Α Β Γ Ε Ζ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Β Γ Ε Ζ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ"

Transcript

1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΑΓΕ ΤΙ ΜΑΘΗΤΕΣ Ι ΑΣΚΟΥΜΕ; (Μέρος 1 ο ) Μαριάννα εσύπρη, Καθηγήτρια Αγγλικών Λεόντειο Λύκειο Πατησίων Το ερωτηµατολόγιο για το οποίο γράφω προέκυψε µέσα από δικές µου αναζητήσεις και πειραµατισµούς, την καθηµερινή επαφή µε εµπνευσµένες συναδέλφους και µετά από δουλειά που, λόγω φόρτου εργασίας, απλώθηκε δυστυχώς σε τρία χρόνια. Μια πρώτη προσέγγιση του πώς βλέπουν οι µαθητές µας τους εαυτούς τους κι εµάς έγινε µε εντελώς απλό τρόπο πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια. Τότε, ζήτησα από µια τάξη µου µε την οποία υπήρχε καλό κλίµα οπότε θα εκφράζονταν ελεύθερα να σηµειώσουν ανώνυµα σε ένα χαρτί τα πέντε πράγµατα που τους αρέσουν περισσότερο σε καθηγητές και πέντε τρόπους µε τους οποίους µαθαίνουν καλύτερα. Οι απαντήσεις των µαθητών ήταν άκρως ενδιαφέρουσες, καθώς για πρώτη φορά είχα τη δυνατότητα να δω πώς έκριναν οι ίδιοι τους καθηγητές τους και τους εαυτούς τους. Καθώς το περιστατικό έγινε προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, αποφάσισα να στείσω ένα ερωτηµατολόγιο για τις τάξεις µου του Γυµνασίου, που θα το χρησιµοποιούσα την επόµενη χρονιά, Το αρχικό ερωτηµατολόγιο είχε 11 ερωτήσεις που περιλάµβαναν κάµποσα θέµατα: τον τύπο µαθητή, τις συνθήκες που προτιµάει να διαβάζει, τις τεχνικές που χρησιµοποιεί, τον τρόπο που βλέπει τους καθηγητές του κλπ. Κάποιες δυο ερωτήσεις ζητούσαν ιεράρχηση των απαντήσεων, κάτι που θέλει πολλή δουλειά πάνω σε στατιστική. Θα πρέπει εδώ να διευκρινήσω ότι οι τάξεις των Αγγλικών στο σχολείο που εργάζοµαι οργανώνονται ανά επίπεδα γνώσης της Αγγλικής και δεν αντιστοιχούν στις τάξεις των Ελληνικών. Έτσι, στην Α γυµνασίου, π.χ., είχα εκείνη τη χρονιά ένα τµήµα πολύ χαµηλού επιπέδου που περιελάµβανε και παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες κι άλλα µε ιδιαίτερες ή/και δύσκολες συµπεριφορές. Εν αντιθέσει, τα δυο τµήµατά µου της Β και Γ Γυµνασίου ήταν από πολύ καλό ως προχωρηµένο επίπεδο. Το σύνολο των απαντήσεων, όµως, περίπου ανά τάξη για τρία τµήµατα, µού φάνηµε µικρό και, βάσει του διαχωρισµού επιπέδων που περιέγραψα, εξειδικευµένο δείγµα για να µπορέσω να βγάλω κάποια συµπεράσµατα παρ όλο που κατάφερα να τελειώσω τη στατιστική δουλειά µε τη βοήθεια ενός εξαιρετικού συναδέλφου. 1

2 Έτσι, προχώρησα στο διαχωρισµό του αρχικού ερωτηµατολογίου σε δυο µέρη. Το πρώτο, τα αποτελέσµατα του οποίου πρόκειται να αναλύσουµε παρακάτω, επικεντρώθηκε στον τύπο του µαθητή και τις συνθήκες/τεχνικές που χρησιµοποιεί για να µαθαίνει καλύτερα. Το δεύτερο, που θα αναλύσουµε στο δεύτερο µέρος αυτού του άρθρου, επικεντρώθηκε περισσότερο στην αξιολόγηση της ίδιας της µαθησιακής συµπεριφοράς του µαθητή καθώς και στις προσδοκίες που έχει από τους καθηγητές του. Η δεύτερη αυτή εκδοχή του ερωτηµατολογίου σε δυο µέρη δόθηκε σε όλες τις τάξεις των Ελληνικών της Α Γυµνασίου του σχολείου µου κατά το σχολικό έτος ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (Το ερωτηµατολόγιο παρατίθεται στο Παραρτηµα Α στο τέλος του άρθρου) Η πρώτη ερώτηση είχε σαν στόχο της να διερευνήσει τι γνωστικός τύπος είναι ο µαθητής: οπτικός, ακουστικός ή κιναισθητικός. Βάσει των ερευνών µου στο ιαδίκτυο και αλλού, κατέληξα σε κάποιες σχηµατοποιήσεις αυτών των τύπων. Έτσι, ο οπτικός τύπος εκπροσωπούνταν από τις απαντήσεις: βλέπω διαγράµµατα, χάρτες, πίνακες, τύπους, κλπ. (Απάντηση Α) και ο καθηγητής µού δίνει φυλλάδια (πχ. µε ασκήσεις, τα κύρια σηµεία, κλπ.) (Απάντηση ). Τον ακουστικό τύπο εκπροσωπούσαν οι απαντήσεις: συγκεντρώνοµαι και ακούω το µάθηµα στην τάξη (Απάντηση Β) και µπορώ να επαναλάβω φωναχτά ή ψιθυριστά το µάθηµα (Απάντηση Ζ). Τον κιναισθητικό τύπο εκπροσωπούσαν οι απαντήσεις: µπορώ να σχεδιάζω διάφορα σχήµατα την ώρα του µαθήµατος (Απάντηση Γ) και µπορώ να παίζω µε κάτι (πχ. µια πλαστική µπαλίτσα, ένα µολύβι, κλπ.) (Απάντηση Ε). Με τις ερωτήσεις 2 και 3 προσπαθούσα να διερευνήσω τι είδους χαρακτήρας είναι ο µαθητής: εσωστρεφής ή εξωστρεφής, µοναχικός ή κοινωνικός, αρχηγός ή ακόλουθος ; Οι ερωτήσεις παραθέτουν µια αρκετά µεγάλη γκάµα απαντήσεων ώστε να καλύψουν πιο πολλές πιθανότητες. Φυσικά, ίσως αναπόφευκτα, µιας κι οι άνθρωποι δύσκολα κατηγοριοποιούνται, οι απαντήσεις αλληλοκαλύπτουν είδη χαρακτήρων όπως θα φανεί και παρακάτω. Για το αν ο µαθητής είναι εσωστρεφής και µοναχικός τέθηκαν οι εξής απαντήσεις: έχω χρόνο να σκέφτώ το µάθηµα στην τάξη και να κάνω δραστηριότητες ή ασκήσεις µόνος µου (2Α), κάνω επανάληψη µόνος µου (2Γ), διαβάζω στο σπίτι µόνος µου ή να µου δίνεται χρόνος να σκεφτώ και να κάνω ερωτήσεις για το µάθηµα µετά την παράδοση ή να µαθαίνω µόνος µου µέσα από ερωτήσεις ή εργασίες που δίνει ο καθηγητής (2Θ, 3Β, 3Ε). Για το αν ο µαθητής είναι εξωστρεφής και κοινωνικός τέθηκαν όλες οι απαντήσεις που περιέχουν δουλειά σε οµάδες (2Β, 2, 2Ε, 3Γ, 3, 3Ζ). Για το µαθητή που προτιµά να ακολουθεί τέθηκαν οι 2

3 απαντήσεις: διαβάζω στο σπίτι µε τη βοήθεια ενός µέλους της οικογένειάς µου ή ενός καθηγητή (2Ζ, 2Η), ο καθηγητής κάνει ερωτήσεις (3Α) ή να επεξεργάζοµαι σε οµάδες τις ερωτήσεις ή εργασίες που δίνει ο καθηγητής (3Ζ). Ενώ για τον µαθητή που προτιµάει να ηγείται τέθηκαν οι: να µου δίνεται ο χρόνος να σκεφτώ και να κάνω ερωτήσεις για το µάθηµα µετά την παράδοση (3Β) και να φτιάχνουµε ερωτήσεις για το µάθηµα που παραδόθηκε, σε ζευγάρια ή οµάδες, και να τις δίνουµε στον καθηγητή να τις απαντήσει (3Γ). Ίσως είναι φανερό επίσης ότι από την ερώτηση 3 έµµεσα προκύπτει κατά πόσο αφιερώνεται χρόνος στην τάξη σε ερωτήσεις ή δηµιουργική σκέψη και κατά πόσο οι µαθητές χρειάζονται ή αποζητούν τέτοιο χρόνο. Ίσως, µάλιστα, σε αυτό το επίπεδο, η ερώτηση να στόχευε σε υπερβολικά πολλά θέµατα, οπότε να µην ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. Με την τέταρτη ερώτηση ήθελα να ρίξω φως στις συνθήκες που επιλέγει ο µαθητής για να διαβάσει. Συχνά αυτό είναι ένδειξη του τύπου ή και του χαρακτήρα του µαθητή. Και πάλι η ερώτηση έχει αρκετές απαντήσεις ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατό περισσότερες πιθανότητες. Ως εκ τούτου οι απαντήσεις ακούω ταυτόχρονα µουσική (Α), κάθοµαι στο γραφείο µου και ισιώνω την πλάτη (Θ) και βρίσκοµαι σε χώρο όπου υπάρχουν κι άλλα µέλη της οικογένειάς µου ( ) µπορεί να είναι ένδειξη οπτικού τύπου ή/και έντονης εξωστρέφειας και κοινωνικότητας. Οι απαντήσεις κλείνοµαι στο δωµάτιό µου (Β), διαβάζω φωναχτά (Ζ) και θέλω απόλυτη ησυχία (Γ) µπορεί να δηλώνουν εσωστρέφεια ή και στοιχεία ακουστικού τύπου. Οι περπατάω πάνω-κάτω (Ε), κρατάω κάτι και παίζω (Ι) και κάνω συχνά διαλείµµατα (Η) µπορεί να δηλώνουν στοιχεία κιναισθητικού τύπου όπως και το ξαπλώνω ή κάθοµαι κάπου αναπαυτικά (Κ). Με την τελευταία ερώτηση (5) θέλησα να διερευνήσω τι τεχνικές διαβάσµατος χρησιµοποιεί ο µαθητής. Και πάλι οι απαντήσεις καλύπτουν αρκετά µεγάλη γκάµα. Οι επαναλαµβάνω φωναχτά αυτό που διαβάζω (Α) και ακούω κάποιον να µου διαβάζει αυτό που πρέπει να διαβάσω (Θ) µπορεί να δηλώνουν ακουστικό τύπο αλλά και φτώχεια τεχνικών µελέτης µιας και συχνά ο συγκεκριµένος τρόπος αποτελεί κυρίως στείρα αποµνηµόνευση. Οι απαντήσεις κρατάω σηµειώσεις τα κυριότερα σηµεία σε ένα τετράδιο (Β), βγάζω τα σηµαντικά σηµεία σε µια στήλη χρησιµοποιώντας βούλες (Ε), κάνω δικής µου επινόησης σχεδιάγραµµα (Ζ) και κανω δικές µου σηµειώσεις ή σχόλια στο πλάι του κειµένου (Η) δηλώνουν οπτικό τύπο αλλά είναι και πιο προχωρηµένες τεχνικές µάθησης καθώς προϋποθέτουν προηγούµενη νοητική διεργασία. Οι δε απαντήσεις γράφω κάθε σηµαντικό σηµείο µε έντονα χρώµατα σε χαρτί και το κολλάω στον τοίχο να το βλέπω (Γ) και χρησιµοποιώ χρωµατιστό µαρκαδόρο για 3

4 υπογράµµιση ( ) δείχνουν προχωρηµένες τεχνικές µάθησης αλλά µπορεί να υποκρύπτουν οποιονδήποτε τύπο µαθητή. Συνδυασµοί τεχνικών δείχνουν ένα έντονα σκεπτόµενο µυαλό. Είναι άγνωστο όµως το πώς θα µπορούσε να µαθαίνει ένας κιναισθητικός µαθητής στο Γυµνάσιο, όπου και δώθηκε το ερωτηµατολόγιο, κυρίως επειδή, οι όποιες τεχνικές µπορεί να είχε ή να είχε αναπτύξει, πιθανότατα εξαφανίζονται ή αποσύρονται από τον ίδιο το µαθητή, ως µη αποδοτικές αρκετά νωρίς στη σχολική του ζωή. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα στατιστικά αποτελέσµατα βγήκαν αριθµητικά και ποσοστιαία ενώ υπάρχουν ξεχωριστά αποτελέσµατα για κάθε φύλο αλλά και ο µέσος όρος (δες επίσης Παράρτηµα Β στο τέλος του άρθρου). Το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου απάντησαν 81 αγόρια και 58 κορίτσια της Α γυµνασίου, δηλαδή συνολικά 139 άτοµα. Στην πρώτη ερώτηση, πάνω από ένα στα τρία αγόρια (38% και 41%) και σχεδόν τα µισά κορίτσια (48%) επιλέγουν τις απαντήσεις που δείχνουν οπτικό τύπο (Α και ). Σχεδόν δυο τρίτα των αγοριών και κοριτσιών (62%) επιλέγουν απαντήσεις που δείχνουν ακουστικό τύπο (Β και Ζ) αν και µόλις 14% των αγοριών και % των κοριτσιών επιλέγουν την απάντηση Ζ. Τέλος, τις απαντήσεις κιναισθητικού τύπου (Γ και Ε) επιλέγουν περίπου 13% των αγοριών και % των κοριτσιών, δηλαδή ένας στους δέκα. 70 Ερώτηση 1 : Νοµίζω ότι µαθαίνω καλύτερα όταν : Α Β Γ Ε Ζ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 4

5 Στη δεύτερη ερώτηση, πάνω από τα µισά αγόρια και κορίτσια δείχνουν µια εσωστρεφή στροφή στο διάβασµά τους (περίπου 62% αγόρια και 55% κορίτσια επιλέγουν να διαβάζουν µόνοι τους (Θ), ενώ από όλους τους συµµετέχοντες ο ένας στους τέσσερεις επιλέγει να δουλεύει στην τάξη µόνος/η (Α-26%) και ένας στους τρεις διαλέγει να κάνει και επανάληψη µόνος/η (Γ-35%)). Η δουλειά σε οµάδες δείχνει να µην είναι δηµοφιλής καθώς µόλις ένας στους τρεις την επιλέγει για την τάξη (Β-33%) και µόλις ένας στους τέσσερεις για να κάνει επανάληψη και να συζητήσει απορίες ( -24%), ενώ ένας στους πέντε(!) δε θεωρεί σηµαντικό να συζητήσει θέµατα που προκύπτουν από την επανάληψη µε φίλους ή µε τον καθηγητή του (Ε-18%)! Περίπου ένας στους τρεις µαθητές δείχνει να θέλει βοήθεια στο σπίτι από µέλος της οικογένειάς του (Ζ-28%). Τέλος, µόλις περίπου 9% (Η) δείχνουν να εκτιµούν τη βοήθεια από ένα ιδιαίτερο µάθηµα στο σπίτι. 70 Ερώτηση 2 : Νοµίζω ότι µαθαίνω καλύτερα όταν : Α Β Γ Ε Ζ Η Θ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ιαφορετικά αποτελέσµατα δείχνει να δίνει η τρίτη ερώτηση. Ένας στους τρείς ερωτηθέντες δείχνει να προτιµάει να επεξεργάζεται πράγµατα µόνος του (Β και Ε περίπου 33% αγόρια και 30% κορίτσια) ενώ ένας στους τέσσερεις δείχνει να προτιµά τη δουλειά σε οµάδες (Γ,, Ε, Ζ περίπου 24% και για τα δυο φύλα). Επίσης, περίπου 30% και των δυο φύλων δείχνουν να θέλουν να ακολουθούν (Α και Ζ) ενώ αντίστοιχα είναι τα ποσοστά αυτών που δείχνουν να θέλουν να ηγούνται (Β και Γ). 5

6 Ερώτηση 3 : Για να µαθαίνω καλύτερα προτιµώ : Α Β Γ Ε Ζ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Η τέταρτη ερώτηση έχει πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσµατα. Πάνω από τους µισούς ερωτηθέντες δείχνουν να επιλέγουν να κλειστούν στο δωµάτιό τους (Β-65%) και να έχουν απόλυτη ησυχία (Γ-50%). Πάνω από τα µισά κορίτσια και δυο στα πέντε αγόρια (Ζ-53% και 38%) δηλώνουν ότι διαβάζουν φωναχτά, ενώ ένα κορίτσι δηλώνει ότι γράφει ταυτόχρονα το µάθηµα (σχόλιο στο Λ)! Ένα στα πέντε αγόρια και ένα στα τέσσερα κορίτσια διαβάζουν ακούγοντας ταυτόχρονα µουσική (Α-20% και 26%). Ελάχιστοι δείχνουν να αποζητούν την ανθρώπινη παρουσία για να διαβάσουν ( -µόλις 4% αγόρια και % κορίτσια) ενώ περίπου ένας στους τρεις κι από τα δυο φύλα επιλέγουν κάπου αναπαυτικά να κάτσουν ή να ξαπλώσουν (Θ-31%). Επίσης ένας στους τέσσερεις δείχνει να κάνει µικρά, συχνά διαλείµµατα (Η-24%) ενώ τα ποσοστά για περπατάω πάνω-κάτω (Ε-14%) και κάθοµαι και ισιώνω την πλάτη µου (Κ-14%) είναι ίδια και µικρά. Μια αρκετά σηµαντική διαφοροποίηση δείχνει να υπάρχει στο παίζω µε κάτι που κρατάω στα χέρια µου µεταξύ των δυο φύλων (Ι): το επιλέγει σχεδόν 21% των αγοριών αλλά µόλις το 12% των κοριτσιών. 6

7 Ερώτηση 4 : Όταν έχω δουλεία στο σπίτι µαθαίνω καλύτερα όταν : Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Η πέµπτη ερώτηση έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον. Οι µισοί µαθητές (Α-46% των αγοριών και 55% των κοριτσιών) προτιµούν να επαναλαµβάνουν φωναχτά αυτό που διαβάζουν! Τρία τέταρτα των κοριτσιών και σχεδόν τα µισά αγόρια ( -76% και 44% αντίστοιχα) χρησιµοποιούν υπογραµµίσεις µε χρώµα. Σχεδόν τα µισά κορίτσια (Β-47%) κρατάνε τα κύρια σηµεία έναντι ενός στα τρία αγόρια (36%). Ελάχιστοι από τους ερωτηθέντες δείχνουν να γράφουν τα σηµαντικά σηµεία σε χαρτί χρησιµοποιώντας έντονα χρώµατα και κολλώντας το στον τοίχο (Γ): µόλις 9% των αγοριών και 7% των κοριτσιών. Επίσης ελάχιστοι βγάζουν τα κύρια σηµεία σε βούλες (Ε-7% των αγοριών και 9% των κοριτσιών). Περίπου ένας στους πέντε δείχνει να κάνει δικά του σχεδιαγράµµατα (Ζ-23%) ή δικές του σηµειώσεις στο πλάι του κειµένου (Η-19% των αγοριών και 16% των κοριτσιών). Τέλος, 16% των αγοριών ενώ µόλις % των κοριτσιών επιλέγουν να ακούν κάποιον να τους διαβάζει το µάθηµα (Θ). Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση ενός κοριτσιού ότι µαθαίνει καλύτερα ψάχνοντας πληροφορίες για το µάθηµα (σχόλιο στο Ι). Σε αντίθεση, δυο αγόρια αναφέρουν διαβάζω και µετά κάποιος µε εξετάζει ενώ τουλάχιστον έξι αγόρια δηλώνουν ότι µαθαίνουν παράγραφο-παράγραφο ή κοµµάτι-κοµµάτι απέξω. 7

8 80 Ερώτηση 5 : Όταν έχω δουλειά στο σπίτι, µαθαίνω καλύτερα όταν : Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Ι ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσµατα της πρώτης ερώτησης ήταν τα αναµενόµενα. Είναι γνωστό στην ψυχολογία ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ανήκουν στον οπτικό ή ακουστικό τύπο µε κάποια στοιχεία των άλλων δυο, ενώ λίγοι είναι οι άνθρωποι που ανήκουν αµιγώς σε έναν τύπο. Εξίσου λίγοι είναι οι άνθρωποι που είναι κατά κύριο λόγο κιναισθητικοί, ίσως γιατί η ανθρωπότητα έχει αρκετά αποµακρυνθεί από την εποχή που η ευελιξία, η καλή ισορροπία και η επιδεξιότητα στα χέρια ή τα πόδια ήταν σηµαντικά για την επιβίωση του είδους. Έτσι, τα ποσοστά γύρω στο % είναι αντιπροσωπευτικά και του ευρύτερου πληθυσµού συνολικά. Είναι, όµως, εξίσου σηµαντικό ότι υπάρχει έστω κι ένα µικρό ποσοστό µαθητών µε κιναισθητικά στοιχεία. Πόσο φροντίζει το Ελληνικό σχολείο για αυτούς τους µαθητές και πόσο εξυπηρετούνται οι δικές τους ανάγκες και τρόπος µάθησης είναι ένα ζητούµενο. Το ότι η απάντηση Ζ επιλέχτηκε από λίγα παιδιά επίσης εξηγείται από τον τρόπο οργάνωσης της Ελληνικής σχολικής τάξης, η οποία δεν επιτρέπει στο µαθητή στιγµές περισυλλογής και ακουστικής ανάµνησης κύριων σηµείων του µαθήµατος. Έτσι, εφόσον οι µαθητές δεν έχουν την ευκαιρία να δοκιµάσουν αυτή τη διαδικασία, δεν µπορούν, πιστεύω, να της αναγνωρίσουν κάποια πρακτική αξία και την κρίνουν λιγότερο σηµαντική συνολικά. Τα αποτελέσµατα της δεύτερης ερώτησης ήταν εξίσου αναµενόµενα αν και όχι όλα ή όχι σ αυτό το βαθµό. Οι µαθητές δείχνουν να έχουν εµπεδώσει ότι η µελέτη είναι κατά βάση µια µοναχική ασχολία (!) και δείχνουν να προτιµούν τη... µοναξιά τους ακόµη και για επανάληψη 8

9 ή για να λύσουν απορίες! Κι όµως, όσοι από µας είχαν την τύχη να δουλέψουν σε οµάδες κάποια στιγµή µέσα στην εκπαίδευσή τους γνωρίζουν τα καλά στοιχεία αλλά και την ικανοποίηση που µπορεί να προσφέρει αυτός ο τρόπος δουλειάς. Επίσης, κάποιοι από µας, που ίσως περπάτησαν κι άλλα µονοπάτια της ζωής πέρα από το εκπαιδευτικό, γνωρίζουν καλά ότι η δουλειά σε οµάδες είναι εκ των ων ουκ άνευ για την επιτυχία µεγάλων εργασιών ή πολύπλοκων προγραµµάτων και ότι η καλή οµάδα µπορεί να προσφέρει µέγιστη γνώση και κοινωνικές αρετές στα µέλη της. Κι όµως τα Ελληνόπουλα δείχνουν να µην έχουν καν αρχίσει να το καταλαβαίνουν αυτό! Η τρίτη ερώτηση είχε πιο λογικά αποτελέσµατα από τη δεύτερη αν και ο στόχος της ήταν παρόµοιος. Εδώ, όντως, τα ποσοστά δείχνουν να είναι καλύτερα µοιρασµένα µεταξύ όσων είναι µοναχικοί/εσωστρεφείς ή κοινωνικοί/εξωστρεφείς και όσων θέλουν να ακολουθούν ή να ηγούνται. Η ερώτηση αυτή ίσως ήταν πιο καλά στηµένη οπότε τα ποσοστά δείχνουν να είναι περίπου αυτά που θα περιµέναµε σε οποιονδήποτε µεγάλο αριθµό ερωτηθέντων πάνω σ αυτό το θέµα. Ταυτόχρονα, όµως δείχνει και τη µεγάλη ποικιλία χαρακτήρων και ταµπεραµέντων που µπορεί να απαρτίζει µια τάξη και θέτει ως ζητούµενο το κατά πόσο ο κλασσικός τρόπος διδασκαλίας τύπου διάλεξης µπορεί να είναι ο µοναδικός που χρησιµοποιείται καθ όλη τη διάρκεια µιας σχολικής χρονιάς αλλά και της σχολικής ζωής του µαθητή. Υπάρχει πλειάδα χαρακτήρων και µαθησιακών τύπων σε όλα τα σχολικά τµήµατα που απάντησαν το ερωτηµατολόγιο άρα, κατ επέκταση, σε όλες τις τάξεις του σχολείου. Ζητούµενο είναι, λοιπόν, το κατά πόσον η εκπαίδευση που τους παρέχουµε τους βοηθάει να µάθουν πραγµατικά και να µάθουν να µαθαίνουν ευρύτερα. Η τέταρτη ερώτηση µάς δίνει πολύ υλικό προς σκέψη. Κατά πρώτον, επιβεβαιώνει αυτό που ήδη αναλύσαµε στη δεύτερη ερώτηση: την αναζήτηση της µοναξιάς και της ησυχίας για τη µελέτη στο σπίτι. Προς επίρρωσην αυτής της µάλλον αµφιλεγόµενης συνήθειας έρχεται το γεγονός ότι σχεδόν οι µισοί ερωτηθέντες διαβάζουν φωναχτά. Τα δυο αυτά ευρήµατα, αντί να µας επιβεβαιώνουν στοιχεία ακουστικού τύπου, µας βάζουν σε υποψίες για λάθος τρόπους µελέτης ή έστω όχι πολύ καλούς ή αποδοτικούς, ιδιαίτερα και σε σχέση µε το κορίτσι που δηλώνει ότι όχι µόνο λέει φωναχτά το µάθηµα αλλά το γράφει κι όλας όπως και µε τα έξι αγόρια που µαθαίνουν το µάθηµα κοµµάτι-κοµµάτι χωρίς καµιά ιεράρχηση σηµείων σπουδαιότητας. Είναι εξάλλου γνωστό ότι τα Ελληνόπουλα και, σε µεγάλο βαθµό, όλη η εκπαίδευση στην Ελλάδα βασίζεται στην παπαγαλία του µαθήµατος προς άγρα του καλύτερου βαθµού, ανεξαρτήτως του αν η γνώση που αποκτάται έτσι δεν παραµένει 9

10 καταχωρηµένη στο µυαλό για ικανοποιητικό χρονικό διάστηµα ή δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά ή, ίσως, ευρηµατικά. Η µουσική κατά τη διάρκεια της µελέτης εκπλήσσει πολλούς γονείς και εκπαιδευτικούς αλλά, τα ποσοστά είνα υπαρκτά και είναι γνωστό ότι οι έφηβοι είναι συχνά ικανοί να κάνουν πολλά πράγµατα ταυτόχρονα ακόµη κι αν δεν τα κάνουν όλοι όλα πετυχηµένα! Επίσης, στην ηλεκτρονική εποχή που ζούµε, πολλοί συνάνθρωποί µας έχουν µάθει να χρησιµοποιούνε το ipod τους ενώ κάνουν άλλες δουλειές, οπότε γιατί όχι οι έφηβοι; Το αναπαυτικό κάθισµα ή ξάπλωµα δείχνει να είναι κοινός τόπος για έναν στους τρεις έφηβους ενώ τα διαλείµµατα κατά τη διάρκεια της µελέτης επιλέγουν µόλις ένας στους τέσσερεις. Αυτά µπορούν να είναι ενδεικτικά του ότι κάποιοι µαθητές παρουσιάζουν κιναισθητικά στοιχεία ενώ είναι σίγουρο ότι αυτοί οι δυο τρόποι µελέτης θα µπορούσαν να βοηθήσουν πολύ περισσότερους. Τέλος, ένα πολύ ενδιαφέρον εύρηµα αυτής της ερώτησης είναι ότι σχεδόν ένα στα πέντε αγόρια επιλέγει να παίζει µε κάτι που κρατάει εν αντιθέσει µε ένα στα δέκα κορίτσια! Είναι γνωστό ότι τα αγόρια τείνουν να έχουν περισσότερα κιναισθητικά στοιχεία από τα κορίτσια ενώ πολύ περισσότερα αγόρια παρά κορίτσια παρουσιάζουν κιναισθητικά στοιχεία. Το µικρό ποσοστό που επιλέγει να περπατά πάνω-κάτω ή να κάθεται στο γραφείο ισιώνοντας την πλάτη του έρχεται προς επίρρωση της συγκεκριµένης παρατήρησης (αν και το τελευταίο µπορεί να έχει σχέση και µε τη γνωστή σε όλους αδυναµία των εφήβων να κάτσουν ήσυχα ). Τα ποσοστά αυτά, λοιπόν, δείχνουν να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη µαθητών που το σύστηµα του σχολείου λαµβάνει ελάχιστα υπόψη του καθώς αυτό απευθύνεται περισσότερο σε οπτικούς ή ακουστικούς τύπους. Οι συνθήκες που βοηθούν το µυαλό να µάθει είναι ποικίλες και αυτό ίσως βοηθήσει τη σχεδίαση µελλοντικών µαθηµάτων δικών µου ή άλλων συναδέλφων. Η τελευταία ερώτηση δίνει επίσης πολλή τροφή για σκέψη. Πρώτον απ όλα, το γεγονός ότι τόσα παιδιά διαβάζουν φωναχτά το µάθηµα (σχεδόν οι µισοί από τους ερωτηθέντες) δείχνει να επιβεβαιώνει την παρατήρηση περί παπαγαλίας που αναφέρθηκε παραπάνω, όπως και τα σχόλια περί αποµνηµόνευσης κοµµάτι-κοµµάτι. Τουλάχιστον, τρία στα τέσσερα κορίτσια και σχεδόν τα µισά αγόρια χρησιµοποιούν χρωµατιστές υπογραµµίσεις, κάτι που βοηθάει τον εγκέφαλο να καταγράψει µε µεγαλύτερη ευκολία έντυπες πληροφορίες αλλά που βοηθάει ως ένα βαθµό και την επανάληψη. Τα µισά σχεδόν κορίτσια καταγράφουν κύρια σηµεία ενώ µόλις ένα στα τρία αγόρια! Κι όµως, αυτός είναι ένας ακόµη ενδεδειγµένος τρόπος εκµάθησης της οποιασδήποτε πληροφορίας! Εδώ ίσως υπεισέρχεται η µεγαλύτερη ωριµότητα και εγκεφαλικότητα των κοριτσιών αυτής της ηλικίας σε σχέση µε τα αγόρια-συµµαθητές τους βάσει και της ψυχοσωµατικής τους ανάπτυξης. Τα ποσοστά που έχουν βρεθεί για τις

11 υπόλοιπες τεχνικές είναι εξίσου χαµηλά και µας δείχνουν ίσως και γλαφυρά το πόσο λίγο οι µαθητές γνωρίζουν να διαβάζουν τα µαθήµατα του Γυµνασίου, µιας βαθµίδας τόσο διαφορετικής από το ηµοτικό, που οι ερωτηθέντες µόλις είχαν αφήσει όταν απάντησαν αυτό το ερωτηµατολόγιο. Ένα µεγάλο ζητούµενο είναι οι κατάλληλες τεχνικές και συνθήκες που θα απαιτούσε ένα κατ εξοχήν κιναισθητικό άτοµο για να µπορέσει να µαθαίνει χωρίς δυσκολία στο Γυµνάσιο, όχι µόνο στο σχολείο αλλά και στο σπίτι, όπως και κιναισθητικές τεχνικές, γενικότερα, που να µπορούν να χρησιµοποιηθούν µέσα στην τάξη για να βοηθήσουν όλους τους µαθητές. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Ως κατακλείδα, να αναφέρουµε ότι δυστυχώς, το αναλυτικό πρόγραµµα των µαθηµάτων και ο τρόπος δόµησης του ωρολογίου προγράµµατος τουλάχιστον στην ελληνική δευτεροβάθµια εκπαίδευση ελάχιστα βοηθούν τον ευσυνείδητο εκπαιδευτικό να εντάξει παρόµοια συµπεράσµατα στη δουλειά του για πολλούς, κυρίως πρακτικούς, λόγους, όπως η έλλειψη χρόνου για την κατάρτιση και καταγραφή σχεδίων µαθηµάτων που θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν κι άλλοι συνάδελφοι ταυτόχρονα ή στο µέλλον και η απουσία συνεργατικής δουλειάς στους περισσότερους εκπαιδευτικούς χώρους, ενώ η πίεση των αναγκαστικών ωριαίων και τελικών εξετάσεων καταρρακώνει εκπαιδευτικούς και µαθητές συνάµα. Ας ελπίσουµε όµως ότι τουλάχιστον θα µπαίνουµε στην τάξη πιο πληροφορηµένοι και περισσότερο ευαισθητοποιηµένοι στις ιδιοσυγκρασίες των µαθητών µας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Alatis J. E., Altman H. B., Alatis P. M. (eds), The Second Language Classroom: Directions for the 1980s, Oxford University Press, 1981 Gardner H., Multiple Intelligences, Basic Books, 1993 Nunan D., The Learner-Centred Curriculum, Cambridge University Press, 1988 Pinker S., How the Mind Works, Penguin Press, 1998 Pinker S., The Language Instinct, Penguin Press, 1994 Rivers W., Speaking in Many Tongues, Cambridge University Press,

12 Williams M. and Burden R., Psychology for Language Teachers, Cambridge University Press, 20 ιστοσελίδα που βοηθάει ανθρώπους µε µαθησιακές δυσκολίες (στα Αγγλικά) ερωτηµατολόγιο περί τύπου µαθητή (στα Αγγλικά) πίνακας που καθορίζει τον τύπο µαθητή ανάλογα µε τον τρόπο που κάποιος κάνει σχολικές εργασίες (στα Αγγλικά) εµπορική ιστοσελίδα σχετική µε τύπο µαθητή (στα Αγγλικά) 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Παρακαλώ τσέκαρε ( ) τις απαντήσεις που σου ταιριάζουν. Μπορείς να τσεκάρεις παραπάνω από µια απαντήσεις αλλά σκέψου προσεκτικά πριν το κάνεις. ΦΥΛΟ: ΑΓΟΡΙ ΚΟΡΙΤΣΙ 1 ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΟΤΑΝ: Α. Βλέπω διαγράµµατα, χάρτες, πίνακες, τύπους, κλπ. Β. Συγκεντρώνοµαι και ακούω το µάθηµα στην τάξη Γ. Μπορώ να σχεδιάζω διάφορα σχήµατα την ώρα του µαθήµατος. Ο καθηγητής µού δίνει φυλλάδια (πχ. µε ασκήσεις, τα κύρια σηµεία, κλπ.) Ε. Μπορώ να παίζω µε κάτι (πχ. µια πλαστική µπαλίτσα, ένα µολύβι, κλπ.) Ζ. Μπορώ να επαναλάβω φωναχτά ή ψιθυριστά το µάθηµα 2 ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΤΑΝ: Α. Έχω χρόνο να σκεφτώ το µάθηµα στην τάξη και να κάνω δραστηριότητες ή ασκήσεις µόνος/η µου Β. Ο/Η καθηγητής/τρια µάς δίνει δραστηριότητες ή ασκήσεις να τις δουλέψουµε σε ζευγάρια ή οµάδες Γ. Κάνω επανάληψη µόνος/η µου. Κάνω επανάληψη µε φίλους και συζητάµε τις απορίες µας Ε. Κάνω επανάληψη µε φίλους και συζητάµε τις απορίες µας µε τον/την καθηγητή/τρια Ζ. ιαβάζω στο σπίτι µε τη βοήθεια ενός µέλους της οικογένειάς µου Η. ιαβάζω στο σπίτι µε τη βοήθεια ενός καθηγητή/τριας Θ. ιαβάζω στο σπίτι µόνος/η µου 3 ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΡΟΤΙΜΩ: Α. Ο/Η καθηγητής/τρια να κάνει ερωτήσεις για το µάθηµα µετά την παράδοση Β. Να µου δίνεται χρόνος να σκεφτώ και να κάνω ερωτήσεις για το µάθηµα µετά την παράδοση Γ. Να φτιάχνουµε ερωτήσεις για το µάθηµα που παραδόθηκε σε ζευγάρια ή οµάδες και να τις δίνουµε στον/ην καθηγητή/τρια να τις απαντήσει. Ο/Η καθηγητής/τρια να µας δίνει ερωτήσεις για το µάθηµα που παραδόθηκε κι εµείς να τις επεξεργαζόµαστε σε ζευγάρια ή οµάδες Ε. Να µαθαίνω µόνος µου µέσα από ερωτήσεις ή εργασίες που δίνει ο καθηγητής Ζ. Να επεξεργάζοµαι σε οµάδες τις ερωτήσεις ή εργασίες που δίνει ο καθηγητής 13

14 4 ΟΤΑΝ ΕΧΩ ΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΤΑΝ: Α. Ακούω ταυτόχρονα και µουσική Β. Κλείνοµαι στο δωµάτιό µου Γ. Θέλω απόλυτη ησυχία. Βρίσκοµαι σε χώρο όπου υπάρχουν κι άλλα µέλη της οικογένειάς µου Ε. Περπατάω πάνω-κάτω, αν γίνεται Ζ. ιαβάζω φωναχτά Η. Κάνω µικρά, συχνά διαλείµµατα Θ. Ξαπλώνω ή κάθοµαι κάπου αναπαυτικά Ι. Κρατάω κάτι στα χέρια µου και παίζω µε αυτό Κ. Κάθοµαι στο γραφείο µου και ισιώνω την πλάτη Λ. Άλλο: 5 ΟΤΑΝ ΕΧΩ ΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΤΑΝ: Α. Επαναλαµβάνω φωναχτά αυτό που διαβάζω Β. Κρατάω σηµειώσεις τα κυριότερα σηµεία σε ένα τετράδιο Γ. Γράφω κάθε σηµαντικό σηµείο µε έντονα χρώµατα σε χαρτί και το κολλάω στον τοίχο να το βλέπω. Χρησιµοποιώ χρωµατιστό µαρκαδόρο για υπογράµµιση Ε. Βγάζω τα σηµαντικά σηµεία σε µια στήλη χρησιµοποιώντας βουλίτσες Ζ. Κάνω δικής µου επινόησης σχεδιάγραµµα Η. Κάνω δικές µου σηµειώσεις ή σχόλια στο πλάι του/των κειµένου/ασκήσεων Θ. Ακούω κάποιον να µου διαβάζει αυτό που πρέπει να διαβάσω Ι. Άλλο: Ευχαριστώ που απάντησες µε ειλικρίνεια. Μαριάννα εσύπρη Ιαν

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Απαντ % Απαντ % Απαντ % Α Β Γ Ε Ζ Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Α Β Γ Ε Ζ Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Ι

16 16

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ)

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) VAK Learning Styles Self-Assessment Questionnaire Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) Κυκλώστε ή επιλέξτε την απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη γενικότερη συμπεριφορά σας. Θυμηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αρμάου Ανδριάνα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αρμάου Ανδριάνα ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλος εργασίας: Πόσες ώρες εξωσχολικών μαθημάτων έχουν οι μαθητές του Λυκείου ανάλογα με την τάξη που βρίσκονται και το φύλο τους και πως κατανέμονται οι ώρες αυτές. Αρμάου Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα 2012-2013. Θέµα: ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων»

Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα 2012-2013. Θέµα: ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων» Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα 2012-2013 Θέµα: ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων» Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας ενηµερώνουµε ότι το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας οργανώνει τις εξής δράσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT 3 Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγγλική Γλώσσα Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Εκεί που είσαι ήμουνα κι εδώ που είμαι. ίσως έλθεις! ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Μπακούρου Κυριακή (συντονίστρια)

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 1 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΟ 4 ο δίωρο: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γιώτη Ιφιγένεια (Α.Μ. 6222) Λίβα Παρασκευή (Α.Μ. 5885)

ΤΕΤΑΡΤΟ 4 ο δίωρο: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γιώτη Ιφιγένεια (Α.Μ. 6222) Λίβα Παρασκευή (Α.Μ. 5885) ΤΕΤΑΡΤΟ 4 ο δίωρο: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γιώτη Ιφιγένεια (Α.Μ. 6222) Λίβα Παρασκευή (Α.Μ. 5885) Ανάλυση σε επιμέρους στόχους: 1. Εκτιμούν τη μορφή γραφημάτων με βάση τα δεδομένα τους. 2. Κατανοούν ότι

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών

Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών Καραγιάννη-Κυρίλλου Λίτσα Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 1: Γιατί Χρειαζόμαστε τους Κανόνες; Ας Παίξουμε!

Εργαστήρι 1: Γιατί Χρειαζόμαστε τους Κανόνες; Ας Παίξουμε! Εργαστήρι 1: Γιατί Χρειαζόμαστε τους Κανόνες; Ας Παίξουμε! Το εργαστήρι αυτό βασίζεται σε ένα απλό και οικείο επιτραπέζιο παιχνίδι. Σκοπός του είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία της σειράς «ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΙΑΒΑΖΩ µε µικρά βήµατα µέσα από συγκεκριµένους στόχους» πρώτο, δεύτερο και τρίτο µέρος, αποτελούν πολύ καλό βοήθηµα για την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Οι µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Μικρές Αγγελίες Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου να μάθει να μελετά μόνο του και να έχει αποτέλεσμα;

Πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου να μάθει να μελετά μόνο του και να έχει αποτέλεσμα; Πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου να μάθει να μελετά μόνο του και να έχει αποτέλεσμα; Είτε πρόκειται για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είτε όχι, η οργάνωση δεν είναι ό,τι πιο εύκολο γενικά για τα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε μαθητές Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών Βορείου Ελλάδος Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων»

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Σχολείο: 52 ο ΓΕΛ Αθηνών Σχολικό έτος: 2013-2014 Τετράμηνο: Β Μάθημα: Ερευνητική Εργασία Τμήμα: Α 4 «Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Ομάδα Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές.

Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές. ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές. Είναι οι τεχνικές που εφαρμόζουν κατά τη διάρκεια της μελέτης που τους κάνουν να διαφέρουν, αλλά και η αυτοπεποίθηση που έχει ο κάθε μαθητής. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ετήσιο Διαδικτυακό Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο 2011-2012 Στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης και τη Διαπολιτισμική Πραγματικότητα ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ονοματεπώνυμο: Μπούτσκου Λεμονιά ΠΕ03

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!» Υπεύθυνες Προγράμματος: Κιοσκερίδου Αικατερίνη Σχολική Νοσηλεύτρια. Παπαγερίδου Φωτεινή Κοινωνική Λειτουργός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: Διαφυλικές

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο των ερωτηθέντων. Τι φύλο είσαι; Ηλικία. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Τι διαθέτεις από τα ακόλουθα:

Φύλο των ερωτηθέντων. Τι φύλο είσαι; Ηλικία. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Τι διαθέτεις από τα ακόλουθα: 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Κατάχρηση διαδικτύου και ηλεκτρονικών παιχνιδιών» Υπεύθυνη καθηγήτρια Καραγιαννοπούλου Ελισάβετ, ΠΕ20 Πληροφορικής ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Η φιλοσοφία μας για την εκπαίδευση και το σχολείο του παρόντος, έχει ως βασικό της άξονα ένα σχολείο: που εφαρμόζει στην «πράξη» τη μαθητοκεντρική διδασκαλία και την ολιστική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ»

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Δ τάξη, 2013-2014 Παρουσίαση γραπτής εργασίας «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Τα βήματα που ακολουθήσαμε ήταν: 1. Αφού η δασκάλα μας έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση του Εαυτού 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 Συναισθηματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

«Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ.

«Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ. «Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ. Μετά την εισήγηση της 1 ης ημέρας, αρχικά χωρίσαμε τους εκπαιδευτικούς σε 4 ομάδες και δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ ΕΠΙΠΕ Ο Ι /ΛΙΑΣ. Cambridge Examinations (FCEfs)

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ ΕΠΙΠΕ Ο Ι /ΛΙΑΣ. Cambridge Examinations (FCEfs) ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» Σχολικό έτος 2012-2013 Προς τους κ. Γονείς των µαθητών της Α τάξης Αγαπητοί Γονείς, Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Schools for Change Αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του προγράμματος

Schools for Change Αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του προγράμματος Schools for Change Αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του προγράμματος Λίγα λόγια για τις εκπαιδευτικές δράσεις της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, εδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. http://sym.pblogs.gr

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. http://sym.pblogs.gr ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ http://sym.pblogs.gr «Το μάθημα των Φυσικών Επιστημών στο ημοτικό Σχολείο είναι η απάντησή μας στην ανάγκη του κάθε παιδιού να μάθει» (Jacobson) ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΩ ΟΤΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. 1.Θεωρητικό Πλαίσιο

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. 1.Θεωρητικό Πλαίσιο ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ηµεροµηνία: 4/11/10 Τάξη: Γ 2 Μάθηµα: Μαθηµατικά Διδακτική ενότητα: Αριθµοί µέχρι το 3000 σελ.10-11 στο εργασιών Διδακτική ώρα:1 η & 2 η Διάρκεια διδακτικής ώρας: 90 1.Θεωρητικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ. Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ. Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου Ποιο είναι το αγαπημένο είδος μουσικής των μαθητών της Α Λυκείου Στα πλαίσια του μαθήματος «Tεχνολογία» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τις μαθητικές κοινότητες

Ερωτηματολόγιο για τις μαθητικές κοινότητες Ερωτηματολόγιο για τις μαθητικές κοινότητες Το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να δοθεί, κατά προτίμηση, σε μαθητές της Β και της Γ γυμνασίου και να αποτελέσει αφορμή για μια γόνιμη συζήτηση μαζί τους για την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.com Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής που διδάσκουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής:

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: 1 Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Παναρέτου Κατερίνα, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014 Εκπαιδευτική διημερίδα Η διαφοροποιημένη διδασκαλία: από τη θεωρία στη πράξη Η Κουτσελίνη (2006) εντοπίζει τα

Διαβάστε περισσότερα

CAREER COUNSELLING Eleni Kargakou-Human Resources Advisor

CAREER COUNSELLING Eleni Kargakou-Human Resources Advisor ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ-ΣΠΟΥΔΕΣ 1 Ποιος ήταν ο λόγος που ακολουθήσατε αυτό τον κλάδο? Τι σας είχε κινήσει το ενδιαφέρον? 2 Τι σας ενδιέφερε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β Ελένη ΚΑΜΠΕΡΗ - ΤΖΟΥΡΙΑΔΟΥ Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Σταυρούλα ΠΑΝΤΑΖΗ Νηπιαγωγός ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2004 1 λίγα λόγια για τις δραστηριότητες Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται:

Διαβάστε περισσότερα

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Σύμβολο της μεθόδου "Κείμενο για Όλους" Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Μάρτιος 2009 Ποια είναι τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ο Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους.

Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους. Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόβλημα: Κατά την έρευνα αυτή θα εξεταστεί κατά το πόσο οι έφηβοι εκδηλώνονται με βίαιη κ επιθετική συμπεριφορά. Υπόθεση: Υποθέτω ότι οι έφηβοι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο Β Πράσινο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F Β (4 ος Γύρος 2008) Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 1: Συνοπτικό πλαίσιο μετακίνησης και εγκατάστασης Ερωτήματα-κλειδιά Γιατί και πώς μετακινούμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Πού μένουμε από τα

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σοφία... του Γιάννη Της Αναστασίας Μιχαηλίδου Καμένου και του Γιώργου Χριστοδούλου

Η Σοφία... του Γιάννη Της Αναστασίας Μιχαηλίδου Καμένου και του Γιώργου Χριστοδούλου Η Σοφία... του Γιάννη Της Αναστασίας Μιχαηλίδου Καμένου και του Γιώργου Χριστοδούλου Είναι η πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Σάββας ο γιος της Αναστασίας, θα είναι στην τετάρτη τάξη των Αγγλικών.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 4 ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 5 ΣΤΑ ΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 6 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της

Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της Τι σκεφτόμαστε; Διδακτική πρόταση 5: Τι να σκέφτονταν οι άνθρωποι της Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της Πρόοδος από το προηγούμενο μάθημα Τα παιδιά μεταφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ USABILITY TEST

ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ USABILITY TEST ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ USABILITY TEST ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟ ΤΗ USERFOCUS Text Userfocus 2009. cartoon artwork bitstrips www.bitstrips.com ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΕΝΟΣ USABILITY TEST ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙ Ι»

ΘΕΜΑ: «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙ Ι» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙ Ι» Πτυχιακή εργασία της σπουδάστριας : Βασιλειάδη Μαρία Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Ένας λαγός, ένα πουλί, ένα ψάρι, ένας σκίουρος, μια πάπια και διάφορα άλλα ζώα αποφάσισαν να ανοίξουν ένα σχολείο. Συστήθηκε λοιπόν μια επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια για βελτίωση ικανοτήτων

Παιχνίδια για βελτίωση ικανοτήτων Παιχνίδια για βελτίωση ικανοτήτων Διασκεδαστικά παιχνίδια για να βελτιωθούν οι ικανότητες του παιδιού σας Βελτίωση της κριτικής σκέψης του παιδιού σας Όμορφο ανακάτεμα. Οι ικανότητες της κριτικής σκέψης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Για την οργάνωση των γωνιών το νηπιαγωγείο Τερπνής προτείνει:

Για την οργάνωση των γωνιών το νηπιαγωγείο Τερπνής προτείνει: Για την οργάνωση των γωνιών το νηπιαγωγείο Τερπνής προτείνει: Πριν από τη δηµιουργία των γωνιών συνέντευξη µε τους γονείς. Στην αρχή της χρονιάς οι γονείς κάθε παιδιού καλούνται ξεχωριστά στο νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Κουρίδης Γιάννης, Σάββα Σάββας, Κουρίδης Χρήστος, Τορναρίτης Μιχάλης. Εισαγωγή Στα σχολεία της Κύπρου δεν διδάσκεται το μάθημα της σεξουαλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ. Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό την παράθεση των αποτελεσμάτων πάνω σε μια έρευνα με τίτλο, οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!»

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!» Ημερομηνία 27/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link www.thinkover.gr Ανδριάνα Βούτου http://www.thinkover.gr/2015/04/27/stefanos-livos/ Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα