1.3 ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. Ορισμοί Εμβαδόν τετραγώνου. Το εμβαδόν ενός τετραγώνου πλευράς α ισούται µε α 2.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.3 ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. Ορισμοί Εμβαδόν τετραγώνου. Το εμβαδόν ενός τετραγώνου πλευράς α ισούται µε α 2."

Transcript

1 ΜΡΟΣ Β 1.3 ΜΒΑΔΑ ΠΙΠΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 1 Ορισμοί μβαδόν τετραγώνου 1.3 ΜΒΑΔΑ ΠΙΠΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Το εμβαδόν ενός τετραγώνου πλευράς α ισούται µε α. E α α α μβαδόν ορθογωνίου Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου µε πλευρές α, β ισούται µε α β. E α.β μβαδόν παραλληλογράµµου Το εμβαδόν ενός παραλληλογράµµου είναι ίσο µε το γινόμενο μίας βάσης του µε το αντίστοιχο υ ύψος. β E β.υ β μβαδόν τυχαίου τριγώνου Το εμβαδόν ενός τριγώνου είναι ίσο µε μισό του γινομένου μίας βάσης του µε το αντίστοιχο ύψος β.υ υ β α μβαδόν ορθογωνίου τριγώνου Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι ίσο µε μισό του γινομένου των δύο καθέτων πλευρών του. β.υ υ β β

2 ΜΡΟΣ Β 1.3 ΜΒΑΔΑ ΠΙΠΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ μβαδόν τραπεζίου Το εμβαδόν ενός τραπεζίου είναι ίσο µε το γινόμενο του ηµιαθροίσµατος των βάσεών ( του ) µε το ύψος του. Β + β. υ ΡΩΤΗΣΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 1. Στο παρακάτω σχήμα: υ β Β Α Β Γ Δ 3 cm Θ 3 cm 3 cm 3 cm Η Ζ Α Β Γ 1. Το εμβαδόν του ΑΒΗΘ είναι: Το εμβαδόν του ΑΓΖΘ είναι: Το εμβαδόν του ΑΓΗ είναι: Το εμβαδόν του ΑΗΓ είναι: 9 1 4,5 5. Το εμβαδόν του ΒΖΗ είναι: 9 1 4,5 6. Το εμβαδόν του ΑΔΖΗ είναι: Το εμβαδόν του ΑΔΗ είναι:, Το εμβαδόν του ΑΒΘ είναι:, Στο 1 η σωστή απάντηση είναι το Γ γιατί (ΑΒΗΘ)3 cm 9 cm (τετράγωνο E α ). Στο η σωστή απάντηση είναι το Γ γιατί (ΑΓΖΘ)3.(3+3) cm 18 cm (ορθογώνιο E α. β ). Στο 3 η σωστή απάντηση είναι το Β γιατί (ΑΓΗ) 3.(3+3) cm 18 cm (παραλληλόγραμμο E β. υ ).

3 ΜΡΟΣ Β 1.3 ΜΒΑΔΑ ΠΙΠΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 3 Στο 4 η σωστή απάντηση είναι το Α γιατί το ορθογώνιο τρίγωνο που δημιουργείται έχει τι ίδιο εμβαδό με το τετράγωνο δηλαδή 9 cm. Στο 5 η απάντηση είναι το Α γιατί (ΒΖΗ)9 cm (τετράγωνο E α ). ΑΔ + ΗΖ.ΗΒ Στο 6 η απάντηση είναι το Β ( ΑΔΗΖ ) 18 cm ΑΔ + Η.Δ Στο 7 απάντηση είναι το Α ( ΑΔΗ ),5 cm ΑΒ + Θ.ΑΘ Στο 8 η απάντηση είναι το Β ( ΑΒΘ ) 18 cm ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: Α Β Γ 1. Το εμβαδόν του παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ είναι: Το ύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά ΑΔ είναι: 5,5 9 4,5 Α Β 4cm Δ 6cm 3cm Γ 3. Το εμβαδόν του παραλληλογράμμου ΖΗΘ είναι Η πλευρά Θ είναι: Ζ cm Θ 8cm 3cm 5. Ποιο από τα επόμενα δεν είναι ίσο με το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ 6 Η Α Β Γ ΑΒ.ΑΓ ΑΓ.ΒΚ 4,5 Α Κ Λ Β Γ

4 4 ΜΡΟΣ Β 1.3 ΜΒΑΔΑ ΠΙΠΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 6. Το εμβαδόν του τριγώνου ΘΗ είναι: Το ύψος ΘΚ που αντιστοιχεί στην πλευρά Η είναι: Κ Ζ4 cm Η8cm ΘΗ10 cm Η Θ Ζ 8. Το παρακάτω παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ έχει εμβαδόν 16 cm και το είναι το μέσο της πλευράς ΓΔ. Το εμβαδόν του τριγώνου ΚΓ είναι: Α Κ Β υ Δ 9. Το εμβαδόν του μπλε παραλληλογράμμου είναι: Το εμβαδόν κάθε πράσινου τριγώνου είναι: ,5 Γ 5 m 8 m 11. Αν το εμβαδόν του παραλληλογράµµου ΑΒ είναι 1cm και το είναι το μέσο της πλευράς Γ, τότε το εμβαδόν του τραπεζίου ΑΒΓ είναι: Α Β Δ Γ

5 ΜΡΟΣ Β 1.3 ΜΒΑΔΑ ΠΙΠΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 5 Στο 1 η σωστή απάντηση είναι το Γ γιατί E β. υ cm. Στο η σωστή απάντηση είναι το Γ γιατί 4 18 ή 4,5. Στο 3 η σωστή απάντηση είναι το Α γιατί E β. υ cm. Στο 4 η σωστή απάντηση είναι το Α γιατί 6 4 ή 4. Στο 5 η σωστή απάντηση είναι το Α γιατί καμία από τις δύο δεν είναι το α- ντίστοιχο ύψος στην άλλη. ΘΗ.Ζ 4.10 Στο 6 η σωστή απάντηση είναι το Γ γιατί E 0 cm. ΘΚ.Η Στο 7 η σωστή απάντηση είναι το Β γιατί 0 ΘΚ ΘΚ 5 cm 8 Στο 8 η σωστή απάντηση είναι το Α γιατί ΔΓ.υ ΔΓ.υ 16 ( ΚΓ ) 4 cm. 4 4 Στο 9 η σωστή απάντηση είναι το Γ γιατί β. υ m. Στο 10 η σωστή απάντηση είναι το Α γιατί πράσινου ορθογωνίου μπλέ. πράσινου ορθογωνίου μπλέ m οπότε 3 κάθε πράσινου 16 m Στο 11 η σωστή απάντηση είναι το Γ γιατί ΔΓ + ΔΓ.υ 3 3 ( ΑΒΓΔ ) ΔΓ.υ.4 18 cm 4 4 Α Σ Κ Η Σ Ι Σ ΑΣΚΗΣΗ 1 Αν η περίμετρος ενός τετραγώνου είναι 60 cm, να υπολογίσετε το εμβαδό του.

6 6 ΜΡΟΣ Β 1.3 ΜΒΑΔΑ ΠΙΠΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Αφού η περίμετρος του τετραγώνου είναι 60 cm η πλευρά του είναι 60:415 cm. πομένως το εμβαδόν του τετραγώνου είναι 15 5 cm. ΑΣΚΗΣΗ Οι διαστάσεις ενός φύλλου στο εικοσάφυλλο τετράδιο του Σταύρου είναι 1 cm και 30 cm. Να υπολογίσετε πόση επιφάνεια χαρτιού έχει όλο το τετράδιο. Το κάθε φύλλο είναι ένα ορθογώνιο με εμβαδό cm.πομένως ολόκληρο το τετράδιο έχει εμβαδόν cm. ΑΣΚΗΣΗ 3 Στο παρακάτω σχήμα να αποδείξετε ότι τα εμβαδά των δύο σχημάτων είναι ίσα. άν θεωρήσουμε ως μονάδα μέτρησης των εμβαδών το μικρό τετραγωνάκι τότε κάθε σχήμα έχει εμβαδόν 60 τετραγωνάκια.πομένως έχουν το ίδιο εμβαδόν. ΑΣΚΗΣΗ 4 Να υπολογίσετε τα εμβαδά των δύο σχημάτων στο παρακάτω σχήμα, αν 5 cm. Στη συνέχεια να εξηγήσετε γιατί αυτά είναι ίσα για οποιαδήποτε τιμή του. 6 3

7 ΜΡΟΣ Β 1.3 ΜΒΑΔΑ ΠΙΠΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 7 Το εμβαδόν του πρώτου σχήματος είναι το άθροισμα των εμβαδών του τετραγώνου και του ορθογωνίου, δηλαδή cm και του δεύτερου σχήματος cm πειδή το εμβαδόν κάθε σχήματος εκφράζεται με την βοήθεια της συνάρτησης E( ) + 3 συμπεραίνουμε ότι για κάθε τιμή του τα εμβαδά αυτά θα είναι ίσα. ΑΣΚΗΣΗ 5 Ένας ορθογώνιος κήπος έχει διαστάσεις 40 m και 5 m. Τον κήπο διασχίζουν δύο κάθετα μεταξύ τους δρομάκια. Το ένα παράλληλο προς τη μεγάλη πλευρά του κήπου µε πλάτος 0,6 m και το άλλο µε πλάτος 0,8 m. Το υπόλοιπο τµήµα θα φυτευτεί µε γκαζόν. Να υπολογίσετε το κόστος της κατασκευής του γκαζόν, αν ο γεωπόνος χρεώνει 1 το κάθε m γκαζόν. 5 m 0,6 0,8 40 m Το εμβαδόν του «γκαζόν» θα προκύψει αν από το εμβαδόν του ορθογωνίου αφαιρέσουμε το εμβαδό των διαδρόμων, δηλαδή E ορθογωνίου γκαζόν διαδρόμων ορθογωνίου + διαδρόμου1 διαδρόμου ορογωνίου ( 0, ,8.5 0,6.0,8) ,5 956,48 m 5.40 Άρα το κόστος της κατασκευής θα είναι 956, ,76

8 8 ΜΡΟΣ Β 1.3 ΜΒΑΔΑ ΠΙΠΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 6 Να κατασκευάσετε ένα τετράγωνο ΑΒΓ. Στη συνέχεια να προεκτείνετε την πλευρά ΑΒ του τετραγώνου και να πάρετε τµήµα Β ΑΒ. α) Να αποδείξετε ότι το τετράγωνο ΑΒΓ και το τρίγωνο Α έχουν ίσα εμβαδά. β) Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του Α είναι διπλάσιο από το εμβαδό του ΒΓ. Α Β α) ( ΑΔ) Δ ( ΑΒΓΔ) ( ΑΔ) ΑΒ β) Β.ΒΓ. Α.ΑΔ Α.ΑΔ ( ΒΓ) Γ ΑΒ.ΑΒ Β.ΒΓ α) Βρίσκουμε το εμβαδόν του ορθογωνίου τριγώνου ΑΔ κφράζουμε τις πλευρές Α και ΑΔ με την βοήθεια της πλευράς ΑΒ. β) Βρίσκουμε το εμβαδόν του ορθογωνίου τριγώνου ΑΔ κφράζουμε τις πλευρές Α και ΑΔ με την βοήθεια των πλευρών Β και ΒΓ. ΑΣΚΗΣΗ 7 Ένα τετράγωνο και ένα τραπέζιο έχουν ίσα εμβαδά. Αν οι βάσεις του τραπεζίου είναι 1 cm και 0 cm και το ύψος του είναι 4 cm, να υπολογίσετε το εμβαδόν του τετραγώνου. τραπεζίου τετραγώνου 64 cm α α 8 cm ( β + Β) υ ( 1 + 0) 4 Βρίσκουμε το εμβαδόν του τραπεζίου α 64 cm Γράφουμε το τύπο του εμβαδού του τετραγώνου και εξισώνουμε Λύνουμε την εξίσωση

9 ΜΡΟΣ Β 1.3 ΜΒΑΔΑ ΠΙΠΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 9 ΑΣΚΗΣΗ 8 Τα παρακάτω ορθογώνια έχουν τις ίδιες διαστάσεις. ξηγήστε γιατί τα χρωματιστά τρίγωνα έχουν ίσα εμβαδά. α.β 1τριγώνου α.β τριγώνου Υποθέτουμε ότι τα δύο ορθογώνια έχουν διαστάσεις α και β. Τα εμβαδά και των δύο τριγώνων είναι ίσα γιατί στο 1 ο τρίγωνο το β είναι βάση και το α ύψος,ενώ στο δεύτερο τρίγωνο αντίστροφα το α είναι βάση και το β ύψος. ΑΣΚΗΣΗ 9 Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται οικόπεδο σχήματος ορθογωνίου, το οποίο διασχίζει διαγώνια ένας δρόμος σταθερού πλάτους. α) Να αποδείξετε ότι τα τριγωνικά οικόπεδα που απομένουν έχουν ίσα εμβαδά. 18 m 30 m β) Να υπολογίσετε το, ώστε ο δρόμος να αποκόπτει από το οικόπεδο τµήµα του οποίου το εμβαδό να είναι ίσο µε το 4 1 του εμβαδού που α- πομένει στο οικόπεδο. ( 30 ).18 α) β) δρ όμου 18 ( 30 ).18 εναπομείναν οικόπεδο. ( 30 )18. α) Τα δύο τρίγωνα έχουν τις ίδιες βάσεις και τα ίδια ύψη,επομένως έχουν και τα ίδια εμβαδά β) Βρίσκουμε το εμβαδόν του δρόμου ως συνάρτηση του και το εμβαδόν του εναπομείναντος μέρους του οικοπέδου συναρτήσει του.δημιουργούμε την εξίσωση σύμφωνα με την εκφώνηση του προβλήματος. Προκύπτει μια εξίσωση 1 ου βαθμού ως προς και την λύνουμε.

10 30 ΜΡΟΣ Β 1.3 ΜΒΑΔΑ ΠΙΠΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 10 Στο τετράγωνο ΑΒΓ του παρακάτω σχήματος είναι Μ και Ν τα μέσα των πλευρών του Α και Γ αντίστοιχα. αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΜΑΒ και ΝΓΒ έχουν ίσα εμβαδά. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΒΜ Ν έχει εμβαδό όσο είναι το άθροισμα των εμβαδών των παραπάνω τριγώνων. Α Β Μ E ΜΑΒ ΝΓΒ ΜΒΝΔ Δ Ν Τετραγώνου ΑΒ ΑΒ ΑΒ ΑΒ. 4 ΑΒ ΑΒ αθοίσματος ορθογ. 4 ΑΣΚΗΣΗ 11 Στο διπλανό σχήμα κάθε τετραγωνάκι έχει πλευρά 1 cm. Να βρείτε το εμβαδό των 1 σχημάτων που δίνονται: αθοίσματος ορθογ 4 1 ΑΒ 5 Γ ΑΒ ΑΒ. ΑΒ.ΑΜ ΑΒ Βρίσκουμε τα εμβαδά των δύο ορθογωνίων 4 τριγώνων και τα εκφράζουμε συναρτήσει ΑΒ της πλευράς ΑΒ. ΑΒ. ΒΓ.ΝΓ ΑΒ 4 Βρίσκουμε το εμβαδόν του τετραπλεύρου ΜΒΝΔ ως διαφορά του τετραγώνου και των δύο ορθογωνίων τριγώνων

11 ΜΡΟΣ Β 1.3 ΜΒΑΔΑ ΠΙΠΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ cm cm 3 ( 5 + 3) 4 16 cm cm cm cm cm 16 cm ( ) ( 4 + ) , , ,5 14,5 cm ΑΣΚΗΣΗ cm ,5cm cm ίναι το εμβαδόν του ορθογωνίου με πλευρές 3 και 5.. ίναι το εμβαδόν ενός ορθογωνίου και ενός τετραγώνου. 3. ίναι το εμβαδόν ενός ορθογωνίου τριγώνου. 4. ίναι το εμβαδόν ενός τραπεζίου. 5. ίναι το εμβαδόν ενός παραλληλογράμμου. 6. ίναι το άθροισμα των εμβαδών δύο παραλληλογράμμων. 7. ίναι το εμβαδόν ενός τριγώνου. 8. ίναι το εμβαδόν ενός τετραγώνου μειον τα εμβαδά τριών ορθογωνίων τριγώνων. 9.ίναι το εμβαδόν δύο ορθογωνίων τριγώνων,δύο τραπεζίων και ενός παραλληλογράμμου. 10. ίναι το εμβαδόν ενός τετραγώνου μειον τα εμβαδά τεσσάρων ορθογωνίων τριγώνων. 11. ίναι το εμβαδόν ενός ορθογωνίου τριγώνου και ενός ορθογωνίου μειον τα εμβαδά τριών ορθογωνίων τριγώνων. 1. ίναι το εμβαδόν ενός ορθογωνίου μειον τα εμβαδά δύο άλλων ορθογωνίων. Στο τετράπλευρο ΑΒΓ του παρακάτω σχήματος οι διαγώνιες είναι κάθετες. Αν Β 5 cm, ΟΑ 3 cm και ΟΓ6 cm, να υπολογίσετε το εμβαδό του τετράπλευρου ΑΒΓ.

12 3 ΜΡΟΣ Β 1.3 ΜΒΑΔΑ ΠΙΠΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Α Β Ο Δ ΑΒΓΔ ΑΒΔ ( ) ( ) + ( ΒΔΓ) ΒΔ.ΑΟ ΒΔ ΑΣΚΗΣΗ 13 + ΒΔ.ΟΓ ΒΔΑΟ + ΒΔ.ΟΓ ( ΑΟ + ΟΓ) ΒΔ.ΑΓ 5. ( 3 + 6) Γ,5 cm Να υπολογίσετε το σε καθένα από τα παρακάτω σχήματα. Το εμβαδόν του τετραπλεύρου είναι ίσο με το άθροισμα των εμβαδών των δύο τριγώνων με κοινή βάση την ΒΔ. 4 cm 40 cm 36 cm 4 cm 0 cm 18 cm

13 ΜΡΟΣ Β 1.3 ΜΒΑΔΑ ΠΙΠΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 33 E cm Δημιουργούμε μια εξίσωση με το 36 6 cm 4. E 0 10 cm. E cm ΑΣΚΗΣΗ 14 Να υπολογίσετε τα εμβαδά των παρακάτω σχημάτων εμβαδόν του ορθογωνίου. Δημιουργούμε μια εξίσωση με το εμβαδόν του τετραγώνου. Δημιουργούμε μια εξίσωση με το εμβαδόν του ορθογωνίου τριγώνου. Δημιουργούμε μια εξίσωση με το εμβαδόν του ορθογωνίου τριγώνου. 5 cm 5 cm 4 cm 1 cm 1 cm 6 cm 4 cm 8 cm 10 cm 6 cm 9 cm 5 cm

14 34 E E E E E E ΜΡΟΣ Β 1.3 ΜΒΑΔΑ ΠΙΠΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ cm 1. ίναι το εμβαδόν παραλληλογράμμου. ( 5 + ) cm ( ).4 3 cm cm 9 81cm 5.5 1,5 cm ΑΣΚΗΣΗ 15 Να βρείτε το εμβαδό του τετραγώνου του διπλανού σχήματος ίναι το εμβαδόν ενός τραπεζίου. 3. ίναι το εμβαδόν ενός τραπεζίου. 4. ίναι το εμβαδόν ενός ορθογωνίου τριγώνου.. 5. ίναι το εμβαδόν ενός τετραγώνου. 6. ίναι το εμβαδόν ενός ορθογωνίου τριγώνου.. E εσωτερικού τετραγώνου Βρίσκουμε το εμβαδόν του εσωτερικού τετραγώνου αφαιρώντας 4 τετραγώνου εξωτερικού ορθογωνίων από το εμβαδόν του εξωτερικού τετραγώνου τα εμβαδά τεσσάρων ίσων ορθογωνίων τριγώνων ΑΣΚΗΣΗ 16 Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η κάτοψη ενός διαµερίσµατος. Να βρείτε: α) Το εμβαδόν κάθε δωματίου. β) Το εμβαδόν του γωνιακού διαδρόμου. γ) Το εμβαδόν της βεράντας

15 ΜΡΟΣ Β 1.3 ΜΒΑΔΑ ΠΙΠΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 35 1 m Υπνοδωμάτιο 1 3 m Σαλόνι Κουζίνα 4 m,5 m Μπάνιο 3 m Βεράντα 8,5 m Διάδρομος Γραφείο 3 m WC Υπνο δωμάτιο 4 m,5 m α) κουζίνας υπνοδωματίου1 μπάνιου γραφείου υπνοδωματίου WC β) γ) σαλονιού 3.1,5 γων. διαδ. βεράντας ΑΣΚΗΣΗ m 4.8, m 3., m 9 m 4,5 m 7,5 m 34 m 3,5.1, ,5 3 m 4.,5 10 m 9,75 m 11.,5 + 7., ,5 m 49 m,5 m Το σαλόνι είναι ορθογώνιο διαστάσεων 4 m και 8,5 m. Η κουζίνα είναι ορθογώνιο διαστάσεων 4 m και 3 m. Το υπνοδωμάτιο1 είναι ορθογώνιο διαστάσεων 3 m και 4 m. Το μπάνιο είναι ορθογώνιο διαστάσεων 3 m και,5 m. Το γραφείο είναι τετράγωνο πλευράς 3 m.το υπνοδωμάτιο είναι ορθογώνιο διαστάσεων 4 m και,5 m. Το WC είναι ορθογώνιο διαστάσεων 3 m και 1,5 m.ο γωνιακός διάδρομος είναι άθροισμα των εμβαδών δύο ορθογωνίων διαστάσεων 3,5 m, 1,5 m. και 3 m, 1,5 m αντίστοιχα. Η βεράντα είναι άθροισμα των εμβαδών τριών ορθογωνίων διαστάσεων 11 m,,5 m., 7 m,,5 m και 1 m, 4 m., αντίστοιχα. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται το τοπογραφικό διάγραµµα ενός κτήματος το οποίο πωλείται προς το στρέµµα. α) Να βρεθεί η αξία του κτήματος. β) Πόσα κλήματα μπορούμε να φυτέψουμε στο κτήμα αυτό, αν κάθε κλήμα απαιτεί,5 m χώρο;

16 36 ΜΡΟΣ Β 1.3 ΜΒΑΔΑ ΠΙΠΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 60 m 50 m 30 m α) σε m σε στρέμματα Κ κτήματος 44 m m 840 :1000,84 στρέμματα, υρώ β ) 840 m,5 m 1136 κλήματα ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΔΑΣΗ Πίσω από την κουρτίνα κρύβονται ένα τετράγωνο, ένα ορθογώνιο και ένα ορθογώνιο τρίγωνο. α) Το εμβαδόν του κτήματος το βρίσκουμε αν αφαιρέσουμε από το εμβαδό του ορθογωνίου με διαστάσεις 60 m και 50 m αντίστοιχα το εμβαδόν του ορθογωνίου τριγώνου με πλευρές m και m. Μετατρέπουμε τα m σε στρέμματα. Υπολογίζουμε το κόστος πώλησης. β) Διαιρώντας υπολογίζουμε και το αριθμό των κλημάτων. Βρείτε τη θέση και το εµβαδό καθενός, αν γνωρίζετε ότι: 1. Το ορθογώνιο έχει τετραπλάσιο εµβαδό και βρίσκεται πιο αριστερά από το τετράγωνο.. Ένα σχήµα εµβαδού 100 cm βρίσκεται δεξιά από το ορθογώνιο τρίγωνο. 3. εξιά από ένα σχήµα µε τέσσερις ορθές γωνίες βρίσκεται το ορθογώνιο τρίγωνο. 4. Οι κάθετες πλευρές του ορθογωνίου τριγώνου είναι ίσες µε τις κάθετες πλευρές του ορθογωνίου. Ορθογώνιο 400 cm, ορθογώνιο τρίγωνο 00 cm, τετράγωνο 100 cm.

1.1- øª Δƒπ (111-115) 18-12-06 23:47 ÂÏ 111 ΜΕΡΟΣ Β. Εμβαδά Επίπεδων Σχημάτων. Πυθαγόρειο Θεώρημα

1.1- øª Δƒπ (111-115) 18-12-06 23:47 ÂÏ 111 ΜΕΡΟΣ Β. Εμβαδά Επίπεδων Σχημάτων. Πυθαγόρειο Θεώρημα .- øª ƒπ (-) 8--06 :7 ÂÏ ΜΕΡΟΣ º π Εμβαδά Επίπεδων Σχημάτων Ô Πυθαγόρειο Θεώρημα .- øª ƒπ (-) 8--06 :7 ÂÏ ΕΙΣΩΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜ È appleïëìì ÚÂ ÙÔ Â ÏÔ, ÙÔ ÁÚË Î È ÙÔ ÊÚ ÙË, appleúèó applefi appleâú appleô ÙÚÂÈ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ...

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ... Αμυραδάκη 0, Νίκαια (10-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΘΕΜΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 Α. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ισούται με το γινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 113 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΙΑ Θα ασχοληθούμε με την εγγραφή μερικών βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και θα υπολογίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 6 1) Να εκφράσετε τον αριθμό 48 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων με δενδροδιάγραμμα. 2) Να συγκρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Θαλής Α' Λυκείου 1995-1996

Θαλής Α' Λυκείου 1995-1996 Θαλής Α' Λυκείου 1995-1996 1. Δυο μαθητές Α και Β παίζουν το ακόλουθο παιχνίδι: Τους δίνεται ένα κανονικό πολύγωνο με άρτιο πλήθος πλευρών, μεγαλύτερο από 6 (π.χ. ένα 100-γωνο). Κάθε παίκτης συνδέει δυο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015 ηέκδοση 0Ιανουαρίου015 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΘΗΣΗ (β-πακέτο ασκήσεων) 1 89 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και Δ εσωτερικό σημείο του ΒΓ. Φέρουμε από το Δ παράλληλες στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ. Η παράλληλη στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος»

ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» ΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ Ερωτήσεις του τύπου «ωστό-άθος» Να χαρακτηρίσετε με (σωστό) ή (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις. 1. * Αν σε τρίγωνο ΑΒ ισχύει ΑΒ = Α + Β, τότε το τρίγωνο είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 013-014 Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Μαθηματικός Περιηγητής 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Tίτλος: ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφέας: ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑ ΗΣ

Σειρά: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Tίτλος: ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφέας: ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑ ΗΣ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ Φώτης Κουνάδης Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 2007 Σειρά:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες. ΚΕΦΛΙΟ ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ Κανονικά Πολύγωνα. Να δοθεί ο ορισμός του κανονικού πολυγώνου. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.. Να βρεθεί η γωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ευκλείδης Β' Γυμνασίου 1995-1996. 1. Να λύσετε την εξίσωση: 1 {3 [5 7 x : 9] 7} 5=26

Ευκλείδης Β' Γυμνασίου 1995-1996. 1. Να λύσετε την εξίσωση: 1 {3 [5 7 x : 9] 7} 5=26 Ευκλείδης Β' Γυμνασίου 1995-1996 1. Να λύσετε την εξίσωση: 1 {3 [5 7 x : 9] 7} 5=26 2. Σ' ένα ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ παίρνουμε τις διαμέσους ΑΔ, ΒΕ και ΓΖ (που διέρχονται από το ίδιο σημείο Θ). Πόσες γωνίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. Ορισµός τριγωνοµετρικών αριθµών οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. Ορισµός τριγωνοµετρικών αριθµών οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου 70 ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Ορισµός τριγωνοµετρικών αριθµών οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου Σχέσεις µεταξύ τριγωνοµετρικών αριθµών 71 Εφαρµογές 72 73 74 75 76 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5.

Διαβάστε περισσότερα

Να αναγνωρίζουμε τις σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων στον χώρο. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν και τον όγκο ορθού πρίσματος.

Να αναγνωρίζουμε τις σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων στον χώρο. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν και τον όγκο ορθού πρίσματος. Ενότητα 5 Στερεομετρία Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε: Να αναγνωρίζουμε τις σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων στον χώρο. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν και τον όγκο ορθού πρίσματος. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα Μαθηματικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια

Ενδεικτικά θέματα Μαθηματικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 6 η Δοκιμασία ο Θέμα Στις ερωτήσεις έως και 4 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση αιτιολογώντας την απάντησή σας. Ερώτηση

Διαβάστε περισσότερα

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΣΘΕΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.3 ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ.4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ 8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 108 Θέματα - 24/1/2015

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 108 Θέματα - 24/1/2015 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσανατολισμού Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 08 Θέματα - 4//05 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσαν. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θεωρία

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θεωρία Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θεωρία 2014 2015 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδακτέα εξεταστέα ύλη σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Nα υπολογισθεί το άθροισμα - 207 206 205 204 -.+ 196 + 197 + 198 + 199 + 200

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Nα υπολογισθεί το άθροισμα - 207 206 205 204 -.+ 196 + 197 + 198 + 199 + 200 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Nα υπολογισθεί το άθροισμα - 207 206 205 204 -.+ 196 + 197 + 198 + 199 + 200 2. Να υπολογισθούν οι τιμές των παραστάσεων Α = (4 2 3 2 ) : 7 + (6,4 5) 20 4 1 3 2 Β = 15 1 : 1 1 2 4 5. και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό.

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Η ταχύτητα (υ), είναι το πηλίκο της μετατόπισης (Δx)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 3: Πραγματικοί αριθμοί Πυθαγόρειο Θεώρημα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 2: Πραγματικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα» 1 ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΘΕΩΡΙΑ Μετρικές σχέσεις στο ορθογώνιο τρίγωνο το ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο κάθε κάθετης πλευράς είναι ίσο µε το γινόµενο της υποτείνουσας επί την προβολή της κάθετης στην υποτείνουσα.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 133 Θέματα - 21/1/2015

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 133 Θέματα - 21/1/2015 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Άλγεβρα 1 Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 133 Θέματα - 1/1/015 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Άλγεβρα Κεφάλαιο 1 ο : Συστήματα 3 1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός http://cutemaths.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 20,

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις. Προβλήματα είχαν οι ασκήσεις:

Παρατηρήσεις. Προβλήματα είχαν οι ασκήσεις: ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Στέλιιος Μιιχαήλογλου-Δημήτρης Πατσιιμάς Εκκφωννήήσσεει ιςς κκααι ι λλύύσσεει ιςς θθεεμμάάττωνν Άλλγγεεββρρααςς Τρράάππεεζζααςς θθεεμμάάττωνν

Διαβάστε περισσότερα