Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2007"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2007 Επαγγελµατική Έκδοση 3.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Keystone, 2007

2 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Τα Βήµατα για τη Συµπλήρωση του Μηχανογραφικού 3 2. Εγκατάσταση - Backup - Απαιτήσεις Οδηγίες Εγκατάστασης: Κωδικοί Πρόσβασης Backup Στοιχείων ( ηµιουργία Αντιγράφων Ασφάλειας): Απαιτήσεις Υλικού / Λογισµικού 5 3. Βασικές Λειτουργίες Επαγγελµατικής Έκδοσης Μενού Γραµµή Εργαλείων Καρτέλες Λειτουργίας Προγράµµατος 7 4. Καρτέλες Υποψηφίων ηµιουργία Καρτέλας Υποψηφίου Άνοιγµα Καρτέλας Υποψηφίου ιόρθωση Καρτέλας (Στοιχείων) Υποψηφίου Αποθήκευση Καρτέλας Υποψηφίου ιαγραφή Καρτέλας Υποψηφίου 9 5. Υπολογισµός Βαθµολογίας & Βαθµών Πρόσβασης Υπολογισµός Μορίων Πρόσβασης Συµπλήρωση Μηχανογραφικού ελτίου Προεργασία συµπλήρωσης Μηχανογραφικού ελτίου Ηλεκτρονική Συµπλήρωση Μηχανογραφικού ελτίου (Συνοπτικά) Επιλογή Eπιστηµονικών Πεδίων Παράθυρα Επιλογής Τµηµάτων & Σειράς Προτίµησης Επιλογή Τµηµάτων/Σχολών ιαγραφή Τµηµάτων/Σχολών Μεταβολή Σειράς Προτίµησης Ταξινόµηση Τµηµάτων/Σχολών Φίλτρα Τµηµάτων/Σχολών Πρόσβασης Σενάρια Ανόδου/Πτώσης Βάσεων (+/-) Εκτυπώσεις Μηχανογραφικού ελτίου Εµφάνιση/Απόκρυψη Στηλών Εκτυπώσεις Τρόποι Εκτυπώσεων & ιαθέσιµες Εκτυπώσεις Παράµετροι Εκτυπώσεων Προεπισκόπηση Εκτύπωσης Εργαλεία Επαγγελµατικής Έκδοσης Πληροφορίες Τµηµάτων/Σχολών (Αναζήτηση βάσει κωδ. µηχ/κού) Εύρεση Τµηµάτων/Σχολών (Αναζήτηση βάσει ονόµατος) Εκτύπωση/Προβολή Μηχανογραφικού ελτίου Στατιστικά Στοιχεία Μηχανογραφικού Στατιστικά Υποψηφίων Εκπαιδευτικής Μονάδας 27 Εάν και όπου χρειαστείτε βοήθεια, πληκτρολογήστε F1 ή αναζητήστε τις "Οδηγίες Χρήσης" και τον "Οδηγό Συµπλήρωσης Μηχανογραφικού" µέσω του µενού "Βοήθεια". 2

3 1. Τα Βήµατα για τη Συµπλήρωση του Μηχανογραφικού Ο Οδηγός Μηχανογραφικού δηµιουργήθηκε ώστε να λειτουργήσει συµπληρωµατικά στο έντυπο του επίσηµου Μηχανογραφικού ελτίου που συµπληρώνουν οι υποψήφιοι. Ακολουθεί τη σειρά των τµηµάτων του µηχανογραφικού δελτίου και προσθέτει στις ήδη υπάρχουσες στήλες του επίσηµου µηχανογραφικού δελτίου νέες στήλες, links µε όλο το απαραίτητο ενηµερωτικό υλικό και λειτουργίες για τη διευκόλυνση των υποψηφίων. Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του Οδηγού ακολουθήστε τα εξής βήµατα: 1ο ΒΗΜΑ: Ενηµέρωση: Συµβουλευτείτε τις οδηγίες και το πληροφοριακό υλικό που υπάρχει στη "Βοήθεια" του προγράµµατος. Εγγράψτε τον κάθε υποψήφιο καταχωρώντας τα στοιχεία του και δηλώνοντας σε ποια κατηγορία είναι υποψήφιος: 90% (2007), 10% (2006) και 10% (Παλ. Ετών - µέχρι και 2005), την κατεύθυνσή του και το ή τα µαθήµατα επιλογής στα οποία έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο. 2ο ΒΗΜΑ: Υπολογισµός Βαθµολογίας & Βαθµών Πρόσβασης: Εάν ο υποψήφιος δεν έχει τη βαθµολογία του, της Γ' Λυκείου από το σχολείο του, µπορείτε να την υπολογίσετε στο τµήµα "Βαθµολογίες" συµπληρώνοντας τη φόρµα "Γενικός Μέσος Όρος & Βαθµός Πρόσβασης" ή την πιο περιληπτική φόρµα "Γενικός Βαθµός Πρόσβασης". Εάν έχει τη βαθµολογία του, µπορείτε να προχωρήσετε απευθείας στα "Μόρια Πρόσβασης". 3ο ΒΗΜΑ: Υπολογισµός Μορίων Πρόσβασης: Υπολογίζετε τα µόρια του υποψηφίου από την κατεύθυνση από την οποία προέρχεται προς τα διάφορα Επιστ. Πεδία στα οποία έχει πρόσβαση. Εάν έχετε τους βαθµούς Πρόσβασης των µαθηµάτων αλλά δεν έχετε τον Γενικό Βαθµό Πρόσβασης (Γ.Β.Π.) του υποψηφίου, µπορείτε να υπολογίσετε στη φόρµα "Ειδικοί Υπολογισµοί Γ.Β.Π.". Εάν ο υποψήφιος έχει εξεταστεί σε ένα ή περισσότερα ειδικά µαθήµατα, συµπληρώνετε τους βαθµούς του στα µαθήµατα αυτά στη καρτέλα "Μόρια Πρόσβασης". 4ο ΒΗΜΑ: Προεργασία για τη Συµπλήρωση του Μηχανογραφικού: Πατώντας το κουµπί "Μηχανογραφικό" βρίσκεστε στο περιβάλλον εργασίας και ηλεκτρονικής συµπλήρωσης του µηχανογραφικού ελτίου. Η οθόνη χωρίζεται σε δύο παράθυρα: Στο επάνω µέρος βλέπετε το Παράθυρο 1 (Επιλογής Τµηµάτων), Στο κάτω µέρος βλέπετε το Παράθυρο 2 (Επιλογής Σειράς Προτίµησης). Στο "Παράθυρο Επιλογής Τµηµάτων" βλέπετε όλα τα τµήµατα των επιστηµονικών πεδίων στα οποία έχει πρόσβαση ο υποψήφιος και ενηµερώνεστε για το περιεχόµενο σπουδών, τις επαγγελµατικές διεξόδους, το υπόλοιπο πληροφοριακό υλικό και τα δεδοµένα της πρόσβασης στα τµήµατα αυτά. Στη συνέχεια στο τµήµα "Επιλογή Επιστ. Πεδίων" δηλώνετε το 1 ή 2 Επιστηµονικά Πεδία από τα οποία ο υποψήφιος θα επιλέξει τµήµατα. 5ο ΒΗΜΑ: Επιλογή Τµηµάτων: Στο "Παράθυρο Επιλογής Τµηµάτων" κάνετε µια πρώτη επιλογή τµηµάτων στέλνοντας τα τµήµατα που επέλεξε να δηλώσει ο υποψήφιος στο "Παράθυρο Επιλογής Σειράς Προτίµησης". 6ο ΒΗΜΑ: Επιλογή Σειράς Προτίµησης: Στο "Παράθυρο Επιλογής Σειράς Προτίµησης" κάνετε την επιλογή σειράς προτίµησης (ηλεκτρονικά). Μπορείτε πολύ εύκολα να προσθέσετε και να αφαιρέσετε τµήµατα και να αλλάξετε τη σειρά προτίµησης. Μπορείτε να εκτυπώσετε τις επιλογές του υποψηφίου και να επαναλάβετε τα βήµατα 4, 5 και 6 όσες φορές θέλετε µέχρι να καταλήξετε στην καλύτερη δυνατή επιλογή. 7ο ΒΗΜΑ: Τελική Εκτύπωση Μηχανογραφικού ελτίου: Όταν θεωρήσετε ότι καταλήξατε στην καλύτερη δυνατή επιλογή εκτυπώνετε τις φόρµες των 2 Επιστ. Πεδίων µε τις επιλογές τµηµάτων και τη σειρά προτίµησης. Τις εκτυπώσεις χρησιµοποιεί ο υποψήφιος για να συµπληρώσει το επίσηµο Μηχανογραφικό ελτίο στο σχολείο του. Σηµείωση: Σε όλες τις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά σε "2ο πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα γενικής παιδείας" και σε "6ο ή 7ο πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα" εννοείται ότι αναφερόµαστε σε υποψηφίους της κατηγορίας 90% και της κατηγορίας 10% που αποφοίτησαν το Οι υποψήφιοι της κατηγορίας 10% (παλ. ετών που αποφοίτησαν µέχρι και το 2005) εξετάστηκαν σε 9 ή 10 πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα. 3

4 2. Εγκατάσταση - Backup - Απαιτήσεις 2.1 Οδηγίες Εγκατάστασης: 4Τοποθετήστε το CD-ROM στη µονάδα ανάγνωσης CD-ROM του υπολογιστή σας και το πρόγραµµα εγκατάστασης θα ξεκινήσει αυτόµατα. 4Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη σας για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του προγράµµατος. Το πρόγραµµα εκτελείται αυτόµατα µε την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Εάν το CD-ROM είναι ήδη τοποθετηµένο στη µονάδα ανάγνωσης ή έχετε απενεργοποιήσει την αυτόµατη εκκίνηση, εκτελέστε το πρόγραµµα "autorun.exe" από το CD. Αυτό θα χρειαστεί µόνο την πρώτη φορά που θα εκτελέσετε το πρόγραµµα στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια µπορείτε να εκκινήσετε την εφαρµογή κάνοντας τα εξής: Από το µενού Start (Έναρξη) των Windows επιλέξτε: Programs (Προγράµµατα) 4Μηχανογραφικό 2007 Pro4Μηχανογραφικό 2007 Pro 2.2 Κωδικοί Πρόσβασης Για τη χρήση του προγράµµατος απαιτείται κωδικός πρόσβασης. Με την αγορά του προγράµµατος µπορείτε να λάβετε κωδικούς πρόσβασης για δύο Η/Υ. Κωδικοί για περισσότερους Η/Υ µπορούν να δοθούν µε επιπλέον χρέωση (στην περίπτωση αυτή, παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας). Οι κωδικοί πρόσβασης δίνονται από την Keystone µε τρεις τρόπους: Τηλεφωνικά, από το , καθηµερινά 9-5 (εργάσιµες). Μέσω φαξ ( ). Μέσω συµπληρώνοντας τη φόρµα στην ηλ. διεύθυνση: Στις περιπτώσεις που θα ζητήσετε να λάβετε κωδικούς πρόσβασης µέσω φαξ ή θα πρέπει να γράψετε ευκρινώς το όνοµα του σχολείου ή του φροντιστηρίου, το όνοµα του υπευθύνου, την περιοχή, ένα τηλέφωνο και στην περίπτωση του φαξ τον αριθµό του φαξ σας. Εάν τα στοιχεία αποσταλούν µέχρι 4 µ.µ. θα λάβετε τους κωδικούς πρόσβασης την ίδια εργάσιµη. Εάν αποσταλούν µετά τις 4 µ.µ. θα τους λάβετε την επόµενη εργάσιµη. Όποιον τρόπο και εάν επιλέξετε για τη λήψη του κωδικού θα πρέπει να µας δώσετε τα εξής στοιχεία: Τον 10-ψήφιο κωδικό που υπάρχει στο αυτοκόλλητο, εσωτερικά στη θήκη του CD-ROM Τον 16-ψήφιο κωδικό που εµφανίζεται στην οθόνη όπου σας ζητείται κωδικός. Πριν να πάρετε τους κωδικούς θα πρέπει να επιλέξετε τους δύο Η/Υ στους οποίους θα εγκατασταθεί το πρόγραµµα. εν υπάρχει διαδικασία "απεγκατάστασης" από έναν και "επανεγκατάστασης" σε άλλον Η/Υ. 2.3 Backup Στοιχείων ( ηµιουργία Αντίγραφων Ασφαλείας): 4Για το backup των αποθηκευµένων στοιχείων το µόνο που χρειάζεται είναι να αντιγράψετε το αρχείο 'mixanografiko.db' από το φάκελο όπου έχει εγκατασταθεί το πρόγραµµα (C:\Program Files\Mixanografiko2007 ή όπου αλλού επιλέξατε κατά την εγκατάσταση) σε µια δισκέτα, CD-ROM, άλλο αποθηκευτικό µέσο ή κάποιον άλλο φάκελο του σκληρού σας δίσκου. 4Εάν για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. απεγκατάσταση & επανεγκατάσταση της εφαρµογής, format ολόκληρου του δίσκου κτλ) χρειαστεί η επαναφορά των αποθηκευµένων στοιχείων, αρκεί η (αντίστροφη) αντιγραφή του παραπάνω αρχείου από το αποθηκευτικό µέσο προς το φάκελο εγκατάστασης της εφαρµογής. 4

5 2.4 Απαιτήσεις Υλικού / Λογισµικού: Windows 98 ή νεότερο. Internet Explorer 5.0 ή νεότερος. 50 MB ελεύθερου χώρου στον σκληρό δίσκο. 5

6 3. Βασικές Λειτουργίες Επαγγελµατικής Έκδοσης Για κάθε υποψήφιο µπορείτε να καταχωρίσετε: Όνοµα, ιεύθυνση, Τηλέφωνο και κάποιο άλλο σχόλιο. Το όνοµα θα φαίνεται σε όλες τις οθόνες που χρησιµοποιεί ο υποψήφιος και σε όλες τις εκτυπώσεις. Έχοντας καταχωρίσει έναν υποψήφιο µπορείτε να αποθηκεύσετε, να ανακαλέσετε και να διορθώσετε αργότερα όλα τα απαραίτητα, για τη συµπλήρωση του Μηχανογραφικού ελτίου στοιχεία του υποψηφίου (κατηγορία, κατεύθυνση, πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα, βαθµολογία, µόρια, επιλογές και σειρά προτίµησης τµηµάτων). ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: 3.1. Μενού α. Καρτέλες Υποψήφιων ηµιουργία Καρτέλας Υποψηφίου Άνοιγµα Καρτέλας Υποψηφίου Αποθήκευση Καρτέλας Υποψηφίου ιαγραφή Καρτέλας Υποψηφίου Έξοδος β. Εκτυπώσεις Εκτυπώσεις Βαθµολογιών Εκτυπώσεις Μορίων Πρόσβασης Γ' Λυκείου Εκτύπωση Μηχανογραφικού Παράµετροι Εκτυπώσεων Προεπισκόπηση Εκτύπωσης... γ. Εργαλεία Επαγγελµατικής Έκδοσης δ. Βοήθεια Πληροφορίες Τµήµατος/Σχολής (Αναζήτηση βάσει κωδικού µηχ/κού) Πληροφορίες Τµήµατος/Σχολής (Αναζήτηση βάσει ονόµατος) Εκτύπωση/Προβολή Μηχανογραφικού ελτίου Στατιστικά Στοιχεία Μηχανογραφικού 2007 Στατιστικά Υποψηφίων Εκπαιδευτικής Μονάδας Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσης Προγράµµατος Οδηγός Συµπλήρωσης Μηχανογραφικού Περί Γραµµή Εργαλείων Στη γραµµή εργαλείων υπάρχουν οι βασικές λειτουργίες του προγράµµατος. : Άνοιγµα Καρτέλας Υποψηφίου : ηµιουργία Καρτέλας Υποψηφίου : Αποθήκευση Καρτέλας Υποψηφίου : ιαγραφή Καρτέλας Υποψηφίου : Εκκαθάριση Τρέχουσας Φόρµας : Προεπισκόπηση Εκτύπωσης : Εκτύπωση : Βοήθεια 6

7 3.3. Καρτέλες Λειτουργίας Προγράµµατος Κατάλογος & Στοιχεία Υποψηφίου Βαθµολογίες Μόρια Πρόσβασης Μηχανογραφικό 7

8 4. Κατάλογος/Καρτέλες Υποψηφίων 4.1 ηµιουργία Καρτέλας Υποψηφίου Η δηµιουργία νέας καρτέλας υποψηφίου γίνεται µε δύο τρόπους: 1ος τρόπος: Από το µενού της εφαρµογής "Καρτέλες Υποψηφίων" επιλέγετε " ηµιουργία Νέας Καρτέλας Υποψηφίου". 2ος τρόπος: Από την µπάρα εργαλείων της εφαρµογής επιλέγετε το εικονίδιο. Η δηµιουργία καρτέλας υποψηφίου είναι απαραίτητη για την συνέχεια της λειτουργίας της εφαρµογής. Με αυτόν τον τρόπο κάθε υποψήφιος θα έχει στη δική του καρτέλα τα στοιχεία του, τις βαθµολογίες του και θα µπορεί οποιαδήποτε στιγµή να επανέλθει και η εφαρµογή να τον "θυµάται". Κατά την διαδικασία δηµιουργίας νέας καρτέλας θα σας ζητηθεί να συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται η εφαρµογή, τα οποία θα µπορείτε οποιαδήποτε στιγµή να τα αλλάξετε από την καρτέλα "Στοιχεία Υποψηφίου" ( ιόρθωση Καρτέλας (Στοιχείων) Υποψηφίου). Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε 4 βήµατα: 1ο Βήµα: Στοιχεία Υποψηφίου. Εδώ συµπληρώνετε τα βασικά στοιχεία του υποψηφίου που τον διαφοροποιούν από κάθε άλλον υποψήφιο. Είναι απαραίτητο να συµπληρώσετε το "Ονοµατεπώνυµο" για να προχωρήσετε στο δεύτερο βήµα, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία ( ιεύθυνση, Τηλέφωνο και Σχόλιο) είναι προαιρετικά. Πηγαίνετε στο επόµενο βήµα πατώντας το κουµπί "Επόµενο". 2ο Βήµα: Κατηγορία/Κατεύθυνση. Εδώ επιλέγετε την κατηγορία: 90% (2007), 10% (2006), 10% (Παλ. Ετών) και την κατεύθυνση στην οποία ανήκει ο υποψήφιος και πηγαίνετε στο επόµενο βήµα πατώντας το κουµπί " Επόµενο". 3ο Βήµα: Πανελλαδικώς Εξεταζόµενα Μαθήµατα. Εδώ επιλέγετε το 2ο µάθηµα Γενικής Παιδείας (6ο πανελλαδικώς εξεταζόµενο) ανάµεσα σε τέσσερα µαθήµατα (µόνο στην κατηγορία 90% και 10% ) και εάν επιθυµείτε να έχετε πρόσβαση στο 5ο Επιστ. Πεδίο το µάθηµα επιλογής "Αρχές Οικ. Θεωρίας". Αφού κάνετε την επιλογή σας µπορείτε να προχωρήσετε στο επόµενο βήµα πατώντας το κουµπί "Επόµενο". 4ο Βήµα: Τέλος. Σε αυτό το βήµα µπορείτε να δείτε τις επιλογές που έχετε κάνει και αν δεν συµφωνείτε µε κάποια από αυτές, µπορείτε να γυρίσετε στα προηγούµενα βήµατα πατώντας το κουµπί "< Προηγούµενο" και να τις αλλάξετε. Αυτή η δυνατότητα σας δίνεται σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Αν έχετε ολοκληρώσει τις τυχόν αλλαγές που θέλετε να κάνετε και τα στοιχεία που σας εµφανίζονται σε αυτό το βήµα είναι τα σωστά, πατώντας το κουµπί "Τέλος" ολοκληρώνεται η διαδικασία δηµιουργίας της νέας καρτέλας. Σηµείωση: Στον κατάλογο υποψηφίων, ο νέος υποψήφιος εµφανίζεται αφού προηγηθεί αποθήκευση της καρτέλας του ("Αποθήκευση Καρτέλας Υποψηφίου"). 4.2 Άνοιγµα Καρτέλας Υποψηφίου Το άνοιγµα µίας υπάρχουσας καρτέλας υποψηφίου γίνεται µε τρεις τρόπους: 1ος τρόπος: Αφού επιλέξετε από τον "Κατάλογο Υποψηφίων" τον υποψήφιο του οποίου την καρτέλα θέλετε να ανοίξετε (µε απλό κλικ στην γραµµή µε τα στοιχεία του), πηγαίνετε στο µενού της εφαρµογής "Καρτέλες Υποψηφίων" και επιλέγετε "Άνοιγµα Καρτέλας Υποψηφίου". 2ος τρόπος: Αφού επιλέξετε στον "Κατάλογο Υποψηφίων" τον υποψήφιο του οποίου την καρτέλα θέλετε να ανοίξετε (µε απλό κλικ στην γραµµή µε τα στοιχεία του), επιλέγετε το εικονίδιο από την µπάρα εργαλείων της εφαρµογής. 8

9 3ος τρόπος: Με διπλό κλικ στη γραµµή µε τα στοιχεία του Υποψηφίου του οποίου την καρτέλα θέλετε να ανοίξετε, στον "Κατάλογο Υποψηφίων". Ανοίγοντας µία καρτέλα υποψηφίου µπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία του καθώς και να προχωρήσετε στους απαραίτητους υπολογισµούς που θα σας οδηγήσουν στη σωστή συµπλήρωση του µηχανογραφικού. Μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι ανοίξατε τη σωστή καρτέλα, ελέγχοντας εάν το όνοµα του υποψηφίου, την καρτέλα του οποίου θέλετε να επεξεργαστείτε, εµφανίζεται επάνω, στον τίτλο του παραθύρου της εφαρµογής. Επίσης το όνοµα του υποψηφίου του οποίου την καρτέλα έχετε ανοίξει, εµφανίζεται στον Κατάλογο Υποψηφίων µε διαφορετικό χρώµα. Σηµείωση: Σε περίπτωση που δεν έχει ανοιχθεί κάποια καρτέλα υποψηφίου, δεν µπορείτε να συνεχίσετε στην εφαρµογή, δηλαδή να επεξεργαστείτε στοιχεία υποψηφίου, να υπολογίσετε µόρια ή να δείτε και να επιλέξετε τµήµατα. 4.3 ιόρθωση Καρτέλας (Στοιχείων) Υποψηφίου Εδώ µπορείτε να αλλάξετε όλα τα στοιχεία που δώσατε κατά την διάρκεια της " ηµιουργίας Καρτέλας Υποψηφίου". Προσοχή: Οποιαδήποτε µεταβολή των στοιχείων της κατεύθυνσης και των πανελλαδικώς εξεταζόµενων µαθηµάτων, µπορεί να αλλοιώσει τα τµήµατα που έχετε επιλέξει στο Παράθυρο 2 του "Μηχανογραφικού". Αυτό µπορεί να συµβεί εάν οι αλλαγές που κάνατε µεταβάλλουν τα επιστηµονικά πεδία στα οποία έχει πρόσβαση ο υποψήφιος. 4.4 Αποθήκευση Καρτέλας Υποψηφίου Η δυνατότητα αποθήκευσης της καρτέλας υποψηφίου είναι διαθέσιµη διαρκώς και αποθηκεύει πάντα τα στοιχεία του υποψηφίου του οποίου η καρτέλα είναι ήδη ανοιχτή. Η αποθήκευση της καρτέλας υποψηφίου γίνεται µε δύο τρόπους: 1ος τρόπος: Από το µενού της εφαρµογής "Καρτέλες Υποψηφίων" επιλέγετε "Αποθήκευση Καρτέλας Υποψηφίου". 2ος τρόπος: Από τη µπάρα εργαλείων της εφαρµογής επιλέγετε το εικονίδιο. 4.5 ιαγραφή Καρτέλας Υποψηφίου Για να διαγράψετε µία υπάρχουσα καρτέλα υποψηφίου πηγαίνετε στον "Κατάλογο Υποψηφίων", επιλέγετε τον υποψήφιο του οποίου την καρτέλα θέλετε να διαγράψετε (µε απλό κλικ στην γραµµή µε τα στοιχεία του), πηγαίνετε στο µενού της εφαρµογής "Καρτέλες Υποψηφίων" και επιλέγετε " ιαγραφή Καρτέλας Υποψηφίου". 9

10 5. Υπολογισµός Βαθµολογίας & Βαθµών Πρόσβασης Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει τη βαθµολογία του ή τον Γενικό Βαθµό Πρόσβασης από το λύκειό του µπορείτε να τα υπολογίσετε εδώ, επιλέγοντας από την καρτέλα "Βαθµολογίες" τη φόρµα "Γενικός Μέσος Όρος & Βαθµός Πρόσβασης". Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη µόνο για τους υποψηφίους του 90%. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας 10% έχουν τη βαθµολογία της Γ' Λυκείου και τον Γενικό Βαθµό Πρόσβασης από τα προηγούµενα χρόνια και µπορούν να πάνε απευθείας στην καρτέλα "Μόρια Πρόσβασης". Α. Εάν δεν έχετε τους βαθµούς πρόσβασης των µαθηµάτων του υποψηφίου επιλέξτε τη φόρµα "Γενικός Μέσος Όρος Γ' Λυκείου & Γεν. Βαθµός Πρόσβασης". Έχοντας ορίσει την κατεύθυνση, το 6ο και ενδεχοµένως το 7ο (Αρχές Οικ. Θεωρίας) πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα, βλέπετε τη φόρµα βαθµολογίας των µαθηµάτων της Γ' Λυκείου της κατεύθυνσης του υποψηφίου. Θα πρέπει: 1. Να Καταχωρίσετε τους Βαθµούς, προφορικούς 1ου & 2ου τετραµήνου και γραπτούς (Γ.Β.Μ.) όλων των µαθηµάτων που παρακολούθησε ο υποψήφιος συµπεριλαµβανοµένου του ή των µαθηµάτων επιλογής. Καταχωρώντας τους βαθµούς θα πρέπει να έχετε υπόψη τα εξής: Ο διαχωρισµός ακέραιου και δεκαδικού τµήµατος των βαθµών γίνεται (εδώ) µε τελεία (. ) και όχι µε κόµµα (, ). Οι προφορικοί βαθµοί καταχωρούνται ως ακέραιοι (χωρίς δεκαδικούς). Οι γραπτοί βαθµοί καταχωρούνται µε (µέχρι) ένα δεκαδικό ψηφίο. 2. Οι βαθµοί του υποψηφίου υπολογίζονται αυτόµατα. Λαµβάνετε: Τον Προφορικό Βαθµό για κάθε µάθηµα (Π.Β.Μ. Σχολ.). Τον Προφορικό Βαθµό Πρόσβασης για κάθε πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα (Π.Β.Μ. Προσβ.). Η διόρθωση προφορικού-γραπτού βαθµού γίνεται αυτόµατα. Το Βαθµό Ετήσιας Επίδοσης κάθε µαθήµατος (Β.Ε.Ε.Μ.-βαθµός σχολείου). Το Βαθµό Πρόσβασης κάθε µαθήµατος (Β.Π.Μ.) Το Γενικό Μέσο Όρο της Γ' Λυκείου (Γ.Μ.Ο.-σχολείου). Το Βαθµό Πρόσβασης της Γ' Λυκείου που είναι και ο Γενικός Βαθµός Πρόσβασης. Σχόλιο για τον Γ.Μ.Ο. (για το εάν προάγεται ο υποψήφιος ή όχι). Τα επιστηµονικά πεδία στα οποία έχει πρόσβαση ο υποψήφιος σύµφωνα µε την κατεύθυνση και τα µαθήµατα στα οποία εξετάστηκε σε πανελλαδικό επίπεδο. Μήνυµα για το εάν προάγεται ο υποψήφιος ή όχι. Εάν λάβετε την ένδειξη "Ελλιπή στοιχεία" θα πρέπει να συµπληρώσετε ότι λείπει. Β. Εάν έχετε τους βαθµούς πρόσβασης των µαθηµάτων του υποψηφίου, επιλέξτε τη φόρµα "Γενικός Βαθµός Πρόσβασης". Εκεί εισάγοντας τους βαθµούς πρόσβασης του υποψηφίου, λαµβάνετε τον Βαθµό Πρόσβασης του. Όταν ολοκληρώσετε τον υπολογισµό της βαθµολογίας θα πρέπει να αποθηκεύσετε τα στοιχεία που έχετε δώσει ώστε να καταχωρηθούν στην καρτέλα του υποψηφίου. Μπορείτε να εκτυπώσετε τη βαθµολογία ή/και τους βαθµούς πρόσβασης του υποψηφίου. Στη συνέχεια µπορείτε να υπολογίσετε τα Μόρια του υποψηφίου στο τµήµα Μόρια Πρόσβασης. Εκεί πατώντας το κουµπί "Αντιγραφή Βαθµών" µεταφέρονται, από τη Φόρµα Βαθµολογίας, οι βαθµοί που είναι απαραίτητοι. 10

11 6. Υπολογισµός Μορίων Πρόσβασης Η διαδικασία υπολογισµού των Μορίων Πρόσβασης είναι η εξής: 1. Βλέπετε τη φόρµα Μορίων Πρόσβασης η οποία έχει διαµορφωθεί σύµφωνα µε την Κατεύθυνση και το 6ο και ενδεχοµένως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα που έχει δηλώσει ο υποψήφιος. 2. Εάν έχετε συµπληρώσει µία από τις φόρµες της καρτέλας "Βαθµολογίες" πατήστε το κουµπί "Αντιγραφή Βαθµών" ώστε όλα τα στοιχεία της Φόρµας Βαθµολογίας να µεταφερθούν στη "Φόρµα Μορίων Πρόσβασης". Εάν δεν έχετε συµπληρώσει κάποια από τις φόρµες της καρτέλας "Βαθµολογίες" συµπληρώνετε στα αντίστοιχα κουτιά το Γενικό Βαθµό Πρόσβασης και τους βαθµούς του υποψηφίου στα Μαθήµατα Αυξηµένης Βαρύτητας. 3. Εάν ο υποψήφιος έχει εξεταστεί σε ένα ή περισσότερα ειδικά µαθήµατα συµπληρώνετε τους βαθµούς του στα µαθήµατα αυτά. ίπλα από κάθε ειδικό µάθηµα πατώντας το κουµπί θα δείτε σε ποια τµήµατα απαιτείται το συγκεκριµένο ειδικό µάθηµα καθώς και τα εξής στοιχεία για το κάθε τµήµα: Τα επιστ. πεδία από τα οποία υπάρχει πρόσβαση στα τµήµατα. Το συντελεστή υπολογισµού του ειδικού µαθήµατος στα µόρια πρόσβασης του υποψηφίου. Ο συντελεστής µπορεί να είναι είτε 20% (2) είτε 10% (1). Όταν π.χ. ο συντελεστής είναι 20%, τα µόρια που συγκεντρώνει ο υποψήφιος από το ειδικό µάθηµα, υπολογίζονται σε ποσοστό 20% επιπλέον των µορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος από το Γενικό Βαθµό Πρόσβασης και τα Μαθήµατα Αυξηµένης Βαρύτητας. Καταχωρώντας τους βαθµούς θα πρέπει να έχετε υπόψη τα εξής: Ο διαχωρισµός ακέραιου και δεκαδικού τµήµατος των βαθµών γίνεται (εδώ) µε τελεία (. ) και όχι µε κόµµα (, ). Ο Γεν. Βαθµός Πρόσβασης καταχωρείται µε (µέχρι) δύο δεκαδικά ψηφία. Οι Βαθµοί Πρόσβασης των Πανελ. Εξεταζόµενων Μαθηµάτων και των Ειδικών Μαθηµάτων καταχωρούνται µε (µέχρι) ένα δεκαδικό ψηφίο. 4. Με τη συµπλήρωση των βαθµών υπολογίζονται αυτόµατα για τα επιστηµονικά πεδία στα οποία έχει πρόσβαση ο υποψήφιος και εµφανίζονται στην οθόνη: Οι συντελεστές βαρύτητας, τα µόρια που προκύπτουν από το Γεν. Βαθµό Πρόσβασης και οι βαθµοί των Μαθηµάτων Αυξηµένης Βαρύτητας. Τα µόρια του υποψηφίου συµπεριλαµβανοµένων των µορίων που συγκεντρώνει από το ή τα ειδικά µαθήµατα στα οποία εξετάστηκε (για κάθε µάθηµα ξεχωριστά). Τα µόρια του υποψηφίου στα επιστ. πεδία ή στις οµάδες τµηµάτων όπου περνάει τη βάση εµφανίζονται µε έντονα στοιχεία (bold). Εάν ο υποψήφιος δεν περνάει τη βαθµολογική βάση σε κάποιο επιστηµονικό πεδίο ή κάποια οµάδα τµηµάτων, τα µόριά του εµφανίζονται όχι έντονα, και µε διαγράµµιση. Για να "περάσει" τη βαθµολογική βάση ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει Γ.Β.Π. 10,00 ή τουλάχιστον µόρια σε ένα ή περισσότερα επιστ. πεδία ή οµάδα τµηµάτων (σε περιπτώσεις ειδ. µαθηµάτων). 5. Όταν ολοκληρώσετε τον υπολογισµό των µορίων πρόσβασης θα πρέπει να αποθηκεύσετε τα στοιχεία που έχετε δώσει ώστε να καταχωρηθούν στην καρτέλα του υποψηφίου. 6. Μπορείτε να εκτυπώσετε τη φόρµα των µορίων πρόσβασης πατώντας το σχετικό κουµπί και να ξεκινήσετε την προεργασία για τη συµπλήρωση του Μηχ. ελτίου. 7. Ειδικοί Υπολογισµοί Γ.Β.Π.: Για κάποιες κατηγορίες υποψηφίων παλαιότερων ετών, οι οποίες δεν καλύπτονται από τις φόρµες της καρτέλας "Βαθµολογίες", ή για το γρήγορο 11

12 υπολογισµό του Γ.Β.Π. για διαφορετικές περιπτώσεις υποψηφίων, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη φόρµα "Ειδικοί Υπολογισµοί Γ.Β.Π.". Αφού υπολογίσετε τον Γ.Β.Π. του υποψηφίου, µπορείτε να τον "αντιγράψετε" στη φόρµα "Μορίων Πρόσβασης". 12

13 7. Μηχανογραφικό (Συµπλήρωση Μηχ. ελτίου) 7.1 Προεργασία συµπλήρωσης Μηχανογραφικού ελτίου Ο Οδηγός Μηχανογραφικού παρέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες, ώστε ο υποψήφιος: Να κάνει τις ορθές επιλογές επιστηµονικών πεδίων και τµηµάτων. Να επιλέξει την καλύτερη δυνατή σειρά προτίµησης σύµφωνα µε τις κλίσεις, τις προτιµήσεις για τις σπουδές και το επάγγελµα που θέλει να ακολουθήσει, το ίδρυµα και την πόλη όπου θέλει να σπουδάσει. Σε πρώτη φάση ο υποψήφιος θα πρέπει να µελετήσει τις πληροφορίες για το περιεχόµενο, τις επαγγελµατικές προοπτικές και το υπόλοιπο υλικό που υπάρχει για όλα τα τµήµατα στα οποία έχει πρόσβαση και να επιλέξει το 1 ή τα 2 Επιστηµονικά Πεδία από τα οποία θα επιλέξει τµήµατα. Στη φόρµα "Μηχανογραφικό" ο υποψήφιος βρίσκει πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και κάνει όλες τις απαραίτητες επιλογές για τη συµπλήρωση του Μηχανογραφικού του ελτίου. Όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί, η οθόνη είναι χωρισµένη σε δύο τµήµατα-παράθυρα: Το Παράθυρο 1 (Παράθυρο Επιλογής Τµηµάτων) και Το Παράθυρο 2 (Παράθυρο Επιλογής Σειράς Προτίµησης) Στα δύο Παράθυρα, για κάθε Τµήµα / Σχολή ο υποψήφιος θα βρει τις εξής πληροφορίες: Πληροφορίες για το κάθε τµήµα: Παραποµπή σε αναλυτικό πληροφοριακό υλικό για το σκοπό, το αντικείµενο σπουδών, τη διάρκεια φοίτησης, τις επαγγ. διεξόδους, ιδιαιτερότητες πρόσβασης, πληροφορίες για τις δυνατότητες µεταπτυχιακών σπουδών και δυνατότητες µετεγγραφής σε οµοειδή ή συγγενή τµήµατα, σύνδεσµο (link) στο ίδρυµα στο οποίο ανήκει το κάθε τµήµα και στο site του και άλλες χρήσιµες πληροφορίες. Σ.Μ.. (Σηµείωση Μηχ. ελτίου): Οι σηµειώσεις που υπάρχουν σε διάφορα τµήµατα του Μηχ. ελτίου αριστερά από το όνοµα του κάθε τµήµατος. Εδώ οι κωδικοί των σηµειώσεων είναι σύνδεσµοι (links) που οδηγούν στο περιεχόµενο της κάθε σηµείωσης. Μετ. ( υνατότητες Μετεγγραφής): Οι δυνατότητες µετεγγραφής που υπάρχουν από κάθε τµήµα. Κωδ. (Κ.Α.): Κωδικός Τµήµατος ή Σχολής έτσι όπως αναφέρεται στο Μηχ. ελτίο. Σχολή/ Τµήµα/ Πόλη/ Ίδρυµα: Τα ονόµατα όλων των τµηµάτων, το ίδρυµα στο 13

14 οποίο ανήκουν και η πόλη στην οποία βρίσκονται. Πεδία: Το ή τα Επιστ. Πεδία από τα οποία υπάρχει πρόσβαση στο τµήµα. Εισ. 07: Ο αριθµός των εισακτέων στο τµήµα το Εισ. 06: Ο αριθµός των εισακτέων στο τµήµα το Μόρια: Τα µόρια τα οποία συγκεντρώνει ο υποψήφιος σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει δώσει. Βάση: Η βάση του τµήµατος το 2006 (αριθµός µορίων). Ιστ.: Ιστορικό Βάσης και Εισακτέων του τµήµατος, το οποίο περιέχει τις Βάσεις και τους Εισακτέους παλαιότερων ετών τα οποία παρουσιάζονται και µε γραφήµατα. ιαφορά: Στη στήλη αυτή φαίνεται η απόκλιση των µορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος από την περσινή βάση, στο κάθε τµήµα. Όπου η διαφορά είναι θετική (πράσινοι χαρακτήρες), ο υποψήφιος θα περνούσε µε βάση την περσινή βάση, όπου είναι αρνητική (κόκκινοι χαρακτήρες), δεν θα περνούσε. Σ.Π. (Σειρά Προτίµησης): Συµπληρώνεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής συµπλήρωσης του Μηχ. ελτίου. Προτ. (Προτιµήσεις): Ο αριθµός των υποψηφίων του 2006 που δήλωσαν στο µηχανογραφικό τους το συγκεκριµένο τµήµα. (Οι πληροφορίες των προτιµήσεων εµφανίζονται πιο αναλυτικά µέσω της επιλογής ). Top 3 Πρ.: Το ποσοστό των υποψηφίων του 2006 που δήλωσαν το τµήµα 1ο, 2ο και 3ο στο µηχανογραφικό τους (επί του συνόλου των υποψηφίων που δήλωσαν το τµήµα). Top 3 Επ.: Το ποσοστό των επιτυχόντων του 2006 που δήλωσαν το τµήµα 1ο, 2ο και 3ο στο µηχανογραφικό τους (επί του συνόλου των επιτυχόντων). Σηµειώσεις: 1. Στις στήλες "Μόρια", "Βάση" και " ιαφορά" συνυπολογίζονται και τα µόρια των ειδικών µαθηµάτων, όπου υπάρχουν. 2. Ο Α/Α (Αύξων Αριθµός Τµήµατος ή Σχολής) του επίσηµου Μηχανογραφικού ελτίου, δεν εµφανίζεται στην οθόνη "Μηχανογραφικό". Εµφανίζεται στην τελική εκτύπωση του συµπληρωµένου Μηχανογραφικού ελτίου. 3. Το επίσηµο Μηχανογραφικό ελτίο περιέχει µόνον τα εξής: Σ.Μ.., Κωδ., Σχολή/ Τµήµα/ Πόλη/ Ίδρυµα. 7.2 Ηλεκτρονική Συµπλήρωση Μηχανογραφικού ελτίου (Συνοπτικά) Αφού ο υποψήφιος ολοκληρώσει τη µελέτη του πληροφοριακού υλικού των τµηµάτων, µπορεί να προχωρήσει: Στην Επιλογή των Επιστηµονικών Πεδίων από τα οποία θα επιλέξει τµήµατα. Στην Επιλογή των Τµηµάτων / Σχολών που θα συµπεριλάβει στο Μηχανογραφικό του ελτίο. Στην Επιλογή της Σειράς Προτίµησης. Σε αλλαγές στις επιλογές τµηµάτων/σχολών και σε Μεταβολές στη Σειρά Προτίµησης µέχρι να καταλήξει στην τελική σειρά επιλογής τµηµάτων. Παράλληλα, ο υποψήφιος µπορεί να κάνει: Εναλλακτικές Ταξινοµήσεις Τµηµάτων / Σχολών µε βάση διάφορα κριτήρια. Φιλτραρίσµατα των Τµηµάτων / Σχολών που θα βλέπει στα δύο παράθυρα εργασίας µε βάση διάφορα κριτήρια. Σύγκριση των µορίων του µε τις περσινές βάσεις και εξέταση Εναλλακτικών Σεναρίων Ανόδου / Πτώσης των Βάσεων, µε µεγάλη επιφύλαξη βεβαίως γιατί οι βάσεις αλλάζουν από χρόνο σε χρόνο, πολλές φορές απρόβλεπτα. Να εµφανίσει ή να αποκρύψει στα παράθυρα Επιλογής Τµηµάτων/Σχολών & Σειράς Προτίµησης τις τρεις τελευταίες στήλες, που αφορούν στα στατιστικά στοιχεία κάθε τµήµατος ('Προτιµήσεις', 'Top 3 Πρ.', 'Top 3 Επ.'), χρησιµοποιώντας το κουµπί Στήλες 14

15 Τέλος ο υποψήφιος µπορεί να κάνει διάφορες εκτυπώσεις που θα υποβοηθήσουν τη διαδικασία επιλογής τµηµάτων και σειράς προτίµησης µέχρι να καταλήξει στην τελική του επιλογή την οποία µπορεί να εκτυπώσει. Με την εκτύπωση αυτή θα πάει στο σχολείο του για να συµπληρώσει το µηχανογραφικό του δελτίο. 7.3 Επιλογή Eπιστηµονικών Πεδίων Στην κάτω-δεξιά πλευρά του Παραθύρου 1 θα βρείτε τα κουµπιά επιλογής επιστηµονικών πεδίων. Με τα κουµπιά αυτά µπορείτε να επιλέξετε το ένα ή τα δύο επιστηµονικά πεδία από τα οποία ο υποψήφιος θα δηλώσει τµήµατα / σχολές. Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, δεν είναι ενεργοποιηµένα όλα τα επιστηµονικά πεδία αλλά µόνο τα επιστηµονικά πεδία στα οποία έχει δικαίωµα πρόσβασης ο υποψήφιος, σύµφωνα µε την κατεύθυνσή του και τα µαθήµατα στα οποία έχει εξεταστεί σε πανελλαδικό επίπεδο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο υποψήφιος: εν έχει πρόσβαση στα 1ο και στο 5ο επιστηµονικά πεδία. Έχει πρόσβαση στα 2ο, 3ο και 4ο επιστηµονικά πεδία. Κάθε φορά που επιλέγεται ένα πεδίο, το κουµπί του αλλάζει χρώµα όπως φαίνεται στην εικόνα, ενώ όταν αναιρείται η επιλογή, επανέρχεται η αρχική εµφάνιση του κουµπιού. Στην παραπάνω εικόνα είναι επιλεγµένο το 2ο επιστηµονικό πεδίο. Όταν δεν είναι επιλεγµένο κανένα επιστηµονικό πεδίο, δεν µπορείτε να εισάγετε στο Παράθυρο 2 (Επιλογής Σειράς Προτίµησης) κανένα Τµήµα / Σχολή. Καθώς µπορείτε να επιλέξετε µέχρι δύο επιστηµονικά πεδία για τη συµπλήρωση του Μηχανογραφικού ελτίου, όταν ήδη έχετε επιλέξει δύο επιστ. πεδία και προσπαθήσετε να επιλέξετε και ένα τρίτο, θα εµφανιστεί σχετικό µήνυµα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναιρέσετε κάποια από τις δύο πρώτες επιλογές σας. Σηµείωση: Η επιλογή επιστ. πεδίων, δεν επηρεάζει το ποια Τµήµατα/Σχολές θα εµφανίζονται στο Παράθυρο 1 αλλά µόνο τα Τµήµατα/Σχολές που εµφανίζονται στο Παράθυρο 2 (τα τµήµατα τα οποία επιλέγει ο υποψήφιος). Η εµφάνιση των Τµηµάτων/Σχολών στο Παράθυρο 1 επηρεάζεται µόνο από τα "Φίλτρα Σχολών Πρόσβασης". Εποµένως εάν θέλετε να εξαιρέσετε τα τµήµατα κάποιου ή κάποιων επιστ. πεδίων µπορείτε να το κάνετε µέσω του σχετικού φίλτρου. 7.4 Παράθυρα Επιλογής Τµηµάτων & Σειράς Προτίµησης Εδώ βρίσκεστε στην καρτέλα "Μηχανογραφικό" στην οποία γίνονται όλες οι απαραίτητες επιλογές για την προεργασία και τη συµπλήρωση του Μηχανογραφικού ελτίου του υποψηφίου. Όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί, η οθόνη είναι χωρισµένη σε δύο τµήµατα-παράθυρα: Το Παράθυρο 1 (Παράθυρο Επιλογής Τµηµάτων) και Το Παράθυρο 2 (Παράθυρο Επιλογής Σειράς Προτίµησης) 15

16 Τα κουµπιά που βρίσκονται ανάµεσα στα δύο αυτά Παράθυρα τα επηρεάζουν και τα δύο, ως εξής: Με το κουµπί "Προσθήκη", ο υποψήφιος αφού επιλέξει στο παράθυρο 1 τα Τµήµατα / Σχολές που επιθυµεί να επιλέξει, τα µεταφέρει στο "Παράθυρο 2" όπου στη συνέχεια θα τα τοποθετήσει σύµφωνα µε τη σειρά που επιθυµεί. Με τα κουµπιά "Επιλογής Επιστ. Πεδίων", ο υποψήφιος ορίζει το 1 ή τα 2 επιστηµονικά πεδία από τα οποία θα επιλέξει Τµήµατα / Σχολές. Περισσότερες πληροφορίες στην "Επιλογή Τµηµάτων / Σχολών" και στην "Επιλογή Επιστ. Πεδίων" αντίστοιχα. Το πρόγραµµα δεν επιτρέπει στον υποψήφιο: Να δηλώσει επιστηµονικά πεδία στα οποία δεν έχει πρόσβαση είτε σύµφωνα µε την κατεύθυνση και το 6ο (και 7ο) πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα που έχει επιλέξει, είτε επειδή στα επιστ. πεδία αυτά δεν περνάει τη βαθµολογική βάση. Να επιλέξει Τµήµατα / Σχολές που απαιτούν ειδικό µάθηµα στο οποίο δεν έχει εξεταστεί ή έχει εξεταστεί και δεν περνάει τη βάση. Επίσης, στα τµήµατα τα οποία απαιτούν προκαταρκτικές εξετάσεις ή άλλες ειδικές δεξιότητες, το πρόγραµµα ρωτάει τον υποψήφιο εάν πληρεί τα κριτήρια που απαιτούνται και στη συνέχεια του επιτρέπει να τα µεταφέρει στο "Παράθυρο 2". Παράθυρο 1 (Επιλογής Τµηµάτων) Σε αυτό το παράθυρο υπάρχει ο κατάλογος "Τµήµατα / Σχολές Μηχανογραφικού" που περιλαµβάνει όλα τα τµήµατα στα οποία έχει πρόσβαση ο υποψήφιος. Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες τροποποίησης του τρόπου παρουσίασης του καταλόγου των τµηµάτων: Ταξινόµηση: ίνεται η δυνατότητα ταξινόµησης του καταλόγου "Τµήµατα / Σχολές" µε περισσότερα από ένα κριτήρια. Περισσότερα στην "Ταξινόµηση Τµηµάτων / Σχολών". Σενάρια +/- : ίνεται η δυνατότητα δηµιουργίας του δικού σας σεναρίου ανόδου ή πτώσης των βάσεων κατά επιστηµονικό πεδίο. Περισσότερα στο "Σενάρια +/-". Στήλες: ίνεται η δυνατότητα Εµφάνισης / Απόκρυψης των στηλών, που αφορούν στα στατιστικά στοιχεία προηγούµενων ετών κάθε τµήµατος στα Παράθυρα Επιλογής Τµηµάτων/Σχολών & Σειράς Προτίµησης. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην "Εµφάνιση / Απόκρυψη Στηλών". 16

17 Φίλτρα: ίνουν τη δυνατότητα "φιλτραρίσµατος" των περιεχοµένων του καταλόγου των Τµηµάτων / Σχολών ώστε να εµφανίζονται µόνο τα Τµήµατα / Σχολές τα οποία ενδιαφέρουν τον υποψήφιο. Περισσότερα στα "Φίλτρα Τµηµάτων / Σχολών Πρόσβασης". Παράθυρο 2 (Επιλογής Σειράς Προτίµησης) Σε αυτό το τµήµα υπάρχει ο κατάλογος "Επιλεγµένα Τµήµατα / Σχολές". ίνονται οι εξής δυνατότητες τροποποίησης του τρόπου παρουσίασης του καταλόγου των Τµηµάτων / Σχολών που έχει επιλέξει ο υποψήφιος: Ταξινόµηση: ίνεται η δυνατότητα ταξινόµησης του καταλόγου "Επιλεγµένα Τµήµατα / Σχολές" µε περισσότερα από ένα κριτήρια. Περισσότερα στην "Ταξινόµηση Τµηµάτων". ιαγραφή: ίνεται η δυνατότητα διαγραφής Τµηµάτων / Σχολών από τον κατάλογο "Επιλεγµένα Τµήµατα / Σχολές". Περισσότερα στη " ιαγραφή Τµηµάτων Επιλογής". Σειρά Προτίµησης: Τα κουµπιά που ανήκουν στην επιλογή "Σειρά Προτίµησης" δίνουν τη δυνατότητα αλλαγών στη σειρά προτίµησης των τµηµάτων / σχολών στον κατάλογο "Επιλεγµένα Τµήµατα / Σχολές". Περισσότερα στη "Μεταβολή Σειράς Προτίµησης". υνατότητα Αυξοµείωσης του µεγέθους των δύο παραθύρων. Η γραµµή που χωρίζει το Παράθυρο 1 και το Παράθυρο 2 δίνει τη δυνατότητα αυξοµείωσης του µεγέθους των δύο παραθύρων. Όταν "τοποθετήσετε" τον κέρσορα του ποντικιού στη γραµµή, ο κέρσορας µετατρέπεται σε ένα βελάκι δύο κατευθύνσεων. Τότε κρατώντας πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικιού µπορείτε να κατευθύνετε τη γραµµή προς τα επάνω ή προς τα κάτω και µε αυτόν τον τρόπο να τροποποιήσετε ταυτόχρονα το µέγεθος των δύο παραθύρων. Στη φάση της επιλογής τµηµάτων σας εξυπηρετεί να µεγιστοποιήσετε το Παράθυρο 1 και στη φάση της επιλογής σειράς προτίµησης το Παράθυρο Επιλογή Τµηµάτων/Σχολών Η επιλογή τµηµάτων / σχολών γίνεται στο Παράθυρο 1. Τα Τµήµατα / Σχολές που επιλέγετε εµφανίζονται στο Παράθυρο 2 (στον κατάλογο "Επιλεγµένα Τµήµατα / Σχολές") έτσι ώστε στη συνέχεια να ορίσετε τη σειρά προτίµησης ανάµεσα στα τµήµατα αυτά. Η επιλογή τµηµάτων και η εµφάνισή τους στο Παράθυρο 2 γίνεται µε 4 τρόπους: 1ος τρόπος: Κάνοντας διπλό κλικ επάνω στη γραµµή του τµήµατος / σχολής, στον κατάλογο Τµηµάτων / Σχολών του Παραθύρου 1. 2ος τρόπος: Επιλέγοντας το Τµήµα / Σχολή (µε απλό κλικ στη γραµµή του τµήµατος / σχολής), από τον κατάλογο Τµηµάτων / Σχολών του Παραθύρου 1 και στη συνέχεια πατώντας το κουµπί "Προσθήκη". 3ος τρόπος: Επιλέγοντας το Τµήµα / Σχολή (µε απλό κλικ στη γραµµή του τµήµατος / σχολής) από τον κατάλογο Τµηµάτων / Σχολών του Παραθύρου 1 και στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο "+" του πληκτρολογίου. 4ος τρόπος: Με την µέθοδο "Drag & Drop". Επιλέγοντας, στο Παράθυρο 1, το Τµήµα / Σχολή που θέλετε να επιλέξετε και κρατώντας πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικού σέρνετε το Τµήµα / Σχολή στο επιθυµητό σηµείο του Παραθύρου 2 και απελευθερώνετε το αριστερό κουµπί του ποντικιού. Το Τµήµα / Σχολή θα προστεθεί ακριβώς κάτω από το τµήµα / σχολή επί του οποίου ελευθερώσατε το αριστερό κουµπί του ποντικιού (αµέσως επόµενο ως προς τη σειρά προτίµησης). 17

18 Με τους τρεις πρώτους τρόπους, το Τµήµα / Σχολή που επιλέξατε να προστεθεί στο Παράθυρο 2, θα προστεθεί στον κατάλογο, ως προς τη σειρά προτίµησης, αµέσως µετά το τελευταίο τµήµα / σχολή που υπάρχει ήδη στον κατάλογο. ηλαδή, αν υπάρχουν ήδη τέσσερα Τµήµατα / Σχολές στον κατάλογο µε αριθµό προτίµησης 1, 2, 3 και 4 το νέο Τµήµα / Σχολή θα τοποθετηθεί αρχικά 5ο. 7.6 ιαγραφή Τµηµάτων/Σχολών Υπάρχουν δύο τρόποι διαγραφής Τµηµάτων / Σχολών από τον κατάλογο "Επιλεγµένα Τµήµατα / Σχολές" του Παραθύρου 2. 1ος τρόπος: Επιλέγοντας το Τµήµα / Σχολή προς διαγραφή (µε απλό κλικ στη γραµµή του τµήµατος / σχολής) στο Παράθυρο 2 και στη συνέχεια πατώντας το κουµπί " ιαγραφή". 2ος τρόπος: Επιλέγοντας το Τµήµα / Σχολή προς διαγραφή (µε απλό κλικ στη γραµµή του τµήµατος / σχολής στο Παράθυρο 2) και στη συνέχεια πατώντας το κουµπί "Delete" ή "Del" στο πληκτρολόγιο. Με οποιονδήποτε τρόπο και αν διαγραφεί ένα Τµήµα / Σχολή, τα Τµήµατα / Σχολές που βρίσκονται κατά σειρά προτίµησης µετά από αυτό που θα διαγραφεί, ανεβαίνουν κατά µία θέση στη σειρά προτίµησης. ηλαδή αν ήδη υπάρχουν τέσσερα Τµήµατα / Σχολές στον κατάλογο "Επιλεγµένα Τµήµατα / Σχολές" και διαγράψουµε το Τµήµα / Σχολή µε σειρά προτίµησης 2, το Τµήµα / Σχολή που είχε σειρά προτίµησης 3 τώρα θα έχει 2, και το Τµήµα / Σχολή που είχε σειρά προτίµησης 4 τώρα θα έχει 3 κ.ο.κ Μεταβολή Σειράς Προτίµησης Η µεταβολή σειράς προτίµησης των Τµηµάτων / Σχολών στον κατάλογο "Επιλεγµένα Τµήµατα / Σχολές" του Παραθύρου 2 µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: 1ος τρόπος: Επιλέγοντας το Τµήµα / Σχολή του οποίου θέλετε να µεταβάλλετε τη σειρά προτίµησης (µε απλό κλικ στη γραµµή του τµήµατος / σχολής) και στη συνέχεια πατώντας το αντίστοιχο κουµπί από την οµάδα κουµπιών "Σειρά Προτίµησης". Τα κουµπιά-βέλη της "Σειράς Προτίµησης" επιτελούν τις εξής λειτουργίες: : Μετακίνηση στην κορυφή της σειράς προτίµησης. : Μετακίνηση µία θέση πιο πάνω στη σειρά προτίµησης. : Μετακίνηση µία θέση πιο κάτω στη σειρά προτίµησης. : Μετακίνηση στο τέλος της σειράς προτίµησης. 2ος τρόπος: Με την µέθοδο "Drag & Drop". Επιλέγοντας το Τµήµα / Σχολή και κρατώντας πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικιού σέρνετε το Τµήµα / Σχολή στο επιθυµητό σηµείο του καταλόγου και απελευθερώνετε το αριστερό κουµπί του ποντικιού. Το Τµήµα / Σχολή θα πάρει την αµέσως επόµενη σειρά προτίµησης από το Τµήµα / Σχολή επί του οποίου ελευθερώσατε το αριστερό κουµπί του ποντικιού. Ο τρόπος αυτός δεν λειτουργεί µόνο όταν θέλουµε να µεταφέρουµε ένα Τµήµα / Σχολή 1ο σε σειρά προτίµησης. 7.8 Ταξινόµηση Τµηµάτων/ Σχολών Η δυνατότητα ταξινόµησης των Καταλόγων Τµηµάτων / Σχολών, σύµφωνα µε τα στοιχεία όλων των στηλών των καταλόγων, υπάρχει και στα δύο παράθυρα. Η ταξινόµηση γίνεται µε δύο τρόπους: 1ος τρόπος: Με απλό κλικ πάνω στον τίτλο της εκάστοτε στήλης του καταλόγου Τµηµάτων / Σχολών του Παραθύρου, µε την οποία επιθυµείτε να ταξινοµήσετε τον 18

19 κατάλογο. Έτσι, µπορείτε να ταξινοµήσετε κατά Κωδικό, Σχολή / Τµήµα, Πόλη, Ίδρυµα, Πεδία, Εισ. 07, Εισ. 06, Μόρια, Βάση, ιαφ., Σειρά Προτίµησης, Μετεγγραφές, Προτ., Top 3 Πρ., Top 3 Επ. και ΣΜ (Σηµειώσεις Μηχ. ελτίου). Για να ξέρετε κάθε στιγµή µε ποιον τρόπο είναι κάθε φορά ταξινοµηµένος ο κατάλογος, εµφανίζονται βελάκια ( : αύξουσα ταξινόµηση, : φθίνουσα ταξινόµηση) δίπλα στον τίτλο της στήλης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Εδώ έχει γίνει αύξουσα (αλφαβητική) ταξινόµηση σύµφωνα µε τη στήλη "Σχολή / Τµήµα". 2ος τρόπος: Με τη χρήση του κουµπιού "Ταξινόµηση" που υπάρχει και στα δύο Παράθυρα. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει και δυνατότητα πολλαπλής ταξινόµησης. Πατώντας το κουµπί "Ταξινόµηση", εµφανίζεται ο διάλογος που ακολουθεί: Στον παραπάνω διάλογο δίνεται η δυνατότητα επιλογής, ταυτόχρονα, µέχρι τριών κριτηρίων ταξινόµησης καθώς και η επιλογή του τρόπου αριθµητικής ή αλφαβητικής ταξινόµησης (αύξουσας ή φθίνουσας). 7.9 Φίλτρα Τµηµάτων/Σχολών Πρόσβασης Στο Παράθυρο 1 δίνεται η δυνατότητα φιλτραρίσµατος του καταλόγου "Τµήµατα / Σχολές" µε τη χρήση των κουµπιών της οµάδας "Φίλτρα" που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Με αυτόν τον τρόπο ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να εξαιρέσει οµάδες τµηµάτων που δεν τον ενδιαφέρουν από τον κατάλογο του παραθύρου ώστε να κάνει πιο εύκολα τις επιλογές του. 19

20 Όταν είναι ενεργοποιηµένο κάποιο φίλτρο, τότε το εικονίδιο αριστερά από το όνοµα του φίλτρου αλλάζει χρώµα. Για παράδειγµα στην παραπάνω εικόνα είναι ενεργοποιηµένο µόνο το φίλτρο "Επ. Πεδία". Υπάρχουν τρεις δυνατότητες φιλτραρίσµατος: 1. Κατά Επιστηµονικό Πεδίο: Με το φίλτρο αυτό µπορείτε να προβάλλετε στο Παράθυρο 1 τα Τµήµατα / Σχολές από τα επιστηµονικά πεδία (µόνο) που σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να επιλέξετε µόνο ανάµεσα στα επιστηµονικά πεδία στα οποία έχετε πρόσβαση. Για παράδειγµα, στην εικόνα που ακολουθεί, ο υποψήφιος έχει πρόσβαση στα επιστηµονικά πεδία ΙΙ, ΙV και V και έχει επιλέξει να εµφανιστούν στον κατάλογο µόνο τα Τµήµατα / Σχολές που ανήκουν στο 2ο επιστηµονικό πεδίο. Σηµείωση: Όταν το φίλτρο αυτό δεν είναι ενεργοποιηµένο, εµφανίζονται τα Τµήµατα / Σχολές όλων των επιστηµονικών πεδίων στα οποία έχει πρόσβαση ο υποψήφιος. 2. Κατά Ίδρυµα: Με το φίλτρο αυτό µπορείτε να προβάλλετε τα Τµήµατα / Σχολές ανάλογα µε την κατηγορία ιδρύµατος στην οποία ανήκουν (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΣΤ/ΑΣ, ΕΚΚΛ). Πατώντας το αντίστοιχο κουµπί εµφανίζεται ο διάλογος που φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Μπορείτε να µεταφέρετε κατηγορίες ιδρυµάτων από την αριστερή πλευρά ("Εµφάνιση"), κάνοντας απλό κλικ στον τύπο του ιδρύµατος και πατώντας το κουµπί ">>", προς την δεξιά πλευρά ("Απόκρυψη") και αντιστρόφως. Στον κατάλογο θα εµφανιστούν µόνον τα Τµήµατα / Σχολές του τύπου που υπάρχει στην πλευρά της "Εµφάνισης". Στο παράδειγµα της παραπάνω εικόνας, στον κατάλογο Τµηµάτων / Σχολών του Παραθύρου 1 θα εµφανιστούν µόνο τα Τµήµατα / Σχολές ΤΕΙ, ΕΚΚΛ και ΣΤ/ΑΣ (Στρ. & Αστ. Σχολές) και όχι τα Τµήµατα / Σχολές των ΑΕΙ. Σε περίπτωση που µεταφέρετε και τους τρεις τύπους ιδρυµάτων στον κατάλογο "Απόκρυψη", όταν πατήσετε το κουµπί "ΟΚ" θα εµφανιστεί σχετικό µήνυµα. 20

21 Σηµείωση: Όταν το φίλτρο αυτό δεν είναι ενεργοποιηµένο, τότε εµφανίζονται τα Τµήµατα / Σχολές που ανήκουν και στους τρεις τύπους ιδρύµατος. 3. Κατά Πόλη: Αυτό το φίλτρο είναι παρόµοιο στη λειτουργία του µε το φίλτρο "Ιδρύµατος". Στο διάλογο εµφανίζονται οι πόλεις αντί για τους τύπους του ιδρύµατος. Έτσι σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε την εµφάνιση τµηµάτων / σχολών συγκεκριµένων πόλεων και την απόκρυψη τµηµάτων / σχολών των πόλεων που θέλετε να εξαιρέσετε από τις επιλογές σας Σενάρια Ανόδου/Πτώσης Βάσεων (+/-) Με αυτή την επιλογή σας δίνεται η δυνατότητα δηµιουργίας σεναρίων αυξοµείωσης των βάσεων κατά επιστηµονικό πεδίο. Για να ενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία πατάτε το κουµπί που φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Πατώντας το κουµπί "Σενάρια +/-" εµφανίζεται µία φόρµα στην οποία µπορείτε να εισάγετε τις εκτιµήσεις σας για τις µεταβολές (αριθµό µορίων) των βάσεων κατά επιστηµονικό πεδίο. Οι τιµές που µπορείτε να εισάγετε κυµαίνονται από µέχρι µόρια. Οι αρνητικές τιµές αντιστοιχούν σε πτώση των βάσεων και οι θετικές σε άνοδο. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, για το 1ο επιστηµονικό πεδίο προβλέπεται (µέση) άνοδος των βάσεων κατά µόρια, για το δεύτερο (µέση) πτώση κατά και για το τρίτο έχει δοθεί µεταβολή µη αποδεκτή, αφού υπερβαίνει το όριο ανόδου των βάσεων (5.000). Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία των σεναρίων θα πρέπει να ελεγχθεί αρχικά η επιλογή "Ενεργοποίηση σεναρίων ανόδου/πτώσης" και στη συνέχεια να πατηθεί το κουµπί "ΟΚ", αλλιώς ακόµα και αν έχουν συµπληρωθεί οι προβλεπόµενες τιµές µεταβολής στα επιστ. πεδία η λειτουργία δεν θα ενεργοποιηθεί. Κατά την ενεργοποιηµένη λειτουργία αλλάζει χρώµα το εικονίδιο στο κουµπί "Σενάρια +/-" όπως φαίνεται παρακάτω. Σηµειώσεις: 1. Η λειτουργία "Σενάρια +/-" είναι καθολική, δηλαδή δεν έχει εφαρµογή µόνο σε έναν υποψήφιο, αλλά σε όλους. 2. Στις στήλες "Μόρια", "Βάση" και " ιαφορά" συνυπολογίζονται και τα µόρια των ειδικών µαθηµάτων όπου υπάρχουν Εκτυπώσεις Μηχανογραφικού ελτίου 21

22 Μπορείτε να εκτυπώσετε µε διάφορους εναλλακτικούς τρόπους τα τµήµατα του Μηχανογραφικού ελτίου. Το πρόγραµµα σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε: Τα Τµήµατα / Σχολές Πρόσβασης. Με την επιλογή αυτήν µπορείτε να εκτυπώσετε τα τµήµατα / σχολές των επιστηµονικών πεδίων στα οποία έχει πρόσβαση ο υποψήφιος, έτσι όπως εµφανίζονται στο Παράθυρο 1, σύµφωνα µε την πιθανή χρήση φίλτρων ή κριτηρίων ταξινόµησης. Τα Τµήµατα / Σχολές Επιλογής. Με την επιλογή αυτή, µπορείτε να εκτυπώσετε τα τµήµατα / σχολές που έχει επιλέξει για να δηλώσει στο Μηχανογραφικό ελτίο ο υποψήφιος έτσι όπως εµφανίζονται στο Παράθυρο 2. Παρουσιάζονται µε τον τρόπο που έχετε επιλέξει να εµφανίζονται στον κατάλογο "Επιλεγµένα Τµήµατα / Σχολές" του Παραθύρου 2. Το Μηχανογραφικό ελτίο (µε ή χωρίς τα τµήµατα που επιλέξατε). Με την επιλογή αυτή, µπορείτε να εκτυπώσετε τα επιστηµονικά πεδία του Μηχανογραφικού ελτίου τα οποία έχει δηλώσει ο υποψήφιος. Στην εκτύπωση συµπεριλαµβάνονται όλα τα Τµήµατα / Σχολές του Μηχανογραφικού ελτίου σύµφωνα µε τη σειρά που είναι ταξινοµηµένα στο επίσηµο Μηχ. ελτίο, κατά αύξοντα αριθµό (Α/Α). Εάν έχετε ήδη επιλέξει Τµήµατα / Σχολές και έχετε ορίσει σειρά προτίµησης (στο Παράθυρο 2), για τα τµήµατα αυτά, η σειρά προτίµησης θα εκτυπωθεί στο αντίστοιχο κουτί "Σειρά Προτίµησης" του Μηχ. ελτίου ενώ στα υπόλοιπα Τµήµατα / Σχολές το κουτί "Σειρά Προτίµησης" θα παραµείνει κενό". Όταν επιλέξετε την "Προεπισκόπηση" ή "Εκτύπωση" του Μηχανογραφικού, εµφανίζεται ο διάλογος που φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Σε αυτόν το διάλογο επιλέγετε την εκτύπωση που θέλετε και στη συνέχεια πατάτε το κουµπί "ΟΚ" για να προχωρήσετε στην προεπισκόπηση ή εκτύπωση της επιλογής σας. Με την "Προεπισκόπηση Εκτύπωσης" µπορείτε να ελέγξετε την εµφάνιση, τα περιεχόµενα και τις "Παραµέτρους Εκτυπώσεων" που έχετε ορίσει Εµφάνιση / Απόκρυψη Στηλών Με αυτήν την επιλογή, σας δίνεται η δυνατότητα να εµφανίσετε ή να αποκρύψετε (ώστε να µειωθεί ο όγκος των δεδοµένων στα Παράθυρα 1 και 2) τις τρεις στήλες που αφορούν στα στατιστικά στοιχεία των Τµηµάτων / Σχολών. Οι προαναφερθείσες στήλες είναι οι εξής: Προτ. (Προτιµήσεις): Ο αριθµός των υποψηφίων του 2006 που δήλωσαν στο µηχανογραφικό τους το συγκεκριµένο τµήµα. 22

23 Top 3 Πρ.: Το ποσοστό των υποψηφίων του 2006 που δήλωσαν το τµήµα 1ο, 2ο και 3ο στο µηχανογραφικό τους (επί του συνόλου των υποψηφίων που δήλωσαν το τµήµα). Top 3 Επ.: Το ποσοστό των επιτυχόντων του 2006 που δήλωσαν το τµήµα 1ο, 2ο και 3ο στο µηχανογραφικό τους (επί του συνόλου των επιτυχόντων). Πατώντας το κουµπί "Στήλες", εµφανίζεται η επιλογή "Στατιστικά Προτιµήσεων" που φαίνεται παρακάτω: Όταν η επιλογή "Στατιστικά Προτιµήσεων" είναι επιλεγµένη, τότε οι στήλες εµφανίζονται στα δύο Παράθυρα, ενώ όταν δεν είναι επιλεγµένη τότε οι στήλες αποκρύπτονται. Κάνοντας ένα απλό κλικ πάνω στην επιλογή "Στατιστικά Προτιµήσεων", µπορείτε να τις αποκρύψετε / επανεµφανίσετε. 23

24 8 Εκτυπώσεις 8.1 Τρόποι Εκτύπωσης και ιαθέσιµες Εκτυπώσεις Υπάρχουν δύο τρόποι για να ξεκινήσετε µία εκτύπωση: 1ος τρόπος: Από το µενού της εφαρµογής "Εκτυπώσεις" επιλέγετε "Εκτύπωση". 2ος τρόπος: Από την µπάρα εργαλείων της εφαρµογής επιλέγετε το εικονίδιο. Η εφαρµογή σας δίνει την δυνατότητα να εκτυπώσετε ακριβώς όπως εµφανίζονται στην οθόνη τις φόρµες: Στοιχεία Υποψηφίου Βαθµολογίες Μόρια Πρόσβασης Επίσης µπορείτε να εκτυπώσετε µε τρεις εναλλακτικούς τρόπους τα τµήµατα του Μηχανογραφικού ελτίου. 8.2 Παράµετροι Εκτυπώσεων Οι παράµετροι των εκτυπώσεων επιτρέπουν την παραµετροποίηση της εµφάνισης της εκτύπωσης προσθέτοντας κάποιες πληροφορίες για την εκπαιδευτική σας µονάδα. Με την επιλογή "Παράµετροι Εκτυπώσεων" µπορείτε να αλλάξετε τις παραµέτρους των εκτυπώσεων. Πατώντας το σχετικό κουµπί, εµφανίζεται ο διάλογος που φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Μπορείτε να ορίζετε παραµέτρους για τα Στοιχεία της Εκπαιδευτικής Μονάδας, τα οποία συµπεριλαµβάνονται στο πάνω µέρος των εκτυπώσεων: Όνοµα, Άλλα Στοιχεία (διεύθυνση, τηλέφωνο κτλ.) και Λογότυπο (αρχεία εικόνων τύπου GIF, JPG και JPEG) Για τα τρία παραπάνω στοιχεία µπορείτε να επιλέξετε τον αριθµό της γραµµής στην οποία θα εµφανίζονται. Για το όνοµα και τα στοιχεία της εκπ. µονάδας, µπορείτε να επιλέξετε και το 24

25 µέγεθος της γραµµατοσειράς που θέλετε να έχουν στην εκτύπωση, ενώ για το λογότυπο µπορείτε να επιλέξετε το µέγεθος στο οποίο θα εµφανίζεται στην εκτύπωση. Εάν π.χ. το λογότυπο της εκπαιδευτικής µονάδας, που έχετε ορίσει: Είναι πολύ µεγάλο, επιλέξτε ποσοστό µικρότερο του 100 για να το µικρύνετε. Είναι πολύ µικρό επιλέξτε ποσοστό µεγαλύτερο του 100 για να το µεγαλώσετε. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν µπορείτε να εισάγετε δύο διαφορετικές πληροφορίες στην ίδια γραµµή καθώς και το ότι για να ενεργοποιηθεί µια πληροφορία και να προστεθεί στην εκτύπωση θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει οριστεί σε ποια γραµµή θα εµφανιστεί. Αν δεν θέλετε να εµφανιστεί κάποιο στοιχείο, απλώς επιλέγετε το "Κενό". 8.3 Προεπισκόπηση Εκτύπωσης Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την "Προεπισκόπηση Εκτύπωσης" µε 2 τρόπους: 1ος τρόπος: Από το µενού της εφαρµογής "Εκτυπώσεις" επιλέγετε "Προεπισκόπηση Εκτύπωσης". 2ος τρόπος: Από την µπάρα εργαλείων της εφαρµογής επιλέγετε το εικονίδιο. Η Προεπισκόπηση εκτύπωσης σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε την εµφάνιση και τα περιεχόµενα της εκτύπωσης καθώς και να ελέγξετε την εφαρµογή των "Παραµέτρων Εκτυπώσεων" που έχετε ορίσει. 25

26 9 Εργαλεία Επαγγελµατικής Έκδοσης 9.1 Πληροφορίες Τµήµατος / Σχολής (Αναζήτηση βάσει κωδικού µηχ/κού) Με τη λειτουργία αυτή µπορείτε να δείτε τις πληροφορίες που υπάρχουν για κάποιο τµήµα ή σχολή εάν γνωρίζετε τον κωδικό µηχανογραφικού του τµήµατος. 9.2 Εύρεση Τµήµατος / Σχολής (Αναζήτηση βάσει ονόµατος) Με τη λειτουργία αυτή µπορείτε να δείτε τις πληροφορίες που υπάρχουν για κάποιο τµήµα ή σχολή δίνοντας το πλήρες όνοµα ή µέρος του ονόµατος του τµήµατος / σχολής. ίνοντας ένα µέρος του ονόµατος µπορείτε να δείτε όλα τα Τµήµατα / Σχολές που περιέχουν το µέρος του ονόµατος που δώσατε. Έτσι µπορείτε να δείτε τον κατάλογο των οµοειδών τµηµάτων του κλάδου που σας ενδιαφέρει. Π.χ. εάν εισάγετε "φιλολ" θα δείτε όλα τα τµήµατα που περιέχουν τη λέξη "φιλολογία(ς)". Κάνοντας κλικ επάνω στο τµήµα βλέπετε τις πληροφορίες για το τµήµα αυτό. 9.3 Εκτύπωση/Προβολή Μηχανογραφικού ελτίου Με τη λειτουργία αυτή µπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε τα τµήµατα του Μηχανογραφικού ελτίου, κατά Επιστ. Πεδίο, έτσι ακριβώς όπως παρουσιάζονται στο επίσηµο Μηχανογραφικό ελτίο. 9.4 Στατιστικά Στοιχεία Μηχανογραφικού 2007 Με τη λειτουργία αυτή µπορείτε να δείτε τα εξής στατιστικά του Μηχανογραφικού ελτίου και των Πανελλαδικών Εξετάσεων: Αριθµός Τµηµάτων Αριθµός Εισακτέων Σύνολο Εισακτέων 2006 Σύνολο Επιτυχόντων Ψηλότερη Βάση Χαµηλότερη Βάση Μπορείτε να δείτε τα παραπάνω στατιστικά και για επιµέρους κατηγορίες τµηµάτων σύµφωνα µε συνδυασµούς των εξής κριτηρίων: Κατηγορία Υποψηφίων (90%, 10%). Τύπος Ιδρύµατος (Όλα, ΑΕΙ, ΤΕΙ, Στρ/Αστ. Σχολές, ΕΚΚΛ.). Τµήµατα µε Ιδιαιτερότητες κατά Σ.Μ.. (Όλα, Κανένα, 1,...,16). Όπου Σ.Μ..: Σηµειώσεις Μηχανογραφικού ελτίου. Π.χ. εάν επιλέξετε "3" θα δείτε µόνο τα στατιστικά για τα τµήµατα που απαιτούν το ειδικό µάθηµα: "Αγγλική Γλώσσα", κ.ο.κ. Πόλη. Επιστηµονικά Πεδία (1,.., 5 και συνδυασµοί). 26

27 9.5 Στατιστικά Υποψηφίων Εκπαιδευτικής Μονάδας Με αυτήν τη λειτουργία σας δίνεται η δυνατότητα να δείτε στατιστικά στοιχεία που αφορούν στους µαθητές της εκπαιδευτικής σας µονάδας. Πιο συγκεκριµένα, τα στατιστικά που προσφέρονται χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Στην κατηγορία των Στατιστικών κατά Μάθηµα και των Στατιστικών κατά Επιστηµονικό Πεδίο. Αναλυτικά τα στατιστικά που προσφέρονται κατά κατηγορία είναι τα εξής: Στατιστικά κατά Μάθηµα: Ο αριθµός των µαθητών της εκπαιδευτικής σας µονάδας κατά εξεταζόµενο µάθηµα. 27

28 Ο µέσος όρος των µαθητών της εκπαιδευτικής σας µονάδας κατά εξεταζόµενο µάθηµα. Ο ελάχιστος βαθµός ανάµεσα στους µαθητές της εκπαιδευτικής σας µονάδας κατά εξεταζόµενο µάθηµα. Ο µέγιστος βαθµός ανάµεσα στους µαθητές της εκπαιδευτικής σας µονάδας κατά εξεταζόµενο µάθηµα. Στατιστικά κατά Επιστηµονικό Πεδίο: Ο αριθµός των µαθητών της εκπαιδευτικής σας µονάδας κατά Επιστηµονικό Πεδίο. Ο µέσος όρος των µαθητών της εκπαιδευτικής σας µονάδας κατά Επιστηµονικό Πεδίο. Ο ελάχιστος αριθµός µορίων ανάµεσα στους µαθητές της εκπαιδευτικής σας µονάδας κατά Επιστηµονικό Πεδίο. Ο µέγιστος αριθµός µορίων ανάµεσα στους µαθητές της εκπαιδευτικής σας µονάδας κατά Επιστηµονικό Πεδίο. Μπορείτε να δείτε τα παραπάνω στατιστικά σύµφωνα µε συνδυασµούς των εξής κριτηρίων: 1. Κατεύθυνση: Σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε να δείτε τα στατιστικά των υποψηφίων της εκπαιδευτικής σας µονάδας που ανήκουν: Σε µία µόνον κατεύθυνση (Θεωρητική, Θετική, Τεχνολογική - Τοµέας Τεχνολογίας & Παραγωγής, Τεχνολογική - Τοµέας Πληροφορικής & Υπηρεσιών). Σε όλες τις κατευθύνσεις. 2. Κατηγορία Υποψηφίων: Σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε να δείτε τα στατιστικά των υποψηφίων της εκπαιδευτικής σας µονάδας που ανήκουν στις εξής κατηγορίες: 90% (2007) 10% (2006) 10% (Παλ. Ετών) 28

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 ΕΚ ΟΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Keystone, 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Τα Βήµατα για τη Συµπλήρωση του Μηχανογραφικού 3 2. Εγκατάσταση - B ackup - Απαιτήσεις 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 Επαγγελµατική Έκδοση 7.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Keystone, 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Τα Βήµατα για τη Συµπλήρωση του Μηχανογραφικού 3 2. Εγκατάσταση - B ackup - Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών 1 Από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαµβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Περιγραφή και επεξήγηση της χρήσης του χώρου διαχείρισης της ιστοσελίδας για τους καλλιτέχνες 1 Περιεχόμενα Είσοδος στο χώρο διαχείρισης...3 Επεξεργασία της σελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14 ΟΘΟΝΗ 1 Πληκτρολογήστε την διεύθυνση https://www.infotestexams.gr/manager στον Internet Explorer για να εµφανιστεί η παραπάνω οθόνη (Οθόνη 1). ηλαδή, η οθόνη του κεντρικού διαχειριστικού συστήµατος, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport 1. Γενικά...1 2. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Infotest...1 3. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Certiport...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Με την επιλογή του συνδέσμου βρίσκεστε στην πρώτη σελίδα της εφαρμογής (Εικόνα 1). Για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας στο νέο μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας θα παραλαμβάνουν το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15.

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εγκατάσταση προγράμματος 2 Διάβασμα προκήρυξης.7 Γενικές πληροφορίες.. 9 Προσφορά 10 Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15 Εξαρτήματα 16 Συμμετέχοντες 17 Δικαιολογητικά ανά προμηθευτή. 18 Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου... 3 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο... 3 3. Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word Βόλος, Νοέμβριος 2008 To Microsoft Word (έκδοση 2003) είναι ένας εξελιγμένος επεξεργαστής κειμένου, με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής... 5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής... 6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order POS Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order POS θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Αν στέλνουμε email συχνά σε κάποιους, τότε για να μην πληκτρολογούμε τις διευθύνσεις τους κάθε φορά, τις αποθηκεύουμε στο Βιβλίο Διευθύνσεων. Έτσι όταν θα θέλουμε να τους

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων.

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Ορισμός Ένα αρχείο είναι ένα σύνολο από σχετιζόμενες πληροφορίες οι οποίες έχουν αποθηκευτεί σε κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OPEN TECHNOLOGY SERVICES 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 1-1 1.1 Τι απαιτείται για τη δημιουργία Νέας Περιόδου... 1-1 1.2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 Οδηγός Υποβολής Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 2014 Εισαγωγή Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, θα

Διαβάστε περισσότερα

e - Γραμματεία Εγχειρίδιο Εγκατάστασης & Χρήσης

e - Γραμματεία Εγχειρίδιο Εγκατάστασης & Χρήσης e - Γραμματεία Εγχειρίδιο Εγκατάστασης & Χρήσης Περιεχόμενα 1. Εγκατάσταση προγράμματος σελ. 3 2. Αρχικές Ρυθμίσεις σελ. 5 Ενημέρωση Παραμέτρων - στοιχείων εταιρίας. Ενημέρωση Βοηθητικών αρχείων Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψάχνετε να βρείτε ένα µήνυµα από τα πολλά που έχετε, πώς θα το καταφέρετε αυτό εύκολα και γρήγορα; Θέλετε τα µηνύµατά σας να εµφανίζονται µε βάση την ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Ρύποι & Τέλη - Προσφορές Η ιστοσελίδα (http://www.volvocalcprices.gr) δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010 ως εργαλείο για την εύρεση της τελικής προτεινόµενης Λιανικής τιµής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΦΑ eοrder 1. Κάνουμε αποστολή παραγγελίας όπως έχουμε συνηθίσει από το πρόγραμμα του φαρμακείου μας 2. Αυτόματα ανοίγει το πρόγραμμα eοrder και πατάμε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BUSINESS REPORTING SYSTEM... 2 HOME... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 6 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ... 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ... 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ REPORT... 8

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Υποδοµών & Προηγµένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-school: Υλοποίηση, οκιµαστική εφαρµογή και Πιλοτική λειτουργία συστηµάτων γραµµατειακής υποστήριξης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υποσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ Έκδοση 1.0, Απρίλιος 2013 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Contents 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 4 1.1 ΣΤΟΧΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό Εγχειρίδιο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο AGFN EXPERT LITE Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Βοηθητικό Εγχειρίδιο Version 7.5.0.322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AGFN EXPERTLITE... 2 2. ΣΥΝ ΕΣΗ (LOGIN)... 3

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Φαξ: 210-7299572 email: siem@siem.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη χρήση του προγράµµατος Outlook Express, που ενσωµατώνεται στις περισσότερες εκδόσεις των MS Windows. Για να εκτελέσουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 Οδηγός Υποβολής Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (μερικής φοίτησης) Διετούς

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 1. Εισαγωγή Το κείμενο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής ZΤrade για την παρακολούθηση των αγορών και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων. Για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική. Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012

Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική. Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012 Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012 Προκειμένου να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας με την έκδοση 5.70 της εφαρμογής Academia Financials

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Εγκατάσταση λογαριασμού 3. Οδηγίες χρήσης 4. Ανάγνωση ελληνικών 1. Εισαγωγή Σ αυτό το εγχειρίδιο αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε.

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. ΒΗΜΑ 1: ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αξιολογητών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΘΕΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 4 4 ος Όροφος ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 11 5 ος Όροφος ΜΑΡΟΥΣΙ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΛΛΗ 3 1 Όροφος ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΑ 1. Στο μηχανογραφικό δελτίο αναγράφονται όλα τα τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα