ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ "KOSTOLOGOS " Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ "KOSTOLOGOS " Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή"

Transcript

1 Εισαγωγή Η προσέγγιση του κοστολογικού προβλήµατος µίας µεταποιητικής επιχείρησης από το Λογισµικό «Κοστολόγος» στηρίζεται στην παρακάτω ανάλυση ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ Π.Υ ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ Π.Υ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΜΜΕΣΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Το τελικό κόστος ενός προϊόντος αποτελείται από το άθροισµα του Κόστους Παραγωγής, του Κόστους ιοίκησης και του Κόστους διάθεσης. Τα κόστη ιοίκησης και ιάθεσης εκφράζονται ως ποσοστό του Κόστους Παραγωγής. Αν π.χ. Το κόστος Παραγωγής ενός προϊόντος στην παρατηρούµενη κοστολογική περίοδο έχει υπολογισθεί στα 100, το δε Κόστος ιοίκησης στο 10 %, και το κόστος ιάθεσης στο 15 %, του κόστους Παραγωγής, Τότε το τελικό κόστος του προϊόντος θα είναι ( *0,1+100*0,15 =125 Το κόστος Παραγωγής ενός προϊόντος αποτελείται από το άθροισµα Του Κόστους Πρώτων Υλών Του Εργατικού κόστους καθώς και Των γενικών βιοµηχανικών κόστων τα οποία εκφράζονται ως ποσοστά των άµεσων κόστων Πρώτης ύλης και Εργατικού. Έχοντας τα παραπάνω ως βάση και ως ζητούµενο το Τελικό κόστος ανά προϊόν, αναπτύχθηκε το Λογισµικό «Κοστολόγος». Για όποιον ενδιαφέρεται να εντρυφήσει βαθύτερα στην κοστολόγηση προτείνεται πέραν του παρόντος εγχειριδίου και το βιβλίο του κ. Σταυριανίδη Κων/νου Μηχανικού Παραγωγής-Κοστολόγου µε τίτλο «Εγχειρίδιο Βιοµηχανικής Κοστολόγησης» από τις εκδόσεις Ελλην 2001, το οποίο ουσιαστικά απετέλεσε και τη βάση για τον σχεδιασµό του παρόντος Λογισµικού. Σελίδα 1 από 22

2 Η επεξήγηση- παρουσίαση του «Kostologos» θα γίνει σε τέσσερις ενότητες 1 η Ενότητα: 1.0 Αρχείο Κάνοντας κλικ πάνω στην επιλογή αυτή ανοίγει το παρακάτω παράθυρο Με την επιλογή Εισαγωγή από Excel File µπορεί ο χρήστης να εισάγει αρχεία Excel που έχει διαθέσιµα από άλλα λογισµικά εφόσον τα φέρει στον φάκελο που βρίσκεται ο "Kostologos" και εφόσον έχουν την δοµή που ζητάτε από τον "Kostologos" κάνοντας κλικ πάνω στην επιλογή Εισαγωγή από Excel File και στην συνέχεια Πρώτες ύλες εµφανίζεται Σελίδα 2 από 22

3 Με τον ίδιο τρόπο µπορεί ο χρήστης να εισάγει και τα άλλα αρχεία Είδη κόστους είναι ένα αρχείο Excel µε τα κόστη που έχει η επιχείρηση. Εργαζόµενοι είναι ένα αρχείο Excel, µε τους εργαζόµενους της επιχείρησης στο οποίο θα εµφανίζεται ο µηνιαίος µισθός τους και οι µέρες εργασίας τους και Προϊόντα είναι ένα αρχείο Excel, στο οποίο θα εµφανίζονται όλοι οι κωδικοί καθώς και οι ονοµασίες των ετοίµων και ηµιετοίµων προϊόντων. Με την επιλογή Αλλαγή κοστολογικής περιόδου µπορεί ο χρήστης να δηµιουργήσει µία νέα κοστολογική περίοδο. Κάθε φορά που δηµιουργείται µία νέα κοστολογική περίοδος µεταφέρονται σ αυτήν τα δεδοµένα της τελευταίας τα οποία µπορεί ο χρήστης στην συνέχεια να επεξεργαστεί και επικαιροποιήσει. Σελίδα 3 από 22

4 Το λογισµικό αποθηκεύει απεριόριστα δεδοµένα µπορεί ο χρήστης να κρατήσει όσες κοστολογικές περιόδους θέλει. Με την επιλογή εκαδικά ψηφία µπορεί ο χρήστης να επιλέξει πόσα δεκαδικά ψηφία θέλει να εµφανίζονται στην οθόνη του. Με την επιλογή Εκτυπώσεις Επιλέγει τι θέλει να εκτυπώσει Με την επιλογή Συντελεστές ΦΠΑ µπορεί ο χρήστης εφόσον µεταποιεί προϊόντα που βρίσκονται σε διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ να τους καταχωρήσει. Η καταχώρηση αυτή είναι χρήσιµη µόνο στον υπολογισµό της τελικής τιµής πώλησης του προϊόντος. Η επιλογή Κατηγορίες Κέντρων Κόστους δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να καταχωρήσει τις κατηγορίες Κέντρων Κόστους που έχει στην επιχείρησή του. Σελίδα 4 από 22

5 Οι επιλογές που έχει είναι: 1. Υλικού 2. Παραγωγής 3. ιοίκησης 4. ιάθεσης 5. Σχεδίασης Οι καταχωρήσεις αυτές είναι απαραίτητες διότι αποτελούν την υποδοµή για την κατοπινή δηµιουργία του Πίνακα Επιµερισµού απανών. Προτείνεται στο χρήστη να αφήσει τις καταχωρήσεις αυτές ως έχουν!!! Τέλος µε την επιλογή Μηδενισµός Πινάκων Βάσης εδοµένων µπορεί ο χρήστης να µηδενίσει όλους του πίνακες του "Kostologos" 2 η Ενότητα: Πρώτες ύλες-προϊόντα Η ενότητα αυτή ασχολείται 1. µε την καταχώρηση και την επεξεργασία των πρώτων υλών της επιχείρησης και 2. µε την δηµιουργία συνταγών και την εύρεση του άµεσου κόστους πρώτης ύλης των προϊόντων 2.1 Πρώτες ύλες Ο χρήστης µπορεί να καταχωρήσει κάθε πρώτη ύλη που έχει, δίνοντάς της κωδικό, περιγράφοντάς την, καταχωρώντας επίσης την µονάδα µέτρησης (τεµάχια, κιλά, µέτρα ) και την τιµή µονάδος. Είναι σηµαντικό εδώ να τονιστούν ιδιαίτερα ότι, κάθε κωδικός πρώτης ύλης είναι µοναδικός και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να καταχωρηθούν στον ίδιο κωδικό διαφορετικές πρώτες ύλες και στην στήλη όπου ζητάτε η περιγραφή της πρώτης ύλης, πρέπει να υπάρχει µία σαφής περιγραφή έτσι, ώστε όταν εµφανισθεί ξανά η στήλη αυτή σε άλλη ενότητα να αναγνωρίζει εύκολα ο χρήστης για ποια πρώτη ύλη πρόκειται. Ο χρήστης έχει τις παρακάτω επιλογές στην ενότητα αυτή : Σελίδα 5 από 22

6 Ακύρωση µίας εγγραφής πριν την ολοκλήρωση και αποθήκευσή της ιαγραφή µίας εγγραφής µετά την ολοκλήρωσή της, επιλέγοντάς την και κάνοντας κλικ πάνω στο κουµπί διαγραφή Αλλαγή του κωδικού µίας εγγραφής Ενεργοποίηση του φίλτρο αναζήτησης µε την βοήθεια του οποίου µπορεί να αναζητήσει αλφαβητικά µία πρώτη ύλη. Κάνοντας κλικ πάνω στο κουµπί προϊόντα µπορεί να δει σε ποια τελικά (κοστολογηµένα) προϊόντα συµµετέχει η συγκεκριµένη πρώτη ύλη. Βοήθεια. Κάνοντας κλικ πάνω στο κουµπί βοήθεια εµφανίζονται επεξηγήσεις σχετικά µε τη χρήση των κουµπιών και τέλος Έξοδος. Με την επιλογή αυτή επανέρχεται κανείς στο αρχικό µενού το προγράµµατος 2.2 Προϊόντα.: Ο χρήστης µπορεί εδώ να ασχοληθεί: 1. µε την καταχώρηση και την επεξεργασία των τελικών προϊόντων αλλά και των ηµιετοίµων που έχει η επιχείρηση και 2. µε την επιλογή των προϊόντων που θέλει να κοστολογήσει στην τρέχουσα κοστολογική περίοδο. Ο χρήστης λοιπόν µπορεί να εισάγει τα τελικά ή ηµιέτοιµα προϊόντα που έχει κατασκευάσει στην παρατηρούµενη κοστολογική περίοδο και χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα που έχουν καταχωρηθεί στην πρώτη ενότητα (πρώτες ύλες) να δηµιουργήσει τις συνταγές των τελικών προϊόντων ή όπως χαρακτηρίζεται στο λογισµικό, να προχωρήσει στη σύνθεση του τελικού προϊόντος. Πέραν τούτων όσον αφορά το περιβάλλον εργασίες των ενοτήτων αυτών ο χρήστης µπορεί να επιλέξει την Ακύρωση µίας εγγραφής πριν την ολοκλήρωσή και αποθήκευσή της ιαγραφή µίας εγγραφής µετά την ολοκλήρωσή της, επιλέγοντάς την και κάνοντας κλικ πάνω στο κουµπί διαγραφή Αλλαγή του κωδικού µίας εγγραφής Ενεργοποίηση του φίλτρο αναζήτησης µε την βοήθεια του οποίου µπορεί να αναζητήσει αλφαβητικά µία πρώτη ύλη. Έξοδος. Με την επιλογή αυτή επανέρχεται κανείς στο αρχικό µενού το προγράµµατος. Κάνοντας κλικ πάνω στο κουµπί προϊόντα και επιλέγοντας «Τελικά και ηµιέτοιµα προϊόντα» εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο Σελίδα 6 από 22

7 Επιλέγοντας ο χρήστης το κουµπί «Σύνθεση Τελικού προϊόντος». εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. Το παράθυρο αυτό αναφέρεται στο προϊόν µε Κωδικό Φ 103 για το οποίο έχει δηµιουργηθεί ήδη µία συνταγή. Στην τελευταία στήλη του πίνακα της συνταγής εµφανίζεται το ποσοστό συµµετοχής κάθε Π.Υ. στο τελικό κόστος πρώτων υλών του προϊόντος. Η συνταγή µπορεί επίσης να εκτυπωθεί ή κάνοντας δεξί κλικ πάνω της και στην συνέχει στο κουµπί εξαγωγή για εκτύπωση ή κάνοντας κλικ πάνω στο κουµπί εξαγωγή στο Word. Για να εισαχθεί µία πρώτη ύλη στο συνταγολόγιο, πρέπει ο χρήστης ή να κάνει δεξί κλικ πάνω στην συνταγή και να απαντήσει µε «Ναι» στο ερώτηµα που θα εµφανιστεί ή να τοποθετήσει τον κέρσορα πάνω στην πρώτη ύλη και κρατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πατηµένο να την σύρει στο διπλανό πίνακα. Σελίδα 7 από 22

8 Για να διαγράψει κανείς µία εγγραφή από την συνταγή, αρκεί να µεταβεί στον πίνακα-συνταγολόγιο και να κάνει δεξί κλικ πάνω στον α/α της πρώτης ύλης που επιθυµεί να διαγράψει, π.χ. C1, αµέσως εµφανίζεται ενηµέρωση «προσοχή θα διαγραφεί εγγραφή από τον πίνακα "C1"», αν επιλεχθεί "Ναι" σβήνει η εγγραφή. Για να δηµιουργηθεί µία νέα συνταγή π.χ. για το προϊόν Φ 106, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να βρίσκεται ο χρήστης στα τελικά προϊόντα. Για να γίνει αυτό πρέπει να πάει ο χρήστης στην γραµµή ανάπτυξης πάνω από τους πίνακες και να επιλέξει Τελικά και ηµιέτοιµα προϊόντα. Κάνοντας κλικ πάνω στο προϊόν Φ 106 εµφανίζεται το παραπάνω παράθυρο. Ο χρήστης µπορεί τώρα να δηµιουργήσει τη συνταγή ενός νέου προϊόντος, πηγαίνοντας στον πίνακα Π.Υ. και επιλέγοντας µία πρώτη ύλη π.χ. C1. Ο χρήστης ενηµερώνετε από το πρόγραµµα ότι θα προστεθεί η συγκεκριµένη Π.Υ. που έχει επιλέξει και αφού Σελίδα 8 από 22

9 επιλέξει «Ναι» πρέπει στην συνέχεια να επιλέξει την ποσότητα συµµετοχής. Αν η Π.Υ συµµετέχει ως τεµάχιο επιλέγει τα τεµάχια µε τα οποία συµµετέχει π.χ. από το C7 3 τεµάχια, αν µε µέτρα επιλέγει τα µέτρα κλπ. Για να διαγράψει κανείς µία Π.Υ. από την συνταγή, αρκεί να κάνει δεξί κλικ πάνω στον κωδικό της πρώτης ύλης που επιθυµεί να διαγράψει. Μέχρι στιγµής έχουν επεξεργαστεί τα κόστη πρώτης ύλης. Ο χρήστης γνωρίζει πλέον τα άµεσα κόστη πρώτης ύλης. Όταν ο χρήστης θελήσει να κοστολογήσει τα προϊόντα που κατασκεύασε στην κοστολογική περίοδο θα επιστρέψει στην ενότητα αυτή και αφού κάνει κλικ πάνω στο κουµπί «Προϊόντα» θα επιλέξει «Επιλογή προϊόντων προς κοστολόγηση» Εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο Στον πίνακα εµφανίζονται µόνο εκείνα τα προϊόντα για τα οποία έχουν δηµιουργηθεί συνταγές. Σελίδα 9 από 22

10 Εξ αυτών γίνεται η επιλογή των προϊόντων και ο αριθµός τεµαχίων που έχουν κατασκευαστεί από κάθε κωδικό στην συγκεκριµένη κοστολογική περίοδο. Επιλέγουµε δηλαδή τα προϊόντα που θέλουµε να κοστολογήσουµε επειδή πιθανώς στην κοστολογική περίοδο που παρατηρούµε κάποιοι κωδικοί δεν έχουν κατασκευασθεί. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει όλους τους κωδικούς και να αποεπιλέξει όσους δεν χρειάζεται. Το άθροισµα που θα προκύψει από το γινόµενο, του κόστους πρώτων υλών * τον αριθµό τεµαχίων για κάθε κωδικό που έχει επιλεχθεί προς κοστολόγηση, εµφανίζεται στον ΠΕ στην στήλη Αποθήκη στην γραµµή πρώτη ύλη στο ροζ κελί. Ο αριθµός τεµαχίων είναι απαραίτητο µέγεθος για υπολογισθεί ο βαθµός απόδοσης της επιχείρησης. Αν η επιχείρηση έχει βαθµό απόδοσης 100 % τότε το άθροισµα που θα προκύψει από το γινόµενο του αριθµού τεµαχίων * του Τελικού κόστους ανά τεµάχιο για κάθε επιλεχθέν προϊόν, πρέπει να είναι ίσο µε το άθροισµα του συνολικού κόστους της κοστολογικής περιόδου, που καταγράφθηκε στην επιχείρηση. Στον πίνακα αυτό φαίνεται επίσης η συµµετοχή υποπροϊόντων στην κατασκευή ενός τελικού προϊόντος. Περισσότερα όµως για το συγκεκριµένο θα διατυπωθούν στην ενότητα «Κοστολόγηση.» 3 η Ενότητα. Κέντρα κόστους- Είδη Κόστους Πίνακας Επιµερισµού απανών Υπολογισµός ΜΗΑ Η ενότητα αυτή ασχολείται µε τα Γενικά βιοµηχανικά Κόστη δηλαδή µε τα έµµεσα κόστη. Στόχος της ενότητας είναι να επιµερίσει τα έµµεσα κόστη στα κέντρα κόστους που έχει η επιχείρηση. Ο επιµερισµός αυτός γίνεται µε την βοήθεια του Πίνακα Επιµερισµού απανών (ΠΕ ), οποίος δηµιουργείται από το πρόγραµµα χτίζοντας τον πάνω στα δεδοµένα, κέντρα κόστους και είδη κόστους που έχουν προηγουµένως καταχωρηθεί. Αυτό που είναι σηµαντικό εδώ και απαραίτητο για την ποιότητα της κοστολόγησης, είναι η γνώση, η ύπαρξη επιµεριστικών βάσεων. Μ άλλα λόγια ο χρήστης πρέπει να έχει σωστές επιµεριστικές βάσεις για τον επιµερισµό του ενεργειακού κόστους π.χ. ή για τον επιµερισµό των αποσβέσεων και κατά συνέπεια για κάθε είδος κόστους που έχει από τους λογαριασµούς 60 καθώς και για τα υπολογιστικά κόστη. Τα κέντρα κόστους µπορεί να είναι τα τµήµατα που έχει η επιχείρηση ή ακόµα οι διάφορες φάσεις µεταποίησης της επιχείρησης καθώς επίσης και τα τµήµα διοίκησης, διάθεσης, σχεδίασης εάν και εφόσον υπάρχουν. Προσοχή!!! Σε κάθε περίπτωση κατά την καταχώρηση των κέντρων κόστους πρέπει να υπάρχει ένα κέντρο κόστους για τα υλικά το οποίο θα καταχωρηθεί πρώτο. ιαφορετικά το πρόγραµµα δεν θα λειτουργήσει σωστά!!! Για να µπορέσει ο χρήστης να καταχωρήσει τα κέντρα κόστους της επιχείρησής του Σελίδα 10 από 22

11 πρέπει να κάνει κλικ πάνω στην επιλογή κέντρα κόστους. Εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. Είναι σηµαντικό κατά την καταχώρηση των κέντρων κόστους ο χαρακτηρισµός αυτών. Βάση του χαρακτηρισµού που θα δοθεί θα δηµιουργηθεί ο ΠΕ και θα επιµερισθούν τα έµµεσα Κόστη. Στο κέντρο κόστους που θα χαρακτηρισθεί ως "Υλικού" θα καταχωρηθούν στον ΠΕ όλα τα γενικά Βιοµηχανικά κόστη ή αλλιώς έµµεσα κόστη που αφορούν το κέντρο αυτό καθώς και το άµεσο κόστος Πρώτων Υλών της Κοστολογικής Περιόδου. Στα κέντρα κόστους που θα χαρακτηρισθούν "Παραγωγής" θα συµµετέχουν µαζί µε το κέντρο "Υλικού" στον υπολογισµό του κόστους Παραγωγής. Για αυτά που θα χαρακτηρισθούν ιοίκησης και ιάθεσης θα υπολογισθεί µε διαφορετικό τρόπο το ποσό αναφοράς στον ΠΕ. Αφού καταχωρηθούν τα κέντρα κόστους σύµφωνα µε τα παραπάνω αναφερόµενα, µπορεί πλέον ο χρήστης να καταχωρήσει τα είδη κόστους. Για να γίνει αυτό πρέπει να κάνει ο χρήστης κλικ πάνω στο κουµπί Είδη κόστους. Εµφανίζεται ο παρακάτω πίνακας. Σελίδα 11 από 22

12 Τα είδη κόστους που έχουν επιµερισθεί εµφανίζονται έγχρωµα. Κάνοντας κλικ πάνω σ ένα είδος κόστους π.χ. 68. Προβλέψεις για αποζηµίωση..και επιλέγοντας µετά επάνω στην γραµµή ανάπτυξης «Επιµ. απ. στα κέντρα Κόστους» Εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει µε ποια από τις τρεις επιλογές που έχει θέλει να επιµερίσει το ποσό των Επιµερισµός µε ποσά: καταχωρεί ποσά όταν π.χ έχει ακριβή ποσά για κάθε κέντρο κόστους. Επιµερισµός µε συντελεστές: καταχωρεί συντελεστές, όταν π.χ. γνωρίζει την ποσοσστιαία κατανοµή του ποσού στα κέντρα κόστους. Στην περίπτωση αυτή το άθροισµα των συντελεστών δεν µπορεί να υπερβαίνει την µονάδα. Επιµερισµός ελεύθερος : Όταν π.χ. θέλει να επιµερίσει το ενοίκιο βάση τετραγωνικών µέτρων κάθε κέντρου κόστους ή το ενεργειακό κόστος βάση KWH Σελίδα 12 από 22

13 Έστω ότι χρήστης επιλέγει µε "ποσά" και στην συνέχεια κάνει κλικ πάνω στο κουµπί επόµενο βήµα. Πρέπει τώρα να επιλέξει σε ποια κέντρα κόστους θα επιµερισθεί το ποσό των Έστω ότι επιλέγει τα κέντρα κόστους ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ Στην συνέχεια κάνει κλικ πάνω στο κουµπί επόµενο βήµα. Εµφανίζεται νέο παράθυρο µε µόνο τα επιλεχθέντα κέντρα κόστους όπου πρέπει να καταχωρήσει τα ποσά. Έστω ότι για την ΙΟΙΚΗΣΗ είναι 2000 και για την ΙΑΘΕΣΗ Καταχωρούνται τα ποσά και συνεχίζει ο χρήστης στο επόµενο βήµα όπου εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο Σελίδα 13 από 22

14 Εδώ εµφανίζεται πως επιµερίσθηκε το ποσό και τι ποσοστό πήρε κάθε κέντρο κόστους. Στην συνέχεια πηγαίνοντας στο επόµενο βήµα ερωτάτε ο χρήστης αν θέλει να αποθηκευτεί ο επιµερισµός και εφόσον επιλέξει ναι ολοκληρώνεται η διαδικασία επιµερισµού και αλλάζει χρώµα το είδος κόστους που έχει επιµερισθεί. Στην περίπτωση που ένα είδος κόστους έχει την ίδια επιµεριστική βάση µε κάποιο άλλο είδος κόστους το οποίο έχει επιµερισθεί, µπορεί ο χρήστης να αντιγράψει τον επιµερισµό αυτό. Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής έχουν επιµερισθεί τα γενικά βιοµηχανικά κόστη της κοστολογικής περιόδου στα κέντρα κόστους. Μπορεί ο χρήστης να πάει τώρα στον Πίνακα Επιµερισµού απανών και να δει την παρακάτω εικόνα. Σελίδα 14 από 22

15 Τα συνολικά Γενικά Βιοµηχανικά κόστη που έχουν επιµερισθεί τα κέντρα κόστους είναι στο παράδειγµά µας Υπολογισµός ΜΗΑ -Άµεσα Κόστη. Ο χρήστης θα ασχοληθεί εδώ µε την εύρεση και καταχώρηση του άµεσου εργατικού κόστους στο σύνολό του, αλλά και ανά τεµάχιο πάντα για την τρέχουσα κοστολογική περίοδο. Ο χρήστης θα πρέπει τώρα να επιλέξει το κουµπί Υπολογισµός Μ.Η.Α. που σηµαίνει Μέγιστη Ηµερήσια Απόδοση. Επιλέγοντας το κουµπί Εργαζόµενοι εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. Σελίδα 15 από 22

16 Στον πίνακα εµφανίζονται όλοι οι εργαζόµενοι στην παραγωγή και µόνο αυτοί. Μας ενδιαφέρει να επιµερίσουµε στα κέντρα κόστους που έχουν χαρακτηρισθεί «παραγωγής» τις αµοιβές των εργαζοµένων στην παραγωγή. Κάνοντας δεξί κλικ πάνω στον εργαζόµενο π.χ. µε Κωδικό Ε13 και Ονοµατεπώνυµο ΑΒ13 εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο Πρέπει να επιλέξουµε σε ποιο ή ποια κέντρα κόστους εργάζεται ο συγκεκριµένος εργαζόµενος. Αν πχ. Έχει πλήρη απασχόληση µόνο σε ένα κέντρο κόστους επιλέγουµε το κέντρο καταχωρώντας την µονάδα (1), (στη στήλη ποσό καταχωρείται αυτόµατα από το πρόγραµµα το ηµερήσιο κόστος του συγκεκριµένου εργαζόµενου, λαµβάνοντας υπόψιν 14 µισθούς και 11 µήνες απασχόλησης). Σελίδα 16 από 22

17 Αν εργάζεται σε περισσότερα κέντρα κόστους καταχωρούµε τον συντελεστή απασχόλησης π.χ. 0,5 σε κάθε κέντρο αν είναι δύο ή ανάλογα, πως επιµερίζεται ο χρόνος του. Στην συνέχεια πρέπει να επιµερισθεί το ηµερήσιο κόστος κάθε κέντρου κόστους παραγωγής στα προϊόντα που κατασκευάζει ή στις Φάσεις κατασκευής των προϊόντων που κατασκευάζει. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η εύρεση του το άµεσου εργατικού κόστους ανά προϊόν. Για να γίνουν αυτοί οι υπολογισµοί πρέπει ο χρήστης να επιλέξει από το Υπολογισµός Μέγιστης Ηµερήσιας Απόδοσης το κουµπί Καταχώρηση Μ.Η.Α. Εµφανίζεται ο παρακάτω πίνακας Σελίδα 17 από 22

18 Οι πράσινες στήλες κάτω από κάθε κέντρο κόστους πρέπει να συµπληρωθούν από το χρήστη. Για το προϊόν Φ 101 π.χ. γνωρίζει ο υπεύθυνος παραγωγής ότι αν το Τµήµα ΣΜ ασχοληθεί όλη την ηµέρα µε το προϊόν αυτό θα κατασκευάσει στο τέλος του ωκταώρου 3000 τεµάχια. Έτσι το κόστος ανά τεµάχιο για την συγκεκριµένη φάση εργασίας στο συγκεκριµένο τµήµα υπολογίζεται σε 0, Για το ίδιο προϊόν, στο κέντρο κόστους συγκόλληση, γνωρίζει ο υπεύθυνος παραγωγής ότι, αν το τµήµα συγκόλλησης, συγκολλά όλο το ωκτάωρο το προϊόν αυτό θα συγκόλληση 1500 τεµάχια και το κόστος συγκόλλησης ανά τεµάχιο διαµορφώνεται στα 1,27. Τα άµεσα κόστη σε κάθε κέντρο κόστους ή φάση εργασίας όπως υπολογίζονται στον πίνακα αυτόν µεταφέρονται αυτόµατα στον πίνακα κοστολόγησης. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας έχει πλέον ο χρήστης όλα τα απαραίτητα δεδοµένα για να προβεί στην κοστολόγηση των προϊόντων του. Αυτό επιτυγχάνεται κάνοντας κλικ στο κουµπί κοστολόγηση. 4 η Ενότητα. Κοστολόγηση-Υπολογισµός νεκρού σηµείου Επιλέγοντας το κουµπί κοστολόγηση εµφανίζεται ο παρακάτω πίνακας αφού προηγουµένως ο χρήστης δώσει ένα ποσοστό κέρδους όπως του ζητά το πρόγραµµα. Το οποίο µπορεί στην συνέχεια στο παρακάτω πίνακα να επεξεργαστεί για κάθε προϊόν όπως αυτός επιθυµεί. Στον πίνακα αυτό βρίσκει εφαρµογή το διάγραµµα ροής της πρώτης σελίδας του παρόντος εγχειριδίου. Στα κελιά που έχουν κεραµυδί χρώµα εµφανίζονται οι συντελεστές επιβάρυνσης του άµεσου κόστους από τα έµµεσα κόστη, όπως υπολογίσθηκαν αυτοί στον ΠΕ. Ας δούµε τώρα που φτάσαµε στο τέλος πως υπολογίζεται το Τελικό Κόστος του προϊόντος µε Κωδικό και ονοµασία tabpin. Σελίδα 18 από 22

19 Το άµεσο κόστος Π.Υ όπως υπολογίσθηκε στις συνταγές είναι = Συντελεστής επιβάρυνσης έµµεσου κόστους από ΠΕ 0,0725 : 16,70 *0,0725 = 1,21 Συνολικό κόστος Π.Υ άµεσο και έµεσο = 17,91 Το προϊόν για να κατασκευαστεί περνάει από τα τµήµατα Σ Μ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣ Έχουµε λοιπόν Άµεσο κόστος τµήµατος SMD = 0,1024 Συντελεστής επιβάρυνσης έµµεσου κόστους από ΠΕ 0,7435: 0,1024*0,7435 = 0,0761 Άµεσο κόστος τµήµατος ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ = 0,1697 Συντελεστής επιβάρυνσης έµµεσου κόστους από ΠΕ 0,6794: 0,1697*0,6794 = 0,1153 Άµεσο κόστος τµήµατος ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 2,0212 Συντελεστής επιβάρυνσης έµµεσου κόστους από ΠΕ 0,6805: 2,0212 *0,6805 =1,3754 Κόστος παραγωγής : (17,91+0,1024+0,0761+0,1697+0,1153+2,0212+1,3754)= 21,7709 Κόστος ιοίκησης: 21,7709 * 0,0548 = 1,1930 Κόστος ιάθεσης: 21,7709 *0,0814 = 1,7722 Τελικό κόστος προϊόντος = 24,7361 Κάνοντας δεξί κλικ πάνω στον κωδικό ή την περιγραφή ή πάνω στο κουµπί ποσοστιαία σύνσθεση, οποιουδήποτε κοστολογηµένου προϊόντος π.χ. Φ 101 εµφανίζεται η γραφική παράσταση του τελικού κόστους του προϊόντος Για τα προϊόντα που εµπεριέχουν στην συνταγή τους άλλα ηµιέτοιµα προϊόντα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να έχει πλήρη εικόνα ως προς την διαµόρφωση του κόστους παραγωγής τους πηγαίνοντας στην στήλη Άµεσο και έµεσο κόστος πρώτων υλών και στην συνέχεια αφού επιλέξει το κελί που τον ενδιαφέρει να κάνει δεξί κλικ πάνω σ αυτό. Σελίδα 19 από 22

20 Για το προϊόν π.χ. Φ 102 στην στήλη Άµεσο και έµµεσο κόστος πρώτων υλών εµφανίζεται ο αριθµός 10,6664 ενώ θα περίµενε κανείς να εµφανιστεί ο αριθµός 0,3354 όσο δηλαδή κάνει το γινόµενο 2 *0,1677. Το προϊόν Φ102 όµως εµπεριέχει και το ηµιέτοιµο Φ 101. Κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο κελί µε τον αριθµός 10,6664 εµφανίζεται Το κόστος παραγωγής ενός ηµιετοίµου προϊόντος το οποίο εµπεριέχεται σ ένα άλλαο έτοιµο προϊόν, έρχεται και αθροίζεται στην στήλη άµεσο και έµµεσο κόστος Πρώτης ύλης, αφού προηγουµένως αυξηθεί η πρόσθετη πρώτη ύλη ( πέραν του ηµιετοίµου προϊόντος) του ετοίµου προϊόντος µε τον συντελεστή επιβάρυνσης του κέντρου κόστους. Σηµαντικό για τον κοστολόγο είναι να µπορεί να επαληθεύσει τις πράξεις κοστολόγησης που έχει κάνει. Βοήθεια προσφέρει η επιλογή οκιµή. Κάνοντας κλικ πάνω στην επιλογή δοκιµή εµανίζεται το παρακάτω παράθυρο Σελίδα 20 από 22

21 Τα συνολικά κόστη της κοστολογικής περιόδου είναι Στον πίνακα εµφανίζονται τα προϊόντα που έχουµε κοστολογήσει, οαριθµός τεµαχίων που έχει παραχθεί από κάθε προϊον και το Τελικό κόστος ανά προϊόν. Πολλαπλασιάζοντας για κάθε προϊον το τελικό Κόστος µε τον αριθµό τεµαχίων που έχουν κατασκευασθει και αθροίζοντας όλα τα γινόµενα αυτά προκύπτει στον πίνακα το νούµερο ,3. Είναι προφανές ότι η παραγωγικότητα στην επιχείρηση είναι χαµηλή βρίσκεται στο 62,6774%. Ο κοστολόγος µέσω της επιλογής ιόρθωση που βρίσκεται στον πίνακα αυτό προσαυξάνει τα υπολογισθέντα κόστη κατά 60 % έτσι, ώστε να επιµερισθεί πάνω στα κοστολογισθέντα προϊόντα το σύνολο των κόστων της κοστολογικής περιόδου. Τα κόκκινα νούµερα που εµφανίσθηκαν µετά την απροσαύξηση είναι τα νέα τελικά κόστη. Σελίδα 21 από 22

22 Η πληροφορία αυτή σχετικά µε την παραγωγικότητα είναι ιδιαίτερα σηµαντική δείχνοντας στον χρήστη που ακριβώς βρίσκεται και παράλληλα το έναυσµα για διορθωτικές ενέργειες. Βέβαια, αποκλίσεις µπορεί να προκύψουν στην δοκιµή και να εµφανίζεται χαµηλή παραγωγικότητα, αν δεν κοστολογηθούν ηµιέτοιµα προϊόντα που βρίσκονται σε ενδιάµεσες αποθήκες. Ο χρήστης πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όταν επιλέγει τα προϊόντα που θέλει να κοστολογήσει και τις ποσότητες αυτών. Η επιλογή Υπολογισµός νεκρού σηµείου δείχνει στην χρήστη το ± 0 της επιχείρησης πάντα για την τρέχουσα κοστολογική περίοδο. Στο κελί πωλήσεις έσοδα κοστολογικής περιόδου καταχωρούνται οι πωλήσεις- τα έσοδα της κοστολογικής περιόδου δίχως τον ΦΠΑ. Υστερόγραφο Για να βοηθηθεί ο χρήστης στην χρήση και κατανόηση του λογισµικού για κάθε µία από τις Ενότητες που περιγράφθηκαν στο παρόν εγχειρίδιο υπάρχουν αντίστοιχα Βιντεάκια παρουσίασης στην ιστοσελίδα µας Σελίδα 22 από 22

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ.

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ. 1. Πρόσβαση Οδηγίες προγράµµατος διαχείρισης ανάλυσης χρόνου εργασίας (Time Sheet) Για να ξεκινήσετε την εφαρµογή, από την κεντρική σελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.aua.gr) και το µενού «ιαχείριση», Time Sheet

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Έρευνες Στατιστικών Στοιχείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 Λογική Ανάλυση Χρήσης Εφαρµογής... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ... 6 Επεξεργασία Ερώτησης... 7 ιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία

Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία Για τις οικοδοµικές εταιρίες στις οποίες τηρούµε βιβλίο Κοστολογίου θα πρέπει να ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα: 1. Από το menu Παράµετροι &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη.

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη. Οδηγίες για Πρόγραµµα OTS σχετικά µε πληρωµές τιµολογίων. Α ΜΘ, /νση Οικονοµικού, Τµήµα Προϋπολογισµού. Βήµατα που πρέπει να κάνετε: 1. Κατανοµή (ΟΧΙ για Νοµούς). 2. Καταχώρηση της Υπηρεσίας που πραγµατοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Πρόσθετα Πεδία για την υποβολή δήλωσης Ε9 έτους 2013... 5 3. Αρχική οθόνη... 8 4. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας Υλοποίηση: Omega Technology Η Πράξη «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» υλοποιείται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας*

ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας* ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας* *Ισχύει εάν η εφαρµογή υποστηρίζει τη «ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας» Έχοντας προµηθευτεί τη συγκεκριµένη διαχείριση µπορείτε να καταχωρείτε στο αρχείο των ειδών τα Είδη Εγγυοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος.

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος. Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος. 2) Η διαδικασία της απογραφής θα πρέπει να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί σε χρόνο που

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ. Για τους Εισηγητές. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. εκέµβριος 2012. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ. Για τους Εισηγητές. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. εκέµβριος 2012. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ Για τους Εισηγητές Έκδοση 1.0 εκέµβριος 2012 AbiTECH A.E. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Τηλ Κέντρο.: 210 Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης:

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: παρόμοιο με του Cabri με αρκετές όμως διαφορές στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

$ Προϊόντα Γράψτε τον κωδικό του προϊόντος και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν γράψτε την περιγραφή του προϊόντος,την οµάδα,την µονάδα µέτρησης, την συσκευασία,τα πακέτα, την 2 η µονάδα µέτρησης, τις µερίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εισαγωγή γνωματεύσεων διαβητικών υλικών στο internet (eδαπυ) 1. Εισάγουμε τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό για να εισέλθουμε στην εφαρμογή https://apps.ika.gr/econsummedsuppl/faces/login.xhtml.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

o AND o IF o SUMPRODUCT

o AND o IF o SUMPRODUCT Πληροφοριακά Εργαστήριο Management 1 Information Συστήματα Systems Διοίκησης ΤΕΙ Τμήμα Ελεγκτικής Ηπείρου Χρηματοοικονομικής (Παράρτημα Πρέβεζας) και Αντικείµενο: Μοντελοποίηση προβλήµατος Θέµατα που καλύπτονται:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (e-σεπ αξιολόγηση)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (e-σεπ αξιολόγηση) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (e-σεπ αξιολόγηση) Για τον Αρχηγό Εισαγωγή Το παρόν κείμενο έχει σκοπό να εξηγήσει στον Εκπαιδευτή που αναλαμβάνει σαν Αρχηγός να οργανώσει και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 1. Οθόνη εισόδου στην εφαρμογή βελτίωσης περιεχομένου Δηλώσεων Ε9 Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται να συμπληρωθούν (Εικόνα 1): Ο Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Το πακέτο ΕXCEL: Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Eπιμέλεια των σημειώσεων και διδασκαλία: Ευαγγελία Χαλιώτη* Θέματα ανάλυσης: - Συναρτήσεις / Γραφικές απεικονίσεις - Πράξεις πινάκων - Συστήματα εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ErgoNorm. Άμεση Εκκίνηση. ( χήμα 1)

ErgoNorm. Άμεση Εκκίνηση. ( χήμα 1) ErgoNorm 1 Άμεση Εκκίνηση ( χήμα 1) Για τον προσδιορισμό της οικονοµικότερης (Οµαλής) προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου σε ένα δημόσιο έργο με την χρήση του προγράμματος ΕrgoNorm, ακολουθούμε τα εξής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης V 1.02

Οδηγίες Χρήσης V 1.02 e-myf εφαρμογή διαχείρισης Συγκεντρωτικής Τιμολογίων σύμφωνο με τον ΚΦΑΣ Οδηγίες Χρήσης V 1.02 Περιεχόμενα Σελίδα Έναρξη εφαρμογής 2 Παραστατικά Εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εξόδων 6 Συγκεντρωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Ρύποι & Τέλη - Προσφορές Η ιστοσελίδα (http://www.volvocalcprices.gr) δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010 ως εργαλείο για την εύρεση της τελικής προτεινόµενης Λιανικής τιµής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE ΑΠΟΓΡΑΦH-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Προτείνεται να εκτελείται δημιουργία Εφεδρικού Αντιγράφου(Back up) πριν από την παρακάτω εργασία. ΒΗΜΑ 1 ο Κάνουμε εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E Η Εφαρμογή...3 Χρήστες...3 Πρόσβαση στην Εφαρμογή...3 Συμβεβλημένος Μόνιμος Ιατρός...5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport 1. Γενικά...1 2. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Infotest...1 3. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Certiport...4

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΦΑ eοrder 1. Κάνουμε αποστολή παραγγελίας όπως έχουμε συνηθίσει από το πρόγραμμα του φαρμακείου μας 2. Αυτόματα ανοίγει το πρόγραμμα eοrder και πατάμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OPEN TECHNOLOGY SERVICES 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 1-1 1.1 Τι απαιτείται για τη δημιουργία Νέας Περιόδου... 1-1 1.2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

FPU EJ. Κατάλογος περιεχομένων

FPU EJ. Κατάλογος περιεχομένων FPU EJ Κατάλογος περιεχομένων FPU EJ...1 1. Μενού...2 2. Master Reset...3 3. Ώρα / Ημερομηνία...4 4. Τμήματα...6 5. Μηδενισμός Ζ & Μεταφορά στοιχείων...9 6. FORMAT προσωρινής μνήμης...10 7. Αλλαγή ταχύτητας...10

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip.

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip. Το αρχείο EstateWeb 4.0.2.exe περιέχει την εγκατάσταση της εφαρµογής σε συµπιεσµένη µορφή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να αποσυµπιέσετε τα αρχεία της εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Κάντε διπλό

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Έργο: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με κωδικό ΟΠΣ296121 Υπο-έργο 5: Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14 ΟΘΟΝΗ 1 Πληκτρολογήστε την διεύθυνση https://www.infotestexams.gr/manager στον Internet Explorer για να εµφανιστεί η παραπάνω οθόνη (Οθόνη 1). ηλαδή, η οθόνη του κεντρικού διαχειριστικού συστήµατος, όπου

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Βιβλίων Α &Β Κατηγορίας

ιαχείριση Βιβλίων Α &Β Κατηγορίας ιαχείριση Βιβλίων Α &Β Κατηγορίας Εισαγωγή Η εφαρµογή διαχειρίζεται Βιβλία Α & Β κατηγορίας, δηλαδή Βιβλία Εσόδων - Εξόδων και Αγορών. Προϋποθέτει δε την εγκατάσταση της Εµπορικής ιαχείρισης. Η διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2.59

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2.59 ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2.59 Περιεχόμενα 1. Βελτίωση. Προσθήκη ελέγχου για την ημερομηνία των παραστατικών.... 3 2. Βελτίωση Εκτύπωσης. Προσθήκη φίλτρου στην εκτύπωση Απολογισμός Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η ιατρός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο]

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007 1. Πώς βάζουμε διπλή υπογράμμιση και χρώμα υπογράμμισης; [Επιλέγουμε το κείμενο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε στο βελάκι δίπλα στο εικονίδιο της υπογράμμισης] 2. Πώς αλλάζουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής

Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Σύνδεση στην Εφαρμογή Πριν ξεκινήσετε την εργασία σας με το Σύστημα Διαχείρισης Εφαρμογών του ΚΕΠΕΑ πρέπει να συνδεθείτε δίνοντας το username και το password που σας

Διαβάστε περισσότερα

Ksyla.gr Σύντομη περιγραφή λειτουργίας

Ksyla.gr Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Οδηγός Εφαρμογής Ksyla.gr Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Το ksyla.gr είναι μια κοινότητα αγοραπωλησίας καύσιμου ξύλου σε οποιαδήποτε μορφή (καυσόξυλα, πέλλετ, μπρικέτες, κάρβουνα) καθώς επίσης και ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator), 2. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ... 3 1 ο Βήμα: Δημιουργία νέας χρήσης.... 3 2 ο Βήμα: Εισαγωγή στην νέα χρήση... 3 3ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας θα παραλαμβάνουν το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης. ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ Το Ιατρικό Εξιτήριο ουσιαστικά είναι εντολή ιατρού για έξοδο του ασθενή από το τμήμα νοσηλείας, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει είναι : Ημερομηνία εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Νέες δυνατότητες (έκδοση 5.01b)

Νέες δυνατότητες (έκδοση 5.01b) Νέες δυνατότητες (έκδοση 5.01b) Πί νακας περίεχομε νων ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ... 2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ TECDOC... 4 Setup TecDoc... 4 Browser TecDoc... 5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ... 6 Πίνακες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία O p e n T e c h n o l o g y S e r v i c e s Η Εταιρεία H O.T.S A.E. είναι σήµερα µία από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόµενες εταιρείες στην Ελλάδα στους τοµείς των Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών Πληροφορικής και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ICAP DATA

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ICAP DATA ICAP A. E. ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ICAP DATA Αθήνα, Ιούνιος 2000 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής ICAP DATA στόχο έχει να περιγράψει τις

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ 1 «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές: Συγγραφή διδακτικού υλικού Νίκη Κακιά-Βόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order POS Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order POS θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα... 4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Benzina που θα εγκατασταθεί είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Κάνοντας διπλό

Διαβάστε περισσότερα

https://www.eopyykmes.gr

https://www.eopyykmes.gr https://www.eopyykmes.gr Πρόσβαση στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί πρόσβαση στο σύστημα, ο/η φαρμακοποιός πρέπει να πληκτρολογήσει στην γραμμή διεύθυνσης (address bar) του περιηγητή (browser) την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών BrainStorm

Εγχειρίδιο Οδηγιών BrainStorm Εγχειρίδιο Οδηγιών BrainStorm Παραγωγή Κοστολόγηση Δύο λόγια για το πρόγραμμα BrainStorm Παραγωγή Το πρόγραμμα απευθύνεται στις Παραγωγικές Μονάδες οι οποίες επιθυμούν να παρακολουθούν την Ανάλωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Υπηρεσία διαχείρισης αιτήσεων & αδειών προσωπικού δίνει τη δυνατότητα στους συναλλασσόμενους με τη Διοικητική Υπηρεσία του Ιδρύματος να

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή EXTRA. Διαδικασία Αυτόματης Υποβολής Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιμολογίων μέσω Internet

Εφαρμογή EXTRA. Διαδικασία Αυτόματης Υποβολής Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιμολογίων μέσω Internet Εφαρμογή EXTRA Διαδικασία Αυτόματης Υποβολής Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιμολογίων μέσω Internet Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Αυτόματης Υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Για Τη Δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής

Οδηγίες Για Τη Δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής Οδηγίες Για Τη Δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής Για να δημιουργήσετε τη δική σας Ψηφιακή Υπογραφή χρησιμοποιώντας την υπηρεσία που σας παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.sch.gr/

Διαβάστε περισσότερα