S.PH102 Физик-2. Семинар 7. Сэдэв : Квант механикийн үндэс, Атомын физик. Тест оны намар

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "S.PH102 Физик-2. Семинар 7. Сэдэв : Квант механикийн үндэс, Атомын физик. Тест оны намар"

Transcript

1 S.PH102 Физик-2 Семинар 7 Сэдэв : Квант механикийн үндэс, Атомын физик Тест оны намар

2 Физик Устөрөгчийн атом фотон шингээсэн бол түүний электроны орбитын радиус А. Багасна. В. Өөрчлөгдөхгүй. С. Нэмэгдэнэ. 7.2 Аль нь фотон шингээж чадахгүй вэ? А. Электрон В. Атом С. Ион 7.3 Дурын давтамжтай гэрлээр атомыг өдөөгдсөн төлөвт оруулж болох уу? А. Болно. В. Болохгүй 7.4 Атомын цацаргах ба шингээх цахилгаан соронзон долгионы урт нь ямар утгатай байж болох вэ? А. Дурын утгатай В. Электроны шилжилт явагдсан энергийн түвшингүүдийн утгаас хамаарч дискрет утгатай. С. Электроны шилжих энергийн түвшний утгаас хамаарч дискрет бус утга авна 7.5 Атомд тогтонги төлөвүүд байх бөгөөд энэ төлөвт байхдаа энерги цацруулахгүй. Үүнийг гэнэ. А.Борын I постулат В.Борын II постулат С.Борын III постулат 7.6 Атом нэг тогтонги төлөвөөс нөгөөд шилжихдээ цахилгаан соронзон долгион цацруулах буюу шингээнэ. Үүнийг.....гэнэ. А.Борын I постулат В.Борын II постула С.Борын III постулат 7.7 Үндсэн төлөвтөө байгаа устөрөгчийн атомыг өдөөж 5-р түвшинд шилжүүлэхэд ямар давтамжтай фотон хэрэгтэй вэ? Энд R нь Ридбергийн тогтмол. А.25R/24 В. 24R/25 С. 24R/5 D.25R/ Үндсэн төлөвтөө байгаа устөрөгчийн электроны радиус r 1 3- р төлөвтөө байгаа электроных r 3 бол r 3 / r 1 харьцаа хэд байх вэ? А. r 3 / r 1 =9 В. r 3 / r 1 =1/9 С. r 3 / r 1 =3 D. r 3 / r 1 =1/3 7.9 Устөрөгчийн атом энергийн 4-р түвшинээс 1-р түвшинрүү шилжилт хийсэн бол ямар давтамжтай долгион цацсан бэ? А. 8R/9 В. 24R/25 С.15R/ Устөрөгчийн атомын Борын 3-р орбитын радиус R 3 бол 6-р орбитын радиусыг ол. А. R 6 =36R 3 В. R 6 =4R 3 С. R 6 =9R 3 7

3 8 Физик Атомын гол квант тоо 4 байх төлөвт орших электроны тоог ол. А. 60 В. 50 С Устөрөгчийн атом үндсэн төлвөөс 2-р төлөв уруу шилжсэн бол электроны орбитоо тойрох хурд нь хэд дахин өөрчлөгдөх вэ? А. 2 дахин ихэснэ. В. 2 дахин багасна. С. 4 дахин ихэснэ. D. 4 дахин багасна Өдөөгдсөн атомууд үндсэн төлөвт орохдоо 6 өөр давтамж бүхий долгионууд гаргаж байсан бол шилжилт хэддүгээр түвшнээс эхлэн явагдсан бэ? А. 1 В. 2 С.3 D Устөрөгчийн атом фотон шингээж 2-р түвшнээс 3-р түвшинрүү шилжсэн бол радиус нь хэд дахин өөрчлөгдөх вэ? А. 6/5 В.3 С.9/4 D. 2/ Энергийн 3-р түвшинд орших электрон үндсэн төлөвтөө шилжихдээ ялгаатай хэдэн квант цацаргах вэ? А. 2 В. 3 С. 1 D.Маш олныг 7.16 Өдөөгдсөн төлөвт байгаа устөрөгчийн атом үндсэн төлөвд орохдоо 3 спектр шугам үүсгэх бол хэддүгээр өдөөгдсөн төлөвд байсан бэ? А.1 В.2 С.3 D Де-Бройлын долгионы урт нь А.Бөөмсийн импульсээс шууд В. Бөөмсийн импульсээс урвуу хамаарна эв энергитэй электронд харгалзах Де-бройлын долгионы уртыг ол. А нм В нм С нм D нм 7.19 Де-Бройлын долгионы урт нь А. Зөвхөн гэрлийн долгионы уртыг тодорхойлно В. Зөвхөн электроны долгионы уртыг тодорхойлно С. Хөдөлж буй бөөмсөд харгалзах долгионы уртыг тодорхойлно Устөрөгчийн атомын цацаргалтын шугамын бүлүүдээс аль нь үзэгдэх гэрлийн мужид хамаарах вэ? А. Лайман (n=1) В. Пашен (n=3) С. Бальмерын (n=2)

4 Физик Устөрөгчийн атомын спектрийн бүлүүдээс аль нь инфра улаан мужид багтах вэ? (n-цацаргалтын доод түвшиний орбитын дугаар) А. Лайман (n=1) В. Пашен(n=3) С. Бальмер(n=2) 7.22 Устөрөгчийн атомын спектрийн үзэгдэх гэрлийн мужийн хамгийн бага долгионы уртыг Ридбергийн тогтмол (R)-оор илэрхийлж ол. А. 4/3R В. 36/3R C. 4/R D.1/R 7.23 Устөрөгчийн атомын цацаргалтын аль бүл нь хэт ягаан цацаргалтын мужид багтах вэ? (n-цацаргалтын доод түвшний орбитын дугаар) А. Лайман (n=1) В. Пашен (n=3) С. Бальмер(n=2) 7.24 Устөрөгчийн атомын цацаргалтын Лайман, Пашен, Бальмерийн бүлүүдийн аль нь их энергитэй квант цацруулах вэ? А. Лайман (n=1) В. Пашен (n=3) С.Бальмер (n=2) 7.25 Устөрөгчийн атомын спектрийн үзэгдэх мужийн хамгийн их долгионы уртыг ол. (Ридбергийн тогтмол R= м -1 ) А. 656 нм В. 363 нм С. 121нм 7.26 Устөрөгчийн атом =2000 A 0 долгионы урттай фотон шингээсэн бол ямар давтамжтай фотон цацаргах вэ? А Гц В Гц С Гц 7.27 Атомын цацруулж буй цахилгаан соронзон долгионы спектр нь... байдаг. А. Тасралтгүй В. Дискрет 7.28 Аль нь координат ба импульсийн тодорхой бишийн хамаарлын зөв илэрхийлэл вэ? А. x k 1 В. x k 1 С. x P D. x h x P x 7.29 Бөөмсийн огторгуйн байрлалын магадлалын нягтыг ямар хэмжигдэхүүнээр тодорхойлдог вэ? А. Долгион функцийн фазаар В.Гейзенбергийн харьцаагаар С. Долгион функцийн модулийн квадратаар 7.30 Де-Бройлын долгионы урт бөөмийн масс ба хурдаас яаж хамаарах вэ? А.Хоѐулангаас урвуу хамаарна В.Массаас шууд, хурдаас урвуу С. Хоѐулангаас шууд хамаарна. 9

5 10 Физик Протоны хурд 10 4 м/с бол Де-Бройлын долгионы уртыг ол. А. ~0.66 А 0 В. ~0.4 А 0 С. ~1.67 А Протоны хурдны тодорхойгүйн хэмжээ =10 2 м/с бол координатын тодорхойгүйн хэмжээг ол. А. ~2.1нм В. ~1.4нм С. ~0.66нм 7.33 Устөрөгчийн атомын Борын 2-р орбит дээрх электроны хурд V 2 бол 4-р орбит дээрх хурдыг ол. А. V 4 =V 2 /2 В. V 4 =2V 2 С. V 4 =V 2 / Электроны хурд 10 4 м/с бол Де-Бройлын долгионы уртыгол. А. ~544 А 0 В. ~3790 А 0 С. ~727 А Электроны хурдны тодорхойгүйн хэмжээ =10 4 м/с бол координатын тодорхойгүйн хэмжээг ол. А. ~2,1нм В. ~7нм С. ~11,6 нм 7.36 Атомын гол квант тоо 5 байх төлөвүүдэд орших электроны тоог ол. А. 110 В. 50 С Шредингерийн тэгшитгэлээр юуг тодорхойлдог вэ? А. Бөөмсийн масс, ба импульс В. Долгион функцийг С. Бөөмсөд үйлчлэх хүчийг 7.38 Тухайн цэгт бөөм орших магадлалын нягтыг ямар хэмжигдэхүүн илэрхийлдэг вэ? А. Долгионы функц В. Долгионы функцийн квадрат С. Аль нь ч биш 7.39 Долгион функц гэж юу вэ? А. Бөөмсийн төлөвийн функц В. Долгионы фазын функц С. Долгионы магадлалын функц 7.40 Паулын зарчим аль нь вэ? А. Атомын электрон бүрхүүлд 4 квант тоо нь адилхан 2 электрон байж болно В. Атомд 4 квант тоогоороо адилхан төлөвт 2 ба түүнээс дээш электронууд байж болохгүй С. Квант тоонуудын ядаж 2 нь адил байх 2 электрон оршино Гол квант тоо юуг тодорхойлох вэ? А. Электроны энергит түвшин буюу орбитын дугаарыг В. Гадны соронзон орны чиглэл дэхь орбитын соронзон

6 Физик -2 моментийн проекцийг С. Орбитийн хэлбэрийг 7.42 Орбитын квант тоо юуг тодорхойлох вэ? А. Электроны энергит түвшин буюу орбитын дугаарыг В.Гадны соронзон орны чиглэл дэхь орбитын соронзон моментийн проекцийг С. Орбитийн хэлбэрийг 7.43 Соронзон квант тоо юуг тодорхойлох вэ? А. Электроны энергит түвшин буюу орбитын дугаарыг В. Гадны соронзон орны чиглэл дэх орбитын соронзон моментийн проекцийг С. Орбитийн хэлбэрийг 7.44 Аливаа атомд (n, l, m, m S ) дөрвөн квант тоогоор илэрхийлэгдэх ижил төлөвт орших электроны тоо байна. А. 2 В. 0 буюу 1 С. Хэд ч хамаагүй 7.45 Атомд (n, l) хоѐр квант тооны өгөгдсөн утгатай төлөвт орших электроны тоо... байна. А. (2l+1) В. 2 С. 2(2l+1) D.2n s, 2s,2p дэд бүрхүүлүүд электроноор бүрэн дүүргэгдсэн атом ямар элемент вэ? А B (Бор) В Ne (Неон) С. 7 N (Азот) D. 2 1 H 7.47 Атом дахь электроны s ба p төлөвт орших хамгийн олон электроны тоо: А. 2 ба 8 В. 2 ба 6 С. 2 ба Олон электронт атомд гол квант тоо ба орбитын квант тоонууд адилхан байх хоѐроос олон электрон байж болох уу? А. Болно В. Болохгүй 7.49 Орбитын квант тоо =2 үед харгалзах электроны төлөвийг нэрлэ. А. s-төлөв В. f-төлөв С. d-төлөв D. g-төлөв 7.50 Атомын нэг энергийн түвшин дээр спинээрээ ялгаатай буюу өөр өөр квант тоотой хоѐр электрон оршиж болно, Энэ ямар зарчим вэ? А. Паулийн хориглох зарчим С. Борын II постулат В. Гейзенбергийн тодорхой бишийн зарчим 7.51 Гол квант тоо n=3 байх атомд нийт хэдэн электрон байх боломжтой вэ? 11

7 12 Физик -2 А. 3 В. 9 С. 28 D Атомын энергийн түвшингүүд хоорондоо яаж хамаардаг вэ? А. Хамааралгүй В. Хамаарал нь тодорхой бус С. Бүхэл тоогоор ялгаатай 7.53 Лазерийн ажиллагаа ямар үзэгдэл дээр үндэслэх вэ? А. Дулааны цацрал В.Аяндаа (спонтан) цацрал С. Албадмал цацрал 7.54 Тодорхойлогч рентген туяаны долгионы урт юунаас хамаарах вэ? А. Катодын температураас В. Катодын материалаас В. Антикатодын материалаас D. Анод катодын хоорондох потенциалын ялгавраас 7.55 Төмөр Fe ийн атомын L бүрхүүлээс К бүрхүүлд электрон шилжихэд үүсэх рентген туяаны долгионы уртыг ол. (R= м -1, b=1) А. 145пм В. 194пм С. 36.4пм 7.56 Нэг удаа ионжсон гелийн атомын үндсэн төлвийн электроны орбитын радиус болон хурдыг ол А. r ì, υ = ì/ñ В. r ì, υ = ì/ñ С. r0 2.66íì, υ 1 = ì/ñ D. r íì, υ 1 = ì/ñ 7.57 Электронд харгалзуулах долгионы уртыг багасгахын тулд. А. Хурдасгана А. Удаашруулна г масстай бөөм х тэнхлэгийн дагуу хөдөлнө. Хурдны тодорхой бишийн хэмжээ 10-8 м/с бол бөөмийн х координатын тодорхой бишийн утга ямар байх вэ? (h= Ж с) А м В м С м D Ж 7.59 Na атомын гадаад давхраан дахь электроны квант тоонууд хэд вэ? А. Гол квант тоо-1, орбитын квант тоо-3, соронзон квант тоо-0, спиний квант тоо-1/2 В. Гол квант тоо-3 орбитын квант тоо-0, соронзон квант тоо-0, спиний квант тоо-1/2 С. Гол квант тоо-3, орбитын квант тоо-2, соронзон квант тоо-1, спиний квант тоо-1/2

Бодолт: ( ) ,2

Бодолт: ( ) ,2 46. AOB = 9, Rрадиустай секторын AO, OB хэрчмүүд болон AB нумыг шүргэсэн тойрог багтсан бол тойргийн радиусыг ол. Бодолт: MO = x, OO = OK OK OO = R x, OO M = 45 = OMO OM = OM = O K = x, x + Rx R = ( )

Διαβάστε περισσότερα

БИЕ ДААЛТЫН БОДЛОГО Цалин Татвар 10.

БИЕ ДААЛТЫН БОДЛОГО Цалин Татвар 10. БИЕ ДААЛТЫН БОДЛОГО. ax bx c 0 квадрат тэгшитгэлийн бодит шийдийг олох алгоритм зохиох. Хэрэв төсвийн байгууллагын ажилтан нь доорхи хүснэгтэнд өгсөн цалинтай бол татварыг тооцох программ зохио. Цалин

Διαβάστε περισσότερα

Өгөгдөл(Data) and Дохио(signal)

Өгөгдөл(Data) and Дохио(signal) Мэдээллийн сүлжээ профессорын баг Өгөгдөл(Data) and Дохио(signal) Семинар 2 Багш (Доктор Ph.D) Л.Одончимэг Оюутан юу эзэмших вэ: Өгөгдөл гэж юу вэ? Өгөгдөл ба Дохионы ялгаа Аналог ба Тоон дохионы ялгаа

Διαβάστε περισσότερα

615 АВС гурвалжны багтаасан тойргийн төв нь О. ( А>90 ) AL биссектрисийн үргэлжлэл нь багтаасан тойргийг F цэгт огтолно. OA радиус ВС талыг Е цэгээр

615 АВС гурвалжны багтаасан тойргийн төв нь О. ( А>90 ) AL биссектрисийн үргэлжлэл нь багтаасан тойргийг F цэгт огтолно. OA радиус ВС талыг Е цэгээр 615 АВС гурвалжны багтаасан тойргийн төв нь О. ( А>90 ) AL биссектрисийн үргэлжлэл нь багтаасан тойргийг F цэгт огтолно. OA радиус ВС талыг Е цэгээр огтолно. АН нь уг гурвалжны өндөр ба АН AF3 ÐAEH30 бол

Διαβάστε περισσότερα

Тухайн Дифференциал Тэгшитгэл ба Түүний Нийтлэг Хэрэглээ

Тухайн Дифференциал Тэгшитгэл ба Түүний Нийтлэг Хэрэглээ Тухайн Дифференциал Тэгшитгэл ба Түүний Нийтлэг Хэрэглээ Сүхболдын Төгөлдөр 2012 оны 1р сарын 23 1 Өмнөх Үг Юуны өмнө энэ семинарт оролцох боломжийг олгосон Төмөр ахдаа баярлалаа. Миний бие астрофизикийн

Διαβάστε περισσότερα

11-р ангийн математикийн хөтөлбөр. 2-р хувилбар (2012/08/05)

11-р ангийн математикийн хөтөлбөр. 2-р хувилбар (2012/08/05) 11-р ангийн математикийн хөтөлбөр -р хувилбар (01/08/05) Танилцуулга 11, 1 дугаар ангийн хөтөлбөр боловсруулах ажил болон сургалтын үеэр энэхүү материалыг ашиглана. 11 дүгээр ангийн Математик Хөтөлбөрийн

Διαβάστε περισσότερα

Нягтруулга Multiplexing

Нягтруулга Multiplexing Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль Мэдээлэл Холбооны Технологийн Сургууль Нягтруулга Multiplexing Мэдээллийн Сүлжээний баг Лекц 6 Багш Доктор (Ph.D) Л.Одончимэг Агуулга: Нягтруурлга гэж юу вэ? Нягтруулгын

Διαβάστε περισσότερα

МИКРОКОНТРОЛЛЕРИЙН ХЯЛБАР ДАСГАЛУУД

МИКРОКОНТРОЛЛЕРИЙН ХЯЛБАР ДАСГАЛУУД 3.1. ГЭРЭЛТЭГЧ ДИОДЫГ УДИРДАХ МИКРОКОНТРОЛЛЕРИЙН ХЯЛБАР ДАСГАЛУУД Гэрэлтэгч диодуудыг төрөл бүрийн эффекттэйгээр асааж унтраах эдгээр дасгалууд нь портоор мэдээллийг хэрхэн гаргах талаар үзэх хичээл юм.

Διαβάστε περισσότερα

Transmission of Analog Signal

Transmission of Analog Signal Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль Мэдээлэл Холбооны Технологийн Сургууль Мэдээллийн сүлжээний профессорын баг Transmission of Analog Signal Лекц 5 Багш (Ph.D)Л.Одончимэг Аналог дохио дамжуулал Агуулга:

Διαβάστε περισσότερα

Лекц:5 Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл

Лекц:5 Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл Лекц:5 Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл 2017 оны 3-р сарын 9 Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 1 Агуулга 1 ХТ-г тодорхойлогчид 2 Өгөөжүүдийг харьцуулах нь 3 ЗГБХҮЦ

Διαβάστε περισσότερα

Агуулга. Нүүрс ус. Моносахарид Гликозид, гликозидийн холбоо Дисахарид Полисахарид. Ангилал Нэршил

Агуулга. Нүүрс ус. Моносахарид Гликозид, гликозидийн холбоо Дисахарид Полисахарид. Ангилал Нэршил НҮҮРС УС Лекц 3 Агуулга Нүүрс ус Ангилал Нэршил Моносахарид Гликозид, гликозидийн холбоо Дисахарид Полисахарид Нүүрс ус амьд эд эсийн бүрэлдэхүүн хэсэг хоол тэжээлийн нөөц, энергийн үндсэн эх үүсвэр Түлш

Διαβάστε περισσότερα

MOR2 ДАТА МЕНЕЖМЕНТ & АНАЛИЗ ХИЙХ СУРГАЛТ СЕМИНАР. 6 сарын 17-18, 2013, Гео-Экологийн Хүрээлэн, Улаанбаатар хот, Монгол Улс

MOR2 ДАТА МЕНЕЖМЕНТ & АНАЛИЗ ХИЙХ СУРГАЛТ СЕМИНАР. 6 сарын 17-18, 2013, Гео-Экологийн Хүрээлэн, Улаанбаатар хот, Монгол Улс MOR2 ДАТА МЕНЕЖМЕНТ & АНАЛИЗ ХИЙХ СУРГАЛТ СЕМИНАР 6 сарын 17-18, 2013, Гео-Экологийн Хүрээлэн, Улаанбаатар хот, Монгол Улс Хөтөлбөр Нээлтийн ажиллагаа, Удиртгал, Анхны мэдлэгийн шалгуур 1-р хэсэг, 6 сарын

Διαβάστε περισσότερα

СҮРЬЕЭГИЙН АСУУЛТ, ХАРИУЛТУУД ИЛРҮҮЛЭЛТ, ЭМЧИЛГЭЭ, БА ХЯНАЛТ ХОЁРДАХЬ ХЭВЛЭЛ ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА ЖЕНЕВ

СҮРЬЕЭГИЙН АСУУЛТ, ХАРИУЛТУУД ИЛРҮҮЛЭЛТ, ЭМЧИЛГЭЭ, БА ХЯНАЛТ ХОЁРДАХЬ ХЭВЛЭЛ ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА ЖЕНЕВ СҮРЬЕЭГИЙН ИЛРҮҮЛЭЛТ, ЭМЧИЛГЭЭ, БА ХЯНАЛТ АСУУЛТ, ХАРИУЛТУУД ХОЁРДАХЬ ХЭВЛЭЛ ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА ЖЕНЕВ 2 Сүрьеэгийн Èлрүүлэлт, эмчилгээ, ба хяналт асуулт, хариултууд Хоёрдахь хэвлэл Хянасан

Διαβάστε περισσότερα

Монголд уул уурхайн өсөн нэмэгдэж буй үйлдвэрлэл хөдөө аж ахуйн салбарт хэрхэн нөлөөлж байгаа тухай

Монголд уул уурхайн өсөн нэмэгдэж буй үйлдвэрлэл хөдөө аж ахуйн салбарт хэрхэн нөлөөлж байгаа тухай Монголын бэлчээрийн нөхөн сэргэх чадамжийг бэхжүүлэх нь Салбар хөрвөсөн эрдэм шинжилгээний судалгааны хурлын бүтээл, Улаанбаатар хот, Монгол Улс, 2015 оны 6-р сарын 9-10 Монголд уул уурхайн өсөн нэмэгдэж

Διαβάστε περισσότερα

АКТИВЫГ АНГИЛАХ, АКТИВЫН ЭРСДЭЛИЙН САН БАЙГУУЛЖ, ЗАРЦУУЛАХ ЖУРМЫН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ

АКТИВЫГ АНГИЛАХ, АКТИВЫН ЭРСДЭЛИЙН САН БАЙГУУЛЖ, ЗАРЦУУЛАХ ЖУРМЫН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ ЖУРМЫН ТӨСӨЛ АКТИВЫГ АНГИЛАХ, АКТИВЫН ЭРСДЭЛИЙН САН БАЙГУУЛЖ, ЗАРЦУУЛАХ ЖУРМЫН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж,

Διαβάστε περισσότερα

Уран олборлолт Танзани улсад ашигтай юу?

Уран олборлолт Танзани улсад ашигтай юу? Уран олборлолт Танзани улсад ашигтай юу? Уран олборлолт, уурхайн хаягдал тэйлинг ба хожим гарах зардлын эдийн засгийн тооцоо Уран олборлолтод нөлөөлөx хүчин зүйлс, тэдгээрийн эдийн засгийн тооцоо, баримт

Διαβάστε περισσότερα

СЭЛЭНГЭ МӨРНИЙ САВ ГАЗРЫН ГОЛ МӨРНИЙ УСНЫ ЧАНАРЫН АЖИГЛАЛТ ХЭМЖИЛТИЙН НЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨР

СЭЛЭНГЭ МӨРНИЙ САВ ГАЗРЫН ГОЛ МӨРНИЙ УСНЫ ЧАНАРЫН АЖИГЛАЛТ ХЭМЖИЛТИЙН НЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨР Гүйцэтгэгчид: Холбооны улсын төсвийн байгууллага «Усны химийн хүрээлэн» (ХУТБ «УХХ»); Холбооны улсын төсвийн байгууллага «Бурятский ЦГМС» СЭЛЭНГЭ МӨРНИЙ САВ ГАЗРЫН ГОЛ МӨРНИЙ УСНЫ ЧАНАРЫН АЖИГЛАЛТ ХЭМЖИЛТИЙН

Διαβάστε περισσότερα

ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад

ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ 2011 Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад 1 2 Кардиомиопати: ангилал, оношлогоо, эмчилгээ Д. Мөнгөнчимэг, Зүрх Судасны Төв 3 Кардиомиопатийн ангилал

Διαβάστε περισσότερα

Хэсэг 21 Монголын нийслэлд хэлмэгдүүлэлтийн өмнө болон шашин сэргэсний дараах бурханы шашны зан үйл, баяр ёслол

Хэсэг 21 Монголын нийслэлд хэлмэгдүүлэлтийн өмнө болон шашин сэргэсний дараах бурханы шашны зан үйл, баяр ёслол Хэсэг 21 Монголын нийслэлд хэлмэгдүүлэлтийн өмнө болон шашин сэргэсний дараах бурханы шашны зан үйл, баяр ёслол Кристина Телеки Монголын Бурханы шашны зан үйлүүд нь Бурханы шашныг түгээн дэлгэрүүлэх, хамаг

Διαβάστε περισσότερα

ЦАЙДАМ НУУРЫН ОРДЫН НҮҮРСНИЙ ХАЛУУНЫ БОЛОВСРУУЛАЛТ, ХАТУУ БА ШИНГЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ СУДАЛГАА

ЦАЙДАМ НУУРЫН ОРДЫН НҮҮРСНИЙ ХАЛУУНЫ БОЛОВСРУУЛАЛТ, ХАТУУ БА ШИНГЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ СУДАЛГАА DOI: http://dx.doi.org/10.5564/pmas.v54i1.659 ЦАЙДАМ НУУРЫН ОРДЫН НҮҮРСНИЙ ХАЛУУНЫ БОЛОВСРУУЛАЛТ, ХАТУУ БА ШИНГЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ СУДАЛГАА С.Батбилэг, Б.Пүрэвсүрэн, Я.Даваажав, Ж.Намхайноров ШУА-ийн Хими,

Διαβάστε περισσότερα

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 2017 ТАНИЛЦУУЛГА Schedule of Services

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 2017 ТАНИЛЦУУЛГА Schedule of Services ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 2017 ТАНИЛЦУУЛГА Schedule of Services Right Solutions Right Partner alsglobal.com ЗӨВ ШИЙДЭЛ ЗӨВ ХАМТРАГЧ Хайгуулын ажлын арга барилыг хөгжүүлэх Evolving exploration concepts Таны хайгуулын

Διαβάστε περισσότερα

орон нутгийн эдийн ЗАСАг, САнхүүгИйн САлБАРын Тойм Боловсруулсан: МБСГ, СХ-ийн эдийн засагч Ë.Дөлгөөн Удирдаж зөвлөсөн: МБСГ, СХ-ийн захирал Н.

орон нутгийн эдийн ЗАСАг, САнхүүгИйн САлБАРын Тойм Боловсруулсан: МБСГ, СХ-ийн эдийн засагч Ë.Дөлгөөн Удирдаж зөвлөсөн: МБСГ, СХ-ийн захирал Н. орон нутгийн эдийн ЗАСАг, САнхүүгИйн САлБАРын Тойм Боловсруулсан: МБСГ, СХ-ийн эдийн засагч Ë.Дөлгөөн Удирдаж зөвлөсөн: МБСГ, СХ-ийн захирал Н.Амар ОРОН НУТГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ТОЙМ Л.Дөлгөөн

Διαβάστε περισσότερα

ФИЛОСОФИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОВЧ ТОЛЬ

ФИЛОСОФИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОВЧ ТОЛЬ ФИЛОСОФИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОВЧ ТОЛЬ 1 МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИЙН ФИЛОСОФИ, СОЦИОЛОГИ, ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭЛЭН М.ЗОЛЗАЯА С.СОЁЛМАА ФИЛОСОФИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОВЧ ТОЛЬ (МОНГОЛ- АНГЛИ- ОРОС) УЛААНБААТАР

Διαβάστε περισσότερα

ЛЕКЦ 13 Полисахарид Цардуул

ЛЕКЦ 13 Полисахарид Цардуул ЛЕКЦ 13 Полисахарид Нэг төрлийн буюу гомополисахарид эсвэл өөр өөр төрлийн гетерополисахарид монозын үлдэгдлээс тогтсон, байгальд фотосинтезээр үүсдэг өндөр молекулт нүүрс усыг полисахарид (буюу полиоз)

Διαβάστε περισσότερα

АНДЕРРАЙТИНГИЙН ГАРЫН УЛААНБААТАР ХОТ АВЛАГА

АНДЕРРАЙТИНГИЙН ГАРЫН УЛААНБААТАР ХОТ АВЛАГА 2014 АНДЕРРАЙТИНГИЙН ГАРЫН УЛААНБААТАР ХОТ АВЛАГА ДААТГАЛЫН ТӨРӨЛ: ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ Д.Жаргал /Монгол Даатгал ХХК/ С.Золбоо /Практикал Даатгал ХХК/ Ч.Бат-Эрдэнэ /Бодь Даатгал ХХК/ С.Нарантунгалаг

Διαβάστε περισσότερα

Minion Pro Condensed A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

Minion Pro Condensed A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Minion Pro Condensed Latin capitals A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z & Æ Ł Ø Œ Þ Ð Á Â Ä À Å Ã Ç É Ê Ë È Í Î Ï Ì İ Ñ Ó Ô Ö Ò Õ Š Ú Û Ü Ù Ý Ÿ Ž Ă Ā Ą Ć Č Ď Đ Ě Ė Ē Ę Ğ Ģ Ī Į Ķ Ĺ Ľ Ļ Ń

Διαβάστε περισσότερα

Sobota pred syropôstnou nedeľou apostichá

Sobota pred syropôstnou nedeľou apostichá Sobota pred syropôstnou nedeľou apostichá 2. hlas ZR Καθαρίσωµεν εαυτούς αδελφοί Byzantská tradícia:,, Ruská tradícia poreformná: S409, 411, 414 2013-15 irmologion.nfo.sk ΤΗ ΠΑΡΑΣΚEΥΗ ΕΣΠΕΡΑΣ Απόστιχα,

Διαβάστε περισσότερα

С. Лувсандондовын зохиосон ерөөл ба морины цолын шинээр олдсон гар бичмэлийн судалгаа 1

С. Лувсандондовын зохиосон ерөөл ба морины цолын шинээр олдсон гар бичмэлийн судалгаа 1 Ondřej Srba Прага дахь Карлын их сургууль С. Лувсандондовын зохиосон ерөөл ба морины цолын шинээр олдсон гар бичмэлийн судалгаа 1 1. Сэдбазарын Лувсандондов хийгээд түүний зохиол бүтээл Халхын алдартай

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο

Διαβάστε περισσότερα

Μνήµη τής ευρέσεως τής τιµίας κεφαλής τού Αγίου Προφήτου, Προδρόµου καί Βαπτιστού Ιωάννου. 2. hlas Byz. / ZR Byzantská tradícia: Am, Vi

Μνήµη τής ευρέσεως τής τιµίας κεφαλής τού Αγίου Προφήτου, Προδρόµου καί Βαπτιστού Ιωάννου. 2. hlas Byz. / ZR Byzantská tradícia: Am, Vi 24.2. Μνήµη τής ευρέσεως τής τιµίας κεφαλής τού Αγίου Προφήτου, Προδρόµου καί Βαπτιστού Ιωάννου. Пeрво е и 3 вт о р0 е њ брё т ен і е чес т н hz гл авы2 п т eч евы. 2. hlas Byz. / ZR.. Η τών θείων εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩΣΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΚΗ

ΡΩΣΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΚΗ ΡΩΣΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΚΗ А а С с Б б Т т В в У у Г г Ф ф Д д Е е Х х Ц ц Ё ё Ч ч Ж ж З з Ш ш Щ щ И и Ъ ъ σύµβολο για διαχωρισµό δυο λέξεων Й й Ы ы К к Ь ь σύµβολο που δηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

... 4 1. 10 1.1... 10 1.β... 14 1.3... 16 1.4... 21 1.5... 33 1.6... 39 1.7... 43 1.8... 50 1... 52 β... 54 β.1 6... 54 β.β... 64 β.β.1... 64 β.β.β... 70 β.β.γ.... 76 β.γ... 82 2 β... 87 γ... 90 γ.1...

Διαβάστε περισσότερα

НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ. Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао

НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ. Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао НОРМА Вл а д о Ђу ка н о в и ћ НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао и ово: KO SU NEPROPISNI MIGRANTI? Ne p r o p i s n i m i g r

Διαβάστε περισσότερα

Σ Λ Σ Φ ΨΑΛΤΟΤΡΑΓΟΥ Α

Σ Λ Σ Φ ΨΑΛΤΟΤΡΑΓΟΥ Α Σ Λ Σ Φ Π Ω Ψ Λ ΨΑΛΤΟΤΡΑΓΟΥ Α ΑΘΗΝΑ 2007 Πνευματικά δικαιώματα : Βασίλειος Κατσιφής. Μεγ. Αλεξάνδρου 27- Ηλιούπολη τ.κ. 16346 Τηλ. 210-9707808 εντρική διάθεση Copyright by 2010 Μουσικός εκδοτικός οίκος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας MT3120. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας MT3120. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips MT3120 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας M110. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας M110. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips M110 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m i lo r a d dju r

М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m i lo r a d dju r UDC 316.32 UDC 321.7 DOI: 10.2298/ZMSDN1552531D П РЕ ГЛ Е Д Н И Н А У Ч Н И РА Д ГЛО БА Л И ЗА Ц И Ј СК И И ЗА ЗОВ Д Е МО К РА Т И Ј И М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m

Διαβάστε περισσότερα

КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ

КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ Н И КО Л И Н А Т У Т У Ш КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ Мо тив ле те ће цр кве чест је у на род ним пре да њи ма и ле генда ма о на с т а н к у по је д и н и х ц р к а в а и ма на с т и ра. 1 Ро ма

Διαβάστε περισσότερα

ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И Л А Н Д А Р СКОМ И СТ У Д Е Н И Ч КОМ

ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И Л А Н Д А Р СКОМ И СТ У Д Е Н И Ч КОМ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 726.7(=163.41)(495) UDC 726.7(497.11 Studenica) UDC 091=163.41 DOI: 10.2298/ZMSDN1551239P ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И

Διαβάστε περισσότερα

ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША ( )

ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША ( ) ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША (1935 1989) А Л Е К СА Н Д А Р Ј Е Р КОВ УВЕК О КИ ШУ, А СА ДА ЈОШ И О ПИ ТА ЊУ ЉУ БА ВИ У ЈЕ СЕН ГО ДИ НЕ 7464. ( ПО ВИ ЗА Н Т И Ј СКОМ РА Ч У Н А ЊУ ВРЕ М Е Н А), НА

Διαβάστε περισσότερα

К К 31.4 :.. К,,. И ;.., -, - ( ): А.. /..,... :, ,. И К, - -,. К К 31.4 ISBN..,.. 2

К К 31.4 :.. К,,. И ;.., -, - ( ): А.. /..,... :, ,. И К, - -,. К К 31.4 ISBN..,.. 2 0 А.... я И И А А ИИ А По а о о а с а, о ссо а По осо а А.Ю. а а ка и хника 2016 1 К 621.039 К 31.4 :.. К,,. И ;.., -, - ( ): 2 27 2015. А.. /..,... :, 2016. 204.,. И - - -.. К, - -,. К 621.039 К 31.4

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ школска 016/017. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ. 8 ος 11 ος αι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ. 8 ος 11 ος αι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 8 ος 11 ος αι. 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (717-1025) Κατά τον 7 ο αι. σημειώθηκαν αλλαγές που απομάκρυναν το Βυζάντιο από τις ρωμαϊκές του καταβολές 2. Η μεταβατική εποχή:

Διαβάστε περισσότερα

СН Е Ж А Н А БО Ж А Н И Ћ s b o z a n m a i l.c o m. ЂУ РА Х А Р Д И h a r d i dju r m a i l.c o m

СН Е Ж А Н А БО Ж А Н И Ћ s b o z a n m a i l.c o m. ЂУ РА Х А Р Д И h a r d i dju r m a i l.c o m UDC 316.334.56 04/14 UDC 39(=163.41) 04/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1550079B ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД РЕ Л И Г И О ЗНО -МО РА Л Н И КОН Т ЕКСТ Д РУ Ш Т ВЕ Н Е ЗА Ш Т И Т Е СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОГ П РО СТО РА СН Е Ж А

Διαβάστε περισσότερα

,, 2015

,, 2015 621.039.516.4-1000 05.14.14,, 2015 2.... 6..... 7 1. -1000...... 14 1.1. -1000 -... 14 1.2. - 15 1.2.1. 16 1.2.2. 17 1.2.3. -... 18 1.2.4. -. 20 1.3. -1000 -......... 23 1.4. - -1000... 26 1.5. - -1000.....

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Μερικές χρήσιμες συμβουλές για τη φωνητική των ρωσικών Το ρωσικό αλφάβητο αποτελείται από 33 ρωσικά κυριλλικά γράμματα: 10 φωνήεντα (σημειώνονται με μπλε χρώμα) και

Διαβάστε περισσότερα

Я З Ы К. Λέξεις, φράσεις και προτάσεις. (Слова, фразы и предложения) Г Р А М М А Т И К А Л Е К С И К О Н. νησί. фонология. δεν.

Я З Ы К. Λέξεις, φράσεις και προτάσεις. (Слова, фразы и предложения) Г Р А М М А Т И К А Л Е К С И К О Н. νησί. фонология. δεν. 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Слова, фразы и предложения) Греческий язык, как и все остальные человеческие языки, составлен из лексикона и грамматики, которые служат для образования предложений. Лексикон

Διαβάστε περισσότερα

ВЛА ДАР И ДВОР У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СР БИ ЈИ 1

ВЛА ДАР И ДВОР У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СР БИ ЈИ 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 342.511(497.11) 04/14 doi:10.5937/zrpfns50-11744 Др Ср ђан Н. Шар кић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S.Sar kic@pf.uns.ac.rs

Διαβάστε περισσότερα

СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И

СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И Л И Н Д А Х А Ч И ОН СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И Д И В Н И Х Г У БИ Т Н И К А Див ним гу бит ни ци ма при писива ни су ра зни епи те ти: од опсце ног и бун тов ног до из ван ред ног и хра брог ро

Διαβάστε περισσότερα

ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА

ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА Е С Е Ј И С ЛО Б О Д А Н Г И Ш А Б О Г У НО ВИ Ћ ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА П РА К СА СК ЕП Т И Ч К Е СВЕ СТ И Јер ни шта не зна ти, то ни је ни шта, ни шта не хте ти да се зна та ко ђе,

Διαβάστε περισσότερα

ОФИСЫ ОСОБНЯКИ РИТЕЙЛ АРЕНДА

ОФИСЫ ОСОБНЯКИ РИТЕЙЛ АРЕНДА ОФИСЫ ОСОБНЯКИ РИТЕЙЛ АРЕНДА ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАЛОЭТАЖНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ КВАРТАЛ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ПРОСПЕКТА МИРА На территории квартала вы можете выбрать для себя практически любой формат коммерческой недвижимости:

Διαβάστε περισσότερα

şrlşseşsisşsşigisisisssşş^îîs o o 1^я I ļ o QĹ U- Q LXJ CĹ LU Cü co UJ i^lifesï^ïï

şrlşseşsisşsşigisisisssşş^îîs o o 1^я I ļ o QĹ U- Q LXJ CĹ LU Cü co UJ i^lifesï^ïï şrlşseşsisşsşigisisisssşşîîs я I ļ QĹ U- Q LXJ CĹ LU Cü UJ UJ Û ш Q UJ iliesïïï ЖЯвшшаАВаШЙШ Eah quesi. nslss a series diagras ha llw a lgial sequene r ha S J u ľ? 9 rules F r h e ive P lns available,

Διαβάστε περισσότερα

Тест за 7. разред. Шифра ученика

Тест за 7. разред. Шифра ученика Министарство просвете Републике Србије Српско хемијско друштво Окружно/градско/међуокружно такмичење из хемије 28. март 2009. године Тест за 7. разред Шифра ученика Пажљиво прочитај текстове задатака.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ СП 531022004 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤON ΣΧΕΔΙΑΣMO ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ General rules for steel structure design ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 2005/01/01 1 Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΧΙΑ ΙΑΝΥΣΜΑ ΘΕΣΗΣ. t 1 (x 1,y 1 ) Η αρχή ενός οποιουδήποτε ορθογωνίου xy συστήματος συντεταγμένων

ΤΡΟΧΙΑ ΙΑΝΥΣΜΑ ΘΕΣΗΣ. t 1 (x 1,y 1 ) Η αρχή ενός οποιουδήποτε ορθογωνίου xy συστήματος συντεταγμένων ΤΡΟΧΙΑ ΙΑΝΥΣΜΑ ΘΕΣΗΣ 1 ( 1, 1 ) ορθογωνίου συστήματος r1 1 1 ΤΡΟΧΙΑ ΙΑΝΥΣΜΑ ΘΕΣΗΣ (, ) ορθογωνίου συστήματος r ΤΡΟΧΙΑ ΙΑΝΥΣΜΑ ΘΕΣΗΣ 3 ( 3, 3 ) ορθογωνίου συστήματος r3 3 3 ΤΡΟΧΙΑ ΙΑΝΥΣΜΑ ΘΕΣΗΣ 4 ( 4, 4

Διαβάστε περισσότερα

1 θβ1.ββη.7 И И А ИА - И А И , 2015.

1 θβ1.ββη.7 И И А ИА - И А И , 2015. θβ.ββη.7 И И АИА- ИАИ 05.0.0, 05. 5 6. - (). 4.. 4. 0... 8.γ.. 3.4 35.η... 37.θ.. 4 β - () 44 β..... 44 β.β -... 49 β.γ... 55.4.. 63 3.5 β.θ.. β.7 β.... γ.... γ. γ.β. γ.γ.. γ.4. γ.η. γ 4... 4.... 4.β 4.3...

Διαβάστε περισσότερα

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΙΣΑΥΡΩΝ: ( ) ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΑΜΟΡΙΟΥ: ( ) ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ: ( )

ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΙΣΑΥΡΩΝ: ( ) ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΑΜΟΡΙΟΥ: ( ) ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ: ( ) ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΙΣΑΥΡΩΝ: (717-802) ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΑΜΟΡΙΟΥ: (820-867) ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ: (867-1056) Έχει γίνει επιλογή Αυτοκρατόρων. Οι χρονολογίες είναι διάρκεια διακυβέρνησης και όχι διάρκεια ζωής. 8 ος αιώνας

Διαβάστε περισσότερα

Хуманитарна организација Срби за Србе - финансијскo пословање за 2009.

Хуманитарна организација Срби за Србе - финансијскo пословање за 2009. Хуманитарна организација Срби за Србе - финансијскo пословање за 2009. Датум Стање Стање (+) (-) (+) (-) (Еur.) (Дин.) Детаљи Напомена 31.12.2008 1.956 20.928 Пренесено стање из 2008. 01.01.2009 31 1 1.986

Διαβάστε περισσότερα

И. В. Яковлев Материалы по математике MathUs.ru. Задачник С1

И. В. Яковлев Материалы по математике MathUs.ru. Задачник С1 И В Яковлев Материалы по математике MathUsru Задачник С1 Здесь приведены задачи С1, которые предлагались на ЕГЭ по математике, а также на диагностических, контрольных и тренировочных работах МИОО начиная

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ 11ῃ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΛΟΥΚΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΚΡΙΜΑΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ & ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Τῌ 11ῃ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΛΟΥΚΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΚΡΙΜΑΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ & ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Τῌ 11ῃ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΛΟΥΚΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΚΡΙΜΑΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ & ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ἧχος Ỳ Β Πα πŵ ч½сссöт хёнќтçтт сл Ι ε ρα ρχω ων τη ην κα αλ λο

Διαβάστε περισσότερα

Од точката С повлечени се тангенти кон кружницата. Одреди ја големината на AOB=?

Од точката С повлечени се тангенти кон кружницата. Одреди ја големината на AOB=? Задачи за вежби тест плоштина на многуаголник 8 одд На што е еднаков збирот на внатрешните агли кај n-аголник? 1. Одреди ја плоштината на паралелограмот, според податоците дадени на цртежот 2. 3. 4. P=?

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Права, дуж, полуправа, раван, полураван

2.1. Права, дуж, полуправа, раван, полураван 2.1. Права, дуж, полуправа, раван, полураван Човек је за своје потребе градио куће, школе, путеве и др. Слика 1. Слика 2. Основа тих зграда је често правоугаоник или сложенија фигура (слика 3). Слика 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ. Κωνσταντινου δ χιωτου. Φεβρουαρίου α. Μνήµη του ε3νδόξου Μεγαλοµάρτυρος Τρύφωνος του Θαυµατουργου~.

ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ. Κωνσταντινου δ χιωτου. Φεβρουαρίου α. Μνήµη του ε3νδόξου Μεγαλοµάρτυρος Τρύφωνος του Θαυµατουργου~. Κωνσταντινου δ χιωτου Φεβρουαρίου α Μνήµη του ε3νδόξου Μεγαλοµάρτυρος Τρύφωνος του Θαυµατουργου~. ΕΝ ΤΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ Μετά τον Προµοιακό, το Μακάριος 3Ανήρ. Στο Κύριε 3Εκέκραξα ι2στω~µεν στίχους η, και ψάλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ школска 2016/2017. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА РАД Тест

Διαβάστε περισσότερα

Bonesana. Bonesana Pro Italic ORN. Bonesana Pro Regular SC Bonesana Pro Italic SC

Bonesana. Bonesana Pro Italic ORN. Bonesana Pro Regular SC Bonesana Pro Italic SC Bonesana NONPAREILLE 10 rue de Flesselles 69001 Lyon www.nonpareille.net mc@nonpareille.net Le très sobre Bonesana est une Réale de type Baskerville, inspirée des œuvres tardives de Pierre-Simon Fournier

Διαβάστε περισσότερα

I Линеарне једначине. II Линеарне неједначине. III Квадратна једначина и неједначина АЛГЕБАРСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ

I Линеарне једначине. II Линеарне неједначине. III Квадратна једначина и неједначина АЛГЕБАРСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ Штa треба знати пре почетка решавања задатака? АЛГЕБАРСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ I Линеарне једначине Линеарне једначине се решавају по следећем шаблону: Ослободимо се разломка Ослободимо се заграде Познате

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµοί Διάθλου. А. Τύποι αγωνισµάτων:

Κανονισµοί Διάθλου. А. Τύποι αγωνισµάτων: Κανονισµοί Διάθλου Γενικά: Κατηγορίες: - Σκι Αντοχής και Σκοποβολή. - Rules of IBU /International Biathlon Union/ - Αντρες και Γυναίκες- από 21 ετών - Νέοι και Νέες - από 19 ως 21 ετών - Έφηβοι και Νεάνιδες

Διαβάστε περισσότερα

β β

β β ... η.11.3 μ,.. 15 .... 8 1....16 1.1....16 1.β.... 1.γ....4 1.4....7 1.η....45 1...5 β....51.1....51 β.β....56 β.β.1....56 β.β.β....6 β.β.γ....64 β.γ....68 β.γ.1....68 β.γ.β....7 β.γ.γ....71 β.γ.4....71

Διαβάστε περισσότερα

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Cambridge International Examinations ФОРМУЛАЛАР ТІЗІМІ ЖƏНЕ СТАТИСТИКАЛЫҚ КЕСТЕЛЕР

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Cambridge International Examinations ФОРМУЛАЛАР ТІЗІМІ ЖƏНЕ СТАТИСТИКАЛЫҚ КЕСТЕЛЕР ** «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Cambridge International Eaminations МАТЕМАТИКА ФОРМУЛАЛАР ТІЗІМІ ЖƏНЕ СТАТИСТИКАЛЫҚ КЕСТЕЛЕР -сынып Мамыр 0 MATHK/0/0/0 Бұл құжат басылған беттен жəне таза беттен

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Η. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ, ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Η. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ, ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μετάφραση από τη βουλγαρική γλώσσα ΕΝΟΤΗΤΑ Η. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ, ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 23. Η παρούσα µεθοδολογία προσδιορίζει τους

Διαβάστε περισσότερα

ISSN / UDK 7 (5) Matica srpska. proceedings for fine arts

ISSN / UDK 7 (5) Matica srpska. proceedings for fine arts ISSN 0352-6844 / UDK 7 (5) Matica srpska proceedings for fine arts 40 Editorial board ALEKSANDAR KADIJEVIĆ, editor-in-chief (University of Belgrade Faculty of Philosophy) KOKAN GRČEV (University American

Διαβάστε περισσότερα

Διάνυσμα: έχει μέτρο, διεύθυνση και φορά

Διάνυσμα: έχει μέτρο, διεύθυνση και φορά Διάνυσμα: έχει μέτρο, διεύθυνση και φορά Πολλά φυσικά μεγέθη είναι διανυσματικά (π.χ. δύναμη, ταχύτητα, επιτάχυνση, γωνιακή ταχύτητα, ροπή, στροφορμή ) Συμβολισμός του διανύσματος: Συμβολισμός του μέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Тема: 23-Көпжақтар. Олардың аудандары мен көлемдері Подтема: 01-Призма. Тік жəне көлбеу призмалар. Куб. Олардың бет аудандары мен көлемдері.

Тема: 23-Көпжақтар. Олардың аудандары мен көлемдері Подтема: 01-Призма. Тік жəне көлбеу призмалар. Куб. Олардың бет аудандары мен көлемдері. Тема: -Көпжақтар. Олардың аудандары мен көлемдері Подтема: 01-Призма. Тік жəне көлбеу призмалар. Куб. Олардың бет аудандары мен көлемдері. 1. Тік үшбұрышты призманың табанының қабырғалары 10 см, 17 см

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε μία διάσταση

Κίνηση σε μία διάσταση Κίνηση σε μία διάσταση ΦΥΣ 131 - Διαλ.5 1 q Ανακεφαλαιώνοντας θέσης τροχιάς μετατόπισης Δx = x f - x i, χρονικού διαστήματος Δ = f i, μέση ταχύτητα v = x x στιγμιαία ταχύτητα x v = lim " = d x d παράγωγος

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιξαντάρια. Θ. Φωκαέως (+1851) Απόδοση Β.Κ.Νικολαίδη

Ανοιξαντάρια. Θ. Φωκαέως (+1851) Απόδοση Β.Κ.Νικολαίδη Ανοιξαντάρια. Θ. Φωκαέως (+1851) Απόδοση Β.Κ.Νικολαίδη Ήχος Ỳ ЃЃЃΝη źǽ чøù ч éцùтттхс øтўчсхотт Á νοι ξα αν το ο ος σου την χει ει ει ч Ø çёèũšсу éмáчои ч ØЎЛ тч ρα τα συµ παν τα πλη η σθη Х â õт çч Øш

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη Β (ομάδα A) ΘΕ ΑΤΑ

Τάξη Β (ομάδα A) ΘΕ ΑΤΑ ο ΓΕ Ο Υ Ε Ο ΟΡ ΘΟΥ Σχολικό έτος -3.Α. Να λυσετε το παρακατω μη γραμμικο συστημα: Τάξη Β (ομάδα A) ì + = ï y ïî - - =- y (μονάδες 3). δυο ευθειες του επιπεδου τεμνονται αν μονο αν το αντιστοιχο. Ένα γραμμικο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Ερωτήσεις από πανελλήνιες εξετάσεις από το 2001 ως το 2014 ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν µαγνητικό κβαντικό αριθµό m l = 1 ; α. 6. β. 8. γ.

Διαβάστε περισσότερα

1. (α) Ποιες είναι οι τιμές των κβαντικών αριθμών για το ηλεκτρόνιο. (β) Ποια ουδέτερα άτομα ή ιόντα μπορεί να έχουν αυτή την ηλεκτρονική διάταξη;

1. (α) Ποιες είναι οι τιμές των κβαντικών αριθμών για το ηλεκτρόνιο. (β) Ποια ουδέτερα άτομα ή ιόντα μπορεί να έχουν αυτή την ηλεκτρονική διάταξη; 1 η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 1. (α) Ποιες είναι οι τιμές των κβαντικών αριθμών για το ηλεκτρόνιο (β) Ποια ουδέτερα άτομα ή ιόντα μπορεί να έχουν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ

1. ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ 1. ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΓΕΝΙΚΑ Η στερεά, η υγρή και η αέρια κατάσταση αποτελούν τις τρεις, συνήθεις στο γήινο περιβάλλον, καταστάσεις της ύλης. ιαφέρουν η µία από την άλλη σε κάποια απλά γνωρίσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

αιτήσεων συμμετοχής στις Κρατικές εξετάσεις πιστοποίησης ρωσομάθειας τον Ιούνιο 2015.

αιτήσεων συμμετοχής στις Κρατικές εξετάσεις πιστοποίησης ρωσομάθειας τον Ιούνιο 2015. Το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο στην Αθήνα ανακοινώνει την έναρξη παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής στις Κρατικές εξετάσεις πιστοποίησης ρωσομάθειας τον Ιούνιο 2015. Οι εξετάσεις διεξάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 C LINE 20

Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 C LINE 20 Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 Χωρητικότητα κάδου : 10 lt Ναί Βάρος: 100 Kg Ισχύς: 0,5 Kw C LINE 20 Χωρητικότητα κάδου : 20 lt Βάρος: 105 Kg Ισχύς: 0,7 Kw Ναί Επιδαπέδια μίξερ σειρά C LINE C LINE 10 Χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

start осу hp LaserJet 4200L series

start осу hp LaserJet 4200L series start осу hp LaserJet 4200L series 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Δυο κάθετοι μεταξύ τους προσανατολισμένοι και βαθμονομημένοι άξονες A Α Έστω σημείο Α στο επίπεδο Η θέση του προσδιορίζεται από τις προβολές στους άξονες A, A 0 A Η

Διαβάστε περισσότερα

2 ASTM A351-CF8M ASTM A351-CF8 3 ASTM A351-CF8M 6 AISI 316 AISI AISI AISI 304 AISI 304. d L W H

2 ASTM A351-CF8M ASTM A351-CF8 3 ASTM A351-CF8M 6 AISI 316 AISI AISI AISI 304 AISI 304. d L W H 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 2 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

6.2. Симетрала дужи. Примена

6.2. Симетрала дужи. Примена 6.2. Симетрала дужи. Примена Дата је дуж АВ (слика 22). Тачка О је средиште дужи АВ, а права је нормална на праву АВ(p) и садржи тачку О. p Слика 22. Права назива се симетрала дужи. Симетрала дужи је права

Διαβάστε περισσότερα

МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ 2014/15. бр. XLIX-5

МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ 2014/15. бр. XLIX-5 МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ 014/15. бр. XLIX-5 РЕЗУЛТАТИ, УПУТСТВА ИЛИ РЕШЕЊА ЗАДАТАКА ИЗ РУБРИКЕ ЗАДАЦИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ III разред 1. а) 70 - седамсто три; б) двесто осамдесет два 8.. а) 4, 54, 54, 45, 504, 54. б)

Διαβάστε περισσότερα

МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА

МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА Београд, 21.06.2014. За штап приказан на слици одредити најмању вредност критичног оптерећења P cr користећи приближан поступак линеаризоване теорије другог реда и: а) и један елемент, слика 1, б) два

Διαβάστε περισσότερα

С aгw свzщенномyченика кmпріaна. И# с hz мyченицы їустjны.

С aгw свzщенномyченика кmпріaна. И# с hz мyченицы їустjны. 2.10. Μνήµη τού Αγίου Ιεροµάρτυρος Κυπριανού, καί Ιουστίνης τής Παρθένου. С aгw свzщенномyченика кmпріaна. И# с hz мyченицы їустjны. 2. hlas Byz. / ZR / RI.. Byzantská tradícia:, Ruská tradícia predreformná:

Διαβάστε περισσότερα

Ουσιαστικά. (Имена существительные)

Ουσιαστικά. (Имена существительные) 4 Ουσιαστικά (Имена существительные) Существительные в греческом языке могут быть мужского, женского или среднего рода. У них различные падежные формы (именительная, винительная или родительная), которые

Διαβάστε περισσότερα

Για παραπομπή : Γκαϊμάνοβα

Για παραπομπή : Γκαϊμάνοβα Gourova Natalia,, 2008, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Περίληψη : Ο σκυθικός βασιλικός τύμβος Μογίλα του 4ου αι. π.χ. αποτελεί το σημαντικότερο τύμβο του νεκροταφείου, της πρώτης στην ιστορία της σκυθολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Φώτη Γρηγ. Θεοδωρακόπουλου ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΧΟΡΑΡΧΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ. Β ά π τ ι σ η σ. Α κ ο λ ο υ θ ί α ς - Α Ι Γ Ι Ο

Φώτη Γρηγ. Θεοδωρακόπουλου ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΧΟΡΑΡΧΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ. Β ά π τ ι σ η σ. Α κ ο λ ο υ θ ί α ς - Α Ι Γ Ι Ο Φώτη Γρηγ. Θεοδωρακόπουλου ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΧΟΡΑΡΧΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Β ά π τ ι σ η σ Γ ά µ ο υ Ν ε κ ρ ω σ ί µ ο υ Α κ ο λ ο υ θ ί α ς - Α Ι Γ Ι Ο 2 0 0 7 - υό λόγια Το ανά χείρας πόνηµα

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2011/2012. година ТЕСТ 3 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

dx dt 1 º X Υπόστρωμα + Κύτταρα Εξωκυτταρικά προϊόντα + Περισσότερα Κύτταρα

dx dt 1 º X Υπόστρωμα + Κύτταρα Εξωκυτταρικά προϊόντα + Περισσότερα Κύτταρα Υπόστρωμα + Κύτταρα Εξωκυτταρικά προϊόντα + Περισσότερα Κύτταρα Σ + ΣP + n net net 1 º d - k d όπου: συγκέντρωση των κυττάρων (/L) t χρόνος (h) μ net o καθαρός ειδικός ρυθμός ανάπτυξης (h -1 ) μ συνολικός

Διαβάστε περισσότερα

«- -» μ

«- -» μ 000 μ 05 Дқ Ж қ N N 4 6 I IҚ IҚҚ IҚқ 5 IҚ 9 Iқ I 9 IҚ 9 Iқ I 4 Iζ 45 Iζ II 50 5 IIҚ 5 IIқ 59 IIқҚ 59 4 IIққ 60 IIқ 6 II 64 IIҚ 64 IIқ 68 II 7 IIζ 74 III 76 σкcх 76 IIIҚ IIIҚҚ 76 IIIҚқ 79 IIIҚ 80 IIIҚζ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

н г ш ю и EMU на греческом, славянском и русском языках

н г ш ю и EMU на греческом, славянском и русском языках н г ш ю и EMU на греческом, славянском и русском языках издание Ординарною Профессора Сш1Ьт-П(ггербургекой Духовной Академии Евграфа Яовягина п г л к т 11 к л 2 0 15 т У Д К 2 7 1.2 = 1 4 = 1 6 3.1 =!

Διαβάστε περισσότερα

3. Βασικές αρχές-b Σύμπλοκα Κινητική αντιδράσεων μεταλλικών συμπλόκων Σύμπλοκα μεταλλικών ιόντων στα φυσικά ύδατα

3. Βασικές αρχές-b Σύμπλοκα Κινητική αντιδράσεων μεταλλικών συμπλόκων Σύμπλοκα μεταλλικών ιόντων στα φυσικά ύδατα . Βασικές αρχές-b Σύμπλοκα Κινητική αντιδράσεων μεταλλικών συμπλόκων Σύμπλοκα μεταλλικών ιόντων στα φυσικά ύδατα Αντιδράσεις σχηματισμού συμπλόκων και χηλικών ενώσεων Τα µεταλλικά ιόντα αντιδρούν µε δότες

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Sommerfeld ή jellium model (συνέχεια από το 1 ο μάθημα).

Θεωρία του Sommerfeld ή jellium model (συνέχεια από το 1 ο μάθημα). MA8HMA _08.doc Θεωρία του Sommerfeld ή jellium model (συνέχεια από το ο μάθημα). Τα e καταλαμβάνουν ενεργειακές στάθμες σύμφωνα με την αρχή του Pauli και η κατανομή τους για Τ0 δίδεται από τη συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα