Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Συστήµατα Μετάδοσης Πληροφορίας Εκποµπή και Λήψη Αναλογικού Σήµατος Εισαγωγή (/7) Πώς γίνεται τελικά η µετάδοση των δεδοµένων; Πηγές πληροφορίας Αναλογικές»H τιµή (πλάτος) του σήµατος µεταβάλλεται συνεχώς στο χρόνο (π.χ. σήµατα οµιλίας) Ψηφιακές»Το πλάτος του σήµατος έχει διακριτές τιµές στην πάροδο του χρόνου. Οι τιµές αυτές είναι αµετάβλητες για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (π.χ. H/Y Data) Το µεταδιδόµενο σήµα µπορεί να είναι αναλογικό (αναλογική µετάδοση/διαµόρφωση διαµόρφωση)» εν έχουν υψηλές απαιτήσεις σε εύρος ζώνης»μικρή αντοχή σε θορύβους, µικρότερη εξασθένηση ψηφιακό (ψηφιακή µετάδοση/διαµόρφωση διαµόρφωση)»υψηλές απαιτήσεις σε εύρος ζώνης»μεγαλύτερη αντοχή σε θορύβους, µεγαλύτερη εξασθένηση

2 Εισαγωγή (/7) Χαρακτηριστικά των Μέσων Μετάδοσης-Εύρος Ζώνης Κάθε πληροφορία, προκειµένου να µεταδοθεί από την πηγή στον προορισµό της, πρέπει να χρησιµοποιήσει ένα ελαστικό µέσο, το µέσο µετάδοσης Κάθε πηγή εκπέµπει σε ορισµένες συχνότητες, οι οποίες καθορίζουν τη ζώνη εκποµπής ή φάσµα (spectrum): η µέγιστη και ελάχιστη συχνότητα που µπορεί να εκπέµψει Spectrum σήµατος: Το εύρος των συχνοτήτων που περιέχει το σήµα Εύρος ζώνης (bandwidth): To «µέγεθος» του spectrum Εύρος ζώνης= Μέγιστη Συχνότητα Ελάχιστη Συχνότητα Εύρος ζώνης και µέσο µετάδοσης Κάθε µέσο µετάδοσης είναι κατάλληλο για συγκεκριµένα bandwidth (ώστε το σήµα να µεταδίδεται ικανοποιητικά χωρίς σηµαντικά σφάλµατα) Παράδειγµα: Κατά τη µετάδοση φωνής στο σύστηµα PSTN, τα τηλεφωνικά καλώδια χαλκού υποστηρίζουν συχνότητες από 300 ως Hz, Εύρος ζώνης = 3 ΚHz 3 Εισαγωγή (3/7) εδοµένα, Σήµατα, Μετάδοση εδοµένα: ποσότητα πληροφορίας Αναλογικά (συνεχή), Ψηφιακά (διακριτά) Σήµατα: Ηλεκτροµαγνητική αναπαράσταση των δεδοµένων Αναλογικά σήµατα, Ψηφιακά σήµατα Μετάδοση: Η διάδοση και επεξεργασία του σήµατος στο «εσωτερικό» δίκτυο-δίαυλος δίαυλος επικοινωνίας-που που παρεµβάλλεται µεταξύ δύο κόµβων Ψηφιακή Μετάδοση: µετάδοση χρησιµοποιώντας τετραγωνικά σήµατα Αναλογική Μετάδοση: µετάδοση χρησιµοποιώντας όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες σηµάτων 4

3 Εισαγωγή (4/7) Αναλογική και Ψηφιακή Μετάδοση Αναλογική µετάδοση: Μετάδοση του σήµατος χωρίς να δίδεται σηµασία στα «δεδοµένα» που µεταφέρει» ιαχειρίζεται Αναλογικά Σήµατα» Χρήση Ενισχυτών (Ampliiers) Μειονέκτηµα: Ο ενισχυτής ενισχύει και τo «θόρυβο» του σήµατος Ψηφιακή Μετάδοση: Ανάκτηση των ψηφιακών δεδοµένων που µεταφέρει ένα Αναλογικό ή Ψηφιακό σήµα.» Χρήση Επαναληπτών (repeaters). Είσοδος: Αναλογικό Σήµα O Επαναλήπτης ανακτά τα ψηφιακά δεδοµένα, και δηµιουργεί ένα καινούριο αναλογικό σήµα για µετάδοση. Είσοδος: Ψηφιακό Σήµα O Επαναλήπτης δηµιουργεί ένα καινούριο ψηφιακό σήµα για µετάδοση 5 Εισαγωγή (5/7) Τέσσερις κατηγορίες µετάδοσης Αναλογικά δεδοµένα µέσω αναλογικής µετάδοσης σηµάτων (π.χ. αναλογική ραδιοφωνία) Αναλογικά δεδοµένα µέσω ψηφιακής µετάδοσης σηµάτων (π.χ. µε δειγµατοληψία αναλογικών σηµάτων φωνής, ήχου και video) Ψηφιακά δεδοµένα µέσω αναλογικής µετάδοσης σηµάτων (π.χ. ευρυζωνικότητα, ασύρµατα τοπικά δίκτυα) Ψηφιακά δεδοµένα µέσω ψηφιακής µετάδοσης σηµάτων (π.χ. µετάδοση σε δίκτυα Etherne 6 3

4 Εισαγωγή (6/7) Κατηγορίες σηµάτων ως προς το φάσµα τους Σήµα βασικής ζώνης (baseband): Το φάσµα του είναι µη µηδενικό στην περιοχή γύρω από τη συχνότητα 0 =0 και µηδενικό αλλού (π.χ. κυµατοµορφή ήχου παραγόµενη από µικρόφωνο) Σήµα ζώνης διέλευσης (passband): Το φάσµα του περιλαµβάνει συχνότητες γύρω από µια κεντρική συχνότητα (φορέας) c µακριά από τη µηδενική (δηλαδή είναι µη µηδενικό σε µια περιοχή γύρω από τον φορέα και µηδενικό αλλού) Baseband σήµα Passband σήµα 7 Εισαγωγή (7/7) Το σήµα πληροφορίας είναι χαµηλοπερατό (χαµηλοδιαβατό) συνήθως έχει µηδενική µέση τιµή (π.χ. οµιλία) οπότε δεν έχει ενέργεια στη συνιστώσα dc (=0) Σήµα βασικής ζώνης Voice (0-4kHz) TV (0-6 6 MHz) H µετάδοση δεν είναι πάντοτε εφικτή στη βασική ζώνη διότι δεν υπάρχει κατάλληλος δίαυλος επικοινωνίας Για αυτό χρησιµοποιείται η διαµόρφωση το σήµα πληροφορίας µετατοπίζεται συχνοτικά σε µια άλλη περιοχή συχνοτήτων Επιτρέπει τη µετάδοση µέσα από το δοθέν κανάλι 8 4

5 Εκποµπή και Λήψη Αναλογικού Σήµατος Σήµατα και συστήµατα στο πεδίο της συχνότητας 9 Σήµατα στο πεδίο της συχνότητας Τα σήµατα διακρίνονται σε ντετερµινιστικά και σε τυχαία σήµατα Ντετερµινιστικά σήµατα: Αναπαράσταση στο χρόνο (άµεσα αντιληπτή ενώ η χρονική µεταβολή του σήµατος δίδεται είτε µέσω αναλυτικής σχέσης είτε µε γραφική αναπαράσταση) Περιγραφή στο πεδίο της συχνότητας» Περιλαµβάνει τη χρήση της σειράς ή του µετασχηµατισµού Fourier» Φασµατική περιγραφή του σήµατος Περιοδικά ή όχι Σήµατα πληροφορίας και µετάδοσης Τυχαία σήµατα: Σήµατα που µεταβάλλονται τυχαίως µε το χρόνο και κατά τυχαίο τρόπο Σήµατα τηλεπικοινωνιών (π.χ. έξοδος ηλεκτρονικών κυκλωµάτων) Θόρυβος διαύλου επικοινωνίας 0 5

6 Σήµατα Ενέργειας Σήµατα Ενέργειας: ντετερµινιστικά σήµατα ιαισθητικός ορισµός έχουν κάποια συγκεκριµένη χρονική διάρκεια παράδειγµα: ένας τριγωνικός παλµός Χαρακτηριστικά: Ενέργεια: πεπερασµένη Ισχύς: µηδενική Σήµατα Ισχύος Σήµατα Ισχύος: περιοδικά σήµατα τυχαία (στοχαστικά) σήµατα ιαισθητικός ορισµός έχουν άπειρη διάρκεια παραδείγµατα:» ένα ηµιτονοειδές σήµα» ένα περιοδικό σήµα τριγωνικού παλµού Χαρακτηριστικά: Ενέργεια: άπειρη (δε σταµατά ποτέ) Ισχύς: πεπερασµένη (η ενέργεια εµφανίζεται µε συγκεκριµένο ρυθµό) 6

7 Σειρές Fourier Ένα σήµα ( µπορεί να αναπτυχθεί ως υπέρθεση ηµιτόνων και συνιµητόνων ( t ) = a 0+ ( a n cos( n ω 0 t ) + b n sin( n ω0 t ) ), ω0 = π / T n= Συντελεστές Fourier a a b 0 n n = = = T T T t0+ T t0 t0+ T t0 t0+ T t0 ( dt, n = 0 ( cos (nω dt, n =,,... ( sin (nω dt, n =,, Ανάπτυξη της ( τριγωνική µορφή + ( = a / + c cos( nω t+ φ ), c = ( a + b ), φ = tan ( b / a ) 0 n 0 n n n n n n n n= + t0+ T n exp( jnω0, n = ( exp( jnω0 n= T t0 ( dt = Θεώρηµα Parseval P= ( ( + ) + a0 ) + a n b n, n= 3 Μετασχηµατισµός Fourier Μαθηµατικό εργαλείο για την περιγραφή περιοδικών και µη σηµάτων στο πεδίο της συχνότητας (Fast Fourier Transorm- FFT) jωt F ω = t e dt ( ) ( ) + Αντίστροφος µετασχηµατισµός Fourier ( F( ω) + π jω t = e dω Οι ( και F(ω) αποτελούν ένα ζεύγος µετασχηµατισµού Fourier ( και F(ω) F(ω) = FFT{(} και (= IFFT{F(ω)} 4 7

8 Ιδιότητες µετασχηµατισµού Fourier Γραµµικότητα ( F( ω) ( F ( ω) <=> [ c ( + c ( ] [ c F ( ) + c ( ω) ] ω F Αλλαγή κλίµακας a ( F( ω) ω ( a F( ) ή t ( ) F( aω) a a a Χρονική Καθυστέρηση και διαµόρφωση ( F( ω) jω t 0 ( t t ) e F( ω) e jω t 0 0 ή ( F( ω ω ) 0 5 Ιδιότητες µετασχηµατισµού Fourier Χρονική Καθυστέρηση και διαµόρφωση cos ( ω ( [ F( ω ω ) + F( ω + ω )] π.χ. Αν η ( µετασχηµατίζεται σε Real [ Fω ( ) ] Τότε η (= )=cos(ω 0 ( µετασχηµατίζεται σε Real [ ω ( ) ] Real ω -ω 0 +ω 0 ω 6 8

9 Ιδιότητες µετασχηµατισµού Fourier Παραγώγιση και ολοκλήρωση ( F( ω) Πολ/σµός και συνέλιξη ( F( ω) ( F( ω) d( dt ( dt jω F ( ω ) ( ω ) F jω () t () t F ( η) F ( ω η) + π + dη ( η) ( t η) dη F ( ω) F ( ω) Θεώρηµα Parseval ( F( ω) + + = dω 4π () t dt F( ω) 7 Παραδείγµατα µετασχηµατισµού Fourier (/6) Παράδειγµα : Συνάρτηση ορθογώνιου παλµού h 0 t ( = τ E R t < τ / > τ / h ( -(/)τ +(/)τ t 8 9

10 Παραδείγµατα µετασχηµατισµού Fourier (/6) Παράδειγµα : Συνάρτηση ορθογώνιου παλµού F + e jω t dt + τ / = he jω t dt τ / h ωτ / e j e = jω ( ω) = () t = ( h ω) sin ( ωτ ) jωτ / hτ F = ( ω) sin( ωτ ) ( ωτ ) sinα ωτ, α= α sinα F ( ω) = hτ α 9 Παραδείγµατα µετασχηµατισµού Fourier (3/6) Παράδειγµα : Συνάρτηση ορθογώνιου παλµού sinα F ( ω) = hτ α F(ω) α = ω = -π -π -4π/τ -π/τ +π +π +4π/τ +π/τ ω 0 0

11 Παραδείγµατα µετασχηµατισµού Fourier (4/6) Παράδειγµα : Κρουστική συνάρτηση δ (Dirac delta-unction unction) ( ) t = Limit h ( h) h t < 0 t > ( h) h ( Εξ ορισµού + h - ( t ) dt = t Παραδείγµατα µετασχηµατισµού Fourier (5/6) Παράδειγµα : Κρουστική συνάρτηση δ (Dirac delta-unction unction) F( ω) = ( e jωt dt ( t ) x( t ) = x(0) = e 0 =

12 Παραδείγµατα µετασχηµατισµού Fourier (6/6) Παράδειγµα : Κρουστική συνάρτηση δ (Dirac delta-unction unction) F(ω) είναι πραγµατική, όπως αναµενόταν από µια πραγµατική ( F(ω) ω 3 Συστήµατα στο πεδίο της συχνότητας (/5) Σύστηµα ορίζεται ένας νόµος R µέσω του οποίου συνδέεται η έξοδος g( µε την είσοδό του ( R{(}= )}=g( Γραµµικό σύστηµα είναι το σύστηµα για το οποίο ισχύει η γραµµικότητα R{ (}=g ( και R{ (}=g ( => R{a (+ a (}=a g (+a g ( Χρονικά σταθερό καλείται ένα σύστηµα στο οποίο µια χρονική καθυστέρηση της διέγερσής του καταλήγει σε ίση χρονική καθυστέρηση της απόκρισής του R{(t-t 0 )}=g(t g(t- t 0 ), για κάθε t 0 { ( )} g( = R t Αιτιατό ή υλοποιήσιµο καλείται το σύστηµα που δεν έχει απόκριση πριν εφαρµοσθεί σε αυτό κάποια διέγερση. Η απόκρισή του σε κάποια χρονική στιγµή t 0 εξαρτάται από τις τιµές της διέγερσης για t t 0 ( Σύστηµα R 4

13 Συστήµατα στο πεδίο της συχνότητας (/5) Για γραµµικά και χρονικά αµετάβλητα συστήµατα ισχύει a 0 g(+a [dg(/dt]+ +a n [dg n (/dt n ]=b 0 (+b [d(/dt]+ +b m [d m (/dt m ] Aν (=exp )=exp(jω 0 τότε g(=η(ω 0 )exp(jω 0 όπου H ( ω) m k k= 0 = n k= 0 b ( jω) k k k a ( jω) ( ω) H( ω) exp( jθ ( ω)) H = συνάρτηση µεταφοράς του συστήµατος H(ω) : απόκριση πλάτους του συστήµατος θ(ω): απόκριση φάσης ( ω) = t ω t 0 : σταθερά θ 0 Γραµµικά και χρονικά αµετάβλητο σύστηµα στο πεδίο της συχνότητας G ω = F ω H (ω ( ) ( ) ) F(ω) και G(ω): οι µετασχηµατισµοί Fourier των ( και g( ( ω) = F( ω) H( ) και θ ( ω) = θ ( ω) θ (ω) G ω και G F + H 5 Συστήµατα στο πεδίο της συχνότητας (3/5) Η είσοδος και η έξοδος ενός γραµµικού και χρονικά αµετάβλητου συστήµατος στο πεδίο του χρόνου συνδέεται ως εξής: g + ( ( h( = ( τ ) h( t τ ) dτ, h( = F { H ( ω} = κρουστική απόκριση Ένα σήµα υφίσταται παραµόρφωση όταν αλλοιώνεται η φάσµα του και προκαλείται όταν αυτό διέρχεται από κάποιο ενσύρµατο µέσο µετάδοσης, ηλεκτρονικό κύκλωµα ή σύστηµα Ένα γραµµικό και χρονικά αµετάβλητο σύστηµα δεν παραµορφώνει την είσοδό του x( όταν y( = kx( t t0 ) k, t 0 σταθερές που εκφράζουν την σταθερή µεταβολή του πλάτους και τη χρονική καθυστέρηση εµφάνισης της εισόδου H ω) = k exp( jωt ) συνάρτηση µεταφοράς ( 0 6 3

14 Συστήµατα στο πεδίο της συχνότητας (4/5) Φίλτρα είναι δίκτυα που επιτρέπουν τη διέλευση µιας ζώνης συχνοτήτων και απορρίπτουν το υπόλοιπο µέρος του φάσµατος και διακρίνονται σε ιδανικά και υλοποιήσιµα Ιδανικά φίλτρα: Σταθερότητα της Η(ω) σε όλο το εύρος συχνοτήτων διέλευσης Γραµµική ως προς ω ολίσθηση φάσης θ(ω) Κατηγορίες φίλτρων Low Pass -βαθυπερατά φίλτρα High Pass -Υψιπερατά φίλτρα Band Pass -Φίλτρα εύρους ζώνης Band Stop -Φίλτρα φραγµού ζώνης 7 Συστήµατα στο πεδίο της συχνότητας (5/5) A v(db) A v(db) -3dB{ -3dB{ βαθυπερατό φίλτρο Υψιπερατό φίλτρο A v(db) A v(db) -3dB{ -3dB{ Φίλτρο εύρους ζώνης Φίλτρο φραγµού ζώνης 8 4

15 Εκποµπή και Λήψη Αναλογικού Σήµατος ιαµόρφωση σήµατος 9 Εισαγωγή στη ιαµόρφωση (/) ιαµόρφωση: Τα σήµατα βασικής ζώνης m( που δηµιουργούνται από κατάλληλο ηλεκτροµηχανικό µετατροπέα (π.χ. µικρόφωνο τηλεφωνικής συσκευής) µεταβιβάζονται στο δέκτη αφού µετατραπούν πρώτα σε σήµατα υψηλής συχνότητας (passband) µε χρήση σήµατος υψηλής συχνότητας που ονοµάζεται φέρον σήµα (ή φέρουσα συχνότητα) Η διαµόρφωση είναι απαραίτητη: Σε χαµηλές συχνότητες είναι δύσκολη η κατασκευή κεραιών Το σήµα βασικής ζώνης πρέπει να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του µέσου µετάδοσης (π.χ. ελεύθερος χώρος, οµοαξονική γραµµή) Γίνεται δυνατή η πολλαπλή εκµετάλλευση του µέσου µετάδοσης (ταυτόχρονη µετάδοση µεγάλου αριθµού συνδιαλέξεων ή σηµάτων) Βελτίωση του λόγου σήµατος προς θόρυβο υπό δεδοµένη ισχύ εκποµπής και παρενοχλήσεων το φυσικό κανάλι «κόβει» τις χαµηλές συχνότητες καθώς ορίζεται σε µια περιοχή υψηλών συχνοτήτων 30 5

16 Εισαγωγή στη ιαµόρφωση (/) Στη διαµόρφωση συνεχών φορέων χρησιµοποιούνται συνεχείς ηµιτονοειδές ταλαντώσεις passband σηµάτων c( ως φέροντα των baseband σηµάτων ( c( = a( cos( φ ( ) = a( cos(π c t+ θ ( ) a(: πλάτος του φέροντος π c =ω с : φέρουσα συχνότητα θ(: η τυχαία φάση του τοπικού ταλαντωτή (local oscillator) φ( : γωνία του φέροντος (= )=A m cos(ω Μελέτη διαµόρφωσης αναλογικού baseband σήµατος µε χρήση αναλογικού φορέα (µετατροπή σε αναλογικό passband σήµα) 3 Κατηγορίες ιαµόρφωσης ιαµόρφωση ιαµόρφωση Πλάτους AM (Amplitude Μodulation) Το πλάτος του φορέα a( µεταβάλλεται γύρω από τη µέση τιµή του A ανάλογα µε τη στιγµιαία τιµή του baseband σήµατος (: a(= )=A +( (φ(=c ιαµόρφωση Γωνίας (Angle Modulation) Η γωνία του φορέα φ( µεταβάλλεται σε συνάρτηση της µεταβολής του baseband σήµατος ( (a(=c ιαµόρφωση Συχνότητας - FM (Frequency Modulation) H στιγµιαία συχνότητα ω i του διαµορφωµένου σήµατος y( µεταβάλλεται γραµµικά µε το ( ω i = ω 0 + Κ A m cos(ω= ω 0 + ωcos( cos(ω ω= Κ A m φ ( = ω i dt=ω 0 t+ ( ω/ω)sin( sin(ω ιαµόρφωση Φάσης - PM (Phase Modulation) H γωνία φ ( του y( µεταβάλλεται γραµµικά µε το ( φ ( =φ( +Κ p A m cos(ω= )=φ(+ φcos( cos(ω y(=a c cos(ω 0 t+ φcos( cos(ω) Γωνιαία κυκλική συχνότητα ω ip =dφ (/dt ip = ω 0 -ω φsin( sin(ω ω ip 3 6

17 Εκποµπή και Λήψη Αναλογικού Σήµατος ιαµόρφωση Πλάτους (ΑΜ) 33 ιαµόρφωση Πλάτους Σήµα βασικής ζώνης Audio, (-0)KHz 0)KHz Συχνότητα φέροντος KHz Απόδοση Εύρος ζώνης:80 :80ΚΗz Ακτίνα λήψης: : km Κατηγορίες ΑΜ διαµόρφωσης AM διπλής πλευρικής ζώνης µε καταργηµένο φέρον (AM Double Sideband Suppressed arrier AMDSB-S S) Συµβατικό ΑΜ διπλής πλευρικής ζώνης (Full AM ή Double Sideband Large carrier modulation AMDSB-L L) ΑΜ απλής πλευρικής ζώνης (Single Sideband modulation ΑΜSSB SSB) ΑΜ µε κατάλοιπο πλευρικής ζώνης (Vestigial Sideband modulation ΑΜVSB VSB) 34 7

18 Εκποµπή και Λήψη Αναλογικού Σήµατος AM διπλής πλευρικής ζώνης µε καταργηµένο φέρον (AMDSB-S) S) 35 AMDSB-S S (/4) Χαρακτηριστικά Το σήµα πληροφορίας ( πολλαπλασιάζεται µε το φέρον c( Το εύρος ζώνης του διαµορφωµένου σήµατος Β СΑΜ είναι διπλάσιο της µέγιστης συχνότητας ω m του σήµατος (: B СAM AM= m Ζώνες Συχνοτήτων Άνω Πλευρική Ζώνη (Upper Side Band, USB) Κάτω Πλευρική Ζώνη (Lower Side Band, LSB) ιπλή Πλευρική Ζώνη κάθε πλευρική ζώνη περιέχει ολόκληρο το φάσµα φ() του σήµατος πληροφορίας Καταργηµένο Φέρον το φάσµα του µεταδιδόµενου σήµατος εξαρτάται µόνο από το σήµα πληροφορίας η φέρουσα δίνει µόνο τη µετατόπιση στη συχνότητα αν το σήµα δεν περιέχει πληροφορία (ενέργεια) dc =0 το µεταδιδόµενο σήµα δε φέρει πληροφορία στη φέρουσα συχνότητα = c 36 8

19 AMDSB-S S (/4) Θεωρούµε πληροφοριακό σήµα ( µε εύρος ζώνης B = m +(- m )= m Hz, πλάτος Α m = και µετασχηµατισµό Fourier ( F(ω) c( το σήµα του φέροντος, c( ) = cos(ω c, c >> B A c = To διαµορφωµένο σήµα είναι: С DSBS () = ( cos( cos(ω c A m A c A m A c DSBS ( t ) = cos( ω c + ω ) t + cos( ω c ω ) t USB С DSBS (ω)=(/)(/) [ [F(ω ω c ) + F(ω + ω c )] LSB ( X DSBS ( c( AMDSB-S ιαµορφωτής 37 Αναπαράσταση στο χρόνο AMDSB-S S (3/4) ( c( ( c DSBS ( -( 38 9

20 Αναπαράσταση στη συχνότητα AMDSB-S S (4/4) (ω) -ω m +ω m -ω c -ω c ω c ω c с(ω) -ω c -ω c -ω m +ω m ω c ω c с DSBS (ω) -ω c -ω c - ω m -ω c -ω c +ω m ω c -ω m ω c ω c +ω m ω c 39 AMDSB-S S Αποδιαµόρφωση (/3) ιαισθητική προσέγγιση ο δέκτης από το ληφθέν σήµα θα πρέπει να απορρίψει το φέρον σήµα και να αποµονώσει το σήµα πληροφορίας το ληφθέν σήµα περιέχει το µεταδιδόµενο σήµα και θόρυβο προς το παρόν αγνοούµε το θόρυβο Ο δέκτης γνωρίζει τη φέρουσα c και το εύρος ζώνης του καναλιού W e (= DSBS ( cos( cos(ω c = ( cos (ω c = (/) ( ) [ + cos(ω c ] )]=(/) ( ) + (/) ( ) cos( ω c E(ω) (/) F(ω) ) + (/4) [ [F(ω ω c ) + F(ω + ω c )]. H έξοδος ( του LPF είναι () = (/) ( (/) F(ω) 40 0

21 AMDSB-S S Αποδιαµόρφωση (/3) Αναπαράσταση στο χρόνο ( с DSBS ( -( ( 0.5( 4 AMDSB-S S Αποδιαµόρφωση (3/3) Αναπαράσταση στη συχνότητα с DSBS (ω) -ω c -ω c - ω m -ω c -ω c +ω m ω c -ω m ω c ω c +ω m с(ω) ω c -ω c -ω c -ω m +ω m ω c ω c E(ω) -ω c - ω m -ω c -ω c +ω m -ω m +ω m ω c -ω m ω c ω c +ω m H LPF (ω) -ω c -ω m +ω m F(ω) ω c -ω c ω c 4

22 Κυκλώµατα διαµόρφωσης AMDSB-S S (/4) Βασική διαδικασία: Υλοποίηση του γινοµένου ( cos( cos(ω c Η διάταξη αυτή ονοµάζεται διαµορφωτής γινοµένου ύο κατηγορίες: Χρονικά µεταβαλλόµενα κυκλώµατα Μη γραµµικά στοιχεία ιακοπτόµενος διαµορφωτής µε χρήση ηλεκτρονικού διακόπτη Ηλεκτρονικός διακόπτης p( p(={, διακόπτης κλειστός και 0, διακόπτης ανοικτός}, συνάρτηση δειγµατοληψίας Τ=/ =/ c ( R ε i ( Ζωνοδιαβατό φίλτρο περί ω с ε ο ( ε i (=(p(t (p(= )=({0.5+(/ 0.5+(/π)[ )[cos( cos(ω c -(/3) cos(3ω c +(/5) cos(5ω c - } Το ζωνοδιαβατό φίλτρο επιτρέπει τη διέλευση του όρου ε ο (=(/ (/π)(cos( (cos(ω c 43 Κυκλώµατα διαµόρφωσης AMDSB-S S (/4)( ιαµορφωτής γινοµένου µε χρήση µη γραµµικού στοιχείου ηλαδή ένα κύκλωµα (π.χ. δίοδος PN) που η έξοδος είναι µη γραµµική συνάρτηση της εισόδου i(= )=au(+ bu (+, i(: ):πολύ µικρό =>u(t u(= )=ε( ε i (=a[(+kcos a[(+kcos(ω c ]R+ b[(+kcos(ω c ] R ε o (=akrcos akrcos(ω c + bkr(cos(ω c ( kcos(ω c ~ Μη γραµµικό στοιχείο ε( D R ε i ( Ζωνοδιαβατό φίλτρο περί ω с ε ο ( 44

23 Κυκλώµατα διαµόρφωσης AMDSB-S S (3/4) Ισορροπηµένος διαµορφωτής m( x ( = c( + m( = cos( ω + m( x ( = c( m( = cos( ω m( y ( = a y ( = a [ cos( ω + m( ] + b[ cos( ω + m( ] = a cos( ω + am( + bm ( + bm( cos( ω + bcos ( ω = am( + bm ( + bm( cos( ω ω a cos( Ανεπιθύµητο [ cos( ω m( ] + b[ cos( ω m( ] = am( + bm ( bm( cos( ω ω a cos( Ανεπιθύµητο Ανεπιθύµητο Επιθυµητό Ανεπιθύµητο Ανεπιθύµητο Επιθυµητό Ανεπιθύµητο b { Ανεπιθύµητο = a cos( ω am( + bm ( bm( cos( ω + b cos ( ω b + cos(ω 443 b b + cos(ω { 4 43 Ανεπιθύµητο Ανεπιθύµητο Ανεπιθύµητο z = y ( y ( ( = am( + 4bm( cos( ω Ανεπιθύµητο Επιθυµητό q( = 4bm( cos( ω 45 Κυκλώµατα διαµόρφωσης AMDSB-S S (4/4) ιακοπτόµενος διαµορφωτής Κατά την αρνητική ηµιπερίοδο του φέροντος σήµατος οι δίοδοι δεν άγουν και το σήµα εφαρµόζεται στην είσοδο του φίλτρου Κατά τη θετική ηµιπερίοδο οι δίοδοι άγουν βραχυκυκλώνοντας την είσοδο του φίλτρου R ( D cos(ω c ~ D R ε ( i Ζωνοδιαβατό φίλτρο περί ω с R ε ( ο D D 46 3

24 Κυκλώµατα αποδιαµόρφωσης AMDSB-S S Τα κυκλώµατα των διαµορφωτών µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποδιαµόρφωση αντικαθιστώντας το ζωνοδιαβατό φίλτρο µε ένα βαθυπερατό εύρους ζώνης B Hz. Ο δέκτης πρέπει να δηµιουργεί το φέρον µε την ίδια φάση ώστε να υπάρχει συγχρονισµός µε τον εισερχόµενο φέρον σήµα Αυτού του είδους η διαµόρφωση καλείται σύµφωνη αποδιαµόρφωση (coherent demodulation) 47 Φάση και Αποδιαµόρφωση Είναι πολύ σηµαντικό ο αποδιαµορφωτής να γνωρίζει τη φάση του φέροντος στο ληφθέν σήµα Αυτή η φάση µπορεί να είναι χρονικά µεταβαλλόµενη Όταν ο δέκτης γνωρίζει τη φάση, έχουµε σύγχρονο ή σύµφωνο κατά φάση αποδιαµορφωτή Πώς µπορεί ο δέκτης να µάθει τη φάση;. τόνος πιλότος. εξάγεται έµµεσα από το ίδιο το ληφθέν σήµα 48 4

25 ΑΜ µε Τόνο Πιλότο (Ποµπός) Στο µεταδιδόµενο σήµα προστίθεται και η φέρουσα Το πλάτος του τόνου πιλότου είναι µικρότερο του m( Μειονέκτηµα: καταναλώνεται ισχύς για τον τόνο πιλότο 49 ΑΜ µε Τόνο Πιλότο ( έκτης) Ο δέκτης χρησιµοποιεί ένα φίλτρο στενής ζώνης για να αποµονώσει την c Από το αποδιαµορφωµένο σήµα αφαιρείται ο όρος dc 50 5

26 Φάση από Ληφθέν Σήµα Χρησιµοποιούνται ειδικά κυκλώµατα που δέχονται ως είσοδο το λαµβανόµενο σήµα και εξάγουν τη φάση του φέροντος σε αυτό Πλεονέκτηµα: δεν υπάρχει σπατάλη ισχύος Μειονέκτηµα: αυξάνεται η πολυπλοκότητα του δέκτη εισάγεται επιπλέον θόρυβος λόγω εσφαλµένης εκτίµησης φάσης Παράδειγµα: Βρόχος Κλειδωµένης Φάσης (Phase Locked Loop-PLL) 5 Από την AMDSB-S S στην AMDSB-L Τα κυκλώµατα ανάκτησης φορέα τα οποία απαιτούνται για την λειτουργία της σύµφωνης αποδιαµόρφωσης έχουν σχετικά υψηλό κόστος λόγω της πολυπλοκότητάς τους Αν θεωρήσουµε ότι m( είναι η περιβάλλουσα (envelope) του διαµορφωµένου σήµατος, τότε ένα πιο απλό κύκλωµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αποδιαµόρφωση και ονοµάζεται ανιχνευτής περιβάλλουσας (envelope detector) ή φωρατής περιβάλλουσας Μη σύµφωνη αποδιαµόρφωση (non-coherent demodulation) Πώς µπορούµε θέσουµε το m( ώστε να είναι η περιβάλλουσα του διαµορφωµένου σήµατος? 5 6

27 Εκποµπή και Λήψη Αναλογικού Σήµατος Συµβατικό ΑΜ διπλής πλευρικής ζώνης (AMDSB-L) 53 Συµβατικό ΑΜ- AMDSB-L (/5) Αποτελείται από: DSB AM σήµα µια ισχυρή συνιστώσα φέρουσας στο DSB-S S AM µε τόνο πιλότο, η συνιστώσα φέρουσας είχε µικρή ισχύς ιαφορά: το σήµα πληροφορίας έχει κανονικοποιηθεί ώστε m( Το πλάτος της κυµατοµορφής είναι πάντοτε θετικό Ac ( ( ) ) m t

28 Συµβατικό ΑΜ- AMDSB-L (/5) Σήµα βασικής ζώνης (= )=A cos(ω m Σήµα ζώνης διέλευσης (φέρον) c(= )=a(cos(ω с ιαµορφωµένο ΑΜ σήµα AM (= [A[ +(]cos(ω c с = [A[ c +A m cos(ω]cos ]cos(ω с AM (= [A +ma c c cos(ω]cos ]cos(ω с AM (= )=A [+mcos(ω]cos( c ]cos(ω с Όπου A c το πλάτος του αδιαµόρφωτου φέροντος και m=a m /A c o βαθµός ή δείκτης διαµόρφωσης 0 m πρέπει A [+mcos(ω] c ] 0 Η διαµόρφωση είναι(περίπου περίπου) γραµµική Το εύρος ζώνης του διαµορφωµένου σήµατος δεν εξαρτάται από το πλάτος του σήµατος Ο θόρυβος ενισχύεται όσο και το µήνυµα Το εύρος ζώνης του διαµορφωµένου σήµατος Β СΑΜ είναι διπλάσιο της µέγιστης συχνότητας ω m του σήµατος (: : B СAM AM=m Το σήµα γίνεται πλήρως διαµορφωµένο όταν m=. Για τιµές του m > δηµιουργούνται υπερδιαµορφωµένα σήµατα που δεν µπορούν να ανακτηθούν καλά στα περισσότερα συστήµατα ανίχνευσης 55 Συµβατικό ΑΜ- AMDSB-L (3/5) Ανάπτυξη σε άθροισµα συνηµίτονων mac mac AM ( = Ac cosωct+ cos( ωc + ω) t+ cos( ωc ω) t carrier Μετασχηµατισµός Fourier USB π A + c [ δ ( ω ω ) + δ ( ω+ ω )] + [ F( ω ω ) + F( ω ω )] ( AM LSB 56 8

29 Συµβατικό ΑΜ- AMDSB-L (4/5) Απόκριση στο χρόνο ( Α ( с+ С AM m( t m= 0.5 m= m= t t t 57 Συµβατικό ΑΜ- AMDSB-L (5/5) Μέτρο φάσµατος С AM (ω) -ω c -ω c - ω m -ω c -ω c +ω m ω c -ω m ω c ω c +ω m ω c 58 9

30 Συµβατικό ΑΜ Μειονέκτηµα: δεν είναι αποδοτικό ως προς την ισχύ παρέχεται πολύ ισχύς στη συνιστώσα της φέρουσας Πλεονέκτηµα: εύκολη αποδιαµόρφωση Η αποδιαµόρφωση γίνεται µε τον ανιχνευτή περιβάλλουσας ή µε διάταξη ανιχνευτή βασιζόµενο σε ανορθωτή Χρήση: ραδιοφωνία ΑΜ υπάρχουν λίγοι ποµποί ΑΜ µη αποδοτικής ισχύος υπάρχουν πολλοί δέκτες ΑΜ που υλοποιούνται εύκολα και φθηνά 59 Ανιχνευτής Περιβάλλουσας (/3) AM ( w( ~( AM ( w( Όταν η D είναι ορθά πολωµένη, ο πυκνωτής φορτίζεται ακολουθώντας την είσοδο Όταν η D είναι ανάστροφα πολωµένη, ο πυκνωτής εκφορτίζεται µέσω της αντίστασης R 60 30

31 Ανιχνευτής Περιβάλλουσας (/3) Απαιτείται κατάλληλη επιλογή της τ=r Αν η τιµή της R είναι µεγάλη τότε η εκφόρτιση θα είναι αργή και το κύκλωµα δεν θα ακολουθεί την περιβάλλουσα Αν η τιµή της R είναι πολύ µικρή θα παρατηρηθούν υψηλοί κυµατισµοί (ripples) Πρέπει /ω<< τ << /ω c Η D συνιστώσα αποµακρύνεται από τον πυκνωτή Οι κυµατισµοί εξαλείφονται από το βαθυπερατό φίλτρο ( w( dc 6 Ανιχνευτής Περιβάλλουσας (3/3) Επιλογή της τιµής του R Αν η τάση στον πυκνωτή όταν η δίοδος παύει να άγει είναι Ε τότε η εκφόρτισή του µέσω της αντίστασης ξεκινά µε: v ( = Ee c Ισχύει Όπου t R dv c ( t ) dt E R E( = E R t R ), R>> ωc η κλίση της συνάρτησης της εκφόρτισης Για να ακολουθεί η εκφόρτιση την περιβάλλουσα θα πρέπει η κλίση της εκφόρτισης να είναι µεγαλύτερη από την κλίση της περιβάλλουσας: dv c ( t ) E de dt = R Ισχύει: E(=A dt с (+mcos(ω c ) => m R ω c m 6 3

32 Ορθογώνια διαµόρφωση ΑΜ (/3) Στις διαµορφώσεις ΑΜDSB DSB-S S και του συµβατικού AM το διαµορφωµένο σήµα καταλαµβάνει διπλάσιο εύρος ζώνης από το σήµα βασικής ζώνης Υπάρχει η δυνατότητα να αποσταλούν δύο σήµατα πάνω από την ίδια ζώνη συχνοτήτων Ένα διαµορφωµένο µε συνηµίτονο cosine Το άλλο διαµορφωµένο µε ηµίτονο sine Τα δύο σήµατα µπορούν να ληφθούν ξεχωριστά µετά τη διαµόρφωση 63 Ορθογώνια διαµόρφωση ΑΜ (/3) Ορθογώνιος διαµορφωτής/αποδιαµορφωτής αποδιαµορφωτής 64 3

33 Ορθογώνια διαµόρφωση ΑΜ (3/3) Ορθογώνιος διαµορφωτής/αποδιαµορφωτής αποδιαµορφωτής µε σφάλµατα στη φάση και στη φέρουσα συχνότητα 65 33

- Ραδιόφωνο. - Κινητή τηλεφωνία - Ψηφιακή τηλεόραση (π.χ. NOVA)

- Ραδιόφωνο. - Κινητή τηλεφωνία - Ψηφιακή τηλεόραση (π.χ. NOVA) ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο σκοπός ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος είναι η µεταφορά πληροφορίας µε τη µορφή σήµατος µέσω ενός καναλιού το οποίο χωρίζει τον ποµπό από τον δέκτη. Το κανάλι µπορεί να είναι είτε κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) 1. ιαµόρφωση Πλάτους. Στην άσκηση αυτή θα ασχοληθούµε µε τη ιαµόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation) χρησιµοποιώντας τον ολοκληρωµένο διαµορφωτή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Ανάκτηση Χρονισμού. Τρόποι Συγχρονισμού Συμβόλων. Συγχρονισμός Συμβόλων. t mt

Εισαγωγή. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Ανάκτηση Χρονισμού. Τρόποι Συγχρονισμού Συμβόλων. Συγχρονισμός Συμβόλων. t mt Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών Συγχρονισμός Συμβόλων Εισαγωγή Σε ένα ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό σύστημα, η έξοδος του φίλτρου λήψης είναι μια κυματομορφή συνεχούς χρόνου y( an x( t n ) n( n x( είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 10 Μετάδοση και Αποδιαμόρφωση Ραδιοφωνικών Σημάτων Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 10

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Σχεδιασμός FIR φίλτρων

Κεφάλαιο 6 Σχεδιασμός FIR φίλτρων Κεφάλαιο 6 Σχεδιασμός FIR φίλτρων Φίλτρα πεπερασμένης κρουστικής απόκρισης Finite Impulse Response (FIR) filters y(n) = M k= bk x(n k) / 68 παράδειγμα (εισαγωγικό) y(n) = 9 x(n k ) k= 2/ 68 Βασικές κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/2013. ΘΕΜΑ 1 ο

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/2013. ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01-013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/013 ΘΕΜΑ 1 ο 1) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. α. τα μήκη κύματος από 100m έως 50m ονομάζονται κύματα νύχτας και τα μήκη κύματος από 50m έως 10m ονομάζονται κύματα ημέρας.

ΘΕΜΑ 1 ο. α. τα μήκη κύματος από 100m έως 50m ονομάζονται κύματα νύχτας και τα μήκη κύματος από 50m έως 10m ονομάζονται κύματα ημέρας. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ 1 ο ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Εργαστήριο Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Μέρος Α: Τηλεπικοινωνιακά Θέματα: Τεχνικές Ψηφιακής Διαμόρφωσης και Μετάδοσης Tο γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Διάλειψη (fading) είναι η παραμόρφωση ενός διαμορφωμένου σήματος λόγω της μετάδοσης του σε ασύρματο περιβάλλον. Η προσομοίωση μίας τέτοιας μετάδοσης γίνεται με την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2. Συστήματα Εξισώσεων Διαφορών ΔιακριτάΣήματαστοΧώροτης Συχνότητας

Διάλεξη 2. Συστήματα Εξισώσεων Διαφορών ΔιακριτάΣήματαστοΧώροτης Συχνότητας University of Cyprus Biomedical Imaging & Applied Optics Διάλεξη 2 Συστήματα Εξισώσεων Διαφορών Συστήματα Εξισώσεων Διαφορών Γραμμικές Εξισώσεις Διαφορών με Σταθερούς Συντελεστές (Linear Constant- Coefficient

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1 Ήχος και φωνή Φύση του ήχου Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Παλµοκωδική διαµόρφωση Αναπαράσταση µουσικής Ανάλυση και σύνθεση φωνής Μετάδοση φωνής Τεχνολογία Πολυµέσων 4-1 Φύση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Ηλεκτρονικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ Κ. Ψυχαλίνος Πάτρα 005 . METAΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE. Ορισμοί Μετάβαση από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο συχνότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Σύστημα μετάδοσης με οπτικές ίνες Tο οπτικό φέρον κύμα μπορεί να διαμορφωθεί είτε από αναλογικό

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 006 Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Τεχνολογία Ι, Πρακτικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ραδιοδίαυλοι Ιδανικός Ραδιοδίαυλος Το λαµβανόµενο σήµα αποτελείται από ένα απευθείας λαµβανόµενο σήµα, από το οποίο ανακατασκευάζεται πλήρως το εκπεµπόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 1-1 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε BJT s 1 και ιπλή Έξοδο Ανάλυση µε το Υβριδικό Ισοδύναµο του Τρανζίστορ 2 Ανάλυση µε βάση τις Ενισχύσεις των Βαθµίδων CE- 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΟΡΛΙ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ 9 Πορλιδάς ηµήτριος www.porlidas.gr dporli@physics.auth.gr Τελεστικοί Ενισχυτές Κυκλώµατα Πειραµατικές Μετρήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Ένας πυκνωτής με μία αντίσταση σε σειρά αποτελούν ένα RC κύκλωμα. Τα RC κυκλώματα χαρακτηρίζονται για την απόκρισή τους ως προς τη συχνότητα και ως

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα Χαμηλοδιαβατά φίλτρα:

Σχήμα Χαμηλοδιαβατά φίλτρα: ΦΙΛΤΡΑ 6.. ΦΙΛΤΡΑ Το φίλτρο είναι ένα σύστημα του οποίου η απόκριση συχνότητας παίρνει σημαντικές τιμές μόνο για συγκεκριμένες ζώνες του άξονα συχνοτήτων. Στο Σχήμα 6.6 δείχνουμε την απόκριση συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στην Μέτρηση Βασικών Σηµάτων Συνοπτική Περιγραφή Εξοπλισµού και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η ιδάσκουσα: Παντάνο Ρόκου Φράνκα Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8 η : Το Φυσικό Επίπεδο Το Φυσικό Επίπεδο ιάδοση Σήµατος Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Οπτικές Ίνες Γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

Amplitude Shift Keying-ASK Frequency Shift Keying-FSK Phase Shift Keying-PSK

Amplitude Shift Keying-ASK Frequency Shift Keying-FSK Phase Shift Keying-PSK Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ψηφιακές ιαµορφώσεις Amplitude Shift Keying-ASK Frequency Shift Keying-FSK Phase Shift Keying-PSK ρ. Αθανάσιος. Παναγόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Κωδικοποίηση ήχου Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-1 Κωδικοποίηση καναλιού φωνής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Ένα ρεύµα ονοµάζεται εναλλασσόµενο όταν το πλάτος του χαρακτηρίζεται από µια συνάρτηση του χρόνου, η οποία εµφανίζει κάποια περιοδικότητα. Το συνολικό ρεύµα που διέρχεται από µια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : Εξομοίωση Ψηφιακή Υλοποίηση Αναλογικών Διαμορφώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : Εξομοίωση Ψηφιακή Υλοποίηση Αναλογικών Διαμορφώσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : Εξομοίωση Ψηφιακή Υλοποίηση Αναλογικών Διαμορφώσεων 2 2 Ν. Μήτρου ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Συνοπτική θεωρία και εργαστήριο Περιεχόμενα Κεφαλαίου 2 2.1 Εισαγωγή... 2-3 2.2 Απλή διαμόρφωση ΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση Pulse Code Modulation (PCM) Pulse-code modulation (PCM) Η PCM είναι ένας στοιχειώδης τρόπος διαμόρφωσης που δεν χρησιμοποιεί φέρον! Το μεταδιδόμενο (διαμορφωμένο) σήμα PCM είναι

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ Σαν ήχος χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μηχανικό ελαστικό κύμα ή γενικότερα μία μηχανική διαταραχή που διαδίδεται σε ένα υλικό μέσο και είναι δυνατό να ανιχνευθεί από τον άνθρωπο μέσω της αίσθησης της ακοής.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα φίλτρα είναι ηλεκτρικά δικτυώματα που αφήνουν να περνούν απαραμόρφωτα ηλεκτρικά σήματα μέσα σε συγκεκριμένες ζώνες συχνοτήτων και ταυτόχρονα μηδενίζουν κάθε άλλο ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

9. Ενισχυτικές ιατάξεις- Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 9. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Βασική λειτουργία ενισχυτικής διάταξης: να

9. Ενισχυτικές ιατάξεις- Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 9. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Βασική λειτουργία ενισχυτικής διάταξης: να 9. Ενισχυτικές ιατάξεις- Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 9. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Βασική λειτουργία ενισχυτικής διάταξης: να ενισχύσει ένα σήµα (δηλ. να αυξήσει ονοµαστικά το µέγεθος της τάσης ή του ρεύµατος).

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηµατισµός Ζ (z-tranform)

Μετασχηµατισµός Ζ (z-tranform) Μετασχηµατισµός Ζ (-traform) Εργαλείο ανάλυσης σηµάτων και συστηµάτων διακριτού χρόνου ιεργασία ανάλογη του Μετ/σµού Laplace Απόκριση συχνότητας Εφαρµογές επίλυση γραµµικών εξισώσεων διαφορών µε σταθερούς

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Η συνολική ποιότητα της σύνδεσης µέσω ραδιοσυχνοτήτων εξαρτάται από την 9000 απολαβή της κεραίας του

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ποµπός Κανάλι έκτης Προορισµός. Θόρυβος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πηγή Ποµπός Κανάλι έκτης Προορισµός. Θόρυβος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως επικοινωνία ορίζεται η µετάδοση πληροφορίας από ένα σηµείο του χωροχρόνου σε κάποιο άλλο. I.. Είδη Επικοινωνίας Ανάλογα µε την κατεύθυνση προς την οποία µετακινούνται οι πληροφορίες, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 60 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τηλεόραση είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά επικοινωνιακά συστήματα Δεν υπάρχει άνθρωπος, στις ανεπτυγμένες χώρες, που να μην αφιερώνει ορισμένες ώρες την ημέρα μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ Ο τελεστικός ενισχυτής εφευρέθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου και. χρησιµοποιήθηκε αρχικά στα συστήµατα σκόπευσης των αντιαεροπορικών πυροβόλων για

Διαβάστε περισσότερα

KYMATA Ανάκλαση - Μετάδοση

KYMATA Ανάκλαση - Μετάδοση ΦΥΣ 131 - Διαλ.34 1 KYMATA Ανάκλαση - Μετάδοση q Παλµός πάνω σε χορδή: Ένα άκρο της σταθερό (δεµένο) Προσπίπτων Ο παλµός ασκεί µια δύναµη προς τα πάνω στον τοίχο ο οποίος ασκεί µια δύναµη προς τα κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Πηγή Θορύβου Αποτέλεσµα Θορύβου=16 µονάδες Συνολικό Αποτέλεσµα Θορύβου: 16-12=4 µονάδες Ποµπός έκτης Αποτέλεσµα Θορύβου=12 µονάδες Θόρυβος & Παρεµβολές σε Συνεστραµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ηλεκτρονικής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ηλεκτρονικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ηλεκτρονικής Ηλεκτρονική Ι Εαρινό εξάµηνο 2005 Πρακτική ανάλυση ενισχυτή κοινού εκποµπού Τransstors βασικές αρχές Τι κάνουν τα transstors Πώς αναλύoνται τα κυκλώµατα των transstors Μικρά

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2-30. 1.1 Εισαγωγή 1-5. 1.2 Σειρές Fourier 1-5. 1.3 Το πεδίο της συχνότητας 1-7

1 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2-30. 1.1 Εισαγωγή 1-5. 1.2 Σειρές Fourier 1-5. 1.3 Το πεδίο της συχνότητας 1-7 1 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1-5 1.1 Εισαγωγή 1-5 1.2 Σειρές Fourier 1-5 1.3 Το πεδίο της συχνότητας 1-7 1.4 Φάσμα μιας σειράς δυαδικών δεδομένων βασικής ζώνης 1-10 1.5 Ο μετασχηματισμός Fourier 1-11 1.6 Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...19 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ 1.1 Μεθοδολογία σχεδίασης...25 1.2 Η διαδικασία της σχεδίασης...26 1.3 ηµιουργικότητα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM. TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ Σχήµα 1. Κύκλωµα DC πόλωσης ηλεκτρονικού στοιχείου Στο ηλεκτρονικό στοιχείο του σχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Π. Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Μετασχηματισμός Z

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Μετασχηματισμός Z ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Μετασχηματισμός Z ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ - Μετασχ.- Σ. Φωτόπουλος ΔΠΜΣ Ποιός είναι ο DTFT της u(n)?? u(n) e πδ(ω πk) j ω k ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ - Μετασχ.-

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Φίλτρα. Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα 20/5/2005 1 20/5/2005 2

Ψηφιακά Φίλτρα. Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα 20/5/2005 1 20/5/2005 2 Ψηφιακά Φίλτρα Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα 20/5/2005 1 Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα Στην επεξεργασία σήματος, η λειτουργία ενός φίλτρου είναι να απομακρύνει τα ανεπιθύμητα μέρη ενός σήματος, όπως ένα

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός της φασµατικής ισχύος ενός σήµατος

Προσδιορισµός της φασµατικής ισχύος ενός σήµατος Προσδιορισµός της φασµατικής ισχύος ενός σήµατος Το φάσµα ενός χρονικά εξαρτώµενου σήµατος µας πληροφορεί πόσο σήµα έχουµε σε µία δεδοµένη συχνότητα. Έστω µία συνάρτηση µίας µεταβλητής, τότε από το θεώρηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος;

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος; ΙΝΥΣΜΤ ΘΕΩΡΙ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; AB A (αρχή) B (πέρας) Στη Γεωµετρία το διάνυσµα ορίζεται ως ένα προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα, δηλαδή ως ένα ευθύγραµµο τµήµα του οποίου τα άκρα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ητεχνολογία xdsl (χ Digital Subscriber Line) κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτωνµεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδοµή και συγκεκριµένα µέσα από τα χάλκινα

Διαβάστε περισσότερα

1.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο όρος επικοινωνία (communication) καλύπτει μια ευρεία περιοχή και περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό πεδίων μελέτης, από τη χρήση των συμβόλων μέχρι τις κοινωνικές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο Παράδειγµα (διάρκεια: 15 λεπτά) Κεφάλαιο 17 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Μάθηµα 4ο. Λιούπης Λογική συζευγµένου εκποµπού Emitter-coupled logic (ECL) Χρησιµοποιούνται BJT transistor, µόνο στην ενεργή περιοχή Εµφανίζονται µικρές αλλαγές δυναµικού µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμογράφος στη Διδασκαλία της Τριγωνομετρίας. Εφαρμογές της Τριγωνομετρίας σε πραγματικά προβλήματα και ενδιαφέρουσες επεκτάσεις

Ο Παλμογράφος στη Διδασκαλία της Τριγωνομετρίας. Εφαρμογές της Τριγωνομετρίας σε πραγματικά προβλήματα και ενδιαφέρουσες επεκτάσεις Ο Παλμογράφος στη Διδασκαλία της Τριγωνομετρίας Εφαρμογές της Τριγωνομετρίας σε πραγματικά προβλήματα και ενδιαφέρουσες επεκτάσεις Περίληψη Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις Κυματική Παλμογράφος STEM Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής Δίκτυα Τηλεπ/νιών και Μετάδοσης Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Όπως θα δούμε και παρακάτω το φίλτρο είναι ένα σύστημα του οποίου η απόκριση συχνότητας παίρνει σημαντικές τιμές μόνο για συγκεκριμένες ζώνες του άξονα συχνοτήτων, δηλαδή «κόβουν» κάποιες ανεπιθύμητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun)

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun) Άσκηση Η3 Επαλληλία κινήσεων (Μετρήσεις με παλμογράφο) Εκτροπή δέσμης ηλεκτρονίων Όταν μια δέσμη ηλεκτρονίων εισέρχεται με σταθερή ταχύτητα U0=U,0 (παράλληλα στον άξονα z) μέσα σε έναν πυκνωτή, του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ (Τ.Ε. ή OpAmps) ιαφορικοί Ενισχυτές: ενισχυτές που έχουν δυο εισόδους και µια έξοδο. Τελεστικοί Ενισχυτές (Τ.Ε.): διαφορικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά:

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά: Η στιγμιαία ηλεκτρική ισχύς σε οποιοδήποτε σημείο ενός κυκλώματος υπολογίζεται ως το γινόμενο της στιγμιαίας τάσης επί το στιγμιαίο ρεύμα: Σε ένα εναλλασσόμενο σύστημα τάσεων και ρευμάτων θα έχουμε όμως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τεχνικά θέµατα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τεχνικά θέµατα ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τεχνικά θέµατα ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΑ ΙΟΘΕΩΡΙΑ Ποια υλικά ονοµάζουµε αγωγούς του ηλεκτρικού ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ Ήχος Είναι το αίτιο διέγερσης του αισθητηρίου της ακοής, λόγω μεταβολή της πίεσης ή ταχύτητας των σωματιδίων ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Μελέτη της τεχνικής ψαλιδισμού (clipping) του λόγου μέγιστης τιμής ισχύος προς μέση τιμή ισχύος σημάτων με ψηφιακή διαμόρφωση QPSK

Διαβάστε περισσότερα

3. Η µερική παράγωγος

3. Η µερική παράγωγος 1 Κ Χριστοδουλίδης: Μαθηµατικό Συµπλήρωµα για τα Εισαγωγικά Μαθήµατα Φυσικής 1 Μερική παραγώγιση παράγωγος µιας συνάρτησης µερική παράγωγος ( ( µιας µεταβλητής ορίζεται ως d d ( ( (1 Για συναρτήσεις δύο

Διαβάστε περισσότερα

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 3. ΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΟ ΩΝ Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΦΑΣΗΣ-ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΚΙ ΟΥ ΑΝ ΡΙΑΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06/03/09 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΣΙΣΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ i ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1 ης ΤΑΞΗΣ (Κεφ. 18)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1 ης ΤΑΞΗΣ (Κεφ. 18) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1 ης ΤΑΞΗΣ (Κεφ. 18) Άσκηση 1. Α) Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος την χρονική στιγμή t=0 sec ο διακόπτης κλείνει. Βρείτε τα v c και i c. Οι πυκνωτές είναι αρχικά αφόρτιστοι. Β)

Διαβάστε περισσότερα

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 7 η Digital Subscriber Line (DSL) Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Επικοινωνίες Δεδοµένων και Τεχνολογίες Internet I, Διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστα Ψηφιακά Φίλτρα: Φίλτρα Wiener, Ευθεία και αντίστροφη γραµµική πρόβλεψη

Βέλτιστα Ψηφιακά Φίλτρα: Φίλτρα Wiener, Ευθεία και αντίστροφη γραµµική πρόβλεψη ΒΕΣ 6 Προσαρµοστικά Συστήµατα στις Τηλεπικοινωνίες Βέλτιστα Ψηφιακά Φίλτρα: Φίλτρα Wiener, Ευθεία και αντίστροφη γραµµική πρόβλεψη 7 Nicolas sapatsoulis Βιβλιογραφία Ενότητας Benvenuto []: Κεφάλαιo Wirow

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ. " Σαρηγιαννίδου Αφροδίτη

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ.  Σαρηγιαννίδου Αφροδίτη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΉΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 7 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: hp://ecla.uop.gr/coure/tst25 e-ail:

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ).

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ). 7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 7. TΟ ΙΠΟΛΙΚΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ Ανάλογα µε το υλικό διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και 2. τρανζίστορ πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας ΚΕΦΑΛΑΙΑ,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. Να βρεθούν οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης στον άξονα ' O για την απωστική δύναµη F, > και για ενέργεια Ε. (α) Είναι V και οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 31 Τα µεταβαλλόµενα ηλεκτρικά πεδία παράγουν µαγνητικά πεδία. Ο Νόµος του Ampère-Ρεύµα µετατόπισης Νόµος του Gauss s στο µαγνητισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 4 Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση Δορυφορική τηλεόραση: Η εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος από επίγειους σταθμούς μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα