8. Σηµειώσεις Access. Κατηγορίες φόρµας ως προς τον τρόπο προβολής των δεδοµένων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8. Σηµειώσεις Access. Κατηγορίες φόρµας ως προς τον τρόπο προβολής των δεδοµένων"

Transcript

1 Μάθηµα 8 ηµιουργία φορµών Μέσω των φορµών µπορούµε να εµφανίσουµε και να τροποποιήσουµε δεδοµένα από πίνακες και ερωτήµατα ή να εισαγάγουµε δεδοµένα σε πίνακες. Επίσης έχουµε τη δυνατότητα να καθορίζουµε τη ροή µιας εφαρµογής, να τυπώνουµε δεδοµένα ή να εµφανίζουµε διάφορα µηνύµατα. Η φόρµα αποτελείται από την ενότητα Λεπτοµέρειες (detail section) στο οποίο εµφανίζονται περισσότερα δεδοµένα (πεδία πινάκων, ερωτηµάτων) και τα οποία αλλάζουν σε κάθε εγγραφή. Υπάρχει ακόµα η ενότητα κεφαλίδα (header) και το υποσέλιδο φόρµας (footer). Σε αυτές τις ενότητες οι πληροφορίες εµφανίζονται σε όλες τις εγγραφές. Αν τα δεδοµένα είναι πολλά και δεν χωρούν σε µία οθόνη έχουµε τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε το πλήκτρο Page Down ή τη ράβδο κύλισης. Όλα τα δεδοµένα της φόρµας περιέχονται µέσα σε στοιχεία ελέγχου (controls). Τα στοιχεία ελέγχου µπορεί να είναι δεσµευµένα (π.χ. ένα πεδίο) ή µη δεσµευµένα (unbound). Σε µία φόρµα µπορούν να υ- πάρχουν πλαίσια ελέγχου, κουµπιά, πλαίσια καταλόγων, αντικείµενα OLE (π.χ. εικόνες) κλπ. Κατηγορίες φόρµας Οι φόρµες διακρίνονται βασικά σε δύο κατηγορίες: Ως προς τον τρόπο προβολής των δεδοµένων Ως προς τον τρόπο χρήσης τους Κατηγορίες φόρµας ως προς τον τρόπο προβολής των δεδοµένων Μονή φόρµα (single form): είναι η πιο συνηθισµένη µορφή προβολής των δεδοµένων σε µία φόρµα. Εµφανίζει τα δεδοµένα µιας µόνον εγγραφής κάθε φορά. Προσφέρει ασφάλεια και λειτουργικότητα. Συνεχόµενες φόρµες (continuous form): µας βοηθάει να εµφανίζουµε πολλές εγγραφές κάθε φορά. Φύλλο δεδοµένων (datasheet): εµφανίζει τα δεδοµένα όπως στην προβολή φύλλου δεδοµένων ενός πίνακα. Κατηγορίες φορµών ως προς τον τρόπο χρήσης τους Οι κυριότερες κατηγορίες είναι: Φόρµες αναζήτησης, εµφάνισης και τροποποίησης δεδοµένων: οι περισσότερες φόρµες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Φόρµες αναζήτησης και εµφάνισης δεδοµένων µόνον ανάγνωσης: µέσω αυτής της κατηγορίας φορµών µπορούµε να αναζητήσουµε κάποια δεδοµένα από πίνακες ή ερωτήµατα καθώς και να τα δούµε. εν έχουµε όµως τη δυνατότητα της τροποποίησης τους. Φόρµες εισαγωγής - καταχώρησης δεδοµένων: µέσω αυτών των φορµών έχουµε τη δυνατότητα εισαγωγής - καταχώρησης νέων δεδοµένων, δίχως όµως να µπορούµε να δούµε τα υπόλοιπα δεδοµένα για λόγους προστασίας των δεδοµένων. 53

2 ευτερεύουσες φόρµες: οι φόρµες αυτές ενσωµατώνονται µέσα σε άλλες φόρµες και χρησι- µοποιούνται για την εµφάνιση αναλυτικών δεδοµένων από πίνακες ή ερωτήµατα µε σχέση τύπου "ένα προς πολλά". Η κύρια και η δευτερεύουσα φόρµα (υποφόρµα) συνδέονται µεταξύ τους, έτσι ώστε η δευτερεύουσα φόρµα να εµφανίζει τις εγγραφές εκείνες που έχουν σχέση µόνο µε την τρέχουσα εγγραφή της κύριας φόρµας. Φόρµες καθορισµού ροής της εφαρµογής: Με τη βοήθεια πλήκτρων εντολών καθορίζουµε τη ροή µιας εφαρµογής. Όταν πατάµε κάποιο πλήκτρο σε µία φόρµα µπορεί να ανοίξει µία άλλη φόρµα, να εκτελεστεί ένα ερώτηµα ή να ανοίξει µία έκθεση σε προεπισκόπηση. ηµιουργία φόρµας Από το παράθυρο της Β.. πατάµε το πλήκτρο Φόρµες και κατόπιν το πλήκτρο ηµιουργία. 1. Από το εµφανιζόµενο πλαίσιο διαλόγου επιλέγουµε Προβολή σχεδίασης, ενώ από το πτυσσόµενο πλαίσιο επιλέγουµε τον πίνακα Φοιτητές. Επιλέγουµε τον πίνακα Φοιτητές διότι θέλουµε µέσω της φόρµας να εµφανίζουµε τα δεδοµένα του πίνακα αυτού. 2. Εµφανίζεται το παράθυρο µιας νέας φόρµας σε προβολή σχεδίασης. Λίστα πεδίων Εργαλειοθήκη Ενότητα Λεπτοµέρειες 54

3 Η λίστα πεδίων εµφανίζει όλα τα πεδία ενός πίνακα ή ερωτήµατος. Ο πίνακας ή το ερώτηµα καθορίζεται από την ιδιότητα Προέλευση δεδοµένων της φόρµας. Είναι δυνατό να κρύψουµε ή να εµφανίσουµε τη λίστα πεδίων πατώντας το πλήκτρο Λίστα πεδίων της γραµµής εργαλείων. Για την εισαγωγή ενός πεδίου µέσα στη φόρµα, πρώτα το επιλέγουµε από τη λίστα πεδίων και στη συνέχεια το σύρουµε µε το ποντίκι και το αφήνουµε µέσα στην περιοχή σχεδίασης της φόρµας, στο σηµείο που επιθυµούµε. Περιγραφή εργαλείων Επιλογή αντικειµένων: Χρησιµοποιείται για να επιλέγουµε ένα αντικείµενο, να το µετακινούµε ή να αλλάζουµε το µέγεθος του. Οδηγοί στοιχείων ελέγχου (Wizard): Πρέπει να είναι ενεργοποιηµένο σχεδόν πάντα. Ετικέτα (Label): ηµιουργεί στοιχεία ελέγχου ετικετών. Πλαισίου κειµένου (Text Box): ηµιουργούµε στοιχεία ελέγχου πλαισίων κειµένου µε σκοπό την εµφάνιση κειµένου, αριθµών ή ηµεροµηνιών. Μπορούµε να εµφανίσουµε το αποτέλεσµα ενός υπολογισµού. Οµάδα Επιλογών (Option Group): ηµιουργεί στοιχεία ελέγχου οµάδων επιλογών, τα οποία µπορούν να περιέχουν κουµπιά εναλλαγής (διακόπτες), πλαίσια ελέγχου ή κου- µπιά επιλογών. Κουµπί εναλλαγής (Toggle Button): Λειτουργεί ως διακόπτης. Χρησιµοποιείται όταν θέλουµε να δηλώσουµε τιµές όπως: Ενεργό/Ανενεργό, Ναι/Όχι, Αληθές/Ψευθές. Κουµπί Επιλογής (Option Button): Ονοµάζεται και ραδιοπλήκτρο (radio button). Χρησιµοποιείται συνήθως σε οµάδες επιλογών. Σε µία οµάδα επιλογών ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µόνο ένα κουµπί επιλογής κάθε φορά. Χρησιµοποιείται και αυτό για να καταχωρούµε τιµές όπως: Ενεργό/Ανενεργό, Ναι/Όχι, Αληθές/Ψευθές. Όταν είναι επιλεγµένο παίρνει την τιµή 1, ενώ όταν δεν είναι επιλεγµένο παίρνει την τιµή 0. Πλαίσιο ελέγχου (check box): Χρησιµοποιείται για να καταχωρούµε τιµές όπως: Ενεργό/Ανενεργό, Ναι/Όχι, Αληθές/Ψευθές. Όταν είναι επιλεγµένο παίρνει την τιµή 1, ενώ όταν δεν είναι επιλεγµένο παίρνει την τιµή 0. Εάν υπάρχουν πολλά πλαίσια ελέγχου, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ένα ή και περισσότερα από αυτά. Σύνθετο πλαίσιο (Combo Box): Χρησιµοποιείται για να δηµιουργήσουµε ένα πτυσσό- µενο πλαίσιο καταλόγου από το οποίο µπορούµε να αναζητήσουµε ή να επιλέγουµε τι- µές, οι οποίες είναι συνδεδεµένες µε έναν πίνακα ή ερώτηµα. Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο, το οποίο θα χρησιµοποιούµε πολύ συχνά. Πλαίσιο καταλόγου (List Box): ηµιουργεί ένα πλαίσιο καταλόγου (λίστα τιµών) στο οποίο εµφανίζονται όλες οι πιθανές τιµές. Όπως και στο σύνθετο πλαίσιο, χρησιµοποιείται για την εύρεση και επιλογή τιµών. Κουµπί εντολής (Command Button): Είναι ένα κουµπί το οποίο όταν πατηθεί ενεργοποιεί µία µακροεντολή ή µία συνάρτηση. Εικόνα (Image): Χρησιµεύει για την εισαγωγή µιας στατικής εικόνας. 55

4 Πλαίσιο µη δεσµευµένου αντικειµένου (Unbound Object Frame): Χρησιµοποιείται για να εισάγουµε ένα αντικείµενο στη φόρµα, το οποίο έχει δηµιουργηθεί από κάποια άλλη εφαρµογή, αρκεί αυτό να υποστηρίζει την τεχνική OLE. Πλαίσιο δεσµευµένου αντικειµένου (Bound Object Frame): Χρησιµοποιείται για να συνδέσουµε ένα αντικείµενο OLE σε µία φόρµα από τα δεδοµένα ενός πίνακα ή ερωτή- µατος π.χ. εικόνες ή διαγράµµατα. Αλλαγή σελίδας (Page Break): Χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία µιας διακοπής σελίδας σε µία φόρµα. Καρτέλα (Tab): ηµιουργία δύο ή περισσοτέρων καρτελών σε µία φόρµα µε σκοπό την καλύτερη εµφάνιση των δεδοµένων. ευτερεύουσα φόρµα/έκθεση (Subform/Subreport): Χρησιµοποιείται για την ενσω- µάτωση µιας δευτερεύουσας φόρµας µέσα στην τρέχουσα φόρµα. Γραµµή (Line): Χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία γραµµών σε µία φόρµα. Ορθογώνιο (Rectangle): Χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία ορθογωνίων µέσα σε µία φόρµα. Περισσότερα στοιχεία ελέγχου (More Controls): Εµφανίζει ένα µενού µε όλα τα χειριστήρια Active X που είναι εγκατεστηµένα στον υπολογιστή µας. Πιθανώς κάποια αντικείµενα Active X να µη δουλεύουν µε την Access. Στοιχεία ελέγχου (Controls) Πρόκειται για αντικείµενα µέσω των οποίων η Access εµφανίζει τα δεδοµένα ή εκτελεί µία ενέργεια. Λειτουργούν ως χειριστήρια και τοποθετούνται µέσα σε φόρµες ή εκθέσεις. Έτσι σε µία φόρµα είναι δυνατόν, µε ένα πλαίσιο κειµένου, να εµφανίσουµε το ονοµατεπώνυµο του πελάτη ή µε ένα πλήκτρο εντολής να ανοίξουµε µία άλλη φόρµα. Τα στοιχεία ελέγχου είναι δεσµευµένα ή αδέσµευτα. εσµευµένο στοιχείο ελέγχου (Bound control): Πρόκειται για ένα στοιχείο ελέγχου, το ο- ποίο είναι συνδεδεµένο και εµφανίζει τα περιεχόµενα από ένα πεδίο πίνακα ή ερωτήµατος. Η ιδιότητα η οποία καθορίζει ποιο πεδίο θα εµφανίζεται σε ένα στοιχείο ελέγχου, είναι η Προέλευση στοιχείου ελέγχου. Αδέσµευτο ή µη δεσµευµένο στοιχείο ελέγχου (Unbound control): Είναι ένα στοιχείο ελέγχου το οποίο δεν συνδέεται µε κανένα πεδίο, ούτε εµφανίζει το αποτέλεσµα κάποιας παράστασης. Η ιδιότητα του µη δεσµευµένου στοιχείου ελέγχου: Προέλευση στοιχείου ελέγχου, είναι κενή. Θα χρησιµοποιήσουµε αρκετές φορές στη συνέχεια ένα µη δεσµευµένο στοιχείο ελέγχου για να δηµιουργήσουµε ένα νέο υπολογιζόµενο πεδίο µέσα σε µία φόρµα ή έκθεση. Φύλλο ιδιοτήτων Οι φόρµες, οι ενότητες και τα στοιχεία ελέγχου διαθέτουν ένα µεγάλο αριθµό ιδιοτήτων. Μία φόρµα µπορεί να διαθέτει περίπου 80 ιδιότητες. Ο καθορισµός των ιδιοτήτων ενός αντικειµένου γίνεται µέσα από το φύλλο ιδιοτήτων. Επειδή όµως οι ιδιότητες είναι πολλές, η Access τις χωρίζει σε διάφορες οµάδες. Μπορούµε να δούµε τις διάφορες οµάδες ιδιοτήτων πατώντας την αντίστοιχη καρτέλα του φύλλου ιδιοτήτων. Η καρτέλα Όλα περιέχει όλες τις ιδιότητες ενός αντικειµένου. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να εµφανίσουµε το φύλλο ιδιοτήτων ενός αντικειµένου. 56

5 Επιλέγουµε πρώτα το αντικείµενο και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο Ιδιότητες τη γραµµή ιδιοτήτων. από Επιλέγουµε από τα µενού την εντολή Προβολή / Ιδιότητες. Κάνουµε διπλό κλικ πάνω στο αντικείµενο. Κάνουµε κλικ µε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και επιλέγουµε την εντολή Ιδιότητες από το αναδυόµενο µενού. Όταν επιλέγουµε ορισµένες ιδιότητες από το φύλλο ιδιοτήτων, εµφανίζεται στα δεξιά το πλήκτρο. Κάνοντας κλικ πάνω σε αυτό ανοίγει ένας πτυσσόµενος κατάλογος µε διάφορες τιµές από τις ο- ποίες επιλέγουµε µία. Σε άλλες πάλι ιδιότητες εµφανίζεται το πλήκτρο δόµησης εκφράσεων. Πατώντας πάνω σε αυτό έχουµε τη δυνατότητα, ανάλογα µε την ιδιότητα, να δηµιουργήσουµε διάφορες εκφράσεις όπως τη δηµιουργία ενός ερωτήµατος, µιας µακροεντολής ή τη δηµιουργία κώδικα. Ακολουθούν µερικές από τις κυριότερες ιδιότητες της φόρµας. Προέλευση εγγραφών: η πηγή προέλευσης από την οποία παίρνει τα δεδοµένα η φόρµα (Πίνακας ή Ερώτηµα). Προεπιλεγµένη προβολή: Η προκαθορισµένη όψη µε την οποία θα εµφανίζονται τα δεδοµένα (Μονή φόρµα, Συνεχόµενες φόρµες, Φύλλο δεδοµένων). Η εξ ορισµού προβολή είναι η Μονή φόρµα. υνατότητα επεξεργασίας, υνατότητα διαγραφής, υνατότητα προσθήκης (Default Editing): Μπορούµε να επιλέξουµε Ναι ή Όχι. Καταχώρηση δεδοµένων (Data Entry): η προκαθορισµένη τιµή είναι Όχι. Εάν η τιµή της ι- διότητας αυτής είναι Ναι, τότε η φόρµα ανοίγει ως φόρµα εισαγωγής και µπορούµε µόνο να εισάγουµε καταχωρούµε δεδοµένα. εν έχουµε δηλαδή τη δυνατότητα να δούµε τις εγγραφές που υπάρχουν ήδη στον πίνακα. Εισαγωγή πεδίων στη φόρµα Μετά από αυτή την παρένθεση ας γυρίσουµε εκ νέου στη φόρµα, η οποία παραµένει ανοικτή σε προβολή σχεδίασης. Πριν ξεκινήσουµε την εισαγωγή των πεδίων στη φόρµα, θα πρέπει προηγουµένως να µεγαλώσουµε την επιφάνεια της ενότητας Λεπτοµέρειες της φόρµας. Έτσι σύρουµε το κάτω µέρος της ενότητας Λεπτοµέρειες έως ότου διπλασιάσουµε το ύψος της επιφάνειας σχεδίασης. 57

6 1. Επιλέγουµε το πρώτο πεδίο Κωδικός Φοιτητή από τη λίστα πεδίων. 2. Το σύρουµε µέσα στην επιφάνεια σχεδίασης της ενότητας λεπτοµερειών. Θα δούµε ότι ο δείκτης του ποντικιού αλλάζει και από βέλος µετατρέπεται σε εικονίδιο πεδίου. 3. Αφήνουµε το εικονίδιο πεδίου, έτσι ώστε η επάνω αριστερή γωνία του να βρίσκεται στο ση- µείο το οποίο απέχει πέντε εκατοστά δεξιά και ένα εκατοστό κάτω από το σηµείο έναρξης των αξόνων (πάνω αριστερή γωνία της ενότητας Λεπτοµέρειες). 4. Εµφανίζεται ένα πλαίσιο κειµένου, το οποίο περιέχει την ονοµασία Κωδικός Φοιτητή. Ταυτόχρονα στα αριστερά του εµφανίζεται και η ετικέτα του πλαισίου κειµένου µε όνοµα Κωδικός Φοιτητή. 5. Συνεχίζουµε µε τα υπόλοιπα πεδία, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι παρόµοιο µε αυτό της επόµενης εικόνας. Τα ονόµατα τα οποία υπάρχουν µέσα στα πλαίσια κειµένου δείχνουν την ιδιότητα προέλευσης του κάθε στοιχείου ελέγχου. Εισαγωγή κεφαλίδας και υποσέλιδου φόρµας Επιλέγουµε την εντολή Προβολή Κεφαλίδα/υποσέλιδο φόρµας. Στη φόρµα εµφανίζονται οι ενότητες της κεφαλίδας και του υποσέλιδου φόρµας. Θα χρησιµοποιήσουµε την ενότητα της κεφαλίδας φόρµας για να τοποθετήσουµε σε αυτήν µία ετικέτα. Επισήµανση Μερικές φορές ο χρήστης επιλέγει κατά λάθος αντί της εντολής Κεφαλίδα/υποσέλιδο φόρµας, την εντολή Κεφαλίδα/υποσέλιδο σελίδας και τοποθετεί στην Κεφαλίδα σελίδας ετικέτες και σύνθετα πλαίσια, ή πλήκτρα εντολών στο Υποσέλιδο σελίδας. Η συνέπεια αυτού του λάθους είναι ότι όταν πατάει το πλήκτρο Προβολή της γραµµής εργαλείων για να δει το τελικό αποτέλεσµα της φόρµας, να µην µπορεί να δει κανένα από αυτά τα αντικείµενα. Και αυτό διότι οι δύο αυτές ενότητες προορίζονται αποκλειστικά για εκτυπώσεις. Μπορούµε να αντιληφθούµε καλύτερα το λάθος αν πατήσουµε το πλήκτρο Προεπισκόπηση εκτύπωσης. Επίσης δεν µπορούµε να δούµε τα αντικείµενα αυτά όταν ορίσουµε τη φόρµα σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 1. Τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού ακριβώς πάνω σε ένα περιθώριο, αυτός αλλάζει µορφή και γίνεται διπλό κάθετο βέλος µε µία οριζόντια γραµµή στη µέση. Με αυτό τον τρόπο µπορούµε να µεταβάλλουµε το µέγεθος της φόρµας, της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου. 58

7 Μετακινούµε λοιπόν προς τα πάνω και κλείνουµε το υποσέλιδα της φόρµας, διότι δεν µας χρειάζεται. 2. Πατάµε το πλήκτρο Ετικέτα της εργαλειοθήκης. Ο δείκτης του ποντικιού µετατρέπεται σε. Μετακινούµε το δείκτη στην περιοχή της ενότητας Κεφαλίδα, κάνουµε κλικ σε κάποιο σηµείο και σύρουµε το δείκτη οριζοντίως περίπου 4 εκατοστά. Εµφανίζεται το πλαίσιο της ετικέτας µε άσπρο φόντο µέσα στο οποίο πληκτρολογούµε τη φράση Φόρµα Φοιτητών. 3. Έχοντας επιλεγµένη την ετικέτα Φόρµα Φοιτητών, πατάµε το πλήκτρο Πλάτος γραµµής/ Περιγράµµατος και επιλέγουµε ως περίγραµµα. Πατάµε το πλήκτρο Ειδικό εφέ και επιλέγουµε Υπερυψωµένο. 4. Πατάµε το πλήκτρο Χρώµα γεµίσµατος/δεύτερου πλάνου και επιλέγουµε ένα χρώµα για να γεµίσουµε την ετικέτα. Πατάµε το πλήκτρο Χρώµα γραµµατοσειράς/πρώτου πλάνου και επιλέγουµε ένα χρώµα για τα γράµµατα της ετικέτας. 5. Αλλάζουµε το πλάτος ορισµένων στοιχείων ελέγχου και πατάµε το πλήκτρο Προβολή φόρ- µας για να δούµε το αποτέλεσµα. 59

8 Παρατηρούµε ότι µέσα στα στοιχεία ελέγχου εµφανίζονται τα δεδοµένα της πρώτης εγγραφής σε σύνολο 10. Μπορούµε να πατήσουµε τα πλήκτρα πλοήγησης για να δούµε όλες τις εγγραφές. Για να εισαγάγουµε µία νέα εγγραφή πατάµε το πλήκτρο. Είδη προβολής της φόρµας 1. Κάνουµε διπλό κλικ στο πλήκτρο επιλογής της φόρµας (πάνω αριστερά) και ανοίγουµε το φύλλο ιδιοτήτων της φόρµας. Αν είναι επιλεγµένο έχει ένα µαύρο τετράγωνο στο κέντρο. 2. Επιλέγουµε την ιδιότητα Προεπιλεγµένη προβολή και ανοίγουµε το πτυσσόµενο πλαίσιο καταλόγου το οποίο εµφανίζεται δεξιά. 3. Υπάρχουν τρεις ρυθµίσεις από τις οποίες επιλέγουµε µία. Οι ρυθµίσεις αυτές είναι: Μονή φόρµα, Συνεχόµενες φόρµες και Φύλλο δεδοµένων. Ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο θέλουµε να προβάλουµε τα δεδοµένα µέσω της φόρµας επιλέγουµε την κατάλληλη ρύθµιση. Μονή φόρµα (Single form): Αυτή είναι και η πιο συνηθισµένη ρύθµιση σε µία φόρµα. Εµφανίζει µία εγγραφή κάθε φορά. Για να µετακινηθούµε µεταξύ των εγγραφών χρησιµοποιούµε τα πλήκτρα µετακίνησης των εγγραφών. Η µονή φόρµα µας προσφέρει ασφάλεια και λειτουργικότητα διότι κάθε φορά έχουµε να ασχοληθούµε µε µία µόνον εγγραφή. Συνεχόµενες φόρµες (Continuous forms): Εµφανίζει όσες εγγραφές χωρούν µέσα στο παράθυρο της φόρµας. Για τη µετακίνηση µεταξύ των εγγραφών χρησιµοποιούµε την κάθετη ράβδο κύλισης. Χρησιµοποιείται όταν θέλουµε να εµφανίσουµε αρκετές εγγραφές µαζί, οι οποίες όµως δεν πρέπει να έχουν πολλά πεδία. Οι συνεχόµενες φόρµες µπορούν ακόµα να χρησιµοποιηθούν και µέσα σε δευτερεύουσες φόρµες. Οι ετικέτες τους όµως θα πρέπει να µετακινηθούν στην κεφαλίδα. Στο κεφάλαιο µε τις δευτερεύουσες φόρµες θα εξετάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο σχεδιάζουµε αυτού του είδους τις συνεχόµενες φόρµες. Φύλλο δεδοµένων (Datasheet): Σε αυτού του είδους την προβολή τα δεδοµένα εµφανίζονται ό- πως σε ένα φύλλο δεδοµένων. Έχουµε τη δυνατότητα να δούµε ταυτόχρονα πολλές εγγραφές µαζί. Για τη µετακίνηση µεταξύ των εγγραφών µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την οριζόντια και κάθετη ράβδο κύλισης. Φόρµα καταχώρησης δεδοµένων Η καταχώρηση-εισαγωγή δεδοµένων είναι µία από τις πλέον συχνές εργασίες τις πραγµατοποιεί ένας χρήστης σε µία Β.. Όταν όµως πρέπει να καταχωρούµε διαρκώς δεδοµένα, τότε η διαδικασία αυτή, θα πρέπει να γίνεται, για λόγους ασφάλειας των δεδοµένων, µέσω των φορµών καταχώρησης. Ας δούµε λοιπόν πώς µπορούµε να µετατρέψουµε τη φόρµα που δηµιουργήσαµε προηγουµένως σε φόρµα καταχώρησης δεδοµένων (Data Entry). 1. Κάνουµε διπλό κλικ στο πλήκτρο επιλογής της φόρµας και από το φύλλο ιδιοτήτων αλλάζουµε την ιδιότητα Καταχώρηση δεδοµένων από Όχι σε Ναι. 2. Κλείνουµε το φύλλο ιδιοτήτων της φόρµας και πατάµε το πλήκτρο Προβολή φόρµας για να δούµε το αποτέλεσµα. 3. Παρατηρούµε η φόρµα είναι κενή ενώ η ένδειξη εγγραφών δείχνει 1 από 1. ηλαδή µεταφερόµαστε στην τελευταία κενή εγγραφή του πίνακα προκειµένου να καταχωρήσουµε µία νέα εγγραφή, δίχως να έχουµε τη δυνατότητα να δούµε τις υπόλοιπες εγγραφές. 60

9 ηµιουργία ενός σύνθετου πλαισίου (Combo Box) Κατά την καταχώρηση µιας εγγραφής ενός νέου φοιτητή, µέσω της φόρµας, στον πίνακα Φοιτητές θα πρέπει να πληκτρολογήσουµε έναν κωδικό αριθµό στο πεδίο Κωδ. Τµήµατος. Αν οι κωδικοί τµηµάτων όµως είναι πάρα πολλοί προφανώς αυξάνεται ο βαθµός δυσκολίας της καταχώρησης ενός αριθµού καθώς και η πιθανότητα λάθους. Υπάρχει όµως ένας άλλος καλύτερος και ασφαλέστερος τρόπος για την καταχώρηση του Κωδικού Τµήµατος, ο οποίος βασίζεται στη χρήση του σύνθετου πλαισίου. Θα δηµιουργήσουµε λοιπόν στη θέση του πλαισίου κειµένου Κωδ. Τµήµατος, ένα σύνθετο πλαίσιο. Όταν θα κάνουµε κλικ σε αυτό, θα ανοίγει ένα πτυσσόµενο πλαίσιο καταλόγου και θα εµφανίζει τα ονόµατα όλων των τµηµάτων. Μέσα από αυτό θα επιλέγουµε ένα τµήµα, αλλά θα αποθηκεύεται ο κωδικός του. Ας δούµε όµως την όλη διαδικασία. 1. Έχοντας ανοικτή τη φόρµα σε προβολή σχεδίασης, επιλέγουµε το πεδίο Κωδ. Τµήµατος και το διαγράφουµε. 2. Πατάµε το πλήκτρο Σύνθετο πλαίσιο της εργαλειοθήκης και σχεδιάζουµε ένα νέο σύνθετο πλαίσιο. Ενεργοποιείται ο οδηγός για σύνθετα πλαίσια. Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί, θα πρέπει να πατήσουµε το πλήκτρο της εργαλειοθήκης. 61

10 3. Κάνουµε κλικ στην επιλογή Οι τιµές για το σύνθετο πλαίσιο θα αναζητούνται σε πίνακα ή ερώτηµα. Πατάµε κατόπιν το πλήκτρο Επόµενο. 4. Στο επόµενο βήµα επιλέγουµε τον πίνακα Τµήµατα και πατάµε Επόµενο. 5. Επιλέγουµε τα δύο πεδία και πατάµε το πλήκτρο µε το διπλό βέλος για να τα µεταφέρουµε στο διπλανό πλαίσιο. Πατάµε το πλήκτρο Επόµενο. 6. Αυξάνουµε το πλάτος της στήλης Τµήµα ενώ αφήνουµε επιλεγµένο το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη της στήλης κλειδιού. Με αυτόν τον τρόπο όταν ανοίγει το σύνθετο πλαίσιο, θα εµφανίζει τις τιµές µόνον του πεδίου Τµήµα και όχι και του πεδίου Κωδικός Τµήµατος, το οποίο έτσι και αλλιώς δεν έχει ουσιαστικά για το χρήστη κανένα νόηµα. 62

11 7. Επιλέγουµε Να αποθηκεύεται η τιµή στο πεδίο, ενώ από το πτυσσόµενο πλαίσιο επιλέγου- µε το πεδίο Κωδικός Τµήµατος του πίνακα Φοιτητές στο οποίο θα αποθηκεύεται. Ίσως κάποιος αναρωτηθεί πού βρέθηκε ο πίνακας Φοιτητές. Η απάντηση είναι ότι αυτός είναι ο πίνακας στον οποίο βασίστηκε η δηµιουργία της φόρµας.. Πατάµε το πλήκτρο Επόµενο. 8. Στο τελευταίο βήµα αλλάζουµε αν θέλουµε τον τίτλο της λεζάντας και πατάµε το πλήκτρο Τέλος. 9. Πατάµε το πλήκτρο Προβολή φόρµας για να δούµε το τελικό αποτέλεσµα. 10. Κάνοντας κλικ στο πτυσσόµενο πλαίσιο Τµήµα ο χρήστης ο οποίος θα καταχωρεί ένα νέο φοιτητή, θα επιλέγει ένα τµήµα αλλά στον πίνακα Φοιτητές θα αποθηκεύεται ο Κωδικός Τµή- µατος. 11. Αποθηκεύουµε τη φόρµα ως Φόρµα Εισαγωγής Φοιτητών. 63

12 Φόρµα ανεισµού Βιβλίων Πρόκειται για µία από τις σηµαντικότερες φόρµες της δανειστικής βιβλιοθήκης. Μέσω της φόρ- µας αυτής θα καταχωρείται κάθε βιβλίο το οποίο θα δανείζεται ο φοιτητής. Πρόκειται για µία φόρµα εισαγωγής καταχώρησης νέων δεδοµένων η οποία βασίζεται στον πίνακα ανεισµός Βιβλίων (επό- µενη εικόνα). 1. Επιλέγουµε την ιδιότητα της φόρµας Καταχώρηση δεδοµένων και αλλάζουµε την τιµή της σε Ναι. 2. Αντικαθιστούµε το πεδίο Κωδικός Φοιτητή µε το σύνθετο πλαίσιο Ονοµατεπώνυµο. Από αυτό το σύνθετο πλαίσιο ο χρήστης θα επιλέγει ένα Ονοµατεπώνυµο, αλλά θα αποθηκεύεται ο Κωδικός Φοιτητή. 3. Οµοίως αντικαθιστούµε το πεδίο Κωδικός Βιβλίου µε το σύνθετο πλαίσιο Τίτλος Βιβλίου. Ο χρήστης θα επιλέγει έναν Τίτλο Βιβλίου, αλλά θα αποθηκεύεται ο Κωδικός Βιβλίου. 64

13 4. Επιλέγουµε το πεδίο Ηµεροµηνία ανεισµού και ανοίγουµε το φύλλο ιδιοτήτων του. Στην ι- διότητα Προεπιλεγµένη τιµή ορίζουµε την τιµή: =Date(). Πρόκειται για µία συνάρτηση η οποία εµφανίζει την τρέχουσα ηµεροµηνία. 5. ηµιουργούµε και δύο κουµπιά εντολών. Το ένα θα κλείνει τη φόρµα και το άλλο θα εισάγει µία νέα κενή εγγραφή. 6. Τέλος ανοίγουµε το φύλλο ιδιοτήτων του σύνθετου πλαισίου Τίτλος Βιβλίου και κάνουµε επιλέγουµε την ιδιότητα Προέλευση γραµµής. Κάνουµε κλικ στο εµφανιζόµενο πλήκτρο. 7. Προσθέτουµε στο ερώτηµα τον πίνακα ανεισµός Βιβλίων. Τοποθετούµε στο ερώτηµα το πεδίο Ηµεροµηνία Επιστροφής και ορίζουµε ως κριτήριο τον τελεστή Is Not Null (να µην είναι κενό). Με το κριτήριο αυτό (επόµενη εικόνα) δεν επιτρέπουµε να εµφανίζεται στο σύνθετο πλαίσιο ένα βιβλίο το οποίο είναι δανεισµένο διότι δεν µπορεί να δανειστεί εκ νέου. Έτσι αποφεύγουµε τον κίνδυνο να δανείσουµε κατά λάθος δύο φορές το ίδιο βιβλίο. Με απλά λόγια για να εµφανίζεται κάποιο βιβλίου στο σύνθετο πλαίσιο θα πρέπει να έχει επιστραφεί, δηλαδή η Ηµεροµηνία Επιστροφής να είναι συµπληρωµένη. 65

14 8. Αποθηκεύουµε το ερώτηµα και τη φόρµα. Πατάµε το πλήκτρο Προβολή φόρµας για να δού- µε το αποτέλεσµα. ================================================================== 66

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου ιδακτικό υλικό µαθητή παράθυρα Κατά τη διάρκεια της µελέτης µας γράφουµε και διαβάζουµε, απλώνοντας πάνω στο γραφείο τετράδια και βιβλία. Ξεκινώντας ανοίγουµε αυτά που µας ενδιαφέρουν πρώτα και συνεχίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word 7.1. ηµιουργία γραφικών Θα δηµιουργήσουµε ένα σχεδιάγραµµα για να δείξουµε σχηµατικά πώς θα είναι κατανεµηµένος ο εξοπλισµός της πρότασής µας. Για να δηµιουργήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους.

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Πριν ξεκινήσουµε την περιγραφή του προγράµµατος καλό θα ήταν να αναφερθούµε στον ορισµό κάποιων εννοιών για τις οποίες θα γίνεται λόγος στο κεφάλαιο αυτό. Πρώτα από όλα πρέπει να καταλάβουµε την διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου... EΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...4 Αναίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

η σύνθεση ενός υπολογιστή

η σύνθεση ενός υπολογιστή ιδακτικό υλικό µαθητή η σύνθεση ενός υπολογιστή Αν παρατηρήσουµε έναν υπολογιστή βλέπουµε ότι αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Οθόνη Μονάδα συστήµατος Ποντίκι Πληκτρολόγιο τη µονάδα συστήµατος, όπου βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A.

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A. Πρωτόκολλο 1-1 Πρωτόκολλο Περιεχόµενα 0 2 Κεφάλαιο 1 Είσοδος - Λειτουργικότητα Εφαρµογής 1 Επανακαθορισµός... Βάσης εδοµένων 2 2 Γραµµή... Ενηµέρωσης (Κυλιόµενο Μήνυµα) 3 3 Λειτουργικότητα... Φόρµας 4

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο FrontPage

Εισαγωγή στο FrontPage Εισαγωγή Το World Wide Web αποτελεί µία από τις προσφερόµενες υπηρεσίες του Internet. Είναι η πλέον διαδεδοµένη υπηρεσία, σε σηµείο που πολλοί να ταυτίζουν το Web µε το Internet. Το Web είναι ένα κατανεµηµένο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µια συνοπτική εισαγωγή στην Microsoft Access 2000, που είναι και το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µε το οποίο θα ασχοληθούµε.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ)

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) Extra Οδηγίες 2 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) 1. Σκανάρουµε το πορτάκι που θέλουµε ή το φωτογραφίζουµε µε ψηφιακή µηχανή. Το αποθηκεύουµε µε όνοµα π.χ. 01_portaki.bmp σε κάποιο φάκελο όπου έχουµε τις

Διαβάστε περισσότερα

γράφοντας µε τον υπολογιστή

γράφοντας µε τον υπολογιστή Γνωριµία µε τους υπολογιστές γράφοντας µε τον υπολογιστή Από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι να δηµιουργούµε έγγραφα τα οποία µπορεί να περιέχουν κείµενα και εικόνες. Για να

Διαβάστε περισσότερα

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο:

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο: διαχείριση αρχείων Οι περισσότερες εφαρµογές των Windows είναι προγραµµατισµένες, από τον κατασκευαστή τους, να προτείνουν ως περιοχή αποθήκευσης των εργασιών το φάκελο «Τα έγγραφά µου», που δηµιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel...

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 6 2.1 Εισαγωγή δεδοµένων... 6 2.2 Τύποι δεδοµένων... 6 2.2.1 Κείµενο...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage)

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Γραµµή τίτλου Γραµµή µενού Γραµµή εργαλείων Μορφοποίηση Εικόνα Πίνακες και περιγράµµατα Όταν ανοίγουµε το FrontPage, ανοίγει αυτόµατα µία νέα σελίδα. (Στο FrontPage τα

Διαβάστε περισσότερα

M:N, είναι προφανές, πως οι βαθµοί των µαθητών του σχολείου θα καταχωρηθούν σε ένα ενδιάµεσο πίνακα (ας τον ονοµάσουµε ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) που θα περιέχει

M:N, είναι προφανές, πως οι βαθµοί των µαθητών του σχολείου θα καταχωρηθούν σε ένα ενδιάµεσο πίνακα (ας τον ονοµάσουµε ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) που θα περιέχει Κεφάλαιο 12 Αναφορές Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η διαδικασία δηµιουργίας αναφορών οι οποίες εµφανίζουν τα δεδοµένα των πινάκων της βάσης ή τα αποτελέσµατα των ερωτηµάτων της εφαρµογής, σε µορφή κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Μάθηµα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Τι είναι οι βάσεις δεδοµένων Μία βάση δεδοµένων (Β..) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευµένες σε κάποιο αποθηκευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων. Excel for Windows

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων. Excel for Windows Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων Φλώρινα, Φεβρουάριος 2000 Εκκίνηση του Excel Για να εκκινήσουµε το Excel για Windows, µπορούµε να το επιλέξου- µε από το µενού Προγράµµατα4 του κουµπιού Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργαστής κειµένου Word

Επεξεργαστής κειµένου Word 1 Εισαγωγή Το Word είναι χωρίς αµφιβολία ο πιο διαδεδοµένος επεξεργαστής κειµένου στο χώρο των προσωπικών υπολογιστών και ανήκει στην οµάδα προγραµµάτων του Microsoft Office. Οι δυνατότητες που έχει πλησιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στο Power Point 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σηµειώσεις στο Power Point 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 4 1.1 ηµιουργία νέας παρουσίασης... 4 1.2 ηµιουργία παρουσίασης µε τον Οδηγό αυτόµατου περιεχοµένου... 5 1.3 Αλλάζοντας την προβολή... 6 1.4 Μετακίνηση µεταξύ των διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround:

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SOFTWARE SAE10 Το software της αναγγελίας ορόφων είναι απαραίτητο για τη δηµιουργία των USB flash που θα χρησιµοποιηθούν στην πλακέτα SAE10. Προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0

AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Web Forms. Το Web Forms βρίσκεται στο µενού Οργάνωση λειτουργίας -> Βοηθητικές εργασίες -> Web Forms.

Web Forms. Το Web Forms βρίσκεται στο µενού Οργάνωση λειτουργίας -> Βοηθητικές εργασίες -> Web Forms. Web Forms Το module Web Forms του Atlantis δίνει την δυνατότητα σχεδιασµού εφαρµογών που µπορούν να λειτουργήσουν µέσω ενός web browser. Η επικοινωνία µε το Atlantis γίνεται µέσω του RWS (Roads Web Service).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα ιαµόρφωση Φ.Ε. Προεπισκόπηση - Εκτύπωση Ενότητα 3.6 ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να εισάγουν αρίθµηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET 1 version v5.4 Εγχειρίδιο ιαχείρισης 2012 Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της INVENTICS A.E. Απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί για την οικονοµική παρακολούθηση των Εργων. Ο χρήστης µπορεί, καταχωρώντας µε απλό τρόπο τις πραγµατοποιούµενες κινήσεις (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων. ηµιουργία Φορολογούµενου. ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου ΕΣΠ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων. ηµιουργία Φορολογούµενου. ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου ΕΣΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων ηµιουργία Φορολογούµενου ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε1 ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε2 ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε3

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

SusX - SusCity. Εγχειρίδιο σχεδιασµού παιχνιδιών

SusX - SusCity. Εγχειρίδιο σχεδιασµού παιχνιδιών SusX - SusCity Εγχειρίδιο σχεδιασµού παιχνιδιών Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 2011 Περιεχόµενα Εισαγωγή...3 Λίγα λόγια για το SusCity...3 Σκοπός του εγχειριδίου...3 Η διττή αξιοποίηση του SusCity...3

Διαβάστε περισσότερα

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία.

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Γενική Λογιστική. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λ.Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα, Αττική, Τηλ.:+30 210 900 8000, Fax:+30 210 921 3146, e-mail: info@piraeus-factoring.gr, http: www.piraeus-factoring.

Λ.Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα, Αττική, Τηλ.:+30 210 900 8000, Fax:+30 210 921 3146, e-mail: info@piraeus-factoring.gr, http: www.piraeus-factoring. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογής Καταναλωτικού Factoring Σύστηµα Εµπόρων (Client) Έκδοση 2 (V 2.05) 13/04/2007 Εισαγωγή Είσοδος στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας Συνδέεστε στο internet, ανοίγετε τον internet explorer

Διαβάστε περισσότερα

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT οµηµένο Σύστηµα Λογισµικού για ιαχείριση Ιατρικών Πληροφοριών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βασικές Λειτουργίες της Εφαρµογής... 3 1.1 Επιφάνεια εργασίας εφαρµογής... 3 1.2 Εισαγωγή στο σύστηµα (login)... 4 1.3 Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Βάσεων Δεδοµένων. Access for Windows

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Βάσεων Δεδοµένων. Access for Windows Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Βάσεων Δεδοµένων Φλώρινα, Φεβρουάριος 2000 Τι Σηµαίνει Βάση Δεδοµένων Βάση Δεδοµένων (DataBase) είναι µια συλλογή από εγγραφές και αρχεία, τα οποία είναι οργανωµένα έτσι ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα

Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος δηµιουργίας και διαχείρισης ερωτηµάτων µέσα από το περιβάλλον της Microsoft Access. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο, ένας από

Διαβάστε περισσότερα

γλώσσα προγραµµατισµού Logo

γλώσσα προγραµµατισµού Logo γλώσσα προγραµµατισµού Logo προγράµµατα στη Logo Μέχρι τώρα είδαµε ότι για τη δηµιουργία ενός σχήµατος πληκτρολογούµε στο πλαίσιο εισαγωγής του Παραθύρου Εντολών µια σειρά από κατάλληλες εντολές. Στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER 1. Ανοίξτε από ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, το Windows movie maker 2. Αυτή είναι η βασική επιφάνεια εργασίας του λογισµικού Το movie maker µας δίνει δύο δυνατότητες. Να κάνουµε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά του επεξεργαστή κειµένου Word

Τα βασικά του επεξεργαστή κειµένου Word Τα βασικά του επεξεργαστή κειµένου Word 6.1. Εκκίνηση Περιβάλλον εργασίας Η εκκίνηση του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου (word) γίνεται είτε µε την χρήση του κουµπιού Έναρξη (Start) Προγράµµατα (Programs)

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη.

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη. Οδηγίες για Πρόγραµµα OTS σχετικά µε πληρωµές τιµολογίων. Α ΜΘ, /νση Οικονοµικού, Τµήµα Προϋπολογισµού. Βήµατα που πρέπει να κάνετε: 1. Κατανοµή (ΟΧΙ για Νοµούς). 2. Καταχώρηση της Υπηρεσίας που πραγµατοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7 Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ErgoMetr ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Νέο σύγχρονο πρόγραµµα γενικών επιµετρήσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP 2.1 Windows XP 1. Τα Windows XP είναι η τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήµατος της Microsoft, των Microsoft Windows. Είναι ο διάδοχος των Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Triggers, Stored procedures Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Triggers-Ενηµέρωση δεδοµένων άλλων πινάκων... 1 Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ERGOWIN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 3 1.1 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 1.2 ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΕΣ 7 1.3 ΕΡΓΑ ΠΚΝΤΜ 8 1.4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 8 1.5 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 10 2.1 ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I FashionWorks 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης... 5 Ξεκινώντας... 5 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Εργασίες... 5 Τιµολόγια Πώλησης Λίστα Αποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1 Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) Περιεχόµενα Εισαγωγή...2 Ελάχιστος εξοπλισµός...2 ΜΕΡΟΣ Α : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΑ WINDOWS 98...3 1. ΕΛΕΓΧΟΣ MODEM...3 1.α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι. Στόχος της άσκησης Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι Στόχος της άσκησης Σην παρούσα άσκηση επιχηρείται η σχεδίαση ενός τρισδιάστατου αντικειµένου µε τη χρήση διδιάστατων καµπυλών. Στόχος της άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη

Διαβάστε περισσότερα

προγραµµατίζοντας τον υπολογιστή

προγραµµατίζοντας τον υπολογιστή προγραµµατίζοντας τον υπολογιστή Οι εφαρµογές λογισµικού που µέχρι τώρα γνωρίσαµε, µας δίνουν τη δυνατότητα να εκτελέσουµε ένα συγκεκριµένο είδος εργασιών. Έτσι η Ζωγραφική µας προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εγκατάσταση και λειτουργία message editor: Αρχικά τοποθετούµε το cd στον υπολογιστή και εµφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης Στην περίπτωση που δεν εµφανιστεί αυτόµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher ελλατόλας Στέλιος 2 ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου Κρήτης Περιεχόµενα Εγκατάσταση του προγράµµατος...4 Λειτουργία του προγράµµατος...6 Βασική λειτουργία (κατέβασµα ένα - ένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Γλώσσα οπτικού

Visual Basic Γλώσσα οπτικού Visual Basi Γλώσσα οπτικού προγραµµατισµού «Η αρχή είναι το ήµισυ του παντός» Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι Μαθήµατος Οι µαθητές να µπορούν: να εξηγούν τι είναι η Visual Basi. ναεξηγούνταστάδιαδηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 6 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας ιαχείριση Προµηθειών Οικονοµικό Κύκλωµα Επικοινωνία µε Πελάτες

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 6 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας ιαχείριση Προµηθειών Οικονοµικό Κύκλωµα Επικοινωνία µε Πελάτες Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I InsuranceWorks 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 6 2 Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας ιαχείριση Προµηθειών Οικονοµικό Κύκλωµα Επικοινωνία µε Πελάτες... 7... 7... 7... 8... 8 3 Αναλυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακού Συστήµατος Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% (Χρήστες Επιχειρήσεων) Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.1.

Πληροφοριακού Συστήµατος Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% (Χρήστες Επιχειρήσεων) Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.1. Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% (Χρήστες Επιχειρήσεων) Έκδοση 1.1 Ιανουάριος 2012 AbiTECH A.E. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL Περιεχόµενα Εισαγωγή στο Υπολογιστικό Φύλλο Excel...1 Αρχικά...1 Βασικές έννοιες...3 ηµιουργία νέου Βιβλίου εργασίας...4 1. ηµιουργία νέου βιβλίο εργασίας...5

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I Food & Beverage Works 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας... 4... 4 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Point of Sale... 5 P.O.S. Console... 5

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό Εγχειρίδιο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο AGFN EXPERT LITE Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Βοηθητικό Εγχειρίδιο Version 7.5.0.322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AGFN EXPERTLITE... 2 2. ΣΥΝ ΕΣΗ (LOGIN)... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ Συνοπτικό Εγχειρίδιο Χρήσης Νεα Σµύρνη, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ "KOSTOLOGOS " Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KOSTOLOGOS  Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή Εισαγωγή Η προσέγγιση του κοστολογικού προβλήµατος µίας µεταποιητικής επιχείρησης από το Λογισµικό «Κοστολόγος» στηρίζεται στην παρακάτω ανάλυση ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ Πως αλλάζω γλώσσα; 1 ος τρόπος Συνδυασµός πλήκτρων αριστερό Ctrl + Shift 2 ος τρόπος Από την ένδειξη γλώσσας στην γραµµή εργασιών Πως βάζω τον τόνο ; (Εφόσον βρίσκοµαι στα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11

Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11 Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11 Οδηγίες εγκατάστασης - σύνδεσης προγράµµατος Σε έναν browser (π.χ. Internet Explorer) πληκτρολογείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 5 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 5 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I HotelWorks 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 5 2 Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας... 6... 6 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 6 Front Office... 6 ιαχείριση Κρατήσεων... 6 Κρατήσεις-

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Παρουσιάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Παρουσιάσεις Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Ομάδες Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Όταν ανοίγουμε το Word, ανοίγει αυτόματα ένα νέο έγγραφο. (Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψάχνετε να βρείτε ένα µήνυµα από τα πολλά που έχετε, πώς θα το καταφέρετε αυτό εύκολα και γρήγορα; Θέλετε τα µηνύµατά σας να εµφανίζονται µε βάση την ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κειμενογράφος WORD ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άνω περιθώριο (top margin) : 2.49cm Κάτω περιθώριο (bottom margin) :5.99cm Αριστερό περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα