ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ "KOSTOLOGOS " Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ "KOSTOLOGOS " Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή"

Transcript

1 Εισαγωγή Η προσέγγιση του κοστολογικού προβλήµατος µίας µεταποιητικής επιχείρησης από το Λογισµικό «Κοστολόγος» στηρίζεται στην παρακάτω ανάλυση ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ Π.Υ ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ Π.Υ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΜΜΕΣΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Το τελικό κόστος ενός προϊόντος αποτελείται από το άθροισµα του Κόστους Παραγωγής, του Κόστους ιοίκησης και του Κόστους διάθεσης. Τα κόστη ιοίκησης και ιάθεσης εκφράζονται ως ποσοστό του Κόστους Παραγωγής. Αν π.χ. Το κόστος Παραγωγής ενός προϊόντος στην παρατηρούµενη κοστολογική περίοδο έχει υπολογισθεί στα 100, το δε Κόστος ιοίκησης στο 10 %, και το κόστος ιάθεσης στο 15 %, του κόστους Παραγωγής, Τότε το τελικό κόστος του προϊόντος θα είναι ( *0,1+100*0,15 =125 Το κόστος Παραγωγής ενός προϊόντος αποτελείται από το άθροισµα Του Κόστους Πρώτων Υλών Του Εργατικού κόστους καθώς και Των γενικών βιοµηχανικών κόστων τα οποία εκφράζονται ως ποσοστά των άµεσων κόστων Πρώτης ύλης και Εργατικού. Έχοντας τα παραπάνω ως βάση και ως ζητούµενο το Τελικό κόστος ανά προϊόν, αναπτύχθηκε το Λογισµικό «Κοστολόγος». Για όποιον ενδιαφέρεται να εντρυφήσει βαθύτερα στην κοστολόγηση προτείνεται πέραν του παρόντος εγχειριδίου και το βιβλίο του κ. Σταυριανίδη Κων/νου Μηχανικού Παραγωγής-Κοστολόγου µε τίτλο «Εγχειρίδιο Βιοµηχανικής Κοστολόγησης» από τις εκδόσεις Ελλην 2001, το οποίο ουσιαστικά απετέλεσε και τη βάση για τον σχεδιασµό του παρόντος Λογισµικού. Σελίδα 1 από 22

2 Η επεξήγηση- παρουσίαση του «Kostologos» θα γίνει σε τέσσερις ενότητες 1 η Ενότητα: 1.0 Αρχείο Κάνοντας κλικ πάνω στην επιλογή αυτή ανοίγει το παρακάτω παράθυρο Με την επιλογή Εισαγωγή από Excel File µπορεί ο χρήστης να εισάγει αρχεία Excel που έχει διαθέσιµα από άλλα λογισµικά εφόσον τα φέρει στον φάκελο που βρίσκεται ο "Kostologos" και εφόσον έχουν την δοµή που ζητάτε από τον "Kostologos" κάνοντας κλικ πάνω στην επιλογή Εισαγωγή από Excel File και στην συνέχεια Πρώτες ύλες εµφανίζεται Σελίδα 2 από 22

3 Με τον ίδιο τρόπο µπορεί ο χρήστης να εισάγει και τα άλλα αρχεία Είδη κόστους είναι ένα αρχείο Excel µε τα κόστη που έχει η επιχείρηση. Εργαζόµενοι είναι ένα αρχείο Excel, µε τους εργαζόµενους της επιχείρησης στο οποίο θα εµφανίζεται ο µηνιαίος µισθός τους και οι µέρες εργασίας τους και Προϊόντα είναι ένα αρχείο Excel, στο οποίο θα εµφανίζονται όλοι οι κωδικοί καθώς και οι ονοµασίες των ετοίµων και ηµιετοίµων προϊόντων. Με την επιλογή Αλλαγή κοστολογικής περιόδου µπορεί ο χρήστης να δηµιουργήσει µία νέα κοστολογική περίοδο. Κάθε φορά που δηµιουργείται µία νέα κοστολογική περίοδος µεταφέρονται σ αυτήν τα δεδοµένα της τελευταίας τα οποία µπορεί ο χρήστης στην συνέχεια να επεξεργαστεί και επικαιροποιήσει. Σελίδα 3 από 22

4 Το λογισµικό αποθηκεύει απεριόριστα δεδοµένα µπορεί ο χρήστης να κρατήσει όσες κοστολογικές περιόδους θέλει. Με την επιλογή εκαδικά ψηφία µπορεί ο χρήστης να επιλέξει πόσα δεκαδικά ψηφία θέλει να εµφανίζονται στην οθόνη του. Με την επιλογή Εκτυπώσεις Επιλέγει τι θέλει να εκτυπώσει Με την επιλογή Συντελεστές ΦΠΑ µπορεί ο χρήστης εφόσον µεταποιεί προϊόντα που βρίσκονται σε διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ να τους καταχωρήσει. Η καταχώρηση αυτή είναι χρήσιµη µόνο στον υπολογισµό της τελικής τιµής πώλησης του προϊόντος. Η επιλογή Κατηγορίες Κέντρων Κόστους δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να καταχωρήσει τις κατηγορίες Κέντρων Κόστους που έχει στην επιχείρησή του. Σελίδα 4 από 22

5 Οι επιλογές που έχει είναι: 1. Υλικού 2. Παραγωγής 3. ιοίκησης 4. ιάθεσης 5. Σχεδίασης Οι καταχωρήσεις αυτές είναι απαραίτητες διότι αποτελούν την υποδοµή για την κατοπινή δηµιουργία του Πίνακα Επιµερισµού απανών. Προτείνεται στο χρήστη να αφήσει τις καταχωρήσεις αυτές ως έχουν!!! Τέλος µε την επιλογή Μηδενισµός Πινάκων Βάσης εδοµένων µπορεί ο χρήστης να µηδενίσει όλους του πίνακες του "Kostologos" 2 η Ενότητα: Πρώτες ύλες-προϊόντα Η ενότητα αυτή ασχολείται 1. µε την καταχώρηση και την επεξεργασία των πρώτων υλών της επιχείρησης και 2. µε την δηµιουργία συνταγών και την εύρεση του άµεσου κόστους πρώτης ύλης των προϊόντων 2.1 Πρώτες ύλες Ο χρήστης µπορεί να καταχωρήσει κάθε πρώτη ύλη που έχει, δίνοντάς της κωδικό, περιγράφοντάς την, καταχωρώντας επίσης την µονάδα µέτρησης (τεµάχια, κιλά, µέτρα ) και την τιµή µονάδος. Είναι σηµαντικό εδώ να τονιστούν ιδιαίτερα ότι, κάθε κωδικός πρώτης ύλης είναι µοναδικός και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να καταχωρηθούν στον ίδιο κωδικό διαφορετικές πρώτες ύλες και στην στήλη όπου ζητάτε η περιγραφή της πρώτης ύλης, πρέπει να υπάρχει µία σαφής περιγραφή έτσι, ώστε όταν εµφανισθεί ξανά η στήλη αυτή σε άλλη ενότητα να αναγνωρίζει εύκολα ο χρήστης για ποια πρώτη ύλη πρόκειται. Ο χρήστης έχει τις παρακάτω επιλογές στην ενότητα αυτή : Σελίδα 5 από 22

6 Ακύρωση µίας εγγραφής πριν την ολοκλήρωση και αποθήκευσή της ιαγραφή µίας εγγραφής µετά την ολοκλήρωσή της, επιλέγοντάς την και κάνοντας κλικ πάνω στο κουµπί διαγραφή Αλλαγή του κωδικού µίας εγγραφής Ενεργοποίηση του φίλτρο αναζήτησης µε την βοήθεια του οποίου µπορεί να αναζητήσει αλφαβητικά µία πρώτη ύλη. Κάνοντας κλικ πάνω στο κουµπί προϊόντα µπορεί να δει σε ποια τελικά (κοστολογηµένα) προϊόντα συµµετέχει η συγκεκριµένη πρώτη ύλη. Βοήθεια. Κάνοντας κλικ πάνω στο κουµπί βοήθεια εµφανίζονται επεξηγήσεις σχετικά µε τη χρήση των κουµπιών και τέλος Έξοδος. Με την επιλογή αυτή επανέρχεται κανείς στο αρχικό µενού το προγράµµατος 2.2 Προϊόντα.: Ο χρήστης µπορεί εδώ να ασχοληθεί: 1. µε την καταχώρηση και την επεξεργασία των τελικών προϊόντων αλλά και των ηµιετοίµων που έχει η επιχείρηση και 2. µε την επιλογή των προϊόντων που θέλει να κοστολογήσει στην τρέχουσα κοστολογική περίοδο. Ο χρήστης λοιπόν µπορεί να εισάγει τα τελικά ή ηµιέτοιµα προϊόντα που έχει κατασκευάσει στην παρατηρούµενη κοστολογική περίοδο και χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα που έχουν καταχωρηθεί στην πρώτη ενότητα (πρώτες ύλες) να δηµιουργήσει τις συνταγές των τελικών προϊόντων ή όπως χαρακτηρίζεται στο λογισµικό, να προχωρήσει στη σύνθεση του τελικού προϊόντος. Πέραν τούτων όσον αφορά το περιβάλλον εργασίες των ενοτήτων αυτών ο χρήστης µπορεί να επιλέξει την Ακύρωση µίας εγγραφής πριν την ολοκλήρωσή και αποθήκευσή της ιαγραφή µίας εγγραφής µετά την ολοκλήρωσή της, επιλέγοντάς την και κάνοντας κλικ πάνω στο κουµπί διαγραφή Αλλαγή του κωδικού µίας εγγραφής Ενεργοποίηση του φίλτρο αναζήτησης µε την βοήθεια του οποίου µπορεί να αναζητήσει αλφαβητικά µία πρώτη ύλη. Έξοδος. Με την επιλογή αυτή επανέρχεται κανείς στο αρχικό µενού το προγράµµατος. Κάνοντας κλικ πάνω στο κουµπί προϊόντα και επιλέγοντας «Τελικά και ηµιέτοιµα προϊόντα» εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο Σελίδα 6 από 22

7 Επιλέγοντας ο χρήστης το κουµπί «Σύνθεση Τελικού προϊόντος». εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. Το παράθυρο αυτό αναφέρεται στο προϊόν µε Κωδικό Φ 103 για το οποίο έχει δηµιουργηθεί ήδη µία συνταγή. Στην τελευταία στήλη του πίνακα της συνταγής εµφανίζεται το ποσοστό συµµετοχής κάθε Π.Υ. στο τελικό κόστος πρώτων υλών του προϊόντος. Η συνταγή µπορεί επίσης να εκτυπωθεί ή κάνοντας δεξί κλικ πάνω της και στην συνέχει στο κουµπί εξαγωγή για εκτύπωση ή κάνοντας κλικ πάνω στο κουµπί εξαγωγή στο Word. Για να εισαχθεί µία πρώτη ύλη στο συνταγολόγιο, πρέπει ο χρήστης ή να κάνει δεξί κλικ πάνω στην συνταγή και να απαντήσει µε «Ναι» στο ερώτηµα που θα εµφανιστεί ή να τοποθετήσει τον κέρσορα πάνω στην πρώτη ύλη και κρατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πατηµένο να την σύρει στο διπλανό πίνακα. Σελίδα 7 από 22

8 Για να διαγράψει κανείς µία εγγραφή από την συνταγή, αρκεί να µεταβεί στον πίνακα-συνταγολόγιο και να κάνει δεξί κλικ πάνω στον α/α της πρώτης ύλης που επιθυµεί να διαγράψει, π.χ. C1, αµέσως εµφανίζεται ενηµέρωση «προσοχή θα διαγραφεί εγγραφή από τον πίνακα "C1"», αν επιλεχθεί "Ναι" σβήνει η εγγραφή. Για να δηµιουργηθεί µία νέα συνταγή π.χ. για το προϊόν Φ 106, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να βρίσκεται ο χρήστης στα τελικά προϊόντα. Για να γίνει αυτό πρέπει να πάει ο χρήστης στην γραµµή ανάπτυξης πάνω από τους πίνακες και να επιλέξει Τελικά και ηµιέτοιµα προϊόντα. Κάνοντας κλικ πάνω στο προϊόν Φ 106 εµφανίζεται το παραπάνω παράθυρο. Ο χρήστης µπορεί τώρα να δηµιουργήσει τη συνταγή ενός νέου προϊόντος, πηγαίνοντας στον πίνακα Π.Υ. και επιλέγοντας µία πρώτη ύλη π.χ. C1. Ο χρήστης ενηµερώνετε από το πρόγραµµα ότι θα προστεθεί η συγκεκριµένη Π.Υ. που έχει επιλέξει και αφού Σελίδα 8 από 22

9 επιλέξει «Ναι» πρέπει στην συνέχεια να επιλέξει την ποσότητα συµµετοχής. Αν η Π.Υ συµµετέχει ως τεµάχιο επιλέγει τα τεµάχια µε τα οποία συµµετέχει π.χ. από το C7 3 τεµάχια, αν µε µέτρα επιλέγει τα µέτρα κλπ. Για να διαγράψει κανείς µία Π.Υ. από την συνταγή, αρκεί να κάνει δεξί κλικ πάνω στον κωδικό της πρώτης ύλης που επιθυµεί να διαγράψει. Μέχρι στιγµής έχουν επεξεργαστεί τα κόστη πρώτης ύλης. Ο χρήστης γνωρίζει πλέον τα άµεσα κόστη πρώτης ύλης. Όταν ο χρήστης θελήσει να κοστολογήσει τα προϊόντα που κατασκεύασε στην κοστολογική περίοδο θα επιστρέψει στην ενότητα αυτή και αφού κάνει κλικ πάνω στο κουµπί «Προϊόντα» θα επιλέξει «Επιλογή προϊόντων προς κοστολόγηση» Εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο Στον πίνακα εµφανίζονται µόνο εκείνα τα προϊόντα για τα οποία έχουν δηµιουργηθεί συνταγές. Σελίδα 9 από 22

10 Εξ αυτών γίνεται η επιλογή των προϊόντων και ο αριθµός τεµαχίων που έχουν κατασκευαστεί από κάθε κωδικό στην συγκεκριµένη κοστολογική περίοδο. Επιλέγουµε δηλαδή τα προϊόντα που θέλουµε να κοστολογήσουµε επειδή πιθανώς στην κοστολογική περίοδο που παρατηρούµε κάποιοι κωδικοί δεν έχουν κατασκευασθεί. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει όλους τους κωδικούς και να αποεπιλέξει όσους δεν χρειάζεται. Το άθροισµα που θα προκύψει από το γινόµενο, του κόστους πρώτων υλών * τον αριθµό τεµαχίων για κάθε κωδικό που έχει επιλεχθεί προς κοστολόγηση, εµφανίζεται στον ΠΕ στην στήλη Αποθήκη στην γραµµή πρώτη ύλη στο ροζ κελί. Ο αριθµός τεµαχίων είναι απαραίτητο µέγεθος για υπολογισθεί ο βαθµός απόδοσης της επιχείρησης. Αν η επιχείρηση έχει βαθµό απόδοσης 100 % τότε το άθροισµα που θα προκύψει από το γινόµενο του αριθµού τεµαχίων * του Τελικού κόστους ανά τεµάχιο για κάθε επιλεχθέν προϊόν, πρέπει να είναι ίσο µε το άθροισµα του συνολικού κόστους της κοστολογικής περιόδου, που καταγράφθηκε στην επιχείρηση. Στον πίνακα αυτό φαίνεται επίσης η συµµετοχή υποπροϊόντων στην κατασκευή ενός τελικού προϊόντος. Περισσότερα όµως για το συγκεκριµένο θα διατυπωθούν στην ενότητα «Κοστολόγηση.» 3 η Ενότητα. Κέντρα κόστους- Είδη Κόστους Πίνακας Επιµερισµού απανών Υπολογισµός ΜΗΑ Η ενότητα αυτή ασχολείται µε τα Γενικά βιοµηχανικά Κόστη δηλαδή µε τα έµµεσα κόστη. Στόχος της ενότητας είναι να επιµερίσει τα έµµεσα κόστη στα κέντρα κόστους που έχει η επιχείρηση. Ο επιµερισµός αυτός γίνεται µε την βοήθεια του Πίνακα Επιµερισµού απανών (ΠΕ ), οποίος δηµιουργείται από το πρόγραµµα χτίζοντας τον πάνω στα δεδοµένα, κέντρα κόστους και είδη κόστους που έχουν προηγουµένως καταχωρηθεί. Αυτό που είναι σηµαντικό εδώ και απαραίτητο για την ποιότητα της κοστολόγησης, είναι η γνώση, η ύπαρξη επιµεριστικών βάσεων. Μ άλλα λόγια ο χρήστης πρέπει να έχει σωστές επιµεριστικές βάσεις για τον επιµερισµό του ενεργειακού κόστους π.χ. ή για τον επιµερισµό των αποσβέσεων και κατά συνέπεια για κάθε είδος κόστους που έχει από τους λογαριασµούς 60 καθώς και για τα υπολογιστικά κόστη. Τα κέντρα κόστους µπορεί να είναι τα τµήµατα που έχει η επιχείρηση ή ακόµα οι διάφορες φάσεις µεταποίησης της επιχείρησης καθώς επίσης και τα τµήµα διοίκησης, διάθεσης, σχεδίασης εάν και εφόσον υπάρχουν. Προσοχή!!! Σε κάθε περίπτωση κατά την καταχώρηση των κέντρων κόστους πρέπει να υπάρχει ένα κέντρο κόστους για τα υλικά το οποίο θα καταχωρηθεί πρώτο. ιαφορετικά το πρόγραµµα δεν θα λειτουργήσει σωστά!!! Για να µπορέσει ο χρήστης να καταχωρήσει τα κέντρα κόστους της επιχείρησής του Σελίδα 10 από 22

11 πρέπει να κάνει κλικ πάνω στην επιλογή κέντρα κόστους. Εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. Είναι σηµαντικό κατά την καταχώρηση των κέντρων κόστους ο χαρακτηρισµός αυτών. Βάση του χαρακτηρισµού που θα δοθεί θα δηµιουργηθεί ο ΠΕ και θα επιµερισθούν τα έµµεσα Κόστη. Στο κέντρο κόστους που θα χαρακτηρισθεί ως "Υλικού" θα καταχωρηθούν στον ΠΕ όλα τα γενικά Βιοµηχανικά κόστη ή αλλιώς έµµεσα κόστη που αφορούν το κέντρο αυτό καθώς και το άµεσο κόστος Πρώτων Υλών της Κοστολογικής Περιόδου. Στα κέντρα κόστους που θα χαρακτηρισθούν "Παραγωγής" θα συµµετέχουν µαζί µε το κέντρο "Υλικού" στον υπολογισµό του κόστους Παραγωγής. Για αυτά που θα χαρακτηρισθούν ιοίκησης και ιάθεσης θα υπολογισθεί µε διαφορετικό τρόπο το ποσό αναφοράς στον ΠΕ. Αφού καταχωρηθούν τα κέντρα κόστους σύµφωνα µε τα παραπάνω αναφερόµενα, µπορεί πλέον ο χρήστης να καταχωρήσει τα είδη κόστους. Για να γίνει αυτό πρέπει να κάνει ο χρήστης κλικ πάνω στο κουµπί Είδη κόστους. Εµφανίζεται ο παρακάτω πίνακας. Σελίδα 11 από 22

12 Τα είδη κόστους που έχουν επιµερισθεί εµφανίζονται έγχρωµα. Κάνοντας κλικ πάνω σ ένα είδος κόστους π.χ. 68. Προβλέψεις για αποζηµίωση..και επιλέγοντας µετά επάνω στην γραµµή ανάπτυξης «Επιµ. απ. στα κέντρα Κόστους» Εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει µε ποια από τις τρεις επιλογές που έχει θέλει να επιµερίσει το ποσό των Επιµερισµός µε ποσά: καταχωρεί ποσά όταν π.χ έχει ακριβή ποσά για κάθε κέντρο κόστους. Επιµερισµός µε συντελεστές: καταχωρεί συντελεστές, όταν π.χ. γνωρίζει την ποσοσστιαία κατανοµή του ποσού στα κέντρα κόστους. Στην περίπτωση αυτή το άθροισµα των συντελεστών δεν µπορεί να υπερβαίνει την µονάδα. Επιµερισµός ελεύθερος : Όταν π.χ. θέλει να επιµερίσει το ενοίκιο βάση τετραγωνικών µέτρων κάθε κέντρου κόστους ή το ενεργειακό κόστος βάση KWH Σελίδα 12 από 22

13 Έστω ότι χρήστης επιλέγει µε "ποσά" και στην συνέχεια κάνει κλικ πάνω στο κουµπί επόµενο βήµα. Πρέπει τώρα να επιλέξει σε ποια κέντρα κόστους θα επιµερισθεί το ποσό των Έστω ότι επιλέγει τα κέντρα κόστους ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ Στην συνέχεια κάνει κλικ πάνω στο κουµπί επόµενο βήµα. Εµφανίζεται νέο παράθυρο µε µόνο τα επιλεχθέντα κέντρα κόστους όπου πρέπει να καταχωρήσει τα ποσά. Έστω ότι για την ΙΟΙΚΗΣΗ είναι 2000 και για την ΙΑΘΕΣΗ Καταχωρούνται τα ποσά και συνεχίζει ο χρήστης στο επόµενο βήµα όπου εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο Σελίδα 13 από 22

14 Εδώ εµφανίζεται πως επιµερίσθηκε το ποσό και τι ποσοστό πήρε κάθε κέντρο κόστους. Στην συνέχεια πηγαίνοντας στο επόµενο βήµα ερωτάτε ο χρήστης αν θέλει να αποθηκευτεί ο επιµερισµός και εφόσον επιλέξει ναι ολοκληρώνεται η διαδικασία επιµερισµού και αλλάζει χρώµα το είδος κόστους που έχει επιµερισθεί. Στην περίπτωση που ένα είδος κόστους έχει την ίδια επιµεριστική βάση µε κάποιο άλλο είδος κόστους το οποίο έχει επιµερισθεί, µπορεί ο χρήστης να αντιγράψει τον επιµερισµό αυτό. Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής έχουν επιµερισθεί τα γενικά βιοµηχανικά κόστη της κοστολογικής περιόδου στα κέντρα κόστους. Μπορεί ο χρήστης να πάει τώρα στον Πίνακα Επιµερισµού απανών και να δει την παρακάτω εικόνα. Σελίδα 14 από 22

15 Τα συνολικά Γενικά Βιοµηχανικά κόστη που έχουν επιµερισθεί τα κέντρα κόστους είναι στο παράδειγµά µας Υπολογισµός ΜΗΑ -Άµεσα Κόστη. Ο χρήστης θα ασχοληθεί εδώ µε την εύρεση και καταχώρηση του άµεσου εργατικού κόστους στο σύνολό του, αλλά και ανά τεµάχιο πάντα για την τρέχουσα κοστολογική περίοδο. Ο χρήστης θα πρέπει τώρα να επιλέξει το κουµπί Υπολογισµός Μ.Η.Α. που σηµαίνει Μέγιστη Ηµερήσια Απόδοση. Επιλέγοντας το κουµπί Εργαζόµενοι εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. Σελίδα 15 από 22

16 Στον πίνακα εµφανίζονται όλοι οι εργαζόµενοι στην παραγωγή και µόνο αυτοί. Μας ενδιαφέρει να επιµερίσουµε στα κέντρα κόστους που έχουν χαρακτηρισθεί «παραγωγής» τις αµοιβές των εργαζοµένων στην παραγωγή. Κάνοντας δεξί κλικ πάνω στον εργαζόµενο π.χ. µε Κωδικό Ε13 και Ονοµατεπώνυµο ΑΒ13 εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο Πρέπει να επιλέξουµε σε ποιο ή ποια κέντρα κόστους εργάζεται ο συγκεκριµένος εργαζόµενος. Αν πχ. Έχει πλήρη απασχόληση µόνο σε ένα κέντρο κόστους επιλέγουµε το κέντρο καταχωρώντας την µονάδα (1), (στη στήλη ποσό καταχωρείται αυτόµατα από το πρόγραµµα το ηµερήσιο κόστος του συγκεκριµένου εργαζόµενου, λαµβάνοντας υπόψιν 14 µισθούς και 11 µήνες απασχόλησης). Σελίδα 16 από 22

17 Αν εργάζεται σε περισσότερα κέντρα κόστους καταχωρούµε τον συντελεστή απασχόλησης π.χ. 0,5 σε κάθε κέντρο αν είναι δύο ή ανάλογα, πως επιµερίζεται ο χρόνος του. Στην συνέχεια πρέπει να επιµερισθεί το ηµερήσιο κόστος κάθε κέντρου κόστους παραγωγής στα προϊόντα που κατασκευάζει ή στις Φάσεις κατασκευής των προϊόντων που κατασκευάζει. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η εύρεση του το άµεσου εργατικού κόστους ανά προϊόν. Για να γίνουν αυτοί οι υπολογισµοί πρέπει ο χρήστης να επιλέξει από το Υπολογισµός Μέγιστης Ηµερήσιας Απόδοσης το κουµπί Καταχώρηση Μ.Η.Α. Εµφανίζεται ο παρακάτω πίνακας Σελίδα 17 από 22

18 Οι πράσινες στήλες κάτω από κάθε κέντρο κόστους πρέπει να συµπληρωθούν από το χρήστη. Για το προϊόν Φ 101 π.χ. γνωρίζει ο υπεύθυνος παραγωγής ότι αν το Τµήµα ΣΜ ασχοληθεί όλη την ηµέρα µε το προϊόν αυτό θα κατασκευάσει στο τέλος του ωκταώρου 3000 τεµάχια. Έτσι το κόστος ανά τεµάχιο για την συγκεκριµένη φάση εργασίας στο συγκεκριµένο τµήµα υπολογίζεται σε 0, Για το ίδιο προϊόν, στο κέντρο κόστους συγκόλληση, γνωρίζει ο υπεύθυνος παραγωγής ότι, αν το τµήµα συγκόλλησης, συγκολλά όλο το ωκτάωρο το προϊόν αυτό θα συγκόλληση 1500 τεµάχια και το κόστος συγκόλλησης ανά τεµάχιο διαµορφώνεται στα 1,27. Τα άµεσα κόστη σε κάθε κέντρο κόστους ή φάση εργασίας όπως υπολογίζονται στον πίνακα αυτόν µεταφέρονται αυτόµατα στον πίνακα κοστολόγησης. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας έχει πλέον ο χρήστης όλα τα απαραίτητα δεδοµένα για να προβεί στην κοστολόγηση των προϊόντων του. Αυτό επιτυγχάνεται κάνοντας κλικ στο κουµπί κοστολόγηση. 4 η Ενότητα. Κοστολόγηση-Υπολογισµός νεκρού σηµείου Επιλέγοντας το κουµπί κοστολόγηση εµφανίζεται ο παρακάτω πίνακας αφού προηγουµένως ο χρήστης δώσει ένα ποσοστό κέρδους όπως του ζητά το πρόγραµµα. Το οποίο µπορεί στην συνέχεια στο παρακάτω πίνακα να επεξεργαστεί για κάθε προϊόν όπως αυτός επιθυµεί. Στον πίνακα αυτό βρίσκει εφαρµογή το διάγραµµα ροής της πρώτης σελίδας του παρόντος εγχειριδίου. Στα κελιά που έχουν κεραµυδί χρώµα εµφανίζονται οι συντελεστές επιβάρυνσης του άµεσου κόστους από τα έµµεσα κόστη, όπως υπολογίσθηκαν αυτοί στον ΠΕ. Ας δούµε τώρα που φτάσαµε στο τέλος πως υπολογίζεται το Τελικό Κόστος του προϊόντος µε Κωδικό και ονοµασία tabpin. Σελίδα 18 από 22

19 Το άµεσο κόστος Π.Υ όπως υπολογίσθηκε στις συνταγές είναι = Συντελεστής επιβάρυνσης έµµεσου κόστους από ΠΕ 0,0725 : 16,70 *0,0725 = 1,21 Συνολικό κόστος Π.Υ άµεσο και έµεσο = 17,91 Το προϊόν για να κατασκευαστεί περνάει από τα τµήµατα Σ Μ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣ Έχουµε λοιπόν Άµεσο κόστος τµήµατος SMD = 0,1024 Συντελεστής επιβάρυνσης έµµεσου κόστους από ΠΕ 0,7435: 0,1024*0,7435 = 0,0761 Άµεσο κόστος τµήµατος ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ = 0,1697 Συντελεστής επιβάρυνσης έµµεσου κόστους από ΠΕ 0,6794: 0,1697*0,6794 = 0,1153 Άµεσο κόστος τµήµατος ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 2,0212 Συντελεστής επιβάρυνσης έµµεσου κόστους από ΠΕ 0,6805: 2,0212 *0,6805 =1,3754 Κόστος παραγωγής : (17,91+0,1024+0,0761+0,1697+0,1153+2,0212+1,3754)= 21,7709 Κόστος ιοίκησης: 21,7709 * 0,0548 = 1,1930 Κόστος ιάθεσης: 21,7709 *0,0814 = 1,7722 Τελικό κόστος προϊόντος = 24,7361 Κάνοντας δεξί κλικ πάνω στον κωδικό ή την περιγραφή ή πάνω στο κουµπί ποσοστιαία σύνσθεση, οποιουδήποτε κοστολογηµένου προϊόντος π.χ. Φ 101 εµφανίζεται η γραφική παράσταση του τελικού κόστους του προϊόντος Για τα προϊόντα που εµπεριέχουν στην συνταγή τους άλλα ηµιέτοιµα προϊόντα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να έχει πλήρη εικόνα ως προς την διαµόρφωση του κόστους παραγωγής τους πηγαίνοντας στην στήλη Άµεσο και έµεσο κόστος πρώτων υλών και στην συνέχεια αφού επιλέξει το κελί που τον ενδιαφέρει να κάνει δεξί κλικ πάνω σ αυτό. Σελίδα 19 από 22

20 Για το προϊόν π.χ. Φ 102 στην στήλη Άµεσο και έµµεσο κόστος πρώτων υλών εµφανίζεται ο αριθµός 10,6664 ενώ θα περίµενε κανείς να εµφανιστεί ο αριθµός 0,3354 όσο δηλαδή κάνει το γινόµενο 2 *0,1677. Το προϊόν Φ102 όµως εµπεριέχει και το ηµιέτοιµο Φ 101. Κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο κελί µε τον αριθµός 10,6664 εµφανίζεται Το κόστος παραγωγής ενός ηµιετοίµου προϊόντος το οποίο εµπεριέχεται σ ένα άλλαο έτοιµο προϊόν, έρχεται και αθροίζεται στην στήλη άµεσο και έµµεσο κόστος Πρώτης ύλης, αφού προηγουµένως αυξηθεί η πρόσθετη πρώτη ύλη ( πέραν του ηµιετοίµου προϊόντος) του ετοίµου προϊόντος µε τον συντελεστή επιβάρυνσης του κέντρου κόστους. Σηµαντικό για τον κοστολόγο είναι να µπορεί να επαληθεύσει τις πράξεις κοστολόγησης που έχει κάνει. Βοήθεια προσφέρει η επιλογή οκιµή. Κάνοντας κλικ πάνω στην επιλογή δοκιµή εµανίζεται το παρακάτω παράθυρο Σελίδα 20 από 22

21 Τα συνολικά κόστη της κοστολογικής περιόδου είναι Στον πίνακα εµφανίζονται τα προϊόντα που έχουµε κοστολογήσει, οαριθµός τεµαχίων που έχει παραχθεί από κάθε προϊον και το Τελικό κόστος ανά προϊόν. Πολλαπλασιάζοντας για κάθε προϊον το τελικό Κόστος µε τον αριθµό τεµαχίων που έχουν κατασκευασθει και αθροίζοντας όλα τα γινόµενα αυτά προκύπτει στον πίνακα το νούµερο ,3. Είναι προφανές ότι η παραγωγικότητα στην επιχείρηση είναι χαµηλή βρίσκεται στο 62,6774%. Ο κοστολόγος µέσω της επιλογής ιόρθωση που βρίσκεται στον πίνακα αυτό προσαυξάνει τα υπολογισθέντα κόστη κατά 60 % έτσι, ώστε να επιµερισθεί πάνω στα κοστολογισθέντα προϊόντα το σύνολο των κόστων της κοστολογικής περιόδου. Τα κόκκινα νούµερα που εµφανίσθηκαν µετά την απροσαύξηση είναι τα νέα τελικά κόστη. Σελίδα 21 από 22

22 Η πληροφορία αυτή σχετικά µε την παραγωγικότητα είναι ιδιαίτερα σηµαντική δείχνοντας στον χρήστη που ακριβώς βρίσκεται και παράλληλα το έναυσµα για διορθωτικές ενέργειες. Βέβαια, αποκλίσεις µπορεί να προκύψουν στην δοκιµή και να εµφανίζεται χαµηλή παραγωγικότητα, αν δεν κοστολογηθούν ηµιέτοιµα προϊόντα που βρίσκονται σε ενδιάµεσες αποθήκες. Ο χρήστης πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όταν επιλέγει τα προϊόντα που θέλει να κοστολογήσει και τις ποσότητες αυτών. Η επιλογή Υπολογισµός νεκρού σηµείου δείχνει στην χρήστη το ± 0 της επιχείρησης πάντα για την τρέχουσα κοστολογική περίοδο. Στο κελί πωλήσεις έσοδα κοστολογικής περιόδου καταχωρούνται οι πωλήσεις- τα έσοδα της κοστολογικής περιόδου δίχως τον ΦΠΑ. Υστερόγραφο Για να βοηθηθεί ο χρήστης στην χρήση και κατανόηση του λογισµικού για κάθε µία από τις Ενότητες που περιγράφθηκαν στο παρόν εγχειρίδιο υπάρχουν αντίστοιχα Βιντεάκια παρουσίασης στην ιστοσελίδα µας Σελίδα 22 από 22

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Απογραφή Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Απογραφής Ειδών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ.

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ. 1. Πρόσβαση Οδηγίες προγράµµατος διαχείρισης ανάλυσης χρόνου εργασίας (Time Sheet) Για να ξεκινήσετε την εφαρµογή, από την κεντρική σελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.aua.gr) και το µενού «ιαχείριση», Time Sheet

Διαβάστε περισσότερα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Μάθημα 6ο Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 Ύλη Μαθημάτων V Μαθ. 5/6 : Σουίτα Γραφείου LibreOffice LibreOffice Γενικά, Κειμενογράφος - LibreOffice Writer,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εισαγωγής νέου λογαριασμού καθώς και την παραμετροποίησή του. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πλήρους Διαχείρισης Αδειών Βιβλίο Αδειών Μαζικές ενέργειες

Διαδικασία Πλήρους Διαχείρισης Αδειών Βιβλίο Αδειών Μαζικές ενέργειες Διαδικασία Πλήρους Διαχείρισης Αδειών Βιβλίο Αδειών Μαζικές ενέργειες Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών, της Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Έρευνες Στατιστικών Στοιχείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 Λογική Ανάλυση Χρήσης Εφαρµογής... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ... 6 Επεξεργασία Ερώτησης... 7 ιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών»

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία

Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία Για τις οικοδοµικές εταιρίες στις οποίες τηρούµε βιβλίο Κοστολογίου θα πρέπει να ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα: 1. Από το menu Παράµετροι &

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Δεκέμβριος 2011 [1] Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική Οθόνη...

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 1 Συνάρτηση SUMIF() Περιγραφή Χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση SUMIF για να αθροίσετε τις τιμές σε μια περιοχή οι οποίες πληρούν τα κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Σχεδίασης Μισθοδοτικής Κατάστασης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

MCSS Medical Center Support Systems. Users Manual Module Financial

MCSS Medical Center Support Systems. Users Manual Module Financial MCSS Medical Center Support Systems Users Manual Author: Dr. Alexander Patelis Version: 1.5.00 Code: MCSS_UM_F003 Αθήνα, Απρίλιος 2010 2006 2009 Dragon Systems MCSS_UM_F003 Page 1 / 157 Πίνακας Αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή κενών κελιών, γραµµών ή στηλών 1. Κάντε ένα από τα εξής: Εισαγωγή νέων κενών κελιών Επιλέξτε µια περιοχή (περιοχή: ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας Υλοποίηση: Omega Technology Η Πράξη «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» υλοποιείται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (αρ. έκδοσης ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ - ΟΤΕ ΕΥΑΘ WIND (εφαρμόζεται αντίστοιχα στις ΔΕΥΑ)

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (αρ. έκδοσης ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ - ΟΤΕ ΕΥΑΘ WIND (εφαρμόζεται αντίστοιχα στις ΔΕΥΑ) ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (αρ. έκδοσης 2.0.4.1.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ - ΟΤΕ ΕΥΑΘ WIND (εφαρμόζεται αντίστοιχα στις ΔΕΥΑ) Αρχική οθόνη Αφού κάνουμε login εμφανίζονται στην αρχική οθόνη τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων

Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων (ΠΟΛ.1221/1995, ΠΟΛ.1071/2002, ΠΟΛ.2859/2000)... 4 1.1. Εισαγωγή Ταξιδιωτικού «Πακέτου»... 6 1.2. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Πρόσθετα Πεδία για την υποβολή δήλωσης Ε9 έτους 2013... 5 3. Αρχική οθόνη... 8 4. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος ενημέρωσης των πινάκων πελατών, αποστολέων εμπορευμάτων. Με διπλό κλικ στο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας, εμφανίζεται η επόμενη εικόνα.

Τρόπος ενημέρωσης των πινάκων πελατών, αποστολέων εμπορευμάτων. Με διπλό κλικ στο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας, εμφανίζεται η επόμενη εικόνα. Τρόπος ενημέρωσης των πινάκων πελατών, αποστολέων εμπορευμάτων Με διπλό κλικ στο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας, εμφανίζεται η επόμενη εικόνα. Φορτώνεται η εφαρμογή στο PC σας, περιμένετε μέχρι να γεμίσει

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη.

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη. Οδηγίες για Πρόγραµµα OTS σχετικά µε πληρωµές τιµολογίων. Α ΜΘ, /νση Οικονοµικού, Τµήµα Προϋπολογισµού. Βήµατα που πρέπει να κάνετε: 1. Κατανοµή (ΟΧΙ για Νοµούς). 2. Καταχώρηση της Υπηρεσίας που πραγµατοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ. Για τους Εισηγητές. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. εκέµβριος 2012. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ. Για τους Εισηγητές. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. εκέµβριος 2012. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ Για τους Εισηγητές Έκδοση 1.0 εκέµβριος 2012 AbiTECH A.E. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Τηλ Κέντρο.: 210 Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Εάν αποφασιστεί η μετάβαση στο προτεινόμενο από τα ΕΛΠ λογιστικό σχέδιο, το ATLANTIS E.R.P. παρέχει αυτόματες εργασίες μετάβασης. Η μετάβαση στο νέο λογιστικό σχέδιο πρέπει να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Βήµα 1 Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την δυνατότητα ο χρήστης µέσα από ένα ευέλικτο υποσύστηµα να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης των νέων εκτυπωτικών φορμών. 1 Δομή Νέας Εκτυπωτικής Φόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Απογραφή σημαίνει : 1. Καταμέτρηση (Καταγραφή) των διαθέσιμων υπολοίπων 2. Ενημέρωση της αποθήκης με τα σωστά υπόλοιπα 3. Υπολογισμός και Αποτύπωση των Ελλειμάτων και Πλεονασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Σχεδίασης Μισθοδοτικής Κατάστασης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Εταιρίας σε Εταιρία ΕΛΠ

Μετατροπή Εταιρίας σε Εταιρία ΕΛΠ Μετατροπή Εταιρίας σε Εταιρία ΕΛΠ Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Μετατροπής μιας εταιρίας Γ κατηγορίας από ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ. Περιεχόμενα Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

$ Προϊόντα Γράψτε τον κωδικό του προϊόντος και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν γράψτε την περιγραφή του προϊόντος,την οµάδα,την µονάδα µέτρησης, την συσκευασία,τα πακέτα, την 2 η µονάδα µέτρησης, τις µερίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας*

ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας* ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας* *Ισχύει εάν η εφαρµογή υποστηρίζει τη «ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας» Έχοντας προµηθευτεί τη συγκεκριµένη διαχείριση µπορείτε να καταχωρείτε στο αρχείο των ειδών τα Είδη Εγγυοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης (MIS) για τη Σχολική Μονάδα

Εγχειρίδιο Χρήσης (MIS) για τη Σχολική Μονάδα Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Παιδεία & Πολιτισµός Μέτρο 1.2:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εισαγωγή γνωματεύσεων διαβητικών υλικών στο internet (eδαπυ) 1. Εισάγουμε τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό για να εισέλθουμε στην εφαρμογή https://apps.ika.gr/econsummedsuppl/faces/login.xhtml.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Πρακτικής Άσκησης Εγχειρίδιο χρήσης Επιστημονικά Υπευθύνου

Σύστημα Πρακτικής Άσκησης Εγχειρίδιο χρήσης Επιστημονικά Υπευθύνου Σύστημα Πρακτικής Άσκησης Εγχειρίδιο χρήσης Επιστημονικά Υπευθύνου Σύντομη περιγραφή και σειρά εικόνων για την χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος της Πρακτικής Άσκησης από τους/τις Επιστημονικά Υπευθύνους

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος.

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος. Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος. 2) Η διαδικασία της απογραφής θα πρέπει να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί σε χρόνο που

Διαβάστε περισσότερα

o AND o IF o SUMPRODUCT

o AND o IF o SUMPRODUCT Πληροφοριακά Εργαστήριο Management 1 Information Συστήματα Systems Διοίκησης ΤΕΙ Τμήμα Ελεγκτικής Ηπείρου Χρηματοοικονομικής (Παράρτημα Πρέβεζας) και Αντικείµενο: Μοντελοποίηση προβλήµατος Θέµατα που καλύπτονται:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών. BrainStorm. Διαχείριση Πινάκων. Εισαγωγή, Μεταβολή, Διαγραφή Κατάταξη, Εντοπισμός Εγγραφών

Εγχειρίδιο Οδηγιών. BrainStorm. Διαχείριση Πινάκων. Εισαγωγή, Μεταβολή, Διαγραφή Κατάταξη, Εντοπισμός Εγγραφών Εγχειρίδιο Οδηγιών BrainStorm Διαχείριση Πινάκων Εισαγωγή, Μεταβολή, Διαγραφή Κατάταξη, Εντοπισμός Εγγραφών Στο κείμενο που ακολουθεί δίδονται οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο ο χειριστής δύναται : Να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport 1. Γενικά...1 2. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Infotest...1 3. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Certiport...4

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 1. Οθόνη εισόδου στην εφαρμογή βελτίωσης περιεχομένου Δηλώσεων Ε9 Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται να συμπληρωθούν (Εικόνα 1): Ο Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης επιλογών διαμόρφωσης εγγραφών Εσόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικής Λογιστικής στην εφαρμογή της σειράς

Διαβάστε περισσότερα

eλογιστής Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

eλογιστής Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής eλογιστής Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Λογιστικού Γραφείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία Εµφανιζόµενες Στήλες

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Πρακτικής Άσκησης Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητή

Σύστημα Πρακτικής Άσκησης Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητή Σύστημα Πρακτικής Άσκησης Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητή Σύντομη περιγραφή και σειρά εικόνων για την χρήση του Πληροφοριακού Υποσυστήματος της Πρακτικής Άσκησης από τους Φοιτητές Έκδοση: 1.0 Ημερομηνία 15/03/2016

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές»

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές» 2 Ενότητα 5 Φίλτρα & Ερωτήματα 3 4 5.1 Φίλτρα Για να εμφανίσετε επιλεκτικά κάποιες εγγραφές που πληρούν κάποια κριτήρια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φιλτράρισμα με βάση την επιλογή, φιλτράρισμα εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

eorder Ηλεκτρονική Παραγγελιοληψία ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης

eorder Ηλεκτρονική Παραγγελιοληψία ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης eorder Ηλεκτρονική Παραγγελιοληψία ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΦΑ eοrder ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 1. Κάνουμε αποστολή παραγγελίας όπως έχουμε συνηθίσει από το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip.

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip. Το αρχείο EstateWeb 4.0.2.exe περιέχει την εγκατάσταση της εφαρµογής σε συµπιεσµένη µορφή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να αποσυµπιέσετε τα αρχεία της εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Κάντε διπλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ON-LINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FARMAKONET

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ON-LINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FARMAKONET ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ON-LINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FARMAKONET Αφού γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα FarmakoNet από το τμήμα Μηχανογράφησης της Δυναμικής, έχετε την δυνατότητα να στέλνετε ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης V 1.02

Οδηγίες Χρήσης V 1.02 e-myf εφαρμογή διαχείρισης Συγκεντρωτικής Τιμολογίων σύμφωνο με τον ΚΦΑΣ Οδηγίες Χρήσης V 1.02 Περιεχόμενα Σελίδα Έναρξη εφαρμογής 2 Παραστατικά Εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εξόδων 6 Συγκεντρωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαχείρισης Επαφές Παραγγελίες - Προσφορές Τιμολόγια Αποδείξεις Πληρωμές Παραστατικά Αναφορές Εργασίες Καταγραφή εμπορευμάτων

Πίνακας Διαχείρισης Επαφές Παραγγελίες - Προσφορές Τιμολόγια Αποδείξεις Πληρωμές Παραστατικά Αναφορές Εργασίες Καταγραφή εμπορευμάτων sevdesk Walkthrough Πίνακας Διαχείρισης Επαφές Παραγγελίες - Προσφορές Τιμολόγια Αποδείξεις Πληρωμές Παραστατικά Αναφορές Εργασίες Καταγραφή εμπορευμάτων Πίνακας Διαχείρισης Αφού δημιουργήσετε έναν λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14 ΟΘΟΝΗ 1 Πληκτρολογήστε την διεύθυνση https://www.infotestexams.gr/manager στον Internet Explorer για να εµφανιστεί η παραπάνω οθόνη (Οθόνη 1). ηλαδή, η οθόνη του κεντρικού διαχειριστικού συστήµατος, όπου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Ρύποι & Τέλη - Προσφορές Η ιστοσελίδα (http://www.volvocalcprices.gr) δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010 ως εργαλείο για την εύρεση της τελικής προτεινόµενης Λιανικής τιµής

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις

Έκδοση Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις Έκδοση 21.28 Νέα λειτουργικότητα Αυτόματη ανάθεση δωματίων σε κρατήσεις Νέα διαδικασία migration από SHS Group / Προσθήκη νέας κράτησης Δημιουργία παραστατικού αυτοπαράδοσης Διαχωρισμός Φιλοξενίας Υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήματος για την Υποστήριξη του Έργου Διαχείρισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης:

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: παρόμοιο με του Cabri με αρκετές όμως διαφορές στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση Browsers Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση 1 Πίνακας περιεχομένων Γενική περιγραφή... 3 Γενικά... 3 Ποιο αναλυτικά τα μέρη ενός browser... 4 Φίλτρα αναζήτησης... 4 Σενάρια αναζήτησης... 4 Όψεις εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E Η Εφαρμογή...3 Χρήστες...3 Πρόσβαση στην Εφαρμογή...3 Συμβεβλημένος Μόνιμος Ιατρός...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολής Αιτήσεων Αποπληρωµής Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% Οδηγίες. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.1. Μάρτιος Κηφισίας & Ευβοίας 3, Μαρούσι

Υποβολής Αιτήσεων Αποπληρωµής Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% Οδηγίες. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.1. Μάρτιος Κηφισίας & Ευβοίας 3, Μαρούσι Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων Αποπληρωµής Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% Έκδοση 1.1 Μάρτιος 2013 AbiTECH A.E. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων Τηλ Κέντρο Αποπληρωµής.: 210 61.23.234

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης για Σχολικές Μονάδες Π/θµιας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης για Σχολικές Μονάδες Π/θµιας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης για Σχολικές Μονάδες Π/θµιας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... - 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ErgoNorm. Άμεση Εκκίνηση. ( χήμα 1)

ErgoNorm. Άμεση Εκκίνηση. ( χήμα 1) ErgoNorm 1 Άμεση Εκκίνηση ( χήμα 1) Για τον προσδιορισμό της οικονοµικότερης (Οµαλής) προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου σε ένα δημόσιο έργο με την χρήση του προγράμματος ΕrgoNorm, ακολουθούμε τα εξής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσαρτήματος

Οδηγίες Προσαρτήματος Οδηγίες Προσαρτήματος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Προσαρτήματος στην εφαρμογή Γενική Λογιστική Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί για την οικονοµική παρακολούθηση των Εργων. Ο χρήστης µπορεί, καταχωρώντας µε απλό τρόπο τις πραγµατοποιούµενες κινήσεις (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Το πακέτο ΕXCEL: Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Eπιμέλεια των σημειώσεων και διδασκαλία: Ευαγγελία Χαλιώτη* Θέματα ανάλυσης: - Συναρτήσεις / Γραφικές απεικονίσεις - Πράξεις πινάκων - Συστήματα εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ενεργοποιούμε το λογισμικό Scratch Να αναγνωρίζουμε τα κύρια μέρη του περιβάλλοντος του Scratch Να δημιουργούμε/εισάγουμε/τροποποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel)

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) ΤΕΙ Ηρακλείου Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) Ανοίγοντας το Excel (Έναρξη /Προγράμματα /Microsoft Office / Microsoft Office Excel 2003), ανοίγει μπροστά μας ένα βιβλίο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Φορέας

Διαβάστε περισσότερα