22 Σεπτεµβρίου Ηµέρα χωρίς αυτοκίνητο Πέρα από το αυτοκίνητο ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η άποψη της Greenpeace

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "22 Σεπτεµβρίου Ηµέρα χωρίς αυτοκίνητο Πέρα από το αυτοκίνητο ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η άποψη της Greenpeace"

Transcript

1 22 Σεπτεµβρίου Ηµέρα χωρίς αυτοκίνητο Πέρα από το αυτοκίνητο ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η άποψη της Greenpeace Σχεδόν ένα νέο αυτοκίνητο κάνει την εµφάνισή του στους δρόµους κάθε δευτερόλεπτο: την ώρα, κάθε µέρα. Σαράντα χρόνια πριν υπήρχαν 53 εκατ. ιδιωτικά αυτοκίνητα στον πλανήτη. Σήµερα ξεπερνούν τα 450 εκατ. Προσθέστε τα φορτηγά και το άθροισµά τους αγγίζει τα 550 εκατ. οχήµατα, ένα µέγεθος που ενδεχοµένως να διπλασιαστεί την επόµενη εικοσαετία. Το 50% περίπου της παγκόσµιας κατανάλωσης πετρελαίου γίνεται από τα αυτοκίνητα. Αποτέλεσµα της καύσης του πετρελαίου και των προϊόντων του είναι η ετήσια έκλυση στην ατµόσφαιρα περίπου 4 δισεκατοµµυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ), του σηµαντικότερου δηλαδή αερίου που συµβάλλει στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, µε άλλα λόγια στην αλλαγή του κλίµατος του πλανήτη. Κάθε λίτρο βενζίνης που καίγεται παράγει περίπου 2,4 κιλά διοξειδίου του άνθρακα. Η ποσότητα αυτή είναι σταθερή ανεξάρτητα από τον τύπο ή το µέγεθος του οχήµατος. Ένα λίτρο ντήζελ αντίστοιχα παράγει κατά την καύση του 2,7 κιλά διοξειδίου του άνθρακα. Μέσα σε ένα χρόνο, κάθε αυτοκίνητο σύγχρονης τεχνολογίας εκλύει 4 φορές το βάρος του σε διοξείδιο του άνθρακα. Εκτιµάται ότι το 20% περίπου των συνολικών ανθρωπογενών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα οφείλεται στην αυτοκίνηση. Στην Ελλάδα, ο τοµέας των µεταφορών συνέβαλε κατά 23% στο σύνολο των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα το 1999, ενώ οι εκτιµήσεις για το άµεσο µέλλον είναι ιδιαίτερα δυσοίωνες. Εκτιµάται ότι οι εκποµπές CO 2 από τις µεταφορές θα αυξηθούν κατά 81% την περίοδο , εκτός κι αν ληφθούν δραστικά µέτρα για τη µείωση των διανυόµενων οχηµατοχιλιοµέτρων. Σχεδόν το ένα τρίτο της παγκόσµιας εµπορικής ενέργειας χρησιµοποιείται για τις µεταφορές το 70% για τη µεταφορά ανθρώπων και το 30% για τη µεταφορά εµπορευµάτων. Η µετακίνηση ανθρώπων και αγαθών επιβαρύνει την ατµόσφαιρα όσο λίγες άλλες δραστηριότητες. Το διοξείδιο του άνθρακα και η συµβολή του στην αλλαγή του κλίµατος του πλανήτη είναι µέρος µόνο του προβλήµατος. Τα αυτοκίνητα εκλύουν επίσης δηλητηριώδες µονοξείδιο του άνθρακα, ένα τοξικό µίγµα υδρογονανθράκων, καθώς και οξείδια του αζώτου, τα οποία, όλα µαζί, ευθύνονται για την όξινη βροχή, την ανάπτυξη διαφόρων µορφών καρκίνου και για πολλές αναπνευστικές παθήσεις. Η κοινωνία πληρώνει δυστυχώς ένα βαρύ τίµηµα σε θόρυβο, ασθένειες και ατυχήµατα. Η Greenpeace, ακολουθώντας τη σχετική µεθοδολογία της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας και τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την ατµοσφαιρική ρύπανση, όπως αυτή καταµετρήθηκε από τους αρµόδιους κρατικούς φορείς, προχώρησε πρόσφατα σε µία εκτίµηση των κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην Ελλάδα. Από την εκτίµηση αυτή προκύπτει ότι το κόστος σε ανθρώπινες ζωές είναι συγκρίσιµο µε το αντίστοιχο από τα τροχαία ατυχήµατα ( επιπλέον θάνατοι ετησίως λόγω βραχυχρόνιων και µακροχρόνιων επιπτώσεων αντίστοιχα), ενώ η αποτίµηση του κοινωνικού κόστους ανέρχεται σε δις. δρχ. για τις βραχυχρόνιες και µακροχρόνιες επιπτώσεις αντίστοιχα. Οι εκτιµήσεις αυτές είναι ανάλογες αυτών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου το τίµηµα της έκθεσης σε ρύπους είναι επίσης βαρύ. Ιδιαίτερη έµφαση µάλιστα δίνεται τα τελευταία χρόνια σε ρύπους όπως τα µικροσωµατίδια πετρελαϊκής προέλευσης, τα οποία θεωρούνται καρκινογόνα και έχουν αναχθεί σε ρύπο προτεραιότητας. Στην Ελλάδα, οι µετρήσεις για αυτό τον ρύπο είναι λίγες και αποσπασµατικές και δείχνουν υψηλές συγκεντρώσεις, όχι µόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη όπως θα ανέµενε κανείς, αλλά σε όλα τα αστικά κέντρα. 1/5

2 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Βασικός σκοπός κάθε µετακίνησης είναι η πρόσβαση -ανθρώπων, µέσων, πληροφοριών- σε κάποιο προορισµό. Ουσιαστική λοιπόν αρχή µιας συγκοινωνιακής πολιτικής θα έπρεπε να είναι η προσπελασιµότητα αυτού του προορισµού, δηλαδή η εύκολη πρόσβαση. Όσο κι αν ηχεί παράδοξο, η κυρίαρχη αντίληψη για την κυκλοφορία λίγο ενδιαφέρεται για την εύκολη πρόσβαση των ανθρώπων σε ένα χώρο, σχεδιάζοντας στην ουσία τα κυκλοφοριακά δίκτυα µε βάση την ευκολία µετακίνησης των µέσων. Η προσέγγιση αυτή δεν είναι όµως χωρίς συνέπειες. Κέντρο του κυκλοφοριακού σχεδιασµού γίνεται το αυτοκίνητο και όχι ο άνθρωπος. Ως συνέπεια, ο πολεοδοµικός σχεδιασµός παραδίδεται αµαχητί στις επιλογές της αυτοκίνησης και οι πόλεις δοµούνται, όχι µε περιβαλλοντικά, αισθητικά ή έστω οικονοµικά κριτήρια, αλλά µε βάση τις ανάγκες της γενικευµένης αυτοκίνησης. Μια συγκοινωνιακή πολιτική που σέβεται το περιβάλλον και ευνοεί την προσπελασιµότητα, πρέπει να αναθεωρήσει τους όρους µετακίνησης των πεζών, να ενθαρρύνει τις συλλογικές µετακινήσεις, να προωθήσει τα µέσα σταθερής τροχιάς (τρένα, τραµ), να επέµβει ριζικά στον πολεοδοµικό σχεδιασµό, να δώσει ίσες ευκαιρείες προσπέλασης σε όλους (π.χ. ποδηλάτες, άτοµα µε ειδικές ανάγκες) και να συµβάλλει στον εκδηµοκρατισµό των µηχανισµών λήψης αποφάσεων. Μια πολιτική µεταφορών φιλική προς το περιβάλλον θα πρέπει να εστιάζεται στα εξής: 1. Μείωση των µετακινήσεων Μια φιλική προς το περιβάλλον πολιτική για τις µεταφορές, πρέπει να εγγυάται ότι οι µετακινήσεις θα λιγοστέψουν σε αριθµό και απόσταση, αντί να επεκτείνονται συνέχεια. 2. Ήπια κυκλοφορία Μέτρα που αποθαρρύνουν την είσοδο αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης ή σε επιλεγµένες περιοχές κατοικίας, έχουν δοκιµαστεί µε επιτυχία σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσµο και έχουν κερδίσει την εµπιστοσύνη και την υποστήριξη των πολιτών. Τα µέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν στην απόδοση του δηµόσιου χώρου στους πολίτες και όχι στα αυτοκίνητα όπως ισχύει σήµερα, θα πρέπει να συνοδεύονται από την προώθηση σύγχρονων και αξιόπιστων εναλλακτικών µέσων µεταφοράς, καθώς και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών και των ποδηλάτων. 3. Προτεραιότητα στις συλλογικές µεταφορές και το σιδηρόδροµο Οι συλλογικές µεταφορές πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα της κάθε πολιτικής στον τοµέα των µεταφορών. Οι συλλογικές µετακινήσεις πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στο σύγχρονο τραµ, τις περιφερειακές λεωφορειακές γραµµές, και όπου αυτό είναι δυνατόν στην αστική ακτοπλοϊα. Όσον αφορά στις υπεραστικές µετακινήσεις και τη µεταφορά αγαθών, το κύριο βάρος πρέπει να πέσει στον εκσυγχρονισµό των σιδηροδρόµων, ενώ παράλληλα πρέπει να συρρικνωθεί ο ρόλος και η κυκλοφορία των φορτηγών κυρίως µέσω της προώθησης των συνδυασµένων µεταφορών. 4. Εξοικονόµηση ενέργειας - Βελτιστοποίηση µέσων µεταφοράς Η αυτοκίνηση, από κυρίαρχη που είναι σήµερα, οφείλει να παίξει ένα επικουρικό ρόλο, τόσο στις µετακινήσεις µέσα στην πόλη, όσο και έξω απ' αυτήν. Οι τεχνολογικές δυνατότητες που παρέχονται ήδη από σήµερα, επιτρέπουν την αντικατάσταση των σηµερινών ενεργοβόρων αυτοκινήτων, µε χαµηλής κατανάλωσης οχήµατα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης είναι εκ κατασκευής ένας µη αποδοτικός και ρυπογόνος µετατροπέας ενέργειας. Ένας καλά ρυθµισµένος κινητήρας θα µετατρέψει το πολύ το ένα πέµπτο της ενέργειας της βενζίνης σε κινητήρια δύναµη. Ένας κινητήρας ντήζελ βελτιώνει την απόδοση κατά 5%, συνοδεύεται όµως από άλλα προβλήµατα, όπως την εκποµπή καρκινογόνων καυσαερίων και µεγαλύτερες συγκριτικά εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Η απόδοση είναι κατά πολύ µικρότερη κατά την οδήγηση µέσα στην πόλη. Επιπλέον, η αποδοτικότητα οµοίων οχηµάτων µπορεί να διαφέρει έως και 50% εξαιτίας της κακής ρύθµισης, συντήρησης και συνθηκών οδήγησης. 2/5

3 Οι περισσότερες προσπάθειες των κατασκευαστών αυτοκινήτων γίνονται στον τοµέα των επιδόσεων αντί της οικονοµίας στην κατανάλωση ενέργειας. Κι όµως είναι ήδη από σήµερα εφικτή η κατασκευή οχηµάτων τα οποία, για την ίδια επίδοση καταναλώνουν µόλις τη µισή ποσότητα καυσίµων. Μισή κατανάλωση καυσίµων σηµαίνει αυτόµατα και µείωση της ρύπανσης στο µισό. Η πείρα δείχνει ότι οι πιο αποτελεσµατικές λύσεις περιλαµβάνουν µια δέσµη µέτρων που συµπληρώνουν το ένα το άλλο. Πρέπει να δοθεί στους κατασκευαστές αυτοκινήτων ένα χρονοδιάγραµµα για την παραγωγή πιο αποδοτικών οχηµάτων, ενώ παράλληλα το κοινό θα ενηµερώνεται για τη σηµασία της οδήγησης µε µικρότερες ταχύτητες. Επίσης, οικονοµικά κίνητρα µπορούν να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να αγοράσουν πιο αποδοτικά οχήµατα. Με την εφαρµογή των παραπάνω, το αυτοκίνητο θα µπορεί να παίξει ένα ουσιαστικότερο κοινωνικό ρόλο, καλύπτοντας ανάγκες που δεν µπορούν να καλυφθούν διαφορετικά, λειτουργώντας έτσι επικουρικά σε ένα ολοκληρωµένο συγκοινωνιακό σχεδιασµό. "ΕΞΥΠΝΑ" ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ως γνωστόν, τα αµερικανικά αυτοκίνητα περιλαµβάνονται µεταξύ των περισσότερο ενεργοβόρων οχηµάτων. Κύριες αιτίες ο µεγάλος κυβισµός των αυτοκινήτων και η σχεδόν παντελής έλλειψης µιας πολιτικής ενίσχυσης των µαζικών µέσων µεταφοράς από την πλευρά των κυβερνήσεων των ΗΠΑ. Πόσο εφικτή είναι, όµως, µια µείωση της κατανάλωσης του µέσου αµερικανικού αυτοκινήτου; Μια µείωση της κατανάλωσης του µέσου αµερικανικού αυτοκινήτου ώστε να αυξηθεί η απόδοσή του κατά 1,27 χιλιόµετρα ανά λίτρο καυσίµου, θα καθιστούσε µη αναγκαίες τις εισαγωγές πετρελαίου από το Κουβέϊτ και το Ιράκ και πιθανά θα οδηγούσε ακόµη και σε αποτροπή του αιµατηρού πολέµου του Κόλπου το Τι σηµαίνει όµως στην πράξη κάτι τέτοιο; Ότι θα έπρεπε να µειωθεί η κατανάλωση του µέσου αυτοκινήτου κατά 10% περίπου σε σχέση µε σήµερα. Πόσο εφικτή ήταν και είναι µια τέτοια µείωση; Την περίοδο η µέση κατανάλωση ανά χιλιόµετρο των αµερικανικών αυτοκινήτων µειώθηκε κατά 50% περίπου. Ο λόγος ήταν ότι οι δύο ενεργειακές κρίσεις του 1973 και 1979 οδήγησαν σε µέτρα εξοικονόµησης και άρα σε µείωση της ρύπανσης. Αντίθετα, την περίοδο η κατανάλωση του µέσου αµερικανικού αυτοκινήτου αυξήθηκε κατά 4%, των δε ασιατικών κατά 6%. Ο λόγος θα πρέπει να αναζητηθεί στην εγκατάλειψη οποιασδήποτε πολιτικής εξοικονόµησης και στο κυνήγι της επιπλέον ιπποδύναµης και του µεγάλου κυβισµού. Σήµερα η µέση κατανάλωση των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Ευρώπη ξεπερνά τα 7,5 λτ/100 χλµ, ενώ τα οικονοµικότερα µοντέλα της αγοράς µετά βίας αγγίζουν τα 6 λτ/100 χλµ (µοντέλα κυβικών). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η µελλοντική πολιτική εξοικονόµησης θα είναι στενά συνυφασµένη µε τις πολιτικές µείωσης των εκποµπών CO 2. Η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) είχε προτείνει µια µείωση της µέσης κατανάλωσης κατά 10% έως το Η Οµάδα Εργασίας για τις εκποµπές από οχήµατα, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), πιστεύει αντίθετα πως είναι δυνατή µια µείωση της κατανάλωσης κατά 25% ως το 2000 και κατά 40% έως το Μια τέτοια µείωση είναι συµβατή και µε το στόχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για µείωση των εκποµπών CO 2 κατά 40% ως το Η απροθυµία εξεύρεσης τεχνολογικά εφικτών λύσεων από την πλευρά της αυτοκινητοβιοµηχανίας για τον περιορισµό της κατανάλωσης ορυκτών καυσίµων από τον διαρκώς αυξανόµενο στόλο αυτοκινήτων οδήγησαν την Greenpeace στο να ξεκινήσει ένα πρόγραµµα µε την επωνυµία "SmILE". Στόχος αυτού του προγράµµατος ήταν να αποδειχθεί ότι υπάρχουν εφικτές λύσεις στο πρόβληµα της αυτοκίνησης και ότι τα λεγόµενα "έξυπνα" αυτοκίνητα δεν ανήκουν στη σφαίρα της επιστηµονικής φαντασίας. Εάν υπήρχε, λοιπόν, ένα σχεδόν "ιδανικό" αυτοκίνητο, αυτό θα έπρεπε να ήταν "µικρό" (Small), "έξυπνο" (Intelligent), "ελαφρύ" (Light) και "αποδοτικό" (Efficient). Έτσι, µέσα σε διάστηµα µικρότερο από δύο χρόνια, µελετήθηκε ένα αυτοκίνητο τύπου Renault Twingo ως προς τις δυνατότητες µείωσης της κατανάλωσης καυσίµου, λαµβάνοντας υπόψη τόσο τις υπάρχουσες σήµερα συνθήκες όσο και τις µελλοντικές τεχνολογίες παραγωγής αυτοκινήτων. Ας σηµειωθεί ότι τα σηµερινά αυτοκίνητα είναι σε γενικές γραµµές βαριά και έχουν µηχανές υψηλού κυβισµού, που χρησιµοποιούν τη µέγιστη ισχύ τους µόνο όταν πλησιάζουν τις µέγιστες ταχύτητες ή σε απότοµες κλίσεις. Έτσι, οι µηχανές δεν πετυχαίνουν τις ευνοϊκότερες ειδικές τιµές κατανάλωσης καυσίµου µέχρι να προσεγγίσουν τα βέλτιστα επίπεδα επιδόσεων. Στην πράξη, τα οχήµατα κινούνται συνήθως µε µικρό 3/5

4 φορτίο και υψηλές ενεργειακές απώλειες λόγω τριβών, αποµακρυνόµενα αρκετά από τις ιδανικές συνθήκες λειτουργίας. Με άλλα λόγια, τα σηµερινά αυτοκίνητα εξακολουθούν να κατασκευάζονται µε πρότυπο τις µέγιστες επιταχύνσεις και/ή τις υψηλές ταχύτητες. Στην πραγµατικότητα, όµως, τα αυτοκίνητα κινούνται στο µεγαλύτερο διάστηµα σε συνθήκες πόλεων, όπου οι απαιτήσεις επιδόσεων είναι σε γενικές γραµµές περιορισµένες. Έτσι, µε τα συµβατικά αυτοκίνητα, µεγάλο µέρος της ισχύος τους παραµένει αχρησιµοποίητο και το µόνο που πετυχαίνει κανείς είναι να αυξάνει την κατανάλωση καυσίµου. Η βασική ιδέα στην κατασκευή του SmILE ήταν η δηµιουργία ενός οχήµατος που θα αντιπροσώπευε -και θα ικανοποιούσε- τις πραγµατικές συνθήκες οδήγησης. Με την κατασκευή "έξυπνων" µηχανών µπορεί να µειωθεί σηµαντικά η κατανάλωση καυσίµου, επειδή η µηχανή θα µπορεί να λειτουργεί διαρκώς σε συνθήκες βέλτιστης αποδοτικότητας. Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος της Greenpeace, τα αποτελέσµατα ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά. Με τις µετατροπές που πραγµατοποιήθηκαν στο Renault Twingo, αποδείχθηκε ότι περιορίσθηκε κατά 50% η κατανάλωση καυσίµου, ότι ικανοποιείται η πλειοψηφία των αναγκών ενός µέσου καταναλωτή, ότι το όχηµα είναι άµεσα κατασκευάσιµο από τεχνολογικής άποψης, δεν στοιχίζει περισσότερο από ότι ένα µέσο αυτοκίνητο σήµερα, και ότι, τέλος, δεν πρόκειται για ένα δεύτερο ή συµπληρωµατικό αυτοκίνητο. Ας σηµειωθεί ότι όλα τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για τις απαραίτητες µετατροπές στο Renault Twingo υπάρχουν σήµερα στην αγορά. Οι µετατροπές αυτές µπορούν να εφαρµοσθούν και σε οποιοδήποτε άλλο συµβατικό ΙΧ αυτοκίνητο. Έτσι βελτιώθηκε η αεροδυναµική και µειώθηκε το βάρος του οχήµατος, ενώ έµφαση δόθηκε στο να διατηρηθούν σε υψηλό βαθµό τα επίπεδα οδικής ασφάλειας και τα άλλα σηµαντικά χαρακτηριστικά οδήγησης του πρότυπου αυτοκινήτου. Το όχηµα εφοδιάσθηκε µε βενζινοκινητήρα (και όχι ντηζελοκινητήρα), που σχεδιάσθηκε σύµφωνα µε τις αρχές της µικρής χωρητικότητας, της ανάπτυξης απαραίτητης ροπής µε όρους υπερσυµπίεσης, και της µέγιστης θερµικής απόδοσης στις συνήθεις συνθήκες λειτουργίας. Σε συνθήκες ελέγχου, και σε συµφωνία µε το "Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης" ("New European Driving Cycle 93/116", εν συντοµία NEDC), το Twingo SmILE πέτυχε κατανάλωση καυσίµου στα επίπεδα µεταξύ 3,26 και 3,75 λίτρα/100 χλµ, κάτι που αντιπροσωπεύει µείωση µεταξύ 44 και 51% συγκρινόµενο µε το πρότυπο Renault Twingo (6,7 λίτρα/100 χλµ). Μέσω του προγράµµατος SmILE, η Greenpeace απέδειξε µε τον καλύτερο τρόπο ότι οι τεχνολογικές λύσεις υπάρχουν σήµερα για τον περιορισµό των προβληµάτων που συνδέονται µε την αυτοκίνηση. Μένει λοιπόν στους υπεύθυνους των αυτοκινητοβιοµηχανιών και στις κυβερνήσεις να προωθήσουν (και να εφαρµόσουν) εκείνες τις τεχνολογίες που εγγυώνται την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ Άλλη λιγότερο άλλη περισσότερο, όλες οι µορφές µεταφορών έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Απεριόριστη επέκταση των µεταφορών συνεπάγεται και απεριόριστη διόγκωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, µια εξέλιξη που κάποια στιγµή θα φθάσει σε αδιέξοδο. Άλλωστε και οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν τα όριά τους και δεν αποτελούν µαγικές λύσεις σε όλα τα προβλήµατα. Ορισµένες από τις εξελίξεις αυτές, όπως τα υποκατάστατα του πετρελαίου (από φυτικά καύσιµα κυρίως - βιοντήζελ) ή τα κλασικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα µε επαναφορτιζόµενους συσσωρευτές, είναι γνωστές ήδη από δεκαετίες και έχουν δείξει σαφώς τα όριά τους. Πρόσφατες έρευνες προχωρούν αρκετά πιο πέρα, οδηγώντας σε νέα υπερελαφρά οχήµατα από πολυµερείς ρητίνες, συνθετικά υλικά µε 75% λιγότερο βάρος από το χαλύβδινο σώµα των σηµερινών ΙΧ, αλλά και µε πολλαπλάσια ικανότητα απορρόφησης των κραδασµών από τις συγκρούσεις. Τα νέα αυτά υλικά συνδυάζονται µε υβριδικούς µηχανισµούς κίνησης όπου διατηρείται µεν ο κλασικός κινητήρας εσωτερικής καύσης, αλλά µόνο για να φορτίζει το συσσωρευτή που τροφοδοτεί µε ενέργεια τον ηλεκτροκινητήρα. Έτσι, ο κινητήρας εσωτερικής καύσης λειτουργεί µε σταθερές στροφές (και σηµαντικά µειωµένη κατανάλωση), ενώ επιπλέον µπορεί να ανακτάται και η ενέργεια που σήµερα χάνεται στα φρεναρίσµατα. Πειραµατικά µοντέλα στηριγµένα σε αυτές τις αρχές έχουν φθάσει να κινούνται µε το 1/8 των απαιτήσεων ενός σηµερινού ΙΧ σε καύσιµα. Συµβατικότερα µοντέλα, µε κατανάλωση κατά 50-60% 4/5

5 µικρότερη από τα οικονοµικότερα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σήµερα, έχουν σχεδιαστεί και δοκιµαστεί εδώ και αρκετά χρόνια στις µεγάλες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιοµηχανίες, που όµως, προς το παρόν δεν έχουν προχωρήσει στη µαζική παραγωγή τους. Μακροπρόθεσµα, την οριστική λύση θεωρείται ότι θα δώσουν οχήµατα που θα χρησιµοποιούν υδρογόνο ως καύσιµο µε ελάχιστες εκποµπές ρύπων, κυρίως οξειδίων του αζώτου. Το υδρογόνο, όµως, απαιτεί εξαιρετικά βαριά ρεζερβουάρ, για λόγους ασφαλείας. Επιπλέον, για να είναι λειτουργικό ένα τέτοιο όχηµα, το ρεζερβουάρ του θα πρέπει να είναι πολύ µικρό, κάτι που µε τη σειρά του προϋποθέτει κινητήρες πολύ οικονοµικότερους απ ότι θα µπορούσαµε να πετύχουµε σήµερα. Όπως δείχνουν τα πράγµατα, η πιο ενδεδειγµένη τεχνολογία είναι αυτή των «κυψελών καυσίµου» αντί των κινητήρων εσωτερικής καύσης, όπου ως καύσιµο θα χρησιµοποιείται υδρογόνο, το οποίο έχει παραχθεί µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Παράλληλα µε τις βελτιώσεις στα οχήµατα, στο πεδίο της υψηλής τεχνολογίας προωθείται ερευνητικά ένα πλέγµα εφαρµογών που ξεκινούν από την ηλεκτρονική διοχέτευση πληροφοριών στους οδηγούς και φιλοδοξούν να φθάσουν µέχρι την πλήρη αυτοµατοποίηση βασικών αρτηριών, όπου η ροή των οχηµάτων θα ρυθµίζεται χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση. Οι σχετικές εφαρµογές υπόσχονται µειωµένη κατανάλωση καυσίµων -χάρη στην οµαλότερη ροή των οχηµάτων- αλλά και επίλυση του κυκλοφοριακού, καθώς το οδικό δίκτυο θεωρείται ότι θα πολλαπλασιάσει κατά 7-8 φορές τη δυναµικότητά του, χωρίς µάλιστα διαπλατύνσεις ή νέους δρόµους. Πολλοί πάντως πιστεύουν ότι, στην πράξη οι πανάκριβες αυτές τεχνολογίες θα λειτουργήσουν ως κίνητρα για πολλαπλάσια χρήση του ΙΧ, και τελικά θα αχρηστευθούν από τον αυξηµένο κορεσµό, την ασυµβατότητα µεταξύ αυτοµατοποιηµένων και κοινών δρόµων και τους κινδύνους εξαιρετικά εκτεταµένων ατυχηµάτων σε περιπτώσεις γενικής βλάβης του συστήµατος. Οι κίνδυνοι αυτοί συνιστούν µια ισχυρή προειδοποίηση ότι το πρόβληµα δεν είναι µόνο τεχνολογικό, αλλά και πολιτισµικό: αν οι σηµερινές αξίες και προσανατολισµοί παραµείνουν αναλλοίωτοι, κάθε µείωση στις απαιτήσεις των κινητήρων σε καύσιµα θα µείωνε παράλληλα και το κόστος της ίδιας της αυτοκίνησης, λειτουργώντας έτσι ως κίνητρο για περαιτέρω διόγκωσή της. Πολλαπλάσια οχήµατα και πολλαπλάσιες διαδροµές ανά όχηµα θα εξουδετέρωναν έτσι κάθε εξοικονόµηση που θα προσπαθούσε να προσφέρει η τεχνολογία, ακριβώς όπως συµβαίνει σήµερα µε κάθε προσφορά αυξηµένου οδικού χώρου. 5/5

6 Ο παραλογισµός της γενικευµένης αυτοκίνησης Η εµπειρία της µητρόπολης των αυτοκινήτων Οι ΗΠΑ αποτελούν αναµφισβήτητα τη µητρόπολη των ΙΧ. Όλες σχεδόν οι χώρες του πλανήτη αντέγραψαν, άλλες λίγο άλλες πολύ, το αµερικανικό µοντέλο στον τοµέα των µεταφορών. Αξίζει λοιπόν να δει κανείς σε τι είδους παραλογισµούς έχουν οδηγηθεί οι ΗΠΑ λόγω της άνευ όρων παράδοσής τους στη γενικευµένη αυτοκίνηση. Ποσοστό της έκτασης του Λος Άντζελες που αφιερώνεται στην εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων (δρόµοι, πάρκινγκ, γκαράζ, κ.λπ) 70% Ποσοστό της έκτασης του Λος Άντζελες που καλύπτεται από πάρκα και ανοιχτούς χώρους 5% Θάνατοι από σιδηροδροµικά ατυχήµατα στις ΗΠΑ από το 1971 έως σήµερα Λιγότεροι από 100 Θάνατοι από αυτοκινητιστικά ατυχήµατα στις ΗΠΑ κάθε χρόνο Πάνω από Αριθµός ατόµων που αναγκάζονται να αλλάξουν τόπο κατοικίας κάθε χρόνο στις ΗΠΑ λόγω κατασκευής νέων αυτοκινητοδρόµων Αριθµός Κροατών που εκτοπίστηκαν λόγω του πολέµου το Κόστος καυσίµου στις ΗΠΑ για την κάλυψη χιλιοµέτρων µε ένα αυτοκίνητο (π.χ Honda 2000 Insight) που αποδίδει 28 χλµ/λίτρο $415 Κόστος καυσίµου στις ΗΠΑ για την κάλυψη χιλιοµέτρων µε ένα αυτοκίνητο (π.χ Land Rover 2000 Range Rover) που αποδίδει 6 χλµ/λίτρο $1.800 Πηγή: Worldwatch Institute, Σεπτέµβριος /5

SmILE. Όλα όσα θα θέλατε να µάθετε για το χαµόγελο της Greenpeace

SmILE. Όλα όσα θα θέλατε να µάθετε για το χαµόγελο της Greenpeace Ι. Αυτοκίνητο και κλίµα SmILE Όλα όσα θα θέλατε να µάθετε για το χαµόγελο της Greenpeace Πόσο συµβάλλει η αυτοκίνηση στην αλλαγή του κλίµατος; Το διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ), το οποίο εκλύεται ως καυσαέριο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

10 σημεία για μια πιο οικολογική οδήγηση

10 σημεία για μια πιο οικολογική οδήγηση Η εκστρατεία ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΑ (Make Cars Green) στοχεύει στη μείωση των περιβαλλοντικών συνεπειών από την κίνηση των αυτοκινήτων και στο να βοηθήσει τους οδηγούς να σκεφτούν οικολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eco-Driving. Οικονομική-Οικολογική. Οικολογική & Ασφαλής Οδήγηση. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΩΙΔΗΣ Τμήμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Eco-Driving. Οικονομική-Οικολογική. Οικολογική & Ασφαλής Οδήγηση. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΩΙΔΗΣ Τμήμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής Eco-Driving Οικονομική-Οικολογική Οικολογική & Ασφαλής Οδήγηση ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΩΙΔΗΣ Τμήμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-ΚΑΠΕ Ημερίδα Μεταφορές & Αειφορία: Δυνατότητες, Κατευθύνσεις,

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές Κινητικότητα Η κινητικότητα είναι το κλειδί της ποιότητας ζωής μας και είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Dr

Διαβάστε περισσότερα

Honda earthdreams Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε.

Honda earthdreams Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε. Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε. Soichiro Honda, 1956 ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ή ΑΝΑΓΚΗ Πωληθέντα Αυτοκίνητα ανά περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

Honda Mobility MOBILITY

Honda Mobility MOBILITY Υβριδική Τεχνολογία Honda Εισηγητής: Νίκος Ξυδιάς Τεχνικός Εκπαιδευτής Honda 1 Honda Mobility MOBILITY 3 3 To Όραµα της Honda Επιθυµούµε να είµαστε µία Εταιρία την Ύπαρξη της οποίας θέλει η Κοινωνία (we

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες Ατµοσφαιρική ρύπανση Μαρή Νεαμονίτης Παλαιολόγου Παπαβασιλείου Ορισµός Ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα ζηµιογόνος για όλους τους οργανισµούς Πώς προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Οικολογική Οδήγηση - Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αλλαγή της οδηγητικής συμπεριφοράς.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Οικολογική Οδήγηση - Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αλλαγή της οδηγητικής συμπεριφοράς. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Οικολογική Οδήγηση - Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αλλαγή της οδηγητικής συμπεριφοράς. Άρης Ζωγράφος - Ευάγγελος Ματσούκης Πανεπιστήμιο Πατρών www.upatras.gr Πρότυπες Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβολή των Ηλεκτρικών Οχημάτων στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα»

«Συμβολή των Ηλεκτρικών Οχημάτων στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα» «Συμβολή των Ηλεκτρικών Οχημάτων στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. Ελληνικό Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων URL: www.heliev.gr e-mail: info@heliev.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Οι μονάδες ενεργειακής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων της ΑΒΒ και οι τεχνολογίες ευφυών δικτύων στηρίζουν το όραμα μιας νέας εποχής για τον κλάδο των μετακινήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ 2009-2010

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ 2009-2010 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ 2009-2010 Γενικά αιολική ενέργεια ονομάζεται ηενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Ηενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2009 Αίθουσα ΙΙΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2009 Αίθουσα ΙΙΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2009 Αίθουσα ΙΙΙ «Μεταφορικά Μέσα: Ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε Παγκόσµιο, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο προοπτικές ανάπτυξης ηλεκτροκίνητων µέσων µεταφοράς»

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε: Πράσινες συνήθειες: Μετακινήσεις φιλικές στο περιβάλλον

Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε: Πράσινες συνήθειες: Μετακινήσεις φιλικές στο περιβάλλον Πως οι μετακινήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής; Η εξοικονόμηση πόρων και κυρίως ενέργειας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό και με τον περιορισμό της σπατάλης ενέργειας για τις μεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. AUT/LHTEE Εισαγωγή (1/3) Για 1-2 αιώνες, δηλ. ένα ελάχιστο κλάσμα της παγκόσμιας ιστορίας, καίμε μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική και Οικονομική και Ασφαλής Οδήγηση «Eco-Driving»

Οικολογική και Οικονομική και Ασφαλής Οδήγηση «Eco-Driving» Οικολογική και Οικονομική και Ασφαλής Οδήγηση «Eco-Driving» Γρηγόρης Ζωίδης Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-ΚΑΠΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ! Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ A. Λονδίνο B. Αθήνα A. Λονδίνο Απόσπασµα από το AIR POLLUTION του Henry C. Perkins, U.S., 1974 Σελίδες 332, 341, 342, 343 B. Αθήνα Στοιχεία ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέτρα για τα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλές επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση: Η αποδοτικότητα βρίσκεται σε κάθε Audi.

Υψηλές επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση: Η αποδοτικότητα βρίσκεται σε κάθε Audi. Vorsprung durch Technik www.audi.gr Υψηλές επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση: Η αποδοτικότητα βρίσκεται σε κάθε Audi. Ανακαλύψτε περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αudi www.audi.gr ή στους Εξουσιοδοτημένους

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο

Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο Έφη Τριτοπούλου, Μαρία Ζαρκαδούλα, Γρηγόρης Ζωίδης, Λουκάς Γαβριήλ Τµήµα Περιβάλλοντος και Μεταφορών /νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ηλεκτρικών κινητήρων για την κίνηση οχημάτων είναι η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της πέδησης (φρεναρίσματος) του οχήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική οδήγηση & Φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα

Οικολογική οδήγηση & Φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Οικολογική οδήγηση & Φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα Oρέστης Κυριάκου Λειτουργός Ενεργειακής Διαχείρισης Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών Οικολογική οδήγηση Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HELIOS NATURA HELIOS OIKIA HELIOSRES ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Κολοκοτρώνη 9 & Γκίνη 6 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Tel. (+30) 210 6893966 Fax. (+30) 210 6893964 E-Mail : info@heliosres.gr

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Άρθρο 1 Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από την Οδική Κυκλοφορία

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Άρθρο 1 Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από την Οδική Κυκλοφορία ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

DUCATO NATURAL POWER

DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER Το όχημα έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί κανονικά με φυσικό αέριο, ενώ υπάρχει αυτόματο σύστημα εναλλαγής σε βενζίνη όταν το φυσικό αέριο πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη Οχήματα Περιεχόμενα Εισαγωγή Τεχνολογίες Σήμανση Κριτήρια Χρήσιμες Συμβουλές Εισαγωγή Εισαγωγή Κύριες Προκλήσεις Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Το 20 % των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Electromobility and ICT

Electromobility and ICT Electromobility and ICT 4 ο Συνέδριο Green ICT Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 Αθήνα Διονύσιος Νέγκας Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα βοηθήσουν ώστε οι

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη της αεριοκίνησης και τάση της αγοράς. Καραβέλλας Παναγιώτης Brand Manager Fiat Professional

Οφέλη της αεριοκίνησης και τάση της αγοράς. Καραβέλλας Παναγιώτης Brand Manager Fiat Professional Οφέλη της αεριοκίνησης και τάση της αγοράς. Καραβέλλας Παναγιώτης Brand Manager Fiat Professional ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ FCA ~3.4 ΔΙΣ ΕΥΡΩ Ετήσιες δαπάνες R&D Βιώσιμη Μετακίνηση ΕΜΠΛΟΚΗ TOY ΧΡΗΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Περίληψη Η κίνηση των οχηµάτων µε φυσικό αέριο εν συγκρίση µε τα συµβατικά καύσιµα συντελεί στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα, µε λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Eξοικονομητής καυσίμων

Eξοικονομητής καυσίμων ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Χιλιόµετρα / λίτρα / Ισχύς Υψηλότερες τιµές Χιλιοµ. / λίτρο είναι ένα άµεσο αποτέλεσµα της αυξηµένης ισχύος του κινητήρα. Αν αυτή η επιπλέον ενέργεια χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ιωάννης Ζιώµας, Καθ. ΕΜΠ, Πρόεδρος ΕΚΠΑΑ Γιώργος Γιαννής, Πρόεδρος Αττικό Μετρό ΑΕ Βασιλική Τρύφωνα, /νση ΕΑΡΘ, ΥΠΕΧΩ Ε Βασιλική Σµυρνιούδη, /νση ΕΑΡΘ, ΥΠΕΧΩ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.

ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. ΑΡΙΘ.: 16/16-9-09 Είδος Εγγράφου: ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ: 181Α ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Δρ. Μαρία Μποϊλέ Διευθύντρια Ερευνών Πειραιάς, 22/09/2014 Στρατηγικός Σχεδιασµός Ανάπτυξη Περιβάλλον Ποιότητα ζωής & εύρυθµη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις η αποτυχία των νόµων της αγοράς Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις Εξαιρέσεις και η αποτυχία των νόµων της αγοράς στον τοµέα των µεταφορών 1. Ο ανταγωνισµός είναι αρκετά ισχυρός έτσι ώστε να ωθήσει την τιµή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών

Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών ΚΑΠΕ EnergyRes 09 Forum, 20.2.2009 Περιεχόμενα Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Οι πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Μαρία Ζαρκαδούλα Κ.Α.Π.Ε. Συνέδριο ΤΕΕ: ρ «Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός Προοπτικές» Αθήνα, 9 Μαρτιου 2010

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Μαρία Ζαρκαδούλα Κ.Α.Π.Ε. Συνέδριο ΤΕΕ: ρ «Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός Προοπτικές» Αθήνα, 9 Μαρτιου 2010 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Προκλήσεις και δυνατότητες Μαρία Ζαρκαδούλα Γρηγόρης Ζωίδης Κ.Α.Π.Ε. Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών Συνέδριο ΤΕΕ: ρ «Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός Προοπτικές» Αθήνα, 9 Μαρτιου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΣΕΕ-Greenpeace-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2005 Στέλιος Ψωµάς Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

TUNAP ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. Εσωτερικό Έγγραφο. Τεχνική Πιστοποίηση TÜV Δελτίο Τύπου και Πληροφορίες. Θέμα

TUNAP ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. Εσωτερικό Έγγραφο. Τεχνική Πιστοποίηση TÜV Δελτίο Τύπου και Πληροφορίες. Θέμα TUNAP ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. Εσωτερικό Έγγραφο Θέμα Τεχνική Πιστοποίηση TÜV Δελτίο Τύπου και Πληροφορίες Περιεχόμενα: Σελ. Δελτίο Τύπου 2 Τί είναι η TÜV; 3 Τί είναι Πιστοποιημένο 3 Προϊόν; Πιστοποιημένα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

www.ecobike.com www.lamdagreen.gr

www.ecobike.com www.lamdagreen.gr Ηλεκτρικά ποδήλατα που κατασκευάζονται στην Ισπανία με την τελευταία τεχνολογία. www.ecobike.com www.lamdagreen.gr Αντιπρόσωποι για την Ελλάδα: ΛΑΜΔΑ ΑΕ Α. Μεταξά 2 & Καλυφτάκη, Κ. Κηφισιά Τηλ: 210 620

Διαβάστε περισσότερα

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης

Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης Προστασία του στόλου σας και βελτίωση του μεταφορικού σας έργου TM Our Vision. Your Safety. Εταιρία Μηχανημάτων & Λογισμικού Σύνδεση με συστήματα τηλεματικής Προσφέρει στον

Διαβάστε περισσότερα

σειρά Ape ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ape.indd 1 18/3/2009 1:00:36 µµ

σειρά Ape ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ape.indd 1 18/3/2009 1:00:36 µµ σειρά Ape ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ape.indd 1 18/3/2009 1:00:36 µµ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μέχρι σήμερα οι τροχοί

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα. Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα. Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη Οχήματα Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος Περιεχόμενα Εισαγωγή Οδηγός αγορών και κριτήρια αγοράς Κόστος κύκλου ζωής Ετικέτες Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2008 SEC(2008) 2861 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Είδη ρύπανσης Το νέφος του Λονδίνου (1950) Πρωτογενείς ρύποι: Μονοξείδιο του άνθρακα, ιοξείδιο του θείου Καπνός Το νέφος του Λος Άντζελες (1970) ευτερογενείς ρύποι: Όζον Mόλυβδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ WAY OF NEWS. Way of Life! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Νέο ALTO, Multimedia Cyber Station Swift Plug in Hybrid και SX4 FCV Νέο SX4 Οθόνηπίσωεπιβατών

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ WAY OF NEWS. Way of Life! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Νέο ALTO, Multimedia Cyber Station Swift Plug in Hybrid και SX4 FCV Νέο SX4 Οθόνηπίσωεπιβατών Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 7 WAY OF NEWS Life! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Νέο ALTO, Multimedia Cyber Station Swift Plug in Hybrid και SX4 FCV Νέο SX4 Οθόνηπίσωεπιβατών ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ Νέο Alto

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών. Πράσινες Συμβάσεις στην Ευρώπη. Οχήματα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών. Πράσινες Συμβάσεις στην Ευρώπη. Οχήματα Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Buy Smart+ Πράσινες Συμβάσεις στην Ευρώπη Οχήματα Περιεχόμενα Εισαγωγή Τεχνολογίες φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων Σήμανση ελαστικών Πρότυπα EURO Οικολογική Οδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Σκλήκας Χωρεμιώτης Κών/νος Αλέξανδρος Α.Μ.: 439 Α.Μ.: 459 ΤΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ «Στρέψου στον ήλιο και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων. Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων. Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ OΜΩΣ, Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (όπως όλες

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Αιολική ενέργεια: Μύθοι & πραγµατικότητα

Αιολική ενέργεια: Μύθοι & πραγµατικότητα Αιολική ενέργεια: Μύθοι & πραγµατικότητα Οι ανεµογεννήτριες είναι απειλή για τα πουλιά O υπ αριθµόν ένα κίνδυνος που απειλεί µε εξαφάνιση τα πουλιά, όπως και κάθε είδος της πανίδας και της χλωρίδας, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος υποδο?ών?εταφράζεταισε?ίαγενικότερηεξοικονό?ησηπαραγωγικώνπόρωνγιατηκοινωνία. τεχνικέςυποδο?ές,όπωςείναιαυτοκινητόδρο?οι,γέφυρεςκ.λ.π.ηκατασκευήτέτοιων Μιααπ τιςβασικέςλειτουργίεςτουκράτουςείναιοεφοδιασ?όςτηςκοινωνίας?εβασικές

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050 Μακροχρόνιος σχεδιασμός: ενεργειακός Όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα Πλαίσιο Το ενεργειακό μίγμα της χώρας να χαρακτηριστεί ιδανικό απέχει από Οιπολιτικέςγιατηνενέργειαδιαχρονικά απέτυχαν Στόχος WWF

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Το φυσικό αέριο είναι: Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ενεργειακό πρόβληµα Τεράστιες απαιτήσεις σε ενέργεια µε αµφίβολη µακροπρόθεσµη επάρκεια ενεργειακών πόρων Μικρή απόδοση των σηµερινών µέσων αξιοποίησης της ενέργειας (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πλεονεκτήματα Ποδηλάτου αθόρυβο οικολογικό ελαφρύ γρήγορο γυμνάζειτοσώμα αγαπάτηφύση σέβεται την ανθρώπινη ύπαρξη δεν κοστίζει αποσυμφορεί τις πόλεις δημιουργεί ελεύθερους πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος

Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος Πίνακας περιεχομένων 1 Συμπεριφορά υβριδικού συστήματος σε διαφορετικές θέσεις του επιλογέα ταχυτήτων...3 2 Συμπεριφορά του αυτοκινήτου στην επιτάχυνση...4

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Kιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη Porsche Doppelkupplung. Η ιστορία επιτυχίας του PDK: ένα bestseller σε μόλις πέντε χρόνια

Kιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη Porsche Doppelkupplung. Η ιστορία επιτυχίας του PDK: ένα bestseller σε μόλις πέντε χρόνια Kιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη Porsche Doppelkupplung Η ιστορία επιτυχίας του PDK: ένα bestseller σε μόλις πέντε χρόνια Στουτγάρδη. Στη δεκαετία του '80 η Porsche ανέπτυξε μια παγκόσμια τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα