Τεχνικές Μέτρησης της Κατανομής της Πελματιαίας Πίεσης κατά τη Διάρκεια της Βάδισης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικές Μέτρησης της Κατανομής της Πελματιαίας Πίεσης κατά τη Διάρκεια της Βάδισης"

Transcript

1 Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (2), Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (2), Released: September 30, ISSN Τεχνικές Μέτρησης της Κατανομής της Πελματιαίας Πίεσης κατά τη Διάρκεια της Βάδισης Χρήστος Χριστοφορίδης, Νίκος Αγγελούσης, & Αντώνης Καμπάς ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Περίληψη Η κατανομή της πίεσης που ασκείται στα πέλματα των ποδιών αποτελεί ένα χρήσιμο κλινικό εργαλείο για τη διάγνωση ορθοπεδικών, νευρολογικών και μυοσκελετικών ανωμαλιών. Στην εργασία αυτή καταγράφονται τα διάφορα συστήματα μέτρησης της πελματιαίας πίεσης και γίνεται αναφορά των ερευνητικών μεθοδολογιών και των τεχνικών μέτρησης της πίεσης που αναπτύσσεται στα πέλματα των ποδιών κατά το βάδισμα. Αναλυτικότερα αναφέρονται τα διάφορα πρωτόκολλα μέτρησης της πελματιαίας πίεσης, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και οι τεχνικές συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων. Επιπλέον, προσδιορίζονται οι παράμετροι της πίεσης του πέλματος που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τη λειτουργική ικανότητα των κάτω άκρων. Λέξεις κλειδιά: βάδισμα, κατανομή πελματιαίας πίεσης, τεχνικές μέτρησης Technics for Measuring Plantar Pressure Distribution during Gait Christos Christoforidis, Nikolaos Aggeloussis, & Antonis Kampas Department of Physical Education and Sport Science, Democritus University of Thrace, Komotini, Hellas Abstract Distribution of the pressure that is exerted at the soles of the feet is a useful clinical tool for the diagnosis of orthopedical, neurological and myoskeletal abnormalities. The present study records the various systems that are being used for the measurement of the plantar pressure, and reports the research methodologies and the techniques that are applied to assess the pressure that appears at the soles of the feet during gait. In specific, it includes reference to the various measurement protocols used for the assessment of foot pressure, the equipment, and the techniques that are applied for collecting and analyzing the data. Moreover, it defines the parameters of plantar pressure that are to be taken into consideration when trying to reach conclusions about the functional ability of the lower limbs. Key words: gait, plantar pressure distribution, measuring technics Γενική Εισαγωγή Η μέτρηση της κατανομής της πίεσης στα πέλματα των ποδιών κατά το ανθρώπινο βάδισμα α- ποτέλεσε αντικείμενο ερευνών από τις αρχές του 20 ου αιώνα. Η πρώτη προσπάθεια αναφέρθηκε από τον Abramson το 1923, ο οποίος κατέγραψε τις παραμορφώσεις που παρατηρούνται στα πόδια όταν τα άτομα πατούν πάνω σε μόλυβδο, γύψο και πηλό. Όμως η έρευνα αυτή κατέληξε σε συμπεράσματα μόνο σχετικά με το σχήμα του ποδιού και τον τρόπο που αφήνει τα ίχνη στο έδαφος. Την κατανομή της πίεσης που ασκείται στο πέλμα μέτρησε πρώτος ο Elftman το 1934 με ειδική συσκευή (Rod- Διεύθυνση επικοινωνίας: Χριστοφορίδης Χρήστος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού , Κομοτηνή e mail:

2 Χ. Χριστοφορίδης κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 5 (2007), gers & Cavanagn, 1989). Με το πέρασμα των χρόνων και την εξέλιξη της μηχανικής τεχνολογίας, εμφανίστηκαν οι μετατροπείς πίεσης και έγινε εφικτή η καταγραφή του χρόνου που ασκείται η πίεση σε διαφορετικά τμήματα του πέλματος. Οι πρώτες αναλύσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της πίεσης που α- σκείται στο πέλμα ήταν αναξιόπιστες (χαμηλή συχνότητα δειγματοληψίας, μη γραμμικά χαρακτηριστικά των αισθητήρων κ.α, Soames, 1985). Ακολούθως, κατά τη διάρκεια της δεκαετία του 80, εμφανίστηκαν πιο αξιόπιστα όργανα μέτρησης της πελματιαίας πίεσης, όπως οι ευαίσθητοι ανιχνευτές της τάσης που παράγεται στο πόδι και οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι σε παπούτσια ή σε δάπεδα (Zhu,Wertsch, Harris, Loftsgaarden, & Price, 1991). Στις αρχές της δεκαετίας του 90 έκαναν την εμφάνισή τους σόλες ε 499 ή 1000 στοιχεία με τη μορφή κρυστάλλων ή πιεζοηλεκτρικά πολυμερή συνδεδεμένα με ηλεκτρονικό υπολογιστή (Pedotti et al., 1984). Η εξέλιξη των οργάνων καταγραφής και ανάλυσης της κατανομής της πίεσης ώθησε πολλά ερευνητικά κέντρα να χρηματοδοτήσουν έρευνες με σκοπό τη δημιουργία προτύπων κατανομής της πίεσης σε υγιείς αλλά και ειδικούς πληθυσμούς, έτσι ώστε να βοηθήσουν στην πρόληψη και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, με τη δημιουργία ανατομικών παπουτσιών (Jordan, Payton, & Bartlett, 1997) και αποτελεσματικών προγραμμάτων αποκατάστασης (Rodgers & Cavanagn, 1989). Σκοπός της εργασίας ήταν να γίνει η καταγραφή των τεχνικών μέτρησης της πίεσης που αναπτύσσεται στα πέλματα των ποδιών κατά το βάδισμα. Α- ναλυτικότερα αναφέρονται τα πρωτόκολλα μέτρησης της πελματικής πίεσης, ο εξοπλισμός και οι μέθοδοι ανάλυσης των δεδομένων. Παράλληλα παρουσιάζονται και οι παράμετροι πελματιαίας πίεσης που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τη λειτουργική ικανότητα των κάτω άκρων κατά το βάδισμα. Ανασκόπηση Σχετικών Εργασιών και Περιγραφή των Συστημάτων Μέτρησης της Πελματιαίας Πίεσης Τα συστήματα με τα οποία γίνονται οι μετρήσεις και οι αναλύσεις της πελματιαίας πίεσης στα πέλματα των ποδιών χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: πιεσοδάπεδα, διακριτοί υποδοχείς πίεσης σε σόλες (4-8 υποδοχείς πίεσης σε διάφορα σημεία του πέλματος) και πιεζοσόλες (αποτελούμενες από πιεζοϋποδοχείς). 1) Πιεσοδάπεδα Τα πιεσοδάπεδα είναι όργανα που απαιτούν εγκατάσταση σε επιφάνεια και αποτελούνται από διάφορα υλικά, η φύση των οποίων εξαρτάται από τον εκάστοτε κατασκευαστή. Το σχήμα τους είναι συνήθως τετράγωνο ή ορθογώνιο και είναι εφοδιασμένα με ευαίσθητους πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες. Χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της άμεσης πίεσης που ασκεί το πέλμα του ποδιού ή του παπουτσιού στο έδαφος. Οι εξεταζόμενοι επιλέγουν μόνοι τους την ταχύτητα με την οποία θα βαδίσουν και η πελματιαία πίεση καταγράφεται στη διάρκεια 3-5 προσπαθειών βάδισης (Kernozek, LaMott, & Dancisak, 1996). Τα πιεσοδάπεδα τοποθετούνται συνήθως στο μέσο διαδρόμων βάδισης, το μήκος των οποίων κυμαίνεται ανάλογα με το πρωτόκολλο μέτρησης. Στο φυσιολογικό βάδισμα χρησιμοποιούνται διάδρομοι 10 μ ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η φυσική ταχύτητα βαδίσματος, το φυσικό μήκος και η φυσική συχνότητα διασκελισμού. Αντίθετα, για τον υ- πολογισμό της πίεσης στο παθολογικό βάδισμα, το μήκος του διαδρόμου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 μ γιατί διαφορετικά προκαλεί έντονη κόπωση στον εξεταζόμενο. Η χρήση των πιεσοδαπέδων είναι ευρεία στην βιομηχανία κατασκευής παπουτσιών, για τη σύγκριση μεταξύ παπουτσιών από διαφορετικό υλικό και την επίδρασή τους στην κατανομή της πίεσης στο πέλμα του ποδιού. Στα μειονεκτήματά τους περιλαμβάνεται η αδυναμία τους να μετρήσουν την πίεση που αναπτύσσεται μεταξύ του πέλματος και του παπουτσιού, η δυνατότητα υπολογισμού της πίεσης που ασκεί το πέλμα μόνο για ένα ή δύο βήματα και η προϋπόθεση για μόνιμη εγκατάστασή τους προκειμένου να γίνονται αξιόπιστα οι μετρήσεις (Cobb & Claremont, 1995). α) Ηλεκτρονικό Ποδόμετρο (PEL 38). Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της κατακόρυφης πελματιαίας πίεσης κατά το βάδισμα και αποτελείται από τετράγωνο δάπεδο ενσωματωμένο με ηλεκτρονικούς υποδοχείς πίεσης, το οποίο συνδέεται με μονάδα Η\Υ. Είναι απλό και εύχρηστο εργαλείο γιατί μετακινείται εύκολα και απαιτεί περιορισμένο χώρο. Επιπλέον, επιτρέπει τη γραφική απεικόνιση της μορφολογίας της πίεσης του πέλματος και την αναπαράσταση του κύκλου βαδίσματος καρέ-καρέ. Η απεικόνιση γίνεται με διάφορους τρόπους (χρώματα, αριθμούς, ποσοστιαίες τιμές). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης της πίεσης (ανάγλυφο), δυναμικής ανάλυσης της φάσης στήριξης, γραφικής παράστασης των δυνάμεων και των επιφανειών επαφής (Kernozek, LaMott, & Dancisak, 1996). β) Οπτικός ποδοβαρογράφος (optical pedobarograph). Ο οπτικός ποδοβαρογράφος αποτελείται από γυάλινη επιφάνεια πάνω στην οποία τοποθετείται ένα φύλλο πλαστικού. Στις δύο άκρες της γυάλινης ε- πιφάνειας βρίσκονται τοποθετημένες δύο λάμπες φθορίου, ενώ κάτω από τη γυάλινη επιφάνεια και σε γωνία 45 ο βρίσκεται ένας καθρέφτης. Απέναντι

3 Χ. Χριστοφορίδης κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 5 (2007), απ' τον καθρέφτη είναι τοποθετημένη μια κάμερα. Οποιαδήποτε πίεση εφαρμοστεί πάνω στην πλαστική επιφάνεια προκαλεί μεταβολή του φωτός, το οποίο αντανακλάται απ' το γυαλί. Οι μεταβολές της αντανάκλασης του φωτός καταγράφονται από την κάμερα (VanSchie et al., 1996). Υπάρχει γραμμική σχέση ανάμεσα στις μεταβολές αντανάκλασης του φωτός και της εφαρμοζόμενης πίεσης. Με τον τρόπο αυτό οι μεταβολές της πίεσης εμφανίζονται με τη χρήση 16 διαφορετικών χρωμάτων, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε διαφορετικό εύρος πίεσης (Folland & Harrison, 1996). Η αξιοπιστία του συστήματος εξαρτάται απ' το πόσο γραμμική είναι η σχέση των μεταβολών της αντανάκλασης του φωτός με τις μεταβολές της πίεσης. Η συχνότητα καταγραφής του συστήματος είναι μεγαλύτερη από 20 Hz. Η γραμμικότητα ε- ξαρτάται από τη φύση του πλαστικού υλικού, το οποίο πρέπει να επιλεγεί με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν θέσει οι Franks και Betts (1988). Τα πλεονεκτήματα του συστήματος είναι το μεγάλο εύρος μέτρησης της πίεσης, η υψηλή ανάλυση και η εύκολη ρύθμιση της ακρίβειας της μέτρησης. Το σύστημα αναπαριστά τις καμπύλες πίεσης-χρόνου με δυνατότητα ανάλυσής τους (μέγιστες τιμές, ολοκλήρωμα κ.α). Χρησιμοποιείται κυρίως στην αξιολόγηση παθολογικών καταστάσεων. Μειονεκτήματα του συστήματος είναι η μεγάλη εξάρτηση του από τη θερμοκρασία και η αλλοίωση των αισθητήρων λόγω τριβής κατά τη διαδικασία της μέτρησης (Kernozek et al., 1996). γ) Σύστημα από πιεζοηλεκτρικό φθοριούχο πολυβυνιλίδιο. Το σύστημα των Assente, DeRossi, Pedotti, & Rodano (1985) αποτελείται από πλατφόρμα διαστάσεων 580x480 mm εφοδιασμένη με πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες, καθένας από τους οποίους αποτελείται από πολωμένο πιεζοηλεκτρικό φιλμ PVDF (polyvinylidene fluoride) πάχους 40 mm, συνδεδεμένο με μια ηλεκτρονική πλακέτα διπλής όψεως, η οποία περιέχει 1024 ορθογώνια χάλκινα λεπτά φύλλα διαστάσεων 7x10 mm. Κάθε αισθητήρας είναι συνδεδεμένος μέσω πυκνωτή στο πιεζοηλεκτρικό φιλμ και στη συνέχεια συνδέεται με την ανάποδη πλευρά της ηλεκτρονικής πλακέτας. Η επάνω επιφάνεια του φιλμ επικαλύπτεται με αλουμίνιο, το οποίο λειτουργεί σαν γείωση. Το σύστημα συνδέεται με ενισχυτή φορτίου που δειγματοληπτεί το σήμα από τον κάθε μεταδότη με συχνότητα 100 Hz (Assente et al., 1985). δ) Οπτικό φωτοελαστικό σύστημα του Rhodes. Αποτελείται από ένα φωτοελαστικό φύλλο (πολυουρεθάνη) διαστάσεων 500x390x2.4 mm και έναν πολωτή (polariser) τοποθετημένο σε έναν διάδρομο από διαφανές ακριλικό πάχους 19 mm. Πάνω από το φωτοελαστικό φύλλο υπάρχει ένα λεπτό φύλλο πολυκαρβονικού υλικού (άνθρακα) ψεκασμένο με ασήμι, το οποίο λειτουργεί ως ανακλαστήρας (καθρέφτης). Τα φορτία μεταδίδονται στο φωτοελαστικό φύλλο διαμέσου ενός μαύρου πλαστικού κοιλώματος (πάχους 3 mm), το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία της μέγιστης διαφοράς τάσης στις δύο ορθογώνιες πλευρές του φωτοελαστικού φύλλου, στις οποίες το φαινόμενο της φωτοελαστικότητας είναι αντιλογικό. Με τη μεταβολή της τάσης του φορτίου λόγω πίεσης το φως, το οποίο μεταδίδεται διαμέσου του φωτοελαστικού φύλλου, περιστρέφεται γύρω από τον άξονα διάδοσής του και με τον τρόπο αυτό περνάει μέσα απ' τον πολωτή για να σχηματίσει παράλληλη απεικονιστική γραμμή του κοιλώματος, με την ένταση των σημείων της ανάλογη με τη δύναμη που εφαρμόζεται. Η εικόνα συλλαμβάνεται από μια κάμερα κάθε pixell της οποίας αντιστοιχεί σε μια επιφάνεια 0.96x0.79 mm. Για την εξομάλυνση των εικόνων υπολογίζεται η μέση τιμή έντασης για επιφάνεια 3 mm 2. Δεν έχουν αναφερθεί η συχνότητα καταγραφής και το εύρος μέτρησης (Cobb & Claremont, 1995). ε) Musgrave Footprint System. Αποτελεί σύστημα δαπέδου με πιεζοαντιστάσεις και Η\Υ. Αποτελείται από δύο πλαστικά φύλλα, ένα με ενσωματωμένα ηλεκτρόδια και ένα με αγωγούς αντίστασης. Με την εφαρμογή πίεσης αυξάνεται η επιφάνεια επαφής των ηλεκτροδίων με τον αγωγό αντίστασης προκαλώντας μεταβολές στην τιμή της αντίστασης. Το πάχος του συστήματος είναι mm, ενώ η ανάλυση του συστήματος είναι 3x3 mm. Το σύνολο των αισθητήρων είναι 2048, με εύρος μέτρησης ο κάθε αισθητήρας 0-4 MPa. Η συχνότητα καταγραφής του συστήματος είναι μεγαλύτερη από 50 Hz. Χρησιμοποιείται σε μελέτες για τις παθολογίες του ποδιού. Μειονεκτήματά του είναι η χαμηλή εγκυρότητα και η έλλειψη γραμμικότητας όσον αφορά την ευαισθησία (Silverstein, Farrett, Maurer, & Hillstrom, 1997). στ) Mini MED System. Το σύστημα αποτελείται από πλατφόρμα, έγχρωμη οθόνη, έγχρωμο εκτυπωτή και υπέρυθρο τηλεχειριστήριο. Οι διαστάσεις της πλατφόρμας είναι 650x290x25 mm και περιέχει 1680 πιεζοϋποδοχείς. Οι διαστάσεις της επιφάνειας που καλύπτουν οι πιεζοϋποδοχείς είναι 360x180 mm, με ανάλυση τρεις πιεζοϋποδοχείς ανά cm 2. Το σύστημα μετατρέπει και εμφανίζει την κατανομή της πίεσης σε επτά διαφορετικά χρώματα (οι τιμές τις πίεσης κυμαίνονται μεταξύ Ν/cm 2 ). Χρησιμοποιείται για την καταγραφή στατικών και δυναμικών κατανομών της πίεσης στο πέλμα του ποδιού. Στις στατικές μετρήσεις το σύστημα υπολογίζει τη μέγιστη πίεση, τη συνολική δύναμη και το αποτύπωμα του ποδιού σε απόλυτες και σε ποσοστιαίες τιμές. Στις δυναμικές μετρήσεις η συχνότητα δειγματοληψίας είναι 16 Hz. Το σύστημα υπολογίζει τις ίδιες παραμέτρους που αναφέρθηκαν στις στατικές μετρήσεις και επιπλέον τη γραμμή βαδίσματος (πορεία κέντρου πίεσης), ενώ μπορεί να γί-

4 Χ. Χριστοφορίδης κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 5 (2007), νει διαίρεση του πέλματος σε ανατομικές περιοχές ό- πως φτέρνα, μέσο πέλμα, μπροστινό τμήμα του πέλματος (τρεία τμήματα) και δάχτυλα. Το σύστημα δεν απαιτεί γνώση χειρισμού Η/Υ και εμπεριέχει πακέτο ανάλυσης των δεδομένων πίεσης και ειδικό σύστημα για ρύθμιση της ακρίβειας της μέτρησης (NOVEL, 1997). ζ) EMED - SF System. Αποτελεί πλατφόρμα με α- ριθμό πιεζοϋποδοχέων που εξαρτάται απ' τον τύπο της πλατφόρμας (τέσσερις διαφορετικοί τύποι με 1500 ως 3360 υποδοχείς και ανάλυση 1-4 cm 2 ). Oι τιμές της πίεσης αναπαριστώνται με διαφορετικά χρώματα, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε διαφορετικό εύρος πίεσης. Επιπλέον, μέσω του συστήματος δίνεται η δυνατότητα τρισδιάστατης εμφάνισης της κατανομής της πίεσης, ενώ δίνονται οι μέσες τιμές κάθε εικόνας και οι τυπικές αποκλίσεις. Η αξιοπιστία του συστήματος έχει αποδειχτεί εργαστηριακά (Hughes, Pratt, & Linge, 1991). Oι τιμές πίεσης που καταγράφει κυμαίνονται από Ν/cm 2 ή και μεγαλύτερες, ενώ η συχνότητα δειγματοληψίας κυμαίνεται από Hz. Χρησιμοποιείται σε εργαστηριακές και κλινικές μετρήσεις χωρίς να απαιτεί προηγούμενη γνώση χειρισμού Η/Υ και εμπεριέχει ειδικό πακέτο ανάλυσης των δεδομένων πίεσης και ειδικό σύστημα για ρύθμιση της ακρίβειας της μέτρησης (NOVEL, 1997). η) EMED - SL System. Αποτελεί σύστημα που συνδυάζει τις τεχνικές του mini EMED system και του EMED-SF system. Χρησιμοποιείται για δυναμικές ποδογραφικές μετρήσεις και μπορεί εύκολα να μετατραπεί στο σύστημα EMED-SF. Αποτελείται από πλατφόρμα διαστάσεων 420x270x160 mm με 1360 πιεζοϋποδοχείς με ανάλυση 2 cm 2 ο κάθε υποδοχέας, συσκευή καλιμπραρίσματος και Η\Υ. Οι διαστάσεις της επιφάνειας που καλύπτουν οι πιεζοϋποδοχείς είναι 360x190 mm. Η συχνότητα με την οποία γίνονται οι μετρήσεις είναι Hz, ενώ οι τιμές πίεσης που καταγράφει το σύστημα κυμαίνονται από Ν/cm 2. Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα τρισδιάστατης παρουσίασης των προτύπων κατανομής της πίεσης (NOVEL, 1997). 2. Διακριτοί αισθητήρες πίεσης Το κύριο μειονέκτημα των συστημάτων μέτρησης της πίεσης με πιεσοδάπεδα είναι η αδυναμία τους να υπολογίσουν την πίεση που αναπτύσσεται μεταξύ του πέλματος του ποδιού και του παπουτσιού. Για την αντιμετώπιση του παραπάνω μειονεκτήματος επινοήθηκαν διαφορετικές μέθοδοι υπολογισμού της πίεσης που αναπτύσσεται μεταξύ πέλματος του ποδιού και του παπουτσιού. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται διακριτοί αισθητήρες πίεσης (συνήθως 4-8), οι οποίοι τοποθετούνται σε διάφορα μέρη μέσα στα παπούτσια, έτσι ώστε να καταγράφουν άμεσα και σε πραγματικές συνθήκες τις τιμές της πίεσης που αναπτύσσεται μεταξύ του πέλματος του ποδιού και των παπουτσιών (Cobb & Claremont, 1995). Οι διακριτοί αισθητήρες πίεσης χρησιμοποιούνται κυρίως στη μελέτη κατασκευής παπουτσιών και στη διάγνωση παθολογιών μέσω του βαδίσματος. Τα σημεία του πέλματος του παπουτσιού στα οποία τοποθετούνται συνήθως είναι η φτέρνα και τα μετατάρσια. Μειονεκτήματα των συστημάτων αυτών είναι ότι είναι εύθραυστες συσκευές, έχουν περιορισμένες δυνατότητες καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων σε σχέση με τις πλατφόρμες και χαρακτηρίζονται από ελλιπή εγκυρότητά όσον α- φορά την ακρίβεια στην τοποθέτηση των υποδοχέων πίεσης στο σωστό σημείο μέσα στη σόλα των παπουτσιών (Cobb & Claremont, 1995). Εύκαμπτοι αισθητήρες δύναμης τοποθετούνται σε διάφορα ανατομικά σημεία του πέλματος του ποδιού. Αξιολογούν την πίεση που αναπτύσσεται κατά το βάδισμα και χρησιμοποιούνται στη μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τη δυναμική λειτουργία του ποδιού. Εκτός απ τους αισθητήρες τα συστήματα περιλαμβάνουν ένα φορητό καταγραφέα δεδομένων δύναμης και καλώδια σύνδεσης. Έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ κατά τη διάρκεια της μέτρησης, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ανάλυση και αξιολόγηση των μετρήσεων, γραφική αναπαράσταση των καμπυλών δύναμης και πίεσης και αποθήκευση των δεδομένων. Σημαντικό πλεονέκτημα των συστημάτων είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες δραστηριότητες (Kernozek, LaMott, & Dancisak, 1996). α) Ηλεκτροδυνογράφος. Σύστημα το οποίο αποτελείται από επτά μεμονωμένους αισθητήρες πίεσης πάχους 0.3 mm οι οποίοι είναι κατάλληλοι για μετρήσεις της πίεσης που ασκείται κατά το βάδισμα με παπούτσι ή με γυμνό πόδι. Κάθε αισθητήρας είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα με εύρος μέτρησης MPa. Οι αισθητήρες συνδέονται με φορητή συσκευή καταγραφής, η οποία προσαρμόζεται στη μέση του εξεταζόμενου και δειγματοληπτεί από κάθε αισθητήρα με συχνότητα που φτάνει τα 200 Hz. Το σύστημα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των μεταβολών του φορτίου ως αποτέλεσμα της δυσαναλογίας των άκρων (D' Amico & Dinowitz, 1985), για τη διάγνωση ελκωμάτων σε πόδια διαβητικών (Smith, 1989) και σύμφωνα με τους Gastwirth και O'Brian (1991) για τον υπολογισμό της επίδρασης του ύψους του τακουνιού στη λειτουργία του ποδιού. Μειονέκτημα αποτελεί η υψηλή υστέρηση του συστήματος (Cobb & Claremont, 1995). β) Το σύστημα Orthoflex Hercules. Αποτελείται από επτά αισθητήρες πίεσης με εύρος μέτρησης MPa. Η συχνότητα καταγραφής του συστήματος είναι 12 Hz (Cobb & Claremont, 1995).

5 Χ. Χριστοφορίδης κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 5 (2007), γ) Tο σύστημα υποδοχέων των Gross και Bunch (1988). Οι Gross και Bunch (1988) κατασκεύασαν ένα σύστημα αποτελούμενο από οκτώ πιεζοηλεκτρικούς κεραμικούς υποδοχείς με εύρος μέτρησης 0-2MPa. Η συχνότητα καταγραφής του συστήματος είναι μεγαλύτερη από 50 Hz. δ) Το σύστημα του Maalej (Cobb & Claremont, 1995). Αποτελεί σύστημα με οπτικές λάμπες LED, τέσσερις αισθητήρες πίεσης και εύρος μέτρησης MPa. Η συχνότητα καταγραφής του συστήματος είναι μεγαλύτερη από 20 Hz (Cobb & Claremont, 1995). ε) Το σύστημα του Nevill (Cobb & Claremont, 1995). Το σύστημα χρησιμοποιεί φιλμ από πιεζοηλεκτρικό φθοριούχο πολυβινιλίδιο (PVDF) και αποτελείται από οκτώ αισθητήρες πίεσης, με εύρος μέτρησης 0-1 MPa. Η συχνότητα καταγραφής είναι Hz (Cobb & Claremont, 1995). στ) Το σύστημα των Lord, Hosein και Williams (1992). Σύστημα με μαγνητικές αντιστάσεις, αποτελούμενο από έξι αισθητήρες πίεσης με εύρος μέτρησης kpa ανά 200 mm 2. Η συχνότητα καταγραφής του συστήματος φτάνει τα 500 Hz (συνήθως γίνεται με 70 Hz, Lord et al, 1992). 3. Πιεζοσόλες Αποτελούν την εξέλιξη των διακριτών υποδοχέων πίεσης σε σόλες παπουτσιών. Πρόκειται για σόλες μέσα στις οποίες βρίσκονται πιεζουποδοχείς (16-960) μικρών διαστάσεων και οι οποίες τοποθετούνται μέσα σε παπούτσια. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι καταγράφουν την πίεση για μεγάλο αριθμό βημάτων, σε ολόκληρο το πέλμα ή επιλεγμένα τμήματα του πέλματος, ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε ερευνητή. Τα συστήματα αυτά βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στη μελέτη του παθολογικού βαδίσματος (Cavanagn, Young, Adams, Vickers, & Boulton, 1991). α) Το σύστημα F- Scan (Τekscan). Αποτελεί σύστημα από δύο σόλες πάχους 0.17 mm, στις οποίες βρίσκονται ενσωματωμένοι 960 αισθητήρες πίεσης, καλώδια μεταφοράς και μονάδα Η\Υ. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της κατακόρυφης πίεσης. Για τη διαμόρφωση της σόλας και την τοποθέτηση των υποδοχέων πίεσης χρησιμοποιείται μελάνι αντίστασης ανάμεσα στους υποδοχείς, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε ορθογώνια διάταξη. Το σύστημα μετράει την κατανομή της μέγιστης πίεσης ως προς το χρόνο, σε διαδοχικούς βηματισμούς και έχει τη δυνατότητα έγχρωμης γραφικής αναπαράστασης των δεδομένων. Το σύστημα έχει συχνότητα καταγραφής 165 Hz ανά υποδοχέα (Cobb & Claremont, 1995). Οι Rose, Feiwell, και Cracchiolo (1992) ανέφεραν ότι το σύστημα έχει ελλιπή ρύθμιση των υ- ποδοχέων, οι οποίοι φθείρονται εύκολα από τη χρήση και ο συντελεστής θερμότητας της μελάνης αντίστασης αυξάνεται σημαντικά με τη χρήση. Οι Woodburn και Helliwell (1996) και Bruis και Convery (1996) ανέφεραν ότι το σύστημα F-Scan υστερεί σε ακρίβεια στις απόλυτες τιμές της πίεσης, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανίχνευση των επιπέδων δυναμικής πίεσης και στην κατασκευή τεχνητών μελών. β) Ποδοδυνογράφος. Αποτελεί σύστημα με 64 κυκλικούς αισθητήρες δύναμης από πιεζοαντιστάσεις, οι ο- ποίοι βρίσκονται τοποθετημένοι σ' ένα φύλλο ριζόχαρτου για να σχηματίσουν τη σόλα. Το εύρος μέτρησης είναι MPa. Η συχνότητα καταγραφής του συστήματος είναι 150 Hz (Cobb & Claremont, 1995). γ) EMED - PEDAR System. Το σύστημα EMED- PEDAR είναι ένα εξελιγμένο όργανο μέτρησης της πελματιαίας πίεσης και αποτελείται από δύο πιεζοσόλες, μονάδα Η\Υ, καλώδια σύνδεσης, φορητή συσκευή καταγραφής, ειδικό πρόγραμμα ανάλυσης της πίεσης και σύστημα καλιμπραρίσματος. Στις πιεζοσόλες βρίσκονται ενσωματωμένοι 99 πιεζοϋποδοχείς πάχους 2 mm, με εύρος μέτρησης 30 kpa- 0.6 MPa ο κάθε αισθητήρας. Η συχνότητα καταγραφής είναι 50 Hz (NOVEL, 1997). δ) Το σύστημα των Hennig, Cavanagn και Macmillan (1983). Αποτελείται από 499 πιεζοηλεκτρικούς υποδοχείς με εύρος μέτρησης MPa. Η συχνότητα καταγραφής είναι μεγαλύτερη από 50 Hz (Hennig et al., 1983). ε) Το σύστημα των Pedotti και συν. (1984). Πρόκειται για σύστημα που χρησιμοποιεί φιλμ από πιεζοηλεκτρικό φθοριούχο πολυβινιλίδιο (PVDF) και αποτελείται από 16 αισθητήρες πίεσης, με εύρος μέτρησης 0-4 Mpa. Η συχνότητα καταγραφής είναι μεγαλύτερη από 50 Hz (Pedotti et al, 1984). στ) Το σύστημα των Peruchon και Jullian (1989). Αποτελείται από 127 υποδοχείς από επαγωγικό πολυμερές, με εύρος μέτρησης kpa. Η συχνότητα καταγραφής είναι 100 Hz (Peruchon & Jullian, 1989). Σχόλια και Συζήτηση Η καταγραφή και ανάλυση της πίεσης κατά τη διάρκεια απλών κινήσεων όπως η όρθια στάση και η βάδιση, αλλά και σε πιο σύνθετες αθλητικές και μη δραστηριότητες, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στην ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης, ευρέως διαδεδομένο αν κρίνουμε από την ποικιλία των συστημάτων που υπάρχουν στο εμπόριο. Η απόφαση αγοράς και χρήσης ενός εκ των αναφερόμενων συστημάτων αποτελεί συμβιβασμό μεταξύ ποιότητας του εκάστοτε συστήματος και κόστους αγοράς του. Την τελευταία δεκαετία τα εργαστήρια προμηθεόνται τα πιό αξιόπιστα συστήματα καταγραφής

6 Χ. Χριστοφορίδης κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 5 (2007), και ανάλυσης της πελματιαίας πίεσης, με στόχο την ακρίβεια στην καταγραφή δεδομένων, που προσφέρουν κυρίως τα πιεσοδάπεδα και οι πιεζοσόλες με μεγάλο αριθμό αισθητήρων και εμπιστεύονται μεγάλους και αξιόπιστους κατασκευαστές. Πιθανή χρήση συστημάτων καταγραφής και ανάλυσης της πελματιαίας πίεσης σε διάφορους πληθυσμούς στη χώρα μας, ίσως αποτελεί αναγκαίο στόχο για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την κινητική κατάσταση παιδιών, ηλικιωμένων, υγιών και παθολογικών πληθυσμών, αλλά και αθλητών. Πρακτικές Εφαρμογές και Προτάσεις Οι τεχνικές μέτρησης της πελματιαίας πίεσης χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση αθλητών για την κατασκευή κατάλληλων υποδημάτων καθώς και στη Φυσική Αγωγή για την αξιολόγηση κινητικών προβλημάτων. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου αξιολόγησης της πελματιαίας πίεσης είναι μεγάλης σημασίας, αφού από αυτήν εξαρτάται είτε η επιλογή της μεθόδου παρέμβασης, είτε η κατασκευή εξειδικευμένων εξαρτημάτων (πχ. αθλητικά υποδήματα). Προτάσεις για Μελλοντικές Έρευνες Την τελευταία δεκαετία οι αυξημένες απαιτήσεις στο χώρο του αθλητισμού καθιστούν απαραίτητη τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού, μέρος του οποίου αποτελούν τα αθλητικά υποδήματα. Προπείνεται η προσαρμογή της κατασκευής των αθλητικών υποδημάτων από τις κατασκευάστριες εταιρείες να προσαρμοστεί στις ανάγκες των ελλήνων αθλητών, μέσα από αξιολογήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε πραγματικές συνθήκες ά- θλησης. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην αξιολόγηση ατόμων με μυοσκελετικά προβλήματα στον κορμό και στα κάτω άκρα, με στόχο να προταθούν και να κατασκευαστούν βοηθήματα με κριτήριο τη μοναδικότητα της παθολογίας που προκύπτει από την αξιολόγηση της κατάστασης του εκάστοτε ασθενή. Σημασία για την Ποιότητα Ζωής Η σημαντικότερη συνεισφορά της αξιολόγησης της πελματιαίας πίεσης για την ποιότητα ζωής είναι στην περίπτωση των ασθενών που πάσχουν από διαβήτη τύπου ΙΙ και ΙΙΙ. Οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν λύση δέρματος και ελκώματα που μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να αποβούν μοιραία. Η αξιολόγηση περιοχών του πέλματος με υψηλή πίεση αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο οδηγό για την κατασκευή υποδημάτων με ενισχυτικά απορόφησης της πίεσης. Βιβλιογραφία Assente, R., DeRossi, D., Pedotti, A., & Rodano, R. (1985). Application of a piezoelectric polymer in gait analysis to measure the loads on selected foot areas. In S.M. Perren and E. Schneider (Eds.), Biomechanics: Current interdisciplinary research (pp ). Dordrecht, Netherlands: Martinus Nijhoff. Bruis, A.W.P., & Convery, P. (1996). Calibration experiences with force sensing resistors. In: Invivo pressure measurement: scientific, commercial and clinical aspects (pp 42). Manchester, UK: Manchester Metropolitan. Cavanagn, P.R., Young, Y.E., Adams, K.L., Vickers, K.L., & Boulton, A.J.M. (1991). Correlates of structure and function in neuropathic diabetic feet. Forum of physical medicine and rehabilitation: EMED user meeting, University of Vienna, Austria, p 37. Cobb, J., & Claremont, D.J. (1995). Transducers for foot pressure measurement: survey of recent developments. Medicine & Biological Engineering & Computing, 33, D' Amico, J.C., & Dinowitz, H.D. (1985). Limb length discrepancy an electrodynographic analysis. Journal of American Podiatric and Medicine Assocciation, 75, Franks, C.I., & Betts, R.P. (1988). Selection of transducer material for use with Optical foot pressure systems. Journal of Biomedical Engineering, 10(4), Gastwirth, B.W., & O'Brian, T.D. (1991). An electrodynographic study of foot function in shoes of varying heel heights. Journal of American Podiatric and Medicine Assocciation, 81, Gross, T.S., & Bunch, R.P. (1988). Measurement of discrete vertical in-shoe stress with piezoelectric transducers. Journal of Biomedical Engineering, 10(3), Harrison, A.J., & Folland, J.P. (1997). Investigation of gait protocols for plantar pressure measurement of non-pathological subjects using a dynamic pedobarograph. Gait and Posture, 6, Hennig, E.M., Cavanagn, P.R., & Macmillan, N.H. (1983). Pressure distribution measurements by high precision piezoelectric ceramic force transducers. International Series on Biomechanics,

7 Χ. Χριστοφορίδης κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 5 (2007), B, Hughes, J., Pratt, L., & Linge, K. (1991). Reliability of pressure measurements: The EMED-F system. Clinical Biomechanics, 6, Jordan, C., Payton, C.J., & Bartlett, R.M. (1997). Perceived comfort and pressure distribution in casual footwear. Clinical Biomechanics, 12(3), 5. Kernozek, T.W., LaMott, E.E., & Dancisak., M.J. (1996). Reliability of an in-shoe pressure measurement system during treadmill walking. Foot and Ankle, 17(4), Lord, M., Hosein, R., & Williams, R.B. (1992). Rehabilitation engineering: method for in-shoe shear stress measurement. Journal of Biomedical Engineering, 14, NOVEL (1997). Commercial Brochures, NOVEL Industry, Munich, Germany. Pedotti, A., Assente, R., Fusi, G., DeRossi, D., Dario, P., & Domenici, C. (1984). Multisensor piezoelectric polymer insole for pedobarography. Ferroelectrics, 60, Peruchon, E., & Jullian, J.M. (1989). Wearable unrestraining footprint analysis system. Applications to human gait study. Medicine & Biological Engineering & Computing, 27(6), Rodgers, M.M., & Cavanagn, P.R. (1989). Pressure distribution in Morton s foot structure. Medicine and Science in Sports and Exercise, 21(1), Rose, N.E., Feiwell, L.A., & Cracchiolo, A. (1992). A method for measuring foot pressures using a high resolution computerized insole sensor: the effect of heel wedges on plantar pressure distribution and center of force. Foot and Ankle, 13(5), Silverstein, L.S., Farrett, W.D., Maurer, B.T., & Hillstrom, H.J. (1997). Gait analysis and bivalved serial casting of an athlete with shortened gastrocnemius muscles: a single case design. Journal of Orthopaedics and Sport Physical Therapy, 25(4), Smith, L., & Plehwe, W. (1989). Foot bearing pressure in patients with unilateral diabetic foot ulcers. Diabetic Medicine, 6, Soames, R.W. (1985). Foot pressure patterns during gait. Journal of Biomedicine Engineering, 7, VanSchie, C.H.M., Vileikyte, L., Abbott, C.A., Shaw, J.E., Hollis, S., & Boulton, A.J.M. (1996). Comparing a new simple plantar pressure measuring device with pedobarographically measured pressures. Diabetologia, 39(1), A264. Woodburn, J., & Helliwell, P.S. (1996). Observations on the F-Scan in-shoe pressure measuring system. Clinical Biomechanics, 11, 301. Zhu, H., Wertsch, J.J., Harris, G.F., Loftsgaarden, J.D., & Price, M.B. (1991). Foot pressure distribution during walking and shuffling. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 72, Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης Συντάκτες: Αγγελούσης Νίκος, Κουρτέσης Θωμάς, Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλμπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Συμεών, Γούδας Μάριος, Δέρρη Βασιλική, Διγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουμουρτζόγλου Ευθύμης, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Σακελαρίου Κίμων, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. Διαχείριση και επιμέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική Στοιχειοθεσία: Ζουρμπάνος Νίκος

Τεχνολογία κινητικής ανάλυσης βάδισης και ορθωτικών πελμάτων Λύσεις για επαγγελματίες

Τεχνολογία κινητικής ανάλυσης βάδισης και ορθωτικών πελμάτων Λύσεις για επαγγελματίες Τεχνολογία κινητικής ανάλυσης βάδισης και ορθωτικών πελμάτων Λύσεις για επαγγελματίες Σύστημα κινητικής ανάλυσης βάδισης (πελματογράφος). Μετρήσεις, αξιολόγηση, διάγνωση και ορθωτική θεραπεία στις παθήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗ» 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ 21-23 Φεβρουαρίου Θεσσαλονίκη. Κλινικό Φροντιστήριο Τοπική Φροντίδα Ελκών

«ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗ» 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ 21-23 Φεβρουαρίου Θεσσαλονίκη. Κλινικό Φροντιστήριο Τοπική Φροντίδα Ελκών 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ 21-23 Φεβρουαρίου Θεσσαλονίκη Κλινικό Φροντιστήριο Τοπική Φροντίδα Ελκών «ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗ» Ε.Δ. Βογιατζόγλου BSc (Hons) Podiatry MSc Clinical

Διαβάστε περισσότερα

21/6/2012. Μέθοδοι Κινηματικής ανάλυσης ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ. Στόχος μεθόδων κινηματικής ανάλυσης

21/6/2012. Μέθοδοι Κινηματικής ανάλυσης ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ. Στόχος μεθόδων κινηματικής ανάλυσης Στόχος μεθόδων κινηματικής ανάλυσης ΜΕΤΡΗΣΗ Μέθοδοι Κινηματικής ανάλυσης Ανάλυση Βάδισης ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΤΑΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΑΝΣΗΣ Σημείου Μέλους Γωνίας ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Η συχνότητα καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΗΣ. Όπου : ρ είναι η πυκνότητα του υγρού στο σωλήνα σε kg/m 3, Σχήμα 1: Μανόμετρο υοειδούς σωλήνα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΗΣ. Όπου : ρ είναι η πυκνότητα του υγρού στο σωλήνα σε kg/m 3, Σχήμα 1: Μανόμετρο υοειδούς σωλήνα ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΗΣ 1) Μανόμετρο υοειδούς σωλήνα (U-Tube) Τα μανόμετρα υοειδούς σωλήνα αποτελούνται από ένα σωλήνα σχήματος U (σχήμα 1), ο οποίος είναι κατασκευασμένος από γυαλί ή πλαστικό και περιέχει υγρό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Σερρών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 1η Κατεύθυνση: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Σερρών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 1η Κατεύθυνση: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Σερρών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1η Κατεύθυνση: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ανάλυση βάδισης Λήδα Μαδεµλή 1 Σχετικάμετομάθημα Διαφάνειες Σημειώσεις users.auth.gr/~lmademli/

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

«Εικονική Πραγματικότητα» Φυσική Αποκατάσταση

«Εικονική Πραγματικότητα» Φυσική Αποκατάσταση «Εικονική Πραγματικότητα» Φυσική Αποκατάσταση Κωνσταντίνος Λουκάς Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ e-mail: cloukas@med.uoa.gr Περίγραμμα Συνεισφορά VR στη φυσική αποκατάσταση Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας Το φωτοβολταϊκό στοιχείο

Φύλλο εργασίας Το φωτοβολταϊκό στοιχείο Φύλλο εργασίας Το φωτοβολταϊκό στοιχείο Στοιχεία ομάδας: Ονοματεπώνυμο Α.Μ. Ημερομηνία: Τμήμα: Απαραίτητες Θεωρητικές Γνώσεις: Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι μία διάταξη που μετατρέπει τη φωτεινή ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΛΥΚΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Β ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΛΥΚΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Β ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΛΥΚΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Β ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ: ΦΥΣΙΚΗ 3 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/05/2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αξιολόγηση κινητικών προβλημάτων με ανάλυση της πελματιαίας πίεσης. Γεωργίου Ευτυχία

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αξιολόγηση κινητικών προβλημάτων με ανάλυση της πελματιαίας πίεσης. Γεωργίου Ευτυχία Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αξιολόγηση κινητικών προβλημάτων με ανάλυση της πελματιαίας πίεσης Γεωργίου Ευτυχία Εξεταστική Επιτροπή Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση. Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής

Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση. Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής Θέματα προς ανάλυση Αντικείμενο της κινηματικής ανάλυσης Καταγραφή της κίνησης Ψηφιοποίηση Υπολογισμός δεδομένων Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΗ ΜΙΑ ΑΚΡΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων Εισαγωγή Κατηγοριοποίηση αισθητήρων Χαρακτηριστικά αισθητήρων Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων 1 2 Πωλήσεις αισθητήρων 3 4 Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τη φύση με τα αισθητήρια όργανά του υποκειμενική αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 9 Μελέτη στροφικής κίνησης στερεού σώματος

Άσκηση 9 Μελέτη στροφικής κίνησης στερεού σώματος Άσκηση 9 Μελέτη στροφικής κίνησης στερεού σώματος Σύνοψη Σκοπός της συγκεκριμένης άσκησης είναι: ο πειραματικός υπολογισμός της ροπής αδράνειας ενός στερεού και η σύγκριση της πειραματικής τιμής με τη

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΕΠΩΗ 1. Ευθύγραμμος αγωγός μήκους L = 1 m κινείται με σταθερή ταχύτητα υ = 2 m/s μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 0,8 Τ. Η κίνηση γίνεται έτσι ώστε η ταχύτητα του αγωγού να σχηματίζει γωνία

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11 Υπολογισμός συντελεστών κινητικής και στατικής τριβής

Άσκηση 11 Υπολογισμός συντελεστών κινητικής και στατικής τριβής Άσκηση 11 Υπολογισμός συντελεστών κινητικής και στατικής τριβής Σύνοψη Σκοπός της συγκεκριμένης άσκησης είναι: Να υπολογιστεί ο συντελεστής κινητικής τριβής μ κ. Να υπολογιστεί ο συντελεστής στατικής τριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ο Κεφάλαιο: Στατιστική ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πληθυσμός: Λέγεται ένα σύνολο στοιχείων που θέλουμε να εξετάσουμε με ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Μεταβλητές X: Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Edwards Lifesciences

Προϊόντα Edwards Lifesciences Προϊόντα Edwards Lifesciences Τεχνικά χαρακτηριστικά και κλινικές μελέτες Τεχνολογίες Edwards Lifesciences Το 70% των προϊόντων αιμοδυναμικού ελέγχου που χρησιμοποιoύνται παγκοσμίως είναι Edwards. Η Edwards

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανοτρονική Μάθημα 2 ο ενεργοποιητές - συστήματα κίνησης

Μηχανοτρονική Μάθημα 2 ο ενεργοποιητές - συστήματα κίνησης Μηχανοτρονική Μάθημα 2 ο ενεργοποιητές - συστήματα κίνησης Αντώνιος Γαστεράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης μηχανοτρονική διαδικασία σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 4o ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδιαχυτικό διάφραγμα. Ακτινολογία Ι -8

Αντιδιαχυτικό διάφραγμα. Ακτινολογία Ι -8 Αντιδιαχυτικό διάφραγμα Ακτινολογία Ι -8 Φωτόνια σκέδασης ευτερογενής ακτινοβολία Για όλες τις ακτινολογικές εξετάσεις εκτός από τη μαστογραφία, οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις των φωτονίων με τους ιστούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Λειτουργική Ανατομική Μηχανική της κίνησης 2. ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ [Π. Μουρούζης, Γ. Παληός, Κ. Παπαμιχάλης, Γ. Τουντουλίδης, Ε. Τσιτοπούλου, Ι.

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ [Π. Μουρούζης, Γ. Παληός, Κ. Παπαμιχάλης, Γ. Τουντουλίδης, Ε. Τσιτοπούλου, Ι. ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ [Π. Μουρούζης, Γ. Παληός, Κ. Παπαμιχάλης, Γ. Τουντουλίδης, Ε. Τσιτοπούλου, Ι. Χριστακόπουλος] Για τον καθηγητή Στόχοι: Με τη βοήθεια των γραφικών παραστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Η πίεση είναι μια σημαντική παράμετρος σε πολλά κυκλώματα αυτοματισμού, κυρίως σε βιομηχανικές εφαρμογές, και η μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Δεδομένων - Γραφικές Παραστάσεις

Επεξεργασία Δεδομένων - Γραφικές Παραστάσεις 1. Σκοπός Επεξεργασία Δεδομένων - Γραφικές Παραστάσεις Σκοπός της άσκησης είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τη γραφική απεικόνιση των δεδομένων τους, την χρήση των γραφικών παραστάσεων για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στη κολλά σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Παγκύπριων Εξετάσεων

Θέματα Παγκύπριων Εξετάσεων Θέματα Παγκύπριων Εξετάσεων 2009-2015 Σελίδα 1 από 13 Μηχανική Στερεού Σώματος 1. Στο πιο κάτω σχήμα φαίνονται δύο όμοιες πλατφόρμες οι οποίες μπορούν να περιστρέφονται χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυφο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 01 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 01 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Σελίδα από ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ () ΘΕΜΑ Α Α. Με την πάροδο του χρόνου και καθώς τα αμορτισέρ ενός αυτοκινήτου παλιώνουν και φθείρονται:

Διαβάστε περισσότερα

Τα πόδια μας, είναι πολύ πιο σημαντικά για την υγεία μας από όσο φανταζόμαστε και δίνοντας τους την κατάλληλη φροντίδα που τους αξίζει ωφελούμαστε.

Τα πόδια μας, είναι πολύ πιο σημαντικά για την υγεία μας από όσο φανταζόμαστε και δίνοντας τους την κατάλληλη φροντίδα που τους αξίζει ωφελούμαστε. Πέλματα Τα πόδια μας, είναι πολύ πιο σημαντικά για την υγεία μας από όσο φανταζόμαστε και δίνοντας τους την κατάλληλη φροντίδα που τους αξίζει ωφελούμαστε. Τα πόδια μπορεί να πονάνε εξαιτίας διάφορων εμβιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Θεραπευτικής Ιππασίας στην Αποκατάσταση Νεαρού Ασθενούς με Παλαιά Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση

Πρόγραμμα Θεραπευτικής Ιππασίας στην Αποκατάσταση Νεαρού Ασθενούς με Παλαιά Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση Πρόγραμμα Θεραπευτικής Ιππασίας στην Αποκατάσταση Νεαρού Ασθενούς με Παλαιά Στεργίου Α.1, Βαρβαρούσης Δ.2, Μάγγου Λ.2, Παπακώστας Π.2, Παπαμιχαήλ Ν.2, Πλούμης Α.2 Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας & Ιπποθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun)

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun) Άσκηση Η3 Επαλληλία κινήσεων (Μετρήσεις με παλμογράφο) Εκτροπή δέσμης ηλεκτρονίων Όταν μια δέσμη ηλεκτρονίων εισέρχεται με σταθερή ταχύτητα U0=U,0 (παράλληλα στον άξονα z) μέσα σε έναν πυκνωτή, του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ Άσκηση 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ 1.1. Γενικά 1.2. Αρχή λειτουργίας 1.3. Μέτρηση πάχους εξαρτημάτων 1.4. Εντοπισμός ελαττωμάτων 1.5. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της

Διαβάστε περισσότερα

Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών

Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών O11 Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί α) στη μελέτη του φαινομένου της εξασθένησης φωτός καθώς διέρχεται μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση Γωνίας Brewster Νόμοι του Fresnel

Μέτρηση Γωνίας Brewster Νόμοι του Fresnel Μέτρηση Γωνίας Bewse Νόμοι του Fesnel [] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πείραμα, δέσμη φωτός από διοδικό lase ανακλάται στην επίπεδη επιφάνεια ενός ακρυλικού ημι-κυκλικού φακού, πολώνεται γραμμικά και ανιχνεύεται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MULTILOG

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MULTILOG 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 Α. ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MULTILOG Η πραγματοποίηση αρμονικής ταλάντωσης μικρού πλάτους με τη χρήση μάζας δεμένης σε ελατήριο. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11. Κυκλώματα Χρονισμού

Κεφάλαιο 11. Κυκλώματα Χρονισμού Κεφάλαιο 11. Κυκλώματα Χρονισμού Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η λειτουργία των κυκλωμάτων χρονισμού. Τα κυκλώματα αυτά παρουσιάζουν πολύ μεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον και απαιτείται να λειτουργούν με

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4 Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής

Άσκηση 4 Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής Άσκηση 4 Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής Σύνοψη Η άσκηση αυτή διαφέρει από όλες τις άλλες. Σκοπός της είναι η πειραματική επαλήθευση του θεμελιώδους νόμου της Μηχανικής. Αυτό θα γίνει με τη γραφική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΩΣΗΣ POA01 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΩΣΗΣ POA01 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΩΣΗΣ POA01 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ Η παρατήρηση του φαινομένου της πόλωσης και η μέτρηση της γωνίας στροφής του πολωμένου φωτός διαλυμάτων οπτικά ενεργών ουσιών π.χ. σάκχαρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ Πώς μπορούμε να μετρήσουμε τη δύναμη; Ημικάθισμα Smith Ισοκίνηση - Ισομετρία Βάρος του σώματος Ρίψη ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο πελματογράφος και πως λειτουργεί

Τι είναι ο πελματογράφος και πως λειτουργεί Τι είναι το πελματογράφημα Πόσο βοηθούν τους αθλητές οι πάτοι στα «μέτρα» των πελμάτων το Το πελματογράφημα είναι μία διαγνωστική εξέταση (ψηφιακή ανάλυση) των πελμάτων του ανθρώπινου ποδιού με την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Σκοπός: Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση και επίγνωση των κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΣΚΟΠΟΣ Αξιόπιστη και τεκμηριωμένη γνώση σε θέμα (περιοχή) ανάλογη με το επιστημονικό ενδιαφέρον του φοιτητή. Εκμάθηση της διαδικασίας απόκτησης τεκμηριωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 6 Ώθηση δύναμης Μεταβολή ορμής

Άσκηση 6 Ώθηση δύναμης Μεταβολή ορμής Άσκηση 6 Ώθηση δύναμης Μεταβολή ορμής Σύνοψη Σκοπός της συγκεκριμένης άσκησης είναι η κατανόηση του φυσικού διανυσματικού μεγέθους ώθηση δύναμης και η σχέση του με: τη μεταβολή της ορμής υλικού σημείου

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα κίνησης κάμερας υψηλής ταχύτητας της Bosch o σε 1 δευτερόλεπτο! Διατήρηση της εικόνας στην οθόνη, εστιασμένη, σε όλες τις συνθήκες

Σύστημα κίνησης κάμερας υψηλής ταχύτητας της Bosch o σε 1 δευτερόλεπτο! Διατήρηση της εικόνας στην οθόνη, εστιασμένη, σε όλες τις συνθήκες Σύστημα κίνησης κάμερας υψηλής ταχύτητας της Bosch 0 100 o σε 1 δευτερόλεπτο! Διατήρηση της εικόνας στην οθόνη, εστιασμένη, σε όλες τις συνθήκες Σύστημα κίνησης κάμερας υψηλής ταχύτητας 0 έως 100º σε 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 24 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο Για κάθε µια από τις προτάσεις 1.1,

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια η σημασία των παρακάτω μεγεθών; Αναφερόμαστε στην κυκλική κίνηση. Α. Επιτρόχια επιτάχυνση: Β. Κεντρομόλος επιτάχυνση: Γ. Συχνότητα: Δ. Περίοδος: 2. Ένας τροχός περιστρέφεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά MIC 550 Ανθεκτική κάμερα με οριζόντια/κατακόρυφη κίνηση και ζουμ για εξωτερικούς χώρους

Σειρά MIC 550 Ανθεκτική κάμερα με οριζόντια/κατακόρυφη κίνηση και ζουμ για εξωτερικούς χώρους Σειρά MIC 550 Ανθεκτική κάμερα με οριζόντια/κατακόρυφη κίνηση και ζουμ για εξωτερικούς χώρους 2 Σειρά MIC 550 Θέτει το πρότυπο στις λύσεις παρακολούθησης Ελκυστική σχεδίαση μικρού μεγέθους για διακριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΒΑΔΙΣΗ Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας Ο ΚΥΚΛΟΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Βάδιση Ορισμός Φυσιολογική Βάδιση= Η σειρά των σύνθετων ριθμικών κινήσεων του κορμού και των άκρων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Προσφορών. Συνολική αξία περιλαμβανομένου του ΦΠΑ ( ) (1) (2) (3) (6) Όργανα μετρητικά γενικά 1 (Σταθερό αγωγιμόμετρο Φορητό αγωγιμόμετρο

Υποβολή Προσφορών. Συνολική αξία περιλαμβανομένου του ΦΠΑ ( ) (1) (2) (3) (6) Όργανα μετρητικά γενικά 1 (Σταθερό αγωγιμόμετρο Φορητό αγωγιμόμετρο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ 148 ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΑΣΣΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός της επιτάχυνσης της βαρύτητας με φωτογράφιση πτώσης φωτοδιόδου LED

Υπολογισμός της επιτάχυνσης της βαρύτητας με φωτογράφιση πτώσης φωτοδιόδου LED Στη στήλη παρουσιάζονται ιδέες, πρακτικές και σχέδια μαθήματος που έχουν εφαρμοστεί στην τάξη και προτείνουν μια πρωτότυπη, διαφορετική, καινοτόμα διδακτική προσέγγιση που προκαλεί το ενδιαφέρον στα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (2), 107 118 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (2), 107-118 Released: September 30, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 10 Μετάδοση και Αποδιαμόρφωση Ραδιοφωνικών Σημάτων Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 10

Διαβάστε περισσότερα

Μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες που συναντά ο φυσικός στη διάρκεια ενός πειράματος, είναι τα σφάλματα.

Μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες που συναντά ο φυσικός στη διάρκεια ενός πειράματος, είναι τα σφάλματα. Εισαγωγή Μετρήσεις-Σφάλματα Πολλές φορές θα έχει τύχει να ακούσουμε τη λέξη πείραμα, είτε στο μάθημα είτε σε κάποια είδηση που αφορά τη Φυσική, τη Χημεία ή τη Βιολογία. Είναι όμως γενικώς παραδεκτό ότι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα χαρακτηριστικά των μικροφώνων

Εισαγωγή στα χαρακτηριστικά των μικροφώνων ΕΙΔΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ Επιμέλεια: Νίκος Σκιαδάς ΠΕ 17.13 Μουσικής Τεχνολογίας Το μικρόφωνο πήρε την ονομασία του από τον Ντέιβιντ Χιουζ, ο οποίος επινόησε μια διάταξη μεταφοράς ήχου που ήταν τόσο ευαίσθητη, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1: ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε την

Διαβάστε περισσότερα

Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας

Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας Συστήματα κινητικής ανάλυσης βάδισης και αξιολόγησης, διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας των παθήσεων των κάτω άκρων και των παθήσεων του μυσκελετικού συστήματος. www.comex.gr Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑÏΟΥ 01 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ 27 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ A096 ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ Νίκος Ανδρονάς 1, Ίων Μπεράτης 1, Διονυσία Κονταξοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεφαλικής Παράλυσης

Εγκεφαλικής Παράλυσης Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας & Ιπποθεραπείας Ιωαννίνων, Μονάδα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 3ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων 1 2 Η Ιπποθεραπεία, είναι μία νευροφυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργούνται ανεπιθύμητα ηλεκτρικά σήματα, που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης Πρακτικών Εφαρμογών Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 12 (1), 26-39 Δημοσιεύτηκε: Φεβρουάριος 2014 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 12 (1), 26-39 Released: February 2014

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 5: Υπολογισμοί Γραμμών Ε.Η.Ε. βάσει του ΕΛΟΤ HD 384 Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ (23 ΠΕΡΙΟΔΟΙ)

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ (23 ΠΕΡΙΟΔΟΙ) α (cm/s ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Κατηγορία Α ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ (3 ΠΕΡΙΟΔΟΙ) 1. Να προσδιορίσετε ποια από τα πιο κάτω φυσικά μεγέθη μπορεί να έχουν την ίδια κατεύθυνση για ένα απλό αρμονικό ταλαντωτή: α. θέση και ταχύτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ Τι είναι η Ανάλυση Βάδισης? Η εκτίμηση της βάδισης ενός ατόμου μόνο με την παρατήρηση είναι δύσκολη. Η δυσκολία αυτή είναι μεγαλύτερη όταν η βάδιση επηρεάζεται από νευρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Περίπου το 50% των ασθενών ΣΔΤ2 παρουσιάζει περιφερική νευροπάθεια όπου και οδηγεί σε απώλεια αίσθησης. Οι υψηλές μηχανικές πιέσεις σχετίζονται με

Περίπου το 50% των ασθενών ΣΔΤ2 παρουσιάζει περιφερική νευροπάθεια όπου και οδηγεί σε απώλεια αίσθησης. Οι υψηλές μηχανικές πιέσεις σχετίζονται με Το έτος 2011 περίπου 8,3% του αμερικανικού πληθυσμού είχε διαγνωστεί με ΣΔΤ2. Το 15% των ασθενών έχουν ρίσκο να δημιουργήσουν έλκος στα πόδια. Στο 85% των ακρωτηριασμών στο κάτω άκρο έχει προηγηθεί έλκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6. Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς

ΑΣΚΗΣΗ 6. Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς ΑΣΚΗΣΗ 6 Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς Σκοπός : Να μελετήσουμε το φαινόμενο του συντονισμού σε ένα κύκλωμα που περιλαμβάνει αντιστάτη (R), πηνίο (L) και πυκνωτή (C) συνδεδεμένα σε σειρά (κύκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Βιοκινητικών Μετρήσεων

Μέθοδοι Βιοκινητικών Μετρήσεων MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.) European Regional Development Fund (E.R.D.F.) MINISTRY

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Βιοκινητικών Μετρήσεων

Μέθοδοι Βιοκινητικών Μετρήσεων MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.) European Regional Development Fund (E.R.D.F.) MINISTRY

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3 Υπολογισμός του μέτρου της ταχύτητας και της επιτάχυνσης

Άσκηση 3 Υπολογισμός του μέτρου της ταχύτητας και της επιτάχυνσης Άσκηση 3 Υπολογισμός του μέτρου της ταχύτητας και της επιτάχυνσης Σύνοψη Σκοπός της συγκεκριμένης άσκησης είναι ο υπολογισμός του μέτρου της στιγμιαίας ταχύτητας και της επιτάχυνσης ενός υλικού σημείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΕΡΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΕΡΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΕΡΡΕΣ ------------------ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ------------------ ΕΡΓΟ: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα συναντά την αποδοτικότητα. Φασματοφωτόμετρο DR6000 UV-VIS

Η ποιότητα συναντά την αποδοτικότητα. Φασματοφωτόμετρο DR6000 UV-VIS Η ποιότητα συναντά την αποδοτικότητα Φασματοφωτόμετρο DR6000 UV-VIS Συνδυασμός ποιότητας και οικονομικής απόδοσης Το νέο φασματοφωτόμετρο DR6000 UV-VIS παρέχει κορυφαία απόδοση στις εργαστηριακές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο θα μπορείς: Να εξηγείς τις αρχές λειτουργίας των οπτικών αποθηκευτικών μέσων. Να περιγράφεις τον

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα προς ανάλυση: Κινηµατική ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Θέµατα προς ανάλυση: Κινηµατική ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθηµα του βασικού κύκλου σπουδών (Γ εξάµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Φάση στάσης Φάση αιώρησης Πάτημα πτέρνας Πάτημα πέλματος Μέση στάση Κίνηση εμπρός Επιτάχυνση Μέση

Διαβάστε περισσότερα

α) = β) Α 1 = γ) δ) Μονάδες 5

α) = β) Α 1 = γ) δ) Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19-10-2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ-ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI).

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). 1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). Να βρείτε: α. το πλάτος της απομάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης. β.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα