ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ O

2 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ξενφώντς 15α, Αθήνα Πληρφρίες : Ε. Αναστασπύλυ Τηλέφων : Φαξ : Αρ. ιακήρυξης : 4/2007 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ «Πρµήθεια και Εγκατάσταση Εππτικών Μέσων, Η/Υ και Οργάνων ιδασκαλίας, Οργάνων Εργαστηρίυ, Επίπλωσης και Λιπύ Εξπλισµύ για 58 Εργαστήρια Φυσικών Επιστήµων της Α /θµιας Εκπ/σης σε όλη την Ελλάδα» πυ αφρά στα υπέργα 3,4 και 5 τυ έργυ «Εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών της Πρωτβάθµιας Εκπαίδευσης - Κτιριακές Υπδµές και Πρµήθεια Εξπλισµύ (α φάση)» µε κριτήρι κατακύρωσης την πλέν συµφέρυσα πρσφρά ιάρκεια έργυ: Εννέα (9) µήνες Συνλικός Πρϋπλγισµός: ,50 χωρίς ΦΠΑ ή ,40 συµπεριλαµβανµένυ ΦΠΑ 19% Ηµερµηνία απστλής για δηµσίευση στην εφηµερίδα των Ε.Κ.: 23/2/2007 Ηµερµηνία δηµσίευσης στν Ηµερήσι Τύπ: 27/2/2007 Αναθέτυσα Αρχή: ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ-ΥΠΕΠΘ Ηµερµηνία Λήξης Υπβλής Πρσφρών: 17/4/2007 Η πρµήθεια αφρά στα υπέργα 3,4 και 5, της πράξης «Εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών της Πρωτβάθµιας Εκπαίδευσης - Κτιριακές Υπδµές και Πρµήθεια Εξπλισµύ (α φάση)» πυ εντάσσεται στ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, στ Μέτρ 5.2 «Αναβάθµιση υπδµών και εξπλισµών για τη βελτίωση της πιότητας της εκπαίδευσης»,της Ενέργειας «Ανάπτυξη εργαστηρίων τεχνλγίας & φυσικών επιστηµών-εππτικά µέσα» και της Κατηγρίας Πράξεων δ «Εργαστήρια φυσικής, καλλιτεχνικών µαθηµάτων και µυσικής της πρωτβάθµιας εκπαίδευσης» και χρηµατδτείται κατά 25% από Εθνικύς Πόρυς και κατά 75% από τ Ευρωπαϊκό Ταµεί Περιφερειακής Ανάπτυξης. Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 1 από 144

3 TUΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ TUΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ TUΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣUT... TUΟΡΙΣΜΟΙUT... TUNOMIKO TUΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TUΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ TUΤΡΟΠΟΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ TUΑ ΜΕΡΟΣUT... 4 TUΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙUT... 4 TUΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣUT... 5 TUΑΡΘΡΟ 1.UT ΑΡΧΗUT... 5 TUΑΡΘΡΟ 2.UT ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣUT... 5 TUΑΡΘΡΟ 3.UT 9 TUΑΡΘΡΟ 4.UT 10 TUΑΡΘΡΟ 5.UT ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣUT TU5.1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟUT TU5.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣUT TUΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣUT TUΑΡΘΡΟ 6.UT ΙΑΚΗΡΥΞΗΣUT TUΑΡΘΡΟ 7.UT ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣUT TUΑΡΘΡΟ 8.UT ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥUT TUΑΡΘΡΟ 9.UT TUΛΗΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥUT TUΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣUT TUΑΡΘΡΟ 10.UT TU ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣUT TU ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣUT TUΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣUT TUΑΡΘΡΟ 11.UT TUΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣUT TUΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣUT TU11.2. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ)UT TUΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝUT TUΑΡΘΡΟ 12.UT TUΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝUT TUΑΡΘΡΟ 13.UT TUΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣUT TUΑΡΘΡΟ 14.UT TUΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝUT TUΑΡΘΡΟ 15.UT TUΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝUT TUΑΡΘΡΟ 16.UT TUΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝUT TU ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑUT TUΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑUT TUΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑUT TU ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥUT TUΑΡΘΡΟ 17.UT TUΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝUT TUΑΡΘΡΟ 18.UT TUΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ)UT TUΑΡΘΡΟ 19.UT TUΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝUT TUΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗUT TUΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)UT TUΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗUT TUΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣUT TUΑΡΘΡΟ 20.UT TU ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝUT TUΑΡΘΡΟ 21.UT TUΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝUT TUΑΡΘΡΟ 22.UT TUΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣUT TUΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥUT TUΑΡΘΡΟ 23.UT TUΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥUT TU ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΕΡΓΟΥUT TU ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣUT TUΑΡΘΡΟ 24.UT TUΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣUT TUΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣUT TUΑΡΘΡΟ 25.UT TUΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟUT TUΑΡΘΡΟ 26.UT TUΕΓΓΥΗΣΕΙΣUT TUΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣUT TUΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣUT TUΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣUT TUΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣUT TUΑΡΘΡΟ 27.UT TUΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗUT Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 2 από 144

4 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ TUΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣUT TUΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UT TUΑΡΘΡΟ 28.UT TUΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣUT TUΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣUT TUΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗUT TUΑΡΘΡΟ 29.UT TUΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗUT TUΑΡΘΡΟ 30.UT TUΣΥΝΤΗΡΗΣΗUT TUΑΡΘΡΟ 31.UT TUΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥUT TUΑΡΘΡΟ 32.UT TUΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣUT TUΑΡΘΡΟ 33.UT TUΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑUT TUΑΡΘΡΟ 34.UT TUΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣUT TUΑΡΘΡΟ 35.UT TUΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣUT TUΑΡΘΡΟ 36.UT TUΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣUT TUΑΡΘΡΟ 37.UT TUΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑUT TUΑΡΘΡΟ 38.UT TUΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥUT TUΑΡΘΡΟ 39.UT TU ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑUT TUΒ ΜΕΡΟΣUT TUΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗUT TUΑΡΘΡΟ 40.UT TUΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ - ΤΜΗΜΑΤΩΝUT TUΑΡΘΡΟ 41.UT TUΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑUT TUΜέρς Α. Πρτεινόµενς Εξπλισµός.UT TUΜέρς Β. Πρσφερόµενη Τεχνική Υπστήριξη.UT TUΓ ΜΕΡΟΣUT TUΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣUT TUΑΡΘΡΟ 42.UT TUΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑUT TUΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝUT TUΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣUT TUΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩN ΚΡΙΤΗΡΙΩΝUT TUΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥUT TUΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣUT TUΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, Η/Υ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ»UT TUΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ»UT TUΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»UT Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 3 από 144

5 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ Α ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 4 από 144

6 U ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΡΧΗ U1. Αναθέτυσα Αρχή είναι : Υπυργεί Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων - Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ ΥΠΕΠΘ). U2. Η ιεύθυνση της Αναθέτυσας Αρχής είναι: Ξενφώντς 15A, Aθήνα, Ελλάδα Τηλ Φαξ ΑΡΘΡΟ 2. UΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αντικείµεν τυ διαγωνισµύ απτελεί η πρµήθεια και εγκατάσταση: UΕππτικών Μέσων, Η/Υ και Οργάνων ιδασκαλίαςu, στ πλαίσι τυ Υπέργυ 3, µε τίτλ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ 58 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» UΟργάνων ΕργαστηρίυU, στ πλαίσι τυ Υπέργυ 4, µε τίτλ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 58 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» UΕπίπλωσης και Λιπύ ΕξπλισµύU, στ πλαίσι τυ Υπέργυ 5, µε τίτλ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 58 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» για 58 εργαστήρια φυσικών επιστηµών Α /θµιας εκπ/σης σε όλη την Ελλάδα. Ο εξπλισµός αυτός κατατάσσεται σε τρεις (3) διακριτές κατηγρίες, ως εξής: Εππτικά Μέσα, Η/Υ και Όργανα ιδασκαλίας Επιστηµνικά Όργανα και Υλικά Έπιπλα και Λιπός Εξπλισµός Ως εκ τύτυ τ συνλικό Έργ απτελείται από τρία (3) διακριτά επί µέρυς Τµήµατα, όπως παρακάτω: Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 5 από 144

7 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ α) Τµήµα 1: Πρµήθεια και Εγκατάσταση Εππτικών Μέσων, Η/Υ και Οργάνων ιδασκαλίας Συγκεκριµένα θα γίνει πρµήθεια και εγκατάσταση: συσκευών τηλεόρασης πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) συσκευών αναπαραγωγής εικόνας και ήχυ (Video και DVD) πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) τρανζίστρ (ραδιόφων) πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) CD layer πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) ανακλαστικών πρβλέων διδασκαλίας (Overhead projector) πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) θνών πρβλής πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) συστηµάτων πρβλής θόνης Η/Υ (βιντεπρβλείς) πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) διασκπικών πρβλέων διδασκαλίας (για σλάϊτς) πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) συστηµάτων Ηλεκτρνικών Υπλγιστών πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) µε πρεγκαταστηµένα λγισµικά (Εξελληνισµένα MS Windows X, Εξελληνισµέν MS Office X, λγισµικά πλήγησης στν παγκόσµι ιστό, πργράµµατα πρστασίας από ιύς πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) έγχρωµων εκτυπωτών σελίδας, τεχνλγίας ψεκασµύ µελάνης πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) σαρωτών έγχρωµων επιτραπέζιων πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) µικρσκπίων πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) πρπλασµάτων ανθρώπινυ κρµύ πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) πρπλασµάτων ανθρώπινυ αυτιύ πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) πρπλασµάτων ανθρώπινυ φθαλµύ πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 6 από 144

8 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ πρπλασµάτων ανθρώπινυ σκελετύ πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) χαρτών ανθρώπινυ δντιύ πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) χαρτών ανθρώπινυ µυϊκύ συστήµατς πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) σετ διαφανειών µε φυτά και ζώα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Επί πλέν θα παρασχεθεί για τ πρβλεπόµεν από τυς όρυς εγγύησης διάστηµα, η πρβλεπόµενη από τυς όρυς εγγύησης συντήρηση και επισκευή για τ σύνλ των παραπάνω ειδών. β) Τµήµα 2: Πρµήθεια και Εγκατάσταση Επιστηµνικών Οργάνων και Υλικών Συγκεκριµένα θα γίνει πρµήθεια και εγκατάσταση: Σειρών γενικών εργαστηριακών ργάνων όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Σειρών πτικής όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Σειρών ργάνων Ηλεκτρισµύ Μαγνητισµύ όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Σειρών χηµικών ργάνων όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Σειρών συσκευών Φυσικής όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Σειρών εργαστηριακών ειδών ικιακής χρήσης - ηλεκτρικών συσκευών όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Επί πλέν θα παρασχεθεί για τ πρβλεπόµεν από τυς όρυς εγγύησης διάστηµα, η πρβλεπόµενη από τυς όρυς εγγύησης συντήρηση και επισκευή για τ σύνλ των παραπάνω ειδών. γ) Τµήµα 3: Πρµήθεια και Εγκατάσταση Επίπλων και Λιπύ Εξπλισµύ Συγκεκριµένα θα γίνει πρµήθεια και εγκατάσταση: πάγκων εργασίας µαθητή όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 7 από 144

9 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ καθισµάτων µαθητή όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) καθισµάτων δασκάλυ όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) ργανθηκών µαθητή όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) ργανθηκών δασκάλυ όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Πινάκων µαρκαδόρυ όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Βιβλιθηκών όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Πάγκων µικρσκπίυ όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Επίπλων Η/Υ όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < >. (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Επίπλων εκτυπωτή σαρωτή όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Επίπλων TV Video όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Ψυγείων όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Πυρσβεστήρων όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Επί πλέν θα παρασχεθεί για τ πρβλεπόµεν από τυς όρυς εγγύησης διάστηµα, η πρβλεπόµενη από τυς όρυς εγγύησης συντήρηση και επισκευή για τ σύνλ των παραπάνω ειδών. Γίννται δεκτές πρσφρές για ένα ή περισσότερα Τµήµατα, σύµφωνα µε τυς όρυς υπβλής πρσφρών. ε γίννται δεκτές και απρρίπτνται ως απαράδεκτες, πρσφρές πυ υπβάλλνται για µέρς Τµήµατς. Επίσης δεν γίννται δεκτές και απρρίπτνται ως απαράδεκτες, πρσφρές πυ αντιµετωπίζυν ενιαία τ σύνλ τυ Έργυ ή πρσφρές πυ αντιµετωπίζυν ενιαία περισσότερα τυ ενός Τµήµατα. Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 8 από 144

10 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ Αναλυτικά, τα αντικείµενα των Τµηµάτων και συνλικά ι υπχρεώσεις των αναδόχων περιγράφνται στ µέρς Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της ιακήρυξης αυτής. ΑΡΘΡΟ 3. UΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο πρϋπλγισµός τυ συνλικύ έργυ ανέρχεται σε: Ένα εκατµµύρι πεντακόσιες εβδµήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια είκσι ευρώ και πενήντα λεπτά ( ,50 ) χωρίς ΦΠΑ 19%, ήτι σε ένα εκατµµύρι κτακόσιες εβδµήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ και σαράντα λεπτά ( ,40 ) συµπεριλαµβανµένυ τυ ΦΠΑ 19%, µε κριτήρι κατακύρωσης την πλέν συµφέρυσα πρσφρά. Τ συνλικό έργ αφρά στα υπέργα 3, 4 και 5, της πράξης «Εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών της Πρωτβάθµιας Εκπαίδευσης Κτιριακές Υπδµές και Πρµήθεια Εξπλισµύ (α φάση)» πυ εντάσσεται στ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, στ Μέτρ 5.2 «Αναβάθµιση υπδµών και εξπλισµών για τη βελτίωση της πιότητας της εκπαίδευσης»,της Ενέργειας «Ανάπτυξη εργαστηρίων τεχνλγίας & φυσικών επιστηµώνεππτικά µέσα» και της Κατηγρίας Πράξεων δ «Εργαστήρια φυσικής, καλλιτεχνικών µαθηµάτων και µυσικής της πρωτβάθµιας εκπαίδευσης» και χρηµατδτείται κατά 25% από Εθνικύς Πόρυς και κατά 75% από τ Ευρωπαϊκό Ταµεί Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τα επιµέρυς στιχεία τυ κόστυς των συµβάσεων, ι κρατήσεις και ι λιπές ικνµικές επιβαρύνσεις τυς, καθώς επίσης τρόπς πληρωµής και τα λιπά σχετικά στιχεία και όρι, θα περιγράφνται στις συµβάσεις πυ θα υπγραφύν µε τυς Αναδόχυς. Ο πρϋπλγισµός αυτός κατανέµεται ανά επιµέρυς Τµήµα, όπως παρακάτω: Τµήµα Πρϋπλγισµός χωρίς ΦΠΑ 19% Πρϋπλγισµός µε ΦΠΑ 19% 1. Για τ Τµήµα-1, Πεντακόσιες είκσι δύ Εξακόσιες είκσι µία χιλιάδες Πρµήθεια και χιλιάδες διακόσια δέκα τετρακόσια τριάντα πέντε Εγκατάσταση Εππτικών τέσσερα ευρώ και ευρώ και είκσι λεπτά Μέσων, Η/Υ και σαράντα πέντε λεπτά ( ,20 ) Οργάνων ιδασκαλίας ( ,45 ) 2. Για τ Τµήµα-2, Πρµήθεια και Εγκατάσταση Επιστηµνικών Οργάνων και Υλικών 3. Για τ Τµήµα-3, Πρµήθεια και Εγκατάσταση Επίπλων και Λιπύ Εξπλισµύ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια εβδµήντα κτώ ευρώ και δέκα πέντε λεπτά ( ,15 ) Εξακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια είκσι επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά ( ,90 ) Ένα εκατµµύρι πεντακόσιες εβδµήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια είκσι ευρώ και πενήντα λεπτά ( ,50 ) Τετρακόσιες είκσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκσι κτώ ευρώ ( ,00 ) Οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες εκατόν εβδµήντα επτά ευρώ και είκσι λεπτά ( ,20 ) Ένα εκατµµύρι κτακόσιες εβδµήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ και σαράντα λεπτά ( ,40 ) Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 9 από 144

11 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ Οι δαπάνες τυ Έργυ θα βαρύνυν τ Πρόγραµµα ηµσίων Επενδύσεων, και συγκεκριµένα την παρακάτω ΣΑΕ 445/3:T ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2005ΣΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «Εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών της Πρωτβάθµιας Εκπαίδευσης Κτιριακές Υπδµές και Πρµήθεια Εξπλισµύ (α φάση)» ΑΡΘΡΟ 4. UΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλυθι όρι θα έχυν, πλην της περιπτώσεως πυ τα συµφραζόµενα απαιτύν διαφρετικά, τις έννιες πυ τυς απδίδνται στη συνέχεια: Αναθέτυσα Αρχή και Υπηρεσία ιενέργειας ιαγωνισµύ: Υπυργεί Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων - Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ τυ ΥΠΕΠΘ, πυ θα υπγράψει µε τυς Αναδόχυς τις συµβάσεις για την πρµήθεια των ειδών, για κάθε Τµήµα.. Η Υπηρεσία ιενέργειας απαντά σε τυχόν ενστάσεις κατά τυ τεύχυς πρκήρυξης. Αρµόδις Υπάλληλς για παρχή πληρφριών: Η κα Ελένη Αναστασπύλυ στέλεχς της Υπηρεσίας ιενέργειας, πυ παρέχει σχετικές µε τ διαγωνισµό πληρφρίες µε τηλέφων επικινωνίας , φαξ και Έργ της παρύσας διακήρυξης: «Πρµήθεια και Εγκατάσταση Εππτικών Μέσων, Η/Υ και Οργάνων ιδασκαλίας, Οργάνων Εργαστηρίυ, Επίπλωσης και Λιπύ Εξπλισµύ για 58 Εργαστήρια Φυσικών Επιστήµων της Α /θµιας Εκπ/σης σε όλη την Ελλάδα» Τ έργ της παρύσας διακήρυξης χωρίζεται στα κάτωθι διακριτά Τµήµατα: Τµήµα 1: Πρµήθεια και Εγκατάσταση Εππτικών Μέσων, Η/Υ και Οργάνων ιδασκαλίας Τµήµα 2: Πρµήθεια και Εγκατάσταση Επιστηµνικών Οργάνων και Υλικών Τµήµα 3: Πρµήθεια και Εγκατάσταση Επίπλων και Λιπύ Εξπλισµύ Αναλυτική περιγραφή αυτών των Τµηµάτων περιλαµβάνεται στ Μέρς Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της ιακήρυξης. Επιτρπή ιαγωνισµύ: Τ αρµόδι για την «απσφράγιση και την αξιλόγηση» των πρσφρών συλλγικό όργαν της Αναθέτυσας Αρχής, τ πί θα συγκρτηθεί ειδικά για τ σκπό αυτό και τ πί λειτυργεί σύµφωνα µε τα ριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί λειτυργίας των συλλγικών ργάνων της διίκησης. Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 10 από 144

12 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ Πρσφέρων ή Υπψήφις Ανάδχς: Οπιδήπτε φυσικό ή νµικό πρόσωπ ή µάδα πρσώπων συµµετέχει στ διαγωνισµό και υπβάλλει πρσφρά µε σκπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτυσα Αρχή. Εκπρόσωπς: Ο υπγράφων την πρσφρά - στην περίπτωση πυ αυτή δεν υπγράφεται από τν ίδι τν Πρσφέρντα - πυ µπρεί να είναι νόµιµς εκπρόσωπς τυ Πρσφέρντα, ή πρόσωπ ειδικά εξυσιδτηµέν από τν Πρσφέρντα ή τν νόµιµ εκπρόσωπό τυ, ή, σε περίπτωση ένωσης πρσώπων, πρόσωπ εξυσιδτηµέν από όλα τα µέλη της ένωσης. Υπεύθυνς Επικινωνίας: Τ πρόσωπ πυ Πρσφέρων µε δήλωσή τυ, στην πία περιλαµβάννται τα πλήρη στιχεία τυ πρσώπυ (νµατεπώνυµ, ταχυδρµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνυ, fax κ.λπ.), ρίζει σαν υπεύθυν για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικινωνίας της Αναθέτυσας Αρχής µε τν Πρσφέρντα. Ανάδχς: Ο Πρσφέρων πυ θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτυσα Αρχή για την υλπίηση καθενός από τα τρία (3) Τµήµατα, σύµφωνα µε τν τρόπ και τη διαδικασία πυ περιγράφνται στ παρόν τεύχς. Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτυσας Αρχής µε την πία εγκρίνεται η τελική επιλγή τυ Αναδόχυ για την υλπίηση καθενός από τα τρία (3) Τµήµατα.S Σύµβαση: Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτυσας Αρχής και τυ Αναδόχυ για κάθε ένα Τµήµα, η πία καταρτίζεται µετά την ανακίνωση της Κατακύρωσης. Πρϋπλγισµός έργυ: Η εκτιµώµενη από την Αναθέτυσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλπίηση τυ πρκηρυσσόµενυ συνλικύ Έργυ. Πρϋπλγισµός Τµήµατς: Η εκτιµώµενη από την Αναθέτυσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλπίηση καθενός από τα τρία (3) πρκηρυσσόµενα Τµήµατα Συµβατικό Τίµηµα: Η τιµή πρσφράς στην πία θα κατακυρωθεί κάθε ένα από τα τρία (3) Τµήµατα. Επιτρπή Παραλαβής (Τπική /Κεντρική): Οµάδα πρσώπων πυ ρίζεται από την Αναθέτυσα Αρχή ως υπεύθυνη για την παραλαβή των Παραδτέων καθενός από τα τρία (3) Τµήµατα. Συµβατικά τεύχη: Τ Τεύχς της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτυσας Αρχής και τυ Αναδόχυ για κάθε Τµήµα, και όλα τα τεύχη πυ την συνδεύυν και την συµπληρώνυν και τα πία περιλαµβάνυν, κατά σειρά ισχύς: α. τη Σύµβαση, β. την ιακήρυξη και τ τεύχς µε τυς όρυς της ιακήρυξης, γ. την Οικνµική Πρσφρά τυ Αναδόχυ δ. την Τεχνική Πρσφρά τυ Αναδόχυ και ε. τις παρατηρήσεις των Επιτρπών ιενέργειας ιαγωνισµύ, και Παραλαβής Τµηµάτων. Στ κείµεν της ιακήρυξης ι παρακάτω συντµγραφίες ερµηνεύνται ως εξής: ΥΠΕΠΘ : Υπυργεί Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 11 από 144

13 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΕΠΕΑΕΚ : Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΕΥΕ : Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ ΥΠΕΠΘ ΕΥ : Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης τυ ΕΠΕΑΕΚ ΚΠΣ : Κιντικό Πλαίσι Στήριξης Ε.Ε. : Ευρωπαϊκή Ένωση / Ένωση των Ευρωπαϊκών Κιντήτων Ε.Ε.Ε.Κ. : Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κιντήτων / επίσηµ έντυπ όπυ δηµσιεύεται η Νµθεσία, καθώς και διικητικές πράξεις, ανακινώσεις, ιακηρύξεις κλπ, πυ έχυν νµικές ή άλλες δεσµεύσεις για τα κράτη µέλη ή αυτύς πυ αφρύν. ΝΠ και ΝΠΙ : Νµικό Πρόσωπ ηµσίυ ικαίυ και Νµικό Πρόσωπ Ιδιωτικύ ικαίυ, σύµφωνα µε τ ελληνικό δίκαι. ΕΤΠΑ : Ευρωπαϊκό Ταµεί Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΡΘΡΟ 5. U5.1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ UNOMIKO ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/18 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ και τυ Συµβυλίυ της περί συντνισµύ των διαδικασιών σύναψης δηµσίων συµβάσεων έργων, πρµηθειών και υπηρεσιών 2. Οι διατάξεις περί δηµόσιων συµβάσεων πυ ρίζνται ειδικά από τ θεσµικό πλαίσι τυ Ειδικύ Λγαριασµύ τυ ΥΠΕΠΘ και ειδικότερα τ άρθρ.11 τυ Ν. 2640/98 (ΦΕΚ 206Α) και την υπ αρ. 141/ ΥΑ (ΦΕΚ 269/ ) «Έγκριση Οδηγύ Χρηµατδότησης Ειδικύ Λγαριασµύ Υπ.Ε.Π.Θ.» και την κείµενη νµθεσία πυ διέπει τα συγχρηµατδτύµενα έργα από τ ΚΠΣ, και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις τυ Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α), τυ Π.. 394/96 «Καννισµός Πρµηθειών ηµσίυ» (ΦΕΚ 266/Α/ ), όπως ισχύει σήµερα. 3. Οι διατάξεις τυ άρθρυ 6 τυ Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152 Α) περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ τυ ΥΠΕΠΘ, όπως τρππιήθηκε από τ αρ. 13 τυ Ν. 3149/ (ΦΕΚ 141Α) «Θέµατα αρµδιότητας ΥΠΕΠΘ», όπυ η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγών υπάγεται στν Υπυργό. 4. Τις διατάξεις τυ άρθρυ 50 τυ Ν2413/96 (ΦΕΚ 124 Α) σχετικά µε τν Ειδικό Λγαριασµό τυ ΥΠΕΠΘ όπως ισχύει σήµερα. 5. Την ΚΥΑ 845/ (ΦΕΚ1222 Β) όπως τρππιήθηκε µε την υπ αριθµ. 329/ (ΦΕΚ 210 Β) σχετικά µε τη «Σύσταση Ειδικύ Λγαριασµύ στ ΥΠΕΠΘ». 6. Η µε αρ. πρωτ / Κ.Υ.Α. των Υπυργών Οικνµίας και Οικνµικών- Εσωτερικών, ηµόσιας ιίκησης και Απκέντρωσης-Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ τυ Υπυργείυ Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» (ΦΕΚ1343/Β/2002), όπως ισχύει σήµερα. 7. Οι διατάξεις τυ Ν. 2860/00 (ΦΕΚ 251 Α) «ιαχείριση, παρακλύθηση και έλεγχς τυ Κιντικύ Πλαισίυ Στήριξης και άλλες διατάξεις» Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 12 από 144

14 τρππίηση Σεπτεµβρίυ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ 8. Η Οδηγία 89/665/ΕΟΚ «Για τ συντνισµό των νµθετικών, καννιστικών και διικητικών διατάξεων περί της εφαρµγής των διαδικασιών πρσφυγής στν τµέα της σύναψης των συµβάσεων κρατικών πρµηθειών και δηµσίων έργων». ης 9. Τν 1564/2005 Καννισµό της Επιτρπής της Οι µε αριθµ. 448/2004, 1145/2003, 1685/2000, 1260/99 Καννισµί (ΕΚ) της Επιτρπής σχετικά µε την επιλεξιµότητα δαπανών για τη συγχρηµατδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία. 11. Ο µε αριθµ. 1783/99 Καννισµός τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ και τυ Συµβυλίυ σχετικά µε τ ΕΤΠΑ 12. Οι διατάξεις τυ Ν. 2522/1997 «ικαστική πρστασία κατά τ στάδι πυ πρηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµσίων έργων, κρατικών πρµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την δηγία 89/665/ΕΟΚ (ΦΕΚ Α 178/1997) 13. Ο Ν. 3310/2005 «Μέτρα για την ιασφάλιση της ιαφάνειας και την απτρπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµσίων συµβάσεων» όπως τρππιήθηκε µε τ Ν. 3414/2005, όπως και τ π.δ. 774/ Τ από Πρακτικό της 11ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολµέλειας τυ Ελεγκτικύ Συνεδρίυ από τ πί πρκύπτει ότι δεν απαιτείται έγκριση των πρµηθειών πυ χρηµατδτύνται µερικώς ή λικώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τν Υπυργό Εσωτερικών ηµόσιας ιίκησης και Απκέντρωσης. 15. Την µε αρ. 200/ γνωµδότηση τυ Γ Τµήµατς τυ Νµικύ Συµβυλίυ τυ Κράτυς, τ πί ύστερα από σχετικό ερώτηµα τυ ΥΠΕΠΘ γνωµδότησε ότι για την πρµήθεια ειδών εξπλισµύ και εργαστηρίυ Πληρφρικής, η πία εντάσσεται σε πρόγραµµα εντασσόµεν στ ΚΠΣ δεν απαιτείται πρηγύµενη έγκριση της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληρφρικής τυ ΥΠΕΣ Α σύµφωνα µε τις διατάξεις τυ άρθρυ 9 τυ Ν.. 101/ Τ άρθρ 24 τυ Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά µε την «Παρακράτηση φόρυ εισδήµατς» στ εισόδηµα από εµπρικές επιχειρήσεις. 17. Την µε αρ.πρωτ. Π1/5437/ Απόφαση τυ Υπυργύ Ανάπτυξης «Εξαίρεση από την ένταξη στ ΕΠΠ πρµηθειών πυ εντάσσνται στ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης «ΕΠΕΑΚ»» 18. Η υπ αριθµ.2/51557/0026(φεκ 1209/Β/01) Υπυργική Απόφαση «Περί καθρισµύ επιτκίυ των πρκαταβλών για πρµήθεια πρϊόντων, παρχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». η 19. Η µε αρ. πρωτ / απόφαση ένταξης της πράξης «Εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών της Πρωτβάθµιας Εκπαίδευσης-Κτιριακές Υπδµές και Πρµήθεια Εξπλισµύ (α φάση)» µε κωδικό MIS_100717, στ Μέτρ 5.2 τυ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 20. Η µε αρ. πρωτ / Ε 4379/ Απόφαση τυ Υπυργύ Οικνµίας και Οικνµικών πυ εγκρίνει την ένταξη της πράξης στ Πρόγραµµα ηµσίων Επενδύσεων (Π Ε) και στη ΣΑΕ 445/3 µε κωδικό «2005ΣΕ ». Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 13 από 144

15 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ U5.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η συµµετχή στν πρκηρυσσόµεν µε την παρύσα διαγωνισµό είναι ανικτή, επί ίσις όρις, σε όσυς πληρύν τις νµικές, ικνµικές και τεχνικές πρϋπθέσεις πυ πρβλέπνται στη ιακήρυξη και διαθέτυν την απαιτύµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. Στ διαγωνισµό γίννται δεκτές ι πρσφρές πυ είναι σύµφωνες µε όλυς τυς όρυς, τις πρϋπθέσεις και τις πρδιαγραφές της ιακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτρπής ιαγωνισµύ, να θεωρηθύν απδεκτές και πρσφρές πυ παρυσιάζυν ασήµαντες απκλίσεις ή περιρισµύς. Ως ασήµαντες απκλίσεις ή περιρισµί νύνται ι απκλίσεις και ι περιρισµί πυ δεν επηρεάζυν την έκταση τυ Έργυ/Τµήµατς ή την πιότητα εκτέλεσής τυ, δεν περιρίζυν, σε κανένα σηµεί, τα δικαιώµατα της Αναθέτυσας Αρχής ή τις υπχρεώσεις τυ Πρσφέρντς και δεν θίγυν την αρχή της ίσης µεταχείρισης των Πρσφερόντων. Πρσφρές πυ, κατά την κρίση της Επιτρπής ιαγωνισµύ, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχυν όρυς αντίθετυς πρς την ιακήρυξη ή/ και αιρέσεις, χαρακτηρίζνται ως µη απδεκτές και απρρίπτνται. Τα έγγραφα της Πρσφράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλγραφία πυ είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσνται στην ελληνική γλώσσα. ικαιλγητικά πυ εκδίδνται σε κράτς εκτός Ελλάδς, συνδεύνται υπχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τυς στην ελληνική γλώσσα. Η σύµβαση θα καταρτιστεί µε βάση τυς όρυς πυ περιλαµβάννται στα τεύχη τυ διαγωνισµύ και θα διέπεται από τ Ελληνικό ίκαι. Για θέµατα πυ δεν θα ρυθµίζνται από την σύµβαση θα έχυν ανάλγη εφαρµγή ι διατάξεις των κιντικών Οδηγιών περί δηµσίων συµβάσεων πρµηθειών, καθώς και των καννισµών πυ διέπυν την λειτυργία της Αναθέτυσας Αρχής. Οι επικεφαλίδες, ι τίτλι των άρθρων, ι υπότιτλι και πίνακας περιεχµένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάννται υπόψη για την ερµηνεία της ιακήρυξης. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 6. UΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ιακήρυξη αυτή απτελείται από: α. τ Μέρς Α (Γενικί και Ειδικί Όρι) β. τ Μέρς Β (Τεχνική Περιγραφή) γ. τ Μέρς Γ (Ειδικές Απαιτήσεις Οικνµικής Πρσφράς) δ. τα Παραρτήµατα: Ι. Υπδείγµατα εγγυητικών επιστλών Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 14 από 144

16 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΙI. Κριτήρια αξιλόγησης ΙΙΙ. Ανάλυση βαρών επί µέρυς στιχείων Οµάδων Κριτηρίων IV. Πίνακες πρσφερόµενυ εξπλισµύ V. Πίνακες Συµµόρφωσης ΑΡΘΡΟ 7. UΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Η Πρκήρυξη δηµσιεύθηκε από 17/10/2006 έως 01/11/2006 για δηµόσια διαβύλευση στην ιστσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµγής ( 2. Περίληψη της ιακήρυξης στάλθηκε για δηµσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 23/2/ Τα τεύχη της ιακήρυξης στάλθηκαν για ενηµέρωση στ ΕΒΕΑ την 27/02/ Περίληψη της ιακήρυξης στάλθηκε για δηµσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Κυβέρνησης την 27/02/ Περίληψη της ιακήρυξης στάλθηκε για δηµσίευση στν ελληνικό τύπ (ηµερµηνία δηµσίευσης: 27/02/2007) 6. Τ κόστς δηµσίευσης στν ελληνικό Τύπ θα βαρύνει την Τεχνική Βήθεια της ΕΥΕ Πργραµµάτων ΚΠΣ. Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 15 από 144

17 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΑΡΘΡΟ 8. UΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Πρς δηµσίευση έχει απσταλεί περίληψη της ιακήρυξης 2. Η πρθεσµία για την παραλαβή των τευχών τυ διαγωνισµύ λήγει έξι (6) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµερµηνία υπβλής πρσφρών δηλ. την 11/04/2007 και ώρα 12: Η διάθεση των τευχών τυ διαγωνισµύ γίνεται χωρίς καταβλή τιµήµατς από τ Υπυργεί Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων - Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ τυ ΥΠΕΠΘ, στν 2 όρφ τυ επί της δύ Ξενφώντς 15α κτιρίυ, τ.κ , Αθήνα, Ελλάδα, αρµόδια υπάλληλς κα. Εµµανυήλ Γεωργία (τηλ ). 4. Οι παραλήπτες της ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνυν σχετικό έντυπ µε τα στιχεία των ενδιαφερµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφων, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρνικύ ταχυδρµείυ), έτσι ώστε η Αναθέτυσα Αρχή να έχει στη διάθεση της τα στιχεία όσων παρέλαβαν τη ιακήρυξη, για την περίπτωση πυ θα ήθελε να τυς απστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. 5. Οι παραλήπτες της ιακήρυξης υπχρεύνται µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξυν από άπψη πληρότητας σύµφωνα µε τν πίνακα περιεχµένων και τν συνλικό αριθµό σελίδων και εφόσν διαπιστώσυν πιαδήπτε παράλειψη να τ γνωρίσυν εγγράφως στην Αναθέτυσα Αρχή και να ζητήσυν νέ πλήρες αντίγραφ. Ενστάσεις κατά της νµιµότητας τυ διαγωνισµύ µε τ αιτιλγικό της µη πληρότητας τυ παραληφθέντς αντιγράφυ θα απρρίπτνται ως απαράδεκτες. 6. Εφόσν από τυς ενδιαφερόµενυς ζητηθύν έγκαιρα τα σχετικά µε τν πρκηρυσσόµεν διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδνται σ αυτύς µέσα σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 7. Οι ενδιαφερόµενι µπρύν να ζητήσυν εγγράφως από την Υπηρεσία ιενέργειας τυ ιαγωνισµύ συµπληρωµατικές πληρφρίες ή διευκρινήσεις για τ περιεχόµεν της παρύσας ιακήρυξης τ αργότερ δώδεκα (12) εργάσιµες ηµέρες, πριν από την ηµερµηνία πυ έχει ρισθεί για τη λήξη υπβλής των πρσφρών. Οι συµπληρωµατικές πληρφρίες ή διευκρινήσεις για τ περιεχόµεν της παρύσας ιακήρυξης πρέπει να παρέχνται τ αργότερ έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµερµηνία πυ έχει ρισθεί για τη λήξη υπβλής των πρσφρών. 8. Μετά την κατάθεση και την απσφράγιση των πρσφρών καµία διευκρίνηση, τρππίηση ή απόκρυση όρυ της ιακήρυξης ή των πρσφρών δεν γίνεται δεκτή, πλην των διευκρινίσεων πυ τυχόν θα ζητηθύν από την Επιτρπή ιαγωνισµύ. 9. Η ιακήρυξη καταχωρήθηκε επίσης και στ διαδίκτυ στη διεύθυνση ( την 27/02/2007. Η αναθέτυσα αρχή αν και καταβάλει κάθε πρσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ρθότητα των στιχείων πυ βρίσκνται στις ηλεκτρνικές της σελίδες, δεν µπρεί σε καµία περίπτωση να εγγυηθεί την ρθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων πυ λαµβάννται µέσω τυ διαδικτύυ. Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 16 από 144

18 όρφ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΑΡΘΡΟ 9. UΛΗΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι πρσφρές όσων µετέχυν στ διαγωνισµό πρέπει είτε να υπβάλλνται στην Υπηρεσία ιενέργειας τυ ιαγωνισµύ µέχρι την 17/04/2007 και ώρα 12:00, πυ απτελεί και την καταληκτική ηµερµηνία και ώρα, είτε να απστέλλνται στην Υπηρεσία ιενέργειας µε πινδήπτε τρόπ, όπυ θα παραλαµβάννται µε απόδειξη. Στην τελευταία περίπτωση απαραίτητη πρϋπόθεση είναι να περιέρχνται ι πρσφρές στην Υπηρεσία ιενέργειας µέχρι την ανωτέρω καταληκτική ηµερµηνία και ώρα, η πία πρκύπτει από τ πρωτόκλλ πυ τηρείται στη Μνάδα Γ της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία ιενέργειας δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, από πιαδήπτε αιτία, στην άφιξη των πρσφρών, πυ απστέλλνται µε τν ως άνω τρόπ. Οι πρσφρές πυ είτε υπβλήθηκαν µετά την καθρισµένη ηµερµηνία και ώρα, είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία ιενέργειας, θα επιστρέφνται στυς Πρσφέρντες χωρίς να έχυν απσφραγισθεί. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την ίδια ηµέρα και ώρα, δηλ., την 17/04/2007 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ τυ ΥΠΕΠΘ, στν 2 τυ επί της δύ Ξενφώντς 15α κτιρίυ, τ.κ , Αθήνα, Ελλάδα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 10. U ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ UΑ) ικαίωµα συµµετχής στ διαγωνισµό έχυνu φυσικά ή νµικά πρόσωπα ή συνεταιρισµί µε αντικείµεν απασχόλησης, τυλάχιστν κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια, όπως παρακάτω: - Για τυς συµµετέχντες στ Τµήµα 1: την παραγωγή ή την εµπρία, την εγκατάσταση και τη συντήρηση Εππτικών Μέσων, Η/Υ και Οργάνων ιδασκαλίας, - Για τυς συµµετέχντες στ Τµήµα 2: την παραγωγή ή την εµπρία, την εγκατάσταση και τη συντήρηση Επιστηµνικών Οργάνων και Υλικών, - Για τυς συµµετέχντες στ Τµήµα 3: την παραγωγή ή την εµπρία, την εγκατάσταση και τη συντήρηση επίπλων και λιπύ εξπλισµύ. πυ λειτυργύν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλ κράτς µέλς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή τυ Ευρωπαϊκύ Οικνµικύ Χώρυ (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες κατ εφαρµγή της Συµφωνίας περί ηµσίων Συµβάσεων πυ συνήφθη στ πλαίσι των πλυµερών διαπραγµατεύσεων τυ Γύρυ της Ουρυγυάης, ή σε τρίτες χώρες πυ έχυν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες. Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 17 από 144

19 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ UΒ) ικαίωµα συµµετχής έχυνu ι Ενώσεις Πρσώπων πυ υπβάλλυν κινή πρσφρά, µε τις παρακάτω πρϋπθέσεις: Πρσκόµιση των απαιτύµενων κατά περίπτωση δικαιλγητικών για κάθε πρσφέρντα πυ συµµετέχει στην ένωση. Υπβλή επιστλής πρθέσεως συµµετχής της ένωσης στ Έργ, από όλα τα µέλη αυτής. Θα πρέπει επιπλέν να αναφέρεται υπεύθυνς (συντνιστής) της Ένωσης, κινός εκπρόσωπς της ένωσης, τ πσστό συµµετχής κάθε µέλυς της Ένωσης σε αυτήν καθώς και η πσότητα εξπλισµύ ή τ ειδικό µέρς τυ έργυ µε τ πί θα ασχληθεί κάθε µέλς στα πλαίσια της υλπίησης τυ έργυ. Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτυν την απαίτηση της νόµιµης λειτυργίας τυς στην Ελλάδα ή σε άλλ κράτς µέλς της ΕΕ ή τυ ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες κατ εφαρµγή της Συµφωνίας περί ηµσίων Συµβάσεων πυ συνήφθη στ πλαίσι των πλυµερών διαπραγµατεύσεων τυ Γύρυ της Ουρυγυάης, ή σε τρίτες χώρες πυ έχυν συνάψει συµφωνίες ευρωπαϊκές συµφωνίες Ότι η απαίτηση για τριετή απασχόληση στ αντίστιχ αντικείµεν πυ αναφέρεται στην πρηγύµενη παράγραφ, καλύπτεται από µέλς/µέλη της ένωσης πυ συµµετέχυν τυλάχιστν σε πσστό 50%. Οι ενώσεις πρσώπων δεν υπχρεύνται να περιβληθύν ρισµένη νµική µρφή για την υπβλή της πρσφράς τυς. Ωστόσ, σε περίπτωση πυ τ πρκηρυσσόµεν µε την παρύσα Τµήµα τυ Έργυ ή λόκληρ τ έργ κατακυρωθεί σε ένωση Πρσώπων, η Αναθέτυσα Αρχή δικαιύται, εφ όσν τ θεωρήσει αναγκαί για την ικανπιητική εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ρισµένη νµική µρφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υπχρεύται να τ πράξει. Με την υπβλή της πρσφράς κάθε µέλς της ένωσης ευθύνεται εις λόκληρ. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της πρµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακλυθεί µέχρι πλήρυς εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση πυ, εξαιτίας αδυναµίας για πινδήπτε λόγ ή εξ αιτίας ανωτέρας βίας, µέλς της ένωσης δεν µπρεί να ανταπκριθεί στις υπχρεώσεις της ένωσης κατά τ χρόν αξιλόγησης των πρσφρών, τα υπόλιπα µέλη συνεχίζυν να έχυν την ευθύνη λόκληρης της κινής πρσφράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω αδυναµία, συµπεριλαµβανµένης και της ανωτέρας βίας, πρκύψει κατά τ χρόν εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλιπα µέλη συνεχίζυν να έχυν την ευθύνη της λκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τυς ίδιυς όρυς. Τα υπόλιπα µέλη της ένωσης και στις δύ περιπτώσεις µπρύν να πρτείνυν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση πρέπει να εγκριθεί µε απόφαση της Υπηρεσίας ιενέργειας τυ ιαγωνισµύ. UΓ) ικαίωµα συµµετχής στν διαγωνισµό έχυνu και ι κινπραξίες, ι πίες συµµετέχυν στν διαγωνισµό και υπβάλλυν πρσφρά σύµφωνα µε τυς ίδιυς όρυς και πρϋπθέσεις συµµετχής των ενώσεων πρσώπων. Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 18 από 144

20 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ UΣτ διαγωνισµό δεν γίννται δεκτί: 1. Όσι δεν πληρύν τις πρϋπθέσεις της πρηγυµένης παραγράφυ. 2. Όσι υπάγνται σε κάπια από τις περιπτώσεις πυ ρίζνται στ άρθρ 45 της δηγίας 2004/18/ΕΚ τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ και τυ Συµβυλίυ της , περί συντνισµύ των διαδικασιών σύναψης δηµσίων συµβάσεων έργων, πρµηθειών και υπηρεσιών και συµπληρωµατικά στ άρθρ 14 παρ. 1 τυ Π.. 370/1995. UΕιδικότερα: Απκλείεται από τ διαγωνισµό υπψήφις, όταν έχει εις βάρς τυ εκδθεί ριστική καταδικαστική απόφαση, πυ περιέρχεται σε γνώση της αναθέτυσας Αρχής µε πιδήπτε τρόπ και αφρά τα παρακάτω αδικήµατα: α) Συµµετχή σε εγκληµατική ργάνωση, κατά τ άρθρ 2 παράγραφς 1 της κινής δράσης της 98/773/ ΕΥ τυ Συµβυλίυ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) ωρδκία, κατά τ άρθρ 3 της πράξης τυ Συµβυλίυ της 26ης Μαΐυ 1997(21) και στ άρθρ 3 παράγραφς 1 της κινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ τυ Συµβυλίυ. γ) Απάτη, κατά την έννια τυ άρθρυ 1 της σύµβασης για την πρστασία των ικνµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κιντήτων. δ) Νµιµπίηση εσόδων από παράνµες δραστηριότητες, κατά τ άρθρ 1 της Οδηγίας 91/308/EOK τυ Συµβυλίυ, για την πρόληψη χρησιµπίησης τυ χρηµατπιστωτικύ συστήµατς για τη νµιµπίηση εσόδων από παράνµες δραστηριότητες. Στ ιαγωνισµό δε γίννται δεκτί όσι υπάγνται σε κάπια από τις περιπτώσεις: 3. Όσι τελύν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, έχυν έλθει σε συµβιβασµό µε τυς πιστωτές ή ι εργασίες της επιχειρήσεως τυς έχυν ανασταλεί ή τελύν σε πιαδήπτε ανάλγη κατάσταση πυ πρκύπτει από παρόµια διαδικασία πυ πρβλέπεται από νµθετικές και καννιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τυ πρµηθευτή. 4. Όσι βρίσκνται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε διαδικασία έκδσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης συµβιβασµύ µε τυς πιστωτές ή υπόκεινται σε άλλες παρόµιες διαδικασίες πυ πρβλέπνται από τις νµθετικές ή καννιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τυ πρµηθευτή. 5. Όσι υπήρξαν ένχι σβαρύ επαγγελµατικύ παραπτώµατς, βάσει απόφασης πυ έχει ισχύ δεδικασµένυ, σύµφωνα µε τις νµθετικές διατάξεις της χώρας, τ πί η αναθέτυσα αρχή δύναται να διαπιστώσει µε πιδήπτε τρόπ 6. Όσι δεν έχυν εκπληρώσει τις υπχρεώσεις τυς όσν αφρά στην καταβλή των εισφρών κινωνικής ασφαλίσεως, σύµφωνα µε τυς νόµυς της χώρας εγκαταστάσεως τυς Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 19 από 144

21 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ 7. Όσι είναι ένχι ψευδών δηλώσεων κατά την παρχή πληρφριών πυ απαιτύνται κατ εφαρµγή της Οδηγίας 2004/18 ή όταν δεν έχυν παράσχει τις πληρφρίες. 8. Όσι απκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάπια Ελληνική ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ ή ΝΠΙ ή ΑΕ τυ ηµσίυ τµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τυς υπχρεώσεις. 9. Όσι απκλείσθηκαν από διαγωνισµύς πρµηθειών στ Ελληνικό ηµόσι µε απόφαση τυ Υπυργείυ Ανάπτυξης. 10. Όσα φυσικά ή νµικά πρόσωπα τυ εξωτερικύ έχυν υπστεί αντίστιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζνται και θα κρίννται από την Αναθέτυσα Αρχή κατά περίπτωση. 11. Οι ενώσεις πρσώπων, σε περίπτωση πυ πιαδήπτε από τις πρϋπθέσεις απκλεισµύ της παραγράφυ αυτής ισχύει για ένα τυλάχιστν µέλς της. 12. Φυσικό ή Νµικό πρόσωπ πυ συµµετέχει αυτόνµα ή µαζί µε άλλα φυσικά ή νµικά πρόσωπα στ διαγωνισµό δεν µπρεί να µετέχει σε περισσότερες της µιας πρσφρές. ΑΡΘΡΟ 11. UΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι Πρσφέρντες φείλυν µε πινή απκλεισµύ, µαζί µε την πρσφρά, να καταθέσυν Εγγύηση συµµετχής τυς στ διαγωνισµό, της πίας τ πσό θα πρέπει να καλύπτει τ 5% της πρϋπλγισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α. τυ Τµήµατς για τo πίo υπβάλλεται πρσφρά. Συγκεκριµένα τ ύψς της εγγύησης συµµετχής είναι: Για τ Τµήµα-1 Για τ Τµήµα-2 Για τ Τµήµα-3 Τριάντα µία χιλιάδες εβδµήντα ένα ευρώ και εβδµήντα έξι λεπτά (31.071,76 ) Είκσι µία χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (21.216,40 ) Σαράντα µία χιλιάδες πεντακόσια κτώ ευρώ και γδόντα έξι λεπτά (41.508,86 ) Η εγγύηση συµµετχής πρέπει να ισχύει για τυλάχιστν ένα (1) µήνα µετά τη λήξη τυ χρόνυ ισχύς της πρσφράς, δηλαδή να λήγει την 17/09/2007. Η εγγύηση συµµετχής επιστρέφεται στν Ανάδχ µε φρντίδα τυ, µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την υπγραφή της σύµβασης, ενώ στυς λιπύς Πρσφέρντες, µε φρντίδα τυς, µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµερµηνία κινπίησης της κατακύρωσης. Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 20 από 144

22 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ Η εγγύηση συµµετχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νµικά πρόσωπα πυ λειτυργύν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλ κράτς µέλς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή τυ Ευρωπαϊκύ Οικνµικύ Χώρυ (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες κατ εφαρµγή της Συµφωνίας περί ηµσίων Συµβάσεων πυ συνήφθη στ πλαίσι των πλυµερών διαπραγµατεύσεων τυ Γύρυ της Ουρυγυάης και έχυν, σύµφωνα µε την νµθεσία των κρατών αυτών, αυτό τ δικαίωµα. Εγγυήσεις πυ εκδίδνται σε άλλ κράτς εκτός της Ελλάδας, θα συνδεύνται υπχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τυς στην Ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση ένωσης Πρσώπων ή κινπραξιών ι εγγυήσεις περιλαµβάνυν και όρ ότι η εγγύηση τυ καθενός εξ αυτών πυ συνιστά την ένωση καλύπτει τις υπχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης. Σε περιπτώσεις ενώσεων Πρσώπων ή κινπραξιών, τ άθρισµα των εγγυητικών των µελών της ένωσης ή της κινπραξίας, θα ισύται µε τ ανωτέρω πσό και θα κατανέµεται στα µέλη της ένωσης ή της κινπραξίας ανάλγα µε τ πσστό συµµετχής σε αυτήν. Η εγγύηση συµµετχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε τ υπόδειγµα τυ Παραρτήµατς Ι. U11.2. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ) Οι Πρσφέρντες φείλυν να καταθέσυν Uεπί πινή απκλεισµύu τα παρακάτω δικαιλγητικά: i. Πιστπιητικό τυ ικείυ επιµελητηρίυ τυ τόπυ όπυ ασκύν τ επάγγελµά τυς ή άλλης αρµόδιας Αρχής, σύµφωνα µε τα ισχύντα στη χώρα εγκατάστασής τυς, µε τ πί θα βεβαιώνεται τ ειδικό επάγγελµά τυς καθώς και η άσκησή τυ, έκδσης εντός τυ τελευταίυ εξαµήνυ πριν από την ηµερµηνία διενέργειας τυ διαγωνισµύ. ii. iii. Απόσπασµα Πινικύ Μητρώυ ή ισδύναµυ εγγράφυ αρµόδιας διικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τυς, έκδσης εντός τυ τελευταίυ τριµήνυ πριν από την ηµερµηνία διενέργειας τυ διαγωνισµύ, από τ πί να πρκύπτει ότι δεν έχυν καταδικαστεί για αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τυς δραστηριότητας, ή αδίκηµα της παραγράφυ 1 τυ άρθρυ 45 της δηγίας 2004/18/ΕΚ Σε περίπτωση νµικών πρσώπων ή συνεταιρισµών η παραπάνω απαίτηση αφρά στν νόµιµ εκπρόσωπ αυτών. Στην υπχρέωση αυτή δεν υπόκεινται τα ΝΠ. Πιστπιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διικητικής Αρχής, έκδσης εντός τυ τελευταίυ εξαµήνυ πριν από την ηµερµηνία διενέργειας τυ διαγωνισµύ, σύµφωνα µε τα ισχύντα στη χώρα εγκατάστασής τυς, από τ πί να πρκύπτει ότι δεν τελύν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλγη κατάσταση πυ πρκύπτει από παρόµια διαδικασία πυ πρβλέπεται από νµθετικές και καννιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τυ πρµηθευτή, όπως επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίν τυς διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 21 από 144

23 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικύ συµβιβασµύ ή άλλη ανάλγη διαδικασία. Στην υπχρέωση αυτή δεν υπόκεινται τα ΝΠ. iv. Πιστπιητικό πυ εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από τ πί να πρκύπτει ότι είναι ενήµερι ως πρς τις υπχρεώσεις τυς πυ αφρύν στην καταβλή των εισφρών κινωνικής ασφάλισης και ως πρς τις φρλγικές υπχρεώσεις τυς κατά την ηµερµηνία διενέργειας τυ ιαγωνισµύ και UΥπεύθυνη ήλωση Uµε αναφρά των συγκεκριµένων ταµείων ασφάλισης πυ υπάγεται τ απασχλύµεν πρσωπικό τυ υπψηφίυu.u v. Συµβλαιγραφικό Πληρεξύσι για την εξυσιδότηση σε περίπτωση πυ η πρσφρά υπγράφεται από εκπρόσωπ τυ πρσφέρντα. vi. vii. viii. ix. Πρκειµένυ για νµικά πρόσωπα, αντίγραφ τυ καταστατικύ τυς µε τις τρππιήσεις τυ και απόσπασµα πρακτικύ τυ ιικητικύ Συµβυλίυ για την νόµιµη εκπρσώπηση, και για συνεταιρισµύς, βεβαίωση εππτεύυσας αρχής ότι λειτυργύν νόµιµα. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχυν απκλεισθεί από άλλυς διαγωνισµύς τυ ηµσίυ και ιαγωνισµύς τυ ηµσίυ στις υπόλιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω µη εκπλήρωσης των συµβατικών τυς υπχρεώσεων. Υπεύθυνη ήλωση για την ισχύυσα κατάσταση πρσωπικύ τυ Υπψηφίυ ήλωση ότι θα διατηρήσυν εµπιστευτικά και θα χρησιµπιήσυν µόν για τυς σκπύς τυ διαγωνισµύ τα στιχεία και τις πληρφρίες των υπλίπων πρσφρών πυ τυχόν θα τεθύν υπόψη τυς, σύµφωνα µε τα ριζόµενα στην παρύσα ιακήρυξη και απτελύν, κατά δήλωση των συντακτών τυς, εµπρικό ή επιχειρηµατικό απόρρητ. x. ήλωση ότι η πρσφρά για κάθε Τµήµα πυ καταθέτει πρσφέρων, συντάχθηκε σύµφωνα µε τυς όρυς της παρύσας ιακήρυξης της πίας έλαβε γνώση και ότι απδέχεται ανεπιφύλαχτα τυς όρυς της ιακήρυξης. xi. xii. xiii. xiv. xv. ήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα απζηµίωσης για πιαδήπτε Απόφαση της Αναθέτυσας Αρχής, ιδίως της αναβλής ή ακύρωσης τυ διαγωνισµύ ή της υπαναχώρησης της Αναθέτυσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτρπής ιαγωνισµύ, όπως και για κάθε λόγ δηµσίυ συµφέρντς. ήλωση ότι όλα τα µέρη τυ εξπλισµύ πυ πρσφέρει είναι καινύργια και αµεταχείριστα. ήλωση ότι διαθέτυν στην Ελλάδα ή θα συνεργαστύν στην περίπτωση ανάδειξής τυς ως αναδόχων µε άρτι συνεργεί και ειδικευµέν πρσωπικό για την παρχή των απαιτύµενων υπηρεσιών συντήρησης, τ πί θα λειτυργήσει για χρνικό διάστηµα τυλάχιστν ίσ µε τη διάρκεια εγγύησης τυ εξπλισµύ. ήλωση για τν χρόν ισχύς της πρσφράς. Ακριβές αντίγραφ τυ βιβλίυ των µετόχων και µετχών, νµίµως επικυρωµέν, από τ πί να πρκύπτει η υπχρέωση νµαστικπίησης µέχρι φυσικύ πρσώπυ για τις ανώνυµες εταιρείες ή βιβλί εταίρων ή κωδικπιηµέν καταστατικό, νµίµως επικυρωµέν, για τις εταιρείες περιρισµένης ευθύνης Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 22 από 144

24 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ Πρόσθετα, ι Πρσφέρντες θα συµπεριλάβυν επί πινή απκλεισµύ, υπό µρφή παραρτήµατς, τις παρακάτω αναφερόµενες πληρφρίες, δηλώσεις ή πιστπιητικά, πυ απδεικνύυν την χρηµατπιστωτική, ικνµική και τεχνική τυς ικανότητα µε την ίδια σειρά και αρίθµηση: i) ικαιλγητικά από τα πία µπρεί να απδειχθεί η χρηµατπιστωτική και ικνµική τυς ικανότητα, πυ επιτρέπεται να είναι : Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις Αντίγραφα ή απσπάσµατα ισλγισµών ή ισζυγίυ ήλωση τυ ύψυς τυ συνλικύ κύκλυ εργασιών ii) iii) Τα έγγραφα αυτά θα αφρύν στις τρεις (3) πρηγύµενες τυ τρέχντς έτυς ικνµικές χρήσεις. (Να δθεί συγκεκριµένς περιεκτικός Πίνακας) ήλωση περί τυ κύκλυ εργασιών τυς σχετικά µε έργα, παρόµια µε τ πρκηρυσσόµεν, πυ έχυν υλπιήσει κατά τα πρηγύµενα τρία (3) χρόνια. Ο σχετικός µε παρόµια έργα κύκλς εργασιών (µέσς όρς της τριετίας, 2003, 2004, 2005) πρέπει να είναι τυλάχιστν ίσς µε τν πρϋπλγισµό τυ αντίστιχυ τµήµατς τυ Έργυ. Κατάλγ και συνπτική περιγραφή των κυριότερων έργων τα πία έγιναν κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια µε τα αντίστιχα πσά, ηµερµηνίες µε ιδιαίτερη αναφρά σε αυτά πύ έχυν αντικείµεν την πρµήθεια και εγκατάσταση αντίστιχυ εξπλισµύ. Η υλπίηση των έργων να επιβεβαιώνεται γραπτά από τν πελάτη ή εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, θα δηλύται υπεύθυνα από τν πρµηθευτή ότι πράγµατι έγινε. Αν ι παραλήπτες των έργων είναι φρείς τυ δηµσίυ τµέα, ι παραδόσεις να απδεικνύνται µε πιστπιητικό πυ έχει εκδθεί ή θεωρηθεί από την κατά περίπτωση αναθέτυσα αρχή. Ο κατάλγς πρτείνεται να έχει την παρακάτω µρφή : Πίνακας 1: Κατάλγς Έργων Α/Α Πελάτης Σύντµη Περιγραφή Έργυ ιάρκεια Εκτέλεσης Έργυ Πρϋπλγ ισµός Παρύσα Φάση Πσστό Συµµετχής στ Έργ Συνπτική Περιγραφή συνεισφράς στ έργ iv) Γενικές πληρφρίες για την τεχνική υπδµή, την κατάρτιση και εµπειρία τυ απασχλύµενυ πρσωπικύ και τη δυνατότητα παραγωγής τυ ζητύµενυ Έργυ καθώς και περιγραφή των µέσων πιτικύ ελέγχυ των παρεχόµενων από αυτύς υπηρεσιών τυς. H Αναθέτυσα Αρχή δύναται να καλεί τυς Υπψηφίυς να συµπληρώνυν τα υπβληθέντα πιστπιητικά και έγγραφα των αρ.10 και 11 της παρύσας ή να παρέχυν σχετικές διευκρινήσεις για αυτά σύµφωνα µε τ άρθρ 51 της δηγίας 2004/18/ΕΚ, Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 23 από 144

25 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ Σε περίπτωση πυ υπψήφις Ανάδχς πρτίθεται να αναθέσει υπεργλαβικά σε τρίτυς την υλπίηση µέρυς τυ Τµήµατς τυ έργυ, τότε θα πρέπει να καταθέσει τα παραπάνω (i,ii,iii, iv) από τα πία µπρεί να απδειχθεί η χρηµατπιστωτική και ικνµική τυς ικανότητα και για τυς υπεργλάβυς πυ θα χρησιµπιήσει (για τ µέρς τυ έργυ πυ αναλαµβάνει κάθε υπεργλάβς), καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. Οι Ενώσεις Πρσώπων ή ι κινπραξίες πυ υπβάλυν κινή πρσφρά, θα πρέπει να καταθέσυν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιλγητικά για κάθε Πρόσωπ πυ συµµετέχει στην ένωση. Η κινή πρσφρά υπγράφεται υπχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη πυ απτελύν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπ τυς εξυσιδτηµέν µε συµβλαιγραφική πράξη. Στην πρσφρά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η πσότητα τυ υλικύ, ή τ µέρς αυτύ πυ αντιστιχεί στν καθένα στ σύνλ της πρσφράς. Σε περίπτωση πυ απδεδειγµένα δεν εκδίδεται από την αρµόδια Αρχή κάπι από τα ανωτέρω πιστπιητικά απαιτείται ένρκη βεβαίωση τυ ενδιαφερόµενυ πρσώπυ ενώπιν δικαστικής ή διικητικής αρχής, συµβλαιγράφυ ή ιασδήπτε άλλης δηµόσιας αρχής τυ κράτυς-µέλυς. Σε κράτη-µέλη όπυ δεν πρβλέπεται ένρκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωση τυ πρσφέρντς. Η αρµόδια αρχή ή συµβλαιγράφς εκδίδει πιστπιητικό πυ βεβαιώνει τη γνησιότητα της ενόρκυ δηλώσεως ή της υπευθύνυ δηλώσεως. Σε περίπτωση πυ στη χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδεται κάπι δικαιλγητικό αυτό αναπληρώνεται υπχρεωτικά από ένρκη δήλωση. Σε περίπτωση πυ δεν πρβλέπεται ένρκη δήλωση αυτή αντικαθίσταται υπχρεωτικά από Υπεύθυνη ήλωση. ικαιλγητικά πυ εκδίδνται σε Κράτς εκτός Ελλάδας, συνδεύνται υπχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τυς στην Ελληνική γλώσσα. Εφόσν ι πρσφέρντες συµµετέχυν στυς ιαγωνισµύς µε αντιπρόσωπ τυς, υπβάλλυν µαζί µε την πρσφρά παραστατικό εκπρσώπησης. Ο πρσφερόµενς εξπλισµός πρέπει να πρέρχεται από κατασκευαστές µε πιστπίηση κατά ISO 9001 ή αντίστιχ. Επίσης, είναι επιθυµητό και θα ληφθεί υπ όψιν κατά την αξιλόγηση, ι ίδιι ι υπψήφιι πρµηθευτές τυ εξπλισµύ να είναι πιστπιηµένι σύµφωνα µε τ πρότυπ ISO 9001 ή αντίστιχ. Η πιστπίηση κατά ISO τυ κατασκευαστή θα πρέπει να κατατεθεί µαζί µε τα λιπά δικαιλγητικά τυ διαγωνισµύ κατά την υπβλή της πρσφράς. Η πιστπίηση κατά ISO τυ πρµηθευτή, εφόσν υπάρχει, θα πρέπει να κατατεθεί µαζί µε την Τεχνική πρσφρά και θα απτελέσει στιχεί αξιλόγησης. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κείµεν ιακήρυξης ΑΡΘΡΟ 12. UΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι πρσφρές ισχύυν και δεσµεύυν τυς Πρσφέρντες για τέσσερις (4) µήνες πρσµετρύµενυς από την ηµερµηνία πυ αναφέρεται για την παραλαβή των πρσφρών από την υπηρεσία, ήτι µέχρι την 17/08/2007 Πρσφρά πυ ρίζει χρόν µικρότερ από τν πρβλεπόµεν, απρρίπτεται ως απαράδεκτη. Σελίδα 24 από 144

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.500,00 Ευρώ Περιεχόμενα: α)τεχνική Έκθεση β)πρϋπλγισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εθνική Οδό Παλ/τσα Αλυκέ Πταμύ (κτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα Τηλ.: 26613 60000 Fax : 26613 60060 e-mail: ionia@mou.gr Πρ : ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΥ ΑΔΑ: 457ΒΩΛΞ-6Φ4 Λάρισα 10-11-2011 ΑΠΦΑΣΗ ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΠΗΣ ΑΡΙΘΜΣ ΑΠΦΑΣΗΣ 423 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών επιτρπή για την κατακύρωση διαγωνισμύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ Βελεστίν, 09-08-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 7360 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα Ο ΠΛAΙΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2007-2013) ΣΩΤΗΡΗΣ ΞΥΔΗΣ: Σύμβυλς μεταφράς τεχνλγίας, ΔIKTYOY ΠΡΑΞΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Τ Δίκτυ ΠΡΑΞΗ απτελεί μια στρατηγική συμμαχία τυ Συνδέσμυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Α: ΒΙΡ5ΟΡΛΜ-Ο67 Α ΑΜ: 14PROC001862414 2014-02-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1433 Πρώην Σχολή Ευελπίδων Κτίριο 6 - Γραφείο 102 ΤΗΛ /

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών P6_TA-PROV(2007)0010 Ολκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στ πλαίσι των εργασιών των επιτρπών Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ σχετικά με την λκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρµόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 17-12-2013 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο Αρ.πρωτ.:620/190/17-12-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-3836562 FAX: 210-3828028 e-mail: research@asfa.gr - web site: www.asfa.gr Αθήνα 21/2/2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 1-6

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 1-6 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου Τηλέφωνο : 2310-589140-42 FAX : 2310-600123 E-mail : info@greekstatemuseum.com Θεσσαλονίκη, 16/ 01 / 2015 Αρ. πρωτ. 19600 ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩ ΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σύλλγς Εκπ αιδευτικών Πληρφρικής µ ε την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» µ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4104/16-10-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4104/16-10-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΛΛ1ΩΚΑ-ΘΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και προς την Βιομηχανία: Το Έργο Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP»

«Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και προς την Βιομηχανία: Το Έργο Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP» Ίδρυμα Τεχνλγίας & Έρευνας (ΙΤΕ) Εθνικό Σημεί Επαφής για τ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, 7 «Νέες ευκαιρίες χρηματδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και πρς την Βιμηχανία: Τ Έργ Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP»

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου 470 ~IΔ Α/2001 Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση τυ ΟΟΣΑ για τ/ απφυγή της διπλής φρλγίας τυ εισδήματς και κεφαλαίυ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΕΡΡΟΥ Δικηγόρυ Αθηνών, Υπτρόφυ ΙΚΥ Ε1ΣΑΓΩΓΗ Α Η ΕΝΝΟ/Α ΤΩΝ ΔιΚAJΩMATΩfII

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. Πρωτ.: 240/06-08-2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2012

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2012 7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416 E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu An agency of the European Union

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 21 Αυγούστου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:4657 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΣΑΒΒΑ Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Θεσσαλονίκη 10-05 -2016 Αρ. πρωτ.: οικ863 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Παροχή υπηρεσιών για την απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 28 Αυγούστου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4139/2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 28 Αυγούστου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4139/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 28 Αυγούστου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4139/2012 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ Σ Ι Τ Ι Σ Η Σ Τ Ω Ν Φ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P P Πργράμματς Απτελέσματα για τη Συμμετχή της Κύπρυ σε Πργράμματα και Δραστηριότητες τυ 7P υ Πλαίσι για Έρευνα και Τεχνλγική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρύσα Έκθεση αφρά στην αξιλόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 14/12/2010 Αριθ. Πρωτ. 26831 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια εξοπλισµού για την ενίσχυση αναβάθµιση κεντρικών πληροφοριακών υποδοµών ΠΣ»

«Προµήθεια εξοπλισµού για την ενίσχυση αναβάθµιση κεντρικών πληροφοριακών υποδοµών ΠΣ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. ιακήρυξης : Π67/28.1.2013) «Προµήθεια εξοπλισµού για την ενίσχυση αναβάθµιση κεντρικών πληροφοριακών υποδοµών ΠΣ» Α. Αναθέτουσα Αρχή Το Νοµικό Πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/09/2015 Αριθμ. Πρωτκόλλυ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές για τµήµα των υπό προµήθεια ειδών γίνονται δεκτές.

Προσφορές για τµήµα των υπό προµήθεια ειδών γίνονται δεκτές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 2516 Μυτιλήνη, 21 Μαΐου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 195/10/ Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 195/10/ Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 195/10/ Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ Ι - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ THΣ EΠA ATTIKHΣ A.E. ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S11/052016 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα