Τεχνικές Μέτρησης της Κατανομής της Πελματιαίας Πίεσης κατά τη Διάρκεια της Βάδισης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικές Μέτρησης της Κατανομής της Πελματιαίας Πίεσης κατά τη Διάρκεια της Βάδισης"

Transcript

1 Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (2), Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (2), Released: September 30, ISSN Τεχνικές Μέτρησης της Κατανομής της Πελματιαίας Πίεσης κατά τη Διάρκεια της Βάδισης Χρήστος Χριστοφορίδης, Νίκος Αγγελούσης, & Αντώνης Καμπάς ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Περίληψη Η κατανομή της πίεσης που ασκείται στα πέλματα των ποδιών αποτελεί ένα χρήσιμο κλινικό εργαλείο για τη διάγνωση ορθοπεδικών, νευρολογικών και μυοσκελετικών ανωμαλιών. Στην εργασία αυτή καταγράφονται τα διάφορα συστήματα μέτρησης της πελματιαίας πίεσης και γίνεται αναφορά των ερευνητικών μεθοδολογιών και των τεχνικών μέτρησης της πίεσης που αναπτύσσεται στα πέλματα των ποδιών κατά το βάδισμα. Αναλυτικότερα αναφέρονται τα διάφορα πρωτόκολλα μέτρησης της πελματιαίας πίεσης, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και οι τεχνικές συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων. Επιπλέον, προσδιορίζονται οι παράμετροι της πίεσης του πέλματος που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τη λειτουργική ικανότητα των κάτω άκρων. Λέξεις κλειδιά: βάδισμα, κατανομή πελματιαίας πίεσης, τεχνικές μέτρησης Technics for Measuring Plantar Pressure Distribution during Gait Christos Christoforidis, Nikolaos Aggeloussis, & Antonis Kampas Department of Physical Education and Sport Science, Democritus University of Thrace, Komotini, Hellas Abstract Distribution of the pressure that is exerted at the soles of the feet is a useful clinical tool for the diagnosis of orthopedical, neurological and myoskeletal abnormalities. The present study records the various systems that are being used for the measurement of the plantar pressure, and reports the research methodologies and the techniques that are applied to assess the pressure that appears at the soles of the feet during gait. In specific, it includes reference to the various measurement protocols used for the assessment of foot pressure, the equipment, and the techniques that are applied for collecting and analyzing the data. Moreover, it defines the parameters of plantar pressure that are to be taken into consideration when trying to reach conclusions about the functional ability of the lower limbs. Key words: gait, plantar pressure distribution, measuring technics Γενική Εισαγωγή Η μέτρηση της κατανομής της πίεσης στα πέλματα των ποδιών κατά το ανθρώπινο βάδισμα α- ποτέλεσε αντικείμενο ερευνών από τις αρχές του 20 ου αιώνα. Η πρώτη προσπάθεια αναφέρθηκε από τον Abramson το 1923, ο οποίος κατέγραψε τις παραμορφώσεις που παρατηρούνται στα πόδια όταν τα άτομα πατούν πάνω σε μόλυβδο, γύψο και πηλό. Όμως η έρευνα αυτή κατέληξε σε συμπεράσματα μόνο σχετικά με το σχήμα του ποδιού και τον τρόπο που αφήνει τα ίχνη στο έδαφος. Την κατανομή της πίεσης που ασκείται στο πέλμα μέτρησε πρώτος ο Elftman το 1934 με ειδική συσκευή (Rod- Διεύθυνση επικοινωνίας: Χριστοφορίδης Χρήστος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού , Κομοτηνή e mail:

2 Χ. Χριστοφορίδης κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 5 (2007), gers & Cavanagn, 1989). Με το πέρασμα των χρόνων και την εξέλιξη της μηχανικής τεχνολογίας, εμφανίστηκαν οι μετατροπείς πίεσης και έγινε εφικτή η καταγραφή του χρόνου που ασκείται η πίεση σε διαφορετικά τμήματα του πέλματος. Οι πρώτες αναλύσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της πίεσης που α- σκείται στο πέλμα ήταν αναξιόπιστες (χαμηλή συχνότητα δειγματοληψίας, μη γραμμικά χαρακτηριστικά των αισθητήρων κ.α, Soames, 1985). Ακολούθως, κατά τη διάρκεια της δεκαετία του 80, εμφανίστηκαν πιο αξιόπιστα όργανα μέτρησης της πελματιαίας πίεσης, όπως οι ευαίσθητοι ανιχνευτές της τάσης που παράγεται στο πόδι και οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι σε παπούτσια ή σε δάπεδα (Zhu,Wertsch, Harris, Loftsgaarden, & Price, 1991). Στις αρχές της δεκαετίας του 90 έκαναν την εμφάνισή τους σόλες ε 499 ή 1000 στοιχεία με τη μορφή κρυστάλλων ή πιεζοηλεκτρικά πολυμερή συνδεδεμένα με ηλεκτρονικό υπολογιστή (Pedotti et al., 1984). Η εξέλιξη των οργάνων καταγραφής και ανάλυσης της κατανομής της πίεσης ώθησε πολλά ερευνητικά κέντρα να χρηματοδοτήσουν έρευνες με σκοπό τη δημιουργία προτύπων κατανομής της πίεσης σε υγιείς αλλά και ειδικούς πληθυσμούς, έτσι ώστε να βοηθήσουν στην πρόληψη και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, με τη δημιουργία ανατομικών παπουτσιών (Jordan, Payton, & Bartlett, 1997) και αποτελεσματικών προγραμμάτων αποκατάστασης (Rodgers & Cavanagn, 1989). Σκοπός της εργασίας ήταν να γίνει η καταγραφή των τεχνικών μέτρησης της πίεσης που αναπτύσσεται στα πέλματα των ποδιών κατά το βάδισμα. Α- ναλυτικότερα αναφέρονται τα πρωτόκολλα μέτρησης της πελματικής πίεσης, ο εξοπλισμός και οι μέθοδοι ανάλυσης των δεδομένων. Παράλληλα παρουσιάζονται και οι παράμετροι πελματιαίας πίεσης που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τη λειτουργική ικανότητα των κάτω άκρων κατά το βάδισμα. Ανασκόπηση Σχετικών Εργασιών και Περιγραφή των Συστημάτων Μέτρησης της Πελματιαίας Πίεσης Τα συστήματα με τα οποία γίνονται οι μετρήσεις και οι αναλύσεις της πελματιαίας πίεσης στα πέλματα των ποδιών χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: πιεσοδάπεδα, διακριτοί υποδοχείς πίεσης σε σόλες (4-8 υποδοχείς πίεσης σε διάφορα σημεία του πέλματος) και πιεζοσόλες (αποτελούμενες από πιεζοϋποδοχείς). 1) Πιεσοδάπεδα Τα πιεσοδάπεδα είναι όργανα που απαιτούν εγκατάσταση σε επιφάνεια και αποτελούνται από διάφορα υλικά, η φύση των οποίων εξαρτάται από τον εκάστοτε κατασκευαστή. Το σχήμα τους είναι συνήθως τετράγωνο ή ορθογώνιο και είναι εφοδιασμένα με ευαίσθητους πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες. Χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της άμεσης πίεσης που ασκεί το πέλμα του ποδιού ή του παπουτσιού στο έδαφος. Οι εξεταζόμενοι επιλέγουν μόνοι τους την ταχύτητα με την οποία θα βαδίσουν και η πελματιαία πίεση καταγράφεται στη διάρκεια 3-5 προσπαθειών βάδισης (Kernozek, LaMott, & Dancisak, 1996). Τα πιεσοδάπεδα τοποθετούνται συνήθως στο μέσο διαδρόμων βάδισης, το μήκος των οποίων κυμαίνεται ανάλογα με το πρωτόκολλο μέτρησης. Στο φυσιολογικό βάδισμα χρησιμοποιούνται διάδρομοι 10 μ ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η φυσική ταχύτητα βαδίσματος, το φυσικό μήκος και η φυσική συχνότητα διασκελισμού. Αντίθετα, για τον υ- πολογισμό της πίεσης στο παθολογικό βάδισμα, το μήκος του διαδρόμου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 μ γιατί διαφορετικά προκαλεί έντονη κόπωση στον εξεταζόμενο. Η χρήση των πιεσοδαπέδων είναι ευρεία στην βιομηχανία κατασκευής παπουτσιών, για τη σύγκριση μεταξύ παπουτσιών από διαφορετικό υλικό και την επίδρασή τους στην κατανομή της πίεσης στο πέλμα του ποδιού. Στα μειονεκτήματά τους περιλαμβάνεται η αδυναμία τους να μετρήσουν την πίεση που αναπτύσσεται μεταξύ του πέλματος και του παπουτσιού, η δυνατότητα υπολογισμού της πίεσης που ασκεί το πέλμα μόνο για ένα ή δύο βήματα και η προϋπόθεση για μόνιμη εγκατάστασή τους προκειμένου να γίνονται αξιόπιστα οι μετρήσεις (Cobb & Claremont, 1995). α) Ηλεκτρονικό Ποδόμετρο (PEL 38). Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της κατακόρυφης πελματιαίας πίεσης κατά το βάδισμα και αποτελείται από τετράγωνο δάπεδο ενσωματωμένο με ηλεκτρονικούς υποδοχείς πίεσης, το οποίο συνδέεται με μονάδα Η\Υ. Είναι απλό και εύχρηστο εργαλείο γιατί μετακινείται εύκολα και απαιτεί περιορισμένο χώρο. Επιπλέον, επιτρέπει τη γραφική απεικόνιση της μορφολογίας της πίεσης του πέλματος και την αναπαράσταση του κύκλου βαδίσματος καρέ-καρέ. Η απεικόνιση γίνεται με διάφορους τρόπους (χρώματα, αριθμούς, ποσοστιαίες τιμές). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης της πίεσης (ανάγλυφο), δυναμικής ανάλυσης της φάσης στήριξης, γραφικής παράστασης των δυνάμεων και των επιφανειών επαφής (Kernozek, LaMott, & Dancisak, 1996). β) Οπτικός ποδοβαρογράφος (optical pedobarograph). Ο οπτικός ποδοβαρογράφος αποτελείται από γυάλινη επιφάνεια πάνω στην οποία τοποθετείται ένα φύλλο πλαστικού. Στις δύο άκρες της γυάλινης ε- πιφάνειας βρίσκονται τοποθετημένες δύο λάμπες φθορίου, ενώ κάτω από τη γυάλινη επιφάνεια και σε γωνία 45 ο βρίσκεται ένας καθρέφτης. Απέναντι

3 Χ. Χριστοφορίδης κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 5 (2007), απ' τον καθρέφτη είναι τοποθετημένη μια κάμερα. Οποιαδήποτε πίεση εφαρμοστεί πάνω στην πλαστική επιφάνεια προκαλεί μεταβολή του φωτός, το οποίο αντανακλάται απ' το γυαλί. Οι μεταβολές της αντανάκλασης του φωτός καταγράφονται από την κάμερα (VanSchie et al., 1996). Υπάρχει γραμμική σχέση ανάμεσα στις μεταβολές αντανάκλασης του φωτός και της εφαρμοζόμενης πίεσης. Με τον τρόπο αυτό οι μεταβολές της πίεσης εμφανίζονται με τη χρήση 16 διαφορετικών χρωμάτων, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε διαφορετικό εύρος πίεσης (Folland & Harrison, 1996). Η αξιοπιστία του συστήματος εξαρτάται απ' το πόσο γραμμική είναι η σχέση των μεταβολών της αντανάκλασης του φωτός με τις μεταβολές της πίεσης. Η συχνότητα καταγραφής του συστήματος είναι μεγαλύτερη από 20 Hz. Η γραμμικότητα ε- ξαρτάται από τη φύση του πλαστικού υλικού, το οποίο πρέπει να επιλεγεί με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν θέσει οι Franks και Betts (1988). Τα πλεονεκτήματα του συστήματος είναι το μεγάλο εύρος μέτρησης της πίεσης, η υψηλή ανάλυση και η εύκολη ρύθμιση της ακρίβειας της μέτρησης. Το σύστημα αναπαριστά τις καμπύλες πίεσης-χρόνου με δυνατότητα ανάλυσής τους (μέγιστες τιμές, ολοκλήρωμα κ.α). Χρησιμοποιείται κυρίως στην αξιολόγηση παθολογικών καταστάσεων. Μειονεκτήματα του συστήματος είναι η μεγάλη εξάρτηση του από τη θερμοκρασία και η αλλοίωση των αισθητήρων λόγω τριβής κατά τη διαδικασία της μέτρησης (Kernozek et al., 1996). γ) Σύστημα από πιεζοηλεκτρικό φθοριούχο πολυβυνιλίδιο. Το σύστημα των Assente, DeRossi, Pedotti, & Rodano (1985) αποτελείται από πλατφόρμα διαστάσεων 580x480 mm εφοδιασμένη με πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες, καθένας από τους οποίους αποτελείται από πολωμένο πιεζοηλεκτρικό φιλμ PVDF (polyvinylidene fluoride) πάχους 40 mm, συνδεδεμένο με μια ηλεκτρονική πλακέτα διπλής όψεως, η οποία περιέχει 1024 ορθογώνια χάλκινα λεπτά φύλλα διαστάσεων 7x10 mm. Κάθε αισθητήρας είναι συνδεδεμένος μέσω πυκνωτή στο πιεζοηλεκτρικό φιλμ και στη συνέχεια συνδέεται με την ανάποδη πλευρά της ηλεκτρονικής πλακέτας. Η επάνω επιφάνεια του φιλμ επικαλύπτεται με αλουμίνιο, το οποίο λειτουργεί σαν γείωση. Το σύστημα συνδέεται με ενισχυτή φορτίου που δειγματοληπτεί το σήμα από τον κάθε μεταδότη με συχνότητα 100 Hz (Assente et al., 1985). δ) Οπτικό φωτοελαστικό σύστημα του Rhodes. Αποτελείται από ένα φωτοελαστικό φύλλο (πολυουρεθάνη) διαστάσεων 500x390x2.4 mm και έναν πολωτή (polariser) τοποθετημένο σε έναν διάδρομο από διαφανές ακριλικό πάχους 19 mm. Πάνω από το φωτοελαστικό φύλλο υπάρχει ένα λεπτό φύλλο πολυκαρβονικού υλικού (άνθρακα) ψεκασμένο με ασήμι, το οποίο λειτουργεί ως ανακλαστήρας (καθρέφτης). Τα φορτία μεταδίδονται στο φωτοελαστικό φύλλο διαμέσου ενός μαύρου πλαστικού κοιλώματος (πάχους 3 mm), το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία της μέγιστης διαφοράς τάσης στις δύο ορθογώνιες πλευρές του φωτοελαστικού φύλλου, στις οποίες το φαινόμενο της φωτοελαστικότητας είναι αντιλογικό. Με τη μεταβολή της τάσης του φορτίου λόγω πίεσης το φως, το οποίο μεταδίδεται διαμέσου του φωτοελαστικού φύλλου, περιστρέφεται γύρω από τον άξονα διάδοσής του και με τον τρόπο αυτό περνάει μέσα απ' τον πολωτή για να σχηματίσει παράλληλη απεικονιστική γραμμή του κοιλώματος, με την ένταση των σημείων της ανάλογη με τη δύναμη που εφαρμόζεται. Η εικόνα συλλαμβάνεται από μια κάμερα κάθε pixell της οποίας αντιστοιχεί σε μια επιφάνεια 0.96x0.79 mm. Για την εξομάλυνση των εικόνων υπολογίζεται η μέση τιμή έντασης για επιφάνεια 3 mm 2. Δεν έχουν αναφερθεί η συχνότητα καταγραφής και το εύρος μέτρησης (Cobb & Claremont, 1995). ε) Musgrave Footprint System. Αποτελεί σύστημα δαπέδου με πιεζοαντιστάσεις και Η\Υ. Αποτελείται από δύο πλαστικά φύλλα, ένα με ενσωματωμένα ηλεκτρόδια και ένα με αγωγούς αντίστασης. Με την εφαρμογή πίεσης αυξάνεται η επιφάνεια επαφής των ηλεκτροδίων με τον αγωγό αντίστασης προκαλώντας μεταβολές στην τιμή της αντίστασης. Το πάχος του συστήματος είναι mm, ενώ η ανάλυση του συστήματος είναι 3x3 mm. Το σύνολο των αισθητήρων είναι 2048, με εύρος μέτρησης ο κάθε αισθητήρας 0-4 MPa. Η συχνότητα καταγραφής του συστήματος είναι μεγαλύτερη από 50 Hz. Χρησιμοποιείται σε μελέτες για τις παθολογίες του ποδιού. Μειονεκτήματά του είναι η χαμηλή εγκυρότητα και η έλλειψη γραμμικότητας όσον αφορά την ευαισθησία (Silverstein, Farrett, Maurer, & Hillstrom, 1997). στ) Mini MED System. Το σύστημα αποτελείται από πλατφόρμα, έγχρωμη οθόνη, έγχρωμο εκτυπωτή και υπέρυθρο τηλεχειριστήριο. Οι διαστάσεις της πλατφόρμας είναι 650x290x25 mm και περιέχει 1680 πιεζοϋποδοχείς. Οι διαστάσεις της επιφάνειας που καλύπτουν οι πιεζοϋποδοχείς είναι 360x180 mm, με ανάλυση τρεις πιεζοϋποδοχείς ανά cm 2. Το σύστημα μετατρέπει και εμφανίζει την κατανομή της πίεσης σε επτά διαφορετικά χρώματα (οι τιμές τις πίεσης κυμαίνονται μεταξύ Ν/cm 2 ). Χρησιμοποιείται για την καταγραφή στατικών και δυναμικών κατανομών της πίεσης στο πέλμα του ποδιού. Στις στατικές μετρήσεις το σύστημα υπολογίζει τη μέγιστη πίεση, τη συνολική δύναμη και το αποτύπωμα του ποδιού σε απόλυτες και σε ποσοστιαίες τιμές. Στις δυναμικές μετρήσεις η συχνότητα δειγματοληψίας είναι 16 Hz. Το σύστημα υπολογίζει τις ίδιες παραμέτρους που αναφέρθηκαν στις στατικές μετρήσεις και επιπλέον τη γραμμή βαδίσματος (πορεία κέντρου πίεσης), ενώ μπορεί να γί-

4 Χ. Χριστοφορίδης κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 5 (2007), νει διαίρεση του πέλματος σε ανατομικές περιοχές ό- πως φτέρνα, μέσο πέλμα, μπροστινό τμήμα του πέλματος (τρεία τμήματα) και δάχτυλα. Το σύστημα δεν απαιτεί γνώση χειρισμού Η/Υ και εμπεριέχει πακέτο ανάλυσης των δεδομένων πίεσης και ειδικό σύστημα για ρύθμιση της ακρίβειας της μέτρησης (NOVEL, 1997). ζ) EMED - SF System. Αποτελεί πλατφόρμα με α- ριθμό πιεζοϋποδοχέων που εξαρτάται απ' τον τύπο της πλατφόρμας (τέσσερις διαφορετικοί τύποι με 1500 ως 3360 υποδοχείς και ανάλυση 1-4 cm 2 ). Oι τιμές της πίεσης αναπαριστώνται με διαφορετικά χρώματα, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε διαφορετικό εύρος πίεσης. Επιπλέον, μέσω του συστήματος δίνεται η δυνατότητα τρισδιάστατης εμφάνισης της κατανομής της πίεσης, ενώ δίνονται οι μέσες τιμές κάθε εικόνας και οι τυπικές αποκλίσεις. Η αξιοπιστία του συστήματος έχει αποδειχτεί εργαστηριακά (Hughes, Pratt, & Linge, 1991). Oι τιμές πίεσης που καταγράφει κυμαίνονται από Ν/cm 2 ή και μεγαλύτερες, ενώ η συχνότητα δειγματοληψίας κυμαίνεται από Hz. Χρησιμοποιείται σε εργαστηριακές και κλινικές μετρήσεις χωρίς να απαιτεί προηγούμενη γνώση χειρισμού Η/Υ και εμπεριέχει ειδικό πακέτο ανάλυσης των δεδομένων πίεσης και ειδικό σύστημα για ρύθμιση της ακρίβειας της μέτρησης (NOVEL, 1997). η) EMED - SL System. Αποτελεί σύστημα που συνδυάζει τις τεχνικές του mini EMED system και του EMED-SF system. Χρησιμοποιείται για δυναμικές ποδογραφικές μετρήσεις και μπορεί εύκολα να μετατραπεί στο σύστημα EMED-SF. Αποτελείται από πλατφόρμα διαστάσεων 420x270x160 mm με 1360 πιεζοϋποδοχείς με ανάλυση 2 cm 2 ο κάθε υποδοχέας, συσκευή καλιμπραρίσματος και Η\Υ. Οι διαστάσεις της επιφάνειας που καλύπτουν οι πιεζοϋποδοχείς είναι 360x190 mm. Η συχνότητα με την οποία γίνονται οι μετρήσεις είναι Hz, ενώ οι τιμές πίεσης που καταγράφει το σύστημα κυμαίνονται από Ν/cm 2. Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα τρισδιάστατης παρουσίασης των προτύπων κατανομής της πίεσης (NOVEL, 1997). 2. Διακριτοί αισθητήρες πίεσης Το κύριο μειονέκτημα των συστημάτων μέτρησης της πίεσης με πιεσοδάπεδα είναι η αδυναμία τους να υπολογίσουν την πίεση που αναπτύσσεται μεταξύ του πέλματος του ποδιού και του παπουτσιού. Για την αντιμετώπιση του παραπάνω μειονεκτήματος επινοήθηκαν διαφορετικές μέθοδοι υπολογισμού της πίεσης που αναπτύσσεται μεταξύ πέλματος του ποδιού και του παπουτσιού. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται διακριτοί αισθητήρες πίεσης (συνήθως 4-8), οι οποίοι τοποθετούνται σε διάφορα μέρη μέσα στα παπούτσια, έτσι ώστε να καταγράφουν άμεσα και σε πραγματικές συνθήκες τις τιμές της πίεσης που αναπτύσσεται μεταξύ του πέλματος του ποδιού και των παπουτσιών (Cobb & Claremont, 1995). Οι διακριτοί αισθητήρες πίεσης χρησιμοποιούνται κυρίως στη μελέτη κατασκευής παπουτσιών και στη διάγνωση παθολογιών μέσω του βαδίσματος. Τα σημεία του πέλματος του παπουτσιού στα οποία τοποθετούνται συνήθως είναι η φτέρνα και τα μετατάρσια. Μειονεκτήματα των συστημάτων αυτών είναι ότι είναι εύθραυστες συσκευές, έχουν περιορισμένες δυνατότητες καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων σε σχέση με τις πλατφόρμες και χαρακτηρίζονται από ελλιπή εγκυρότητά όσον α- φορά την ακρίβεια στην τοποθέτηση των υποδοχέων πίεσης στο σωστό σημείο μέσα στη σόλα των παπουτσιών (Cobb & Claremont, 1995). Εύκαμπτοι αισθητήρες δύναμης τοποθετούνται σε διάφορα ανατομικά σημεία του πέλματος του ποδιού. Αξιολογούν την πίεση που αναπτύσσεται κατά το βάδισμα και χρησιμοποιούνται στη μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τη δυναμική λειτουργία του ποδιού. Εκτός απ τους αισθητήρες τα συστήματα περιλαμβάνουν ένα φορητό καταγραφέα δεδομένων δύναμης και καλώδια σύνδεσης. Έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ κατά τη διάρκεια της μέτρησης, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ανάλυση και αξιολόγηση των μετρήσεων, γραφική αναπαράσταση των καμπυλών δύναμης και πίεσης και αποθήκευση των δεδομένων. Σημαντικό πλεονέκτημα των συστημάτων είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες δραστηριότητες (Kernozek, LaMott, & Dancisak, 1996). α) Ηλεκτροδυνογράφος. Σύστημα το οποίο αποτελείται από επτά μεμονωμένους αισθητήρες πίεσης πάχους 0.3 mm οι οποίοι είναι κατάλληλοι για μετρήσεις της πίεσης που ασκείται κατά το βάδισμα με παπούτσι ή με γυμνό πόδι. Κάθε αισθητήρας είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα με εύρος μέτρησης MPa. Οι αισθητήρες συνδέονται με φορητή συσκευή καταγραφής, η οποία προσαρμόζεται στη μέση του εξεταζόμενου και δειγματοληπτεί από κάθε αισθητήρα με συχνότητα που φτάνει τα 200 Hz. Το σύστημα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των μεταβολών του φορτίου ως αποτέλεσμα της δυσαναλογίας των άκρων (D' Amico & Dinowitz, 1985), για τη διάγνωση ελκωμάτων σε πόδια διαβητικών (Smith, 1989) και σύμφωνα με τους Gastwirth και O'Brian (1991) για τον υπολογισμό της επίδρασης του ύψους του τακουνιού στη λειτουργία του ποδιού. Μειονέκτημα αποτελεί η υψηλή υστέρηση του συστήματος (Cobb & Claremont, 1995). β) Το σύστημα Orthoflex Hercules. Αποτελείται από επτά αισθητήρες πίεσης με εύρος μέτρησης MPa. Η συχνότητα καταγραφής του συστήματος είναι 12 Hz (Cobb & Claremont, 1995).

5 Χ. Χριστοφορίδης κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 5 (2007), γ) Tο σύστημα υποδοχέων των Gross και Bunch (1988). Οι Gross και Bunch (1988) κατασκεύασαν ένα σύστημα αποτελούμενο από οκτώ πιεζοηλεκτρικούς κεραμικούς υποδοχείς με εύρος μέτρησης 0-2MPa. Η συχνότητα καταγραφής του συστήματος είναι μεγαλύτερη από 50 Hz. δ) Το σύστημα του Maalej (Cobb & Claremont, 1995). Αποτελεί σύστημα με οπτικές λάμπες LED, τέσσερις αισθητήρες πίεσης και εύρος μέτρησης MPa. Η συχνότητα καταγραφής του συστήματος είναι μεγαλύτερη από 20 Hz (Cobb & Claremont, 1995). ε) Το σύστημα του Nevill (Cobb & Claremont, 1995). Το σύστημα χρησιμοποιεί φιλμ από πιεζοηλεκτρικό φθοριούχο πολυβινιλίδιο (PVDF) και αποτελείται από οκτώ αισθητήρες πίεσης, με εύρος μέτρησης 0-1 MPa. Η συχνότητα καταγραφής είναι Hz (Cobb & Claremont, 1995). στ) Το σύστημα των Lord, Hosein και Williams (1992). Σύστημα με μαγνητικές αντιστάσεις, αποτελούμενο από έξι αισθητήρες πίεσης με εύρος μέτρησης kpa ανά 200 mm 2. Η συχνότητα καταγραφής του συστήματος φτάνει τα 500 Hz (συνήθως γίνεται με 70 Hz, Lord et al, 1992). 3. Πιεζοσόλες Αποτελούν την εξέλιξη των διακριτών υποδοχέων πίεσης σε σόλες παπουτσιών. Πρόκειται για σόλες μέσα στις οποίες βρίσκονται πιεζουποδοχείς (16-960) μικρών διαστάσεων και οι οποίες τοποθετούνται μέσα σε παπούτσια. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι καταγράφουν την πίεση για μεγάλο αριθμό βημάτων, σε ολόκληρο το πέλμα ή επιλεγμένα τμήματα του πέλματος, ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε ερευνητή. Τα συστήματα αυτά βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στη μελέτη του παθολογικού βαδίσματος (Cavanagn, Young, Adams, Vickers, & Boulton, 1991). α) Το σύστημα F- Scan (Τekscan). Αποτελεί σύστημα από δύο σόλες πάχους 0.17 mm, στις οποίες βρίσκονται ενσωματωμένοι 960 αισθητήρες πίεσης, καλώδια μεταφοράς και μονάδα Η\Υ. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της κατακόρυφης πίεσης. Για τη διαμόρφωση της σόλας και την τοποθέτηση των υποδοχέων πίεσης χρησιμοποιείται μελάνι αντίστασης ανάμεσα στους υποδοχείς, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε ορθογώνια διάταξη. Το σύστημα μετράει την κατανομή της μέγιστης πίεσης ως προς το χρόνο, σε διαδοχικούς βηματισμούς και έχει τη δυνατότητα έγχρωμης γραφικής αναπαράστασης των δεδομένων. Το σύστημα έχει συχνότητα καταγραφής 165 Hz ανά υποδοχέα (Cobb & Claremont, 1995). Οι Rose, Feiwell, και Cracchiolo (1992) ανέφεραν ότι το σύστημα έχει ελλιπή ρύθμιση των υ- ποδοχέων, οι οποίοι φθείρονται εύκολα από τη χρήση και ο συντελεστής θερμότητας της μελάνης αντίστασης αυξάνεται σημαντικά με τη χρήση. Οι Woodburn και Helliwell (1996) και Bruis και Convery (1996) ανέφεραν ότι το σύστημα F-Scan υστερεί σε ακρίβεια στις απόλυτες τιμές της πίεσης, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανίχνευση των επιπέδων δυναμικής πίεσης και στην κατασκευή τεχνητών μελών. β) Ποδοδυνογράφος. Αποτελεί σύστημα με 64 κυκλικούς αισθητήρες δύναμης από πιεζοαντιστάσεις, οι ο- ποίοι βρίσκονται τοποθετημένοι σ' ένα φύλλο ριζόχαρτου για να σχηματίσουν τη σόλα. Το εύρος μέτρησης είναι MPa. Η συχνότητα καταγραφής του συστήματος είναι 150 Hz (Cobb & Claremont, 1995). γ) EMED - PEDAR System. Το σύστημα EMED- PEDAR είναι ένα εξελιγμένο όργανο μέτρησης της πελματιαίας πίεσης και αποτελείται από δύο πιεζοσόλες, μονάδα Η\Υ, καλώδια σύνδεσης, φορητή συσκευή καταγραφής, ειδικό πρόγραμμα ανάλυσης της πίεσης και σύστημα καλιμπραρίσματος. Στις πιεζοσόλες βρίσκονται ενσωματωμένοι 99 πιεζοϋποδοχείς πάχους 2 mm, με εύρος μέτρησης 30 kpa- 0.6 MPa ο κάθε αισθητήρας. Η συχνότητα καταγραφής είναι 50 Hz (NOVEL, 1997). δ) Το σύστημα των Hennig, Cavanagn και Macmillan (1983). Αποτελείται από 499 πιεζοηλεκτρικούς υποδοχείς με εύρος μέτρησης MPa. Η συχνότητα καταγραφής είναι μεγαλύτερη από 50 Hz (Hennig et al., 1983). ε) Το σύστημα των Pedotti και συν. (1984). Πρόκειται για σύστημα που χρησιμοποιεί φιλμ από πιεζοηλεκτρικό φθοριούχο πολυβινιλίδιο (PVDF) και αποτελείται από 16 αισθητήρες πίεσης, με εύρος μέτρησης 0-4 Mpa. Η συχνότητα καταγραφής είναι μεγαλύτερη από 50 Hz (Pedotti et al, 1984). στ) Το σύστημα των Peruchon και Jullian (1989). Αποτελείται από 127 υποδοχείς από επαγωγικό πολυμερές, με εύρος μέτρησης kpa. Η συχνότητα καταγραφής είναι 100 Hz (Peruchon & Jullian, 1989). Σχόλια και Συζήτηση Η καταγραφή και ανάλυση της πίεσης κατά τη διάρκεια απλών κινήσεων όπως η όρθια στάση και η βάδιση, αλλά και σε πιο σύνθετες αθλητικές και μη δραστηριότητες, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στην ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης, ευρέως διαδεδομένο αν κρίνουμε από την ποικιλία των συστημάτων που υπάρχουν στο εμπόριο. Η απόφαση αγοράς και χρήσης ενός εκ των αναφερόμενων συστημάτων αποτελεί συμβιβασμό μεταξύ ποιότητας του εκάστοτε συστήματος και κόστους αγοράς του. Την τελευταία δεκαετία τα εργαστήρια προμηθεόνται τα πιό αξιόπιστα συστήματα καταγραφής

6 Χ. Χριστοφορίδης κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 5 (2007), και ανάλυσης της πελματιαίας πίεσης, με στόχο την ακρίβεια στην καταγραφή δεδομένων, που προσφέρουν κυρίως τα πιεσοδάπεδα και οι πιεζοσόλες με μεγάλο αριθμό αισθητήρων και εμπιστεύονται μεγάλους και αξιόπιστους κατασκευαστές. Πιθανή χρήση συστημάτων καταγραφής και ανάλυσης της πελματιαίας πίεσης σε διάφορους πληθυσμούς στη χώρα μας, ίσως αποτελεί αναγκαίο στόχο για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την κινητική κατάσταση παιδιών, ηλικιωμένων, υγιών και παθολογικών πληθυσμών, αλλά και αθλητών. Πρακτικές Εφαρμογές και Προτάσεις Οι τεχνικές μέτρησης της πελματιαίας πίεσης χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση αθλητών για την κατασκευή κατάλληλων υποδημάτων καθώς και στη Φυσική Αγωγή για την αξιολόγηση κινητικών προβλημάτων. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου αξιολόγησης της πελματιαίας πίεσης είναι μεγάλης σημασίας, αφού από αυτήν εξαρτάται είτε η επιλογή της μεθόδου παρέμβασης, είτε η κατασκευή εξειδικευμένων εξαρτημάτων (πχ. αθλητικά υποδήματα). Προτάσεις για Μελλοντικές Έρευνες Την τελευταία δεκαετία οι αυξημένες απαιτήσεις στο χώρο του αθλητισμού καθιστούν απαραίτητη τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού, μέρος του οποίου αποτελούν τα αθλητικά υποδήματα. Προπείνεται η προσαρμογή της κατασκευής των αθλητικών υποδημάτων από τις κατασκευάστριες εταιρείες να προσαρμοστεί στις ανάγκες των ελλήνων αθλητών, μέσα από αξιολογήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε πραγματικές συνθήκες ά- θλησης. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην αξιολόγηση ατόμων με μυοσκελετικά προβλήματα στον κορμό και στα κάτω άκρα, με στόχο να προταθούν και να κατασκευαστούν βοηθήματα με κριτήριο τη μοναδικότητα της παθολογίας που προκύπτει από την αξιολόγηση της κατάστασης του εκάστοτε ασθενή. Σημασία για την Ποιότητα Ζωής Η σημαντικότερη συνεισφορά της αξιολόγησης της πελματιαίας πίεσης για την ποιότητα ζωής είναι στην περίπτωση των ασθενών που πάσχουν από διαβήτη τύπου ΙΙ και ΙΙΙ. Οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν λύση δέρματος και ελκώματα που μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να αποβούν μοιραία. Η αξιολόγηση περιοχών του πέλματος με υψηλή πίεση αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο οδηγό για την κατασκευή υποδημάτων με ενισχυτικά απορόφησης της πίεσης. Βιβλιογραφία Assente, R., DeRossi, D., Pedotti, A., & Rodano, R. (1985). Application of a piezoelectric polymer in gait analysis to measure the loads on selected foot areas. In S.M. Perren and E. Schneider (Eds.), Biomechanics: Current interdisciplinary research (pp ). Dordrecht, Netherlands: Martinus Nijhoff. Bruis, A.W.P., & Convery, P. (1996). Calibration experiences with force sensing resistors. In: Invivo pressure measurement: scientific, commercial and clinical aspects (pp 42). Manchester, UK: Manchester Metropolitan. Cavanagn, P.R., Young, Y.E., Adams, K.L., Vickers, K.L., & Boulton, A.J.M. (1991). Correlates of structure and function in neuropathic diabetic feet. Forum of physical medicine and rehabilitation: EMED user meeting, University of Vienna, Austria, p 37. Cobb, J., & Claremont, D.J. (1995). Transducers for foot pressure measurement: survey of recent developments. Medicine & Biological Engineering & Computing, 33, D' Amico, J.C., & Dinowitz, H.D. (1985). Limb length discrepancy an electrodynographic analysis. Journal of American Podiatric and Medicine Assocciation, 75, Franks, C.I., & Betts, R.P. (1988). Selection of transducer material for use with Optical foot pressure systems. Journal of Biomedical Engineering, 10(4), Gastwirth, B.W., & O'Brian, T.D. (1991). An electrodynographic study of foot function in shoes of varying heel heights. Journal of American Podiatric and Medicine Assocciation, 81, Gross, T.S., & Bunch, R.P. (1988). Measurement of discrete vertical in-shoe stress with piezoelectric transducers. Journal of Biomedical Engineering, 10(3), Harrison, A.J., & Folland, J.P. (1997). Investigation of gait protocols for plantar pressure measurement of non-pathological subjects using a dynamic pedobarograph. Gait and Posture, 6, Hennig, E.M., Cavanagn, P.R., & Macmillan, N.H. (1983). Pressure distribution measurements by high precision piezoelectric ceramic force transducers. International Series on Biomechanics,

7 Χ. Χριστοφορίδης κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 5 (2007), B, Hughes, J., Pratt, L., & Linge, K. (1991). Reliability of pressure measurements: The EMED-F system. Clinical Biomechanics, 6, Jordan, C., Payton, C.J., & Bartlett, R.M. (1997). Perceived comfort and pressure distribution in casual footwear. Clinical Biomechanics, 12(3), 5. Kernozek, T.W., LaMott, E.E., & Dancisak., M.J. (1996). Reliability of an in-shoe pressure measurement system during treadmill walking. Foot and Ankle, 17(4), Lord, M., Hosein, R., & Williams, R.B. (1992). Rehabilitation engineering: method for in-shoe shear stress measurement. Journal of Biomedical Engineering, 14, NOVEL (1997). Commercial Brochures, NOVEL Industry, Munich, Germany. Pedotti, A., Assente, R., Fusi, G., DeRossi, D., Dario, P., & Domenici, C. (1984). Multisensor piezoelectric polymer insole for pedobarography. Ferroelectrics, 60, Peruchon, E., & Jullian, J.M. (1989). Wearable unrestraining footprint analysis system. Applications to human gait study. Medicine & Biological Engineering & Computing, 27(6), Rodgers, M.M., & Cavanagn, P.R. (1989). Pressure distribution in Morton s foot structure. Medicine and Science in Sports and Exercise, 21(1), Rose, N.E., Feiwell, L.A., & Cracchiolo, A. (1992). A method for measuring foot pressures using a high resolution computerized insole sensor: the effect of heel wedges on plantar pressure distribution and center of force. Foot and Ankle, 13(5), Silverstein, L.S., Farrett, W.D., Maurer, B.T., & Hillstrom, H.J. (1997). Gait analysis and bivalved serial casting of an athlete with shortened gastrocnemius muscles: a single case design. Journal of Orthopaedics and Sport Physical Therapy, 25(4), Smith, L., & Plehwe, W. (1989). Foot bearing pressure in patients with unilateral diabetic foot ulcers. Diabetic Medicine, 6, Soames, R.W. (1985). Foot pressure patterns during gait. Journal of Biomedicine Engineering, 7, VanSchie, C.H.M., Vileikyte, L., Abbott, C.A., Shaw, J.E., Hollis, S., & Boulton, A.J.M. (1996). Comparing a new simple plantar pressure measuring device with pedobarographically measured pressures. Diabetologia, 39(1), A264. Woodburn, J., & Helliwell, P.S. (1996). Observations on the F-Scan in-shoe pressure measuring system. Clinical Biomechanics, 11, 301. Zhu, H., Wertsch, J.J., Harris, G.F., Loftsgaarden, J.D., & Price, M.B. (1991). Foot pressure distribution during walking and shuffling. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 72, Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης Συντάκτες: Αγγελούσης Νίκος, Κουρτέσης Θωμάς, Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλμπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Συμεών, Γούδας Μάριος, Δέρρη Βασιλική, Διγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουμουρτζόγλου Ευθύμης, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Σακελαρίου Κίμων, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. Διαχείριση και επιμέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική Στοιχειοθεσία: Ζουρμπάνος Νίκος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αξιολόγηση κινητικών προβλημάτων με ανάλυση της πελματιαίας πίεσης. Γεωργίου Ευτυχία

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αξιολόγηση κινητικών προβλημάτων με ανάλυση της πελματιαίας πίεσης. Γεωργίου Ευτυχία Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αξιολόγηση κινητικών προβλημάτων με ανάλυση της πελματιαίας πίεσης Γεωργίου Ευτυχία Εξεταστική Επιτροπή Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση. Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής

Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση. Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής Θέματα προς ανάλυση Αντικείμενο της κινηματικής ανάλυσης Καταγραφή της κίνησης Ψηφιοποίηση Υπολογισμός δεδομένων Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων Εισαγωγή Κατηγοριοποίηση αισθητήρων Χαρακτηριστικά αισθητήρων Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων 1 2 Πωλήσεις αισθητήρων 3 4 Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τη φύση με τα αισθητήρια όργανά του υποκειμενική αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας

Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας Συστήματα κινητικής ανάλυσης βάδισης και αξιολόγησης, διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας των παθήσεων των κάτω άκρων και των παθήσεων του μυσκελετικού συστήματος. www.comex.gr Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβήτης και πόδια, όλα όσα πρέπει να ξέρετε από την ποδιατρική ομάδα της Foot Forward

Διαβήτης και πόδια, όλα όσα πρέπει να ξέρετε από την ποδιατρική ομάδα της Foot Forward 2011 Διαβήτης και πόδια, όλα όσα πρέπει να ξέρετε από την ποδιατρική ομάδα της Foot Forward Το κείμενο επιμελήθηκε η Διαμάντω Μαλιώτου Παπασάββα www.foot-forward.com Και τις εικόνες η Ιωάννα Φιλίππου www.ioannaphilippou.com

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun)

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun) Άσκηση Η3 Επαλληλία κινήσεων (Μετρήσεις με παλμογράφο) Εκτροπή δέσμης ηλεκτρονίων Όταν μια δέσμη ηλεκτρονίων εισέρχεται με σταθερή ταχύτητα U0=U,0 (παράλληλα στον άξονα z) μέσα σε έναν πυκνωτή, του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΒΑΔΙΣΗ Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας Ο ΚΥΚΛΟΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Βάδιση Ορισμός Φυσιολογική Βάδιση= Η σειρά των σύνθετων ριθμικών κινήσεων του κορμού και των άκρων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δρ Ιωάννης Θανόπουλος Οπτικές λαβίδες: Θεωρία και εφαρμογές με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο θα μπορείς: Να εξηγείς τις αρχές λειτουργίας των οπτικών αποθηκευτικών μέσων. Να περιγράφεις τον

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδιαχυτικό διάφραγμα. Ακτινολογία Ι -8

Αντιδιαχυτικό διάφραγμα. Ακτινολογία Ι -8 Αντιδιαχυτικό διάφραγμα Ακτινολογία Ι -8 Φωτόνια σκέδασης ευτερογενής ακτινοβολία Για όλες τις ακτινολογικές εξετάσεις εκτός από τη μαστογραφία, οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις των φωτονίων με τους ιστούς

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Προσφορών. Συνολική αξία περιλαμβανομένου του ΦΠΑ ( ) (1) (2) (3) (6) Όργανα μετρητικά γενικά 1 (Σταθερό αγωγιμόμετρο Φορητό αγωγιμόμετρο

Υποβολή Προσφορών. Συνολική αξία περιλαμβανομένου του ΦΠΑ ( ) (1) (2) (3) (6) Όργανα μετρητικά γενικά 1 (Σταθερό αγωγιμόμετρο Φορητό αγωγιμόμετρο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Σύστημα μετάδοσης με οπτικές ίνες Tο οπτικό φέρον κύμα μπορεί να διαμορφωθεί είτε από αναλογικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 10 Μετάδοση και Αποδιαμόρφωση Ραδιοφωνικών Σημάτων Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ 148 ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΑΣΣΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πόδια μας, είναι πολύ πιο σημαντικά για την υγεία μας από όσο φανταζόμαστε και δίνοντας τους την κατάλληλη φροντίδα που τους αξίζει ωφελούμαστε.

Τα πόδια μας, είναι πολύ πιο σημαντικά για την υγεία μας από όσο φανταζόμαστε και δίνοντας τους την κατάλληλη φροντίδα που τους αξίζει ωφελούμαστε. Πέλματα Τα πόδια μας, είναι πολύ πιο σημαντικά για την υγεία μας από όσο φανταζόμαστε και δίνοντας τους την κατάλληλη φροντίδα που τους αξίζει ωφελούμαστε. Τα πόδια μπορεί να πονάνε εξαιτίας διάφορων εμβιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική προσέγγιση στο διαβητικό πόδι

Νοσηλευτική προσέγγιση στο διαβητικό πόδι Νοσηλευτική προσέγγιση στο διαβητικό πόδι Νικολαϊδης Αθανάσιος, Τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων- Νοσηλευτής. Διαβητολογικό κέντρο Γ.Ν Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Εξωτερικά ένας Η/Υ φαίνεται να αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Την οθόνη, το πληκτρολόγιο και την κεντρική μονάδα, ένα κλειστό «κουτί», μέσα στο οποίο βρίσκονται όλα τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Φάση στάσης Φάση αιώρησης Πάτημα πτέρνας Πάτημα πέλματος Μέση στάση Κίνηση εμπρός Επιτάχυνση Μέση

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον σωστό φακό

Επιλέγοντας τον σωστό φακό Επιλέγοντας τον σωστό φακό Αφού έχομε επιλέξει την κάμερα κλειστόυ κυκλώματος, το επόμενο βήμα είναι να επιλέξουμε το σωστό φακό και τα σωστά υλικά για το σύστημα σας. Αυτός ο σύντομος οδηγός στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ALUMINIUM DOOR SYSTEMS

ALUMINIUM DOOR SYSTEMS ALUMINIUM DOOR SYSTEMS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ SCHÜCO ADS 90.SI ADS 75.SI 2 Aluminium Door Systems Η ενεργειακή απόδοση και ο θερμικός συντελεστής διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα χαρακτηριστικά των μικροφώνων

Εισαγωγή στα χαρακτηριστικά των μικροφώνων ΕΙΔΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ Επιμέλεια: Νίκος Σκιαδάς ΠΕ 17.13 Μουσικής Τεχνολογίας Το μικρόφωνο πήρε την ονομασία του από τον Ντέιβιντ Χιουζ, ο οποίος επινόησε μια διάταξη μεταφοράς ήχου που ήταν τόσο ευαίσθητη, που

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

TFT TV. Τι είναι οι TFT και πως λειτουργούν;

TFT TV. Τι είναι οι TFT και πως λειτουργούν; TFT TV Τι είναι οι TFT και πως λειτουργούν; Η ετυμολογία του όρου TFT (Thin Film Transistor ή τρανζίστορ λεπτού φιλμ) μας παραπέμπει στο δομικό στοιχείο ελέγχου της οθόνης, που είναι το τρανζίστορ. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Χορεύοντας το Παρελθόν στο Παρόν: Ο Παραδοσιακός Χορός ως Θεατρική Πράξη.

Χορεύοντας το Παρελθόν στο Παρόν: Ο Παραδοσιακός Χορός ως Θεατρική Πράξη. Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 206 211 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (2), 206-211 Released: November 30, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων

Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων Γ Έκδοση Ιανουάριος 2009 Το παρόν κείμενο αποτελεί αναδημοσίευση των βασικών σημείων από τη Μελέτη για την Αντανακλαστικότητα Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 7 / 4 / 2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 7 / 4 / 2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 7 / 4 / 2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Π04/3/106 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 25 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Κ. Τσουρακάκη ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα προς ανάλυση: Κινηµατική ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Θέµατα προς ανάλυση: Κινηµατική ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθηµα του βασικού κύκλου σπουδών (Γ εξάµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Ν. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΣ Τηλ.:2310-798-812 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ν. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΤΕΒΕ - 1 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1: ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε την

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές...

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές... ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εκφυλιστικές αλλοιώσεις Αγγειακές παθήσεις Παθολογίες των πνευμόνων Ουρο-γυναικολογικές διαταραχές Καρδιακές παθήσεις Παθολογίες σπονδυλικής στήλης Παθολογίες αρθρώσεων Παθολογίες συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ.

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. Η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση αποτελεί, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της σύγχρονης βιβλιογραφίας, το συχνότερο

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση του Συγχρονισμού των Χεριών κατά την Ελεύθερη Κολύμβηση με Έλξη Αντίστασης

Διαφοροποίηση του Συγχρονισμού των Χεριών κατά την Ελεύθερη Κολύμβηση με Έλξη Αντίστασης Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (1), 131 137 Δημοσιεύτηκε: 15 Ιουλίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (1), 131-137 Released: July 15, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D.

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ 2007-2008 Ορισμοί Υπερπροπόνηση: (overtraining) Μη φυσιολογική επιβάρυνση (σε διάρκεια ή ένταση) του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (Ε.Ε.Ο.Τ.)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (Ε.Ε.Ο.Τ.)» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (Ε.Ε.Ο.Τ.)» ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Barcode. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

Barcode. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Barcde Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Η τεχνολογία του Barcde Τεχνολογία αυτόματης ταυτοποίησης προϊόντων Συστοιχία μαύρων μπαρών και κενών διαστημάτων Σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Φοιτητής Φετινίδης Αναστάσιος Επιβλέπων Δασυγένης Μηνάς Μάρτιος 2014 1 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλικό μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2001 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Πειραματική διάταξη

1. Πειραματική διάταξη 1. Πειραματική διάταξη 1.1 Περιγραφή της διάταξης Η διάταξη του πειράματος αποτελείται από έναν αερόδρομο και ένα ή δύο κινητά τα οποία είναι συζευγμένα μέσω ελατήριου. Η κίνηση των ταλαντωτών καταγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοτεχνική υποστήριξη του διαβητικού ποδιού. Tι είναι και πότε χρειάζεται;

Ορθοτεχνική υποστήριξη του διαβητικού ποδιού. Tι είναι και πότε χρειάζεται; Ορθοτεχνική υποστήριξη του διαβητικού ποδιού. Tι είναι και πότε χρειάζεται; Κατερίνα Καψιμάνη Χημικός, Εκπαιδευμένη στην ορθοτεχνική υποστήριξη του ποδιού Η ορθοτεχνική υποστήριξη του ποδιού είναι η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

5. Παράρτημα: Τεχνικές Προδιαγραφές

5. Παράρτημα: Τεχνικές Προδιαγραφές 5. Παράρτημα: Τεχνικές Προδιαγραφές 5.1. Καταγραφέας Δεδομένων MultiLog (MultiLog Data Logger) 5.1.1. MultiLog - DB-526 Είσοδοι (input): Έως 6 ταυτόχρονες αναλογικές. Έως 6 ταυτόχρονες ψηφιακές. Έξοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προμήθεια κυπέλλων, μεταλλίων και πλακετών για αθλοθέτηση για το έτος 2014.

Θέμα: Προμήθεια κυπέλλων, μεταλλίων και πλακετών για αθλοθέτηση για το έτος 2014. Ημερομηνία: 22/10/ 2014 Προς κάθε ενδιαφερόμενο Αξιότιμοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ 1 3.1 Η αρχιτεκτονική του ΗΥ Υλικό : οτιδήποτε έχει μια υλική - φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα Αρχιτεκτονική του ΗΥ: η μελέτη της συμπεριφοράς και της δομής του

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ελπινίκη Παπαγεωργίου Σημειώσεις Παρουσίαση : Μελέτη της απαγωγής βιοϊατρικού σήματος, εφαρμογή σε θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση εισβολών σε δίκτυα υπολογιστών Η πλατφόρµα HELENA. Βαλεοντής Ευτύχιος Μηχανικός Η/Υ, MSc Τοµέας Ασφάλειας / ΕΑΙΤΥ

Αντιµετώπιση εισβολών σε δίκτυα υπολογιστών Η πλατφόρµα HELENA. Βαλεοντής Ευτύχιος Μηχανικός Η/Υ, MSc Τοµέας Ασφάλειας / ΕΑΙΤΥ Αντιµετώπιση εισβολών σε δίκτυα υπολογιστών Η πλατφόρµα HELENA Βαλεοντής Ευτύχιος Μηχανικός Η/Υ, MSc Τοµέας Ασφάλειας / ΕΑΙΤΥ Ο «εισβολέας» Network Intrusion 1/2 An intrusion, also known as a system compromise,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής

Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής Φωτισμός οδοποιίας, πάρκων, πλατειών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ LED Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής Light Emitting Diodes LED Αρχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μαθήματα 2 και 3: Κύρια Μέρη του Η/Υ - Περιφερειακά 1 Τυπική Σύνθεση ενός Σύγχρονου Υπολογιστή Περιφερειακά Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

The best solution for home electronic integration

The best solution for home electronic integration The best solution for home electronic integration R 2 ZAS Έξυπνος ελεγκτής δωματίου KNX Τηλεχειριστήριο ZN1VI-TPZAS-B 1:1 (120 x 88 x 11 mm.) ZN1VI-TPZAS-S ZN1VI-TPZAS-W ZN1IR-ZAS (85.5 x 54 x 12 mm.)

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζετε κάλτσες (κοντές ή μακριές) κάθε μέρα. Μη φοράτε κάλτσες με ραφές ή κάλτσες που στριμώχνουν τα δάκτυλα των ποδιών σας.

Αλλάζετε κάλτσες (κοντές ή μακριές) κάθε μέρα. Μη φοράτε κάλτσες με ραφές ή κάλτσες που στριμώχνουν τα δάκτυλα των ποδιών σας. ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΠΟΔΙΩΝ Ο διαβήτης μπορεί να μειώσει την κυκλοφορία και την αίσθηση στα πόδια σας. Το πόσο αντιλαμβάνεται κάποιος τις αλλαγές θερμοκρασίας, τον πόνο και την αφή μπορεί επίσης να μειωθεί.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100.

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100. ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Πήδουλας Γεώργιος, Σούλας Δημήτριος, Βουτσελάς Βασίλειος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Όλες οι προσφορές, πρέπει να συνοδεύονται από: 1. Πιστοποιητικό CE επικυρωμένο ή πρωτότυπο με ημερομηνία έκδοσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 4.1 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ Η σύνθεση δύο καθέτων ταλαντώσεων, x x0 t, y y0 ( t ) του ίδιου πλάτους της ίδιας συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερες CCTV Ευαισθησία Ανάλυση Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (BLC, Back Light Control) Ισορρόπηση χρώματος Συντελεστής Gamma

Κάμερες CCTV Ευαισθησία Ανάλυση Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (BLC, Back Light Control) Ισορρόπηση χρώματος Συντελεστής Gamma Κάμερες CCTV Ευαισθησία Η ευαισθησία μιας κάμερας CCD, είναι η μέτρηση της απόδοσής της σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Οι περισσότεροι κατασκευαστές δηλώνουν τη στάθμη ευαισθησίας των καμερών τους, ως μια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ: 27 Μαίου 2011 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΩΡΑ: 11.00 1.00 ΒΑΘΜΟΣ: Αριθμητικά:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ Σαν ήχος χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μηχανικό ελαστικό κύμα ή γενικότερα μία μηχανική διαταραχή που διαδίδεται σε ένα υλικό μέσο και είναι δυνατό να ανιχνευθεί από τον άνθρωπο μέσω της αίσθησης της ακοής.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΗ ΛΥΕΙΟΥ ΘΕΤΙΗΣ Ι ΤΕΧ/ΗΣ ΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜ : Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής εισβολής σειρά Professional Ξέρει πότε να χτυπήσει συναγερμό. Ξέρει πότε να μην χτυπήσει.

Ανιχνευτής εισβολής σειρά Professional Ξέρει πότε να χτυπήσει συναγερμό. Ξέρει πότε να μην χτυπήσει. Ανιχνευτής εισβολής σειρά Professional Ξέρει πότε να χτυπήσει συναγερμό. Ξέρει πότε να μην χτυπήσει. Τώρα και με τεχνολογία αντι-κάλυψης πολλαπλών ζωνών με ενσωματωμένο εντοπισμό ψεκασμού Απαράμιλλες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση Ρίψεων σε Αγώνες Αντισφαίρισης Ξυλορακέτας

Μέτρηση Ρίψεων σε Αγώνες Αντισφαίρισης Ξυλορακέτας Μέτρηση Ρίψεων σε Αγώνες Αντισφαίρισης Ξυλορακέτας 1. Εισαγωγή Το παρόν κείμενο περιγράφει την τεχνολογική προσέγγιση που ακολουθείται για την μέτρηση των ρίψεων και τον υπολογισμό της βαθμολογίας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Γενικά Η ποδοκνημική (άρθρωση μεταξύ αστραγάλου και κνήμης) προσβάλλεται λιγότερο συχνά από αρθρίτιδα σε σχέση με το γόνατο ή το ισχίο. Στην ποδοκνημική άρθρωση ή αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2008 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Θερμική ενέργεια Q και Ισχύς Ρ Όταν μια αντίσταση R διαρρέεται από ρεύμα Ι για χρόνο t, τότε παράγεται θερμική ενέργεια Q. Για το συνεχές ρεύμα η ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» Ημερίδα 27 Ιουνίου 2008 «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» Εισηγήτρια: Κατερίνα Παπαοικονόμου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τοποθέτηση του προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ Τι είναι η Ανάλυση Βάδισης? Η εκτίμηση της βάδισης ενός ατόμου μόνο με την παρατήρηση είναι δύσκολη. Η δυσκολία αυτή είναι μεγαλύτερη όταν η βάδιση επηρεάζεται από νευρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ. ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ PET ή PET/CT

ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ. ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ PET ή PET/CT ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ PET ή PET/CT Λύρα Μ, Γώγος Κ Φιλιππόπουλος Κ, Ιορδάνου Ι, Βλάχος Λ. Α Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ ο ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΪΟΥ 200 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ () Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα