ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΘΟΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΘΟΛΟΥ"

Transcript

1 Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΘΟΛΟΥ ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός ΠΕ19-Μεταπτυχιακός φοιτητής ΕΑΠ- Μέλος Αστρονομικής Εταιρείας Πάτρας «Ωρίων») ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή αποτελεί μία εφαρμογή του «Συστήματος Αλγοριθμικού Ηλιακού Σκοπευτή» (Ο.Β.Ι. 2002) και πρόκειται ουσιαστικά για την κατασκευή ενός ρομποτικού Suntracker, ο οποίος έχει τη δυνατότητα με δεδομένα την ημερομηνία και το γεωγραφικό πλάτος να σχεδιάζει την Ηλιακή τροχιά πάνω στον ουράνιο θόλο. Το σύστημα (το οποίο είναι πρωτότυπο και δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο) περιλαμβάνει ειδικό λογισμικό και κατασκευή, η οποία είναι ένας ρομποτικός ουράνιος θόλος πλανητάριο σε μορφή σφαίρας πάνω στην επιφάνεια του οποίου προσομοιώνεται ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΘΟΛΟΥ η κίνηση του Ήλιου στον ουράνιο θόλο του παρατηρητή. Η προσομοίωση της ηλιακής τροχιάς γίνεται με τη βοήθεια μίας ακτίνας Laser που εκπέμπεται από ένα Laser light το οποίο είναι τοποθετημένο στο κέντρο της σφαίρας πάνω σε ένα ρομποτικό βραχίονα, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να περιστρέφεται κατά το αζιμούθιο και κατά το ύψος του Ήλιου όπως ακριβώς ένα τηλεσκόπιο. Ο ρομποτικός βραχίονας συνδέεται μέσω της παράλληλης θύρας με τον Η/Υ από όπου καθοδηγείται με την εκτέλεση ειδικού προγράμματος (software: algorithmic solar shot system). Το λογισμικό αυτό αξιοποιώντας τους αστρονομικούς κανόνες που διέπουν τη φαινομενική κίνηση του Ήλιου υπολογίζει κάθε φορά τη θέση του στον ουρανό, ανάλογα με την ημερομηνία, την ώρα και το γεωγραφικό πλάτος του τόπου που δίνει ο χρήστης. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στο σύστημα να σχεδιάζει την Ηλιακή τροχιά στην οθόνη του υπολογιστή και παράλληλα στο laser να την 31

2 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ιχνηλατεί πάνω στην επιφάνεια του προσομοιωτή του ουράνιου θόλου. Επιπρόσθετα, τοποθετώντας όλο το σύστημα σε αίθουσα μορφής πλανητάριου με θολωτή οροφή μπορούμε επιπλέον να έχουμε μία εξαιρετική προσομοίωση και εποπτεία της Ηλιακής τροχιάς και κίνησης πάνω στην επιφάνεια της οροφής ικανή να την παρακολουθήσουν περισσότεροι θεατές. Από πλευράς Αστρονομίας το σύστημα αποτελεί μία αντίστροφη λειτουργία ενός Ηλιακού ρολογιού. Ενώ ένα Ηλιακό ρολόι έχοντας σαν δεδομένο τη θέση του Ήλιου στον ουρανό μας δείχνει την ώρα, το παρόν σύστημα έχοντας σαν δεδομένο την ώρα, μας δείχνει τη θέση του Ήλιου στον ουρανό. Λέξεις κλειδιά: Πολικός χάρτης, αλγόριθμος, Suntracker. Θεωρητικό πλαίσιο H θέση του Ήλιου πάνω στον ουράνιο θόλο ενός παρατηρητή καθορίζεται από δύο γωνίες. Την αζιμούθια γωνία γς η οποία μετριέται πάνω στο επίπεδο του παρατηρητή και η μία της πλευρά είναι ο άξονας Βορρά νότου ΝS (εικόνα1). ΗΛΙΑΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΧΙΑ ΠΟΛΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 32

3 Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Το ύψος α που είναι η γωνία που δείχνει το ύψος του Ήλιου από τον ορίζοντα (εικόνα1) (Ζαφειρόπουλος 1989). Αν προβάλουμε το σύστημα θόλου Ήλιου πάνω στο επίπεδο του παρατηρητή (εικόνα 2), έχουμε την αντίστοιχη θέση του Ήλιου στον πολικό Χάρτη (Szokolay 1996, Στασινόπουλος 2001). Αν φανταστούμε αρκετές διαδοχικές θέσεις του Ήλιου πάνω στον ουράνιο θόλο από την ανατολή μέχρι τη δύση του παίρνουμε την Ηλιακή τροχιά (εικόνα 3). Και αντίστοιχα αν προβάλουμε όλες αυτές τις διαδοχικές θέσεις πάνω στο επίπεδο του παρατηρητή παίρνουμε την τροχιά του Ηλίου στον πολικό χάρτη (εικόνα 4). Αλγόριθμος Ο αλγόριθμος με δεδομένα την ημερομηνία και το γεωγραφικό πλάτος φ του τόπου υπολογίζει και σχεδιάζει την Ηλιακή τροχιά. Οι υπολογισμοί των Ηλιακών γωνιών γς και α καθώς και των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων γίνονται με τη βοήθεια τύπων της Μαθηματικής αστρονομίας. Συγκεκριμένα μερικοί από τους σημαντικότερους για τον αλγόριθμο υπολογισμοί μεγεθών είναι οι παρακάτω : Η απόκλιση του Ηλίου δ η οποία είναι η γωνιακή θέση του Ηλίου κατά την Ηλιακή Μεσημβρία σε σχέση με το ισημερινό επίπεδο (εικόνα 5). Εικόνα 5 Ηλιακές γωνίες Το μήκος Ν της ημέρας σε ώρες το οποίο χρησιμεύει για εύρεση του χρόνου Ανατολής και του χρόνου Δύσης του Ηλίου. Ο αληθής Ηλιακός χρόνος Ανατολής Ηλίου (ΑΗΧΑ) και ο Αληθής Ηλιακός χρόνος Δύσης Ηλίου (ΑΗΧΔ). Αυτοί οι δύο χρόνοι μας βοηθούν για την σχεδίαση της 33

4 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλιακής τροχιάς για το πότε θα αρχίζει και πότε θα τελειώνει. Η Ωριαία γωνία ω, η οποία λαμβάνεται αρνητική για τις προ-μεσημβρινές ώρες και θετική για τις μεταμεσημβρινές ώρες και αντιστοιχεί 15 ο ανά ώρα και δηλώνει τη γωνιακή μετατόπιση του Ηλίου Ανατολικά ή Δυτικά του Μεσημβρινού. Το Ύψους α του Ηλίου το οποίο είναι ένα από τα τελικά μας ζητούμενα και είναι η γωνία που σχηματίζεται από το οριζόντιο επίπεδο του τόπου και την νοητή ευθεία Ήλιος τόπος (εικόνα 5). Υπολογισμός της ζενιθίας γωνίας θ Ζ και το ύψος του Ηλίου α. Υπολογίζουμε το συνημίτονο της ζενιθίας γωνίας από τον τύπο cos coscoscossin sin Για την ζενιθία γωνία ισχύει ότι 0 Z 90 Z Αφού βρεθεί η θ Ζ βρίσκουμε το ύψος του Ηλίου α από τον τύπο a 90 Z Εικόνα 6 Το λάθος του υπολογιστή Η αζιμούθια γωνία γς είναι το δεύτερο τελικό ζητούμενο και υπολογίζεται από τον cos sin τύπο sin S sin (για την οποία ισχύει 0 s 360). Εδώ όμως υπάρχει Z το πρόβλημα της εύρεσης της σωστής γς αφού είναι υποψήφιες δύο παραπληρωματικές γωνίες η (γς )και η (180ο-γς) οι οποίες έχουν το ίδιο ημίτονο. 34 Στην εικόνα 6 φαίνεται το πρόβλημα εύρεσης της σωστής γωνίας από τον υπολογιστή. Αυτό γιατί οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις των διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού που αναγνωρίζουν γωνίες από κάποιο τριγωνομετρικό αριθμό (μιλάμε ουσιαστικά για την συνάρτηση τόξο εφαπτομένης χ) έχουν σαν αποτέλεσμα την μικρότερη πάντα γωνία μεταξύ δύο παραπληρωματικών.

5 Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Το πρόβλημα λύνεται υπολογίζοντας ότι η αζιμούθια γωνία είναι: S min,180 S S max,180 S S tan,cos tan tan,cos tan Ο παραπάνω τύπος προκύπτει από αξιοποίηση των σχέσεων μεταξύ των Ηλιακών γωνιών του αζιμούθιου γς και της ωριαίας γωνίας ω και η απόδειξή του παραλείπεται λόγω μεγέθους της παρούσας εργασίας. Περιγραφή μηχανικού μέρους: Ο προσομοιωτής ουράνιου θόλου είναι μια τρισδιάστατη σφαιρική κατασκευή βάρους περίπου 2,5 kg και διαστάσεων 45cm x 45cm x 47cm (Μ x Π x Υ) Τα κυριότερα μέρη της κατασκευής δίνονται στον παρακάτω πίνακα και απεικονίζονται στην εικόνα που ακολουθεί αριθμημένα από 1 έως 16, ενώ ακολουθεί και λεπτομερέστερη περιγραφή : 1. Θόλος. 2. Επίπεδη επιφάνεια παρατήρησης του ορίζοντα. 3. Βάση πλανηταρίου. 4. Ρομποτικός βραχίονας. 5. Βάση στήριξης του ρομποτικού βραχίονα. 6. Laser light. 7. Ηλεκτρονική πλακέτα του προσομοιωτή. 8. Μοτέρ Χ. 9. Μοτέρ Υ. 10. Κάλυμμα. Κάτω μέρος της σφαίρας. 11. Γρανάζι και άξονας περιστροφής του μοτέρ Χ. 12. Διακόπτης laser light. 13. Βύσμα τροφοδοτικού. 14. Διακόπτες παροχής ρεύματος. 15. Γρανάζι και άξονας περιστροφής του μοτέρ Y. 16. Παράλληλη θύρα πλακέτας. Λεπτομερέστερα: 1. Θόλος. Προσαρμόζε-ται πάνω στην επίπεδη επιφάνεια παρατήρησης του ορίζοντα(2). Πάνω στο θόλο προσπίπτει και ανακλάται η ακτίνα laser του laser light(6) προσδιορίζοντας έτσι τη θέση του Ήλιου. 2. Επίπεδη επιφάνεια παρατήρησης του ορίζοντα όπου μετράμε το αζιμούθιο. Στο πάνω μέρος της προσαρμόζεται ο Θόλος(1) και στο κάτω μέρος 35

6 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο 36 της προσαρμόζεται η βάση(5) στήριξης του ρομποτικού βραχίονα. Στο κέντρο της επιφάνειας υπάρχει κυκλική οπή μέσα από την οποία εξέρχεται το επάνω μέρος του ρομποτικού βραχίονα(4) κατά τρόπο ώστε το laser light(6) να περιστρέφεται ελεύθερα οριζόντια και κάθετα και να εντοπίζει και θέσεις του Ηλίου όπου το ύψος είναι 0ο μηδέν. Τέτοιες θέσεις έχουμε κατά την ανατολή και δύση του Ήλιου. 3. Βάση πλανητάριου που περιέχει την πλακέτα(7) τους διακόπτες(12),(14) και την τροφοδοσία με ρεύμα(13). 4. Ρομποτικός βραχίονας (περιλαμβάνει το laser(6), τα μοτέρ(8),(9) τα γρανάζια και τους άξονες περιστροφής(11),(15). Η περιστροφή του κατά αζιμουθιακό και υψομετρικό κύκλο παραπέμπει κατασκευαστικά στο αστρονομικό όργανο θεοδόλιχο που χρησιμοποιείται για υπολογισμό του ύψους και του αζιμούθιου (Ζαφειρόπουλος 1996). 5. Βάση στήριξης του ρομποτικού βραχίονα (εφαρμόζει πάνω στη βάση του πλανηταρίου(3) και στην επίπεδη επιφάνεια παρατήρησης. 6. Laser light. Ανάβει από τον διακόπτη(12) και ιχνηλατεί την Ηλιακή τροχιά καθώς περιστρέφεται οριζόντια και κάθετα με τη βοήθεια του ρομποτικού βραχίονα(4). 7. Ηλεκτρονική πλακέτα του προσομοιωτή (κάρτα οδήγησης των μοτέρ). Συνδέεται με καλώδιο με την παράλληλη θύρα του Υπολογιστή διαμέσου της παράλληλης θύρας (16). Περισσότερα για την πλακέτα και τον τρόπο οδήγησης των μοτέρ μπορεί να δει κανείς στο: (Ο.Β.Ι. 2002). Πρόκειται για την ευρεσιτεχνία με τίτλο «Σύστημα Αλγοριθμικού Ηλιακού Σκοπευτή» που προστατεύεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και έχει κατατεθεί στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 8. Μοτέρ Χ (υπεύθυνο για στροφή του βραχίονα σύμφωνα με το αζιμούθιο). Συνδέεται με την Ηλεκτρονική πλακέτα(7).

7 Ερασιτεχνικής Αστρονομίας 9. Μοτέρ Υ (υπεύθυνο για στροφή του laser σύμφωνα με το ύψος του Ηλίου. Συνδέεται με την Ηλεκτρονική πλακέτα(7). 10. Κάτω μέρος της σφαίρας. Χρησιμεύει σαν κάλυμμα της βάσης(5) του ρομποτικού βραχίονα(4). 11. Γρανάζι και άξονας περιστροφής του μοτέρ Χ. Τίθεται σε κίνηση από το μοτέρ Χ(8) και χρησιμεύει ώστε να κινεί τον ρομποτικό βραχίονα(4) σύμφωνα με το αζιμούθιο. 12. Διακόπτης για το laser light(6). 13. Βύσμα εισόδου εξωτερικού τροφοδοτικού. Τροφοδοτεί την πλακέτα(7) και τα μοτέρ (8),(9) με ρεύμα. 14. Διακόπτες παροχής ρεύματος (ένας για τροφοδοτικό και άλλος για μπαταρία. 15. Γρανάζι και άξονας περιστροφής του μοτέρ Y. Τίθεται σε κίνηση από το μοτέρ Y (9) και χρησιμεύει ώστε να κινεί το Laser light(6) σύμφωνα με το ύψος του Ηλίου. 16. Παράλληλη θύρα ηλεκτρονικής πλακέτας του προσομοιωτή. Συνδέεται με καλώδιο με την παράλληλη θύρα του H/Y. Συμπεράσματα εφαρμογές: Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς σαν εποπτικό μέσο για τη σχεδίαση της ηλιακής τροχιάς. Μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία αστρονομικών μοντέλων προσομοίωσης και ειδικότερα στις συσκευές τύπου «Suntracker» (βλ. πηγές Ίντερνετ). Η εφαρμογή και δοκιμή του έγινε με επιτυχία από μαθητές του 3ου Γενικού Λυκείου Πάτρας οι οποίοι συμμετείχαν στο σχετικό μαθητικό project (Frey 2002) που είχε αντικείμενο την εν λόγω κατασκευή. Βιβλιογραφία: Ζαφειρόπουλος Β. (1986), «Πρακτική Αστρονομία», Πανεπιστήμιο Πατρών, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών βιβλίων, ΑΘΗΝΑ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ο.Β.Ι. (2002), Ειδικό δελτίο βιομηχανικής ιδιοκτησίας τεύχος A ευρεσιτεχνίες, Απρίλιος 2002, Αθήνα, ISBN Στασινόπουλος Θ. (2001), «Ηλιακή Γεωμετρία», Σημειώσεις για το μεταπτυχιακό μάθημα Βιοκλιματικός Σχεδιασμός, Τμήμα αρχιτεκτόνων ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Duffett-Smith P.(1988) Practical astronomy with your calculator Cambridge University Press, ISBN-10: , 3 edition (March 31, 1988). 37

8 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Karl Frey (2002), H «Μέθοδος Project». Μία μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη, Μετάφραση: Κλεονίκη Μάλλιου, Παιδαγωγική και Εκπαίδευση 14, Διεύθυνση Σειράς: Π.Δ. Ξωχέλλης- Ν.Π. Τερζής- Α.Γ. Καψάλης, Εκδοτικός οίκος Αδερφών Κυριακίδη Α.Ε, Θεσσαλονίκη, ISBN Szokolay, S.V. (1996) Solar Geometry. Passive and Low Energy Architecture, Department of Architecture, The University of Queensland, Australia. Πηγές Ίντερνετ Suntracker: εμπορικά sites. Σελίδα του 3ου Γενικού Λυκείου Πάτρας με αναφορά στο «Σύστημα Αλγοριθμικού Ηλιακού Σκοπευτή». 38

Ερασιτεχνικής Αστρονομίας

Ερασιτεχνικής Αστρονομίας 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών www.astrosynedrio2007.gr 5-6-7 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Λ Ι Α Κ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Η Λ Ι Α Κ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Η Λ Ι Α Κ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Αναγνωστοπούλου Στρατηγούλα (5553), Σταυρίδη Δήμητρα (5861) 1 ΛΙΓΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 1.1 Η κίνηση της Γης Η Γη κινείται με τρεις τρόπους: περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της σε 24h,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Ο Γνώμονας, ένα απλό αστρονομικό όργανο και οι χρήσεις του στην εκπαίδευση Σοφία Γκοτζαμάνη και Σταύρος Αυγολύπης Ο Γνώμονας Ο Γνώμονας είναι το πιο απλό αστρονομικό όργανο και το πρώτο που χρησιμοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Γεωµετρία: Σύστηµα παρακολούθησης της αζιµούθιας ηλιακής τροχιάς ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Γεώργιος Α. Ρεϊτζόπουλος

Ηλιακή Γεωµετρία: Σύστηµα παρακολούθησης της αζιµούθιας ηλιακής τροχιάς ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Γεώργιος Α. Ρεϊτζόπουλος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ηλιακή Γεωµετρία: Σύστηµα παρακολούθησης της αζιµούθιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Υπό των φοιτητών: Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αυτόνομο Αυτοκινούμενο Φωτοβολταϊκό Σύστημα «ΦΑΕΘΩΝ» Solar Tracker Autonomous Vehicle «PHAETHON» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ / ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πείραμα του Ερατοσθένη και η μέτρηση της περιφέρειας της Γης

Το πείραμα του Ερατοσθένη και η μέτρηση της περιφέρειας της Γης Το πείραμα του Ερατοσθένη και η μέτρηση της περιφέρειας της Γης Οδηγός για τον εκπαιδευτικό Περιεχόμενα Προετοιμασία δραστηριότητας Α. Υλικά και φύλλα εργασίας 3 Β. Εγκατάσταση του προγράμματος "Google

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γίδαρης Ιωάννης. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τζεκάκης Εμμανουήλ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γίδαρης Ιωάννης. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τζεκάκης Εμμανουήλ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γίδαρης Ιωάννης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τζεκάκης Εμμανουήλ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Μελέτη Γκιόκας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής :

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής : Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ AUTOCAD ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής : Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσδιορισμός της βέλτιστης ισχύος αντιστροφέων σε

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM)"

Σημειώσεις για το μάθημα Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM) ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM" Εαρινό εξάμηνο 5 Χ. Οικονομάκος . Γενικά Χρήση γεωμετρικών μετασχηματισμών στα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακήΓεωµετρία Γιάννης Κατσίγιαννης ΗηλιακήενέργειαστηΓη Φασµατικήκατανοµήτηςηλιακής ακτινοβολίας ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιο ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιοµπορεί να αναλυθεί σε δύο κύριες συνιστώσες: Περιφορά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων Μέτρησης της Ηλιακής Ακτινοβολίας

Διαχείριση Δεδομένων Μέτρησης της Ηλιακής Ακτινοβολίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Διαχείριση Δεδομένων Μέτρησης της Ηλιακής Ακτινοβολίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Παναγιώτη Κεραμιτζή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη πρότυπης μεθόδου ελέγχου και παρακολούθησης φωτοβολταϊκών πάρκων για βελτιστοποίηση της απόδοσης τους

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική µοντελοποίηση παραβολικού συγκεντρωτικού συλλέκτη για εφαρµογές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Αναλυτική µοντελοποίηση παραβολικού συγκεντρωτικού συλλέκτη για εφαρµογές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωµατική Εργασία Αναλυτική µοντελοποίηση παραβολικού συγκεντρωτικού συλλέκτη για εφαρµογές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Σφοντούρη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των Γραφικών με Η/Υ

Σύντομη παρουσίαση των Γραφικών με Η/Υ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συνολικότερα τα προϊόντα της πληροφορικής έχουν μεταμορφώσει (με τρόπο ο οποίος γίνεται άμεσα ή έμμεσα αντιληπτός) τη ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύγκριση μετρήσεων ηλιακής ακτινοβολίας UV-A ακτινομέτρου με φασματικές μετρήσεις UV φασματοφωτόμετρου Σαράντη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Αυτοελεγχόμενων Ηλιακών Συστημάτων

Σχεδίαση Αυτοελεγχόμενων Ηλιακών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος Κ. Αναγνωστόπουλος Επιβλέπων: Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

ανατολή ή τη δύση, με άξονα περιστροφής τον άξονα βορρά νότου, δημιουργεί τους ανατολικούς και δυτικούς μεσημβρινούς της γης.

ανατολή ή τη δύση, με άξονα περιστροφής τον άξονα βορρά νότου, δημιουργεί τους ανατολικούς και δυτικούς μεσημβρινούς της γης. ΗΛΙΑΣΜΟΣ Εισαγωγή Σ αυτή την ενότητα θα γνωρίσουμε μερικά στοιχεία για τον ηλιασμό, με στόχο να βρεθούμε σε θέση να διαχειριστούμε και εκμεταλλευτούμε το φυσικό φως προς όφελος του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

συν[ ν Από τους υπολογισμούς για κάθε χαρακτηριστική ημέρα του χρόνου προκύπτει ότι η ένταση της ηλιακής ενέργειας στη γη μεταβάλλεται κατά ± 3,5%.

συν[ ν Από τους υπολογισμούς για κάθε χαρακτηριστική ημέρα του χρόνου προκύπτει ότι η ένταση της ηλιακής ενέργειας στη γη μεταβάλλεται κατά ± 3,5%. 1. ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το θεωρητικό δυναμικό, δηλαδή το ανώτατο φυσικό όριο της ηλιακής ενέργειας που φθάνει στη γή ανέρχεται σε 7.500 Gtoe ετησίως και αντιστοιχεί 75.000 % του παγκόσμιου ενεργειακού ισοζυγίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

O αστρολάβος..(το GPS των αρχαίων) και η μετεξελιξή του (Ο εξάντας και ο μηχανισμός των αντικυθήρων)

O αστρολάβος..(το GPS των αρχαίων) και η μετεξελιξή του (Ο εξάντας και ο μηχανισμός των αντικυθήρων) Πηγή: http://techscientist.wordpress.com/ O αστρολάβος..(το GPS των αρχαίων) και η μετεξελιξή του (Ο εξάντας και ο μηχανισμός των αντικυθήρων) Ο αστρολάβος είναι ένα ιστορικό αστρονομικό όργανο το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Περιστρεφόμενα φωτοβολταϊκά με χρήση του μικροελεγκτή Basic Stamp.

Περιστρεφόμενα φωτοβολταϊκά με χρήση του μικροελεγκτή Basic Stamp. Περιστρεφόμενα φωτοβολταϊκά με χρήση του μικροελεγκτή Basic Stamp. Ν. Γιαννακόπουλος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19 3 ο ΓΕΛ Πατρών, Μεταπτυχιακός φοιτητής ΕΑΠ gianakop@gmail.com Περίληψη Οι μικροελεγκτές είναι

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 10ΚW ΣΕ ΟΡΟΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Πτυχιακή Εργασία

Διαβάστε περισσότερα