Ρουτίνα χρήσης του συνεστιακού Μικροσκοπίου Leica TCS-SP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρουτίνα χρήσης του συνεστιακού Μικροσκοπίου Leica TCS-SP"

Transcript

1 Ρουτίνα χρήσης του συνεστιακού Μικροσκοπίου Leica TCS-SP 1. Αρχή λειτουργίας του συνεστιακού µικροσκοπίου Η συνεστιακή µικροσκοπία στηρίζεται στο γεγονός ότι ο φωτισµός και η παρατήρηση είναι περιορισµένα σε ένα σηµείο του παρασκευάσµατος, µε τοποθέτηση διαφραγµάτων (pinhole) στους οπτικούς άξονες του συγκεντρωτή και του αντικειµενικού φακού (εικόνα 1). Με τον τρόπο αυτό, δεν ανιχνεύεται το φως που προέρχεται έξω από την περιοχή εστίασης. Εικόνα 1. Confocal principle. 1. συγκεντρωτής φακός, 2. αντικειµενικός φακός 1

2 Ανίχνευση σήµατος Το φως που εκπέµπεται από το επίπεδο εστίασης στο δείγµα περνά µέσα από την οπή του διαφράγµατος του ανιχνευτή για να δηµιουργήσει µια σηµειακή εικόνα στον φωτοπολλαπλασιαστή (PMT, photon multiplier tube). Ο φωτοπολλαπλασιαστής µετατρέπει τα φωτόνια σε ηλεκτρόνια. Στη συνέχεια το σήµα ψηφιοποιείται και αποστέλλεται στον ψηφιακό αναλυτή εικόνας. Είναι δυνατόν να ενισχυθεί αδύναµο σήµα µε ρύθµιση του δυναµικού (gain) στον σωλήνα. Είναι επίσης δυνατόν να κοπεί σήµα µη ειδικό (background) ορίζοντας το κατώτατο επίπεδο ανίχνευσης σήµατος (Offset). Με το σύστηµα αυτό έχουµε συνεστιακά τρία σηµεία: µία οπή που αφήνει να περάσει η πηγή φωτισµού ένα επίπεδο εστίασης του φωτός πάνω στο δείγµα µία οπή στο επίπεδο ανίχνευσης της εικόνας. Αυτά τα τρία σηµεία πρέπει να είναι οπτικά συζευγµένα και ευθυγραµµισµένα µε ακρίβεια το ένα προς το άλλο στο φωτεινό µονοπάτι του σχηµατισµού της εικόνας. Αυτό σηµαίνει συνεστιακό. Σαν συνέπεια, ο εκτός εστίασης φωτισµός δεν περνά στον ανιχνευτή και δεν συµβάλει στην τελική εικόνα. Η συνεστιακή µικροσκοπία παράγει λοιπόν εικόνες µεγάλης ευκρίνειας (sharp). Η συνολική εικόνα του δείγµατος παράγεται από οπτικές τοµές. Αυτό επιτρέπει την παρατήρηση παχιών δειγµάτων και επιτρέπει µεγαλύτερη ευκρίνεια χωρίς παρεµβολή του εκτός εστίασης φθορισµού. Περιορισµοί. Το συνεστιακό αποτέλεσµα και οι οπτικές τοµές δίνουν αποτελέσµατα µε κόστος µεγάλη µείωση του συνολικού ανιχνευόµενου όγκου. Για παράδειγµα σε διέγερση 488 nm, το πάχος της οπτικής τοµής που δίνεται από τον µαθηµατικό τύπο:, είναι περίπου 500 nm. Για ένα κύτταρο καλλιέργειας πάχους 12 µm, αυτό είναι µικρότερο από 1/20 του συνολικού όγκου. Pinhole = Airy 1 (confocal) Φωτοπολλαπλασιαστές PMTs: PMT1, PMT2, PMT3 Transmission PMT Συλλογή Εικόνας (Image acquisition) 2

3 Στην κλασσική µικροσκοπία ο σχηµατισµός της εικόνας είναι αυτόµατος. To φωτογραφικό φίλµ, ή το CCD chip στην camera ή στο ανθρώπινο µάτι, ανιχνεύουν όλη την εικόνα που εξέρχεται από το µικροσκόπιο, αµέσως. Αντίθετα, στο συνεστιακό µικροσκόπιο ο φωτισµός κατευθύνεται πάνω στο δείγµα σηµειακά µέσω ενός διχροϊκού καθρέφτη σε έναν σαρωτή. Το φως που εκπέµπεται από το δείγµα συλλέγεται και υφίσταται πάλι σάρωση µέσα από την οπή ανίχνευσης (detector pinhole) και φτάνει στον σωλήνα του φωτοπολλαπλασιαστή. Έτσι και ο φωτισµός και η ανίχνευση εξαρτώνται από µια διαδικασία σάρωσης. ηλαδή, η εικόνα δηµιουργείται µέσω σάρωσης. Αυτή η πληροφορία είναι χρήσιµη για τον νέο χρήστη στην προσπάθειά του να πάρει την πρώτη εικόνα. 2. Από τι αποτελείται το συνεστιακό µικροσκόπιο Εικόνα 2. Leica Confocal TCS SP Confocal scanner head, το οποίο περιλαµβάνει τη διάταξη διχροϊκών καθρεπτών και φίλτρων εκποµπής καθώς και τους ανιχνευτές PMT (photon multiplier tube) detectors 3

4 Μικροσκόπιο Λάµπα φθορισµού. Το φως έρχεται από µια λάµπα υδραργύρου που δίνει ένα µίγµα µηκών κύµατος από το UV έως το κόκκινο. Ένα φίλτρο εκποµπής παρεµβάλλεται και ξεχωρίζει το επιθυµητό µήκος κύµατος. pc, οθόνες pc control panel, από το οποίο µπορούµε να ρυθµίσουµε τις εξής παραµέτρους PMT1 (photomultiplier 1), PMT2, PMT3, Phase, Pinhole, Zoom, Position Z/Y Laser box. Τα lasers δίνουν σηµειακή πηγή φωτισµού που επιτυγχάνεται µετά από πέρασµα από την οπή του διαφράγµατος (pinhole). H σηµειακή αυτή πηγή φωτός σαρώνει το δείγµα µε τη βοήθεια ενός σαρωτή. Η ταχύτητα µπορεί να ορισθεί σε αργή (καλύτερο σήµα) ή γρήγορη (αποφεύγουµε την καταστροφή του δείγµατος). laser Argon: 457, 488, 514 nm laser He/Neon: 543, 633 nm System electronics ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Μεγέθυνση Αριθµητικό άνοιγµα (numerical aperture) υλικό στο οποίο καταδύεται ο φακός (immersion medium). 10x HC PL Fluotar 0.3 αέρας (ξηρός φακός) 20x HC PlanApo 0.7 αέρας (ξηρός φακός) 40x HCX PLApoCS Λάδι (ελαιοκαταδυτικός φακός) 63x HCX PLApo Λάδι (ελαιοκαταδυτικός φακός) *ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Οι ελαιοκαταδυτικοί φακοί 40x και 63x έχουν στο κάτω µέρος ένα δακτύλιο που περιστρέφεται και που µπορεί να υποχωρήσει. Περιστροφή του δακτυλίου µπορεί να επιτύχει καλύτερη εστίαση σε περίπτωση που χρησιµοποιείται καλυπτρίδα µε διαφορετικό πάχος. Επίσης προστατεύει τον φακό σε περίπτωση που από λάθος πλησιάσουµε πολύ το δείγµα. Κάθε φορά χρειάζεται να γίνεται έλεγχος και να επαναφέρεται ο δακτύλιος αυτός στη θέση του ώστε για να έχουµε την βέλτιστη εστίαση. 2. Όταν εστιάζουµε µε τον φακό 63x, σε λαµέλλα που είναι τοποθετηµένη στην πάνω άκρη στο πλακάκι κοντά στο έλασµα ο φακός 40x µπορεί να ακουµπά στην τράπεζα, µε αποτέλεσµα να µην δουλεύει ο κοχλίας Z-position στο control panel και να µην µπορεί να γίνει εστίαση. Επίσης ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ, ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Ο ΦΑΚΟΣ 40x 4

5 3. Πώς ανοίγουµε το σύστηµα Πριν ξεκινήσουµε να χρησιµοποιούµε το Confocal, καλό είναι να έχουµε ελέγξει το δείγµα µας στο κλασσικό µικροσκόπιο φθορισµού, ώστε να επιβεβαιώσουµε τη χρώση και την ποιότητα του δείγµατος. Επίσης, πρέπει να έχουµε αποφασίσει ποιο laser ή ποια lasers θα χρησιµοποιήσουµε. Τα βήµατα που ακολουθούµε για να ανοίξουµε το σύστηµα του Confocal είναι: Ανοίγουµε το διακόπτη Scan Electronics (κόκκινο κουµπί) και το κλειδί του laser HeNe Ανοίγουµε το διακόπτη (κόκκινο κουµπί) laser Argon και το κλειδί (µε προσοχή να στρέψουµε το κλειδί προς τα δεξιά, ως τη θέση start ) Ανοίξτε µόνο το laser που χρειάζεστε. Κάθε άνοιγµα-κλείσιµο των lasers κοστίζει χρόνο ζωής και κοστίζει. Αν οι χρωστικές σας διεγείρονται στα 458/476/488/514 nm ανοίξτε το Argon Laser. Αν η χρωστική σας διεγείρεται στα 546 ή 633 nm ανοίξτε το He-Ne laser στη συνέχεια ανοίγουµε µε την εξής σειρά: PC µικροσκόπιο λάµπα φθορισµού 4. Πώς εστιάζουµε στο δείγµα Στο µικροσκόπιο, κάτω από τους προσοφθάλµιους φακούς, υπάρχει ένας περιστρεφόµενος δακτύλιος µε φίλτρα: θέση 2: διεγείρουµε µε µπλε φως, για να δούµε τον πράσινο φθορισµό θέση 3: διεγείρουµε µε πράσινο φως, για να δούµε τον κόκκινο φθορισµό θέση 4: για να στείλουµε την εικόνα στο σύστηµα του Confocal. Κοιτώντας το δείγµα από τους προσοφθάλµιους φακούς επιλέγουµε ένα πεδίο που θέλουµε να παρατηρήσουµε πριν αρχίσουµε τη σάρωση. Τα φίλτρα αλλάζουν από τον δακτύλιο πάνω από τους φακούς. Στις θέσεις 2, 3 µπορούµε να δούµε πράσινο και κόκκινο φθορισµό αντίστοιχα. Η θέση 4 είναι για την σάρωση µε το laser. Για να περάσει το φως στους φωτοπολλαπλασιαστές τραβήξτε τον µοχλό στο πλάι αριστερά προς τα έξω και κλείστε το shutter του φθορισµού στα δεξιά του µικροσκοπίου. 5

6 Πώς αλλάζω τους φακούς όσο παρατηρώ το δείγµα? Ξεκινάµε µε τους φακούς που έχουν χαµηλότερη µεγέθυνση και βρίσκουµε την περιοχή ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια, κατεβάζω την τράπεζα και εστιάζω ξανά µε τους φακούς που έχουν µεγαλύτερη µεγέθυνση, ως εξής: Αρχικά µε τον µακροµετρικό κοχλία, ανεβάζουµε την τράπεζα. Μόλις ακουµπήσει ο φακός στο λάδι, παρατηρούµε ότι απλώνεται/ διασπείρεται ο φθορισµός και τότε σταµατάµε να µετακινούµε τον µακροµετρικό κοχλία. Στη συνέχεια, εστιάζουµε µε τον µικροµετρικό κοχλία. Πώς βλέπουµε µε αντίθεση φάσης? Για να παρατηρήσουµε το δείγµα µας σε αντίθεση φάσης πρέπει να κλείσουµε το shutter του φθορισµού στα δεξιά του µικροσκοπίου και να ανοίξουµε (προς τα πάνω) τον διακόπτη κάτω δεξιά στο κουτί της λάµπας του διερχόµενου φωτός. Επίσης, πιέζουµε µέσα τον µοχλό vis, που βρίσκεται στη δεξιά κάτω πλευρά του µικροσκοπίου. 4. Συλλογή Εικόνας (Image acquisition) Αρχικά ανοίγουµε τον υπολογιστή. Το password είναι admin. Το συνεστιακό µικροσκόπιο Leica SP ελέγχεται από το software LCS (Leica Confocal Software). Κάνουµε διπλό κλικ στο εικονίδιο Leica Confocal Software για να ανοίξουµε το λογισµικό. Αρχικά, ορίζουµε το φακό που θα χρησιµοποιήσουµε µε το obj. Στη συνέχεια, ορίζουµε τη λειτουργία των φωτοπολλαπλασιαστών PMTs στην κάτω γραµµή του παραθύρου του Leica Confocal Software. Για τον κάθε φωτοπολλαπλασιαστή, πρέπει να ρυθµίσουµε: 1. το Gain, δηλαδή την ένταση του σήµατος που θα ανιχνευθεί. Ορίζω έτσι το ανώτατο όριο έντασης ώστε για να µην παίρνω κορεσµένο σήµα. 2. το Offset, δηλαδή το κατώτατο όριο του σήµατος που θα ανιχνεύσει ο φωτοπολλαπλασιαστής, για να µειώσουµε το θόρυβο. 6

7 Για τον κάθε φωτοπολλαπλασιαστή µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ξεχωριστό κουµπί, ή ρυθµίζοντας µε δεξί κλικ τις 2 αυτές παραµέτρους στις συνθήκες smart gain/ smart offset, να αυξοµειώνεται η καθεµιά τους στην εικόνα που είναι επιλεγµένη κάθε φορά στη δεξιά οθόνη, όταν γίνεται παράλληλα σάρωση µε περισσότερα του ενός φθοριοχρώµατα. Η ρύθµιση αυτή των PMTs γίνεται ως εξής: gain PMT1 δεξί κλικ configuration smart gain και gain PMT2 δεξί κλικ configuration smart offset. Η ρύθµιση των smart gain και smart offset κατά τη διάρκεια της σάρωσης γίνεται από τους κοχλίες 1 και 2 του control panel αντίστοιχα. Πιέζουµε το εικονίδιο Beam (εικόνα 3). Αυτό ανοίγει ένα παράθυρο µε παραµέτρους. Μέσα από το παράθυρο αυτό, µπορούµε να ορίσουµε πολλές παραµέτρους λειτουργίας του µικροσκοπίου: 7

8 Εικόνα 3. Το παράθυρο beam path setting, µέσα από το οποίο µπορούν να ρυθµιστούν εύκολα οι φασµατοσκοπικές παράµετροι. Στο παράθυρο beam path setting µπορούµε να ρυθµίσουµε: Ποιά γραµµή laser θα χρησιµοποιήσουµε και σε ποια ένταση (%). Για τις γραµµές του laser που θα χρησιµοποιήσουµε, µπορούµε να επιλέξουµε στην πάνω δεξιά πλευρά του παράθυρου beam, όπου υπάρχουν προκαθορισµένες ρυθµίσεις-set µε παραµέτρους. Με L είναι οι διαµορφωµένες από την εταιρεία Leica, ενώ µε U αυτές που έχουν φτιάξει οι χρήστες. Τα settings µπορεί να είναι είτε µονά, δηλαδή ενεργοποιούµε µία µόνο γραµµή laser, είτε διπλά (δηλαδή διεγείρουµε το δείγµα µε 2 γραµµές laser ταυτόχρονα), είτε τριπλά. Μπορούµε να ορίσουµε και να σώσουµε τις δικές µας παραµέτρους για τα πειράµατά µας. Ενεργοποιούµε όποιο set µε παραµέτρους θέλουµε µε double click. 8

9 Το εύρος φάσµατος εκποµπής, που θα δει ο κάθε φωτοπολλαπλασιαστής. Στο Confocal µπορούµε να επιλέξουµε το εύρος της εκποµπής των φθοριοχρωµάτων στα beam settings, ώστε να έχουµε τη λιγότερο δυνατή επικάλυψη των φασµάτων εκποµπής των φθοριοχρωµάτων (crosstalk). Το συνολικό εύρος φασµατοσκοπικής ανίχνευσης απεικονίζεται µε το φάσµα χρωµάτων από µπλε έως πράσινο και κίτρινο έως κόκκινο. Οι κάθετες γραµµές δείχνουν τα µήκη κύµατος διέγερσης (488nm, 543nm και 633nm). Οι στικτές γραµµές δείχνουν τα φάσµατα εκποµπής των φθοριοχρωµάτων, (στην περίπτωση της εικόνας 3 του FITC, TRITC και Cy5), και µας βοηθούν για να ορίσουµε το εύρος φάσµατος εκποµπής των φθοριοχρωµάτων (γκρι ορθογώνια κουτιά) που θα ανιχνεύσουµε στον φωτοπολλαπλασιαστή. Επίσης, υπάρχουν τα παράθυρα επιλογής του κάθε φθοριοχρώµατος ξεχωριστά. Τον διχροϊκό καθρέπτη. Για να παρατηρήσουµε φθορισµό, ο διχροϊκός καθρέπτης που χρησιµοποιούµε είναι ο TD 488/543/633 όταν χρησιµοποιούµε και τις τρεις γραµµές laser. Αν δουλεύουµε µε την γραµµή 488 µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και τον RSP500. Για να παρατηρήσουµε αντίθεση φάσης, ο διχροϊκός καθρέπτης που χρησιµοποιούµε είναι ο RSP500. Στη συνέχεια ορίζουµε τις 6 παραµέτρους που αναφέρονται στη σάρωση: scan Mode: default xyz Zoom: µπορώ να το ρυθµίσω µε τρεις τρόπους α) µε περιστροφή του αντίστοιχου κοχλία στο control panel, β) µε επιλογή κάποιου από τα ήδη υπάρχοντα Zoom, γ) µε ένα κλικ πάνω στο εικονίδιο zoom in και µετά ορισµό στην δεξιά οθόνη της περιοχής ενδιαφέροντος (κίτρινο πλαίσιο). Αφού κάνουµε Zoom, µπορούµε να µετακινηθούµε στο πεδίο µε τα βελάκια Scan Format: σχετίζεται µε την ανάλυση της εικόνας που παίρνουµε (δυνατές επιλογές 512x512 pixels το επιλέγω εάν έχω χαµηλής έντασης σήµα, χαµηλότερης ποιότητας εικόνα και 1024x1024 pixels-το επιλέγω εάν έχω υψηλής έντασης σήµα, υψηλότερης ποιότητας εικόνα) Scan Speed (Ταχύτητα σάρωσης) : 400 Hz 9

10 Pinhole size: το µικροσκόπιο λειτουργεί συνεστιακά όταν το Pinhole είναι ρυθµισµένο στο 1 Airy unit. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καλό σήµα, µπορώ να αυξήσω λίγο το Pinhole, ώστε να αυξηθεί το σήµα, στην περίπτωση αυτή στην εικόνα παίρνω και σήµα από φθορισµό εκτός επιπέδου εστίασης. image Avg - AVERAGE: για να απορριφθεί το µη ειδικό σήµα (θόρυβος). Καθορίζει πόσες φορές θα γίνει σάρωση από το laser του κάθε σηµείου. Η τελική ένταση του φθορισµού που προέρχεται από κάθε σηµείο είναι η µέση τιµή. Ένας γενικότερος κανόνας είναι να χρησιµοποιούµε 3-4 average. Πρέπει να θυµόµαστε ότι όσο πιο υψηλή τιµή average επιλέξουµε, τόσο πιο πολύ καταστρέφουµε το δείγµα. Η επιλογή υψηλού average γίνεται όταν έχουµε καλή χρώση µε έντονο φθορισµό και θέλουµε να δούµε µικρές µορφολογικές δοµές του κυττάρου µε µεγάλη λεπτοµέρεια. * για να στείλουµε την εικόνα στον υπολογιστή, πρέπει να τοποθετήσουµε τον περιστρεφόµενο δακτύλιο µε τα φίλτρα φθορισµού στην κεφαλή του µικροσκοπίου πάνω από τους φακούς στη θέση 4 και να τραβήξουµε το µοχλό στο πλάι αριστερά προς τα έξω. Αφού ορίσουµε όλες αυτές τις παραµέτρους, και έχουµε στείλει την εικόνα στον υπολογιστή, επιλέγουµε τη σάρωση Continuous. Ενώ γίνεται η σάρωση, ρυθµίζουµε τις παραµέτρους: gain και offset, περιστρέφοντας τους κοχλίες 1 και 2 του control panel αντίστοιχα. την βέλτιστη ένταση του σήµατος (glow over and under pseudocolors OU ή Q- LUT- look up tables). Με την επιλογή αυτή ουσιαστικά προσδιορίζονται οι περιοχές υψηλής και χαµηλής έντασης φθορισµού και έτσι ελέγχεται ο κορεσµός και αντίστοιχα ο θόρυβος του φθορισµού στην εικόνα. Όλα τα φθοριοχρώµατα µπορούµε να τα δούµε µε την επιλογή glow over and under. Ο σκοπός είναι το background της εικόνας να γίνει µαύρο και να µην υπάρχουν περιοχές µε κορεσµένο φθορισµό- έντονο µπλε χρώµα. Επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχει πράσινο χρώµα έτσι ώστε να µην χάνεται ειδικό σήµα. το Z-level, για να πάρουµε την οπτική τοµή που δείχνει την περιοχή που µας ενδιαφέρει 10

11 To Pinhole επίσης µπορεί να ρυθµιστεί σε τιµή άλλη από το 1 airy. Υψηλή τιµή όµως κάνει συµβιβασµούς στην καθαρότητα (διακριτική ποιότητα) της εικόνας και στην συνεστιακότητα. Αυτό γίνεται σε περίπτωση που έχετε πολύ ασθενές σήµα. Κατά τη διάρκεια της σάρωσης, η εικόνα φαίνεται στην οθόνη δεξιά. Αν η εικόνα είναι ικανοποιητική σταµατείστε την συνεχή (continuous) σάρωση. Μπορείτε να αφήσετε και λίγο background και να κάνετε περισσότερες φορές σάρωση (δηλαδή να βάλουµε µεγαλύτερο αριθµό AVERAGE). Η τιµή του average 4-8 φορές είναι καλή στις περισσότερες περιπτώσεις αν έχετε καλό σήµα. Αν όµως θέλετε να διακρίνετε πολύ λεπτές δοµές θα δοκιµάσετε µεγαλύτερο average. Αν ενδιαφέρεστε για απεικόνιση συγκεκριµένης περιοχή του πεδίου που βλέπετε στην οθόνη µπορείτε να κάνετε Zoom In (κατά τη διάρκεια του continuous) και να µεγενθύνετε. Για να πάρετε την τελική εικόνα, επιλέγουµε Single Scan (µε τον τρόπο αυτό σώζεται η εικόνα χωρίς scale bar). Στην περίπτωση που θέλουµε να έχουµε και το scale bar, τότε, και κάνουµε δεξί κλικ πάνω στην εικόνα send to selection snapshot. To snapshot είναι ουσιαστικά µία εντολή printscreen. Ε Ω ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΟ PHOTOSHOP/ IMAGE-PRO, ΓΙΑΤΙ Η ΕΙΚΟΝΑ SNAPSHOT ΕΧΕΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ RAW. Το scale bar µπορείτε να το βάλετε στις εικόνες και µετά, µε το πρόγραµµα ImageJ. ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΜΕ ΤΟΜΕΣ (Series): Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ορίσουµε την πάνω και κάτω θέση, που ορίζουν το συνολικό πάχος του δείγµατος που θα απεικονισθεί. Στη διάρκεια του Continuous, µετακινούµε τον κοχλία Position Z/Y και βρίσκουµε τη θέση από όπου θέλουµε να ξεκινήσουν οι τοµές. Τότε, επιλέγουµε Begin (η επιλογή Begin πρέπει να είναι αρχικά γκρι για να βάλουµε την τιµή). Στη συνέχεια, µετακινούµε τον κοχλία Position Z/Y προς 11

12 την αντίθετη κατεύθυνση και βρίσκουµε την περιοχή που θέλουµε να τελειώσει το series. Εκεί, επιλέγουµε End. Επίσης, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το εικονίδιο Series, για να ορίσουµε το πάνω και κάτω όριο του series. Με τον τρόπο αυτό, υπολογίσαµε το συνολικό πάχος του δείγµατος που θέλουµε να παρατηρήσουµε. Στη συνέχεια, πρέπει να επιλέξουµε το πάχος της κάθε οπτικής τοµής που θα σαρωθεί και τον αριθµό των οπτικών τοµών που θα σαρωθούν στο δείγµα. Πηγαίνουµε στην επιλογή sections, όπου είτε βάζουµε τον αριθµό των τοµών που θέλουµε, είτε πηγαίνουµε στο others και ανοίγει το παράθυρο, που µας δείχνει το πάχος του δείγµατος (όπως το ορίσαµε µε τα begin και end). Εκεί, ορίζουµε το Step size (πάχος των τοµών), Προσοχή, το πάχος των τοµών να µην είναι µικρότερο από 0.2 µm. Μία αντιπροσωπευτική τιµή που µπορεί να χρησιµοποιηθεί είναι 0.5 µm calculate υπολογίζει τον αριθµό των τοµών-sections. Στη συνέχεια ρυθµίζουµε τον αριθµό των average που θέλουµε για κάθε τοµή και επιλέγουµε Series. CROSSTALK Εάν έχουµε σηµάνει το δείγµα µε 2 φθοριοχρώµατα, που τα φάσµατα εκποµπής τους βρίσκονται σχετικά κοντά, π.χ. Αlexa 488 και Αlexa 543, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάποιο crosstalk. Για να σιγουρευτούµε, µπορούµε καθώς γίνεται σάρωση της εικόνας µε το διπλό set, να κλείσουµε τελείως την ένταση του φθορισµού στη γραµµή laser 488nm. Τότε, θα πρέπει να µην υπάρχει καθόλου σήµα στο κανάλι του πράσινου. Εάν βλέπουµε κάποιο σήµα, αυτό προέρχεται από το laser 543nm, οπότε µπορούµε να µειώσουµε την ένταση του laser 543nm, ώστε να µην βλέπουµε καθόλου σήµα στο κανάλι του πράσινου. Επίσης, µπορούµε να κλείσουµε τελείως την ένταση του φθορισµού στη γραµµή laser 543nm, οπότε δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου σήµα στο κανάλι του κόκκινου. Εάν βλέπουµε κάποιο σήµα, αυτό προέρχεται από το laser 488nm, οπότε µπορούµε να µειώσουµε την ένταση του laser 488nm, ώστε να µην βλέπουµε καθόλου σήµα στο κανάλι του κόκκινου. Στην περίπτωση που υπάρχει µεγάλο crosstalk µεταξύ των φθοριοχρωµάτων µε τα οποία έχουµε σηµάνει το δείγµα, καλό είναι να χρησιµοποιήσουµε το sequential scanning (εικονίδιο seq). Με τον τρόπο αυτό γίνεται σάρωση του δείγµατος χωριστά µε κάθε γραµµή laser και όχι ταυτόχρονα (όπως συµβαίνει όταν έχουµε επιλέξει κάποιο διπλό 12

13 setting από το beam path setting). Για παράδειγµα, εάν έχουµε σηµάνει το δείγµα µε 2 φθοριοχρώµατα, π.χ. Αlexa 543 και Αlexa 488, θα γίνει σάρωση του δείγµατος πρώτα µε τη γραµµή laser 543 nm και στη συνέχεια µε τη γραµµή laser 488 nm. Η διαδικασία γίνεται ως εξής: επιλέγουµε seq, και κάνουµε add πρώτα το setting Alexa 543. Μετά, επιλέγουµε και κάνουµε add το setting Alexa 488. Μπορούµε να συνδυάσουµε το sequential scanning µε τη συλλογή οπτικών τοµών. Στην περίπτωση αυτή, στο παράθυρο seq µπορούµε να επιλέξουµε είτε between stacks (συλλέγει όλες τις τοµές µε την πρώτη γραµµή laser και µετά συλλέγει όλες τις τοµές µε τη δεύτερη γραµµή laser), είτε between frames (συλλέγει π.χ. στην 1 η τοµή όλα τα χρώµατα και µετά προχωράει στην επόµενη τοµή). Για να λειτουργήσει το sequential scanning, πρέπει να κρατήσουµε ανοιχτό το παράθυρο του sequential scanning, και στη συνέχεια, να επιλέξουµε Series. * Θα πρέπει να θυµόµαστε ότι τα φθοριοχρώµατα που διεγείρονται στο υπέρυθρο, µε τη γραµµή laser 633 nm, είναι τα πιο ευαίσθητα και ο φθορισµός τους µπορεί πολύ γρήγορα να καταστραφεί (bleach). Για το λόγο αυτό, εάν χρησιµοποιούµε sequential scanning, καλό είναι να τα βάλουµε να τα πάρει πρώτα µε το add και να επιλέξουµε between stacks. ΕΞΙΑ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Στη δεξιά οθόνη του υπολογιστή, εµφανίζεται η εικόνα. Έχουµε τις εξής επιλογές: Single channel: µε κλικ πάνω στο εικονίδιο αυτό, µία εικόνα καταλαµβάνει όλο το δεξιό panel Tiled: (δύο ή περισσότερα κανάλια), η περιοχή απεικόνισης χωρίζεται σε 4 panels. Το ενεργό panel έχει ένα κόκκινο στικτό περίγραµµα. Ovl-overlay: µε την επιλογή αυτή, γίνεται superimposition µέχρι και 3 καναλιών κόκκινο, πράσινο και µπλε. Κανάλια ανίχνευσης φθορισµού: Στην περιοχή αυτή εµφανίζεται το 1 ο κανάλι ανίχνευσης φθορισµού Στην περιοχή αυτή εµφανίζεται το 2 ο κανάλι ανίχνευσης φθορισµού 13

14 Στην περιοχή αυτή εµφανίζεται το 3 ο κανάλι ανίχνευσης φθορισµού Στην περιοχή αυτή είτε εµφανίζεται η εικόνα overlay είτε το 4 ο κανάλι ανίχνευσης φθορισµού Με κλικ σε κάθε ένα από αυτά, βλέπουµε χωριστά το κάθε κανάλι ανίχνευσης φθορισµού µιας εικόνας multifluorescence. CH1: channel 1 CH2: channel 2 CH3: channel 3 Gallery: χρησιµοποιείται για να εµφανίσουµε όλα τα z-sections, εάν έχουµε κάνει σάρωση του δείγµατος µε series Μπορούµε να συνδυάσουµε τον τρόπο απεικόνισης Gallery µε τις επιλογές Single και Tiled, για να εµφανίσουµε τις εικόνες από ένα ή περισσότερα κανάλια ανίχνευσης φθορισµού ταυτόχρονα. Ο τρόπος απεικόνισης Gallery µε το overlay µπορούν να συγχωνευτούν. Q-LUT: quaternary look up tables, η ένταση φθορισµού µιας εικόνας µεταφράζεται σε LUT (Look Up Tables) Πως ρυθµίζω τα επίπεδα κορεσµού του φθορισµού µιας εικόνας? Χρησιµοποιώντας ψευδοχρώµατα που υπάρχουν, είτε επιλέγοντας Look up tables είτε overunder Όταν έχουµε πάρει ένα series, µπορούµε χρησιµοποιώντας τις επιλογές first, last, prev, next να εµφανίσουµε τις αντίστοιχες εικόνες. Επίσης, µε την επιλογή play µπορούµε να παίξουµε τις series σαν ταινία. 5. Πειράµατα για ποσοτικοποίηση του φθορισµού στο Confocal. Tips on image acquisition: Beam path settings: να χρησιµοποιούµε κάθε φορά το ίδιο setting, χωρίς καµία αλλαγή στο εύρος του φάσµατος, ένταση του laser. Smart gain/smart offset: να είναι σε όλα τα δείγµατα στις ίδιες τιµές. Laser: ο κοχλίας που βρίσκεται στο laser box ρυθµίζει την ένταση και των δύο laser του Confocal. Control αρνητικό: µε βάση αυτό µηδενίζω το φθορισµό ή βάζω την ένταση του φθορισµού σε ένα επίπεδο background. Μετά πηγαίνω στο Image-pro ή στο ImageJ: για να δω τις διαφορές 6. Επεξεργασία εικόνας 14

15 Όταν τελειώσει η σάρωση όλων των οπτικών τοµών πηγαίνοντας στο παράθυρο View, στο κάτω µέρος της αριστερής οθόνης εµφανίζονται µια σειρά εικονίδια για την επεξεργασία των εικόνων που έχουν ληφθεί. Με τις εντολές Max, Avg και Trans, δηµιουργείται µία εικόνα από όλες τις διαδοχικές λαµβανόµενες τοµές, προερχόµενη από διαφορετική µαθηµατική επεξεργασία για την κάθε εντολή: Avg: 2D average projection of a series/ µέσος όρος Max: maximum projection of a series/ προσθετικό σήµα Section: περιλαµβάνει όλες τις τοµές και µετακινώντας τον σταυρό στο σηµείο που έχουµε επικάλυψη των φθοριοχρωµάτων µπορούµε να διαπιστώσουµε εάν βρίσκονται στο ίδιο ή σε διαφορετικό επίπεδο και να έχουµε µια ένδειξη για τη συνεντόπιση τους. Επίσης µε την εντολή orth και κινώντας µε τον κέρσορα τον σταυρό που δηµιουργείται πάνω στην εικόνα, µπορούµε να επιτύχουµε σάρωση του σηµείου που επιλέξαµε υπό γωνία 90 ο (orthogonal sectioning), έτσι ώστε να επιβεβαιώσουµε αν έχουµε συν-εντοπισµό 2 φθοριοχρωµάτων ή όχι. Με δεξί κλικ πάνω στις εικόνες αυτές µπορούµε επίσης να τις σώσουµε µαζί µε το συνολικό folder που περιέχει όλες τις οπτικές τοµές που έχουν σαρωθεί (stack). Function Overview στο κάτω αριστερά πλευρικό παράθυρο. Scale bar grids και coordinates Εάν θέλω να επεξεργαστώ µόνο κάποιες από τις τοµές που πήρα, πηγαίνω στο Process Image processing Editing. Εκεί µπορώ να επιλέξω ποιες τοµές θέλω (από ποιά έως ποιά) apply. Μετά, πηγαίνω ξανά στο παράθυρο View, και κάνω την επεξεργασία των τοµών αυτών. Experiment overview πάνω αριστερό παράθυρο. Σηµαντική περιοχή για σώσιµο δεδοµένων. 15

16 Όλες οι φωτογραφίες σώζονται σαν αρχεία κάτω από ένα πείραµα. Όλα τα αρχεία σώζονται στην RAM µνήµη όχι στον σκληρό δίσκο. Πρέπει να τα αποθηκεύσετε στον σκληρό δίσκο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μπορείτε να αλλάξετε το όνοµα του κάθε αρχείου (δεξί κλικ. Rename). Αποθηκεύστε πρώτα τα αρχεία και µετά τους αλλάζετε το όνοµα, µήπως κάτι συµβεί και τα χάσετε. Τα αρχεία σώζονται µε ακρονύµιο *.lei entries. Εάν θέλουµε να σώσουµε µία εικόνα µε το scale bar της, την εµφανίζουµε στη δεξιά οθόνη και κάνουµε δεξί κλικ send to experiment selection snapshot. 7. Κλείσιµο του συστήµατος Αφού σώσουµε τα files στον σκληρό δίσκο, σβήνουµε το σύστηµα αντίστροφα µε τον τρόπο που το ανοίξατε, ως εξής: Κλείνουµε το Leica control software. Κλείνουµε τη λάµπα φθορισµού 30 λεπτά τουλάχιστον µετά το άνοιγµα Κλείνουµε το µικροσκόπιο Κλείνουµε το PC κλείνουµε τα lasers γυρνώντας τα κλειδιά, ΟΧΙ ΙΑΚΟΠΤΕΣ (Αφήνουµε να λειτουργήσει ο ανεµιστήρας, ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρµανση) Mετά από 3 λεπτά, κλείσιµο του διακόπτη (κόκκινο κουµπί) laser HeNe και του 16

17 διακόπτη (κόκκινο κουµπί) laser Argon Καθαρίζουµε τους φακούς του µικροσκοπίου και την τράπεζα Σκεπάζουµε το µικροσκόπιο και τις οθόνες του PC µε τα ειδικά πλαστικά Συµπληρώνουµε το log book. Το aircondition πρέπει να µένει πάντα αναµµένο. 17

Τα µέρη του µικροσκοπίου

Τα µέρη του µικροσκοπίου Ε.Κ.Φ.Ε. Αργολίδας ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Περιγραφή Χρήση Το µικροσκόπιο είναι µια διάταξη φακών µε την οποία επιτυγχάνεται η µεγέθυνση διαφόρων αντικειµένων. Το οπτικό µικροσκόπιο είναι χρήσιµο όταν εξετάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 2 ο

Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 2 ο Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 2 ο Φθορισμός Excited state excitation shorter wavelength, higher energy emission longer wavelength, less energy Ground state Φάσματα απορρόφησης και εκπομπής φθοριζόντων μορίων

Διαβάστε περισσότερα

IMAGE-PRO Ποσοτική ανάλυση συνεντοπισµού φθοριοχρωµάτων Quantitative colocalization analysis

IMAGE-PRO Ποσοτική ανάλυση συνεντοπισµού φθοριοχρωµάτων Quantitative colocalization analysis IMAGE-PRO Ποσοτική ανάλυση συνεντοπισµού φθοριοχρωµάτων Quantitative colocalization analysis Η ανάλυση συνεντοπισµού σε πολυχρωµατικές εικόνες µικροσκοπίας φθορισµού βασίζεται στην µελέτη παρουσίας σήµατος

Διαβάστε περισσότερα

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου ιδακτικό υλικό µαθητή παράθυρα Κατά τη διάρκεια της µελέτης µας γράφουµε και διαβάζουµε, απλώνοντας πάνω στο γραφείο τετράδια και βιβλία. Ξεκινώντας ανοίγουµε αυτά που µας ενδιαφέρουν πρώτα και συνεχίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή Μια από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι και η ζωγραφική. Για να γίνει όµως αυτό πρέπει ο υπολογιστής να είναι εφοδιασµένος µε το κατάλληλο πρόγραµµα.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στη χρήση του µικροσκοπίου φθορισµού ευρέως πεδίου OLYMPUS Time lapse Cell R IX-81

Εκπαίδευση στη χρήση του µικροσκοπίου φθορισµού ευρέως πεδίου OLYMPUS Time lapse Cell R IX-81 Εκπαίδευση στη χρήση του µικροσκοπίου φθορισµού ευρέως πεδίου OLYMPUS Time lapse Cell R IX-81 1. Αρχή λειτουργίας του µικροσκοπίου φθορισµού ευρέως πεδίου Στη µικροσκοπία φθορισµού ευρέως πεδίου, το δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εγκατάσταση και λειτουργία message editor: Αρχικά τοποθετούµε το cd στον υπολογιστή και εµφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης Στην περίπτωση που δεν εµφανιστεί αυτόµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» Ονοµατεπώνυµο...ΑΜ...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» Ονοµατεπώνυµο...ΑΜ... ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» ΑΣΚΗΣΗ 2 η Μετρήσεις µε το µικροσκόπιο Κ. Φασσέας. Ονοµατεπώνυµο...ΑΜ... Σκοπός της άσκησης είναι: Να µάθουµε πώς γίνεται η

Διαβάστε περισσότερα

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER 1. Ανοίξτε από ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, το Windows movie maker 2. Αυτή είναι η βασική επιφάνεια εργασίας του λογισµικού Το movie maker µας δίνει δύο δυνατότητες. Να κάνουµε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΜΑΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΚΑΤΑΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΩΝ

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΜΑΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΚΑΤΑΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΜΑΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΚΑΤΑΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΩΝ Σκοπός - Η παρατήρηση στοµάτων στην επιδερµίδα φύλλων διαφόρων φυτών και η διαπίστωση διαφορών σ' αυτά. - Η παρατήρηση καταφρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator 2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδηγίες χρήσης PDFCreator Ηράκλειο 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σηµείωµα του συντάκτη... 2 Στοιχεία δηµιουργού του υλικού... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι... 4 Που θα το βρείτε... 4 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 2 3 ΚΑΘΟΔΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Ο παλµογράφος είναι ένα πολύ χρήσιµο όργανο για τη µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround:

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SOFTWARE SAE10 Το software της αναγγελίας ορόφων είναι απαραίτητο για τη δηµιουργία των USB flash που θα χρησιµοποιηθούν στην πλακέτα SAE10. Προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιοχή Εργασίας του Flash

Η Περιοχή Εργασίας του Flash Η Περιοχή Εργασίας του Flash Η Λωρίδα Χρόνου και τα Επίπεδα Το Flash είναι εφαρμογή με την οποία φτιάχνουμε ταινίες όπως διαφημιστικά banners και διαδραστικές εφαρμογές οι οποίες περιέχουν κίνηση. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t

Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t Ε. Μ. Π. Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Η 3 Σύνταξη φυλλαδίου οδηγιών: Π. Γκατσόπουλος, Φ. Μπουγιατιώτη 1 Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t Το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας Σχεδιασµός κατασκευών µε τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (CAD) ρ. Κωνσταντίνος Στεργίου Αναπληρωτής Καθηγητής 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AUTODESK INVENTOR Το INVENTOR είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher ελλατόλας Στέλιος 2 ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου Κρήτης Περιεχόµενα Εγκατάσταση του προγράµµατος...4 Λειτουργία του προγράµµατος...6 Βασική λειτουργία (κατέβασµα ένα - ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη ένατου µαθήµατος. Οπτικό µικροσκόπιο, Ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης, Ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης.

Ύλη ένατου µαθήµατος. Οπτικό µικροσκόπιο, Ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης, Ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης. ιάλεξη 9 η Ύλη ένατου µαθήµατος Οπτικό µικροσκόπιο, Ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης, Ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης. Μέθοδοι µικροσκοπικής ανάλυσης των υλικών Οπτική µικροσκοπία (Optical microscopy)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της 2 Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της 2 Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ FISH ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (προϋπολογισμός : 25.000,00 Ευρώ) Σταθμός εργασίας ανάλυσης εικόνων FISH με δυνατότητα αναβάθμισης αποτελούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Manual Prolink. Αυτόµατη Απενεργοποίηση. Για να ενεργοποιήσετε το πεδιόµετρο, φυσικά πατάτε το πλήκτρο

Manual Prolink. Αυτόµατη Απενεργοποίηση. Για να ενεργοποιήσετε το πεδιόµετρο, φυσικά πατάτε το πλήκτρο Manual Prolink Το παρόν manual αναφέρεται συγκεκριµένα για το Prolink-4. Όµως παρουσιάζοντας τις βασικές µόνο λειτουργίες του πεδιοµέτρου, το εγχειρίδιο αυτό θα φανεί χρήσιµο και στους χρήστες των Prolink-2

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργική Φωτογράφηση

Δημιουργική Φωτογράφηση Φωτογραφική Ομάδα «Πολύμορφο» 2η Παρουσίαση: Δημιουργική Φωτογράφηση Πάτρα, Νοέμβρης 2010 Σύνοψη Παρουσίαση 1η: Βασικοί κανόνες αισθητικής στη φωτογραφία. Παρουσίαση 2η: Τεχνικές Δημιουργικής Φωτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ Πως αλλάζω γλώσσα; 1 ος τρόπος Συνδυασµός πλήκτρων αριστερό Ctrl + Shift 2 ος τρόπος Από την ένδειξη γλώσσας στην γραµµή εργασιών Πως βάζω τον τόνο ; (Εφόσον βρίσκοµαι στα

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές της οπτικής μικροσκοπίας (light microscopy)

Βασικές αρχές της οπτικής μικροσκοπίας (light microscopy) Βασικές αρχές της οπτικής μικροσκοπίας (light microscopy) Το φως είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Κάθε κύμα απαρτίζεται από ένα ηλεκτρικό (Ε) και ένα μαγνητικό (Β) πεδίο οι εντάσεις των οποίων αυξομειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com QS-LIS 2011 www.qslis-software.com ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Το περιεχόμενο του παρόντος τεύχους αποτελεί έργο επιστημονικού και πνευματικού μόχθου και πνευματικήν ιδιοκτησία του Γιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης. Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα

Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης. Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα 1 Τι απαιτείται για την όραση Φωτισµός: κάποια πηγή φωτός Αντικείµενα: που θα ανακλούν (ή διαθλούν) το φως Μάτι: σύλληψη του φωτός σαν εικόνα Τρόποι µετάδοσης φωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ MODEM Το Κέντρο Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα Dial-up σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το μικροσκόπιο Προσοφθάλμιος φακός

Πληροφορίες για το μικροσκόπιο Προσοφθάλμιος φακός Πληροφορίες για το μικροσκόπιο Προσοφθάλμιος φακός Μεγέθυνση: τράπεζα Αντικειμενικοί φακοί Μεγέθυνση κοχλίες λάμπα φωτισμού Κόκκινος φακός: Κίτρινος φακός: Μπλε φακός: Οδηγίες χρήσης μικροσκοπίου 1.Κατεβάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

η σύνθεση ενός υπολογιστή

η σύνθεση ενός υπολογιστή ιδακτικό υλικό µαθητή η σύνθεση ενός υπολογιστή Αν παρατηρήσουµε έναν υπολογιστή βλέπουµε ότι αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Οθόνη Μονάδα συστήµατος Ποντίκι Πληκτρολόγιο τη µονάδα συστήµατος, όπου βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία.

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Γενική Λογιστική. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

0 Οδηγίες σύνδεσης στο Π.Σ. - Λειτουργικό Σύστηµα Win XP 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 4 2. Σύνδεση του netmod µε τον Η/Υ... 5 3. Εγκατάσταση του netmod σε windows XP... 8 4 Οδηγίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία

Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία Για τις οικοδοµικές εταιρίες στις οποίες τηρούµε βιβλίο Κοστολογίου θα πρέπει να ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα: 1. Από το menu Παράµετροι &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ιστορική αναδρομή - Τύποι μικροσκοπίων Για τις Βιολογικές επιστήμες, το μικροσκόπιο αποτέλεσε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγός Ρυθµίσεων Συγχρονισµού PrismaWin Pos Sync

MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγός Ρυθµίσεων Συγχρονισµού PrismaWin Pos Sync MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Ρυθµίσεων Συγχρονισµού PrismaWin Pos Sync Ρυθµίσεις Συγχρονισµού Pos Sync Η διαδικασία του συγχρονισµού γίνεται από τον Η/Υ που έχει το BackOffice. Βασική προϋπόθεση για

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή WINDOWS ΣΤΟΧΟΙ: 1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 2. Γνωριμία Με Την Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) 3. Ta Βασικά Εικονίδια Της Επιφάνειας Εργασίας (Desktop) 4. Κουμπιά Παραθύρων 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ BRUKER D8 FOCUS Πέτρος Τσακιρίδης, ρ. Χηµικός Μηχανικός, Ι..Α.Χ. Πασχάλης Ουσταδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ 1 x y 1. γ-κάµερα ή Κύκλωµα Πύλης Αναλυτής Ύψους Παλµών z κάµερα Anger (H. Anger, Berkeley, 1958) Λογικό Κύκλωµα Θέσης ιάταξη Φωτοπολλαπλασιαστών Μολύβδινη Θωράκιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB- SIMULINK

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB- SIMULINK ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB- SIMULINK SIMULINK ρ. Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Καθηγητής ver. 0.2 10/2012 Εισαγωγή στο Simulink Το SIMULINK είναι ένα λογισµικό πακέτο που επιτρέπει τη µοντελοποίηση, προσοµοίωση οίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Άσκηση 4. Διαφράγματα. Θεωρία Στο σχεδιασμό οπτικών οργάνων πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και άλλες παραμέτρους πέρα από το πού και πώς σχηματίζεται το είδωλο ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εκπαιδευτικής αυτόματης φρέζας (CNC) με Fanuc 0M- B controller. Περιεχόμενα. Από τον φοιτητή Κορέτση Γεώργιο

Εγχειρίδιο χρήσης. Εκπαιδευτικής αυτόματης φρέζας (CNC) με Fanuc 0M- B controller. Περιεχόμενα. Από τον φοιτητή Κορέτση Γεώργιο Εγχειρίδιο χρήσης Εκπαιδευτικής αυτόματης φρέζας (CNC) με Fanuc 0M- B controller. Από τον φοιτητή Κορέτση Γεώργιο Περιεχόμενα 1. Μηδενισμός εργαλείων...σελ. 2 2. Εισαγωγή προγραμμάτων από Η/Υ...Σελ. 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά έχει σχήμα πεπλατυσμένης σφαίρας Η διάμετρος, στον ενήλικα, είναι περίπου 2,5 cm Αποτελείται από τρεις χιτώνες, το σκληρό, το χοριοειδή και τον αμφιβληστροειδή.

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο και κινούµενα σχέδια

Βίντεο και κινούµενα σχέδια Βίντεο και κινούµενα σχέδια Περιγραφή του βίντεο Ανάλυση του βίντεο Κωδικοποίηση των χρωµάτων Μετάδοση τηλεοπτικού σήµατος Συµβατικά τηλεοπτικά συστήµατα Τεχνολογία Πολυµέσων 06-1 Περιγραφή του βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Για να κλείσουµε µία χρήση στο InnovEra ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα: Από το κεντρικό µενού επιλέγουµε διαδοχικά «Οικονοµική ιαχείριση», «Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 33 Λεπτοί Φακοί- ιάδοση Ακτίνας Εξίσωση Λεπτού Φακού-Μεγέθυνση Συνδυασµός Φακών ΟιεξίσωσητουΟπτικού Φωτογραφικές Μηχανές : Ψηφιακές και Φιλµ ΤοΑνθρώπινοΜάτι;

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1 Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) Περιεχόµενα Εισαγωγή...2 Ελάχιστος εξοπλισµός...2 ΜΕΡΟΣ Α : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΑ WINDOWS 98...3 1. ΕΛΕΓΧΟΣ MODEM...3 1.α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επιµέλεια Αθανάσιος Γκοµπόιτσος Ηράκλειο 2002 Εργαστήριο Μικροσκοπίας. Το µικροσκόπιο ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Παρακαλούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VSDC FREE VIDEO EDITOR

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VSDC FREE VIDEO EDITOR ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VSDC FREE VIDEO EDITOR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Πως ανοίγουμε αρχείο βίντεο ή εικόνα για επεξεργασία 1 Εφαρμογή εφφέ σε βίντεο ή σε εικόνα 2 Πως κόβεται ένα κομμάτι του βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία της σειράς «ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΙΑΒΑΖΩ µε µικρά βήµατα µέσα από συγκεκριµένους στόχους» πρώτο, δεύτερο και τρίτο µέρος, αποτελούν πολύ καλό βοήθηµα για την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Οι µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ Το παιχνίδι θα αποτελείται από δυο παίκτες, οι οποίοι θα βρίσκονται αντικριστά στις άκρες ενός γηπέδου δεξιά και αριστερά, και µια µπάλα.

Διαβάστε περισσότερα

Το μικροσκόπιο ως αναλυτικό όργανο. Το μικροσκόπιο δεν μας δίνει μόνο εικόνες των παρασκευασμάτων μας.

Το μικροσκόπιο ως αναλυτικό όργανο. Το μικροσκόπιο δεν μας δίνει μόνο εικόνες των παρασκευασμάτων μας. Το μικροσκόπιο ως αναλυτικό όργανο. Το μικροσκόπιο δεν μας δίνει μόνο εικόνες των παρασκευασμάτων μας. Η διάκριση των μικροσκοπίων σε κατηγορίες βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στην ακτινοβολία που χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµοι Πράκτορες. Ακολουθία κινήσεων για τον ΝΑΟ Στόχος είναι ο ΝΑΟ να ρίχνει την µπάλα σε ένα καλάθι του basket και να βάζει «καλαθιά»

Αυτόνοµοι Πράκτορες. Ακολουθία κινήσεων για τον ΝΑΟ Στόχος είναι ο ΝΑΟ να ρίχνει την µπάλα σε ένα καλάθι του basket και να βάζει «καλαθιά» Αυτόνοµοι Πράκτορες Ακολουθία κινήσεων για τον ΝΑΟ Στόχος είναι ο ΝΑΟ να ρίχνει την µπάλα σε ένα καλάθι του basket και να βάζει «καλαθιά» Θεοδώρου Θεόδωρος 2004030120 Στόχος εργασίας Στόχος της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ουλεύοντας µε το Finale (6η συνέχεια)

ουλεύοντας µε το Finale (6η συνέχεια) ουλεύοντας µε το Finale (6η συνέχεια) MIDI Tool: Για την τελειότερη ακρόαση της παρτιτούρας µας Εισαγωγικά: Το Finale όπως και κάθε πρόγραµµα γραφής παρτιτούρας παρουσιάζει ένα µειονέκτηµα κατά την ακρόαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων. ηµιουργία Φορολογούµενου. ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου ΕΣΠ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων. ηµιουργία Φορολογούµενου. ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου ΕΣΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων ηµιουργία Φορολογούµενου ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε1 ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε2 ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε3

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10 ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ HUB

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10 ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ HUB ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10 ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ HUB Όταν θέλουµε να συνδέσουµε µεταξύ τους δύο υπολογιστές, δεν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιήσουµε Hub. Τα υλικά που χρειαζόµαστε είναι απλά ένα καλώδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP v4.3.el Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο θα μπορείς: Να εξηγείς τις αρχές λειτουργίας των οπτικών αποθηκευτικών μέσων. Να περιγράφεις τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΡΝΟ C.N.C. OKUMA

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΡΝΟ C.N.C. OKUMA ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΡΝΟ C.N.C. OKUMA 1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ιακόπτης ισχύος ΟΝ (βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τόρνου) ιακόπτης control ON (βρίσκεται επάνω στο control του τόρνου) Μετά το πάτηµα αυτού του διακόπτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LASER Εισηγητής: Μάρκου Στέλλα, Α.Ε.Μ: 1108 Επιβλέπων: Πλέρος Νικόλαος, Λέκτορας 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 Πλήκτρα Χειρισµού Συσκευής 1093/016 Θύρα USB για σύνδεση συσκευών αποθήκευσης ΜΟΝΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ : Το ποντίκι συνδέεται στην θύρα USB στο πίσω µέρος της συσκευής Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer Packet Tracer Το Packet Tracer είναι ένα πρόγραµµα που προσοµοιώνει τη λειτουργία ενός δικτύου και των πρωτοκόλλων µε τα οποία λειτουργεί. Αναπτύχθηκε από τον Dennis Frezzo και την οµάδα του στη Cisco

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ)

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) Extra Οδηγίες 2 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) 1. Σκανάρουµε το πορτάκι που θέλουµε ή το φωτογραφίζουµε µε ψηφιακή µηχανή. Το αποθηκεύουµε µε όνοµα π.χ. 01_portaki.bmp σε κάποιο φάκελο όπου έχουµε τις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET 1 version v5.4 Εγχειρίδιο ιαχείρισης 2012 Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της INVENTICS A.E. Απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WINDOWS MOVIE MAKER

ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WINDOWS MOVIE MAKER ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WINDOWS MOVIE MAKER Το πρόγραµµα windows movie maker είναι ένα εύκολο στη χρήση πρόγραµµα µοντάζ το οποίο µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για να φτιάξουµε τις δικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΏΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GAMBIT

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΏΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GAMBIT ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α Κ Α Η Μ Α Ι Κ Ο Ε Τ Ο Σ 2 0 1 1-2 0 1 2 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΏΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GAMBIT Ο συγκεκριµένος οδηγός για το πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32)

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 6 Μηχανισμοί επεξεργασίας οπτικού σήματος Οι άλλες αισθήσεις Πέτρος Ρούσσος Η αντιληπτική πλάνη του πλέγματος Hermann 1 Πλάγια αναστολή Η πλάγια αναστολή (lateral inhibition)

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word 7.1. ηµιουργία γραφικών Θα δηµιουργήσουµε ένα σχεδιάγραµµα για να δείξουµε σχηµατικά πώς θα είναι κατανεµηµένος ο εξοπλισµός της πρότασής µας. Για να δηµιουργήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο Block Diagram αναπτύσουµε το υπολογιστικό µέρος του προγράµµατος. Σχήµα 1.1: Το Front Panel του LabVIEW.

3. Στο Block Diagram αναπτύσουµε το υπολογιστικό µέρος του προγράµµατος. Σχήµα 1.1: Το Front Panel του LabVIEW. Front Panel και Block Diagram 1. Το LAbVIEW αποτελείται από δύο καρτέλες. Το Front Panel και το Block Diagram. Εναλλασσόµαστε ανάµεσα στις δύο καρτέλες µε τη συντόµευση CTRL+E ή µε το µενού Windows / Show

Διαβάστε περισσότερα

GPR Windows XP Οδηγίες χρήσεως.

GPR Windows XP Οδηγίες χρήσεως. GPR Windows XP Οδηγίες χρήσεως. 1. Επιλέξετε μια κεραία: 75MHz - μήκος 1,5m, - βάθος 6,0m, - ανάλυση 1,5m 100MHz - " 1,0m, - " 5,0m, - " 1,0m 150MHz - " 0,75m, - " 4,0m, - " 0,8m 250MHz - " 0,5m, - " 2,0m,

Διαβάστε περισσότερα

Έγχρωµο και Ασπρόµαυρο Φως

Έγχρωµο και Ασπρόµαυρο Φως Έγχρωµο και Ασπρόµαυρο Φως Χρώµα: κλάδος φυσικής, φυσιολογίας, ψυχολογίας, τέχνης. Αφορά άµεσα τον προγραµµατιστή των γραφικών. Αν αφαιρέσουµε χρωµατικά χαρακτηριστικά, λαµβάνουµε ασπρόµαυρο φως. Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων.

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 101 10. Άσκηση 10 Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. 10.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 35 Περίθλαση απλής σχισµής ή δίσκου Intensity in Single-Slit Diffraction Pattern Περίθλαση διπλής σχισµής ιακριτική ικανότητα; Κυκλικές ίριδες ιακριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 O καθοδικός παλµογράφος

ΑΣΚΗΣΗ 5 O καθοδικός παλµογράφος ΑΣΚΗΣΗ O καθοδικός παλµογράφος ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Παλµογράφος, τροφοδοτικό, γεννήτρια, βολτόµετρο, δικτύωµα καθυστέρησης φάσης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ O παλµογράφος είναι ένα από τα πιο χρήσιµα όργανα στην έρευνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL 1. Εισαγωγή δεδομένων σε φύλλο εργασίας του Microsoft Excel Για να τοποθετήσουμε τις μετρήσεις μας σε ένα φύλλο Excel, κάνουμε κλικ στο κελί στο οποίο θέλουμε να τοποθετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού με το Gamemaker (μετάφραση από το http://www.stuffucanuse.com/downloads/gamemaker-introductionlessons/free_game_downloads_gamemaker.htm)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Γ. Μήτσου Οκτώβριος 2007 Α. Θεωρία Εισαγωγή Η ταχύτητα του φωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΈνταξητουλογισµικού SalsaJσε. σεµιαδιαθεµατική προσέγγισητης Αστρονοµίας. Γρηγόρης Ζυγούρας Φυσικός Τεχνολόγος 2 ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου

ΗΈνταξητουλογισµικού SalsaJσε. σεµιαδιαθεµατική προσέγγισητης Αστρονοµίας. Γρηγόρης Ζυγούρας Φυσικός Τεχνολόγος 2 ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου ΗΈνταξητουλογισµικού SalsaJσε σεµιαδιαθεµατική προσέγγισητης Αστρονοµίας Γρηγόρης Ζυγούρας Φυσικός Τεχνολόγος 2 ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου ΧΡΗΣΗΤΟΥ ΤΟΥΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SALSAJ ΓΙΑΤΟΝ ΤΟΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣΜΑΖΑΣ ΜΑΖΑΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS

Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS Δεκέμβριος 2014: Θεματικός Μήνας Μεταβλητών Άστρων Μαραβέλιας Γρηγόρης Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS v1.0 Πηγές Το υλικό προέρχεται από τις ακόλουθες πηγές (τις οποίες μπορείτε να συμβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MULTILOG ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MULTILOG ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Αγίων Αναργύρων 14/3/06 Υπεύθυνος Εργ. Κέντρου: Καλλίνικος Χαρακόπουλος Επιµέλεια - παρουσίαση : Θεοχαρόπουλος Γιάννης 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Μετρήσεις Ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Compact Digital Cameras

Compact Digital Cameras Compact Digital Cameras How-to and tips Φωτογραφική οµάδα «Πολύµορφο» Πάτρα, Ιανουάριος 2012 ηµήτρης Σ. Compact ψηφιακή µηχανή Βασικά πλεονεκτήµατα: 1. Μικρότερο κόστος από τις D-SLR 2. Μικρότερο µέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέτη Περιβάλλοντος...2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

by Neus... 2. Αρχίζοντας-Γενικές ρυθμίσεις... 3. Σάρωση ολόκληρου του υπολογιστή... 4. Σάρωση συγκεκριμένων αρχείων ή φακέλων...

by Neus... 2. Αρχίζοντας-Γενικές ρυθμίσεις... 3. Σάρωση ολόκληρου του υπολογιστή... 4. Σάρωση συγκεκριμένων αρχείων ή φακέλων... by Neus... Περιεχόμενα: 1. Εγκατάσταση... 2. Αρχίζοντας-Γενικές ρυθμίσεις... 3. Σάρωση ολόκληρου του υπολογιστή... 4. Σάρωση συγκεκριμένων αρχείων ή φακέλων... 5. Χειροκίνητη σάρωση αρχείων ή φακέλων...

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

6. Ατομικά γραμμικά φάσματα

6. Ατομικά γραμμικά φάσματα 6. Ατομικά γραμμικά φάσματα Σκοπός Κάθε στοιχείο έχει στην πραγματικότητα ένα χαρακτηριστικό γραμμικό φάσμα, οφειλόμενο στην εκπομπή φωτός από πυρωμένα άτομα του στοιχείου. Τα φάσματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια

Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια Το πρώτο αναφέρεται σε µόνιµη λειτουργία δηλαδή σε σταθερές στροφές. Το

Διαβάστε περισσότερα

4. Όρια ανάλυσης οπτικών οργάνων

4. Όρια ανάλυσης οπτικών οργάνων 4. Όρια ανάυσης οπτικών οργάνων 29 Μαΐου 2013 1 Περίθαση Οι αρχές ειτουργίας των οπτικών οργάνων που περιγράψαμε μέχρι στιγμής βασίζονται στη γεωμετρική οπτική, δηαδή την περιγραφή του φωτός ως ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα