Πολιτικό πρόγραμμα. Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» Χαριλάου Τρικούπη Ἀθήνα Τηλ: Fax:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιτικό πρόγραμμα. Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» Χαριλάου Τρικούπη 153 114 72 Ἀθήνα Τηλ: 210 36 37 442 213 029 79 96 Fax: 210 36 37 012"

Transcript

1 Πολιτικό πρόγραμμα Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 2015 Ἡ πολιτικὴ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», θεωρεῖ ὅτι ἡ πολιτικὴ εἶναι Ἀρχές, εἶναι παιδεία, εἶναι πολιτισμός. Ἡ Πατρίδα μας πρέπει νὰ κυβερνηθεῖ μὲ ἕναν σύγχρονο Κρατικὸ μηχανισμὸ προσανατολισμένο στὶς συντεταγμένες τῆς Ρωμαίικης Παράδοσης. Αὐτὴ πρόσφερε παγκόσμιο πρότυπο κοινωνικῆς ζωῆς, ἀλλὰ καὶ οἰκονομικῆς ζωῆς, μὲ τὴ μορφὴ συντεχνιῶν ἐμπορικοῦ χαρακτῆρα. Αὐτὴ ἐπενόησε τὰ θεραπευτήρια, τὰ ὑδραυλικὰ καὶ ἀμυντικὰ ἔργα σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ οἱ σημερινοὶ Εὐρωπαῖοι ἦσαν ἀκόμη στὰ δέντρα! Αὐτὴ ἡ μοναδικὴ Παράδοσή μας ἐνίσχυε ἀνέκαθεν τοὺς κοινωνικοὺς δεσμοὺς καὶ τὴν συναδέλφωση τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἄλλων λαῶν. Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» Χαριλάου Τρικούπη Ἀθήνα Τηλ: Fax:

2 2

3 3 Πίνακας περιεχομένων Ποιὰ εἶναι ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»... 5 ΕΚΚΛΗΣΙΑ... 5 ΠΑΙΔΕΙΑ... 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ... 7 Ἀπὸ τὸ εὐρὼ στὴν Δραχμὴ... 7 Διαδικασία ἐπαναφορᾶς Ἐθνικοῦ νομίσματος... 7 Ἐπιπτώσεις ἀπό τήν ἐπιστροφή στήν Δραχμή... 7 Περίγραμμα ἀναπτυξιακοῦ προγράμματος Ἑλληνικῆς οἰκονομίας... 8 Οἰκονομικοὶ Τομεῖς... 8 Οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη... 9 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Γραφειοκρατία Φορολογικὴ Πολιτικὴ Νόμος εὐθύνης Κυβερνητικῶν Στελεχῶν ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ... 12

4 4

5 5 Ποιὰ εἶναι ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εἶναι ἡ Παράταξη ὅλων των Ἑλλήνων ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν Πίστη καὶ τὴν Πατρίδα. Ἂν στραφοῦμε στὸν πολιτισμὸ τῶν Δυτικοευρωπαίων, θὰ δοῦμε ὅτι πέραν τῆς ἀναμφισβήτητης τεχνολογικῆς προόδου, εἶναι πολιτισμὸς ἀνθρώπων ποὺ παραχάραξαν τὸν Χριστιανισμὸ σὲ Προτεσταντισμὸ καὶ ἔτσι ὁ καθένας πιστεύει τὴν δική του ἀλήθεια! Πιστεύει ὅτι ἀξία εἶναι ἡ εὐτυχία ποὺ μετριέται μὲ τὸ χρῆμα καὶ τὴ δόξα. Πιστεύει ὅτι «ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ μέσα». Ἡ ματαιοδοξία, ὁ ἄκρατος καταναλωτισμός, ὁ ἀτομικισμὸς εἶναι συνεπακόλουθα, ἁπτὲς συνέπειες καὶ τρόπος ζωῆς, ὁ ὁποῖος ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἔχει εἰσβάλλει καὶ στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία, μέσω τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων, ἀλλὰ καὶ τῶν περιοδικῶν τοῦ lifestyle. Αὐτὸς ὁ πολιτισμός, μὲ κέντρο τὸν ἄνθρωπο, ἁπλᾶἐξυπηρετεῖ τὸν ἀνθρώπινο ἐγωισμὸ καὶ ὁδηγεῖ στὶς ζοφώδεις καταστάσεις ποὺ προαναφέραμε. Εἶναι ὁ πολιτισμὸς τῆς ὑλιστικῆς εὐδαιμονίας ὅταν αὐτὴ ὑπάρχει ἀλλὰ καὶ τῆς πνευματικῆς ἔνδειας, τῆς ἐφήμερης χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄστεγων καὶ τῶν πεινασμένων. Ἡ δική μας Ρωμαίικη Παράδοση, ὁ δικός μας Ὀρθόδοξος πολιτισμός, ἔχει κέντρο τὴ Ζωὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀνεχθεῖ τὸν ὑπέρμετρο πλουτισμὸ καὶ τὴν χλιδάτη ζωὴ ἀπὸ τὴ μιὰ καὶ τὰ ἑκατομμύρια ἀστέγων καὶ πεινασμένων ἀπὸ τὴν ἄλλη. Ὁ δικός μας πολιτισμὸς δὲν προσπαθεῖ νὰ παραβιάσει τὴν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ τοὺς καλουπώσει, ἀλλὰ νὰ καταλάβει τὶς ἀνάγκες τους καὶ νὰ τοὺς δώσει ὅ,τι χρειάζονται. Εἶναι ὁ πολιτισμὸς τῆς Ρωμηοσύνης, ποὺ πιστεύει στὴν πραγματικὴ ἀνεξιθρησκία, σεβόμενος τὰ πιστεύματα τῶν ἄλλων. Εἶναι ὁ πολιτισμὸς ποὺ ἔδινε τὸ ἀλφάβητο, τὴν γλῶσσα, τὴν κουλτούρα στοὺς λαούς, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν πολεμικὴ μηχανὴ ποὺ προσφέρει ἡ Δύση. Γιατί ἡ Οἰκουμενικότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ ποὺ δὲν ἔχει καμιὰ σχέση μὲ τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τὴν Παγκοσμιοποίηση ἔχει πνευματικὸ χαρακτῆρα καὶ ὄχι ἐπεκτατικό. Ἐμεῖς πιστεύουμε στὴν οἰκουμενικότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀλλὰ ὄχι στὴν παγκοσμιοποίηση ποὺ εἶναι ὁ πνευματικὸς θάνατος τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ εἴμαστε ἀντίθετοι μὲ τὴν παραμονὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ σὲ κάθε προσπάθεια ποὺ ὁδηγεῖ πρὸς μία Οἰκουμενιστικὴ πραγματικότητα. Ὁ δικός μας πολιτισμὸς εἶναι πραγματικὰ φτιαγμένος γιὰ τὸν ἄνθρωπο γιατί πατάει σὲ ἄλλα, σὲ Οὐράνια θεμέλια. Ἡ πολιτικὴ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», θεωρεῖ ὅτι ἡ πολιτικὴ εἶναι Ἀρχές, εἶναι παιδεία, εἶναι πολιτισμός. Ἡ Πατρίδα μας πρέπει νὰ κυβερνηθεῖ μὲ ἕναν σύγχρονο Κρατικὸ μηχανισμὸ προσανατολισμένο στὶς συντεταγμένες τῆς ΡωμαίικηςΠαράδοσης. Αὐτὴ προσέφερε παγκόσμιο πρότυπο κοινωνικῆς ζωῆς, ἀλλὰ καὶ οἰκονομικῆς ζωῆς, μὲ τὴ μορφὴ συντεχνιῶν ἐμπορικοῦ χαρακτῆρα. Αὐτὴ ἐπενόησε τὰ θεραπευτήρια, τὰ ὑδραυλικὰ καὶ ἀμυντικὰ ἔργα σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ οἱ σημερινοὶ Εὐρωπαῖοι ἦσαν ἀκόμη στὰ δέντρα! Αὐτὴ ἡ μοναδικὴ Παράδοσή μας ἐνίσχυε ἀνέκαθεν τοὺς κοινωνικοὺς δεσμοὺς καὶ τὴν συναδέλφωση τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἄλλων λαῶν. Παρ ὅτι ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Παιδεία εἶναι οἱ βασικὲς καὶ ἀπόλυτες προτεραιότητες τῆς Παρατάξεώς μας, ἡ πραγματικότητα ἐπιτάσσει νὰ δοθεῖ ἰδιαίτερο βάρος καὶ στὴν ἀνοικοδόμηση τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας ποὺ καταστράφηκε ἀπὸ τὴν Δύση καὶ τὸ διεφθαρμένο Ἑλληνικὸ πολιτικὸ σύστημα ποὺ τὴν ὑπηρετεῖ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ H Ἐκκλησία εἶναι ἡ ψυχὴ τοῦ Γένους μας καὶ τοῦ Κράτους μας. Μὲ τὴν περιθωριοποίηση τῆς ψυχῆς του (τῆς Ἐκκλησίας) τὸ Κράτος μας διαλύθηκε, ἀφοῦ διαλύθηκαν πνευματικὰ οἱ ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἰδίως τῶν Διαχειριστῶν τοῦ Δημοσίου χρήματος. Δὲν πρόκειται νὰ συμφωνήσουμε μὲ τὸν χωρισμὸ τοῦ Κράτους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία γιατί θὰ διακοπῆ ἡ ἀδιάκοπη

6 6 συνέχεια τοῦ Γένους μας ἀπὸ τὸν 4ο μ.χ. αἰῶνα, μέχρι σήμερα. Θὰ παλέψουμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις γιὰ νὰ ἀποτραπεῖ ὁ ἀποτρόπαιος αὐτὸς χωρισμός! Εἴμαστε ἀπόλυτα ἀντίθετοι στὴν διακοπὴ τῆς Κρατικῆς μισθοδοσίας τῶν Κληρικῶν καὶ θὰ εἴμαστε στὸ πλευρό τους, γιατί αὐτοὶ εἶναι οἱ ἄγρυπνοι φρουροὶ τῆς συνειδήσεως τοῦ Ἕλληνα. Στὴν Ἐκκλησία ἔχουμε ὑποχρέωση νὰ ἐξασφαλίζουμε τὴν μισθοδοσία τῶν Κληρικῶν Της, ὄχι μόνο γιατί ἔχει ἀπὸ ἐτῶν προπληρώσει μὲ τὴν δωρεά Της πρὸς τὸ Κράτος ἑκατομμυρίων στρεμμάτων γῆς καὶ οἰκημάτων, ἀλλὰ καὶ γιατί μὲ τὸ πνευματικό Της ἔργο, ἀφ ἑνὸς μὲν περιορίζει τὴν διαφθορὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ κατ ἐπέκταση χρειάζονται λιγότερα σωφρονιστικὰ ἱδρύματα καὶ λιγότερα ἔξοδα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς παραβατικότητος καί, ἀφ ἑτέρου, μὲ τὸ ἀσκητικό Της πνεῦμα καὶ τὴν πνευματικότητά Της καταρτίζει προσωπικότητες ἰσορροπημένες, ἐργατικές, ἐγκρατεῖς σὲ καταχρήσεις, τίμιες καὶ εἰλικρινεῖς στὶς σχέσεις τους μὲ τοὺς συνανθρώπους τους καὶ μὲ τὸ Κράτος. Τὸ Κράτος μας χρειάζεται πραγματικοὺς χριστιανοὺς καὶ ὄχι ἀμοραλιστές. Οἱ ἀμοραλιστές, ἐκτός τῶν ἄλλων δεινῶν ποὺ ἐξαχρείωσαν τὴν Πατρίδα μας, μᾶς ὁδήγησαν καὶ στὴν χρεωκοπία. Εἴμαστε ἀντίθετοι στὴν διαγραφὴ τοῦ Θρησκεύματος ἀπὸ τὶς ταυτότητες καὶ στὴν ἔκδοση ταυτοτήτων καὶ Κρατικῶν Ἐγγράφωνμὲ ὁποιαδήποτε σύμβολα ποὺ προσβάλλουν τὴν Ὀρθόδοξη συνείδηση καὶ κατασκοπεύουν καὶ φυλακίζουν τὸ ἀνθρώπινο Πρόσωπο. Δὲν θὰ ἐπιβάλλουμε μὲ τὴ βία τὴν Πίστη στὸν λαὸ καὶ γι αὐτὸ θὰ καλέσουμε τοὺς ἀθρήσκους νὰ ρυθμίσουν μόνοι τους τὸ περιβάλλον τῶν σπουδῶν τῶν παιδιῶν τους καὶ τὶς δραστηριότητες τους ἀλλὰ δὲν θὰ πάψει νὰ εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη τὸ κυρίαρχο στοιχεῖο τοῦ Κράτους καὶ τοῦ Ἕλληνα, οὔτε θὰ ἐπιτρέψουμε νὰ ἐμποδισθεῖ ὁ κυρίαρχος Ὀρθόδοξος Ἑλληνικὸς λαὸς σὲ καμιὰ πτυχὴ τῆς καθημερινῆς, τῆς πνευματικῆς ἀλλὰ καὶ τῆς Λατρευτικῆς ζωῆς του. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἡ Παιδεία πρέπει νὰ εἶναι βαθειὰ καὶ νὰ μορφώνει οὐσιαστικά τούς νέους μας μὲ Ἀρχὲς καὶ ἦθος, δηλαδὴ μὲ τὰ ἰδανικά τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως καὶ τῶν Ἑλληνικῶν Ἀρχῶν μας, ὅπως, ἐξ ἄλλου, ἐπιτάσσει τὸ Σύνταγμα, τὸ ὁποῖο οἱ Κυβερνῶντες ἔχουν ἀπὸ δεκαετιῶν θέσει σὲ ἀχρησία. Ἡ Παιδεία μας πρέπει νὰ παράγει Πολιτισμὸ καὶ ὄχι νὰ μιμεῖται τὶς φρικαλεότητες τῆς Εὐρώπης, τὶς ἐξαλλότητες καὶ τὶς συμπεριφορὲς παρανοϊκῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἔγιναν διάσημοι ἀπὸ τὰ Διεθνῆ Κέντρα ποὺ ἐπιδιώκουν τὴν ἀποκτήνωση τῶν λαῶν. Ἀπαραίτητη εἶναι ἡ ἀξιολόγηση σὲ κάθε βαθμίδα τῆς ἐκπαίδευσης καθὼς καὶ ἡ αὐστηρὴ ἀπαγόρευση κάθε κομματικοποιημένης πολιτικῆς δραστηριότητος στὰ σχολεῖα, στὰ πανεπιστήμια καὶ σὲ κάθε ἐκπαιδευτικὸ ἵδρυμα. Τὸ Σχολεῖο πρέπει νὰ καλλιεργεῖ τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν ἐργασία, τὴν μάθηση καὶ γενικότερα νὰ ἐπικεντρώνει τοὺς ἐκπαιδευομένους στὸ μαθησιακὸ καὶ γνωστικό τους καθῆκον. Οἱ νέοι πρέπει νὰ μάθουν ὅτι ἔχουν ὑποχρεώσεις καὶ καθήκοντα καὶ ὄχι μόνο δικαιώματα. Τὰ Σχολεῖα μας δὲν πρέπει νὰ λειτουργοῦν μόνο ὅταν τὸ ἐπιτρέπουν οἱ δυναμικὲς μειοψηφίες, γιατί οἱ μαθητὲς μας πρέπει νὰ μαθητεύουν πρῶτα καὶ ὄχι νὰ ἡγοῦνται. Θὰ ἔλθει ἡ ὥρα ποὺ θὰ ἡγηθοῦν, ἀλλὰ, ὅσο σπουδάζουν, ὀφείλουν νὰ μαθαίνουν καὶ ὄχι νὰ διδάσκουν. Αὐτὸ συμβουλεύει ὁ Πλάτων καὶ αὐτὸ ἐπεκύρωσε ὁ Οὐρανὸς μὲ τὶς Θεῖες Ὁδηγίες τοῦ Δημιουργοῦ μας. Ὅσοι διαφωνοῦν μὲ αὐτὲς τὶς Ἀρχὲς θὰ σπουδάζουν σὲ Σχολεῖα ἀθρήσκων ὥστε νὰ εἰσπράττουν καὶ τὶς ἐπιπτώσεις τῶν ἐπιλογῶν τους. Οἱ καταλήψεις σχολείων καὶ κτιρίων Ἰδιωτικῶν ἢ Κρατικῶν θὰ ἀνήκουν στὰ ποινικὰ ἀδικήματα. Τέλος, ἔχει καταρτισθεῖ εἰδικὸς σχεδιασμὸς γιὰ τὰ χρήματα ποὺ δαπανοῦν σήμερα τὰ παιδιὰ τῶν Ἑλλήνων προκειμένου νὰ σπουδάσουν στὸ ἐξωτερικό. Ἐπειδὴ πολλάκις κατὰ τὸ παρελθὸν πολλὲς ἀπὸ τὶς θέσεις καὶ τὶς προτάσεις τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἔγιναν ἀντικείμενο λαϊκισμοῦ καὶ διαστρέβλωσης ἀπὸ τὸ ὑπάρχον πολιτικὸ σύστημα χωρὶς νὰ ὑλοποιηθοῦν, τὸ σχέδιο αὐτὸ δὲν θὰ ἀναλυθεῖ στὸ παρὸν ὑπόμνημα.

7 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ἀπὸ τὸ εὐρὼ στὴν Δραχμὴ Διαδικασία ἐπαναφορᾶς Ἐθνικοῦ νομίσματος Τὰ βήματα ποὺ πρόκειται νὰ ἀκολουθηθοῦν ἔτσι ὥστε νὰ μπορέσουμε μὲ ἀσφάλεια νὰ ἐπιστρέψουμε στὸν ἐθνικὸ νόμισμα, ποὺ εἶναι ἡ ἀπαραίτητη προϋπόθεση τῆς Ἐθνικῆς μας Κυριαρχίας εἶναι τὰ ἑξῆς: 1. Θὰ ὑπάρξει συνεργασία μὲ χῶρες σκληρῶν νομισμάτων γιὰ τὴν στήριξη τοῦ ἐγχειρήματος ἐπιστροφῆς στὴν Δραχμή. Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει νὰ ἀποτυπωθεῖ ἐγγράφως ἡ πρόταση μερίδος τῶν Εὐρωπαίων πολιτικῶν ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν ἔξοδο τῆς χώρας μας ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη μὲ ταυτόχρονη παραχώρηση ἐνίσχυσης καὶ προστασία σὲ ἐνδεχόμενα κερδοσκοπικὰ φαινόμενα. 2. Ἡ νομισματικὴ πολιτικὴ τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος θὰ πρέπει νὰ ἀκολουθήσει, ἀρχικά, μία σταθερὴ συναλλαγματικὴ πολιτική. 3. Δραχμοποίηση τῶν τραπεζικῶν καταθέσεων ποὺ σήμερα εἶναι σὲ εὐρὼ καὶ ἡ εἰσαγωγὴ τῆς Δραχμῆς στὴν καθημερινὴ κυκλοφορία. Ἡ ἀξία τῆς Δραχμῆς θὰ καθορισθεῖ μὲ τὴν ἰσοτιμία 1 εὐρὼ = 500 Δραχμὲς (μὲ κάποιες μικρὲς ἀποκλίσεις σὺν ἢ πλὴν ἀναλόγως τῶν διεθνῶν οἰκονομικῶν συγκυριῶν), μὲ σκοπὸ τὴν μικρότερη ἀγοραστικὴ ἀπώλεια στὰ χρήματα τῶν Ἑλλήνων. 4. Γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς Δραχμῆς καὶ τὴν ἑδραίωση τῆς ἐμπιστοσύνης πρὸς αὐτήν, θὰ ἀκολουθηθεῖ μία οἰκονομικὴ πολιτικὴ αὐστηρῆς δημοσιονομικῆς πειθαρχίας καὶ μηδενικῶν ἐλλειμμάτων καὶ ἐξευρέ-σεως πόρων. Συνεπῶς εἶναι ἀδιανόητο μεταλλεῖα πολυτίμων μετάλ-λων τῆς Πατρίδος μας νὰ τὰ διαχειρίζονται ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες. 5. Οἱ δραχμοποιημένες συντάξεις καὶ οἱ μισθοὶ θὰ διατηρήσουν τὴν ἀγοραστική τους δύναμη προκειμένου νὰ γίνει ἡ σημερινὴ Δραχμὴ ἀποδεκτὴ ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ κινηθεῖ ἡ ἐσωτερικὴ ἀγοραστικὴ κατανάλωση. Ἐπιπτώσεις ἀπό τήν ἐπιστροφή στήν Δραχμή 1. Ἡ ἐσκεμμένη καινούργια ἰσοτιμία τῆς Δραχμῆς θὰ ἔχει ἐπίπτωση στὸ κόστος τῶν εἰσαγομένων προϊόντων κυρίως τῶν πρώτων ὑλῶν ὅπως τὸ πετρέλαιο. Αὐτὴ θὰ ἐξισορροπηθεῖ μὲ δύο ἁπλὲς κινήσεις: i. Θὰ περιορισθοῦν οἱ εἰσαγωγὲς στὸ 20% καὶ θὰ αὐξηθοῦν οἱ ἐξαγωγὲς στὸ 80%, ἐνῶ σήμερα συμβαίνει τὸ ἀντίθετο γιατί ὑπάρχει ἡ δέσμευση τῆς Ε.Ε. ποῦ ἐκείνη καθορίζει τὸ πόσο καὶ ποὺ θὰ ἐξάγει κάθε χώρα, ὅπως ἐπίσης καὶ σὲ ποιὰ τιμὴ θὰ ἀγοράζει καὶ θὰ πωλεῖ τὰ ἀγαθά της. ii. Τὸ πετρέλαιο σήμερα στὴν χώρα μας εἰσάγεται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ ἑταιρεῖες Δυτικῶν συμφερόντων. Ἡ ἀποχώρησή μας ἀπὸ τὴν Ε.Ε. θὰ σημάνει αὐτόματα τὴν δυνατότητα ἐπιλογῆς καὶ ἄλλων ἀγορῶν (ὅπως π.χ. τῆς Ρωσικῆς, τῆς Κινεζικῆς, κλπ). Ἔτσι θὰ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία στὴν Πατρίδα μας νὰ πετύχει καλύτερες τιμὲς στὰ ἀγαθά τα ὁποῖα δὲν παράγει ἀλλὰ τῆς εἶναι ἀπαραίτητα. 2. Ἕνας μύθος ποὺ ἐπικρατεῖ εἶναι τό ὅτι ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, προκειμένου νὰ χρηματοδοτήσει τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη, θὰ τυπώσει χρῆμα δημιουργώντας πληθωριστικὲς τάσεις ποὺ θὰ ἀπειλήσουν τὴν ἀξία τῆς Δραχμῆς. Αὐτὸ ὅπως βλέπουμε ἀπὸ τὰ παραδείγματά των Η.Π.Α. ἀλλὰ καὶ τῆς Ε.Ε. δὲν ἰσχύει, καθὼς καὶ οἱ δύο τυπώνουν διαρκῶς χρῆμα ἀλλὰ δὲν ἐμφανίζεται στὶς οἰκονομίες τους ἡ παραμικρὴ πληθωριστικὴ τάση. 3. Ἡ νέα ἰσοτιμία τῆς Δραχμῆς ἀναμένεται νὰ ἐνισχύσει τὶς ἐξαγωγές, καθότι τὰ Ἑλληνικὰ προϊόντα θὰ εἶναι φθηνότερα. Αὐτὸ δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀποτελέσει αἰτία ἐφησυχασμοῦ ἀλλὰ νὰ δώσει τὴν δυνατότητα στὸ κράτος νὰ ἀναδομήσει τὶς μέχρι σήμερα προβληματικὲς δομὲς τῆς παραγωγῆς. 4. Τὰ Ἑλληνικὰ προϊόντα θὰ εἶναι φθηνότερα καὶ γιὰ τοὺς Ἕλληνες καθότι τὰ εἰσαγόμενα θὰ εἶναι ἀκριβότερα, ἐφόσον ἂν πρόκειται γιὰ προϊόντα ποὺ παράγονται καὶ στὴν Ἑλλάδα, τὰ εἰσαγόμενα θὰ ἔχουν δασμό, ὥστε νὰ προωθοῦνται τὰ ἐγχώρια προϊόντα μας. Αὐτὸ θὰ τονώσει τὸν κύκλο τῆς παραγωγῆς καὶ τῆς κατανάλωσης, πράγμα ποὺ αὐτόματα θὰ σημάνει τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς μέχρι σήμερα στάσιμης Ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

8 8 5. Θὰ καταργηθεῖ ὁ Εὐρωπαϊκὸς φόρος προστιθέμενης ἀξίας (Φ.Π.Α.) πού εἶναι ἐπιβολὴ τῆς Ε.Ε. Εἰδικότερα, τὸ σύστημα φορολόγησης ποὺ θὰ ἀκολουθηθεῖ περιγράφεται στὴν ἑνότητα «Δημόσια Διοίκηση». Περίγραμμα ἀναπτυξιακοῦ προγράμματος Ἑλληνικῆς οἰκονομίας (Νομοθετικὴ Πράξη γιὰ τὴν Ἀναδόμηση καὶ Ἀνασυγκρότηση τῆς Οἰκονομίας) Ἡ ἀνάπτυξη τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀπαιτεῖ ἀλλαγὴ στὴν ὑπάρχουσα πολιτικοοικονομικὴ κουλτούρα, τὴν ἀναδόμηση τοῦ ὑπάρχοντος Πολιτικοῦ συστήματος καὶ τὴν ἀπρόσκοπτη λειτουργία ἑνὸς βέλτιστου νόμο-θεσμικοῦ πλαισίου μακρᾶς διάρκειας, τουλάχιστον εἰκοσιπενταετίας. Κανένα πολιτικὸ κόμμα δὲν θὰ μπορεῖ νὰ ἐπιφέρει ἀλλαγὲς στὸ νομοθετικὸ πλαίσιο ποὺ θὰ ἀφορᾶ στὶς δραστηριότητες τῆς οἰκονομίας, παρὰ μόνο ἀφοῦ ἔχει παρέλθει τὸ διάστημα τῆςεἰκοσιπενταετίας.ἔτσι θὰ μπορέσουν οἱ ἐπενδυτές,ἐγχώριοι καὶ ξένοι, νὰ ἐπενδύσουν στὴν Ἑλληνικὴ οἰκονομία χωρὶς νὰ ἔχουν τὸν φόβο ἀλλαγῆς τῆς κυβέρνησης καὶ κατὰ συνέπεια τῶν νόμων ποὺ θὰ διέπουν τὴν ἐπένδυσή τους. Οἰκονομικοὶ Τομεῖς Φυσικὸς πλοῦτος Πρῶτες ὕλες Θὰ γίνει ἀναζήτηση καὶ ἐκμετάλλευση κοιτασμάτων καὶ πρώτων ὑλῶν. Προτεραιότητα θὰ ἔχει ὁ καθορισμὸς τῆς Ἑλληνικῆς ΑΟΖ (Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη) καὶ ἡ ἐκμετάλλευσή της ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μας καὶ ὄχι τὴν Ε.Ε. ἢ τὶς ἑταιρεῖες τῶν Δυτικῶν συμφερόντων. Βιομηχανοποίηση/Παραγωγὴ Προϊόντων Τὸ εἶδος καὶ τὸ ἐπίπεδο τῆς βιομηχανίας θὰ ἐξαρτηθεῖ ἀπὸ τὶς ὑπάρχουσες πρῶτες ὕλες καὶ τὸ συγκριτικὸ πλεονέκτημα τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Συγκεκριμένα: α. Βαρειὰ βιομηχανία Οἱ ὑπάρχουσες πρῶτες ὕλες ποὺ εὐνοοῦν τὴν δημιουργία βαρειᾶς βιομηχανίας θὰ ἀποτελέσουν τὸν ὁδηγό, βάσει τοῦ ὁποίου θὰ ὀργανωθεῖ ἡ ἐπανασύσταση τῆς βιομηχανίας ποὺ κατέστρεψε ἡ εἴσοδός μας στὴν Ε.Ε. Γιὰ παράδειγμα, ἡ ὕπαρξη ἄνθρακος θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὴν παραγωγὴ μηχανημάτων, ἐργαλείων, κλπ. ἢ, ἡ ὕπαρξη λιθίου καὶ μαγνησίου καθιστᾶ δυνατὴ τὴν παραγωγὴ ἀλουμινίου ὑψηλῆς ἐλαστικότητος, κάτι ποὺ εἶναι ἀπαραίτητο στὴ βιομηχανία ἀεροσκαφῶν. β. Ἐλαφρὰ βιομηχανία Στὴν ἐλαφρὰ βιομηχανία θὰ πρέπει νὰ ἐνταχθεῖ ἡ ἀναδόμηση τῆς γεωργίας, τῆς κτηνοτροφίας καὶ τῆς ἁλιείας ποὺ ἔχουν πληγεῖ καίρια ἀπὸ τῆς εἰσόδου τῆς χώρας μας στὴν Ε.Ε. Οἱ συνεταιρισμοὶ καὶ οἱ κοινοπραξίες ποὺ σήμερα καταστρέφουν καὶ ἐκμεταλλεύονται τὸν κόπο τῶν ἀγροτῶν θὰ καταργηθοῦν καὶ τὰ προϊόντα θὰ διακινοῦνται ἀπευθείας ἀπὸ τοὺς παραγωγούς τους ἐὰν αὐτοὶ τὸ ἐπιθυμοῦν. Ὅσοι παραγωγοὶ δὲν ἐπιθυμοῦν ἢ δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ διακινήσουν μόνοι τὴν παραγωγή τους θὰ ἔχουν ἀρωγὸ τὸ Κράτος, τὸ ὁποῖο θὰ δημιουργήσει εἰδικὲς γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ Ὑπηρεσίες. Αὐτὴ ἡ πρωτοβουλία ἔχει πολλαπλᾶ ὀφέλη καθώς: 1. Σταματάει ἡ ἐκμετάλλευση τῶν παραγωγικῶν τάξεων ἀπὸ συνεταιρισμοὺς καὶ κοινοπραξίες ποὺ ἔχουν μοναδικὸ σκοπὸ τὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ ἐκμετάλλευση ἀπὸ ἐπιτηδείους συνδικαλιστὲς, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται μόνο γιὰ τὴν συλλογὴ κομματικῶν ψήφων καὶ τὴν κατάληψη πολιτικῶν ἀξιωμάτων. 2. Δίδεται ἡ δυνατότητα στοὺς παραγωγοὺς ποὺ μποροῦν καὶ τὸ ἐπιθυμοῦν νὰ διαθέσουν τὰ προϊόντα τους ὅπως ἐκεῖνοι κρίνουν καὶ χωρὶς νὰ ἐξαρτῶνται ἀπὸ μεσάζοντες. 3. Οἱ Κρατικὲς Ὑπηρεσίες ποὺ θὰ ἐπιφορτισθοῦν μὲ αὐτὲς τὶς δραστηριότητες θὰ ἀξιοποιήσουν τὸ ὑπάρχον ἔμψυχο δυναμικό του εὐρύτερου δημοσίου τομέως μετατρέποντάς το σὲ παραγωγικὸ, ἀντὶ ζημιογόνου ποὺ εἶναι σήμερα. Ἐπιπρόσθετα, θὰ δημιουργηθοῦν νέες θέσεις

9 9 ἐργασίας, πού θά συμβάλλουν ἀποφασιστικὰ στὴν προσπά-θεια νὰ ἐπιλυθεῖ καὶ τὸ μεῖζον θέμα τῆς ὑψηλῆς ἀνεργίας ποὺ μαστίζει σήμερα τὴν χώρα μας καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς Δυτικῆς Εὐρωπαϊκῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς. Τουρισμὸς Σὲ ὅτι ἀφορᾶ στὸν τουρισμὸ ὡς οἰκονομικὸ παράγοντα ἡ Πατρίδα μας πρέπει νὰ ἐκμεταλλευθεῖ καὶ νὰ προβάλλει ἐκτὸς ἀπὸ τὶς φυσικές της ὀμορφιές, τὰ Ἱερά μας Προσκυνήματα καὶ τὰ θρησκευτικά μας κειμήλια ποὺ μπορεῖ νὰ τὴν μετατρέψουν σὲ Κέντρο τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ καὶ τοῦ παγκόσμιου Πολιτισμοῦ, προσελκύοντας πλῆθος ἀνθρώπων ἀπὸ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Μέχρι σήμερα οἱ Δυτικόφιλες κυβερνήσεις πολέμησαν ἔμμεσα ἢ ἄμεσα τὴν Ὀρθοδοξία, ποὺ ἀποτελεῖ τὸν πνευματικὸ ἀλλὰ καὶ τὸν ὑλικὸ πλοῦτο τῆς Ἑλλάδος. Περιβαλλοντολογικὴ οἰκονομία Σήμερα ὑπάρχουν πολλὲς Ἑλληνικὲς ἀνακαλύψεις καὶ ἐφευρέσεις ποὺ ἔχουν σὰν σκοπὸ τὴν ἐξεύρεση φυσικῶν καὶ ἐναλλακτικῶν πηγῶν ἐνέργειας μὲ ταυτόχρονο σεβασμὸ στὸ περιβάλλον. Τὰ πολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ συμφέροντα ἐμποδίζουν τὴν περαιτέρω ἀνάπτυξη καὶ τὴν ἐξέλιξή τους καὶ φυσικὰ ἀποκλείουν ἀκόμα μία πηγὴ ἐσόδων τοῦ κράτους μέσῳ αὐτῆς τῆς καινοτόμου τεχνολογίας. Προβάλλοντας τὸν Πολιτισμό μας σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν φύση καὶ τὸ κλῖμα της, ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ νὰ γίνει Κέντρο Ἀποφάσεων καὶ πρωτοβουλιῶν γιὰ τὴν διάσωση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος τοῦ πλανήτη. Οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη Βασικὲς στρατηγικὲς 1. Ἀναθεώρηση τοῦ ὑπάρχοντος νομοθεσμικοῦ πλαισίου προκει-μένου νὰ διασφαλισθεῖ καὶ νὰ ἐπικυρωθεῖ ἡ καταλληλότητά του γιὰ τὴν βέλτιστη ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας. Ταυτόχρονα καὶ ὡς προαναφέρθηκε, τὸ πλαίσιο αὐτὸ δὲν θὰ μπορεῖ νὰ τροποποιηθεῖ ἀπὸ καμία κυβέρνηση σὲ διάστημα μικρότερο, τουλάχιστον, τῆςεἰκοσιπε-νταετίας. 2. Βαρύτητα στὸν Ἀγροτικὸ τομέα. Ἕνα κράτος δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἰσχυρὸ καὶ αὐτόνομο ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ δὲν παράγει τὰ σημαντικότερα εἴδη πρώτης ἀνάγκης. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι μιὰ εὐλογημένη ἀπὸ τὸν Θεὸ χώρα καὶ ἔχει αὐτάρκεια ὄχι μόνο στὰ εἴδη πρώτης ἀνάγκης ἀλλὰ σὲ ὅ,τι χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος γιὰ νὰ ζήσει πλου-σιοπάροχα. Ὁ ἀγροτικὸς τομέας πρέπει νὰ περιφρουρηθεῖ, νὰ ἀπεμπλακοῦν οἱ ἀγρότες ἀπὸ τὴν λογική τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας Σπόρων, ποὺ τοὺς ἐπιβάλλει τὸ τί καὶ σὲ ποιὲς ποσότητες θὰ παράγουν καὶ, κυρίως, πρέπει νὰ τοὺς ἐπιστραφοῦν καὶ πάλι οἱ κεκτημένες διευκολύνσεις ποὺ εἶχαν τόσα χρόνια σχετικὰ μὲ τὴν ἀγορὰ καυσίμων γιὰ τὰ μηχανήματά τους καὶ τὶς ὁποῖες ἀφαίρεσαν μὲ βάναυσο καὶ σκαιὸ τρόπο οἱ Εὐρωπαϊστὲς κυβερνῶντες. 3. Ἀνάπτυξη καὶ προστασία τῶν νησιῶν. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι μία χώρα καθαρὰ νησιωτικὴ καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν ὑπάρχει εἰδικὴ μέριμνα καὶ διευκολύνσεις γιὰ τοὺς κατοίκους τους καὶ εἰδικότερα γιὰ τὰ μακρυνὰ καὶ ἀκριτικά. Δὲν εἶναι δυνατὸν στὸν 21ο αἰῶνα νὰ ὑπάρχουν ἀκόμα ἄγονες γραμμὲς καὶ νησιὰ ἀποκομμένα ἀπὸ τὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα τῆς χώρας, χωρὶς ταυτόχρονα νὰ ἔχουν ἐξασφαλισμένες τὶς βασικὲς συνθῆκες διαβίωσης, ὅπως τὸ νερό, ἡ ἰατρικὴ φροντίδα καὶ ἡ νοσοκομειακὴ περίθαλψη. 4. Ἐπανασύσταση τῆς βιομηχανίας, ὅπως προαναφέρθηκε. 5. Σχέσεις Κράτους/Ἰδιωτικοῦ Ἐπιχειρησιακοῦ Τομέα. Βελτιστοποίηση τῆς ἀπόδοσης καὶ τῆς ἀποτελεσματικότητος τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα μέσῳ τῆς ἐλαχιστοποίησης τῆς γραφειοκρατίας, τῆς προστασίας τῶν ἐργαζομένων καὶ τῶν ἐργασιακῶν δικαιωμάτων, τὴν δημιουργία φιλικοῦ περιβάλλοντος γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ἐπιχειρήσεων, τὴν ἐλαχιστοποίηση φορολογίας γιὰ τὴν ἐπιχειρησιακὴ ἀνάπτυξη ἰδίως τὴν ἐγχώρια, κλπ. 6. Ἐκπαίδευση ἐργατικοῦ δυναμικοῦ. Ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τῶν διαφόρων εἰδικοτήτων ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκμάθηση τῶν νέων τεχνολογιῶν.

10 10 7. Ἀνάπτυξη Ἀγορῶν. Κρατικὴ στήριξη τῶν ἐπιχειρήσεων στὴν ἀνεύρεση καὶ ἐκμετάλλευση ξένων Ἀγορῶν ἀλλὰ καὶ στὴν προσέλκυση ξένων κεφαλαίων στὴν Ἑλληνικὴ Ἀγορά. 8. Ἀνάπτυξη ἐπιχειρησιακῆς καὶ καταναλωτικῆς Παιδείας. Διαμόρφωση ἐπιχειρησιακῆς καὶ καταναλωτικῆς «συμπεριφορᾶς» ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν καλύτερη παροχὴ ὑπηρεσιῶν καὶ προϊόντων ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν ἐπιχειρήσεων καὶ στὴν σωστὴ ἀντίδραση τῶν καταναλωτῶν ποὺ ἀποτρέπει φαινόμενα αἰσχροκέρδειας. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τὸ πρόβλημα τῆς λαθρομετανάστευσης εἶναι ἰδιαίτερα ὀξύ, μὲ ὀδυνηρὲς συνέπειες γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία. Ἡ δική μας προσέγγιση δὲν εἶναι καὶ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ρατσιστική. Στὴ Ρωμανία ξένοι ἐθεωροῦντο μόνο ὅσοι δὲν εἶχαν Ὀρθόδοξη συνείδηση. Ὁποιοσδήποτε ἐρχόταν στὰ ἐδάφη τῆς αὐτοκρατορίας, ἀσπαζόταν τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸ ἐπεδείκνυε μὲ τὴ ζωή του, γινόταν ἰσότιμος πολίτης, γινόταν Ρωμηὸς μὲ πλήρη δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις κι ἔτσι ἐξασφαλιζόταν ἡ ἁρμονικὴ συνύπαρξη. Αὐτὴ ἦταν ἡ πολὺ-πολιτισμικότητα τῆς Ρωμηοσύνης, ποὺ τῆς ἐπέτρεπε νὰ ἐπωφελεῖται τὰ μέγιστα ἀπὸ τὸν πολιτιστικὸ πλοῦτο τῶν ὑπηκόων της. Σήμερα στὴν Πατρίδα μας τὰ πράγματα εἶναι πολὺ διαφορετικά, ἡ Χώρα μας σκοπίμως μουσουλμανοποιεῖται, ἀλλοιώνεται ἐπικίνδυνα ἡ ἐθνολογικὴ σύνθεση καὶ ἡ κοινωνικὴ συνοχή. Συγχρόνως, ἐπιβαρύνονται οἱ ἤδη ἀνεπαρκεῖς κυρίως λόγῳ τῶν δανειακῶν συμβάσεων καὶ τῶν συνεπειῶν τους ὑποδομὲς τῆς Χώρας, στὴν Ὑγεία, στὴν Παιδεία καὶ στὴν κοινωνικὴ Πρόνοια. Ἡ λαθρομετανάστευση εἶναι τὸ κύριο αἴτιο γιὰ τὴν αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητας. Ἡ ἐθνικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀσφάλεια ἀπειλεῖται. Τὰ ἔντονα φαινόμενα τῆς προκαλούμενης παραβατικότητας, ὅπως ἐγκλήματα, λαθρεμπόριο, ναρκωτικά, πορνεία, κλοπὲς καὶ ἡ ἀπουσία τοῦ κράτους ἔχουν ἀποτέλεσμα τὴν αὔξηση τῶν φαινομένων αὐτοδικίας, ἰδιαίτερα ὅταν τροφοδοτοῦνται ἀπὸ ἐξτρεμιστικὲς ἐνέργειες ἀκραίων ἐθνικιστικῶν ὁμάδων. Ἀπαιτεῖται μία Ἐθνικὴ μεταναστευτικὴ πολιτικὴ μὲ ἄξονες: 1. Τὸν σεβασμὸ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν μεταναστῶν, τῆς ἱστορίας τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς ταυτότητας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ποὺ τοὺς φιλοξενεῖ. Ἐδῶ ὑπάρχει μία Ἑλληνικὴ πολιτιστικὴ ταυτότητα τὴν ὁποία ὀφείλουν νὰ ἀποδέχονται ὅλοι οἱ ἀλλοδαποί. 2. Τὸν σεβασμὸ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ κράτους μας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἀπὸ ὅπου κι ἂν προέρχεται. Αὐτὸ σὺν τοῖς ἄλλοις σημαίνει, δικαιοσύνη καὶ ἰσονομία γιὰ ὅλους τους ἀνθρώπους. 3. Ἡ Ἑλλάδα θὰ ἀποχωρήσει ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση γιὰ τοὺς Πρόσφυγες. Αὐτὸ θὰ μᾶς ἐπιτρέψει νὰ ἀπελάσουμε ἀλλοδαποὺς ποὺ βρίσκονται παράνομα στὴ Χώρα, ἀλλοδαποὺς μὲ ποινικὸ μητρῶο ἢ/καὶ ὑπόπτους τρομοκρατίας. Οἱ αἰτήσεις ἀσυλίας θὰ ἐξετάζονται μὲ βάση μόνο τὸ Ἑλληνικὸ δίκαιο. 4. Τὸν καθορισμὸ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μεταναστῶν ποὺ μπορεῖ νὰ ἀντέξει ἡ Χώρα καὶ ὁλοκληρωμένη στρατηγικὴ γιὰ τὴν ἔνταξή τους στὴν κοινωνία. Ἡ εἴσοδος μεταναστῶν πρέπει νὰ γίνεται κάτω ἀπὸ συγκεκριμένο καὶ αὐστηρὸ σύστημα ἄδειας ἐργασίας, τὸ ὁποῖο θὰ ἔχει βάση τὸ περιορισμένο χρονικὸ διάστημα ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν ἐκπλήρωση συγκεκριμένων κενῶν στὴν ἀγορὰ ἐργασίας, ἐὰν καὶ ἐφόσον αὐτὲς δὲν μποροῦν νὰ καλυφθοῦν ἀπὸ τὸ ὑπάρχον ἐργατικὸ δυναμικό. Οἱ μετανάστες, δὲν θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ὑποβάλουν αἴτηση γιὰ τὶς δημόσιες παροχὲς καὶ δικαιώματα, ἐὰν καὶ ἐφόσον δὲν ἔχει προηγηθεῖ διάστημα 5ετίας ἐκπληρωμένων ὑποχρεώσεων ἀπέναντι στὸ κράτος, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς φορολογίας. Πολίτες τῆς Ε.Ε. ποὺ ἔχουν ἐγκατασταθεῖ στὴν Ἑλλάδα γιὰ δέκα ἢ περισσότερα χρόνια, θὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ὑποβάλουν αἴτηση γιὰ μόνιμη ἄδεια παραμονῆς (ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι πληροῦν κριτήρια, πού ὁρίσθηκαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν μεταναστευτικό της νόμο καὶ μποροῦν νὰ ὑποβάλουν αἴτηση γιὰ ἄδεια ἐργασίας). 5. Τὸν ἄμεσο ἐπαναπατρισμὸ ὅλων τῶν λαθρομεταναστῶν, μὲ πρώτους αὐτοὺς ποὺ ἐκτίουν ποινὲς φυλάκισης. Ἐξαίρεση μπορεῖ νὰ ὑπάρξει μόνον γιὰ ὅσους ἀποδεδειγμένα διώκονται λόγῳ πολιτικῶν φρονημάτων.

11 11 6. Τὴν ἀξιοποίηση τῶν δυνατοτήτων ποὺ ἔχουμε ὡς κράτος - μέλος τῆς Ε.Ε., ὥστε νὰ προστατευθεῖ ἀποτελεσματικὰ ἡ Χώρα. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνει: Μὲ ἀξιοποίηση τῆς συμφωνίας ἐπανεισδοχῆς Ε.Ε. Τουρκίας ( ). Συγκεκριμένα ἡ συμφωνία αὐτὴ προβλέπει τὴν ἐπιστροφὴ τῶν μεταναστῶν ποὺ δὲν διαθέτουν τὰ κατάλληλα ταξιδιωτικὰ ἔγγραφα, στὶς χῶρες προέλευσής τους. Ἐπίσης, τὴν ἐπιστροφὴ στὴν Τουρκία, τῶν Τούρκων ὑπηκόων καὶ τῶν ὑπηκόων τρίτων χωρῶν, καθὼς καὶ τῶν ἀπάτριδων ποὺ εἰσῆλθαν μέσῳ τῆς Τουρκίας στὴν Ε.Ε. Μὲ μονομερῆ ἀναστολὴ τῆς εἰσόδου μεταναστῶν (ἀρ. 2 Σ.Σ, γιὰ λόγους ἐθνικῆς ἀσφάλειας. Μὲ ἄρνηση νὰ ἀποδεχθοῦμε τὶς προβλέψεις τοῦ Δουβλίνο ΙΙ (ἤδη τὸ κάνουν τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο τῆς Μεγάλης Βρετανίας καὶ τῆς Βορείου Ἰρλανδίας, ἡ Σουηδία, ἡ Νορβηγία, ἡ Φινλανδία, ἡ Δανία) 7. Τὴν ἀποτροπὴ τῆς εἰσόδου νέων μεταναστῶν μὲ αὐστηρότερη φρούρηση τῶν συνόρων μας, ἀπὸ εἰδικὰ σώματα ποὺ ἐπιχειροῦν στὴν ξηρὰ καὶ στὴ θάλασσα καὶ συνεπικουροῦνται ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία καὶ τὸ Λιμενικὸ Σῶμα ἀντίστοιχα. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ Μὲ εἰδικὴ νομοθεσία θὰ γίνει ἡ ἀποσύνδεση τῆς Δικαστικῆς ἐξουσίας καὶ τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας ἀπὸ τὴν κρίση τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων. Οἱ δικαστικοὶ καὶ οἱ ἀξιωματικοὶ θὰ κρίνονται ἀπὸ τὰ συμβούλια κρίσεων τῶν κλάδων τους καὶ ὄχι ἀπὸ τοὺς ὑπουργούς, οὔτε οἱ προαγωγὲς θὰ γίνονται ἀπὸ τὸ ΚΥΣΕΑ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει περιορισμὸς τῶν Ὑπουργείων σὲ ἑπτὰ ἢ ἐννέα καὶ κατάργηση τῶν θέσεων τῶν Ὑφυπουργῶν καὶ ἀντικατάστασή τους ἀπὸ Γενικοὺς Διευθυντές. Γραφειοκρατία Τὴν κατάργηση τῆς γραφειοκρατίας ὑπόσχονται ὅλα τα κόμματα ἀλλὰ δὲν τὴν καταργοῦν ὄχι γιατί δὲν ὑπάρχει ἢ εἶναι δύσκολο νὰ ἀποκτηθεῖ ὁ μηχανοργανωτικὸς μηχανισμὸς ἀλλὰ γιατί ἡ γραφειοκρατία εἶναι τὸ ἀπαραίτητο περιβάλλον τῆς φαυλότητος, τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς κόμματοκρατίας στὴν Δημόσια Διοίκηση. Ἄρα ἡ ἀνάγκη κατάργησης τῆς γραφειοκρατίας καὶ ἡ δημιουργία ἑνὸς συστήματος Δημόσιας Διοίκησης, στὸ ὁποῖο δὲν θὰ ἔχουν δυνατότητα τὰ πολιτικὰ πρόσωπα νὰ παρεμβαίνουν, εἶναι προφανής. Φορολογικὴ Πολιτικὴ Ἡ ψήφιση ἑνὸς δίκαιου καὶ μακροχρόνιου φορολογικοῦ συστήματος, ἀναλόγου καὶ μὲ τὴν φοροδοτικὴ ἱκανότητα κάθε πολίτη, λύνει ἐν πολλοῖς τὰ θέματα τῆς γραφειοκρατίας, τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ τῆς εἰσφοροδιαφυγῆς, ἐνῶ ἐνθαρρύνει τὶς ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα. Ἡ φορολόγηση θὰ πρέπει νὰ γίνεται στὸ περίσσευμα τῶν ἐσόδων τῶν πολιτῶν καὶ ὄχι στὸ εἰσόδημά τους ἀδιακρίτως. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀποδείξεων ἀγορᾶς θὰ εἶναι τὸ καθοριστικὸ κριτήριο. Ἐξαίρεση τοῦ κανόνος αὐτοῦ θὰ ἀποτελοῦν οἱ ἀγορὲς σκαφῶν ἀναψυχῆς καὶ ἀνάλογα εἴδη ὑπερπολυτελοῦς διαβιώσεως. Ἐφ ὅσον ὁ πολίτης ἔχει δαπανήσει τὸ ἐτήσιο εἰσόδημά του ἀποδεδειγμένα (μέσῳ τῶν κατατιθεμένων ἀποδείξεων ἀγορᾶς) ἡ περαιτέρῳ φορολόγησή του θὰ εἶναι ἄδικη καὶ γιατί θὰ ἔχει δαπανήσει ὅλο τὸ ἐτήσιο εἰσόδημά του, ἀλλὰ καὶ γιατί θὰ ἔχει συμβάλλει στὴν κίνηση τῆς Ἀγορᾶς. Νόμος εὐθύνης Κυβερνητικῶν Στελεχῶν Ψήφιση πραγματικοῦ νόμου περὶ εὐθύνης ὑπουργῶν καὶ ὄχι αὐτοῦ ποὺ ἰσχύει μέχρι σήμερα, ὁ ὁποῖος κατ εὐφημισμὸν ὀνομάζεται ἔτσι ἐνῶ στὴν οὐσία εἶναι ὁ νόμος ποὺ ἀπαλλάσσει τοὺς ὑπουργοὺς ἀπὸ τὶς ὁποιεσδήποτε εὐθύνες τους! Κατάργηση τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας, πλὴν τῶν περιπτώσεων ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἐκφορὰ τοῦ πολιτικοῦ λόγου.

12 12 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ἀνεξάρτητη καὶ διεκδικητικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ μὲ στόχο τὴν προάσπιση τῶν κυριαρχικῶν μας δικαιωμάτων, ἀλλὰ καὶ τὴν οἰκονομικὴ καὶ γεωστρατηγική μας ἀναβάθμιση. Στὰ πλαίσια αὐτά, ἀπαιτεῖται οὐσιαστικὴ ἀναβάθμιση τῶν σχέσεών μας μὲ τὴ Ρωσία στὸν ἐμπορικό, στὸν στρατιωτικὸ καὶ στὸν γεωπολιτικὸ τομέα. Πρέπει νὰ ἀλλάξει ἡ ἀσκούμενη πολιτικὴ κατευνασμοῦ καὶ συνεχοῦς ὑποχωρητικότητας ἔναντι τῆς Τουρκίας, τῆς Ἀλβανίας καὶ τῶν Σκοπίων. Νὰ ἐπιστρέψουμε στὸ ἑνιαῖο ἀμυντικὸ δόγμα Ἑλλάδος Κύπρου καὶ νὰ δοθεῖ τελεσίγραφο στὰ Σκόπια γιὰ τὸ ὄνομα τοῦ Κρατικοῦ τους μορφώματος, ἄλλως θὰ ἐμποδισθεῖ ὁποιαδήποτε ἐμπορικὴ διέξοδός τους διὰ ξηρᾶς καὶ θαλάσσης. Ἄμεση ἀνακήρυξη τῆς ΑΟΖ (Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη) καὶ ἐκμετάλ-λευση τοῦ τεράστιου πλούτου ποὺ βρίσκεται στὸ ὑπέδαφος τῆς Χώρας. Εἰδικότερα γιὰ τὴν εὐαίσθητη περιοχὴ τῆς Θράκης προτείνουμε ἐπιγραμματικά: Δραστικὸ περιορισμὸ τοῦ ρόλου τοῦ Τουρκικοῦ προξενείου τὸ ὁποῖο μὲ τὴν ἀνοχὴ τῆς ἐπίσημης πολιτείας ἔχει ἀναλάβει τὸν ἐκτουρκισμὸ ὅλων τῶν Μουσουλμάνων (Πομάκων καὶ Ρομά). Ἀναθεώρηση τῆς μορφωτικῆς συμφωνίας μεταξύ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Τουρκίας, ἔτσι ὥστε νὰ δημιουργηθοῦν Ἑλληνικὰ σχολεῖα παντοῦ γιὰ τὰ μειονοτικὰ παιδιά. Διοικητικὴ παρουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους στὴ Θράκη καὶ ἄμεση παρέμβαση στὸ ζήτημα τοῦ ψευδὸ-μουφτῆ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ Ἀνάδειξη τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα τῆς Ἑλλάδος. Στήριξη τῆς οἰκογένειας μὲ συγκεκριμένα μέτρα, ὅπως ἐνισχυμένα ἐπιδόματα στὶς τρίτεκνες μητέρες. Οἱ μητέρες τεσσάρων παιδιῶν καὶ ἄνω θὰ λαμβάνουν κανονικὸ μισθὸ διότι ἡ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν ἀπὸ τὶς μητέρες τους καὶ ὄχι ἀπὸ baby sitters εἶναι ἡ πιὸ ὑπεύθυνη καὶ σημαντικὴ ἐργασία γιὰ τὴν πλήρη ἀνάπτυξη τοῦ κυττάρου ποὺ λέγεται Οἰκογένεια, στοιχεῖο ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ἐξυγίανση τῆς κοινωνίας καὶ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ Κράτους. Συγχρόνως, μὲ τὴν οἰκειοθελῆ παραίτηση ἐργαζομένων γυναικῶν ἀπὸ τὶς διάφορες ἐργασίες θὰ δημιουργηθοῦν χιλιάδες θέσεις ἐργασίας. ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ἡ ναυτιλία εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς ἄξονες ἀνάπτυξης τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἡ ἔνταξή της στὴν μακροπρόθεσμη ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ τῆς χώρας εἶναι ἐπιβεβλημένη ὅπως ἐπίσης καὶ τὰ κίνητρα ποὺ πρέπει νὰ δοθοῦν προκειμένου νὰ στηριχθεῖ ἡ ἀπασχόληση τῶν Ἑλλήνων ναυτικῶν στὰ πλοῖα τῆς Ἑλληνικῆς πλοιοκτησίας. Ἀπαιτεῖται ἐπιπλέον σταθερὸ καὶ ἀνταγωνιστικὸ θεσμικὸ πλαίσιο λειτουργίας, καθὼς καὶ ἀναβάθμιση τῆς παρεχόμενης ναυτικῆς ἐκπαίδευσης. Πρέπει ἀκόμα νὰ ληφθοῦν μέτρα προσέλκυσης ἐπισκευῶν καὶ ναυπηγήσεως νέων πλοίων στὰ ναυπηγεῖα τῆς Σύρου, τῆς Χαλκίδος καὶ τοῦ Περάματος. ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ Ὅλα τα προαναφερθέντα εἶναι οἱ προτεραιότητες καὶ οἱ ἄμεσες ἐνέργειες ποὺ ἡ πολιτικὴ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» πρόκειται νὰ ἐφαρμόσει προκειμένου νὰ θέσει τὴν χώρα ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ σὲ τροχιὰ ἐπανόδου στὴν εὐημερία καὶ στὴν ἀληθινὴ ἀνάπτυξη. Ὑπάρχουν φυσικὰ καὶ ἄλλοι τομεῖς, ὅπως ἡ Ὑγεία καὶ τὰ θέματα τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ταμείων, ποὺ τὰ ζητήματά τους καλύπτονται πλήρως ἀπὸ τὶς προαναφερθεῖσες ἐνέργειες κάθαρσης τοῦ σάπιου πολιτικοῦ συστήματος ποὺ ἔχει φασιστικὰ ἐπιβληθεῖ στὴν χώρα ὅπως ἡ ἀπαράδεκτη συνταξιοδότηση παλιννοστούντων χωρὶς νὰ ἔχουν καταβάλλει τὸ παραμικρὸ ἀσφάλιστρο στὴν

13 13 Πατρίδα μας, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο καταρράκωσε τὰ Ἀσφαλιστικὰ Ταμεῖα προκειμένου νὰ ἀποκτήσουν ψηφοφόρους ὅσοι λυμαίνονται τὴν χώρα τὰ τελευταῖα τριάντα χρόνια. Μὲ τὴν ἀπόλυτη Πίστη ὅλων ἡμῶν στὸν Θεό μας, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν διάθεση προσφορᾶς καὶ ἐργασίας γιὰ τὴν δόξα τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν διακονία τοῦ λαοῦ της μὲ προσήλωση στὸ πολιτικό μας πρότυπο, τὸν ἀληθινὸ καὶ μοναδικὸ Ἕλληνα κυβερνήτη Ἰωάννη Α. Καποδίστρια, ἔχουμε τὴν βεβαιότητα ὅτι ὅλα στὸν τόπο μας μποροῦν νὰ ἀλλάξουν καὶ θὰ ἀλλάξουν! ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ!

14 14

ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΕΚΛΟΓΕΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Εὐκαιρία ἀνάταξης ἢ ὁλοκλήρωσης τῆς καταστροφῆς; ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015. νὰ προσθέσουμε τὴν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΕΚΛΟΓΕΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Εὐκαιρία ἀνάταξης ἢ ὁλοκλήρωσης τῆς καταστροφῆς; ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015. νὰ προσθέσουμε τὴν ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΟΣ Ζ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 29 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΤΙΜΗ: 0.50 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΜΑΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Εὐκαιρία ἀνάταξης ἢ ὁλοκλήρωσης τῆς καταστροφῆς; Τ ὸ ξημέρωμα τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΩΔ. 4470 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 92 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΤΙΜΗ 0,07 Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, δίνουμε λίγους στίχους ἀπὸ τὴν Α πρὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣωκράτης πίστευε, ἀκράδαντα, ὅτι ὁ

ΟΣωκράτης πίστευε, ἀκράδαντα, ὅτι ὁ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Ἔτος 1 ο Νοέμβριος 2011 Τεῦχος 2 ο Η ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΣωκράτης πίστευε, ἀκράδαντα, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐκ φύσεως καλός, τὴν πεποίθηση

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ

Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 22 (102), ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΡΜΒΡΙΟΣ 2011 ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΤΡΕΛΛΑΘΗ ; Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ φαίνεται πὼς ἔχουν τρελλαθῆ. Γιατὶ πῶς ἀλλοιῶς νὰ χαρακτηρίσῃ κανεὶς τὴν ἀπόφαση τῆς Πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρόκληση. Ἀλβανῶν ἐξτρεμιστῶν στὴν Κορυτσᾶ. «ΜΑΚΑΡΙ...» Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο, ὁ πρωθυπουργὸς κ. Σ.Φ.Ε.Β.Α.

Νέα πρόκληση. Ἀλβανῶν ἐξτρεμιστῶν στὴν Κορυτσᾶ. «ΜΑΚΑΡΙ...» Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο, ὁ πρωθυπουργὸς κ. Σ.Φ.Ε.Β.Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 17 (97), ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2010 «ΜΑΚΑΡΙ...» Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο, ὁ πρωθυπουργὸς κ. Γ.Α. Παπανδρέου βρέθηκε στὴν Θεσσαλονίκη, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως. Στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Γιὰ τὴν Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ΒΙΟ ΨΥΧΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ. Κατὰ συνέπεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Η ΕΛΛΑΣ ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΛΑ.Ο.Σ

ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Η ΕΛΛΑΣ ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΛΑ.Ο.Σ Ελληνίδα, Έλληνα Έχεις στα χέρια σου περιληπτικά το Πρόγραμμα του ΛΑ.Ο.Σ Μην αφήνεσαι στην παραπληροφόρηση του πολιτικού κατεστημένου Η άγνοια είναι το κακό!!! Η γνώση είναι δύναμη!!! Ενημερώσου: 1. Από

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς Η Π Ρ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Π Ο Ρ Ν Ε Υ Σ Η * Ποιός ἔχει περισσότερη δύναµη, ἡ. Σωτηράκης Κουγιᾶς. Ὁλλανδικά µαθήµατα δηµοκρατίας

Ἀντιφωνητὴς Η Π Ρ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Π Ο Ρ Ν Ε Υ Σ Η * Ποιός ἔχει περισσότερη δύναµη, ἡ. Σωτηράκης Κουγιᾶς. Ὁλλανδικά µαθήµατα δηµοκρατίας Ἀντιφωνητὴς - Τί περιμένουμε στήν ἀγορά συναθροισμένοι; Εἶναι οἱ βάρβαροι νά φτάσουν σήμερα Κ. ΚΑΒΑΦΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ΕΤΟΣ 9ο / ΑΡ. Φ. 205 / ΤΙΜΗ 0,90 Σωτηράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Καθηγητὴς Ἀνδρέας Ἀθηναῖος University of Pennsylvania Lindback Award (1987) Villanova University ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ* ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Ν.Π.Ι..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, Δὲν μπορῶ νὰ μὴν ἀρχίσω μὲ τὴν ἔκφραση τῶν εἰλικρινῶν μου εὐχαριστιῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΤΟΣ 11ο / ΑΡ. Φ. 265 / ΤΙΜΗ 1 ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ!

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΤΟΣ 11ο / ΑΡ. Φ. 265 / ΤΙΜΗ 1 ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ! Ἀντιφωνητὴς τὸ ἄριστον ἐκεῖνο, Ἑλληνικός ἰδιότητα δὲν ἔχ ἡ ἀνθρωπότης τιμιοτέραν - εἰς τοὺς θεούς εὑρίσκονται τὰ πέραν Κ. ΚΑΒΑΦΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΤΟΣ 11ο / ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΙΟ Ή ΝΕΟ ΜΠΡΟΣΤΑ Ή ΠΙΣΩ. οικο νομία ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΠΑΛΙΟ Ή ΝΕΟ ΜΠΡΟΣΤΑ Ή ΠΙΣΩ. οικο νομία ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 οικο νομία ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΑΛΙΟ Ή ΝΕΟ ΜΠΡΟΣΤΑ Ή ΠΙΣΩ ΕΙΔΙΚΗ - ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΚΟΕ: (16σελιδο ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης Eπιμέλεια κειμένων: Νταλαπέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ... ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΝ!

ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ... ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΝ! ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 16 (96), ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 «ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ» Εἶναι νὰ ἀπορῇ κανεὶς μὲ τὶς κινήσεις τῶν «Τσάμηδων», ποὺ ζοῦν στὴν Ἀλβανία. Ἔχουν καταδικασθῆ ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα ἀπὸ ἁρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή.

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή. Ευρωπαϊκή Ένωση, 2011 Η αναπαραγωγή επιτρέπεται, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή. Το Βιβλίο των Νέων της Ευρώπης εκδόθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἑλληνική Παιδεία τῆς Κύπρου κατά τούς ὑστεροβυζαντινούς χρόνους

Ἡ Ἑλληνική Παιδεία τῆς Κύπρου κατά τούς ὑστεροβυζαντινούς χρόνους 1. Γενικά χαρακτηριστικά τῆς παιδείας στίς φραγκοκρατούμενες περιοχές τοῦ Ἑλληνισμοῦ Τό ζήτημα τῆς ὀργανώσεως, τῆς ποιότητας καί τῆς λειτουργίας τῆς παιδείας στίς φραγκοκρατούμενες περιοχές τῆς βυζαντινῆς

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς

Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 21 (101), ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΘΡΑΣΟΣ Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν μελέτη τοῦ μεταναστευτικοῦ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, συνέβη ἕνα γεγονὸς πρωτοφανές.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εἰσηγητής: Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς Καθηγητής Μαθηματικῶν Master of Business Administration (MBA), University of Illinois U.S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Επιβλέπουσα Παρασκευή Παππά Επιμέλεια Ιουλία Κολωνιώτη Πρέβεζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 739 Οἱ Βαλκανικοὶ Πόλεμοι (1912-1913) Πόντος. Ἕνα ὁδοιπορικὸ στὴν ἱστορία Τὸ μαρτύριο τοῦ Σταυροῦ. Lautsi καὶ

Διαβάστε περισσότερα

τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου

τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου ΠΡΟΛΟΓΟΣ τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου 9 Ὅσο κι ἄν φαίνεται παράδοξο, τὴν ἐμπειρία τῶν γεγονότων ποὺ ἀναφέρει ὁ καθηγητὴς Ἰατρίδης στὸ βιβλίο του αὐτὸ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση στὴν πρωτεύουσα

Παρέλαση στὴν πρωτεύουσα ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 7 (87), ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Ἀλβανίας Ἡ σκορπίζει ἀφειδώλευτα τὰ χαμόγελά της πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Ἰδιαίτερα, μάλιστα, ὅταν παίρνῃ καὶ κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ»

Θέμα: «Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 2.10.2012 Θέμα: «Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ» 1 A Μακαριώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Νεοελληνικὰ Γράμματα

Δ Νεοελληνικὰ Γράμματα ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΩΣ ΣΕΑΥΤΟΝ» : λάθος. Πιὸ καλὰ ( πιὸ σωστὰ) θὰ ἤτανε ἂν λέγαμε : ἀγάπα τὸν ἑαυτό σου ὅπως ὀφείλεις νὰ ἀγαπᾶς τὸν διπλανό σου. Τ`ὸν συνάνθρωπό σου δηλαδή, ποὺ μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. «Ζητῆστε τὴν γυναίκα» «...Κάποτε πρέπει νὰ δεχθοῦμε αὐτὴ τὴν στοιχειώδη. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. «Ζητῆστε τὴν γυναίκα» «...Κάποτε πρέπει νὰ δεχθοῦμε αὐτὴ τὴν στοιχειώδη. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη ΧΕΙΡΑΨΙΑ Ἡ Νέα Γυναικεία Φωνὴ στὸν Νέο-Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς «Διὰ Γυναικὸς Πηγάζει Τὰ Κρείττω» Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Άσυλο και Διεθνής Προστασία. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ και ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ του σύγχρονου φαινομένου των προσφύγων στην Ευρώπη και την Κύπρο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Άσυλο και Διεθνής Προστασία. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ και ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ του σύγχρονου φαινομένου των προσφύγων στην Ευρώπη και την Κύπρο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Άσυλο και Διεθνής Προστασία ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ και ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ του σύγχρονου φαινομένου των προσφύγων στην Ευρώπη και την Κύπρο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Άσυλο και Διεθνής Προστασία ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα