Дамжууллын гэмтэл ба Сувгийн. багтаамж. Оюутан юу эзэмших вэ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Дамжууллын гэмтэл ба Сувгийн. багтаамж. Оюутан юу эзэмших вэ:"

Transcript

1 Дамжууллын гэмтэл ба Сувгийн Оюутан юу эзэмших вэ: багтаамж Дамжууллын гэмтэл үүсгүүр гэж юу болохыг тодорхойлох Унтралтыг тайлбарлах, тооцоолол хийх Дохионы гажуудлыг тайлбарлах Өгөгдлийн хурд буюу Найквистийн тооцоолол хийх Bit rate, Baud rate-ийн хамаарлыг тайлбарлах Шуугиан гэж юу болохыг тайлбарлах Шуугиант шугамын тооцоолол буюу Шанноны тооцоолол хийх

2 Дамжууллын гэмтэл Өгөгдөл дамжуулна гэдэг нь бид дамжуулах орчноор дохио дамжуулна гэсэн үг. Дамжуулах орчин гэдэг бол туйлын зүйл биш. Дохио ямар нэгэн байдлаар гэмтэж гажууддаг. Дамжууллын гэмтэл: Унтралт Attenuation Гажуудал Distortion Шуугиан Noise

3 Унтралт Унтралт гэдэг нь дохионы энергийн алдагдал db(децибел)-ээр хэмжигдэнэ. Унтралт нь дохио өсгөгдөхгүйгээр хэр хол дамжих чадварыг тодорхойлно. Дохионы унтралтыг өсгүүрээр нөхөн сэргээнэ.

4 Децибел Децибел (db) гэдэг нь дохионы хоёр цэг дээрх чадлын хамаарал. Хэрэв дохионы чадал 1 цэг дээр Р1, 2 цэг дээр Р2 гэвэл хоёр цэг дээрх чадлын хамаарал нь: db = 10log 10 (P 2 /P 1 )

5 Жишээ 1 Унтралтыг тооцоолох Дохио орчноор дамжихдаа чадал нь хоёр дахин багассан гэвэл унтралтыг тооцоол. 10 log 10 (P 2 /P 1 ) = 10 log 10 (0.5P 2 /P 1 ) = =10 log 10 (0.5) = 10( 0.3) = 3 db Чадлын алдагдалд унтралт сөрөг утга авна. Дохио орчноор дамжихдаа хүчдэл нь 100 дахин өссөн гэвэл: 20 log 10 (V 2 /V 1 ) = 20 log 10 (100/1) =40 db Хүчдэлийн өсөлтөнд унтралт эерэг утга авна.

6 Унтралтыг тооцоолох db = = +1

7 Гажуудал Дохио хэлбэрээ алдсанаар гажуудал үүснэ. - Унтралаас үүсэх гажуудал - Тасалдлаас үүсэх гажуудал Давтамжууд дээрх унтралтын нөлөө нь дохионд харилцан адилгүй нөлөөлнө. - Зарим давтамж унтралтгүйгээр дамжуулна - Зарим давтамж дохионы хүчийг сулруулна - Зарим давтамж блоклогдоно

8 Гажуудал Нийлмэл дохио нь ялгаатай олон давтамж бүхий дохионуудад задарна. Дохио бүр өөрийн тархалтын хурдаар орчноор дамжина. Саатал үүссэнээр дохио фазын шилжилттэй хүлээн авагдана.

9 Шуугиан Шуугиантай дамжуулах орчноор дамжигдаж байгаа дохионы түвшин ихэснэ эсвэл багасна. Дохио шуугианд өртсөнөөр дохионы түвшингийн тоо мөн нэмэгдэнэ.

10 Дохио шуугианы харьцаа - SNR Орчноор дамжих хэрэгтэй зүйл (дохио), хэрэггүй зүйл (шуугиан)-ийн харилцан хамаарал SNR нь их байвал дохионы гэмтэл бага SNR нь бага байвал дохионы гэмтэл их Өгөгдөл дамжих сувгийн багтаамжийг тооцоолоход дохио шуугианы харьцааг тооцох хэрэгтэй SNR = average signal power (P) average noise power (N) Дохио шуугианы харьцааг db-ээр тооцоолох: SNR db = 10Log 10 SNR

11 Шуугиан үүсэх шалтгаан - Энерги буюу электроны урсгалаас - Орчноор өөр давтамжтай дохионууд зэрэг дамжсанаар дохио гэмтэхэд - Сүлжээн дэх төхөөрөмжөөс шалтгаалах - CrossTalk Утаснуудын хоорондох нөлөөлөл буюу хоёр орчны нөлөөллөөс

12 Өгөгдлийн хурдны хязгаар Өгөгдөл ямар боломжит ямар хурдаар дамжих вэ? Үндсэн 3 хүчин зүйлээс хамаарна: - Сувгийн зурвасын өргөн - Дохионы түвшин - Шуугианы түвшин буюу сувгийн чанар Шугамаар дамжих өгөгдлийн хурдыг тооцоолох: - Найквистийн тооцоолол (Nyquist Bit Rate Formula) - Шанноны тооцоолол (Shannon Capacity)

13 Найквистийн тооцоолол (Шуугиангүй шугамын тооцоолол) Шуугиангүй шугамаар дамжих өгөгдлийн хурдыг Найквистийн тооцооллоор бодно. C = 2 * B * Log 2 L C Bit Rate буюу сувгаар дамжих өгөгдлийн хурд B зурвасын өргөнш, L сигналын түвшингийн тоо

14 Жишээ Телефон шугамын зурвасын өргөн B = 4kHz. Шугам шуугиангүй, 128 түвшинт сигнал дамжсан гэвэл шугамаар дамжих өгөгдлийн хурдыг тооцоолбол: Шуугиангүй шугам учир Найквистийн тооцооллоор: C = 2 B log 2 L = 56 Kbps

15 Шанноны тооцоолол (Шуугиантай шугамын тооцоолол ) Шуугиантай шугамаар дамжих өгөгдлийн хурдыг Шанноны тооцооллоор бодно. C = B * Log 2 (1+SNR) SNR Дохио шуугианы харьцаа

16 Жишээ Сигнал шуугианы харьцаа 0 бол сувгийн багтаамжийг тодорхойл. Шанноны тооцооллоор: C = B log 2 (1 + SNR) = B log 2 (1 + 0) = B log 2 (1) = B 0 = 0 Дүгнэлт: SNR=0 үед шуугиан маш их, дохио унтралттай байна гэсэн үг.

17 Жишээ Телефон шугамаар дамжих өгөгдлийн хурдыг тооцоол. Шугамын зурвасын өргөн 3000гц (300гц-3300гц), дохио шуугианы харьцаа C = B log 2 (1 + SNR) = 3000 log 2 ( ) = 3000 log 2 (3163) C = = 34,860 bps Жишээ Телефон шугамын зурвасын өргөн 4кГц, дохио шуугианы харьцаа 20dB гэвэл шугамын өгөгдлийн хурдыг тодорхойл. C = B log 2 (1 + SNR) = 4x10 3 x log 2 ( ) = 4x10 3 log 2 (101) = 26,6 kbps

18 Жишээ Тоон дохионы өгөгдлийн хурд 20kHz зурвасын өргөнд 160kbps. Дохионы түвшин болон дохио шуугианы харьцааг тооцоол. Найквистийн тооцооллоор дохионы түвшинг тооцоолбол: C = 2B log 2 M = 2 x 20x10 3 log 2 M => M=16 Шанноны тооцооллоор дохио шуугианы харьцааг тооцоолбол: C = B log 2 (1 + SNR) = 20kHz log 2 (1 + SNR) = > SNR=255

19 Жишээ Зурвасын өргөн 1Mгц. Энэ сувгийн дохио шуугианы харьцаа 63; шугамаар дамжих өгөгдлийн хурд болон сигналын түвшинг ол. Шанноны тооцооллоор: C = B log 2 (1 + SNR) = 10 6 log 2 (1 + 63) = 10 6 log 2 (64) = 6 Mbps Найквистийн тооцооллоор: Дүгнэлт: 4 Mbps = 2 1 MHz log 2 L L = 4 Шанноны тооцоолол: Өгөгдөл дамжих сувгийн багтаамжийг тодорхойлно. Найквистийн тооцоолол: Хэдэн түвшинт дохио дамжихыг тодорхойлно.

20 Сувгийн тооцооллын хэмжигдэхүүн Зурвасын өргөн: Давтамжийн хязгаар (Hz) Нийлмэл дохионы давтамжийн хязгаар буюу тухайн сувгаар дамжих дохионы давтамжийн хязгаар Сувгаар дамжих битийн тоо (bps) Тухайн сувгаар дамжих битийн хурд Throughput: Сүлжээгээр дамжих өгөгдлийн хурдаар хэмжигдэнэ.

21 Жишээ Шугамаар дамжих өгөгдлийн хурд 10Mbps. Сүлжээ минутанд дунджаар фрейм дамжуулна. Фрейм битээс тогтох бол сүлжээний бүтээмж (throughput) ямар байх вэ? Throughput = x / 60 = 2Mbps Зурвасын өргөн буюу Өгөгдлийн хурд: Тухайн шугамаар дамжуулж болох өгөгдлийн хэмжээ Throughput: Тухайн шугамаар дамжуулж чадах өгөгдлийн хэмжээ

22 Сувгийн тооцооллын хэмжигдэхүүн Latency (Delay): Хүлээн авах төхөөрөмж өгөгдлийг хүлээн авахад зарцуулагдах нийт хугацаа Propagation time - Тархалтын хугацаа Transmission time - Дамжууллын хугацаа Queuing time - Дарааллын хугацаа Processing delay - Боловсруулалтын хугацаа Latency = Propagation time + Transmission time + + Queuing time + Processing delay

23 Сувгийн тооцооллын хэмжигдэхүүн Propagation time: Өгөгдлийн бит эх үүсгүүрээс, хүлээн авагч төхөөрөмжид хүрэхэд зарцуулагдах хугацаа T prop = Distance / Propagation Speed Transmission time: Өгөгдөл (мессеж) эх үүсгүүрээс, хүлээн авагч төхөөрөмжид хүрэхэд зарцуулагдах хугацаа T trans = Message size / Bandwidth

24 Сувгийн тооцооллын хэмжигдэхүүн Жишээ: 1Gbps хурдтай шугамаар 2.5Kbyte мессежийг илгээсэн гэвэл тархалтын хугацаа ба дамжууллын хугацааг тооцоол. Төхөөрөмж хоорондын зай 12000км, өгөгдөл дамжуулах хурд 2.4 x 10 8 m/s. Бодолт: T prop = 12 x 10 6 / 2.4 x 10 8 = 50ms T trans = 2.5 x 10 3 x 8 / 10 9 = 20μs

25 Сувгийн тооцооллын хэмжигдэхүүн Queuing time: Дундын төхөөрөмж болон төгсгөлийн төхөөрөмж мессежийг хүлээн авсны дараа боловсруулах хүртэлх хугацаа, сүлжээний ачааллаас хамаарна. Processing time: Өгөгдөл (мессеж)-д боловсруулалт хийхэд шаардагдах хугацаа, төхөөрөмжийн хурдаас хамаарна.

26 Дамжуулах орчин Оюутан юу эзэмших вэ: Дамжуулах орчин, түүний ангилал Чиглэлтэй ба Чиглэлгүй орчны ялгаа Чиглэлтэй орчны шинж чанарыг тайлбарлах Twisted-pair Coaxial cable Optical fiber Чиглэлгүй орчны шинж чанарыг тайлбарлах Wireless transmission

27 Дaмжуулах орчин Өгөгдлийн холбооны систем дэх дамжуулагч, хүлээн авагч хоорондын физик зам Transmission Media or Communication Media

28 Дaмжуулах орчин, түүний ангилал Guided Чиглэлтэй дамжуулах орчин Дохио тодорхой чиглэлийн дагуу дамжина Unguided Чиглэлгүй дамжуулах орчин Цахилгаан соронзон долгион агаараар тодорхой чиглэлгүйгээр дамжина

29 Дамжууллын чанар Өгөгдөл дамжууллын чанар нь дамжуулах орчин ба дохионы характеристикээр тодорхойлогдоно. - Чиглэлтэй орчны хувьд: Дамжуулах орчин нь өгөгдөл дамжуулах хязгаарыг тодорхойлоход илүү чухал үүрэгтэй. - Чиглэлгүй орчны хувьд: Дамжуулах антеннаар дамжуулагдах дохионы зурвасын өргөн нь дамжуулах орчноос илүү чухал үүрэгтэй.

30 Чиглэлтэй орчин: Twisted pair Тусгаарлагч бүрхүүлтэй, мушгиа хоёр зэс утаснаас бүтнэ. Яагаад мушгиа вэ? Мушгих нь кроссток нөлөөллийг багасгана. Чанга эрчлэх нь дамжууллыг илүү сайн, найдвартай болгоно.

31 Twisted-pair кабелийн ангилал Ангилал Bandwidth Data Rate Digital/Analog Хэрэглээ Cat 1 very low < 100 kbps Analog Telephone Cat 2 < 2 MHz 2 Mbps Analog/digital T-1 lines Cat 3 16 MHz 10 Mbps Digital LANs Cat 4 20 MHz 20 Mbps Digital LANs Cat MHz 100 Mbps Digital LANs Cat 6 (draft) 200 MHz 200 Mbps Digital LANs Cat 7 (draft) 600 MHz 600 Mbps Digital LANs Өргөн хэрэглэгддэг чиглэлтэй дамжуулах орчин: Category 3: up to 16MHz 3-4 twists per ft (30.48cm) Category 5: up to 100MHz 3-4 twists per inch (2.54 cm)

32 Чиглэлтэй орчин: Twisted pair Мушгиа хос кабелийн ангилал: Unshielded Twisted Pair (UTP) - Телефон сүлжээ - DSL (Digital Subscriber Line) - Local Area Network (10BaseT, 100BaseT) Shielded Twisted Pair (STP)

33 Чиглэлтэй орчин: Twisted pair Экрангүй, хос ороолтот кабель (UTP) Экрантай хос ороолтот кабель (UTP - Unshielded twisted pair)

34 Чиглэлтэй орчин: Twisted pair Экрантай хос ороолтот кабель (STP-shielded twisted pair)

35 UTP коннектор RJ45 (8 lines)

36 Чиглэлтэй орчин: Coaxial Cable Coaxial cable нь дотор зэс утсан дамжуулагчийг гаднах цилиндр хэлбэр бүхий дамжуулагчаар бүрсэн бүтэцтэй байна. - Coaxial cable нь мушгиа хос кабелийг бодвол кроссток нөлөөлөлд өртөх нь бага. BNC коннектор

37 Coaxial cable-ийн хэрэглээ: - Кабелийн телевиз - Хол зайны телефон сүлжээний дамжуулалт - Local Area Networks Coaxial кабелийн ангилал Ангилал Эсэргүүцэл Хэрэглээ RG W Cable TV RG W Thin Ethernet RG W Thick Ethernet

38 Чиглэлтэй орчин: Optical Fiber Оптик кабель нь маш нарийн (2-125 микрометр), гэрлийн туяаг дамжуулах орчин Цөм нь шил эсвэл пластик материалаар хийгдэнэ Cladding бүрхүүл нь гэрэл ойлгодог материалаар хийгдэнэ Буфер бүрхүүл Cladding бүрхүүл

39 Шилэн кабель, тархалтын хэлбэр

40 Шилэн кабелийн дамжуулах хэлбэр Multimode: Олон гэрлийн цацраг ялгаатай замаар дамжина Single-mode: Цөмийн радиус нарийсч гэрэл гол тэнхлэгийн дагуу дамжина

41 Fiber-optic кабелийн коннектор Шөрмөс Төрөл Core (μm) Cladding(μm) Mode 50/ Multimode, graded-index 62.5/ Multimode, graded-index 100/ Multimode, graded-index 7/ Single-mode

42 Чиглэлгүй орчин: Wireless Оюутан юу эзэмших вэ: Утасгүй холбооны спектр Утасгүй холбооны тохиргоо Утасгүй холбооны тархалтын аргууд Broadcast Radio Communication Terrestrial Microwave Communication Satellite Microwave Communication Infrared Communication

43 Чиглэлгүй орчин: Wireless Яагаад утасгүй холбоо / өгөгдөл дамжуулалт хэрэгтэй вэ? Утасгүй холбооны цахилгаан соронзон спектрийн хуваарилалт

44 Чиглэлгүй орчин: Wireless Утасгүй холбооны дамжуулалт ба хүлээн авалт нь антеннаар хийгдэнэ. Дамжуулалт : Антенн агаараар цахилгаан соронзон долгион цацруулна Хүлээн авалт : Антенн хүрээлэн байгаа орчноос цахилгаан соронзон долгион барьж авна

45 Чиглэлгүй орчин: Wireless тохиргоо Үндсэн хоёр тохиргоо : 1. Цахилгаан соронзон долгион антеннаар чиглүүлэгдэнэ. Дамжуулах болон Хүлээн авах тохиргоо хамтдаа хийгдэнэ. Антенн хооронд Point-to-Point холболт тогтооно. 2. Цахилгаан соронзон долгион бүх чиглэлд тархана. Хүлээн авагч олон антенн байна. Broadcast дамжуулалт

46 Чиглэлгүй орчин: Тархалтын аргууд AM Радио FM Радио, TV, Cellular phone

47 Wireless дамжууллын аргууд

48 Чиглэлгүй орчин: Дамжууллын арга Broadcast Radio Дамтамжийн хязгаар : 3MHz 1GHz Omnidirectional Multicast network Унтралт : 10log(4πd/λ) Нүдэнд үзэгдэх орчинд Хана нэвтэлнэ Байгалийн хүчин зүйлд тэсвэртэй Хол зайд дамжигданa - FM Radio - Television - Data Networking

49 Чиглэлгүй орчин: Дамжууллын арга Microwave Бичил долгионы антенн нь дохиог тодорхой чиглэлийн дагуу цацна. Дамтамжийн хязгаар : 2GHz 40GHz Чиглэлтэй цацраг Point-to-Point Transmission Satellite Transmission Unicast network - Үүрэн холбоо - Сансрын холбоо - Wireless network

50 Чиглэлгүй орчин: Дамжууллын арга Terrestrial Microwave Холын дамжуулалт - Long-haul communication (4/6GHz bigger antenna, 10м-ээс дээш) Point-to-Point link Барилга хооронд (22GHz smaller and cheaper antenna) Coaxial эсвэл Optic cable-д хувирна

51 Чиглэлгүй орчин: Дамжууллын арга Terrestrial Microwave Антенн хоорондын максимум зай: d kh d зай Км h антенны өндөр м k коэффициент = 1.33 Дамжууллын шинж чанар: - Өндөр давтамжтай дохионд илүү өргөн зурвас - Унтралт : 10log(4πd/λ) 2 - Өндөр давтамжтай дохио илүү унтралттай - Байгалийн хүчин зүйл унтралтыг нэмэгдүүлнэ

52 Чиглэлгүй орчин: Дамжууллын арга Satellite Microwave Сансрын холбоо нь бичил долгион дамжуулалд суурилна. Хиймэл дагуулыг ашиглана Km өндөрт Гурван хиймэл дагуул дэлхийн бөмбөрцгийг бүтэн тойрно Point-to-Point configuration Broadcast configuration

53 Чиглэлгүй орчин: Дамжууллын арга Satellite Microwave

54 Чиглэлгүй орчин: Дамжууллын арга Satellite Microwave

55 Чиглэлгүй орчин: Дамжууллын арга Давтамжийн зурвас Transponders буюу дохиог хүлээж аваад автоматаар дамжуулдаг төхөөрөмж Сансрын холбоонд нэг давтамжийн зурвасаар(uplink) хүлээн авч өсгөөд, өөр давтамжийн зурвасаар(downlink) илгээнэ. Common Frequency Band: Band Frequency Downlink GHz Uplink GHz C 4/6GHz Ku 12/14GHz Ka 18/28GHz

56 Чиглэлгүй орчин: Дамжууллын арга Сансрын холбооны хэрэглээ: Television distribution Long-distance telephone transmission Private business network (VSAT) LAN interconnection (Intranet) Video Conferencing

57 Чиглэлгүй орчин: Дамжууллын арга Infrared Communication Infrared range : THz - Хязгаарлах орчинд (нэг өрөөнд) Point-to-Point, Multipoint дамжуулалт хийнэ. Transceiver (wireless modem) Шууд ба алсын тусгалтай Хана нэвтлэхгүй Давтамжийн хуваарилалтын зөвшөөрөл шаардлагагүй Device-to-Device communication : 1 метр Өгөгдлийн хурд : 2400bps Kbps extended Mbps

58 Радио давтамжийн зурвас Band Range Propagation Application VLF 3 30 KHz Ground Long-range radio navigation LF KHz Ground Radio beacons and navigational locators MF 300 KHz 3 MHz Sky AM radio HF 3 30 MHz Sky VHF MHz Sky and line-of-sight UHF 300 MHz 3 GHz Line-of-sight Citizens band (CB), ship/aircraft communication VHF TV, FM radio UHF TV, cellular phones, paging, satellite SHF 3 30 GHz Line-of-sight Satellite communication EHF GHz Line-of-sight Long-range radio navigation

59 Нэмэлт материал /student_view0/

Өгөгдөл(Data) and Дохио(signal)

Өгөгдөл(Data) and Дохио(signal) Мэдээллийн сүлжээ профессорын баг Өгөгдөл(Data) and Дохио(signal) Семинар 2 Багш (Доктор Ph.D) Л.Одончимэг Оюутан юу эзэмших вэ: Өгөгдөл гэж юу вэ? Өгөгдөл ба Дохионы ялгаа Аналог ба Тоон дохионы ялгаа

Διαβάστε περισσότερα

Нягтруулга Multiplexing

Нягтруулга Multiplexing Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль Мэдээлэл Холбооны Технологийн Сургууль Нягтруулга Multiplexing Мэдээллийн Сүлжээний баг Лекц 6 Багш Доктор (Ph.D) Л.Одончимэг Агуулга: Нягтруурлга гэж юу вэ? Нягтруулгын

Διαβάστε περισσότερα

S.PH102 Физик-2. Семинар 7. Сэдэв : Квант механикийн үндэс, Атомын физик. Тест оны намар

S.PH102 Физик-2. Семинар 7. Сэдэв : Квант механикийн үндэс, Атомын физик. Тест оны намар S.PH102 Физик-2 Семинар 7 Сэдэв : Квант механикийн үндэс, Атомын физик Тест 2015-2016 оны намар Физик -2 7.1 Устөрөгчийн атом фотон шингээсэн бол түүний электроны орбитын радиус............. А. Багасна.

Διαβάστε περισσότερα

Transmission of Analog Signal

Transmission of Analog Signal Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль Мэдээлэл Холбооны Технологийн Сургууль Мэдээллийн сүлжээний профессорын баг Transmission of Analog Signal Лекц 5 Багш (Ph.D)Л.Одончимэг Аналог дохио дамжуулал Агуулга:

Διαβάστε περισσότερα

S.PH101 ФИЗИК-1 ЛЕКЦ 12

S.PH101 ФИЗИК-1 ЛЕКЦ 12 ЛЕКЦ 12 S.PH101 ФИЗИК-1 ЦАХИЛГААН ЦЭНЭГ, КУЛОНЫ ХУУЛЬ, ЦАХИЛГААН ОРОН, ОРНЫ ХҮЧЛЭГ, СИСТЕМ ЦЭНЭГҮҮДИЙН ХАРИЛЦАН ҮЙЛЧЛЭЛ, ДИПОЛЬ, СИСТЕМ ЦЭНЭГҮҮДИЙН ОРНЫГ ХОЛ ЗАЙД ТООЦОХ, ЦАХИЛГААН СТАТИК ОРНЫ ЦИРКУЛЯЦ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Атомын нарийн нийлмэл бүтэц 19 -р зууны эцэс. Физикийн шинжлэх ухааны нээлтүүд Атомын бүтцийн загварууд Атомын бүтцийн онолууд

1. Атомын нарийн нийлмэл бүтэц 19 -р зууны эцэс. Физикийн шинжлэх ухааны нээлтүүд Атомын бүтцийн загварууд Атомын бүтцийн онолууд CHEM101: Органик биш хими I Ëåêö ¹4 1. Атомын нарийн нийлмэл бүтэц 19 -р зууны эцэс. Физикийн шинжлэх ухааны нээлтүүд Атомын бүтцийн загварууд Атомын бүтцийн онолууд. Атомын электрон давхраат бүтэц, түүнийг

Διαβάστε περισσότερα

II бүлэг. Химийн элементийн геохимийн тархалт

II бүлэг. Химийн элементийн геохимийн тархалт CHEM 323: Геохимийн үндэс Атом ба химийн элемент Лекц 5 II бүлэг. Химийн элементийн геохимийн тархалт Химийн элементийн үүслийн тухай таамаглал Цацраг идэвх чанар. Цацараг идэвхт изотоп, түүний задрал

Διαβάστε περισσότερα

НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ C-н температур хэдэн кельвины температур болох вэ?. A. 281 B. 265 C. 8 D. 16 A B C. 726 D. 12

НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ C-н температур хэдэн кельвины температур болох вэ?. A. 281 B. 265 C. 8 D. 16 A B C. 726 D. 12 НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ 1. 8 0 C-н температур хэдэн кельвины температур болох вэ?. A. 281 B. 265 C. 8 D. 16 2. 1273 0 К температур хэдэн цельсын температур болох вэ? A. 1523 B. 20 C. 0 D. 1000 Бодлого: (3-7) 1кг

Διαβάστε περισσότερα

Бодолт: ( ) ,2

Бодолт: ( ) ,2 46. AOB = 9, Rрадиустай секторын AO, OB хэрчмүүд болон AB нумыг шүргэсэн тойрог багтсан бол тойргийн радиусыг ол. Бодолт: MO = x, OO = OK OK OO = R x, OO M = 45 = OMO OM = OM = O K = x, x + Rx R = ( )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Μέσα μετάδοσης Μέσο μετάδοσης είναι το κανάλι μέσα από το οποίο περνούν τα σήματα και οι πληροφορίες, οι οποίες μεταβιβάζονται από

Διαβάστε περισσότερα

АРГА ТЕХНОЛОГИЙН НЭР: Физикийн хичээлээр сурагчдыг ЕШ-д амжилттай бэлтгэх - арга технологи.

АРГА ТЕХНОЛОГИЙН НЭР: Физикийн хичээлээр сурагчдыг ЕШ-д амжилттай бэлтгэх - арга технологи. АРГА ТЕХНОЛОГИЙН НЭР: Физикийн хичээлээр сурагчдыг ЕШ-д амжилттай бэлтгэх - арга технологи. ЭЕШ- ийн сэдвийн хүрээ нь бүрэн дунд боловсролын стандартын агуулгын хүрээнд байж, их дээд сургуульд элсэхийг

Διαβάστε περισσότερα

Тухайн Дифференциал Тэгшитгэл ба Түүний Нийтлэг Хэрэглээ

Тухайн Дифференциал Тэгшитгэл ба Түүний Нийтлэг Хэрэглээ Тухайн Дифференциал Тэгшитгэл ба Түүний Нийтлэг Хэрэглээ Сүхболдын Төгөлдөр 2012 оны 1р сарын 23 1 Өмнөх Үг Юуны өмнө энэ семинарт оролцох боломжийг олгосон Төмөр ахдаа баярлалаа. Миний бие астрофизикийн

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικά δίκτυα (2) Αγγελική Αλεξίου

Ευρυζωνικά δίκτυα (2) Αγγελική Αλεξίου Ευρυζωνικά δίκτυα (2) Αγγελική Αλεξίου alexiou@unipi.gr 1 Σήματα και πληροφορία Βασικές έννοιες 2 Αναλογικά και Ψηφιακά Σήματα Στις τηλεπικοινωνίες συνήθως χρησιμοποιούμε περιοδικά αναλογικά σήματα και

Διαβάστε περισσότερα

Ерөнхий эмиттертэй транзисторт өсгөгч Унших материал

Ерөнхий эмиттертэй транзисторт өсгөгч Унших материал ажил7 Ерөнхий эмиттертэй транзисторт өсгөгч Унших материал Electronic Deices and ircuits, 4 th edition: Section 5-1, Ac amplifier Fundamentals; Section 5-3, Amplifier Analysis Usg Small-Signal Models,

Διαβάστε περισσότερα

Лекц:5 Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл

Лекц:5 Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл Лекц:5 Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл 2017 оны 3-р сарын 9 Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 1 Агуулга 1 ХТ-г тодорхойлогчид 2 Өгөөжүүдийг харьцуулах нь 3 ЗГБХҮЦ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 2: Επίπεδο 1 «φυσικό στρώμα»

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 2: Επίπεδο 1 «φυσικό στρώμα» ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 2: Επίπεδο 1 «φυσικό στρώμα» Φυσικό στρώμα: Προσδιορίζει τις φυσικές διεπαφές των συσκευών Μηχανικό Ηλεκτρικό Λειτουργικό Διαδικαστικό

Διαβάστε περισσότερα

БИЕ ДААЛТЫН БОДЛОГО Цалин Татвар 10.

БИЕ ДААЛТЫН БОДЛОГО Цалин Татвар 10. БИЕ ДААЛТЫН БОДЛОГО. ax bx c 0 квадрат тэгшитгэлийн бодит шийдийг олох алгоритм зохиох. Хэрэв төсвийн байгууллагын ажилтан нь доорхи хүснэгтэнд өгсөн цалинтай бол татварыг тооцох программ зохио. Цалин

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές και ίκτυα Η/Υ.

Υπολογιστές και ίκτυα Η/Υ. Υπολογιστές και ίκτυα Η/Υ http://www.net.uom.gr Βιβλίο για ίκτυα Η/Υ Computer Networking, A Top-Down Approach Featuring the Internet, 2nd edition J. Kurose, K. Ross ρ. Παναγιώτης Ε. Φουληράς 2003/2004

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Σήµατος (Αναλογικό Σήµα)

Χαρακτηριστικά Σήµατος (Αναλογικό Σήµα) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 03 NOE 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 2ο Βιβλιογραφία Μαθήµατος: «Computer Networks», Tanenbaum, 4 th Edition, Pr. Hall, 2003. «Μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δομικά Στοιχεία Υλικού. Δεδομένα και σήματα. Διάρθρωση. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δομικά Στοιχεία Υλικού. Δεδομένα και σήματα. Διάρθρωση. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Δομικά Στοιχεία Υλικού Ευάγγελος Παπαπέτρου 1 Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 33 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Хадан Дээрх Тамганы Дүрсийг Адууны Тамганы Дүрстэй Машин Сургалтын Аргуудаар Харьцуулах

Хадан Дээрх Тамганы Дүрсийг Адууны Тамганы Дүрстэй Машин Сургалтын Аргуудаар Харьцуулах Хадан Дээрх Тамганы Дүрсийг Адууны Тамганы Дүрстэй Машин Сургалтын Аргуудаар Харьцуулах Пэрэнлэйлхүндэв Гантуяа*, Батсуурь Сувдаа*, Дамдинсүрэн Цэвээндорж** *Монгол Улсын Их Сургууль, Мэдээлэл, Компьютерийн

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Δομικά Στοιχεία Υλικού Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 33 Διάρθρωση 1 Σύνδεσμοι

Διαβάστε περισσότερα

615 АВС гурвалжны багтаасан тойргийн төв нь О. ( А>90 ) AL биссектрисийн үргэлжлэл нь багтаасан тойргийг F цэгт огтолно. OA радиус ВС талыг Е цэгээр

615 АВС гурвалжны багтаасан тойргийн төв нь О. ( А>90 ) AL биссектрисийн үргэлжлэл нь багтаасан тойргийг F цэгт огтолно. OA радиус ВС талыг Е цэгээр 615 АВС гурвалжны багтаасан тойргийн төв нь О. ( А>90 ) AL биссектрисийн үргэлжлэл нь багтаасан тойргийг F цэгт огтолно. OA радиус ВС талыг Е цэгээр огтолно. АН нь уг гурвалжны өндөр ба АН AF3 ÐAEH30 бол

Διαβάστε περισσότερα

11-р ангийн математикийн хөтөлбөр. 2-р хувилбар (2012/08/05)

11-р ангийн математикийн хөтөлбөр. 2-р хувилбар (2012/08/05) 11-р ангийн математикийн хөтөлбөр -р хувилбар (01/08/05) Танилцуулга 11, 1 дугаар ангийн хөтөлбөр боловсруулах ажил болон сургалтын үеэр энэхүү материалыг ашиглана. 11 дүгээр ангийн Математик Хөтөлбөрийн

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 3: Μέσα Μετάδοσης Εισαγωγή Το μέσο μετάδοσης είναι ο φορέας μέσα από τον οποίο λαμβάνει χώρα η μετάδοση των σημάτων. Για να κατανοήσουμε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ. Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2009 оны 12 дугаар сарын 24- ний өдрийн 52 дугаар тогтоолоор батлав.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ. Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2009 оны 12 дугаар сарын 24- ний өдрийн 52 дугаар тогтоолоор батлав. МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ Ангилалтын код 91.040.30 Орон сууцны барилгын доторх сууцны талбай тооцох аргачлал Methodology of housing unit area calculation in residential buildings Стандартчилал, Хэмжилзүйн

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικότητα του Διαδικτύου. Αριθμός συνδεδεμένων Η/Υ κατά έτος

Δημοτικότητα του Διαδικτύου. Αριθμός συνδεδεμένων Η/Υ κατά έτος ΔΙΚΤΥΑ Π. Φουληράς Διαδίκτυο Σημαίνει δίκτυο που προέρχεται από την διασύνδεση επί μέρους δικτύων Μπορεί κάθε ένα από τα επί μέρους δίκτυα να είναι διαφορετικής τεχνολογίας Δημοτικότητα του Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ενότητα 4η Βασικά στοιχεία του Τηλεπικοινωνιακού καναλιού Μάθηµα 5ο ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τοµέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήµατος 1 Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүйн зөвлөмж /Суралцахуйн удирдамжийг удидлага болгоно/ Физик

Бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүйн зөвлөмж /Суралцахуйн удирдамжийг удидлага болгоно/ Физик Бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүйн зөвлөмж /Суралцахуйн удирдамжийг удидлага болгоно/ Физик Улаанбаатар хот 2016 он Гарчиг. 1. Хөтөлбөрийн агуулга: a) Багшид тулгамдаж

Διαβάστε περισσότερα

Information Theory Θεωρία της Πληροφορίας. Vasos Vassiliou

Information Theory Θεωρία της Πληροφορίας. Vasos Vassiliou Information Theory Θεωρία της Πληροφορίας Vasos Vassiliou Network/Link Design Factors Transmission media Signals are transmitted over transmission media Examples: telephone cables, fiber optics, twisted

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής. Φυσικά Μέσα Μετάδοσης. Φυσικό Επίπεδο Ενσύρµατα και ΑσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ. ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής. Φυσικά Μέσα Μετάδοσης. Φυσικό Επίπεδο Ενσύρµατα και ΑσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ. ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο Ενσύρµατα και ΑσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα. ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΣΟ (Κατευθυνόµενα -Guided):

Διαβάστε περισσότερα

Μέέσα µμετάάδοσης. 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Μέέσα µμετάάδοσης. 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 3 η Μέέσα µμετάάδοσης Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Σηµειώσεις Συστήµατων Οπτικών Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ Καβάλας, http://de.teikav.edu.gr/telematics/pdf/4o_meros_optikasystimata.pdf

Διαβάστε περισσότερα

«Μ I B M. e r a s e. ;mocs@ow )WO. StHfgpscsiii] ^ im^pgsw D S M K alw gk ] Kin D im K llm SsMM g S i! i N U S S U S fi? %, U M P O M l^ β\μμ g 0

«Μ I B M. e r a s e. ;mocs@ow )WO. StHfgpscsiii] ^ im^pgsw D S M K alw gk ] Kin D im K llm SsMM g S i! i N U S S U S fi? %, U M P O M l^ β\μμ g 0 «Μ I B M e r a s e ;mocs@ow )WO StHfgpscsiii] ^ im^pgsw D S M K alw gk ] Kin D im K llm SsMM g S i! i N U S S U S fi? %, U M P O M l^ β\μμ g 0 KtatDDippIg ld [?ppii]< ; gι&φ [Ma^csgKBx&g /^ ιχ Φ( >ν

Διαβάστε περισσότερα

С.Бямбахорлоо (Доктор Ph.D, ММНБ, Аудитор, ТМЗ) СЭЗДСургуулийн ахлах багш

С.Бямбахорлоо (Доктор Ph.D, ММНБ, Аудитор, ТМЗ) СЭЗДСургуулийн ахлах багш С.Бямбахорлоо (Доктор Ph.D, ММНБ, Аудитор, ТМЗ) СЭЗДСургуулийн ахлах багш babur_26@yahoo.com ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫГ ӨРТГИЙН УДИРДЛАГААР ДЭМЖИХ НЬ (Ноос боловсруулах үйлдвэрлэлийн жишээн дээр)

Διαβάστε περισσότερα

EPL324: Tutorials* on Communications and Networks Tutorial 2: Chapter 1 Review Questions

EPL324: Tutorials* on Communications and Networks Tutorial 2: Chapter 1 Review Questions EPL324: Tutorials* on Communications and Networks Tutorial 2: Chapter 1 Review Questions Pavlos Antoniou University of Cyprus Department of Computer Science * The material is taken from J.F. Kurose & K.W.

Διαβάστε περισσότερα

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00 E-mail: tsiftsis@teilam.gr URL: http://users.teilam.gr/~tsiftsis Γραφείο: Κτήριο Βιβλιοθήκης, 1 ος όροφος 1 Πηγές Μαθήματος 1. Βιβλίο: Γ. K. Καραγιαννίδης, Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

MOR2 ДАТА МЕНЕЖМЕНТ & АНАЛИЗ ХИЙХ СУРГАЛТ СЕМИНАР. 6 сарын 17-18, 2013, Гео-Экологийн Хүрээлэн, Улаанбаатар хот, Монгол Улс

MOR2 ДАТА МЕНЕЖМЕНТ & АНАЛИЗ ХИЙХ СУРГАЛТ СЕМИНАР. 6 сарын 17-18, 2013, Гео-Экологийн Хүрээлэн, Улаанбаатар хот, Монгол Улс MOR2 ДАТА МЕНЕЖМЕНТ & АНАЛИЗ ХИЙХ СУРГАЛТ СЕМИНАР 6 сарын 17-18, 2013, Гео-Экологийн Хүрээлэн, Улаанбаатар хот, Монгол Улс Хөтөлбөр Нээлтийн ажиллагаа, Удиртгал, Анхны мэдлэгийн шалгуур 1-р хэсэг, 6 сарын

Διαβάστε περισσότερα

г усанд 10 г давсыг уусгахад үүссэн уусмалын процентын концентрацыг бодож олно уу. A. 5% B. 10% C. 15% D. 20% E. 25%

г усанд 10 г давсыг уусгахад үүссэн уусмалын процентын концентрацыг бодож олно уу. A. 5% B. 10% C. 15% D. 20% E. 25% НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. СОНГОХ ДААЛГАВАР Санамж: Нэгдүгээр хэсэг нийт 68 оноотой бөгөөд 1 5 дугаар тест тус бүр 1 оноо, 6 0 дугаар тест тус бүр оноо, 1 1 дүгээр тест тус бүр оноо болно. Даалгавар бүрээс зөвхөн

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ VHF ΚΑΙ UHF ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Κ. Βασιλάκης Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Монгол Улсын Нэгдсэн Түрүүлэгч Индикатор (НТИ, СLI) Др. Б. Эрдэнэбат

Монгол Улсын Нэгдсэн Түрүүлэгч Индикатор (НТИ, СLI) Др. Б. Эрдэнэбат Монгол Улсын Нэгдсэн Түрүүлэгч Индикатор (НТИ, СLI) Др. Б. Эрдэнэбат Сангийн Яам, Дэлхийн Банкны Олон Салбарыг Хамарсан Техник Туслалцааны Төсөл Агуулга I. Зорилго, хэрэглээ II. Бодлого боловсруулагчдын

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Αναζήτηση πληροφοριών στο ιαδίκτυο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Αναζήτηση πληροφοριών στο ιαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Αναζήτηση πληροφοριών στο ιαδίκτυο Κεφάλαιο 6 6. Αναζήτηση πληροφοριών στο ιαδίκτυο 6.1 Εισαγωγή Στο προηγούµενο κεφάλαιο είδαµε αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας του Outlook Express, του λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Αρ. Τσίπουρας Email: aris@di.uoa.gr

Τεχνολογίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Αρ. Τσίπουρας Email: aris@di.uoa.gr Τεχνολογίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης 1 Αρ. Τσίπουρας Email: aris@di.uoa.gr Περιεχόμενa Ευρυζωνικότητα Δίκτυα Πρόσβασης Τεχνολογίες ευρυζωνικής Πρόσβασης Ενσύρματες Ασύρματες Η ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад

ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ 2011 Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад 1 Тохиолдолд суурилсан тахиаритмийн ялган оношлогоо Д.Зулгэрэл, PhD, дэд профессор ЭМШУИСийн зүрх судасны тэнхмийн

Διαβάστε περισσότερα

МИКРОКОНТРОЛЛЕРИЙН ХЯЛБАР ДАСГАЛУУД

МИКРОКОНТРОЛЛЕРИЙН ХЯЛБАР ДАСГАЛУУД 3.1. ГЭРЭЛТЭГЧ ДИОДЫГ УДИРДАХ МИКРОКОНТРОЛЛЕРИЙН ХЯЛБАР ДАСГАЛУУД Гэрэлтэгч диодуудыг төрөл бүрийн эффекттэйгээр асааж унтраах эдгээр дасгалууд нь портоор мэдээллийг хэрхэн гаргах талаар үзэх хичээл юм.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης

Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης Επικοινωνία μεταξύ δύο υπολογιστώνοιοποίοιείναι απευθείας συνδεδεμένοι Φυσικό Επίπεδο. Περίληψη Ζεύξεις σημείου προς σημείο (point-to-point links) Ανάλυση σημάτων Μέγιστη χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Πηγή Θορύβου Αποτέλεσµα Θορύβου=16 µονάδες Συνολικό Αποτέλεσµα Θορύβου: 16-12=4 µονάδες Ποµπός έκτης Αποτέλεσµα Θορύβου=12 µονάδες Θόρυβος & Παρεµβολές σε Συνεστραµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (1 ΠΑΡΑΔΟΣH) - Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων, - Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρήσεις - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο Σήµατα & Κωδικοποίηση. Ενότητα Β

Φυσικό Επίπεδο Σήµατα & Κωδικοποίηση. Ενότητα Β Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο Σήµατα & Κωδικοποίηση Ενότητα Β ρ. Ε. Μάγκος Βασικές Έννοιες Σηµάτων Τα ελαστικά σώµατα υφίστανται παροδικές παραµορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON QUANTUM. Logging

HORIZON QUANTUM. Logging HORIZON QUANTUM High Capacity Packet Microwave System FEATURES NETWORK MANAGEMENT (NMS) Capacity w/accelerator Variable from 10 to 2000 Mbps full duplex CIR Management Access In or out of band 2x capacity

Διαβάστε περισσότερα

Сонгуулийн прогноз хийх арга зүй: асуудал, хувилбар, арга. Ц.Болд, Ч.Тамир /МУИС-ийн Социологийн тэнхмийн багш нар/

Сонгуулийн прогноз хийх арга зүй: асуудал, хувилбар, арга. Ц.Болд, Ч.Тамир /МУИС-ийн Социологийн тэнхмийн багш нар/ Сонгуулийн прогноз хийх арга зүй: асуудал, хувилбар, арга.сонгуулийн прогноз хийх үндсэн нөхцөл, хүчин зүйлс Ц.Болд, Ч.Тамир /МУИС-ийн Социологийн тэнхмийн багш нар/ Сонгуулийн дүнг прогнозчилох явдал

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απόδοσης Ασύρματων Δικτύων Multimedia

Μελέτη Απόδοσης Ασύρματων Δικτύων Multimedia Πτυχιακή Εργασία Με Θέμα : Μελέτη Απόδοσης Ασύρματων Δικτύων Multimedia Ονοματεπώνυμο : Ιωάννης Μίνως ΑΕΜ : 3120 Τπεύθυνος Καθηγητής : Ιωάννης Βραδελης Ευχαριστίες Ολοκληρώνοντας έναν κύκλο στη ζωή μου

Διαβάστε περισσότερα

Агуулга. Нүүрс ус. Моносахарид Гликозид, гликозидийн холбоо Дисахарид Полисахарид. Ангилал Нэршил

Агуулга. Нүүрс ус. Моносахарид Гликозид, гликозидийн холбоо Дисахарид Полисахарид. Ангилал Нэршил НҮҮРС УС Лекц 3 Агуулга Нүүрс ус Ангилал Нэршил Моносахарид Гликозид, гликозидийн холбоо Дисахарид Полисахарид Нүүрс ус амьд эд эсийн бүрэлдэхүүн хэсэг хоол тэжээлийн нөөц, энергийн үндсэн эх үүсвэр Түлш

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (11-12) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (11-12) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (11-12) Π. Φουληράς Επέκταση των LAN Το υλικό των LAN έχει καθορισμένο μέγιστο μήκος καλωδίου Επέκτασή του μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, κύριοιεκτωνοποίωνείναι: Μόντεμ οπτικών ινών Επαναλήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες και Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Κινητές Επικοινωνίες και Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες και Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ενότητα: Δίκτυα ΗΥ- Φυσικό Στρώμα Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Монголд уул уурхайн өсөн нэмэгдэж буй үйлдвэрлэл хөдөө аж ахуйн салбарт хэрхэн нөлөөлж байгаа тухай

Монголд уул уурхайн өсөн нэмэгдэж буй үйлдвэрлэл хөдөө аж ахуйн салбарт хэрхэн нөлөөлж байгаа тухай Монголын бэлчээрийн нөхөн сэргэх чадамжийг бэхжүүлэх нь Салбар хөрвөсөн эрдэм шинжилгээний судалгааны хурлын бүтээл, Улаанбаатар хот, Монгол Улс, 2015 оны 6-р сарын 9-10 Монголд уул уурхайн өсөн нэмэгдэж

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Θεωρία Δικτύων. Δίκτυα (Αρχές & Θεωρία)

Αρχές Θεωρία Δικτύων. Δίκτυα (Αρχές & Θεωρία) Αρχές Θεωρία Δικτύων 1 Εισαγωγή Έννοια Ιδιότητες Κατηγορίες Τοπολογία Ακτινωτό Κομβικό Βροχικό Γεωγραφία LAN WAN MAN Τύπος Κοινό τηλεφωνικό δίκτυο Ιδιωτικό δίκτυο (Αρχές & Θεωρία) ΔημόσιοΔίκτυα δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Μάθημα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Μάθημα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Βασικά στοιχεία του Τηλεπικοινωνιακού καναλιού Μάθημα 5ο 6o ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος 1 Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr

Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr ίκτυα Υπολογιστών (Γ έτος, ΣΤ εξ) ιάλεξη #2η: To φυσικό επίπεδο: Αναλογικές και ψηφιακές επικοινωνίες, κυκλώµατα και µέσα µετάδοσης, διαµόρφωση, πολυπλεξία Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr Εαρινό εξάµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο που εξυπηρετεί: περιφερειακών συσκευών μεταξύ τους

Δίκτυο που εξυπηρετεί: περιφερειακών συσκευών μεταξύ τους Δημιουργία οικιακού δικτύου για ψυχαγωγικούς σκοπούς Σχεδιάζοντας το δίκτυο Εγκαθιστώντας το δίκτυο Διαχειρίζωντας ένα δίκτυο ψυχαγωγικούς σκοπούς Μελλοντικές τάσεις στα οικιακά δίκτυα για Τι είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 1: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 1: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 1: Εισαγωγή Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση από Πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Математикийн хичээлийн даалгавар. Эрхэм шалгуулагч танд амжилт хүсье.

Математикийн хичээлийн даалгавар. Эрхэм шалгуулагч танд амжилт хүсье. Эрхэм шалгуулагч танд амжилт хүсье. Шалгалтын бодлого бодоход ашиглагдах зарим томьёонууд: 1. Конусын хажуу гадаргуу нь SS х.г = ππ RR ll байна. Үүнд ll нь байгуулагч.. log aa kk bb = 1 kk log aa bb 3.

Διαβάστε περισσότερα

ХАВДАР ЭСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД JSAP (JNK/STRESS- ACTIVATED PROTEIN KINASE-ASSOCIATED PROTEIN) УУРГИЙН ОРОЛЦОО

ХАВДАР ЭСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД JSAP (JNK/STRESS- ACTIVATED PROTEIN KINASE-ASSOCIATED PROTEIN) УУРГИЙН ОРОЛЦОО DOI: http://dx.doi.org/10.5564/pmas.v56i3.694 ХАВДАР ЭСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД JSAP (JNK/STRESS- ACTIVATED PROTEIN KINASE-ASSOCIATED PROTEIN) УУРГИЙН ОРОЛЦОО П.Эрдэнэбаатар 1,2, Н.Риота 2, Ё. Кацүжи 2 1 Ерөнхий

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 8: Καλωδιακή Σύνδεση Συσκευών σε Τοπικό Δίκτυο

Μάθημα 8: Καλωδιακή Σύνδεση Συσκευών σε Τοπικό Δίκτυο Μάθημα 8: Καλωδιακή Σύνδεση Συσκευών σε Τοπικό Δίκτυο 8.1 Ο εξοπλισμός των τοπικών δικτύων Τα συνθετικά στοιχεία ενός τοπικού δικτύου υπολογιστών είναι το φυσικό μέσο μετάδοσης (συνήθως καλωδιακός εξοπλισμός),

Διαβάστε περισσότερα

ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÝÄ ÍªËªªËªÃ Õ ÈÍ Ç ÉËÑÈÉÍ ØÈÍÆÈËÃÝÝ

ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÝÄ ÍªËªªËªÃ Õ ÈÍ Ç ÉËÑÈÉÍ ØÈÍÆÈËÃÝÝ ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÝÄ ÍªËªªËªÃ Õ ÈÍ Ç ÉËÑÈÉÍ ØÈÍÆÈËÃÝÝ Санхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургууль Боловсруулсан: Багийн ахлагч Ц.Батсүх (Ph.D, Экономиксийн тэнхимийн багш) Багийн гишүүд: Д.Больтогтох (Ph.D, Санхүү удирдлагын

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Παπαπέτρου

Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Μετάδοση Πληροφορίας και Δομικά Στοιχεία Υλικού Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 76

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Παπαπέτρου

Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Μετάδοση Πληροφορίας και Δομικά Στοιχεία Υλικού Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 76

Διαβάστε περισσότερα

LATEX 2ε-ийн гарын авлага

LATEX 2ε-ийн гарын авлага LATEX 2ε-ийн гарын авлага буюу L A TEX 2ε-г 141 минутад Тобиас Оетикер Хьюберт Партл, Ирэн Хина, Элизабет Шлегл Хувилбар 4.26, 2008 оны 09-р сарын 25 Орчуулсан: Доржготовын Батмөнх ii Зохиогчийн эрх 1995-2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Πτυχιακή εργασία «ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα H/Y στη Δασοπονία

Δίκτυα H/Y στη Δασοπονία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δίκτυα H/Y στη Δασοπονία Ενότητα 1: Δίκτυα Υπολογιστών Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

SURTEC TEST REPORT. 9, Kon Jan North Road Liutu Industrial Zone Keelung,# 206, Taiwan RDT B

SURTEC TEST REPORT. 9, Kon Jan North Road Liutu Industrial Zone Keelung,# 206, Taiwan RDT B URTEC TET REPORT Report No: Description: 9, Kon Jan North Road Liutu Industrial Zone Keelung,#, Taiwan RDT---B Patch Panel Cat Permanent Link Performance Test DATE: // Product : RP-MH-B Measurements: tandards

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατες Επικοινωνίες

Ασύρµατες Επικοινωνίες Ασύρµατες Επικοινωνίες Στο κεφάλαιο αυτό µελετάµε τεχνικές διαµόρφωσης και αποδιαµόρφωσης που είναι κατάλληλες για κανάλια ασύρµατων επικοινωνιών, των οποίων τα χαρακτηριστικά µετάδοσης είναι χρονικά µεταβαλλόµενα.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Τηλεφωνικού ικτύου

Αρχιτεκτονική Τηλεφωνικού ικτύου ίκτυα Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης Το ο ίκτυο Πρόσβασης: Το τηλεφωνικό δίκτυο, Τµήµα Επιστήµης & Τεχνολογίας Τηλ/νιών Αρχιτεκτονική Τηλεφωνικού ικτύου Analog / Digital PABX PABX Αναλογικές Συσκευές σε Αναλογικά

Διαβάστε περισσότερα

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 7 η Digital Subscriber Line (DSL) Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Επικοινωνίες Δεδοµένων και Τεχνολογίες Internet I, Διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Καλωδιακή Μετάδοση Πληροφορίας TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Καλωδιακή Μετάδοση Πληροφορίας TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Καλωδιακή Μετάδοση Πληροφορίας TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Περίληψη Είδη καλωδίων και εφαρμογές Καλώδια συνεστραμένων ζευγών Ομοαξονικά

Διαβάστε περισσότερα

БИЛЭЭ СУЛ ҮГИЙН УТГА, ХЭРЭГЛЭЭ

БИЛЭЭ СУЛ ҮГИЙН УТГА, ХЭРЭГЛЭЭ Беньямин Брозиг (Benjamin Brosig). 2012. БИЛЭЭ СУЛ ҮГИЙН УТГА, ХЭРЭГЛЭЭ (The meaning and usage of the particle bilee ). Хэл зохиол судлал V (37): 10-18. The wording of the text should be as published.

Διαβάστε περισσότερα

HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 01 - Εισαγωγή

HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 01 - Εισαγωγή 1 2 HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 01 - Εισαγωγή Εργασίες = 10% Αξιολόγηση Σταύρος Ιεζεκιήλ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών iezekiel@ucy.ac.cy Green Park 111 Ενδιάμεση εξέταση = 30% Τελική

Διαβάστε περισσότερα

СЭЛЭНГЭ МӨРНИЙ САВ ГАЗРЫН ГОЛ МӨРНИЙ УСНЫ ЧАНАРЫН АЖИГЛАЛТ ХЭМЖИЛТИЙН НЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨР

СЭЛЭНГЭ МӨРНИЙ САВ ГАЗРЫН ГОЛ МӨРНИЙ УСНЫ ЧАНАРЫН АЖИГЛАЛТ ХЭМЖИЛТИЙН НЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨР Гүйцэтгэгчид: Холбооны улсын төсвийн байгууллага «Усны химийн хүрээлэн» (ХУТБ «УХХ»); Холбооны улсын төсвийн байгууллага «Бурятский ЦГМС» СЭЛЭНГЭ МӨРНИЙ САВ ГАЗРЫН ГОЛ МӨРНИЙ УСНЫ ЧАНАРЫН АЖИГЛАЛТ ХЭМЖИЛТИЙН

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικά δίκτυα (3) Αγγελική Αλεξίου

Ευρυζωνικά δίκτυα (3) Αγγελική Αλεξίου Ευρυζωνικά δίκτυα (3) Αγγελική Αλεξίου alexiou@unipi.gr 1 Δίκτυα - Βασικές έννοιες 2 Δομές και τοπολογίες δικτύων Ευρυζωνικά Δίκτυα Α. Αλεξίου 3 Data flow Simplex mode: μονοκατευθυντική επικοινωνία. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ενότητα # 11: Κινητά Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Μέρος 1) Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιακών και Υπολογιστικών Συστημάτων

Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιακών και Υπολογιστικών Συστημάτων Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιακών και Υπολογιστικών Συστημάτων 1 Δίκτυα Υπολογιστών & Internet Στόχος παρουσίασης: σύνοψη, αίσθηση της διασύνδεσης (networking) Περισσότερο βάθος, λεπτομέρεια στην συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. ίκτυα Επικοινωνιών

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. ίκτυα Επικοινωνιών ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Φυσικό στρώμα ίκτυα Επικοινωνιών Περίληψη Εισαγωγή στα συστήματα μετάδοσης Μετάδοση σημάτων Αναλογική Ψηφιακή Περιορισμοί στη μετάδοση Χωρητικότητα διαύλου Μετάδοση στη βασική ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Φυσικό στρώμα. Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών 2008 Φυσικό Στρώμα Μ.Ε. Θεολόγου

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Φυσικό στρώμα. Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών 2008 Φυσικό Στρώμα Μ.Ε. Θεολόγου ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Φυσικό στρώμα Περίληψη Εισαγωγή στα συστήματα μετάδοσης Μετάδοση σημάτων Αναλογική Ψηφιακή Περιορισμοί ρ στο φυσικό στρώμα Χωρητικότητα διαύλου Μετάδοση στη βασική ζώνη Ψηφιακή διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πληροφορική ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγή Η ανάγκη για επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών ήταν σχεδόν ταυτόχρονη με την κατασκευή των πρώτων υπολογιστών Έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος ώστε άνθρωποι από

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων.

Περίληψη. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Αναμεταδότες, Γέφυρες, Μεταγωγείς, δρομολογητές και Πύλες (repeaters, hubs, bridges, switches, routers,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα διάλεξης. Εφαρμογές Κινητής Τεχνολογίας. Διαδικαστικά Βιβλιογραφία Ορισμός πεδίου. Περίγραμμα. Δάλ Διάλεξη 1 η : Εισαγωγή

Περιεχόμενα διάλεξης. Εφαρμογές Κινητής Τεχνολογίας. Διαδικαστικά Βιβλιογραφία Ορισμός πεδίου. Περίγραμμα. Δάλ Διάλεξη 1 η : Εισαγωγή Εφαρμογές Κινητής Τεχνολογίας Δάλ Διάλεξη 1 η : Εισαγωγή Γ. Καρυδάκης Περιεχόμενα διάλεξης Διαδικαστικά Βιβλιογραφία Ορισμός πεδίου Κινητικότητα Τεχνολογία Περίγραμμα 2 1 Διαδικαστικά 3 ο έτος Ε Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Ορισμός Ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network, WAN) είναι ένα σύνολο υπολογιστών που εκτείνονται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Κεφάλαιο 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Γ. ιακονικολάου Γ.Διακονικολάου, Η.Μπούρας, Α.Αγιακάτσικα 1 Σκοπός Κεφαλαίου Παρουσίαση των τεχνολογιών πρόσβασης των χρηστών στο ιαδίκτυο. Συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής. ΒασικέςΈννοιεςΣηµάτων. Φυσικό Επίπεδο Σήµατα & Κωδικοποίηση. Ενότητα Β. Χαρακτηριστικά Σήµατος

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής. ΒασικέςΈννοιεςΣηµάτων. Φυσικό Επίπεδο Σήµατα & Κωδικοποίηση. Ενότητα Β. Χαρακτηριστικά Σήµατος Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο Σήµατα & Κωδικοποίηση Ενότητα Β ΒασικέςΈννοιεςΣηµάτων Τα ελαστικά σώµατα υφίστανται παροδικές παραµορφώσεις όταν ασκείται επάνω τους µια δύναµη.

Διαβάστε περισσότερα

LAST MILE NETWORKING. Last Mile Networking Χατζηελευθερίου Γεώργιος Δ.Π.Μ.Σ. Στα Πληροφοριακά Συστήματα

LAST MILE NETWORKING. Last Mile Networking Χατζηελευθερίου Γεώργιος Δ.Π.Μ.Σ. Στα Πληροφοριακά Συστήματα LAST MILE NETWORKING Last Mile Networking Χατζηελευθερίου Γεώργιος Δ.Π.Μ.Σ. Στα Πληροφοριακά Συστήματα 21-1-2008 Τι είναι Last Mile Networking; Networking = Διαδικτύωση Last Mile = Τελευταίο μίλι 2 Συνώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Υπολογιστές και Τεχνολογία Επικοινωνιών Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον

Κεφάλαιο 2. Υπολογιστές και Τεχνολογία Επικοινωνιών Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον Κεφάλαιο 2 Υπολογιστές και Τεχνολογία Επικοινωνιών Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον Εισαγωγή Μέσα αποθήκευσης Δίκτυα υπολογιστών Βάσεις δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών Σύνολο από υπολογιστές ή συσκευές διασυνδεδεμένες

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ενότητα 3: Εισαγωγή στα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Αν. καθηγήτρια Μαλαματή Λούτα e-mail: louta@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες ικτύων Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης

Τεχνολογίες ικτύων Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης Τεχνολογίες ικτύων Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης Digital Subscriber Line (DSL), Τµήµα Επιστήµης & Τεχνολογίας Τηλ/νιών Εξέλιξη της Ψηφιακής Πρόσβασης Pure Fibre Hybrid Fibre/Copper FTTH Enhanced Copper ADSL

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδου Πολλαπλής Εξόδου (Multiple Input Multiple Output- MIMO) 1/12

Εισόδου Πολλαπλής Εξόδου (Multiple Input Multiple Output- MIMO) 1/12 Εισόδου Πολλαπλής Εξόδου (Multiple Input Multiple Output- MIMO) 1/12 Διαφορική Λήψη / Διαφορική Εκπομπή: Επίτευξη Χωρικού Διαφορισμού (Diversity) Πολλαπλά ασυσχέτιστα αντίγραφα σήματος Βελτίωση επιδόσεων

Διαβάστε περισσότερα