Qo.P.J-. o f. 02 N aaeap, JeeneM>K xypryyn3x Tyxalll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Qo.P.J-. o f. 02 N aaeap, JeeneM>K xypryyn3x Tyxalll"

Transcript

1 H.r3HA3H>KAMUbiH H3P3M>K ~ T 3X XYYX,LI.M MH 3 PYYJI M 3 H,LI.lB1 H YH,11,3CHMM T8B YnaaH6aarap XOT, oarhron AVVP3r, XysbcranYAbiH ryaam)i(, 3X3MYT Yrac: , <l>akc: Qo.P.J-. o f. 02 N Ta Hai1 - H bi N.? -T 1 A~MAr, Hlr1~Cl13JU.1~H 3PYYI1 M3HAir1~HrA3AP,6YCir1~H OHOWir1IlrOO 3Ml-41r1Ilr33Hir1~ T9B, A~MAr, AYYPrlr1~H H3rAC3H 3MH3Il3r, A~MAr, AYYPrlr1~H 3PYYI1 M3HA1r1~H H3rA3Il, CYM, 9PXIr1~H 3PYYI1 M3HA1r1~H T9Bir1~H AAPrA, 3AXIr1PAJ1 HAPT 3aaeap, JeeneM>K xypryyn3x Tyxalll ToMyy, TOMYY TeeT eb4hiiivi es4.ne.niiivih TOXIIIOllAO.n, TYYHIIIVI XYHApa.n H3M3rA3X xaha.naratavi 6aV!raa aha yea 3pyy.n M3HAIIIHH caviabjh "ToMyy, TOMYY TeeT es4hiiivi ye111vih xap111y apra xam>kaar ap4111m>kyv113x 3apiiiM apra X3M>K33HIIIVI ryxavi" 2016 OHbJA/185 TOOT rywaanbjr xapar>t<yynax, 3pyyn MaHAIIIHH HaMHbJ YAIIIPAnarbJH 3esneniiiVIH "3xiiiVIH 3HA3rA3.n, TaB xyptanx XYVXAIIIHH 3HA3rAlliiiHH 2016 OHbJ axhiiivi xarac >KIIIlliiiHH 6aVIAall"-blr X3l13lli...IC3H 2016 OHbl 12 Ayraap capbih 01-HIIIH SAPIIIHH xypnbjh WIIIHAB3p111VIr 6111enyynax 30p111nroop ToMyy, TOMYY TeeT SB4HIIIVI Tanaap apyyn M3HAIIIHH 6aV!ryynnara, 3M4 M3pr3>Kli111THYVA111HH 6apli1MTJ18X 38p4111M, ahxaapax 3ap111M 3yV!nc111VIH Tanaapx 3aasap,3es.neM>K 6annas. 3Haxyy "ToMyy, TOMYY T9CT 9B4HLt1Vl TapxallTbiH yea 6apLt1MTl18X OHOWIIIllrOO, 3M4111llr33HIIIH 3aasap 3esneM>K"-IIIVIr XYVXA3A rycnam>k Y3YV11A3r 6yx watnanbjh apyyn M3HAIIIHH 6aV!ryyn.narbJH 3M4 HapT 30p111y.n>K, "XVVXAIIIHH 9B4HIIIH I...IOrl...l MeHe>KMeHT", "XVVXAIIIHH apam63113h ahrlilnant, ~apantavi rycnam>k", ToMyy, TOMYY TeeT SB4HIIIH yea 6apLt1MTnax 3aasap 33par,Q3M6-bJH YAIIIPA8M>K, 3esneM>K, XYVXAIIIHH 3M4111HH YHAC3H cypax 6Lt14111r, XYVXAlilHH ap41i1mt 3M4111nra3Hli1VI 3M4li1HH Tepen>KceH Mapra>K.niiiHH HOM, 3MH3113YHH YAIIIPA8M>Kaac rye rye 6arl...lllaH 6annacaH 60J1HO. VlHMA 3M4, M3pr3>KIIIl1T3H Ta 6yX3HA xypryyn>k 6yV! 3H3XYV 3aasap, 3es.neM>KLt1VIr a>kiiillaaa xapar>t<yynah a>klil.nnaha yy (XascpanT - 20 xyyaac). XaMTpaH a>kiiillnacaha 6a~pnanaa. Xys111VIr: 3MH-Hbl 3MHanrli1VIH rycnam>klilhh ra3apt; XyHA3TracaH,

2 Н.Гэндэнжамцын нэрэмжит, Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан тугийн одонт Эх, Хүүхдийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төв ТОМУУ, ТОМУУ ТӨСТ ӨВЧНИЙ ТАРХАЛТЫН ҮЕД БАРИМТЛАХ ОНОШИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЗААВАР ЗӨВЛӨМЖ Зөвлөмжийг шинэчлэн боловсруулсан: Ш.Энхтөр, АУ-ны доктор, клиникийн профессор Ц.Алтантуяа, АШУ-ны магистр, тэргүүлэх зэргийн эмч, клиникийн профессор А.Оюунчимэг, АУ-ны магистр, тэргүүлэх зэргийн эмч, клиникийн профессор Б.Энхтайван, АУ-ны магистр, тэргүүлэх зэргийн эмч, клиникийн профессор Ж.Нармандах, АУ-ны магистр, ахлах зэргийн эмч, клиникийн профессор Б.Ариунхишиг, ЭХЭМҮТ-ийн хүүхдийн пульмонолог эмч Томуу, томуу төст өвчний (ТТТӨ) улирал эхэлж, өвчлөлийн тохиолдол нэмэгдэх хандлагатай байгаа энэ үед ТТТӨ-ний оношилгоо эмчилгээнд эрүүл мэндийн байгууллага, эмч мэргэжилтнүүдийн баримтлах зарчим, анхаарах зарим зүйлсийн талаарх зөвлөмжийг бэлтгэв. ЕРӨНХИЙ САНАМЖ, ЗӨВЛӨМЖ Анхан шатлал (баг, өрх, сум) болон 2 дах шатлалын (аймаг дүүргийн эрүүл мэндийн төв, нэгдсэн эмнэлэг) эрүүл мэндийн байгууллагын эмч, мэргэжилтнүүд хүүхдийг үзэх, үнэлэх, давтан үзэх, урьдчилсан онош тавих, шаардлагатай тохиолдолд гарааны эмчилгээ хийх, эмнэлэгт хэвтүүлэх заалт гаргах, эцэг, эх, асран хамгаалагчид зөвлөгөө өгөхдөө ХӨЦМ-ийн удирдамжийг баримтална. Бүх шатлалын эмч, мэргэжилтнүүд хүүхдийг үзсэн (хаана ч, хэзээ ч, хэн ч) даруйдаа ABCD зарчмаар эрэмбэлэн ангилалт хийх, шаардлагатай яаралтай ба/эсвэл сэхээн амьдруулах тусламж үзүүлэх, эмнэлэг рүү тээвэрлэхдээ Хүүхдийн эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламж -ийн удирдамжийг баримтална. Өрхийн эрүүл мэндийн төв (ӨЭМТ)-ийн эмч нар томуу, томуу төст өвчин ба түүний хүндрэл болох амьсгалын дутагдлыг оношлох, анхны яаралтай тусламж үзүүлэхдээ ЭМЯ-ны захиалгаар ЭХЭМҮТ, ЭМХТ хамтран зохион байгуулсан сургалтын материал Өрхийн эмч нарт зориулсан гарын авлага -ыг хэрэгжүүлнэ ( сар). Хүүхдийг эмнэлэгт хэвтүүлэн эмчлэхдээ тухайн өвчний үед баримтлах оношилгоо, эмчилгээний стандарт, эмнэлзүйн удирдамж, түгээмэл үйлдлийн стандартыг тус тус мөрдөнө. Хүүхдийг үзэж, оношилж, эмчлэхдээ хүүхдийн өвчний үндсэн сурах бичгүүд, тухайлбал, Д.Малчинхүү Хүүхдийн өвчин (2015 он, I, II боть), Н.П.Шабалов Детские болезни (2014, I, II том), Nelson Textbook of Pediatrics (2014, 19 th edition) зэргийг уншин судалж бүтээлчээр хэрэглэхийг зөвлөж байна. 1

3 Хүүхдийг эрчимт эмчилгээний төрөлжсөн тасаг, эсвэл эрчимт эмчилгээний хэсэгт эмчлэхдээ хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг, сэхээн амьдруулах эрчимт эмчилгээний төрөлжсөн мэргэшлийн үндсэн сурах бичигт заагдсан оношилгоо эмчилгээний зарчмыг мөрдөнө. Мөн түүнчлэн хэрэв амьсгалыг аппаратаар дэмжих удирдах; үжил, үжил төст өвчнийг оношилж эмчлэх; эм, химийн бодисын хордолтыг эмчлэх; хүчил суурь хийн тэнцвэрлэмжийг хянах засах; судсаар шингэн сэлбэх, хордлого тайлах эмчилгээ хийх; тархины хаван хөөлтийг эмчлэх бол ДЭМБ, ЭХЭМҮТ-ийн хамтран зохион байгуулсан Хүүхдийн амь тэнссэн төлөвийн анагаахын тулгамдсан асуудлууд сэдэвт сургалтанд заасан эмнэлзүйн удирдамжийг мөрдөнө (2016 оны 11-р сар, 184 хуудас материал). ЭМС-ын 2014 оны 335 тоот тушаал Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээг хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөө ( ), 2014 оны 333 тоот тушаал Хүүхдийн эндэгдлийг магадлан хэлэлцэх тухай, 2014 оны 139 тоот тушаал Эх, нярайн өвчлөл, эндэгдлийн тандалтын журам -ыг хэрэгжүүлэн ажиллах шаардлагатайг анхаарна уу! Дээрх 3 тушаалын хэрэгжилтийг үнэлэх зорилгоор ЭХЭМҮТ-ийн эмч, судлаачдаас бүрдсэн баг 2016 оны 5-6 дугаар сард 2015 он, 2016 оны 1-р улирлын байдлаарх эх, хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийн түвшин өндөртэй Улаанбаатар хотын эрүүл мэндийн 9 байгууллага, 15 аймагт хариу арга хэмжээний хүрээнд дэмжлэгт хяналт хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөхийн сацуу нийтлэг алдаа зөрчлийг засуулах зөвлөмжийг бүх ЭМБ-дад хүргүүлсэн билээ ( ). Өвчний түүх, түүнтэй адилтгах эмнэлгийн бичиг баримтын баримтжуулалтыг үйлдэхдээ ЭХЭМҮТ-өөс аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв, амаржих газар, аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хүргүүлсэн энэхүү Зөвлөмж - ийг баримтлан ажиллахыг зөвлөж байна. ЭМНЭЛЗҮЙН ЧУХАЛ САНАМЖ, ЗӨВЛӨМЖҮҮД Томуугийн аливаа шинэ вирүсийн халдвар улирлын томуугаас дараах 2 гол ялгаатай нь тодорхой харагдаж байна. Үүнд: Ихэнх хүмүүс дархлаагүй, халдварт өртөх насны хүрээ өргөн Вирүс амьсгалын замын доод хэсгийг халдварлуулж, түргэн даамжрах явцтай уушгины хүнд үрэвсэл, үрэвсэл төст эмгэг үүсгэж байна Эрсдэлт бүлэг, эрсдэлт хүчин зүйлс Хөхүүл, бага насны хүүхдүүд (ялангуяа 2 наснаас бага), мөн 65-с дээш насны хүмүүс Жирэмсэн эмэгтэйчүүд Уушгины архаг эмгэг (багтраа, УАБӨ) Зүрх, элэг, бөөрний эмгэг, бодисын солилцооны эмгэг (диабет) Мэдрэлийн зарим эмгэг (мэдрэл булчингийн, таталт бүхий өвчин) Дархлаа сулрах, ХДХВ 2

4 Хавдар Аспирин удаан хугацаагаар хэрэглэх Тарган, хэт тарган хүмүүс Нийгмийн эмзэг давхаргынхан Олон суурь эмгэгтэй байх Эмнэлзүйн үндсэн хэлбэрүүд 1. Амьсгалын замын дээд хэсгийн, халууралтгүй, хөнгөн хэлбэр 2. Халууралттай томуу, томуу төст өвчин (ТТТӨ) 3. Хүнд ба хүндрэлтэй томуу (түргэн даамжрах явцтай уушгины үрэвсэл, АЦДХШ, үжил, ОЭД) Бусад хүндрэл: нянгийн 2-догч халдвар, бөөрний дутмагшил, миокардит, энцефалит, амьсгалын замын архаг өвчин сэдрэх, үгдрэх Тохиолдлын тодорхойлолт Хүндрэлгүй томуу (Uncomplicated influenza) ТТТӨ-ний шинжүүд: халуурах, ханиалгах, хоолой сөөх, хамраас нус гоожих, толгой өвдөх, булчингаар өвдөх, бие сулбайх Амьсгал богиносох болон хүчлэн амьсгалах шинж илрэхгүй Ходоод гэдэсний хямралын шинжүүд (ялангуяа хүүхдэд) илэрч болно. Бөөлжих, суулгах гэх мэт, гэвч усгүйжилтийн шинжгүй Хүнд ба хүндрэлтэй томуу Амьсгал богиносох/хүчлэн амьсгалах, амьсгал олшрох, О 2 дутал ба/эсвэл амьсгалын замын доод хэсгийн эмгэгийн рентген шинжүүд (уушгины үрэвсэл???) ТМТ-ны эмгэг (энцефалопати, энцефалит) Хүнд хэлбэрийн усгүйжилтийн шинж Хоёрдогч хүндрэл (бөөрний дутмагшил, ОЭД, үжлийн шок, миокардит, рабдомиолиз) Архаг эмгэгүүд сэдрэх Өвчин үгдрэн даамжирч байгааг илтгэх шинж тэмдгүүд О 2 хангамж муудах, зүрх-уушгины дутмагшлын шинжүүд: Амьсгал богиносох, амьсгалахад төвөгтэй болох, хөхрөх, цустай болон өнгөтэй цэр гарах, цээжээр өвдөх, даралт багасах; Хүүхдэд: түргэн, хүчилсэн амьсгал Төв мэдрэлийн тогтолцооны хүндрэлийн шинжүүд: Ухаан бүдэг болох, ухаан алдах, толгой эргэх, сэрэхгүй унтаарах, татах, булчин сулрах, саа саажилт үүсэх Вирүсийн үржил хадгалагдсаар буй/эсвэл нянгийн 2-догч халдварын шинж: 3-с олон хоног халууралт үргэлжлэх г.м Хүнд усгүйжилт, шээсний гарц багасах 3

5 Халдварын хяналт (infection control) Халдвараас хамгаалах нийтлэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх Өндөр эрсдэлтэй ажилбарын үед (бронхоскопи г.м) N95, FFP2 маск, нүдний хамгаалалт, бээлий, нөмрөг өмсгөл хэрэглэх Өрөөний агаарын сэлгэцлийг сайжруулах ТТТӨ-өөр эмнэлэгт хэвтэгсдийг тусгаарлах хугацаа Өвчин эхэлснээс хойш 7 хоног Эсвэл халууралт ба амьсгалын замын шинжүүд засарснаас хойш 24 цаг өнгөртөл Хүндэрсэн, удаан явцтай тохиолдолд өвчний цочмог үеийн эмнэлзүйн шинж засарч сайжрал илэртэл Жич: Дархлаа сул үед вирүсийн ялгаралт илүү удаан явагдах магадлалтай, мөн тэсвэрлэг вирүс үүсгэх эрсдэлтэйг анхаарах! Оношилгооны зарчим ТТТӨ нэгэнт тархсан тохиолдолд эмнэлзүйн шинж болон тархварзүйн байдалд үндэслэн онош тавьж болно. Шинжилгээ хийх боломж байвал эрсдэлтэй, эсвэл хүнд, хүндрэлтэй, үгдрэн даамжирсан тохиолдлуудыг хамруулах нь зүйтэй. Өвчин үгдрэн даамжирсан ямар нэг шинж илрэх эсвэл эхэлснээс хойш 72 цагийн дотор ямар нэг сайжралгүй бол эргэж үзүүлэхийг зөвлөх хэрэгтэй. Жич: ТТТӨ тархсан үед Шинжилгээний хариуг хүлээж эмчилгээг хойшлуулж болохгүй Хамгийн сайн арга ч (RT-PCR) нийт тохиолдлын 20 хүртэл хувьд алдаж болохыг сана! Шинжилгээний чанар, үр дүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс Сорьц, шинжилгээ авсан чанар, авсан цаг хугацаа, хадгалалт, тээвэрлэлт. Хуурамч сөрөг хариу гарч болохыг анхаарах. Эмнэлзүйн сэжиг өндөр үед шинжилгээг цагийн дараа давтах нь зүйтэй. Эмнэлзүй шинжүүд болон тархварзүйгээр ТТТӨ сэжигтэй бол шинжилгээний хариуг хүлээхгүйгээр халдвар хяналтын тогтолцоог идэвхижүүлж, вирүсийн эсрэг эмчилгээг эхлэх хэрэгтэй. ЭРЭМБЭЛЭН АНГИЛАЛТ, ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ 1. Эрэмбэлэн ангилалтыг эмнэлзүйн удирдамжийн дагуу ABCD зарчмаар үнэлж, эмчилсний дараа амин үзүүлэлтүүдийг үзэж тэмдэглэнэ. Үүнд: Хүүхдийн биеийн байдал Зүрхний цохилтын тоо (1 минутанд) Амьсгалын тоо (1 минутанд) 4

6 Артерийн даралт Биеийн халуун Захын цусны хүчилтөрөгчийн ханамж (SpO 2 ) Амьсгалуулж байгаа агаарын хүчилтөрөгчийн түвшин (FiO 2 ) 2. Яаралтай тусламжийн эрэмбэлэлтийг зөв үнэлж хийнэ. Үүнд: A. Яаралтай шинжүүд - улаан шинжүүд B. Тулгамдсан шинжүүд - шар шинжүүд C. Яаралтай бус шинжүүд - ногоон шинжүүд 3. Яаралтай шинж илэрсэн тохиолдолд Хүүхдийн яг хажууд нь анхны яаралтай тусламж үзүүлээд, хамгийн ойрын эмнэлэгт тээвэрлэж хүргэх Эмнэлэгт хүргэж ирмэгц хугацаа алдалгүй яаралтай тусламжийн тасаг эсвэл хэсэгт яаралтай тусламж үзүүлээд, эрчимт эмчилгээний тасаг эсвэл хэсэгт оруулж эмчлэх Хүүхдийн биеийн байдал маш хүнд, амь тэнссэн төлөвт байгаа; амьсгал, зүрх зогсолт болон түүнтэй адилтгах байдал илэрсэн тохиолдолд амилуулах суурь (Basic Life Support, BLS) ба гүнзгийрүүлсэн тусламж (Pediatric Advanced Life Support, PALS) үзүүлэх Хүчилтөрөгч эмчилгээ хийх заалттай эсвэл эмнэлзүйд дараах шинжээс нэг нь илэрсэн бол хүчилтөрөгч өгнө. Үүнд: Хөхрөлт, төвийн хөхрөлт Ууж чадахгүй болох (энэ нь амьсгалын хямралаас болсон бол) Цээж хонхолзох шинж илрэх Амьсгал олшрох (1 минутанд 70) Амьсгал авалт, гаргалт саадтай болох Ухаангүй байх Шоктой байх Таталттай байх Хэрэв танд пульсоксиметр байвал захын цусны хүчилтөрөгчийн ханамж 90%-иас багасах (SpO 2 < 90%) 4. Цусны чихрийг дараах тохиолдолд нэн даруй үзэж, эмчилнэ. Үүнд: Ухаангүй, шоктой, таталттай гэсэн 3 тохиолдолд нэн даруй үзэх Цусны чихэр хүнд тураалтай хүүхдэд 3.0 ммол/л-ээс бага, хүнд тураалгүй хүүхдэд 2.5 ммол/л-ээс бага үед нэн даруй судсаар 10 хувийн глюкозын уусмалаас 5 мл/кг-аар тооцож хурдан сэлбэх, эсвэл ходоодны зондоор чихрийн уусмал өгөх Чихрийн уусмалыг сэлбэж дуусаад 30 минутын дараа дахин цусны чихрийг шалга, бага бол дахин давтах 5. Аливаа өвчтэй хүүхдэд заавал анхаарах шинжүүд Ухаантай эсэхийг үнэлэх 5

7 Амьсгал, зүрхний цохилтыг тоолох Амьсгалах хөдөлгөөний өөрчлөлтийг ажиглах Амьсгалын чимээг (шуугиант амьсгал, хяхатнаа амьсгал) сонсох Амьсгал хүйтэн эсэхийг үнэлэх Гэдэс дүүрсэн эсэхийг үнэлэх Халуунтай боловч гар хөл хөрсөн эсэхийг үнэлэх 6. Тулгамдсан шинж буюу шар шинж илэрсэн тохиолдолд Тулгамдсан шинжтэй хүүхдийг дугаарын эхэнд үйлчлэх Тэднийг үзэж үнэлэхдээ тун анхааралтай үзэж, харъяа эмнэлэгт хэвтэх бичгээр илгээх Хэрэв эм, химийн бодисын хордолттой бол анх үзсэн эмч ходоод угаах болон заалтын дагуу идэвхижүүлсэн нүүрс өгөөд хамгийн ойрын эмнэлэгт тээвэрлэж, хүргэх 7. Хүүхдийг эмнэлэгт хүргэх, тээвэрлэхдээ анхаарах зарим асуудлууд Яаралтай шинжтэй хүнд хүүхдийг үзсэн эмч хамгийн ойр байгаа эмнэлэгт хүргэж яаралтай тусламж үзүүлэх Тулгамдсан шинжтэй хүүхдийг үзсэн эмч харъяа эмнэлэгт нь хэвтэх бичгээр илгээх Ногоон шинжтэй хүүхдийг үзсэн эмч эмчилгээ, асаргаа сувилгааны зөвлөгөөг сайтар өгч, хэзээ эргэж үзүүлэхийг эхэд зөвлөх Хөдөө, орон нутгийн харъяалалтай боловч Улаанбаатар хотод түр оршин суугаа хүүхдэд тухайн түр оршин суугаа газрын харъяа ӨЭМТ, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг саадгүй үйлчлэх 2 дах шатлалын эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа хүүхдийг 3 дах шатлалын эмнэлэгт шилжүүлэх үед эмнэлэг хооронд өвчтөн шилжүүлэх ба тээвэрлэх тухай ЭМС-ын 2009 оны 307 тоот тушаалыг мөрдөн ажиллах Өвчтөн тээвэрлэх явцад хамгийн чухал нь шаардлагатай үед хүчилтөрөгч эмчилгээг тасалдуулахгүй тээвэрлэхийг анхаарна уу! ЭМНЭЛЗҮЙН ЗААВАР, ЗӨВЛӨМЖ Тав хүртэлх насны хүүхдүүд, ялангуяа 1 хүртэлх (12 долоо хоногоос бага) насны хүүхдүүд томуугийн хүндрэлд өртөх эрсдэл өндөртэй учраас томуугийн шинж тэмдэг илэрмэгц сайн хяналт тавихыг зөвлөж байна. Гэрээр асран сувилахад онцгойлон анхаарах! Эцэг эх, асран хамгаалагч нар гэрийн нөхцөлд асаргаа сувилгааг уйгагүй хийх, шингэн ойр ойрхон ердийнхөөс их уулгах, хөхүүлэх, дулаан байлгах, эмийг зөв зохистой, үр дүнтэй өгөхөд онцлон анхаарах хэрэгтэй! 6

8 12 долоо хоногоос бага насны хүүхдэд халуурах, цочромтгой болох, ханиалгах, зүрхний цохилт олшрох эсвэл бөөлжих зовиур илэрсэн үед цогц үзлэг шинжилгээ шаардлагатай. Вирүсийн эсрэг эмчилгээ Дараах тохиолдолд вирүсийн эсрэг эмчилгээг эхлэх талаар бодох нь зүйтэй. Үүнд: Томуугийн сэжигтэй эсвэл томуу батлагдсан 2 хүртэлх насны хүүхэд. Эмчилгээг эхэлснээр эмнэлзүйн шинж тэмдгийн үргэлжлэх хугацаа багасна гэж үзэж байгаа тохиолдолд. Эмчилгээг эрт эхлэх, ялангуяа, өвчин эхэлснээс хойш 48 цагийн дотор эхэлсэн тохиолдолд илүү үр дүнтэйг анхаарах. Өвөрмөц эмчилгээг эрт эхлэх тусам үр дүн сайн байдаг боловч 48 цагийн дараа ч гэсэн хүнд, маш хүнд хэлбэрийн өвчин эсвэл өвчин үгдрэн даамжирч байгаа үед зохих үр дүн өгдөгийг сана! Томуугийн тест хийх нь өвчний тархалтаас урьдчилан сэргийлэх чухал хэрэгсэл боловч вирүсийн эсрэг эмчилгээг хойшлуулах хэрэггүй. Хүнд, үгдэрсэн тохиолдолд аль болох эрт оселтамивир эхлэх хэрэгтэй (жирэмсэн эмэгтэй, 2-с бага насны хүүхэд, нярай) Хүнд, үгдэрсэн тохиолдлууд, ердийн эмчилгээнд үр дүн муутай үед өндөр тунг удаан хугацаагаар өгөх??? Оселтамивир байхгүй, хэрэглэх боломжгүй, эсвэл вирүс оселтамивирт тэсвэрлэг бол занамивир хэрэглэ Оселтамивирын тун (хүснэгт 2) Гүйцэд төрсөн 3-11 сартай хүүхдэд оселтамивирыг 3 мг/кг/ тунгаар, өдөрт 2 удаа, 5 хоног. Урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 3 мг/кг/ тунгаар, өдөрт 1 удаа, 10 хоног. Гүйцэд төрсөн 3 сар хүртэлх насны хүүхдэд оселтамивирыг 3 мг/кг/ тунгаар, өдөрт 2 удаа, 5 хоног. Энэ насны хүүхдэд оселтамивирыг урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэхийг зөвлөдөггүй. Дутуу төрсөн хүүхдийн бөөрний үйл ажиллагаа гүйцэд бүрэлдэж амжаагүй ба бусад шалтгааны улмаас оселтамивирыг хэрэглэх зөвлөмж одоогоор байхгүй байна. Жирэмсэн эмэгтэйд 75 мг/удаа, хоногт 2 удаа; үүнээс өндөр тунгийн талаарх баримт нотолгоо хомс байна. Оселтамивирын гаж нөлөөний талаар Өндөр эрсдэлтэй энэ насны бүлэгт тогтоогдсон хүндрэл, гаж нөлөө одоогийн байдлаар байхгүй (no safety concerns have been identified in studies conducted to date in this high-risk population). Нөгөө талаар 1 хүртэлх насны хүүхэд томуугийн улмаас нас барах өндөр эрсдэлтэй байдаг учраас Америкийн Хүүхдийн Эмч Нарын Академи (AAP) ба Америкийн Өвчний Хяналтын Төв (CDC) томуугийн сэжигтэй эсвэл томуугийн вирүсийн халдвар батлагдсан тохиолдолд вирүсийн эсрэг эмчилгээ хийхийг зөвлөж байна. 7

9 НЭГ: НИЙТЛЭГ ДЭМЖИХ ЭМЧИЛГЭЭ 1. Халуун бууруулах, өвдөлт намдаах эмчилгээ Парацетамол (уухаар, лаагаар), зохих тунгаар. Ибупрофен (5-10 мг/кг/удаа, хоногт 2-3 удаа, нийт 3-5 хоног). Халуун бууруулах эмийн тун хэтрэхээс болгоомжил!!! Аспирин (ацетилсалицилийн хүчил) болон пирамидоныг хэрэглэхгүй!!! Хүйтэн жин тавих, халуурсан үед нь хөнгөн хувцаслах, биеийг задгайлах зэрэг аргуудыг бүтээлчээр хэрэглэх! Шингэн сайн уулгах! 2. Амьсгалын замын цэвэршүүлэх үйлийг сайжруулах эмчилгээ Мукалтин, амброксил, читамон, иодат кали, ацетилцистейны аль нэгийг тохирох тунгаар хэрэглэнэ. Харин 6 сар хүртэлх хүүхдэд цэр ховхлох шингэлэх эм аль болох хэрэглэхгүй байх!!! Цэр ховхлох, шингэлэх эм бэлдмэлийг оройн цагаар хэрэглэхээс зайлсхийх. Цээжийг доргиох, зөөлөн иллэг массаж хийх. 3. Хүчилтөрөгч эмчилгээ хийх заалт Хөхрөлт, төвийн хөхрөлт Ууж чадахгүй (энэ нь амьсгалын хямралаас болсон бол) болох. Цээж хонхолзох шинж илрэх Амьсгалд туслах булчин хүчлэн оролцох Толгойгоо дохилзуулан амьсгалах Амьсгал олшрох (1 минутанд 70) Амьсгал авалт, гаргалт саадтай болох Хүчилтөрөгчийн дутал (SpO 2 < 90%) 4. Заавал анхаарах шинжүүд Ухаантай эсэхийг үнэлэх. Амьсгал, зүрхний цохилтыг тоолох. Амьсгалах хөдөлгөөний өөрчлөлтийг ажиглах. Амьсгалын чимээг (шуугиант амьсгал, хяхатнаа амьсгал) сонсох. Амьсгал хүйтэн эсэхийг үнэлэх. Гэдэс дүүрсэн эсэхийг үнэлэх. Халуунтай боловч гар хөл хөрсөн эсэхийг үнэлэх. ХОЁР: ЗАРИМ ЗОНХИЛОН ТОХИОЛДОХ ЭМНЭЛЗҮЙН ХЭЛБЭРҮҮДИЙН ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРЧИМ 1. Гуурсны агчил, бөглөршил давамгайлсан амьсгалын дутмагшлын (амьсгал гаргалт саадтай, шуугиантай амьсгалтай, гуурсан хоолойн багтраа төст байдлын үед) эмчилгээ 8

10 Дэмжих эмчилгээ Цээжийг градус налуу байлгана. Хүчилтөрөгч эмчилгээ: хамрын ац гуурсаар эсвэл хошуувчаар 2-4 л/минутаас доошгүй хурдаар өгнө. Амьсгалуулж байгаа агаарын хүчилтөрөгчийн концентрацийг 50-60%-иас хэтрүүлэхгүй (FiO 2 < ) байлгана. Шаардлагатай бол мөгөөрсөн хоолойд гуурс тавьж, амьсгалыг бага эзэлхүүнээр удирдах зарчмыг баримтлах (амьсгалын эзлэхүүн: TV=6-8 мл/кг). Хоногийн нийт шингэний хэмжээг (уух, судсаар сэлбэх) физиологийн хэрэгцээнээс хэтрүүлэхгүй. Судсаар шингэн сэлбэхдээ физиологийн уусмал, Рингер лактат хэрэглэнэ. Шингэн сэлбэхдээ хүнд тураалтай эсэхийг анхаар. Хориглох шингэн: реополиглюкин, гемодез, цус, шинэ хөлдөөсөн сийвэн. Утлага эмчилгээ Шуугиант амьсгалтай бол гарааны эмчилгээнд β 2 - агонист (сальбутамол) утлагаар авна (тун, хэрэглэх аргыг Хүснэгт-1-ээс харах). Эсвэл сальбутамол уухаар гэрийн нөхцөлд мг/кг авч болно. Гуурсны агчилыг тавиулах үйлчилгээг нэмэгдүүлэх шаардлагатай бол атровент, беродуал зэрэг нийлмэл бэлдмэлээр нэмж утаж болно. β 2 - агонист бэлдмэлийн утлага үр дүнгүй тохиолдолд адреналинийг насанд нь тохирсон тунгаар утлагаар, эсвэл арьсан дор 10 мкг/кг (0.1%-ийн уусмалаас 0.01 мл/кг/тун)-аар тарина. Шаардлагатай тохиолдолд адреналинийг 10 мкг/кг/тун (0.1%-1.0 мл ампултай бэлдмэлийг 10 мл хүртэл физиологийн уусмалаар шингэлэх)-аар судсанд шахаж тарина. Адреналиний дээд тун= 0.3 мл! Бронхиолитийн үед гуурсан хоолой тэлэгч эмүүд, дааврын бэлдмэлүүд, антибиотикийг сонгож хэрэглэх практик үр дүн орчин үед маргаантай байна. Иймээс тэдгээрийг хэрэглэхдээ тухайн өвчний явцын онцлог, өвчтөний өөрийн өвөрмөц байдал, эмчийн туршлага зэргийг харгалзан үзнэ. Утлага эмчилгээ хийх үед анхаарах зүйлс Өвчнөөс хамаарч өдөрт 3-4 удаа, 3-20 хоногийн турш хэрэглэж болно. Утлага эмчилгээний дараа 15 минут эмчийн хяналтанд байлгах хэрэгтэй. Биеийн хүчний ажил болон хооллосноос цагийн дараа эмчилгээг эхлэх нь тохиромжтой. 9

11 Хүүхдэд утлагаар хийгдэх эмийн бэлдмэлүүд, тун хэмжээ Хүснэгт 1 Бэлдмэлийн нэршил β 2 - агонист (сальбутамол) Беротек (β 2 - агонист) Беродуал (β 2 - агонист + M-холинолитик) Bентолин (небулы) Идэвхитэй бодис Тун Хэрэглэх арга Сальбутамол сульфат 1 мл = 1.0 мг Фенотерол гидробромид 1 Флакон = 20 мл 1 мл = 20 дусал = 500 мкг фенотерол мкг ипратропиум бромид 1 дусал = 25 мкг фенотерол мкг ипратропиум бромид 2.5 мл = 2.5 мг Сальбутамол сульфат Хөнгөн үед: 0.1 мг/кг буюу 0.02 мл/кг ( мл); Хүндэвтэр үед: 0.15 мг/кг буюу 0.03 мл/кг; Хүнд үед: 0.15 мг/кг-аар 20 минут тутамд 3 удаа 1 цагийн турш утаад, дараа нь 4 цаг тутамд мг/кг-аар утна. 6 нас хүртэл (22 кг хүртэл жинтэй): 50 мкг/кг/тун, хоногт 1-3 удаа, (5-20 дусал = мг) 6 нас хүртэл (22 кг хүртэл жинтэй): 1 утлага = 0.5 мл (10 дусал) = 1 кг жинд 25 мкг ипратропиум бромид + 50 мкг фенотерол гидробромид. Анхаарах: 1 утлаганд 0.5 мл-ээс хэтрүүлэхгүй нас (22-44 кг жинтэй): мл (10-20 дусал), хоногт 1-4 удаа Хөнгөн үед: 0.1 мг/кг буюу 0.02 мл/кг/тун. Давтаж болно. Хүндэвтэр үед: 0.15 мг/кг буюу 0.03 мл/кг/тун (5 мг-аас хэтрүүлэхгүй). Утлагын давтамж нь өвчтөний биеийн байдал, хувийн онцлогоос шууд хамаарна. ЗЦТ 1 минутанд 160-с олшрох, эсвэл зүрхний хэм алдагдвал утлагыг нэн яаралтай зогсоох ба аливаа адреномиметик эмийг утлагаар хэрэглэхийг хориглоно. Бэлдмэлийг 2-4 мл физиологийн уусмалаар шингэлнэ. Нэрмэл усаар шингэлэхгүй! 5-10 минутын турш утна. Утлага хоорондын хугацаа = 4-6 цаг. Бэлдмэлийг шингэлэхгүйгээр утна. Хэрэв удаан хугацаагаар (10 минутаас дээш) утах шаардлагатай бол физиологийн уусмалаар шингэлж болно. - 10

12 Атровент = Ипратропиум бромид (M- холинолитик) 1 мл = 20 дусал = 250 мкг Ипратропиум бромид Хүнд үед: 0.15 мг/кг/тунгаар 20 минут тутамд 3 удаа. Цаашид мг/кг/тунгаар 1-4 цаг тутамд буюу 0.03 мл/кг/тун, эсвэл 0.5 мг/кг/цагт тунгаар. Дээд тун = 5 мг. 1 хүртэлх насанд: 125 мкг (10 дусал)-аар утах. 1-ээс дээш насанд: 250 мкг (20 дусал)-аар утах цаг утлага эмчилгээ хийгдэх шаардлагатай тохиолдолд 0.15 мл/кг/тунгаар бодож, 4-6 цагийн зайтай хийнэ. Эмийн үйлчлэл үргэлжлэх хугацаа = 4-5 цаг. Барих тун: 1 мл (20 дусал = 0.25 мг) хоногт 3-4 удаа. Эхний 1 цагийн дотор дээрх тунг 3 удаа давтаж болно. Пульмикорт = Будесонид Будесал (budesal) Савлагаа - 2 мл; 1 мл = 20 дусал = 0.5 мг Пульмикорт Савлагаа мл; Будесонид 0.5 мг + сальбутамол 2.5 мг Цаашид 4-6 цагийн зайтай утлага хийнэ мг/тунгаар хоногт 2 удаа. Хөнгөн үед: сальбутамолын тунгаар 0.1 мг/кг/тун; Хүндэвтэр үед: 0.15 мг/кг/тунгаар хоногт 1-2 удаа Утлага бүрийн дараа амыг усаар зайлах, маскаар утаж буй тохиолдолд дараа нь нүүрийг угаах хэрэгтэй. Үйлчлэл: Судасны нэвчимхий чанарыг багасгаж, гуурсан хоолойн салстын хаванг бууруулахын зэрэгцээ салс ялгаруулагч булчирхайн салс шүүрлийг багасгаж, цэрний гадагшлалтыг сайжруулж, гилгэр булчин агчихаас сэргийлнэ мл физиологийн уусмалаар шингэлж утна. Интенсивная терапия критических состояний у детей, Ю.С.Александрович, К.В.Пшениснов, В.И.Гордеев, г.санкт-петербург, Россия, 2014 г 11

13 Утлага эмчилгээ үр дүнгүй тохиолдолд Эпинефрин (адреналин) арьсан дор 1:1000 шингэрүүлэгтэй уусмалаас 0.01мл/кг, дээд тун нь 0.3 мл; 15 минутын дараа давтаж болно. Хэрэв утлагын хэрэгсэл байхгүй, эсвэл дээрх эмчилгээний үр дүн хангалтгүй байгаа тохиолдолд эуфиллинийг 6-8 мг/кг/тунгаар судсанд аажим дуслаар хоногт 3 удаа хийнэ. Эуфиллиний хоногийн дээд тун = 24 мг/кг! Хүнд үед эуфиллинийг 4-6 мг/кг/ тунгаар судсанд минутын турш аажим шахаж хэрэглэнэ. Зайлшгүй шаардлагатай, амь насны заалтаар эуфиллинийг үргэлжилсэн тунгаар хэрэглэж, 6-8 цагийн турш мг/кг/цаг хурдаар судсанд тарина. Кортикостероид: Преднизолон 1-2 мг/кг, эсвэл дексаметазон 0.2 мг/кг судсаар, булчинд, хоногт 2-3 удаа, шинж тэмдгийг намжтал, 1-3 хоног хэрэглэж болно. Харин олон хоногоор хэрэглэх шаардлага гарвал холбогдох эмч мэргэжилтнүүдтэй зөвлөлдөх хэрэгтэй. Хэрэв гуурсны агчил давамгайлсан бол магнийн сульфат (25% уусмалаас 0.2 мл/кг) судсаар физиологийн уусмалаар шингэлж аажим дусаах, 1-3 өдөр дараалж авах (агчил давамгайлсан бол). Допамин 3-5 мкг/кг/мин тунгаар тасралтгүй үргэлжлүүлэх зарчмаар тогтвортой үр дүнд хүртэл хийнэ. Хүчилтөрөгчийн дутагдал гүнзгийрч, амьсгалын дутагдал даамжирвал амь насны заалтаар цагаан мөгөөрсөн хоолойд интубаци тавьж, амьсгал удирдаж эхэлнэ. Амьсгалыг аппаратаар удирдаж буй нөхцөлд амьсгал авалтын хугацааг уртасгах, амьсгал гаргалтанд өндөр даралт өгөх зарчмаар аппаратын тохиргоог хийх нь амьсгалын замын өндөр эсэргүүцлийг давахад хэрэгтэй байдаг. 2. Амьсгалын дээд замын бөглөршил буюу төвөнхийн бачуурлын үеийн тусламж (амьсгал авалт саадтай, хяхатнаа амьсгалтай) Тайван байлгах, элдэв цочролыг багасгах. Дексаметазон, мг/кг, булчинд, эсвэл судсаар аажим хийх. 24 цагийн дотор 1-3 удаа давтаж болно. Амьсгалын замын шулуун байдлыг хангах. 0.1%-ийн адреналины уусмалаар утах, 2 нас хүртэл хүүхдэд 0.25 мл-ийг 3 мл физиологийн уусмалаар шингэлж утна, шаардлагатай бол 30 минутын зайтай давтан утаж болно. Дээрх эмчилгээ үр дүнгүй, бачууралт нэмэгдвэл мөгөөрсөн хоолойд гуурс тавьж, хэсэг хугацаанд амьсгал дэмжих. 3. Тархины эмгэгшлийн (энцефалопати) эмчилгээ Хүчилтөрөгч дутлын эсрэг эмчилгээг тасралтгүй үргэлжлүүлэх. Тархины дутмагшил хэдий чинээ гүнзгий байна төдий эрт дексаметазон авна ( мг/кг/удаа). 12

14 Тархины хаванг түргэн бууруулахад эхний ээлжинд салуретик (фуросемид) ба осмодиуретик (маннитол) зэргийг хэрэглэнэ. Фуросемид 1-2мг/кг тунгаар, судсанд. Шээсний ялгаралтаар хоногийн тунг тохируулна. Тархины дислокаци үүсэх аюултай хүнд үед осмодиуретикийг яаралтай хэрэглэнэ. Маннитол г/кг тунгаар тооцож түүний 20 хувийг 15 минутанд багтааж хурдан дуслаар хийнэ. Альбумин 10-20% уусмалыг тариагаар авч болно. 4. Уушгины цочмог гэмтэц ба Амьсгалын цочмог дистресс хамшинжийн эмчилгээ Хүчилтөрөгч эмчилгээнд үл намдах хөхрөлт хадгалагдсаар байгаа үед уушги хүнд гэмтсэн гэж үзнэ. Эмчилгээний үндсэн зарчим нь явагдаж байгаа эмгэг процесст нөлөөлөх (халдварын эсрэг антибиотик эмчилгээ г.м); тайвшруулах болон мэдрэл булчингийн хориг хийгчийг зөв оновчтой хэрэглэх; цусны чихрийн түвшинг хянах; эмнэлгийн дотоод халдварын шалтгаант уушгины үрэвслээс сэргийлэх, түүнийг эрт оношлон эмчлэх; гүн венийн тромбозоос сэргийлэх; ходоод гэдэснээс цус алдалтыг эмчлэх зэрэг арга хэмжээнүүд багтана. Зохистой хооллох; шингэний менежментыг зөв явуулах; зүрх судасны үйлийг дэмжих, гемодинамикийг хянах зэрэг дэмжих арга хэмжээ чухал. Уушгины артерийн даралтыг бууруулахын тулд диуретик хэрэглэх, шингэний ачааллыг хязгаарлах зэрэг нь уушгины үйл ажиллагааг сайжруулахын зэрэгцээ тавиланд эерэг нөлөөтэй. Амьсгал удирдах зарчим. Үүнд: (А) Бага эзэлхүүнээр (6-8 мл/кг) амьсгал удирдах буюу уушги хамгаалах стратегийг баримтлах, (Б) Амьсгалуулж байгаа агаарын хүчилтөрөгчийн концентрацийг 50-60% (FiO 2 = ) байлгах, (В) Хүчилтөрөгчийн парциаль даралтыг (PaO 2 ) мм м.у.б түвшинд барихыг хичээх хэрэгтэй. Витамин С, витамин Е зохих тунгаар хэрэглэж болно. Эссенциале форте, мл, судсаар, өдөрт 1-2 удаа, 5-10 хоног хүртэл. Кортикостероид (преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон) эмнэлзүйн шинж, өвчтөний биеийн байдалд үндэслэн авна. Үүнд: (1) метилпреднизолон, 1.0 мг/кг-аар 6 цаг тутам судсанд хийнэ. (2) преднизолон 1.0 мг/кг/хоногт, өвчтөний биеийн байдлаар цаашдын тунг тогтооно. (3) хүчилтөрөгч эмчилгээнд үл намдах хөхрөлт илэрсэн үед дексаметазон 0.5 мг/кг судсаар, булчинд, өдөрт 1-2 удаа, 2-3 хоног. Курантил (дипиридамол) 5 мг/кг/ хоногт, 2 хувааж өгөх. Глюкоз ба калийн холимог, мл/кг судсаар сэлбэнэ. Үүнд: Калийн физиологийн хэрэгцээг 1.8 ммоль/кг-аар тооцно. Өөрөөр хэлбэл, KCl 7.5%-ийн уусмалаас 1.0 мл/кг-аар тооцож 0.45% NaCl ба 5%-ийн глюкозын уусмалд найруулж авна. Допамин 3-5 мкг/кг/мин үргэлжлүүлэн тогтвортой үр дүнд хүртэл. Уушгины хавангийн шинж илэрвэл фуросемид 1-2 мг/кг, хоногт 1-2 удаа судсаар авна. 13

15 5. Шалтгааны эсрэг эмчилгээ (вирүсийн эсрэг өвөрмөц, антибиотик, дархлаа дэмжих эмчилгээ) 5.1. Вирүсийн эсрэг эмчилгээ Хүснэгт 2 Эмийн нэр Оселтамивир (тамифлу) Насанд хүрэгсдэд Эмчлэх 75 мг-аар 12 цагаар, өдөрт 2 удаа, 5 хоног Урьдчилан сэргийлэх 75 мг-аар өдөрт 1 удаа, 10 хоног Хүүхдэд 3 сар хүртэлх хүүхэд 3 мг/кг/ тунгаар, өдөрт 2 удаа, 5 хоног. Урьдчилан сэргийлэлтийн тун зөвлөөгүй сартай хүүхэд 3 мг/кг/ тунгаар, өдөрт 2 удаа, 5 хоног. Урьдчилан сэргийлэх: 3 мг/кг/ тунгаар, өдөрт 1 удаа, 10 хоног. 12 сараас дээш насны хүүхэд (13 нас хүртэлх хүүхэд) 15 кг, 30 мг-р 2 удаа, 5 хо > кг, 45 мг-р 2 удаа, 5 хо > кг, 60 мг-р 2 удаа, 5 хо > 40 кг, 75 мг-р, 2 удаа, 5 хо Урьдчилан сэргийлэх 15 кг, 30 мг-р 1 удаа, 10 хо > кг, 45 мг-р 1 удаа, 10 хо > кг, 60 мг-р 1 удаа, 10 хо > 40 кг, 75 мг-р, 1 удаа, 10 хо Дашрамын нөлөө Элбэг тохиолддог Ходоод гэдэс хямрах Ханиах Амьсгал давчдах Бие сульдах Толгой хүчтэй өвдөх Толгой эргэх Нойргүйдэх Ховор тохиолддог Арьсаар тууралт гарах Харшлын урвал Элэг цөсний үйл хямрах Мэдрэл-сэтгэцийн эмгэг болон татах Занамивир (5 мг-ийн цацлага) Эмчлэх 10 мг-аар өдөрт 2 удаа, 5 хоног Урьдчилан сэргийлэх 10 мг-аар өдөрт 1 удаа, 10 хо ДЭМБ-ын зөвлөмж Нэг хүртэлх насны хүүхдэд зайлшгүй гэж үзвэл 3 сар хүртэл 12 мг-аар, 3-5 сартайд 20 мг-аар, 6-11 сартайд 25 мг-аар, 12 цагаар, өдөрт 2 удаа, нийт 5 хоног Эмчлэх 7 ба түүнээс дээш насны хүүхдэд 10 мг-р, өдөрт 2 удаа, 5 хоног Урьдчилан сэргийлэх 5 ба түүнээс дээш насны хүүхдэд 10 мг-р, өдөрт 1 удаа, 10 хоног Харшлын шалтгаант хатгалгаа болон гуурсны агчил (бронхоспазм) үүсгэх, ялангуяа амьсгалын замын архаг хуучтай хүмүүст болгоомжтой хэрэглэх Тайлбар: Оселтамивирыг креатинины ялгаралт 1 минутанд 30 мл-ээс бага байвал өдрийн тунг 50% бууруулж 75 мг-аар 1 удаа өгнө. 14

16 5.2. Антибиотик эмчилгээ Томуугийн хүндрэлээр хүндрэх эрсдэлтэй бөгөөд дараах эмнэлзүйн шинж илэрсэн тохиолдолд антибиотик хэрэглэнэ. Үүнд: 1. Амьсгалахад төвөгтэй буюу саадтай байх. 2. Чихээр хүчтэй өвдөх цаг ба түүнээс дээш хугацаанд бөөлжих. 4. Нойрмоглох буюу унтамхайрах. 5. Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх шаардлагатай хүнд хэлбэрээр өвчилсөн тохиолдол. Томуугаар өвчилсөн хүүхдүүдэд S.pneumoniae, H.Influenzae, S.аureus зэрэг нянгийн шалтгаант уушгины үрэвсэл, дунд чихний үрэвсэл элбэг тохиолддогийг харгалзан үзэж антибиотикийг сонгоно. 12 хүртэлх насны хүүхдүүдэд ко-амоксиклавыг, 12-оос дээш насны хүүхдэд доксициклиныг сонгоно. Кларитромицин болон цефуроксимыг пенициллинд харшилтай хүүхдэд хэрэглэнэ. Хүснэгт 3 Томуугийн цартахлын үед хүүхдэд хэрэглэх антибиотикийн тун хэмжээ Эмийн нэр, хүүхдийн нас Тун Давтамж Эмийн хэрэглэх хэлбэр 1. Co-amoxiclav 1-12 сартай 2.5 мл 125/31 суспенз 1-6 настай 5 мл 7-12 настай 5 мл Өдөрт 3 удаа 250/62 суспенз настай 1 таб 250/125 Бүх насанд 30мг/кг Судсаар 2. Clarithromycin 1-12 сартай 2 мл 5 мл-т 125 мг 1-2 настай 2.5 мл 3-6 настай 5 мл Өдөрт 2 удаа 7-9 настай 7.5 мл 10 нас ба дээш 250 мг Таб Бүх насанд 5-7 мг/кг Судсаар 3. Cefuroxime 1-24 сартай 125 мг Өдөрт 2 удаа Уухаар 2-12 настай 250 мг Бүх насанд мг/кг Өдөрт 3 удаа Судсаар 4. Doxycycline 12 наснаас дээш 100 мг Өдөрт 1 удаа Уухаар 5.3. Дархлаа дэмжих эмийн бэлдмэл (Ремантадин, Амантадин, Циклоферон) Эмчилгээний зорилгоор 15

17 Ремантадин, 0.05 шахмал Томуугийн А вирүсийн эсрэг, томуугийн В вирүсийн халдварын үед хордлого тайлах үйлчлэлтэй. Насанд хүрэгсдэд эхний өдөр 100 мг-аар өдөрт 3 удаа; харин 2, 3 дахь өдөр 100 мг-аар өдөрт 2 удаа; 4 дэх өдөр 100 мг-аар өдөрт 1 удаа уулгана. 65-аас дээш насныхны өдрийн тунг 100 мг-аас хэтрүүлэхгүй насны хүүхдэд 50 мг-аар өдөрт 2 удаа уулгана насанд 50 мг-аар өдөрт 3 удаа уулгана. Нийт курс эмчилгээ 5 хоног, хоолны дараа хэрэглэнэ. Ходоод гэдэс, мэдрэлийн эрхтэний талаас дашрамын нөлөө илэрч болно. Амантадин, 0.01 шахмал Томуугийн А вирүсийн эсрэг үйлчлэлтэй. Насанд хүрэгсдэд 100 мг-аар өдөрт 2 удаа уулгана. 65-аас дээш насныхны өдрийн тунг 100 мг-аас хэтрүүлэхгүй. Ходоод гэдэсний талаас дашрамын нөлөө илэрч болно. Циклоферон Насанд хүрэгсдэд 1, 2, 4, 6, 8 дахь өдрүүдэд, өдөрт 150 мг-ийн шахмалаас 4 ширхэгээр (өдөрт 600 мг) ууна. Курс эмчилгээ нийт 20 шахмал. Эмнэлзүйн шинж тэмдэг эхэлсэн эхний өдрөөс хэрэглэнэ. Хүүхдэд 4-7 насанд 150 мг (1 шахмал), 7-10 насанд 300 мг (2 шахмал), насанд 450 мг (3 шахмал), 15-аас дээш насанд 600 мг (4 шахмал) - аар 1, 2, 4, 6, 8 дахь өдрүүдэд тус тус өдөрт 1 удаа ууна. 1 удаагийн курс эмчилгээ 5-7 удаа бөгөөд 11 хоног хүртэл сунгаж болно. Эмнэлзүйн шинж тэмдэг эхэлсэн эхний өдрөөс хэрэглэнэ. Эмчилгээг хоногийн дараа давтаж болно Сэргийлэх зорилгоор Ремантадин, Амантадин: 0.25гр-аар өдөрт 1 удаа, 20 хоногийн турш. Циклоферон Насанд хүрэгсдэд 1, 2, 4, 6, 8 дахь өдрүүдэд, 150 мг-ийн шахмалаас өдөрт мг-аар 1 удаа ууна. Дараагийн өдрүүдэд 3 өнжөөд (72 цагийн зайтай ) нийт 5-7 удаа ууна. 1 удаагийн курс эмчилгээ хоног. 16

18 Хүүхдэд 4-7 насанд 150 мг (1 шахмал), 7-10 насанд 300 мг (2 шахмал), насанд 450 мг (3 шахмал), 15-аас дээш насанд 600 мг (4 шахмал) аар 1, 2, 4, 6, 8 дахь өдрүүдэд тус тус өдөрт 1 удаа ууна. Дараагийн өдрүүдэд 3 өнжөөд (72 цагийн зайтай ) нийт 5-7 удаа ууна. 1 удаагийн курс эмчилгээ хоног. ХҮҮХДИЙН УУШГИНЫ ҮРЭВСЛИЙГ АНГИЛАХ, ЭМЧЛЭХ ХЯНАН ШИНЭЧИЛСЭН ЗӨВЛӨМЖ, ДЭМБ, 2014 (хэсэгчлэн авав) Нэг. Хэрэгжүүлэх зөвлөмжүүд Уушгины үрэвслийн ангилал ба менежментыг хялбаршуулсан байна. Тухайлбал, 3 категорийг 2 болгосон. Уушгины үрэвсэл (түргэн, олон амьсгалах) ба уушгины хүнд үрэвсэл (цээж хонхолзох) 2-г нэгтгэж уушгины үрэвсэл гэх болсон. Хоёр. Олон нийтийн түвшинд хэрэгжүүлэх Түргэн, олон амьсгалж байгаа бүх хүүхдийг уушгины үрэвсэл -тэй гэж үзээд амоксациллин уулгаж эмчилнэ. Цээж хонхолзох шинжтэй уушгины үрэвслийг дараагийн шатлалын эрүүл мэндийн байгууллага (ЭМБ)-д шилжүүлэх хэрэгтэй. Шилжүүлэх боломжгүй ба хэрэв тухайн орон нутгийн эрүүл мэндийн журам, бодлого зөвшөөрч байвал Олон Нийтийн Эрүүл Мэндийн Ажилтан (Community Health Worker) цээж хонхолзох шинжтэй уушгины үрэвслийг амоксациллин уулгаж эмчилж болно. Хүүхдэд уусдаг амоксациллин (dispersible amoxicillin) илүү сайн. Гурав. Эрүүл мэндийн байгууллагуудын түвшинд хэрэгжүүлэх Түргэн, олон амьсгалж байгаа ба/эсвэл цээж хонхолзох шинжтэй бүх хүүхдийг уушгины үрэвсэл -тэй гэж үзээд амоксациллин уулгаж эмчилнэ. Тун: 80 мг/кг/хоног, 5 өдөр (40 мг/кг-аар өдөрт 2 удаа). ХДХВ-ийн тохиолдол бага газар түргэн, олон амьсгал бүхий уушгины үрэвсэл -ийн эмчлэх хугацааг 3 хоног хүртэл бууруулж болно. Зөвхөн аюултай ерөнхий шинж тэмдэг илэрсэн эсвэл ХДХВ-ийн халдвар эерэг ба цээж хонхолзох шинжтэй бол дараагийн шатлалын ЭМБ-д хэвтүүлж, антибиотик эмчилгээг тарихаар илгээнэ. ЭМНЭЛЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ 1 Цээж хонхолзох шинжгүй эсвэл аюултай ерөнхий шинжгүй түргэн, олон амьсгал бүхий уушгины үрэвслийг амоксациллин уулгаж эмчлэх хэрэгтэй: 40 мг/кг/удаа, өдөрт 2 удаа (80 мг/кг/хоног), багаар бодоход 5 хоног. Түргэн, олон амьсгалах шинж бүхий уушгины үрэвслийн үед 3 хоногийн антибиотик эмчилгээ хийх нь 5 хоногийн антибиотик эмчилгээ хийсэнтэй адилхан үр дүнтэй. 17

19 ЭМНЭЛЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ сартай, цээж хонхолзох шинж бүхий уушгины үрэвсэлтэй хүүхдийг амоксациллин уулгаж эмчилнэ. Тун: 40 мг/кг/удаа, өдөрт 2 удаа, 5 өдөр. Нөөц хязгаарлагдмал нөхцөлд цээж хонхолзох шинж бүхий уушгины үрэвслийг амоксациллин уулгаж эмчлэх нь пенициллин тарьсантай адилхан үр дүнтэй. Нөөц хангалттай нөхцөлд ч гэсэн хүнд, хөнгөн янз бүрийн уушгины үрэвслийг амоксациллин уулгаж эмчлэх нь адилхан үр дүнтэй. Цээж хонхолзох шинж бүхий уушгины үрэвсэлтэй хүүхдийг гэрээр амоксациллин уулгаж эмчлэхэд аюулгүй. Амоксациллиныг өндөр тунгаар хэрэглэх нь илүү үр дүнтэй. Америкийн Өрхийн эмч нарын Академи эмнэлгийн бус нөхцөлд үүссэн уушгины үрэвслийг (community-acquired pneumonia) амоксациллинээр эмчлэхдээ мг/кг/хоног тунг зөвлөсөн. Амоксациллиныг өдөрт 2 удаа хэрэглэх дэглэмийг зөвшөөрсөн. ЭМНЭЛЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ 3 Уушгины хүнд үрэвсэлтэй 2-59 сартай хүүхдийг тарьж эмчлэх эхний сонголт ампициллин (эсвэл пенициллин) ба гентамицин. Ампициллин: 50 мг/кг, эсвэл бензилпенициллин: нэгж/кг, булчинд/судсанд, 6 цаг дутам, багаар бодоход 5 хоног. Гентамицин: 7.5 мг/кг, булчинд/судсанд, хоногт 1 удаа, багаар бодоход 5 хоног. Уушгины хүнд үрэвсэлтэй хүүхдийн эхний сонголтын эмчилгээ үр дүнгүй бол 2 дах сонголтонд цефтриаксон авна. ЭМНЭЛЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ 4 ХДХВ халдвартай эсвэл халдварт өртсөн хөхүүл ба 5 хүртэлх насны хүүхдэд эхний сонголт нь ампициллин (эсвэл ампициллин байхгүй үед пенициллин) + гентамицин эсвэл цефтриаксон байна. ХДХВ халдвартай эсвэл халдварт өртсөн хөхүүл ба 5 хүртэлх настай, цээж хонхолзох шинж бүхий уушгины үрэвсэлтэй эсвэл уушгины хүнд үрэвсэлтэй бөгөөд ампициллин эсвэл пенициллин + гентамицин эмчилгээ үр дүнгүй бол цефтриаксоныг дангаар нь хоёрдах сонголтын эмчилгээнд хэрэглэнэ. ЭМНЭЛЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ 5 ХДХВ халдвартай эсвэл халдварт өртсөн 2 сартайгаас 1 настай, цээж хонхолзох шинж бүхий уушгины үрэвсэлтэй эсвэл уушгины хүнд үрэвсэлтэй хүүхдэд Pneumocystis jirovecii сэжигтэй нөхцөлд котримоксазолыг нэмэлтээр хэрэглэнэ (1-ээс дээш насанд зөвлөөгүй). 18

20 БРОНХИОЛИТЫГ ОНОШЛОХ, ЭМЧЛЭХ, СЭРГИЙЛЭХ ЭМНЭЛЗҮЙН УДИРДАМЖ Америкийн Хүүхдийн Эмч нарын Академи, 2014 он (хэсэгчлэн авав) Бронхиолит хөхүүл, бага насны хүүхдэд тохиолддог, ихэвчлэн вирүсээр үүсгэгддэг, амьсгалын замын доод хэсгийн өвчин. Бронхиолитын үед гуурсанцар цочмог үрэвсч, хавагнан хөөж, амьсгал дамжуулах замын хучуур эдийн үхжиж, салс шүүрэл ялгаралт ихсэнэ. Шинж тэмдэг нь ихэвчлэн хамар битүүрэх, нус гоожих, ханиалгах байдлаар эхэлж, улмаар амьсгал олшрох, шуугиантай амьсгалах, хэрчигнүүр үүсэх, амьсгалд туслах булчин оролцох ба/эсвэл хамрын угалз сарталзах зэргээр өрнөнө. Зонхилон тохиолдох шалтгаан нь Respiratory Syncytial Virus, халдварын тохиолдлын оргил үе нь өвлийн 12 сараас 3 сар (хойд Америкад); гэхдээ бүс нутгийн ялгаа байж болно. Бусад шалтгаан: human rhinovirus, human metapneumovirus, influenza, adenovirus, coronavirus, parainfluenza viruses. ОНОШИЛГОО Бронхиолитыг оношлох, өвчний хүнд хөнгөнийг үнэлэхдээ өвчний түүх ба бодит үзлэгт үндэслэх хэрэгтэй (Strong Recommendation). Бронхиолиттэй өвчтөнийг үнэлэх, оношилгоо эмчилгээний шийдвэр гаргахдаа эрсдэлт хүчин зүйлсийг (12 долоо хоногтойгоос бага насны, дутуу төрсөн, зүрх уушгины өвчин эмгэг, дархлаа сул байх) сайтар тооцож, авч үзэх шаардлагатай (Moderate Recommendation). Өвчний түүх ба бодит үзлэгт үндэслэн гуурсанцрын цочмог үрэвслийг оношлохдоо рентген шинжилгээ эсвэл лабораторийн шинжилгээг хэвшсэн заншил байдлаар (толгой дараалан) хийх хэрэггүй (Moderate Recommendation). ЭМЧИЛГЭЭ Гуурсанцрын цочмог үрэвсэлтэй хөхүүл ба бага насны хүүхдэд альбутерол (эсвэл сальбутамол) хэрэглэхгүй (Strong Recommendation). Гуурсанцрын цочмог үрэвсэлтэй хөхүүл ба бага насны хүүхдэд эпинефрин хэрэглэхгүй (Strong Recommendation). Гуурсанцрын цочмог үрэвсэлтэй хөхүүл хүүхдэд яаралтай тусламж үзүүлэхдээ гипертоник давсны уусмалын утлага хийхгүй (Moderate Recommendation). Эмнэлэгт хэвтсэн гуурсанцрын цочмог үрэвсэлтэй хөхүүл ба бага насны хүүхдэд гипертоник давсны уусмалаар утлага хийж болох юм (Weak Recommendation). Ямар ч нөхцөлд гуурсанцрын цочмог үрэвсэлтэй хөхүүл насны хүүхдэд системийн кортикостеройд хэрэглэхгүй (Strong Recommendation). Гуурсанцрын цочмог үрэвсэлтэй хөхүүл ба бага насны хүүхдэд хавсарсан нянгийн халдвар эсвэл маш ноцтой сэжиг л байхгүй бол антибиотик эмчилгээ хийхгүй (Strong Recommendation). 19

21 ТТТӨ-ний сэжигтэй тохиолдолд өвчтөнийг үнэлэх алгоритм (AAP, CDC, 2012) Хэрэв 2 хүртэлх насны хүүхдэд дараах шинжүүд бүгд илэрч байвал? 1. Халуурах эсвэл халуурч байгаа мэдрэмж төрөх (халууны шилгүй үед) 2. Цочромтгой болох эсвэл ханиалгах эсвэл бөөлжих (шингэнээ алдах) Хэрэв 2-с дээш насны хүүхдэд дараах шинжүүд бүгд илэрч байвал? 1. Халуурах эсвэл халуурч байгаа мэдрэмж төрөх 2. Ханиалгах эсвэл хоолой сөөнгөтөх Жич: Ацетаминофейн хэрэглэснээс хойш 4-6 цагийн дараа, ибопруфен хэрэглэснээс хойш 6-8 цагийн дараа биеийн байдлыг дахин үнэлнэ. Тийм Хэрэв хүүхэд 12 долоо хоногоос бага настай бол? Үгүй Дараах шинж тэмдгүүдийн аль нэг нь илэрч байвал? 12 долоо хоногоос дээш, 5 хүртэлх насны хүүхэд: Амьсгал олшрох эсвэл амьсгалахад түвэгтэй байх эсвэл цээж хонхолзох Усгүйжилт (шээс гарахгүй 8 цаг болох, уйлахад нулимс багасах эсвэл нулимсгүй болох эсвэл шингэн хангалттай ууж чадахгүй болох) Ихээр эсвэл давтан бөөлжих (шингэнээ алдах) Ухаан самуурах (хэт унтаарах, идэвх эрс сулрах ба эсвэл ухаан бүдэгрэх) Цочромтгой болох (уйлах, тайван бус, авхуулах дургүй эсвэл үргэлж авхуулахыг хүсэх) Томуу төст шинж багассан ч дахин илрэх, 1-2 өдрийн дотор дордох Цээж эсвэл хэвлийгээр өвдөх 5 ба түүнээс дээш настай бол: Амьсгал олшрох эсвэл амьсгалахад түвэгтэй байх Толгой эргэх Ихээр эсвэл давтан бөөлжих (шингэнээ алдах) Томуу төст шинж багассан ч дахин илрэх, 1-2 өдрийн дотор дордох Цээж эсвэл хэвлийгээр өвдөх Үгүй Хүүхэд 12 долоо хоногтой Үгүй боловч 2 нас хүрээгүй бол? Үгүй Тийм Тийм Тийм Зарим томуутай хүүхдэд шинж тэмдэг бүдэг байдаг. Энэ тохиолдолд өөр бусад эмгэгийг тодруулах хэрэгтэй. Өрхийн/анхан шатны тусламж үзүүлэгч эмчийн үзлэг, үнэлгээг яаралтай хийх, шаардлагатай бол яаралтай тусламж үзүүл. Яаралтай өрхийн/анхан шатны тусламж үзүүлэгч эмчийн үзлэг, үнэлгээ хийлгэ. Томуугийн хүндрэлийн эрсдэл өндөртэй бүлэгт орно. Эмчилгээ хийх эсэхийг үнэлж шийд. Хүүхдэд дараах байдлуудын аль нэг нь байвал? 1. Мэдрэлийн өвчин (эпилепси; тархины саа саажилт; мэдрэл-сэтгэцийн хөгжил хоцронго; тархи, нуруу нугасны гэмтэл; мэдрэл-булчингийн эмгэг, ялангуяа амьсгалын үйл ажиллагаа ба зохицуулалт алдагдсан) 2. Амьсгалын архаг өвчин (уушгины үйл алдагдсан эсвэл цэр гадагшлуулалт хүндрэлтэй нөхцлүүд, технологийн хамааралтай хүүхэд, уушгины багтраа) 3. Сэтгэцийн хүнд, маш хүнд эмгэг, хөгжлийн хоцрогдол 4. Дархлаа суларсан байдлууд (хавдар, ХДХВ) 5. Зүрх судасны өвчин эмгэг 6. Бодисын солилцооны болон дотоод шүүрлийн эмгэг 7. Бөөр, элэг, цусны өвчин 8. Удаан хугацаагаар аспирин эмчилгээтэй байгаа өвчтөн 9. Жирэмсэн Үгүй Хүүхэд 2 настай боловч 5 нас хүрээгүй бол? Үгүй Шинж тэмдэг нь зөөлөн, хөнгөн хэлбэрийн томуугийн үед хүндрэлийн эрсдэл багатай бүлэгт орох ба өвөрмөц эмчилгээ, томуугийн тест шаардагдахгүй. Томуугийн халдварыг тараахгүйн тулд: Тусгаарлах Ханиалгаж найтаах үедээ амаа таглах Савантай усаар гараах угаах, алкоголь суурьтай гар ариутгах бэлдмэл хэрэглэх Халуун бууруулах эм хэрэглэхгүй 24 цаг болоход халууралт илрэхгүй болтол гэртээ байх Тийм Томуугийн хүндрэлийн эрсдэл өндөртэй бүлэгт орно. Эмчилгээ хийх эсэхийг үнэлж шийд. Амьсгал олшрох: Нас Амьсгалын тоо < 3 сар > 60/мин 3 сар - 1 нас > 50/мин 1 нас < 3 нас > 40/мин 3 нас < 6 нас > 35/мин 6 нас < 12 нас > 30/мин 12 нас < 18 нас > 20/мин Энэ алгоритмын дагуу үнэлэгдсэн бүх өвчтөнд дараах зүйлсийг анхаарах: Өвчтөн томуугийн хүндрэлд өртөх өндөр эрсдэлтэй хүнтэй хамт амьдардаг эсэх? 2 хүртэлх насны хүүхэд эсвэл 65-с дээш насны хүн эсвэл жирэмсэн Өвчтөн дараах суурь өвчин эмгэгтэй хүнтэй амьдардаг эсэх? 20 Уушгины архаг өвчин эмгэг, зүрх судас, бөөр, элэг, цус, бодисын солилцооны болон дотоод шүүрлийн эмгэг, тархи, нуруу нугасны өвчин, мэдрэл булчингийн эмгэг, дархлаа дутлын эмгэгүүд, удаан хугацаагаар аспирин эмчилгээнд байгаа 18 хүртэлх насны хүүхдүүд

ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад

ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ 2011 Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад 1 Тохиолдолд суурилсан тахиаритмийн ялган оношлогоо Д.Зулгэрэл, PhD, дэд профессор ЭМШУИСийн зүрх судасны тэнхмийн

Διαβάστε περισσότερα

ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад

ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ 2011 Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад 1 Миокардит ЭМШУИС-ийн ЗСР-ийн тэнхмийн ахлах багш Б.Бурмаа 2 Миокардит ЭМШУИС-ийн ЗСР-ийн тэнхмийн ахлах багш

Διαβάστε περισσότερα

ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад

ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ 2011 Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад 1 2 Кардиомиопати: ангилал, оношлогоо, эмчилгээ Д. Мөнгөнчимэг, Зүрх Судасны Төв 3 Кардиомиопатийн ангилал

Διαβάστε περισσότερα

ХЕПАТИТЫН С ВИРҮСИЙН ХАЛДВАРЫГ ЭРТ ИЛРҮҮЛЭХ, ОНОШЛОХ, ЭМЧЛЭХ УДИРДАМЖ оны 4-р сар УДИРДАМЖ

ХЕПАТИТЫН С ВИРҮСИЙН ХАЛДВАРЫГ ЭРТ ИЛРҮҮЛЭХ, ОНОШЛОХ, ЭМЧЛЭХ УДИРДАМЖ оны 4-р сар УДИРДАМЖ 1 ХЕПАТИТЫН С ВИРҮСИЙН ХАЛДВАРЫГ ЭРТ ИЛРҮҮЛЭХ, ОНОШЛОХ, ЭМЧЛЭХ УДИРДАМЖ 2014 оны 4-р сар УДИРДАМЖ 2 Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагаас 2014 онд "Guidelines for the Screening, Care and Treatment of persons

Διαβάστε περισσότερα

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ. Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2009 оны 12 дугаар сарын 24- ний өдрийн 52 дугаар тогтоолоор батлав.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ. Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2009 оны 12 дугаар сарын 24- ний өдрийн 52 дугаар тогтоолоор батлав. МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ Ангилалтын код 91.040.30 Орон сууцны барилгын доторх сууцны талбай тооцох аргачлал Methodology of housing unit area calculation in residential buildings Стандартчилал, Хэмжилзүйн

Διαβάστε περισσότερα

S.PH101 ФИЗИК-1 ЛЕКЦ 12

S.PH101 ФИЗИК-1 ЛЕКЦ 12 ЛЕКЦ 12 S.PH101 ФИЗИК-1 ЦАХИЛГААН ЦЭНЭГ, КУЛОНЫ ХУУЛЬ, ЦАХИЛГААН ОРОН, ОРНЫ ХҮЧЛЭГ, СИСТЕМ ЦЭНЭГҮҮДИЙН ХАРИЛЦАН ҮЙЛЧЛЭЛ, ДИПОЛЬ, СИСТЕМ ЦЭНЭГҮҮДИЙН ОРНЫГ ХОЛ ЗАЙД ТООЦОХ, ЦАХИЛГААН СТАТИК ОРНЫ ЦИРКУЛЯЦ,

Διαβάστε περισσότερα

ШАР ХАЛУУНЫ ГҮРЭМ-7 УЛАМЖЛАЛТ ЖОР БОЛОН ТҮҮНЭЭС БЭЛДСЭН НЭМЭЛТ-4 БЭЛДМЭЛИЙН ГЕНТАМИЦИНААР ӨДӨӨСӨН НЕФРОХОРДОЛТОНД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ

ШАР ХАЛУУНЫ ГҮРЭМ-7 УЛАМЖЛАЛТ ЖОР БОЛОН ТҮҮНЭЭС БЭЛДСЭН НЭМЭЛТ-4 БЭЛДМЭЛИЙН ГЕНТАМИЦИНААР ӨДӨӨСӨН НЕФРОХОРДОЛТОНД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences Vol. 54 No 03 (211) 2014 DOI: http://dx.doi.org/10.5564/pmas.v54i3.641 ШАР ХАЛУУНЫ ГҮРЭМ-7 УЛАМЖЛАЛТ ЖОР БОЛОН ТҮҮНЭЭС БЭЛДСЭН НЭМЭЛТ-4 БЭЛДМЭЛИЙН ГЕНТАМИЦИНААР

Διαβάστε περισσότερα

Тухайн Дифференциал Тэгшитгэл ба Түүний Нийтлэг Хэрэглээ

Тухайн Дифференциал Тэгшитгэл ба Түүний Нийтлэг Хэрэглээ Тухайн Дифференциал Тэгшитгэл ба Түүний Нийтлэг Хэрэглээ Сүхболдын Төгөлдөр 2012 оны 1р сарын 23 1 Өмнөх Үг Юуны өмнө энэ семинарт оролцох боломжийг олгосон Төмөр ахдаа баярлалаа. Миний бие астрофизикийн

Διαβάστε περισσότερα

Монгол Улсын Нэгдсэн Түрүүлэгч Индикатор (НТИ, СLI) Др. Б. Эрдэнэбат

Монгол Улсын Нэгдсэн Түрүүлэгч Индикатор (НТИ, СLI) Др. Б. Эрдэнэбат Монгол Улсын Нэгдсэн Түрүүлэгч Индикатор (НТИ, СLI) Др. Б. Эрдэнэбат Сангийн Яам, Дэлхийн Банкны Олон Салбарыг Хамарсан Техник Туслалцааны Төсөл Агуулга I. Зорилго, хэрэглээ II. Бодлого боловсруулагчдын

Διαβάστε περισσότερα

СҮРЬЕЭГИЙН АСУУЛТ, ХАРИУЛТУУД ИЛРҮҮЛЭЛТ, ЭМЧИЛГЭЭ, БА ХЯНАЛТ ХОЁРДАХЬ ХЭВЛЭЛ ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА ЖЕНЕВ

СҮРЬЕЭГИЙН АСУУЛТ, ХАРИУЛТУУД ИЛРҮҮЛЭЛТ, ЭМЧИЛГЭЭ, БА ХЯНАЛТ ХОЁРДАХЬ ХЭВЛЭЛ ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА ЖЕНЕВ СҮРЬЕЭГИЙН ИЛРҮҮЛЭЛТ, ЭМЧИЛГЭЭ, БА ХЯНАЛТ АСУУЛТ, ХАРИУЛТУУД ХОЁРДАХЬ ХЭВЛЭЛ ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА ЖЕНЕВ 2 Сүрьеэгийн Èлрүүлэлт, эмчилгээ, ба хяналт асуулт, хариултууд Хоёрдахь хэвлэл Хянасан

Διαβάστε περισσότερα

S.PH102 Физик-2. Семинар 7. Сэдэв : Квант механикийн үндэс, Атомын физик. Тест оны намар

S.PH102 Физик-2. Семинар 7. Сэдэв : Квант механикийн үндэс, Атомын физик. Тест оны намар S.PH102 Физик-2 Семинар 7 Сэдэв : Квант механикийн үндэс, Атомын физик Тест 2015-2016 оны намар Физик -2 7.1 Устөрөгчийн атом фотон шингээсэн бол түүний электроны орбитын радиус............. А. Багасна.

Διαβάστε περισσότερα

Ерөнхий эмиттертэй транзисторт өсгөгч Унших материал

Ерөнхий эмиттертэй транзисторт өсгөгч Унших материал ажил7 Ерөнхий эмиттертэй транзисторт өсгөгч Унших материал Electronic Deices and ircuits, 4 th edition: Section 5-1, Ac amplifier Fundamentals; Section 5-3, Amplifier Analysis Usg Small-Signal Models,

Διαβάστε περισσότερα

г усанд 10 г давсыг уусгахад үүссэн уусмалын процентын концентрацыг бодож олно уу. A. 5% B. 10% C. 15% D. 20% E. 25%

г усанд 10 г давсыг уусгахад үүссэн уусмалын процентын концентрацыг бодож олно уу. A. 5% B. 10% C. 15% D. 20% E. 25% НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. СОНГОХ ДААЛГАВАР Санамж: Нэгдүгээр хэсэг нийт 68 оноотой бөгөөд 1 5 дугаар тест тус бүр 1 оноо, 6 0 дугаар тест тус бүр оноо, 1 1 дүгээр тест тус бүр оноо болно. Даалгавар бүрээс зөвхөн

Διαβάστε περισσότερα

II бүлэг. Химийн элементийн геохимийн тархалт

II бүлэг. Химийн элементийн геохимийн тархалт CHEM 323: Геохимийн үндэс Атом ба химийн элемент Лекц 5 II бүлэг. Химийн элементийн геохимийн тархалт Химийн элементийн үүслийн тухай таамаглал Цацраг идэвх чанар. Цацараг идэвхт изотоп, түүний задрал

Διαβάστε περισσότερα

Нягтруулга Multiplexing

Нягтруулга Multiplexing Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль Мэдээлэл Холбооны Технологийн Сургууль Нягтруулга Multiplexing Мэдээллийн Сүлжээний баг Лекц 6 Багш Доктор (Ph.D) Л.Одончимэг Агуулга: Нягтруурлга гэж юу вэ? Нягтруулгын

Διαβάστε περισσότερα

Дамжууллын гэмтэл ба Сувгийн. багтаамж. Оюутан юу эзэмших вэ:

Дамжууллын гэмтэл ба Сувгийн. багтаамж. Оюутан юу эзэмших вэ: Дамжууллын гэмтэл ба Сувгийн Оюутан юу эзэмших вэ: багтаамж Дамжууллын гэмтэл үүсгүүр гэж юу болохыг тодорхойлох Унтралтыг тайлбарлах, тооцоолол хийх Дохионы гажуудлыг тайлбарлах Өгөгдлийн хурд буюу Найквистийн

Διαβάστε περισσότερα

МОНГОЛ ОРНЫ ЗАРИМ ЭМИЙН МӨӨГНИЙ ХИМИЙН НАЙРЛАГЫГ СУДАЛСАН ДҮН

МОНГОЛ ОРНЫ ЗАРИМ ЭМИЙН МӨӨГНИЙ ХИМИЙН НАЙРЛАГЫГ СУДАЛСАН ДҮН DOI: http://dx.doi.org/10.5564/pmas.v54i3.646 МОНГОЛ ОРНЫ ЗАРИМ ЭМИЙН МӨӨГНИЙ ХИМИЙН НАЙРЛАГЫГ СУДАЛСАН ДҮН Ш.Наранмандах, Н.Дагийсүрэн МУИС. Шинжлэх ухааны сургуь Хураангуй Сүүлийн жилүүдэд монголчууд

Διαβάστε περισσότερα

Бодолт: ( ) ,2

Бодолт: ( ) ,2 46. AOB = 9, Rрадиустай секторын AO, OB хэрчмүүд болон AB нумыг шүргэсэн тойрог багтсан бол тойргийн радиусыг ол. Бодолт: MO = x, OO = OK OK OO = R x, OO M = 45 = OMO OM = OM = O K = x, x + Rx R = ( )

Διαβάστε περισσότερα

ХАВДАР ЭСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД JSAP (JNK/STRESS- ACTIVATED PROTEIN KINASE-ASSOCIATED PROTEIN) УУРГИЙН ОРОЛЦОО

ХАВДАР ЭСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД JSAP (JNK/STRESS- ACTIVATED PROTEIN KINASE-ASSOCIATED PROTEIN) УУРГИЙН ОРОЛЦОО DOI: http://dx.doi.org/10.5564/pmas.v56i3.694 ХАВДАР ЭСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД JSAP (JNK/STRESS- ACTIVATED PROTEIN KINASE-ASSOCIATED PROTEIN) УУРГИЙН ОРОЛЦОО П.Эрдэнэбаатар 1,2, Н.Риота 2, Ё. Кацүжи 2 1 Ерөнхий

Διαβάστε περισσότερα

Сонгуулийн прогноз хийх арга зүй: асуудал, хувилбар, арга. Ц.Болд, Ч.Тамир /МУИС-ийн Социологийн тэнхмийн багш нар/

Сонгуулийн прогноз хийх арга зүй: асуудал, хувилбар, арга. Ц.Болд, Ч.Тамир /МУИС-ийн Социологийн тэнхмийн багш нар/ Сонгуулийн прогноз хийх арга зүй: асуудал, хувилбар, арга.сонгуулийн прогноз хийх үндсэн нөхцөл, хүчин зүйлс Ц.Болд, Ч.Тамир /МУИС-ийн Социологийн тэнхмийн багш нар/ Сонгуулийн дүнг прогнозчилох явдал

Διαβάστε περισσότερα

Агуулга. Нүүрс ус. Моносахарид Гликозид, гликозидийн холбоо Дисахарид Полисахарид. Ангилал Нэршил

Агуулга. Нүүрс ус. Моносахарид Гликозид, гликозидийн холбоо Дисахарид Полисахарид. Ангилал Нэршил НҮҮРС УС Лекц 3 Агуулга Нүүрс ус Ангилал Нэршил Моносахарид Гликозид, гликозидийн холбоо Дисахарид Полисахарид Нүүрс ус амьд эд эсийн бүрэлдэхүүн хэсэг хоол тэжээлийн нөөц, энергийн үндсэн эх үүсвэр Түлш

Διαβάστε περισσότερα

Монголд уул уурхайн өсөн нэмэгдэж буй үйлдвэрлэл хөдөө аж ахуйн салбарт хэрхэн нөлөөлж байгаа тухай

Монголд уул уурхайн өсөн нэмэгдэж буй үйлдвэрлэл хөдөө аж ахуйн салбарт хэрхэн нөлөөлж байгаа тухай Монголын бэлчээрийн нөхөн сэргэх чадамжийг бэхжүүлэх нь Салбар хөрвөсөн эрдэм шинжилгээний судалгааны хурлын бүтээл, Улаанбаатар хот, Монгол Улс, 2015 оны 6-р сарын 9-10 Монголд уул уурхайн өсөн нэмэгдэж

Διαβάστε περισσότερα

МИКРОКОНТРОЛЛЕРИЙН ХЯЛБАР ДАСГАЛУУД

МИКРОКОНТРОЛЛЕРИЙН ХЯЛБАР ДАСГАЛУУД 3.1. ГЭРЭЛТЭГЧ ДИОДЫГ УДИРДАХ МИКРОКОНТРОЛЛЕРИЙН ХЯЛБАР ДАСГАЛУУД Гэрэлтэгч диодуудыг төрөл бүрийн эффекттэйгээр асааж унтраах эдгээр дасгалууд нь портоор мэдээллийг хэрхэн гаргах талаар үзэх хичээл юм.

Διαβάστε περισσότερα

Өгөгдөл(Data) and Дохио(signal)

Өгөгдөл(Data) and Дохио(signal) Мэдээллийн сүлжээ профессорын баг Өгөгдөл(Data) and Дохио(signal) Семинар 2 Багш (Доктор Ph.D) Л.Одончимэг Оюутан юу эзэмших вэ: Өгөгдөл гэж юу вэ? Өгөгдөл ба Дохионы ялгаа Аналог ба Тоон дохионы ялгаа

Διαβάστε περισσότερα

С.Бямбахорлоо (Доктор Ph.D, ММНБ, Аудитор, ТМЗ) СЭЗДСургуулийн ахлах багш

С.Бямбахорлоо (Доктор Ph.D, ММНБ, Аудитор, ТМЗ) СЭЗДСургуулийн ахлах багш С.Бямбахорлоо (Доктор Ph.D, ММНБ, Аудитор, ТМЗ) СЭЗДСургуулийн ахлах багш babur_26@yahoo.com ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫГ ӨРТГИЙН УДИРДЛАГААР ДЭМЖИХ НЬ (Ноос боловсруулах үйлдвэрлэлийн жишээн дээр)

Διαβάστε περισσότερα

CЭТГҮҮЛЧДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА

CЭТГҮҮЛЧДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА МОНГОЛБАНК CЭТГҮҮЛЧДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА (Анхан шатны сургалт) Олон Нийтийн Боловсрол, Мэдээллийн Төв Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Бага тойруу-3, 15160, CЭТГҮҮЛЧДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА (Анхан шатны

Διαβάστε περισσότερα

БИЕ ДААЛТЫН БОДЛОГО Цалин Татвар 10.

БИЕ ДААЛТЫН БОДЛОГО Цалин Татвар 10. БИЕ ДААЛТЫН БОДЛОГО. ax bx c 0 квадрат тэгшитгэлийн бодит шийдийг олох алгоритм зохиох. Хэрэв төсвийн байгууллагын ажилтан нь доорхи хүснэгтэнд өгсөн цалинтай бол татварыг тооцох программ зохио. Цалин

Διαβάστε περισσότερα

Эрүүл мэндийн лаборатори, 2013, 2

Эрүүл мэндийн лаборатори, 2013, 2 Эрүүл мэндийн лаборатори, 2013, 2 Редакцийн зөвлөл Ерөнхий эрхлэгч Ц. Энхжаргал, БШУ-ны доктор, профессор, АУ-ны академич, НЭМҮТ-ийн Лавлагаа лабораторийн эрхлэгч Орлогч эрхлэгч В. Хадхүү, АУ-ны доктор,

Διαβάστε περισσότερα

НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ C-н температур хэдэн кельвины температур болох вэ?. A. 281 B. 265 C. 8 D. 16 A B C. 726 D. 12

НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ C-н температур хэдэн кельвины температур болох вэ?. A. 281 B. 265 C. 8 D. 16 A B C. 726 D. 12 НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ 1. 8 0 C-н температур хэдэн кельвины температур болох вэ?. A. 281 B. 265 C. 8 D. 16 2. 1273 0 К температур хэдэн цельсын температур болох вэ? A. 1523 B. 20 C. 0 D. 1000 Бодлого: (3-7) 1кг

Διαβάστε περισσότερα

Хадан Дээрх Тамганы Дүрсийг Адууны Тамганы Дүрстэй Машин Сургалтын Аргуудаар Харьцуулах

Хадан Дээрх Тамганы Дүрсийг Адууны Тамганы Дүрстэй Машин Сургалтын Аргуудаар Харьцуулах Хадан Дээрх Тамганы Дүрсийг Адууны Тамганы Дүрстэй Машин Сургалтын Аргуудаар Харьцуулах Пэрэнлэйлхүндэв Гантуяа*, Батсуурь Сувдаа*, Дамдинсүрэн Цэвээндорж** *Монгол Улсын Их Сургууль, Мэдээлэл, Компьютерийн

Διαβάστε περισσότερα

САЙНШАНДЫН АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ПАРК-д ЗЭС ХАЙЛУУЛАХ ҮЙЛДВЭР БОЛОН БОРДООНЫ ХИМИЙН ҮЙЛДВЭР БАЙГУУЛАХ БОЛОМЖ

САЙНШАНДЫН АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ПАРК-д ЗЭС ХАЙЛУУЛАХ ҮЙЛДВЭР БОЛОН БОРДООНЫ ХИМИЙН ҮЙЛДВЭР БАЙГУУЛАХ БОЛОМЖ САЙНШАНДЫН АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ПАРК-д ЗЭС ХАЙЛУУЛАХ ҮЙЛДВЭР БОЛОН БОРДООНЫ ХИМИЙН ҮЙЛДВЭР БАЙГУУЛАХ БОЛОМЖ С.Дамбадаржаа / Инженер металлург / Ч. Хурц / Геологи уул уурхайн сайд асан, Геологи, эрдэс зүйн ухааны

Διαβάστε περισσότερα

1. Атомын нарийн нийлмэл бүтэц 19 -р зууны эцэс. Физикийн шинжлэх ухааны нээлтүүд Атомын бүтцийн загварууд Атомын бүтцийн онолууд

1. Атомын нарийн нийлмэл бүтэц 19 -р зууны эцэс. Физикийн шинжлэх ухааны нээлтүүд Атомын бүтцийн загварууд Атомын бүтцийн онолууд CHEM101: Органик биш хими I Ëåêö ¹4 1. Атомын нарийн нийлмэл бүтэц 19 -р зууны эцэс. Физикийн шинжлэх ухааны нээлтүүд Атомын бүтцийн загварууд Атомын бүтцийн онолууд. Атомын электрон давхраат бүтэц, түүнийг

Διαβάστε περισσότερα

БИЛЭЭ СУЛ ҮГИЙН УТГА, ХЭРЭГЛЭЭ

БИЛЭЭ СУЛ ҮГИЙН УТГА, ХЭРЭГЛЭЭ Беньямин Брозиг (Benjamin Brosig). 2012. БИЛЭЭ СУЛ ҮГИЙН УТГА, ХЭРЭГЛЭЭ (The meaning and usage of the particle bilee ). Хэл зохиол судлал V (37): 10-18. The wording of the text should be as published.

Διαβάστε περισσότερα

Лекц:5 Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл

Лекц:5 Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл Лекц:5 Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл 2017 оны 3-р сарын 9 Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 1 Агуулга 1 ХТ-г тодорхойлогчид 2 Өгөөжүүдийг харьцуулах нь 3 ЗГБХҮЦ

Διαβάστε περισσότερα

ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÝÄ ÍªËªªËªÃ Õ ÈÍ Ç ÉËÑÈÉÍ ØÈÍÆÈËÃÝÝ

ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÝÄ ÍªËªªËªÃ Õ ÈÍ Ç ÉËÑÈÉÍ ØÈÍÆÈËÃÝÝ ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÝÄ ÍªËªªËªÃ Õ ÈÍ Ç ÉËÑÈÉÍ ØÈÍÆÈËÃÝÝ Санхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургууль Боловсруулсан: Багийн ахлагч Ц.Батсүх (Ph.D, Экономиксийн тэнхимийн багш) Багийн гишүүд: Д.Больтогтох (Ph.D, Санхүү удирдлагын

Διαβάστε περισσότερα

LATEX 2ε-ийн гарын авлага

LATEX 2ε-ийн гарын авлага LATEX 2ε-ийн гарын авлага буюу L A TEX 2ε-г 141 минутад Тобиас Оетикер Хьюберт Партл, Ирэн Хина, Элизабет Шлегл Хувилбар 4.26, 2008 оны 09-р сарын 25 Орчуулсан: Доржготовын Батмөнх ii Зохиогчийн эрх 1995-2005

Διαβάστε περισσότερα

АКТИВЫГ АНГИЛАХ, АКТИВЫН ЭРСДЭЛИЙН САН БАЙГУУЛЖ, ЗАРЦУУЛАХ ЖУРМЫН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ

АКТИВЫГ АНГИЛАХ, АКТИВЫН ЭРСДЭЛИЙН САН БАЙГУУЛЖ, ЗАРЦУУЛАХ ЖУРМЫН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ ЖУРМЫН ТӨСӨЛ АКТИВЫГ АНГИЛАХ, АКТИВЫН ЭРСДЭЛИЙН САН БАЙГУУЛЖ, ЗАРЦУУЛАХ ЖУРМЫН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж,

Διαβάστε περισσότερα

615 АВС гурвалжны багтаасан тойргийн төв нь О. ( А>90 ) AL биссектрисийн үргэлжлэл нь багтаасан тойргийг F цэгт огтолно. OA радиус ВС талыг Е цэгээр

615 АВС гурвалжны багтаасан тойргийн төв нь О. ( А>90 ) AL биссектрисийн үргэлжлэл нь багтаасан тойргийг F цэгт огтолно. OA радиус ВС талыг Е цэгээр 615 АВС гурвалжны багтаасан тойргийн төв нь О. ( А>90 ) AL биссектрисийн үргэлжлэл нь багтаасан тойргийг F цэгт огтолно. OA радиус ВС талыг Е цэгээр огтолно. АН нь уг гурвалжны өндөр ба АН AF3 ÐAEH30 бол

Διαβάστε περισσότερα

АРГА ТЕХНОЛОГИЙН НЭР: Физикийн хичээлээр сурагчдыг ЕШ-д амжилттай бэлтгэх - арга технологи.

АРГА ТЕХНОЛОГИЙН НЭР: Физикийн хичээлээр сурагчдыг ЕШ-д амжилттай бэлтгэх - арга технологи. АРГА ТЕХНОЛОГИЙН НЭР: Физикийн хичээлээр сурагчдыг ЕШ-д амжилттай бэлтгэх - арга технологи. ЭЕШ- ийн сэдвийн хүрээ нь бүрэн дунд боловсролын стандартын агуулгын хүрээнд байж, их дээд сургуульд элсэхийг

Διαβάστε περισσότερα

Хамтарсан кредит олгох механизмын хүрээнд Магадлагаа, Нотологоо хийх талаар Төсөлд оролцогч талын олж мэдсэн зарим туршлага ЕЕС ХХК

Хамтарсан кредит олгох механизмын хүрээнд Магадлагаа, Нотологоо хийх талаар Төсөлд оролцогч талын олж мэдсэн зарим туршлага ЕЕС ХХК Хамтарсан кредит олгох механизмын хүрээнд Магадлагаа, Нотологоо хийх талаар Төсөлд оролцогч талын олж мэдсэн зарим туршлага Ж. Доржпүрэв ЕЕС ХХК 04 оны -рр сарын, Улаанбаатар Дулаан хангамжийн зориулалттай,

Διαβάστε περισσότερα

орон нутгийн эдийн ЗАСАг, САнхүүгИйн САлБАРын Тойм Боловсруулсан: МБСГ, СХ-ийн эдийн засагч Ë.Дөлгөөн Удирдаж зөвлөсөн: МБСГ, СХ-ийн захирал Н.

орон нутгийн эдийн ЗАСАг, САнхүүгИйн САлБАРын Тойм Боловсруулсан: МБСГ, СХ-ийн эдийн засагч Ë.Дөлгөөн Удирдаж зөвлөсөн: МБСГ, СХ-ийн захирал Н. орон нутгийн эдийн ЗАСАг, САнхүүгИйн САлБАРын Тойм Боловсруулсан: МБСГ, СХ-ийн эдийн засагч Ë.Дөлгөөн Удирдаж зөвлөсөн: МБСГ, СХ-ийн захирал Н.Амар ОРОН НУТГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ТОЙМ Л.Дөлгөөн

Διαβάστε περισσότερα

Хэсэг 21 Монголын нийслэлд хэлмэгдүүлэлтийн өмнө болон шашин сэргэсний дараах бурханы шашны зан үйл, баяр ёслол

Хэсэг 21 Монголын нийслэлд хэлмэгдүүлэлтийн өмнө болон шашин сэргэсний дараах бурханы шашны зан үйл, баяр ёслол Хэсэг 21 Монголын нийслэлд хэлмэгдүүлэлтийн өмнө болон шашин сэргэсний дараах бурханы шашны зан үйл, баяр ёслол Кристина Телеки Монголын Бурханы шашны зан үйлүүд нь Бурханы шашныг түгээн дэлгэрүүлэх, хамаг

Διαβάστε περισσότερα

СЭЛЭНГЭ МӨРНИЙ САВ ГАЗРЫН ГОЛ МӨРНИЙ УСНЫ ЧАНАРЫН АЖИГЛАЛТ ХЭМЖИЛТИЙН НЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨР

СЭЛЭНГЭ МӨРНИЙ САВ ГАЗРЫН ГОЛ МӨРНИЙ УСНЫ ЧАНАРЫН АЖИГЛАЛТ ХЭМЖИЛТИЙН НЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨР Гүйцэтгэгчид: Холбооны улсын төсвийн байгууллага «Усны химийн хүрээлэн» (ХУТБ «УХХ»); Холбооны улсын төсвийн байгууллага «Бурятский ЦГМС» СЭЛЭНГЭ МӨРНИЙ САВ ГАЗРЫН ГОЛ МӨРНИЙ УСНЫ ЧАНАРЫН АЖИГЛАЛТ ХЭМЖИЛТИЙН

Διαβάστε περισσότερα

Математикийн хичээлийн даалгавар. Эрхэм шалгуулагч танд амжилт хүсье.

Математикийн хичээлийн даалгавар. Эрхэм шалгуулагч танд амжилт хүсье. Эрхэм шалгуулагч танд амжилт хүсье. Шалгалтын бодлого бодоход ашиглагдах зарим томьёонууд: 1. Конусын хажуу гадаргуу нь SS х.г = ππ RR ll байна. Үүнд ll нь байгуулагч.. log aa kk bb = 1 kk log aa bb 3.

Διαβάστε περισσότερα

БАЯЖУУЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ

БАЯЖУУЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ мби коул энд минералс техноложи гмбх БАЯЖУУЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ ТУЛГУУР ЧАНАР ЗАРЧИМУУД МААНЬ ҮРГЭЛЖ ХЭВЭЭРЭЭ МБИ КОУЛ ЭНД МИНЕРАЛС ТЕХНОЛОЖИ ГМБХ Готтфрийд-Хагены гудамж 20, 51105 Кёльн хот, Герман улс Утас:

Διαβάστε περισσότερα

International expert consultation on sanitation in cold climate. Opening speech

International expert consultation on sanitation in cold climate. Opening speech International expert consultation on sanitation in cold climate Opening speech 2 "Õ éòýí óóð àìüñãàëòàé îðíóóäûí àðèóí öýâðèéí áàéãóóëàìæèéí øèéäýë îëîí óëñûí çºâëºëäºõ óóëçàëò Opening speech INTERNATIONAL

Διαβάστε περισσότερα

ФИЛОСОФИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОВЧ ТОЛЬ

ФИЛОСОФИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОВЧ ТОЛЬ ФИЛОСОФИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОВЧ ТОЛЬ 1 МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИЙН ФИЛОСОФИ, СОЦИОЛОГИ, ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭЛЭН М.ЗОЛЗАЯА С.СОЁЛМАА ФИЛОСОФИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОВЧ ТОЛЬ (МОНГОЛ- АНГЛИ- ОРОС) УЛААНБААТАР

Διαβάστε περισσότερα

Уран олборлолт Танзани улсад ашигтай юу?

Уран олборлолт Танзани улсад ашигтай юу? Уран олборлолт Танзани улсад ашигтай юу? Уран олборлолт, уурхайн хаягдал тэйлинг ба хожим гарах зардлын эдийн засгийн тооцоо Уран олборлолтод нөлөөлөx хүчин зүйлс, тэдгээрийн эдийн засгийн тооцоо, баримт

Διαβάστε περισσότερα

MOR2 ДАТА МЕНЕЖМЕНТ & АНАЛИЗ ХИЙХ СУРГАЛТ СЕМИНАР. 6 сарын 17-18, 2013, Гео-Экологийн Хүрээлэн, Улаанбаатар хот, Монгол Улс

MOR2 ДАТА МЕНЕЖМЕНТ & АНАЛИЗ ХИЙХ СУРГАЛТ СЕМИНАР. 6 сарын 17-18, 2013, Гео-Экологийн Хүрээлэн, Улаанбаатар хот, Монгол Улс MOR2 ДАТА МЕНЕЖМЕНТ & АНАЛИЗ ХИЙХ СУРГАЛТ СЕМИНАР 6 сарын 17-18, 2013, Гео-Экологийн Хүрээлэн, Улаанбаатар хот, Монгол Улс Хөтөлбөр Нээлтийн ажиллагаа, Удиртгал, Анхны мэдлэгийн шалгуур 1-р хэсэг, 6 сарын

Διαβάστε περισσότερα

Бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүйн зөвлөмж /Суралцахуйн удирдамжийг удидлага болгоно/ Физик

Бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүйн зөвлөмж /Суралцахуйн удирдамжийг удидлага болгоно/ Физик Бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүйн зөвлөмж /Суралцахуйн удирдамжийг удидлага болгоно/ Физик Улаанбаатар хот 2016 он Гарчиг. 1. Хөтөлбөрийн агуулга: a) Багшид тулгамдаж

Διαβάστε περισσότερα

АНДЕРРАЙТИНГИЙН ГАРЫН УЛААНБААТАР ХОТ АВЛАГА

АНДЕРРАЙТИНГИЙН ГАРЫН УЛААНБААТАР ХОТ АВЛАГА 2014 АНДЕРРАЙТИНГИЙН ГАРЫН УЛААНБААТАР ХОТ АВЛАГА ДААТГАЛЫН ТӨРӨЛ: ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ Д.Жаргал /Монгол Даатгал ХХК/ С.Золбоо /Практикал Даатгал ХХК/ Ч.Бат-Эрдэнэ /Бодь Даатгал ХХК/ С.Нарантунгалаг

Διαβάστε περισσότερα

ЛЕКЦ 13 Полисахарид Цардуул

ЛЕКЦ 13 Полисахарид Цардуул ЛЕКЦ 13 Полисахарид Нэг төрлийн буюу гомополисахарид эсвэл өөр өөр төрлийн гетерополисахарид монозын үлдэгдлээс тогтсон, байгальд фотосинтезээр үүсдэг өндөр молекулт нүүрс усыг полисахарид (буюу полиоз)

Διαβάστε περισσότερα

11-р ангийн математикийн хөтөлбөр. 2-р хувилбар (2012/08/05)

11-р ангийн математикийн хөтөлбөр. 2-р хувилбар (2012/08/05) 11-р ангийн математикийн хөтөлбөр -р хувилбар (01/08/05) Танилцуулга 11, 1 дугаар ангийн хөтөлбөр боловсруулах ажил болон сургалтын үеэр энэхүү материалыг ашиглана. 11 дүгээр ангийн Математик Хөтөлбөрийн

Διαβάστε περισσότερα

ЦАЙДАМ НУУРЫН ОРДЫН НҮҮРСНИЙ ХАЛУУНЫ БОЛОВСРУУЛАЛТ, ХАТУУ БА ШИНГЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ СУДАЛГАА

ЦАЙДАМ НУУРЫН ОРДЫН НҮҮРСНИЙ ХАЛУУНЫ БОЛОВСРУУЛАЛТ, ХАТУУ БА ШИНГЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ СУДАЛГАА DOI: http://dx.doi.org/10.5564/pmas.v54i1.659 ЦАЙДАМ НУУРЫН ОРДЫН НҮҮРСНИЙ ХАЛУУНЫ БОЛОВСРУУЛАЛТ, ХАТУУ БА ШИНГЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ СУДАЛГАА С.Батбилэг, Б.Пүрэвсүрэн, Я.Даваажав, Ж.Намхайноров ШУА-ийн Хими,

Διαβάστε περισσότερα

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 2017 ТАНИЛЦУУЛГА Schedule of Services

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 2017 ТАНИЛЦУУЛГА Schedule of Services ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 2017 ТАНИЛЦУУЛГА Schedule of Services Right Solutions Right Partner alsglobal.com ЗӨВ ШИЙДЭЛ ЗӨВ ХАМТРАГЧ Хайгуулын ажлын арга барилыг хөгжүүлэх Evolving exploration concepts Таны хайгуулын

Διαβάστε περισσότερα

МОНГОЛ ОРНЫ ЭРДЭСТ НУУРУУДЫН ЛИТИЙ, УРАНЫ СУДАЛГАА

МОНГОЛ ОРНЫ ЭРДЭСТ НУУРУУДЫН ЛИТИЙ, УРАНЫ СУДАЛГАА МОНГОЛ ОРНЫ ЭРДЭСТ НУУРУУДЫН ЛИТИЙ, УРАНЫ СУДАЛГАА Abstract С.Ариунбилэг ШУА-ийн Геологи, эрдэс баялгийн хүрээлэн, эшаа. s_ariunbileg@yahoo.com For the last 30 years Central Asian and other countries closed

Διαβάστε περισσότερα

Transmission of Analog Signal

Transmission of Analog Signal Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль Мэдээлэл Холбооны Технологийн Сургууль Мэдээллийн сүлжээний профессорын баг Transmission of Analog Signal Лекц 5 Багш (Ph.D)Л.Одончимэг Аналог дохио дамжуулал Агуулга:

Διαβάστε περισσότερα

Мицубиши Корпорацийн. Library. Корпорацийн мэдээллийн сан

Мицубиши Корпорацийн. Library.  Корпорацийн мэдээллийн сан Мицубиши Корпорацийн Mitsubishi Цахим Хуудас Corporation Website Мицубиши Корпорацийн бизнесийн үйл ажиллагаа, байгаль For орчин, more нийгмийн details about хариуцлага, Mitsubishi хөрөнгө Corporation

Διαβάστε περισσότερα

С. Лувсандондовын зохиосон ерөөл ба морины цолын шинээр олдсон гар бичмэлийн судалгаа 1

С. Лувсандондовын зохиосон ерөөл ба морины цолын шинээр олдсон гар бичмэлийн судалгаа 1 Ondřej Srba Прага дахь Карлын их сургууль С. Лувсандондовын зохиосон ерөөл ба морины цолын шинээр олдсон гар бичмэлийн судалгаа 1 1. Сэдбазарын Лувсандондов хийгээд түүний зохиол бүтээл Халхын алдартай

Διαβάστε περισσότερα

/

/ 2016 2 / 4 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 2 3 4 5 6 ivision Shanghai Co., Ltd. 7 ʰ ʥ Ϳ ^ŽƵƚŚ ^ƚăīžƌěɛśŝƌğ ರ ರ ʰ ʥ ^ŽƵƚŚ ^ƚăīžƌěɛśŝƌğ ^^ ^ŽƵƚŚ ^ƚăīžƌěɛśŝƌğ ĂŵďƌŝĚŐĞ ϭ ϲ ರ ರ ರರ ರ ರ ʺ ʰ ʥ ϯϭ ರ ರ ರ ರರ ˑ

Διαβάστε περισσότερα

Minion Pro Condensed A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

Minion Pro Condensed A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Minion Pro Condensed Latin capitals A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z & Æ Ł Ø Œ Þ Ð Á Â Ä À Å Ã Ç É Ê Ë È Í Î Ï Ì İ Ñ Ó Ô Ö Ò Õ Š Ú Û Ü Ù Ý Ÿ Ž Ă Ā Ą Ć Č Ď Đ Ě Ė Ē Ę Ğ Ģ Ī Į Ķ Ĺ Ľ Ļ Ń

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ. Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао

НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ. Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао НОРМА Вл а д о Ђу ка н о в и ћ НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао и ово: KO SU NEPROPISNI MIGRANTI? Ne p r o p i s n i m i g r

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩΣΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΚΗ

ΡΩΣΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΚΗ ΡΩΣΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΚΗ А а С с Б б Т т В в У у Г г Ф ф Д д Е е Х х Ц ц Ё ё Ч ч Ж ж З з Ш ш Щ щ И и Ъ ъ σύµβολο για διαχωρισµό δυο λέξεων Й й Ы ы К к Ь ь σύµβολο που δηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Μνήµη τής ευρέσεως τής τιµίας κεφαλής τού Αγίου Προφήτου, Προδρόµου καί Βαπτιστού Ιωάννου. 2. hlas Byz. / ZR Byzantská tradícia: Am, Vi

Μνήµη τής ευρέσεως τής τιµίας κεφαλής τού Αγίου Προφήτου, Προδρόµου καί Βαπτιστού Ιωάννου. 2. hlas Byz. / ZR Byzantská tradícia: Am, Vi 24.2. Μνήµη τής ευρέσεως τής τιµίας κεφαλής τού Αγίου Προφήτου, Προδρόµου καί Βαπτιστού Ιωάννου. Пeрво е и 3 вт о р0 е њ брё т ен і е чес т н hz гл авы2 п т eч евы. 2. hlas Byz. / ZR.. Η τών θείων εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША ( )

ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША ( ) ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША (1935 1989) А Л Е К СА Н Д А Р Ј Е Р КОВ УВЕК О КИ ШУ, А СА ДА ЈОШ И О ПИ ТА ЊУ ЉУ БА ВИ У ЈЕ СЕН ГО ДИ НЕ 7464. ( ПО ВИ ЗА Н Т И Ј СКОМ РА Ч У Н А ЊУ ВРЕ М Е Н А), НА

Διαβάστε περισσότερα

Sobota pred syropôstnou nedeľou apostichá

Sobota pred syropôstnou nedeľou apostichá Sobota pred syropôstnou nedeľou apostichá 2. hlas ZR Καθαρίσωµεν εαυτούς αδελφοί Byzantská tradícia:,, Ruská tradícia poreformná: S409, 411, 414 2013-15 irmologion.nfo.sk ΤΗ ΠΑΡΑΣΚEΥΗ ΕΣΠΕΡΑΣ Απόστιχα,

Διαβάστε περισσότερα

... 4 1. 10 1.1... 10 1.β... 14 1.3... 16 1.4... 21 1.5... 33 1.6... 39 1.7... 43 1.8... 50 1... 52 β... 54 β.1 6... 54 β.β... 64 β.β.1... 64 β.β.β... 70 β.β.γ.... 76 β.γ... 82 2 β... 87 γ... 90 γ.1...

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις: Ανώτερου Αναπνευστικού. Χρώση Gram

Λοιμώξεις: Ανώτερου Αναπνευστικού. Χρώση Gram Εργαστήριο Μικροβιολογίας Λοιμώξεις: Ανώτερου Αναπνευστικού. Χρώση Gram Ιωάννης Ρούτσιας, MD, PhD Επικουρος καθηγητης Μικροβιολογίας/Ανοσολογίας Αμυντικοί μηχανισμοί TORTORA FUNKE του αναπνευστικού CASE

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονία της κοινότητας

Πνευμονία της κοινότητας Ε. Χατζηαγόρου, Χ. Ανταχόπουλος Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Πνευμονία της κοινότητας Ποικίλει με την ηλικία (Πιν 1) με μία επίπτωση γύρω στο 0,5% το χρόνο σε παιδιά κάτω των 15 χρόνων και συχνότερη σε

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / јануар 2018.

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / јануар 2018. СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 15. 2017/2018. 08. јануар 2018. ПОЛУФИНАЛЕ КУПА СРБИЈЕ 26. децембар 817 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА - ЈЕДИНСТВО (СП) 3:0 (25:18, 25:23, 25:21) 75:62 Поповић А., Баланџић П. Дел. Ћато Г. 818 ЖЕЛЕЗНИЧАР

Διαβάστε περισσότερα

Предварително съобщение

Предварително съобщение В ъ з р о ж д е н с к а т а и к о н о г р а ф и я н а с в. К и р и л и с в. М е т о д и й к а т о и з т о ч н и к н а н о в и и к о н о г р а ф с к и м о д е л и 1 Vanja Sapundzhieva Η πολιτισµική κληρονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. Λοίμωξη από τον ιό και παρόξυνση ΧΑΠ

Ημερίδα για τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. Λοίμωξη από τον ιό και παρόξυνση ΧΑΠ Ημερίδα για τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Εκπαίδευση και διαχείριση ασθενών με ΧΑΠ στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Σάββατο 2 Απριλίου 2011 Ξενοδοχείο Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη Λοίμωξη από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΙ ΙΟΙ ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΕΙΛΗ. Σωτήρης Τσιόδρας

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΙ ΙΟΙ ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΕΙΛΗ. Σωτήρης Τσιόδρας ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΙ ΙΟΙ ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΕΙΛΗ Σωτήρης Τσιόδρας ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Lancet 2011; 377: 1264 75 Influenza Χειμώνα Parainfluenza ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ νωρίς το Φθινόπωρο (1, 2) αργά την Άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

μ ALPINE TR3000- R Οδηγός Άσκησης 2

μ ALPINE TR3000- R Οδηγός Άσκησης 2 TR3000 / TR4000 μ μ μ μ, μ, μ,. ...4...7...11 /...17...20...32...4...4 μ μ...5...7 μ ( μ ),...7 μ μ...8 μ...8 μ...9...11 μ / μ...11 μ ;...11...11 μ μ...12...12 μ " "...12 /...13...14 μ μμ...14 /...17...17...18

Διαβάστε περισσότερα

КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ

КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ Н И КО Л И Н А Т У Т У Ш КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ Мо тив ле те ће цр кве чест је у на род ним пре да њи ма и ле генда ма о на с т а н к у по је д и н и х ц р к а в а и ма на с т и ра. 1 Ро ма

Διαβάστε περισσότερα

АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ ДЕЛИНКВЕНТНИХ АДОЛЕСЦЕНАТА

АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ ДЕЛИНКВЕНТНИХ АДОЛЕСЦЕНАТА UDC 364-781.2 UDC 343.85:343.91-053.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1345623C Оригинални научни рад АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ ДЕЛИНКВЕНТНИХ АДОЛЕСЦЕНАТА САНДРА ЧАЧИЋ Центар за социјални рад Сомбор Карађорђева 4, Сомбор, Србија

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας M110. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας M110. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips M110 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ШЕФ ДР ЖА ВЕ У СР БИ ЈИ КРАЉ НА СПРАМ П РЕД СЕД Н И К А РЕ П У БЛ И К Е *

ШЕФ ДР ЖА ВЕ У СР БИ ЈИ КРАЉ НА СПРАМ П РЕД СЕД Н И К А РЕ П У БЛ И К Е * Ори ги нал ни на уч ни рад 342.511(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-13038 Др Сло бо дан П. Ор ло вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду sor lo vic@pf.uns.ac.rs

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας MT3120. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας MT3120. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips MT3120 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

К К 31.4 :.. К,,. И ;.., -, - ( ): А.. /..,... :, ,. И К, - -,. К К 31.4 ISBN..,.. 2

К К 31.4 :.. К,,. И ;.., -, - ( ): А.. /..,... :, ,. И К, - -,. К К 31.4 ISBN..,.. 2 0 А.... я И И А А ИИ А По а о о а с а, о ссо а По осо а А.Ю. а а ка и хника 2016 1 К 621.039 К 31.4 :.. К,,. И ;.., -, - ( ): 2 27 2015. А.. /..,... :, 2016. 204.,. И - - -.. К, - -,. К 621.039 К 31.4

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Η Ορθολογική Εμπειρική Αντιμικροβιακή Θεραπεία

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Η Ορθολογική Εμπειρική Αντιμικροβιακή Θεραπεία Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Η Ορθολογική Εμπειρική Αντιμικροβιακή Θεραπεία 2.ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ Κ.ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αναπλ.Καθηγήτρια Παθολογίας Παν/μίου Αθηνών και Γ. ΠΟΥΛΑΚΟΥ Παθολόγος Λοιμωξιολόγος Δ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m i lo r a d dju r

М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m i lo r a d dju r UDC 316.32 UDC 321.7 DOI: 10.2298/ZMSDN1552531D П РЕ ГЛ Е Д Н И Н А У Ч Н И РА Д ГЛО БА Л И ЗА Ц И Ј СК И И ЗА ЗОВ Д Е МО К РА Т И Ј И М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL INTEREST ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА И ДРЖАВНА ПИТАЊА

NATIONAL INTEREST ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА И ДРЖАВНА ПИТАЊА NATIONAL INTEREST JOURNAL FOR NATIONAL AND STATE ISSUES ISSN 1820-4996 UDK 323.1(=163.40) година VIII vol. 13. 1/2012. ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА И ДРЖАВНА ПИТАЊА ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА И ИДЕНТИТЕТ Митрофанова А.

Διαβάστε περισσότερα

ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И Л А Н Д А Р СКОМ И СТ У Д Е Н И Ч КОМ

ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И Л А Н Д А Р СКОМ И СТ У Д Е Н И Ч КОМ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 726.7(=163.41)(495) UDC 726.7(497.11 Studenica) UDC 091=163.41 DOI: 10.2298/ZMSDN1551239P ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Σπουδάστριες: ΠΑΝΙΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ και

Διαβάστε περισσότερα

Αντιβιοτική αγωγή από το στόμα

Αντιβιοτική αγωγή από το στόμα Αντιβιοτική αγωγή από το στόμα σε νεογνά & μικρά βρέφη Χατζηδάκη Ελευθερία Παιδίατρος- Νεογνολόγος Νεογνολογική Κλινική Πανεπιστημίου Κρήτης Λοιμώξεις Αποτελούν σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

ВЛА ДАР И ДВОР У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СР БИ ЈИ 1

ВЛА ДАР И ДВОР У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СР БИ ЈИ 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 342.511(497.11) 04/14 doi:10.5937/zrpfns50-11744 Др Ср ђан Н. Шар кић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S.Sar kic@pf.uns.ac.rs

Διαβάστε περισσότερα

СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И

СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И Л И Н Д А Х А Ч И ОН СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И Д И В Н И Х Г У БИ Т Н И К А Див ним гу бит ни ци ма при писива ни су ра зни епи те ти: од опсце ног и бун тов ног до из ван ред ног и хра брог ро

Διαβάστε περισσότερα

СН Е Ж А Н А БО Ж А Н И Ћ s b o z a n m a i l.c o m. ЂУ РА Х А Р Д И h a r d i dju r m a i l.c o m

СН Е Ж А Н А БО Ж А Н И Ћ s b o z a n m a i l.c o m. ЂУ РА Х А Р Д И h a r d i dju r m a i l.c o m UDC 316.334.56 04/14 UDC 39(=163.41) 04/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1550079B ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД РЕ Л И Г И О ЗНО -МО РА Л Н И КОН Т ЕКСТ Д РУ Ш Т ВЕ Н Е ЗА Ш Т И Т Е СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОГ П РО СТО РА СН Е Ж А

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί Είδη επιδημιολογικής έρευνας

Ορισμοί Είδη επιδημιολογικής έρευνας Ορισμοί Είδη επιδημιολογικής έρευνας Περιγράφει τη φυσική ιστορία και την κατανομή της ασθένειας και της υγείας στον πληθυσμό. Ερμηνεύει τις διαφορές στην κατανομή αυτή (μελέτη των προσδιοριστών). Εφαρμόζειτααποτελέσματατηςέρευναςστην

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της μελέτης

Αντικείμενο της μελέτης ΟΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΑΣΘΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Symptomatic Viral Infection is Associated with Impaired Response to Treatment in Children

Διαβάστε περισσότερα

BLS 06/10/2017 PLS 07/10/2017 ΣΗΤΕΙΑ. Με τις νέες οδηγίες της 6ης έκδοσης του APLS ( )

BLS 06/10/2017 PLS 07/10/2017 ΣΗΤΕΙΑ. Με τις νέες οδηγίες της 6ης έκδοσης του APLS ( ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Σ ΖΩΗΣ BLS 06/10/2017 (5 ώρες ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ σε παιδιά για εκπαιδευτικούς και κοινό 30 Ευρώ) PLS 07/10/2017 (8 ώρες για επαγγελματίες υγείας 80 Ευρώ) Advanced Life Support Group

Διαβάστε περισσότερα

ПИТАЊЕ РАШЧИТАВАЊА ЈЕДНОГ МЕСТА У ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА ОД СВЕТОГ САВЕ (IX H 8 [Š 10])

ПИТАЊЕ РАШЧИТАВАЊА ЈЕДНОГ МЕСТА У ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА ОД СВЕТОГ САВЕ (IX H 8 [Š 10]) UDC 091(=163.41) UDC 271.222(497.11)-36:929 Simeon Mirotočivi, Sveti UDC 27-36:929 Sava, Sveti DOI: 10.2298/ZMSDN1552451R ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ПИТАЊЕ РАШЧИТАВАЊА ЈЕДНОГ МЕСТА У ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА ОД

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΑΠ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΑΠ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΑΠ Ομάδα εργασίας 1 ης έκδοσης Συντονιστής: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης Ομάδα εργασίας: Κ. Γεωργιλής E. Γιαμαρέλλου Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη εργαστηριακή διάγνωση λοιμώξεων αναπνευστικού Μέρος Α. Καλλιεργητικές μέθοδοι

Σύγχρονη εργαστηριακή διάγνωση λοιμώξεων αναπνευστικού Μέρος Α. Καλλιεργητικές μέθοδοι Σύγχρονη εργαστηριακή διάγνωση λοιμώξεων αναπνευστικού Μέρος Α. Καλλιεργητικές μέθοδοι Αθηνά Αργυροπούλου Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Δομή της παρουσίασης Κατάταξη λοιμώξεων αναπνευστικού

Διαβάστε περισσότερα

Recombinant human interferon alpha 2b broad-spectrum anti-respiratory viruses pharmacodynamics study in vitro

Recombinant human interferon alpha 2b broad-spectrum anti-respiratory viruses pharmacodynamics study in vitro Acta Pharmaceutica Sinica 2014, 49 (11): 1547 1553 1547 α2b 1, 1, 1, 2, 2, 1* (1., 100050; 2., 150025) : α2b RT-PCR α2b A (CPE) α2b B (HPIV) (RSV), 3, α2b 1 476.63 141.37 2 820.76, (RBV) α2b A RNA, α2b

Διαβάστε περισσότερα

θβ1.0γθμθ81.β0 (07η.8) - - -, , 2015

θβ1.0γθμθ81.β0 (07η.8) - - -, , 2015 - Ч Ч Ы - 05 θβ.0γθμθ8.β0 (07η.8) μ.. (. 3, 4),.. (. 3, 4),.. (. 4),.. (. 3), Е.. (. 3),.. я (. 3, 4),.. я (. 4), Е.. я (. 4),.. (. 3),.. (. ),.. Ф (. )..:. /......μ -. -, 05. 78., «-»,, «-». μ -,, -,.,

Διαβάστε περισσότερα