ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ O

2 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ξενφώντς 15α, Αθήνα Πληρφρίες : Ε. Αναστασπύλυ Τηλέφων : Φαξ : Αρ. ιακήρυξης : 4/2007 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ «Πρµήθεια και Εγκατάσταση Εππτικών Μέσων, Η/Υ και Οργάνων ιδασκαλίας, Οργάνων Εργαστηρίυ, Επίπλωσης και Λιπύ Εξπλισµύ για 58 Εργαστήρια Φυσικών Επιστήµων της Α /θµιας Εκπ/σης σε όλη την Ελλάδα» πυ αφρά στα υπέργα 3,4 και 5 τυ έργυ «Εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών της Πρωτβάθµιας Εκπαίδευσης - Κτιριακές Υπδµές και Πρµήθεια Εξπλισµύ (α φάση)» µε κριτήρι κατακύρωσης την πλέν συµφέρυσα πρσφρά ιάρκεια έργυ: Εννέα (9) µήνες Συνλικός Πρϋπλγισµός: ,50 χωρίς ΦΠΑ ή ,40 συµπεριλαµβανµένυ ΦΠΑ 19% Ηµερµηνία απστλής για δηµσίευση στην εφηµερίδα των Ε.Κ.: 23/2/2007 Ηµερµηνία δηµσίευσης στν Ηµερήσι Τύπ: 27/2/2007 Αναθέτυσα Αρχή: ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ-ΥΠΕΠΘ Ηµερµηνία Λήξης Υπβλής Πρσφρών: 17/4/2007 Η πρµήθεια αφρά στα υπέργα 3,4 και 5, της πράξης «Εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών της Πρωτβάθµιας Εκπαίδευσης - Κτιριακές Υπδµές και Πρµήθεια Εξπλισµύ (α φάση)» πυ εντάσσεται στ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, στ Μέτρ 5.2 «Αναβάθµιση υπδµών και εξπλισµών για τη βελτίωση της πιότητας της εκπαίδευσης»,της Ενέργειας «Ανάπτυξη εργαστηρίων τεχνλγίας & φυσικών επιστηµών-εππτικά µέσα» και της Κατηγρίας Πράξεων δ «Εργαστήρια φυσικής, καλλιτεχνικών µαθηµάτων και µυσικής της πρωτβάθµιας εκπαίδευσης» και χρηµατδτείται κατά 25% από Εθνικύς Πόρυς και κατά 75% από τ Ευρωπαϊκό Ταµεί Περιφερειακής Ανάπτυξης. Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 1 από 144

3 TUΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ TUΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ TUΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣUT... TUΟΡΙΣΜΟΙUT... TUNOMIKO TUΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TUΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ TUΤΡΟΠΟΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ TUΑ ΜΕΡΟΣUT... 4 TUΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙUT... 4 TUΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣUT... 5 TUΑΡΘΡΟ 1.UT ΑΡΧΗUT... 5 TUΑΡΘΡΟ 2.UT ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣUT... 5 TUΑΡΘΡΟ 3.UT 9 TUΑΡΘΡΟ 4.UT 10 TUΑΡΘΡΟ 5.UT ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣUT TU5.1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟUT TU5.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣUT TUΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣUT TUΑΡΘΡΟ 6.UT ΙΑΚΗΡΥΞΗΣUT TUΑΡΘΡΟ 7.UT ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣUT TUΑΡΘΡΟ 8.UT ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥUT TUΑΡΘΡΟ 9.UT TUΛΗΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥUT TUΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣUT TUΑΡΘΡΟ 10.UT TU ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣUT TU ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣUT TUΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣUT TUΑΡΘΡΟ 11.UT TUΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣUT TUΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣUT TU11.2. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ)UT TUΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝUT TUΑΡΘΡΟ 12.UT TUΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝUT TUΑΡΘΡΟ 13.UT TUΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣUT TUΑΡΘΡΟ 14.UT TUΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝUT TUΑΡΘΡΟ 15.UT TUΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝUT TUΑΡΘΡΟ 16.UT TUΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝUT TU ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑUT TUΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑUT TUΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑUT TU ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥUT TUΑΡΘΡΟ 17.UT TUΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝUT TUΑΡΘΡΟ 18.UT TUΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ)UT TUΑΡΘΡΟ 19.UT TUΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝUT TUΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗUT TUΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)UT TUΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗUT TUΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣUT TUΑΡΘΡΟ 20.UT TU ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝUT TUΑΡΘΡΟ 21.UT TUΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝUT TUΑΡΘΡΟ 22.UT TUΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣUT TUΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥUT TUΑΡΘΡΟ 23.UT TUΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥUT TU ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΕΡΓΟΥUT TU ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣUT TUΑΡΘΡΟ 24.UT TUΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣUT TUΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣUT TUΑΡΘΡΟ 25.UT TUΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟUT TUΑΡΘΡΟ 26.UT TUΕΓΓΥΗΣΕΙΣUT TUΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣUT TUΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣUT TUΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣUT TUΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣUT TUΑΡΘΡΟ 27.UT TUΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗUT Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 2 από 144

4 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ TUΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣUT TUΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UT TUΑΡΘΡΟ 28.UT TUΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣUT TUΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣUT TUΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗUT TUΑΡΘΡΟ 29.UT TUΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗUT TUΑΡΘΡΟ 30.UT TUΣΥΝΤΗΡΗΣΗUT TUΑΡΘΡΟ 31.UT TUΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥUT TUΑΡΘΡΟ 32.UT TUΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣUT TUΑΡΘΡΟ 33.UT TUΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑUT TUΑΡΘΡΟ 34.UT TUΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣUT TUΑΡΘΡΟ 35.UT TUΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣUT TUΑΡΘΡΟ 36.UT TUΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣUT TUΑΡΘΡΟ 37.UT TUΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑUT TUΑΡΘΡΟ 38.UT TUΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥUT TUΑΡΘΡΟ 39.UT TU ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑUT TUΒ ΜΕΡΟΣUT TUΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗUT TUΑΡΘΡΟ 40.UT TUΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ - ΤΜΗΜΑΤΩΝUT TUΑΡΘΡΟ 41.UT TUΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑUT TUΜέρς Α. Πρτεινόµενς Εξπλισµός.UT TUΜέρς Β. Πρσφερόµενη Τεχνική Υπστήριξη.UT TUΓ ΜΕΡΟΣUT TUΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣUT TUΑΡΘΡΟ 42.UT TUΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑUT TUΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝUT TUΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣUT TUΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩN ΚΡΙΤΗΡΙΩΝUT TUΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥUT TUΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣUT TUΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, Η/Υ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ»UT TUΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ»UT TUΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»UT Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 3 από 144

5 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ Α ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 4 από 144

6 U ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΡΧΗ U1. Αναθέτυσα Αρχή είναι : Υπυργεί Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων - Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ ΥΠΕΠΘ). U2. Η ιεύθυνση της Αναθέτυσας Αρχής είναι: Ξενφώντς 15A, Aθήνα, Ελλάδα Τηλ Φαξ ΑΡΘΡΟ 2. UΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αντικείµεν τυ διαγωνισµύ απτελεί η πρµήθεια και εγκατάσταση: UΕππτικών Μέσων, Η/Υ και Οργάνων ιδασκαλίαςu, στ πλαίσι τυ Υπέργυ 3, µε τίτλ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ 58 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» UΟργάνων ΕργαστηρίυU, στ πλαίσι τυ Υπέργυ 4, µε τίτλ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 58 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» UΕπίπλωσης και Λιπύ ΕξπλισµύU, στ πλαίσι τυ Υπέργυ 5, µε τίτλ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 58 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» για 58 εργαστήρια φυσικών επιστηµών Α /θµιας εκπ/σης σε όλη την Ελλάδα. Ο εξπλισµός αυτός κατατάσσεται σε τρεις (3) διακριτές κατηγρίες, ως εξής: Εππτικά Μέσα, Η/Υ και Όργανα ιδασκαλίας Επιστηµνικά Όργανα και Υλικά Έπιπλα και Λιπός Εξπλισµός Ως εκ τύτυ τ συνλικό Έργ απτελείται από τρία (3) διακριτά επί µέρυς Τµήµατα, όπως παρακάτω: Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 5 από 144

7 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ α) Τµήµα 1: Πρµήθεια και Εγκατάσταση Εππτικών Μέσων, Η/Υ και Οργάνων ιδασκαλίας Συγκεκριµένα θα γίνει πρµήθεια και εγκατάσταση: συσκευών τηλεόρασης πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) συσκευών αναπαραγωγής εικόνας και ήχυ (Video και DVD) πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) τρανζίστρ (ραδιόφων) πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) CD layer πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) ανακλαστικών πρβλέων διδασκαλίας (Overhead projector) πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) θνών πρβλής πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) συστηµάτων πρβλής θόνης Η/Υ (βιντεπρβλείς) πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) διασκπικών πρβλέων διδασκαλίας (για σλάϊτς) πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) συστηµάτων Ηλεκτρνικών Υπλγιστών πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) µε πρεγκαταστηµένα λγισµικά (Εξελληνισµένα MS Windows X, Εξελληνισµέν MS Office X, λγισµικά πλήγησης στν παγκόσµι ιστό, πργράµµατα πρστασίας από ιύς πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) έγχρωµων εκτυπωτών σελίδας, τεχνλγίας ψεκασµύ µελάνης πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) σαρωτών έγχρωµων επιτραπέζιων πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) µικρσκπίων πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) πρπλασµάτων ανθρώπινυ κρµύ πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) πρπλασµάτων ανθρώπινυ αυτιύ πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) πρπλασµάτων ανθρώπινυ φθαλµύ πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 6 από 144

8 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ πρπλασµάτων ανθρώπινυ σκελετύ πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) χαρτών ανθρώπινυ δντιύ πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) χαρτών ανθρώπινυ µυϊκύ συστήµατς πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) σετ διαφανειών µε φυτά και ζώα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Επί πλέν θα παρασχεθεί για τ πρβλεπόµεν από τυς όρυς εγγύησης διάστηµα, η πρβλεπόµενη από τυς όρυς εγγύησης συντήρηση και επισκευή για τ σύνλ των παραπάνω ειδών. β) Τµήµα 2: Πρµήθεια και Εγκατάσταση Επιστηµνικών Οργάνων και Υλικών Συγκεκριµένα θα γίνει πρµήθεια και εγκατάσταση: Σειρών γενικών εργαστηριακών ργάνων όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Σειρών πτικής όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Σειρών ργάνων Ηλεκτρισµύ Μαγνητισµύ όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Σειρών χηµικών ργάνων όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Σειρών συσκευών Φυσικής όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Σειρών εργαστηριακών ειδών ικιακής χρήσης - ηλεκτρικών συσκευών όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Επί πλέν θα παρασχεθεί για τ πρβλεπόµεν από τυς όρυς εγγύησης διάστηµα, η πρβλεπόµενη από τυς όρυς εγγύησης συντήρηση και επισκευή για τ σύνλ των παραπάνω ειδών. γ) Τµήµα 3: Πρµήθεια και Εγκατάσταση Επίπλων και Λιπύ Εξπλισµύ Συγκεκριµένα θα γίνει πρµήθεια και εγκατάσταση: πάγκων εργασίας µαθητή όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 7 από 144

9 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ καθισµάτων µαθητή όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) καθισµάτων δασκάλυ όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) ργανθηκών µαθητή όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) ργανθηκών δασκάλυ όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Πινάκων µαρκαδόρυ όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Βιβλιθηκών όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Πάγκων µικρσκπίυ όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Επίπλων Η/Υ όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < >. (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Επίπλων εκτυπωτή σαρωτή όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Επίπλων TV Video όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Ψυγείων όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Πυρσβεστήρων όπως περιγράφνται στ παράρτηµα πυ κατατάσσνται στν κωδικό CV < > (καννισµός 2195/2002 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ) Επί πλέν θα παρασχεθεί για τ πρβλεπόµεν από τυς όρυς εγγύησης διάστηµα, η πρβλεπόµενη από τυς όρυς εγγύησης συντήρηση και επισκευή για τ σύνλ των παραπάνω ειδών. Γίννται δεκτές πρσφρές για ένα ή περισσότερα Τµήµατα, σύµφωνα µε τυς όρυς υπβλής πρσφρών. ε γίννται δεκτές και απρρίπτνται ως απαράδεκτες, πρσφρές πυ υπβάλλνται για µέρς Τµήµατς. Επίσης δεν γίννται δεκτές και απρρίπτνται ως απαράδεκτες, πρσφρές πυ αντιµετωπίζυν ενιαία τ σύνλ τυ Έργυ ή πρσφρές πυ αντιµετωπίζυν ενιαία περισσότερα τυ ενός Τµήµατα. Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 8 από 144

10 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ Αναλυτικά, τα αντικείµενα των Τµηµάτων και συνλικά ι υπχρεώσεις των αναδόχων περιγράφνται στ µέρς Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της ιακήρυξης αυτής. ΑΡΘΡΟ 3. UΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο πρϋπλγισµός τυ συνλικύ έργυ ανέρχεται σε: Ένα εκατµµύρι πεντακόσιες εβδµήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια είκσι ευρώ και πενήντα λεπτά ( ,50 ) χωρίς ΦΠΑ 19%, ήτι σε ένα εκατµµύρι κτακόσιες εβδµήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ και σαράντα λεπτά ( ,40 ) συµπεριλαµβανµένυ τυ ΦΠΑ 19%, µε κριτήρι κατακύρωσης την πλέν συµφέρυσα πρσφρά. Τ συνλικό έργ αφρά στα υπέργα 3, 4 και 5, της πράξης «Εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών της Πρωτβάθµιας Εκπαίδευσης Κτιριακές Υπδµές και Πρµήθεια Εξπλισµύ (α φάση)» πυ εντάσσεται στ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, στ Μέτρ 5.2 «Αναβάθµιση υπδµών και εξπλισµών για τη βελτίωση της πιότητας της εκπαίδευσης»,της Ενέργειας «Ανάπτυξη εργαστηρίων τεχνλγίας & φυσικών επιστηµώνεππτικά µέσα» και της Κατηγρίας Πράξεων δ «Εργαστήρια φυσικής, καλλιτεχνικών µαθηµάτων και µυσικής της πρωτβάθµιας εκπαίδευσης» και χρηµατδτείται κατά 25% από Εθνικύς Πόρυς και κατά 75% από τ Ευρωπαϊκό Ταµεί Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τα επιµέρυς στιχεία τυ κόστυς των συµβάσεων, ι κρατήσεις και ι λιπές ικνµικές επιβαρύνσεις τυς, καθώς επίσης τρόπς πληρωµής και τα λιπά σχετικά στιχεία και όρι, θα περιγράφνται στις συµβάσεις πυ θα υπγραφύν µε τυς Αναδόχυς. Ο πρϋπλγισµός αυτός κατανέµεται ανά επιµέρυς Τµήµα, όπως παρακάτω: Τµήµα Πρϋπλγισµός χωρίς ΦΠΑ 19% Πρϋπλγισµός µε ΦΠΑ 19% 1. Για τ Τµήµα-1, Πεντακόσιες είκσι δύ Εξακόσιες είκσι µία χιλιάδες Πρµήθεια και χιλιάδες διακόσια δέκα τετρακόσια τριάντα πέντε Εγκατάσταση Εππτικών τέσσερα ευρώ και ευρώ και είκσι λεπτά Μέσων, Η/Υ και σαράντα πέντε λεπτά ( ,20 ) Οργάνων ιδασκαλίας ( ,45 ) 2. Για τ Τµήµα-2, Πρµήθεια και Εγκατάσταση Επιστηµνικών Οργάνων και Υλικών 3. Για τ Τµήµα-3, Πρµήθεια και Εγκατάσταση Επίπλων και Λιπύ Εξπλισµύ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια εβδµήντα κτώ ευρώ και δέκα πέντε λεπτά ( ,15 ) Εξακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια είκσι επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά ( ,90 ) Ένα εκατµµύρι πεντακόσιες εβδµήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια είκσι ευρώ και πενήντα λεπτά ( ,50 ) Τετρακόσιες είκσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκσι κτώ ευρώ ( ,00 ) Οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες εκατόν εβδµήντα επτά ευρώ και είκσι λεπτά ( ,20 ) Ένα εκατµµύρι κτακόσιες εβδµήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ και σαράντα λεπτά ( ,40 ) Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 9 από 144

11 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ Οι δαπάνες τυ Έργυ θα βαρύνυν τ Πρόγραµµα ηµσίων Επενδύσεων, και συγκεκριµένα την παρακάτω ΣΑΕ 445/3:T ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2005ΣΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «Εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών της Πρωτβάθµιας Εκπαίδευσης Κτιριακές Υπδµές και Πρµήθεια Εξπλισµύ (α φάση)» ΑΡΘΡΟ 4. UΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλυθι όρι θα έχυν, πλην της περιπτώσεως πυ τα συµφραζόµενα απαιτύν διαφρετικά, τις έννιες πυ τυς απδίδνται στη συνέχεια: Αναθέτυσα Αρχή και Υπηρεσία ιενέργειας ιαγωνισµύ: Υπυργεί Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων - Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ τυ ΥΠΕΠΘ, πυ θα υπγράψει µε τυς Αναδόχυς τις συµβάσεις για την πρµήθεια των ειδών, για κάθε Τµήµα.. Η Υπηρεσία ιενέργειας απαντά σε τυχόν ενστάσεις κατά τυ τεύχυς πρκήρυξης. Αρµόδις Υπάλληλς για παρχή πληρφριών: Η κα Ελένη Αναστασπύλυ στέλεχς της Υπηρεσίας ιενέργειας, πυ παρέχει σχετικές µε τ διαγωνισµό πληρφρίες µε τηλέφων επικινωνίας , φαξ και Έργ της παρύσας διακήρυξης: «Πρµήθεια και Εγκατάσταση Εππτικών Μέσων, Η/Υ και Οργάνων ιδασκαλίας, Οργάνων Εργαστηρίυ, Επίπλωσης και Λιπύ Εξπλισµύ για 58 Εργαστήρια Φυσικών Επιστήµων της Α /θµιας Εκπ/σης σε όλη την Ελλάδα» Τ έργ της παρύσας διακήρυξης χωρίζεται στα κάτωθι διακριτά Τµήµατα: Τµήµα 1: Πρµήθεια και Εγκατάσταση Εππτικών Μέσων, Η/Υ και Οργάνων ιδασκαλίας Τµήµα 2: Πρµήθεια και Εγκατάσταση Επιστηµνικών Οργάνων και Υλικών Τµήµα 3: Πρµήθεια και Εγκατάσταση Επίπλων και Λιπύ Εξπλισµύ Αναλυτική περιγραφή αυτών των Τµηµάτων περιλαµβάνεται στ Μέρς Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της ιακήρυξης. Επιτρπή ιαγωνισµύ: Τ αρµόδι για την «απσφράγιση και την αξιλόγηση» των πρσφρών συλλγικό όργαν της Αναθέτυσας Αρχής, τ πί θα συγκρτηθεί ειδικά για τ σκπό αυτό και τ πί λειτυργεί σύµφωνα µε τα ριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί λειτυργίας των συλλγικών ργάνων της διίκησης. Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 10 από 144

12 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ Πρσφέρων ή Υπψήφις Ανάδχς: Οπιδήπτε φυσικό ή νµικό πρόσωπ ή µάδα πρσώπων συµµετέχει στ διαγωνισµό και υπβάλλει πρσφρά µε σκπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτυσα Αρχή. Εκπρόσωπς: Ο υπγράφων την πρσφρά - στην περίπτωση πυ αυτή δεν υπγράφεται από τν ίδι τν Πρσφέρντα - πυ µπρεί να είναι νόµιµς εκπρόσωπς τυ Πρσφέρντα, ή πρόσωπ ειδικά εξυσιδτηµέν από τν Πρσφέρντα ή τν νόµιµ εκπρόσωπό τυ, ή, σε περίπτωση ένωσης πρσώπων, πρόσωπ εξυσιδτηµέν από όλα τα µέλη της ένωσης. Υπεύθυνς Επικινωνίας: Τ πρόσωπ πυ Πρσφέρων µε δήλωσή τυ, στην πία περιλαµβάννται τα πλήρη στιχεία τυ πρσώπυ (νµατεπώνυµ, ταχυδρµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνυ, fax κ.λπ.), ρίζει σαν υπεύθυν για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικινωνίας της Αναθέτυσας Αρχής µε τν Πρσφέρντα. Ανάδχς: Ο Πρσφέρων πυ θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτυσα Αρχή για την υλπίηση καθενός από τα τρία (3) Τµήµατα, σύµφωνα µε τν τρόπ και τη διαδικασία πυ περιγράφνται στ παρόν τεύχς. Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτυσας Αρχής µε την πία εγκρίνεται η τελική επιλγή τυ Αναδόχυ για την υλπίηση καθενός από τα τρία (3) Τµήµατα.S Σύµβαση: Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτυσας Αρχής και τυ Αναδόχυ για κάθε ένα Τµήµα, η πία καταρτίζεται µετά την ανακίνωση της Κατακύρωσης. Πρϋπλγισµός έργυ: Η εκτιµώµενη από την Αναθέτυσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλπίηση τυ πρκηρυσσόµενυ συνλικύ Έργυ. Πρϋπλγισµός Τµήµατς: Η εκτιµώµενη από την Αναθέτυσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλπίηση καθενός από τα τρία (3) πρκηρυσσόµενα Τµήµατα Συµβατικό Τίµηµα: Η τιµή πρσφράς στην πία θα κατακυρωθεί κάθε ένα από τα τρία (3) Τµήµατα. Επιτρπή Παραλαβής (Τπική /Κεντρική): Οµάδα πρσώπων πυ ρίζεται από την Αναθέτυσα Αρχή ως υπεύθυνη για την παραλαβή των Παραδτέων καθενός από τα τρία (3) Τµήµατα. Συµβατικά τεύχη: Τ Τεύχς της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτυσας Αρχής και τυ Αναδόχυ για κάθε Τµήµα, και όλα τα τεύχη πυ την συνδεύυν και την συµπληρώνυν και τα πία περιλαµβάνυν, κατά σειρά ισχύς: α. τη Σύµβαση, β. την ιακήρυξη και τ τεύχς µε τυς όρυς της ιακήρυξης, γ. την Οικνµική Πρσφρά τυ Αναδόχυ δ. την Τεχνική Πρσφρά τυ Αναδόχυ και ε. τις παρατηρήσεις των Επιτρπών ιενέργειας ιαγωνισµύ, και Παραλαβής Τµηµάτων. Στ κείµεν της ιακήρυξης ι παρακάτω συντµγραφίες ερµηνεύνται ως εξής: ΥΠΕΠΘ : Υπυργεί Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 11 από 144

13 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΕΠΕΑΕΚ : Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΕΥΕ : Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ ΥΠΕΠΘ ΕΥ : Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης τυ ΕΠΕΑΕΚ ΚΠΣ : Κιντικό Πλαίσι Στήριξης Ε.Ε. : Ευρωπαϊκή Ένωση / Ένωση των Ευρωπαϊκών Κιντήτων Ε.Ε.Ε.Κ. : Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κιντήτων / επίσηµ έντυπ όπυ δηµσιεύεται η Νµθεσία, καθώς και διικητικές πράξεις, ανακινώσεις, ιακηρύξεις κλπ, πυ έχυν νµικές ή άλλες δεσµεύσεις για τα κράτη µέλη ή αυτύς πυ αφρύν. ΝΠ και ΝΠΙ : Νµικό Πρόσωπ ηµσίυ ικαίυ και Νµικό Πρόσωπ Ιδιωτικύ ικαίυ, σύµφωνα µε τ ελληνικό δίκαι. ΕΤΠΑ : Ευρωπαϊκό Ταµεί Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΡΘΡΟ 5. U5.1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ UNOMIKO ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/18 τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ και τυ Συµβυλίυ της περί συντνισµύ των διαδικασιών σύναψης δηµσίων συµβάσεων έργων, πρµηθειών και υπηρεσιών 2. Οι διατάξεις περί δηµόσιων συµβάσεων πυ ρίζνται ειδικά από τ θεσµικό πλαίσι τυ Ειδικύ Λγαριασµύ τυ ΥΠΕΠΘ και ειδικότερα τ άρθρ.11 τυ Ν. 2640/98 (ΦΕΚ 206Α) και την υπ αρ. 141/ ΥΑ (ΦΕΚ 269/ ) «Έγκριση Οδηγύ Χρηµατδότησης Ειδικύ Λγαριασµύ Υπ.Ε.Π.Θ.» και την κείµενη νµθεσία πυ διέπει τα συγχρηµατδτύµενα έργα από τ ΚΠΣ, και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις τυ Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α), τυ Π.. 394/96 «Καννισµός Πρµηθειών ηµσίυ» (ΦΕΚ 266/Α/ ), όπως ισχύει σήµερα. 3. Οι διατάξεις τυ άρθρυ 6 τυ Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152 Α) περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ τυ ΥΠΕΠΘ, όπως τρππιήθηκε από τ αρ. 13 τυ Ν. 3149/ (ΦΕΚ 141Α) «Θέµατα αρµδιότητας ΥΠΕΠΘ», όπυ η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγών υπάγεται στν Υπυργό. 4. Τις διατάξεις τυ άρθρυ 50 τυ Ν2413/96 (ΦΕΚ 124 Α) σχετικά µε τν Ειδικό Λγαριασµό τυ ΥΠΕΠΘ όπως ισχύει σήµερα. 5. Την ΚΥΑ 845/ (ΦΕΚ1222 Β) όπως τρππιήθηκε µε την υπ αριθµ. 329/ (ΦΕΚ 210 Β) σχετικά µε τη «Σύσταση Ειδικύ Λγαριασµύ στ ΥΠΕΠΘ». 6. Η µε αρ. πρωτ / Κ.Υ.Α. των Υπυργών Οικνµίας και Οικνµικών- Εσωτερικών, ηµόσιας ιίκησης και Απκέντρωσης-Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ τυ Υπυργείυ Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» (ΦΕΚ1343/Β/2002), όπως ισχύει σήµερα. 7. Οι διατάξεις τυ Ν. 2860/00 (ΦΕΚ 251 Α) «ιαχείριση, παρακλύθηση και έλεγχς τυ Κιντικύ Πλαισίυ Στήριξης και άλλες διατάξεις» Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 12 από 144

14 τρππίηση Σεπτεµβρίυ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ 8. Η Οδηγία 89/665/ΕΟΚ «Για τ συντνισµό των νµθετικών, καννιστικών και διικητικών διατάξεων περί της εφαρµγής των διαδικασιών πρσφυγής στν τµέα της σύναψης των συµβάσεων κρατικών πρµηθειών και δηµσίων έργων». ης 9. Τν 1564/2005 Καννισµό της Επιτρπής της Οι µε αριθµ. 448/2004, 1145/2003, 1685/2000, 1260/99 Καννισµί (ΕΚ) της Επιτρπής σχετικά µε την επιλεξιµότητα δαπανών για τη συγχρηµατδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία. 11. Ο µε αριθµ. 1783/99 Καννισµός τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ και τυ Συµβυλίυ σχετικά µε τ ΕΤΠΑ 12. Οι διατάξεις τυ Ν. 2522/1997 «ικαστική πρστασία κατά τ στάδι πυ πρηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµσίων έργων, κρατικών πρµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την δηγία 89/665/ΕΟΚ (ΦΕΚ Α 178/1997) 13. Ο Ν. 3310/2005 «Μέτρα για την ιασφάλιση της ιαφάνειας και την απτρπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµσίων συµβάσεων» όπως τρππιήθηκε µε τ Ν. 3414/2005, όπως και τ π.δ. 774/ Τ από Πρακτικό της 11ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολµέλειας τυ Ελεγκτικύ Συνεδρίυ από τ πί πρκύπτει ότι δεν απαιτείται έγκριση των πρµηθειών πυ χρηµατδτύνται µερικώς ή λικώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τν Υπυργό Εσωτερικών ηµόσιας ιίκησης και Απκέντρωσης. 15. Την µε αρ. 200/ γνωµδότηση τυ Γ Τµήµατς τυ Νµικύ Συµβυλίυ τυ Κράτυς, τ πί ύστερα από σχετικό ερώτηµα τυ ΥΠΕΠΘ γνωµδότησε ότι για την πρµήθεια ειδών εξπλισµύ και εργαστηρίυ Πληρφρικής, η πία εντάσσεται σε πρόγραµµα εντασσόµεν στ ΚΠΣ δεν απαιτείται πρηγύµενη έγκριση της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληρφρικής τυ ΥΠΕΣ Α σύµφωνα µε τις διατάξεις τυ άρθρυ 9 τυ Ν.. 101/ Τ άρθρ 24 τυ Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά µε την «Παρακράτηση φόρυ εισδήµατς» στ εισόδηµα από εµπρικές επιχειρήσεις. 17. Την µε αρ.πρωτ. Π1/5437/ Απόφαση τυ Υπυργύ Ανάπτυξης «Εξαίρεση από την ένταξη στ ΕΠΠ πρµηθειών πυ εντάσσνται στ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης «ΕΠΕΑΚ»» 18. Η υπ αριθµ.2/51557/0026(φεκ 1209/Β/01) Υπυργική Απόφαση «Περί καθρισµύ επιτκίυ των πρκαταβλών για πρµήθεια πρϊόντων, παρχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». η 19. Η µε αρ. πρωτ / απόφαση ένταξης της πράξης «Εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών της Πρωτβάθµιας Εκπαίδευσης-Κτιριακές Υπδµές και Πρµήθεια Εξπλισµύ (α φάση)» µε κωδικό MIS_100717, στ Μέτρ 5.2 τυ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 20. Η µε αρ. πρωτ / Ε 4379/ Απόφαση τυ Υπυργύ Οικνµίας και Οικνµικών πυ εγκρίνει την ένταξη της πράξης στ Πρόγραµµα ηµσίων Επενδύσεων (Π Ε) και στη ΣΑΕ 445/3 µε κωδικό «2005ΣΕ ». Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 13 από 144

15 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ U5.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η συµµετχή στν πρκηρυσσόµεν µε την παρύσα διαγωνισµό είναι ανικτή, επί ίσις όρις, σε όσυς πληρύν τις νµικές, ικνµικές και τεχνικές πρϋπθέσεις πυ πρβλέπνται στη ιακήρυξη και διαθέτυν την απαιτύµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. Στ διαγωνισµό γίννται δεκτές ι πρσφρές πυ είναι σύµφωνες µε όλυς τυς όρυς, τις πρϋπθέσεις και τις πρδιαγραφές της ιακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτρπής ιαγωνισµύ, να θεωρηθύν απδεκτές και πρσφρές πυ παρυσιάζυν ασήµαντες απκλίσεις ή περιρισµύς. Ως ασήµαντες απκλίσεις ή περιρισµί νύνται ι απκλίσεις και ι περιρισµί πυ δεν επηρεάζυν την έκταση τυ Έργυ/Τµήµατς ή την πιότητα εκτέλεσής τυ, δεν περιρίζυν, σε κανένα σηµεί, τα δικαιώµατα της Αναθέτυσας Αρχής ή τις υπχρεώσεις τυ Πρσφέρντς και δεν θίγυν την αρχή της ίσης µεταχείρισης των Πρσφερόντων. Πρσφρές πυ, κατά την κρίση της Επιτρπής ιαγωνισµύ, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχυν όρυς αντίθετυς πρς την ιακήρυξη ή/ και αιρέσεις, χαρακτηρίζνται ως µη απδεκτές και απρρίπτνται. Τα έγγραφα της Πρσφράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλγραφία πυ είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσνται στην ελληνική γλώσσα. ικαιλγητικά πυ εκδίδνται σε κράτς εκτός Ελλάδς, συνδεύνται υπχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τυς στην ελληνική γλώσσα. Η σύµβαση θα καταρτιστεί µε βάση τυς όρυς πυ περιλαµβάννται στα τεύχη τυ διαγωνισµύ και θα διέπεται από τ Ελληνικό ίκαι. Για θέµατα πυ δεν θα ρυθµίζνται από την σύµβαση θα έχυν ανάλγη εφαρµγή ι διατάξεις των κιντικών Οδηγιών περί δηµσίων συµβάσεων πρµηθειών, καθώς και των καννισµών πυ διέπυν την λειτυργία της Αναθέτυσας Αρχής. Οι επικεφαλίδες, ι τίτλι των άρθρων, ι υπότιτλι και πίνακας περιεχµένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάννται υπόψη για την ερµηνεία της ιακήρυξης. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 6. UΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ιακήρυξη αυτή απτελείται από: α. τ Μέρς Α (Γενικί και Ειδικί Όρι) β. τ Μέρς Β (Τεχνική Περιγραφή) γ. τ Μέρς Γ (Ειδικές Απαιτήσεις Οικνµικής Πρσφράς) δ. τα Παραρτήµατα: Ι. Υπδείγµατα εγγυητικών επιστλών Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 14 από 144

16 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΙI. Κριτήρια αξιλόγησης ΙΙΙ. Ανάλυση βαρών επί µέρυς στιχείων Οµάδων Κριτηρίων IV. Πίνακες πρσφερόµενυ εξπλισµύ V. Πίνακες Συµµόρφωσης ΑΡΘΡΟ 7. UΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Η Πρκήρυξη δηµσιεύθηκε από 17/10/2006 έως 01/11/2006 για δηµόσια διαβύλευση στην ιστσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµγής (www.eyeypepth.gr) 2. Περίληψη της ιακήρυξης στάλθηκε για δηµσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 23/2/ Τα τεύχη της ιακήρυξης στάλθηκαν για ενηµέρωση στ ΕΒΕΑ την 27/02/ Περίληψη της ιακήρυξης στάλθηκε για δηµσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Κυβέρνησης την 27/02/ Περίληψη της ιακήρυξης στάλθηκε για δηµσίευση στν ελληνικό τύπ (ηµερµηνία δηµσίευσης: 27/02/2007) 6. Τ κόστς δηµσίευσης στν ελληνικό Τύπ θα βαρύνει την Τεχνική Βήθεια της ΕΥΕ Πργραµµάτων ΚΠΣ. Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 15 από 144

17 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΑΡΘΡΟ 8. UΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Πρς δηµσίευση έχει απσταλεί περίληψη της ιακήρυξης 2. Η πρθεσµία για την παραλαβή των τευχών τυ διαγωνισµύ λήγει έξι (6) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµερµηνία υπβλής πρσφρών δηλ. την 11/04/2007 και ώρα 12: Η διάθεση των τευχών τυ διαγωνισµύ γίνεται χωρίς καταβλή τιµήµατς από τ Υπυργεί Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων - Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ τυ ΥΠΕΠΘ, στν 2 όρφ τυ επί της δύ Ξενφώντς 15α κτιρίυ, τ.κ , Αθήνα, Ελλάδα, αρµόδια υπάλληλς κα. Εµµανυήλ Γεωργία (τηλ ). 4. Οι παραλήπτες της ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνυν σχετικό έντυπ µε τα στιχεία των ενδιαφερµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφων, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρνικύ ταχυδρµείυ), έτσι ώστε η Αναθέτυσα Αρχή να έχει στη διάθεση της τα στιχεία όσων παρέλαβαν τη ιακήρυξη, για την περίπτωση πυ θα ήθελε να τυς απστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. 5. Οι παραλήπτες της ιακήρυξης υπχρεύνται µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξυν από άπψη πληρότητας σύµφωνα µε τν πίνακα περιεχµένων και τν συνλικό αριθµό σελίδων και εφόσν διαπιστώσυν πιαδήπτε παράλειψη να τ γνωρίσυν εγγράφως στην Αναθέτυσα Αρχή και να ζητήσυν νέ πλήρες αντίγραφ. Ενστάσεις κατά της νµιµότητας τυ διαγωνισµύ µε τ αιτιλγικό της µη πληρότητας τυ παραληφθέντς αντιγράφυ θα απρρίπτνται ως απαράδεκτες. 6. Εφόσν από τυς ενδιαφερόµενυς ζητηθύν έγκαιρα τα σχετικά µε τν πρκηρυσσόµεν διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδνται σ αυτύς µέσα σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 7. Οι ενδιαφερόµενι µπρύν να ζητήσυν εγγράφως από την Υπηρεσία ιενέργειας τυ ιαγωνισµύ συµπληρωµατικές πληρφρίες ή διευκρινήσεις για τ περιεχόµεν της παρύσας ιακήρυξης τ αργότερ δώδεκα (12) εργάσιµες ηµέρες, πριν από την ηµερµηνία πυ έχει ρισθεί για τη λήξη υπβλής των πρσφρών. Οι συµπληρωµατικές πληρφρίες ή διευκρινήσεις για τ περιεχόµεν της παρύσας ιακήρυξης πρέπει να παρέχνται τ αργότερ έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµερµηνία πυ έχει ρισθεί για τη λήξη υπβλής των πρσφρών. 8. Μετά την κατάθεση και την απσφράγιση των πρσφρών καµία διευκρίνηση, τρππίηση ή απόκρυση όρυ της ιακήρυξης ή των πρσφρών δεν γίνεται δεκτή, πλην των διευκρινίσεων πυ τυχόν θα ζητηθύν από την Επιτρπή ιαγωνισµύ. 9. Η ιακήρυξη καταχωρήθηκε επίσης και στ διαδίκτυ στη διεύθυνση (www.eyeypepth.gr) την 27/02/2007. Η αναθέτυσα αρχή αν και καταβάλει κάθε πρσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ρθότητα των στιχείων πυ βρίσκνται στις ηλεκτρνικές της σελίδες, δεν µπρεί σε καµία περίπτωση να εγγυηθεί την ρθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων πυ λαµβάννται µέσω τυ διαδικτύυ. Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 16 από 144

18 όρφ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΑΡΘΡΟ 9. UΛΗΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι πρσφρές όσων µετέχυν στ διαγωνισµό πρέπει είτε να υπβάλλνται στην Υπηρεσία ιενέργειας τυ ιαγωνισµύ µέχρι την 17/04/2007 και ώρα 12:00, πυ απτελεί και την καταληκτική ηµερµηνία και ώρα, είτε να απστέλλνται στην Υπηρεσία ιενέργειας µε πινδήπτε τρόπ, όπυ θα παραλαµβάννται µε απόδειξη. Στην τελευταία περίπτωση απαραίτητη πρϋπόθεση είναι να περιέρχνται ι πρσφρές στην Υπηρεσία ιενέργειας µέχρι την ανωτέρω καταληκτική ηµερµηνία και ώρα, η πία πρκύπτει από τ πρωτόκλλ πυ τηρείται στη Μνάδα Γ της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία ιενέργειας δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, από πιαδήπτε αιτία, στην άφιξη των πρσφρών, πυ απστέλλνται µε τν ως άνω τρόπ. Οι πρσφρές πυ είτε υπβλήθηκαν µετά την καθρισµένη ηµερµηνία και ώρα, είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία ιενέργειας, θα επιστρέφνται στυς Πρσφέρντες χωρίς να έχυν απσφραγισθεί. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την ίδια ηµέρα και ώρα, δηλ., την 17/04/2007 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ τυ ΥΠΕΠΘ, στν 2 τυ επί της δύ Ξενφώντς 15α κτιρίυ, τ.κ , Αθήνα, Ελλάδα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 10. U ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ UΑ) ικαίωµα συµµετχής στ διαγωνισµό έχυνu φυσικά ή νµικά πρόσωπα ή συνεταιρισµί µε αντικείµεν απασχόλησης, τυλάχιστν κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια, όπως παρακάτω: - Για τυς συµµετέχντες στ Τµήµα 1: την παραγωγή ή την εµπρία, την εγκατάσταση και τη συντήρηση Εππτικών Μέσων, Η/Υ και Οργάνων ιδασκαλίας, - Για τυς συµµετέχντες στ Τµήµα 2: την παραγωγή ή την εµπρία, την εγκατάσταση και τη συντήρηση Επιστηµνικών Οργάνων και Υλικών, - Για τυς συµµετέχντες στ Τµήµα 3: την παραγωγή ή την εµπρία, την εγκατάσταση και τη συντήρηση επίπλων και λιπύ εξπλισµύ. πυ λειτυργύν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλ κράτς µέλς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή τυ Ευρωπαϊκύ Οικνµικύ Χώρυ (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες κατ εφαρµγή της Συµφωνίας περί ηµσίων Συµβάσεων πυ συνήφθη στ πλαίσι των πλυµερών διαπραγµατεύσεων τυ Γύρυ της Ουρυγυάης, ή σε τρίτες χώρες πυ έχυν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες. Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 17 από 144

19 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ UΒ) ικαίωµα συµµετχής έχυνu ι Ενώσεις Πρσώπων πυ υπβάλλυν κινή πρσφρά, µε τις παρακάτω πρϋπθέσεις: Πρσκόµιση των απαιτύµενων κατά περίπτωση δικαιλγητικών για κάθε πρσφέρντα πυ συµµετέχει στην ένωση. Υπβλή επιστλής πρθέσεως συµµετχής της ένωσης στ Έργ, από όλα τα µέλη αυτής. Θα πρέπει επιπλέν να αναφέρεται υπεύθυνς (συντνιστής) της Ένωσης, κινός εκπρόσωπς της ένωσης, τ πσστό συµµετχής κάθε µέλυς της Ένωσης σε αυτήν καθώς και η πσότητα εξπλισµύ ή τ ειδικό µέρς τυ έργυ µε τ πί θα ασχληθεί κάθε µέλς στα πλαίσια της υλπίησης τυ έργυ. Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτυν την απαίτηση της νόµιµης λειτυργίας τυς στην Ελλάδα ή σε άλλ κράτς µέλς της ΕΕ ή τυ ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες κατ εφαρµγή της Συµφωνίας περί ηµσίων Συµβάσεων πυ συνήφθη στ πλαίσι των πλυµερών διαπραγµατεύσεων τυ Γύρυ της Ουρυγυάης, ή σε τρίτες χώρες πυ έχυν συνάψει συµφωνίες ευρωπαϊκές συµφωνίες Ότι η απαίτηση για τριετή απασχόληση στ αντίστιχ αντικείµεν πυ αναφέρεται στην πρηγύµενη παράγραφ, καλύπτεται από µέλς/µέλη της ένωσης πυ συµµετέχυν τυλάχιστν σε πσστό 50%. Οι ενώσεις πρσώπων δεν υπχρεύνται να περιβληθύν ρισµένη νµική µρφή για την υπβλή της πρσφράς τυς. Ωστόσ, σε περίπτωση πυ τ πρκηρυσσόµεν µε την παρύσα Τµήµα τυ Έργυ ή λόκληρ τ έργ κατακυρωθεί σε ένωση Πρσώπων, η Αναθέτυσα Αρχή δικαιύται, εφ όσν τ θεωρήσει αναγκαί για την ικανπιητική εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ρισµένη νµική µρφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υπχρεύται να τ πράξει. Με την υπβλή της πρσφράς κάθε µέλς της ένωσης ευθύνεται εις λόκληρ. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της πρµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακλυθεί µέχρι πλήρυς εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση πυ, εξαιτίας αδυναµίας για πινδήπτε λόγ ή εξ αιτίας ανωτέρας βίας, µέλς της ένωσης δεν µπρεί να ανταπκριθεί στις υπχρεώσεις της ένωσης κατά τ χρόν αξιλόγησης των πρσφρών, τα υπόλιπα µέλη συνεχίζυν να έχυν την ευθύνη λόκληρης της κινής πρσφράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω αδυναµία, συµπεριλαµβανµένης και της ανωτέρας βίας, πρκύψει κατά τ χρόν εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλιπα µέλη συνεχίζυν να έχυν την ευθύνη της λκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τυς ίδιυς όρυς. Τα υπόλιπα µέλη της ένωσης και στις δύ περιπτώσεις µπρύν να πρτείνυν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση πρέπει να εγκριθεί µε απόφαση της Υπηρεσίας ιενέργειας τυ ιαγωνισµύ. UΓ) ικαίωµα συµµετχής στν διαγωνισµό έχυνu και ι κινπραξίες, ι πίες συµµετέχυν στν διαγωνισµό και υπβάλλυν πρσφρά σύµφωνα µε τυς ίδιυς όρυς και πρϋπθέσεις συµµετχής των ενώσεων πρσώπων. Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 18 από 144

20 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ UΣτ διαγωνισµό δεν γίννται δεκτί: 1. Όσι δεν πληρύν τις πρϋπθέσεις της πρηγυµένης παραγράφυ. 2. Όσι υπάγνται σε κάπια από τις περιπτώσεις πυ ρίζνται στ άρθρ 45 της δηγίας 2004/18/ΕΚ τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ και τυ Συµβυλίυ της , περί συντνισµύ των διαδικασιών σύναψης δηµσίων συµβάσεων έργων, πρµηθειών και υπηρεσιών και συµπληρωµατικά στ άρθρ 14 παρ. 1 τυ Π.. 370/1995. UΕιδικότερα: Απκλείεται από τ διαγωνισµό υπψήφις, όταν έχει εις βάρς τυ εκδθεί ριστική καταδικαστική απόφαση, πυ περιέρχεται σε γνώση της αναθέτυσας Αρχής µε πιδήπτε τρόπ και αφρά τα παρακάτω αδικήµατα: α) Συµµετχή σε εγκληµατική ργάνωση, κατά τ άρθρ 2 παράγραφς 1 της κινής δράσης της 98/773/ ΕΥ τυ Συµβυλίυ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) ωρδκία, κατά τ άρθρ 3 της πράξης τυ Συµβυλίυ της 26ης Μαΐυ 1997(21) και στ άρθρ 3 παράγραφς 1 της κινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ τυ Συµβυλίυ. γ) Απάτη, κατά την έννια τυ άρθρυ 1 της σύµβασης για την πρστασία των ικνµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κιντήτων. δ) Νµιµπίηση εσόδων από παράνµες δραστηριότητες, κατά τ άρθρ 1 της Οδηγίας 91/308/EOK τυ Συµβυλίυ, για την πρόληψη χρησιµπίησης τυ χρηµατπιστωτικύ συστήµατς για τη νµιµπίηση εσόδων από παράνµες δραστηριότητες. Στ ιαγωνισµό δε γίννται δεκτί όσι υπάγνται σε κάπια από τις περιπτώσεις: 3. Όσι τελύν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, έχυν έλθει σε συµβιβασµό µε τυς πιστωτές ή ι εργασίες της επιχειρήσεως τυς έχυν ανασταλεί ή τελύν σε πιαδήπτε ανάλγη κατάσταση πυ πρκύπτει από παρόµια διαδικασία πυ πρβλέπεται από νµθετικές και καννιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τυ πρµηθευτή. 4. Όσι βρίσκνται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε διαδικασία έκδσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης συµβιβασµύ µε τυς πιστωτές ή υπόκεινται σε άλλες παρόµιες διαδικασίες πυ πρβλέπνται από τις νµθετικές ή καννιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τυ πρµηθευτή. 5. Όσι υπήρξαν ένχι σβαρύ επαγγελµατικύ παραπτώµατς, βάσει απόφασης πυ έχει ισχύ δεδικασµένυ, σύµφωνα µε τις νµθετικές διατάξεις της χώρας, τ πί η αναθέτυσα αρχή δύναται να διαπιστώσει µε πιδήπτε τρόπ 6. Όσι δεν έχυν εκπληρώσει τις υπχρεώσεις τυς όσν αφρά στην καταβλή των εισφρών κινωνικής ασφαλίσεως, σύµφωνα µε τυς νόµυς της χώρας εγκαταστάσεως τυς Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 19 από 144

21 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ 7. Όσι είναι ένχι ψευδών δηλώσεων κατά την παρχή πληρφριών πυ απαιτύνται κατ εφαρµγή της Οδηγίας 2004/18 ή όταν δεν έχυν παράσχει τις πληρφρίες. 8. Όσι απκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάπια Ελληνική ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ ή ΝΠΙ ή ΑΕ τυ ηµσίυ τµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τυς υπχρεώσεις. 9. Όσι απκλείσθηκαν από διαγωνισµύς πρµηθειών στ Ελληνικό ηµόσι µε απόφαση τυ Υπυργείυ Ανάπτυξης. 10. Όσα φυσικά ή νµικά πρόσωπα τυ εξωτερικύ έχυν υπστεί αντίστιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζνται και θα κρίννται από την Αναθέτυσα Αρχή κατά περίπτωση. 11. Οι ενώσεις πρσώπων, σε περίπτωση πυ πιαδήπτε από τις πρϋπθέσεις απκλεισµύ της παραγράφυ αυτής ισχύει για ένα τυλάχιστν µέλς της. 12. Φυσικό ή Νµικό πρόσωπ πυ συµµετέχει αυτόνµα ή µαζί µε άλλα φυσικά ή νµικά πρόσωπα στ διαγωνισµό δεν µπρεί να µετέχει σε περισσότερες της µιας πρσφρές. ΑΡΘΡΟ 11. UΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι Πρσφέρντες φείλυν µε πινή απκλεισµύ, µαζί µε την πρσφρά, να καταθέσυν Εγγύηση συµµετχής τυς στ διαγωνισµό, της πίας τ πσό θα πρέπει να καλύπτει τ 5% της πρϋπλγισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α. τυ Τµήµατς για τo πίo υπβάλλεται πρσφρά. Συγκεκριµένα τ ύψς της εγγύησης συµµετχής είναι: Για τ Τµήµα-1 Για τ Τµήµα-2 Για τ Τµήµα-3 Τριάντα µία χιλιάδες εβδµήντα ένα ευρώ και εβδµήντα έξι λεπτά (31.071,76 ) Είκσι µία χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (21.216,40 ) Σαράντα µία χιλιάδες πεντακόσια κτώ ευρώ και γδόντα έξι λεπτά (41.508,86 ) Η εγγύηση συµµετχής πρέπει να ισχύει για τυλάχιστν ένα (1) µήνα µετά τη λήξη τυ χρόνυ ισχύς της πρσφράς, δηλαδή να λήγει την 17/09/2007. Η εγγύηση συµµετχής επιστρέφεται στν Ανάδχ µε φρντίδα τυ, µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την υπγραφή της σύµβασης, ενώ στυς λιπύς Πρσφέρντες, µε φρντίδα τυς, µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµερµηνία κινπίησης της κατακύρωσης. Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 20 από 144

22 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ Η εγγύηση συµµετχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νµικά πρόσωπα πυ λειτυργύν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλ κράτς µέλς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή τυ Ευρωπαϊκύ Οικνµικύ Χώρυ (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες κατ εφαρµγή της Συµφωνίας περί ηµσίων Συµβάσεων πυ συνήφθη στ πλαίσι των πλυµερών διαπραγµατεύσεων τυ Γύρυ της Ουρυγυάης και έχυν, σύµφωνα µε την νµθεσία των κρατών αυτών, αυτό τ δικαίωµα. Εγγυήσεις πυ εκδίδνται σε άλλ κράτς εκτός της Ελλάδας, θα συνδεύνται υπχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τυς στην Ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση ένωσης Πρσώπων ή κινπραξιών ι εγγυήσεις περιλαµβάνυν και όρ ότι η εγγύηση τυ καθενός εξ αυτών πυ συνιστά την ένωση καλύπτει τις υπχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης. Σε περιπτώσεις ενώσεων Πρσώπων ή κινπραξιών, τ άθρισµα των εγγυητικών των µελών της ένωσης ή της κινπραξίας, θα ισύται µε τ ανωτέρω πσό και θα κατανέµεται στα µέλη της ένωσης ή της κινπραξίας ανάλγα µε τ πσστό συµµετχής σε αυτήν. Η εγγύηση συµµετχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε τ υπόδειγµα τυ Παραρτήµατς Ι. U11.2. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ) Οι Πρσφέρντες φείλυν να καταθέσυν Uεπί πινή απκλεισµύu τα παρακάτω δικαιλγητικά: i. Πιστπιητικό τυ ικείυ επιµελητηρίυ τυ τόπυ όπυ ασκύν τ επάγγελµά τυς ή άλλης αρµόδιας Αρχής, σύµφωνα µε τα ισχύντα στη χώρα εγκατάστασής τυς, µε τ πί θα βεβαιώνεται τ ειδικό επάγγελµά τυς καθώς και η άσκησή τυ, έκδσης εντός τυ τελευταίυ εξαµήνυ πριν από την ηµερµηνία διενέργειας τυ διαγωνισµύ. ii. iii. Απόσπασµα Πινικύ Μητρώυ ή ισδύναµυ εγγράφυ αρµόδιας διικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τυς, έκδσης εντός τυ τελευταίυ τριµήνυ πριν από την ηµερµηνία διενέργειας τυ διαγωνισµύ, από τ πί να πρκύπτει ότι δεν έχυν καταδικαστεί για αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τυς δραστηριότητας, ή αδίκηµα της παραγράφυ 1 τυ άρθρυ 45 της δηγίας 2004/18/ΕΚ Σε περίπτωση νµικών πρσώπων ή συνεταιρισµών η παραπάνω απαίτηση αφρά στν νόµιµ εκπρόσωπ αυτών. Στην υπχρέωση αυτή δεν υπόκεινται τα ΝΠ. Πιστπιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διικητικής Αρχής, έκδσης εντός τυ τελευταίυ εξαµήνυ πριν από την ηµερµηνία διενέργειας τυ διαγωνισµύ, σύµφωνα µε τα ισχύντα στη χώρα εγκατάστασής τυς, από τ πί να πρκύπτει ότι δεν τελύν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλγη κατάσταση πυ πρκύπτει από παρόµια διαδικασία πυ πρβλέπεται από νµθετικές και καννιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τυ πρµηθευτή, όπως επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίν τυς διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 21 από 144

23 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικύ συµβιβασµύ ή άλλη ανάλγη διαδικασία. Στην υπχρέωση αυτή δεν υπόκεινται τα ΝΠ. iv. Πιστπιητικό πυ εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από τ πί να πρκύπτει ότι είναι ενήµερι ως πρς τις υπχρεώσεις τυς πυ αφρύν στην καταβλή των εισφρών κινωνικής ασφάλισης και ως πρς τις φρλγικές υπχρεώσεις τυς κατά την ηµερµηνία διενέργειας τυ ιαγωνισµύ και UΥπεύθυνη ήλωση Uµε αναφρά των συγκεκριµένων ταµείων ασφάλισης πυ υπάγεται τ απασχλύµεν πρσωπικό τυ υπψηφίυu.u v. Συµβλαιγραφικό Πληρεξύσι για την εξυσιδότηση σε περίπτωση πυ η πρσφρά υπγράφεται από εκπρόσωπ τυ πρσφέρντα. vi. vii. viii. ix. Πρκειµένυ για νµικά πρόσωπα, αντίγραφ τυ καταστατικύ τυς µε τις τρππιήσεις τυ και απόσπασµα πρακτικύ τυ ιικητικύ Συµβυλίυ για την νόµιµη εκπρσώπηση, και για συνεταιρισµύς, βεβαίωση εππτεύυσας αρχής ότι λειτυργύν νόµιµα. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχυν απκλεισθεί από άλλυς διαγωνισµύς τυ ηµσίυ και ιαγωνισµύς τυ ηµσίυ στις υπόλιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω µη εκπλήρωσης των συµβατικών τυς υπχρεώσεων. Υπεύθυνη ήλωση για την ισχύυσα κατάσταση πρσωπικύ τυ Υπψηφίυ ήλωση ότι θα διατηρήσυν εµπιστευτικά και θα χρησιµπιήσυν µόν για τυς σκπύς τυ διαγωνισµύ τα στιχεία και τις πληρφρίες των υπλίπων πρσφρών πυ τυχόν θα τεθύν υπόψη τυς, σύµφωνα µε τα ριζόµενα στην παρύσα ιακήρυξη και απτελύν, κατά δήλωση των συντακτών τυς, εµπρικό ή επιχειρηµατικό απόρρητ. x. ήλωση ότι η πρσφρά για κάθε Τµήµα πυ καταθέτει πρσφέρων, συντάχθηκε σύµφωνα µε τυς όρυς της παρύσας ιακήρυξης της πίας έλαβε γνώση και ότι απδέχεται ανεπιφύλαχτα τυς όρυς της ιακήρυξης. xi. xii. xiii. xiv. xv. ήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα απζηµίωσης για πιαδήπτε Απόφαση της Αναθέτυσας Αρχής, ιδίως της αναβλής ή ακύρωσης τυ διαγωνισµύ ή της υπαναχώρησης της Αναθέτυσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτρπής ιαγωνισµύ, όπως και για κάθε λόγ δηµσίυ συµφέρντς. ήλωση ότι όλα τα µέρη τυ εξπλισµύ πυ πρσφέρει είναι καινύργια και αµεταχείριστα. ήλωση ότι διαθέτυν στην Ελλάδα ή θα συνεργαστύν στην περίπτωση ανάδειξής τυς ως αναδόχων µε άρτι συνεργεί και ειδικευµέν πρσωπικό για την παρχή των απαιτύµενων υπηρεσιών συντήρησης, τ πί θα λειτυργήσει για χρνικό διάστηµα τυλάχιστν ίσ µε τη διάρκεια εγγύησης τυ εξπλισµύ. ήλωση για τν χρόν ισχύς της πρσφράς. Ακριβές αντίγραφ τυ βιβλίυ των µετόχων και µετχών, νµίµως επικυρωµέν, από τ πί να πρκύπτει η υπχρέωση νµαστικπίησης µέχρι φυσικύ πρσώπυ για τις ανώνυµες εταιρείες ή βιβλί εταίρων ή κωδικπιηµέν καταστατικό, νµίµως επικυρωµέν, για τις εταιρείες περιρισµένης ευθύνης Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 22 από 144

24 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ Πρόσθετα, ι Πρσφέρντες θα συµπεριλάβυν επί πινή απκλεισµύ, υπό µρφή παραρτήµατς, τις παρακάτω αναφερόµενες πληρφρίες, δηλώσεις ή πιστπιητικά, πυ απδεικνύυν την χρηµατπιστωτική, ικνµική και τεχνική τυς ικανότητα µε την ίδια σειρά και αρίθµηση: i) ικαιλγητικά από τα πία µπρεί να απδειχθεί η χρηµατπιστωτική και ικνµική τυς ικανότητα, πυ επιτρέπεται να είναι : Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις Αντίγραφα ή απσπάσµατα ισλγισµών ή ισζυγίυ ήλωση τυ ύψυς τυ συνλικύ κύκλυ εργασιών ii) iii) Τα έγγραφα αυτά θα αφρύν στις τρεις (3) πρηγύµενες τυ τρέχντς έτυς ικνµικές χρήσεις. (Να δθεί συγκεκριµένς περιεκτικός Πίνακας) ήλωση περί τυ κύκλυ εργασιών τυς σχετικά µε έργα, παρόµια µε τ πρκηρυσσόµεν, πυ έχυν υλπιήσει κατά τα πρηγύµενα τρία (3) χρόνια. Ο σχετικός µε παρόµια έργα κύκλς εργασιών (µέσς όρς της τριετίας, 2003, 2004, 2005) πρέπει να είναι τυλάχιστν ίσς µε τν πρϋπλγισµό τυ αντίστιχυ τµήµατς τυ Έργυ. Κατάλγ και συνπτική περιγραφή των κυριότερων έργων τα πία έγιναν κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια µε τα αντίστιχα πσά, ηµερµηνίες µε ιδιαίτερη αναφρά σε αυτά πύ έχυν αντικείµεν την πρµήθεια και εγκατάσταση αντίστιχυ εξπλισµύ. Η υλπίηση των έργων να επιβεβαιώνεται γραπτά από τν πελάτη ή εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, θα δηλύται υπεύθυνα από τν πρµηθευτή ότι πράγµατι έγινε. Αν ι παραλήπτες των έργων είναι φρείς τυ δηµσίυ τµέα, ι παραδόσεις να απδεικνύνται µε πιστπιητικό πυ έχει εκδθεί ή θεωρηθεί από την κατά περίπτωση αναθέτυσα αρχή. Ο κατάλγς πρτείνεται να έχει την παρακάτω µρφή : Πίνακας 1: Κατάλγς Έργων Α/Α Πελάτης Σύντµη Περιγραφή Έργυ ιάρκεια Εκτέλεσης Έργυ Πρϋπλγ ισµός Παρύσα Φάση Πσστό Συµµετχής στ Έργ Συνπτική Περιγραφή συνεισφράς στ έργ iv) Γενικές πληρφρίες για την τεχνική υπδµή, την κατάρτιση και εµπειρία τυ απασχλύµενυ πρσωπικύ και τη δυνατότητα παραγωγής τυ ζητύµενυ Έργυ καθώς και περιγραφή των µέσων πιτικύ ελέγχυ των παρεχόµενων από αυτύς υπηρεσιών τυς. H Αναθέτυσα Αρχή δύναται να καλεί τυς Υπψηφίυς να συµπληρώνυν τα υπβληθέντα πιστπιητικά και έγγραφα των αρ.10 και 11 της παρύσας ή να παρέχυν σχετικές διευκρινήσεις για αυτά σύµφωνα µε τ άρθρ 51 της δηγίας 2004/18/ΕΚ, Κείµεν ιακήρυξης Σελίδα 23 από 144

25 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ Σε περίπτωση πυ υπψήφις Ανάδχς πρτίθεται να αναθέσει υπεργλαβικά σε τρίτυς την υλπίηση µέρυς τυ Τµήµατς τυ έργυ, τότε θα πρέπει να καταθέσει τα παραπάνω (i,ii,iii, iv) από τα πία µπρεί να απδειχθεί η χρηµατπιστωτική και ικνµική τυς ικανότητα και για τυς υπεργλάβυς πυ θα χρησιµπιήσει (για τ µέρς τυ έργυ πυ αναλαµβάνει κάθε υπεργλάβς), καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. Οι Ενώσεις Πρσώπων ή ι κινπραξίες πυ υπβάλυν κινή πρσφρά, θα πρέπει να καταθέσυν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιλγητικά για κάθε Πρόσωπ πυ συµµετέχει στην ένωση. Η κινή πρσφρά υπγράφεται υπχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη πυ απτελύν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπ τυς εξυσιδτηµέν µε συµβλαιγραφική πράξη. Στην πρσφρά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η πσότητα τυ υλικύ, ή τ µέρς αυτύ πυ αντιστιχεί στν καθένα στ σύνλ της πρσφράς. Σε περίπτωση πυ απδεδειγµένα δεν εκδίδεται από την αρµόδια Αρχή κάπι από τα ανωτέρω πιστπιητικά απαιτείται ένρκη βεβαίωση τυ ενδιαφερόµενυ πρσώπυ ενώπιν δικαστικής ή διικητικής αρχής, συµβλαιγράφυ ή ιασδήπτε άλλης δηµόσιας αρχής τυ κράτυς-µέλυς. Σε κράτη-µέλη όπυ δεν πρβλέπεται ένρκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωση τυ πρσφέρντς. Η αρµόδια αρχή ή συµβλαιγράφς εκδίδει πιστπιητικό πυ βεβαιώνει τη γνησιότητα της ενόρκυ δηλώσεως ή της υπευθύνυ δηλώσεως. Σε περίπτωση πυ στη χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδεται κάπι δικαιλγητικό αυτό αναπληρώνεται υπχρεωτικά από ένρκη δήλωση. Σε περίπτωση πυ δεν πρβλέπεται ένρκη δήλωση αυτή αντικαθίσταται υπχρεωτικά από Υπεύθυνη ήλωση. ικαιλγητικά πυ εκδίδνται σε Κράτς εκτός Ελλάδας, συνδεύνται υπχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τυς στην Ελληνική γλώσσα. Εφόσν ι πρσφέρντες συµµετέχυν στυς ιαγωνισµύς µε αντιπρόσωπ τυς, υπβάλλυν µαζί µε την πρσφρά παραστατικό εκπρσώπησης. Ο πρσφερόµενς εξπλισµός πρέπει να πρέρχεται από κατασκευαστές µε πιστπίηση κατά ISO 9001 ή αντίστιχ. Επίσης, είναι επιθυµητό και θα ληφθεί υπ όψιν κατά την αξιλόγηση, ι ίδιι ι υπψήφιι πρµηθευτές τυ εξπλισµύ να είναι πιστπιηµένι σύµφωνα µε τ πρότυπ ISO 9001 ή αντίστιχ. Η πιστπίηση κατά ISO τυ κατασκευαστή θα πρέπει να κατατεθεί µαζί µε τα λιπά δικαιλγητικά τυ διαγωνισµύ κατά την υπβλή της πρσφράς. Η πιστπίηση κατά ISO τυ πρµηθευτή, εφόσν υπάρχει, θα πρέπει να κατατεθεί µαζί µε την Τεχνική πρσφρά και θα απτελέσει στιχεί αξιλόγησης. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κείµεν ιακήρυξης ΑΡΘΡΟ 12. UΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι πρσφρές ισχύυν και δεσµεύυν τυς Πρσφέρντες για τέσσερις (4) µήνες πρσµετρύµενυς από την ηµερµηνία πυ αναφέρεται για την παραλαβή των πρσφρών από την υπηρεσία, ήτι µέχρι την 17/08/2007 Πρσφρά πυ ρίζει χρόν µικρότερ από τν πρβλεπόµεν, απρρίπτεται ως απαράδεκτη. Σελίδα 24 από 144

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου 470 ~IΔ Α/2001 Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση τυ ΟΟΣΑ για τ/ απφυγή της διπλής φρλγίας τυ εισδήματς και κεφαλαίυ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΕΡΡΟΥ Δικηγόρυ Αθηνών, Υπτρόφυ ΙΚΥ Ε1ΣΑΓΩΓΗ Α Η ΕΝΝΟ/Α ΤΩΝ ΔιΚAJΩMATΩfII

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P P Πργράμματς Απτελέσματα για τη Συμμετχή της Κύπρυ σε Πργράμματα και Δραστηριότητες τυ 7P υ Πλαίσι για Έρευνα και Τεχνλγική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρύσα Έκθεση αφρά στην αξιλόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο Κ Π. Σ. Ε.Π.ΠΕΡ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! 2011-2014 Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html GR-Ηράκλειο: Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007 2013 ΜΟΝΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 14/12/2010 Αριθ. Πρωτ. 26831 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

α. Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» β. ΚΥΑ 2/82452/0020 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008) γ. Φ.830/4/8205/Σ.35/4 Φεβ 15/ ΣΣ/ ΟΙ

α. Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» β. ΚΥΑ 2/82452/0020 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008) γ. Φ.830/4/8205/Σ.35/4 Φεβ 15/ ΣΣ/ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Πίνακας Αποδεκτών Συµβάσεις- ιαγωνισµοί 29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑ ΕΤΣ» 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλεφ.(Εσωτ.) 4582 Φ. 600.163/17/7367 Σ.1080 Κοµοτηνή, 29 Iουν

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002092234 2014-06-05

14PROC002092234 2014-06-05 ΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΦΕΣ/ΖΕΠ/4 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΜΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΔΡΕ ΠΠΝΔΡΕΟΥ 37 15180 ΜΡΟΥΣΙ 14PROC002092234

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Αρ.Μελ. :1/2014 Αρ.Πρωτ. :6805/12-3-2014 Αρ.Αποφ.Δημάρχου:98/12-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γ ΚΠΣ Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ ΤΕΙ 2991/18-9-12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για την: για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18, ΑΘΗΝΑ 10671 Τηλέφωνο : 210-3680775 Fax : 210-3680773 Πληροφορίες : Δρ. Παναγιώτης Μούργος Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός ιεθνής κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά

ιαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός ιεθνής κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕ ΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε.

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 154/09/ Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 6. Το έργο µε Κ.Α. 2010ΕΠ00280015 της ΣΑΕΠ 002/8 Κρήτης µε τίτλο «Οργάνωση Εκδηλώσεων Συνεδριάσεων - Συσκέψεων»

ΑΠΟΦΑΣΗ. 6. Το έργο µε Κ.Α. 2010ΕΠ00280015 της ΣΑΕΠ 002/8 Κρήτης µε τίτλο «Οργάνωση Εκδηλώσεων Συνεδριάσεων - Συσκέψεων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση :. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ηράκλειο 19/05/2010 Α.Π. 2017 Πληροφορίες : Χρυσούλα Ψαρουδάκη Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Ηλεκτρονική Έκδοση του εντύπου (χωρίς εκτυπωτική διαδικασία) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327295-2011:text:el:html GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισμού. Κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση Ξύλινων πινακίδων Γεωπάρκου Λέσβου

Αναλυτική ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισμού. Κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση Ξύλινων πινακίδων Γεωπάρκου Λέσβου Αναλυτική ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισμού Κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση Ξύλινων πινακίδων Γεωπάρκου Λέσβου Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα