Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Συστήµατα Μετάδοσης Πληροφορίας Εκποµπή και Λήψη Αναλογικού Σήµατος Εισαγωγή (/7) Πώς γίνεται τελικά η µετάδοση των δεδοµένων; Πηγές πληροφορίας Αναλογικές»H τιµή (πλάτος) του σήµατος µεταβάλλεται συνεχώς στο χρόνο (π.χ. σήµατα οµιλίας) Ψηφιακές»Το πλάτος του σήµατος έχει διακριτές τιµές στην πάροδο του χρόνου. Οι τιµές αυτές είναι αµετάβλητες για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (π.χ. H/Y Data) Το µεταδιδόµενο σήµα µπορεί να είναι αναλογικό (αναλογική µετάδοση/διαµόρφωση διαµόρφωση)» εν έχουν υψηλές απαιτήσεις σε εύρος ζώνης»μικρή αντοχή σε θορύβους, µικρότερη εξασθένηση ψηφιακό (ψηφιακή µετάδοση/διαµόρφωση διαµόρφωση)»υψηλές απαιτήσεις σε εύρος ζώνης»μεγαλύτερη αντοχή σε θορύβους, µεγαλύτερη εξασθένηση

2 Εισαγωγή (/7) Χαρακτηριστικά των Μέσων Μετάδοσης-Εύρος Ζώνης Κάθε πληροφορία, προκειµένου να µεταδοθεί από την πηγή στον προορισµό της, πρέπει να χρησιµοποιήσει ένα ελαστικό µέσο, το µέσο µετάδοσης Κάθε πηγή εκπέµπει σε ορισµένες συχνότητες, οι οποίες καθορίζουν τη ζώνη εκποµπής ή φάσµα (spectrum): η µέγιστη και ελάχιστη συχνότητα που µπορεί να εκπέµψει Spectrum σήµατος: Το εύρος των συχνοτήτων που περιέχει το σήµα Εύρος ζώνης (bandwidth): To «µέγεθος» του spectrum Εύρος ζώνης= Μέγιστη Συχνότητα Ελάχιστη Συχνότητα Εύρος ζώνης και µέσο µετάδοσης Κάθε µέσο µετάδοσης είναι κατάλληλο για συγκεκριµένα bandwidth (ώστε το σήµα να µεταδίδεται ικανοποιητικά χωρίς σηµαντικά σφάλµατα) Παράδειγµα: Κατά τη µετάδοση φωνής στο σύστηµα PSTN, τα τηλεφωνικά καλώδια χαλκού υποστηρίζουν συχνότητες από 300 ως Hz, Εύρος ζώνης = 3 ΚHz 3 Εισαγωγή (3/7) εδοµένα, Σήµατα, Μετάδοση εδοµένα: ποσότητα πληροφορίας Αναλογικά (συνεχή), Ψηφιακά (διακριτά) Σήµατα: Ηλεκτροµαγνητική αναπαράσταση των δεδοµένων Αναλογικά σήµατα, Ψηφιακά σήµατα Μετάδοση: Η διάδοση και επεξεργασία του σήµατος στο «εσωτερικό» δίκτυο-δίαυλος δίαυλος επικοινωνίας-που που παρεµβάλλεται µεταξύ δύο κόµβων Ψηφιακή Μετάδοση: µετάδοση χρησιµοποιώντας τετραγωνικά σήµατα Αναλογική Μετάδοση: µετάδοση χρησιµοποιώντας όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες σηµάτων 4

3 Εισαγωγή (4/7) Αναλογική και Ψηφιακή Μετάδοση Αναλογική µετάδοση: Μετάδοση του σήµατος χωρίς να δίδεται σηµασία στα «δεδοµένα» που µεταφέρει» ιαχειρίζεται Αναλογικά Σήµατα» Χρήση Ενισχυτών (Ampliiers) Μειονέκτηµα: Ο ενισχυτής ενισχύει και τo «θόρυβο» του σήµατος Ψηφιακή Μετάδοση: Ανάκτηση των ψηφιακών δεδοµένων που µεταφέρει ένα Αναλογικό ή Ψηφιακό σήµα.» Χρήση Επαναληπτών (repeaters). Είσοδος: Αναλογικό Σήµα O Επαναλήπτης ανακτά τα ψηφιακά δεδοµένα, και δηµιουργεί ένα καινούριο αναλογικό σήµα για µετάδοση. Είσοδος: Ψηφιακό Σήµα O Επαναλήπτης δηµιουργεί ένα καινούριο ψηφιακό σήµα για µετάδοση 5 Εισαγωγή (5/7) Τέσσερις κατηγορίες µετάδοσης Αναλογικά δεδοµένα µέσω αναλογικής µετάδοσης σηµάτων (π.χ. αναλογική ραδιοφωνία) Αναλογικά δεδοµένα µέσω ψηφιακής µετάδοσης σηµάτων (π.χ. µε δειγµατοληψία αναλογικών σηµάτων φωνής, ήχου και video) Ψηφιακά δεδοµένα µέσω αναλογικής µετάδοσης σηµάτων (π.χ. ευρυζωνικότητα, ασύρµατα τοπικά δίκτυα) Ψηφιακά δεδοµένα µέσω ψηφιακής µετάδοσης σηµάτων (π.χ. µετάδοση σε δίκτυα Etherne 6 3

4 Εισαγωγή (6/7) Κατηγορίες σηµάτων ως προς το φάσµα τους Σήµα βασικής ζώνης (baseband): Το φάσµα του είναι µη µηδενικό στην περιοχή γύρω από τη συχνότητα 0 =0 και µηδενικό αλλού (π.χ. κυµατοµορφή ήχου παραγόµενη από µικρόφωνο) Σήµα ζώνης διέλευσης (passband): Το φάσµα του περιλαµβάνει συχνότητες γύρω από µια κεντρική συχνότητα (φορέας) c µακριά από τη µηδενική (δηλαδή είναι µη µηδενικό σε µια περιοχή γύρω από τον φορέα και µηδενικό αλλού) Baseband σήµα Passband σήµα 7 Εισαγωγή (7/7) Το σήµα πληροφορίας είναι χαµηλοπερατό (χαµηλοδιαβατό) συνήθως έχει µηδενική µέση τιµή (π.χ. οµιλία) οπότε δεν έχει ενέργεια στη συνιστώσα dc (=0) Σήµα βασικής ζώνης Voice (0-4kHz) TV (0-6 6 MHz) H µετάδοση δεν είναι πάντοτε εφικτή στη βασική ζώνη διότι δεν υπάρχει κατάλληλος δίαυλος επικοινωνίας Για αυτό χρησιµοποιείται η διαµόρφωση το σήµα πληροφορίας µετατοπίζεται συχνοτικά σε µια άλλη περιοχή συχνοτήτων Επιτρέπει τη µετάδοση µέσα από το δοθέν κανάλι 8 4

5 Εκποµπή και Λήψη Αναλογικού Σήµατος Σήµατα και συστήµατα στο πεδίο της συχνότητας 9 Σήµατα στο πεδίο της συχνότητας Τα σήµατα διακρίνονται σε ντετερµινιστικά και σε τυχαία σήµατα Ντετερµινιστικά σήµατα: Αναπαράσταση στο χρόνο (άµεσα αντιληπτή ενώ η χρονική µεταβολή του σήµατος δίδεται είτε µέσω αναλυτικής σχέσης είτε µε γραφική αναπαράσταση) Περιγραφή στο πεδίο της συχνότητας» Περιλαµβάνει τη χρήση της σειράς ή του µετασχηµατισµού Fourier» Φασµατική περιγραφή του σήµατος Περιοδικά ή όχι Σήµατα πληροφορίας και µετάδοσης Τυχαία σήµατα: Σήµατα που µεταβάλλονται τυχαίως µε το χρόνο και κατά τυχαίο τρόπο Σήµατα τηλεπικοινωνιών (π.χ. έξοδος ηλεκτρονικών κυκλωµάτων) Θόρυβος διαύλου επικοινωνίας 0 5

6 Σήµατα Ενέργειας Σήµατα Ενέργειας: ντετερµινιστικά σήµατα ιαισθητικός ορισµός έχουν κάποια συγκεκριµένη χρονική διάρκεια παράδειγµα: ένας τριγωνικός παλµός Χαρακτηριστικά: Ενέργεια: πεπερασµένη Ισχύς: µηδενική Σήµατα Ισχύος Σήµατα Ισχύος: περιοδικά σήµατα τυχαία (στοχαστικά) σήµατα ιαισθητικός ορισµός έχουν άπειρη διάρκεια παραδείγµατα:» ένα ηµιτονοειδές σήµα» ένα περιοδικό σήµα τριγωνικού παλµού Χαρακτηριστικά: Ενέργεια: άπειρη (δε σταµατά ποτέ) Ισχύς: πεπερασµένη (η ενέργεια εµφανίζεται µε συγκεκριµένο ρυθµό) 6

7 Σειρές Fourier Ένα σήµα ( µπορεί να αναπτυχθεί ως υπέρθεση ηµιτόνων και συνιµητόνων ( t ) = a 0+ ( a n cos( n ω 0 t ) + b n sin( n ω0 t ) ), ω0 = π / T n= Συντελεστές Fourier a a b 0 n n = = = T T T t0+ T t0 t0+ T t0 t0+ T t0 ( dt, n = 0 ( cos (nω dt, n =,,... ( sin (nω dt, n =,, Ανάπτυξη της ( τριγωνική µορφή + ( = a / + c cos( nω t+ φ ), c = ( a + b ), φ = tan ( b / a ) 0 n 0 n n n n n n n n= + t0+ T n exp( jnω0, n = ( exp( jnω0 n= T t0 ( dt = Θεώρηµα Parseval P= ( ( + ) + a0 ) + a n b n, n= 3 Μετασχηµατισµός Fourier Μαθηµατικό εργαλείο για την περιγραφή περιοδικών και µη σηµάτων στο πεδίο της συχνότητας (Fast Fourier Transorm- FFT) jωt F ω = t e dt ( ) ( ) + Αντίστροφος µετασχηµατισµός Fourier ( F( ω) + π jω t = e dω Οι ( και F(ω) αποτελούν ένα ζεύγος µετασχηµατισµού Fourier ( και F(ω) F(ω) = FFT{(} και (= IFFT{F(ω)} 4 7

8 Ιδιότητες µετασχηµατισµού Fourier Γραµµικότητα ( F( ω) ( F ( ω) <=> [ c ( + c ( ] [ c F ( ) + c ( ω) ] ω F Αλλαγή κλίµακας a ( F( ω) ω ( a F( ) ή t ( ) F( aω) a a a Χρονική Καθυστέρηση και διαµόρφωση ( F( ω) jω t 0 ( t t ) e F( ω) e jω t 0 0 ή ( F( ω ω ) 0 5 Ιδιότητες µετασχηµατισµού Fourier Χρονική Καθυστέρηση και διαµόρφωση cos ( ω ( [ F( ω ω ) + F( ω + ω )] π.χ. Αν η ( µετασχηµατίζεται σε Real [ Fω ( ) ] Τότε η (= )=cos(ω 0 ( µετασχηµατίζεται σε Real [ ω ( ) ] Real ω -ω 0 +ω 0 ω 6 8

9 Ιδιότητες µετασχηµατισµού Fourier Παραγώγιση και ολοκλήρωση ( F( ω) Πολ/σµός και συνέλιξη ( F( ω) ( F( ω) d( dt ( dt jω F ( ω ) ( ω ) F jω () t () t F ( η) F ( ω η) + π + dη ( η) ( t η) dη F ( ω) F ( ω) Θεώρηµα Parseval ( F( ω) + + = dω 4π () t dt F( ω) 7 Παραδείγµατα µετασχηµατισµού Fourier (/6) Παράδειγµα : Συνάρτηση ορθογώνιου παλµού h 0 t ( = τ E R t < τ / > τ / h ( -(/)τ +(/)τ t 8 9

10 Παραδείγµατα µετασχηµατισµού Fourier (/6) Παράδειγµα : Συνάρτηση ορθογώνιου παλµού F + e jω t dt + τ / = he jω t dt τ / h ωτ / e j e = jω ( ω) = () t = ( h ω) sin ( ωτ ) jωτ / hτ F = ( ω) sin( ωτ ) ( ωτ ) sinα ωτ, α= α sinα F ( ω) = hτ α 9 Παραδείγµατα µετασχηµατισµού Fourier (3/6) Παράδειγµα : Συνάρτηση ορθογώνιου παλµού sinα F ( ω) = hτ α F(ω) α = ω = -π -π -4π/τ -π/τ +π +π +4π/τ +π/τ ω 0 0

11 Παραδείγµατα µετασχηµατισµού Fourier (4/6) Παράδειγµα : Κρουστική συνάρτηση δ (Dirac delta-unction unction) ( ) t = Limit h ( h) h t < 0 t > ( h) h ( Εξ ορισµού + h - ( t ) dt = t Παραδείγµατα µετασχηµατισµού Fourier (5/6) Παράδειγµα : Κρουστική συνάρτηση δ (Dirac delta-unction unction) F( ω) = ( e jωt dt ( t ) x( t ) = x(0) = e 0 =

12 Παραδείγµατα µετασχηµατισµού Fourier (6/6) Παράδειγµα : Κρουστική συνάρτηση δ (Dirac delta-unction unction) F(ω) είναι πραγµατική, όπως αναµενόταν από µια πραγµατική ( F(ω) ω 3 Συστήµατα στο πεδίο της συχνότητας (/5) Σύστηµα ορίζεται ένας νόµος R µέσω του οποίου συνδέεται η έξοδος g( µε την είσοδό του ( R{(}= )}=g( Γραµµικό σύστηµα είναι το σύστηµα για το οποίο ισχύει η γραµµικότητα R{ (}=g ( και R{ (}=g ( => R{a (+ a (}=a g (+a g ( Χρονικά σταθερό καλείται ένα σύστηµα στο οποίο µια χρονική καθυστέρηση της διέγερσής του καταλήγει σε ίση χρονική καθυστέρηση της απόκρισής του R{(t-t 0 )}=g(t g(t- t 0 ), για κάθε t 0 { ( )} g( = R t Αιτιατό ή υλοποιήσιµο καλείται το σύστηµα που δεν έχει απόκριση πριν εφαρµοσθεί σε αυτό κάποια διέγερση. Η απόκρισή του σε κάποια χρονική στιγµή t 0 εξαρτάται από τις τιµές της διέγερσης για t t 0 ( Σύστηµα R 4

13 Συστήµατα στο πεδίο της συχνότητας (/5) Για γραµµικά και χρονικά αµετάβλητα συστήµατα ισχύει a 0 g(+a [dg(/dt]+ +a n [dg n (/dt n ]=b 0 (+b [d(/dt]+ +b m [d m (/dt m ] Aν (=exp )=exp(jω 0 τότε g(=η(ω 0 )exp(jω 0 όπου H ( ω) m k k= 0 = n k= 0 b ( jω) k k k a ( jω) ( ω) H( ω) exp( jθ ( ω)) H = συνάρτηση µεταφοράς του συστήµατος H(ω) : απόκριση πλάτους του συστήµατος θ(ω): απόκριση φάσης ( ω) = t ω t 0 : σταθερά θ 0 Γραµµικά και χρονικά αµετάβλητο σύστηµα στο πεδίο της συχνότητας G ω = F ω H (ω ( ) ( ) ) F(ω) και G(ω): οι µετασχηµατισµοί Fourier των ( και g( ( ω) = F( ω) H( ) και θ ( ω) = θ ( ω) θ (ω) G ω και G F + H 5 Συστήµατα στο πεδίο της συχνότητας (3/5) Η είσοδος και η έξοδος ενός γραµµικού και χρονικά αµετάβλητου συστήµατος στο πεδίο του χρόνου συνδέεται ως εξής: g + ( ( h( = ( τ ) h( t τ ) dτ, h( = F { H ( ω} = κρουστική απόκριση Ένα σήµα υφίσταται παραµόρφωση όταν αλλοιώνεται η φάσµα του και προκαλείται όταν αυτό διέρχεται από κάποιο ενσύρµατο µέσο µετάδοσης, ηλεκτρονικό κύκλωµα ή σύστηµα Ένα γραµµικό και χρονικά αµετάβλητο σύστηµα δεν παραµορφώνει την είσοδό του x( όταν y( = kx( t t0 ) k, t 0 σταθερές που εκφράζουν την σταθερή µεταβολή του πλάτους και τη χρονική καθυστέρηση εµφάνισης της εισόδου H ω) = k exp( jωt ) συνάρτηση µεταφοράς ( 0 6 3

14 Συστήµατα στο πεδίο της συχνότητας (4/5) Φίλτρα είναι δίκτυα που επιτρέπουν τη διέλευση µιας ζώνης συχνοτήτων και απορρίπτουν το υπόλοιπο µέρος του φάσµατος και διακρίνονται σε ιδανικά και υλοποιήσιµα Ιδανικά φίλτρα: Σταθερότητα της Η(ω) σε όλο το εύρος συχνοτήτων διέλευσης Γραµµική ως προς ω ολίσθηση φάσης θ(ω) Κατηγορίες φίλτρων Low Pass -βαθυπερατά φίλτρα High Pass -Υψιπερατά φίλτρα Band Pass -Φίλτρα εύρους ζώνης Band Stop -Φίλτρα φραγµού ζώνης 7 Συστήµατα στο πεδίο της συχνότητας (5/5) A v(db) A v(db) -3dB{ -3dB{ βαθυπερατό φίλτρο Υψιπερατό φίλτρο A v(db) A v(db) -3dB{ -3dB{ Φίλτρο εύρους ζώνης Φίλτρο φραγµού ζώνης 8 4

15 Εκποµπή και Λήψη Αναλογικού Σήµατος ιαµόρφωση σήµατος 9 Εισαγωγή στη ιαµόρφωση (/) ιαµόρφωση: Τα σήµατα βασικής ζώνης m( που δηµιουργούνται από κατάλληλο ηλεκτροµηχανικό µετατροπέα (π.χ. µικρόφωνο τηλεφωνικής συσκευής) µεταβιβάζονται στο δέκτη αφού µετατραπούν πρώτα σε σήµατα υψηλής συχνότητας (passband) µε χρήση σήµατος υψηλής συχνότητας που ονοµάζεται φέρον σήµα (ή φέρουσα συχνότητα) Η διαµόρφωση είναι απαραίτητη: Σε χαµηλές συχνότητες είναι δύσκολη η κατασκευή κεραιών Το σήµα βασικής ζώνης πρέπει να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του µέσου µετάδοσης (π.χ. ελεύθερος χώρος, οµοαξονική γραµµή) Γίνεται δυνατή η πολλαπλή εκµετάλλευση του µέσου µετάδοσης (ταυτόχρονη µετάδοση µεγάλου αριθµού συνδιαλέξεων ή σηµάτων) Βελτίωση του λόγου σήµατος προς θόρυβο υπό δεδοµένη ισχύ εκποµπής και παρενοχλήσεων το φυσικό κανάλι «κόβει» τις χαµηλές συχνότητες καθώς ορίζεται σε µια περιοχή υψηλών συχνοτήτων 30 5

16 Εισαγωγή στη ιαµόρφωση (/) Στη διαµόρφωση συνεχών φορέων χρησιµοποιούνται συνεχείς ηµιτονοειδές ταλαντώσεις passband σηµάτων c( ως φέροντα των baseband σηµάτων ( c( = a( cos( φ ( ) = a( cos(π c t+ θ ( ) a(: πλάτος του φέροντος π c =ω с : φέρουσα συχνότητα θ(: η τυχαία φάση του τοπικού ταλαντωτή (local oscillator) φ( : γωνία του φέροντος (= )=A m cos(ω Μελέτη διαµόρφωσης αναλογικού baseband σήµατος µε χρήση αναλογικού φορέα (µετατροπή σε αναλογικό passband σήµα) 3 Κατηγορίες ιαµόρφωσης ιαµόρφωση ιαµόρφωση Πλάτους AM (Amplitude Μodulation) Το πλάτος του φορέα a( µεταβάλλεται γύρω από τη µέση τιµή του A ανάλογα µε τη στιγµιαία τιµή του baseband σήµατος (: a(= )=A +( (φ(=c ιαµόρφωση Γωνίας (Angle Modulation) Η γωνία του φορέα φ( µεταβάλλεται σε συνάρτηση της µεταβολής του baseband σήµατος ( (a(=c ιαµόρφωση Συχνότητας - FM (Frequency Modulation) H στιγµιαία συχνότητα ω i του διαµορφωµένου σήµατος y( µεταβάλλεται γραµµικά µε το ( ω i = ω 0 + Κ A m cos(ω= ω 0 + ωcos( cos(ω ω= Κ A m φ ( = ω i dt=ω 0 t+ ( ω/ω)sin( sin(ω ιαµόρφωση Φάσης - PM (Phase Modulation) H γωνία φ ( του y( µεταβάλλεται γραµµικά µε το ( φ ( =φ( +Κ p A m cos(ω= )=φ(+ φcos( cos(ω y(=a c cos(ω 0 t+ φcos( cos(ω) Γωνιαία κυκλική συχνότητα ω ip =dφ (/dt ip = ω 0 -ω φsin( sin(ω ω ip 3 6

17 Εκποµπή και Λήψη Αναλογικού Σήµατος ιαµόρφωση Πλάτους (ΑΜ) 33 ιαµόρφωση Πλάτους Σήµα βασικής ζώνης Audio, (-0)KHz 0)KHz Συχνότητα φέροντος KHz Απόδοση Εύρος ζώνης:80 :80ΚΗz Ακτίνα λήψης: : km Κατηγορίες ΑΜ διαµόρφωσης AM διπλής πλευρικής ζώνης µε καταργηµένο φέρον (AM Double Sideband Suppressed arrier AMDSB-S S) Συµβατικό ΑΜ διπλής πλευρικής ζώνης (Full AM ή Double Sideband Large carrier modulation AMDSB-L L) ΑΜ απλής πλευρικής ζώνης (Single Sideband modulation ΑΜSSB SSB) ΑΜ µε κατάλοιπο πλευρικής ζώνης (Vestigial Sideband modulation ΑΜVSB VSB) 34 7

18 Εκποµπή και Λήψη Αναλογικού Σήµατος AM διπλής πλευρικής ζώνης µε καταργηµένο φέρον (AMDSB-S) S) 35 AMDSB-S S (/4) Χαρακτηριστικά Το σήµα πληροφορίας ( πολλαπλασιάζεται µε το φέρον c( Το εύρος ζώνης του διαµορφωµένου σήµατος Β СΑΜ είναι διπλάσιο της µέγιστης συχνότητας ω m του σήµατος (: B СAM AM= m Ζώνες Συχνοτήτων Άνω Πλευρική Ζώνη (Upper Side Band, USB) Κάτω Πλευρική Ζώνη (Lower Side Band, LSB) ιπλή Πλευρική Ζώνη κάθε πλευρική ζώνη περιέχει ολόκληρο το φάσµα φ() του σήµατος πληροφορίας Καταργηµένο Φέρον το φάσµα του µεταδιδόµενου σήµατος εξαρτάται µόνο από το σήµα πληροφορίας η φέρουσα δίνει µόνο τη µετατόπιση στη συχνότητα αν το σήµα δεν περιέχει πληροφορία (ενέργεια) dc =0 το µεταδιδόµενο σήµα δε φέρει πληροφορία στη φέρουσα συχνότητα = c 36 8

19 AMDSB-S S (/4) Θεωρούµε πληροφοριακό σήµα ( µε εύρος ζώνης B = m +(- m )= m Hz, πλάτος Α m = και µετασχηµατισµό Fourier ( F(ω) c( το σήµα του φέροντος, c( ) = cos(ω c, c >> B A c = To διαµορφωµένο σήµα είναι: С DSBS () = ( cos( cos(ω c A m A c A m A c DSBS ( t ) = cos( ω c + ω ) t + cos( ω c ω ) t USB С DSBS (ω)=(/)(/) [ [F(ω ω c ) + F(ω + ω c )] LSB ( X DSBS ( c( AMDSB-S ιαµορφωτής 37 Αναπαράσταση στο χρόνο AMDSB-S S (3/4) ( c( ( c DSBS ( -( 38 9

20 Αναπαράσταση στη συχνότητα AMDSB-S S (4/4) (ω) -ω m +ω m -ω c -ω c ω c ω c с(ω) -ω c -ω c -ω m +ω m ω c ω c с DSBS (ω) -ω c -ω c - ω m -ω c -ω c +ω m ω c -ω m ω c ω c +ω m ω c 39 AMDSB-S S Αποδιαµόρφωση (/3) ιαισθητική προσέγγιση ο δέκτης από το ληφθέν σήµα θα πρέπει να απορρίψει το φέρον σήµα και να αποµονώσει το σήµα πληροφορίας το ληφθέν σήµα περιέχει το µεταδιδόµενο σήµα και θόρυβο προς το παρόν αγνοούµε το θόρυβο Ο δέκτης γνωρίζει τη φέρουσα c και το εύρος ζώνης του καναλιού W e (= DSBS ( cos( cos(ω c = ( cos (ω c = (/) ( ) [ + cos(ω c ] )]=(/) ( ) + (/) ( ) cos( ω c E(ω) (/) F(ω) ) + (/4) [ [F(ω ω c ) + F(ω + ω c )]. H έξοδος ( του LPF είναι () = (/) ( (/) F(ω) 40 0

21 AMDSB-S S Αποδιαµόρφωση (/3) Αναπαράσταση στο χρόνο ( с DSBS ( -( ( 0.5( 4 AMDSB-S S Αποδιαµόρφωση (3/3) Αναπαράσταση στη συχνότητα с DSBS (ω) -ω c -ω c - ω m -ω c -ω c +ω m ω c -ω m ω c ω c +ω m с(ω) ω c -ω c -ω c -ω m +ω m ω c ω c E(ω) -ω c - ω m -ω c -ω c +ω m -ω m +ω m ω c -ω m ω c ω c +ω m H LPF (ω) -ω c -ω m +ω m F(ω) ω c -ω c ω c 4

22 Κυκλώµατα διαµόρφωσης AMDSB-S S (/4) Βασική διαδικασία: Υλοποίηση του γινοµένου ( cos( cos(ω c Η διάταξη αυτή ονοµάζεται διαµορφωτής γινοµένου ύο κατηγορίες: Χρονικά µεταβαλλόµενα κυκλώµατα Μη γραµµικά στοιχεία ιακοπτόµενος διαµορφωτής µε χρήση ηλεκτρονικού διακόπτη Ηλεκτρονικός διακόπτης p( p(={, διακόπτης κλειστός και 0, διακόπτης ανοικτός}, συνάρτηση δειγµατοληψίας Τ=/ =/ c ( R ε i ( Ζωνοδιαβατό φίλτρο περί ω с ε ο ( ε i (=(p(t (p(= )=({0.5+(/ 0.5+(/π)[ )[cos( cos(ω c -(/3) cos(3ω c +(/5) cos(5ω c - } Το ζωνοδιαβατό φίλτρο επιτρέπει τη διέλευση του όρου ε ο (=(/ (/π)(cos( (cos(ω c 43 Κυκλώµατα διαµόρφωσης AMDSB-S S (/4)( ιαµορφωτής γινοµένου µε χρήση µη γραµµικού στοιχείου ηλαδή ένα κύκλωµα (π.χ. δίοδος PN) που η έξοδος είναι µη γραµµική συνάρτηση της εισόδου i(= )=au(+ bu (+, i(: ):πολύ µικρό =>u(t u(= )=ε( ε i (=a[(+kcos a[(+kcos(ω c ]R+ b[(+kcos(ω c ] R ε o (=akrcos akrcos(ω c + bkr(cos(ω c ( kcos(ω c ~ Μη γραµµικό στοιχείο ε( D R ε i ( Ζωνοδιαβατό φίλτρο περί ω с ε ο ( 44

23 Κυκλώµατα διαµόρφωσης AMDSB-S S (3/4) Ισορροπηµένος διαµορφωτής m( x ( = c( + m( = cos( ω + m( x ( = c( m( = cos( ω m( y ( = a y ( = a [ cos( ω + m( ] + b[ cos( ω + m( ] = a cos( ω + am( + bm ( + bm( cos( ω + bcos ( ω = am( + bm ( + bm( cos( ω ω a cos( Ανεπιθύµητο [ cos( ω m( ] + b[ cos( ω m( ] = am( + bm ( bm( cos( ω ω a cos( Ανεπιθύµητο Ανεπιθύµητο Επιθυµητό Ανεπιθύµητο Ανεπιθύµητο Επιθυµητό Ανεπιθύµητο b { Ανεπιθύµητο = a cos( ω am( + bm ( bm( cos( ω + b cos ( ω b + cos(ω 443 b b + cos(ω { 4 43 Ανεπιθύµητο Ανεπιθύµητο Ανεπιθύµητο z = y ( y ( ( = am( + 4bm( cos( ω Ανεπιθύµητο Επιθυµητό q( = 4bm( cos( ω 45 Κυκλώµατα διαµόρφωσης AMDSB-S S (4/4) ιακοπτόµενος διαµορφωτής Κατά την αρνητική ηµιπερίοδο του φέροντος σήµατος οι δίοδοι δεν άγουν και το σήµα εφαρµόζεται στην είσοδο του φίλτρου Κατά τη θετική ηµιπερίοδο οι δίοδοι άγουν βραχυκυκλώνοντας την είσοδο του φίλτρου R ( D cos(ω c ~ D R ε ( i Ζωνοδιαβατό φίλτρο περί ω с R ε ( ο D D 46 3

24 Κυκλώµατα αποδιαµόρφωσης AMDSB-S S Τα κυκλώµατα των διαµορφωτών µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποδιαµόρφωση αντικαθιστώντας το ζωνοδιαβατό φίλτρο µε ένα βαθυπερατό εύρους ζώνης B Hz. Ο δέκτης πρέπει να δηµιουργεί το φέρον µε την ίδια φάση ώστε να υπάρχει συγχρονισµός µε τον εισερχόµενο φέρον σήµα Αυτού του είδους η διαµόρφωση καλείται σύµφωνη αποδιαµόρφωση (coherent demodulation) 47 Φάση και Αποδιαµόρφωση Είναι πολύ σηµαντικό ο αποδιαµορφωτής να γνωρίζει τη φάση του φέροντος στο ληφθέν σήµα Αυτή η φάση µπορεί να είναι χρονικά µεταβαλλόµενη Όταν ο δέκτης γνωρίζει τη φάση, έχουµε σύγχρονο ή σύµφωνο κατά φάση αποδιαµορφωτή Πώς µπορεί ο δέκτης να µάθει τη φάση;. τόνος πιλότος. εξάγεται έµµεσα από το ίδιο το ληφθέν σήµα 48 4

25 ΑΜ µε Τόνο Πιλότο (Ποµπός) Στο µεταδιδόµενο σήµα προστίθεται και η φέρουσα Το πλάτος του τόνου πιλότου είναι µικρότερο του m( Μειονέκτηµα: καταναλώνεται ισχύς για τον τόνο πιλότο 49 ΑΜ µε Τόνο Πιλότο ( έκτης) Ο δέκτης χρησιµοποιεί ένα φίλτρο στενής ζώνης για να αποµονώσει την c Από το αποδιαµορφωµένο σήµα αφαιρείται ο όρος dc 50 5

26 Φάση από Ληφθέν Σήµα Χρησιµοποιούνται ειδικά κυκλώµατα που δέχονται ως είσοδο το λαµβανόµενο σήµα και εξάγουν τη φάση του φέροντος σε αυτό Πλεονέκτηµα: δεν υπάρχει σπατάλη ισχύος Μειονέκτηµα: αυξάνεται η πολυπλοκότητα του δέκτη εισάγεται επιπλέον θόρυβος λόγω εσφαλµένης εκτίµησης φάσης Παράδειγµα: Βρόχος Κλειδωµένης Φάσης (Phase Locked Loop-PLL) 5 Από την AMDSB-S S στην AMDSB-L Τα κυκλώµατα ανάκτησης φορέα τα οποία απαιτούνται για την λειτουργία της σύµφωνης αποδιαµόρφωσης έχουν σχετικά υψηλό κόστος λόγω της πολυπλοκότητάς τους Αν θεωρήσουµε ότι m( είναι η περιβάλλουσα (envelope) του διαµορφωµένου σήµατος, τότε ένα πιο απλό κύκλωµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αποδιαµόρφωση και ονοµάζεται ανιχνευτής περιβάλλουσας (envelope detector) ή φωρατής περιβάλλουσας Μη σύµφωνη αποδιαµόρφωση (non-coherent demodulation) Πώς µπορούµε θέσουµε το m( ώστε να είναι η περιβάλλουσα του διαµορφωµένου σήµατος? 5 6

27 Εκποµπή και Λήψη Αναλογικού Σήµατος Συµβατικό ΑΜ διπλής πλευρικής ζώνης (AMDSB-L) 53 Συµβατικό ΑΜ- AMDSB-L (/5) Αποτελείται από: DSB AM σήµα µια ισχυρή συνιστώσα φέρουσας στο DSB-S S AM µε τόνο πιλότο, η συνιστώσα φέρουσας είχε µικρή ισχύς ιαφορά: το σήµα πληροφορίας έχει κανονικοποιηθεί ώστε m( Το πλάτος της κυµατοµορφής είναι πάντοτε θετικό Ac ( ( ) ) m t

28 Συµβατικό ΑΜ- AMDSB-L (/5) Σήµα βασικής ζώνης (= )=A cos(ω m Σήµα ζώνης διέλευσης (φέρον) c(= )=a(cos(ω с ιαµορφωµένο ΑΜ σήµα AM (= [A[ +(]cos(ω c с = [A[ c +A m cos(ω]cos ]cos(ω с AM (= [A +ma c c cos(ω]cos ]cos(ω с AM (= )=A [+mcos(ω]cos( c ]cos(ω с Όπου A c το πλάτος του αδιαµόρφωτου φέροντος και m=a m /A c o βαθµός ή δείκτης διαµόρφωσης 0 m πρέπει A [+mcos(ω] c ] 0 Η διαµόρφωση είναι(περίπου περίπου) γραµµική Το εύρος ζώνης του διαµορφωµένου σήµατος δεν εξαρτάται από το πλάτος του σήµατος Ο θόρυβος ενισχύεται όσο και το µήνυµα Το εύρος ζώνης του διαµορφωµένου σήµατος Β СΑΜ είναι διπλάσιο της µέγιστης συχνότητας ω m του σήµατος (: : B СAM AM=m Το σήµα γίνεται πλήρως διαµορφωµένο όταν m=. Για τιµές του m > δηµιουργούνται υπερδιαµορφωµένα σήµατα που δεν µπορούν να ανακτηθούν καλά στα περισσότερα συστήµατα ανίχνευσης 55 Συµβατικό ΑΜ- AMDSB-L (3/5) Ανάπτυξη σε άθροισµα συνηµίτονων mac mac AM ( = Ac cosωct+ cos( ωc + ω) t+ cos( ωc ω) t carrier Μετασχηµατισµός Fourier USB π A + c [ δ ( ω ω ) + δ ( ω+ ω )] + [ F( ω ω ) + F( ω ω )] ( AM LSB 56 8

29 Συµβατικό ΑΜ- AMDSB-L (4/5) Απόκριση στο χρόνο ( Α ( с+ С AM m( t m= 0.5 m= m= t t t 57 Συµβατικό ΑΜ- AMDSB-L (5/5) Μέτρο φάσµατος С AM (ω) -ω c -ω c - ω m -ω c -ω c +ω m ω c -ω m ω c ω c +ω m ω c 58 9

30 Συµβατικό ΑΜ Μειονέκτηµα: δεν είναι αποδοτικό ως προς την ισχύ παρέχεται πολύ ισχύς στη συνιστώσα της φέρουσας Πλεονέκτηµα: εύκολη αποδιαµόρφωση Η αποδιαµόρφωση γίνεται µε τον ανιχνευτή περιβάλλουσας ή µε διάταξη ανιχνευτή βασιζόµενο σε ανορθωτή Χρήση: ραδιοφωνία ΑΜ υπάρχουν λίγοι ποµποί ΑΜ µη αποδοτικής ισχύος υπάρχουν πολλοί δέκτες ΑΜ που υλοποιούνται εύκολα και φθηνά 59 Ανιχνευτής Περιβάλλουσας (/3) AM ( w( ~( AM ( w( Όταν η D είναι ορθά πολωµένη, ο πυκνωτής φορτίζεται ακολουθώντας την είσοδο Όταν η D είναι ανάστροφα πολωµένη, ο πυκνωτής εκφορτίζεται µέσω της αντίστασης R 60 30

31 Ανιχνευτής Περιβάλλουσας (/3) Απαιτείται κατάλληλη επιλογή της τ=r Αν η τιµή της R είναι µεγάλη τότε η εκφόρτιση θα είναι αργή και το κύκλωµα δεν θα ακολουθεί την περιβάλλουσα Αν η τιµή της R είναι πολύ µικρή θα παρατηρηθούν υψηλοί κυµατισµοί (ripples) Πρέπει /ω<< τ << /ω c Η D συνιστώσα αποµακρύνεται από τον πυκνωτή Οι κυµατισµοί εξαλείφονται από το βαθυπερατό φίλτρο ( w( dc 6 Ανιχνευτής Περιβάλλουσας (3/3) Επιλογή της τιµής του R Αν η τάση στον πυκνωτή όταν η δίοδος παύει να άγει είναι Ε τότε η εκφόρτισή του µέσω της αντίστασης ξεκινά µε: v ( = Ee c Ισχύει Όπου t R dv c ( t ) dt E R E( = E R t R ), R>> ωc η κλίση της συνάρτησης της εκφόρτισης Για να ακολουθεί η εκφόρτιση την περιβάλλουσα θα πρέπει η κλίση της εκφόρτισης να είναι µεγαλύτερη από την κλίση της περιβάλλουσας: dv c ( t ) E de dt = R Ισχύει: E(=A dt с (+mcos(ω c ) => m R ω c m 6 3

32 Ορθογώνια διαµόρφωση ΑΜ (/3) Στις διαµορφώσεις ΑΜDSB DSB-S S και του συµβατικού AM το διαµορφωµένο σήµα καταλαµβάνει διπλάσιο εύρος ζώνης από το σήµα βασικής ζώνης Υπάρχει η δυνατότητα να αποσταλούν δύο σήµατα πάνω από την ίδια ζώνη συχνοτήτων Ένα διαµορφωµένο µε συνηµίτονο cosine Το άλλο διαµορφωµένο µε ηµίτονο sine Τα δύο σήµατα µπορούν να ληφθούν ξεχωριστά µετά τη διαµόρφωση 63 Ορθογώνια διαµόρφωση ΑΜ (/3) Ορθογώνιος διαµορφωτής/αποδιαµορφωτής αποδιαµορφωτής 64 3

33 Ορθογώνια διαµόρφωση ΑΜ (3/3) Ορθογώνιος διαµορφωτής/αποδιαµορφωτής αποδιαµορφωτής µε σφάλµατα στη φάση και στη φέρουσα συχνότητα 65 33

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 4, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Διαμόρφωση Πλάτους - 1

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 4, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Διαμόρφωση Πλάτους - 1 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 4, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Διαμόρφωση Πλάτους - 1 3.2: Διαμόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation, AM) 3.3: Διαμόρφωση Πλευρικής Ζώνης με Καταπιεσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ενότητα : Εισαγωγή στη Διαμόρφωση Πλάτους (AΜ) Όνομα Καθηγητή: Δρ. Ηρακλής Σίμος Τμήμα: Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών

Συστήματα Επικοινωνιών Συστήματα Επικοινωνιών Ενότητα 3: Μαθιόπουλος Παναγιώτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Περιγραφή ενότητας Διαμόρφωση Πλάτους: Διπλής πλευρικής ζώνης με συνολικό φέρον,

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Διαμόρφωση; Μια κεραία για να είναι αποτελεσματική πρέπει να είναι περί το 1/10 του μήκους κύματος

Γιατί Διαμόρφωση; Μια κεραία για να είναι αποτελεσματική πρέπει να είναι περί το 1/10 του μήκους κύματος Γιατί Διαμόρφωση; Μετάδοση ενός σήματος χαμηλών συχνοτήτων μέσω ενός ζωνοπερατού καναλιού Παράλληλη μετάδοση πολλαπλών σημάτων πάνω από το ίδιο κανάλι - Διαχωρισμός συχνότητας (Frequency Division Multiplexing)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Μπατιστάτος Μιχάλης Εργαστήριο 3 ο : Διαμόρφωση ΑΜ-DSBSC/SSB Βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 3, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Διαμόρφωση Πλάτους - 2

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 3, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Διαμόρφωση Πλάτους - 2 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 3, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Διαμόρφωση Πλάτους - 2 3.4: Πολυπλεξία Ορθογωνικών Φερόντων (Quadrature Amplitude Modulation, QAM) 3.5: Μέθοδοι Διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Μπατιστάτος Μιχάλης Εργαστήριο ο : Διαμόρφωση ΑΜ Βασική Θεωρία Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Επικοινωνίες I SSB Παραγωγή - Αποδιαμόρφωση FM Διαμόρφωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Επικοινωνίες I SSB Παραγωγή - Αποδιαμόρφωση FM Διαμόρφωση Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Επικοινωνίες I SSB Παραγωγή - Αποδιαμόρφωση FM Διαμόρφωση ΔΙΠΛΟΠΛΕΥΡΙΚΕΣ - ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΜ 0 f DSB 0 f SSB 0 f SINGLE

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΜ DSB-LC (DOUBLE SIDEBAND-LARGE CARRIER) 006 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Γ. Οικονόμου ΠΜΣ-ΗΕΠ 1/13 Διαμόρφωση ΑΜ DSB-LC (Large Carrier) Ένα σημαντικό πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 4, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Διαμόρφωση Πλάτους - 2

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 4, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Διαμόρφωση Πλάτους - 2 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 4, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Διαμόρφωση Πλάτους - 2 3.5: Μέθοδοι Διαμόρφωσης Απλής & Υπολειπόμενης (Υποτυπώδους) Πλευρικής Ζώνης (Single-Sideband,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΓΜA - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ. Περιγράψουµε τον τρόπο ανάπτυξης σε σειρά Fourier ενός περιοδικού αναλογικού σήµατος.

ΑΝΑΠΤΥΓΜA - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ. Περιγράψουµε τον τρόπο ανάπτυξης σε σειρά Fourier ενός περιοδικού αναλογικού σήµατος. 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜA - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Περιγράψουµε τον τρόπο ανάπτυξης σε σειρά Fourier ενός περιοδικού αναλογικού σήµατος. Ορίσουµε το µετασχηµατισµό Fourier ενός µη περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) 1. ιαµόρφωση Πλάτους. Στην άσκηση αυτή θα ασχοληθούµε µε τη ιαµόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation) χρησιµοποιώντας τον ολοκληρωµένο διαµορφωτή

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών Ι

Συστήματα Επικοινωνιών Ι + Διδάσκων: Δρ. Κ. Δεμέστιχας e-mail: demestihas@uowm.gr Συστήματα Επικοινωνιών Ι Διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση πλάτους SSB και VSB Μετατόπιση συχνότητας Πολυπλεξία FDM + Περιεχόμενα n n n n n n n Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρχές Τηλ/ων Συστημάτων Μπατιστάτος Μιχάλης Εργαστήριο 6 ο : Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μάθηµα 1ο Θέµα Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες 1. Τι ορίζουµε µε τον όρο τηλεπικοινωνία; 2. Ποιες οι βασικότερες ανταλλασσόµενες πληροφορίες, ανάλογα µε τη φύση και το χαρακτήρα τους; 3. Τι αποκαλούµε ποµπό

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική διαμόρφωση φέροντος κύματος

Γραμμική διαμόρφωση φέροντος κύματος Γραμμική διαμόρφωση φέροντος κύματος Επικοινωνία στη βασική ζώνη Επικοινωνία στη βασική ζώνη (baseband) χρησιμοποιείται σε Συνδρομητικούς βρόχους (PSTN) Συστήματα PCM μεταξύ τηλεφωνικών κέντρων ισχύς φέρον

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατική Παρουσίαση των FM και PM Σηµάτων

Μαθηµατική Παρουσίαση των FM και PM Σηµάτων Μαθηµατική Παροσίαση των FM και PM Σηµάτων Ένα γωνιακά διαµορφωµένο σήµα, πο αναφέρεται επίσης και ως εκθετικά διαµορφωµένο σήµα, έχει τη µορφή u os j [ ] { π + jφ π + φ Re e } Σεραφείµ Καραµπογιάς Ορίζοµε

Διαβάστε περισσότερα

- Ραδιόφωνο. - Κινητή τηλεφωνία - Ψηφιακή τηλεόραση (π.χ. NOVA)

- Ραδιόφωνο. - Κινητή τηλεφωνία - Ψηφιακή τηλεόραση (π.χ. NOVA) ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο σκοπός ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος είναι η µεταφορά πληροφορίας µε τη µορφή σήµατος µέσω ενός καναλιού το οποίο χωρίζει τον ποµπό από τον δέκτη. Το κανάλι µπορεί να είναι είτε κάποια

Διαβάστε περισσότερα

4. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για την ευαισθησία ενός δέκτη ΑΜ; Α. Ευαισθησία ενός δέκτη καθορίζεται από την στάθμη θορύβου στην είσοδό του.

4. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για την ευαισθησία ενός δέκτη ΑΜ; Α. Ευαισθησία ενός δέκτη καθορίζεται από την στάθμη θορύβου στην είσοδό του. Τηλεπικοινωνικακά Συστήματα Ι - Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ασκήσεις Δ.Ευσταθίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 1) 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για το χρονικό διάστημα που μηδενίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες. Διαμόρφωση Παλμών κατά Πλάτος

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες. Διαμόρφωση Παλμών κατά Πλάτος Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Διαμόρφωση Παλμών κατά Πλάτος Διαμόρφωση Παλμών κατά Πλάτος Είπαμε ότι κατά την ψηφιακή μετάδοση μέσα από αναλογικό κανάλι κάθε σύμβολο αντιστοιχίζεται σε μια κυματομορφή σήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογωνική ιαµόρφωση Πλάτους (QAM)

Ορθογωνική ιαµόρφωση Πλάτους (QAM) Ορθογωνική ιαµόρφωση Πλάτους (QAM) H πολυπλεξία ορθογωνικών φερόντων (quadraurearrier uliplexing) ή ορθογωνική διαµόρφωση πλάτους (quadraure-apliude odulaion, QAM) επιτρέπει σε δύο διαµορφωµένα DB να καταλάβουν

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών

Συστήματα Επικοινωνιών Συστήματα Επικοινωνιών Ενότητα 3: Διαμόρφωση πλάτους Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Παρουσίαση των χαρακτηριστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνικακά Συστήματα Ι - Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ασκήσεις 1)

Τηλεπικοινωνικακά Συστήματα Ι - Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ασκήσεις 1) Τηλεπικοινωνικακά Συστήματα Ι - Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ασκήσεις Δ.Ευσταθίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 1) 1. Ποια από τις παρακάτω συχνότητες δεν εμφανίζεται στην έξοδο ενός

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών Ι

Συστήματα Επικοινωνιών Ι + Διδάσκων: Δρ. Κ. Δεμέστιχας e-mail: cdemestichas@uowm.gr Συστήματα Επικοινωνιών Ι Διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση πλάτους AM-DSB-SC και QAM + Περιεχόμενα Διαμόρφωση AM-DSB-SC Φάσμα διαμορφωμένου σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΜΟΝΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ - ΑΜ SSB (SINGLE SIDEBAND) 1/18 Διαμόρφωση ΑΜ SSB (Single Sideband) Είδαμε ότι η DSB διαμόρφωση διπλασιάζει το εύρος ζώνης του σήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες. Δομή της παρουσίασης

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες. Δομή της παρουσίασης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εφαρμογές της Ανάλυσης Fourier Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ενότητα : Εισαγωγή στη Διαμόρφωση Συχνότητας (FΜ) Όνομα Καθηγητή: Δρ. Ηρακλής Σίμος Τμήμα: Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρχές Τηλ/ων Συστημάτων Μπατιστάτος Μιχάλης Εργαστήριο 5 ο : Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο Εργαστηριακή Άσκηση 1: Εισαγωγή στη διαμόρφωση πλάτους (ΑΜ) Προσομοίωση σε Η/Υ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Γ. Τίγκελης και Δημήτριος Ι. Φραντζεσκάκης

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Συσχέτισης

Συναρτήσεις Συσχέτισης Συναρτήσεις Συσχέτισης Για ένα σήµα ενέργειας ορίζεται η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης R + ( τ = ( τ ( τ = ( ( τ d = ( + τ + ( d Για ένα σήµα ισχύος ορίζεται η µέση χρονική συνάρτηση αυτοσυσχέτισης R ( τ =

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογωνική διαμόρφωση πλάτους. Quadrature Amplitude Modulation (QAM)

Ορθογωνική διαμόρφωση πλάτους. Quadrature Amplitude Modulation (QAM) Ορθογωνική διαμόρφωση πλάτους Quadrature Amplitude Modulation (QAM) Ορθογωνική διαμόρφωση πλάτους (QAM) Στη διαμόρφωση QAM δύο σήματα διαμορφώνονται από δύο φέροντα που διαφέρουν σε φάση κατά 90 ο Το φέρον

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διάρθρωση μαθήματος Μετάδοση Βασικές έννοιες Διαμόρφωση ορισμός είδη

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψηφιακή Διαμόρφωση

Κεφάλαιο 7. Ψηφιακή Διαμόρφωση Κεφάλαιο 7 Ψηφιακή Διαμόρφωση Ψηφιακή Διαμόρφωση 2 Διαμόρφωση βασικής ζώνης H ψηφιακή πληροφορία μεταδίδεται απ ευθείας με τεχνικές διαμόρφωσης παλμών βασικής ζώνης, οι οποίες δεν απαιτούν τη χρήση ημιτονοειδούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές μέθοδοι αποδιαμόρφωσης FM. Ανίχνευση μηδενισμών Διευκρίνιση ολίσθησης φάσης Μετατροπή FM σε ΑΜ Ανάδραση συχνότητας

Πρακτικές μέθοδοι αποδιαμόρφωσης FM. Ανίχνευση μηδενισμών Διευκρίνιση ολίσθησης φάσης Μετατροπή FM σε ΑΜ Ανάδραση συχνότητας Αποδιαμόρφωση FM Πρακτικές μέθοδοι αποδιαμόρφωσης FM Ανίχνευση μηδενισμών Διευκρίνιση ολίσθησης φάσης Μετατροπή FM σε ΑΜ Ανάδραση συχνότητας Ανίχνευση μηδενισμών Η έξοδος είναι ανάλογη του ρυθμού των μηδενισμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ. ιαµόρφωση Πλάτους. Περιεχόµενα:

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ. ιαµόρφωση Πλάτους. Περιεχόµενα: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ Περιεχόµενα: ιαµόρφωση/αποδιαµόρφωση Πλάτους ΑΜ ιαµόρφωση DSBS ΟµόδυνηΦώρασηΚυµατοµορφών DSBS ιαµόρφωση QAM ιαµόρφωση SSB ιαµόρφωση VSB Μετατόπιση Συχνότητας Πολυπλεξία ιαίρεσης Συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ FOURIER

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ FOURIER ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ FOURIER Ανάλυση σημάτων και συστημάτων Ο μετασχηματισμός Fourier (DTFT και DFT) είναι σημαντικότατος για την ανάλυση σημάτων και συστημάτων Εντοπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σεραφείµ Καραµπογιάς ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Σεραφείµ Καραµπογιάς ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στα Σήµατα Εισαγωγή στα Συστήµατα Ανάπτυγµα - Μετασχηµατισµός Fourier Μετασχηµατισµός Laplace Μετασχηµατισµός z Εφαρµογές 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΗΜΑΤΑ Γενική εικόνα τι

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνίες I FM ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Επικοινωνίες I FM ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Επικοινωνίες I ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΩΝΙΑΣ FM ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Σήμα FM Η ακόλουθη εξίσωση δίδει την ισοδύναμη για τη διαμόρφωση συχνότητας έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 12 ο : Πολλαπλή πρόσβαση µε διαίρεση κώδικα (CDMA, code division multiple access)

Μάθηµα 12 ο : Πολλαπλή πρόσβαση µε διαίρεση κώδικα (CDMA, code division multiple access) Μάθηµα 2 ο : Πολλαπλή πρόσβαση µε διαίρεση κώδικα (CDMA, code division multiple access) Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Τa λειτουργικά χαρακτηριστικά της τεχνικής πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Ανάκτηση Χρονισμού. Τρόποι Συγχρονισμού Συμβόλων. Συγχρονισμός Συμβόλων. t mt

Εισαγωγή. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Ανάκτηση Χρονισμού. Τρόποι Συγχρονισμού Συμβόλων. Συγχρονισμός Συμβόλων. t mt Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών Συγχρονισμός Συμβόλων Εισαγωγή Σε ένα ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό σύστημα, η έξοδος του φίλτρου λήψης είναι μια κυματομορφή συνεχούς χρόνου y( an x( t n ) n( n x( είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών Ι

Συστήματα Επικοινωνιών Ι + Διδάσκων: Δρ. Κ. Δεμέστιχας e-mail: cdemestichas@uowm.gr Συστήματα Επικοινωνιών Ι Διαμορφώσεις γωνίας Διαμόρφωση Συχνότητας Στενής Ζώνης + Περιεχόμενα n Διαμορφώσεις γωνίας n Διαμόρφωση φάσης PM n Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Ραδιοφωνικός Δέκτης AM

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Ραδιοφωνικός Δέκτης AM ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Ραδιοφωνικός Δέκτης AM Εισαγωγή Τα Ηλεκτρονικά Ραδιοσυχνοτήτων (RF) είναι ουσιαστικά ηλεκτρονικά για τηλεπικοινωνίες. Σχηματικό διάγραμμα τηλεπικοινωνιακού συστήματος: Πομπός -> Κανάλι

Διαβάστε περισσότερα

f o = 1/(2π LC) (1) και υφίσταται απόσβεση, λόγω των ωμικών απωλειών του κυκλώματος (ωμική αντίσταση της επαγωγής).

f o = 1/(2π LC) (1) και υφίσταται απόσβεση, λόγω των ωμικών απωλειών του κυκλώματος (ωμική αντίσταση της επαγωγής). Συστήματα εκπομπής Το φέρον σήμα υψηλής συχνότητας (f o ) δημιουργείται τοπικά στον πομπό από κύκλωμα αρμονικού (ημιτονικού) ταλαντωτή. Η αρχή λειτουργίας των ταλαντωτών L-C στηρίζεται στην αυτοταλάντωση,

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα ΕΝΟΤΗΤΑ 2 2.0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ηλεκτρικό σήμα ονομάζεται η τάση ή το ρεύμα που μεταβάλλεται ως συνάρτηση του χρόνου. Στα ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας, οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 4, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Διαμόρφωση Γωνίας (Angle Modulation) - 2

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 4, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Διαμόρφωση Γωνίας (Angle Modulation) - 2 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 4, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Διαμόρφωση Γωνίας (Angle Modulaion) - 4.3: Διαμόρφωση Συχνότητας (Frequency Modulaion FM) καθ. Βασίλης Μάγκλαρης maglaris@nemode.nua.gr

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ. 1) Ποιος είναι ο ρόλος του δέκτη στις επικοινωνίες.

7 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ. 1) Ποιος είναι ο ρόλος του δέκτη στις επικοινωνίες. 7 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ 1) Ποιος είναι ο ρόλος του δέκτη στις επικοινωνίες. Ρόλος του δέκτη είναι να ενισχύει επιλεκτικά και να επεξεργάζεται το ωφέλιμο φέρον σήμα που λαμβάνει και να αποδίδει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ 3. Εισαγωγή Συστήματα Αναλογικής Διαμόρφωσης Η ιδέα της αναλογικής διαμόρφωσης στηρίζεται στην αλλαγή κάποιας παραμέτρου ενός ημιτονοειδούς σήματος (t), το οποίο λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ενότητα : ΑΝΑΛΥΣΗ FOURIER (H ΣΕΙΡΑ FOURIER ΚΑΙ Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER) Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ 1 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ενός Συστήµατος Ηλεκτρικής Επικοινωνίας

Στοιχεία ενός Συστήµατος Ηλεκτρικής Επικοινωνίας Στοιχεία ενός Συστήµατος Ηλεκτρικής Επικοινωνίας Ο σκοπός του συστήµατος επικοινωνίας είναι να µεταφέρει πληροφορία από ένα σηµείο του χώρου, που λέγεται πηγή, σε ένα άλλο σηµείο, που είναι ο προορισµός

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Να υπολογιστεί ο δείκτης διαμόρφωσης των συστημάτων ΑΜ και FM. Αναλογικές Τηλεπικοινωνίες Γ. Κ. Καραγιαννίδης Αν. Καθηγητής 14/1/2014

Άσκηση Να υπολογιστεί ο δείκτης διαμόρφωσης των συστημάτων ΑΜ και FM. Αναλογικές Τηλεπικοινωνίες Γ. Κ. Καραγιαννίδης Αν. Καθηγητής 14/1/2014 Άσκηση 4.16 Ένα ημιτνοειδές σήμα πληροφορίας με συχνότητα διαμορφώνεται κατά ΑΜ και Κατά FM. Το πλάτος του φέροντος είναι το ίδιο και στα δύο συστήματα. Η μέγιστη απόκλιση Συχνότητας στο FM είναι ίση με

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι σήµα; Ωςσήµαορίζεταιέναφυσικόµέγεθοςτοοποίοµεταβάλλεταισεσχέσηµετοχρόνοή το χώρο ή µε οποιαδήποτε άλλη ανεξάρτητη µεταβλητή ή µεταβλητές.

Τι είναι σήµα; Ωςσήµαορίζεταιέναφυσικόµέγεθοςτοοποίοµεταβάλλεταισεσχέσηµετοχρόνοή το χώρο ή µε οποιαδήποτε άλλη ανεξάρτητη µεταβλητή ή µεταβλητές. Τι είναι σήµα; Ωςσήµαορίζεταιέναφυσικόµέγεθοςτοοποίοµεταβάλλεταισεσχέσηµετοχρόνοή το χώρο ή µε οποιαδήποτε άλλη ανεξάρτητη µεταβλητή ή µεταβλητές. Παραδείγµατα: Σήµα οµιλίας Πίεση P() Σήµα εικόνας y I

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER Υπολογίζουµε εύκολα τον αντίστροφο Μετασχηµατισµό Fourier µιας συνάρτησης χωρίς να καταφεύγουµε στην εξίσωση ανάλυσης. Υπολογίζουµε εύκολα την απόκριση

Διαβάστε περισσότερα

Γενική εικόνα τι είναι σήµα - Ορισµός. Ταξινόµηση σηµάτων. Βασικές ιδιότητες σηµάτων. Μετατροπές σήµατος ως προς το χρόνο. Στοιχειώδη σήµατα.

Γενική εικόνα τι είναι σήµα - Ορισµός. Ταξινόµηση σηµάτων. Βασικές ιδιότητες σηµάτων. Μετατροπές σήµατος ως προς το χρόνο. Στοιχειώδη σήµατα. ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στα Σήµατα Εισαγωγή στα Συστήµατα Ανάπτυγµα - Μετασχηµατισµός Fourier Μετασχηµατισµός Laplace Μετασχηµατισµός Z Εφαρµογές 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΗΜΑΤΑ Γενική εικόνα τι

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών

Συστήματα Επικοινωνιών Συστήματα Επικοινωνιών Ενότητα 5: Διαμορφώσεις γωνίας Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Παρουσίαση της διαμόρφωσης συχνότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΩΝΙΑΣ. () t. Διαμόρφωση Γωνίας. Περιεχόμενα:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΩΝΙΑΣ. () t. Διαμόρφωση Γωνίας. Περιεχόμενα: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΩΝΙΑΣ Περιεχόμενα: Διαμόρφωση Φάσης (PM) και Συχνότητας (FM) Διαμόρφωση FM από Απλό Τόνο - - Στενής Ζώνης - - Ευρείας Ζώνης - - από Πολλούς Τόνους Εύρος Ζώνης Μετάδοσης Κυματομορφών FM Απόκριση

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση FM στενής ζώνης. Διαμορφωτής PM

Διαμόρφωση FM στενής ζώνης. Διαμορφωτής PM Παραγωγή σημάτων FM Διαμόρφωση FM στενής ζώνης [ π φ π ] st () A cos(2 ft) ()sin(2 t ft) c c c Διαμορφωτής PM m (t) + s(t) A c sin(2 π ft) c +90 0 ~ A c cos(2 π ft) c Διαμόρφωση PM στενής ζώνης 2f c Άμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ Συστήματα Διαμόρφωσης Φέροντος ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜPLITUDE MODULATION - AM) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΩΝΙΑΣ (ANGLE( MODULATION - FM-PM PM) u(t)=a (1+m(t))os(πf t)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα διαλέξεων 2ης εβδοµάδας

Περιεχόµενα διαλέξεων 2ης εβδοµάδας Εισαγωγή οµή και πόροι τηλεπικοινωνιακού συστήµατος Σήµατα Περιεχόµενα διαλέξεων 1ης εβδοµάδας Εισαγωγή Η έννοια της επικοινωνιας Ιστορική αναδροµή οµή και πόροι τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οµή τηλεπικοινωνιακού

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτες ΑΜ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ CW

Δέκτες ΑΜ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ CW ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Στα συστήματα διαμόρφωσης (otiuou-ve) το κριτήριο της συμπεριφοράς τους ως προς το θόρυβο, είναι ο λόγος σήματος προς θόρυβο στην έξοδο (output igl-tooie rtio). λόγος σήματος προς

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση απλής πλευρικής ζώνης (single-sideband SSB)

Διαμόρφωση απλής πλευρικής ζώνης (single-sideband SSB) Διαμόρφωση απλής πλευρικής ζώνης single-sidebnd SSB Διαμόρφωση κατά πλάτος Ι s osπ s [ x os km km ]os x [ km ] km 0 km m: σήμα βασικής ζώνης σήμα διαμόρφωσης : φέρον σήμα s: διαμορφωμένο σήμα k: ευαισθησία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σελίδα 1 από 13

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σελίδα 1 από 13 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σελίδα από 3 ΦΥΛΛΑ ΙΟ 4 ο η : Το δοµικό διάγραµµα του ποµπού ΑΜ φαίνεται στο παραπάνω σχήµα. Με βάση αυτό η διαδικασία της διαµόρφωσης αποτελείται από δύο λειτουργικά τµήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SIMULINK ΤΟΥ MATLAB

ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SIMULINK ΤΟΥ MATLAB Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Τηλεπικοινωνιών

Αρχές Τηλεπικοινωνιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Αρχές Τηλεπικοινωνιών Ενότητα #8: Διπλοπλευρική διαμόρφωση (DSB) Χ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ. 1) Nα αναφερθούν κάποια είδη πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία.

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ. 1) Nα αναφερθούν κάποια είδη πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία. 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ 1) Nα αναφερθούν κάποια είδη πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία. απ. Μπορεί να είναι ακουστικά μηνύματα όπως ομιλία, μουσική. Μπορεί να είναι μια φωτογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνίες I FM ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Επικοινωνίες I FM ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Επικοινωνίες I ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΩΝΙΑΣ FM ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Σήμα FM Η ακόλουθη εξίσωση δίδει την ισοδύναμη για τη διαμόρφωση συχνότητας έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

MTI 7605 ASK ιαµόρφωση και Αποδιαµόρφωση

MTI 7605 ASK ιαµόρφωση και Αποδιαµόρφωση MTI 7605 ASK ιαµόρφωση και Αποδιαµόρφωση Σκοποί της Άσκησης Η εκµάθηση των αρχών λειτουργίας της διαµόρφωσης κλειδώµατος πλάτους (Amplitude Shift Keying ASK ) και της αντίστοιχης αποδιαµόρφωσης. Η µέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 10 Μετάδοση και Αποδιαμόρφωση Ραδιοφωνικών Σημάτων Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Θ.Ε. ΠΛΗ22 ( ) 2η Γραπτή Εργασία

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Θ.Ε. ΠΛΗ22 ( ) 2η Γραπτή Εργασία Θ.Ε. ΠΛΗ 0-3 η Γραπτή Εργασία Στόχος: Η η ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ εργασία αποσκοπεί στην κατανόηση των συστατικών στοιχείων των αναλογικών διαμορφώσεων, της δειγματοληψίας, και της μετατροπής του αναλογικού σήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Παλμών. Pulse Modulation

Διαμόρφωση Παλμών. Pulse Modulation Διαμόρφωση Παλμών Pulse Modulation Συστήματα διαμόρφωσης παλμών Είδη διαμόρφωσης παλμών Pulse Amplitude Modulation (PAM): A m(t) Pulse Position Modulation (PPM): T d m(t) Pulse Duration Modulation (PDM)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Τηλεπικοινωνίες Είναι το σύνολο των μέσων και τεχνικών για τη μεταβίβαση πληροφοριών (φωνή, εικόνα, δεδομένα υπολογιστών)

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Συχνότητας. Frequency Modulation (FM)

Διαμόρφωση Συχνότητας. Frequency Modulation (FM) Διαμόρφωση Συχνότητας Frequency Modulation (FM) Τι συμβαίνει με τις γραμμικές διαμορφώσεις; Στη γραμμική διαμόρφωση CW (Carrier Wave) δηλαδή, AM, DSB, SSB, VSB Το πλάτος ενός ημιτονικού φέροντος μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΑΙΤΕ / Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ / Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών 8. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 8.1. Ορισμoί Ως διαμόρφωση (modulation) χαρακτηρίζεται η μεταβολή μιας παραμέτρου (π.χ. πλάτους, συχνότητας, φάσης κλπ.) ενός σήματος που λέγεται φέρον εξαιτίας της επενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ένα σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται από τον πομπό, το δίαυλο (κανάλι) μετάδοσης και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής Μετασχηματισμός Fourier Στο κεφάλαιο αυτό θα εισάγουμε και θα μελετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών ΙI

Συστήματα Επικοινωνιών ΙI + Διδάσκων: Δρ. Κ. Δεμέστιχας e-mail: cdemestichas@uowm.gr Συστήματα Επικοινωνιών ΙI Εισαγωγή Δειγματοληψία + Περιεχόμενα n Εισαγωγή n αναλογικό η ψηφιακό σήμα; n ψηφιακά συστήματα επικοινωνιών n Δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1 Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1 Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΩΤΗΣΗ, ΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ 1 (a) (b) (c) (d) Τα κυκλώματα των ταλαντωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ρ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΙΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών

Συστήματα Επικοινωνιών Συστήματα Επικοινωνιών Ενότητα 11: Ψηφιακή Διαμόρφωση Μέρος Α Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Περιγραφή διαμόρφωσης παλμών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών ΙI

Συστήματα Επικοινωνιών ΙI + Διδάσκων: Δρ. Κ. Δεμέστιχας e-mail: cdemestichas@uowm.gr Συστήματα Επικοινωνιών ΙI Ψηφιακή μετάδοση στη βασική ζώνη + Ιστοσελίδα nιστοσελίδα του μαθήματος: n https://eclass.uowm.gr/courses/icte302/ +

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Ε. ΠΛΗ22 ( ) 2η Γραπτή Εργασία

Θ.Ε. ΠΛΗ22 ( ) 2η Γραπτή Εργασία Θ.Ε. ΠΛΗ22 (2012-13) 2η Γραπτή Εργασία Στόχος: Η 2 η εργασία αποσκοπεί στην κατανόηση των συστατικών στοιχείων των αναλογικών διαμορφώσεων, της δειγματοληψίας, και της μετατροπής του αναλογικού σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ - ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΗΜΑΤΑ & ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πληροφορία Επικοινωνία συντελείται με τη μεταβίβαση μηνυμάτων από ένα πομπό σε ένα δέκτη. Μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σελίδα 1 από 12

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σελίδα 1 από 12 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σελίδα από ΦΥΛΛΑ ΙΟ ο η : Ο ρόλος του δέκτη είναι να ενισχύει επιλεκτικά και να επεξεργάζεται µόνο το ωφέλιµο φέρον, ώστε να αποδίδει στην έξοδο την πληροφορία. η : Τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Το σήμα εξόδου ενός διαμορφωτή συμβατικού ΑΜ είναι:

Το σήμα εξόδου ενός διαμορφωτή συμβατικού ΑΜ είναι: Άσκηση 1 Το σήμα εξόδου ενός διαμορφωτή συμβατικού ΑΜ είναι: i. Προσδιορίστε το σήμα πληροφορίας και το φέρον. ii. Βρείτε το δείκτη διαμόρφωσης. iii. Υπολογίστε το λόγο της ισχύος στις πλευρικές ζώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Μπατιστάτος Μιχάλης Εργαστήριο 8 ο : Διαμόρφωση Γωνίας Βασική Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Χρήση ψηφιακών φίλτρων για επεξεργασία σηµάτων συνεχούς χρόνου

Σχήµα 1: Χρήση ψηφιακών φίλτρων για επεξεργασία σηµάτων συνεχούς χρόνου ΜΑΘΗΜΑ 6: ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ 6. Εισαγωγή Τα φίλτρα είναι µια ειδική κατηγορία ΓΧΑ συστηµάτων τα οποία τροποποιούν συγκεκριµένες συχνότητες του σήµατος εισόδου σε σχέση µε κάποιες άλλες. Η σχεδίαση ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών ΙI

Συστήματα Επικοινωνιών ΙI + Διδάσκων: Δρ. Κ. Δεμέστιχας e-mail: cdemestichas@uowm.gr Συστήματα Επικοινωνιών ΙI FSK, MSK Πυκνότητα φάσματος ισχύος βασικής ζώνης + Ιστοσελίδα nιστοσελίδα του μαθήματος: n https://eclass.uowm.gr/courses/icte302/

Διαβάστε περισσότερα

Επομένως το εύρος ζώνης του διαμορφωμένου σήματος είναι 2.

Επομένως το εύρος ζώνης του διαμορφωμένου σήματος είναι 2. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Το φέρον σε ένα σύστημα DSB διαμόρφωσης είναι c t A t μηνύματος είναι το m( t) sin c( t) sin c ( t) ( ) cos 4 c και το σήμα. Το διαμορφωμένο σήμα διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Επικοινωνίες

Ψηφιακές Επικοινωνίες Ψηφιακές Επικοινωνίες Ενότητα 3: Μαθιόπουλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος Α 3 Διαμόρφωση βασικής ζώνης (1) H ψηφιακή πληροφορία μεταδίδεται απ ευθείας με τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙI Εργαστήριο 7 ο : Διαμόρφωση BPSK & QPSK

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση μιας Φέρουσας. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Διαίρεση εύρους ζώνης καναλιού. Διαμόρφωση Πολλών Φερουσών OFDM

Διαμόρφωση μιας Φέρουσας. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Διαίρεση εύρους ζώνης καναλιού. Διαμόρφωση Πολλών Φερουσών OFDM Διαμόρφωση μιας Φέρουσας Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών Διαμόρφωση Πολλαπλών Φερουσών και OFDM (Orthogonal Frquncy Division Multiplxing) Είδαμε ότι τα πραγματικά (μη-ιδανικά) κανάλια εισάγουν διασυμβολική

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτες ΑΜ. Υπερετερόδυνος (superheterodyne) δέκτης

Δέκτες ΑΜ. Υπερετερόδυνος (superheterodyne) δέκτης ΘΟΡΥΒΟ Ε ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ τα συστήματα διαμόρφωσης (oiuou-ve) το κριτήριο της συμπεριφοράς τους ως προς το θόρυβο, είναι ο λόγος σήματος προς θόρυβο στην έξοδο (oupu igl-ooie rio). λόγος σήματος προς θόρυβο στην

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση Τηλεπικοινωνιακών Διαύλων

Εξίσωση Τηλεπικοινωνιακών Διαύλων Εξίσωση Τηλεπικοινωνιακών Διαύλων ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΔΕ ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Ενότητα η Φίλτρα Nyquis Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων

Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων Ψηφιακή Μετάδοση Αναλογικών Σημάτων Σεραφείμ Καραμπογιάς Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ψηφιακή Μετάδοση Αναλογικών Σημάτων Τα σύγχρονα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα