ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΩΝ"

Transcript

1 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2004), σελ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΩΝ Γεωργία Στεφάνου και Τάσος Χριστοφίδης Τµήµα Μαθηµατικών και Στατιστικής Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το ερευνητικό πρόγραµµα ΝΕΟΓΝΟΣ επιχορηγείται από το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της Κύπρου και ασχολείται µε τη στατιστική ανάλυση µετρήσεων που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε έγκυους και σε νεογνά. Στόχοι του είναι η µελέτη της κατανοµής των δεδοµένων για κάθε ενδιαφέρον χαρακτηριστικό των κυήσεων και γεννήσεων, η προσπάθεια κατασκευής καµπυλών ανάπτυξης για τα νεογνά της Κύπρου και ο καθορισµός των παραγόντων και δηµογραφικών χαρακτηριστικών που συνοδεύουν τις οµάδες υψηλού κινδύνου των διαφόρων επιπλοκών και παθήσεων που αφορούν τις κυήσεις και τα νεογνά. Στη παρούσα φάση θα αναφερθούν οι τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων που έχει γίνει µέχρι τώρα και θα παρουσιαστούν τα πρώτα αποτελέσµατα. Η µελέτη της κατανοµής των βαρών των νεογνών καθώς και οι επιδράσεις κάποιων χαρακτηριστικών στο βάρος του νεογνού θα είναι κάποια από τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων, η οποία βασίζεται στη χρήση του στατιστικού πακέτου S-Plus, αφορά τη µελέτη των κατανοµών των δεδοµένων για κάθε χαρακτηριστικό που ενδιαφέρει και στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές της στατιστικής θεωρίας καθώς και τον υπολογισµό κλασικών στατιστικών παραµέτρων όπως για παράδειγµα του µέσου, της διαµέσου, του εύρους, των τεταρτηµορίων και της τυπικής απόκλισης. 399

2 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ Το πρώτο αρχείο που µελετήθηκε αφορά νεογνά που γεννήθηκαν µεταξύ των ετών 1990 και Η στατιστική ανάλυση έγινε για την ποσοτική µεταβλητή HWEIGHT (βάρος νεογέννητου) καθώς και για τις ποιοτικές µεταβλητές HP1 (αν το µωρό γεννήθηκε πρόωρα), HP3 (είδος τοκετού), HP6 (αν η έγκυος κάπνιζε πριν την εγκυµοσύνη), HP7 (αν η έγκυος κάπνιζε κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης) και HP8 (αν η έγκυος έπαιρνε αντιβιοτικά κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης). Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης δείχνουν ότι το βάρος ενός νεογέννητου επηρεάζεται από το αν κάπνιζε η µητέρα πριν ή κατά τη διάρκεια της κύησης ή αν έπαιρνε αντιβιοτικά. Όπως είναι αναµενόµενο και όπως φαίνεται και στους παρακάτω πίνακες ο µέσος όρος βάρους νεογνών στις περιπτώσεις που η έγκυος δεν κάπνιζε πριν ή κατά τη διάρκεια της κύησης ή δεν έπαιρνε αντιβιοτικά είναι µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο µέσο όρο στις περιπτώσεις που η έγκυος κάπνιζε ή έπαιρνε αντιβιοτικά. Στην περίπτωση µάλιστα των αντιβιοτικών η διαφορά των δύο µέσων όρων είναι αρκετά µεγάλη, 350gr περίπου (Εφαρµόζοντας το στατιστικό έλεγχο Kolmogorov-Smirnov βρήκαµε την p-value ίση µε µηδέν). Μέσος όρος βάρους νεογνών Μέσος όρος βάρους νεογνών Μέσος όρος βάρους νεογνών Έγκυες που δεν κάπνιζαν πριν την κύηση Έγκυες που κάπνιζαν πριν την κύηση 3254, ,69 Έγκυες που δεν κάπνιζαν κατά τη διάρκεια της κύησης Έγκυες που κάπνιζαν κατά τη διάρκεια της κύησης 3254, ,26 Έγκυες που δεν έπαιρναν αντιβιοτικά Έγκυες που έπαιρναν αντιβιοτικά 3255, ,23 Επιπλέον, εξετάστηκε η ύπαρξη σχέσης µεταξύ των µεταβλητών HP1, HP6, HP7 και HP8. Κατάλληλοι διωνυµικοί έλεγχοι που έγιναν οδηγούν στα εξής συµπεράσµατα 1. Το ποσοστό πρόωρων νεογνών όταν η µητέρα κάπνιζε πριν την κύηση (7,3%) διαφέρει σηµαντικά από το αντίστοιχο ποσοστό νεογνών των οποίων η µητέρα δεν κάπνιζε (4,4%) (p-value=0). 2. Το ποσοστό πρόωρων νεογνών όταν η µητέρα κάπνιζε κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης (10,6%) διαφέρει από το αντίστοιχο ποσοστό για τα νεογνά των οποίων η µητέρα δεν κάπνιζε (4,4%) (p-value=0). 400

3 3. Το ποσοστό πρόωρων νεογνών όταν η έγκυος έπαιρνε αντιβιοτικά (31,9%) είναι πολύ µεγαλύτερο από το ποσοστό πρόωρων νεογνών όταν η έγκυος δεν έπαιρνε (4,1%) (p-value=0). Επιπρόσθετα, διερευνήθηκε αν οι καισαρικές τοµές σχετίζονται µε το αν µία έγκυος κάπνιζε πριν ή κατά τη διάρκεια της κύησης ή έπαιρνε αντιβιοτικά. Στατιστικοί έλεγχοι που έγιναν οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι τα ποσοστά καισαρικών όταν η έγκυος κάπνιζε πριν (27%) ή κατά τη διάρκεια της κύησης (26%) ή όταν έπαιρνε αντιβιοτικά (36,5%) διαφέρουν σηµαντικά και συγκεκριµένα είναι µεγαλύτερα από τα ποσοστά καισαρικών στις περιπτώσεις που η έγκυος δεν κάπνιζε πριν (20,5%) ή κατά τη διάρκεια της κύησης (20,8%) ή δεν έπαιρνε αντιβιοτικά (20,4%). Συγκεκριµένα οι p-values ήταν 0, 0,002 και 0 αντίστοιχα. Τέλος, χωρίζοντας τα νεογνά σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε το αν γεννήθηκαν κανονικά ή µε καισαρική τοµή, βρήκαµε τους αντίστοιχους µέσους όρους βάρους (3260,63 gr και 3113,52 gr) και χρησιµοποιώντας το στατιστικό έλεγχο Kolmogorov-Smirnov καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι οι δύο µέσοι διαφέρουν σηµαντικά (p-value=0). 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΤΕΡΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟ Το δεύτερο αρχείο που µελετήθηκε αφορά τα νεογνά που γεννήθηκαν µεταξύ των ετών 1998 και Η ανάλυση έγινε για τη µεταβλητή HWEIGHT (οι υπόλοιπες προαναφερθείσες µεταβλητές δεν είχαν καταγραφεί για αυτά τα έτη) και τα αποτελέσµατα συγκρίθηκαν µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα του πρώτου αρχείου. Η σύγκριση µας οδήγησε στο συµπέρασµα ότι το µέσο βάρος των νεογνών που γεννήθηκαν την περίοδο (3228 gr) είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο µέσο βάρος των νεογνών που γεννήθηκαν την περίοδο (3157 gr). Κάνοντας τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov συµπεραίνουµε ότι διαφορά αυτή είναι στατιστικώς σηµαντική (p-value=0). Βλέποντας κάποια αριθµητικά αποτελέσµατα και κάποια θηκογράµµατα που δηµιουργήθηκαν παρατηρούµε ότι στα έτη το 50% των νεογνών είχαν βάρη απο 2950 gr µέχρι 3540 gr ενώ τα έτη τα βάρη των µισών νεογνών κυµαίνονται από 2890 gr µέχρι 3490 gr. 4. ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΟ ΑΡΧΕΙΩΝ Αφού λοιπόν τα βάρη κάθε αρχείου εξετάσθηκαν ξεχωριστά και έγιναν συγκρίσεις των αποτελεσµάτων το δεύτερο βήµα ήταν να ενωθούν τα δύο αρχεία και να γίνει στατιστική ανάλυση όλων των δεδοµένων µαζί. Σε πρώτο στάδιο υπολογίστηκαν κλασικές στατιστικές παράµετροι όπως για παράδειγµα το µέσο βάρος των νεογνών το οποίο βρέθηκε 3202 gr και ξεχωρίσαµε τα αγόρια από τα κορίτσια. Τα δύο αρχεία που δηµιουργήθηκαν µελετήθηκαν ξεχωριστά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο µέσος όρος βάρους των αγοριών (3264 gr) είναι κατά 100 gr 401

4 περίπου µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο µέσο όρο των κοριτσιών (3137 gr). Στη συνέχεια µελετήθηκε η κατανοµή του βάρους όλων των νεογνών αλλά και για κάθε φύλο ξεχωριστά. 5. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ Η κατανοµή του ανθρώπινου βάρους είναι ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγµατα της κανονικής κατανοµής που εµφανίζονται στη φύση. Η ανάλυση των βαρών των νεογνών της Κύπρου από το 1990 µέχρι το 2002 µας παρέχει ένα καλό και πραγµατικό παράδειγµα ενός µεγάλου αρχείου δεδοµένων (περίπου παρατηρήσεων) µε κάποια προβλήµατα που προκύπτουν λόγω του µεγέθους του. Κατασκευάζοντας µε τη βοήθεια του S-Plus τις συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας για τα τρία αρχεία (βάρη όλων των νεογνών, βάρη κοριτσιών και βάρη αγοριών) παρατηρούµε ότι τα βάρη µοιάζουν να ακολουθούν κανονική κατανοµή. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε συγκρίνοντας κάθε φορά την εµπειρική συνάρτηση κατανοµής του βάρους µε τη συνάρτηση κατανοµής κανονικής µε µέσο και διασπορά το δειγµατικό µέσο και δειγµατική διασπορά του βάρους. Ενδεικτικά παρουσιάζουµε δύο από τα προαναφερθέντα γραφήµατα Βάρη νεογνών από το 1990 µέχρι το 2002 Συνάρτηση πυκνότητας Σύγκριση εµπειρικής συνάρτησης µε πιθανότητας την κανονική Εφαρµόζοντας όµως και στα τρία αρχεία το στατιστικό έλεγχο Kolmogorov- Smirnov µε µηδενική υπόθεση τα αρχεία να προέρχονται από κανονική κατανοµή καταλήξαµε σε αντίθετα συµπεράσµατα από αυτά που καταλήξαµε κοιτάζοντας τα γραφήµατα. Και στις τρεις περιπτώσεις το p-value βρέθηκε µηδέν µε αποτέλεσµα οι µηδενικές υποθέσεις να απορρίπτονται. Γνωρίζοντας την αυστηρότητα του ελέγχου Kolmogorov-Smirnov εφαρµόσαµε στα δεδοµένα µας και ένα δεύτερο στατιστικό έλεγχο, τον έλεγχο Lilliefors. Η διαφορά των δύο ελέγχων είναι ότι ο δεύτερος υπολογίζεται µε βάση την εµπειρική συνάρτηση κατανοµής των τυποποιηµένων παρατηρήσεων και την τυποποιηµένη 402

5 κανονική κατανοµή ενώ ο πρώτος βασίζεται στην εµπειρική συνάρτηση κατανοµής των παρατηρήσεων και τη κανονική κατανοµή µε µέσο και διασπορά που καθορίζονται από τον ερευνητή. Τα συµπεράσµατα όµως και µε αυτό τον έλεγχο ήταν ίδια µε τα προηγούµενα. Και τα τρία αρχεία δεν ακολουθούσαν κανονική κατανοµή. Υποθέτοντας ότι η απόρριψη της υπόθεσης ότι τα δεδοµένα ακολουθούν κανονική κατανοµή ίσως να οφείλεται στα βάρη των νεογνών που γεννήθηκαν πρόωρα, αφαιρέσαµε τις πρόωρες γεννήσεις και από τα τρία αρχεία και ξανακάναµε την ίδια στατιστική ανάλυση. Παρόµοια µε προηγουµένως και ενώ οι συγκρίσεις των εµπειρικών κατανοµών µε τη κανονική και οι συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα δεδοµένα µας είναι κανονικά, οι έλεγχοι απορρίπτουν την κανονικότητα. Μελετώντας επιπλέον τα Q-Q normal plots καταλήγουµε στο ίδιο συµπέρασµα που οδηγηθήκαµε από τα άλλα γραφήµατα. Θεωρώντας ότι ίσως τελικά η συνεχής απόρριψη των µηδενικών υποθέσεων στους ελέγχους να οφείλεται στα µεγάλα µεγέθη των αρχείων, πήραµε από κάθε αρχείο (που δεν περιείχε τα πρόωρα) ένα τυχαίο δείγµα 1500 παρατηρήσεων και το χωρίσαµε σε τρία µικρότερα των 500 παρατηρήσεων το καθένα. Εφαρµόζοντας λοιπόν πάλι τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov διαπιστώσαµε ότι ενώ ο έλεγχος κανονικότητας απορρίπτεται για το δείγµα των 1500 παρατηρήσεων, για τα τρία µικρότερα δείγµατα οι έλεγχοι δεν απορρίπτονται πράγµα το οποίο δεν έπρεπε να συµβαίνει αφού τα τρία µικρότερα αρχεία προέρχονται από το δείγµα των 1500 παρατηρήσεων και άρα έπρεπε να έχουν την ίδια κατανοµή µε αυτό. Τα p-value που υπολογίστηκαν και οδηγούν στην απόρριψη ή µη της κανονικότητας φαίνονται στους παρακάτω πίνακες. Τυχαίο δείγµα 1500 παρατηρήσεων από το αρχείο (µετά την αφαίρεση των προώρων) p-value 1500 παρατηρήσεις 0,005 1 η η παρατήρηση 0, η η παρατήρηση 0, η η παρατήρηση 0,3561 Τυχαίο δείγµα 1500 παρατηρήσεων από το αρχείο αγοριών (µετά την αφαίρεση των προώρων) p-value 1500 παρατηρήσεις 0, η η παρατήρηση 0, η η παρατήρηση 0, η η παρατήρηση 0,

6 Τυχαίο δείγµα 1500 παρατηρήσεων από το αρχείο κοριτσιών (µετά την αφαίρεση των προώρων) p-value 1500 παρατηρήσεις 0, η η παρατήρηση 0, η η παρατήρηση 0, η η παρατήρηση 0,311 Βλέποντας επιπλέον τα γραφήµατα όπου συγκρίνονται οι εµπειρικές συναρτήσεις κατανοµής των δειγµάτων µε την κανονική παρατηρούµε ότι το γράφηµα για το δείγµα των 1500 παρατηρήσεων είναι αρκετά καλύτερο από αυτά που αντιστοιχούν στα τρία υποσύνολά του, πράγµα το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίφαση µε τους ελέγχους. Τα αποτελέσµατα αυτά ενισχύουν την υποψία ότι τα µεγάλα µεγέθη των αρχείων οδηγούσαν στην απόρριψη των µηδενικών υποθέσεων. Τυχαίο δείγµα 1500 παρατηρήσεων από το αρχείο (χωρίς τα πρόωρα) 1500 παρατηρήσεις 1 η 500 η παρατήρηση η 1000 η παρατήρηση 1001 η 1500 η παρατήρηση

7 Η ανάλυση των βαρών των νεογνών ολοκληρώθηκε κατασκευάζοντας ιστόγραµµα για τα έτη ιαλέγοντας αρχικά το εύρος των διαστηµάτων να είναι 10gr και παρατηρώντας το ιστόγραµµα που σχηµατίστηκε ξαφνιαστήκαµε µε την ύπαρξη δύο καµπυλών µε το ίδιο κέντρο. Αυξάνοντας το εύρος των διαστηµάτων 10gr οι δύο καµπύλες εξακολουθούσαν να υφίστανται απλά η διαφορά τους δεν ήταν τόση όση στην πρώτη περίπτωση. Συνεχίσαµε αυξάνοντας το εύρος κάθε φορά 10gr. Όταν αυτό έγινε 50gr οι δύο καµπύλες δε ξεχώριζαν πια. Τέλος, διαλέγοντας το εύρος να είναι 100gr πήραµε ένα ιστόγραµµα αρκετά οµαλοποιηµένο µε σχήµα να µοιάζει αρκετά µε αυτό της κανονικής κατανοµής. Αυτό που ενδεχοµένως να συµβαίνει είναι ότι οι περισσότεροι γιατροί στρογγυλοποιούν τα βάρη των νεογνών, όταν τα καταγράφουν, µε αποτέλεσµα τα πλείστα βάρη να είναι πολλαπλάσια του 50. Η εξάρτηση της µορφής του ιστογράµµατος από το µήκος των διαστηµάτων επιβεβαιώνεται και από προηγούµενη ανάλυση δεδοµένων που αφορά όµως βάρη νεογνών στις ΗΠΑ (βλ. Schilling Watkins and Watkins (2002)). Ιστογράµµατα του βάρους για τα έτη Εύρος 10 gr Εύρος 20 gr Εύρος 50 gr Εύρος 100 gr

8 6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Σε δεύτερη φάση η στατιστική επεξεργασία θα επικεντρωθεί στην αναγνώριση των οµάδων υψηλού κινδύνου που συνεπάγεται την επιστηµονική µελέτη των συχνοτήτων των διαφόρων επιπλοκών κατά τη διάρκεια της κύησης αλλά και των συχνοτήτων των διαφόρων παθήσεων που αφορούν τα νεογνά. Η µελέτη αυτή θα βασιστεί σε βιοχηµικά χαρακτηριστικά των εγκύων και των νεογνών που θα µας δοθούν από το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής της Κύπρου και ενδέχεται να οδηγήσει στην επιλογή αλγορίθµων µηχανικής µάθησης που θα επιδιώκουν την ανακάλυψη γνώσης για την όσο γίνεται πιο έγκαιρη πρόβλεψη/ διάγνωση ενδεχόµενων επιπλοκών ή παθήσεων, για την καλύτερη πρόληψη ή θεραπεία αυτών. ABSTRACT NEOGNOS is a research program funded by the Research Promotion Foundation of Cyprus. The statistical analysis of data collected on pregnant women and newborns in recent years, constitutes one of the main components of this research initiative. Among its main objectives is the study of the distribution of the data available for various characteristics of pregnancies and births, the construction of growth curves for newborns as well as the identification of factors and demographic characteristics which are related to high risk groups. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Conover, W.J. (1980): Practical Nonparametric Statistics, 2 nd Ed., Wiley, New York. Schilling, M.F., Watkins, A.E. and Watkins, W. (2002): Is Human Height Bimodal? The Amer. Statist

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (1995-2002)*

ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (1995-2002)* Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (004), σελ. 109-116 ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων

Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(5):699-711 Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων 1. Εισαγωγή 2. Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 3. Είδη δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT KINGSTON UNIVERSITY ICBS Business College ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ανάλυση δεδοµένων και βασικές έννοιες Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ Α. ΚΑΤΣΗΣ Γ. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α ΕΚΔΟΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006 Α. Εμβαλωτής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Α. Κατσής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική Εισαγωγή στη Βιοστατιστική Π.Μ.Σ.: Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή Οκτώβριος Νοέµβριος 2013 Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD 4 Περιεχόµενα o Ορισµός της Στατιστικής o Περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΞΗΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΞΗΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΞΗΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή 1 1.1 Αντικείµενο και διάρθρωση της µελέτης...1 1.2 Περιοχή µελέτης...1 1.2.1 Φυσιογραφικά χαρακτηριστικά...1 1.2.2 Γεωλογικά χαρακτηριστικά...1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 4. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΑΞΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

την τιμή της μέσης τιμής, μ, ή της διασποράς, σ, ενός πληθυσμού και σε στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων για τη σύγκριση των μέσων τιμών, μ

την τιμή της μέσης τιμής, μ, ή της διασποράς, σ, ενός πληθυσμού και σε στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων για τη σύγκριση των μέσων τιμών, μ Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς (Analysis of Variance, ANOVA) είναι μέθοδος στατιστικού ελέγχου υποθέσεων που αναφέρονται σε περισσότερους από δύο πληθυσμούς. Στην προηγούμενη ενότητα αναφερθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις 1-1. Εισαγωγή

Σηµειώσεις 1-1. Εισαγωγή Σηµειώσεις 1-1 Εισαγωγή Τα µαθήµατα της Μεθοδολογίας Έρευνας και ιδιαίτερα της Στατιστικής είναι από τα πλέον παρεξηγηµένα στα διάφορα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα ψυχολογίας παγκοσµίως. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΝΤΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΝΤΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (7), σελ 95-3 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΝΤΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S.

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S. Διδακτικές Σημειώσεις Απόστολος Δ. Μπατσίδης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Nic_nicolaou@hotmail.com www.nikolas-nikolaou.net

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Nic_nicolaou@hotmail.com www.nikolas-nikolaou.net 1 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Nic_nicolaou@hotmail.com www.nikolas-nikolaou.net Ορισμοί Research is the systematic, controlled, empirical and critical investigation of hypothetical propositions about

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ο 12.1 Λογιστική Παλινδρόµηση 12.2 Η εξίσωση της Λογιστικής Παλινδρόµησης. 12.3 Βήµατα δηµιουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 2012-2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 2012-2013 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ (Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 16. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 16. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ο 10.1 Πολλαπλή Γραµµική Παλινδρόµηση 10.2 Η εφαρµογή της Πολλαπλής Γραµµικής Παλινδρόµησης 10.3 Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εδοµένων - Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ανάλυση εδοµένων - Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ανάλυση εδοµένων - Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (Α) Καταγραφή δεδοµένων και επιλογή κατάλληλων ρυθµίσεων των µεταβλητών Η βασική οθόνη του στατιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 TΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (CAPITAL ASSET PRICING MODEL - CAPM) ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Πάνος Πασιαρδής Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών, Πανεπιστήµιο Κύπρου και

Διαβάστε περισσότερα

Q- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ p ΤΗΣ ΔΙΩΝΥΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Q- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ p ΤΗΣ ΔΙΩΝΥΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 20 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2007), σελ 249-258 Q- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ p ΤΗΣ ΔΙΩΝΥΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Μανώλης Μανατάκης Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες

Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σπύρος Βερονίκης Μέρος 1: Βασικές έννοιες Μια σύντομη εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις και χρηµατοοικονοµικοί περιορισµοί. στην Ευρώπη

Επενδύσεις και χρηµατοοικονοµικοί περιορισµοί. στην Ευρώπη Επενδύσεις και χρηµατοοικονοµικοί περιορισµοί στην Ευρώπη Κάρτσακας Παντελής Α.Μ : 10013 Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιβλέπων καθηγητής: κ. Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Μιλτιάδης Χαλικιάς, Γαρύφαλλος Αραµπατζής και Κωνσταντίνος Σούτσας

Μιλτιάδης Χαλικιάς, Γαρύφαλλος Αραµπατζής και Κωνσταντίνος Σούτσας Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2004), σελ. 439-447 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή Η Κανονική Κατανομή H κανονική κατανομή (ormal dstrbuto) θεωρείται η σπουδαιότερη κατανομή της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Οι λόγοι που εξηγούν την εξέχουσα θέση της, είναι βασικά δύο: ) Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» [Type text] ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» Μεταπτυχιακή εργασία Εκτίμηση της ορθής χρήσης στατιστικών όρων και τεχνικών σε δημοσιευμένες εργασίες οφθαλμολογικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Μοντελοποίηση Δεδοµένων στη γλώσσα R

Στατιστική Μοντελοποίηση Δεδοµένων στη γλώσσα R Στατιστική Μοντελοποίηση Δεδοµένων στη γλώσσα R Μπιτζίνης Γιάννης Ιούνιος 2013 Πτυχιακή εργασία για το Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Εφαρµοσµένων Επιστηµών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα

Διαβάστε περισσότερα