ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ O

2 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ξενφώντς 15α, Αθήνα Πληρφρίες : Ε. Αναστασπύλυ Τηλέφων : Φαξ : Αρ. ιακήρυξης : 4/2007 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ «Πρµήθεια και Εγκατάσταση Εππτικών Μέσων, Η/Υ και Οργάνων ιδασκαλίας, Οργάνων Εργαστηρίυ, Επίπλωσης και Λιπύ Εξπλισµύ για 58 Εργαστήρια Φυσικών Επιστήµων της Α /θµιας Εκπ/σης σε όλη την Ελλάδα» πυ αφρά στα υπέργα 3,4 και 5 τυ έργυ «Εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών της Πρωτβάθµιας Εκπαίδευσης - Κτιριακές Υπδµές και Πρµήθεια Εξπλισµύ (α φάση)» µε κριτήρι κατακύρωσης την πλέν συµφέρυσα πρσφρά ιάρκεια έργυ: Εννέα (9) µήνες Συνλικός Πρϋπλγισµός: ,50 χωρίς ΦΠΑ ή ,40 συµπεριλαµβανµένυ ΦΠΑ 19% Ηµερµηνία απστλής για δηµσίευση στην εφηµερίδα των Ε.Κ.: 23/2/2007 Ηµερµηνία δηµσίευσης στν Ηµερήσι Τύπ: 27/2/2007 Αναθέτυσα Αρχή: ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ-ΥΠΕΠΘ Ηµερµηνία Λήξης Υπβλής Πρσφρών: 17/4/2007 Η πρµήθεια αφρά στα υπέργα 3,4 και 5, της πράξης «Εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών της Πρωτβάθµιας Εκπαίδευσης - Κτιριακές Υπδµές και Πρµήθεια Εξπλισµύ (α φάση)» πυ εντάσσεται στ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, στ Μέτρ 5.2 «Αναβάθµιση υπδµών και εξπλισµών για τη βελτίωση της πιότητας της εκπαίδευσης»,της Ενέργειας «Ανάπτυξη εργαστηρίων τεχνλγίας & φυσικών επιστηµών-εππτικά µέσα» και της Κατηγρίας Πράξεων δ «Εργαστήρια φυσικής, καλλιτεχνικών µαθηµάτων και µυσικής της πρωτβάθµιας εκπαίδευσης» και χρηµατδτείται κατά 25% από Εθνικύς Πόρυς και κατά 75% από τ Ευρωπαϊκό Ταµεί Περιφερειακής Ανάπτυξης. Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 1 από 144

3 TUΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ TUΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ TUΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣUT... TUΟΡΙΣΜΟΙUT... TUNOMIKO TUΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TUΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ TUΤΡΟΠΟΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ TUΑ ΜΕΡΟΣUT... 4 TUΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙUT... 4 TUΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣUT... 5 TUΑΡΘΡΟ 1.UT ΑΡΧΗUT... 5 TUΑΡΘΡΟ 2.UT ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣUT... 5 TUΑΡΘΡΟ 3.UT 9 TUΑΡΘΡΟ 4.UT 10 TUΑΡΘΡΟ 5.UT ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣUT TU5.1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟUT TU5.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣUT TUΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣUT TUΑΡΘΡΟ 6.UT ΙΑΚΗΡΥΞΗΣUT TUΑΡΘΡΟ 7.UT ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣUT TUΑΡΘΡΟ 8.UT ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥUT TUΑΡΘΡΟ 9.UT TUΛΗΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥUT TUΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣUT TUΑΡΘΡΟ 10.UT TU ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣUT TU ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣUT TUΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣUT TUΑΡΘΡΟ 11.UT TUΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣUT TUΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣUT TU11.2. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ)UT TUΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝUT TUΑΡΘΡΟ 12.UT TUΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝUT TUΑΡΘΡΟ 13.UT TUΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣUT TUΑΡΘΡΟ 14.UT TUΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝUT TUΑΡΘΡΟ 15.UT TUΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝUT TUΑΡΘΡΟ 16.UT TUΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝUT TU ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑUT TUΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑUT TUΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑUT TU ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥUT TUΑΡΘΡΟ 17.UT TUΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝUT TUΑΡΘΡΟ 18.UT TUΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ)UT TUΑΡΘΡΟ 19.UT TUΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝUT TUΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗUT TUΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)UT TUΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗUT TUΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣUT TUΑΡΘΡΟ 20.UT TU ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝUT TUΑΡΘΡΟ 21.UT TUΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝUT TUΑΡΘΡΟ 22.UT TUΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣUT TUΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥUT TUΑΡΘΡΟ 23.UT TUΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥUT TU ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΕΡΓΟΥUT TU ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣUT TUΑΡΘΡΟ 24.UT TUΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣUT TUΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣUT TUΑΡΘΡΟ 25.UT TUΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟUT TUΑΡΘΡΟ 26.UT TUΕΓΓΥΗΣΕΙΣUT TUΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣUT TUΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣUT TUΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣUT TUΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣUT TUΑΡΘΡΟ 27.UT TUΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗUT Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 2 από 144

4 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ TUΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣUT TUΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UT TUΑΡΘΡΟ 28.UT TUΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣUT TUΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣUT TUΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗUT TUΑΡΘΡΟ 29.UT TUΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗUT TUΑΡΘΡΟ 30.UT TUΣΥΝΤΗΡΗΣΗUT TUΑΡΘΡΟ 31.UT TUΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥUT TUΑΡΘΡΟ 32.UT TUΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣUT TUΑΡΘΡΟ 33.UT TUΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑUT TUΑΡΘΡΟ 34.UT TUΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣUT TUΑΡΘΡΟ 35.UT TUΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣUT TUΑΡΘΡΟ 36.UT TUΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣUT TUΑΡΘΡΟ 37.UT TUΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑUT TUΑΡΘΡΟ 38.UT TUΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥUT TUΑΡΘΡΟ 39.UT TU ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑUT TUΒ ΜΕΡΟΣUT TUΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗUT TUΑΡΘΡΟ 40.UT TUΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ - ΤΜΗΜΑΤΩΝUT TUΑΡΘΡΟ 41.UT TUΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑUT TUΜέρς Α. Πρτεινόµενς Εξπλισµός.UT TUΜέρς Β. Πρσφερόµενη Τεχνική Υπστήριξη.UT TUΓ ΜΕΡΟΣUT TUΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣUT TUΑΡΘΡΟ 42.UT TUΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑUT TUΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝUT TUΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣUT TUΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩN ΚΡΙΤΗΡΙΩΝUT TUΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥUT TUΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣUT TUΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, Η/Υ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ»UT TUΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ»UT TUΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»UT Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 3 από 144

5 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ Α ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 4 από 144

6 U ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΡΧΗ U1. Αναθέτυσα Αρχή είναι : Υπυργεί Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων - Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ ΥΠΕΠΘ). U2. Η ιεύθυνση της Αναθέτυσας Αρχής είναι: Ξενφώντς 15A, Aθήνα, Ελλάδα Τηλ Φαξ ΑΡΘΡΟ 2. UΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αντικείµεν τυ διαγωνισµύ απτελεί η πρµήθεια και εγκατάσταση: UΕππτικών Μέσων, Η/Υ και Οργάνων ιδασκαλίαςu, στ πλαίσι τυ Υπέργυ 3, µε τίτλ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ 58 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» UΟργάνων ΕργαστηρίυU, στ πλαίσι τυ Υπέργυ 4, µε τίτλ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 58 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» UΕπίπλωσης και Λιπύ ΕξπλισµύU, στ πλαίσι τυ Υπέργυ 5, µε τίτλ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 58 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» για 58 εργαστήρια φυσικών επιστηµών Α /θµιας εκπ/σης σε όλη την Ελλάδα. Ο εξπλισµός αυτός κατατάσσεται σε τρεις (3) διακριτές κατηγρίες, ως εξής: Εππτικά Μέσα, Η/Υ και Όργανα ιδασκαλίας Επιστηµνικά Όργανα και Υλικά Έπιπλα και Λιπός Εξπλισµός Ως εκ τύτυ τ συνλικό Έργ απτελείται από τρία (3) διακριτά επί µέρυς Τµήµατα, όπως παρακάτω: Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 5 από 144

7 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ α) Τµήµα 1: Πρµήθεια και Εγκατάσταση Εππτικών Μέσων, Η/Υ και Οργάνων ιδασκαλίας Συγκεκριµένα θα γίνει πρµήθεια και εγκατάσταση: συσκευών τηλεόρασης πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) συσκευών αναπαραγωγής εικόνας και ήχυ (Video και DVD) πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) τρανζίστρ (ραδιόφων) πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) CD layer πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) ανακλαστικών πρβλέων διδασκαλίας (Overhead projector) πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) θνών πρβλής πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) συστηµάτων πρβλής θόνης Η/Υ (βιντεπρβλείς) πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) διασκπικών πρβλέων διδασκαλίας (για σλάϊτς) πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) συστηµάτων Ηλεκτρνικών Υπλγιστών πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) µε πρεγκαταστηµένα λγισµικά (Εξελληνισµένα MS Windows X, Εξελληνισµέν MS Office X, λγισµικά πλήγησης στν παγκόσµι ιστό, πργράµµατα πρστασίας από ιύς πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) έγχρωµων εκτυπωτών σελίδας, τεχνλγίας ψεκασµύ µελάνης πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) σαρωτών έγχρωµων επιτραπέζιων πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) µικρσκπίων πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) πρπλασµάτων ανθρώπινυ κρµύ πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) πρπλασµάτων ανθρώπινυ αυτιύ πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) πρπλασµάτων ανθρώπινυ φθαλµύ πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 6 από 144

8 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ πρπλασµάτων ανθρώπινυ σκελετύ πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) χαρτών ανθρώπινυ δντιύ πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) χαρτών ανθρώπινυ µυϊκύ συστήµατς πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) σετ διαφανειών µε φυτά και ζώα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Επί πλέν θα παρασχεθεί για τ πρβλεπόµεν από τυς όρυς εγγύησης διάστηµα, η πρβλεπόµενη από τυς όρυς εγγύησης συντήρηση και επισκευή για τ σύνλ των παραπάνω ειδών. β) Τµήµα 2: Πρµήθεια και Εγκατάσταση Επιστηµνικών Οργάνων και Υλικών Συγκεκριµένα θα γίνει πρµήθεια και εγκατάσταση: Σειρών γενικών εργαστηριακών ργάνων όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Σειρών πτικής όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Σειρών ργάνων Ηλεκτρισµύ Μαγνητισµύ όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Σειρών χηµικών ργάνων όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Σειρών συσκευών Φυσικής όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Σειρών εργαστηριακών ειδών ικιακής χρήσης - ηλεκτρικών συσκευών όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Επί πλέν θα παρασχεθεί για τ πρβλεπόµεν από τυς όρυς εγγύησης διάστηµα, η πρβλεπόµενη από τυς όρυς εγγύησης συντήρηση και επισκευή για τ σύνλ των παραπάνω ειδών. γ) Τµήµα 3: Πρµήθεια και Εγκατάσταση Επίπλων και Λιπύ Εξπλισµύ Συγκεκριµένα θα γίνει πρµήθεια και εγκατάσταση: πάγκων εργασίας µαθητή όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 7 από 144

9 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ καθισµάτων µαθητή όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) καθισµάτων δασκάλυ όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) ργανθηκών µαθητή όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) ργανθηκών δασκάλυ όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Πινάκων µαρκαδόρυ όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Βιβλιθηκών όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Πάγκων µικρσκπίυ όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Επίπλων Η/Υ όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < >. (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Επίπλων εκτυπωτή σαρωτή όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Επίπλων TV Video όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Ψυγείων όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Πυρσβεστήρων όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Επί πλέν θα παρασχεθεί για τ πρβλεπόµεν από τυς όρυς εγγύησης διάστηµα, η πρβλεπόµενη από τυς όρυς εγγύησης συντήρηση και επισκευή για τ σύνλ των παραπάνω ειδών. Γίννται δεκτές πρσφρές για ένα ή περισσότερα Τµήµατα, σύµφωνα µε τυς όρυς υπβλής πρσφρών. ε γίννται δεκτές και απρρίπτνται ως απαράδεκτες, πρσφρές πυ υπβάλλνται για µέρς Τµήµατς. Επίσης δεν γίννται δεκτές και απρρίπτνται ως απαράδεκτες, πρσφρές πυ αντιµετωπίζυν ενιαία τ σύνλ τυ Έργυ ή πρσφρές πυ αντιµετωπίζυν ενιαία περισσότερα τυ ενός Τµήµατα. Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 8 από 144

10 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ Αναλυτικά, τα αντικείµενα των Τµηµάτων και συνλικά ι υπχρεώσεις των αναδόχων περιγράφνται στ µέρς Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της ιακήρυξης αυτής. ΑΡΘΡΟ 3. UΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο πρϋπλγισµός τυ συνλικύ έργυ ανέρχεται σε: Ένα εκατµµύρι πεντακόσιες εβδµήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια είκσι ευρώ και πενήντα λεπτά ( ,50 ) χωρίς ΦΠΑ 19%, ήτι σε ένα εκατµµύρι κτακόσιες εβδµήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ και σαράντα λεπτά ( ,40 ) συµπεριλαµβανµένυ τυ ΦΠΑ 19%, µε κριτήρι κατακύρωσης την πλέν συµφέρυσα πρσφρά. Τ συνλικό έργ αφρά στα υπέργα 3, 4 και 5, της πράξης «Εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών της Πρωτβάθµιας Εκπαίδευσης Κτιριακές Υπδµές και Πρµήθεια Εξπλισµύ (α φάση)» πυ εντάσσεται στ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, στ Μέτρ 5.2 «Αναβάθµιση υπδµών και εξπλισµών για τη βελτίωση της πιότητας της εκπαίδευσης»,της Ενέργειας «Ανάπτυξη εργαστηρίων τεχνλγίας & φυσικών επιστηµώνεππτικά µέσα» και της Κατηγρίας Πράξεων δ «Εργαστήρια φυσικής, καλλιτεχνικών µαθηµάτων και µυσικής της πρωτβάθµιας εκπαίδευσης» και χρηµατδτείται κατά 25% από Εθνικύς Πόρυς και κατά 75% από τ Ευρωπαϊκό Ταµεί Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τα επιµέρυς στιχεία τυ κόστυς των συµβάσεων, ι κρατήσεις και ι λιπές ικνµικές επιβαρύνσεις τυς, καθώς επίσης τρόπς πληρωµής και τα λιπά σχετικά στιχεία και όρι, θα περιγράφνται στις συµβάσεις πυ θα υπγραφύν µε τυς Αναδόχυς. Ο πρϋπλγισµός αυτός κατανέµεται ανά επιµέρυς Τµήµα, όπως παρακάτω: Τµήµα Πρϋπλγισµός χωρίς ΦΠΑ 19% Πρϋπλγισµός µε ΦΠΑ 19% 1. Για τ Τµήµα-1, Πεντακόσιες είκσι δύ Εξακόσιες είκσι µία χιλιάδες Πρµήθεια και χιλιάδες διακόσια δέκα τετρακόσια τριάντα πέντε Εγκατάσταση Εππτικών τέσσερα ευρώ και ευρώ και είκσι λεπτά Μέσων, Η/Υ και σαράντα πέντε λεπτά ( ,20 ) Οργάνων ιδασκαλίας ( ,45 ) 2. Για τ Τµήµα-2, Πρµήθεια και Εγκατάσταση Επιστηµνικών Οργάνων και Υλικών 3. Για τ Τµήµα-3, Πρµήθεια και Εγκατάσταση Επίπλων και Λιπύ Εξπλισµύ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια εβδµήντα κτώ ευρώ και δέκα πέντε λεπτά ( ,15 ) Εξακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια είκσι επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά ( ,90 ) Ένα εκατµµύρι πεντακόσιες εβδµήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια είκσι ευρώ και πενήντα λεπτά ( ,50 ) Τετρακόσιες είκσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκσι κτώ ευρώ ( ,00 ) Οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες εκατόν εβδµήντα επτά ευρώ και είκσι λεπτά ( ,20 ) Ένα εκατµµύρι κτακόσιες εβδµήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ και σαράντα λεπτά ( ,40 ) Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 9 από 144

11 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ Οι δαπάνες τυ Έργυ θα βαρύνυν τ Πρόγραµµα ηµσίων Επενδύσεων, και συγκεκριµένα την παρακάτω ΣΑΕ 445/3:T ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2005ΣΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «Εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών της Πρωτβάθµιας Εκπαίδευσης Κτιριακές Υπδµές και Πρµήθεια Εξπλισµύ (α φάση)» ΑΡΘΡΟ 4. UΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλυθι όρι θα έχυν, πλην της περιπτώσεως πυ τα συµφραζόµενα απαιτύν διαφρετικά, τις έννιες πυ τυς απδίδνται στη συνέχεια: Αναθέτυσα Αρχή και Υπηρεσία ιενέργειας ιαγωνισµύ: Υπυργεί Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων - Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ τυ ΥΠΕΠΘ, πυ θα υπγράψει µε τυς Αναδόχυς τις συµβάσεις για την πρµήθεια των ειδών, για κάθε Τµήµα.. Η Υπηρεσία ιενέργειας απαντά σε τυχόν ενστάσεις κατά τυ τεύχυς πρκήρυξης. Αρµόδις Υπάλληλς για παρχή πληρφριών: Η κα Ελένη Αναστασπύλυ στέλεχς της Υπηρεσίας ιενέργειας, πυ παρέχει σχετικές µε τ διαγωνισµό πληρφρίες µε τηλέφων επικινωνίας , φαξ και Έργ της παρύσας διακήρυξης: «Πρµήθεια και Εγκατάσταση Εππτικών Μέσων, Η/Υ και Οργάνων ιδασκαλίας, Οργάνων Εργαστηρίυ, Επίπλωσης και Λιπύ Εξπλισµύ για 58 Εργαστήρια Φυσικών Επιστήµων της Α /θµιας Εκπ/σης σε όλη την Ελλάδα» Τ έργ της παρύσας διακήρυξης χωρίζεται στα κάτωθι διακριτά Τµήµατα: Τµήµα 1: Πρµήθεια και Εγκατάσταση Εππτικών Μέσων, Η/Υ και Οργάνων ιδασκαλίας Τµήµα 2: Πρµήθεια και Εγκατάσταση Επιστηµνικών Οργάνων και Υλικών Τµήµα 3: Πρµήθεια και Εγκατάσταση Επίπλων και Λιπύ Εξπλισµύ Αναλυτική περιγραφή αυτών των Τµηµάτων περιλαµβάνεται στ Μέρς Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της ιακήρυξης. Επιτρπή ιαγωνισµύ: Τ αρµόδι για την «απσφράγιση και την αξιλόγηση» των πρσφρών συλλγικό όργαν της Αναθέτυσας Αρχής, τ πί θα συγκρτηθεί ειδικά για τ σκπό αυτό και τ πί λειτυργεί σύµφωνα µε τα ριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί λειτυργίας των συλλγικών ργάνων της διίκησης. Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 10 από 144

12 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ Πρσφέρων ή Υπψήφις Ανάδχς: Οπιδήπτε φυσικό ή νµικό πρόσωπ ή µάδα πρσώπων συµµετέχει στ διαγωνισµό και υπβάλλει πρσφρά µε σκπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτυσα Αρχή. Εκπρόσωπς: Ο υπγράφων την πρσφρά - στην περίπτωση πυ αυτή δεν υπγράφεται από τν ίδι τν Πρσφέρντα - πυ µπρεί να είναι νόµιµς εκπρόσωπς τυ Πρσφέρντα, ή πρόσωπ ειδικά εξυσιδτηµέν από τν Πρσφέρντα ή τν νόµιµ εκπρόσωπό τυ, ή, σε περίπτωση ένωσης πρσώπων, πρόσωπ εξυσιδτηµέν από όλα τα µέλη της ένωσης. Υπεύθυνς Επικινωνίας: Τ πρόσωπ πυ Πρσφέρων µε δήλωσή τυ, στην πία περιλαµβάννται τα πλήρη στιχεία τυ πρσώπυ (νµατεπώνυµ, ταχυδρµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνυ, fax κ.λπ.), ρίζει σαν υπεύθυν για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικινωνίας της Αναθέτυσας Αρχής µε τν Πρσφέρντα. Ανάδχς: Ο Πρσφέρων πυ θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτυσα Αρχή για την υλπίηση καθενός από τα τρία (3) Τµήµατα, σύµφωνα µε τν τρόπ και τη διαδικασία πυ περιγράφνται στ παρόν τεύχς. Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτυσας Αρχής µε την πία εγκρίνεται η τελική επιλγή τυ Αναδόχυ για την υλπίηση καθενός από τα τρία (3) Τµήµατα.S Σύµβαση: Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτυσας Αρχής και τυ Αναδόχυ για κάθε ένα Τµήµα, η πία καταρτίζεται µετά την ανακίνωση της Κατακύρωσης. Πρϋπλγισµός έργυ: Η εκτιµώµενη από την Αναθέτυσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλπίηση τυ πρκηρυσσόµενυ συνλικύ Έργυ. Πρϋπλγισµός Τµήµατς: Η εκτιµώµενη από την Αναθέτυσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλπίηση καθενός από τα τρία (3) πρκηρυσσόµενα Τµήµατα Συµβατικό Τίµηµα: Η τιµή πρσφράς στην πία θα κατακυρωθεί κάθε ένα από τα τρία (3) Τµήµατα. Επιτρπή Παραλαβής (Τπική /Κεντρική): Οµάδα πρσώπων πυ ρίζεται από την Αναθέτυσα Αρχή ως υπεύθυνη για την παραλαβή των Παραδτέων καθενός από τα τρία (3) Τµήµατα. Συµβατικά τεύχη: Τ Τεύχς της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτυσας Αρχής και τυ Αναδόχυ για κάθε Τµήµα, και όλα τα τεύχη πυ την συνδεύυν και την συµπληρώνυν και τα πία περιλαµβάνυν, κατά σειρά ισχύς: α. τη Σύµβαση, β. την ιακήρυξη και τ τεύχς µε τυς όρυς της ιακήρυξης, γ. την Οικνµική Πρσφρά τυ Αναδόχυ δ. την Τεχνική Πρσφρά τυ Αναδόχυ και ε. τις παρατηρήσεις των Επιτρπών ιενέργειας ιαγωνισµύ, και Παραλαβής Τµηµάτων. Στ κείµεν της ιακήρυξης ι παρακάτω συντµγραφίες ερµηνεύνται ως εξής: ΥΠΕΠΘ : Υπυργεί Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 11 από 144

13 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΕΠΕΑΕΚ : Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΕΥΕ : Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ ΥΠΕΠΘ ΕΥ : Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης τυ ΕΠΕΑΕΚ ΚΠΣ : Κιντικό Πλαίσι Στήριξης Ε.Ε. : Ευρωπαϊκή Ένωση / Ένωση των Ευρωπαϊκών Κιντήτων Ε.Ε.Ε.Κ. : Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κιντήτων / επίσηµ έντυπ όπυ δηµσιεύεται η Νµθεσία, καθώς και διικητικές πράξεις, ανακινώσεις, ιακηρύξεις κλπ, πυ έχυν νµικές ή άλλες δεσµεύσεις για τα κράτη µέλη ή αυτύς πυ αφρύν. ΝΠ και ΝΠΙ : Νµικό Πρόσωπ ηµσίυ ικαίυ και Νµικό Πρόσωπ Ιδιωτικύ ικαίυ, σύµφωνα µε τ ελληνικό δίκαι. ΕΤΠΑ : Ευρωπαϊκό Ταµεί Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΡΘΡΟ 5. U5.1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ UNOMIKO ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/18 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ και τυ Συµβυλίυ της περί συντνισµύ των διαδικασιών σύναψης δηµσίων συµβάσεων έργων, πρµηθειών και υπηρεσιών 2. Οι διατάξεις περί δηµόσιων συµβάσεων πυ ρίζνται ειδικά από τ θεσµικό πλαίσι τυ Ειδικύ Λγαριασµύ τυ ΥΠΕΠΘ και ειδικότερα τ άρθρ.11 τυ Ν. 2640/98 (ΦΕΚ 206Α) και την υπ αρ. 141/ ΥΑ (ΦΕΚ 269/ ) «Έγκριση Οδηγύ Χρηµατδότησης Ειδικύ Λγαριασµύ Υπ.Ε.Π.Θ.» και την κείµενη νµθεσία πυ διέπει τα συγχρηµατδτύµενα έργα από τ ΚΠΣ, και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις τυ Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α), τυ Π.. 394/96 «Καννισµός Πρµηθειών ηµσίυ» (ΦΕΚ 266/Α/ ), όπως ισχύει σήµερα. 3. Οι διατάξεις τυ άρθρυ 6 τυ Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152 Α) περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ τυ ΥΠΕΠΘ, όπως τρππιήθηκε από τ αρ. 13 τυ Ν. 3149/ (ΦΕΚ 141Α) «Θέµατα αρµδιότητας ΥΠΕΠΘ», όπυ η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγών υπάγεται στν Υπυργό. 4. Τις διατάξεις τυ άρθρυ 50 τυ Ν2413/96 (ΦΕΚ 124 Α) σχετικά µε τν Ειδικό Λγαριασµό τυ ΥΠΕΠΘ όπως ισχύει σήµερα. 5. Την ΚΥΑ 845/ (ΦΕΚ1222 Β) όπως τρππιήθηκε µε την υπ αριθµ. 329/ (ΦΕΚ 210 Β) σχετικά µε τη «Σύσταση Ειδικύ Λγαριασµύ στ ΥΠΕΠΘ». 6. Η µε αρ. πρωτ / Κ.Υ.Α. των Υπυργών Οικνµίας και Οικνµικών- Εσωτερικών, ηµόσιας ιίκησης και Απκέντρωσης-Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ τυ Υπυργείυ Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» (ΦΕΚ1343/Β/2002), όπως ισχύει σήµερα. 7. Οι διατάξεις τυ Ν. 2860/00 (ΦΕΚ 251 Α) «ιαχείριση, παρακλύθηση και έλεγχς τυ Κιντικύ Πλαισίυ Στήριξης και άλλες διατάξεις» Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 12 από 144

14 τρππίηση Σεπτεµβρίυ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ 8. Η Οδηγία 89/665/ΕΟΚ «Για τ συντνισµό των νµθετικών, καννιστικών και διικητικών διατάξεων περί της εφαρµγής των διαδικασιών πρσφυγής στν τµέα της σύναψης των συµβάσεων κρατικών πρµηθειών και δηµσίων έργων». ης 9. Τν 1564/2005 Καννισµό της Επιτρπής της Οι µε αριθµ. 448/2004, 1145/2003, 1685/2000, 1260/99 Καννισµί (ΕΚ) της Επιτρπής σχετικά µε την επιλεξιµότητα δαπανών για τη συγχρηµατδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία. 11. Ο µε αριθµ. 1783/99 Καννισµός τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ και τυ Συµβυλίυ σχετικά µε τ ΕΤΠΑ 12. Οι διατάξεις τυ Ν. 2522/1997 «ικαστική πρστασία κατά τ στάδι πυ πρηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµσίων έργων, κρατικών πρµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την δηγία 89/665/ΕΟΚ (ΦΕΚ Α 178/1997) 13. Ο Ν. 3310/2005 «Μέτρα για την ιασφάλιση της ιαφάνειας και την απτρπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµσίων συµβάσεων» όπως τρππιήθηκε µε τ Ν. 3414/2005, όπως και τ π.δ. 774/ Τ από Πρακτικό της 11ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολµέλειας τυ Ελεγκτικύ Συνεδρίυ από τ πί πρκύπτει ότι δεν απαιτείται έγκριση των πρµηθειών πυ χρηµατδτύνται µερικώς ή λικώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τν Υπυργό Εσωτερικών ηµόσιας ιίκησης και Απκέντρωσης. 15. Την µε αρ. 200/ γνωµδότηση τυ Γ Τµήµατς τυ Νµικύ Συµβυλίυ τυ Κράτυς, τ πί ύστερα από σχετικό ερώτηµα τυ ΥΠΕΠΘ γνωµδότησε ότι για την πρµήθεια ειδών εξπλισµύ και εργαστηρίυ Πληρφρικής, η πία εντάσσεται σε πρόγραµµα εντασσόµεν στ ΚΠΣ δεν απαιτείται πρηγύµενη έγκριση της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληρφρικής τυ ΥΠΕΣ Α σύµφωνα µε τις διατάξεις τυ άρθρυ 9 τυ Ν.. 101/ Τ άρθρ 24 τυ Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά µε την «Παρακράτηση φόρυ εισδήµατς» στ εισόδηµα από εµπρικές επιχειρήσεις. 17. Την µε αρ.πρωτ. Π1/5437/ Απόφαση τυ Υπυργύ Ανάπτυξης «Εξαίρεση από την ένταξη στ ΕΠΠ πρµηθειών πυ εντάσσνται στ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης «ΕΠΕΑΚ»» 18. Η υπ αριθµ.2/51557/0026(φεκ 1209/Β/01) Υπυργική Απόφαση «Περί καθρισµύ επιτκίυ των πρκαταβλών για πρµήθεια πρϊόντων, παρχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». η 19. Η µε αρ. πρωτ / απόφαση ένταξης της πράξης «Εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών της Πρωτβάθµιας Εκπαίδευσης-Κτιριακές Υπδµές και Πρµήθεια Εξπλισµύ (α φάση)» µε κωδικό MIS_100717, στ Μέτρ 5.2 τυ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 20. Η µε αρ. πρωτ / Ε 4379/ Απόφαση τυ Υπυργύ Οικνµίας και Οικνµικών πυ εγκρίνει την ένταξη της πράξης στ Πρόγραµµα ηµσίων Επενδύσεων (Π Ε) και στη ΣΑΕ 445/3 µε κωδικό «2005ΣΕ ». Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 13 από 144

15 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ U5.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η συµµετχή στν πρκηρυσσόµεν µε την παρύσα διαγωνισµό είναι ανικτή, επί ίσις όρις, σε όσυς πληρύν τις νµικές, ικνµικές και τεχνικές πρϋπθέσεις πυ πρβλέπνται στη ιακήρυξη και διαθέτυν την απαιτύµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. Στ διαγωνισµό γίννται δεκτές ι πρσφρές πυ είναι σύµφωνες µε όλυς τυς όρυς, τις πρϋπθέσεις και τις πρδιαγραφές της ιακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτρπής ιαγωνισµύ, να θεωρηθύν απδεκτές και πρσφρές πυ παρυσιάζυν ασήµαντες απκλίσεις ή περιρισµύς. Ως ασήµαντες απκλίσεις ή περιρισµί νύνται ι απκλίσεις και ι περιρισµί πυ δεν επηρεάζυν την έκταση τυ Έργυ/Τµήµατς ή την πιότητα εκτέλεσής τυ, δεν περιρίζυν, σε κανένα σηµεί, τα δικαιώµατα της Αναθέτυσας Αρχής ή τις υπχρεώσεις τυ Πρσφέρντς και δεν θίγυν την αρχή της ίσης µεταχείρισης των Πρσφερόντων. Πρσφρές πυ, κατά την κρίση της Επιτρπής ιαγωνισµύ, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχυν όρυς αντίθετυς πρς την ιακήρυξη ή/ και αιρέσεις, χαρακτηρίζνται ως µη απδεκτές και απρρίπτνται. Τα έγγραφα της Πρσφράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλγραφία πυ είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσνται στην ελληνική γλώσσα. ικαιλγητικά πυ εκδίδνται σε κράτς εκτός Ελλάδς, συνδεύνται υπχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τυς στην ελληνική γλώσσα. Η σύµβαση θα καταρτιστεί µε βάση τυς όρυς πυ περιλαµβάννται στα τεύχη τυ διαγωνισµύ και θα διέπεται από τ Ελληνικό ίκαι. Για θέµατα πυ δεν θα ρυθµίζνται από την σύµβαση θα έχυν ανάλγη εφαρµγή ι διατάξεις των κιντικών Οδηγιών περί δηµσίων συµβάσεων πρµηθειών, καθώς και των καννισµών πυ διέπυν την λειτυργία της Αναθέτυσας Αρχής. Οι επικεφαλίδες, ι τίτλι των άρθρων, ι υπότιτλι και πίνακας περιεχµένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάννται υπόψη για την ερµηνεία της ιακήρυξης. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 6. UΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ιακήρυξη αυτή απτελείται από: α. τ Μέρς Α (Γενικί και Ειδικί Όρι) β. τ Μέρς Β (Τεχνική Περιγραφή) γ. τ Μέρς Γ (Ειδικές Απαιτήσεις Οικνµικής Πρσφράς) δ. τα Παραρτήµατα: Ι. Υπδείγµατα εγγυητικών επιστλών Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 14 από 144

16 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΙI. Κριτήρια αξιλόγησης ΙΙΙ. Ανάλυση βαρών επί µέρυς στιχείων Οµάδων Κριτηρίων IV. Πίνακες πρσφερόµενυ εξπλισµύ V. Πίνακες Συµµόρφωσης ΑΡΘΡΟ 7. UΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Η Πρκήρυξη δηµσιεύθηκε από 17/10/2006 έως 01/11/2006 για δηµόσια διαβύλευση στην ιστσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµγής (www.eyeypepth.gr) 2. Περίληψη της ιακήρυξης στάλθηκε για δηµσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 23/2/ Τα τεύχη της ιακήρυξης στάλθηκαν για ενηµέρωση στ ΕΒΕΑ την 27/02/ Περίληψη της ιακήρυξης στάλθηκε για δηµσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Κυβέρνησης την 27/02/ Περίληψη της ιακήρυξης στάλθηκε για δηµσίευση στν ελληνικό τύπ (ηµερµηνία δηµσίευσης: 27/02/2007) 6. Τ κόστς δηµσίευσης στν ελληνικό Τύπ θα βαρύνει την Τεχνική Βήθεια της ΕΥΕ Πργραµµάτων ΚΠΣ. Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 15 από 144

17 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΑΡΘΡΟ 8. UΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Πρς δηµσίευση έχει απσταλεί περίληψη της ιακήρυξης 2. Η πρθεσµία για την παραλαβή των τευχών τυ διαγωνισµύ λήγει έξι (6) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµερµηνία υπβλής πρσφρών δηλ. την 11/04/2007 και ώρα 12: Η διάθεση των τευχών τυ διαγωνισµύ γίνεται χωρίς καταβλή τιµήµατς από τ Υπυργεί Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων - Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ τυ ΥΠΕΠΘ, στν 2 όρφ τυ επί της δύ Ξενφώντς 15α κτιρίυ, τ.κ , Αθήνα, Ελλάδα, αρµόδια υπάλληλς κα. Εµµανυήλ Γεωργία (τηλ ). 4. Οι παραλήπτες της ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνυν σχετικό έντυπ µε τα στιχεία των ενδιαφερµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφων, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρνικύ ταχυδρµείυ), έτσι ώστε η Αναθέτυσα Αρχή να έχει στη διάθεση της τα στιχεία όσων παρέλαβαν τη ιακήρυξη, για την περίπτωση πυ θα ήθελε να τυς απστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. 5. Οι παραλήπτες της ιακήρυξης υπχρεύνται µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξυν από άπψη πληρότητας σύµφωνα µε τν πίνακα περιεχµένων και τν συνλικό αριθµό σελίδων και εφόσν διαπιστώσυν πιαδήπτε παράλειψη να τ γνωρίσυν εγγράφως στην Αναθέτυσα Αρχή και να ζητήσυν νέ πλήρες αντίγραφ. Ενστάσεις κατά της νµιµότητας τυ διαγωνισµύ µε τ αιτιλγικό της µη πληρότητας τυ παραληφθέντς αντιγράφυ θα απρρίπτνται ως απαράδεκτες. 6. Εφόσν από τυς ενδιαφερόµενυς ζητηθύν έγκαιρα τα σχετικά µε τν πρκηρυσσόµεν διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδνται σ αυτύς µέσα σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 7. Οι ενδιαφερόµενι µπρύν να ζητήσυν εγγράφως από την Υπηρεσία ιενέργειας τυ ιαγωνισµύ συµπληρωµατικές πληρφρίες ή διευκρινήσεις για τ περιεχόµεν της παρύσας ιακήρυξης τ αργότερ δώδεκα (12) εργάσιµες ηµέρες, πριν από την ηµερµηνία πυ έχει ρισθεί για τη λήξη υπβλής των πρσφρών. Οι συµπληρωµατικές πληρφρίες ή διευκρινήσεις για τ περιεχόµεν της παρύσας ιακήρυξης πρέπει να παρέχνται τ αργότερ έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµερµηνία πυ έχει ρισθεί για τη λήξη υπβλής των πρσφρών. 8. Μετά την κατάθεση και την απσφράγιση των πρσφρών καµία διευκρίνηση, τρππίηση ή απόκρυση όρυ της ιακήρυξης ή των πρσφρών δεν γίνεται δεκτή, πλην των διευκρινίσεων πυ τυχόν θα ζητηθύν από την Επιτρπή ιαγωνισµύ. 9. Η ιακήρυξη καταχωρήθηκε επίσης και στ διαδίκτυ στη διεύθυνση (www.eyeypepth.gr) την 27/02/2007. Η αναθέτυσα αρχή αν και καταβάλει κάθε πρσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ρθότητα των στιχείων πυ βρίσκνται στις ηλεκτρνικές της σελίδες, δεν µπρεί σε καµία περίπτωση να εγγυηθεί την ρθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων πυ λαµβάννται µέσω τυ διαδικτύυ. Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 16 από 144

18 όρφ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΑΡΘΡΟ 9. UΛΗΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι πρσφρές όσων µετέχυν στ διαγωνισµό πρέπει είτε να υπβάλλνται στην Υπηρεσία ιενέργειας τυ ιαγωνισµύ µέχρι την 17/04/2007 και ώρα 12:00, πυ απτελεί και την καταληκτική ηµερµηνία και ώρα, είτε να απστέλλνται στην Υπηρεσία ιενέργειας µε πινδήπτε τρόπ, όπυ θα παραλαµβάννται µε απόδειξη. Στην τελευταία περίπτωση απαραίτητη πρϋπόθεση είναι να περιέρχνται ι πρσφρές στην Υπηρεσία ιενέργειας µέχρι την ανωτέρω καταληκτική ηµερµηνία και ώρα, η πία πρκύπτει από τ πρωτόκλλ πυ τηρείται στη Μνάδα Γ της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία ιενέργειας δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, από πιαδήπτε αιτία, στην άφιξη των πρσφρών, πυ απστέλλνται µε τν ως άνω τρόπ. Οι πρσφρές πυ είτε υπβλήθηκαν µετά την καθρισµένη ηµερµηνία και ώρα, είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία ιενέργειας, θα επιστρέφνται στυς Πρσφέρντες χωρίς να έχυν απσφραγισθεί. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την ίδια ηµέρα και ώρα, δηλ., την 17/04/2007 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ τυ ΥΠΕΠΘ, στν 2 τυ επί της δύ Ξενφώντς 15α κτιρίυ, τ.κ , Αθήνα, Ελλάδα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 10. U ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ UΑ) ικαίωµα συµµετχής στ διαγωνισµό έχυνu φυσικά ή νµικά πρόσωπα ή συνεταιρισµί µε αντικείµεν απασχόλησης, τυλάχιστν κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια, όπως παρακάτω: - Για τυς συµµετέχντες στ Τµήµα 1: την παραγωγή ή την εµπρία, την εγκατάσταση και τη συντήρηση Εππτικών Μέσων, Η/Υ και Οργάνων ιδασκαλίας, - Για τυς συµµετέχντες στ Τµήµα 2: την παραγωγή ή την εµπρία, την εγκατάσταση και τη συντήρηση Επιστηµνικών Οργάνων και Υλικών, - Για τυς συµµετέχντες στ Τµήµα 3: την παραγωγή ή την εµπρία, την εγκατάσταση και τη συντήρηση επίπλων και λιπύ εξπλισµύ. πυ λειτυργύν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλ κράτς µέλς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή τυ Ευρωπαϊκύ Οικνµικύ Χώρυ (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες κατ εφαρµγή της Συµφωνίας περί ηµσίων Συµβάσεων πυ συνήφθη στ πλαίσι των πλυµερών διαπραγµατεύσεων τυ Γύρυ της Ουρυγυάης, ή σε τρίτες χώρες πυ έχυν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες. Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 17 από 144

19 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ UΒ) ικαίωµα συµµετχής έχυνu ι Ενώσεις Πρσώπων πυ υπβάλλυν κινή πρσφρά, µε τις παρακάτω πρϋπθέσεις: Πρσκόµιση των απαιτύµενων κατά περίπτωση δικαιλγητικών για κάθε πρσφέρντα πυ συµµετέχει στην ένωση. Υπβλή επιστλής πρθέσεως συµµετχής της ένωσης στ Έργ, από όλα τα µέλη αυτής. Θα πρέπει επιπλέν να αναφέρεται υπεύθυνς (συντνιστής) της Ένωσης, κινός εκπρόσωπς της ένωσης, τ πσστό συµµετχής κάθε µέλυς της Ένωσης σε αυτήν καθώς και η πσότητα εξπλισµύ ή τ ειδικό µέρς τυ έργυ µε τ πί θα ασχληθεί κάθε µέλς στα πλαίσια της υλπίησης τυ έργυ. Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτυν την απαίτηση της νόµιµης λειτυργίας τυς στην Ελλάδα ή σε άλλ κράτς µέλς της ΕΕ ή τυ ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες κατ εφαρµγή της Συµφωνίας περί ηµσίων Συµβάσεων πυ συνήφθη στ πλαίσι των πλυµερών διαπραγµατεύσεων τυ Γύρυ της Ουρυγυάης, ή σε τρίτες χώρες πυ έχυν συνάψει συµφωνίες ευρωπαϊκές συµφωνίες Ότι η απαίτηση για τριετή απασχόληση στ αντίστιχ αντικείµεν πυ αναφέρεται στην πρηγύµενη παράγραφ, καλύπτεται από µέλς/µέλη της ένωσης πυ συµµετέχυν τυλάχιστν σε πσστό 50%. Οι ενώσεις πρσώπων δεν υπχρεύνται να περιβληθύν ρισµένη νµική µρφή για την υπβλή της πρσφράς τυς. Ωστόσ, σε περίπτωση πυ τ πρκηρυσσόµεν µε την παρύσα Τµήµα τυ Έργυ ή λόκληρ τ έργ κατακυρωθεί σε ένωση Πρσώπων, η Αναθέτυσα Αρχή δικαιύται, εφ όσν τ θεωρήσει αναγκαί για την ικανπιητική εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ρισµένη νµική µρφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υπχρεύται να τ πράξει. Με την υπβλή της πρσφράς κάθε µέλς της ένωσης ευθύνεται εις λόκληρ. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της πρµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακλυθεί µέχρι πλήρυς εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση πυ, εξαιτίας αδυναµίας για πινδήπτε λόγ ή εξ αιτίας ανωτέρας βίας, µέλς της ένωσης δεν µπρεί να ανταπκριθεί στις υπχρεώσεις της ένωσης κατά τ χρόν αξιλόγησης των πρσφρών, τα υπόλιπα µέλη συνεχίζυν να έχυν την ευθύνη λόκληρης της κινής πρσφράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω αδυναµία, συµπεριλαµβανµένης και της ανωτέρας βίας, πρκύψει κατά τ χρόν εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλιπα µέλη συνεχίζυν να έχυν την ευθύνη της λκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τυς ίδιυς όρυς. Τα υπόλιπα µέλη της ένωσης και στις δύ περιπτώσεις µπρύν να πρτείνυν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση πρέπει να εγκριθεί µε απόφαση της Υπηρεσίας ιενέργειας τυ ιαγωνισµύ. UΓ) ικαίωµα συµµετχής στν διαγωνισµό έχυνu και ι κινπραξίες, ι πίες συµµετέχυν στν διαγωνισµό και υπβάλλυν πρσφρά σύµφωνα µε τυς ίδιυς όρυς και πρϋπθέσεις συµµετχής των ενώσεων πρσώπων. Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 18 από 144

20 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ UΣτ διαγωνισµό δεν γίννται δεκτί: 1. Όσι δεν πληρύν τις πρϋπθέσεις της πρηγυµένης παραγράφυ. 2. Όσι υπάγνται σε κάπια από τις περιπτώσεις πυ ρίζνται στ άρθρ 45 της δηγίας 2004/18/ΕΚ τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ και τυ Συµβυλίυ της , περί συντνισµύ των διαδικασιών σύναψης δηµσίων συµβάσεων έργων, πρµηθειών και υπηρεσιών και συµπληρωµατικά στ άρθρ 14 παρ. 1 τυ Π.. 370/1995. UΕιδικότερα: Απκλείεται από τ διαγωνισµό υπψήφις, όταν έχει εις βάρς τυ εκδθεί ριστική καταδικαστική απόφαση, πυ περιέρχεται σε γνώση της αναθέτυσας Αρχής µε πιδήπτε τρόπ και αφρά τα παρακάτω αδικήµατα: α) Συµµετχή σε εγκληµατική ργάνωση, κατά τ άρθρ 2 παράγραφς 1 της κινής δράσης της 98/773/ ΕΥ τυ Συµβυλίυ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) ωρδκία, κατά τ άρθρ 3 της πράξης τυ Συµβυλίυ της 26ης Μαΐυ 1997(21) και στ άρθρ 3 παράγραφς 1 της κινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ τυ Συµβυλίυ. γ) Απάτη, κατά την έννια τυ άρθρυ 1 της σύµβασης για την πρστασία των ικνµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κιντήτων. δ) Νµιµπίηση εσόδων από παράνµες δραστηριότητες, κατά τ άρθρ 1 της Οδηγίας 91/308/EOK τυ Συµβυλίυ, για την πρόληψη χρησιµπίησης τυ χρηµατπιστωτικύ συστήµατς για τη νµιµπίηση εσόδων από παράνµες δραστηριότητες. Στ ιαγωνισµό δε γίννται δεκτί όσι υπάγνται σε κάπια από τις περιπτώσεις: 3. Όσι τελύν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, έχυν έλθει σε συµβιβασµό µε τυς πιστωτές ή ι εργασίες της επιχειρήσεως τυς έχυν ανασταλεί ή τελύν σε πιαδήπτε ανάλγη κατάσταση πυ πρκύπτει από παρόµια διαδικασία πυ πρβλέπεται από νµθετικές και καννιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τυ πρµηθευτή. 4. Όσι βρίσκνται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε διαδικασία έκδσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης συµβιβασµύ µε τυς πιστωτές ή υπόκεινται σε άλλες παρόµιες διαδικασίες πυ πρβλέπνται από τις νµθετικές ή καννιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τυ πρµηθευτή. 5. Όσι υπήρξαν ένχι σβαρύ επαγγελµατικύ παραπτώµατς, βάσει απόφασης πυ έχει ισχύ δεδικασµένυ, σύµφωνα µε τις νµθετικές διατάξεις της χώρας, τ πί η αναθέτυσα αρχή δύναται να διαπιστώσει µε πιδήπτε τρόπ 6. Όσι δεν έχυν εκπληρώσει τις υπχρεώσεις τυς όσν αφρά στην καταβλή των εισφρών κινωνικής ασφαλίσεως, σύµφωνα µε τυς νόµυς της χώρας εγκαταστάσεως τυς Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 19 από 144

21 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ 7. Όσι είναι ένχι ψευδών δηλώσεων κατά την παρχή πληρφριών πυ απαιτύνται κατ εφαρµγή της Οδηγίας 2004/18 ή όταν δεν έχυν παράσχει τις πληρφρίες. 8. Όσι απκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάπια Ελληνική ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ ή ΝΠΙ ή ΑΕ τυ ηµσίυ τµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τυς υπχρεώσεις. 9. Όσι απκλείσθηκαν από διαγωνισµύς πρµηθειών στ Ελληνικό ηµόσι µε απόφαση τυ Υπυργείυ Ανάπτυξης. 10. Όσα φυσικά ή νµικά πρόσωπα τυ εξωτερικύ έχυν υπστεί αντίστιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζνται και θα κρίννται από την Αναθέτυσα Αρχή κατά περίπτωση. 11. Οι ενώσεις πρσώπων, σε περίπτωση πυ πιαδήπτε από τις πρϋπθέσεις απκλεισµύ της παραγράφυ αυτής ισχύει για ένα τυλάχιστν µέλς της. 12. Φυσικό ή Νµικό πρόσωπ πυ συµµετέχει αυτόνµα ή µαζί µε άλλα φυσικά ή νµικά πρόσωπα στ διαγωνισµό δεν µπρεί να µετέχει σε περισσότερες της µιας πρσφρές. ΑΡΘΡΟ 11. UΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι Πρσφέρντες φείλυν µε πινή απκλεισµύ, µαζί µε την πρσφρά, να καταθέσυν Εγγύηση συµµετχής τυς στ διαγωνισµό, της πίας τ πσό θα πρέπει να καλύπτει τ 5% της πρϋπλγισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α. τυ Τµήµατς για τo πίo υπβάλλεται πρσφρά. Συγκεκριµένα τ ύψς της εγγύησης συµµετχής είναι: Για τ Τµήµα-1 Για τ Τµήµα-2 Για τ Τµήµα-3 Τριάντα µία χιλιάδες εβδµήντα ένα ευρώ και εβδµήντα έξι λεπτά (31.071,76 ) Είκσι µία χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (21.216,40 ) Σαράντα µία χιλιάδες πεντακόσια κτώ ευρώ και γδόντα έξι λεπτά (41.508,86 ) Η εγγύηση συµµετχής πρέπει να ισχύει για τυλάχιστν ένα (1) µήνα µετά τη λήξη τυ χρόνυ ισχύς της πρσφράς, δηλαδή να λήγει την 17/09/2007. Η εγγύηση συµµετχής επιστρέφεται στν Ανάδχ µε φρντίδα τυ, µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την υπγραφή της σύµβασης, ενώ στυς λιπύς Πρσφέρντες, µε φρντίδα τυς, µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµερµηνία κινπίησης της κατακύρωσης. Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 20 από 144

22 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ Η εγγύηση συµµετχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νµικά πρόσωπα πυ λειτυργύν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλ κράτς µέλς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή τυ Ευρωπαϊκύ Οικνµικύ Χώρυ (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες κατ εφαρµγή της Συµφωνίας περί ηµσίων Συµβάσεων πυ συνήφθη στ πλαίσι των πλυµερών διαπραγµατεύσεων τυ Γύρυ της Ουρυγυάης και έχυν, σύµφωνα µε την νµθεσία των κρατών αυτών, αυτό τ δικαίωµα. Εγγυήσεις πυ εκδίδνται σε άλλ κράτς εκτός της Ελλάδας, θα συνδεύνται υπχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τυς στην Ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση ένωσης Πρσώπων ή κινπραξιών ι εγγυήσεις περιλαµβάνυν και όρ ότι η εγγύηση τυ καθενός εξ αυτών πυ συνιστά την ένωση καλύπτει τις υπχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης. Σε περιπτώσεις ενώσεων Πρσώπων ή κινπραξιών, τ άθρισµα των εγγυητικών των µελών της ένωσης ή της κινπραξίας, θα ισύται µε τ ανωτέρω πσό και θα κατανέµεται στα µέλη της ένωσης ή της κινπραξίας ανάλγα µε τ πσστό συµµετχής σε αυτήν. Η εγγύηση συµµετχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε τ υπόδειγµα τυ Παραρτήµατς Ι. U11.2. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ) Οι Πρσφέρντες φείλυν να καταθέσυν Uεπί πινή απκλεισµύu τα παρακάτω δικαιλγητικά: i. Πιστπιητικό τυ ικείυ επιµελητηρίυ τυ τόπυ όπυ ασκύν τ επάγγελµά τυς ή άλλης αρµόδιας Αρχής, σύµφωνα µε τα ισχύντα στη χώρα εγκατάστασής τυς, µε τ πί θα βεβαιώνεται τ ειδικό επάγγελµά τυς καθώς και η άσκησή τυ, έκδσης εντός τυ τελευταίυ εξαµήνυ πριν από την ηµερµηνία διενέργειας τυ διαγωνισµύ. ii. iii. Απόσπασµα Πινικύ Μητρώυ ή ισδύναµυ εγγράφυ αρµόδιας διικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τυς, έκδσης εντός τυ τελευταίυ τριµήνυ πριν από την ηµερµηνία διενέργειας τυ διαγωνισµύ, από τ πί να πρκύπτει ότι δεν έχυν καταδικαστεί για αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τυς δραστηριότητας, ή αδίκηµα της παραγράφυ 1 τυ άρθρυ 45 της δηγίας 2004/18/ΕΚ Σε περίπτωση νµικών πρσώπων ή συνεταιρισµών η παραπάνω απαίτηση αφρά στν νόµιµ εκπρόσωπ αυτών. Στην υπχρέωση αυτή δεν υπόκεινται τα ΝΠ. Πιστπιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διικητικής Αρχής, έκδσης εντός τυ τελευταίυ εξαµήνυ πριν από την ηµερµηνία διενέργειας τυ διαγωνισµύ, σύµφωνα µε τα ισχύντα στη χώρα εγκατάστασής τυς, από τ πί να πρκύπτει ότι δεν τελύν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλγη κατάσταση πυ πρκύπτει από παρόµια διαδικασία πυ πρβλέπεται από νµθετικές και καννιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τυ πρµηθευτή, όπως επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίν τυς διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 21 από 144

23 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικύ συµβιβασµύ ή άλλη ανάλγη διαδικασία. Στην υπχρέωση αυτή δεν υπόκεινται τα ΝΠ. iv. Πιστπιητικό πυ εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από τ πί να πρκύπτει ότι είναι ενήµερι ως πρς τις υπχρεώσεις τυς πυ αφρύν στην καταβλή των εισφρών κινωνικής ασφάλισης και ως πρς τις φρλγικές υπχρεώσεις τυς κατά την ηµερµηνία διενέργειας τυ ιαγωνισµύ και UΥπεύθυνη ήλωση Uµε αναφρά των συγκεκριµένων ταµείων ασφάλισης πυ υπάγεται τ απασχλύµεν πρσωπικό τυ υπψηφίυu.u v. Συµβλαιγραφικό Πληρεξύσι για την εξυσιδότηση σε περίπτωση πυ η πρσφρά υπγράφεται από εκπρόσωπ τυ πρσφέρντα. vi. vii. viii. ix. Πρκειµένυ για νµικά πρόσωπα, αντίγραφ τυ καταστατικύ τυς µε τις τρππιήσεις τυ και απόσπασµα πρακτικύ τυ ιικητικύ Συµβυλίυ για την νόµιµη εκπρσώπηση, και για συνεταιρισµύς, βεβαίωση εππτεύυσας αρχής ότι λειτυργύν νόµιµα. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχυν απκλεισθεί από άλλυς διαγωνισµύς τυ ηµσίυ και ιαγωνισµύς τυ ηµσίυ στις υπόλιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω µη εκπλήρωσης των συµβατικών τυς υπχρεώσεων. Υπεύθυνη ήλωση για την ισχύυσα κατάσταση πρσωπικύ τυ Υπψηφίυ ήλωση ότι θα διατηρήσυν εµπιστευτικά και θα χρησιµπιήσυν µόν για τυς σκπύς τυ διαγωνισµύ τα στιχεία και τις πληρφρίες των υπλίπων πρσφρών πυ τυχόν θα τεθύν υπόψη τυς, σύµφωνα µε τα ριζόµενα στην παρύσα ιακήρυξη και απτελύν, κατά δήλωση των συντακτών τυς, εµπρικό ή επιχειρηµατικό απόρρητ. x. ήλωση ότι η πρσφρά για κάθε Τµήµα πυ καταθέτει πρσφέρων, συντάχθηκε σύµφωνα µε τυς όρυς της παρύσας ιακήρυξης της πίας έλαβε γνώση και ότι απδέχεται ανεπιφύλαχτα τυς όρυς της ιακήρυξης. xi. xii. xiii. xiv. xv. ήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα απζηµίωσης για πιαδήπτε Απόφαση της Αναθέτυσας Αρχής, ιδίως της αναβλής ή ακύρωσης τυ διαγωνισµύ ή της υπαναχώρησης της Αναθέτυσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτρπής ιαγωνισµύ, όπως και για κάθε λόγ δηµσίυ συµφέρντς. ήλωση ότι όλα τα µέρη τυ εξπλισµύ πυ πρσφέρει είναι καινύργια και αµεταχείριστα. ήλωση ότι διαθέτυν στην Ελλάδα ή θα συνεργαστύν στην περίπτωση ανάδειξής τυς ως αναδόχων µε άρτι συνεργεί και ειδικευµέν πρσωπικό για την παρχή των απαιτύµενων υπηρεσιών συντήρησης, τ πί θα λειτυργήσει για χρνικό διάστηµα τυλάχιστν ίσ µε τη διάρκεια εγγύησης τυ εξπλισµύ. ήλωση για τν χρόν ισχύς της πρσφράς. Ακριβές αντίγραφ τυ βιβλίυ των µετόχων και µετχών, νµίµως επικυρωµέν, από τ πί να πρκύπτει η υπχρέωση νµαστικπίησης µέχρι φυσικύ πρσώπυ για τις ανώνυµες εταιρείες ή βιβλί εταίρων ή κωδικπιηµέν καταστατικό, νµίµως επικυρωµέν, για τις εταιρείες περιρισµένης ευθύνης Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 22 από 144

24 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ Πρόσθετα, ι Πρσφέρντες θα συµπεριλάβυν επί πινή απκλεισµύ, υπό µρφή παραρτήµατς, τις παρακάτω αναφερόµενες πληρφρίες, δηλώσεις ή πιστπιητικά, πυ απδεικνύυν την χρηµατπιστωτική, ικνµική και τεχνική τυς ικανότητα µε την ίδια σειρά και αρίθµηση: i) ικαιλγητικά από τα πία µπρεί να απδειχθεί η χρηµατπιστωτική και ικνµική τυς ικανότητα, πυ επιτρέπεται να είναι : Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις Αντίγραφα ή απσπάσµατα ισλγισµών ή ισζυγίυ ήλωση τυ ύψυς τυ συνλικύ κύκλυ εργασιών ii) iii) Τα έγγραφα αυτά θα αφρύν στις τρεις (3) πρηγύµενες τυ τρέχντς έτυς ικνµικές χρήσεις. (Να δθεί συγκεκριµένς περιεκτικός Πίνακας) ήλωση περί τυ κύκλυ εργασιών τυς σχετικά µε έργα, παρόµια µε τ πρκηρυσσόµεν, πυ έχυν υλπιήσει κατά τα πρηγύµενα τρία (3) χρόνια. Ο σχετικός µε παρόµια έργα κύκλς εργασιών (µέσς όρς της τριετίας, 2003, 2004, 2005) πρέπει να είναι τυλάχιστν ίσς µε τν πρϋπλγισµό τυ αντίστιχυ τµήµατς τυ Έργυ. Κατάλγ και συνπτική περιγραφή των κυριότερων έργων τα πία έγιναν κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια µε τα αντίστιχα πσά, ηµερµηνίες µε ιδιαίτερη αναφρά σε αυτά πύ έχυν αντικείµεν την πρµήθεια και εγκατάσταση αντίστιχυ εξπλισµύ. Η υλπίηση των έργων να επιβεβαιώνεται γραπτά από τν πελάτη ή εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, θα δηλύται υπεύθυνα από τν πρµηθευτή ότι πράγµατι έγινε. Αν ι παραλήπτες των έργων είναι φρείς τυ δηµσίυ τµέα, ι παραδόσεις να απδεικνύνται µε πιστπιητικό πυ έχει εκδθεί ή θεωρηθεί από την κατά περίπτωση αναθέτυσα αρχή. Ο κατάλγς πρτείνεται να έχει την παρακάτω µρφή : Πίνακας 1: Κατάλγς Έργων Α/Α Πελάτης Σύντµη Περιγραφή Έργυ ιάρκεια Εκτέλεσης Έργυ Πρϋπλγ ισµός Παρύσα Φάση Πσστό Συµµετχής στ Έργ Συνπτική Περιγραφή συνεισφράς στ έργ iv) Γενικές πληρφρίες για την τεχνική υπδµή, την κατάρτιση και εµπειρία τυ απασχλύµενυ πρσωπικύ και τη δυνατότητα παραγωγής τυ ζητύµενυ Έργυ καθώς και περιγραφή των µέσων πιτικύ ελέγχυ των παρεχόµενων από αυτύς υπηρεσιών τυς. H Αναθέτυσα Αρχή δύναται να καλεί τυς Υπψηφίυς να συµπληρώνυν τα υπβληθέντα πιστπιητικά και έγγραφα των αρ.10 και 11 της παρύσας ή να παρέχυν σχετικές διευκρινήσεις για αυτά σύµφωνα µε τ άρθρ 51 της δηγίας 2004/18/ΕΚ, Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 23 από 144

25 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ Σε περίπτωση πυ υπψήφις Ανάδχς πρτίθεται να αναθέσει υπεργλαβικά σε τρίτυς την υλπίηση µέρυς τυ Τµήµατς τυ έργυ, τότε θα πρέπει να καταθέσει τα παραπάνω (i,ii,iii, iv) από τα πία µπρεί να απδειχθεί η χρηµατπιστωτική και ικνµική τυς ικανότητα και για τυς υπεργλάβυς πυ θα χρησιµπιήσει (για τ µέρς τυ έργυ πυ αναλαµβάνει κάθε υπεργλάβς), καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. Οι Ενώσεις Πρσώπων ή ι κινπραξίες πυ υπβάλυν κινή πρσφρά, θα πρέπει να καταθέσυν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιλγητικά για κάθε Πρόσωπ πυ συµµετέχει στην ένωση. Η κινή πρσφρά υπγράφεται υπχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη πυ απτελύν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπ τυς εξυσιδτηµέν µε συµβλαιγραφική πράξη. Στην πρσφρά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η πσότητα τυ υλικύ, ή τ µέρς αυτύ πυ αντιστιχεί στν καθένα στ σύνλ της πρσφράς. Σε περίπτωση πυ απδεδειγµένα δεν εκδίδεται από την αρµόδια Αρχή κάπι από τα ανωτέρω πιστπιητικά απαιτείται ένρκη βεβαίωση τυ ενδιαφερόµενυ πρσώπυ ενώπιν δικαστικής ή διικητικής αρχής, συµβλαιγράφυ ή ιασδήπτε άλλης δηµόσιας αρχής τυ κράτυς-µέλυς. Σε κράτη-µέλη όπυ δεν πρβλέπεται ένρκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωση τυ πρσφέρντς. Η αρµόδια αρχή ή συµβλαιγράφς εκδίδει πιστπιητικό πυ βεβαιώνει τη γνησιότητα της ενόρκυ δηλώσεως ή της υπευθύνυ δηλώσεως. Σε περίπτωση πυ στη χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδεται κάπι δικαιλγητικό αυτό αναπληρώνεται υπχρεωτικά από ένρκη δήλωση. Σε περίπτωση πυ δεν πρβλέπεται ένρκη δήλωση αυτή αντικαθίσταται υπχρεωτικά από Υπεύθυνη ήλωση. ικαιλγητικά πυ εκδίδνται σε Κράτς εκτός Ελλάδας, συνδεύνται υπχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τυς στην Ελληνική γλώσσα. Εφόσν ι πρσφέρντες συµµετέχυν στυς ιαγωνισµύς µε αντιπρόσωπ τυς, υπβάλλυν µαζί µε την πρσφρά παραστατικό εκπρσώπησης. Ο πρσφερόµενς εξπλισµός πρέπει να πρέρχεται από κατασκευαστές µε πιστπίηση κατά ISO 9001 ή αντίστιχ. Επίσης, είναι επιθυµητό και θα ληφθεί υπ όψιν κατά την αξιλόγηση, ι ίδιι ι υπψήφιι πρµηθευτές τυ εξπλισµύ να είναι πιστπιηµένι σύµφωνα µε τ πρότυπ ISO 9001 ή αντίστιχ. Η πιστπίηση κατά ISO τυ κατασκευαστή θα πρέπει να κατατεθεί µαζί µε τα λιπά δικαιλγητικά τυ διαγωνισµύ κατά την υπβλή της πρσφράς. Η πιστπίηση κατά ISO τυ πρµηθευτή, εφόσν υπάρχει, θα πρέπει να κατατεθεί µαζί µε την Τεχνική πρσφρά και θα απτελέσει στιχεί αξιλόγησης. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κείµεν ιακήρυξης ΑΡΘΡΟ 12. UΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι πρσφρές ισχύυν και δεσµεύυν τυς Πρσφέρντες για τέσσερις (4) µήνες πρσµετρύµενυς από την ηµερµηνία πυ αναφέρεται για την παραλαβή των πρσφρών από την υπηρεσία, ήτι µέχρι την 17/08/2007 Πρσφρά πυ ρίζει χρόν µικρότερ από τν πρβλεπόµεν, απρρίπτεται ως απαράδεκτη. Σελίδα 24 από 144

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1α Α. Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι Πληροφορίες : Γιώργος Χιώνης Τηλέφωνο : 210 34

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΡΟΡΡΘ-ΨΝ6 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανάβυσσος: 24/5/2013 Αρ. Πρωτ: 20011/3283

ΑΔΑ: ΒΕΖΡΟΡΡΘ-ΨΝ6 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανάβυσσος: 24/5/2013 Αρ. Πρωτ: 20011/3283 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χλμ. Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο Κ Π. Σ. Ε.Π.ΠΕΡ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ TO ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ TO ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ TO ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΑΔΑ: 7ΙΡΨΟΡΡΥ-ΤΡ8 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.26 12:30:42 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά, 28-7-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ.πρωτ. 38388 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18, ΑΘΗΝΑ 10671 Τηλέφωνο : 210-3680775 Fax : 210-3680773 Πληροφορίες : Δρ. Παναγιώτης Μούργος Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Λεβίδου 13, Κηφισιά/ ΤΚ. 145 62 Τηλέφωνο : 210 8015870 - FAX : 210 8080674 Yπηρεσία : Δ.Δ/Τµήµα Προµηθειών Κηφισιά:28/02/2014 Τηλέφωνο : 210 8015870 Αρ. Προκήρυξης: 01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 3ο Κ. Π. Σ. Ε.Π.ΠΕΡ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ Ε Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γ ΚΠΣ Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002744016 2015-04-30

15PROC002744016 2015-04-30 Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Αλβανίας και εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχυδρομική Διεύθυνση : ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 1- ΠΛ. ΟΔΗΣΣΟΥ ΤΚ 18531 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 19 χλµ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρµι Τηλ. 210 6603300, Fax.210 6603301-2 www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr Πικέρµι, 03/05/2012 Αριθµ. Πρωτοκ. 20-ΓΡΑ-226 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σελ.1 / 142 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ XIOY Διεύθυνση : Φ. ΑΡΓΕΝΤΗ 8, ΤΚ 82100 ΧΙΟΣ Τηλέφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Πληροφορίες : κ. Μιχάλης Κουτσουράδης email : epimelit@otenet.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...4 Θεσσαλονίκη 12.07.2013 Αρ. πρωτ. 17956 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΎ ΑΡΤΑΣ

ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΎ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ. Κ. 47100 Άρτα Τηλέφωνο : 2681028728 Fax : 2681078654 Πληροφορίες : κ. Κολοβός Χρήστος Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ηµόσιου Ανοικτού ιαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών του Υποέργου 2:

ιακήρυξη ηµόσιου Ανοικτού ιαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών του Υποέργου 2: ιακήρυξη ηµόσιου Ανοικτού ιαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών του Υποέργου 2: «Σύµβουλος ηµοσιότητας» για το Έργο «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήµατος Αξιολόγησης και ιασφάλισης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργία και παραγωγή διαφηµιστικού υλικού για χρήση σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο και πολυµέσα για την Προβολή του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα