ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ "KOSTOLOGOS " Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ "KOSTOLOGOS " Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή"

Transcript

1 Εισαγωγή Η προσέγγιση του κοστολογικού προβλήµατος µίας µεταποιητικής επιχείρησης από το Λογισµικό «Κοστολόγος» στηρίζεται στην παρακάτω ανάλυση ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ Π.Υ ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ Π.Υ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΜΜΕΣΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Το τελικό κόστος ενός προϊόντος αποτελείται από το άθροισµα του Κόστους Παραγωγής, του Κόστους ιοίκησης και του Κόστους διάθεσης. Τα κόστη ιοίκησης και ιάθεσης εκφράζονται ως ποσοστό του Κόστους Παραγωγής. Αν π.χ. Το κόστος Παραγωγής ενός προϊόντος στην παρατηρούµενη κοστολογική περίοδο έχει υπολογισθεί στα 100, το δε Κόστος ιοίκησης στο 10 %, και το κόστος ιάθεσης στο 15 %, του κόστους Παραγωγής, Τότε το τελικό κόστος του προϊόντος θα είναι ( *0,1+100*0,15 =125 Το κόστος Παραγωγής ενός προϊόντος αποτελείται από το άθροισµα Του Κόστους Πρώτων Υλών Του Εργατικού κόστους καθώς και Των γενικών βιοµηχανικών κόστων τα οποία εκφράζονται ως ποσοστά των άµεσων κόστων Πρώτης ύλης και Εργατικού. Έχοντας τα παραπάνω ως βάση και ως ζητούµενο το Τελικό κόστος ανά προϊόν, αναπτύχθηκε το Λογισµικό «Κοστολόγος». Για όποιον ενδιαφέρεται να εντρυφήσει βαθύτερα στην κοστολόγηση προτείνεται πέραν του παρόντος εγχειριδίου και το βιβλίο του κ. Σταυριανίδη Κων/νου Μηχανικού Παραγωγής-Κοστολόγου µε τίτλο «Εγχειρίδιο Βιοµηχανικής Κοστολόγησης» από τις εκδόσεις Ελλην 2001, το οποίο ουσιαστικά απετέλεσε και τη βάση για τον σχεδιασµό του παρόντος Λογισµικού. Σελίδα 1 από 22

2 Η επεξήγηση- παρουσίαση του «Kostologos» θα γίνει σε τέσσερις ενότητες 1 η Ενότητα: 1.0 Αρχείο Κάνοντας κλικ πάνω στην επιλογή αυτή ανοίγει το παρακάτω παράθυρο Με την επιλογή Εισαγωγή από Excel File µπορεί ο χρήστης να εισάγει αρχεία Excel που έχει διαθέσιµα από άλλα λογισµικά εφόσον τα φέρει στον φάκελο που βρίσκεται ο "Kostologos" και εφόσον έχουν την δοµή που ζητάτε από τον "Kostologos" κάνοντας κλικ πάνω στην επιλογή Εισαγωγή από Excel File και στην συνέχεια Πρώτες ύλες εµφανίζεται Σελίδα 2 από 22

3 Με τον ίδιο τρόπο µπορεί ο χρήστης να εισάγει και τα άλλα αρχεία Είδη κόστους είναι ένα αρχείο Excel µε τα κόστη που έχει η επιχείρηση. Εργαζόµενοι είναι ένα αρχείο Excel, µε τους εργαζόµενους της επιχείρησης στο οποίο θα εµφανίζεται ο µηνιαίος µισθός τους και οι µέρες εργασίας τους και Προϊόντα είναι ένα αρχείο Excel, στο οποίο θα εµφανίζονται όλοι οι κωδικοί καθώς και οι ονοµασίες των ετοίµων και ηµιετοίµων προϊόντων. Με την επιλογή Αλλαγή κοστολογικής περιόδου µπορεί ο χρήστης να δηµιουργήσει µία νέα κοστολογική περίοδο. Κάθε φορά που δηµιουργείται µία νέα κοστολογική περίοδος µεταφέρονται σ αυτήν τα δεδοµένα της τελευταίας τα οποία µπορεί ο χρήστης στην συνέχεια να επεξεργαστεί και επικαιροποιήσει. Σελίδα 3 από 22

4 Το λογισµικό αποθηκεύει απεριόριστα δεδοµένα µπορεί ο χρήστης να κρατήσει όσες κοστολογικές περιόδους θέλει. Με την επιλογή εκαδικά ψηφία µπορεί ο χρήστης να επιλέξει πόσα δεκαδικά ψηφία θέλει να εµφανίζονται στην οθόνη του. Με την επιλογή Εκτυπώσεις Επιλέγει τι θέλει να εκτυπώσει Με την επιλογή Συντελεστές ΦΠΑ µπορεί ο χρήστης εφόσον µεταποιεί προϊόντα που βρίσκονται σε διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ να τους καταχωρήσει. Η καταχώρηση αυτή είναι χρήσιµη µόνο στον υπολογισµό της τελικής τιµής πώλησης του προϊόντος. Η επιλογή Κατηγορίες Κέντρων Κόστους δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να καταχωρήσει τις κατηγορίες Κέντρων Κόστους που έχει στην επιχείρησή του. Σελίδα 4 από 22

5 Οι επιλογές που έχει είναι: 1. Υλικού 2. Παραγωγής 3. ιοίκησης 4. ιάθεσης 5. Σχεδίασης Οι καταχωρήσεις αυτές είναι απαραίτητες διότι αποτελούν την υποδοµή για την κατοπινή δηµιουργία του Πίνακα Επιµερισµού απανών. Προτείνεται στο χρήστη να αφήσει τις καταχωρήσεις αυτές ως έχουν!!! Τέλος µε την επιλογή Μηδενισµός Πινάκων Βάσης εδοµένων µπορεί ο χρήστης να µηδενίσει όλους του πίνακες του "Kostologos" 2 η Ενότητα: Πρώτες ύλες-προϊόντα Η ενότητα αυτή ασχολείται 1. µε την καταχώρηση και την επεξεργασία των πρώτων υλών της επιχείρησης και 2. µε την δηµιουργία συνταγών και την εύρεση του άµεσου κόστους πρώτης ύλης των προϊόντων 2.1 Πρώτες ύλες Ο χρήστης µπορεί να καταχωρήσει κάθε πρώτη ύλη που έχει, δίνοντάς της κωδικό, περιγράφοντάς την, καταχωρώντας επίσης την µονάδα µέτρησης (τεµάχια, κιλά, µέτρα ) και την τιµή µονάδος. Είναι σηµαντικό εδώ να τονιστούν ιδιαίτερα ότι, κάθε κωδικός πρώτης ύλης είναι µοναδικός και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να καταχωρηθούν στον ίδιο κωδικό διαφορετικές πρώτες ύλες και στην στήλη όπου ζητάτε η περιγραφή της πρώτης ύλης, πρέπει να υπάρχει µία σαφής περιγραφή έτσι, ώστε όταν εµφανισθεί ξανά η στήλη αυτή σε άλλη ενότητα να αναγνωρίζει εύκολα ο χρήστης για ποια πρώτη ύλη πρόκειται. Ο χρήστης έχει τις παρακάτω επιλογές στην ενότητα αυτή : Σελίδα 5 από 22

6 Ακύρωση µίας εγγραφής πριν την ολοκλήρωση και αποθήκευσή της ιαγραφή µίας εγγραφής µετά την ολοκλήρωσή της, επιλέγοντάς την και κάνοντας κλικ πάνω στο κουµπί διαγραφή Αλλαγή του κωδικού µίας εγγραφής Ενεργοποίηση του φίλτρο αναζήτησης µε την βοήθεια του οποίου µπορεί να αναζητήσει αλφαβητικά µία πρώτη ύλη. Κάνοντας κλικ πάνω στο κουµπί προϊόντα µπορεί να δει σε ποια τελικά (κοστολογηµένα) προϊόντα συµµετέχει η συγκεκριµένη πρώτη ύλη. Βοήθεια. Κάνοντας κλικ πάνω στο κουµπί βοήθεια εµφανίζονται επεξηγήσεις σχετικά µε τη χρήση των κουµπιών και τέλος Έξοδος. Με την επιλογή αυτή επανέρχεται κανείς στο αρχικό µενού το προγράµµατος 2.2 Προϊόντα.: Ο χρήστης µπορεί εδώ να ασχοληθεί: 1. µε την καταχώρηση και την επεξεργασία των τελικών προϊόντων αλλά και των ηµιετοίµων που έχει η επιχείρηση και 2. µε την επιλογή των προϊόντων που θέλει να κοστολογήσει στην τρέχουσα κοστολογική περίοδο. Ο χρήστης λοιπόν µπορεί να εισάγει τα τελικά ή ηµιέτοιµα προϊόντα που έχει κατασκευάσει στην παρατηρούµενη κοστολογική περίοδο και χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα που έχουν καταχωρηθεί στην πρώτη ενότητα (πρώτες ύλες) να δηµιουργήσει τις συνταγές των τελικών προϊόντων ή όπως χαρακτηρίζεται στο λογισµικό, να προχωρήσει στη σύνθεση του τελικού προϊόντος. Πέραν τούτων όσον αφορά το περιβάλλον εργασίες των ενοτήτων αυτών ο χρήστης µπορεί να επιλέξει την Ακύρωση µίας εγγραφής πριν την ολοκλήρωσή και αποθήκευσή της ιαγραφή µίας εγγραφής µετά την ολοκλήρωσή της, επιλέγοντάς την και κάνοντας κλικ πάνω στο κουµπί διαγραφή Αλλαγή του κωδικού µίας εγγραφής Ενεργοποίηση του φίλτρο αναζήτησης µε την βοήθεια του οποίου µπορεί να αναζητήσει αλφαβητικά µία πρώτη ύλη. Έξοδος. Με την επιλογή αυτή επανέρχεται κανείς στο αρχικό µενού το προγράµµατος. Κάνοντας κλικ πάνω στο κουµπί προϊόντα και επιλέγοντας «Τελικά και ηµιέτοιµα προϊόντα» εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο Σελίδα 6 από 22

7 Επιλέγοντας ο χρήστης το κουµπί «Σύνθεση Τελικού προϊόντος». εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. Το παράθυρο αυτό αναφέρεται στο προϊόν µε Κωδικό Φ 103 για το οποίο έχει δηµιουργηθεί ήδη µία συνταγή. Στην τελευταία στήλη του πίνακα της συνταγής εµφανίζεται το ποσοστό συµµετοχής κάθε Π.Υ. στο τελικό κόστος πρώτων υλών του προϊόντος. Η συνταγή µπορεί επίσης να εκτυπωθεί ή κάνοντας δεξί κλικ πάνω της και στην συνέχει στο κουµπί εξαγωγή για εκτύπωση ή κάνοντας κλικ πάνω στο κουµπί εξαγωγή στο Word. Για να εισαχθεί µία πρώτη ύλη στο συνταγολόγιο, πρέπει ο χρήστης ή να κάνει δεξί κλικ πάνω στην συνταγή και να απαντήσει µε «Ναι» στο ερώτηµα που θα εµφανιστεί ή να τοποθετήσει τον κέρσορα πάνω στην πρώτη ύλη και κρατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πατηµένο να την σύρει στο διπλανό πίνακα. Σελίδα 7 από 22

8 Για να διαγράψει κανείς µία εγγραφή από την συνταγή, αρκεί να µεταβεί στον πίνακα-συνταγολόγιο και να κάνει δεξί κλικ πάνω στον α/α της πρώτης ύλης που επιθυµεί να διαγράψει, π.χ. C1, αµέσως εµφανίζεται ενηµέρωση «προσοχή θα διαγραφεί εγγραφή από τον πίνακα "C1"», αν επιλεχθεί "Ναι" σβήνει η εγγραφή. Για να δηµιουργηθεί µία νέα συνταγή π.χ. για το προϊόν Φ 106, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να βρίσκεται ο χρήστης στα τελικά προϊόντα. Για να γίνει αυτό πρέπει να πάει ο χρήστης στην γραµµή ανάπτυξης πάνω από τους πίνακες και να επιλέξει Τελικά και ηµιέτοιµα προϊόντα. Κάνοντας κλικ πάνω στο προϊόν Φ 106 εµφανίζεται το παραπάνω παράθυρο. Ο χρήστης µπορεί τώρα να δηµιουργήσει τη συνταγή ενός νέου προϊόντος, πηγαίνοντας στον πίνακα Π.Υ. και επιλέγοντας µία πρώτη ύλη π.χ. C1. Ο χρήστης ενηµερώνετε από το πρόγραµµα ότι θα προστεθεί η συγκεκριµένη Π.Υ. που έχει επιλέξει και αφού Σελίδα 8 από 22

9 επιλέξει «Ναι» πρέπει στην συνέχεια να επιλέξει την ποσότητα συµµετοχής. Αν η Π.Υ συµµετέχει ως τεµάχιο επιλέγει τα τεµάχια µε τα οποία συµµετέχει π.χ. από το C7 3 τεµάχια, αν µε µέτρα επιλέγει τα µέτρα κλπ. Για να διαγράψει κανείς µία Π.Υ. από την συνταγή, αρκεί να κάνει δεξί κλικ πάνω στον κωδικό της πρώτης ύλης που επιθυµεί να διαγράψει. Μέχρι στιγµής έχουν επεξεργαστεί τα κόστη πρώτης ύλης. Ο χρήστης γνωρίζει πλέον τα άµεσα κόστη πρώτης ύλης. Όταν ο χρήστης θελήσει να κοστολογήσει τα προϊόντα που κατασκεύασε στην κοστολογική περίοδο θα επιστρέψει στην ενότητα αυτή και αφού κάνει κλικ πάνω στο κουµπί «Προϊόντα» θα επιλέξει «Επιλογή προϊόντων προς κοστολόγηση» Εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο Στον πίνακα εµφανίζονται µόνο εκείνα τα προϊόντα για τα οποία έχουν δηµιουργηθεί συνταγές. Σελίδα 9 από 22

10 Εξ αυτών γίνεται η επιλογή των προϊόντων και ο αριθµός τεµαχίων που έχουν κατασκευαστεί από κάθε κωδικό στην συγκεκριµένη κοστολογική περίοδο. Επιλέγουµε δηλαδή τα προϊόντα που θέλουµε να κοστολογήσουµε επειδή πιθανώς στην κοστολογική περίοδο που παρατηρούµε κάποιοι κωδικοί δεν έχουν κατασκευασθεί. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει όλους τους κωδικούς και να αποεπιλέξει όσους δεν χρειάζεται. Το άθροισµα που θα προκύψει από το γινόµενο, του κόστους πρώτων υλών * τον αριθµό τεµαχίων για κάθε κωδικό που έχει επιλεχθεί προς κοστολόγηση, εµφανίζεται στον ΠΕ στην στήλη Αποθήκη στην γραµµή πρώτη ύλη στο ροζ κελί. Ο αριθµός τεµαχίων είναι απαραίτητο µέγεθος για υπολογισθεί ο βαθµός απόδοσης της επιχείρησης. Αν η επιχείρηση έχει βαθµό απόδοσης 100 % τότε το άθροισµα που θα προκύψει από το γινόµενο του αριθµού τεµαχίων * του Τελικού κόστους ανά τεµάχιο για κάθε επιλεχθέν προϊόν, πρέπει να είναι ίσο µε το άθροισµα του συνολικού κόστους της κοστολογικής περιόδου, που καταγράφθηκε στην επιχείρηση. Στον πίνακα αυτό φαίνεται επίσης η συµµετοχή υποπροϊόντων στην κατασκευή ενός τελικού προϊόντος. Περισσότερα όµως για το συγκεκριµένο θα διατυπωθούν στην ενότητα «Κοστολόγηση.» 3 η Ενότητα. Κέντρα κόστους- Είδη Κόστους Πίνακας Επιµερισµού απανών Υπολογισµός ΜΗΑ Η ενότητα αυτή ασχολείται µε τα Γενικά βιοµηχανικά Κόστη δηλαδή µε τα έµµεσα κόστη. Στόχος της ενότητας είναι να επιµερίσει τα έµµεσα κόστη στα κέντρα κόστους που έχει η επιχείρηση. Ο επιµερισµός αυτός γίνεται µε την βοήθεια του Πίνακα Επιµερισµού απανών (ΠΕ ), οποίος δηµιουργείται από το πρόγραµµα χτίζοντας τον πάνω στα δεδοµένα, κέντρα κόστους και είδη κόστους που έχουν προηγουµένως καταχωρηθεί. Αυτό που είναι σηµαντικό εδώ και απαραίτητο για την ποιότητα της κοστολόγησης, είναι η γνώση, η ύπαρξη επιµεριστικών βάσεων. Μ άλλα λόγια ο χρήστης πρέπει να έχει σωστές επιµεριστικές βάσεις για τον επιµερισµό του ενεργειακού κόστους π.χ. ή για τον επιµερισµό των αποσβέσεων και κατά συνέπεια για κάθε είδος κόστους που έχει από τους λογαριασµούς 60 καθώς και για τα υπολογιστικά κόστη. Τα κέντρα κόστους µπορεί να είναι τα τµήµατα που έχει η επιχείρηση ή ακόµα οι διάφορες φάσεις µεταποίησης της επιχείρησης καθώς επίσης και τα τµήµα διοίκησης, διάθεσης, σχεδίασης εάν και εφόσον υπάρχουν. Προσοχή!!! Σε κάθε περίπτωση κατά την καταχώρηση των κέντρων κόστους πρέπει να υπάρχει ένα κέντρο κόστους για τα υλικά το οποίο θα καταχωρηθεί πρώτο. ιαφορετικά το πρόγραµµα δεν θα λειτουργήσει σωστά!!! Για να µπορέσει ο χρήστης να καταχωρήσει τα κέντρα κόστους της επιχείρησής του Σελίδα 10 από 22

11 πρέπει να κάνει κλικ πάνω στην επιλογή κέντρα κόστους. Εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. Είναι σηµαντικό κατά την καταχώρηση των κέντρων κόστους ο χαρακτηρισµός αυτών. Βάση του χαρακτηρισµού που θα δοθεί θα δηµιουργηθεί ο ΠΕ και θα επιµερισθούν τα έµµεσα Κόστη. Στο κέντρο κόστους που θα χαρακτηρισθεί ως "Υλικού" θα καταχωρηθούν στον ΠΕ όλα τα γενικά Βιοµηχανικά κόστη ή αλλιώς έµµεσα κόστη που αφορούν το κέντρο αυτό καθώς και το άµεσο κόστος Πρώτων Υλών της Κοστολογικής Περιόδου. Στα κέντρα κόστους που θα χαρακτηρισθούν "Παραγωγής" θα συµµετέχουν µαζί µε το κέντρο "Υλικού" στον υπολογισµό του κόστους Παραγωγής. Για αυτά που θα χαρακτηρισθούν ιοίκησης και ιάθεσης θα υπολογισθεί µε διαφορετικό τρόπο το ποσό αναφοράς στον ΠΕ. Αφού καταχωρηθούν τα κέντρα κόστους σύµφωνα µε τα παραπάνω αναφερόµενα, µπορεί πλέον ο χρήστης να καταχωρήσει τα είδη κόστους. Για να γίνει αυτό πρέπει να κάνει ο χρήστης κλικ πάνω στο κουµπί Είδη κόστους. Εµφανίζεται ο παρακάτω πίνακας. Σελίδα 11 από 22

12 Τα είδη κόστους που έχουν επιµερισθεί εµφανίζονται έγχρωµα. Κάνοντας κλικ πάνω σ ένα είδος κόστους π.χ. 68. Προβλέψεις για αποζηµίωση..και επιλέγοντας µετά επάνω στην γραµµή ανάπτυξης «Επιµ. απ. στα κέντρα Κόστους» Εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει µε ποια από τις τρεις επιλογές που έχει θέλει να επιµερίσει το ποσό των Επιµερισµός µε ποσά: καταχωρεί ποσά όταν π.χ έχει ακριβή ποσά για κάθε κέντρο κόστους. Επιµερισµός µε συντελεστές: καταχωρεί συντελεστές, όταν π.χ. γνωρίζει την ποσοσστιαία κατανοµή του ποσού στα κέντρα κόστους. Στην περίπτωση αυτή το άθροισµα των συντελεστών δεν µπορεί να υπερβαίνει την µονάδα. Επιµερισµός ελεύθερος : Όταν π.χ. θέλει να επιµερίσει το ενοίκιο βάση τετραγωνικών µέτρων κάθε κέντρου κόστους ή το ενεργειακό κόστος βάση KWH Σελίδα 12 από 22

13 Έστω ότι χρήστης επιλέγει µε "ποσά" και στην συνέχεια κάνει κλικ πάνω στο κουµπί επόµενο βήµα. Πρέπει τώρα να επιλέξει σε ποια κέντρα κόστους θα επιµερισθεί το ποσό των Έστω ότι επιλέγει τα κέντρα κόστους ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ Στην συνέχεια κάνει κλικ πάνω στο κουµπί επόµενο βήµα. Εµφανίζεται νέο παράθυρο µε µόνο τα επιλεχθέντα κέντρα κόστους όπου πρέπει να καταχωρήσει τα ποσά. Έστω ότι για την ΙΟΙΚΗΣΗ είναι 2000 και για την ΙΑΘΕΣΗ Καταχωρούνται τα ποσά και συνεχίζει ο χρήστης στο επόµενο βήµα όπου εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο Σελίδα 13 από 22

14 Εδώ εµφανίζεται πως επιµερίσθηκε το ποσό και τι ποσοστό πήρε κάθε κέντρο κόστους. Στην συνέχεια πηγαίνοντας στο επόµενο βήµα ερωτάτε ο χρήστης αν θέλει να αποθηκευτεί ο επιµερισµός και εφόσον επιλέξει ναι ολοκληρώνεται η διαδικασία επιµερισµού και αλλάζει χρώµα το είδος κόστους που έχει επιµερισθεί. Στην περίπτωση που ένα είδος κόστους έχει την ίδια επιµεριστική βάση µε κάποιο άλλο είδος κόστους το οποίο έχει επιµερισθεί, µπορεί ο χρήστης να αντιγράψει τον επιµερισµό αυτό. Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής έχουν επιµερισθεί τα γενικά βιοµηχανικά κόστη της κοστολογικής περιόδου στα κέντρα κόστους. Μπορεί ο χρήστης να πάει τώρα στον Πίνακα Επιµερισµού απανών και να δει την παρακάτω εικόνα. Σελίδα 14 από 22

15 Τα συνολικά Γενικά Βιοµηχανικά κόστη που έχουν επιµερισθεί τα κέντρα κόστους είναι στο παράδειγµά µας Υπολογισµός ΜΗΑ -Άµεσα Κόστη. Ο χρήστης θα ασχοληθεί εδώ µε την εύρεση και καταχώρηση του άµεσου εργατικού κόστους στο σύνολό του, αλλά και ανά τεµάχιο πάντα για την τρέχουσα κοστολογική περίοδο. Ο χρήστης θα πρέπει τώρα να επιλέξει το κουµπί Υπολογισµός Μ.Η.Α. που σηµαίνει Μέγιστη Ηµερήσια Απόδοση. Επιλέγοντας το κουµπί Εργαζόµενοι εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. Σελίδα 15 από 22

16 Στον πίνακα εµφανίζονται όλοι οι εργαζόµενοι στην παραγωγή και µόνο αυτοί. Μας ενδιαφέρει να επιµερίσουµε στα κέντρα κόστους που έχουν χαρακτηρισθεί «παραγωγής» τις αµοιβές των εργαζοµένων στην παραγωγή. Κάνοντας δεξί κλικ πάνω στον εργαζόµενο π.χ. µε Κωδικό Ε13 και Ονοµατεπώνυµο ΑΒ13 εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο Πρέπει να επιλέξουµε σε ποιο ή ποια κέντρα κόστους εργάζεται ο συγκεκριµένος εργαζόµενος. Αν πχ. Έχει πλήρη απασχόληση µόνο σε ένα κέντρο κόστους επιλέγουµε το κέντρο καταχωρώντας την µονάδα (1), (στη στήλη ποσό καταχωρείται αυτόµατα από το πρόγραµµα το ηµερήσιο κόστος του συγκεκριµένου εργαζόµενου, λαµβάνοντας υπόψιν 14 µισθούς και 11 µήνες απασχόλησης). Σελίδα 16 από 22

17 Αν εργάζεται σε περισσότερα κέντρα κόστους καταχωρούµε τον συντελεστή απασχόλησης π.χ. 0,5 σε κάθε κέντρο αν είναι δύο ή ανάλογα, πως επιµερίζεται ο χρόνος του. Στην συνέχεια πρέπει να επιµερισθεί το ηµερήσιο κόστος κάθε κέντρου κόστους παραγωγής στα προϊόντα που κατασκευάζει ή στις Φάσεις κατασκευής των προϊόντων που κατασκευάζει. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η εύρεση του το άµεσου εργατικού κόστους ανά προϊόν. Για να γίνουν αυτοί οι υπολογισµοί πρέπει ο χρήστης να επιλέξει από το Υπολογισµός Μέγιστης Ηµερήσιας Απόδοσης το κουµπί Καταχώρηση Μ.Η.Α. Εµφανίζεται ο παρακάτω πίνακας Σελίδα 17 από 22

18 Οι πράσινες στήλες κάτω από κάθε κέντρο κόστους πρέπει να συµπληρωθούν από το χρήστη. Για το προϊόν Φ 101 π.χ. γνωρίζει ο υπεύθυνος παραγωγής ότι αν το Τµήµα ΣΜ ασχοληθεί όλη την ηµέρα µε το προϊόν αυτό θα κατασκευάσει στο τέλος του ωκταώρου 3000 τεµάχια. Έτσι το κόστος ανά τεµάχιο για την συγκεκριµένη φάση εργασίας στο συγκεκριµένο τµήµα υπολογίζεται σε 0, Για το ίδιο προϊόν, στο κέντρο κόστους συγκόλληση, γνωρίζει ο υπεύθυνος παραγωγής ότι, αν το τµήµα συγκόλλησης, συγκολλά όλο το ωκτάωρο το προϊόν αυτό θα συγκόλληση 1500 τεµάχια και το κόστος συγκόλλησης ανά τεµάχιο διαµορφώνεται στα 1,27. Τα άµεσα κόστη σε κάθε κέντρο κόστους ή φάση εργασίας όπως υπολογίζονται στον πίνακα αυτόν µεταφέρονται αυτόµατα στον πίνακα κοστολόγησης. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας έχει πλέον ο χρήστης όλα τα απαραίτητα δεδοµένα για να προβεί στην κοστολόγηση των προϊόντων του. Αυτό επιτυγχάνεται κάνοντας κλικ στο κουµπί κοστολόγηση. 4 η Ενότητα. Κοστολόγηση-Υπολογισµός νεκρού σηµείου Επιλέγοντας το κουµπί κοστολόγηση εµφανίζεται ο παρακάτω πίνακας αφού προηγουµένως ο χρήστης δώσει ένα ποσοστό κέρδους όπως του ζητά το πρόγραµµα. Το οποίο µπορεί στην συνέχεια στο παρακάτω πίνακα να επεξεργαστεί για κάθε προϊόν όπως αυτός επιθυµεί. Στον πίνακα αυτό βρίσκει εφαρµογή το διάγραµµα ροής της πρώτης σελίδας του παρόντος εγχειριδίου. Στα κελιά που έχουν κεραµυδί χρώµα εµφανίζονται οι συντελεστές επιβάρυνσης του άµεσου κόστους από τα έµµεσα κόστη, όπως υπολογίσθηκαν αυτοί στον ΠΕ. Ας δούµε τώρα που φτάσαµε στο τέλος πως υπολογίζεται το Τελικό Κόστος του προϊόντος µε Κωδικό και ονοµασία tabpin. Σελίδα 18 από 22

19 Το άµεσο κόστος Π.Υ όπως υπολογίσθηκε στις συνταγές είναι = Συντελεστής επιβάρυνσης έµµεσου κόστους από ΠΕ 0,0725 : 16,70 *0,0725 = 1,21 Συνολικό κόστος Π.Υ άµεσο και έµεσο = 17,91 Το προϊόν για να κατασκευαστεί περνάει από τα τµήµατα Σ Μ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣ Έχουµε λοιπόν Άµεσο κόστος τµήµατος SMD = 0,1024 Συντελεστής επιβάρυνσης έµµεσου κόστους από ΠΕ 0,7435: 0,1024*0,7435 = 0,0761 Άµεσο κόστος τµήµατος ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ = 0,1697 Συντελεστής επιβάρυνσης έµµεσου κόστους από ΠΕ 0,6794: 0,1697*0,6794 = 0,1153 Άµεσο κόστος τµήµατος ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 2,0212 Συντελεστής επιβάρυνσης έµµεσου κόστους από ΠΕ 0,6805: 2,0212 *0,6805 =1,3754 Κόστος παραγωγής : (17,91+0,1024+0,0761+0,1697+0,1153+2,0212+1,3754)= 21,7709 Κόστος ιοίκησης: 21,7709 * 0,0548 = 1,1930 Κόστος ιάθεσης: 21,7709 *0,0814 = 1,7722 Τελικό κόστος προϊόντος = 24,7361 Κάνοντας δεξί κλικ πάνω στον κωδικό ή την περιγραφή ή πάνω στο κουµπί ποσοστιαία σύνσθεση, οποιουδήποτε κοστολογηµένου προϊόντος π.χ. Φ 101 εµφανίζεται η γραφική παράσταση του τελικού κόστους του προϊόντος Για τα προϊόντα που εµπεριέχουν στην συνταγή τους άλλα ηµιέτοιµα προϊόντα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να έχει πλήρη εικόνα ως προς την διαµόρφωση του κόστους παραγωγής τους πηγαίνοντας στην στήλη Άµεσο και έµεσο κόστος πρώτων υλών και στην συνέχεια αφού επιλέξει το κελί που τον ενδιαφέρει να κάνει δεξί κλικ πάνω σ αυτό. Σελίδα 19 από 22

20 Για το προϊόν π.χ. Φ 102 στην στήλη Άµεσο και έµµεσο κόστος πρώτων υλών εµφανίζεται ο αριθµός 10,6664 ενώ θα περίµενε κανείς να εµφανιστεί ο αριθµός 0,3354 όσο δηλαδή κάνει το γινόµενο 2 *0,1677. Το προϊόν Φ102 όµως εµπεριέχει και το ηµιέτοιµο Φ 101. Κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο κελί µε τον αριθµός 10,6664 εµφανίζεται Το κόστος παραγωγής ενός ηµιετοίµου προϊόντος το οποίο εµπεριέχεται σ ένα άλλαο έτοιµο προϊόν, έρχεται και αθροίζεται στην στήλη άµεσο και έµµεσο κόστος Πρώτης ύλης, αφού προηγουµένως αυξηθεί η πρόσθετη πρώτη ύλη ( πέραν του ηµιετοίµου προϊόντος) του ετοίµου προϊόντος µε τον συντελεστή επιβάρυνσης του κέντρου κόστους. Σηµαντικό για τον κοστολόγο είναι να µπορεί να επαληθεύσει τις πράξεις κοστολόγησης που έχει κάνει. Βοήθεια προσφέρει η επιλογή οκιµή. Κάνοντας κλικ πάνω στην επιλογή δοκιµή εµανίζεται το παρακάτω παράθυρο Σελίδα 20 από 22

21 Τα συνολικά κόστη της κοστολογικής περιόδου είναι Στον πίνακα εµφανίζονται τα προϊόντα που έχουµε κοστολογήσει, οαριθµός τεµαχίων που έχει παραχθεί από κάθε προϊον και το Τελικό κόστος ανά προϊόν. Πολλαπλασιάζοντας για κάθε προϊον το τελικό Κόστος µε τον αριθµό τεµαχίων που έχουν κατασκευασθει και αθροίζοντας όλα τα γινόµενα αυτά προκύπτει στον πίνακα το νούµερο ,3. Είναι προφανές ότι η παραγωγικότητα στην επιχείρηση είναι χαµηλή βρίσκεται στο 62,6774%. Ο κοστολόγος µέσω της επιλογής ιόρθωση που βρίσκεται στον πίνακα αυτό προσαυξάνει τα υπολογισθέντα κόστη κατά 60 % έτσι, ώστε να επιµερισθεί πάνω στα κοστολογισθέντα προϊόντα το σύνολο των κόστων της κοστολογικής περιόδου. Τα κόκκινα νούµερα που εµφανίσθηκαν µετά την απροσαύξηση είναι τα νέα τελικά κόστη. Σελίδα 21 από 22

22 Η πληροφορία αυτή σχετικά µε την παραγωγικότητα είναι ιδιαίτερα σηµαντική δείχνοντας στον χρήστη που ακριβώς βρίσκεται και παράλληλα το έναυσµα για διορθωτικές ενέργειες. Βέβαια, αποκλίσεις µπορεί να προκύψουν στην δοκιµή και να εµφανίζεται χαµηλή παραγωγικότητα, αν δεν κοστολογηθούν ηµιέτοιµα προϊόντα που βρίσκονται σε ενδιάµεσες αποθήκες. Ο χρήστης πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όταν επιλέγει τα προϊόντα που θέλει να κοστολογήσει και τις ποσότητες αυτών. Η επιλογή Υπολογισµός νεκρού σηµείου δείχνει στην χρήστη το ± 0 της επιχείρησης πάντα για την τρέχουσα κοστολογική περίοδο. Στο κελί πωλήσεις έσοδα κοστολογικής περιόδου καταχωρούνται οι πωλήσεις- τα έσοδα της κοστολογικής περιόδου δίχως τον ΦΠΑ. Υστερόγραφο Για να βοηθηθεί ο χρήστης στην χρήση και κατανόηση του λογισµικού για κάθε µία από τις Ενότητες που περιγράφθηκαν στο παρόν εγχειρίδιο υπάρχουν αντίστοιχα Βιντεάκια παρουσίασης στην ιστοσελίδα µας Σελίδα 22 από 22

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Απογραφή Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Απογραφής Ειδών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε τη Microsoft Access

Γνωριµία µε τη Microsoft Access Γνωριµία µε τη Microsoft Access ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων Έναρξη - Προγράµµατα - Microsoft Access - ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων µε χρήση Κενής βάσης δεδοµένων - ΟΚ Επιλέγουµε Φάκελο και στο Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ.

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ. 1. Πρόσβαση Οδηγίες προγράµµατος διαχείρισης ανάλυσης χρόνου εργασίας (Time Sheet) Για να ξεκινήσετε την εφαρµογή, από την κεντρική σελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.aua.gr) και το µενού «ιαχείριση», Time Sheet

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή Business Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Μάθημα 6ο Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 Ύλη Μαθημάτων V Μαθ. 5/6 : Σουίτα Γραφείου LibreOffice LibreOffice Γενικά, Κειμενογράφος - LibreOffice Writer,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής. Τύποι Λογιστικών Άρθρων. Ηµερολόγια Λογιστικής. Στοιχεία Λογαριασµών Λογιστικού Σχεδίου

Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής. Τύποι Λογιστικών Άρθρων. Ηµερολόγια Λογιστικής. Στοιχεία Λογαριασµών Λογιστικού Σχεδίου Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής Με την επιλογή αυτή («Παράµετροι & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Παράµετροι Λογιστικής») µπορείτε να καθορίσετε τη Μορφή κωδικού Αναλυτικών Λογαριασµών* που επιθυµείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες

Πλήρης Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Πλήρης Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εισαγωγής νέου λογαριασμού καθώς και την παραμετροποίησή του. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Είδη. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους

Είδη. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους Είδη Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Είδους 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία 4 Καρτέλα Πολιτική Τιμολόγησης 7 Στην καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Υλοποίηση εφαρμογής λογιστικών και στατιστικών δεδομένων μιας επιχείρησης Δ.Ε.Υ.Α.» Αρ. Μητρώου:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Υλοποίηση εφαρμογής λογιστικών και στατιστικών δεδομένων μιας επιχείρησης Δ.Ε.Υ.Α.» Αρ. Μητρώου: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Υλοποίηση εφαρμογής λογιστικών και στατιστικών δεδομένων μιας επιχείρησης Δ.Ε.Υ.Α.» Της φοιτήτριας Νεστοροπούλου Μαρίας Επιβλέπων καθηγητής Γιακουστίδης Κωνσταντίνος Αρ. Μητρώου: 052922

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Περιεχόµενα Περιεχόµενα... - 1 - Εισαγωγή... - 2 - Σηµείο πρόσβασης και αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Είδη. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους

Pylon Entry. Είδη. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους Pylon Entry Είδη Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Είδους... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Πολιτική Τιμολόγησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος. (Ανάλυση video μέσω του Σ.Σ.Λ.Α, LoggerPro της Vernier)

Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος. (Ανάλυση video μέσω του Σ.Σ.Λ.Α, LoggerPro της Vernier) Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος. (Ανάλυση video μέσω του Σ.Σ.Λ.Α, LoggerPro της Vernier) Στόχοι Να μελετήσουμε τις μεταβολές της κινητικής και της

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πλήρους Διαχείρισης Αδειών Βιβλίο Αδειών Μαζικές ενέργειες

Διαδικασία Πλήρους Διαχείρισης Αδειών Βιβλίο Αδειών Μαζικές ενέργειες Διαδικασία Πλήρους Διαχείρισης Αδειών Βιβλίο Αδειών Μαζικές ενέργειες Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών, της Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κέντρων Κόστους

Διαχείριση Κέντρων Κόστους Διαχείριση Κέντρων Κόστους Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Κέντρων Κόστους. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών»

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία

Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία Για τις οικοδοµικές εταιρίες στις οποίες τηρούµε βιβλίο Κοστολογίου θα πρέπει να ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα: 1. Από το menu Παράµετροι &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Έρευνες Στατιστικών Στοιχείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 Λογική Ανάλυση Χρήσης Εφαρµογής... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ... 6 Επεξεργασία Ερώτησης... 7 ιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Δεκέμβριος 2011 [1] Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική Οθόνη...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Εγγραφών Κέντρων Κόστους

Εισαγωγή Εγγραφών Κέντρων Κόστους Εισαγωγή Εγγραφών Κέντρων Κόστους Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας ολοκληρωμένου συστήματος εισαγωγής εγγραφών κέντρων κόστους. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 1 Συνάρτηση SUMIF() Περιγραφή Χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση SUMIF για να αθροίσετε τις τιμές σε μια περιοχή οι οποίες πληρούν τα κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

MEDIWARE L.I.S ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

MEDIWARE L.I.S ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ MEDIWARE L.I.S. 2006 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ -1 -2 Προγραμματισμός Επισκέψεων. Με την επιλογή Προγραμματισμός Επισκέψεων ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να καταχωρίσει τις μελλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Απλά, γρήγορα, σωστά ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Απλά, γρήγορα, σωστά ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 26-2-2010 Κεντρική σελίδα επιλογής εταιρείας και προϊόντων Εµφάνιση λίστας µε αποθηκευµένες αιτήσεις ή προσφορές Αλλαγή του username και password και άλλων στοιχείων Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομοτεχνικά Επιχειρήσεων

Οικοδομοτεχνικά Επιχειρήσεων Οικοδομοτεχνικά Επιχειρήσεων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης οικοδομικών επιχειρήσεων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Extra. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 3: Ωρολόγια Προγράµµατα Καταχώρηση Παρουσιολογίων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 3: Ωρολόγια Προγράµµατα Καταχώρηση Παρουσιολογίων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήµατος για την Υποστήριξη του Έργου ιαχείρισης των ηµοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 3: Ωρολόγια Προγράµµατα Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης.

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης. Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας σχεδίασης μισθοδοτικής κατάστασης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

MCSS Medical Center Support Systems. Users Manual Module Financial

MCSS Medical Center Support Systems. Users Manual Module Financial MCSS Medical Center Support Systems Users Manual Author: Dr. Alexander Patelis Version: 1.5.00 Code: MCSS_UM_F003 Αθήνα, Απρίλιος 2010 2006 2009 Dragon Systems MCSS_UM_F003 Page 1 / 157 Πίνακας Αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Σχεδίασης Μισθοδοτικής Κατάστασης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin)

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Εμπορική Διαχείριση > Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Μέσα από τη διαχείριση βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (αρ. έκδοσης ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ - ΟΤΕ ΕΥΑΘ WIND (εφαρμόζεται αντίστοιχα στις ΔΕΥΑ)

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (αρ. έκδοσης ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ - ΟΤΕ ΕΥΑΘ WIND (εφαρμόζεται αντίστοιχα στις ΔΕΥΑ) ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (αρ. έκδοσης 2.0.4.1.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ - ΟΤΕ ΕΥΑΘ WIND (εφαρμόζεται αντίστοιχα στις ΔΕΥΑ) Αρχική οθόνη Αφού κάνουμε login εμφανίζονται στην αρχική οθόνη τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή κενών κελιών, γραµµών ή στηλών 1. Κάντε ένα από τα εξής: Εισαγωγή νέων κενών κελιών Επιλέξτε µια περιοχή (περιοχή: ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 4: Καταχώρηση Πρακτικά Ασκούµενων και ιευθυντών

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 4: Καταχώρηση Πρακτικά Ασκούµενων και ιευθυντών ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήµατος για την Υποστήριξη του Έργου ιαχείρισης των ηµοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 4: Καταχώρηση Πρακτικά Ασκούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Εκτύπωσης Γενικού Ημερολογίου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Έκδοση 1.2 Περιεχόμενα 1. Είσοδος και Έξοδος από το Σύστημα... 3 2. Βοήθεια... 3 3. Αλλαγή Συνθηματικού... 3 4. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής εκτελωνισμών

εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής εκτελωνισμών Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή εκτελωνισμών φαρμακευτικών προϊόντων, ημιέτοιμων προϊόντων, δραστικών ουσιών και εκδόχων ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση 1.2.0

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Pylon Entry Υπηρεσίες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Υπηρεσίας... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων

Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων (ΠΟΛ.1221/1995, ΠΟΛ.1071/2002, ΠΟΛ.2859/2000)... 4 1.1. Εισαγωγή Ταξιδιωτικού «Πακέτου»... 6 1.2. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΦΕΔ, ΕΦ ΔΣ, ΕΦ ΣΧ)» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Εάν αποφασιστεί η μετάβαση στο προτεινόμενο από τα ΕΛΠ λογιστικό σχέδιο, το ATLANTIS E.R.P. παρέχει αυτόματες εργασίες μετάβασης. Η μετάβαση στο νέο λογιστικό σχέδιο πρέπει να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στην επεξεργασία κειμένου (Word)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στην επεξεργασία κειμένου (Word) 1. Πώς δημιουργούμε ένα νέο έγγραφο; 2. Πώς αποθηκεύουμε ένα έγγραφο στη δισκέτα μας; 3. Μπορείτε να περιγράψετε τη βασική οθόνη του Word;. 4. Τι ακριβώς κάνει το εργαλείο ζουμ; 5. Ποιους κανόνες ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος ενημέρωσης των πινάκων πελατών, αποστολέων εμπορευμάτων. Με διπλό κλικ στο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας, εμφανίζεται η επόμενη εικόνα.

Τρόπος ενημέρωσης των πινάκων πελατών, αποστολέων εμπορευμάτων. Με διπλό κλικ στο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας, εμφανίζεται η επόμενη εικόνα. Τρόπος ενημέρωσης των πινάκων πελατών, αποστολέων εμπορευμάτων Με διπλό κλικ στο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας, εμφανίζεται η επόμενη εικόνα. Φορτώνεται η εφαρμογή στο PC σας, περιμένετε μέχρι να γεμίσει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή εικόνας / γραφικού - διαγράμματος σε έγγραφο

Εισαγωγή εικόνας / γραφικού - διαγράμματος σε έγγραφο 3.4.2.1 Εισαγωγή εικόνας / γραφικού - διαγράμματος σε έγγραφο Εισαγωγή εικόνας σε έγγραφο Αν και ένα έγγραφο περιέχει ως επί το πλείστο κείμενο, μπορείτε να εισάγετε σε αυτό και άλλα αντικείμενα. Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Πρόσθετα Πεδία για την υποβολή δήλωσης Ε9 έτους 2013... 5 3. Αρχική οθόνη... 8 4. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Στατιστική (ΔΕ200Α-210Α)

Εισαγωγή στην Στατιστική (ΔΕ200Α-210Α) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος), Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σελίδα 1 από 15 2η Εργαστηριακή Άσκηση Σκοπός: Η παρούσα εργαστηριακή άσκηση, χρησιμοποιώντας ως δεδομένα τα στοιχεία που προέκυψαν από την 1η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΈΡΓΩΝ ΔΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΔΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Pylon Entry Υπηρεσίες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Υπηρεσίας... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Βήµα 1 Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την δυνατότητα ο χρήστης µέσα από ένα ευέλικτο υποσύστηµα να

Διαβάστε περισσότερα

Εάν αποφασιστεί η συνέχιση λειτουργίας με το υπάρχον λογιστικό σχέδιο θα πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες:

Εάν αποφασιστεί η συνέχιση λειτουργίας με το υπάρχον λογιστικό σχέδιο θα πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες: Διατήρηση Ε.Γ.Λ.Σ. Εάν αποφασιστεί η συνέχιση λειτουργίας με το υπάρχον λογιστικό σχέδιο θα πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες: Παραμετροποίηση Βήμα 1 ο Τροποποίηση & προσθήκη λογαριασμών Καθώς το υπάρχων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας Υλοποίηση: Omega Technology Η Πράξη «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» υλοποιείται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Απογραφή σημαίνει : 1. Καταμέτρηση (Καταγραφή) των διαθέσιμων υπολοίπων 2. Ενημέρωση της αποθήκης με τα σωστά υπόλοιπα 3. Υπολογισμός και Αποτύπωση των Ελλειμάτων και Πλεονασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη.

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη. Οδηγίες για Πρόγραµµα OTS σχετικά µε πληρωµές τιµολογίων. Α ΜΘ, /νση Οικονοµικού, Τµήµα Προϋπολογισµού. Βήµατα που πρέπει να κάνετε: 1. Κατανοµή (ΟΧΙ για Νοµούς). 2. Καταχώρηση της Υπηρεσίας που πραγµατοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας*

ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας* ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας* *Ισχύει εάν η εφαρµογή υποστηρίζει τη «ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας» Έχοντας προµηθευτεί τη συγκεκριµένη διαχείριση µπορείτε να καταχωρείτε στο αρχείο των ειδών τα Είδη Εγγυοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ. Για τους Εισηγητές. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. εκέµβριος 2012. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ. Για τους Εισηγητές. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. εκέµβριος 2012. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ Για τους Εισηγητές Έκδοση 1.0 εκέµβριος 2012 AbiTECH A.E. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Τηλ Κέντρο.: 210 Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

$ Προϊόντα Γράψτε τον κωδικό του προϊόντος και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν γράψτε την περιγραφή του προϊόντος,την οµάδα,την µονάδα µέτρησης, την συσκευασία,τα πακέτα, την 2 η µονάδα µέτρησης, τις µερίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΦΕΔ)» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Σύνδεση με Στήλες Βιβλίου

Δημιουργία και Σύνδεση με Στήλες Βιβλίου Δημιουργία και Σύνδεση με Στήλες Βιβλίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Στηλών Βιβλίων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για /νσεις και Γραφεία /θµιας Εκπαίδευσης και για Περιφερειακές /νσεις Εκπαίδευσης

Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για /νσεις και Γραφεία /θµιας Εκπαίδευσης και για Περιφερειακές /νσεις Εκπαίδευσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για /νσεις και Γραφεία /θµιας Εκπαίδευσης και για Περιφερειακές /νσεις Εκπαίδευσης ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Περιεχόµενα Περιεχόµενα...1 Εισαγωγή...2

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΙΣΡΟΕΣ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΙΣΡΟΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΙΣΡΟΕΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΙΡΟΩΝ... 4 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης των νέων εκτυπωτικών φορμών. 1 Δομή Νέας Εκτυπωτικής Φόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος.

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος. Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος. 2) Η διαδικασία της απογραφής θα πρέπει να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί σε χρόνο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Σημειώσεις Excel) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MICROSOFT EXCEL (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός εκτυπώσεων ERG

Σχεδιασμός εκτυπώσεων ERG Σχεδιασμός εκτυπώσεων ERG Περιεχόμενα Δημιουργία εκτυπώσεων ERG... 3 Επιλογή πεδίων... 4 Λεπτομέρειες... 6 Καθορισμός φίλτρων... 6 Ταξινόμηση και ομαδοποίηση... 7 Εξαγόμενο εκτύπωσης... 7 Δικαιώματα πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΥΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ)

1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΥΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ) 1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΥΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ) Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ... 3 1 ο Βήµα: ηµιουργία νέας χρήσης.... 3 2 ο Βήµα: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ TOP-UP»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ TOP-UP» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ TOP-UP» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ TOP-UP...

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή στο Portal για νέους συνδρομητές

Εγγραφή στο Portal για νέους συνδρομητές Εγγραφή στο Portal για νέους συνδρομητές Μεταφερθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.taxpress.gr και από το κεντρικό μενού «e-πυρησίες» επιλέξτε το «ASTbooks Portal». Θα μεταφερθείτε στην κεντρική σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Λογιστικού Αποτελέσματος Καθαρών Κερδών και υπολογισμός Σεναρίων Αυτοελέγχου

Εκτύπωση Λογιστικού Αποτελέσματος Καθαρών Κερδών και υπολογισμός Σεναρίων Αυτοελέγχου Εκτύπωση Λογιστικού Αποτελέσματος Καθαρών Κερδών και υπολογισμός Σεναρίων Αυτοελέγχου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Λογιστικού Αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές1 Καταστάσεις1

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές1 Καταστάσεις1 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές1 Καταστάσεις1 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης 1/4/2014 Σελίδα 1 από 12 8 2014 Rowega Consulting Ltd. i. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κατά την εκκίνηση της εφαρµογής, εµφανίζεται στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

o AND o IF o SUMPRODUCT

o AND o IF o SUMPRODUCT Πληροφοριακά Εργαστήριο Management 1 Information Συστήματα Systems Διοίκησης ΤΕΙ Τμήμα Ελεγκτικής Ηπείρου Χρηματοοικονομικής (Παράρτημα Πρέβεζας) και Αντικείµενο: Μοντελοποίηση προβλήµατος Θέµατα που καλύπτονται:

Διαβάστε περισσότερα