Α Β Γ Ε Ζ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Β Γ Ε Ζ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ"

Transcript

1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΑΓΕ ΤΙ ΜΑΘΗΤΕΣ Ι ΑΣΚΟΥΜΕ; (Μέρος 1 ο ) Μαριάννα εσύπρη, Καθηγήτρια Αγγλικών Λεόντειο Λύκειο Πατησίων Το ερωτηµατολόγιο για το οποίο γράφω προέκυψε µέσα από δικές µου αναζητήσεις και πειραµατισµούς, την καθηµερινή επαφή µε εµπνευσµένες συναδέλφους και µετά από δουλειά που, λόγω φόρτου εργασίας, απλώθηκε δυστυχώς σε τρία χρόνια. Μια πρώτη προσέγγιση του πώς βλέπουν οι µαθητές µας τους εαυτούς τους κι εµάς έγινε µε εντελώς απλό τρόπο πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια. Τότε, ζήτησα από µια τάξη µου µε την οποία υπήρχε καλό κλίµα οπότε θα εκφράζονταν ελεύθερα να σηµειώσουν ανώνυµα σε ένα χαρτί τα πέντε πράγµατα που τους αρέσουν περισσότερο σε καθηγητές και πέντε τρόπους µε τους οποίους µαθαίνουν καλύτερα. Οι απαντήσεις των µαθητών ήταν άκρως ενδιαφέρουσες, καθώς για πρώτη φορά είχα τη δυνατότητα να δω πώς έκριναν οι ίδιοι τους καθηγητές τους και τους εαυτούς τους. Καθώς το περιστατικό έγινε προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, αποφάσισα να στείσω ένα ερωτηµατολόγιο για τις τάξεις µου του Γυµνασίου, που θα το χρησιµοποιούσα την επόµενη χρονιά, Το αρχικό ερωτηµατολόγιο είχε 11 ερωτήσεις που περιλάµβαναν κάµποσα θέµατα: τον τύπο µαθητή, τις συνθήκες που προτιµάει να διαβάζει, τις τεχνικές που χρησιµοποιεί, τον τρόπο που βλέπει τους καθηγητές του κλπ. Κάποιες δυο ερωτήσεις ζητούσαν ιεράρχηση των απαντήσεων, κάτι που θέλει πολλή δουλειά πάνω σε στατιστική. Θα πρέπει εδώ να διευκρινήσω ότι οι τάξεις των Αγγλικών στο σχολείο που εργάζοµαι οργανώνονται ανά επίπεδα γνώσης της Αγγλικής και δεν αντιστοιχούν στις τάξεις των Ελληνικών. Έτσι, στην Α γυµνασίου, π.χ., είχα εκείνη τη χρονιά ένα τµήµα πολύ χαµηλού επιπέδου που περιελάµβανε και παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες κι άλλα µε ιδιαίτερες ή/και δύσκολες συµπεριφορές. Εν αντιθέσει, τα δυο τµήµατά µου της Β και Γ Γυµνασίου ήταν από πολύ καλό ως προχωρηµένο επίπεδο. Το σύνολο των απαντήσεων, όµως, περίπου ανά τάξη για τρία τµήµατα, µού φάνηµε µικρό και, βάσει του διαχωρισµού επιπέδων που περιέγραψα, εξειδικευµένο δείγµα για να µπορέσω να βγάλω κάποια συµπεράσµατα παρ όλο που κατάφερα να τελειώσω τη στατιστική δουλειά µε τη βοήθεια ενός εξαιρετικού συναδέλφου. 1

2 Έτσι, προχώρησα στο διαχωρισµό του αρχικού ερωτηµατολογίου σε δυο µέρη. Το πρώτο, τα αποτελέσµατα του οποίου πρόκειται να αναλύσουµε παρακάτω, επικεντρώθηκε στον τύπο του µαθητή και τις συνθήκες/τεχνικές που χρησιµοποιεί για να µαθαίνει καλύτερα. Το δεύτερο, που θα αναλύσουµε στο δεύτερο µέρος αυτού του άρθρου, επικεντρώθηκε περισσότερο στην αξιολόγηση της ίδιας της µαθησιακής συµπεριφοράς του µαθητή καθώς και στις προσδοκίες που έχει από τους καθηγητές του. Η δεύτερη αυτή εκδοχή του ερωτηµατολογίου σε δυο µέρη δόθηκε σε όλες τις τάξεις των Ελληνικών της Α Γυµνασίου του σχολείου µου κατά το σχολικό έτος ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (Το ερωτηµατολόγιο παρατίθεται στο Παραρτηµα Α στο τέλος του άρθρου) Η πρώτη ερώτηση είχε σαν στόχο της να διερευνήσει τι γνωστικός τύπος είναι ο µαθητής: οπτικός, ακουστικός ή κιναισθητικός. Βάσει των ερευνών µου στο ιαδίκτυο και αλλού, κατέληξα σε κάποιες σχηµατοποιήσεις αυτών των τύπων. Έτσι, ο οπτικός τύπος εκπροσωπούνταν από τις απαντήσεις: βλέπω διαγράµµατα, χάρτες, πίνακες, τύπους, κλπ. (Απάντηση Α) και ο καθηγητής µού δίνει φυλλάδια (πχ. µε ασκήσεις, τα κύρια σηµεία, κλπ.) (Απάντηση ). Τον ακουστικό τύπο εκπροσωπούσαν οι απαντήσεις: συγκεντρώνοµαι και ακούω το µάθηµα στην τάξη (Απάντηση Β) και µπορώ να επαναλάβω φωναχτά ή ψιθυριστά το µάθηµα (Απάντηση Ζ). Τον κιναισθητικό τύπο εκπροσωπούσαν οι απαντήσεις: µπορώ να σχεδιάζω διάφορα σχήµατα την ώρα του µαθήµατος (Απάντηση Γ) και µπορώ να παίζω µε κάτι (πχ. µια πλαστική µπαλίτσα, ένα µολύβι, κλπ.) (Απάντηση Ε). Με τις ερωτήσεις 2 και 3 προσπαθούσα να διερευνήσω τι είδους χαρακτήρας είναι ο µαθητής: εσωστρεφής ή εξωστρεφής, µοναχικός ή κοινωνικός, αρχηγός ή ακόλουθος ; Οι ερωτήσεις παραθέτουν µια αρκετά µεγάλη γκάµα απαντήσεων ώστε να καλύψουν πιο πολλές πιθανότητες. Φυσικά, ίσως αναπόφευκτα, µιας κι οι άνθρωποι δύσκολα κατηγοριοποιούνται, οι απαντήσεις αλληλοκαλύπτουν είδη χαρακτήρων όπως θα φανεί και παρακάτω. Για το αν ο µαθητής είναι εσωστρεφής και µοναχικός τέθηκαν οι εξής απαντήσεις: έχω χρόνο να σκέφτώ το µάθηµα στην τάξη και να κάνω δραστηριότητες ή ασκήσεις µόνος µου (2Α), κάνω επανάληψη µόνος µου (2Γ), διαβάζω στο σπίτι µόνος µου ή να µου δίνεται χρόνος να σκεφτώ και να κάνω ερωτήσεις για το µάθηµα µετά την παράδοση ή να µαθαίνω µόνος µου µέσα από ερωτήσεις ή εργασίες που δίνει ο καθηγητής (2Θ, 3Β, 3Ε). Για το αν ο µαθητής είναι εξωστρεφής και κοινωνικός τέθηκαν όλες οι απαντήσεις που περιέχουν δουλειά σε οµάδες (2Β, 2, 2Ε, 3Γ, 3, 3Ζ). Για το µαθητή που προτιµά να ακολουθεί τέθηκαν οι 2

3 απαντήσεις: διαβάζω στο σπίτι µε τη βοήθεια ενός µέλους της οικογένειάς µου ή ενός καθηγητή (2Ζ, 2Η), ο καθηγητής κάνει ερωτήσεις (3Α) ή να επεξεργάζοµαι σε οµάδες τις ερωτήσεις ή εργασίες που δίνει ο καθηγητής (3Ζ). Ενώ για τον µαθητή που προτιµάει να ηγείται τέθηκαν οι: να µου δίνεται ο χρόνος να σκεφτώ και να κάνω ερωτήσεις για το µάθηµα µετά την παράδοση (3Β) και να φτιάχνουµε ερωτήσεις για το µάθηµα που παραδόθηκε, σε ζευγάρια ή οµάδες, και να τις δίνουµε στον καθηγητή να τις απαντήσει (3Γ). Ίσως είναι φανερό επίσης ότι από την ερώτηση 3 έµµεσα προκύπτει κατά πόσο αφιερώνεται χρόνος στην τάξη σε ερωτήσεις ή δηµιουργική σκέψη και κατά πόσο οι µαθητές χρειάζονται ή αποζητούν τέτοιο χρόνο. Ίσως, µάλιστα, σε αυτό το επίπεδο, η ερώτηση να στόχευε σε υπερβολικά πολλά θέµατα, οπότε να µην ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. Με την τέταρτη ερώτηση ήθελα να ρίξω φως στις συνθήκες που επιλέγει ο µαθητής για να διαβάσει. Συχνά αυτό είναι ένδειξη του τύπου ή και του χαρακτήρα του µαθητή. Και πάλι η ερώτηση έχει αρκετές απαντήσεις ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατό περισσότερες πιθανότητες. Ως εκ τούτου οι απαντήσεις ακούω ταυτόχρονα µουσική (Α), κάθοµαι στο γραφείο µου και ισιώνω την πλάτη (Θ) και βρίσκοµαι σε χώρο όπου υπάρχουν κι άλλα µέλη της οικογένειάς µου ( ) µπορεί να είναι ένδειξη οπτικού τύπου ή/και έντονης εξωστρέφειας και κοινωνικότητας. Οι απαντήσεις κλείνοµαι στο δωµάτιό µου (Β), διαβάζω φωναχτά (Ζ) και θέλω απόλυτη ησυχία (Γ) µπορεί να δηλώνουν εσωστρέφεια ή και στοιχεία ακουστικού τύπου. Οι περπατάω πάνω-κάτω (Ε), κρατάω κάτι και παίζω (Ι) και κάνω συχνά διαλείµµατα (Η) µπορεί να δηλώνουν στοιχεία κιναισθητικού τύπου όπως και το ξαπλώνω ή κάθοµαι κάπου αναπαυτικά (Κ). Με την τελευταία ερώτηση (5) θέλησα να διερευνήσω τι τεχνικές διαβάσµατος χρησιµοποιεί ο µαθητής. Και πάλι οι απαντήσεις καλύπτουν αρκετά µεγάλη γκάµα. Οι επαναλαµβάνω φωναχτά αυτό που διαβάζω (Α) και ακούω κάποιον να µου διαβάζει αυτό που πρέπει να διαβάσω (Θ) µπορεί να δηλώνουν ακουστικό τύπο αλλά και φτώχεια τεχνικών µελέτης µιας και συχνά ο συγκεκριµένος τρόπος αποτελεί κυρίως στείρα αποµνηµόνευση. Οι απαντήσεις κρατάω σηµειώσεις τα κυριότερα σηµεία σε ένα τετράδιο (Β), βγάζω τα σηµαντικά σηµεία σε µια στήλη χρησιµοποιώντας βούλες (Ε), κάνω δικής µου επινόησης σχεδιάγραµµα (Ζ) και κανω δικές µου σηµειώσεις ή σχόλια στο πλάι του κειµένου (Η) δηλώνουν οπτικό τύπο αλλά είναι και πιο προχωρηµένες τεχνικές µάθησης καθώς προϋποθέτουν προηγούµενη νοητική διεργασία. Οι δε απαντήσεις γράφω κάθε σηµαντικό σηµείο µε έντονα χρώµατα σε χαρτί και το κολλάω στον τοίχο να το βλέπω (Γ) και χρησιµοποιώ χρωµατιστό µαρκαδόρο για 3

4 υπογράµµιση ( ) δείχνουν προχωρηµένες τεχνικές µάθησης αλλά µπορεί να υποκρύπτουν οποιονδήποτε τύπο µαθητή. Συνδυασµοί τεχνικών δείχνουν ένα έντονα σκεπτόµενο µυαλό. Είναι άγνωστο όµως το πώς θα µπορούσε να µαθαίνει ένας κιναισθητικός µαθητής στο Γυµνάσιο, όπου και δώθηκε το ερωτηµατολόγιο, κυρίως επειδή, οι όποιες τεχνικές µπορεί να είχε ή να είχε αναπτύξει, πιθανότατα εξαφανίζονται ή αποσύρονται από τον ίδιο το µαθητή, ως µη αποδοτικές αρκετά νωρίς στη σχολική του ζωή. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα στατιστικά αποτελέσµατα βγήκαν αριθµητικά και ποσοστιαία ενώ υπάρχουν ξεχωριστά αποτελέσµατα για κάθε φύλο αλλά και ο µέσος όρος (δες επίσης Παράρτηµα Β στο τέλος του άρθρου). Το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου απάντησαν 81 αγόρια και 58 κορίτσια της Α γυµνασίου, δηλαδή συνολικά 139 άτοµα. Στην πρώτη ερώτηση, πάνω από ένα στα τρία αγόρια (38% και 41%) και σχεδόν τα µισά κορίτσια (48%) επιλέγουν τις απαντήσεις που δείχνουν οπτικό τύπο (Α και ). Σχεδόν δυο τρίτα των αγοριών και κοριτσιών (62%) επιλέγουν απαντήσεις που δείχνουν ακουστικό τύπο (Β και Ζ) αν και µόλις 14% των αγοριών και % των κοριτσιών επιλέγουν την απάντηση Ζ. Τέλος, τις απαντήσεις κιναισθητικού τύπου (Γ και Ε) επιλέγουν περίπου 13% των αγοριών και % των κοριτσιών, δηλαδή ένας στους δέκα. 70 Ερώτηση 1 : Νοµίζω ότι µαθαίνω καλύτερα όταν : Α Β Γ Ε Ζ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 4

5 Στη δεύτερη ερώτηση, πάνω από τα µισά αγόρια και κορίτσια δείχνουν µια εσωστρεφή στροφή στο διάβασµά τους (περίπου 62% αγόρια και 55% κορίτσια επιλέγουν να διαβάζουν µόνοι τους (Θ), ενώ από όλους τους συµµετέχοντες ο ένας στους τέσσερεις επιλέγει να δουλεύει στην τάξη µόνος/η (Α-26%) και ένας στους τρεις διαλέγει να κάνει και επανάληψη µόνος/η (Γ-35%)). Η δουλειά σε οµάδες δείχνει να µην είναι δηµοφιλής καθώς µόλις ένας στους τρεις την επιλέγει για την τάξη (Β-33%) και µόλις ένας στους τέσσερεις για να κάνει επανάληψη και να συζητήσει απορίες ( -24%), ενώ ένας στους πέντε(!) δε θεωρεί σηµαντικό να συζητήσει θέµατα που προκύπτουν από την επανάληψη µε φίλους ή µε τον καθηγητή του (Ε-18%)! Περίπου ένας στους τρεις µαθητές δείχνει να θέλει βοήθεια στο σπίτι από µέλος της οικογένειάς του (Ζ-28%). Τέλος, µόλις περίπου 9% (Η) δείχνουν να εκτιµούν τη βοήθεια από ένα ιδιαίτερο µάθηµα στο σπίτι. 70 Ερώτηση 2 : Νοµίζω ότι µαθαίνω καλύτερα όταν : Α Β Γ Ε Ζ Η Θ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ιαφορετικά αποτελέσµατα δείχνει να δίνει η τρίτη ερώτηση. Ένας στους τρείς ερωτηθέντες δείχνει να προτιµάει να επεξεργάζεται πράγµατα µόνος του (Β και Ε περίπου 33% αγόρια και 30% κορίτσια) ενώ ένας στους τέσσερεις δείχνει να προτιµά τη δουλειά σε οµάδες (Γ,, Ε, Ζ περίπου 24% και για τα δυο φύλα). Επίσης, περίπου 30% και των δυο φύλων δείχνουν να θέλουν να ακολουθούν (Α και Ζ) ενώ αντίστοιχα είναι τα ποσοστά αυτών που δείχνουν να θέλουν να ηγούνται (Β και Γ). 5

6 Ερώτηση 3 : Για να µαθαίνω καλύτερα προτιµώ : Α Β Γ Ε Ζ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Η τέταρτη ερώτηση έχει πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσµατα. Πάνω από τους µισούς ερωτηθέντες δείχνουν να επιλέγουν να κλειστούν στο δωµάτιό τους (Β-65%) και να έχουν απόλυτη ησυχία (Γ-50%). Πάνω από τα µισά κορίτσια και δυο στα πέντε αγόρια (Ζ-53% και 38%) δηλώνουν ότι διαβάζουν φωναχτά, ενώ ένα κορίτσι δηλώνει ότι γράφει ταυτόχρονα το µάθηµα (σχόλιο στο Λ)! Ένα στα πέντε αγόρια και ένα στα τέσσερα κορίτσια διαβάζουν ακούγοντας ταυτόχρονα µουσική (Α-20% και 26%). Ελάχιστοι δείχνουν να αποζητούν την ανθρώπινη παρουσία για να διαβάσουν ( -µόλις 4% αγόρια και % κορίτσια) ενώ περίπου ένας στους τρεις κι από τα δυο φύλα επιλέγουν κάπου αναπαυτικά να κάτσουν ή να ξαπλώσουν (Θ-31%). Επίσης ένας στους τέσσερεις δείχνει να κάνει µικρά, συχνά διαλείµµατα (Η-24%) ενώ τα ποσοστά για περπατάω πάνω-κάτω (Ε-14%) και κάθοµαι και ισιώνω την πλάτη µου (Κ-14%) είναι ίδια και µικρά. Μια αρκετά σηµαντική διαφοροποίηση δείχνει να υπάρχει στο παίζω µε κάτι που κρατάω στα χέρια µου µεταξύ των δυο φύλων (Ι): το επιλέγει σχεδόν 21% των αγοριών αλλά µόλις το 12% των κοριτσιών. 6

7 Ερώτηση 4 : Όταν έχω δουλεία στο σπίτι µαθαίνω καλύτερα όταν : Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Η πέµπτη ερώτηση έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον. Οι µισοί µαθητές (Α-46% των αγοριών και 55% των κοριτσιών) προτιµούν να επαναλαµβάνουν φωναχτά αυτό που διαβάζουν! Τρία τέταρτα των κοριτσιών και σχεδόν τα µισά αγόρια ( -76% και 44% αντίστοιχα) χρησιµοποιούν υπογραµµίσεις µε χρώµα. Σχεδόν τα µισά κορίτσια (Β-47%) κρατάνε τα κύρια σηµεία έναντι ενός στα τρία αγόρια (36%). Ελάχιστοι από τους ερωτηθέντες δείχνουν να γράφουν τα σηµαντικά σηµεία σε χαρτί χρησιµοποιώντας έντονα χρώµατα και κολλώντας το στον τοίχο (Γ): µόλις 9% των αγοριών και 7% των κοριτσιών. Επίσης ελάχιστοι βγάζουν τα κύρια σηµεία σε βούλες (Ε-7% των αγοριών και 9% των κοριτσιών). Περίπου ένας στους πέντε δείχνει να κάνει δικά του σχεδιαγράµµατα (Ζ-23%) ή δικές του σηµειώσεις στο πλάι του κειµένου (Η-19% των αγοριών και 16% των κοριτσιών). Τέλος, 16% των αγοριών ενώ µόλις % των κοριτσιών επιλέγουν να ακούν κάποιον να τους διαβάζει το µάθηµα (Θ). Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση ενός κοριτσιού ότι µαθαίνει καλύτερα ψάχνοντας πληροφορίες για το µάθηµα (σχόλιο στο Ι). Σε αντίθεση, δυο αγόρια αναφέρουν διαβάζω και µετά κάποιος µε εξετάζει ενώ τουλάχιστον έξι αγόρια δηλώνουν ότι µαθαίνουν παράγραφο-παράγραφο ή κοµµάτι-κοµµάτι απέξω. 7

8 80 Ερώτηση 5 : Όταν έχω δουλειά στο σπίτι, µαθαίνω καλύτερα όταν : Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Ι ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσµατα της πρώτης ερώτησης ήταν τα αναµενόµενα. Είναι γνωστό στην ψυχολογία ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ανήκουν στον οπτικό ή ακουστικό τύπο µε κάποια στοιχεία των άλλων δυο, ενώ λίγοι είναι οι άνθρωποι που ανήκουν αµιγώς σε έναν τύπο. Εξίσου λίγοι είναι οι άνθρωποι που είναι κατά κύριο λόγο κιναισθητικοί, ίσως γιατί η ανθρωπότητα έχει αρκετά αποµακρυνθεί από την εποχή που η ευελιξία, η καλή ισορροπία και η επιδεξιότητα στα χέρια ή τα πόδια ήταν σηµαντικά για την επιβίωση του είδους. Έτσι, τα ποσοστά γύρω στο % είναι αντιπροσωπευτικά και του ευρύτερου πληθυσµού συνολικά. Είναι, όµως, εξίσου σηµαντικό ότι υπάρχει έστω κι ένα µικρό ποσοστό µαθητών µε κιναισθητικά στοιχεία. Πόσο φροντίζει το Ελληνικό σχολείο για αυτούς τους µαθητές και πόσο εξυπηρετούνται οι δικές τους ανάγκες και τρόπος µάθησης είναι ένα ζητούµενο. Το ότι η απάντηση Ζ επιλέχτηκε από λίγα παιδιά επίσης εξηγείται από τον τρόπο οργάνωσης της Ελληνικής σχολικής τάξης, η οποία δεν επιτρέπει στο µαθητή στιγµές περισυλλογής και ακουστικής ανάµνησης κύριων σηµείων του µαθήµατος. Έτσι, εφόσον οι µαθητές δεν έχουν την ευκαιρία να δοκιµάσουν αυτή τη διαδικασία, δεν µπορούν, πιστεύω, να της αναγνωρίσουν κάποια πρακτική αξία και την κρίνουν λιγότερο σηµαντική συνολικά. Τα αποτελέσµατα της δεύτερης ερώτησης ήταν εξίσου αναµενόµενα αν και όχι όλα ή όχι σ αυτό το βαθµό. Οι µαθητές δείχνουν να έχουν εµπεδώσει ότι η µελέτη είναι κατά βάση µια µοναχική ασχολία (!) και δείχνουν να προτιµούν τη... µοναξιά τους ακόµη και για επανάληψη 8

9 ή για να λύσουν απορίες! Κι όµως, όσοι από µας είχαν την τύχη να δουλέψουν σε οµάδες κάποια στιγµή µέσα στην εκπαίδευσή τους γνωρίζουν τα καλά στοιχεία αλλά και την ικανοποίηση που µπορεί να προσφέρει αυτός ο τρόπος δουλειάς. Επίσης, κάποιοι από µας, που ίσως περπάτησαν κι άλλα µονοπάτια της ζωής πέρα από το εκπαιδευτικό, γνωρίζουν καλά ότι η δουλειά σε οµάδες είναι εκ των ων ουκ άνευ για την επιτυχία µεγάλων εργασιών ή πολύπλοκων προγραµµάτων και ότι η καλή οµάδα µπορεί να προσφέρει µέγιστη γνώση και κοινωνικές αρετές στα µέλη της. Κι όµως τα Ελληνόπουλα δείχνουν να µην έχουν καν αρχίσει να το καταλαβαίνουν αυτό! Η τρίτη ερώτηση είχε πιο λογικά αποτελέσµατα από τη δεύτερη αν και ο στόχος της ήταν παρόµοιος. Εδώ, όντως, τα ποσοστά δείχνουν να είναι καλύτερα µοιρασµένα µεταξύ όσων είναι µοναχικοί/εσωστρεφείς ή κοινωνικοί/εξωστρεφείς και όσων θέλουν να ακολουθούν ή να ηγούνται. Η ερώτηση αυτή ίσως ήταν πιο καλά στηµένη οπότε τα ποσοστά δείχνουν να είναι περίπου αυτά που θα περιµέναµε σε οποιονδήποτε µεγάλο αριθµό ερωτηθέντων πάνω σ αυτό το θέµα. Ταυτόχρονα, όµως δείχνει και τη µεγάλη ποικιλία χαρακτήρων και ταµπεραµέντων που µπορεί να απαρτίζει µια τάξη και θέτει ως ζητούµενο το κατά πόσο ο κλασσικός τρόπος διδασκαλίας τύπου διάλεξης µπορεί να είναι ο µοναδικός που χρησιµοποιείται καθ όλη τη διάρκεια µιας σχολικής χρονιάς αλλά και της σχολικής ζωής του µαθητή. Υπάρχει πλειάδα χαρακτήρων και µαθησιακών τύπων σε όλα τα σχολικά τµήµατα που απάντησαν το ερωτηµατολόγιο άρα, κατ επέκταση, σε όλες τις τάξεις του σχολείου. Ζητούµενο είναι, λοιπόν, το κατά πόσον η εκπαίδευση που τους παρέχουµε τους βοηθάει να µάθουν πραγµατικά και να µάθουν να µαθαίνουν ευρύτερα. Η τέταρτη ερώτηση µάς δίνει πολύ υλικό προς σκέψη. Κατά πρώτον, επιβεβαιώνει αυτό που ήδη αναλύσαµε στη δεύτερη ερώτηση: την αναζήτηση της µοναξιάς και της ησυχίας για τη µελέτη στο σπίτι. Προς επίρρωσην αυτής της µάλλον αµφιλεγόµενης συνήθειας έρχεται το γεγονός ότι σχεδόν οι µισοί ερωτηθέντες διαβάζουν φωναχτά. Τα δυο αυτά ευρήµατα, αντί να µας επιβεβαιώνουν στοιχεία ακουστικού τύπου, µας βάζουν σε υποψίες για λάθος τρόπους µελέτης ή έστω όχι πολύ καλούς ή αποδοτικούς, ιδιαίτερα και σε σχέση µε το κορίτσι που δηλώνει ότι όχι µόνο λέει φωναχτά το µάθηµα αλλά το γράφει κι όλας όπως και µε τα έξι αγόρια που µαθαίνουν το µάθηµα κοµµάτι-κοµµάτι χωρίς καµιά ιεράρχηση σηµείων σπουδαιότητας. Είναι εξάλλου γνωστό ότι τα Ελληνόπουλα και, σε µεγάλο βαθµό, όλη η εκπαίδευση στην Ελλάδα βασίζεται στην παπαγαλία του µαθήµατος προς άγρα του καλύτερου βαθµού, ανεξαρτήτως του αν η γνώση που αποκτάται έτσι δεν παραµένει 9

10 καταχωρηµένη στο µυαλό για ικανοποιητικό χρονικό διάστηµα ή δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά ή, ίσως, ευρηµατικά. Η µουσική κατά τη διάρκεια της µελέτης εκπλήσσει πολλούς γονείς και εκπαιδευτικούς αλλά, τα ποσοστά είνα υπαρκτά και είναι γνωστό ότι οι έφηβοι είναι συχνά ικανοί να κάνουν πολλά πράγµατα ταυτόχρονα ακόµη κι αν δεν τα κάνουν όλοι όλα πετυχηµένα! Επίσης, στην ηλεκτρονική εποχή που ζούµε, πολλοί συνάνθρωποί µας έχουν µάθει να χρησιµοποιούνε το ipod τους ενώ κάνουν άλλες δουλειές, οπότε γιατί όχι οι έφηβοι; Το αναπαυτικό κάθισµα ή ξάπλωµα δείχνει να είναι κοινός τόπος για έναν στους τρεις έφηβους ενώ τα διαλείµµατα κατά τη διάρκεια της µελέτης επιλέγουν µόλις ένας στους τέσσερεις. Αυτά µπορούν να είναι ενδεικτικά του ότι κάποιοι µαθητές παρουσιάζουν κιναισθητικά στοιχεία ενώ είναι σίγουρο ότι αυτοί οι δυο τρόποι µελέτης θα µπορούσαν να βοηθήσουν πολύ περισσότερους. Τέλος, ένα πολύ ενδιαφέρον εύρηµα αυτής της ερώτησης είναι ότι σχεδόν ένα στα πέντε αγόρια επιλέγει να παίζει µε κάτι που κρατάει εν αντιθέσει µε ένα στα δέκα κορίτσια! Είναι γνωστό ότι τα αγόρια τείνουν να έχουν περισσότερα κιναισθητικά στοιχεία από τα κορίτσια ενώ πολύ περισσότερα αγόρια παρά κορίτσια παρουσιάζουν κιναισθητικά στοιχεία. Το µικρό ποσοστό που επιλέγει να περπατά πάνω-κάτω ή να κάθεται στο γραφείο ισιώνοντας την πλάτη του έρχεται προς επίρρωση της συγκεκριµένης παρατήρησης (αν και το τελευταίο µπορεί να έχει σχέση και µε τη γνωστή σε όλους αδυναµία των εφήβων να κάτσουν ήσυχα ). Τα ποσοστά αυτά, λοιπόν, δείχνουν να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη µαθητών που το σύστηµα του σχολείου λαµβάνει ελάχιστα υπόψη του καθώς αυτό απευθύνεται περισσότερο σε οπτικούς ή ακουστικούς τύπους. Οι συνθήκες που βοηθούν το µυαλό να µάθει είναι ποικίλες και αυτό ίσως βοηθήσει τη σχεδίαση µελλοντικών µαθηµάτων δικών µου ή άλλων συναδέλφων. Η τελευταία ερώτηση δίνει επίσης πολλή τροφή για σκέψη. Πρώτον απ όλα, το γεγονός ότι τόσα παιδιά διαβάζουν φωναχτά το µάθηµα (σχεδόν οι µισοί από τους ερωτηθέντες) δείχνει να επιβεβαιώνει την παρατήρηση περί παπαγαλίας που αναφέρθηκε παραπάνω, όπως και τα σχόλια περί αποµνηµόνευσης κοµµάτι-κοµµάτι. Τουλάχιστον, τρία στα τέσσερα κορίτσια και σχεδόν τα µισά αγόρια χρησιµοποιούν χρωµατιστές υπογραµµίσεις, κάτι που βοηθάει τον εγκέφαλο να καταγράψει µε µεγαλύτερη ευκολία έντυπες πληροφορίες αλλά που βοηθάει ως ένα βαθµό και την επανάληψη. Τα µισά σχεδόν κορίτσια καταγράφουν κύρια σηµεία ενώ µόλις ένα στα τρία αγόρια! Κι όµως, αυτός είναι ένας ακόµη ενδεδειγµένος τρόπος εκµάθησης της οποιασδήποτε πληροφορίας! Εδώ ίσως υπεισέρχεται η µεγαλύτερη ωριµότητα και εγκεφαλικότητα των κοριτσιών αυτής της ηλικίας σε σχέση µε τα αγόρια-συµµαθητές τους βάσει και της ψυχοσωµατικής τους ανάπτυξης. Τα ποσοστά που έχουν βρεθεί για τις

11 υπόλοιπες τεχνικές είναι εξίσου χαµηλά και µας δείχνουν ίσως και γλαφυρά το πόσο λίγο οι µαθητές γνωρίζουν να διαβάζουν τα µαθήµατα του Γυµνασίου, µιας βαθµίδας τόσο διαφορετικής από το ηµοτικό, που οι ερωτηθέντες µόλις είχαν αφήσει όταν απάντησαν αυτό το ερωτηµατολόγιο. Ένα µεγάλο ζητούµενο είναι οι κατάλληλες τεχνικές και συνθήκες που θα απαιτούσε ένα κατ εξοχήν κιναισθητικό άτοµο για να µπορέσει να µαθαίνει χωρίς δυσκολία στο Γυµνάσιο, όχι µόνο στο σχολείο αλλά και στο σπίτι, όπως και κιναισθητικές τεχνικές, γενικότερα, που να µπορούν να χρησιµοποιηθούν µέσα στην τάξη για να βοηθήσουν όλους τους µαθητές. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Ως κατακλείδα, να αναφέρουµε ότι δυστυχώς, το αναλυτικό πρόγραµµα των µαθηµάτων και ο τρόπος δόµησης του ωρολογίου προγράµµατος τουλάχιστον στην ελληνική δευτεροβάθµια εκπαίδευση ελάχιστα βοηθούν τον ευσυνείδητο εκπαιδευτικό να εντάξει παρόµοια συµπεράσµατα στη δουλειά του για πολλούς, κυρίως πρακτικούς, λόγους, όπως η έλλειψη χρόνου για την κατάρτιση και καταγραφή σχεδίων µαθηµάτων που θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν κι άλλοι συνάδελφοι ταυτόχρονα ή στο µέλλον και η απουσία συνεργατικής δουλειάς στους περισσότερους εκπαιδευτικούς χώρους, ενώ η πίεση των αναγκαστικών ωριαίων και τελικών εξετάσεων καταρρακώνει εκπαιδευτικούς και µαθητές συνάµα. Ας ελπίσουµε όµως ότι τουλάχιστον θα µπαίνουµε στην τάξη πιο πληροφορηµένοι και περισσότερο ευαισθητοποιηµένοι στις ιδιοσυγκρασίες των µαθητών µας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Alatis J. E., Altman H. B., Alatis P. M. (eds), The Second Language Classroom: Directions for the 1980s, Oxford University Press, 1981 Gardner H., Multiple Intelligences, Basic Books, 1993 Nunan D., The Learner-Centred Curriculum, Cambridge University Press, 1988 Pinker S., How the Mind Works, Penguin Press, 1998 Pinker S., The Language Instinct, Penguin Press, 1994 Rivers W., Speaking in Many Tongues, Cambridge University Press,

12 Williams M. and Burden R., Psychology for Language Teachers, Cambridge University Press, 20 ιστοσελίδα που βοηθάει ανθρώπους µε µαθησιακές δυσκολίες (στα Αγγλικά) ερωτηµατολόγιο περί τύπου µαθητή (στα Αγγλικά) πίνακας που καθορίζει τον τύπο µαθητή ανάλογα µε τον τρόπο που κάποιος κάνει σχολικές εργασίες (στα Αγγλικά) εµπορική ιστοσελίδα σχετική µε τύπο µαθητή (στα Αγγλικά) 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Παρακαλώ τσέκαρε ( ) τις απαντήσεις που σου ταιριάζουν. Μπορείς να τσεκάρεις παραπάνω από µια απαντήσεις αλλά σκέψου προσεκτικά πριν το κάνεις. ΦΥΛΟ: ΑΓΟΡΙ ΚΟΡΙΤΣΙ 1 ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΟΤΑΝ: Α. Βλέπω διαγράµµατα, χάρτες, πίνακες, τύπους, κλπ. Β. Συγκεντρώνοµαι και ακούω το µάθηµα στην τάξη Γ. Μπορώ να σχεδιάζω διάφορα σχήµατα την ώρα του µαθήµατος. Ο καθηγητής µού δίνει φυλλάδια (πχ. µε ασκήσεις, τα κύρια σηµεία, κλπ.) Ε. Μπορώ να παίζω µε κάτι (πχ. µια πλαστική µπαλίτσα, ένα µολύβι, κλπ.) Ζ. Μπορώ να επαναλάβω φωναχτά ή ψιθυριστά το µάθηµα 2 ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΤΑΝ: Α. Έχω χρόνο να σκεφτώ το µάθηµα στην τάξη και να κάνω δραστηριότητες ή ασκήσεις µόνος/η µου Β. Ο/Η καθηγητής/τρια µάς δίνει δραστηριότητες ή ασκήσεις να τις δουλέψουµε σε ζευγάρια ή οµάδες Γ. Κάνω επανάληψη µόνος/η µου. Κάνω επανάληψη µε φίλους και συζητάµε τις απορίες µας Ε. Κάνω επανάληψη µε φίλους και συζητάµε τις απορίες µας µε τον/την καθηγητή/τρια Ζ. ιαβάζω στο σπίτι µε τη βοήθεια ενός µέλους της οικογένειάς µου Η. ιαβάζω στο σπίτι µε τη βοήθεια ενός καθηγητή/τριας Θ. ιαβάζω στο σπίτι µόνος/η µου 3 ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΡΟΤΙΜΩ: Α. Ο/Η καθηγητής/τρια να κάνει ερωτήσεις για το µάθηµα µετά την παράδοση Β. Να µου δίνεται χρόνος να σκεφτώ και να κάνω ερωτήσεις για το µάθηµα µετά την παράδοση Γ. Να φτιάχνουµε ερωτήσεις για το µάθηµα που παραδόθηκε σε ζευγάρια ή οµάδες και να τις δίνουµε στον/ην καθηγητή/τρια να τις απαντήσει. Ο/Η καθηγητής/τρια να µας δίνει ερωτήσεις για το µάθηµα που παραδόθηκε κι εµείς να τις επεξεργαζόµαστε σε ζευγάρια ή οµάδες Ε. Να µαθαίνω µόνος µου µέσα από ερωτήσεις ή εργασίες που δίνει ο καθηγητής Ζ. Να επεξεργάζοµαι σε οµάδες τις ερωτήσεις ή εργασίες που δίνει ο καθηγητής 13

14 4 ΟΤΑΝ ΕΧΩ ΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΤΑΝ: Α. Ακούω ταυτόχρονα και µουσική Β. Κλείνοµαι στο δωµάτιό µου Γ. Θέλω απόλυτη ησυχία. Βρίσκοµαι σε χώρο όπου υπάρχουν κι άλλα µέλη της οικογένειάς µου Ε. Περπατάω πάνω-κάτω, αν γίνεται Ζ. ιαβάζω φωναχτά Η. Κάνω µικρά, συχνά διαλείµµατα Θ. Ξαπλώνω ή κάθοµαι κάπου αναπαυτικά Ι. Κρατάω κάτι στα χέρια µου και παίζω µε αυτό Κ. Κάθοµαι στο γραφείο µου και ισιώνω την πλάτη Λ. Άλλο: 5 ΟΤΑΝ ΕΧΩ ΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΤΑΝ: Α. Επαναλαµβάνω φωναχτά αυτό που διαβάζω Β. Κρατάω σηµειώσεις τα κυριότερα σηµεία σε ένα τετράδιο Γ. Γράφω κάθε σηµαντικό σηµείο µε έντονα χρώµατα σε χαρτί και το κολλάω στον τοίχο να το βλέπω. Χρησιµοποιώ χρωµατιστό µαρκαδόρο για υπογράµµιση Ε. Βγάζω τα σηµαντικά σηµεία σε µια στήλη χρησιµοποιώντας βουλίτσες Ζ. Κάνω δικής µου επινόησης σχεδιάγραµµα Η. Κάνω δικές µου σηµειώσεις ή σχόλια στο πλάι του/των κειµένου/ασκήσεων Θ. Ακούω κάποιον να µου διαβάζει αυτό που πρέπει να διαβάσω Ι. Άλλο: Ευχαριστώ που απάντησες µε ειλικρίνεια. Μαριάννα εσύπρη Ιαν

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Απαντ % Απαντ % Απαντ % Α Β Γ Ε Ζ Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Α Β Γ Ε Ζ Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Ι

16 16

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αρμάου Ανδριάνα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αρμάου Ανδριάνα ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλος εργασίας: Πόσες ώρες εξωσχολικών μαθημάτων έχουν οι μαθητές του Λυκείου ανάλογα με την τάξη που βρίσκονται και το φύλο τους και πως κατανέμονται οι ώρες αυτές. Αρμάου Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων»

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Σχολείο: 52 ο ΓΕΛ Αθηνών Σχολικό έτος: 2013-2014 Τετράμηνο: Β Μάθημα: Ερευνητική Εργασία Τμήμα: Α 4 «Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Ομάδα Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Μικρές Αγγελίες Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πολυάριθµες είναι οι περιοχές όπου ένα ταλέντο ή µία χαρακτηριστική κλίση µπορεί να εκδηλωθεί. Το ταλέντο στα µαθηµατικά έχει ιδιαίτερα απασχολήσει την επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ ΕΠΙΠΕ Ο Ι /ΛΙΑΣ. Cambridge Examinations (FCEfs)

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ ΕΠΙΠΕ Ο Ι /ΛΙΑΣ. Cambridge Examinations (FCEfs) ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» Σχολικό έτος 2012-2013 Προς τους κ. Γονείς των µαθητών της Α τάξης Αγαπητοί Γονείς, Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο Β Πράσινο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F Β (4 ος Γύρος 2008) Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Extra&Friends iebook leaflet_extra&friends iebook leaflet 09/12/2010 4:48 ΜΜ Page 1 Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Extra&Friends iebook leaflet_extra&friends iebook leaflet 09/12/2010 4:48 ΜΜ Page

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.com Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση Χαρίσης-

Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση Χαρίσης- Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση Χαρίσης- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΑΠΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ-ΕΦΗΒΟΥ Έλσα ηµοπούλου-ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τις μαθητικές κοινότητες

Ερωτηματολόγιο για τις μαθητικές κοινότητες Ερωτηματολόγιο για τις μαθητικές κοινότητες Το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να δοθεί, κατά προτίμηση, σε μαθητές της Β και της Γ γυμνασίου και να αποτελέσει αφορμή για μια γόνιμη συζήτηση μαζί τους για την

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Στο εργαστήρι αυτό οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν ένα θεατρικό διάλογο και να προβληματιστούν για τα κριτήρια επιλογής των αντιπροσώπων τους στα μαθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Σοφία... του Γιάννη Της Αναστασίας Μιχαηλίδου Καμένου και του Γιώργου Χριστοδούλου

Η Σοφία... του Γιάννη Της Αναστασίας Μιχαηλίδου Καμένου και του Γιώργου Χριστοδούλου Η Σοφία... του Γιάννη Της Αναστασίας Μιχαηλίδου Καμένου και του Γιώργου Χριστοδούλου Είναι η πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Σάββας ο γιος της Αναστασίας, θα είναι στην τετάρτη τάξη των Αγγλικών.

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. http://sym.pblogs.gr

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. http://sym.pblogs.gr ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ http://sym.pblogs.gr «Το μάθημα των Φυσικών Επιστημών στο ημοτικό Σχολείο είναι η απάντησή μας στην ανάγκη του κάθε παιδιού να μάθει» (Jacobson) ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΩ ΟΤΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ USABILITY TEST

ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ USABILITY TEST ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ USABILITY TEST ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟ ΤΗ USERFOCUS Text Userfocus 2009. cartoon artwork bitstrips www.bitstrips.com ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΕΝΟΣ USABILITY TEST ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ Α.Π. Ηµερ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟ Άνδρας Γυναίκα ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες με παιδιά με και ευνοϊκών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Αγαπητοί μαθητές/μαθήτριες ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Κάνοντας την αποδελτίωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης, διαβάσαμε όλες τις προσωπικές παρατηρήσεις σχόλια και πήραμε αρκετά μηνύματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Τι είναι το iebook; Το iebook είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο των αγγλικών μου, το οποίο με βοηθάει να κάνω μόνος μου το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς που μου ανατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής»

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής» Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρική ς Εποχής; Ερωτήματα - κλειδιά: 2 Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Γεωμετρικής Εποχής; Υπήρχαν αρχηγοί στις ομάδες των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

KIDSCREEN-27. Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους. Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους. 8 έως 18 ετών

KIDSCREEN-27. Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους. Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους. 8 έως 18 ετών KIDSCREEN-27 Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους 8 έως 18 ετών Page 1 of 5 Γειά σου, Ηµεροµηνία: Μήνας Χρόνος Πώς είσαι; Πως νιώθεις; Αυτά είναι τα πράγµατα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! FAIRYLAND iebook leaflet_fairyland iebook leaflet 02/12/2010 5:18 ΜΜ Page 1 Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Τι είναι το iebook; Το iebook είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο των αγγλικών μου, το οποίο με

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ 1. Σηκωνόμαστε όρθιοι και καρφιτσώνουμε μια κόλλα χαρτί στην πλάτη του κάθε παιδιού. Ας γράψουμε πάνω στην πλάτη του καθενός ανώνυμα κάτι που μας αρέσει πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Σαμαρά Β., Γιαταγαντζίδης Α., Δώνης Α., Ισαακίδου Σ., Κοντού Ε., Κουγιουμτζίδης Ν., Μαρτάκου Α., Μεχανετζίδου Μ., Μπαλτζόπουλος Α., Νούλης Β., Πάδη Μ., Παπαϊωαννίδης Γ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

5. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

5. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Ένας λαγός, ένα πουλί, ένα ψάρι, ένας σκίουρος, μια πάπια και διάφορα άλλα ζώα αποφάσισαν να ανοίξουν ένα σχολείο. Συστήθηκε λοιπόν μια επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

(*Λάβετε υπόψη πως το τεστ που ακολουθεί δεν αποτελεί µέθοδο ή εργαλείο διάγνωσης ή/και θεραπείας)

(*Λάβετε υπόψη πως το τεστ που ακολουθεί δεν αποτελεί µέθοδο ή εργαλείο διάγνωσης ή/και θεραπείας) Quiz για την Αξιολόγηση της Ψυχικής Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον Η ψυχική υγεία διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην καθηµερινή ζωή και κυρίως στην εργασία. Το εργασιακό περιβάλλον που προσφέρει τα βασικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα. Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση. Λυκείου Αγίου Νεοφύτου. Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16

Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα. Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση. Λυκείου Αγίου Νεοφύτου. Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16 Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση Τάξη στην οποία διδάχθηκε το μάθημα: Β6 κατεύθυνσης Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16 Καθηγητής: Γιώργος Ανδρονίκου Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο.

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο. Του George Kakourides* Μπορεί να ονειρεύεσαι ότι κάποτε θα παίζεις σε ένα γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους, ένταση και γκολ. Μπορεί να ονειρεύεσαι ολόκληρο γήπεδο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα σου. Θέλεις να γίνεις

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο ποσοτικής εκτίµησης του κοινωνικού κεφαλαίου

Ερωτηµατολόγιο ποσοτικής εκτίµησης του κοινωνικού κεφαλαίου Ερωτηµατολόγιο ποσοτικής εκτίµησης του κοινωνικού κεφαλαίου SOCIAL CAPITAL QUESTIONNAIRE Τη σύνταξη του ερωτηµατολογίου έκαναν οι: Jenny Onyx Paul Bullen Tην επιµέλεια της ελληνικής µετάφρασης και στάθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Στόχοι και άξονες της έρευνας-δράσης Στόχος του προγράµµατος ήταν η επιµόρφωση εκπαιδευτικών ευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βοήθηµα για όσους: Προβληµατίζονται µε το κάπνισµα Έχουν αποφασίσει να το κόψουν Το έχουν κόψει και θέλουν να παραµείνουν µη καπνιστές

Ένα βοήθηµα για όσους: Προβληµατίζονται µε το κάπνισµα Έχουν αποφασίσει να το κόψουν Το έχουν κόψει και θέλουν να παραµείνουν µη καπνιστές Προσπάθησε µαζί µε έν α φίλο σου Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Κλινικής Ψυχολογίας Οδηγός ιακοπής Καπνίσµατος Ένα βοήθηµα για όσους: Προβληµατίζονται µε το κάπνισµα Έχουν αποφασίσει να το κόψουν Το έχουν κόψει

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία Partnership: AIAS Bol1gna onlus (I) Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την τηλεόραση, επεξεργασία των στοιχείων στο MS-Excel

Έρευνα για την τηλεόραση, επεξεργασία των στοιχείων στο MS-Excel Έρευνα για την τηλεόραση, επεξεργασία των στοιχείων στο MS-Excel Ακάσης Κωνσταντίνος 1, Αντωνιάδης Χρυσόστομος 2, Αργυράκης Παναγιώτης 3, Αρτοπούλου Αναστασία 4, Βάγγου Χαρά 5, Βερβερίδου Δέσποινα 6, Γιαννούδης

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα Ενότητα: Εργασία Επαγγέλματα (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: A1, A2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες Διάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ Βασισμένο στο 17 Illustrations That Are Incredibly Real For Anyone With ADD Http://www.buzzfeed.com Aug. 18, 2015 Caroline Kee BuzzFeed Staff Μετάφραση, προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου r $fr m - Ποιος είσαι; - Ποιοι είστε; - Ο Πέτρος. - Ο Αλέξανδρος και ο Τάσος. - Ποιον θέλεις; - Ποιους θέλετε; A - Τον Αλέξανδρο.

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ. Υπεύθυνες Εκπόνησης Εργασίας ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΙΟΣΗ Α.

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ. Υπεύθυνες Εκπόνησης Εργασίας ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΙΟΣΗ Α. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (Β06Σ03) ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills)

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ VCAL; Tο Βικτωριανό Πιστοποιητικό Εφαρμοσμένης Μάθησης [Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL)] είναι μια πρακτική επιλογή για μαθητές Σχολικών Ετών 11 και 12 (Year 11 και 12). Tο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αθήνα 12/09/2011 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων είναι ένα κατ εξοχήν Χριστιανικό Σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Άρτεμις Τσίτσικα Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Παν/μιου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) Β Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΙΚΑ Α4 7 ου Γ.Ε.Λ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!!!!!! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Αλλάζουν όλα στο λύκειο από τον Σεπτέµβριο του 2013, καθώς το υπουργείο Παιδείας καταθέτει στη Βουλή σχέδιο νόµου, που παρουσιάζει σήµερα αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο»

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» «Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» Σχολείο: Γενικό Λύκειο Παραλίας Τάξη: Α 4 Σχ.Έτος:2012 Ομάδα: 4 η Μέλη υποομάδας: 1.Κοντοπούλου Σωτηρία 2.Μπαζάρογλου Γεωργία 3.Μπόμπου Μαρία 4.Φιλιποππούλου Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Επιµέλεια: Καλαντζής Παναγιώτης, ηµ. Σχ. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Γνωστικό αντικείµενο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Μονάδες µέτρησης επιφανείας

Διαβάστε περισσότερα