Μητέρες με παιδιά με σύνδρομο Down : άγχος και παράγοντες που το

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μητέρες με παιδιά με σύνδρομο Down : άγχος και παράγοντες που το"

Transcript

1 Μητέρες με παιδιά με σύνδρομο Down : άγχος και παράγοντες που το προκαλούν Παντελιάδου Σουζάνα * Μπότσας Γεώργιος ** Εισαγωγή Ο ερχομός κάθε παιδιού, εκτός από στιγμές έντονης χαράς και συγκίνησης, επιφέρει σε όλα τα μέλη της οικογένειας την ανάγκη να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους, ώστε να προσαρμοστούν στο νέο τρόπο ζωής. Η ανάγκη αυτής της αναπροσαρμογής είναι περισσότερο έντονη για τη μητέρα με την οποία το παιδί βιώνει από την αρχή μια ισχυρή σχέση. Η καθημερινή φροντίδα, η υποστήριξη, αλλά και η διαπαιδαγώγηση του παιδιού είναι συνήθως κύρια ευθύνη της μητέρας. Μιας μητέρας που στη σύγχρονη πραγματικότητα έχει επίσης να αντιμετωπίσει και να συμβιβάσει και άλλες αναγκαιότητες, όπως η εργασία, η καριέρα και η αυτοανάπτυξή της. Είναι αναμενόμενο λοιπόν οι πολλαπλές απαιτήσεις από τη μητέρα μετά τη γέννηση ενός παιδιού να προκαλούν ανισορροπίες και σε ορισμένες περιπτώσεις άγχος. Στην περίπτωση που το παιδί που έρχεται στον κόσμο είναι παιδί με ειδικές ανάγκες, τα προβλήματα αυξάνονται και η μητέρα βρίσκεται αντιμέτωπη όχι μόνο με το πένθος, το θυμό και το σοκ (McKeith, 1973), αλλά και με μια σειρά συνθήκες και προβλήματα εντελώς άγνωστα σε αυτήν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Κάθε τέτοιο σύνολο συνθηκών και προβλημάτων που απαιτούν αλλαγές στον τρόπο ζωής του ατόμου αποτελεί δυνητικά πηγή άγχους (Holmes & Rahe, 1967). Στο χώρο της ψυχολογίας και της κοινωνικής εργασίας το άγχος μιας οικογένειας ορίζεται ως μια κρίση, ένα προκαλούμενο γεγονός ή μια κατάσταση για την οποία η οικογένεια δεν έχει προετοιμασθεί ή έχει προετοιμασθεί ελάχιστα (Hill, 1958). Στη βάση αυτού του ορισμού γίνεται φανερό ότι οι οικογένειες με παιδιά με ειδικές ανάγκες εμφανίζονται να είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην εμπειρία του άγχους (Farber, 1959, Fotheringham & Ceral, 1974, Holroyd & Mac Arthur, 1976). * Η κ. Σουζάνα Παντελιάδου είναι επίκουρη καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής στο παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. ** Ο κ. Γεώργιος Μπότσας είναι δάσκαλος Ειδικής Αγωγής, μετεκπαιδευμένος στο Διδασκαλείο Δ.Ε. «Δημήτρης Γληνός» του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. 1

2 Σύμφωνα με το μοντέλο ABCX της Hill (1958) το άγχος που βιώνει ένας γονέας (Χ) είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων που ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες. Ο παράγοντας Α αναφέρεται στο γεγονός που προκαλεί το άγχος και κυρίως στα χαρακτηριστικά του παιδιού (π.χ. ηλικία, φύλο, βαθμός νοητικής υστέρησης). Ο παράγοντας Β, περιλαμβάνει την ύπαρξη πηγών στήριξης και αναφέρεται σε υλικές (επάγγελμα, εκπαίδευση, κοινωνικο οικονομικό επίπεδο του γονέα) και ψυχολογικές (φίλοι, ειδικοί, υπηρεσίες, εργασιακή κατάσταση της μητέρας) παραμέτρους. Ο παράγοντας C, αντιπροσωπεύει τη σημασία του γεγονότος που προκαλεί το άγχος, έτσι όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους ίδιους τους γονείς. Πιο συγκεκριμένα, ο τρόπος με τον οποίο βιώνουν οι γονείς το γεγονός που προκαλεί άγχος θεωρείται ότι διαφέρει με βάση δύο σχετικά διαρκή χαρακτηριστικά του ατόμου, όπως α) τι πιστεύει το άτομο για τον εαυτό του και β) πού τοποθετεί το κέντρο ελέγχου της ζωής του (Hill, 1958). Γίνεται λοιπόν φανερό ότι το τελικό άγχος που βιώνει η μητέρα καθορίζεται από την ύπαρξη και τη δράση πλείστων παραγόντων. Η δράση αυτών των παραγόντων έχει βρεθεί σε μεγάλο βαθμό στο κέντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος και η διαφοροποιημένη συμβολή κάθε παράγοντα έχχει πιστοποιηθεί εμπειρικά (Konstantareas & Homatidis, 1989, Konstantareas & Lambropoulou, 1995). Όμως, το σύνολο σχεδόν των σχετικών ερευνών που αναδεικνύουν την δράση των παραγόντων αυτών έχουν γίνει σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης και Αμερικής όπου οι συνθήκες σε σχέση με την Ελλάδα είναι σημαντικά διαφοροποιημένες, ιδιαίτερα όσον αφορά στο ρόλο της μητέρας και της οικογένειας, την κοινωνική οργάνωση, την οργάνωση της κοινωνικής πολιτικής και το πολιτισμικό περιβάλλον. Αυτές οι διαφορετικές συνθήκες αποτελούν το μεσοσύστημα και εξωσύστημα σύμφωνα με το κοινωνιο οικολογικό μοντέλο του Broffenberg (1979). Σ αυτό το μεσοσύστημα εντάσσονται και τα ιδρύματα που σχετίζονται με την οικογένεια. Το μακροσύστημα είναι η μεγαλύτερη κατηγορία του οικογενειακού κοινωνιολογικού μοντέλου και περιλαμβάνει τις εθνικές, πολιτισμικές αξίες που αποδέχεται η οικογένεια. Στη Βόρεια Ευρώπη και την Αμερική, το μεσοσύστημα είναι ισχυρό, με μια παραδοσιακή διάκριση καθηκόντων. Στην Ελλάδα, το μακροσύστημα αφήνει το μεσοσύστημα να αντιμετωπίσει το γεγονός που προκαλεί άγχος στην οικογένεια. 2

3 Στόχος της έρευνας αυτής ήταν ο προσδιορισμός των τρόπων με τους οποίους η Ελληνίδα μητέρα παιδιού με σύνδρομο Down βιώνει και αντιμετωπίζει το άγχος με βάση το μοντέλο ABCX της Hill. Μεθοδολογία Δείγμα Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν 44 μητέρες παιδιών με σύνδρομο Down από 4 πόλεις της Μακεδονίας : Θεσσαλονίκη, Βέροια, Κιλκίς και Γιαννιτσά. Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνθεση του δείγματος είναι : α) ειδικά σχολεία της Μακεδονίας, β) προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη και γ) ο σύλλογος γονέων παιδιών με σύνδρομο Down Βόρειας Ελλάδας. Τα χαρακτηριστικά του δείγματος παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Όσον αφορά στην ηλικία των μητέρων, ο μέσος όρος ήταν 44,8 έτη και το εύρος της ηλικίας 31 έως 62 ετών. Η μέση τιμή ηλικίας ήταν 43,5 έτη και η ηλικία με τη μεγαλύτερη συχνότητα αυτή των 34 ετών. Δεκαοχτώ (18) μητέρες (40,9%) ήταν απόφοιτες δημοτικού, 14 (31,9%) είχαν τελειώσει το Λύκειο, 6 (13,6%) ήταν απόφοιτες Πανεπιστημίου και 6 (13,6%) ήταν απόφοιτες κάποιας τεχνικής επαγγελματικής σχολής. Η πλειοψηφία των μητέρων (61,4%) δήλωναν ως βασική απασχόληση τα οικιακά. Όσον αφορά στο κοινωνικο οικονομικό επίπεδο (που προσδιορίζεται από το επάγγελμα του πατέρα), σύμφωνα με την έρευνα της Δημάκη Λαμπίρη (1983), πάνω από τις μισές οικογένειες ανήκαν στην κατώτερη τάξη (54,6%), 17 (38,6%) στη μεσαία τάξη και μόνο 3 (6,8%) ανήκαν στην ανώτερη τάξη. Η «ευρύτερη οικογένεια» σε 7 περιπτώσεις (15,8%) είχε πάνω από 2 πρόσωπα, σε 17 περιπτώσεις (38,6%) είχε μέχρι 2 πρόσωπα, και στις υπόλοιπες 20 δεν υπήρχαν άλλα πρόσωπα. Η ηλικία των παιδιών κυμαινόταν από 1,6 έως 27 έτη. Ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών ήταν 12,5 έτη, η μέση τιμή 12,7 έτη και η ηλικία με την μεγαλύτερη συχνότητα ήταν αυτή των 5 ετών.. Όσον αφορά στο φύλο, 28 παιδιά (63,6%) ήταν αγόρια και 16 (36,4%) κορίτσια. Στις οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά, σε 13 περιπτώσεις (29,5%) το παιδί με σύνδρομο Down ήταν πρωτότοκο, σε 15 3

4 περιπτώσεις (34,1%) ήταν το δεύτερο παιδί, σε 9 (20,5%) το τρίτο παιδί και σε 4 περιπτώσεις (9,1%) ήταν το τέταρτο παιδί στην οικογένεια. Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών, σύμφωνα με τις απαντήσεις των μητέρων, βρίσκονταν στο πλαίσιο της σοβαρής νοητικής υστέρησης (16 παιδιά, 36,1%), 10 παιδιά είχαν ελαφρά νοητική υστέρηση (22,7%) και 9 παιδιά ήταν στο επίπεδο της μέτρια νοητική υστέρησης (20,5%). Για εννέα (9) παιδιά (20,5%) οι μητέρες δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν το βαθμό νοητικής υστέρησης του παιδιού τους Παρακαλώ εισάγετε τον ΠΙΝΑΚΑ 1 Όσον αφορά τη σχολική φοίτηση των παιδιών, 22 (50%) φοιτούσαν σε ειδικό σχολείο, 3 (6,8%) σε ειδική τάξη και 7 (15,9%) σε συνηθισμένη. Δώδεκα (12) παιδιά (27,3%) δεν παρακολουθούσαν καμιά βαθμίδα εκπαίδευσης. Οι 3 γυναίκες του δείγματος (6,8%) αναφέρουν πως ο γάμος τους ήταν όπως ακριβώς τον ονειρεύονταν, οι 7 (15,9%), περίπου όπως τον ονειρεύονταν, οι 15 (34,1%) βρίσκονται σε μια ενδιάμεση κατάσταση, οι 7 (15,9%) αναφέρουν πως ο γάμος τους δεν ήταν όπως ακριβώς τον ονειρεύονταν, ενώ οι 12 (27,3%) λένε πως ο γάμος τους δεν είναι καθόλου όπως τον ονειρεύονταν. Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των μητέρων που περιλαμβάνονται στον παράγοντα C, οι 12 μητέρες (27,27%) είχαν εσωτερικό κέντρο ελέγχου της ζωής τους ενώ οι 32 (72,73%) είχαν εξωτερικό κέντρο ελέγχου. Ο μέσος όρος αυτοεκτίμησης των μητέρων ήταν 23,57, με ανώτατη τιμή 38 και κατώτερη 12. Ο μέσος όρος του άγχους που δήλωσαν οι μητέρες του δείγματος ήταν 172,35, με ανώτατη τιμή ίση με 237,00 και κατώτατη τιμή ίση με 126,00. Διαδικασία και όργανα συλλογής πληροφοριών Όλες οι μητέρες ενημερώθηκαν αναλυτικά για το περιεχόμενο και το σκοπό της έρευνας και υπέγραψαν δήλωση διάθεσης συμμετοχής. Στη συνέχεια, συμπλήρωναν μόνες τους τα ερωτηματολόγια, ενώ ένα άτομο από την ερευνητική ομάδα ήταν παρόν για πιθανές διευκρινίσεις και ερωτήσεις. Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν στο σύνολό τους τέσσερα ερωτηματολόγια : 4

5 1. Το πρώτο ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 18 ερωτήσεις και περιείχε δημογραφικά και βιογραφικά στοιχεία σε σχέση με την μητέρα, την οικογένεια και το παιδί. 2. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο (Clark QRS) αποτελεί προσαρμογή του ερωτηματολόγιου της Holroyd (1974) και έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα τόσο στη διεθνή (Kontsantareas, Homatidis & Plowright, 1992) όσο και στην ελληνική πραγματικότητα (Κωνστανταρέα & Λαμπροπούλου, 1995). Το Clark QRS αποτελείται από προτάσεις στις οποίες καλείται να τοποθετηθεί η μητέρα σε μια διατεταγμένη κλίμακα από το 1 έως το 4 και χρησιμοποιείται για την μέτρηση του άγχους. Το Clark QRS διακρίνεται σε 9 υποκλίμακες που αναφέρονται σε : Χαρακτηριστικά του παιδιού : όπου γίνεται αναφορά στο άγχος της μητέρας σε σχέση με τα γενικά χαρακτηριστικά του παιδιού με σύνδρομο Down. Κοινωνικές αντιδράσεις : οι οποίες βιώνονται από την μητέρα σε σχέση με το παιδί της. Κατανάλωση χρόνου : όπου η μητέρα αναφέρεται στις απαιτήσεις χρόνου που υπάρχουν από αυτή για την εξυπηρέτηση του παιδιού με σύνδρομο Down. Οικογενειακή συνεισφορά : όπου γίνεται αναφορά στη συνεισφορά των άλλων μελών της οικογένειας στην εξυπηρέτηση των αναγκών του παιδιού. Εκδήλωση συμπτωμάτων : με αναφορά στο άγχος που προέρχεται από την παρούσα κατάσταση και συμπτώματα του παιδιού. Θυσίες : όπου η μητέρα δηλώνει πόσο άγχος της προκαλεί η ιδέα πως θυσιάζεται για το παιδί αυτό. Υποστήριξη : όπου γίνεται αναφορά στο άγχος που αναπτύσσεται εξαιτίας της έλλειψης υποστήριξης. Οικογενειακός εμπλουτισμός : όπου ανιχνεύεται το άγχος που δημιουργείται στην μητέρα σε σχέση με την αποξένωση της οικογένειας από τις κοινωνικές της σχέσεις λόγω της ύπαρξης του παιδιού με σύνδρομο Down. Υπαρξιακά ζητήματα : όπου αναφέρεται η σχέση με το Θεό και η τοποθέτηση της μητέρας σε υπαρξιακά ζητήματα. 3. Το ερωτηματολόγιο εύρεσης του κέντρου ελέγχου της ζωής της μητέρας του Rotter. 4. Το ερωτηματολόγιο μέτρησης του αυτοσυναισθήματος του Coopersmith. 5

6 Αποτελέσματα Η παράθεση των αποτελεσμάτων στους πίνακες γίνεται κατά παράγοντα του μοντέλου ABCX. Παράγοντας Α : Το γεγονός που προκαλεί το άγχος Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συσχετίσεων του επιπέδου άγχους που βιώνουν οι μητέρες με παιδιά με σύνδρομο Down, με τα χαρακτηριστικά του παιδιού, που αποτελούν τον παράγοντα Α του μοντέλου. Εισάγετε τον πίνακα 2 Αν και το άγχος των μητέρων με μικρότερα σε ηλικία παιδιά, δείχνει να είναι μεγαλύτερο (Μ = 177,37) του άγχους που βιώνουν οι μητέρες με μεγαλύτερα παιδιά (Μ = 167,06), η χρονολογική ηλικία του παιδιού, δεν συσχετίζεται σημαντικά με το επίπεδο άγχος της μητέρας. Το ίδιο ισχύει και για το φύλο του παιδιού, με τις μητέρες που έχουν αγόρια, να βιώνουν μεγαλύτερο άγχος (Μ = 178,23) από εκείνες που το παιδί τους είναι κορίτσι (Μ = 163, 73). Οι μητέρες που το τέταρτο παιδί τους ήταν αυτό που είχε σύνδρομο Down δείχνουν να βιώνουν το μεγαλύτερο άγχος (Μ = 181,25), ενώ οι μητέρες που το παιδί με Down ήταν το δεύτερο σε σειρά έχουν το μικρότερο άγχος (Μ = 170,67). Όμως, και εδώ δεν εμφανίζεται στατιστικά σημαντική σχέση. Το περισσότερο άγχος έχουν οι μητέρες που στο παιδί τους υπάρχει μέτρια νοητική υστέρηση (Μ = 182,25) ενώ το λιγότερο οι μητέρες που τα παιδιά έχουν ελαφρά νοητική υστέρηση (Μ = 166,63). Παρ όλα αυτά ο βαθμός της νοητικής υστέρησης του παιδιού δεν συσχετίζεται σημαντικά με το άγχος που βιώνει η μητέρα του. Παράγοντας Β : Διαθέσιμη στήριξη Από τον πίνακα 3 που εμφανίζονται τα αποτελέσματα για τον παράγοντα Β, γίνεται φανερό πως οι επιμέρους πηγές στήριξης που έχει η μητέρα, δεν συσχετίζονται στατιστικά σημαντικά με το άγχος που βιώνει. 6

7 Εισάγετε τον πίνακα 3 Οι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες έχουν μεγαλύτερο άγχος (Μ = 176,70) από τις μικρότερες σε ηλικία (Μ = 168,65), χωρίς όμως να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά.. Οι μητέρες που έχουν τεχνική μόρφωση και αυτές που έχουν τελειώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουν περισσότερο άγχος (Μ = 182,80 και Μ = 178,27 αντίστοιχα) από αυτές που έχουν τελειώσει τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση (Μ = 165,75 και Μ = 160 αντίστοιχα). Το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας όμως δεν έχει στατιστικά σημαντική σχέση με το άγχος που βιώνει. Οι γυναίκες που δεν εργάζονται έξω από το σπίτι έχουν μεγαλύτερο άγχος (Μ = 173,91) απ αυτές που εργάζονται (Μ = 169,78) αν και η εργασία της μητέρας δεν συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά με το επίπεδο άγχους που βιώνει. Οι γυναίκες που προέρχονται από το ανώτερο κοινωνικο οικονομικό επίπεδο βιώνουν λιγότερο άγχος (Μ = 156) απ αυτές που προέρχονται από χαμηλό (Μ = 174, 10), χωρίς όμως η διαφορά αυτή να φτάνει σε επίπεδο.στατιστικής σημαντικότητας. Οι μητέρες μέσα σε «ευρείες οικογένειες» βιώνουν μικρότερο άγχος (Μ = 170,43) από αυτές που βρίσκονται σε οικογένειες με άλλα δύο άτομα πέρα από το σύζυγο και τα παιδιά (Μ = 173,40), ενώ ο παράγοντας της ευρείας οικογένειας δεν συσχετίζεται σημαντικά με το άγχος. Τέλος, οι γυναίκες που δηλώνουν πως δεν είναι καθόλου ευχαριστημένες από το γάμο τους, έχουν μεγαλύτερο άγχος (Μ = 189,70), ενώ αυτές που πιστεύουν ότι ο γάμος τους βρίσκεται σε μια ενδιάμεση κατάσταση, το λιγότερο (Μ = 161,46). Η σχέση της «ποιότητας του γάμου» με το άγχος που βιώνουν οι μητέρες των παιδιών με σύνδρομο Down εμφανίζεται ως η μόνη παράμετρος του παράγοντα Β, που βρίσκεται σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο (p =,06 <.001). Παράγοντας C : Προσωπική ερμηνεία Όπως φαίνεται από τον πίνακας 4, ο παράγοντας C, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο η μητέρα ερμηνεύει αυτά που συμβαίνουν γύρω της, βρίσκεται σε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το άγχος που βιώνει. 7

8 Εισάγετε τον πίνακα 4 Οι γυναίκες που τοποθετούν το κέντρο ελέγχου της ζωής τους έξω απ αυτές βιώνουν το μεγαλύτερο άγχος (Μ = 178,58) σε σχέση με αυτές που έχουν εσωτερικό κέντρο ελέγχου (Μ = 157,64). Η σχέση μεταξύ του κέντρου ελέγχου της ζωής της μητέρας και του άγχους της είναι στατιστικά σημαντική (p <,001). Το ίδιο ισχύει και για την αυτοεκτίμηση των μητέρων που έχουν παιδί με σύνδρομο Down, που βρίσκεται σε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το επίπεδο άγχους που βιώνουν (p <,001). Οι μητέρες με χαμηλή αυτοεκτίμηση βιώνουν περισσότερο άγχος σε σχέση με αυτές που έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση. Υποκλίμακες του ερωτηματολόγιου Clark QRS Στον πίνακα 5 εμφανίζονται οι συντελεστές συσχέτισης μεταξύ του άγχους στις επιμέρους υποκλίμακες του ερωτηματολογίου Clark QRS και του συνολικού επιπέδου άγχους. Εισάγετε τον πίνακα 5 Όπως φαίνεται στον πίνακα πως οι συντελεστές συσχέτισης του άγχους με τις υποκλίμακες θυσίες, οικογενειακός εμπλουτισμός και υπαρξιακά ζητήματα είναι ιδιαίτερα υψηλοί (>,75). Ακόμα οι συντελεστές συσχέτισης για τις υποκλίμακες της αντίδρασης της κοινότητας, των παρόντων συμπτωμάτων και των απαιτήσεων σε χρόνο, είναι σχετικά υψηλοί (>,50). Τέλος οι συντελεστές για τα χαρακτηριστικά του παιδιού και την υποστήριξη είναι χαμηλοί (,25 και,05). Συζήτηση Λαμβάνοντας υπόψη το μοντέλο ABCX της Hill, βρέθηκε πως ο παράγοντας Α που έχει να κάνει με το γεγονός που παράγει το άγχος, δηλαδή την ηλικία του παιδιού, το φύλο του, τη σειρά της γέννησης και το βαθμό της νοητικής υστέρησης δεν σχετίζεται σημαντικά με το επίπεδο άγχους, όπως αυτό αναφέρεται μέσα από το ερωτηματολόγιο Clark QRS. Το εύρημα αυτό υποστηρίζεται από μια σειρά ερευνητές 8

9 (Beckman, 1983, Minnes, 1988), για μητέρες που τα παιδιά τους είχαν νοητική υστέρηση και (Κωνστανταρέα & Λαμπροπούλου, 1995) για παιδιά που είχαν κώφωση. Ακόμη, αν και υπάρχουν ερευνητές (Wishart et al., 1981) που υποστηρίζουν πως το επίπεδο άγχους των μητέρων με παιδιά με σύνδρομο Down και βαριά νοητική υστέρηση, είναι μεγαλύτερο από των υπολοίπων, επειδή τα παιδιά του δείγματος μας, βρίσκονται τα περισσότερα στο πλαίσιο της μέτριας και βαριάς νοητικής υστέρησης, δεν υπήρχε περιθώριο να καταγραφεί διαφορά στα επίπεδα άγχους των μητέρων. Σε ότι αφορά στον παράγοντα Β του μοντέλου, των πηγών και υποστήριξης που υπάρχει για την οικογένεια, δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές σχέσεις με το άγχος. Φαίνεται πως η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και η ασχολία της μητέρας δεν επηρεάζουν σημαντικά το επίπεδο άγχους τους. Αν και εμφανίστηκε μεγαλύτερο άγχος στις μεγαλύτερες σε ηλικία μητέρες, σ αυτές που έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και σ αυτές που δεν εργάζονται έξω από το σπίτι δεν υπήρξαν σχέσεις με το άγχος που βιώνουν, τέτοιες που να είναι στατιστικά σημαντικές. Η διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει τα ευρήματα αυτά, (Konstantareas & Lambropoulou, 1995) και για παιδιά με άλλου τύπου προβλήματα, όπως η κώφωση, η νοητική υστέρηση και ο αυτισμός. Ίσως το μικρότερο άγχος των μητέρων των παιδιών με σύνδρομο Down που εργάζονται έξω από το σπίτι, σχετίζεται με την εμπλοκή τους καθημερινά, σε άλλες δραστηριότητες, που δεν έχουν σχέση με τη φροντίδα των παιδιών. Πιθανά η απεμπλοκή τους από το πρόβλημα, μειώνει το επίπεδο άγχους. Το κοινωνικο οικονομικό επίπεδο, δεν βρέθηκε επίσης να έχει σχέση με το άγχος των μητέρων με παιδιά με σύνδρομο Down. Όμως, ίσως γι αυτό ευθύνεται η πλειοψηφία του δείγματος; (93,1%) ανήκε στην κατώτερη και μεσαία τάξη, δεν υπήρχε μεγάλη ποικιλία που θα επέτρεπε να φανούν πιθανές συσχετίσεις. Υπάρχουν ερευνητές (Rabkin & Streuning, 1976) που βρίσκουν υψηλή σχέση των χαμηλών εισοδημάτων με υψηλά επίπεδα άγχους. Μάλιστα, σε συνδυασμό με το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, υποστηρίζουν πως αποτελούν μια από τις κύριες πηγές άγχους, για τις οικογένειες παιδιών με ειδικές ανάγκες. Το μέγεθος της οικογένειας, δεν φάνηκε να σχετίζεται το άγχος των μητέρων και ο επιβοηθητικός ρόλος των αδελφών στην οικογένεια με παιδί με σύνδρομο Down, δεν είναι ξεκάθαρος. Άλλωστε όπως έχει επισημανθεί τα αδέρφια των παιδιών με σύνδρομο Down, μπορούν να έχουν είτε βοηθητικό είτε στρεσογόνο ρόλο για την οικογένεια (Davis, 1967, Tew & Lawrence, 1973). 9

10 Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της έρευνας, αφορά στον τρόπο με τον οποίο περιγράφουν οι μητέρες το γάμο τους. Η «ποιότητα του γάμου» από τα αποτελέσματα της ανάλυσης, είναι η μόνη παράμετρος που σχετίζεται οριακά με το επίπεδο άγχους που έχουν. Μάλιστα η χαμηλή εικόνα του γάμου, κατά την οποία οι μητέρες δήλωσαν πως ο γάμος τους ήταν πολύ διαφορετικός από αυτόν που ονειρεύονταν, συνοδεύεται από πολύ υψηλό μέσο όρο άγχους (Μ = 189,70). Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν τα ίδια ευρήματα. Οι γονείς με παιδιά με νοητική υστέρηση, βιώνουν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη ικανοποίηση από το γάμο τους (Friedrich & Friedrich, 1981), ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τους γονείς κωφών παιδιών (Κωνστανταρέα & Λαμπροπούλου, 1995). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η ποιότητα του γάμου είναι επίσης ισχυρός παράγοντας πρόγνωσης του οικονομικού άγχους, που οδηγεί σε υψηλά επίπεδα άγχους, τις οικογένειες παιδιών με ειδικές ανάγκες (Minnes, 1988). Ένα ισχυρός γάμος μπορεί να προσφέρει λύσεις και να καταστείλει το άγχος των γονιών (De Myer, 1979), ενώ έχουν βρεθεί περισσότεροι κακής «ποιότητας γάμοι» μεταξύ των γονέων με παιδιά με σύνδρομο Down (Gath, 1977, Rutter & Brown, 1966). Τα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα της εργασίας μας, βρίσκονται στις αναλύσεις για τον παράγοντα C του μοντέλου της Hill, για τη γνωστική ατομική ερμηνεία. Βρέθηκε πως το κέντρο ελέγχου που στην συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος, βρίσκεται έξω από την μητέρα σχετίζεται πολύ ισχυρά με το επίπεδο άγχους. Είναι πιθανόν οι μητέρες με εξωτερικό κέντρο ελέγχου να αισθάνονται αδύναμες να παρέμβουν στην επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας με αποτέλεσμα να αυξάνεται το άγχος. Η αντίληψη ότι για τις εξελίξεις της ζωής ευθύνονται παράγοντες έξω από τον έλεγχο του ατόμου, είναι πιθανόν να εμποδίζει την εύρεση λύσεων και να διαιωνίζει το άγχος των μητέρων. Αν και αντίστοιχη έρευνα στις μητέρες των κωφών παιδιών, δεν έδειξε αυτή τη στατιστική σημαντικά σχέση, η άποψη των συγγραφέων της (Κωνστανταρέα & Λαμπροπούλου, 1995) είναι πως χρειάζεται ιδιαίτερα προσεκτική διερεύνηση, για να υπάρξουν ασφαλή συμπεράσματα μια και ανάλογες έρευνες σε παιδιά με αυτισμό, ανέδειξαν αυτήν την ισχυρή σχέση μεταξύ της ύπαρξης του εξωτερικού κέντρου ελέγχου και επιπέδου άγχους στις μητέρες. Η αυτοεκτίμηση των μητέρων, βρέθηκε επίσης να έχει ισχυρότατη σχέση με το επίπεδο άγχους. Το εύρημα αυτό στηρίζεται και από άλλες έρευνες 10

11 (Κωνστανταρέα & Λαμπροπούλου, 1995, Κωνστανταρέα & Χωματίδου, 1989), οι οποίες μάλιστα βρίσκουν πως η αυτοεκτίμηση της μητέρας, είναι ιδιαίτερα ισχυρή προγνωστική παράμετρος του άγχους. Η ύπαρξη χαμηλού αυτοσυναισθήματος στις μητέρες γενικότερα παιδιών με ειδικές ανάγκες, ίσως συνδέεται και με πολιτισμικούς παράγοντες. Η ελληνική κοινωνία θεωρεί τη γέννηση ενός παιδιού ένδειξη ισχύος των γονέων και ολοκλήρωσης της γυναίκας. Όταν το παιδί που θα γεννηθεί έχει κάποιο πρόβλημα, υπάρχει πέρα από την ματαίωση που αισθάνεται η μητέρα και μια πρόσθετη ψυχολογική πίεση από την πλευρά της κοινωνίας. Στην περίπτωση των μητέρων που έχουν παιδιά με σύνδρομο Down, τα πράγματα θα έπρεπε να είναι χειρότερα εξαιτίας του γονιδιακού χαρακτήρα του συνδρόμου, που παραπέμπει σε πρόσθετη ψυχολογική πίεση προς τους γονείς αλλά και εξαιτίας του ιδιαίτερου ρόλου της μητέρας στη ζωή του παιδιού. Παρ όλα αυτά η πλειοψηφία των μητέρων του δείγματός μας, είχαν υψηλή αυτοεκτίμηση, πράγμα που οδηγούσε σε χαμηλότερα επίπεδα άγχους. Μια πιθανή εξήγηση σε αυτό θα πρέπει να αναζητηθεί στην ένταξή των περισσοτέρων γονέων στο Σύλλογο γονέων με παιδιών με σύνδρομο Down Βορείου Ελλάδος, που προφανώς τους στηρίζει αποτελεσματικά. Οι ισχυρές συσχετίσεις που εμφανίζονται μεταξύ του τελικού επιπέδου άγχους και των υποκλιμάκων του ερωτηματολόγιου Clark QRS, σχετικά με το αίσθημα θυσίας, τους υπαρξιακούς προβληματισμούς και την έλλειψη οικογενειακού εμπλουτισμού, ενισχύουν τα ευρήματα σχετικά με τον παράγοντα C και την ύπαρξη ενός «καλού γάμου». Τελικά, ίσως είναι ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύει το γεγονός που προκαλεί άγχος η μητέρα, σε σχέση με την προσωπική της ύπαρξη και ολοκλήρωση, που καθορίζει την αντοχή της στο άγχος. Συμπληρωματικά βέβαια, παράμετροι όπως η αντίδραση του στενού ή ευρύτερου περιβάλλοντος και οι καθημερινές απαιτήσεις σε χρόνο, επίσης συνεισφέρουν σημαντικά στο επίπεδο του άγχους της μητέρας. Αντίθετα, τα χαρακτηριστικά του παιδιού ή η ύπαρξη υποστηρικτικών δομών (που βέβαια είναι σχεδόν ανύπαρκτα στη χώρα μας) δεν αποτελούν κυρίαρχο τμήμα του άγχους των μητέρων. Η ανάδειξη της σημασίας της προσωπικής «μετάφρασης» της πραγματικότητας ύπαρξης ενός παιδιού με σύνδρομο Down, από κάθε μητέρα εστιάζει στην ανάγκη αναπροσδιορισμού της συμβουλευτικής προς την οικογένεια. 11

12 Γίνεται φανερό ότι ο σχεδιασμός της συμβουλευτικής και της στήριξης οφείλει να υπερβαίνει χαρακτηριστικά δημογραφικού χαρακτήρα, απαιτείται να εμβαθύνει στην προσωπική ερμηνεία του κάθε προσώπου και βέβαια προϋποθέτει ότι ο / η κάθε ειδικός θα αναπροσαρμόσει την ερμηνεία της ύπαρξης ενός παιδιού με σύνδρομο Down. Βιβλιογραφία Beckman, Ρ. J. (1983). Influence of selected child characteristics on stress in families of handicapped infants. American Journal of Mental Deficiency, 88, Broffenbrenner, U. (1979), The Ecology of Human Development. Cambridge : Harvard University Press. Davis, D., (1967), Family processes in mental retardation, American Journal of Psychiatry, 124, Demaki-Lambiri. J. (1983). Social stratification in Greece, , eleven essays. Athens : Sakkoulas. Farber, Β (1959). Effects of a severely mentally retarded child on family integration Monographs of the Society for Research in Child Development 24, 2 (serial no. 71 ) Fotheringham, 1. Β., & Ceral, D. ( 1974). Handicapped children and handicapped families. International Review of Education, 20, Friedrich, W. Ν., & Friedrich, W. L. (1981 ). Psychosocial assets of parents of handicapped and non-handicapped children. American Journal of Mental Defίcίency, 85, Gath, Α. (1977). The impact of an abnormal child upon the parents. Psychiatry, 130,

13 Hill, R. (1958). Social stresses in the family. Social Casework, 39, Holmes, Τ. Η., & Rahe, R. Η. (1967). The social readjustment rating scale. Psychosomatic Research, 1, Holroyd, J. (1974). The questionnaire on resources and stress: An instrument to measure family response to a handicapped family member. American Journal of Community Psychology, 2, Holroyd, J. & McAnhur, D. ( 1976). Mental retardation and stress on the parents: a contrast between Down's syndrome and childhood autism. American Journal of Mental Deficiency, 80, Konstantareas, Μ. Μ., & Homatidis, S. ( 1989). Parental perception of learningdisabled children's adjustment problems and related stress. Journal of Αbnοrmal Child Psychology, 17, Konstantareas, Μ.Μ:, Homatidis, J., & Plowright, C.M.S. (1992). Assessing resources and stress on parents of severely dysfunctional children through the Clarke Modification of Holroyd' s Questionnaire on Resources and Stress. Journal of Autism and Developmental Disorders, 22(2), Konstantareas, M. & Lambropoulou, V., (1995), Stress in Greek mothers with deaf children : Effects of child characteristics, Family Resources and Cognitive Set., American Annals of the Deaf, 140, no. 3 : MacKeith, R. (1973). The feelings and behavior of parents of handicapped children, Developmental Medicine and Child Neurology, 15(4), Minnes, Ρ. Μ. (1988). Family Resources and stress associated with having a mentally retarded child. American Journal on Mental Retardation, 93(2),

14 Rabkin, J. G., & Stenning, Ε. L. (1976). Life events, stress and illness. Science, 194, Rutter, M. & Brown, G. W., (1966), The reliability and validity of measures of family life and relationships in families containing a psychiatric patient, Social Psychiatry, 1, Tew, B. & Lawrence, K. M., (1973), Mothers, brothers and sisters of patients with spina bifida, Developmental Medicine and Child Neurology, 15, Wishart, M. C., Bidder, R. T. & Gray, O. P., (1981), Parent s reports of family life with a developmentally delayed child, Child, Care, Health and Development, 7,

15 Πίνακες Πίνακας 1 Περιγραφή δείγματος Α. Χαρακτηριστικά του παιδιού Ηλικία παιδιού Μέσος όρος Διάμεσος Μεγαλύτερη συχνότητα 12,5 12,7 5 Φύλο παιδιού Ν Ποσοστό % Αγόρι 28 63,6 Κορίτσι 16 36,4 Σειρά γέννησης Ν Ποσοστό % Πρωτότοκο 13 29,5 Δεύτερο 15 34,1 Τρίτο 9 20,5 Τέταρτο 4 9,1 Βαθμός νοητικής υστέρησης Ν Ποσοστό % Ελαφρά 10 22,7 Μέτρια 9 20,5 Σοβαρή 16 36,1 Δεν γνωρίζω 9 20,5 Σχολική φοίτηση παιδιών Ν Ποσοστό % Ειδικό Σχολείο Ειδική Τάξη 3 6,8 Συνηθισμένο Σχολείο 7 15,9 Πουθενά 12 27,3 15

16 Β. Διαθέσιμη στήριξη Ηλικία μητέρας Μέσος Όρος Διάμεσος Μεγαλύτερη συχνότητα 44,8 43,5 34,00 Μόρφωση μητέρας Ν Ποσοστό % Δημοτικό 18 40,9 Λύκειο 14 31,9 Πανεπιστήμιο 6 13,6 Τεχνική Σχολή 6 13,6 Εργασιακή κατάσταση Ν Ποσοστό % Οικιακά 27 61,4 Εργάζεται έξω από το σπίτι 17 38,6 Κοινωνικο οικονομικό επίπεδο Ν Ποσοστό % Χαμηλό 24 54,6 Μέσο 17 38,6 Ανώτερο 3 6,8 Ευρεία οικογένεια Ν Ποσοστό % Κανένα άτομο 20 45,5 Μέχρι 2 άτομα 17 38,6 Πάνω από 2 άτομα 7 15,8 Ποιότητα γάμου Ν Ποσοστό % Καθόλου ευχαριστημένη 12 27,3 Λίγο ευχαριστημένη 7 15,9 Αρκετά ευχαριστημένη 15 34,1 Πολύ ευχαριστημένη 7 15,9 Απόλυτα ευχαριστημένη 3 6,8 16

17 C. Γνωστική προσωπική ερμηνεία Κέντρου ελέγχου Ν Ποσοστό % Εσωτερικό 12 27,27 Εξωτερικό 32 72,73 Αυτοεκτίμηση Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Ελάχιστο Μέγιστο 23,57 7,01 12,00 38,00 Χ. Άγχος Άγχος Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Ελάχιστο Μέγιστο 172,35 24,15 126,00 237,00 17

18 Πίνακας 2 Σχέση μεταξύ του άγχους και των χαρακτηριστικών του παιδιού Χαρακτηριστικό Ν Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση F Στατιστική Σημαντικότητα Ηλικία παιδιού Μικρότερα ,37 27,76 Μεγαλύτερα ,06 19,00 1,72 n.s. Φύλο παιδιού Αγόρια ,23 27,21 Κορίτσια ,73 15,98 3,43 n.s. Σειρά γέννησης Μοναχοπαίδι 2 176,00 2,82 1 ο παιδί ,75 29,59 2 ο παιδί ,67 21,79 3 ο παιδί 7 171,85 26,17 4 ο παιδί 4 181,25 23,21 0,16 n.s. Βαθμός Νοητικής Υστέρηση Ελαφρά 8 166,63 13,42 Μέτρια 8 182,25 28,33 Σοβαρή ,60 27,32 0,79 n.s. 18

19 Πίνακας 3 Σχέση άγχους και διαθέσιμων στηριγμάτων Χαρακτηριστικό Ν Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση F Στατιστική Σημαντικότητα Ηλικία μητέρας Νεότερες ,65 23,85 Μεγαλύτερες ,70 24,50 1,02 n.s. Μόρφωση μητέρας Δημοτικό ,27 23,19 Λύκειο ,75 26,84 Πανεπιστήμιο 5 160,00 17,07 Τεχνική Σχολή 5 182,80 22,48 1,39 n.s. Εργασιακή κατάσταση Εργασία έξω από ,78 21,89 το σπίτι Οικιακά ,91 25,77 0,24 n.s. Κοινωνικο οικονομικό επίπεδο Χαμηλό ,10 22,59 Μέσο ,20 26,38 Ανώτερο 2 156,00 31,11 0,49 n.s. «Ευρεία οικογένεια» 0 άτομα ,20 18,97 Μέχρι 2 άτομα ,40 31,23 Πάνω από 2 άτομα 7 170,43 19,44 0,03 n.s. Ποιότητα γάμου Καθόλου ευχαριστημένη Λίγο ευχαριστημένη Αρκετά ευχαριστημένη Πολύ ευχαριστημένη Απόλυτα ευχαριστημένη 10* 189,70 28, ,42 23, ,46 18, ,00 17, ,00 8,48 2,55 0,06 19

20 Πίνακας 4 Σχέση μεταξύ άγχους και γνωστικής / ατομικής ερμηνείας Χαρακτηριστικό Ν Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση F Στατιστική Σημαντικότητα Κέντρο ελέγχου Εσωτερικό ,64 16,86 Εξωτερικό ,58 24,30 6,73 0,01 Αυτοεκτίμηση Χαμηλό ,35 22,56 Υψηλό ,43 21,92 7,76 0,01 20

21 Πίνακας 5 Συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των υποκλιμάκων και της τελικής βαθμολογίας. Υποκλίμακες Συντελεστές συσχέτισης Θυσίες,80** Οικογενειακός εμπλουτισμός,77** Υπαρξιακά ζητήματα,75** Κοινωνικές αντιδράσεις,52** Παρόντα συμπτώματα,52** Οικογενειακή συνεισφορά,51** Απαιτήσεις χρόνου,50** Χαρακτηριστικά παιδιού,25 Υποστήριξη,05 (* : p <,01, ** : p <,001) 21

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Στα πλαίσια του προγράμματος "EU Parliament: A different perspective" αποφασίστηκε όπως διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τη γυναικεία κακοποίηση στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa. Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.gr Περίληψη Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Χρύσα Μαλανδράκη, Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

HEKTIΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΛΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

HEKTIΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΛΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ HEKTIΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΛΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ X.ΠΩΓΩΝΙΔΗΣ 1,Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2,Ε.ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ 3, Δ.ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2, Μ.ΤΣΟΥΛΗ 3,Α.ΠΑΠΠΑ 3, Ε.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ 4 1.Κ.Υ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ, 2.Κ.Υ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Κασσώτη Όλγα, Κλιάπης Πέτρος Δασκάλα M.Ed, Σχολ. Σύμβουλος Π.Ε. kassoti@sch.gr kliapis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο άρθρο παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Συγγραφέας Βασίλης Γ. Παυλόπουλος Περίληψη Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του γάμου και της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Εργασιακά στοιχεία

4.2 Εργασιακά στοιχεία 4.2 Εργασιακά στοιχεία 26 Διάγραμμα 15: Σχέση με την Κυπριακή Πολιτεία 87% 13% n=1319 48% 5 89% 11% n=1038 n=1349. 19% 81% n=965 Significance at 0,05 for 1,3 and 4 (Chi square) Bάση: Όσες απάντησαν Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικία - Επιχειρηματικότητα

Ηλικία - Επιχειρηματικότητα Ηλικία - Επιχειρηματικότητα 40% 35% 34,3% 34,0% 30% 25% 20% 21,3% 15% 10% 5% 0% 1,3% 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 9,0% 1 Τι επιλέγει 84% επιλέγει την έναρξη νέας δραστηριότητας ανεξάρτητα επιπέδου εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Εισαγωγή Η διάγνωση καρκίνου του μαστού αποτελεί ιδιαίτερα τραυματικό γεγονός 1,2 Στην τελευταία έκδοση του Diagnostic and Statistical

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση χαρακτηριστικών της δομής και της λειτουργίας της οικογένειας με τις γονεϊκές αντιλήψεις για την προσωπικότητα των παιδιών

Η σχέση χαρακτηριστικών της δομής και της λειτουργίας της οικογένειας με τις γονεϊκές αντιλήψεις για την προσωπικότητα των παιδιών Η σχέση χαρακτηριστικών της δομής και της λειτουργίας της οικογένειας με τις γονεϊκές αντιλήψεις για την προσωπικότητα των παιδιών Βασίλης Παυλόπουλος, Ηλίας Γ. Μπεζεβέγκης, Κωνσταντίνα Λυκιτσάκου, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μάθημα : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης²

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Οικοτροφείο ΕΠΑΚΜΟΣ, Εταιρία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος: Children s Hospital Los Angeles Children s Hospital San Diego

Τόπος: Children s Hospital Los Angeles Children s Hospital San Diego Συγγραφείς & έτος 2004 Kathleen Meeske et al. 2009 Sung L. et al Σκοπός & επιμέρους στόχοι Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσει την ποιότητα ζωής και τα επίπεδα κούρασης παιδιών που διαγνώστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.- Λέκτορας Συναισθηματική Νοημοσύνη - Μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης, η

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Η εκκίνηση... Α Πανελλήνια Περιγεννητική Έρευνα όλοι ανεξαιρέτως

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στη βελτίωση των ομάδων εργασίας : Η περίπτωση του Δημοσίου Τομέα (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)»

«Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στη βελτίωση των ομάδων εργασίας : Η περίπτωση του Δημοσίου Τομέα (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων «Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στη βελτίωση των ομάδων εργασίας : Η περίπτωση του Δημοσίου Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες με παιδιά με και ευνοϊκών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Κεφάλαιο 2 Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Προκειμένου να προσδιορίσουμε τον πληθυσμό, τον οποίο θα κάλυπτε η συγκεκριμένη έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων Αγαπητά μέλη του BITSE, Όλοι μας έχουμε άτυπα προσωπικά δίκτυα στη ζωή μας. Έχουμε ανθρώπους στους οποίους βασιζόμαστε, εμπιστευόμαστε, καθώς και ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 4 Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Μιχαήλ Κοραλία, Τσίφτης Γεώργιος, Τσουμάκας Κων/νος, Ανδρουλάκης Ιωάννης, Παυλοπούλου Ιωάννα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία Partnership: AIAS Bol1gna onlus (I) Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΟΓΙΝΔΡΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ?

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα»

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» «Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» Ονοματεπώνυμο: Κοντακτσή Νίκη Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Καρδαράς Δημήτριος Δεκέμβριος 2014 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College Ταυτότητα της Έρευνας Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Θέμα: Αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Οργανωτική Επιτροπή

Προς την Οργανωτική Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΣΚΛΗΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΣΚΛΗΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΣΚΛΗΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Σπυρίδωνας Μαντζανίκας 1, Μαρία Αγαπίου 1, Ελένη Τριανταφυλλίδη 2, Χαρίλαος Κούτης 3, Ιωάννης Λεκάκης 4 1 RN, Γ.Ν. Αθηνών «Ιπποκράτειο» 2

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα για τα γενετικά σύνδροµα στη

Ηµερίδα για τα γενετικά σύνδροµα στη Ηµερίδα για τα γενετικά σύνδροµα στη Θεσσαλονίκη Η εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης & σταδιοδρομίας EMPLOY σας κοινοποιεί την υλοποίηση της επιστημονικής ημερίδας: ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ - ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΥΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Γαβριέλα Νικολάου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας. Γιώτη Κωνσταντίνα Φρογάκη Ήρα-Αφροδίτη

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας. Γιώτη Κωνσταντίνα Φρογάκη Ήρα-Αφροδίτη Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Γιώτη Κωνσταντίνα Φρογάκη Ήρα-Αφροδίτη Περιεχόμενα Εισαγωγή Γνώση και κατανόηση του αυτισμού Διαγνωστικά εργαλεία για την ανίχνευση του αυτισμού Βασικές αρχές αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους.

Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους. Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόβλημα: Κατά την έρευνα αυτή θα εξεταστεί κατά το πόσο οι έφηβοι εκδηλώνονται με βίαιη κ επιθετική συμπεριφορά. Υπόθεση: Υποθέτω ότι οι έφηβοι

Διαβάστε περισσότερα

18 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ. Έρευνα με θέμα: Ο βαθμός Οργανωσιακής Δέσμευσης των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας

18 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ. Έρευνα με θέμα: Ο βαθμός Οργανωσιακής Δέσμευσης των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας 18 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Έρευνα με θέμα: Ο βαθμός Οργανωσιακής Δέσμευσης των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας Ηρακλής Ηρακλέους, Ανώτερος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Υπηρεσίες Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ

Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ Γενικοί Ιατροί ΚΥ Αβδήρων, Σταυρούπολης, Εχίνου- Ξάνθη Η κατάθλιψη αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων & μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα

Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων & μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων & μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα Θεώνη Κουκουλάκη Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόμος, Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Αρετή Ευθυμίου. Υπεύθυνη Κέντρων Ημέρας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Αρετή Ευθυμίου. Υπεύθυνη Κέντρων Ημέρας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Αρετή Ευθυμίου Υπεύθυνη Κέντρων Ημέρας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Ποιος είναι ο Φροντιστής Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το δίκτυο EUROCARERS (www.eurocarers.org), φροντιστής

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ 8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Επιστηµονική συνεργάτης Α.Π.Θ.! Δ ιοργάνωση: Χορηγός

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών)

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) Κουμούλλη Τσαμπίκα (Α.Μ.: 10155)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15 Το παρακάτω ερωτηματολόγιο είναι αυθεντικό και διαμορφώθηκε στις συναντήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο»

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο» Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο στη Διοίκηση της εκπαίδευσης Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα