Κ. Θωµόπουλος Καρδιολόγος 08/03/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ. Θωµόπουλος Καρδιολόγος 08/03/2012"

Transcript

1 Κ. Θωµόπουλος Καρδιολόγος 08/03/2012

2 Apnea ιακοπή ροής αέρα > 10 sec. Hypopnea Μείωση ροής αέρα <50% και µείωση 4% κορεσµού Ο 2 Obstructive Sleep Apnea Central Sleep Apnea ΑΗΙ Sleep Apnea Syndrome Επεισόδια οφειλόµενα σε µερική ή πλήρη απόφραξη του αεραγωγού Επεισόδια οφειλόµενα σε µερική ή πλήρη απόσυρση της κεντρικής πυροδότησης στους αναπνευστικούς µύες Αριθµός επεισοδίων (άπνοιας+υπόπνοιας) ανά ώρα ύπνου <5 φυσιολογικό 5-15 ήπιας βαρύτητας ενδιάµεσης βαρύτητας Σύνδροµο που χαρακτηρίζεται από >5 άπνοιες ή υπόπνοιες την ώρα (ΑΗΙ>5) και συνδυάζονται µε συµπτώµατα της υπνικής άπνοιας >30 σοβαρή διαταραχή

3 Επιπολασµός γενικός πληθυσµός Αποφρακτικού (90-95%) Κεντρικού τύπου (5-10%) 4% (Γ), 8% (Α) 0% (Γ), 5% (Α) Ηλικία Όλο το φάσµα των ηλικιών >65 έτη ΒΜΙ Υπέρβαροι ή παχύσαρκοι Φυσιολογικός ή ήπια αυξηµένος Συµπτώµατα δυνατό ροχαλητό, µη ξεκούραστος ύπνος, πρωινή κεφαλαλγία, ηµερήσια υπνηλία, νυκτουρία, τροχαία Νυκτερινή δύσπνοια, περιοδική αναπνοή, αληθείς αφυπνίσεις, νυκτουρία Berlin NA Ερωτηµατολόγια Κλινικής Υποψίας Συνοδά ΚΑ νοσήµατα Epworth Υπέρταση, Αρρυθµίες, ΣΝ, ΑΕΕ, Καρδιακή ανεπάρκεια Καρδιακή ανεπάρκεια (40-50%) ΑΕΕ

4 ΠΟΛΥΠΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Αποφρακτική υπνική άπνοια Ροή αέρα Θωρακική προσπάθεια Κοιλιακή προσπάθεια Κορεσµός οξυγόνου Κεντρικού τύπου άπνοια Ροή αέρα Θωρακική προσπάθεια Κοιλιακή προσπάθεια Κορεσµός οξυγόνου Chyene-Stokes αναπνοή: τύπος κεντρικής άπνοιας Ροή αέρα Θωρακική προσπάθεια Κοιλιακή προσπάθεια Κορεσµός οξυγόνου Επεισόδια άπνοιας

5

6

7 NORMAL SLEEP APNEA SNORING ιαταραγµένη ανατοµία του στοµατοφάρυγγα (βραχύς αεραγωγός) ιαταραγµένος έλεγχος της διαλταλτικής ικανότητας των φαρυγγικών µυών

8 Hypoxemia Reoxygenation Hypercapnia OSA Intrathoracic Pressure Arousals Sleep deprivation Sympathetic activation Metabolic dysregulation Left atrial enlargement Hypertension Systemic/Pulmonary Heart Failure Arrhythmias Disease Mechanisms Associated CV Diseases Endothelial dysfunction Systemic inflammation Hypercoagulability Renal Disease Stroke Myocardial Infarction

9 Σύµπτωση τοιχωµάτων ανώτερου αεραγωγού Normal Fenyl-ephrine OSA Ενδοθωρακική πίεση Συστολική πίεση ΑΚ ιατοιχωµατική Συστολική πίεση ΑΚ Floras J, Bradley T, Hypertension 2007;50:289-91

10 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension Αίτιο: 1. ευτεροπαθούς υπέρτασης 2. Ανθεκτικής υπέρτασης Ιστορικό: Ερώτηση του ασθενούς και partner σχετικά µε την παρουσία ανήσυχου ύπνου (άπνοιες + ροχαλητό) Ερωτηµατολόγια: Epworth, Berlin

11 60% ασθενών µε σύνδροµο άπνοιας έχει υπέρταση 20% ασθενών µε υπέρταση έχει σύνδροµο άπνοιας Μείωση της βαρύτητας του συνδρόµου Όχι µείωση των τιµών ΑΠ Ηλικία > 60 έτη Καµία συσχέτιση µε υπέρταση Παχυσαρκία προηγείται της υπνικής άπνοιας Νοσολογικά το σύνδροµο υπνικής άπνοιας αποτελεί αναγνωρίσιµο συνοδοιπόρο ιδιοπαθούς υπέρτασης Παράγοντας σύγχυσης δύσκολα ελεγχόµενος C. Thomopoulos et al. J Clin Hypertens; in press

12 * SHHS: Sleep Heart Health Study Age: > 60 years: no association between OSA and hypertension P<0.002 RR for hypertension and OSA association NS < >30 Apnea Hypopnea Index Haas, Pickering et al, Circulation 2005;111:614-21

13 125 ασθενείς µε ανθεκτική υπέρταση (Βραζιλία) Ιδιοπαθής υπέρταση + OSA Ιδιοπαθής υπέρταση χωρίς OSA Pedrosa RP et al. Hypertension 2011;58:

14 1. Μέση ηλικία 2. Διπλάσιος επιπολασµός σε άνδρες σε σχέση µε γυναίκες 3. Ερωτηµατολόγια κλινικής υποψίας συνδρόµου: υψηλό score (50% των πασχόντων) 4. Περίµετρος τραχήλου: 41cm (F), 43 cm (M) 5. Παχυσαρκία κεντρικού τύπου 6. Φαινότυπος συστολικής/διαστολικής υπέρτασης 7. Νυκτερινή υπέρταση προφίλ non dipper 8. Συχνότερο αίτιο ανθεκτικής υπέρτασης 9. ΚΑΙ..

15 Among OSA subjects 75%: υπέρβαροι ή παχύσακοι 60% υπερτασικοί 50% προ- ή διαβητικοί Παχυσαρκί α ιαβήτης Υπέρταση Υπνική Άπνοια

16 Υψηλότερα επίπεδα αποβαλλόµενης αλβουµίνης C. Tsioufis, C. Thomopoulos,.,C. Stefanadis Am J Kidney Dis 2008;52: Υψηλότερα επίπεδα υποκλινικής φλεγµονής και ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας C. Thomopoulos, C. Tsioufis,.., C. Stefanadis J Hum Hypertens 2009;23:65-67 Υψηλότερα επίπεδα αρτηριακής σκληρίας C. Tsioufis, C. Thomopoulos,, I. Kallikazaros J Hypertens 2007;25:

17 Αξιολόγηση κλινικών χαρακτηριστικών είκτης µάζας σώµατος, Περίµετρος Τραχήλου, Συστολική/ ιαστολική Υπέρταση Ανθεκτική Υπέρταση, Νυκτερινή υπέρταση Ιστορικού ύπνου Ροχαλητό Άπνοιες Ερωτηµατολόγιο Epworth Υψηλή κλινική υποψία από την ενδιάµεση κλίµακα και άνω: Χαµηλό score δεν αποκλείει την ύπαρξη υπνικής άπνοιας χωρίς ηµερήσια υπνηλία Νυκτερινή οξυµετρία Επιπρόσθετη υποβοήθηση στην εδραίωση υψηλής κλινικής υποψίας Πολυπνογραφική µελέτη Σε όλους µε ανθεκτική υπέρταση και σε αυτούς µε υψηλή κλινική υποψία

18 Μετα-αναλύσεις τυχαιοποιηµένων µελετών µε οµάδα ελέγχου M. Alajmi et al. Lung 2007 L. Bazzano et al. Hypertension 2007 P. Haentjens et al. Arch Intern Med 2007

19 Ανθεκτική υπέρταση Αποτελεσµατική συµµόρφωση ( 5.5 ώρες/νύκτα) Σοβαρή υπνική άπνοια Ύπαρξη ηµερησίων συµπτωµάτων (sleepy snorers) Δεν έχει επίδραση σε προ-υπερτασικά επίπεδα ΑΠ Δεν έχει αποσαφηνιστεί η επίδραση της CPAP σε µη σοβαρή υπέρταση H θέση της CPAP φαίνεται αβέβαιη στους έχοντες υπνική άπνοια χωρίς ηµερήσια υπνηλία (non-sleepy snorers) M. Alajmi et al. Lung 2007 L. Bazzano et al. Hypertension 2007 P. Haentjens et al. Arch Intern Med 2007

20 359 ασθενείς: CPAP vs. συντηρητική αγωγή (50% υπό φαρµακευτική αγωγή) Καµία επίδραση στην ΑΠ το πρώτο τρίµηνο της εφαρµογής CPAP Μείωση της ΑΠ ιατρείου µετά από 1 έτος εφαρµογής CPAP Περισσότερος χρόνος είναι απαραίτητος για ευµενή αποτελέσµατα στην ΑΠ Μικρότερη επίδραση σε σχέση µε ασθενείς µε ηµερήσια υπνηλία 6/3 vs. 2/2 Ηµερήσια υπνηλία Κατακερµατισµός ύπνου Επαναλαµβανόµενες µικροαφυπνίσεις Σηµαντική υποξαιµία Μεγαλύτερη κινητοποίηση του ΣΝΣ Υπέρταση σηµαντικά εξαρτώµενη από το ΣΝΣ Barbe F et al. Am J Crit Care Med 2010;181:

21 Αθροιστική επίπτωση ΚΑ θνσιµότητας (n=264) (n=377) (n=403) (n=235) (n=372) Μήνες J Marin et al, Lancet 2005;364:

22 Για την υποστροφή των συµπτωµάτων και την άρση του παθοφυσιολογικού υποστρώµατος που συµβάλλει στην µείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου

23 5.5sec during sleep 4.2sec ώρα during sleep

24

25 Υπέρταση και σύνδροµο υπνικής άπνοιας Αύξηση όγκου Υπερδιέγερση συµπαθητικού και RAS Οίδηµα αεραγωγού Μείωση ΣΒ Μείωση άλατος CPAP Φάρµακο του άξονα ιουρητικό άπω εσπειραµένου CCBs β-αναστολείς (υπό CPAP) Αντιαλδοστερονικά

26

27 Η υπνική άπνοια συνοδεύει το 20% των υπερτασικών Ιστορικό ύπνου: σε όλους τους υπερτασικούς Η πολυπνογραφία θα πρέπει να γίνεται σε ασθενείς µε ανθεκτική υπέρταση και υπερτασικούς µε ηµερήσια υπνηλία. Η υπνική άπνοια µε ηµερήσια συµπτώµατα (σύνδροµο) θα πρέπει να αντιµετωπίζεται µε CPAP + αντιυπερτασική αγωγή Η υπνική άπνοια χωρίς ηµερήσια συµπτώµατα θα πρέπει να αντιµετωπίζεται αντιυπερτασική αγωγή, ενώ η CPAP θα πρέπει να εφαρµόζεται στην ανθεκτική υπέρταση και σε σηµαντικής βαρύτητας σύνδροµο

Αποφρακτική υπνική άπνοια και υπέρταση: μία αναθεωρημένη προσέγγιση της συσχέτισης και της θεραπείας*

Αποφρακτική υπνική άπνοια και υπέρταση: μία αναθεωρημένη προσέγγιση της συσχέτισης και της θεραπείας* Αρτηριακή Υπέρταση, 22, 2: 100-111, 2013 ανασκoπηση Αποφρακτική υπνική άπνοια και υπέρταση: μία αναθεωρημένη προσέγγιση της συσχέτισης και της θεραπείας* Α. Κασιακόγιας Κ. Τσιούφης Δ. Αραγιάννης Ι. Μπαφάκης

Διαβάστε περισσότερα

102 103 104 105 106 107 Περιεχόμενα Φυσιολογία του ύπνου...2 Εισαγωγή ορισμοί...3 Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο...6 - επιδημιολογικά στοιχεία...7 - προδιαθεσικοί παράγοντες...8 - κλινική εικόνα...9

Διαβάστε περισσότερα

ΓΣ Στεργίου. Κέντρο Υπέρτασης, Γ Παθολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο Σωτηρία.

ΓΣ Στεργίου. Κέντρο Υπέρτασης, Γ Παθολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο Σωτηρία. Άπνοια στον Ύπνο και ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΓΣ Στεργίου Κέντρο Υπέρτασης, Γ Παθολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο Σωτηρία. JN7 2003 Επιπολασµός OSA στην Υπέρταση New York Sleep Heart Health Study Jichi

Διαβάστε περισσότερα

TO ΣYNΔPOMO AΠNOIAΣ ΣTON YΠNO M. AΛXANATHΣ ANAΠΛ KAΘHΓHTHΣ ΠNEYMONOΛOΓIAΣ

TO ΣYNΔPOMO AΠNOIAΣ ΣTON YΠNO M. AΛXANATHΣ ANAΠΛ KAΘHΓHTHΣ ΠNEYMONOΛOΓIAΣ M. AΛXANATHΣ ANAΠΛ KAΘHΓHTHΣ ΠNEYMONOΛOΓIAΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Η μεγάλη μείωση ή η πλήρης διακοπή της αναπνοής κατά τον ύπνο που διαρκεί τουλάχιστον 10 δευτερ ονομάζονται υπόπνοια ή άπνοια αντίστοιχα. Αποφρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ Γεώργιος Μπαλτόπουλος 1,Αλεξάνδρα Γαβαλά 1,2 1 Κλινική Εντατικής Νοσηλείας και Πνευμονικών Νόσων Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο άπνοιας και διαβήτης

Σύνδρομο άπνοιας και διαβήτης Σύνδρομο άπνοιας και διαβήτης Νίκη Κατσίκη, Μαρία Ρογκώτη, Ιωσήφ Πετρίδης Διαβητολογικό Ιατρείο, Α Παθολογική Κλινική Νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκη Σύνδρομο άπνοιας ύπνου (ΣΑΥ) Είναι μια διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Burwell et al, Am J Med 1956 SLEEP BREATHING DISORDERS ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΝΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗ: ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ «ΕΥΑΛΩΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ»

ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗ: ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ «ΕΥΑΛΩΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ» 11 0 Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗ: ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ «ΕΥΑΛΩΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ» Α. Κασιακόγιας, Κ. Τσιούφης, Κ. Θωμόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ηκολπική μαρμαρυγή αποτελεί τη συχνότερη

Ηκολπική μαρμαρυγή αποτελεί τη συχνότερη ΑΡΘΡΟ ανασκοπησησ Η Αποφρακτική Υπνική Άπνοια ως Παράγοντας Κινδύνου για την Εμφάνιση Κολπικής Μαρμαρυγής ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Χ. ΜΠΑΚΑΙΜΗ ΘΩΜΑΣ Δ. ΚΩΤΣΗΣ Καρδιολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

καρδιακή ανεπάρκεια µε υπνική άπνοια

καρδιακή ανεπάρκεια µε υπνική άπνοια ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ καρδιακή ανεπάρκεια µε υπνική άπνοια A.Παπαθανασίου Εντατικολόγος Καρδιολόγος ΕΑ ΜΕΘ ΠΓΝ Ιωαννίνων thanasis.papathanasiou@gmail.com DISCLOSURES None Γυναίκα 75 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΛΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ To ΣΑΥ αποτελεί τη σημαντικότερη νόσο του

Διαβάστε περισσότερα

Αποφρακτικού τύπου Σύνδρομο Απνοιών Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (ΣΑΑΥΥ)

Αποφρακτικού τύπου Σύνδρομο Απνοιών Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (ΣΑΑΥΥ) Αποφρακτικού τύπου Σύνδρομο Απνοιών Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (ΣΑΑΥΥ) Σοφία Ε. Σχίζα Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας MD PhD Υπεύθυνη Εργαστηρίου Ύπνου Πνευμονολογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ISSN 1790-4045 Επιτροπή Σύνταξης Κωστής Γεωργιλής Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Β Παθολογικής Κλινικής του «ΥΓΕΙΑ» Ελπιδοφόρος Δουράτσος

Διαβάστε περισσότερα

Αποφρακτικό Σύνδρομο Απνοιών- Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (Σ.Α.Υ.Υ.): Επιδημιολογία-συμπτώματα-συνέπειες

Αποφρακτικό Σύνδρομο Απνοιών- Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (Σ.Α.Υ.Υ.): Επιδημιολογία-συμπτώματα-συνέπειες 174 Ανασκόπηση Αποφρακτικό Σύνδρομο Απνοιών- Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (Σ.Α.Υ.Υ.): Επιδημιολογία-συμπτώματα-συνέπειες Ειρήνη Αυλωνίτου 1 Μάριος Κούγιας 1, 2 Φώτης Καψιμάλης 3 Γεώργιος Βαρουχάκης 3 Μίλτος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ CPAP, BiPAP ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ CPAP, BiPAP ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ CPAP, BiPAP ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Εκτίμηση βαρύτητος Εκτίμηση συνυπαρχοντων επιβαρυντικών παραγόνων, π.χ. Υπέρταση,

Διαβάστε περισσότερα

Τομοσ ΠΡακτικων. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα. 8 ο (XEIMEΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Τομοσ ΠΡακτικων. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα. 8 ο (XEIMEΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα 8 ο (XEIMEΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ÇΠρόληψη & Αντιμετώπιση Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου: Πρακτικές ΟδηγίεςÈ Ξενοδοχείο PORTARIA Πορταριά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ. Φώτης Καψιμάλης Αν. Δ/ντής Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ. Φώτης Καψιμάλης Αν. Δ/ντής Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ Φώτης Καψιμάλης Αν. Δ/ντής Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο ( ΣΑΥ) Συχνή διαταραχή (5%

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο άπνοιας του ύπνου και σακχαρώδης διαβήτης

Σύνδρομο άπνοιας του ύπνου και σακχαρώδης διαβήτης : 105-115, 2013 Ανασκόπηση Σύνδρομο άπνοιας του ύπνου και σακχαρώδης διαβήτης Α. Νικοπούλου Περίληψη O Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) τύπου 2 είναι μια χρόνια νόσος που παρουσιάζει ραγδαία αύξηση τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΓΟΝΟΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ

ΝΟΣΟΓΟΝΟΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΝΟΣΟΓΟΝΟΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ Σοφία Ε. Σχίζα Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης Υπεύθυνη Εργαστηρίου Ύπνου ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Γενετικά καθορισμένη χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Η θεραπεία του συνδρόμου άπνοιας στον ύπνο ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια

Η θεραπεία του συνδρόμου άπνοιας στον ύπνο ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια Ανασκόπηση Η θεραπεία του συνδρόμου άπνοιας στον ύπνο ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια Michael Arzt and T. Douglas Bradley Sleep Research Laboratories of the Toronto Rehabilitation Institute; Toronto General

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία ΣΑΥΥ Ρύθμιση και παρακολούθηση θετικών πιέσεων

Θεραπεία ΣΑΥΥ Ρύθμιση και παρακολούθηση θετικών πιέσεων Θεραπεία ΣΑΥΥ Ρύθμιση και παρακολούθηση θετικών πιέσεων Δ. Λαγονίδης MD,PhD, FCCP Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Δ/ντης ΜΕΘ -Εργαστηρίου Υπνου Γ. Νοσοκομείου Γιαννιτσών Περίγραμμα ομιλίας Ρύθμιση-Tιτλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Clinical Application of Subjective Measurements for OSAS Assessment: Predictive Factors of Syndrome Severity.

Clinical Application of Subjective Measurements for OSAS Assessment: Predictive Factors of Syndrome Severity. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 52, April - May - June 2013, pages 26-30 original REVIEW article Clinical Application of Subjective Measurements for OSAS Assessment: Predictive Factors

Διαβάστε περισσότερα

Τι θεωρείται «παθολογικό» στον ύπνο στα παιδιά

Τι θεωρείται «παθολογικό» στον ύπνο στα παιδιά Τι θεωρείται «παθολογικό» στον ύπνο στα παιδιά What is "abnormal" in pediatric sleep? Συγγραφέας : Leila Kheiradish- Gozal MD Κέντρο :Department of Pediatrics and Comer Children's Hospital, Pritzker School

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση της παχυσαρκίας με την εκδήλωση του συνδρόμου αποφρακτικής υπνικής άπνοιας

Συσχέτιση της παχυσαρκίας με την εκδήλωση του συνδρόμου αποφρακτικής υπνικής άπνοιας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(3):539-544 Συσχέτιση της παχυσαρκίας με την εκδήλωση του συνδρόμου αποφρακτικής υπνικής άπνοιας ΣΚΟΠΟΣ Η εναπόθεση λίπους στην κοιλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αποφρακτική υπνική άπνοια στην παιδική ηλικία

Αποφρακτική υπνική άπνοια στην παιδική ηλικία Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 36, Aπρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2009, σελίδες 40-45 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚο ΑΡΘΡΟ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ Αποφρακτική υπνική

Διαβάστε περισσότερα

Υπνική άπνοια και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2

Υπνική άπνοια και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Υπνική άπνοια και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΧΑΛΗΤΟ : ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ Ή ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΟΣ ;

ΡΟΧΑΛΗΤΟ : ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ Ή ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΟΣ ; ΡΟΧΑΛΗΤΟ : ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ Ή ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΟΣ ; Όλοι μας έχουμε κατηγορηθεί ότι ροχαλίζουμε, έστω περιστασιακά, σε κάποια φάση της ζωής μας. Όταν είμαστε αρκετά κουρασμένοι ή έχουμε φάει αργά το βράδυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Παθολογική Κλινική Πνευμονολογικό Τμήμα Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Παθολογική Κλινική Πνευμονολογικό Τμήμα Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Παθολογική Κλινική Πνευμονολογικό Τμήμα Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΝΟΙΩΝ-ΥΠΟΠΝΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΥΥ) ΜΕ CPAP. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΝΟΙΩΝ-ΥΠΟΠΝΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΥΥ) ΜΕ CPAP. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΝΟΙΩΝ-ΥΠΟΠΝΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΥΥ) ΜΕ CPAP. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ /ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ CPAP/ΤΥΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα