρµανσης A Ρύθµιση ηλιακού εσφαλµένη A Αισθητήρας συλλέκτη ελαττωµατικός A Mπόιλερ και αισθητήρας συλλέκτη ελαττωµατικά A Η SM10 δεν υπάρχει ή δεν υπάρχει επικοινωνία AD1 817 Αισθητήρας θερµοκρασίας αέρα ελαττωµατικός Πίν. 4 Βλάβες εγκατάστασης Επίδραση στη συµπεριφορά ρύθµισης Οι RC30 και RC20 ενεργοποιούν και οι δύο το κύκλωµα θέρµανσης 1 και το ζεστό νερό. Ανάλογα µε τα προγράµµατα θέρµανσης που έχετε ρυθµίσει και τις επιθυµητές θερµοκρασίες χώρου, είναι δυνατόν να µη λειτουργεί πια σωστά η εγκατάσταση θέρµανσης. Η παραγωγή ζεστού νερού δε λειτουργεί σωστά. Η πραγµατική θερµοκρασία χώρου λείπει, εκτός λειτουργίας είναι: - Επίδραση χώρου - Βελτίωση των σηµείων ενεργοποίησης Το κύκλωµα θέρµανσης 2 δεν µπορεί να λειτουργήσει σωστά. Η MM10 και η τρίοδη βάνα (βάνα ανάµιξης) λειτουργούν αυτόνοµα στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης. Ο κυκλοφορητής κυκλώµατος θέρµανσης 2 βρίσκεται διαρκώς σε λειτουργία. Τα στοιχεία οθόνης στην RC30 δεν είναι έγκυρα. Ο κυκλοφορητής θέρµανσης 2 εξακολουθεί να λειτουργεί σύµφωνα µε την προκαθορισµένη τιµή. Η τρίοδη βάνα αποσυνδέεται από την ηλεκτρική παροχή και παραµένει στην τελευταία κατάσταση λειτουργίας (η ρύθµισή της µπορεί να αλλάξει χειροκίνητα). Το όριο ενεργοποίησης είναι µικρότερο από το όριο απενεργοποίησης Το ηλιακό σύστηµα δεν τίθεται σε λειτουργία. Το ηλιακό σύστηµα δεν τίθεται σε λειτουργία. εν υπάρχουν µειώσεις ηλιακού κατά την επαναπλήρωση ζεστού νερού. Εάν η SM10 είναι εντάξει η λειτουργία ηλιακού φορτίζει αυτόνοµα Ο αριθµός στροφών φυσητήρα δεν µπορεί να προσαρµοστεί πλέον βέλτιστα Πιθανά αίτια Οι RC20 και RC30 έχουν και οι δύο δηλωθεί ως Master. Ο RC20 έχει λάθος διεύθυνση, η καλωδίωση δεν είναι σωστή ή παρουσιάζει βλάβη. Οι διευθύνσεις κυκλώµατος θέρµανσης στην MM10 και στην RC30 δεν συµφωνούν µεταξύ τους. Η MM10 ή η γραµµή διαύλου είναι συνδεδεµένη λάθος ή παρουσιάζει βλάβη. Η MM10 δεν αναγνωρίζεται από την RC30. Εσφαλµένη σύνδεση ή τοποθέτηση ιακοπή ή βραχυκύκλωµα στον αγωγό του Ο αισθητήρας παρουσιάζει βλάβη. Εσφαλµένη ρύθµιση για την πλακέτα ηλιακού Ο αισθητήρας συνδέθηκε εσφαλµένα. ιακοπή ή βραχυκύκλωµα στον αγωγό του Ο αισθητήρας παρουσιάζει βλάβη. Ο αισθητήρας συνδέθηκε εσφαλµένα. ιακοπή ή βραχυκύκλωµα στον αγωγό του Ο αισθητήρας παρουσιάζει βλάβη. Η SM10 ή η γραµµή διαύλου είναι συνδεδεµένη λάθος ή παρουσιάζει βλάβη. εν είναι δυνατόν να υπάρξει επικοινωνία µε την SM10. Όταν στον αισθητήρα θερµοκρασίας αέρα µετρηθεί µια πολύ χαµηλή θερµοκρασία (< -30 C) ή µια πολύ υψηλή θερµοκρασία (> +100 C), εµφανίζεται αυτό το µήνυµα βλάβης. Αποκατάσταση Αλλάξτε την παράµετρο P1 στον RC20 ή αφαιρέστε την RC30 από το δίαυλο του EMS. Ελέγξτε τη διεύθυνση στον RC20. Ελέγξτε τη λειτουργία και τη σύνδεση του τηλεχειριστηρίου. Αντικαταστήστε το τηλεχειριστήριο. Ελέγξτε τον περιστροφικό διακόπτη κωδικοποίησης στην MM10. Ελέγξτε τις συνδέσεις στην MM10 και στη γραµµή διαύλου. Αντικαταστήστε την MM10. Ελέγξτε τη σύνδεση και τον αγωγό του Ελέγξτε την τοποθέτηση του Συγκρίνετε την τιµή αντίστασης µε τη χαρακτηριστική καµπύλη Ελέγξτε την πλακέτα ηλιακού. Ελέγξτε τη σύνδεση και τον αγωγό του Ελέγξτε την τοποθέτηση του Συγκρίνετε την τιµή αντίστασης µε τη χαρακτηριστική καµπύλη Ελέγξτε τη σύνδεση και τον αγωγό του Ελέγξτε την τοποθέτηση του Συγκρίνετε την τιµή αντίστασης µε τη χαρακτηριστική καµπύλη Ελέγξτε τον αισθητήρα θερµοκρασίας αέρα συµπεριλαµβανόµενης και της σύνδεσης στο SAFe και εάν χρειάζεται αντικαταστήστε τον. 14

15 ιάγνωση βλαβών 2 SC FC Βλάβη AD1 818 Ο λέβητας παραµένει κρύος AD1 819 Προθερµαντήρας πετρελαίου ιαρκές σήµα AD1 820 Πετρέλαιο πολύ κρύο Hxx Πίν. 4 Μήνυµα σέρβις, κανένα σφάλµα εγκατάστασης Βλάβες εγκατάστασης Επίδραση στη συµπεριφορά ρύθµισης Η εγκατάσταση θέρµανσης υποτροφοδοτείται. Ο καυστήρας επιχειρεί να εκκινήσει. Ο καυστήρας επιχειρεί να εκκινήσει. Η εγκατάσταση θέρµανσης παραµένει σε λειτουργία όσο είναι δυνατόν. Πιθανά αίτια Όταν η θερµοκρασία στο λέβητα κάποια συγκεκριµένη χρονική στιγµή είναι κάτω από τη θερµοκρασία προστασίας υγροποίησης (47 C), παρόλο που ο καυστήρας βρίσκεται σε λειτουργία, εµφανίζεται αυτό το µήνυµα βλάβης. Από τον προθερµαντήρα πετρελαίου λαµβάνεται σήµα ενεργοποίησης, παρόλο που είναι απενεργοποιηµένος. Ο προθερµαντήρας πετρελαίου δεν στέλνει εντός 6 λεπτών σήµα ότι το πετρέλαιο έχει φτάσει σε θερµοκρασία λειτουργίας. Π. χ. έχει λήξει η προθεσµία για συντήρηση. Αποκατάσταση Ελέγξτε το σχεδιασµό της εγκατάστασης και την παραµετροποίηση της αντλίας στον RC30 και εάν χρειάζεται διορθώστε τα. Ελέγξτε τη λειτουργία της βαλβίδας αντεπιστροφής, και εάν χρειαστεί µετασκευάστε την. Ελέγξτε εάν οι πέδες βαρύτητας βρίσκονται σε θέση εργασίας. Ελέγξτε την αντιστοίχιση βυσµάτων στο SAFe και στον προθερµαντήρα πετρελαίου και εάν χρειάζεται διορθώστε την. Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση του προθερµαντήρα πετρελαίου, σε περίπτωση που είναι εντάξει αντικαταστήστε τον προθερµαντήρα πετρελαίου. Απαιτείται συντήρηση, βλ. οδηγίες χρήσης του λέβητα. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σε σφάλµατα εγκατάστασης δεν απαιτείται επαναφορά (Reset). Αν δε µπορείτε να αντιµετωπίσετε το σφάλµα εγκατάστασης, παρακαλούµε απευθυνθείτε στον τεχνικό σας ή στο πλησιέστερο κατάστηµα της Buderus. 15

16 2 ιάγνωση βλαβών 2.5 Μηνύµατα σέρβις (µηνύµατα συντήρησης) SC: Συντήρηση: Πιθανή αιτία: Αποκατάσταση: Κωδικός όθόνης (εµφανίζεται στον BC10/RC30) Ονοµασία του µηνύµατος σέρβις Περιγραφή του µηνύµατος σέρβις Μέτρα αποκατάστασης SC Συντήρηση Πιθανή αιτία Αποκατάσταση H 1 Θερµοκρασία καυσαερίων υψηλή H 2 Φυσητήρας καυστήρα πολύ αργός Μόλις η θερµοκρασία καυσαερίων υπερβεί ένα συγκεκριµένο όριο (110 C), ο καυστήρας αλλάζει στην 1η βαθµίδα και εµφανίζεται αυτό το µήνυµα σέρβις. Το µήνυµα σβήνει όταν δοθεί η εντολή "Επαναφορά µηνύµατος σέρβις". Για τον επιδιωκόµενο αριθµό στροφών το SAFe πρέπει να παράγει ένα ασυνήθιστα υψηλό σήµα PWM. H 3 Λήξη ωρών λειτουργίας Ο αριθµός ωρών έχει ξεπεράσει αυτόν που ρυθµίστηκε στον RC30 µέχρι την επόµενη συντήρηση. H 4 H 5 Πίν. 5 Χαµηλό ρεύµα αισθητήρα φλόγας Μεγάλη καθυστέρηση ανάφλεξης Μηνύµατα σέρβις Το σήµα φλόγας βρίσκεται λίγο πριν το όριο απενεργοποίησης του SAFe. - Ο αισθητήρας φλόγας ή ο γωνιακός συγκρατητήρας (στο G135) είναι βρώµικος. - Ο προσανατολισµός του συστήµατος µίξης στον οπτικό σωλήνα δεν είναι σωστός. - Η ηλεκτρική σύνδεση του αισθητήρα φλόγας/safe είναι εσφαλµένη. - Αισθητήρας φλόγας ή SAFe ελαττωµατικά. Κατά την τελευταία εκκίνηση του καυστήρα ο σχηµατισµός φλόγας πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη καθυστέρηση: - Εσφαλµένη τροφοδοσία πετρελαίου. - Εσφαλµένο σύστηµα ανάφλεξης. - Εσφαλµένη ρύθµιση καυστήρα. - Εσφαλµένα εξαρτήµατα καυστήρα. Καθαρίστε το λέβητα λέβητα. Ελέγξτε τη θέση, τον εξοπλισµό και την κατάσταση των ελασµάτων επένδυσης και αν χρειαστεί διορθώστε τα. Ελέγξτε το φυσητήρα καυστήρα ως προς την καθαριότητα, αν χρειαστεί καθαρίστε τον ή αντικαταστήστε τον. ιενεργήστε συντήρηση. Ελέγξτε τον αισθητήρα φλόγας και το γωνιακό συγκρατητήρα (καθρέφτης) ως προς την καθαριότητά τους, αν χρειαστεί καθαρίστε τους. Ελέγξτε τον προσανατολισµό του συστήµατος µίξης στον οπτικό σωλήνα και εάν χρειάζεται διορθώστε τον. Ελέγξτε την καθαριότητα του συστήµατος µίξης και εάν χρειάζεται καθαρίστε το. Ελέγξτε τη σύνδεση του αισθητήρα φλόγας στο SAFe. Ελέγξτε τη ρύθµιση καυστήρα και εάν χρειάζεται διορθώστε την. Ελέγξτε το σήµα του αισθητήρα φλόγας στην 1η και 2η βαθµίδα µε τη βοήθεια του RC30. Εάν δεν είναι εντάξει αντικαταστήστε τον αισθητήρα φλόγας. Ελέγξτε την τροφοδοσία πετρελαίου. Ελέγξτε την ανάφλεξη µέσω του τεστ ρελέ (RC30), ελέγξτε το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης ως προς την καθαριότητα και τη φθορά (διάκενο µεταξύ ακίδων), και εάν χρειάζεται αντικαταστήστε το. Αντικαταστήστε τα µπεκ πετρελαίου. Αντικαταστήστε τη βαλβίδα αποµόνωσης του προθερµαντήρα πετρελαίου. Ελέγξτε το σύστηµα µίξης και εάν χρειάζεται καθαρίστε το. Ελέγξτε την εγκατάσταση του καυστήρα και ενδεχοµένως ρυθµίστε την. 16

17 ιάγνωση βλαβών 2 SC Συντήρηση Πιθανή αιτία Αποκατάσταση H 6 Συχνό σβήσιµο φλόγας Κατά τις τελευταίες εκκινήσεις καυστήρα παρουσιάστηκε συχνά σβήσιµο φλόγας. - Εσφαλµένη τροφοδοσία πετρελαίου. - Εσφαλµένο σύστηµα ανάφλεξης. - Εσφαλµένη ρύθµιση καυστήρα. - Εσφαλµένα εξαρτήµατα καυστήρα. H 8 Μετά από ηµεροµηνία Η ηµεροµηνία συντήρησης που ρυθµίστηκε στον RC30 επιτεύχθηκε. ιαβάστε τη µνήµη βλαβών των σφαλµάτων που µπλοκάρουν, για να εντοπίσετε σε ποια φάση λειτουργάς σβήνει η φλόγα. Εάν παρουσιάζεται αποκλειστικά 6U/511 (δεν σχηµατίζεται φλόγα): Ελέγξτε την τροφοδοσία πετρελαίου. Ελέγξτε το ρεύµα του αισθητήρα φλόγας µε τον RC30. Ελέγξτε την έναυση µε το τεστ ρελέ (RC30). Αντικαταστήστε το µπεκ πετρελαίου. Αντικαταστήστε τη βαλβίδα αποµόνωσης του προθερµαντήρα πετρελαίου. Ελέγξτε το σύστηµα µίξης και εάν χρειάζεται καθαρίστε το. Ελέγξτε την εγκατάσταση του καυστήρα και ενδεχοµένως ρυθµίστε την. Εάν παρουσιαστούν και άλλες βλάβες που µπλοκάρουν (χαµηλή φλόγα µετά από επιτυχηµένο σχηµατισµό φλόγας): Ελέγξτε τη ρύθµιση καυστήρα και εάν χρειαστεί διορθώστε την. Ελέγξτε την εγκατάσταση τροφοδοσίας πετρελαίου. Ελέγξτε την αντιστοίχιση βυσµάτων στην 1η /2η µαγνητική βαλβίδα (Σφάλµα 6L/516). Ελέγξτε το ρεύµα αισθητήρα φλόγας όταν είναι σε λειτουργία. Εάν σήµα < 50 µa, ελέγξτε το γωνιακό συγκρατητήρα (στο G135) και εάν χρειάζεται καθαρίστε τον, ενδεχοµένως αντικαταστήστε τον αισθητήρα φλόγας. ιενεργήστε συντήρηση. Πίν. 5 Μηνύµατα σέρβις 17

18 3 Αντικατάσταση ασφάλειας εγκατάστασης θέρµανσης 3 Αντικατάσταση ασφάλειας εγκατάστασης θέρµανσης Για την αντικατάστασης της ασφάλειας πρέπει να αποσυναρµολογήσετε το βασικό ελεγκτή BC10 (Σχ. 5,Θέση 3) από το ταµπλό ρύθµισης MC10 (Σχ. 5,Θέση 4). Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 4 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ-ΘΑΝΑΤΟΣ από ηλεκτρικό ρεύµα, όταν η συσκευή είναι ανοικτή. Πριν ανοίξετε τη συσκευή: Αφαιρέστε την ηλεκτρική τάση από την εγκατάσταση ή αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό δίκτυο κατεβάζοντας την ασφάλεια. Ασφαλίστε την εγκατάσταση για να µην τεθεί κατά λάθος σε λειτουργία Αφαιρέστε τη µονάδα χειρισµού RC30 (Σχ. 5,Θέση 2) και χαλαρώστε τον κοχλία ασφαλείας (Σχ. 5,Θέση 1, εάν υπάρχει). Πιέστε τη γλωττίδα ασφάλισης στο βασικό ελεγκτή BC10 και αφαιρέστε το βασικό ελεγκτή BC10 από την πλάκα βάσης προς την κατεύθυνση του βέλους (Σχ. 5). Στην µπροστινή πλευρά του ταµπλό ρύθµισης (κάτω από το βασικό ελεγκτή) βρίσκεται µια εσοχή µε µια εφεδρική ασφάλεια για την εγκατάσταση θέρµανσης (Σχ. 6,Θέση 1). Σχ. 5 Αποσυναρµολόγηση RC30/BC10 Θέση 1: Κοχλίας ασφαλείας Θέση 2: Μονάδα χειρισµού RC30 Θέση 3: Βασικός ελεγκτής BC10 Θέση 4: Ταµπλό ρύθµισης MC10 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πρέπει πάντα να υπάρχει µια εφεδρική ασφάλεια στην προδιαγεγραµµένη εσοχή. Ανανεώστε την εφεδρική ασφάλεια, αν την έχετε αφαιρέσει. Αποµακρύνετε το κάλυµµα της ασφάλειας µε ένα κατσαβίδι αριστερόστροφα µε (Σχ. 6,Θέση 2). Αφαιρέστε το κάλυµµα µε την ελαττωµατική ασφάλεια τραβώντας το προς τα εµπρός (Σχ. 6,Θέση 2). Τοποθετήστε καινούρια ασφάλεια και στερεώστε ξανά το κάλυµµα µε το κατσαβίδι. Συναρµολογήστε ξανά το βασικό ελεγκτή BC10 και εάν χρειάζεται τον κοχλία ασφαλείας και τη µονάδα χειρισµού RC30 ακολουθώντας την αντίθετη σειρά. 2 1 Σχ. 6 Αντικατάσταση ασφάλειας εγκατάστασης θέρµανσης Θέση 1: Εφεδρική ασφάλεια Θέση 2: Ασφάλεια 18

19 Χαρακτηριστικές καµπύλες αισθητήρων 4 4 Χαρακτηριστικές καµπύλες αισθητήρων ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ-ΘΑΝΑΤΟΣ λόγω ηλεκτρικού ρεύµατος. Πριν από κάθε µέτρηση, αποσυνδέστε την εγκατάσταση θέρµανσης από την παροχή ρεύµατος. Οι συγκριτικές θερµοκρασίες (χώρου, προσαγωγής, εξωτερική και καυσαερίων) πρέπει να µετρώνται πάντοτε κοντά στον Οι χαρακτηριστικές καµπύλες σχηµατίζουν µέσες τιµές και παρουσιάζουν ανοχές. Μετρήστε την αντίσταση στα άκρα των καλωδίων. Αισθητήρας εξωτερικής θερµοκρασίας Αντίσταση (kω) Εξωτερική θερµοκρασία ( C) Αισθητήρας θερµοκρασίας ζεστού νερού Αντίσταση (kω) Θερµοκρασία νερού ( C) 19

20 4 Χαρακτηριστικές καµπύλες αισθητήρων Αισθητήρας θερµοκρασίας αέρα καύσης, προσαγωγής λέβητα, καυσαερίων Αντίσταση (kω) Θερµοκρασία ( C) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ως αισθητήρες θερµοκρασίας προσαγωγής λέβητα και καυσαερίων χρησιµοποιούνται δύο ίδιου τύπου, επονοµαζόµενοι διπλοί αισθητήρες, οι οποίοι είναι τοποθετηµένοι στο περίβληµα αισθητήρων. 20

21 Σηµειώσεις 21

22 Σηµειώσεις 22

23 Σηµειώσεις 23

24 Ειδική εταιρεία θέρµανσης: Ελλάδα Buderus Ελλάς Α.Ε. Κ.Τσαλδάρη 6, Αθήνα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος 6300 4299-06/99 GR Οδηγίες χρήσης Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109 Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 Έναρξη λειτουργίας................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200 Μονάδα χειρισμού EMS plus 6 720 807 337-00.1O Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200 6 720 807 355 (2013/06) Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9019 09/2002 GR Για το χρήστη. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Οδηγίες χρήσης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9019 09/2002 GR Για το χρήστη. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 60 6303 9019 09/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 2107, Logamatic 2107 M ΑΥΤΟΜ-λΕΙ 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90 AUT 70 50

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Logamatic. Logamatic 2101 / 2109 Σελ. 73. Logamatic 2107 / 2107M Σελ. 74. Logamatic 4212 / 4211 Σελ. 77. Logamatic 4321 / 4322 Σελ.

Κεφάλαιο 5. Logamatic. Logamatic 2101 / 2109 Σελ. 73. Logamatic 2107 / 2107M Σελ. 74. Logamatic 4212 / 4211 Σελ. 77. Logamatic 4321 / 4322 Σελ. Logamatic 4211 Κεφάλαιο 5 Logamatic Πίνακες ελέγχου και αυτοματισμοί Logamatic 2101 / 2109 Σελ. 73 Logamatic 2107 / 2107M Σελ. 74 Logamatic 4212 / 4211 Σελ. 77 Logamatic 4321 / 4322 Σελ. 80 Logamatic 4121

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Οδηγίες Χρήσης Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Λειτουργίες και ενδείξεις 9 1 2 3 4 8 6 10 7 11 12 5 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Χαµηλή θερµοκρασία δωµατίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ελεγκτής χώρου Μονάδα χειρισμού RC35 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας και τις εργασίες συντήρησης 7 747 006 361-06/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Οδηγίες χρήσης Ελεγκτής χώρου 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Μονάδα χειρισμού RC35 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 642 282 (10/2009) GR Επισκόπηση χειρισμού Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. VARIOhydro Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

6303 1365 04/2003 GR Για τον ειδικό. Οδηγίες συντήρησης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 4211. Παρακαλούµε να διαβαστεί µε προσοχή πριν από την λειτουργία

6303 1365 04/2003 GR Για τον ειδικό. Οδηγίες συντήρησης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 4211. Παρακαλούµε να διαβαστεί µε προσοχή πριν από την λειτουργία 6303 1365 04/2003 GR Για τον ειδικό Οδηγίες συντήρησης Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 4211 Παρακαλούµε να διαβαστεί µε προσοχή πριν από την λειτουργία Πρόλογος Η συσκευή συµµορφώνεται µε τις βασικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Logamatic. Logamatic 2101 / 2109 Σελ. 35. Logamatic 2107 / 2107M Σελ. 36. Logamatic 4212 / 4211 Σελ. 39. Logamatic 4321 / 4322 Σελ.

Κεφάλαιο 3. Logamatic. Logamatic 2101 / 2109 Σελ. 35. Logamatic 2107 / 2107M Σελ. 36. Logamatic 4212 / 4211 Σελ. 39. Logamatic 4321 / 4322 Σελ. 4211 Κεφάλαιο 3 Logamatic Logamatic 2101 / 2109 Σελ. 35 Logamatic 2107 / 2107M Σελ. 36 Logamatic 4212 / 4211 Σελ. 39 Logamatic 4321 / 4322 Σελ. 41 Logamatic 4121 / 4122 Σελ. 46 Logamatic RC 100 / RC 200

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης 6304 446 09/2005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας και τη συντήρηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σέρβις FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη της λειτουργίας και την συντήρηση

Οδηγίες σέρβις FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη της λειτουργίας και την συντήρηση Οδηγίες σέρβις Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη της λειτουργίας και την συντήρηση 6 720 615 287-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια.....................................

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Για τις "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δείτε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων SFBC Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων Γενικά Ο ελεγκτής SFBC προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων που δε βρίσκονται σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες κ.α. Τρόποι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Πλακέτα λειτουργίας FM 448. Πλακετα ενδειξης βλαβης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες συντήρησης. Πλακέτα λειτουργίας FM 448. Πλακετα ενδειξης βλαβης. Για τον τεχνικό Οδηγίες συντήρησης Πλακετα ενδειξης βλαβης 6 720 648 784 (2011/07) GR Πλακέτα λειτουργίας FM 448 Για τον τεχνικό Παρακαλούμε να διαβαστεί με προσοχή πριν από την έναρξη της λειτουργίας και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013 Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Κωδικός Περιγραφή Τιµή ( ) Υδραυλικό συγκρότηµα Κιτ Υδραυλικής Σύνδεσης (Ηλιακός Σταθµός) FlowBox SOLAR 8010 FBS 8010E ελέγχου µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Της μονάδας ελέγχου λέβητα κεντρικής θέρμανσης με κοχλία/ έμβολο τροφοδοσίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Της μονάδας ελέγχου λέβητα κεντρικής θέρμανσης με κοχλία/ έμβολο τροφοδοσίας Σύνδεση αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας Η μονάδα ελέγχου TITANIC είναι εξοπλισμένη με έξοδο για σύνδεση ενός αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας της εταιρίας PPHU "ProND". Τον αισθητήρα μπορείτε να τον

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχιος Λέβητας Συµπύκνωσης Αερίου για Θέρµανση & Ζεστό Νερό Χρήσης. Navien NCN-21D(A) Navien NCN-25D(A) Navien NCN-32D(A) Navien NCN-37D(A) 37D(A) Φυλάξτε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr Pellet Controller 14400 Οδηγίες Χρήσης. Ο ελεγκτής περιλαμβάνει την αυτόματη διαδικασία της ανάφλεξης, καύσης και σβησίματος ενός λέβητα pellet ή βιομάζας. MENU Εγκαταστάτη. Για να εισέλθουμε στο menu

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδιο Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστούμε για την επιστοσύνη που δείχνετε στα προιόντα μας. ΨΓια την αποτελεσματική χρήση του λέβητα βιομάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης.

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης. Πλήκτρα λειτουργίας Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης Πλήκτρο ESC (ακύρωση) Οθόνη ενδείξεων Πλήκτρο ΟΚ (καταχώρηση) Πλήκτρο τεχνικού Πλήκτρο πληροφοριών Περιστροφικός

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Gialix. και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w εώς 120 KW

Gialix. και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w εώς 120 KW Gialix Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w εώς 120 KW Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Ο ηλεκτρικός λέβητας συνδυάζει τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής ρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h Ηλεκτρική σύνδεση 4 Ηλεκτρική σύνδεση Κίνδυνïς: Ηλεκτρïπληîία! B Πριν αρ ίσετε την εργασία διακüψτε ïπωσδήπïτε την παρï ή ρεύµατïς απü τï δίκτυï (ασφάλεια, διακüπτης LS). 4.2 Σύνδεση θερµïστατών B Κατεâάστε

Διαβάστε περισσότερα

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό τον τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

GH21PB ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ψηφιακός πίνακας για λέβητες pellet και βιοµάζας

GH21PB ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ψηφιακός πίνακας για λέβητες pellet και βιοµάζας ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ψηφιακός πίνακας για λέβητες pellet και βιοµάζας GH21PB ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ελεγκτής GH21PB έχει κατασκευαστεί για τον έλεγχο λειτουργίας λεβήτων στερεών καυσίµων µε pellet και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

6 720 612 630 07/2006 GR

6 720 612 630 07/2006 GR 6 720 612 630 07/2006 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O ιαβάστε προσεκτικά πριν το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χρήσης RKA 28/20. για το µοντέλο. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης CE 0694

Eγχειρίδιο χρήσης RKA 28/20. για το µοντέλο. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης CE 0694 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο χρήσης για το µοντέλο RKA 28/20 Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής ιεύθυνση Επικοινωνίας: Τ.Θ. 47, 19013 Ανάβυσσος Τ η λ. / f a x : 700-700-1530/1531 TM W e b : w w w. p h a r m a l i n e. g r email: info@pharmaline.gr M E D 2 8 8 / 3 4 0 / 4 6 8 Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

FW 100. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού. για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS

FW 100. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού. για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS 6 720 612 481-00.1R Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού FW 100 για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο US Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Επισκόπηση των στοιχείων χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ)

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΠΛΑΤΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ζ.Ν. ΧΡΗΣΗΣ EVE

Διαβάστε περισσότερα

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S 6 720 648 132-00.2I Αντλία θερμότητας αέρα/νερού σε έκδοση Split αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S Οδηγίες χρήσης 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9.7 Έλεγχος βαλβίδων ασφαλείας.....................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC

Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ EL0B-0565GE51 R0308 EL0B-0565GE51 R0308 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Έκδοση λογισμικού... 5 2 Πρόσβαση στην περιοχή εγκαταστάτη / OEM...

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 104 1. Πρόλογος Οι ψηφιακές µονάδες αντιστάθµισης της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια και κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα