Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP"

Transcript

1 Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP Έκδοση: 1.3 Φεβρουάριος 2014

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες σχετικά με τους κανονισμούς REACH και CLP και εξηγεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους κανονισμούς και τον τρόπο εκπλήρωσης αυτών. Ωστόσο, υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι τα κείμενα των κανονισμών REACH και CLP είναι η μόνη αυθεντική νομική αναφορά και ότι οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο δεν συνιστούν νομική συμβουλή. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΑΠΌ ΚΆΘΕ ΕΥΘΎΝΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί μετάφραση εργασίας ενός εγγράφου που δημοσιεύθηκε αρχικά στην αγγλική γλώσσα. Το πρωτότυπο κείμενο διατίθεται στον δικτυακό τόπο του ECHA. Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP Κωδ. αναφοράς: ECHA-11-G-10.2-EL Ημερ. έκδοσης: Φεβρουάριος 2014 Γλώσσα: EL Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, 2014 Εξώφυλλο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων Επιτρέπεται η αναπαραγωγή υπό τον όρο ότι η πηγή αναφέρεται πλήρως με τη μορφή «Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, εφόσον υποβάλλεται σχετική γραπτή κοινοποίηση στη Μονάδα Eπικοινωνίας του ECHA Ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με το παρόν έγγραφο μπορείτε να αποστέλλετε (αναγράφοντας τον κωδικό αναφοράς και την ημερομηνία έκδοσης) χρησιμοποιώντας το έντυπο αίτησης πληροφοριών. Το έντυπο αίτησης πληροφοριών διατίθεται στην ιστοσελίδα «Contact» (Επικοινωνία) του δικτυακού τόπου του ECHA, στη διεύθυνση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ταχυδρομική διεύθυνση: P.O Box 400, FI Helsinki, Finland Διεύθυνση: Annankatu 18, Helsinki, Finland

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν έγγραφο περιγράφει τον τρόπο προσδιορισμού και ονοματοδοσίας μιας ουσίας δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP. Αποτελεί μέρος σειράς εγγράφων καθοδήγησης των οποίων στόχος είναι να συνδράμουν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς κατά την προετοιμασία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει των κανονισμών REACH και CLP. Τα εν λόγω έγγραφα παρέχουν λεπτομερή καθοδήγηση σε σειρά σημαντικών διαδικασιών των κανονισμών REACH και CLP, καθώς και ορισμένες ειδικές επιστημονικές ή/και τεχνικές μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιεί ο κλάδος ή οι αρχές βάσει των εν λόγω κανονισμών. Τα εν λόγω έγγραφα καθοδήγησης καταρτίστηκαν και εξετάσθηκαν στο πλαίσιο των σχεδίων υλοποίησης του REACH (RIP), υπό την αιγίδα των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων: κράτη μέλη, κλάδος και μη κυβερνητικοί οργανισμοί. Τα εν λόγω έγγραφα καθοδήγησης είναι διαθέσιμα μέσω του δικτυακού τόπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (http://echa.europa.eu/reach_en.asp). Περισσότερα έγγραφα καθοδήγησης θα δημοσιευτούν στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο όταν θα έχουν ολοκληρωθεί ή επικαιροποιηθεί.

4 Ιστορικό εγγράφου Έκδοση Παρατήρηση Ημερομηνία Έκδοση 1 Πρώτη έκδοση Ιούνιος 2007 Διορθωτικό Έκδοση 1.1 Έκδοση 1.2 Έκδοση 1.3 Στο διορθωτικό περιλαμβάνονται οι ακόλουθες αλλαγές: διορθώσεις συντακτικής φύσεως, αντικατάσταση παρωχημένων πληροφοριών, διόρθωση παραδειγμάτων και παράθεση επικαιροποιημένων παραπομπών (εν είδει υποσημειώσεων) ώστε το έγγραφο να καταστεί πιο ευανάγνωστο. Οι εν λόγω αλλαγές δεν μεταβάλλουν τις απαιτήσεις για τον κλάδο. Οι κύριες αλλαγές παρατίθενται στο παράρτημα 3. Διορθωτικό Ο ορισμός της «σταδιακά εισαγόμενης ουσίας» ευθυγραμμίζεται με τον ορισμό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, όπως εισάγεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1354/2007 του Συμβουλίου και με το διορθωτικό, ΕΕ L 36 της , σελ. 84 (1907/2006). Σημειώνεται ότι οι αλλαγές στην έκδοση 1.1 και 1.2 ενοποιούνται σε μία ενιαία μεταφρασμένη έκδοση 1.2 για όλες τις γλώσσες πέραν της αγγλικής. Διορθωτικό Προστέθηκαν οι δύο συντακτικοί τύποι που έλειπαν στο κεφάλαιο 7.6. Νοέμβριος 2011 (μόνο στην αγγλική γλώσσα) Μάρτιος 2012 Φεβρουάριος 2014

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΥΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH ΚΑΙ CLP ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΚ Ο ρόλος του ευρετηρίου ΕΚ κατά την έναρξη ισχύος του κανονισμού REACH Οι αριθμοί καταλόγου μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού REACH ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH ΚΑΙ CLP ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH ΚΑΙ CLP ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΥΣΙΕΣ ΣΑΦΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Μονοσυστατικές ουσίες Πολυσυστατικές ουσίες Ουσίες σαφώς καθορισμένης χημικής σύνθεσης και άλλα κύρια αναγνωριστικά ΟΥΣΙΕΣ UVCB Γενική καθοδήγηση σχετικά με τις ουσίες UVCB Ειδικοί τύποι ουσιών UVCB ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΑΝ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ) ΠΡΟΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ (ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ) ΠΡΟΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΡΟΞΥΔΙΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΔΙΑΙΘΥΛΙΟ ΖΟΛΙΜΙΔΙΝΗ ΜΕΙΓΜΑ ΙΣΟΜΕΡΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ AH ΟΡΥΚΤΑ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΤΟΥ LAVANDIN GROSSO ΕΛΑΙΟ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΑ ΙΣΟΜΕΡΗ ΑΥΤΟΥ PHENOL, ISOPROPYLATED, PHOSPHATE ΤΕΤΑΡΤΟΠΑΓΕΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ... 73

6 7.10 ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Ροή ανάμιξης βενζίνης (C 4-C 12) Ακάθαρτα πετρέλαια (πετρελαίου) ΕΝΖΥΜΑ Σουμπτιλισίνη α-αμυλάση ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ IUCLID ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ευρετήρια Σύνολο δεδομένων ουσίας (Τμήματα 1.1, 1.2, 1.3 και 1.4 του IUCLID) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ IUCLID Μονοσυστατική ουσία Πολυσυστατική ουσία Ουσία που προσδιορίζεται βάσει της χημικής της σύνθεσης συν άλλα αναγνωριστικά Ουσία UVCB ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΜΕΣΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΥΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Πίνακες Πίνακας 2.1: Αρκτικόλεξα... 5 Πίνακας 2.2 :Ορισμοί... 6 Πίνακας 4.1: Ομαδοποίηση των κύριων προσδιοριστικών στοιχείων (αναγνωριστικών) για παραδείγματα που αντιπροσωπεύουν τους διάφορους τύπους παρόμοιων σαφώς καθορισμένων ουσιών Πίνακας 4.2 : Ομαδοποίηση των κύριων αναγνωριστικών για παραδείγματα που αντιπροσωπεύουν διάφορους τύπους ουσιών UVCB... 17

7 1 ΓΕΝΙΚΑ Στον κανονισμό REACH [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006] θεσπίζεται ένα σύστημα για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων και ιδρύεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) με σκοπό την εφαρμογή του κανονισμού 1. Ο κανονισμός CLP [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008] είναι ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός σχετικά με την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών ουσιών και των μειγμάτων 2. Η εν λόγω νομοθεσία εισάγει, σε ολόκληρη την ΕΕ, ένα νέο σύστημα για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών με βάση το Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Επισήμανσης των Χημικών Προϊόντων των Ηνωμένων Εθνών (ΠΕΣ ΟΗΕ). Ο κανονισμός REACH επικεντρώνεται στις ουσίες. Για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία των διαδικασιών του κανονισμού REACH είναι απαραίτητος ο ορθός και αναμφισβήτητος προσδιορισμός των ουσιών. Το παρόν έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών αποσκοπεί στην παροχή υποστήριξης προς τον κλάδο, τα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων. Το εν λόγω έγγραφο καθοδήγησης βασίζεται στην πείρα που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του προσδιορισμού ουσιών βάσει της προγενέστερης νομοθεσίας για τα χημικά (οδηγία 67/548/ΕΟΚ) και άλλης ισχύουσας σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, π.χ. η οδηγία για τα βιοκτόνα προϊόντα (98/8/ΕΟΚ). Εντούτοις, τη βάση για την περαιτέρω βελτίωση της παρούσης καθοδήγησης αποτελούν οι ισχύουσες πρακτικές σε σχέση με τον προσδιορισμό των ουσιών βάσει του κανονισμού REACH και του κανονισμού για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (CLP). Επιπλέον, και ανάλογα με την περίπτωση, έχουν ληφθεί υπόψη προσεγγίσεις που προέρχονται από νομικά καθεστώτα άλλων χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει συμπεριληφθεί καθοδήγηση προσαρμοσμένη σε διαφορετικούς τύπους ουσιών. Το παρόν έγγραφο καθοδήγησης πρέπει να χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών που διέπονται από τις διατάξεις των κανονισμών REACH και CLP. 1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής, καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ («REACH»). 2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) («CLP»). 1

8 1.1 ΣΤΟΧΟΙ Το παρόν έγγραφο καθοδήγησης έχει στόχο να βοηθήσει τους παρασκευαστές και τους εισαγωγείς σχετικά με τον τρόπο καταγραφής και αναφοράς της ταυτότητας μιας ουσίας στο πλαίσιο των κανονισμών REACH και CLP. Όντας σημαντικός παράγοντας του προσδιορισμού ουσιών, το παρόν έγγραφο καθοδήγησης παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ονοματοδοσίας της ουσίας. Παρέχει επίσης καθοδήγηση σχετικά με το εάν κάποιες ουσίες μπορούν να θεωρούνται ίδιες στα πλαίσια των κανονισμών REACH και CLP. Ο προσδιορισμός των ουσιών που είναι ίδιες είναι σημαντικός για τη διαδικασία (καθυστερημένης) προκαταχώρισης σταδιακά εισαγόμενων ουσιών, για τα αιτήματα διερεύνησης, για την κοινοχρησία δεδομένων, για την κοινή υποβολή δεδομένων, για την κοινοποίηση στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης και για την εναρμόνιση της ταξινόμησης και της επισήμανσης. Ο προσδιορισμός των ουσιών πρέπει να διεξάγεται, κατά προτίμηση, από εμπειρογνώμονες του κλάδου. Για τους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου με περιορισμένη πείρα όσον αφορά τον προσδιορισμό ουσιών, στο παρόν έγγραφο καθοδήγησης παρατίθενται εν είδει παραρτήματος πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τις παραμέτρους προσδιορισμού. Επιπλέον, στο παρόν έγγραφο καθοδήγησης παρατίθενται ορισμένοι σύνδεσμοι προς συναφή εργαλεία με σκοπό την παροχή υποστήριξης στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού και του ελέγχου της χημικής ταυτότητας μιας ουσίας. 1.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού REACH, ο κανονισμός αφορά την παρασκευή, την εισαγωγή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ουσιών υπό καθαρή μορφή, σε παρασκευάσματα και σε αντικείμενα. Τα μείγματα και τα αντικείμενα καθαυτά δεν διέπονται από τον κανονισμό REACH. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού REACH, για την πραγματοποίηση καταχώρισης απαιτείται η καταγραφή της ταυτότητας της ουσίας χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους που καθορίζονται στο σημείο 2 του παραρτήματος VI του κανονισμού REACH (βλ. Πίνακα 3.1). Η χρήση παρόμοιων παραμέτρων (όπως καθορίζεται στα σημεία 2.1 έως του παραρτήματος VI του κανονισμού REACH) απαιτείται για την καταγραφή της ταυτότητας της ουσίας με σκοπό την κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 1 του κανονισμού CLP. Το παρόν έγγραφο καθοδήγησης επικεντρώνεται στον ορθό προσδιορισμό των ουσιών που εμπίπτουν στον νομικό ορισμό μιας ουσίας βάσει των κανονισμών REACH και CLP και παρέχει οδηγίες σχετικά με τις παραμέτρους προσδιορισμού ουσιών που περιλαμβάνονται στο σημείο 2 του παραρτήματος VI του κανονισμού REACH. Οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα της ουσίας πρέπει να είναι επαρκείς ώστε να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της. Εάν δεν είναι τεχνικώς εφικτό ή εάν φαίνεται να μην είναι επιστημονικώς αναγκαίο να δοθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες, μία ή περισσότερες από τις παραμέτρους προσδιορισμού της ουσίας μπορούν να παραλείπονται. Οι λόγοι της παράλειψης πρέπει να δηλώνονται με σαφήνεια και να τεκμηριώνονται επιστημονικά. Η προσέγγιση για τον προσδιορισμό μιας ουσίας εξαρτάται από τον τύπο της ουσίας. Ως εκ τούτου, το παρόν έγγραφο καθοδήγησης κατευθύνει τον χρήστη προς τις ειδικές για κάθε διαφορετικό τύπο ουσίας ενότητες. Τα ευρετήρια ΕΚ που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ (EINECS, ELINCS και κατάλογος NLP) αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τον προσδιορισμό των ουσιών. 2

9 Καθοδήγηση σχετικά με τον ρόλο των εν λόγω ευρετηρίων στο πλαίσιο του κανονισμού REACH παρέχεται στην ενότητα 3.2. Οι ουσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών REACH και CLP (και κατά συνέπεια του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης) είναι, τυπικά, το αποτέλεσμα χημικών αντιδράσεων κατά την παρασκευή της ουσίας και ενδέχεται να περιλαμβάνουν πολλαπλά διακριτά συστατικά. Ο ορισμός των ουσιών, σύμφωνα με τους κανονισμούς REACH και CLP, περιλαμβάνει επίσης τις ουσίες που παράγονται χημικά ή απομονώνονται από φυσικά υλικά που απαντούν στο περιβάλλον και οι οποίες μπορούν να αποτελούνται από ένα μεμονωμένο στοιχείο ή μόριο (π.χ. καθαρά μέταλλα ή ορισμένα ορυκτά) ή από αρκετά συστατικά (π.χ. αιθέρια έλαια, συμπήγματα μετάλλων που σχηματίζονται από την τήξη θειούχων μεταλλευμάτων). Εντούτοις, σε αρκετές περιπτώσεις, ουσίες οι οποίες διέπονται από άλλη κοινοτική νομοθεσία εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχώρισης βάσει του κανονισμού REACH (βλ. άρθρο 2 του κανονισμού REACH). Από την υποχρέωση καταχώρισης εξαιρούνται επίσης οι ουσίες που παρατίθενται στο παράρτημα IV του κανονισμού REACH και οι ουσίες που πληρούν ορισμένα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα V του κανονισμού REACH. Πρέπει να επισημανθεί ότι παρ όλο που μια ουσία μπορεί να εξαιρεθεί από την υποχρέωση καταχώρισης, αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι η ουσία εξαιρείται από άλλους τίτλους του κανονισμού REACH ή από τις απαιτήσεις του κανονισμού CLP. 1.3 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Στην ενότητα 1 του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης παρατίθενται βασικές πληροφορίες, όπως οι στόχοι και το πεδίο εφαρμογής του, ενώ στην ενότητα 2 παρατίθενται τα χρησιμοποιούμενα αρκτικόλεξα και οι ορισμοί. Στην ενότητα 3 παρατίθενται οι πληροφορίες που σχετίζονται με το πλαίσιο του προσδιορισμού των ουσιών βάσει του REACH, π.χ. συμπερίληψη στο νομικό κείμενο ορισμού ουσιών και απαιτήσεων πληροφοριών. Η πρακτική καθοδήγηση για τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία των ουσιών παρέχεται στην ενότητα 4. - Στην ενότητα 4.1 περιγράφεται η διάκριση μεταξύ «σαφώς καθορισμένων» και «ασαφώς καθορισμένων» ουσιών ενώ, εντός των εν λόγω κύριων ομάδων μπορούν να αναγνωριστούν διαφορετικοί τύποι ουσιών για τις οποίες ισχύουν ειδικές οδηγίες σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό τους. Παρατίθεται ένα βασικό διάγραμμα με σκοπό την καθοδήγηση του χρήστη στην κατάλληλη ενότητα όπου περιλαμβάνονται οδηγίες προσδιορισμού για τον συγκεκριμένο τύπο ουσίας. - Στις επακόλουθες ενότητες, παρέχεται ειδική καθοδήγηση για κάθε τύπο ουσίας, εν είδει συνόλου κανόνων με διευκρινίσεις και παραδείγματα. Στην ενότητα 5 παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο ελέγχου του εάν κάποιες ουσίες μπορούν να θεωρούνται ίδιες. Στην ενότητα 6 παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με την ταυτότητα των ουσιών στο πλαίσιο των διαδικασιών (καθυστερημένης) προκαταχώρισης και διερεύνησης. Επιπλέον, στην ενότητα 7, έχουν συνταχθεί, με βάση την πρακτική καθοδήγηση της ενότητας 4, ορισμένα αναλυτικά παραδείγματα στα οποία παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο ο κλάδος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το παρόν έγγραφο καθοδήγησης. Τέλος, στην ενότητα 8 παρέχονται οδηγίες σχετικά με την περιγραφή ουσιών στο IUCLID 5. Στο παράρτημα Ι παρατίθενται ορισμένοι σύνδεσμοι προς συναφή εργαλεία με σκοπό την παροχή υποστήριξης για τον χαρακτηρισμό και έλεγχο της χημικής ταυτότητας μιας ουσίας. 3

10 Στο παράρτημα ΙΙ παρέχονται περισσότερα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με καθεμία από τις παραμέτρους προσδιορισμού ουσιών που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία προσδιορισμού ουσιών, όπως οι κανόνες ονοματολογίας, οι αριθμοί ΕΚ και οι αριθμοί CAS, οι αναπαραστάσεις μοριακού και συντακτικού τύπου και οι αναλυτικές μέθοδοι. Στο παράρτημα III παρατίθενται οι κύριες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε νέα έκδοση της καθοδήγησης. 4

11 2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 2.1 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ Τα κύρια αρκτικόλεξα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο καθοδήγησης παρατίθενται και επεξηγούνται στον Πίνακα 2.1. Πίνακας 2.1: Αρκτικόλεξα Αρκτικόλεξο AAS AISE CAS CLP EC EINECS ELINCS ENCS ESIS EU GC GHS HPLC InChI INCI IR ISO IUCLID IUBMB IUPAC MS NLP NMR ppm REACH SIEF SMILES TSCA UVCB UV/VIS w/w XRD XRF Επεξήγηση Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης Διεθνής ένωση βιομηχανιών σαπουνιών, απορρυπαντικών και προϊόντων συντήρησης Chemical Abstracts Service (Αριθμός χημικής ταυτοποίησης) Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκό Ευρετήριο των Χημικών Ουσιών που κυκλοφορούν στο Εμπόριο Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Κοινοποιηθεισών Ουσιών Υπάρχουσες και Νέες Χημικές Ουσίες (Ιαπωνία) Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για Χημικές Ουσίες Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) Αεριοχρωματογραφία Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα (ΠΕΣ) Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης Διεθνές χημικό προσδιοριστικό κατά IUPAC Διεθνής Ονοματολογία των Συστατικών των Καλλυντικών Προϊόντων Φασματοσκοπία υπερύθρου Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης Διεθνής Βάση δεδομένων ενιαίων χημικών πληροφοριών Διεθνής Ένωση Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας Διεθνής Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας Φασματοσκοπία μάζας Όχι πλέον πολυμερές Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού Μέρη ανά εκατομμύριο Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί χημικών προϊόντων Φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για τις ουσίες Simplified Molecular Input Line Entry Specification Νόμος για τον έλεγχο των τοξικών ουσιών (ΗΠΑ) Ουσίες άγνωστης ή ασταθούς σύνθεσης, προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων ή βιολογικά υλικά Φασματοσκοπία υπεριώδους/ορατού Κατά βάρος Φασματοσκοπία περίθλασης ακτινών X Φασματοσκοπία φθορισμού ακτινών X 5

12 2.2 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι βασικοί ορισμοί που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο καθοδήγησης παρατίθενται και περιγράφονται στον Πίνακα 2.2. Για τους παρόντες ορισμούς λαμβάνονται υπόψη οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στους κανονισμούς REACH και CLP. Για αυτόν τον λόγο, ορισμένοι όροι ορίζονται διαφορετικά σε σύγκριση με τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ. Πίνακας 2.2: Ορισμοί Ορισμός Περιγραφή Πρόσθετο Ουσία η οποία έχει προστεθεί με σκοπό τη σταθεροποίηση της ουσίας 3. Κράμα* Αντικείμενο* Χρωματογραφικ ό αποτύπωμα Συστατικό Συστατικό Ευρετήριο ΕΚ Αριθμός ΕΚ Πρόσμειξη Μεταλλικό υλικό, ομοιογενές σε μακροσκοπική κλίμακα, το οποίο απαρτίζεται από δύο ή περισσότερα στοιχεία συνδυασμένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην είναι εύκολος ο διαχωρισμός τους με μηχανικά μέσα. Τα κράματα θεωρούνται ειδικά μείγματα. Αντικείμενο το οποίο, κατά τη διαδικασία παραγωγής, αποκτά ειδικό σχήμα, επιφάνεια ή σχεδιασμό που καθορίζει τη χρηστική λειτουργία του σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η χημική του σύνθεση. Αναπαράσταση της σύνθεσης μιας ουσίας βάσει της χαρακτηριστικής κατανομής των συστατικών σε αναλυτικό χρωματογράφημα. Ουσία η οποία έχει προστεθεί με σκοπό το σχηματισμό μείγματος. Οποιοδήποτε επιμέρους είδος το οποίο είναι παρόν σε μια ουσία και το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί βάσει της μοναδικής χημικής ταυτότητάς του. Αν και δεν ορίζεται νομικά στον κανονισμό REACH, το ευρετήριο ΕΚ είναι συνδυασμός τριών ανεξάρτητων και νομικά εγκεκριμένων ευρωπαϊκών καταλόγων ουσιών που προέρχονται από τα προηγούμενα κανονιστικά πλαίσια της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα: EINECS, ELINCS και κατάλογος NLP (όχι πλέον πολυμερή). Οι καταχωρίσεις στο ευρετήριο ΕΚ περιλαμβάνουν μια χημική ονομασία και έναν αριθμό (ονομασία ΕΚ και αριθμός ΕΚ), έναν αριθμό CAS, μοριακό τύπο (εάν υπάρχει) και περιγραφή (για ορισμένους τύπους ουσιών). Ο αριθμός ΕΚ είναι το αριθμητικό αναγνωριστικό για τις ουσίες στο ευρετήριο ΕΚ. Ανεπιθύμητο συστατικό που υπάρχει σε μια ουσία, όπως αυτή παρασκευάζεται. Μπορεί να προέρχεται από τα αρχικά υλικά ή να είναι αποτέλεσμα δευτερογενών ή ημιτελών αντιδράσεων κατά τη διαδικασία παρασκευής μιας ουσίας. Παρότι υπάρχει μέσα στην τελική ουσία, δεν προστέθηκε σε αυτήν εκούσια. 3 Σε άλλους τομείς, ένα πρόσθετο μπορεί να έχει διαφορετικές λειτουργίες, π.χ. ρυθμιστής του ph ή χρωστική ουσία. Εντούτοις, στον κανονισμό REACH και στο παρόν έγγραφο τεχνικής καθοδήγησης το πρόσθετο νοείται ως σταθεροποιητής. 6

13 Ορισμός Ενδιάμεσο προϊόν* IUCLID Αριθμός καταλόγου Κύριο συστατικό Παρασκευή* Μείγμα* Μονομερές* Μονοσυστατική ουσία Πολυσυστατική ουσία Μη σταδιακά εισαγόμενη ουσία Μη χημικώς τροποποιημένη ουσία* Περιγραφή Ουσία η οποία παρασκευάζεται και καταναλώνεται ή χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο χημικών διεργασιών με σκοπό να μετατραπεί σε άλλη ουσία (στο εξής «σύνθεση»): α) μη απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν είναι ενδιάμεση ουσία η οποία, κατά τη σύνθεση, δεν αφαιρείται σκόπιμα (παρά μόνο για δειγματοληψία) από τον εξοπλισμό μέσα στον οποίο πραγματοποιείται η σύνθεση. Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει το δοχείο αντίδρασης, τον βοηθητικό του εξοπλισμό, και κάθε άλλο εξοπλισμό μέσα από τον οποίο περνά η ουσία ή οι ουσίες κατά τη διεργασία συνεχούς ροής ή ασυνεχούς ροής, καθώς και τους σωλήνες για τη μεταφορά από το ένα δοχείο στο άλλο για το επόμενο βήμα της αντίδρασης, αλλά δεν περιλαμβάνει δεξαμενές ή άλλα δοχεία στα οποία φυλάσσεται η ουσία ή οι ουσίες μετά την παρασκευή. β) απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν στις εγκαταστάσεις παρασκευής είναι η ενδιάμεση ουσία η οποία δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια του μη απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος, υπό τον όρο ότι η παρασκευή του ενδιάμεσου προϊόντος και η σύνθεση άλλης ουσίας ή ουσιών από το συγκεκριμένο ενδιάμεσο προϊόν γίνεται στις ίδιες εγκαταστάσεις παρασκευής, τις οποίες εκμεταλλεύονται μία η περισσότερες νομικές οντότητες. γ) μεταφερόμενο απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν είναι η ενδιάμεση ουσία η οποία δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια του μη απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος και η οποία μεταφέρεται ή παραδίδεται σε άλλες εγκαταστάσεις. Διεθνής Βάση δεδομένων Ενιαίων Χημικών Πληροφοριών. Το IUCLID είναι μια βάση δεδομένων και ένα σύστημα διαχείρισης δεδομένων σχετικών με χημικές ουσίες. Αριθμός που εκχωρείται αυτόματα από το REACH-IT. Εφαρμόζεται σε όλες τις εισερχόμενες έγκυρες υποβολές (π.χ. προκαταχωρίσεις, PPORD, αιτήματα διερεύνησης, καταχωρίσεις, κοινοποιήσεις ταξινόμησης και επισήμανσης). Ο αριθμός καταλόγου δεν έχει νομική ισχύ και χρησιμοποιείται μόνο ως τεχνικό αναγνωριστικό για τη διαχείριση υποβολών εντός του ECHA. Συστατικό ουσίας το οποίο δεν είναι πρόσθετο ή πρόσμειξη και το οποίο αποτελεί σημαντικό μέρος της ουσίας και, ως εκ τούτου, χρησιμοποιείται για την ονομασία της ουσίας και τον αναλυτικό προσδιορισμό αυτής. Παραγωγή ή εκχύλιση ουσιών σε φυσική κατάσταση. Μείγμα ή διάλυμα που αποτελείται από δύο ή περισσότερες ουσίες. Ουσία η οποία μπορεί να σχηματίζει ομοιοπολικούς δεσμούς με αλληλουχία πρόσθετων όμοιων ή ανόμοιων μορίων υπό τις συνθήκες της σχετικής αντίδρασης σχηματισμού πολυμερών που χρησιμοποιείται για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Κατά κανόνα, ουσία η οποία, οριζόμενη με βάση τη σύνθεσή της, περιέχει ένα κύριο συστατικό σε συγκέντρωση τουλάχιστον 80% (κατά βάρος). Κατά κανόνα, ουσία η οποία, οριζόμενη με βάση τη σύνθεσή της, περιέχει περισσότερα του ενός κύρια συστατικά σε συγκέντρωση 10% (κατά βάρος) και < 80% (κατά βάρος). Ουσία για την οποία απαιτείται καταχώριση και δεν υπόκειται στο μεταβατικό καθεστώς που προβλέπεται για τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες δυνάμει του κανονισμού REACH. Ουσία της οποίας η χημική δομή παραμένει αμετάβλητη, ακόμη και εάν έχει υποβληθεί σε χημική διεργασία ή επεξεργασία, ή φυσική ορυκτολογική μεταποίηση, π.χ. για την αφαίρεση των προσμείξεων. 7

14 Ορισμός Κοινοποιημένη ουσία Σταδιακά εισαγόμενη ουσία* Πολυμερές* Ουσία* Ουσία που απαντά στη φύση* Περιγραφή Ουσία για την οποία υποβλήθηκε κοινοποίηση και η οποία μπορεί να διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ. Ουσία η οποία ικανοποιεί σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια: α) περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Ευρετήριο των Χημικών Ουσιών που κυκλοφορούν στο Εμπόριο (EINECS) β) έχει παρασκευασθεί στην Κοινότητα, ή στις χώρες που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 1995, την 1η Μαΐου 2004 ή την 1η Ιανουαρίου 2007, αλλά δεν έχει διατεθεί στην αγορά από τον παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα, τουλάχιστον μία φορά κατά τη δεκαπενταετία που προηγείται της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, εφόσον ο παρασκευαστής ή εισαγωγέας έχει τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία περί αυτού γ) έχει διατεθεί, από τον παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα, στην αγορά της Κοινότητας, ή των χωρών που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 1995, την 1η Μαΐου 2004 ή την 1η Ιανουαρίου 2007, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και θεωρούνταν κοινοποιηθείσα σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, σύμφωνα με την έκδοση του άρθρου 8 παράγραφος 1 που απορρέει από την τροποποίηση που πραγματοποιήθηκε με την οδηγία 79/831/ΕΟΚ, χωρίς ωστόσο να ανταποκρίνεται στον ορισμό του πολυμερούς, όπως περιέχεται στον παρόντα κανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι ο παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας έχει τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία περί αυτού, συμπεριλαμβανομένης της απόδειξης ότι η ουσία είχε διατεθεί στην αγορά, από οιονδήποτε παρασκευαστή ή εισαγωγέα, από της 18ης Σεπτεμβρίου 1981 έως και την 31η Οκτωβρίου Ουσία η οποία αποτελείται από μόρια χαρακτηριζόμενα από ακολουθία ενός ή περισσότερων τύπων μονομερών μονάδων. Τα μοριακά βάρη των εν λόγω μορίων πρέπει να καλύπτουν κάποιο φάσμα μέσα στο οποίο οι διαφορές του μοριακού βάρους οφείλονται πρωτίστως στη διαφορά του αριθμού των μονομερών μονάδων που τα απαρτίζουν. Ένα πολυμερές περιλαμβάνει τα εξής: α) μια απλή κατά βάρος πλειονότητα μορίων που περιέχουν τρεις τουλάχιστον μονομερείς μονάδες συνδεδεμένες με ομοιοπολικούς δεσμούς με τουλάχιστον μία άλλη μονομερή μονάδα ή με άλλο αντιδρών συστατικό β) λιγότερο από μια απλή κατά βάρος πλειονότητα μορίων ενός και του αυτού μοριακού βάρους. Στο πλαίσιο του παρόντος ορισμού, ως «μονομερής μονάδα» νοείται η αντιδρώσα μορφή μιας μονομερούς ουσίας ενός πολυμερούς. Ένα χημικό στοιχείο και οι ενώσεις του σε φυσική κατάσταση ή όπως λαμβάνονται από οποιαδήποτε διεργασία παρασκευής, συμπεριλαμβανομένου κάθε προσθέτου που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της σταθερότητάς του και κάθε πρόσμειξης που προέρχεται από τη χρησιμοποιούμενη διεργασία, αποκλειόμενου κάθε διαλύτη που μπορεί να διαχωρισθεί, χωρίς να επηρεάσει τη σταθερότητα της ουσίας ή να μεταβάλει τη σύνθεσή της. Ουσία που απαντά στη φύση υπό καθαρή μορφή, αμεταποίητη ή μεταποιημένη μόνον με χειροκίνητα μέσα, με μηχανικά βαρυτικά μέσα, με διάλυση στο νερό, με επίπλευση, με εκχύλιση με νερό, με απόσταξη με ατμό ή με θέρμανση μόνον για την αφαίρεση του νερού, ή ουσία που παραλαμβάνεται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο. * Ορισμοί σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού REACH. 8

15 3 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΥΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH ΚΑΙ CLP Στους κανονισμούς REACH και CLP παρέχεται ο ορισμός μιας ουσίας, στον δε κανονισμό REACH παρατίθενται και οι παράμετροι προσδιορισμού των ουσιών (παράρτημα VI, σημείο 2) που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της ουσίας με σκοπό την καταχώριση. Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται ο ορισμός ουσιών στο πλαίσιο των κανονισμών REACH και CLP (ενότητα 3.1), παρέχεται γενική καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ευρετηρίου ΕΚ που δημιουργήθηκε με βάση από το προγενέστερο κανονιστικό πλαίσιο για τα χημικά προϊόντα (ενότητα 3.2). Επίσης, παρέχονται περισσότερα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις απαιτήσεις προσδιορισμού των ουσιών που καθορίζονται στον κανονισμό REACH (ενότητα 3.3). 3.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΥΣΙΩΝ Η έννοια της ουσίας ορίζεται στον κανονισμό REACH (άρθρο 3 παράγραφος 1) και στον κανονισμό CLP (άρθρο 2 παράγραφος 7): Ουσία είναι ένα χημικό στοιχείο και οι ενώσεις του σε φυσική κατάσταση ή όπως λαμβάνονται από οποιαδήποτε διεργασία παρασκευής, συμπεριλαμβανομένου κάθε προσθέτου που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της σταθερότητάς της και κάθε πρόσμειξης που προέρχεται από τη χρησιμοποιούμενη διεργασία, αποκλειόμενου κάθε διαλύτη που μπορεί να διαχωρισθεί, χωρίς να επηρεάσει τη σταθερότητα της ουσίας ή να μεταβάλει τη σύνθεσή της. Ο ορισμός της ουσίας στους κανονισμούς REACH και CLP είναι πανομοιότυπος με τον ορισμό της ουσίας που χρησιμοποιήθηκε στην 7η τροποποίηση της οδηγίας για τις επικίνδυνες ουσίες (οδηγία 92/32/ΕΟΚ περί τροποποίησης της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ). Και στις δύο περιπτώσεις ο ορισμός ξεπερνά τα όρια της καθαρής χημικής ένωσης που καθορίζεται από μία μόνο μοριακή δομή. Στον ορισμό της ουσίας περιλαμβάνονται διαφορετικά συστατικά όπως οι προσμείξεις. 3.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΚ Υπάρχουν τρία ξεχωριστά ευρετήρια που θεσπίστηκαν από το προγενέστερο κανονιστικό πλαίσιο για τα χημικά προϊόντα. Αυτά είναι το Ευρωπαϊκό Ευρετήριο των Χημικών Ουσιών που κυκλοφορούν στο Εμπόριο (EINECS), ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Κοινοποιηθεισών Ουσιών (ELINCS) και ο κατάλογος Όχι πλέον πολυμερή (NLP). 9

16 Οι ουσίες που διατίθεντο στην ευρωπαϊκή αγορά μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1971 και 18ης Σεπτεμβρίου 1981 παρατίθενται στο Ευρωπαϊκό Ευρετήριο των Χημικών Ουσιών που κυκλοφορούν στο Εμπόριο (EINECS) 4, 5, 6. Το εν λόγω ευρετήριο περιλαμβάνει περίπου ουσίες που προσδιορίζονται βάσει χημικής ονομασίας (και μιας περιγραφής για ορισμένους τύπους ουσιών), ενός αριθμού CAS και ενός επταψήφιου αριθμού που ονομάζεται αριθμός EINECS. Οι αριθμοί EINECS ξεκινούν πάντα με τα ψηφία 2 ή 3 (2xx-xxx-x, 3xx-xxx-xx). Οι ουσίες που καταγράφονται στο EINECS έχουν υποβληθεί σε διαδικασία επαλήθευσης για την τεκμηρίωση της εγγραφής τους στο ευρετήριο. Οι ουσίες που κοινοποιήθηκαν και διατίθενται στην αγορά μετά τις 18 Σεπτεμβρίου 1981 παρατίθενται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Κοινοποιηθεισών Ουσιών (ELINCS) 5. Το εν λόγω ευρετήριο (κατάλογος) περιλαμβάνει όλες τις ουσίες που κοινοποιήθηκαν μέχρι τις 31 Μαΐου 2008 σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ και τις τροποποιήσεις της. Οι εν λόγω ουσίες είναι οι αποκαλούμενες «νέες ουσίες», δεδομένου ότι δεν διατίθεντο στην κοινοτική αγορά έως τις 18 Σεπτεμβρίου Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκχώρησε έναν αριθμό ELINCS σε κάθε ουσία κατόπιν εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Σε αντίθεση με το EINECS, ο ELINCS δεν περιλαμβάνει αριθμό CAS στις καταχωρίσεις του αλλά τον αριθμό κοινοποίησης που έχει εκχωρηθεί από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους, την εμπορική ονομασία (εάν υπάρχει), την ταξινόμηση και την ονομασία κατά IUPAC για τις ταξινομηθείσες ουσίες. Οι αριθμοί ELINCS είναι επίσης επταψήφιοι που ξεκινούν πάντα με το ψηφίο 4 (4xx-xxx-x). Τα πολυμερή εξαιρέθηκαν από την καταχώρισή τους στο EINECS και υπήχθησαν σε ειδικούς κανόνες στο πλαίσιο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ 7, 8. Ο ορισμός του όρου «πολυμερές» εμπλουτίστηκε περαιτέρω στην 7η τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ (οδηγία 92/32/ΕΟΚ). Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του ορισμού αυτού, ορισμένες ουσίες που θεωρούνταν πολυμερή με βάση τους κανόνες καταχώρισης στον κατάλογο EINECS δεν θεωρούνταν πλέον πολυμερή δυνάμει της 7ης τροποποίησης. Δεδομένου ότι οι ουσίες που δεν περιέχονται στο EINECS υπόκεινται σε κοινοποίηση, θεωρητικά θα πρέπει όλες οι ουσίες «Όχι πλέον πολυμερή» (NLP) να έχουν κοινοποιηθεί. Ωστόσο, το Συμβούλιο Υπουργών κατέστησε σαφές ότι οι ουσίες που δεν θεωρούνται πλέον πολυμερή δεν πρέπει να υπόκεινται, αναδρομικά, σε κοινοποίηση. Ζητήθηκε από την Επιτροπή να καταρτίσει κατάλογο με τις ουσίες που δεν θεωρούνται πλέον πολυμερή (κατάλογος NLP). Οι ουσίες προς συμπερίληψη στον εν λόγω κατάλογο ήταν όσες διατίθεντο στην αγορά της ΕΕ μεταξύ 18ης Σεπτεμβρίου 1981 (ημερομηνία 4 Το EINECS βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Βασικό Ευρετήριο (European COre Inventory-ECOIN) στο οποίο ο κλάδος μπορεί να πραγματοποιεί συμπληρωματική καταχώριση ουσιών (σύμφωνα με τα κριτήρια για την καταχώριση ουσιών στον κατάλογο EINECS). Το ECOIN καταρτίστηκε βάσει συνδυασμού διάφορων καταλόγων χημικών ουσιών οι οποίες θεωρείτο ότι διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά (π.χ. TSCA). Το EINECS δημοσιεύτηκε στις 15 Ιουνίου 1990 και περιλαμβάνει περισσότερες από ουσίες. Κατά τη χρήση του ευρετηρίου, εντοπίστηκε σημαντικός αριθμός σφαλμάτων (σφάλματα εκτύπωσης, π.χ. εσφαλμένη χημική ονομασία, τύπος ή CAS RN). Ως εκ τούτου, δημοσιεύτηκε διορθωτικό την 1η Μαρτίου ECB (2005) Εγχειρίδιο αποφάσεων εφαρμογής της έκτης και έβδομης τροποποίησης της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ (οδηγίες 79/831/ΕΟΚ και 92/32/ΕΟΚ), Μη εμπιστευτική έκδοση. EN Επικαιροποιημένη έκδοση του Ιουνίου Geiss F, Del Bino G, Blech G, et al. (1992), The EINECS Inventory of existing chemical substances on the EC market. Tox Env Chem Τομ. 37, σ ECB (2003) Κοινοποίηση νέων χημικών ουσιών σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ για την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών. Κατάλογος «Όχι πλέον πολυμερή» EN. 8 Rasmussen K, Christ G and Davis JB (1998), Registration of polymers in accordance with Directive 67/548/EEC. Tox Env Chem Τόμ. 67, σελ

17 έναρξης ισχύος της οδηγίας 79/831/ΕΟΚ, της 6ης τροποποίησης της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ) και 31ης Οκτωβρίου 1993 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας 92/32/EEC, της 7ης τροποποίησης της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ) και οι οποίες συμμορφώνονταν προς την απαίτηση να θεωρούνται πολυμερή βάσει των κανόνων καταχώρισης στον EINECS αλλά οι οποίες δεν θεωρούντο πλέον πολυμερή βάσει της 7ης τροποποίησης. Ο κατάλογος NLP δεν είναι εξαντλητικός. Οι ουσίες στον κατάλογο NLP προσδιορίζονται βάσει χημικής ονομασίας, ενός αριθμού CAS και ενός επταψήφιου αριθμού που ονομάζεται αριθμός NLP. Ένας αριθμός NLP ξεκινά πάντα με το ψηφίο 5 (5xx-xxx-x). Ο συνδυασμός των εν λόγω τριών καταλόγων ουσιών, EINECS, ELINCS και κατάλογος NLP, ονομάζεται ευρετήριο ΕΚ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκχωρεί έναν αριθμό ΕΚ για κάθε ουσία στο εν λόγω ευρετήριο (για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό ΕΚ ανατρέξτε στο παράρτημα II). Πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω ουσίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://esis.jrc.ec.europa.eu/). Στο μέλλον, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων θα διατηρεί και θα δημοσιεύει ευρετήριο των καταχωρισμένων ουσιών Ο ρόλος του ευρετηρίου ΕΚ κατά την έναρξη ισχύος του κανονισμού REACH Το ευρετήριο ΕΚ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους παρασκευαστές και εισαγωγείς για τον προσδιορισμό του εάν μια ουσία είναι σταδιακά ή μη σταδιακά εισαγόμενη ουσία. Έτσι, το ευρετήριο ΕΚ θα βοηθήσει τους παρασκευαστές και εισαγωγείς να διαπιστώνουν το πότε απαιτείται η καταχώριση μιας ουσίας, καθώς και εάν είναι απαραίτητη η (καθυστερημένη) προκαταχώριση ή η υποβολή αιτήματος διερεύνησης. Ο κανονισμός REACH καθορίζει διάφορες διαδικασίες για την καταχώριση και κοινοχρησία δεδομένων «υφιστάμενων» («σταδιακά εισαγόμενων») ουσιών (όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 20) και «νέων» («μη σταδιακά εισαγόμενων») ουσιών 9. Εάν μια ουσία έχει κοινοποιηθεί στο παρελθόν σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ και, ως εκ τούτου, περιλαμβάνεται στον κατάλογο ELINCS, η υποβαλλόμενη κοινοποίηση θεωρείται καταχώριση για τους σκοπούς του κανονισμού REACH (άρθρο 24). Οι εν λόγω ουσίες θεωρείται ότι έχουν ήδη καταχωριστεί από τον παρασκευαστή ή εισαγωγέα ο οποίος πραγματοποίησε την κοινοποίηση και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται αρχική καταχώριση από τον εν λόγω παρασκευαστή/εισαγωγέα. Ωστόσο, ο παρασκευαστής/εισαγωγέας υποχρεούται να διατηρεί την καταχώριση επικαιροποιημένη. Οι επιπλέον παρασκευαστές/εισαγωγείς ουσίας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο ELINCS (η οποία δεν καλύπτεται από την προηγούμενη κοινοποίηση/εις) υπόκεινται σε υποχρέωση καταχώρισης (όπως ισχύει και για μη σταδιακά εισαγόμενη ουσία) και κοινοχρησίας δεδομένων με τον προηγούμενο καταχωρίζοντα. Περισσότερες οδηγίες σχετικά με το θέμα περιλαμβάνονται στην Καθοδήγηση σχετικά με την καταχώριση που διατίθεται στον δικτυακό τόπο του ECHA, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Οι αριθμοί καταλόγου μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού REACH Κατά τη δημιουργία του συστήματος REACH-IT, ο ECHA θεώρησε χρήσιμο να εκχωρήσει αυτόματα έναν αριθμό για τις ουσίες που περιλαμβάνονταν σε όλες τις τεχνικά πλήρεις εισερχόμενες υποβολές (προκαταχωρίσεις, PPORD, αιτήματα διερεύνησης, καταχωρίσεις, 9 Ορισμοί των «σταδιακά» και των «μη σταδιακά εισαγόμενων» ουσιών περιλαμβάνονται στην Καθοδήγηση σχετικά με την καταχώριση. 11

18 κοινοποιήσεις ταξινόμησης και επισήμανσης, κτλ.) και για τις οποίες δεν είχε εκχωρηθεί αριθμός ΕΚ (βλέπε τα κριτήρια εκχώρησης των αριθμών καταλόγου κατωτέρω). Κατ αυτόν τον τρόπο διευκολύνθηκε τεχνικά η διαχείριση, η περαιτέρω επεξεργασία και ο προσδιορισμός των ουσιών στις εν λόγω υποβολές. Οι επονομαζόμενοι «αριθμοί καταλόγου» έχουν την ίδια αριθμητική μορφή που χρησιμοποιείται για τους αριθμούς EINECS, ELINCS και NLP αλλά ξεκινούν με διαφορετικά ψηφία. Σε αντίθεση με τις καταχωρίσεις EINECS, ELINCS και NLP, οι αριθμοί καταλόγου δεν αποτελούν απόρροια νομικής απαίτησης ούτε έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι αριθμοί αυτοί δεν έχουν την ίδια σημασία όπως οι αριθμοί ΕΚ, ενώ το μόνο κοινό σημείο τους είναι η αριθμητική τους μορφή. Εξυπηρετούν αποκλειστικά διαχειριστικούς και όχι κανονιστικούς σκοπούς. Το σημαντικότερο είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα των αριθμών καταλόγου και ο προσδιορισμός ουσιών που σχετίζεται με αυτούς δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ όσον αφορά την ορθότητα και την εγκυρότητά τους, ούτε και για το εάν έχουν τηρηθεί οι συμβάσεις που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο καθοδήγησης. Για αυτόν τον λόγο, αρχικά είχε σχεδιαστεί η δημοσίευση των αριθμών καταλόγου για το κοινό πριν από τον έλεγχό τους από τον ECHA. Ωστόσο, δεδομένου ότι στη διάρκεια της περιόδου προκαταχώρισης είχαν προκαταχωριστεί περίπου ουσίες χωρίς αριθμό ΕΚ, ο ECHA αποφάσισε να δημοσιεύσει τους αριθμούς καταλόγου με τον κατάλογο των προκαταχωρισμένων ουσιών ώστε να διευκολύνει τον σχηματισμό ΦΑΠΟ. Πρέπει να επισημανθεί ότι είναι πιθανό να έχουν εκχωρηθεί διαφορετικοί αριθμοί καταλόγου στην ίδια ουσία, σε περίπτωση που για την εν λόγω ουσία χρησιμοποιούνται διαφορετικά αναγνωριστικά (π.χ. ονομασία). Αυτό οφείλεται στο ότι η εκχώρηση αριθμού καταλόγου είναι πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Κατά συνέπεια, είναι επίσης πιθανό ένας αριθμός καταλόγου να εκχωρηθεί σε ουσία που περιλαμβάνεται στους καταλόγους EINECS, ELINCS ή NLP, σε περίπτωση που στο πλαίσιο υποβολής προς τον ECHA μέσω του REACH-IT χρησιμοποιείται ονομασία ουσίας που διαφέρει από την ονομασία που περιλαμβάνεται στο ευρετήριο ΕΚ. Οι αριθμοί καταλόγου ξεκινούν πάντα με τα ψηφία 6, 7 ή 9 (6xx-xxx-x, 7xx-xxx-x, 9xx-xxx-x). Για ουσία που προσδιορίζεται στον φάκελο/υποβολή με αριθμό CAS ο οποίος δεν συνδέεται με αριθμό ΕΚ ή άλλο αριθμό καταλόγου που έχει ήδη εκχωρηθεί από τον ECHA, εκχωρείται αριθμός καταλόγου που ξεκινά με το ψηφίο 6. Για ουσία για την οποία στον φάκελο υποδεικνύεται μόνο ονομασία η οποία δεν μπορεί να συνδεθεί με ονομασία που περιλαμβάνεται στο ευρετήριο ΕΚ ή με ονομασία καταλόγου, εκχωρείται αριθμός καταλόγου που ξεκινά με το ψηφίο 9. Οι αριθμοί καταλόγου που ξεκινούν με το ψηφίο 7 εκχωρούνται κατά τη διαδικασία διερεύνησης (άρθρο 26 του κανονισμού REACH) κατόπιν επαλήθευσης του προσδιορισμού της ουσίας. Οι καταχωρίσεις αυτές περιέχουν αξιόπιστη και ελεγμένη ταυτότητα ουσίας. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι για ορισμένες καταχωρίσεις στον κατάλογο EINECS, η περιγραφή μιας ουσίας είναι σχετικά ευρεία και θα μπορούσε δυνητικά να θεωρηθεί ότι καλύπτει περισσότερες από μία ταυτότητες ουσίας σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού REACH. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο δυνητικός καταχωρίζων καλείται να περιγράψει τη σχετική ουσία ακριβέστερα (π.χ. μέσω της ονομασίας κατά IUPAC ή με άλλα αναγνωριστικά). Ωστόσο, για να καταδείξει ότι η ουσία είναι σταδιακά εισαγόμενη, ο καταχωρίζων πρέπει να υποδείξει σε ποια καταχώριση EINECS ανήκει η ουσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων είναι αυτός που αποφασίζει για το εάν πρέπει να εκχωρηθεί αριθμός καταλόγου στην υπό εξέταση ουσία. 12

19 3.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH ΚΑΙ CLP Στην καταχώριση που απαιτείται βάσει του κανονισμού REACH, πρέπει να υποβάλλονται πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό της ουσίας, όπως καθορίζεται στο σημείο 2 του παραρτήματος VI. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να είναι επαρκείς ώστε να είναι εφικτός ο προσδιορισμός κάθε ουσίας. Εάν δεν είναι τεχνικώς εφικτό ή εάν φαίνεται να μην είναι επιστημονικώς αναγκαίο να δοθούν πληροφορίες για μία ή περισσότερες από τις παραμέτρους προσδιορισμού της ουσίας, τότε πρέπει να δηλώνονται με σαφήνεια οι λόγοι, όπως υποδεικνύεται στη Σημείωση 1 του παραρτήματος VI. Παρομοίως, όταν απαιτείται κοινοποίηση βάσει του κανονισμού CLP (άρθρο 40 του κανονισμού CLP), η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό της ουσίας, όπως καθορίζεται στα σημεία 2.1 έως του παραρτήματος VI του κανονισμού REACH. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να είναι επαρκείς ώστε να είναι εφικτός ο προσδιορισμός κάθε ουσίας. Εάν δεν είναι τεχνικώς εφικτό ή εάν φαίνεται να μην είναι επιστημονικώς αναγκαίο να δοθούν πληροφορίες για μία ή περισσότερες από τις παραμέτρους προσδιορισμού της ουσίας, τότε πρέπει να δηλώνονται με σαφήνεια οι λόγοι, όπως υποδεικνύεται στη Σημείωση 1 του παραρτήματος VI. Στον Πίνακα 3.1 παρέχεται επισκόπηση των παραμέτρων προσδιορισμού ουσιών βάσει του παραρτήματος VI του κανονισμού REACH. 13

20 Πίνακας 3.1: Παράμετροι προσδιορισμού ουσιών βάσει του σημείου 2 του παραρτήματος VI του κανονισμού REACH 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Για κάθε ουσία, οι πληροφορίες που δίνονται πρέπει να επαρκούν για τον προσδιορισμό της κάθε ουσίας. Εάν δεν είναι τεχνικώς εφικτό ή εάν φαίνεται να μην είναι επιστημονικώς αναγκαίο να δοθούν πληροφορίες για ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που ακολουθούν, δηλώνονται με σαφήνεια οι λόγοι. 2.1 Ονομασία ή άλλο προσδιοριστικό στοιχείο κάθε ουσίας Ονομασία/ες στην ονοματολογία IUPAC ή σε άλλες διεθνείς χημικές ονομασίες Άλλες ονομασίες (κοινή ονομασία, εμπορική ονομασία, σύντμηση) Αριθμός EINECS ή ELINCS (εάν υπάρχει και ανάλογα με την περίπτωση) Ονομασία CAS και αριθμός CAS (εάν υπάρχει) Άλλος κωδικός ταυτότητας (εάν υπάρχει) 2.2 Πληροφορίες σχετικά με τον μοριακό και τον συντακτικό τύπο κάθε ουσίας Μοριακός και συντακτικός τύπος (συμπεριλαμβανομένης της αναπαράστασης σύμφωνα με το σύστημα Smiles, εάν υπάρχει) Πληροφορίες σχετικά με την οπτική δραστηριότητα και την τυπική αναλογία στερεοϊσομερών (εάν ισχύει και ανάλογα με την περίπτωση) Μοριακό βάρος ή φάσμα μοριακού βάρους 2.3. Σύνθεση κάθε ουσίας Βαθμός καθαρότητας (%) Φύση των προσμείξεων, συμπεριλαμβανομένων των ισομερών και των παραπροϊόντων Ποσοστό των (σημαντικών) κύριων προσμείξεων Φύση και τάξη μεγέθους ( ppm, %) τυχόν πρόσθετων (π.χ. σταθεροποιητών ή αναστολέων) Φασματικά δεδομένα (φάσμα υπεριώδους, υπέρυθρου, πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού ή μάζας) Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης, αεριοχρωματογραφία Περιγραφή των αναλυτικών μεθόδων ή των κατάλληλων βιβλιογραφικών παραπομπών για τον προσδιορισμό της ουσίας και, ανάλογα με την περίπτωση, για τον προσδιορισμό των προσμείξεων και των πρόσθετων. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να επαρκείς ώστε να επιτρέπουν την αναπαραγωγή των μεθόδων. 14

21 4 ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH ΚΑΙ CLP 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κανόνες προσδιορισμού και ονοματοδοσίας διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της ουσίας. Για πρακτικούς λόγους, το παρόν έγγραφο καθοδήγησης είναι διαρθρωμένο κατά τρόπο ώστε, για κάθε τύπο ουσίας, ο χρήστης κατευθύνεται απευθείας στην ενότητα όπου παρέχεται η κατάλληλη καθοδήγηση. Για αυτόν τον σκοπό, παρέχονται ακολούθως ορισμένες διευκρινήσεις σχετικά με τους διάφορους τύπους ουσιών και, τέλος, παρέχεται ένα διάγραμμα για την εξεύρεση της κατάλληλης ενότητας. Ο προσδιορισμός ουσιών πρέπει να βασίζεται τουλάχιστον στις παραμέτρους προσδιορισμού ουσιών που περιλαμβάνονται στο σημείο 2 του παραρτήματος VI του κανονισμού REACH (βλ. Πίνακα 3.1). Ως εκ τούτου, ο προσδιορισμός οποιασδήποτε ουσίας πρέπει να πραγματοποιείται βάσει συνδυασμού των κατάλληλων παραμέτρων προσδιορισμού: - της ονομασίας κατά IUPAC ή/και άλλης ονομασίας και άλλων προσδιοριστικών στοιχείων, π.χ. αριθμός CAS, αριθμός ΕΚ (παράρτημα VI, σημείο 2.1) - των μοριακών πληροφοριών και των πληροφοριών σχετικά με τη δομή (παράρτημα VI, σημείο 2.2) - της χημικής σύνθεσης (παράρτημα VI, σημείο 2.3). Μια ουσία προσδιορίζεται πλήρως από τη χημική σύνθεσή της, ήτοι τη χημική ταυτότητα και την περιεκτικότητα κάθε συστατικού σε αυτήν. Αν και για τις περισσότερες ουσίες αυτού του είδους ο άμεσος προσδιορισμός μπορεί να είναι πιθανός, για ορισμένες ουσίες δεν είναι εφικτός ή είναι ανεπαρκής για το πεδίο εφαρμογής των κανονισμών REACH και CLP. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτούνται άλλες ή πρόσθετες πληροφορίες προσδιορισμού της ουσίας. Ως εκ τούτου, μπορούμε να διακρίνουμε δύο βασικές κατηγορίες ουσιών: 1. «Σαφώς καθορισμένες ουσίες»: Ουσίες με καθορισμένη ποσοτική και ποιοτική σύνθεση οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν επαρκώς με βάση τις παραμέτρους προσδιορισμού του παραρτήματος VI σημείο 2 του κανονισμού REACH. 2. «Ουσίες UVCB»: Ουσίες άγνωστης ή ασταθούς σύνθεσης, προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων ή βιολογικά υλικά. Οι ουσίες αυτές δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν επαρκώς μόνο βάσει των ανωτέρω παραμέτρων. Η αστάθεια της σύνθεσης των σαφώς καθορισμένων ουσιών καθορίζεται βάσει του ανώτερου και του κατώτερου ορίου του εύρους συγκέντρωσης του κύριου συστατικού/ών. Σε ό,τι αφορά ουσίες UVCB, η αστάθεια είναι σχετικά μεγάλη ή/και ελάχιστα προβλέψιμη. Αναγνωρίζεται ότι θα υπάρχουν περιπτώσεις όπου μεταξύ σαφώς καθορισμένων ουσιών (προϊόντα αντίδρασης με πολλά συστατικά, το καθένα εκ των οποίων περιλαμβάνεται σε μεγάλο εύρος συγκέντρωσης) και ουσιών UVCB (προϊόντα αντίδρασης με ασταθή και ελάχιστα προβλέψιμη σύνθεση) τα όρια δεν θα είναι σαφή. Αποτελεί ευθύνη του καταχωρίζοντος να προσδιορίζει μια ουσία με τον καταλληλότερο τρόπο. 15

22 Οι κανόνες προσδιορισμού και ονοματοδοσίας διαφέρουν για τις «σαφώς καθορισμένες ουσίες» με ένα κύριο συστατικό και για τις «σαφώς καθορισμένες ουσίες» με περισσότερα από ένα κύρια συστατικά. Σε ό,τι αφορά τους διάφορους τύπους ουσιών που εμπίπτουν στην κατηγορία «UVCB», περιγράφονται διαφορετικοί κανόνες προσδιορισμού και ονοματοδοσίας. Στους Πίνακες 4.1 και 4.2 παρατίθενται τα κύρια αναγνωριστικά για αρκετά παραδείγματα διαφόρων τύπων ουσιών. Τα εν λόγω παραδείγματα έχουν ομαδοποιηθεί κατά τρόπο ώστε οι ομοιότητες και οι διαφορές για τον προσδιορισμό της ουσίας να αναγνωρίζονται εύκολα. Οι Πίνακες 4.1 και 4.2 δεν αντιπροσωπεύουν έναν πλήρη κατάλογο όλων των πιθανών τύπων ουσιών. Η ομαδοποίηση αυτή των ουσιών με κανόνες προσδιορισμού και ονοματοδοσίας δεν πρέπει να εκληφθεί ως επίσημο σύστημα κατηγοριοποίησης των ουσιών, αλλά ως πρακτικό βοήθημα για την ορθή εφαρμογή των συγκεκριμένων κανόνων και για την εξεύρεση των κατάλληλων οδηγιών στο παρόν έγγραφο καθοδήγησης. Πίνακας 4.1: Ομαδοποίηση των κύριων προσδιοριστικών στοιχείων (αναγνωριστικών) για παραδείγματα που αντιπροσωπεύουν τους διάφορους τύπους παρόμοιων σαφώς καθορισμένων ουσιών Κοινά χαρακτηριστικά Σαφώς καθορισμένες ουσίες βάσει χημικής σύνθεσης [Ενότητα 4.2.] Παραδείγματα ή αντιπροσωπευτικές ουσίες Μονοσυστατικές ουσίες, π.χ. - βενζόλιο (95%) - νικέλιο (99%) [Ενότητα 4.2.1] Πολυσυστατικές ουσίες, π.χ. καθορισμένα προϊόντα αντίδρασης όπως Μάζα αντίδρασης του 2-, 3- και 4- χλωροτολουολίου (30% το καθένα) [Ενότητα 4.2.2] Ουσίες που προσδιορίζονται όχι μόνο από τη χημική σύνθεση, π.χ. Γραφίτης και διαμάντι [Ενότητα 4.2.3] Κύρια αναγνωριστικά Χημική σύνθεση: ένα κύριο συστατικό 80%: - Χημική ταυτότητα του κύριου συστατικού (χημική ονομασία, αριθμός CAS, αριθμός ΕΚ, κτλ.) - Τυπική συγκέντρωση και ανώτερο και κατώτερο όριο Χημική σύνθεση: μείγμα (μάζα αντίδρασης) κύριων συστατικών, το καθένα εκ των οποίων μεταξύ 10 - <80%: - Χημική ταυτότητα κάθε κύριου συστατικού - Τυπικές συγκεντρώσεις και ανώτερο και κατώτερο όριο για κάθε συστατικό και για την ίδια τη μάζα αντίδρασης Χημική σύνθεση ως μονο- ή πολυσυστατική ουσία ΚΑΙ Άλλες φυσικές παράμετροι ή παράμετροι χαρακτηρισμού: π.χ. κρυσταλλομορφολογία, (γεωλογική) σύνθεση σε ανόργανες ύλες, κτλ. 16

23 Πίνακας 4.2: Ομαδοποίηση των κύριων αναγνωριστικών για παραδείγματα που αντιπροσωπεύουν διάφορους τύπους ουσιών UVCB Κοινά χαρακτηριστικά Ουσίες UVCB (Ουσίες άγνωστης ή ασταθούς σύνθεσης, προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων ή βιολογικά υλικά) [Ενότητα 4.3] Βιολογικά υλικά (B) Χημικές και ανόργανες ουσίες με ασαφώς καθορισμένη, πολύπλοκη ή ασταθή σύνθεση (UVC) Παραδείγματα ή αντιπροσωπευτικές ουσίες Εκχυλίσματα βιολογικών υλικών, π.χ. φυσικές αρωματικές ύλες, φυσικά έλαια, φυσικές βαφές και χρωστικές ουσίες Σύνθετα βιολογικά μακρομόρια, π.χ. ένζυμα, πρωτεΐνες, κλάσματα DNA ή RNA, ορμόνες, αντιβιοτικά Προϊόντα ζύμωσης αντιβιοτικά, βιοπολυμερή, μείγματα ενζύμων, βινάσσες (προϊόντα ζύμωσης σακχάρων) κτλ. Μείγματα αντίδρασης με ελάχιστα προβλέψιμη ή/και ασταθή σύνθεση Κλάσματα ή αποστάγματα, π.χ. πετρελαϊκές ουσίες Άργιλος, π.χ. μπεντονίτη Πίσσες Συμπυκνώματα ή τήγματα, π.χ. μεταλλικά ορυκτά ή υπολείμματα διαφόρων διεργασιών τήξης ή μεταλλουργικών διεργασιών, π.χ. σκωρίες Κύρια αναγνωριστικά Προέλευση Διεργασία Άλλα αναγνωριστικά Είδος και οικογένεια φυτού ή ζώου Μέρος φυτού/ζώου Καλλιεργητικό μέσο Χρησιμοποιούμενος μικροοργανισμός Εκχύλιση Κλασματοποίηση, συγκέντρωση, απομόνωση, καθαρισμός, κτλ. Παραγωγή* Ζύμωση Απομόνωση προϊόντων Στάδια καθαρισμού Αρχικά υλικά Τύπος χημικής αντίδρασης, π.χ. εστεροποίηση, αλκυλίωση, υδρογόνωση Αργό πετρέλαιο Άνθρακας/τύρφη Ορυκτά αέρια Ορυκτά Κλασματοποίηση, απόσταξη Μετατροπή κλασμάτων Φυσική επεξεργασία Υπολείμματα Μεταλλεύματα Τήξη Θερμική επεξεργασία Διάφορες μεταλλουργικές διεργασίες Γνωστή ή γενική σύνθεση Χρωματογραφικό και άλλα αποτυπώματα Παραπομπή σε πρότυπα Χρωματικός δείκτης Πρότυπος δείκτης ενζύμων Γενετικός κώδικας Στερεοδιαμόρφωση Φυσικές ιδιότητες Λειτουργία/δραστηριότητα Δομή Ακολουθία αμινοξέων Τύπος προϊόντων: π.χ. αντιβιοτικά, βιοπολυμερή, πρωτεΐνες, κτλ Γνωστή σύνθεση Γνωστή σύνθεση Χρωματογραφικό και άλλα αποτυπώματα Παραπομπή σε πρότυπα Εύρη διαχωρισμού Εύρος μήκους ανθρακικής αλυσίδας Σχέση αρωματικών/ αλειφατικών ουσιών Γνωστή σύνθεση Πρότυπος δείκτης Γνωστή ή γενική σύνθεση Συγκέντρωση μετάλλων * Οι υπογραμμισμένες διεργασίες υποδεικνύουν σύνθεση νέου μορίου 17

Συνοπτική καθοδήγηση Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP

Συνοπτική καθοδήγηση Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP Συνοπτική καθοδήγηση Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP Για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση της ασφάλειας των χημικών ουσιών, ανατρέξτε στον

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III

Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III Ουσίες UVCB Gabriele CHRIST http://echa.europa.eu 1 Ουσίες UVCB Άγνωστης (U) ή Ασταθούς σύνθεσης (V) Προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων (C) ή Βιολογικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Αριθ. Αναφ.: ECHA-2010-FS-01-EL Ηµεροµηνία: 09/06/2010 Γλώσσα: Ελληνικά Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων (ECHA) εκδίδει σειρά ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/309 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ Στα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7

Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7 Ιούνιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τα μονομερή και τα πολυμερή

Καθοδήγηση σχετικά με τα μονομερή και τα πολυμερή ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Καθοδήγηση σχετικά με τα μονομερή και τα πολυμερή Απρίλιος 2012 Έκδοση 2.0 Καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού REACH Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα

Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα Έκδοση: 2 Δεκέμβριος 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες για το REACH, με επεξηγήσεις των υποχρεώσεων βάσει του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός 8: Υποβολή των τροποποιημένων στοιχείων των νομικών προσώπων

Πρακτικός οδηγός 8: Υποβολή των τροποποιημένων στοιχείων των νομικών προσώπων Πρακτικός οδηγός 8: Υποβολή των τροποποιημένων στοιχείων των νομικών προσώπων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει καθοδήγηση σχετικά με τον κανονισμό REACH και συμβουλές σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τα απόβλητα και τις ανακτημένες ουσίες

Καθοδήγηση σχετικά με τα απόβλητα και τις ανακτημένες ουσίες Καθοδήγηση σχετικά με τα απόβλητα και τις ανακτημένες ουσίες Έκδοση: 2 Μάιος 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει καθοδήγηση σχετικά με τον κανονισμό REACH και εξηγεί τις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσηςόρια

Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσηςόρια Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσηςόρια συγκέντρωσης ουσιών Eλένη Φούφα Δ/νση περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ -CLP Ποιος έχει την υποχρέωση κοινοποίησης ουσιών Ποιες ουσίες πρέπει να κοινοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Δημήτρης Τσίχλης Δν/ση Περιβάλλοντος - Γ.Χ.Κ. Παράγωγη νομοθεσία Καν.. 1354/2007 (προσχώρηση( Βουλγαρίας και Ρουμανίας) Καν.. 340/2008 (τέλη)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός REACH Καταχώριση - Αξιολόγηση

Κανονισμός REACH Καταχώριση - Αξιολόγηση Κανονισμός REACH Καταχώριση - Αξιολόγηση Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος Εκπαίδευση νέων χημικών CLP- REACH. Αθήνα 14,15,16/10/2013 1 REACH? R egistration E valuation A uthorisation and Restriction of

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρτήματα 1 έως 6

Προσαρτήματα 1 έως 6 L 396/446 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 Προσαρτήματα 1 έως 6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Επεξήγηση των επικεφαλίδων των στηλών Ουσίες Η ονομασία είναι η ίδια με αυτήν που χρησιμοποιείται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσης- όρια συγκέντρωσης ουσιών

Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσης- όρια συγκέντρωσης ουσιών Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσης- όρια συγκέντρωσης ουσιών Eλένη Φούφα Δ/νση περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ - CLP Ποιος έχει την υποχρέωση κοινοποίησης ουσιών Ποιες ουσίες πρέπει να κοινοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση και εμπιστευτικότητα στο πλαίσιο του κανονισμού REACH

Διάδοση και εμπιστευτικότητα στο πλαίσιο του κανονισμού REACH Διάδοση και εμπιστευτικότητα στο πλαίσιο του κανονισμού REACH Ημερομηνία έκδοσης Απρίλιος 2016 1 Διάδοση και εμπιστευτικότητα στο πλαίσιο του κανονισμού REACH Annankatu 18, P.O. Box 400, I-00121 Helsinki,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη δελτίων δεδομένων ασφαλείας

Σύνταξη δελτίων δεδομένων ασφαλείας Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Κ Α Θ Ο Δ Η Γ Η Σ Η Σύνταξη δελτίων δεδομένων Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να εξηγήσει με απλούς όρους τις βασικές αρχές και υποχρεώσεις σχετικά με τη σύνταξη και την παροχή των

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πολιτική για τη διαχείριση των χημικών - Καν. REACH

Νέα πολιτική για τη διαχείριση των χημικών - Καν. REACH Νέα πολιτική για τη διαχείριση των χημικών - Καν. REACH Ιωάννα Αγγελοπούλου Γενικό Χημείο του Κράτους Δ/νση Περιβάλλοντος E-mail : elhelpdesk@ath.forthnet.gr 1 Γιατί νέα πολιτική για τα χημικά; Οδ. 67/548/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος E-mail: mail:elhelpdesk@ath.forthnet.gr Ημερίδα REACH,Πάτρα 05.12.2007 1 REACH γενικά Registration Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015

11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ευρετήριο Ταξινόμησης & Επισήμανσης ECHA και SEVESO III Δ. Χατζηαντωνίου Γ.Χ.Κ. - Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH,

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή Διαχείριση των χημικών στην Ε. Ένωση

Νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή Διαχείριση των χημικών στην Ε. Ένωση Νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή Διαχείριση των χημικών στην Ε. Ένωση Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων ΓΧΚ Δρ. Χ. Νακοπούλου, Δρ. Α. Κουτσοδήμου Χημικά προϊόντα ECHA European Chemicals

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων.

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων. Λευκωσία, 19 Μαΐου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλα τα Μέλη Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration- Εvaluation-Authorisation-Restriction of Chemicals Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΣΕΧΒ, 5 Νοεμβίου 2012, ΕΒΕΠ

Ημερίδα ΣΕΧΒ, 5 Νοεμβίου 2012, ΕΒΕΠ Καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης 2013 - προετοιμασίες Χριστίνα Τσιτσιμπίκου, MSc, PhD, ERT Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1 Υποχρέωση για καταχώριση το 2013 Σταδιακά εισαγόμενες ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοχρησία δεδομένων

Κοινοχρησία δεδομένων ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Κοινοχρησία δεδομένων Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να επεξηγήσει με απλούς όρους τις βασικές αρχές και υποχρεώσεις που σχετίζονται με την κοινοχρησία δεδομένων και την κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1. (Έγγραφο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο) ED/25/2012)

Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1. (Έγγραφο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο) ED/25/2012) Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική καθοδήγηση σχετικά με τον κανονισμό CLP

Εισαγωγική καθοδήγηση σχετικά με τον κανονισμό CLP 1 ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Εισαγωγική καθοδήγηση σχετικά με τον κανονισμό CLP Έκδοση 2.1 Αύγουστος 2015 2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να συμμορφωθούν με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ REACH 2 η καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης σταδιακά εισαγομένων ουσιών που παράγονται ή εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες

Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Έκδοση 2.1 Οκτώβριος 2014 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το παρόν έγγραφο έχει ως στόχο να συνδράμει

Διαβάστε περισσότερα

REACH Κανονισμός 1907/2006

REACH Κανονισμός 1907/2006 REACH Κανονισμός 1907/2006 Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP- REACH. Αθήνα 30.11-1.12.2010 1 REACH? R egistration E valuation A uthorisation and Restriction of Ch emicals (Προ-καταχώριση) Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Νίκος Σπετσέρης Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων Γενικό Χημείο του Κράτους Ενημερωτική Ημερίδα REACH 2018 Γ.Χ.Κ., Δ/νση ΕΒΧΠ Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου

REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου Μέρος 09 Σύνθετη αναζήτηση 2 REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου Έκδοση: 2.0 Έκδοση Αλλαγές 2.0 Ιούλιος 2012: Νέα διάταξη του εγγράφου. Επικαιροποίηση συνδέσμων και εικόνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙΙ ΕΩΣ Χ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙΙ ΕΩΣ Χ L 396/374 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙΙ ΕΩΣ Χ Στα Παραρτήματα VΙΙ έως Χ εκτίθενται οι

Διαβάστε περισσότερα

Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος

Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος ΙΩΆΝΝΙΝΑ 08.04.09 1 Νομοθεσία Καταργείται-ενσωματώνεται σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση μεταξύ αξιολογούντος κράτους μέλους και καταχωρίζοντος κατά την αξιολόγηση ουσιών Συστάσεις

Αλληλεπίδραση μεταξύ αξιολογούντος κράτους μέλους και καταχωρίζοντος κατά την αξιολόγηση ουσιών Συστάσεις Αλληλεπίδραση μεταξύ αξιολογούντος κράτους μέλους και καταχωρίζοντος κατά την αξιολόγηση ουσιών Συστάσεις Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση φακέλων καταχώρισης και PPORD

Κατάρτιση φακέλων καταχώρισης και PPORD Κατάρτιση φακέλων καταχώρισης και PPORD 2 Κατάρτιση φακέλων καταχώρισης και PPORD Έκδοση 2.0 Αλλαγές στο παρόν έγγραφο Έκδοση Αλλαγές 2.0 Σεπτέμβριος 2016: Κεφάλαια 6 και 9.4.1: Προστέθηκε διευκρίνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE09 ENV/GR/291 LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε EL 31.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 739/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία με τον ECHA στο πλαίσιο της αξιολόγησης φακέλων. Πρακτικός οδηγός 12

Επικοινωνία με τον ECHA στο πλαίσιο της αξιολόγησης φακέλων. Πρακτικός οδηγός 12 Επικοινωνία με τον ECHA στο πλαίσιο της αξιολόγησης φακέλων Πρακτικός οδηγός 12 2 Επικοινωνία με τον ECHA στο πλαίσιο της αξιολόγησης φακέλων ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγενέστεροι χρήστες

Μεταγενέστεροι χρήστες ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Μεταγενέστεροι χρήστες Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να εξηγήσει με απλούς όρους τις υποχρεώσεις που οφείλουν να εκπληρώνουν οι μεταγενέστεροι χρήστες προκειμένου να συμμορφώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ - ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2.2. Νομοθετικές απαιτήσεις ομάδων-στόχων ΚΕΦΑΛΑΙΟ A

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ - ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2.2. Νομοθετικές απαιτήσεις ομάδων-στόχων ΚΕΦΑΛΑΙΟ A LIFE09 ENV/GR/000291 Πρωτόκολλο REACH για εκπομπές και σενάρια ατυχημάτων κατά την τροφοδοσία και διακίνηση καυσίμων και πετροχημικών προϊόντων ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ - ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2.2 Νομοθετικές απαιτήσεις ομάδων-στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση φακέλου διερεύνησης

Κατάρτιση φακέλου διερεύνησης Κατάρτιση φακέλου 2 Κατάρτιση φακέλου Έκδοση 1.0 Αλλαγές στο παρόν έγγραφο Έκδοση Αλλαγές 1.0 Πρώτη έκδοση Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Φινλανδία Τηλ. +358 9 686180 Φαξ +358 9 68618210

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7 16.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 253/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2011 περί τροποποίησης του παραρτήματος XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικό µητρώο των πρόσθετων υλών ζωοτροφών σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003

Κοινοτικό µητρώο των πρόσθετων υλών ζωοτροφών σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 Κοινοτικό µητρώο των πρόσθετων υλών ζωοτροφών σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 Επεξηγηµατικές σηµειώσεις (Καθεστώς : ηµοσιεύθηκε το Νοέµβριο του 2006.) [Αναθ. 6 ] ιεύθυνση D Υγεία και ευζωία

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Κεφάλαιο R.12: Περιγραφή χρήσης

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Κεφάλαιο R.12: Περιγραφή χρήσης Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση 1 ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Έκδοση 3.0 Δεκέμβριος 2015 2 Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ (CLP) για την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση ουσιών και μειγμάτων

Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ (CLP) για την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση ουσιών και μειγμάτων Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ (CLP) για την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση ουσιών και μειγμάτων Ιωάννα Αγγελοπούλου /νση Περιβάλλοντος E-mail:gxk-environment@ath.forthnet.gr 1 Ιστορικό Αναπτύχθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/112/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση για µεταγενέστερους χρήστες

Καθοδήγηση για µεταγενέστερους χρήστες Καθοδήγηση για µεταγενέστερους χρήστες Ιανουάριος 2008 Οδηγίες για την εφαρµογή του κανονισµού REACH 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει καθοδήγηση σχετικά µε τον κανονισµό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας Καινοτομία και βιωσιμότητα Βρυξέλλες, 28.11.2013 Έγγραφο καθοδήγησης της Ένωσης σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

Ο εξειδικευμένος οδηγός σας για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών της Ε.Ε.

Ο εξειδικευμένος οδηγός σας για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών της Ε.Ε. Ο εξειδικευμένος οδηγός σας για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών της Ε.Ε. Πολλές εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών παρέχουν γενική κανονιστική υποστήριξη, αλλά λίγες μόνο παρέχουν τις έγκαιρες

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία REACH προοπτικές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον

Νομοθεσία REACH προοπτικές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον Νομοθεσία REACH προοπτικές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον Δημήτρης Τσίχλης Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. ΑΘΗΝΑ Γ.Χ.Κ. 05-06 - 2007 1 Νομοθεσία Καταργείται-ενσωματώνεται ενσωματώνεται σταδιακά στον

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2015 L 278/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1905 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Eισαγωγή επικινδύνων ουσιών, μειγμάτων αντικειμένων. Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δεδομένων in vitro Πρακτικός οδηγός 1. Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος 2012

Υποβολή δεδομένων in vitro Πρακτικός οδηγός 1. Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος 2012 Υποβολή δεδομένων in vitro Πρακτικός οδηγός 1 Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος 2012 2 Πρακτικός οδηγός 1 Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι ταξινόμησης μειγμάτων κατά CLP

Μέθοδοι ταξινόμησης μειγμάτων κατά CLP ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΕΡΟΖΟΛ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 17 Μαρτίου 2014 1 Μέθοδοι ταξινόμησης μειγμάτων κατά CLP Χριστίνα Τσιτσιμπίκου, MSc,PhD,ERT Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ Λογικό διάγραμμα ταξινόμησης μείγματος 2 3 Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση για την αίτηση αδειοδότησης. Οδηγός για τη σύνταξη αίτησης αδειοδότησης

Καθοδήγηση για την αίτηση αδειοδότησης. Οδηγός για τη σύνταξη αίτησης αδειοδότησης Οδηγός για τη σύνταξη αίτησης αδειοδότησης έκδοση 1 Ιανουάριο 2011 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Επισημαίνεται ότι το παρόν αποτελεί το μοναδικό αυθεντικό κείμενο της καθοδήγησης και υπερισχύει του προσχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευτυχία Δήμα Προϊσταμένη Δ/νσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δρ. Ευτυχία Δήμα Προϊσταμένη Δ/νσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα -

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ Εισαγωγή στον Κανονισμό 1272/2008 ( CLP ) Βασικές αρχές, ρόλοι και υποχρεώσεις τροποποιήσεις Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ C Classification CLP ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 17.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 137/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των L 19/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.1.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2006 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2018,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0036(COD) 11.1.2005 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

Οι δοκιμές με χρήση ζώων και ο ρόλος τους στη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των χημικών ουσιών

Οι δοκιμές με χρήση ζώων και ο ρόλος τους στη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των χημικών ουσιών REACH Ενημερωτικό δελτίο ECHA-12-FS-08-EL Οι δοκιμές με χρήση ζώων και ο ρόλος τους στη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των χημικών ουσιών Σκοπός του κανονισμού REACH είναι να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Κεφάλαιο R.12: Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Κεφάλαιο R.12: Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Κεφάλαιο R.12: Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων χρήσης Έκδοση 2 Μάρτιος 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

L 107/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.4.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 340/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Απριλίου 2008 σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 07.08.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18.1.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/59 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιανουαρίου 2011 για τροποποίηση της οδηγίας 2008/128/ΕΚ για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εργασιών 2013

Πρόγραμμα εργασιών 2013 Πρόγραμμα εργασιών 2013 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Τηλ. +358 9 686180 Φαξ +358 9 68618210 echa.europa.eu Πρόγραμμα εργασιών 2013 2 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης

Κατάρτιση κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης Κατάρτιση κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης 2 Κατάρτιση κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης Έκδοση 1.0 Αλλαγές στο παρόν έγγραφο Έκδοση Αλλαγές 1.0 Πρώτη έκδοση Κατάρτιση κοινοποίησης ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας

Καθοδήγηση σχετικά με τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας Κ Α Θ Ο Δ Η Γ Η Σ Η Καθοδήγηση σχετικά με τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας Έκδοση 3.1 Νοέμβριος 2015 2 Καθοδήγηση σχετικά με τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας Έκδοση 3.1 Νοέμβριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7374/16 DENLEG 23 AGRI 154 SAN 104 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Μαρτίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2014 L 365/89 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για την αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 19.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 353/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά με τις αιτήσεις έγκρισης ισχυρισμών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα αυτά δεν πωλούνται ή διατίθενται ( 3 ) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία

εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα αυτά δεν πωλούνται ή διατίθενται ( 3 ) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία L 303/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2005 ΟΔΗΓΙΑ 2005/80/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Νοεμβρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Έκθεση Έτος προετοιμασίας

Γενική Έκθεση Έτος προετοιμασίας Γενική Έκθεση 2009 Έτος προετοιμασίας Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου Οι απόψεις και οι θέσεις που εκφράζονται στην παρούσα Γενική Έκθεση δεν απηχούν κατ ανάγκη την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου

Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ.Χ.Κ. Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα