Μητέρες με παιδιά με σύνδρομο Down : άγχος και παράγοντες που το

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μητέρες με παιδιά με σύνδρομο Down : άγχος και παράγοντες που το"

Transcript

1 Μητέρες με παιδιά με σύνδρομο Down : άγχος και παράγοντες που το προκαλούν Παντελιάδου Σουζάνα * Μπότσας Γεώργιος ** Εισαγωγή Ο ερχομός κάθε παιδιού, εκτός από στιγμές έντονης χαράς και συγκίνησης, επιφέρει σε όλα τα μέλη της οικογένειας την ανάγκη να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους, ώστε να προσαρμοστούν στο νέο τρόπο ζωής. Η ανάγκη αυτής της αναπροσαρμογής είναι περισσότερο έντονη για τη μητέρα με την οποία το παιδί βιώνει από την αρχή μια ισχυρή σχέση. Η καθημερινή φροντίδα, η υποστήριξη, αλλά και η διαπαιδαγώγηση του παιδιού είναι συνήθως κύρια ευθύνη της μητέρας. Μιας μητέρας που στη σύγχρονη πραγματικότητα έχει επίσης να αντιμετωπίσει και να συμβιβάσει και άλλες αναγκαιότητες, όπως η εργασία, η καριέρα και η αυτοανάπτυξή της. Είναι αναμενόμενο λοιπόν οι πολλαπλές απαιτήσεις από τη μητέρα μετά τη γέννηση ενός παιδιού να προκαλούν ανισορροπίες και σε ορισμένες περιπτώσεις άγχος. Στην περίπτωση που το παιδί που έρχεται στον κόσμο είναι παιδί με ειδικές ανάγκες, τα προβλήματα αυξάνονται και η μητέρα βρίσκεται αντιμέτωπη όχι μόνο με το πένθος, το θυμό και το σοκ (McKeith, 1973), αλλά και με μια σειρά συνθήκες και προβλήματα εντελώς άγνωστα σε αυτήν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Κάθε τέτοιο σύνολο συνθηκών και προβλημάτων που απαιτούν αλλαγές στον τρόπο ζωής του ατόμου αποτελεί δυνητικά πηγή άγχους (Holmes & Rahe, 1967). Στο χώρο της ψυχολογίας και της κοινωνικής εργασίας το άγχος μιας οικογένειας ορίζεται ως μια κρίση, ένα προκαλούμενο γεγονός ή μια κατάσταση για την οποία η οικογένεια δεν έχει προετοιμασθεί ή έχει προετοιμασθεί ελάχιστα (Hill, 1958). Στη βάση αυτού του ορισμού γίνεται φανερό ότι οι οικογένειες με παιδιά με ειδικές ανάγκες εμφανίζονται να είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην εμπειρία του άγχους (Farber, 1959, Fotheringham & Ceral, 1974, Holroyd & Mac Arthur, 1976). * Η κ. Σουζάνα Παντελιάδου είναι επίκουρη καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής στο παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. ** Ο κ. Γεώργιος Μπότσας είναι δάσκαλος Ειδικής Αγωγής, μετεκπαιδευμένος στο Διδασκαλείο Δ.Ε. «Δημήτρης Γληνός» του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. 1

2 Σύμφωνα με το μοντέλο ABCX της Hill (1958) το άγχος που βιώνει ένας γονέας (Χ) είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων που ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες. Ο παράγοντας Α αναφέρεται στο γεγονός που προκαλεί το άγχος και κυρίως στα χαρακτηριστικά του παιδιού (π.χ. ηλικία, φύλο, βαθμός νοητικής υστέρησης). Ο παράγοντας Β, περιλαμβάνει την ύπαρξη πηγών στήριξης και αναφέρεται σε υλικές (επάγγελμα, εκπαίδευση, κοινωνικο οικονομικό επίπεδο του γονέα) και ψυχολογικές (φίλοι, ειδικοί, υπηρεσίες, εργασιακή κατάσταση της μητέρας) παραμέτρους. Ο παράγοντας C, αντιπροσωπεύει τη σημασία του γεγονότος που προκαλεί το άγχος, έτσι όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους ίδιους τους γονείς. Πιο συγκεκριμένα, ο τρόπος με τον οποίο βιώνουν οι γονείς το γεγονός που προκαλεί άγχος θεωρείται ότι διαφέρει με βάση δύο σχετικά διαρκή χαρακτηριστικά του ατόμου, όπως α) τι πιστεύει το άτομο για τον εαυτό του και β) πού τοποθετεί το κέντρο ελέγχου της ζωής του (Hill, 1958). Γίνεται λοιπόν φανερό ότι το τελικό άγχος που βιώνει η μητέρα καθορίζεται από την ύπαρξη και τη δράση πλείστων παραγόντων. Η δράση αυτών των παραγόντων έχει βρεθεί σε μεγάλο βαθμό στο κέντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος και η διαφοροποιημένη συμβολή κάθε παράγοντα έχχει πιστοποιηθεί εμπειρικά (Konstantareas & Homatidis, 1989, Konstantareas & Lambropoulou, 1995). Όμως, το σύνολο σχεδόν των σχετικών ερευνών που αναδεικνύουν την δράση των παραγόντων αυτών έχουν γίνει σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης και Αμερικής όπου οι συνθήκες σε σχέση με την Ελλάδα είναι σημαντικά διαφοροποιημένες, ιδιαίτερα όσον αφορά στο ρόλο της μητέρας και της οικογένειας, την κοινωνική οργάνωση, την οργάνωση της κοινωνικής πολιτικής και το πολιτισμικό περιβάλλον. Αυτές οι διαφορετικές συνθήκες αποτελούν το μεσοσύστημα και εξωσύστημα σύμφωνα με το κοινωνιο οικολογικό μοντέλο του Broffenberg (1979). Σ αυτό το μεσοσύστημα εντάσσονται και τα ιδρύματα που σχετίζονται με την οικογένεια. Το μακροσύστημα είναι η μεγαλύτερη κατηγορία του οικογενειακού κοινωνιολογικού μοντέλου και περιλαμβάνει τις εθνικές, πολιτισμικές αξίες που αποδέχεται η οικογένεια. Στη Βόρεια Ευρώπη και την Αμερική, το μεσοσύστημα είναι ισχυρό, με μια παραδοσιακή διάκριση καθηκόντων. Στην Ελλάδα, το μακροσύστημα αφήνει το μεσοσύστημα να αντιμετωπίσει το γεγονός που προκαλεί άγχος στην οικογένεια. 2

3 Στόχος της έρευνας αυτής ήταν ο προσδιορισμός των τρόπων με τους οποίους η Ελληνίδα μητέρα παιδιού με σύνδρομο Down βιώνει και αντιμετωπίζει το άγχος με βάση το μοντέλο ABCX της Hill. Μεθοδολογία Δείγμα Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν 44 μητέρες παιδιών με σύνδρομο Down από 4 πόλεις της Μακεδονίας : Θεσσαλονίκη, Βέροια, Κιλκίς και Γιαννιτσά. Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνθεση του δείγματος είναι : α) ειδικά σχολεία της Μακεδονίας, β) προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη και γ) ο σύλλογος γονέων παιδιών με σύνδρομο Down Βόρειας Ελλάδας. Τα χαρακτηριστικά του δείγματος παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Όσον αφορά στην ηλικία των μητέρων, ο μέσος όρος ήταν 44,8 έτη και το εύρος της ηλικίας 31 έως 62 ετών. Η μέση τιμή ηλικίας ήταν 43,5 έτη και η ηλικία με τη μεγαλύτερη συχνότητα αυτή των 34 ετών. Δεκαοχτώ (18) μητέρες (40,9%) ήταν απόφοιτες δημοτικού, 14 (31,9%) είχαν τελειώσει το Λύκειο, 6 (13,6%) ήταν απόφοιτες Πανεπιστημίου και 6 (13,6%) ήταν απόφοιτες κάποιας τεχνικής επαγγελματικής σχολής. Η πλειοψηφία των μητέρων (61,4%) δήλωναν ως βασική απασχόληση τα οικιακά. Όσον αφορά στο κοινωνικο οικονομικό επίπεδο (που προσδιορίζεται από το επάγγελμα του πατέρα), σύμφωνα με την έρευνα της Δημάκη Λαμπίρη (1983), πάνω από τις μισές οικογένειες ανήκαν στην κατώτερη τάξη (54,6%), 17 (38,6%) στη μεσαία τάξη και μόνο 3 (6,8%) ανήκαν στην ανώτερη τάξη. Η «ευρύτερη οικογένεια» σε 7 περιπτώσεις (15,8%) είχε πάνω από 2 πρόσωπα, σε 17 περιπτώσεις (38,6%) είχε μέχρι 2 πρόσωπα, και στις υπόλοιπες 20 δεν υπήρχαν άλλα πρόσωπα. Η ηλικία των παιδιών κυμαινόταν από 1,6 έως 27 έτη. Ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών ήταν 12,5 έτη, η μέση τιμή 12,7 έτη και η ηλικία με την μεγαλύτερη συχνότητα ήταν αυτή των 5 ετών.. Όσον αφορά στο φύλο, 28 παιδιά (63,6%) ήταν αγόρια και 16 (36,4%) κορίτσια. Στις οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά, σε 13 περιπτώσεις (29,5%) το παιδί με σύνδρομο Down ήταν πρωτότοκο, σε 15 3

4 περιπτώσεις (34,1%) ήταν το δεύτερο παιδί, σε 9 (20,5%) το τρίτο παιδί και σε 4 περιπτώσεις (9,1%) ήταν το τέταρτο παιδί στην οικογένεια. Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών, σύμφωνα με τις απαντήσεις των μητέρων, βρίσκονταν στο πλαίσιο της σοβαρής νοητικής υστέρησης (16 παιδιά, 36,1%), 10 παιδιά είχαν ελαφρά νοητική υστέρηση (22,7%) και 9 παιδιά ήταν στο επίπεδο της μέτρια νοητική υστέρησης (20,5%). Για εννέα (9) παιδιά (20,5%) οι μητέρες δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν το βαθμό νοητικής υστέρησης του παιδιού τους Παρακαλώ εισάγετε τον ΠΙΝΑΚΑ 1 Όσον αφορά τη σχολική φοίτηση των παιδιών, 22 (50%) φοιτούσαν σε ειδικό σχολείο, 3 (6,8%) σε ειδική τάξη και 7 (15,9%) σε συνηθισμένη. Δώδεκα (12) παιδιά (27,3%) δεν παρακολουθούσαν καμιά βαθμίδα εκπαίδευσης. Οι 3 γυναίκες του δείγματος (6,8%) αναφέρουν πως ο γάμος τους ήταν όπως ακριβώς τον ονειρεύονταν, οι 7 (15,9%), περίπου όπως τον ονειρεύονταν, οι 15 (34,1%) βρίσκονται σε μια ενδιάμεση κατάσταση, οι 7 (15,9%) αναφέρουν πως ο γάμος τους δεν ήταν όπως ακριβώς τον ονειρεύονταν, ενώ οι 12 (27,3%) λένε πως ο γάμος τους δεν είναι καθόλου όπως τον ονειρεύονταν. Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των μητέρων που περιλαμβάνονται στον παράγοντα C, οι 12 μητέρες (27,27%) είχαν εσωτερικό κέντρο ελέγχου της ζωής τους ενώ οι 32 (72,73%) είχαν εξωτερικό κέντρο ελέγχου. Ο μέσος όρος αυτοεκτίμησης των μητέρων ήταν 23,57, με ανώτατη τιμή 38 και κατώτερη 12. Ο μέσος όρος του άγχους που δήλωσαν οι μητέρες του δείγματος ήταν 172,35, με ανώτατη τιμή ίση με 237,00 και κατώτατη τιμή ίση με 126,00. Διαδικασία και όργανα συλλογής πληροφοριών Όλες οι μητέρες ενημερώθηκαν αναλυτικά για το περιεχόμενο και το σκοπό της έρευνας και υπέγραψαν δήλωση διάθεσης συμμετοχής. Στη συνέχεια, συμπλήρωναν μόνες τους τα ερωτηματολόγια, ενώ ένα άτομο από την ερευνητική ομάδα ήταν παρόν για πιθανές διευκρινίσεις και ερωτήσεις. Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν στο σύνολό τους τέσσερα ερωτηματολόγια : 4

5 1. Το πρώτο ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 18 ερωτήσεις και περιείχε δημογραφικά και βιογραφικά στοιχεία σε σχέση με την μητέρα, την οικογένεια και το παιδί. 2. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο (Clark QRS) αποτελεί προσαρμογή του ερωτηματολόγιου της Holroyd (1974) και έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα τόσο στη διεθνή (Kontsantareas, Homatidis & Plowright, 1992) όσο και στην ελληνική πραγματικότητα (Κωνστανταρέα & Λαμπροπούλου, 1995). Το Clark QRS αποτελείται από προτάσεις στις οποίες καλείται να τοποθετηθεί η μητέρα σε μια διατεταγμένη κλίμακα από το 1 έως το 4 και χρησιμοποιείται για την μέτρηση του άγχους. Το Clark QRS διακρίνεται σε 9 υποκλίμακες που αναφέρονται σε : Χαρακτηριστικά του παιδιού : όπου γίνεται αναφορά στο άγχος της μητέρας σε σχέση με τα γενικά χαρακτηριστικά του παιδιού με σύνδρομο Down. Κοινωνικές αντιδράσεις : οι οποίες βιώνονται από την μητέρα σε σχέση με το παιδί της. Κατανάλωση χρόνου : όπου η μητέρα αναφέρεται στις απαιτήσεις χρόνου που υπάρχουν από αυτή για την εξυπηρέτηση του παιδιού με σύνδρομο Down. Οικογενειακή συνεισφορά : όπου γίνεται αναφορά στη συνεισφορά των άλλων μελών της οικογένειας στην εξυπηρέτηση των αναγκών του παιδιού. Εκδήλωση συμπτωμάτων : με αναφορά στο άγχος που προέρχεται από την παρούσα κατάσταση και συμπτώματα του παιδιού. Θυσίες : όπου η μητέρα δηλώνει πόσο άγχος της προκαλεί η ιδέα πως θυσιάζεται για το παιδί αυτό. Υποστήριξη : όπου γίνεται αναφορά στο άγχος που αναπτύσσεται εξαιτίας της έλλειψης υποστήριξης. Οικογενειακός εμπλουτισμός : όπου ανιχνεύεται το άγχος που δημιουργείται στην μητέρα σε σχέση με την αποξένωση της οικογένειας από τις κοινωνικές της σχέσεις λόγω της ύπαρξης του παιδιού με σύνδρομο Down. Υπαρξιακά ζητήματα : όπου αναφέρεται η σχέση με το Θεό και η τοποθέτηση της μητέρας σε υπαρξιακά ζητήματα. 3. Το ερωτηματολόγιο εύρεσης του κέντρου ελέγχου της ζωής της μητέρας του Rotter. 4. Το ερωτηματολόγιο μέτρησης του αυτοσυναισθήματος του Coopersmith. 5

6 Αποτελέσματα Η παράθεση των αποτελεσμάτων στους πίνακες γίνεται κατά παράγοντα του μοντέλου ABCX. Παράγοντας Α : Το γεγονός που προκαλεί το άγχος Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συσχετίσεων του επιπέδου άγχους που βιώνουν οι μητέρες με παιδιά με σύνδρομο Down, με τα χαρακτηριστικά του παιδιού, που αποτελούν τον παράγοντα Α του μοντέλου. Εισάγετε τον πίνακα 2 Αν και το άγχος των μητέρων με μικρότερα σε ηλικία παιδιά, δείχνει να είναι μεγαλύτερο (Μ = 177,37) του άγχους που βιώνουν οι μητέρες με μεγαλύτερα παιδιά (Μ = 167,06), η χρονολογική ηλικία του παιδιού, δεν συσχετίζεται σημαντικά με το επίπεδο άγχος της μητέρας. Το ίδιο ισχύει και για το φύλο του παιδιού, με τις μητέρες που έχουν αγόρια, να βιώνουν μεγαλύτερο άγχος (Μ = 178,23) από εκείνες που το παιδί τους είναι κορίτσι (Μ = 163, 73). Οι μητέρες που το τέταρτο παιδί τους ήταν αυτό που είχε σύνδρομο Down δείχνουν να βιώνουν το μεγαλύτερο άγχος (Μ = 181,25), ενώ οι μητέρες που το παιδί με Down ήταν το δεύτερο σε σειρά έχουν το μικρότερο άγχος (Μ = 170,67). Όμως, και εδώ δεν εμφανίζεται στατιστικά σημαντική σχέση. Το περισσότερο άγχος έχουν οι μητέρες που στο παιδί τους υπάρχει μέτρια νοητική υστέρηση (Μ = 182,25) ενώ το λιγότερο οι μητέρες που τα παιδιά έχουν ελαφρά νοητική υστέρηση (Μ = 166,63). Παρ όλα αυτά ο βαθμός της νοητικής υστέρησης του παιδιού δεν συσχετίζεται σημαντικά με το άγχος που βιώνει η μητέρα του. Παράγοντας Β : Διαθέσιμη στήριξη Από τον πίνακα 3 που εμφανίζονται τα αποτελέσματα για τον παράγοντα Β, γίνεται φανερό πως οι επιμέρους πηγές στήριξης που έχει η μητέρα, δεν συσχετίζονται στατιστικά σημαντικά με το άγχος που βιώνει. 6

7 Εισάγετε τον πίνακα 3 Οι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες έχουν μεγαλύτερο άγχος (Μ = 176,70) από τις μικρότερες σε ηλικία (Μ = 168,65), χωρίς όμως να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά.. Οι μητέρες που έχουν τεχνική μόρφωση και αυτές που έχουν τελειώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουν περισσότερο άγχος (Μ = 182,80 και Μ = 178,27 αντίστοιχα) από αυτές που έχουν τελειώσει τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση (Μ = 165,75 και Μ = 160 αντίστοιχα). Το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας όμως δεν έχει στατιστικά σημαντική σχέση με το άγχος που βιώνει. Οι γυναίκες που δεν εργάζονται έξω από το σπίτι έχουν μεγαλύτερο άγχος (Μ = 173,91) απ αυτές που εργάζονται (Μ = 169,78) αν και η εργασία της μητέρας δεν συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά με το επίπεδο άγχους που βιώνει. Οι γυναίκες που προέρχονται από το ανώτερο κοινωνικο οικονομικό επίπεδο βιώνουν λιγότερο άγχος (Μ = 156) απ αυτές που προέρχονται από χαμηλό (Μ = 174, 10), χωρίς όμως η διαφορά αυτή να φτάνει σε επίπεδο.στατιστικής σημαντικότητας. Οι μητέρες μέσα σε «ευρείες οικογένειες» βιώνουν μικρότερο άγχος (Μ = 170,43) από αυτές που βρίσκονται σε οικογένειες με άλλα δύο άτομα πέρα από το σύζυγο και τα παιδιά (Μ = 173,40), ενώ ο παράγοντας της ευρείας οικογένειας δεν συσχετίζεται σημαντικά με το άγχος. Τέλος, οι γυναίκες που δηλώνουν πως δεν είναι καθόλου ευχαριστημένες από το γάμο τους, έχουν μεγαλύτερο άγχος (Μ = 189,70), ενώ αυτές που πιστεύουν ότι ο γάμος τους βρίσκεται σε μια ενδιάμεση κατάσταση, το λιγότερο (Μ = 161,46). Η σχέση της «ποιότητας του γάμου» με το άγχος που βιώνουν οι μητέρες των παιδιών με σύνδρομο Down εμφανίζεται ως η μόνη παράμετρος του παράγοντα Β, που βρίσκεται σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο (p =,06 <.001). Παράγοντας C : Προσωπική ερμηνεία Όπως φαίνεται από τον πίνακας 4, ο παράγοντας C, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο η μητέρα ερμηνεύει αυτά που συμβαίνουν γύρω της, βρίσκεται σε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το άγχος που βιώνει. 7

8 Εισάγετε τον πίνακα 4 Οι γυναίκες που τοποθετούν το κέντρο ελέγχου της ζωής τους έξω απ αυτές βιώνουν το μεγαλύτερο άγχος (Μ = 178,58) σε σχέση με αυτές που έχουν εσωτερικό κέντρο ελέγχου (Μ = 157,64). Η σχέση μεταξύ του κέντρου ελέγχου της ζωής της μητέρας και του άγχους της είναι στατιστικά σημαντική (p <,001). Το ίδιο ισχύει και για την αυτοεκτίμηση των μητέρων που έχουν παιδί με σύνδρομο Down, που βρίσκεται σε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το επίπεδο άγχους που βιώνουν (p <,001). Οι μητέρες με χαμηλή αυτοεκτίμηση βιώνουν περισσότερο άγχος σε σχέση με αυτές που έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση. Υποκλίμακες του ερωτηματολόγιου Clark QRS Στον πίνακα 5 εμφανίζονται οι συντελεστές συσχέτισης μεταξύ του άγχους στις επιμέρους υποκλίμακες του ερωτηματολογίου Clark QRS και του συνολικού επιπέδου άγχους. Εισάγετε τον πίνακα 5 Όπως φαίνεται στον πίνακα πως οι συντελεστές συσχέτισης του άγχους με τις υποκλίμακες θυσίες, οικογενειακός εμπλουτισμός και υπαρξιακά ζητήματα είναι ιδιαίτερα υψηλοί (>,75). Ακόμα οι συντελεστές συσχέτισης για τις υποκλίμακες της αντίδρασης της κοινότητας, των παρόντων συμπτωμάτων και των απαιτήσεων σε χρόνο, είναι σχετικά υψηλοί (>,50). Τέλος οι συντελεστές για τα χαρακτηριστικά του παιδιού και την υποστήριξη είναι χαμηλοί (,25 και,05). Συζήτηση Λαμβάνοντας υπόψη το μοντέλο ABCX της Hill, βρέθηκε πως ο παράγοντας Α που έχει να κάνει με το γεγονός που παράγει το άγχος, δηλαδή την ηλικία του παιδιού, το φύλο του, τη σειρά της γέννησης και το βαθμό της νοητικής υστέρησης δεν σχετίζεται σημαντικά με το επίπεδο άγχους, όπως αυτό αναφέρεται μέσα από το ερωτηματολόγιο Clark QRS. Το εύρημα αυτό υποστηρίζεται από μια σειρά ερευνητές 8

9 (Beckman, 1983, Minnes, 1988), για μητέρες που τα παιδιά τους είχαν νοητική υστέρηση και (Κωνστανταρέα & Λαμπροπούλου, 1995) για παιδιά που είχαν κώφωση. Ακόμη, αν και υπάρχουν ερευνητές (Wishart et al., 1981) που υποστηρίζουν πως το επίπεδο άγχους των μητέρων με παιδιά με σύνδρομο Down και βαριά νοητική υστέρηση, είναι μεγαλύτερο από των υπολοίπων, επειδή τα παιδιά του δείγματος μας, βρίσκονται τα περισσότερα στο πλαίσιο της μέτριας και βαριάς νοητικής υστέρησης, δεν υπήρχε περιθώριο να καταγραφεί διαφορά στα επίπεδα άγχους των μητέρων. Σε ότι αφορά στον παράγοντα Β του μοντέλου, των πηγών και υποστήριξης που υπάρχει για την οικογένεια, δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές σχέσεις με το άγχος. Φαίνεται πως η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και η ασχολία της μητέρας δεν επηρεάζουν σημαντικά το επίπεδο άγχους τους. Αν και εμφανίστηκε μεγαλύτερο άγχος στις μεγαλύτερες σε ηλικία μητέρες, σ αυτές που έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και σ αυτές που δεν εργάζονται έξω από το σπίτι δεν υπήρξαν σχέσεις με το άγχος που βιώνουν, τέτοιες που να είναι στατιστικά σημαντικές. Η διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει τα ευρήματα αυτά, (Konstantareas & Lambropoulou, 1995) και για παιδιά με άλλου τύπου προβλήματα, όπως η κώφωση, η νοητική υστέρηση και ο αυτισμός. Ίσως το μικρότερο άγχος των μητέρων των παιδιών με σύνδρομο Down που εργάζονται έξω από το σπίτι, σχετίζεται με την εμπλοκή τους καθημερινά, σε άλλες δραστηριότητες, που δεν έχουν σχέση με τη φροντίδα των παιδιών. Πιθανά η απεμπλοκή τους από το πρόβλημα, μειώνει το επίπεδο άγχους. Το κοινωνικο οικονομικό επίπεδο, δεν βρέθηκε επίσης να έχει σχέση με το άγχος των μητέρων με παιδιά με σύνδρομο Down. Όμως, ίσως γι αυτό ευθύνεται η πλειοψηφία του δείγματος; (93,1%) ανήκε στην κατώτερη και μεσαία τάξη, δεν υπήρχε μεγάλη ποικιλία που θα επέτρεπε να φανούν πιθανές συσχετίσεις. Υπάρχουν ερευνητές (Rabkin & Streuning, 1976) που βρίσκουν υψηλή σχέση των χαμηλών εισοδημάτων με υψηλά επίπεδα άγχους. Μάλιστα, σε συνδυασμό με το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, υποστηρίζουν πως αποτελούν μια από τις κύριες πηγές άγχους, για τις οικογένειες παιδιών με ειδικές ανάγκες. Το μέγεθος της οικογένειας, δεν φάνηκε να σχετίζεται το άγχος των μητέρων και ο επιβοηθητικός ρόλος των αδελφών στην οικογένεια με παιδί με σύνδρομο Down, δεν είναι ξεκάθαρος. Άλλωστε όπως έχει επισημανθεί τα αδέρφια των παιδιών με σύνδρομο Down, μπορούν να έχουν είτε βοηθητικό είτε στρεσογόνο ρόλο για την οικογένεια (Davis, 1967, Tew & Lawrence, 1973). 9

10 Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της έρευνας, αφορά στον τρόπο με τον οποίο περιγράφουν οι μητέρες το γάμο τους. Η «ποιότητα του γάμου» από τα αποτελέσματα της ανάλυσης, είναι η μόνη παράμετρος που σχετίζεται οριακά με το επίπεδο άγχους που έχουν. Μάλιστα η χαμηλή εικόνα του γάμου, κατά την οποία οι μητέρες δήλωσαν πως ο γάμος τους ήταν πολύ διαφορετικός από αυτόν που ονειρεύονταν, συνοδεύεται από πολύ υψηλό μέσο όρο άγχους (Μ = 189,70). Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν τα ίδια ευρήματα. Οι γονείς με παιδιά με νοητική υστέρηση, βιώνουν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη ικανοποίηση από το γάμο τους (Friedrich & Friedrich, 1981), ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τους γονείς κωφών παιδιών (Κωνστανταρέα & Λαμπροπούλου, 1995). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η ποιότητα του γάμου είναι επίσης ισχυρός παράγοντας πρόγνωσης του οικονομικού άγχους, που οδηγεί σε υψηλά επίπεδα άγχους, τις οικογένειες παιδιών με ειδικές ανάγκες (Minnes, 1988). Ένα ισχυρός γάμος μπορεί να προσφέρει λύσεις και να καταστείλει το άγχος των γονιών (De Myer, 1979), ενώ έχουν βρεθεί περισσότεροι κακής «ποιότητας γάμοι» μεταξύ των γονέων με παιδιά με σύνδρομο Down (Gath, 1977, Rutter & Brown, 1966). Τα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα της εργασίας μας, βρίσκονται στις αναλύσεις για τον παράγοντα C του μοντέλου της Hill, για τη γνωστική ατομική ερμηνεία. Βρέθηκε πως το κέντρο ελέγχου που στην συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος, βρίσκεται έξω από την μητέρα σχετίζεται πολύ ισχυρά με το επίπεδο άγχους. Είναι πιθανόν οι μητέρες με εξωτερικό κέντρο ελέγχου να αισθάνονται αδύναμες να παρέμβουν στην επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας με αποτέλεσμα να αυξάνεται το άγχος. Η αντίληψη ότι για τις εξελίξεις της ζωής ευθύνονται παράγοντες έξω από τον έλεγχο του ατόμου, είναι πιθανόν να εμποδίζει την εύρεση λύσεων και να διαιωνίζει το άγχος των μητέρων. Αν και αντίστοιχη έρευνα στις μητέρες των κωφών παιδιών, δεν έδειξε αυτή τη στατιστική σημαντικά σχέση, η άποψη των συγγραφέων της (Κωνστανταρέα & Λαμπροπούλου, 1995) είναι πως χρειάζεται ιδιαίτερα προσεκτική διερεύνηση, για να υπάρξουν ασφαλή συμπεράσματα μια και ανάλογες έρευνες σε παιδιά με αυτισμό, ανέδειξαν αυτήν την ισχυρή σχέση μεταξύ της ύπαρξης του εξωτερικού κέντρου ελέγχου και επιπέδου άγχους στις μητέρες. Η αυτοεκτίμηση των μητέρων, βρέθηκε επίσης να έχει ισχυρότατη σχέση με το επίπεδο άγχους. Το εύρημα αυτό στηρίζεται και από άλλες έρευνες 10

11 (Κωνστανταρέα & Λαμπροπούλου, 1995, Κωνστανταρέα & Χωματίδου, 1989), οι οποίες μάλιστα βρίσκουν πως η αυτοεκτίμηση της μητέρας, είναι ιδιαίτερα ισχυρή προγνωστική παράμετρος του άγχους. Η ύπαρξη χαμηλού αυτοσυναισθήματος στις μητέρες γενικότερα παιδιών με ειδικές ανάγκες, ίσως συνδέεται και με πολιτισμικούς παράγοντες. Η ελληνική κοινωνία θεωρεί τη γέννηση ενός παιδιού ένδειξη ισχύος των γονέων και ολοκλήρωσης της γυναίκας. Όταν το παιδί που θα γεννηθεί έχει κάποιο πρόβλημα, υπάρχει πέρα από την ματαίωση που αισθάνεται η μητέρα και μια πρόσθετη ψυχολογική πίεση από την πλευρά της κοινωνίας. Στην περίπτωση των μητέρων που έχουν παιδιά με σύνδρομο Down, τα πράγματα θα έπρεπε να είναι χειρότερα εξαιτίας του γονιδιακού χαρακτήρα του συνδρόμου, που παραπέμπει σε πρόσθετη ψυχολογική πίεση προς τους γονείς αλλά και εξαιτίας του ιδιαίτερου ρόλου της μητέρας στη ζωή του παιδιού. Παρ όλα αυτά η πλειοψηφία των μητέρων του δείγματός μας, είχαν υψηλή αυτοεκτίμηση, πράγμα που οδηγούσε σε χαμηλότερα επίπεδα άγχους. Μια πιθανή εξήγηση σε αυτό θα πρέπει να αναζητηθεί στην ένταξή των περισσοτέρων γονέων στο Σύλλογο γονέων με παιδιών με σύνδρομο Down Βορείου Ελλάδος, που προφανώς τους στηρίζει αποτελεσματικά. Οι ισχυρές συσχετίσεις που εμφανίζονται μεταξύ του τελικού επιπέδου άγχους και των υποκλιμάκων του ερωτηματολόγιου Clark QRS, σχετικά με το αίσθημα θυσίας, τους υπαρξιακούς προβληματισμούς και την έλλειψη οικογενειακού εμπλουτισμού, ενισχύουν τα ευρήματα σχετικά με τον παράγοντα C και την ύπαρξη ενός «καλού γάμου». Τελικά, ίσως είναι ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύει το γεγονός που προκαλεί άγχος η μητέρα, σε σχέση με την προσωπική της ύπαρξη και ολοκλήρωση, που καθορίζει την αντοχή της στο άγχος. Συμπληρωματικά βέβαια, παράμετροι όπως η αντίδραση του στενού ή ευρύτερου περιβάλλοντος και οι καθημερινές απαιτήσεις σε χρόνο, επίσης συνεισφέρουν σημαντικά στο επίπεδο του άγχους της μητέρας. Αντίθετα, τα χαρακτηριστικά του παιδιού ή η ύπαρξη υποστηρικτικών δομών (που βέβαια είναι σχεδόν ανύπαρκτα στη χώρα μας) δεν αποτελούν κυρίαρχο τμήμα του άγχους των μητέρων. Η ανάδειξη της σημασίας της προσωπικής «μετάφρασης» της πραγματικότητας ύπαρξης ενός παιδιού με σύνδρομο Down, από κάθε μητέρα εστιάζει στην ανάγκη αναπροσδιορισμού της συμβουλευτικής προς την οικογένεια. 11

12 Γίνεται φανερό ότι ο σχεδιασμός της συμβουλευτικής και της στήριξης οφείλει να υπερβαίνει χαρακτηριστικά δημογραφικού χαρακτήρα, απαιτείται να εμβαθύνει στην προσωπική ερμηνεία του κάθε προσώπου και βέβαια προϋποθέτει ότι ο / η κάθε ειδικός θα αναπροσαρμόσει την ερμηνεία της ύπαρξης ενός παιδιού με σύνδρομο Down. Βιβλιογραφία Beckman, Ρ. J. (1983). Influence of selected child characteristics on stress in families of handicapped infants. American Journal of Mental Deficiency, 88, Broffenbrenner, U. (1979), The Ecology of Human Development. Cambridge : Harvard University Press. Davis, D., (1967), Family processes in mental retardation, American Journal of Psychiatry, 124, Demaki-Lambiri. J. (1983). Social stratification in Greece, , eleven essays. Athens : Sakkoulas. Farber, Β (1959). Effects of a severely mentally retarded child on family integration Monographs of the Society for Research in Child Development 24, 2 (serial no. 71 ) Fotheringham, 1. Β., & Ceral, D. ( 1974). Handicapped children and handicapped families. International Review of Education, 20, Friedrich, W. Ν., & Friedrich, W. L. (1981 ). Psychosocial assets of parents of handicapped and non-handicapped children. American Journal of Mental Defίcίency, 85, Gath, Α. (1977). The impact of an abnormal child upon the parents. Psychiatry, 130,

13 Hill, R. (1958). Social stresses in the family. Social Casework, 39, Holmes, Τ. Η., & Rahe, R. Η. (1967). The social readjustment rating scale. Psychosomatic Research, 1, Holroyd, J. (1974). The questionnaire on resources and stress: An instrument to measure family response to a handicapped family member. American Journal of Community Psychology, 2, Holroyd, J. & McAnhur, D. ( 1976). Mental retardation and stress on the parents: a contrast between Down's syndrome and childhood autism. American Journal of Mental Deficiency, 80, Konstantareas, Μ. Μ., & Homatidis, S. ( 1989). Parental perception of learningdisabled children's adjustment problems and related stress. Journal of Αbnοrmal Child Psychology, 17, Konstantareas, Μ.Μ:, Homatidis, J., & Plowright, C.M.S. (1992). Assessing resources and stress on parents of severely dysfunctional children through the Clarke Modification of Holroyd' s Questionnaire on Resources and Stress. Journal of Autism and Developmental Disorders, 22(2), Konstantareas, M. & Lambropoulou, V., (1995), Stress in Greek mothers with deaf children : Effects of child characteristics, Family Resources and Cognitive Set., American Annals of the Deaf, 140, no. 3 : MacKeith, R. (1973). The feelings and behavior of parents of handicapped children, Developmental Medicine and Child Neurology, 15(4), Minnes, Ρ. Μ. (1988). Family Resources and stress associated with having a mentally retarded child. American Journal on Mental Retardation, 93(2),

14 Rabkin, J. G., & Stenning, Ε. L. (1976). Life events, stress and illness. Science, 194, Rutter, M. & Brown, G. W., (1966), The reliability and validity of measures of family life and relationships in families containing a psychiatric patient, Social Psychiatry, 1, Tew, B. & Lawrence, K. M., (1973), Mothers, brothers and sisters of patients with spina bifida, Developmental Medicine and Child Neurology, 15, Wishart, M. C., Bidder, R. T. & Gray, O. P., (1981), Parent s reports of family life with a developmentally delayed child, Child, Care, Health and Development, 7,

15 Πίνακες Πίνακας 1 Περιγραφή δείγματος Α. Χαρακτηριστικά του παιδιού Ηλικία παιδιού Μέσος όρος Διάμεσος Μεγαλύτερη συχνότητα 12,5 12,7 5 Φύλο παιδιού Ν Ποσοστό % Αγόρι 28 63,6 Κορίτσι 16 36,4 Σειρά γέννησης Ν Ποσοστό % Πρωτότοκο 13 29,5 Δεύτερο 15 34,1 Τρίτο 9 20,5 Τέταρτο 4 9,1 Βαθμός νοητικής υστέρησης Ν Ποσοστό % Ελαφρά 10 22,7 Μέτρια 9 20,5 Σοβαρή 16 36,1 Δεν γνωρίζω 9 20,5 Σχολική φοίτηση παιδιών Ν Ποσοστό % Ειδικό Σχολείο Ειδική Τάξη 3 6,8 Συνηθισμένο Σχολείο 7 15,9 Πουθενά 12 27,3 15

16 Β. Διαθέσιμη στήριξη Ηλικία μητέρας Μέσος Όρος Διάμεσος Μεγαλύτερη συχνότητα 44,8 43,5 34,00 Μόρφωση μητέρας Ν Ποσοστό % Δημοτικό 18 40,9 Λύκειο 14 31,9 Πανεπιστήμιο 6 13,6 Τεχνική Σχολή 6 13,6 Εργασιακή κατάσταση Ν Ποσοστό % Οικιακά 27 61,4 Εργάζεται έξω από το σπίτι 17 38,6 Κοινωνικο οικονομικό επίπεδο Ν Ποσοστό % Χαμηλό 24 54,6 Μέσο 17 38,6 Ανώτερο 3 6,8 Ευρεία οικογένεια Ν Ποσοστό % Κανένα άτομο 20 45,5 Μέχρι 2 άτομα 17 38,6 Πάνω από 2 άτομα 7 15,8 Ποιότητα γάμου Ν Ποσοστό % Καθόλου ευχαριστημένη 12 27,3 Λίγο ευχαριστημένη 7 15,9 Αρκετά ευχαριστημένη 15 34,1 Πολύ ευχαριστημένη 7 15,9 Απόλυτα ευχαριστημένη 3 6,8 16

17 C. Γνωστική προσωπική ερμηνεία Κέντρου ελέγχου Ν Ποσοστό % Εσωτερικό 12 27,27 Εξωτερικό 32 72,73 Αυτοεκτίμηση Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Ελάχιστο Μέγιστο 23,57 7,01 12,00 38,00 Χ. Άγχος Άγχος Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Ελάχιστο Μέγιστο 172,35 24,15 126,00 237,00 17

18 Πίνακας 2 Σχέση μεταξύ του άγχους και των χαρακτηριστικών του παιδιού Χαρακτηριστικό Ν Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση F Στατιστική Σημαντικότητα Ηλικία παιδιού Μικρότερα ,37 27,76 Μεγαλύτερα ,06 19,00 1,72 n.s. Φύλο παιδιού Αγόρια ,23 27,21 Κορίτσια ,73 15,98 3,43 n.s. Σειρά γέννησης Μοναχοπαίδι 2 176,00 2,82 1 ο παιδί ,75 29,59 2 ο παιδί ,67 21,79 3 ο παιδί 7 171,85 26,17 4 ο παιδί 4 181,25 23,21 0,16 n.s. Βαθμός Νοητικής Υστέρηση Ελαφρά 8 166,63 13,42 Μέτρια 8 182,25 28,33 Σοβαρή ,60 27,32 0,79 n.s. 18

19 Πίνακας 3 Σχέση άγχους και διαθέσιμων στηριγμάτων Χαρακτηριστικό Ν Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση F Στατιστική Σημαντικότητα Ηλικία μητέρας Νεότερες ,65 23,85 Μεγαλύτερες ,70 24,50 1,02 n.s. Μόρφωση μητέρας Δημοτικό ,27 23,19 Λύκειο ,75 26,84 Πανεπιστήμιο 5 160,00 17,07 Τεχνική Σχολή 5 182,80 22,48 1,39 n.s. Εργασιακή κατάσταση Εργασία έξω από ,78 21,89 το σπίτι Οικιακά ,91 25,77 0,24 n.s. Κοινωνικο οικονομικό επίπεδο Χαμηλό ,10 22,59 Μέσο ,20 26,38 Ανώτερο 2 156,00 31,11 0,49 n.s. «Ευρεία οικογένεια» 0 άτομα ,20 18,97 Μέχρι 2 άτομα ,40 31,23 Πάνω από 2 άτομα 7 170,43 19,44 0,03 n.s. Ποιότητα γάμου Καθόλου ευχαριστημένη Λίγο ευχαριστημένη Αρκετά ευχαριστημένη Πολύ ευχαριστημένη Απόλυτα ευχαριστημένη 10* 189,70 28, ,42 23, ,46 18, ,00 17, ,00 8,48 2,55 0,06 19

20 Πίνακας 4 Σχέση μεταξύ άγχους και γνωστικής / ατομικής ερμηνείας Χαρακτηριστικό Ν Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση F Στατιστική Σημαντικότητα Κέντρο ελέγχου Εσωτερικό ,64 16,86 Εξωτερικό ,58 24,30 6,73 0,01 Αυτοεκτίμηση Χαμηλό ,35 22,56 Υψηλό ,43 21,92 7,76 0,01 20

21 Πίνακας 5 Συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των υποκλιμάκων και της τελικής βαθμολογίας. Υποκλίμακες Συντελεστές συσχέτισης Θυσίες,80** Οικογενειακός εμπλουτισμός,77** Υπαρξιακά ζητήματα,75** Κοινωνικές αντιδράσεις,52** Παρόντα συμπτώματα,52** Οικογενειακή συνεισφορά,51** Απαιτήσεις χρόνου,50** Χαρακτηριστικά παιδιού,25 Υποστήριξη,05 (* : p <,01, ** : p <,001) 21

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Κασσώτη Όλγα, Κλιάπης Πέτρος Δασκάλα M.Ed, Σχολ. Σύμβουλος Π.Ε. kassoti@sch.gr kliapis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο άρθρο παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa. Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.gr Περίληψη Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες με παιδιά με και ευνοϊκών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Η εκκίνηση... Α Πανελλήνια Περιγεννητική Έρευνα όλοι ανεξαιρέτως

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία Partnership: AIAS Bol1gna onlus (I) Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Μιχαήλ Κοραλία, Τσίφτης Γεώργιος, Τσουμάκας Κων/νος, Ανδρουλάκης Ιωάννης, Παυλοπούλου Ιωάννα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μάθημα : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ 8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Επιστηµονική συνεργάτης Α.Π.Θ.! Δ ιοργάνωση: Χορηγός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΟΓΙΝΔΡΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ?

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Οργανωτική Επιτροπή

Προς την Οργανωτική Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βάγια Α. Παπαγεωργίου, Σοφία Μαυροπούλου ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Βάγια Α. Παπαγεωργίου, Σοφία Μαυροπούλου ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ Βάγια Α. Παπαγεωργίου, Σοφία Μαυροπούλου ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ Πρόλογος Η ενεργός συμμετοχή των γονέων στη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία των παιδιών με διαφορετικές αναπτυξιακές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Μέτρηση στάσεων χρηστών φροντιστηριακής εκπαίδευσης στην Αττική» [Έρευνα για λογαριασμό του Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24)

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24) ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: : ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24) ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ; Οι απόψεις σας για την πρόσφατη εισαγωγή του μέλους της οικογενείας σας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αυτισμός - Νοητική υστέρηση

Αυτισμός - Νοητική υστέρηση Αυτισμός - Νοητική υστέρηση Τζένη Σουμάκη Παιδοψυχίατρος Ψυχαναλύτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών ΑΝΑΣΑ Γρ. Ελληνικής Εταιρίας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 105 ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Του: Γεώργιου Παστιάδη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του άρθρου είναι να διερευνήσει την ύπαρξη πιθανών

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων & μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα

Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων & μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων & μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα Θεώνη Κουκουλάκη Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόμος, Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Ερωτήματα

Ερευνητικά Ερωτήματα ΣΤΟΧΟΣ Στόχος της προτεινόμενης έρευνας ήταν η διερεύνηση ύπαρξης διαφορών στην εκπαίδευση των εργαζομένων μεταναστών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σε σχέση με το πολιτισμικό τους υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Μάριος Βρυωνίδης 5ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΟΕΛΜΕΚ - ΠΟΕΔ ΟΛΤΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ «Φύλο και Εκπαίδευση : Μια εξίσωση ισότητας» Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Φώτιος Μονιούκας Βασίλειος Αγγελής Εισαγωγή Η μετάβαση των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα τμήματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 4 Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Video 1 Εκφοβισμός με μηνύματα Στο βίντεο: Τραπέζι: Σκηνή στην αυλή: Σχόλια:

Video 1 Εκφοβισμός με μηνύματα Στο βίντεο: Τραπέζι: Σκηνή στην αυλή: Σχόλια: Video 1 Εκφοβισμός με μηνύματα Οι μαθητές στέλνουν συχνά μηνύματα ο ένας στον άλλο. Μερικοί μαθητές λαμβάνουν μηνύματα που δεν είναι πολύ ευχάριστα και αποτελούν μια μορφή εκφοβισμού. Στο βίντεο: Τραπέζι:

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

μαθητών, ανά φύλο, ηλικία και, όπου είναι δυνατόν, διαχρονικά. Σχολιάζονται μόνο οι στατιστικά σημαντικές διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας p< 0,01).

μαθητών, ανά φύλο, ηλικία και, όπου είναι δυνατόν, διαχρονικά. Σχολιάζονται μόνο οι στατιστικά σημαντικές διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας p< 0,01). Εισαγωγή Το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί το πρωταρχικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση του εφήβου και η οικογενειακή ζωή αναγνωρίζεται, όλο και περισσότερο, ως ο σημαντικότερος μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

α.νοητικά χαρακτηριστικά β.αισθητηριακά χαρακτηριστικά ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

α.νοητικά χαρακτηριστικά β.αισθητηριακά χαρακτηριστικά ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Ειδική αγωγή κ. Χρηστάκης Άτομα με δυσκολίες ή με εκπαιδευτικές δυσκολίες είναι τα άτομα που διαφέρουν από το Μ.Ο. στα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α.νοητικά χαρακτηριστικά β.αισθητηριακά χαρακτηριστικά γ.φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Αρετή Ευθυμίου. Υπεύθυνη Κέντρων Ημέρας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Αρετή Ευθυμίου. Υπεύθυνη Κέντρων Ημέρας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Αρετή Ευθυμίου Υπεύθυνη Κέντρων Ημέρας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Ποιος είναι ο Φροντιστής Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το δίκτυο EUROCARERS (www.eurocarers.org), φροντιστής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έρευνας με θέμα την ανακύκλωση

Παρουσίαση έρευνας με θέμα την ανακύκλωση Παρουσίαση έρευνας με θέμα την ανακύκλωση Τάξη: Ε 2 Δασκάλα: Στάλω Χριστοφή Φλεβάρης 2014 Θέμα: Πώς διαχειρίζονται οι οικογένειες των παιδιών του σχολείου μας τα σκουπίδια τους στο σπίτι; Σκοπός: Να μελετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ. Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2007. ώρα 9.30-14.45

ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ. Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2007. ώρα 9.30-14.45 ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2007 ώρα 9.30-14.45 Αμφιθέατρο «Ι. Δρακόπουλος» Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30) ΟΡΓΑΝΩΣΗ Συμβουλευτικό

Διαβάστε περισσότερα

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας SYLLABUS Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ M. Robin DiMatteo

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα

Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα 2012 Διατήρησε τη θερμοκρασία της κρεβατοκάμαρας στους 18 ο C Διατήρησε τη θερμοκρασία των υπόλοιπων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ M.Ed, ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (SPECIAL EDUCATION) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Safer internet. a multiannual Community Programme on promoting safer use of the Internet and new online technologies.

Safer internet. a multiannual Community Programme on promoting safer use of the Internet and new online technologies. Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο - EU NET ADB Άρτεμις Τσίτσικα Λέκτορας Εφηβικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Προγράμματος «Αριάδνη» ρ η Επιστ. Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα :Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία

Θεματική ενότητα :Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Θεματική ενότητα :Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Η στάση των μαθητών Γυμνασίου Β και Γ τάξης απέναντι στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Η διαφοροποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) ΕΡΕΥΝΑ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αυτό το άρθρο σκοπό έχει, να προβάλει τα προβλήματα, τις καταστάσεις και τις

Διαβάστε περισσότερα

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2014-2015 Hilton Park, Λευκωσία,10/09/2015 Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Η έρευνα διεξήχθη από

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. θα πραγματοποιούνται από την. έως τις. Ιουνίου 201. τις παρακάτω ώρες:.... Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο»

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» «Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» Σχολείο: Γενικό Λύκειο Παραλίας Τάξη: Α 4 Σχ.Έτος:2012 Ομάδα: 4 η Μέλη υποομάδας: 1.Κοντοπούλου Σωτηρία 2.Μπαζάρογλου Γεωργία 3.Μπόμπου Μαρία 4.Φιλιποππούλου Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα αναπτυχθούν Άσκηση και κατάθλιψη Άσκηση και σχιζοφρένεια Άσκηση και αλκοόλ Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ.. για την πράξη: «Στήριξη ανέργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Πηγή: http://www.rc.auth.gr/analekta/articles/4.4.doc Ο παράγοντας φύλο επιδρά στο επάγγελµα που ονειρεύονται αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι φόβος και τι φοβια;

Τι είναι φόβος και τι φοβια; ΦΟΒΟΙ - ΦΟΒΙΕΣ Τι είναι φόβος και τι φοβια; Φόβος: η δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που δημιουργείται απέναντι σε πραγματικό κίνδυνο, ή απειλή. Φοβία: ο επίμονος φόβος που παγιδεύει το άτομο περιορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Πανταζής Α. Ιορδανίδης Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Α.Π.Θ Καθηγητής Ψυχολογίας & Διατροφής, ΑΤΕΙ Ιορδανίδης,, 10/3/11 1 ρ.πανταζής Ιορδανίδης, 10/3/11 2

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Οδηγός Εκπαιδευτή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Οδηγός Εκπαιδευτή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Mintaze Kerem Gunel Akmer Mutlu Ozgun Kaya Kara Ayse Livanelioglu 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο- EU NET ADB

Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο- EU NET ADB Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο- EU NET ADB Kορμάς Γιώργος Συντονιστής Προγράμματος«Αριάδνη» Υπεύθυνος Γραμμής Βοηθείας Υποστηρίζω Επ.Συνεργάτης Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης

του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης Κοινωνικοποίηση του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Στους ρυθμούς με τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέες τεχνολογίες: το ψηφιακό χάσμα στα παιδιά με αναπηρία.

Παιδιά και νέες τεχνολογίες: το ψηφιακό χάσμα στα παιδιά με αναπηρία. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. Παιδιά και νέες τεχνολογίες: το ψηφιακό χάσμα στα παιδιά με αναπηρία. Παρουσίαση: Σόνια Κοντογιάννη Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Λίζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ Β. Μενούτης, Β. Παυλόπουλος, Λ. Τζέμος, Χ. Δημητρακόπουλος, Χ. Γεωργόπουλος, Σ. Λαρεντζάκης Γραφείο Προληπτικής Ψυχικής Υγιεινής Πολεμικού Ναυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

για το Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας

για το Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ (Επώνυµο Όνοµα:) για το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ 3 : «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2012 Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής Μελέτη για τις επικεφαλής επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2421083930, 6908664695, 6982501266

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2421083930, 6908664695, 6982501266 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : Λέκκα Στυλιανή Ημερομηνία γέννησης : 24/6/1976 Τόπος γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Βόλος έγγαμη Τέκνα: 2 Διεύθυνση κατοικίας Αναγνωστοπούλου 30β, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC Professional Learning through Reflection promoted by Feedback and Coaching Δρ. Μαρία Νικολαΐδου Δρ. Γιασεμίνα Καραγιώργη Δρ. Θεόδωρος Θεοδώρου Δρ. Αλεξάνδρα Πετρίδου ΚΕΕΑ

Διαβάστε περισσότερα