Oι νευροπαθολογικές αλλοιώσεις στις άνοιες και η εκτίµησή τους. Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Oι νευροπαθολογικές αλλοιώσεις στις άνοιες και η εκτίµησή τους. Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής Ιατρική Σχολή ΑΠΘ"

Transcript

1 Oι νευροπαθολογικές αλλοιώσεις στις άνοιες και η εκτίµησή τους Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

2 Aνοια ακριβής συχνότητα επιπολασµός των διαφόρων τύπων άνοιας???? διάγνωση χωρίς ιστολογική επιβεβαίωση αναξιόπιστη έξω από εξειδικευµένες µονάδες µελέτη νοσηλευοµένων περιπτώσεις διαφορετικά παθολογικά κριτήρια βαρύτερες

3 Ανοια Oχι νόσος οµάδα συµπτωµάτων ορισµένων νοσηµάτων. > 100 διαφορετικά αίτια. Η µεγαλύτερη οµάδα νευρολογικά εκφυλιστικά νοσήµατα όπως είναι η ν. Alzheimer η ν. Ηuntington η ν. Parkinson.

4 Ανοια η νευροπαθολογική εξέταση καθοριστική στη διάγνωση της νόσου.

5 Tύποι άνοιας Α. ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΕΣ Α1 Πολυεµφρακτική άνοια Α2 Υποφλοιώδης αγγειακή άνοια Β. ΤΑ(Φ)ΟΠΑΘΕΙΕΣ KAI ΣΥΝΟΥΚΛΕΪΝΟΠΑΘΕΙΕΣ Β1. ΤΑ(Φ)ΟΠΑΘΕΙΕΣ Β.1.1. Νόσος ή Ανοια Τύπου Αlzheimer (ΑΤΑ) Β.1.2. Προϊούσα Υπερπυρηνική Παράλυση Β.1.3. Φλοιοβασική Εκφύλιση Β.2. ΣΥΝΟΥΚΛΕΪΝΟΠΑΘΕΙΕΣ B.2.1. Νόσος Ρarkinson B.2.2. Νόσος µε διάχυτα σωµάτια Lewy B.2.3. Ατροφία Πολλαπλών Συστηµάτων Γ. ΑΝΟΙΕΣ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΛΟΒΟΥ Ή ΜΕΤΩΠΟΚΡΟΤΑΦΙΚΕΣ Νόσος Pick. ΝΟΣΟΣ HUNTIGTON Ε. ΝΟΣΗΜΑΤΑ PRION

6 Α. ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΑ (VASCULAR DEMENTIA) Ευρύ πεδίο νόσων ή διαταραχών κύριο - κοινό χαρακτηριστικό : απώλεια των νοητικών λειτουργιών. Μηχανισµοί άνοιας απώλεια κριτικής µάζας εγκεφαλικής ουσίας σηµαντικότερος παράγοντας έκταση της βλάβης περιοχής που συµµετέχει στη νοητική λειτουργία

7 Α. ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΑ (VASCULAR DEMENTIA) Παθολογία αγγειακών ανοιών Νόσος µικρών αγγείων ισχαιµική εκφύλιση λευκής ουσίας ηθµοειδής ατροφία λευκής ουσίας κενοτοπιώδες έµφρακτο υποφλοιϊκών πυρήνων και λευκής ουσίας κοκκώδης ατροφία φλοιού Νόσος µεγάλων αγγείων πολύ µεγάλο ή πολυεστιακό έµφρακτο (πολυµεµφρακτική άνοια) έµφρακτα σε κριτικές θέσεις Αλλοιώσεις από µειωµένη αιµατική άρδευση σκλήρυνση ιπποκάµπου πεταλιώδης φλοιϊκή νέκρωση Σπάνιες τοπικές αγγειακές διαταραχές αµυλοείδωση αγγειϊτις σύνδροµο αντιφωσφολιπιδικών αντισωµάτων

8 Α. ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΑ (VASCULAR DEMENTIA) Πολυεµφρακτική άνοια (Multi-infarct dementia MID) συχνότερος αγγειακός τύπος άνοιας πολλαπλά µικροέµφρακτα συχνά σιωπηλά αναγνώριση µε σύγχρονες απεικονιστικές µεθόδους καταστροφή στρατηγικής περιοχής εγκεφάλου

9 Υποφλοιώδης αγγειακή άνοια (νόσος Binswanger) προσβολή λευκής ουσίας λόγω υψηλής αρτηριακής πίεσης πάχυνσης του τοιχώµατος των αρτηριών ανεπαρκούς αιµάτωσης του εγκεφάλου. µόνο µε απεικονιστικές µεθόδους

10 Α. ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΑ (VASCULAR DEMENTIA) Πολλαπλά κυστικά έµφρακτα κατά τη διάρκεια πολλών ετών

11 Σχήµατα κριτηρίων για την κλινική διάγνωση των αγγειακών ανοιών ΑDDTC NINDS-AIREN DSM-IV ICD-10 Bennett s κριτήρια για νόσο Binswager

12 International Workshop of the National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) Association Internationale pour la Recherche et l Enseignement en Neurosciences (AIREN)

13 NINDS-AIREN κριτήρια αγγειακής άνοιας Πιθανή αγγειακή άνοια υνατή αγγειακή άνοια Βέβαιη αγγειακή άνοια

14 Σύγκριση σχηµάτων κριτηρίων για αγγειακού τύπου άνοιες DSM-IV, ΙCD-10 διαγνωστική βοήθεια και καθηµερινή ρουτίνα υψηλή ευαισθησία χαµηλή εξειδίκευση NINDS-AIREN για ερευνητικούς σκοπούς υψηλή εξειδίκευση χαµηλή ευαισθησία

15 Β. ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΟΕΙ ΕΙΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ (Filamentous Brain Lesions) Κοινό νευροπαθολογικό γνώρισµα για ορισµένες νευροεκφυλιστικές παθολογικές καταστάσεις ύο κύριες οµάδες παθολογικές καταστάσεις µε νευροϊνιδιακές αλλοιώσεις τ νηµατίων (taupathies), παθολογικές καταστάσεις µε νηµατοειδή έγκλειστα συνουκλεϊνης (synucleinopathies),

16 Β1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΝΕΥΡΟΪΝΙ ΙΑΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ τ ΝΗΜΑΤΙΩΝ Συχνότερες νόσος Alzheimer νόσος Pick προοδευτική υπερπυρηνική παράλυση και φλοιοβασική εκφύλιση.

17 παθολογικές αθροίσεις σε νευρώνες τ πρωτεϊνης (σχέση µε µικροσωληνίσκους). σε διαφορετικούς νευρώνες ανάλογα µε την παθολογική κατάσταση.

18 Β.1.1. ΝΟΣΟΣ Ή ΑΝΟΙΑ ΤΥΠΟΥ ALZHEIMER (ALZHEIMER DISEASE OR DEMENTIA AD) προοδευτικά εξελισσόµενη νευροεκφυλιστική νόσος χαρακτηριστικές αλλοιώσεις στον εγκέφαλο. συχνότερο αίτιο άνοιας 50-70% του συνολικού αριθµού ασθενών, (ηλικιωµένα άτοµα?)

19 Μακροσκοπική εικόνα διάχυτη ατροφία µετωπιαίων /κροταφικών λοβών διεύρυνση των αυλάκων στένωση των ελίκων διάταση των κοιλιών.

20 Σηµαντική ελάττωση βάρους < 900 γρ

21 Ατροφία εγκεφάλου και διάταση κοιλιών

22 Ιστολογικά ευρήµατα απώλεια των νευρώνων νευροϊνιδιακές αλλοιώσεις (δεµάτια, συµπλέγµατα, τολύπια) (neurofibrillary tangles - NFTs) νευριτικές (αµυλοειδικές, γεροντικές) πλάκες [neuritic (amyloid, senile) plaques] κοκκιοκενοτοπιώδης εκφύλιση (granulovacular degeneration) σωµάτια Ηirano αµυλοειδική εγκεφαλοπάθεια (amyloid angiopathy)

23 Χαρακτηριστικά και συχνότερα στη ν. Αlzheimer Όµως κανένα ειδικό της νόσου δυνατόν σε µη ανοϊκούς εγκεφάλους µέσης και µεγαλύτερης ηλικίας άλλα νοσήµατα

24 Μείωση νευρώνων δραµατική ελάττωση νευρώνων στο νεοφλοιό ελάττωση πυραµιδικών νευρώνων (έως και 45%) σηµαντική ελάττωση σε ιππόκαµπο σε άλλες θέσεις.

25 NFTs τµήµα του κυτταροπλάσµατoς µέσου - µεγάλου µεγέθους πυραµιδικά κύτταρα απώθηση πυρήνα µορφή φλόγας

26 NFTs κυτταροπλασµατική υπερπλασία περιελιγµένων νηµατίων σε πυραµιδικά κύτταρα του ιπποκάµπου φλοιού.

27 Νευριτικές (αµυλοειδικές, γεροντικές) πλάκες δοµικά αλλοιωµένοι νευρίτες µέση και µεγαλύτερη ηλικία νευριτικές πλάκες (περισσότερο δόκιµος από γεροντικές) ειδικές της ν. Αlzheimer

28 Νευριτικές (αµυλοειδικές, γεροντικές) πλάκες σε νεοφλοιό ιππόκαµπο άλλες θέσεις του εγκεφάλου σε όλο το πάχος του φλοιού συχνότερα σε επιπολής στιβάδες.

29 Αµυλοειδικές πλάκες τέσσερεις τύποι διάχυτες άωρες κλασσικές (ώριµες) τελικού σταδίου πιθανή εξέλιξη από τις διάχυτες στις τελικού σταδίου

30 Α. ιάχυτες αµυλοειδικές πλάκες µm εξωκυττάριες, ασθενώς αφοριζόµενες αθροίσεις αµυλοειδούς ή προαµυλοειδούς φυσιολογικές νευρωνικές αποφυάδες δεν περιέχουν τ-πρωτεϊνη αναγνωρίζονται µε χρωστικές αργύρου ανοσοϊστοχηµεία για Αβ πεπτίδη

31 Β. Αωρες αµυλοειδικές πλάκες µm εξωκυτταρικές, αδρά σφαιρικές, εστιακές εναποθέσεις αµυλοειδούς και προαµυλοειδούς νευρωνιικές αποφυάδες µπορεί να προέχουν αλλά δεν είναι πολύ διατεταµένες δεν περιέχουν τ-πρωτεϊνη δυνατή συσχέτιση µε αντιδραστικά αστροκύτταρα και ενεργοποιηµένα µικρογλοιακά κύτταρα αναγνωρίζονται µε χρωστικές αργύρου ανοσοϊστοχηµεία για Αβ πεπτίδη

32 Γ. Κλασσικές (ώριµες) αµυλοειδικές πλάκες µm εστιακές αθροίσεις αµυλοειδικού υλικού πυκνοί (ηωσινόφιλοι) πυρήνες περιβάλλονται από διαυγείς περιοχές δυστροφικοί νευρίτες αντιδραστικά αστροκύτταρα µακροφάγα αναγνωρίζονται µε χρωστικές αργύρου ανοσοϊστοχηµεία για Αβ πεπτίδη

33

34 Αµυλοειδικές πλάκες αντιορός σε Aβ αµυλοειδές

35 Αµυλοειδικές πλάκες αντιορός σε τ-πρωτεϊνη

36 . Αµυλοειδικές πλάκες τελικού εξωκυττάριος συµπαγής πυρήνας αθροίσεις αµυλοειδικού υλικού όχι ανώµαλοι νευρίτες σταδίου χρωστικές αργύρου ανοσοϊστοχηµεία για Αβ πεπτίδη Congo red thioflavin-s

37 κεντρικός αµυλοειδικός πυρήνας (ερυθρό του Congo) Αµυλοειδικός πυρήνας

38 Νευροϊνιδιακές αλλοιώσεις και νευριτικές πλάκες σε νεοφλοιό

39 Νευριτικές πλάκες σε ιππόκαµπο

40 Νευριτικές (αµυλοειδικές, γεροντικές) πλάκες σφαιρικό σχήµα µέση διάµετρο περίπου 200µ συχνά περιέχουν ένα τριχοειδές αγγείο

41 Κοκκιοκενοτοπιώδης εκφύλιση του Simchowicz σε πυραµιδικά κύτταρα ιππόκαµπου σε αµυγδαλοειδή πυρήνα αργενταφινόφιλα κοκκία

42 Σωµάτια Ηirano ή ηωσινόφιλα ραβδία πυραµιδικά κύτταρα του ιπποκάµπου σε ηλικιωµένα άτοµα σε ασθενείς µε ν. Alzheimer σε άλλες παθολογικές καταστάσεις και εντοπίσεις. αλλοιώσεις του κυτταροσκελετού

43 Αµυλοειδική εγκεφαλοπάθεια ασθενείς µε ν. Alzheimer σχέση µε νευριτικές πλάκες αµυλοειδές σε τοίχωµα αγγείων φλοιού λεπτής µήνιγγας.

44 Σπογγόµορφη αλλοίωση ανώτερων φλοιϊκών στιβάδων Στις βαρύτερες περιπτώσεις της ν. Alzheimer

ΑΝΟΙΕΣ Σωκράτης Γ. Παπαγεωργίου

ΑΝΟΙΕΣ Σωκράτης Γ. Παπαγεωργίου 1 ΑΝΟΙΕΣ Σωκράτης Γ. Παπαγεωργίου ΑΝΟΙΑ: Γενικά στοιχεία - Ορισμοί Ως άνοια (α + νούς) θεωρείται η παθολογική κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από επίκτητη και σοβαρή έκπτωση των νοητικών λειτουργιών που

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλιάς Λήρ (Ουίλλιαμ Σαίξπηρ)

Βασιλιάς Λήρ (Ουίλλιαμ Σαίξπηρ) «Παρακαλώ, μην παίζετε μαζί μου. Είμ ένας παλαβούλης, τσακισμένος γέρος, πάνω από τα ογδόντα, ούτ ώρα πιο πολύ ή πιο λίγο, να σας πω την αλήθεια, φοβάμαι πως δεν είμαι στα σωστά μου. Θαρρώ σε γνώριζα αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-ΤΡΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΣΑΡΙΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαγνωστική προσέγγιση των ανοιών

Η διαγνωστική προσέγγιση των ανοιών Η διαγνωστική προσέγγιση των ανοιών Νικόλαος Παπαναγιώτου Παθολόγος - Γηρίατρος Γηριατρικό - Γεροντολογικό Ιατρείο ΝΙΜΙΤΣ ην προσεχή εικοσαετία η Ελλάδα θα είναι η γηραιότερη χώρα της Ευρώπης. Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ Φοιτήτρια: Λιόκου Λεμονιά, Α.Μ.: 12353 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κ. Βιρβιδάκη Ελεάννα ΙΩΑΝΝΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ALZHEIMER

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ALZHEIMER ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ALZHEIMER ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Ε. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ αυτοτελής οµάδα νοσηµάτων ΚΝΣ προσβολή κυρίως νευρώνων µε άλλοτε άλλη εντόπιση, συµµετρική και αµφοτερόπλευρη ενίοτε οικογενή ή κληρονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Μνήμη και Μάθηση Νόσος του Alzheimer

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Μνήμη και Μάθηση Νόσος του Alzheimer ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Μνήμη και Μάθηση Νόσος του Alzheimer Περιγραφή της περίπτωσης (Ι) Γυναίκα 43 ετών διακομίσθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών από την οικογένειά της λόγω διαταραχών μνήμης. Η ασθενής

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Α ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Παράρτημα Α ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Παράρτημα Α ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Π. Σίμος, Νευροψυχολογία 2 ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΚΑΙ ΣΝΔΡΟΜΟ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Α- ΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Η ασθενής είναι μια γυναίκα 64 ετών, καπνίστρια, με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝOΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ MR ΣΤΟ MATLAB»

ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝOΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ MR ΣΤΟ MATLAB» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΪΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WESTERN APHASIA BATTERY REVISED»

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΪΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WESTERN APHASIA BATTERY REVISED» α ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΪΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WESTERN APHASIA BATTERY REVISED» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος ΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

! "#$%! "#$ Η νόσος Alzheimer (ΝΑ) είναι συχνό νευροεκφυλιστικό νόσηµα, µε επιπτώσεις στις νοητικές ικανότητες των ηλικιωµένων χαρακτηρίζεται παθολογοανατοµικά από τις γεροντικές ή αµυλοειδικές πλάκες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Φαρµακολογίας και Γ Νευρολογική Κλινική, Ιατρικό Τµήµα ΑΠΘ

Εργαστήριο Φαρµακολογίας και Γ Νευρολογική Κλινική, Ιατρικό Τµήµα ΑΠΘ οµικές και µοριακές µεταβολές στη νόσο Alzheimer: Στόχοι φαρµακολογικών παρεµβάσεων σε µοριακό επίπεδο Β. Κόκκας, Γ. Κίτσιος, Μ. Τσολάκη Εργαστήριο Φαρµακολογίας και Γ Νευρολογική Κλινική, Ιατρικό Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη ανάλυση λειτουργίας εγκεφάλου σε άτομα με τη νόσο Alzheimer βασισμένη στον αλγόριθμο τυχαίων δασών

Αυτόματη ανάλυση λειτουργίας εγκεφάλου σε άτομα με τη νόσο Alzheimer βασισμένη στον αλγόριθμο τυχαίων δασών Αυτόματη ανάλυση λειτουργίας εγκεφάλου σε άτομα με τη νόσο Alzheimer βασισμένη στον αλγόριθμο τυχαίων δασών Η ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειακή άνοια. Λιάμης Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αγγειακή άνοια. Λιάμης Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αγγειακή άνοια Λιάμης Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Άνοια-Ορισμός Διαταραχή που χαρακτηρίζεται από εξασθένηση της μνήμης και τουλάχιστον μιας ακόμη νοητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ALZHEIMER» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΥΜΕΝΤΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Γενετική απεικόνιση και η νόσος του Αλτσχάιμερ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειακή άνοια. Ανασκόπηση. Α. Λιόντος Γ. Λιάμης. Περίληψη. Εισαγωγή. Βʹ Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Ιωάννινα

Αγγειακή άνοια. Ανασκόπηση. Α. Λιόντος Γ. Λιάμης. Περίληψη. Εισαγωγή. Βʹ Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Ιωάννινα : 221-226, 2014 Ανασκόπηση Αγγειακή άνοια Α. Λιόντος Γ. Λιάμης Περίληψη Η αγγειακή άνοια (ΑΑ) αποτελεί ένα ετερογενές σύνδρομο, παρά μία διακριτή νοσολογική οντότητα, στην οποία η υποκείμενη αγγειοεγκεφαλική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ALZHEIMER

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ALZHEIMER ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ALZHEIMER ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρας 67 ετών με ταχέως εξελισσόμενη άνοια

Άνδρας 67 ετών με ταχέως εξελισσόμενη άνοια 316 ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Άνδρας 67 ετών με ταχέως εξελισσόμενη άνοια Θ. Τσέλιου, Β. Σκαρλάτου, Β. Κίντος, Σ. Ξυλογιαννοπούλου, Σ. Κατσουλάκου, Δ. Ράλλης Νευρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο «Τζάνειο»,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Μνήμης. Άνοιες: Κλινική Εικόνα και Μοριακοί Μηχανισμοί. Ζαγανάς Ιωάννης. Ιανουάριος 2011

Μηχανισμοί Μνήμης. Άνοιες: Κλινική Εικόνα και Μοριακοί Μηχανισμοί. Ζαγανάς Ιωάννης. Ιανουάριος 2011 Μηχανισμοί Μνήμης Άνοιες: Κλινική Εικόνα και Μοριακοί Μηχανισμοί Ζαγανάς Ιωάννης Ιανουάριος 2011 «Oι χαρές, οι απολαύσεις, το γέλιο και η ευχαρίστηση, αλλά και οι λύπες, ο πόνος, η μελαγχολία και ο θρήνος,

Διαβάστε περισσότερα

ιαταραχές Κινητικότητας Λεωνίδας Στεφανής Καθηγητής Νευρολογίας Β Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ Οι ιαταραχές Κινητικότητας (Movement Disorders) είναι νευρολογικά σύνδροµα όπου υπάρχει είτε µία υπερβολή (υπερκινησία)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER σήμερα

Η ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER σήμερα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 317160-3 Το παρόν τεύχος επιμελήθηκε η επιστημονική ομάδα της ΚΛΙΜΑΚΑ Σύνταξη Αρχειοθέτηση Αφρ. Στελούδη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η νοσος 1 Alzheimer σήμερα Αρχικά στάδια 2 της νόσου Οφέλη από την 3 έγκαιρη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER Σπύρος Ευθυµιόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Η ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER Σπύρος Ευθυµιόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών Η ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER Σπύρος Ευθυµιόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ο εγκέφαλος Ο εγκέφαλος µας επιτρέπει να αντιλαµβανόµαστε το περιβάλλον και τον εαυτό µας (Εικόνα 1). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Εκτίμηση Λήψη Ιστορικού Εξέταση των Ψυχοδιανοητικών Λειτουργιών Εξέταση του Λόγου Εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών Οι λειτουργίες των Εγκεφαλικών Συζυγιών Ι-ΧΙΙ Λειτουργική εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικών & Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων (Νευροχειρουργική) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειακή άνοια. Σταματία Ρηγοπούλου Νευρολόγος. B Νοσοκομείο ΙΚΑ-Θεσ/νίκη

Αγγειακή άνοια. Σταματία Ρηγοπούλου Νευρολόγος. B Νοσοκομείο ΙΚΑ-Θεσ/νίκη Αγγειακή άνοια Σταματία Ρηγοπούλου Νευρολόγος B Νοσοκομείο ΙΚΑ-Θεσ/νίκη Τι είναι αγγειακή άνοια; Η αγγειακή άνοια θεωρείται η κατάσταση που χαρακτηρίζεται από σοβαρή γνωστική απώλεια λόγω: αγγειακής εγκεφαλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ - ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΟΠΤΗΣ : Ζηδιανάκης Ζαχαρίας Ειδικός Παθολόγος Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα