Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 2. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - φύλλων 2-25 φύλλων 5 3. Αντίγραφο κίνησης καταθετικού λογαριασµού Τακτικό µηνιαίο τρεχούµενου λογαριασµού στη διεύθυνση επικοινωνίας του - πελάτη Τακτικό τριµηνιαίο καταθετικού λογαριασµού στη διεύθυνση επικοινωνίας του - πελάτη Πελάτες 'Private Banking': - Τακτικό µε περιοδικότητα µικρότερη της συµβατικής,5 / ανά αποστολή - Έκτακτο, στο κατάστηµα, για κίνηση που πραγµατοποιήθηκε στο ίδιο έτος, Πελάτες 'Private Banking': - Έκτακτο, στο κατάστηµα, για κίνηση που πραγµατοποιήθηκε ένα χρόνο πριν 3 4. Πίστωση λογαριασµού ιδίου στο κατάστηµα (µε µετρητά ή χρέωση λογαριασµού) Πίστωση λογαριασµού τρίτου προσώπου στο κατάστηµα (µε µετρητά ή χρέωση 5. λογ/µου) 6. Κλείσιµο λογαριασµού ταµιευτηρίου ή τρεχούµενου / όψεως, σε ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( / Ξ.Ν.) ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ "Αυτοµατοποιηµένες" (STP), µε χρέωση λογαριασµού. Σε / Ε.Ο.Χ προς Τράπεζα εσωτερικού - Έως. 9 (+ 6 έξοδα αποστολής) - Από. έως 5. 9 (+ 6 έξοδα αποστολής) - Πάνω από (+ 6 έξοδα αποστολής) 2. Σε / Ε.Ο.Χ. προς Τράπεζα εξωτερικού εντός Ε.Ο.Χ. - Έως. 9 (+ 6 έξοδα αποστολής) - Από. έως 5. 9 (+ 6 έξοδα αποστολής) - Πάνω από (+ 6 έξοδα αποστολής) 3. Σε / Ε.Ο.Χ. προς Τράπεζα εξωτερικού εκτός Ε.Ο.Χ.,3% / min 2, max 25 Σε νοµίσµατα εκτός Ε.Ο.Χ. προς Τράπεζα εσωτερικού ή εξωτερικού (εντός ή εκτός 4. Ε.Ε.) Πάγια εντολή µεταφοράς πίστωσης, µε χρέωση λογαριασµού, για κάθε είδους 5. πληρωµή (π.χ. µισθοδοσία),3% / min 25, max 3 Με ένδειξη "Επείγον" (Urgent) 6. Πλέον των βασικών εξόδων της µεταφοράς πίστωσης Εντολές µε µηδενική χρέωση του δικαιούχου - πλέον των βασικών εξόδων της µεταφοράς πίστωσης 7. Σε προς Τράπεζα εσωτερικού - Έως 2.5 4,6 - Από 2.5 έως 5. 5,8 - Πάνω από Σε και στα λοιπά νοµίσµατα της Ε.Ε./ΕΟΧ προς Τράπεζα εξωτερικού εντός Ε.Ε./ΕΟΧ - Έως Πάνω από 5. 3 Εντολές µε ένδειξη εξόδων OUR - πλέον των βασικών εξόδων της µεταφοράς πίστωσης 9. Σε και στα λοιπά νοµίσµατα της Ε.Ε/ΕΟΧ προς Τράπεζα εξωτερικού εκτός Ε.Ε./ΕΟΧ - Έως Πάνω από 5. 5 Σε λοιπά νοµίσµατα προς Τράπεζα εσωτερικού ή εξωτερικού (εντός ή εκτός Ε.Ε.).. Tο έξοδο δεν είναι εγγυηµένο. Στη περίπτωση που απαιτηθούν πρόσθετα έξοδα, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να χρεώσει επιπλέον τον πελάτη. "Μη Αυτοµατοποιηµένες" (NON STP). Πλέον των βασικών εξόδων της µεταφοράς πίστωσης 9 Υπηρεσία "Έµβασµα Express" 2. Εντολές "Αυτοµατοποιηµένες" (STP), σε, προς Τράπεζα εσωτερικού, έως. - Με πίστωση καταθετικού λογαριασµού (IBAN) 5 5 2, (+,9 πλέον έξοδα µε µηδενική χρέωση του δικ/χου) - Με πίστωση πιστωτικής κάρτας 2 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 3. Επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής 4. Ανάκληση / ακύρωση / τροποποίηση εξερχόµενης µεταφοράς πίστωσης 5 Αίτηση αναζήτησης τύχης / διερεύνηση εξερχόµενης µεταφοράς πίστωσης, µετά 5. την αποστολή της ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ "Αυτοµατοποιηµένες" (STP), µε χρέωση λογαριασµού 6. Σε / Ε.Ο.Χ ή Ξ.Ν. από Τράπεζα εσωτερικού 6 (+ έξοδα άλλης Τράπεζας) - Έως Από 2.5 έως Πάνω από Σε / Ε.Ο.Χ ή Ξ.Ν. από Τράπεζα εξωτερικού (εντός ή εκτός Ε.Ο.Χ.) - Έως Από 2.5 έως Πάνω από 5. 8 "Μη Αυτοµατοποιηµένες" (NON STP) 8. Πλέον των βασικών εξόδων του εµβάσµατος 9 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 9. Επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2. Μεταξύ λογαριασµών Eurobank 2. Με χρέωση λογαριασµού Eurobank και απόδοση µετρητών στον παραλήπτη,% / min 9 ΕΚ ΟΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 22. Σε διαταγή ιδίων µε χρέωση λογαριασµού 23. Σε διαταγή ιδίων µε χρέωση λογαριασµού Ξ.Ν. 24. Σε διαταγή τρίτων µε χρέωση λογαριασµού,% / min 6 Πελάτες 'Private Banking': 25. Σε διαταγή τρίτων µε χρέωση λογαριασµού Ξ.Ν.,% / min 6 Σε διαταγή ηµοσίου, ΙΚΑ, Τραπέζης Ελλάδος, Τελωνείων, Ταµείων Συντάξεων, 26. ΟΤΑ (π.χ. ήµοι), /νσης Κρατικών Λαχείων, µε χρέωση λογαριασµού / Ξ.Ν. ή µεταβατικού λογαριασµού ΕΚ ΟΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν. 27. Σε διαταγή ιδίων µε χρέωση λογαριασµού,% / min 5 max 47 Πελάτες 'Private Banking': 28. Σε διαταγή ιδίων µε χρέωση λογαριασµού Ξ.Ν (ίδιο ή διαφορετικό νόµισµα),% / min 5 max Σε διαταγή ιδίων µε µετρητά σε,3% / min 5 max 47 Σελίδα /

2 3. Σε διαταγή τρίτων µε χρέωση λογαριασµού,3% / min 5 max 47 Πελάτες 'Private Banking': 3. Σε διαταγή τρίτων µε χρέωση λογαριασµού Ξ.Ν (ίδιο ή διαφορετικό νόµισµα),3% / min 5 max Σε διαταγή τρίτων µε µετρητά σε,3% / min 5 max 47 ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 33. Επιταγή Eurobank (Ιδιωτική ή Τραπεζική) µε κατάθεση σε λογαριασµό ή µετρητά Επιταγή άλλης Τράπεζας (Ιδιωτική, Τραπεζική ή Ταξιδιωτική) µε κατάθεση σε 34. λογαριασµό ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν. 35. Επιταγή Eurobank (Ιδιωτική ή Τραπεζική) µε κατάθεση σε λογαριασµό ή µετρητά 36. Επιταγή Eurobank (Ιδιωτική ή Τραπεζική) µε καταβολή Ξένων Τραπεζογραµµατίων - Έως του ισοτίµου των. 8 - Άνω του ισοτίµου των.,5% 37. Επιταγή άλλης Τράπεζας (Τραπεζική ή Ταξιδιωτική) µε κατάθεση σε λογαριασµό 38. Επιταγή άλλης Τράπεζας (Ιδιωτική) µε κατάθεση σε λογαριασµό - Για το νόµισµα ΥΕΝ 3,82 - Για τα υπόλοιπα νοµίσµατα ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Επιστροφή απλήρωτης επιταγής 39. (χρεώνεται: κοµιστής) ιαχείριση ακάλυπτης επιταγής έκδοσης πελάτη 4. (χρεώνεται: εκδότης) Σφράγιση επιταγής κατόπιν αιτήµατος του κοµιστή 4. (χρεώνεται: εκδότης) Ανάκληση πληρωµής ιδιωτικής επιταγής 42. (χρεώνεται: εκδότης) Αναγγελία απώλειας ιδιωτικής επιταγής 43. (χρεώνεται: εκδότης) Αναγγελία κλοπής ιδιωτικής επιταγής 44. (χρεώνεται: εκδότης) 45. Πάγια εντολή κάλυψης επιταγής Η χρέωση γίνεται ανά τεµάχιο (µέγιστη χρέωση 5 ανά αίτηµα) Η χρέωση γίνεται ανά τεµάχιο (µέγιστη χρέωση 5 ανά αίτηµα) ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΗ / ΕΥ ΑΠ / ΕΠΑ Αττικής / ΕΠΑ Θεσσαλίας / ΕΠΑ Θεσσαλονίκης. / Ο.Τ.Ε ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ,6 2. ΟΤΕ / ΟΤΕ Μεγάλοι Πελάτες / ΟΤΕ Επιστροφή / ΟΑΠ - ΕΗ Εξουσιοδότηση ηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ( ΕΥΑ) Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Μισθοδοτούµενοι': ΕΥΑ Σερρών / Καστοριάς / ράµας / Κέρκυρας / Κοζάνης / Ρόδου / Καλύµνου / Πάρου / Σαρωνίδος / Λάρισας / Καρδίτσας / Λαµίας / Τρίπολης / Λέσβου / Αγίου Νικολάου / Αλεξανδρούπολης / Τρικάλων / Αιγίου / Κατερίνης / Καβάλας / Σύµης / Ξυλοκάστρου / Λέρου / Λουτρακίου / Μεσολογγίου / Θήρας /.Ε.Υ.Α.Β.Α. / 3. Σπάρτης / Ερέτριας / Κορίνθου / Καστοριάς / Φλώρινας / Έδεσσας / Μινώα Πεδιάδας / Χανίων / ΕΥΑ Βέροιας / ΕΥΑ Θέρµης / ΕΥΑ Σύρου / ΕΥΑ Μυκόνου/ ΕΥΑ Σικυωνιών / ΕΥΑ Σητείας / ΕΥΑ ράµας / ΕΥΑ Παγγαίου/ ΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη / ΕΥΑ Ναυπλίου/ ΕΥΑ Ναυπάκτου/ ΕΥΑ Πρέβεζας / ΕΥΑ Μείζονος Βόλου / ΕΥΑ Χαλκίδας / ΕΥΑ Θάσου/ ΕΥΑ Ηρακλείου,6 Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Μισθοδοτούµενοι': - Ε.Υ.Α.Θ.,3 ηµοσίου 4. Τ.Ε.Α.Γ.Ε. / Ο.Α.Ε.Ε. / Ο.Α.Ε.Ε. ΟΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (26/27) 5. Wind / Hellas On Line / Vivodi,6 Columbia / Forthnet / Planet / Cosmoline / Q Telecom / Payzone / CYTA Hellas 6. / Tellas / Wind Αντιπρόσωποι / Cosmote Aντιπρόσωποι / Cosmote Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Μισθοδοτούµενοι': Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Μισθοδοτούµενοι': Συνδροµές - δωρεές υπέρ οργανισµών και σωµατείων Γιατροί Χωρίς Σύνορα / Action AID / WWF Hellas / ιεθνής Αµνηστία / Π.Α.Σ.Ο.Κ. 7. / GreenPeace/ Unicef / Το Χαµόγελο του Παιδιού Προµηθευτικός και καταναλωτικός συνεταιρισµός αστυνοµικών Αττικής / 8. INTERAMERICAN / ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,6 Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Μισθοδοτούµενοι': Volkswagen Bank / BMW Austria Bank / Michelin / Leaseplan / SFS Hellas Finance Consumer A.E Παροχής Πιστώσεων / MetLife Alico /Generali Hellas / International Life (Α.Ε.Γ.Α. & Α.Ε.Α.Ζ.) / Energa Εµπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ / Brink's Security Services S.A. / Credicom Consumer Finance A.E. / FGA Bank / FGA Capital / Καραµπάτσος Μoνοπρόσωπη ΕΠΕ (Spartan Security) / Εθνική Ασφαλιστική / Hellasfon Networks AE / ιεθνής Ένωσης ΑΕΕ / 9. Προµηθευτικός Καταναλωτικός & Τουριστικός Συνεταιρισµός Εργαζοµένων ΟΣΕ / TEC Hellas / ELPEDISON ENERGY / Green-Greek Environmental & Energy Network / Ευρωπαϊκή Πίστη / Ευρωπαϊκή Ένωσις ΑΕΓΑ Ασφάλειαι Μινέττα / ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (B2B, B2C) / WATT & VOLT Α.Ε. (B2B, B2C) /FGA INSURANCE HELLAS / ALD AUTOMOTIVE (B2B), ΕΛΑΣΤΙΚΑ PIRELLI, ΕΛΑΣΤΡΑΚ (B2B) / ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε / Protergia A.E (B2B,B2C) / MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΕ,6. Shell,3. Pierre Fabre Hellas,5 Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Μισθοδοτούµενοι': Firen / Serfin / ACS Courier / Γερµανός Α.Ε. / Autohellas Hertz (B2B) / BFS / ING (Γενικών Ασφαλειών, Ζωής) / Alico Στεγαστικό Ζωής / Interasco / Ατλαντική Ένωση / E.T.A.O. / Minetta Life / Good Year / ΟΠΑΠ / E.F.G. Leasing / ΙΑΤΑ Cass / IATA BSP / Booking Com B.V. / Autohellas Hertz (B2C) / Multichoice - Nova/ AEGEAN POWER /HELLAS POWER A.E. / G4S Secure Solutions / Revmaena (B2B, 2. B2C) / G4S Telematix / E UROLEASE FLEET / ABBOTT Laboratories Hellas / Holmes Place /Groupama Φοίνιξ / Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων / BSH Οικιακές Συσκευές / KONICA MINOLTA /Citibank International Plc Mastercard / Citibank International Plc Visa / Eurolife ERB AEAZ /Eurolife ERB ΑΕΓΑ / ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 3. Από 2/9 : ΝΕΑ Ο ΟΣ Α.Ε.(Ιδιώτες) / ΝΕΑ Ο ΟΣ Α.Ε.(Επιχειρήσεις),4 Eurobank Πληρωµή πιστωτικής κάρτας Eurobank ή άλλης οφειλής προς τη Eurobank (π.χ. 4. δάνειο, ασφάλεια κ.λ.π.) Λοιπές Υπηρεσίες Άµεσων Χρεώσεων 5. Αποστολή τηλεειδοποιήσεων για τη µη εκτέλεση εντολής άµεσης χρέωσης ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Μισθοδοτούµενοι': Σελίδα 2 /

3 ΕΗ / ΕΠΑ Αττικής / ΕΠΑ Θεσσαλονίκης / ΕΠΑ Θεσσαλίας / ΕΠΑ Μελέτες 6. Εγκαταστάσεων / ΕΠΑ Ε.Ε.Ν.Ο. / ΕΠΑ Σύνδεση & Εγγύηση / ΕΥ ΑΠ /,5 Ε ΗΕ 7. ΟΤΕ Μεγάλοι Πελάτες ηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ( ΕΥΑ) Λάρισας / Σαρωνίδος / Καρδίτσας / Λαµίας / Τρίπολης / Λέσβου / Αγίου Νικολάου / Αλεξανδρούπολης/ Τρικάλων/ Αιγίου / Κατερίνης / Κέρκυρας / Λάρισας / Καβάλας / Σύµης/ Ξυλοκάστρου/ Λέρου / Μεσολογγίου / Θήρας / Σερρών / Σπάρτης / Ερέτριας / Κορίνθου/ Καστοριάς / Φλώρινας / Έδεσσας / Μινώα 8. Πεδιάδας / Χανίων / Βέροιας / Θέρµης / ΕΥΑ Σύρου / ΕΥΑ Μυκόνου / ΕΥΑ Σικυωνιών / ήµος Ραφήνας - Πικερµίου / ΕΥΑ Πάρου / ήµος Σαρωνικού / ΕΥΑ Σητείας / ΕΥΑ ράµας / ΕΥΑ Παγγαίου / ΕΥΑ Πύργου / ΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη / ΕΥΑ Ναυπλίου/ ΕΥΑ Ναυπάκτου/ ΕΥΑ Πρέβεζας/ ΕΥΑ Μείζωνος Βόλου / ΕΥΑ Χαλκίδας / ΕΥΑ Θάσου/ ΕΥΑ Ηρακλείου,5 9. ΕΥΑ Λουτρακίου,7 2. Ε.Υ.Α.Θ., ηµοσίου 2. ΙΚΑ Ο.Α.Ε.Ε. 2 Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Μισθοδοτούµενοι': 23. Φ.Π.Α 2 Τ.Σ.Α.Υ. (Συντάξεις, Υποχρεώσεις ΕΤΑΑ, Επαγγελµατιών) / Εγγραφή Νέου Ασφαλισµένου Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Α.Υ. / Φόρος εισοδήµατος Φ.Π. / Εισφορές και Τέλος Επιτηδεύµατος / Κτηµατολόγιο (4 & 42)/ Περαίωση ν.3888/2 / 24. ΥΠΕΚΑ - Τέλος Υπαγωγής Ρύθµισης Αυθαιρέτων / ΥΠΕΚΑ - Ενιαίο Ειδικό Πρόστιµο Αυθαιρέτων / Πληρωµή Τελών & Ειδικών Φόρων / Προσωρινή ήλωση Απόδοσης Φόρου & Τελών Χαρτοσήµου / Φόρος Εισοδήµατος Νοµικών / Εισπράξεις Βεβαιωµένων Οφειλών.Ο.Υ / Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 25. Τέλη Κυκλοφορίας Wind / Q - Telecom / On Telecoms / Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. / Telecom Plus / 26. Columbia / Cosmoline / Forthnet / ΟΤΕΝΕΤ / Hellas On Line/ Cosmote / Vodafone / Viva Payments (έως 3/8) 27. Tellas,5 28. Από 2/9 : Viva Payments,3 Συνδροµές - δωρεές υπέρ οργανισµών και σωµατείων 29. Ολυµπιακός,5 3. Π.Α.Σ.Ο.Κ. / Unicef / Το Χαµόγελο του Παιδιού FCE Bank / BMW Austria Bank / GMAC Bank / Credicom Consumer Finance A.E. / Μichelen / Interasco / ACS Courier / Ελληνογερµανική Αγωγή / Χρυσός Οδηγός / Interamerican / Prime Insurance / International Life (Α.Ε.Γ.Α. & Α.Ε.Α.Ζ.) / Brink's Security Services S.A. / Energa Εµπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ / Multichoice - Nova/ HELLAS POWER A.E. / Ευρωπαϊκή Πίστη/ Α.Ε.Π.Ι./ FGA Bank / FGA Capital / AIGAION Ασφαλιστική / ήµος Λαρισαίων / Καραµπάτσος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (Spartan Security) / AXA Ασφαλιστική Κλάδος Γενικών Ασφαλειών / ΑΧΑ Ασφαλιστική Ζωής / ιεθνής Ένωσης ΑΑΕ / Groupama Phoenix / SKROUTZ.GR / ELPEDISON ENERGY / Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων - Τέλη Ονοµάτων Χώρου / Green-Greek Environmental & Energy Network / Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΕΓΑ Ασφάλειαι Minetta / ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (B2B, B2C) /AIG ΕΛΛΑΣ / WATT & VOLT Α.Ε. (B2B, B2C) / Ergo Ασφαλιστική / 3. FGA INSURANCE HELLAS / EMPORIKI RENT / Υδρόγειος Ανώνυµη Ασφαλιστική / ήµος Κρωπίας / ήµος Θεσσαλονίκης / 8 8 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Vrisko.gr/ Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών /Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών /Papaki.gr / ΑΝΕΚ / TEO ΑΕ / WESTERN UNION - WORLDBRIDGE / Επιµελητήριο Κορινθίας/Ατλαντική Ένωση ΑΑΕ/Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων/ Επιµελητήριο Λάρισας/Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονικής Ν.Π.. /Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου Α.Ε. /MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ Ε.Λ.Π.Α.(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ)/ PRAKTIKER HELLAS AE/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Από 2/9 : ΝΕΑ Ο ΟΣ Α.Ε.,5 32. ΟΠΑΠ,3 Πληρωµή Κερδών ΟΠΑΠ α. µε χρέωση λογαριασµού,5 β. µε Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής,% / min 6 Mutual / Fin & Rent / ING (Ζωής, ΑΕΓΑ, Πρακτόρευσης) / ALLIANZ (Ζωής, Γ.Α.) / ALLIANZ A.E.Γ.A / MetLife Alico / ΠΛΑΙΣΙΟ / Good Year / Diners / E.F.G. Leasing / ΙΑΤΑ Cass / IATA BSP / G4S Secure Solutions / Εθνική Ασφαλιστική / Εθνική Ασφαλιστική -Ευέλικτη Πληρωµή / Zeus Recovery Fund ( & 2) / Revmaena 33. (Ιδιώτες & Επιχείρηση) / My Direct Insurance / G4S Telematix / Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πειραιά / ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ / Eurolife ERB A.E.Γ.Α (SAFE DRIVE STANDARD - SAFE DRIVE PLUS) / Τειρεσίας Α.Ε/ άνεια Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων Eurobank Πληρωµή πιστωτικής κάρτας Eurobank ή άλλης οφειλής προς τη Eurobank (π.χ. 34. δάνειο, ασφάλεια κ.λ.π.) ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Πληρωµή Για πληρωµή Eurolife A.E.Γ.Α (SAFE DRIVE STANDARD - SAFE DRIVE 35. PLUS) ηµοσίου (σε 3 άτοκες δόσεις) 36. Περαίωση Ν.3888/2 37. O.Α.Ε.Ε. 2 ηµοσίου (σε 6 άτοκες δόσεις) 38. Τέλη Κυκλοφορίας ηµοσίου (σε 9 άτοκες δόσεις) ΥΠΕΚΑ - Τέλος Υπαγωγής Ρύθµισης Αυθαιρέτων / ΥΠΕΚΑ - Ενιαίο Ειδικό Πρόστιµο 39. Αυθαιρέτων / Φόρος εισοδήµατος Φ.Π. / Εισφορές και Τέλος Επιτηδεύµατος / Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (χωρίς δόσεις) 4. ΕΥ ΑΠ,5 4. ΟΤΕ (σε 9 άτοκες δόσεις) 42. ΕΗ,5 ΘΥΡΙ ΕΣ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ( ). Ενοικίαση θυρίδων (ανάλογα µε το µέγεθος) Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': - Πολύ Μικρή 2 - Μικρή Μεσαία 34 7 Σελίδα 3 /

4 - Μεγάλη Πολύ Μεγάλη Εγγύηση θυρίδας (ανεξαρτήτως µεγέθους θυρίδας) Σηµειώσεις:. Εισπράττεται επιπλέον, ΦΠΑ 23% επί του εκάστοτε µισθώµατος 2. Το µίσθωµα αφορά σε ετήσια διάρκεια και εισπράττεται ολόκληρο στην επέτειο µίσθωσης της θυρίδας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. Αγορά Ξένων Τραπεζογραµµατίων έναντι µετρητών σε - Έως. 6 - Πάνω από.,4% 2. Πώληση Ξένων Τραπεζογραµµατίων έναντι µετρητών σε (τουριστικό, σπουδαστικό ή άλλοι λόγοι) - Έως. 8 - Πάνω από.,5% 3. Ανάληψη Ξένων Τραπεζογραµµατίων από λογαριασµό συναλλάγµατος (στο ίδιο ή διαφορετικό ξένο νόµισµα) - Έως. (ισότιµο, µέση τιµή) - Πάνω από. (ισότιµο, µέση τιµή),5% 4. Πώληση Ξένων Τραπεζογραµµατίων από λογαριασµό - Έως. (ισότιµο, µέση τιµή) 8 - Πάνω από. (ισότιµο, µέση τιµή),5% Κατάθεση Ξένων Τραπεζογραµµατίων σε λογαριασµό συναλλάγµατος (στο ίδιο ή 5. διαφορετικό ξένο νόµισµα) 6. Κατάθεση Ξένων Τραπεζογραµµατίων σε (άτοκο ή έντοκο)λογαριασµό 3 7. Ανάληψη από λογαριασµό συναλλάγµατος 8. Κατάθεση σε λογαριασµό συναλλάγµατος 9. Μεταφορά µεταξύ λογαρισµών συναλλάγµατος ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΛΕΣ ΑΞΙΕΣ EUROBANK. Με λήξη µέχρι έτος,5% / min 6 / ανά τεµάχιο 2. Με λήξη πέραν του έτους,8% / min 6 / ανά τεµάχιο 3. Παράταση λήξης αξίας 6 / ανά τεµάχιο 4. Επιστροφή απλήρωτης αξίας (πέραν τυχόν εξόδων) 6 / ανά τεµάχιο 5. ιαµαρτήρηση αξίας (πέραν των διαµαρτυρικών) 5 / ανά τεµάχιο 6. Αξίες µε φορτωτικά έγγραφα (µετρητοίς - προθεσµιακά),5% / min 29 ΑΠΛΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΛΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 7. Με λήξη µέχρι έτος % / min 8 / ανά τεµάχιο 8. Με λήξη πέραν του έτους,8% / min 9 / ανά τεµάχιο 9. Παράταση λήξης αξίας 9. Επιστροφή απλήρωτης αξίας (πέραν τυχόν εξόδων). ιαµαρτήρηση αξίας (πέραν των διαµαρτυρικών) 9 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΙΤΛΟΙ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΤΟ Χ.Α.Α.. Εντολή αγοράς - πώλησης - Από έως 3. % / min - Από 3. έως.,75% / min - Πάνω από.,5% / min Χρέωση επί της µέσης ηµερήσιας αξίας της σωρευτικής αξίας του συνόλου των 2. χαρτοφυλακίων του πελάτη 3. Πάγια Χρέωση για τη Χρήση Υποδοµών Εκκαθάρισης και ιακανονισµού του ΣΑΤ,3%,5 ανά 6µηνο (Αν η χρέωση για το 6µηνο (,5 ) + την χρέωση επί της µέσης ηµερήσιας αξίας χαρτοφυλακίων είναι µικρότερη των 5, τότε ο πελάτης θα χρεώνεται µε min 5, αλλιώς θα χρεώνεται µε το ποσό που θα προκύπτει από το παραπάνω άθροισµα. Σε περίπτωση που η µέση ηµερήσια αξία χαρτοφυλακίων του πελάτη είναι µικρότερη των 5., τότε δεν θα επιβάλλεται χρέωση.) 4. ικαιώµατα για το Άνοιγµα Μερίδας Επενδυτή στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων 5. Μεταφορά αξιών από ατοµική µερίδα σε ΚΕΜ 6. Μεταφορά αξιών από ΚΕΜ σε ατοµική µερίδα,2% Επί της αξίας των µεταβιβαζοµένων αξίων/ min 2 / max 2 ανά κίνηση,4% Επί της αξίας των µεταβιβαζοµένων αξίων ανά κίνηση, χωρίς όριο 7. Παρακολούθηση 8. Μεταφορά άϋλων τίτλων από τον ειδικό λογαριασµό 2, + ΦΠΑ/ανά συναλλαγή 9. Είσπραξη µερισµάτων. Έξοδα ιακανονισµού Αξιών Χ.Α.A,5 / ανά κίνηση Στην προµήθεια της Τράπεζας για την εκτέλεση εντολής, συµπεριλαµβάνεται η αµοιβή της EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προµήθειας της Τράπεζας ΤΙΤΛΟΙ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΤΟ Χ.Α.K.. Εντολή αγοράς - πώλησης - Από έως 3. % / min - Από 3. έως.,75% / min - Πάνω από.,5% / min ικαιώµατα για το Άνοιγµα Μερίδας Επενδυτή στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων του 2. Χ.Α.Κ 3. Παρακολούθηση 4. Μεταφορά άϋλων τίτλων από τον ειδικό λογαριασµό 5, + ΦΠΑ/ανά συναλλαγή 5. Έξοδα ιακανονισµού Αξιών Χ.Α.K,5 / ανά κίνηση Στην προµήθεια της Τράπεζας για την εκτέλεση εντολής, συµπεριλαµβάνεται η αµοιβή της EUROBANΚ EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προµήθειας της Τράπεζας ΞΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΑ 6. Παρακολούθηση ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 7. Πρωτογενής αγορά 8. Παρακολούθηση 9. Παραλαβή-παράδοση άϋλων τίτλων 3 / ανά πράξη 2. Είσπραξη τοκοµεριδίων ΤΙΤΛΟΙ Α/Κ ALICO EUROBANK 2. Παρακολούθηση ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Προσωρινή κατάθεση για συµµετοχή σε Γενικές Συνελεύσεις ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ 22. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗ ΑΞΙΩΝ,2% / min 45 / max 5 Σελίδα 4 /

5 23. Οµόλογα EFG Hellas,3% (+ ΦΠΑ 23%) ιεθνή Οµόλογα (EU 5, USA, Canada, Australia, Switzerland, Norway, New 24. Zealand) ιεθνείς Μετοχές (EU 5, USA, Canada, Australia, Switzerland, Norway, New 25. Zealand),5% (+ ΦΠΑ 23%),% (+ ΦΠΑ 23%) 26. Αµοιβαία Κεφάλαια τρίτων Αµοιβαία Κεφάλαια (εκτός EFG) (Third Party Funds),5% (+ ΦΠΑ 23%) ιεθνή Οµόλογα (Israel, Chech R, Poland, Hungary, Slovak, Russia, Ukraine, 27. Turkey, Balkans, κλπ ) ιεθνείς Μετοχές (Israel, Chech R, Poland, Hungary, Slovak, Russia, Ukraine, 28. Turkey, Balkans, κλπ) ΑΓΟΡΑ / ΠΩΛΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Χρονική Περίοδος Μέχρι τη λήξη (σε έτη),2% (+ ΦΠΑ 23%),3% (+ ΦΠΑ 23%) Κρατικά Οµόλογα k o n d r ,2 % -,4 % -3,2 % -,8 % άνω των 3 ετών,3 % -, % Χρονική Περίοδος Μέχρι τη λήξη (σε έτη) Εταιρικά Οµόλογα -,3 % -,5% -3,3 % -,9% άνω των 3 ετών,5 % -, % * Οι προµήθειες αγοράς/πώλησης τίτλων αφορούν στην κατηγορία «Ιδιώτες πελάτες» σύµφωνα µε το ν.366/27. ** Για χρονική περίοδο λήξης των τίτλων µεγαλύτερη των 3 ετών, η προµήθεια καθορίζεται βάσει των συγκεκριµένων στοιχείων του εκάστοτε τίτλου και τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά οµολόγων. *** Οι Μονάδες Βάσης, υπολογίζονται επί των εκάστοτε τιµών που διατίθενται στην αγορά οµολόγων µέσω αναγνωρισµένων παρόχων. **** Οι προµήθειες ισχύουν για αγορά/πώληση τίτλων διαµέσου όλων των ικτύων πώλησης της Τράπεζας και για τα G νοµίσµατα συναλλαγής (USD, CAD, JPY, AUD, NZD, GBP, EUR, CHF, SEK, NOK). ***** Οι προµήθειες αγοράς/πώλησης τίτλων υπολογίζονται επί της Ονοµαστικής Αξίας των τίτλων. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Ενέγγυες Πιστώσεις. Άνοιγµα,3% / min Εκτέλεση / ιακανονισµός,5% / min Τροποποίηση 8 4. Ακύρωση Βεβαίωση / Αδιαίρετο 3µηνο,2% / min Εγγύηση / Αδιαίρετο 3µηνο % / min 44 Απλές Αξίες 7. ιακανονισµός µε Φ/Ε άνευ ορίου,5% / min Παράταση λήξης 5 9. Εξόφληση Προθεσµιακής Υποχρέωσης,3% / min 23. Επιστροφή Απλήρωτης Αξίας Εισαγωγών,3% / min 35. Αξίες Ελεύθερες Πληρωµής,3% / min πραγµατικά έξοδα Collection Accounts 2. Collection accounts 25 ΕΞΑΓΩΓΕΣ Ενέγγυες Πιστώσεις 3. Ανακοίνωση,% / min Εκτέλεση / ιακανονισµός,4% / min Τροποποίηση 5 6. Ακύρωση / Μη εκτέλεση,2% / min 2 7. Βεβαίωση / Αδιαίρετο 3µηνο,2% / min 23 Αξίες - Συναποκόµιση 8. Αξίες - Συναποκόµιση,3% / min 29 Αξίες µε Φορτωτικά Έγγραφα 9. Αξίες µε φορτωτικά προς είσπραξη,5% / min Εξόφληση Προθεσµιακής Υποχρέωσης µε Τίτλο,4% / min Επιστροφή απλήρωτης,2% / min Ελεύθερες πληρωµής,2% / min Παράταση λήξης Αξιών 5 ΕΞΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ/ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 24. Ταχυδροµικά Έξοδα couriers Πραγµατικά έξοδα 26. SWIFT - Εντολές Πληρωµής SWIFT - Άνοιγµα Ε/Π Εντός Ε.Ε SWIFT - Άνοιγµα Ε/Π Εκτός Ε.Ε SWIFT - Λοιπά Μηνύµατα 6 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. Συµµετοχής σε διαγωνισµούς % / min Καλής εκτέλεσης συµβάσεων,5% / min Λήψης προκαταβολής 2,5% / min Αντικατάστασης δεκάτων,5% / min Υψηλού Ρίσκου εκάτων,5% / min Πληρωµής εµπορευµάτων 2,5% / min Τροποποίηση 6 8. Κατάπτωση 6 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. Άµεση παραγγελία µετρητών µεγάλου ποσού (έκτακτη χρηµαταποστολή) ιαφοροποιείται ανάλογα µε τη χιλιοµετρική απόσταση του καταστήµατος παραγγελίας από το Κέντρο Ανεφοδιασµού Χρηµατικού µε ελάχιστο: 2 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Παροχή στοιχείων από το αρχείο της Τράπεζας (βλ.αρχείο Κεντροποιηµένων 2. Υπηρεσιών ή Λοιπών Μονάδων Τράπεζας), για το ίδιο έτος 3 Παροχή στοιχείων από το αρχείο της Τράπεζας (βλ.αρχείο Κεντροποιηµένων 3. Υπηρεσιών ή Λοιπών Μονάδων Τράπεζας), για προηγούµενα έτη 5 4. Χορήγηση βεβαίωσης στοιχείων τελευταίου κοµιστή επιταγής/ συναλλαγµατικής 4 5. Έρευνα περιουσιακών στοιχείων 6. Έκδοση γνωµάτευσης για αποδοχή πληρεξουσίου φυσικών προσώπων 2 7. Χορήγηση βεβαίωσης προς ορκωτούς λογιστές 2 8. Χορήγηση βεβαίωσης διαγραφής δυσµενών στοιχείων 4 9. Χορήγηση επιστολών (προς Επιµελητήρια, Υπουργεία, ηµόσιες Υπηρεσίες) 5. Βεβαίωση Υπολοίπου Καταθετικών και Επενδυτικών Προϊόντων 2 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ. Στο κατάστηµα, µε χειρόγραφη εντολή,7 / ανά µισθοδοτούµενo Στο κατάστηµα, µε αρχείο µέσω κινητού µαγνητικού µέσου (δισκέτα Η/Υ, CD, 2. USB/stick κλπ.) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ/ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΣΩ FAX 3. Στο κατάστηµα / ανά συναλλαγή Υπηρεσία Εκτέλεσης Μεταφορών / Πληρωµών µέσω FAX (ανεξαρτήτως αριθµού 4. εντολών) Υπηρεσία Εκτέλεσης Εµβασµάτων µέσω FAX 5. (ανεξαρτήτως αριθµού εντολών) Σελίδα 5 / 5 / µήνα

6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ATM BANKING ATM EUROBANK ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΣΕ. Κατάθεση σε λογαριασµό ιδίου 2. Ανάληψη από λογαριασµό ιδίου 3. Ανάληψη από πιστωτική κάρτα 4. Ανάληψη από δανειακό λογαριασµό 5. Κίνηση λογαριασµού 6. Ερώτηση υπολοίπου ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Πιστωτική κάρτα ή δάνειο 7. Πληρωµή πιστωτικής κάρτας ή δανείου Eurobank 8. ΕΗ,8 9. ΟΤΕ ηµοσίου. ΙΚΑ. Ο.Α.Ε.Ε 2. Φ.Π.Α. Πελάτες 'Private Banking': 3. Φόρου Εισοδήµατος / Κτηµατολόγιο 4 & Hellas on Line,8 5. Tellas / Forthnet 6. Πλαίσιο ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ KATAΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 7. Πληρωµή πιστωτικής κάρτας ή δανείου Eurobank ATM ΑΛΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΣΕ 8. Ανάληψη από λογαριασµό ιδίου (καταθετικό / δανείου) - Έως 29, ,39 - Από 4 και άνω,3 9. Ερώτηση Υπολοίπου,5 / ανά συναλλαγή ATM ΑΛΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ 2. Ανάληψη από λογαριασµό ιδίου (καταθετικό / δανείου),5%/ ανά συναλλαγή 2. Προµήθεια µετατροπής συναλλάγµατος (ATM / POS),5 APS BANKING (ΚΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 22. Κατάθεση µετρητών σε λογαριασµό ιδίου Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Private Banking': 23. Κατάθεση µετρητών σε λογαριασµό τρίτου ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ 24. ΟΤΕ 25. ΕΗ,8 26. Wind,8 27. Vodafone,8 28. HOL,8 29. Forthnet,8 3. Multichoice - Nova,8 Eurobank 3. Πληρωµή πιστωτικής κάρτας ή δανείου Eurobank ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ 32. Προς Τράπεζα εσωτερικού, έως. : - Για πίστωση λογαριασµού (IBAN), (+,9 πλέον έξοδα, µε µηδενική χρέωση του δικ/χου) - Για πληρωµή πιστωτικής κάρτας EUROPHONE BANKING ΕΓΓΡΑΦΗ 33. Έκδοση κωδικών για το europhone banking ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 34. Αίτηση Χορήγησης βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - φύλλων 5-25 φύλλων 35 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ) ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣEΩΝ "Αυτοµατοποιηµένες" (STP), µε χρέωση λογαριασµού 35. Σε προς Τράπεζα εσωτερικού - Έως (+ 3 έξοδα swift) Με επιλογή χρέωσης εξόδων στον αποστολέα (OUR) - πλέον των βασικών εξόδων : - Έως 2.5 4,6 - Από 2.5 έως 23. 5,8 Πάγια εντολή µεταφοράς πίστωσης, µε χρέωση λογαριασµού, για κάθε είδους 36. πληρωµή (π.χ. µισθοδοσία) Υπηρεσία "Έµβασµα Express" 37. Σε, προς Τράπεζα εσωτερικού, έως. : - Για πίστωση λογαριασµού (IBAN) 5 2, (+,9 πλέον έξοδα, µε µηδενική χρέωση του δικ/χου) - Για πληρωµή πιστωτικής κάρτας 2 Σε / προς Τράπεζα εξωτερικού εντός Ε.Ο.Χ. (εφόσον εξυπηρετούνται µέσω SEPA) - Έως 2. 3 (+ 3 έξοδα swift) Σηµ. Οι µεταφορές είναι µόνο µε ένδειξη shared "Μη Αυτοµατοποιηµένες" (NON STP) µεταφορές 38. Σε προς Τράπεζα εσωτερικού - Έως (+ 2 έξοδα) Με επιλογή χρέωσης εξόδων στον αποστολέα (OUR) - πλέον των βασικών εξόδων : - Έως 2.5 4,6 - Από 2.5 έως 23. 5,8 Με παραλαβή µετρητών από Κατάστηµα 39. Με χρέωση λογαριασµού Eurobank και απόδοση µετρητών στον παραλήπτη ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Πελάτες 'Private Banking': Κάτοχοι ' ωρεάν Συναλλαγών' και 'Personal Banking' : 9 4. Ανάκληση / ακύρωση / τροποποίηση εκτέλεσης εξερχόµενης µεταφοράς πίστωσης 5 Σελίδα 6 /

7 Αίτηση αναζήτησης τύχης / διερεύνηση εξερχόµενης µεταφοράς πίστωσης, µετά 4. την αποστολή της ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΗ / ΕΥ ΑΠ / ΕΠΑ Αττικής / ΕΠΑ Θεσσαλονίκης / ΕΠΑ Θεσσαλίας / ΕΠΑ Μελέτες 42. Εγκαταστάσεων / ΕΠΑ Έλεγχοι Ε.Ε.Ν.Ο. / ΕΠΑ Σύνδεση & Εγγύηση / Ε ΗΕ 6 (+ έξοδα άλλης Τράπεζας) Πελάτες 'Private Banking': 43. ΟΤΕ ηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ( ΕΥΑ) ΕΥΑ Κοζάνης / Ρόδου / Καλύµνου / Σαρωνίδος / Καρδίτσας / Λαµίας / Τρίπολης / Λέσβου / Αγίου Νικολάου / Αλεξανδρούπολης/ Τρικάλων / Αιγίου/ Κατερίνης/ Κέρκυρας/ Λάρισας/ Καβάλας/ Σύµης/ Ξυλοκάστρου/ Λέρου / Μεσολογγίου / Θήρας /.Ε.Υ.Α.Β.Α / Σερρών / Σπάρτης / Ερέτριας / Κορίνθου / Καστοριάς / Φλώρινας / Έδεσσας / Μινώα Πεδιάδας / ΕΥΑ Χανίων / ΕΥΑ Βέροιας / ΕΥΑ 44. Θέρµης / ΕΥΑ Σύρου / ΕΥΑ Μυκόνου / ΕΥΑ Σικυωνιών/ ήµος Ραφήνας - Πικερµίου / ΕΥΑ Πάρου / ήµος Σαρωνικού / ΕΥΑ Σητείας / ΕΥΑ ράµας / ΕΥΑ Παγγαίου / ΕΥΑ Πύργου / ΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη/ ΕΥΑ Ναυπλίου/ ΕΥΑ Ναυπάκτου/ ΕΥΑ Πρέβεζας/ ΕΥΑ Μείζωνος Βόλου / ΕΥΑ Χαλκίδας ΕΥΑ Θάσου/ ΕΥΑ Ηρακλείου Πελάτες 'Private Banking': 45. ΕΥΑ Λουτρακίου,5 46. ΕΥΑΘ,8 ηµοσίου 47. ΙΚΑ / Ο.Α.Ε.Ε. 48. Φ.Π.Α. Εισφορές και Τέλος Επιτηδεύµατος / Ε.Τ.Α.Ο / Τ.Ε.Α.Γ.Ε / Τ.Σ.Α.Υ. (Συντάξεις, Υποχρεώσεις ΕΤΑΑ, Επαγγελµατιών) / Φόρος Εισοδήµατος Φ.Π./ Εισφορών Αντασφαλισµένων Υγειονοµικών Τ.Σ.Α.Υ/Περαίωση ν.3888/2 / Προσωρινή 49. ήλωση Απόδοσης Φόρου & Τελών Χαρτοσήµου / Φόρος Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων / ΥΠΕΚΑ - Τέλος Υπαγωγής Ρύθµισης Αυθαιρέτων / ΥΠΕΚΑ - Ενιαίο Ειδικό Πρόστιµο Αυθαιρέτων / Πληρωµή Τελών & Ειδικών Φόρων /Εισπράξεις Βεβαιωµένων Οφειλών.Ο.Υ / Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 5. Τέλη Κυκλοφορίας Telecom Plus / On Telecoms / ΟΤΕΝΕΤ / Cosmoline / Hellas On Line / Columbia / 5. Wind / Q-Telecom / Vivodi /Viva Payments (έως 3/8) / MTEL Πελάτες 'Private Banking': 52. Tellas / Vodafone/ Forthnet / Cyta Hellas / Cosmote 53. Από 2.9 : Viva Payments,7 Συνδροµές - δωρεές υπέρ οργανισµών και σωµατείων 54. Actionaid / Unicef / GreenPeace / Π.Α.Σ.Ο.Κ. / Το Χαµόγελο του Παιδιού Ρ 4 7 / Ρ 2 7 / Ρ 6 / Ρ 5 7 / Ρ 7 2 / 55. Μεταφορά Πίστωσης για Πιστωτική κάρτα άλλης Τράπεζας Ελληνογερµανική Αγωγή/FCE Bank/GMAC Bank/Volkswagen Bank/BMW Austria Bank/Credicom Consumer Finance A.E./Michelin/Οργανισµός ΒιοµηχανικήςΙδιοκτησίας/SFSHellas/GeneraliHellas/PrimeInsurance/ Χρυσός Οδηγός/Άργος ΝΕΤ/Interamerican/International Life(Α.Ε.Γ.Α. & Α.Ε.Α.Ζ.)/Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος/Brink's Security Services S.A./Energa Εµπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ/Multichoice - Nova/ HELLAS POWER A.E/Ευρωπαϊκή Πίστη/Α.Ε.Π.Ι./FGA Bank/FGA Capital/HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ/TEC Hellas ΕΠΕ/ALLIANZA.E.Γ.A/Καραµπάτσος Μoνοπρόσωπη ΕΠΕ (Spartan Security)/Εθνική Ασφαλιστική/Hellasfon Networks AE/AIGAION Ασφαλιστική/Εθνική Ασφαλιστική/ Εθνική Ασφαλιστική - Ευέλικτη Πληρωµή/ACS Athens/ ιεθνής Ένωσις ΑΑΕ/AXA Ασφαλιστική Κλάδος Γενικών Ασφαλειών/ΑΧΑ Ασφαλιστική Ζωής/ ήµοςλαρισαίων/groupama Phoenix/SKROUTZ.GR/ELPEDISON ENERGY(Ιδιώτες &Επιχείρηση)/Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων - Τέλη Ονοµάτων Χώρου / GreenGreekEnvironmental&EnergyNetwork(Ιδιώτες&Επιχείρηση)/ Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΕΓΑ /Ασφάλειαι Minetta/Arag Hellas ΑΑΕΝΠ/ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (B2B, B2C)/AIG ΕΛΛΑΣ/WATT & VOLT/ ήµος Χερσονήσου / EVIMA GROUP A.A.E. (B2B, B2C)/Ergo Ασφαλιστική / FGA INSURANCE HELLAS/NP INSURANCE/EMPORIKI RENT/ ΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ/Υδρόγειος Ανώνυµη Ασφαλιστική/ ήµος Κρωπίας/Β.Καυκάς ΑΕ/ ήµος Θεσσαλονίκης/8 8ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ/Vrisko.gr/ Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών/Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών/Papaki.gr/CROMAR ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ ΕΛΑΣΤΡΑΚ/ΑΝΕΚ/ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε/52 BARCODE ΕΛΛΑΣ Α.Ε/TEO ΑΕ/ Επιµελητήριο Κορινθίας/Ατλαντική ένωση ΑΑΕ/Ελαστικά Pirelli/ Protergia A.E(B2B,B2C)/Επιµελητήριο Λάρισας/Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονικής Ν.Π.. /Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου Α.Ε. MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ Ε.Λ.Π.Α(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ)/PRAKTIKER HELLAS AE/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΠΑΠ, Πελάτες 'Private Banking': 58. άνεια Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων,9 Mutual / ACS Courier / Serfin / Firen / Goodyear / BFS / Fin & Rent / ING (Γενικών Ασφαλειών, Ζωής, Πρακτόρευσης) /MetLife Alico / Interasco / Minetta Life / Πλαίσιο / IATA Cass / IATA BSP / G4S Secure Solutions/ EFG Leasing / Eurolife ERB A.E.A.Z. / Eurolife ERB Α.E.Γ.Α. / Zeus Recovery Fund ( & 2) / 59. Revmaena (Ιδιώτες & Επιχείρηση) / My Direct Insurance / G4S Telematix / ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ / WESTERN UNION - WORLDBRIDGE / Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πειραιά/Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων / Τειρεσίας Α.Ε 6. Από 2/9: ΝΕΑ Ο ΟΣ Α.Ε.,8 6. Από 2/9: Insurance Market/Innoview/ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ,6 Eurobank Πληρωµή πιστωτικής κάρτας Eurobank ή άλλης οφειλής προς τη Eurobank (π.χ. 62. δάνειο, ασφάλεια κ.λ.π.) ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ηµοσίου (σε 3 άτοκες δόσεις) 63. Περαίωση Ν.3888/2 / Τέλη Κυκλοφορίας 64. Ο.Α.Ε.Ε. ηµοσίου (σε 6 άτοκες δόσεις) 65. Τέλη κυκλοφορίας ηµοσίου (σε 9 άτοκες δόσεις) ΥΠΕΚΑ - Τέλος Υπαγωγής Ρύθµισης Αυθαιρέτων / ΥΠΕΚΑ - Ενιαίο Ειδικό Πρόστιµο 66. Αυθαιρέτων / Φόρος εισοδήµατος Φ.Π. / Εισφορές και Τέλος Επιτηδεύµατος / Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (χωρίς δόσεις) 67. ΕΥ ΑΠ 68. ΟΤΕ (σε 9 άτοκες δόσεις) 69. ΕΗ Μισθοδοσία 7. Με µεταφορές (µαζικές πιστώσεις) E-BANKING/ Μ-BANKING ΕΓΓΡΑΦΗ Σελίδα 7 /

8 7. Απόδοση κωδικών ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 72. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - φύλλων - 25 φύλλων 25 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( / Ξ.Ν.) ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ "Αυτοµατοποιηµένες" (STP), µε χρέωση λογαριασµού 73. Σε / Ε.Ο.Χ προς Τράπεζα εσωτερικού - Έως 2.5 (Φυσικά Πρόσωπα),8 - Έως 2.5 (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις),8 - Έως 2.5 (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Normal Priority,8 - Έως 2.5 (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - High Priority 2,4 - Έως 2.5 (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Urgent πλέον, στο κόστος του high priority - Έως 2.5 (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις) - Normal Priority,3 - Έως 2.5 (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις) - High Priority 2,4 - Έως 2.5 (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις) - Urgent πλέον, στο κόστος του high priority - Πάνω από 2.5 (Φυσικά Πρόσωπα) 5 - Πάνω από 2.5 (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) 5 - Πάνω από 2.5 (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Normal Priority 5 - Πάνω από 2.5 (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - High Priority 8 - Πάνω από 2.5 (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Urgent πλέον, στο κόστος του high priority - Πάνω από 2.5 (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις) - Normal Priority,6 - Πάνω από 2.5 (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις) - High Priority 8 - Πάνω από 2.5 (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Urgent 74. Σε / Ε.Ο.Χ. προς Τράπεζα εξωτερικού εντός Ε.Ο.Χ. πλέον, στο κόστος του high priority - Έως 2.5 (Φυσικά Πρόσωπα),8 Πελάτες 'Private Banking': - Έως 2, (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις),8 - Έως 2, (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Normal Priority,8 - Έως 2, (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - High Priority 2,4 - Έως 2, (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Urgent πλέον, στο κόστος του high priority - Έως 2.5 (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις - Normal Priority),3 - Έως 2.5 (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις - High Priority) 2,4 - Έως 2.5 (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις - Urgent) πλέον, στο κόστος του High Priority - Πάνω από 2.5 (Φυσικά Πρόσωπα) 5 - Πάνω από 2.5 (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις - Normal Priority),6 - Πάνω από 2.5 (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις - High Priority) 8 - Πάνω από 2.5 (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις - Επείγον) 75. Σε Νόµισµα εκτός Ε.Ο.Χ. προς Τράπεζα εξωτερικού εκτός Ε.Ο.Χ. πλέον στο κόστος του High Priority - Έως 2.5 (Φυσικά Πρόσωπα) 2 - Έως 2. (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) 7 - Έως 2. (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Normal Priority 7 - Έως 2. (Νοµικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Urgent πλέον. στο κόστος του normal priority - Έως 2.5 (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις) - Normal Priority 7 - Έως 2.5 (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις) - Urgent πλέον. στο κόστος του normal priority - Πάνω από 2.5 (Φυσικά Πρόσωπα) 25 - Πάνω από 2.5 (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις) - Normal Priority 3 πλέον. στο κόστος του - Πάνω από 2.5 (Νοµικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις) - Urgent normal priority Επιπλέον επιβάρυνση για εντολές σε ευρώ στην Ελλάδα µε µηδενική χρέωση του δικαιούχου 76. Σε προς Τράπεζα εσωτερικού - Έως 2.5 (ή ισότιµο, µέση τιµή),5 - Από 2.5 έως 5. (ή ισότιµο, µέση τιµή) 2,9 - Πάνω από 5. (ή ισότιµο, µέση τιµή) 4,5 Επιπλέον επιβάρυνση για εντολές σε ευρώ και στα νοµίσµατα της Ε.Ε/ Ε.Ο.Χ στην Ε.Ε/Ε.Ο.Χ/ Με µηδενική χρέωση του δικαιούχου 77. Έως 5. (ή ισότιµο, µέση τιµή) 8 Έως 5. (ή ισότιµο, µέση τιµή) 78. * Επιπλέον έξοδα µπορεί να προκύψουν από την Παραλήπτρια Τράπεζα "Μη Αυτοµατοποιηµένες" (NON STP) 79. Πλέον των βασικών εξόδων της µεταφοράς πίστωσης 9 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 8. Ανάκληση / ακύρωση / τροποποίηση εξερχόµενης µεταφοράς πίστωσης 5 5 Επιπλέον επιβάρυνση για εντολές σε Ευρώ και στα νοµίσµατα της Ε.Ε./ Ε.Ο.Χ. εκτός Ε/Ε./Ε.O.X και εντολές σε λοιπά νοµίσµατα εντός και εκτός Ε.Ε./Ε.O.X. µε ένδειξη εξόδων OUR Αίτηση αναζήτησης τύχης / διερεύνηση εξερχόµενης µεταφοράς πίστωσης, µετά 8. την αποστολή της ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΗ / ΕΥ ΑΠ / ΕΠΑ Αττικής / ΕΠΑ Θεσσαλονίκης / ΕΠΑ Θεσσαλίας / ΕΠΑ Μελέτες 82. / ΕΠΑ Κατασκεύες / ΕΠΑ Τροποποιήσεις / ΕΠΑ Σύνδεση & Εγγύηση / ΕΠΑ Ελέγχοι Ε.Ε.Ν.Ο. / Ε ΗΕ 6 (+ έξοδα άλλης Τράπεζας),3 Πελάτες 'Private Banking': 83. ΟΤΕ / ΟΤΕ Μεγάλοι Πελάτες ηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ( ΕΥΑ) ΕΥΑ Κοζάνης / Ρόδου / Καλύµνου / Λάρισας / Σαρωνίδος / Καρδίτσας / Λαµίας / Τρίπολης / Λέσβου / Αγίου Νικολάου / Αλεξανδρούπολης / Τρικάλων / Αιγίου / Κατερίνης / Κέρκυρας / Καβάλας/ Σύµης / Ξυλοκάστρου/ Λέρου/ Λουτρακίου / Μεσολογγίου / Θήρας /.Ε.Υ.Α.Β.Α / ΕΥΑΘ / Σερρών / Σπάρτης / Ερέτριας / Κορίνθου / Καστοριάς / Φλώρινας / Έδεσσας / Μινώα Πεδιάδας / Χανίων / 84. Βέροιας / Θέρµης / ΕΥΑ Σύρου / ΕΥΑ Μυκόνου / ΕΥΑ Σικυωνιών / ήµος Ραφήνας - Πικερµίου / ΕΥΑ Πάρου / ήµος Σαρωνικού / ΕΥΑ Σητείας / ΕΥΑ ράµας / ΕΥΑ Παγγαίου / ΕΥΑ Πύργου / ΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη/ ΕΥΑ Ναυπλίου/ ΕΥΑ Ναυπάκτου / ΕΥΑ Πρέβεζας/ ΕΥΑ Μείζωνος Βόλου / ΕΥΑ Χαλκίδας / ΕΥΑ Θάσου/ ΕΥΑ Ηρακλείου ηµοσίου,3 Πελάτες 'Private Banking': Σελίδα 8 /

9 Εισφορές και Τέλος Επιτηδεύµατος / ΙΚΑ / Ο.Α.Ε.Ε / Φ.Π.Α. / Τ.Σ.Α.Υ. (Συντάξεις, Υποχρεώσεις ΕΤΑΑ, Επαγγελµατιών) Τ.Ε.Α.Γ.Ε. / Ε.Ε.Τ.Τ. / Φόρος Εισοδήµατος Φ.Π./ Κτηµατολόγιο 4 & 42/ Περαίωση ν.3888/2 / Προσωρινή ήλωση 85. Απόδοσης Φόρου & Τελών Χαρτοσήµου / Φόρος Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων / ΥΠΕΚΑ - Τέλος Υπαγωγής Ρύθµισης Αυθαιρέτων / ΥΠΕΚΑ - Ενιαίο Ειδικό Πρόστιµο Αυθαιρέτων / Πληρωµή Τελών & Ειδικών Φόρων / Εισπράξεις Βεβαιωµένων Οφειλών.Ο.Υ / Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 86. Τέλη Κυκλοφορίας Wind / Q - Telecom / ΟΤΕΝΕΤ / Columbia / Hellas on line / Vivodi / Cosmoline / 87. Viva Payments / MTEL Forthnet / Tellas / Vodafone/ Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. 88. / Cyta Hellas / On Telecoms / Cosmote,3 Πελάτες 'Private Banking': Συνδροµές - δωρεές υπέρ οργανισµών και σωµατείων Π.Α.Σ.Ο.Κ. / Actionaid / Unicef / Χατζηκυριάκειο Ίδρυµα / WWF Hellas / Αγαπώ τα παιδιά / Παιδικά χωριά SOS / Πνοή / Σύλλογος βοηθείας παιδιών Αιθιοπίας / 89. GreenPeace / Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης / Το Χαµόγελο του Παιδιού 9. Μεταφορά Πίστωσης για Πιστωτική κάρτα άλλης Τράπεζας 9. Ο.Λ.Π.,6 Interamerican / Prime Insurance / Generali Hellas / International Life (Α.Ε.Γ.Α. & Α.Ε.Α.Ζ.) / Χρυσός Οδηγός / Άργος ΝΕΤ / FCE Bank / Volkswagen Bank / GMAC Bank / BMW Austria Bank / Credicom Consumer Finance A.E. / Michelin / Ελληνογερµανική Αγωγή / SFS Hellas / Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας / Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος / Brink's Security Services S.A. / Energa Εµπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ / Ευρωπαϊκή Πίστη / Α.Ε.Π.Ι./ FGA Bank / FGA Capital/ HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ / TEC Hellas ΕΠΕ/ ALLIANZ A.E.Γ.A / Hellasfon Networks AE / AIGAION Ασφαλιστική / ACS Athens / ιεθνής Ένωσις ΑΑΕ / ΑΧΑ Ασφαλιστική Κλάδος Γενικών Ασφαλειών / ΑΧΑ Ασφαλιστική Ζωής / ήµος Λαρισαίων / ELPEDISON ENERGY (Ιδιώτες & Επιχείρηση) / Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων - Τέλη Ονοµάτων Χώρου / Green- Greek Environmental & Energy Network (Ιδιώτες & Επιχείρηση) / Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΕΓΑ Ασφάλειαι Minetta / SHELL/ Allianz (Ζωής, Γ.Α.) / Arag Hellas 92. ΑΑΕΝΠ / ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (B2B, B2C) / WATT & VOLT Α.Ε. (B2B, B2C) / ήµος Χερσονήσου / EVIMA GROUP A.A.E.(B2B, B2C) / FGA INSURANCE HELLAS / NP INSURANCE / EMPORIKI RENT / ΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ / Υδρόγειος Ανώνυµη Ασφαλιστική / ήµος Κρωπίας / Β.Καυκάς ΑΕ / ήµος Θεσσαλονίκης / 8 8 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Vrisko.gr/ Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών/ Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών/Papaki.gr /CROMAR ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ / ΕΛΑΣΤΡΑΚ /ΑΝΕΚ /ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε /52 BARCODE ΕΛΛΑΣ Α.Ε /Επιµελητήριο Κορινθίας/Ατλαντική Ένωση ΑΑΕ/Ελαστικά Pirelli/Protergia A.E (B2B,B2C)/Επιµελητήριο Λάρισας/Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονικής Ν.Π.. /Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου Α.Ε. MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ Ε.Λ.Π.Α.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ/ PRAKTIKER HELLAS AE/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ,3 Πελάτες 'Private Banking': Firen / Serfin / BFS / Fin & Rent / Πλαίσιο / Good Year / IATA Cass / IATA BSP / ACS Courrier / ING (Γενικών Ασφαλειών, Ζωής, Πρακτόρευσης) / MetLife Alico / Interasco / Ε.Τ.Α.Ο. / Minetta Life / Multichoice - Nova/ HELLAS POWER A.E. / G4S Secure Solutions/ EFG Leasing / Eurolife ERB A.E.A.Z. / Eurolife ERB A.E.Γ.Α / Καραµπάτσος Μoνοπρόσωπη ΕΠΕ (Spartan Security) / Εθνική Ασφαλιστική / Εθνική Ασφαλιστική / Εθνική Ασφαλιστική -Ευέλικτη Πληρωµή / Zeus Recovery 93. Fund ( & 2) / Groupama Phenix / Revmaena (Ιδιώτες & Επιχείρηση) / Mutual / SKROUTZ.GR / My Direct Insurance / G4S Telematix / AIG ΕΛΛΑΣ / Ergo Ασφαλιστική / ΟΠΑΠ / ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ / TEO ΑΕ/WESTERN UNION - WORLDBRIDGE /Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πειραιά/Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων / Τειρεσίας Α.Ε / άνεια Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων Από 2.9: INSURANCE MARKET/INNOVIEW/ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ 94. Από 2/9: ΝΕΑ Ο ΟΣ Α.Ε,4 Eurobank Πληρωµή πιστωτικής κάρτας Eurobank ή άλλης οφειλής προς τη Eurobank (π.χ. 95. δάνειο, ασφάλεια κ.λ.π.) Χρεόγραφα ΤΙΤΛΟΙ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΤΟ Χ.Α.Α. 96. Εντολή αγοράς - πώλησης αξιών - Από έως 3.,% - Από 3. έως.,75% / min - Πάνω από.,5% / min 97. Παρακολούθηση Στην προµήθεια της Τράπεζας για την εκτέλεση εντολής, συµπεριλαµβάνεται η αµοιβή της EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προµήθειας της Τράπεζας ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΤΟ Χ.Α.Α. 98. Εντολή αγοράς - πώλησης (στο Κατ/µα ή το e-banking) Μισθοδοσία 99. Με αρχείο (µαζικές πιστώσεις) E-Prepaid Visa. Έξοδα φόρτισης / επαναφόρτισης P Έξοδα αρχικής φόρτισης Έξοδα επαναφόρτισης R Έως και - Έως και 2 άνω των έως και 5 - άνω των έως και Άνω των 5 Άνω των 5 5. Έξοδα συναλλαγών σε συνάλλαγµα,25% επί του ποσού της συναλλαγής ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η χρέωση της προµήθειας "κλείσιµο λογαριασµού ταµιευτηρίου ή τρεχούµενου / όψεως, σε " πραγµατοποιείται όταν ο λογαριασµός κλείνει µε µία από τις παρακάτω αιτιολογίες: α. Αίτηµα Πελάτη (Άλλοι λόγοι) β. Αίτηµα Πελάτη (Μεταφορά σε άλλο λογαριασµό) γ. Αίτηµα Πελάτη (Αλλαγή Τράπεζας) δ. Βούληση Πελάτη. Ειδικά στην. περίπτωση επιλογής της αιτιολογίας γ. "Αίτηµα Πελάτη (Αλλαγή Τράπεζας)", η χρέωση δεν πραγµατοποιείται όταν ο λογαριασµός έχει παράλληλα µόνο ένα δικαιούχο. Εξαιρούνται της χρέωσης οι πελάτες Corporate Banking, ΠΥΕΠ και Global Corporate Clients καθώς και τα υποπροϊόντα εξυπηρέτησης δανείου, Eurobank staff και προϊόντα ενεχύρου. Ο πελάτης επιβαρύνεται µε τα πραγµατικά ταχυδροµικά, τηλεφωνικά, τηλετυπικά τέλη ή άλλα έξοδα (δικαστικά, διαµαρτυρικά, ανταποκριτών, εξωτερικού/ εσωτερικού 2. κ.λ.π.) όταν συντρέχει περίπτωση. Ειδικά για εξερχόµενες µεταφορές πίστωσης σε /Ε.Ο.Χ. προς Τράπεζα εξωτερικού εκτός Ε.Ο.Χ. µε ένδειξη εξόδων BEN/SHA, παρακρατούνται έξοδα από τον Ανταποκριτή (ύψους έως και 5 ). Η παρακράτηση πραγµατοποιείται στο εµβαστέο ποσό. Τοκοφορία επιταγών Eurobank σε πίστωση λογαριασµού : 3. - Σε άτοκο λογαριασµό: Αυθηµερόν - Σε έντοκο λογαριασµό: Αυθηµερόν Τοκοφορία επιταγών άλλων Τραπεζών σε πίστωση λογαριασµού : 4. - Τραπεζική: εργάσιµη - Ιδιωτική: 3 εργάσιµες Η πληρωµή µε µετρητά τραπεζικής ή ιδιωτικής επιταγής άλλων Τραπεζών ιδίας ή άλλης πόλης απαγορεύεται. Επιτρέπεται µόνο εφόσον υπάρχει εγκεκριµένο ΣΠΥ για 5. κατάθεση επιταγής σε λογαριασµό same day. Τότε, πραγµατοποιείται η κατάθεση σε λογαριασµό πελάτη µε same day value και εν συνεχεία η ανάληψη µετρητών. Σελίδα 9 /

10 Α) Τοκοφορία κατάθεσης µετρητών σε λογαριασµό : - Σε έντοκο λογαριασµό Ταµιευτηρίου, Τρεχούµενου και Όψεως Άτοκο: Αυθηµερόν - Σε έντοκο λογαριασµό Όψεως: εργάσιµη Β) Τοκοφορία κατάθεσης µετρητών ή Ξ.Τ. σε λογαριασµό Ενεχύρου : εργάσιµη Γ) Τοκοφορία κατάθεσης µετρητών σε λογαριασµό συναλλάγµατος: - Σε έντοκο λογαριασµό Ταµιευτηρίου, Τρεχούµενου και Όψεως Άτοκο, νοµίσµατος εντός EOX*: Αυθηµερόν - Σε έντοκο λογαριασµό Όψεως, νοµίσµατος εντός ΕΟΧ*: εργάσιµη - Σε λογαριασµό νοµίσµατος εκτός ΕΟΧ*: 2 εργάσιµες ) Τοκοφορία κατάθεσης µετρητών Ξ.Τ. σε λογαριασµό : - Σε άτοκο λογαριασµό: Αυθηµερόν 6. - Σε έντοκο λογαριασµό: 4 εργάσιµες Ε) Τοκοφορία κατάθεσης µετρητών Ξ.Τ. σε λογαριασµό συναλλάγµατος: - Σε έντοκο λογαριασµό Ταµιευτηρίου, Τρεχούµενου και Όψεως Άτοκο, νοµίσµατος εντός ΕΟΧ*, στο ίδιο νόµισµα: Αυθηµερόν - Σε έντοκο λογαριασµό Όψεως, νοµίσµατος εντός ΕΟΧ*, στο ίδιο νόµισµα: εργάσιµη - Σε λογαριασµό νοµίσµατος εκτός ΕΟΧ*, στο ίδιο νόµισµα: 4 εργάσιµες - Σε λογαριασµό νοµίσµατος εντός/εκτός ΕΟΧ*, σε διαφορετικό νόµισµα: 4 εργάσιµες Ζ) Τοκοφορία κατάθεσης µετρητών Ξ.Τ. σε λογαριασµό Ενεχύρου Συναλλάγµατος: 4 εργάσιµες Η) Τοκοφορία κατάθεσης µετρητών σε λογαριασµό Ενεχύρου Συναλλάγµατος: 2 εργάσιµες Θ) Μέσω ΑΤΜ όπου απαιτείται χρήση φακέλου, τα παραπάνω από την ηµέρα αποσφράγισης του φακέλου Ι) Μέσω ΑΤΜ όπου δεν απαιτείται χρήση φακέλου, σε άτοκο ή έντοκο λογαριασµό: αυθηµερόν * Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Πληρωµών (Payment Services Directive - PSD) καλύπτει τις χώρες του ευρώ και τα νοµίσµατα των παρακάτω χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.): Βουλγαρία BGN, ανία DKK, Μεγάλη Βρετανία GBP, Νορβηγία NOK, Ουγγαρία HUF, Πολωνία PLN, Ρουµανία RON, Σουηδία SEK, Τσεχία CZK, Εσθονία EEK, Ισλανδία ISK, Λετονία LVL, Λιθουανία LTL, Λιχτενστάιν CHF. Για τους όρους πρόωρης απόδοσης των καταθετικών προϊόντων οι πελάτες παρακαλούνται να απευθύνονται στα αρµόδια στελέχη του καταστήµατος, προκειµένου να 7. ενηµερωθούν αναλυτικά. 8. Στις πράξεις αγοράς/ πώλησης συναλλάγµατος, επιπλέον των προβλεπόµενων, εισπράττεται και προµήθεια µετατροπής συναλλάγµατος (,% / min 6 και max 3 ). Το όριο ανάληψης από ΑΤΜ άλλης Τράπεζας του εσωτερικού (µέσω ΙΑΣ) είναι 6, ενώ το όριο ανάληψης από ΑΤΜ Τράπεζας εντός Ευρωζώνης (ένδειξη Cirrus / 9. Maestro / MasterCard) είναι 7.. Στα έξοδα εκτέλεσης εντολής χρεογράφων συµπεριλαµβάνεται η αµοιβή της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του εξόδου. Επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων (Σ.Α.Τ., Χ.Α., Χ.Α.Κ., ηµόσιο κ.λ.π.):. ηµιουργία Κωδικού Αριθµού Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ) στο Σ.Α.Τ.: εφάπαξ χρέωση 2. Οι εντολές αγοραπωλησίας µετοχών στο Χ.Α. επιβαρύνονται µε εισφορά υπέρ Χ.Α. (,25%), µε µεταβιβαστικά δικαιώµατα (,6%) και µε τον αναλογούντα φόρο επί των. πωλήσεων (,5%). Οι εντολές αγοραπωλησίας µετοχών στο Χ.Α.Κ. επιβαρύνονται µε έξοδα Χ.Α.Κ. µέλους (για την κύρια αγορά ή εκτός αυτής) (,5% ή,4%), µε έξοδα Χ.Α.Κ. (,5%), εκκαθάρισης (για την κύρια αγορά ή εκτός αυτής) (,25% ή,3%) και µε τον αναλογούντα φόρο (,5%). Η προµήθεια "παροχής στοιχείων από το γενικό αρχείο της Τράπεζας" εισπράττεται κατά την αίτηση αναζήτησης αντίγραφων παραστατικών, συµβάσεων και λοιπών εγγράφων, τα οποία είναι αρχειοθετηµένα στο κεντρικό αρχείο της Τράπεζας ή στο αρχείο του καταστήµατος (εξαιρούνται αιτήσεις ικαστικών ή άλλων Αρχών). Ακόµα, 2. δεν εισπράττεται προµήθεια "έρευνας περιουσιακών στοιχείων" για έρευνα µετοχών Eurobank Ergasias και των εταιρειών Lamda Development A.Ε., Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε., Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. και Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π Το παρόν τιµολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και περιλαµβάνει µόνο τους όρους των βασικών τραπεζικών εργασιών. Για εξειδικευµένες εργασίες που δεν 3. αναφέρονται σ' αυτό, οι πελάτες παρακαλούνται να απευθύνονται στα αρµόδια στελέχη του καταστήµατος, για αναλυτικότερη ενηµέρωση. Η προµήθεια για την Έκδοση γνωµάτευσης για αποδοχή πληρεξουσίου φυσικών προσώπων (κατηγορία ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ \ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ \ σηµείο 5) δεν εισπράττεται στις 4. περιπτώσεις προσκόµισης πληρεξουσίου για υποβολή αιτήµατος Χορήγησης Βεβαίωσης Οφειλών στα πλαίσια του ν Το ηµερήσιο όριο χρεώσεων για αγορές µέσω χρεωστικής κάρτας είναι:.5 για EuroLine Debit Maestro/Debit MasterCard, 4. για Personal Banking Debit (Maestro 5. & MasterCard) και Eurobank Business Debit card (Maestro & MasterCard) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Η τιµολόγηση του προγράµµατος ' ωρεάν Συναλλαγές' ισχύει αποκλειστικά για το συνδεδεµένο στο πρόγραµµα λογαριασµό, εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις του πελάτη προς την Τράπεζα (σε καθυστέρηση > 3 ηµερών) και ο πελάτης διατηρεί Μέση Μηνιαία Καταθετική ή/και Επενδυτική ή/και Ασφαλιστική Θέση στην Τράπεζα, ύψους 3. ή µεγαλύτερη (η 'Μέση Μηνιαία Καταθετική ή/και Επενδυτική ή/και Ασφαλιστική Θέση Πελάτη' υπολογίζεται* την τελευταία ηµέρα κάθε µήνα, για ολόκληρο το µήνα). Εφόσον τηρούνται οι παραπάνω προυποθέσεις, η εφαρµογή των προνοµίων του πακέτου πραγµατοποιείται τον. επόµενο µήνα. Εφόσον κάποιο µήνα δεν τηρείται η προϋπόθεση της Μέσης Μηνιαίας Καταθετικής ή/και Επενδυτικής ή/και Ασφαλιστικής Θέσης στην Τράπεζα, εισπράττεται συνδροµή ανάλογα µε τον τύπο του συνδεδεµένου πακέτου και πιο συγκεκριµένα, 2 για πακέτο Ιδιωτών ή Group Sales και 5 για πακέτο SBB & υναµικού Όψεως * Για τον υπολογισµό της 'Μέσης Μηνιαίας Καταθετικής ή/και Επενδυτικής ή/και Ασφαλιστικής Θέσης Πελάτη' λαµβάνονται υπόψη α) το άθροισµα των µέσων µηνιαίων υπολοίπων των λογαριασµών (τρεχούµενοι, ταµιευτηρίου, όψεως, προθεσµιακές καταθέσεις) και συναλλάγµατος (µετά την µετατροπή τους σε ), στους οποίους ο πελάτης είναι ος δικαιούχος β) το άθροισµα των µέσων µηνιαίων υπολοίπων τω 2. Οι όροι και προϋποθέσεις του προγράµµατος " ωρεάν Συναλλαγές" βρίσκονται αναρτηµένοι σε όλα τα καταστήµατα καθώς και στον δικτυακό τόπο της τράπεζας. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει οποτεδήποτε τα προνόµια του Προγράµµατος «ωρεάν Συναλλαγές», µετά από ανάρτησή τους στο δικτυακό τόπο της 3. Τράπεζας. Τα προνόµια της υπηρεσίας "Personal Banking" προσφέρονται σε πελάτες που τηρούν στην Τράπεζα κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 6. σε καταθετικά ή/και επενδυτικά 4. ή/και ασφαλιστικά προϊόντα. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σελίδα /

0,50. 0,30% / min 25, max 300

0,50. 0,30% / min 25, max 300 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Alphaphone Μέσω Alpha Mobile Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων e-παράβολο Ανέξοδα (1) - - - Ανέξοδα - ICISnet Ηλεκτρονικές Πληρωμές Ανέξοδα - -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Μέσω Alpha Mobile Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων e-παράβολο Ανέξοδα (1) - - - Ανέξοδα - ICISnet Ηλεκτρονικές Πληρωμές Ανέξοδα - - - Ανέξοδα -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 71. 11.06.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά

Διαβάστε περισσότερα

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε.

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. To My Banking της Citibank σας προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε οποιαδήποτε συναλλαγή γρήγορα, εύκολα και οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΣΑΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Σιμολόγιο Λοιπϊν Εργαςιϊν

Σιμολόγιο Λοιπϊν Εργαςιϊν Κίνθςθ Κεφαλαίων ςε Ευρϊ και υνάλλαγμα > Εξερχόμενα Εμβάςματα > Ειςερχόμενα Εμβάςματα > Ζκδοςθ Σραπεηικϊν Επιταγϊν > Αγορά Επιταγϊν Πλθρωμζσ Οφειλϊν προσ Σρίτουσ > Δθμοςίου > Αςφαλιςτικοί Φορείσ > Επιμελθτιρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου..

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου.. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Εϖιχειρήσεων Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Σϖουδών στη ιοίκηση Εϖιχειρήσεων - ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ιϖλωµατική Εργασία της Γεωργίας Κ. Μϖανάκα ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιούλιο. Προθεσµίες: Τι πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιούλιο. Προθεσµίες: Τι πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιούλιο Προθεσµίες: Τι πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Τετάρτη, 01 Ιουλίου 2015 Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος, Partner, Επικεφαλής Φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΕΡΑ ΕΡΙΦΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 31-3-2006 ήταν η εξής: Πρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αναστάσιος Κουμπλής Διευθύνων Σύμβουλος: Τρύφων Κολλίντζας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014, τεύχος 306 Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

L SDAX = παρέχει μία ένδειξη για την εξέλιξη των τιμών του δείκτη SDAX μετά το κλείσιμο

L SDAX = παρέχει μία ένδειξη για την εξέλιξη των τιμών του δείκτη SDAX μετά το κλείσιμο D Daemon = δαίμων. Στην πληροφορική είναι μια βασική διαδικασία σε αναμονή εκτέλεσης ορισμένων χρήσιμων λειτουργιών. Χρησιμοποιείται στο λειτουργικό σύστημα UNIX. Αναμονή εκτέλεσης σημαίνει ότι ο δαίμων

Διαβάστε περισσότερα