Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις"

Transcript

1 Biomedical Imaging & Applied Optics University of Cyprus Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις Διάλεξη 6 Συναπτική Διαβίβαση (Synaptic Transmition)

2 Συνάψεις (Synapses) Ένας νευρώνας εννευρώνει (innervates), δηλαδή τελειώνει ή ενεργοποιεί, Άλλους νευρώνες, μύες, ή αδένες (glands) Σύναψη (Synapse) Συμβολή μεταξύ νευρώνα-νευρώνα ή νευρώνα άλλου κυττάρου Πρώτος νευρώνας = Προσυναπτικός νευρώνας (Presynaptic neuron) Συναπτικός όγκος (knob) στην απόληξη του άξονα Συναπτικά κυστίδια με νευροδιαβιβαστές (neurotransmitters), τους χημικούς αγγελιοφόρους (messenger molecule) Συναπτική Σχισμή (Cleft) (για χημικές συνάψεις) Δεύτερο κύτταρο = Μετασυναπτικός νευρώνας (Postsynaptic neuron) ή μύς ή αδένας Υποσυναπτική μεμβράνη (Subsynaptic membrane) Οι περισσότερες συνάψεις σε δενδρίτες Συναπτική Διαβίβαση (Synaptic Transmission) Μετάδοση πληροφορίας δια μέσου της σύναψης Συμβάλει σε όλες τις λειτουργίες του νευρικού συστήματος Μετάδοση προς μια κατεύθυνση: Προσυναπτικός νευρώνας άλλο κύτταρο Synaptic inputs (presynaptic axon terminals) Myelinated Axon Cell body of postsynaptic neuron Axon hillock Dendrites 2

3 Είδη Συνάψεων Ηλεκτρικές Συνάψεις (Electrical Synapses) Χασματοσυνδέσεις (Gap junctions) Δίαυλοι (Channels) από κοννεξόνια (Connexon- formed by six connexins) Τα κύτταρα είναι συνδεδεμένα ηλεκτρικά ( electrically coupled ) Ροή ιόντων από κυτταρόπλασμα σε κυτταρόπλασμα Πολύ γρήγορη μετάδοση Μετασυνατπικά Δυναμικά (Postsynaptic potentials - PSPs) Βρίσκονται σε περιοχές όπου χρειάζεται συγχρονισμός της λειτουργίας 3

4 Είδη Συνάψεων Χημικές Συνάψεις (Chemical Synapses) Δεν υπάρχει ροή ιόντων Χημική μετάδοση του σήματος Π.χ. Νευρώνας Νευρώνας Νευρομυϊκή σύνδεση (Neuromuscular Junction - NMJ) Χημική μετάδοση σήματος Νευρώνας Μυς Σε μελέτες ΝΜΣ έγιναν οι πρώτες ανακαλύψεις συναπτικής μετάδοσης Σημαντική κλινική σημασία 4

5 Είδη Συνάψεων Συνάψεις στο ΚΝΣ (Παραδείγματα) Αξοδεντριτική (Axodendritic): Άξονας Δεντρίτης Αξοσωματική (Axosomatic): Άξονας Σώμα Αξοαξονική (Axoaxonic): Άξονας Άξονας Δεντροδεντριτική (Dendrodendritic): Δεντρίτης Δεντρίτης 5

6 Αρχές Χημικής Συναπτικής Διαβίβασης ΔΕ φτάνει στην απόληξη του προσυνατπικού νευρώνα Ανοίγουν τασεοελεγχόμενοι (voltagegated) δίαυλοι Ca 2+ Ca 2+ ρέει μέσα στο νευρώνα από το ECF Το Ca 2+ προκαλεί εξωκυττάρωση κυστιδίων και απελευθέρωση νευροδιαβιβαστή (neurotransmitter) Ο νευροδιαβιβαστής β διαχέεται μέσα στη συναπτική σχισμή (synaptic cleft) προς την υποσυναπτική μεμβράνη (subsynaptic membrane) και προσδένεται (binds) σε ειδικούς υποδοχείς (receptors) Σύνδεση ανοίγει διαύλους ιόντων Κάθε νευρώνας απελευθερώνει ένα συγκεκριμένο νευροδιαβιβαστή ββ Υπάρχουν διάφοροι νευροδιαβιβαστές Αλλάζουν την περατότητα διαφόρων ιόντων Μπορεί να είναι διεγερτικές (excitatory) ή ανασταλτικές (inhibitory) συνάψεις 6

7 Αρχές Χημικής Συναπτικής Διαβίβασης Νευροδιαβιβαστές Αμινοξέα: Μικρά οργανικά μόρια Π.χ. Glutamate, Glycine, GABA Αμίνες (Amines): Μικρά οργανικά μόρια Π.χ. Dopamine, Acetylcholine, Histamine Πεπτίδια: Μικρές αλυσίδες αμινοξέων (δηλ. πρωτεΐνες) οι οποίες φυλάσσονται και εκκρίνονται από εκκριτικά κοκκία (secretory granules) Π.χ. Dynorphin, Enkephalins 7

8 Αρχές Χημικής Συναπτικής Διαβίβασης Σύνθεση και αποθήκευση νευροδιαβιβαστών Αμίνες, αμινοξέα,, πεπτίδια ER Golgi Κυστίδια Απόληξη Νευροαξονική μεταφορά: Σώμα Απόληξη ( mm/μέρα) Ανάδρομη νευροαξονική μεταφορά: Απόληξη Σώμα 8

9 Αρχές Χημικής Συναπτικής Διαβίβασης Διάχυση νευροδιαβιβαστών Εξωκυττάρωση Μηχανισμός Η εξωκυττάρωση τείθεται σε λειτουργία από το ενδοκυτταρικό Ca 2+ Πρωτεΐνες αλλάζουν διαμόρφωση (conformation) ενεργοποιούνται (activated) Η μεμβράνη του κυστιδίου ενσωματώνεται στη προσυναπτική μεμβράνη Διαχέεται ο νευροδιαβιβαστής Η μεμβράνη του κυστιδίου περισυλλέγεται με ενδοκυττάρωση 9

10 Αρχές Χημικής Συναπτικής Διαβίβασης Υποδοχείς Νευροδιαβιβαστών (Neurotransmitter Receptors) και Δραστικά (Effector) μόρια Ιονοτροπικοί (Ionotropic) Υποδοχείς: Χημικά (από τον νευροδιαβιβαστή) ελεγχόμενοι δίαυλοι Μεταβολοτροπικοί (Metabotropic) Υποδοχείς: Συζευγνύονται με πρωτεΐνες G οι οποίες δραστηριοποιούν ενδοκυτταρικούς δεύτερους αγγελιοφόρους (second messengers) ή άλλα δραστικά (effector) μόρια Αυτο-υποδοχείς (Autoreceptors) Προσυναπτικοί υποδοχείς ευαίσθητοι στο νευροδιαβιβαστή του ίδιου του προσυναπτικού νευρώνα Δρουν ως δικλίδα ασφαλείας για να Effector or μειώσουν την έκκριση Second νευροδιαβιβαστή όταν τα επίπεδα Messenger στη συναπτική σχισμή είναι πολύ ψηλά αυτοέλεγχος (autoregulation) 10

11 Αρχές Χημικής Συναπτικής Διαβίβασης Δίαυλοι Ελεγχόμενοι από Νευροδιαβιβαστή Διεγερτικές (Excitatory) Συνάψεις Ανοίγουν ο μη-ειδικούς εδ ούς(non-specific) δίαυλους κατιόντων (μπορούν να περάσουν τόσο ιόντα Na + όσο και K + ) Ρέει περισσότερο Na + μέσα στο κύτταρο παρά K + έξω Τόσο η διαφορά της συγκέντρωσης όσο και η διαφορά δυναμικού ευνοούν την ροή Na + Τελικό αποτέλεσμα Διεγερτικό Μετασυναπτικό Δυναμικό - Excitatory Postsynaptic Potential Μια μικρή εκπόλωση Συνήθως ένα EPSP δεν είναι αρκετό για να αρχικοποιήσει ένα ΔΕ Η μεμβράνη γίνεται πιο διεγέρσιμη (excitable) Ανασταλτικές (Inhibitory) Συνάψεις Διαφορετικοί νευροδιαβιβαστές Ανοίγουν είτε K + ή Cl - δίαυλους Ροή K+ προς τα έξω (efflux) ή ροή Cl- προς τα μέσα (influx) Ανασταλτικό Μετασυναπτικό Δυναμικό - Inhibitory Postsynaptic Potential Μια μικρή υπερπόλωση Η μεμβράνη γίνεται λιγότερο διεγέρσιμη Συναπτική Καθυστέρηση (Synaptic Delay) msec Περισσότερες ρ συνάψεις στο δρόμο του σήματος Ολικός Χρόνος αντίδρασης (Total reaction time) 11

12 Αρχές Χημικής Συναπτικής Διαβίβασης Υποδοχείς Συζευγμένοι με πρωτεΐνες G (G-Protein-Coupled Receptors) Δράση του νευροδιαβιβαστή Πρόσδεση (Bind) με τον υποδοχέα (receptor) Ενεργοποίηση πρωτεϊνών G Ενεργοποίηση Δραστικών ( Effector ) πρωτεϊνών Δεύτερων αγγελιοφόρων (second messengers) Μπορεί η δράση τους να είναι μεταβολική Μεταβολοτροπικοί (Metabotropic) υποδοχείς Ο ίδιος νευροδιαβιβαστής μπορεί να προκαλεί διαφορετικές ενέργειες Δράση ACh Καρδιά υπερπόλωση, πιο αργός ρυθμός Σκελετικός μυς εκπόλωση, σύσπαση Θα δούμε τους νευροδιαβιβαστές στην επόμενη διάλεξη 12

13 Αρχές Χημικής Συναπτικής Διαβίβασης Ανάκτηση νευροδιαβιβαστών (Neurotransmitter Recovery) και Διάσπαση (Degradation) Διάχυση (Diffusion) απομακρύνονται από τη σύναψη Επαναπρόσληψη (Reuptake) Ο νευροδιαβιβαστής επιστρέφει στον προσυναπτικό νευρώνα ανακύκλωση (recycling) Ενζυματική καταστροφή (Enzymatic destruction ) Μέσα στο κυτταρόπλασμα της απόληξης ή Μέσα στην συναπτική σχισμή (από ειδικά ένζυμα πάνω στη υποσυναπτική μεμβράνη) Π.χ. Εστεράση ACh (AChE) διασπά την ACh σε μια μη-ενεργή μορφή Απευαισθητοποίηση (Desensitization) Acetycholinesterase Acetylcholine receptor site Chemically gated cation channel 13

14 Αρχές Συναπτικής Ολοκλήρωσης Συναπτική Ολοκλήρωση (Synaptic Integration) Διαδικασία με την οποία πολλαπλά συναπτικά δυναμικά συνδυάζονται σε ένα μετασυναπτικό νευρώνα Κβαντική (Quantal) ανάλυση των EPSPs Συναπτικά κυστίδια (Synaptic vesicles): Μικρότερες μονάδες συναπτικής διάδοσης Κβάντα (Quantums) Μικρό μετασυναπτικό δυναμικό (Miniature postsynaptic potential) Κβαντική Ανάλυση Χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί ο αριθμός των κυστιδίων που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια της νευροδιαβίβασης Ένα ΔΕ Νευρομυϊκή σύνδεση (Neuromuscular junction) απελευθερώνονται ~ 200 συναπτικά κυστίδια EPSP 40mV Συνάψεις ΚΝΣ απελευθερώνεται 1 κυστίδιο EPSP δέκατα του mv 14

15 Αρχές Συναπτικής Ολοκλήρωσης Γενικό Μετασυναπτικό Δυναμικό (Grand Postsynaptic Potential - GPSP) Τα EPSP και IPSP είναι βαθμιδωτά δυναμικά και μπορούν να προστεθούν Επιτρέπει στους νευρώνες να διενεργούν πολύπλοκους υπολογισμούς Χρονική Άθροιση (Temporal Summation) PSP τα οποία έρχονται χρονικά κοντά Π.χ. συνεχής έκκριση νευροδιαβιβαστή από προσυναπτικό νευρώνα λόγω διαρκούς ερεθίσματος Χωρική Άθροιση (Spatial Summation) PSP τα οποία φτάνουν από διαφορετικές αλλά παραπλήσιες συνάψεις ταυτόχρονα Ταυτόχρονα EPSP και IPSP δυναμικά Εξουδετερώνουν (περίπου) το ένα το άλλο (ανάλογα με τη θέση και το πλάτος) 15

16 Αρχές Συναπτικής Ολοκλήρωσης Συνεισφορά των δεντριτών στις ιδιότητες της συναπτικής ολοκλήρωσης Δεντρίτης ευθύ καλώδιο Η εκπόλωση της μεμβράνης φθίνει εκθετικά με την απόσταση V x = V o /e x/ λ Δεντρική Σταθερά απόστασης (Dendritic length constant - λ) Ανάλογη r membrane /r internal Στην πραγματικότητα οι δεντρίτες έχουν πολύ πιο πολύπλοκες δομές και συνεισφέρουν με διάφορους τρόπους στη συναπτική ολοκλήρωση Διεγέρσιμοι Δεντρίτες (Excitable Dendrites) Οι δεντρίτες σε κάποιους νευρώνες έχουν τασεολεγχόμενους δίαυλους Na +, K + και Ca 2+ Δρουν σαν ενισχυτές (amplifiers) αντί παθητικά (passive) Δεντριτικοί δίαυλοι Na + : Μπορούν να διαβιβάσουν ηλεκτρικά σήματα στην αντίθετη κατεύθυνση (σώμα δεντρίτες) Εδ Ειδοποιούν ύ τους δεντρίτες για την ύπαρξη σημαντικών ΔΕ 16

17 Αρχές Συναπτικής Ολοκλήρωσης Αναστολή (Inhibition) Η σύναψη μετακινεί το δυναμικό μεμβράνης μακριά από το κατώφλι δυναμικού ενεργείας Δυναμικός έλεγχους της εξόδου του νευρώνα Ανασταλτικές (Inhibitory) Συνάψεις Διαφορετικοί νευροδιαβιβαστές Ανοίγουν είτε K + ή Cl - δίαυλους Προκαλούν υπερπόλωση Αναστολή διακλάδωσης (Shunting Inhibition) Εμποδίζουν το ρεύμα να φτάσει στο σώμα ή στον εκφυτικό κώνο του άξονα Διακλάδωση του ρεύματος Ροή Cl - Το δυναμικό μεμβράνης παραμένει στο δυναμικό ηρεμίας -65 mv (δυναμικό ισορροπίας of Cl - ) 17

18 Αρχές Συναπτικής Ολοκλήρωσης Γεωμετρία Διεγερτικών και Ανασταλτικών Συνάψεων Διεγερτικές συνάψεις Μορφολογία Gray s type I Μαζεμένες στο σώμα και κοντά στον εκφυτικό κώνο Ανασταλτικές συνάψεις Μορφολογία Gray s typeii Χρήσιμη στη τοπογράφηση σχέσεων στο χώρο 18

19 Αρχές Συναπτικής Ολοκλήρωσης Διαμόρφωση (Modulation) Νευροδιαμορφωτές ρφ (Neuromodulators) εκκρίνονται από τους νευρώνες Επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των EPSP που παράγονται από άλλες συνάψεις Μεγάλα μόρια τα οποία τελειοποιούν τη δράση του νευρώνα Αλλάζουν την παραγωγή ή έκκριση νευροδιαβιβαστή Αλλάζουν τον αριθμό των υποδοχέων Κλπ Τα αποτελέσματα είναι μακροπρόθεσμα ρ μ (μέρες, ρς, μήνες ή χρόνια) Παράδειγμα: Ενεργοποίηση NE β υποδοχέα περατότητα K + 19

20 Αρχές Συναπτικής Ολοκλήρωσης Προσυναπτική αναστολή (inhibition) ή διευκόλυνση (facilitation) Προσυναπτική απόληξη εννευρώνεται από απόληξη άξονα διαμόρφωσης (modulatory axon terminal) Ο νευρώνας διαμόρφωσης (Modulatory neuron) μπορεί να αναστείλει ή να διευκολύνει τη δράση του προσυναπτικού νευρώνα Διαμόρφωση της ποσότητας Ca 2+ που εισέρχεται Δεν διαφοροποιεί την δράση άλλων νευρώνων ή του μετασυναπτικού νευρώνα 20

21 Αρχές Συναπτικής Ολοκλήρωσης Μετασυναπτική Ολοκλήρωση (Post-synaptic Integration) ΔΕ παράγονται ως αποτέλεσμα συνδυασμού εισόδων Ο νευρώνας είναι μια πολύπλοκη υπολογιστική συσκευή Συνάψεις = είσοδοι (inputs) Δεντρίτες = επεξεργαστές (processors) Άξονες/ΔΕ = έξοδοι (outputs) Μετάδοση σήματος και συχνότητα είναι αποτέλεσμα πληροφοριών από πολλές διαφορετικές πηγές Πληροφορίες που δεν είναι σημαντικές δεν περνούν καν Οι νευρώνες συνδυάζονται σε πολύπλοκα δίκτυα (10 11 νευρώνες και συνάψεις μόνο στον εγκέφαλο!) Presynaptic inputs Postsynaptic neuron Presynaptic inputs Συγκλίνοντα (Converging) Αποκλίνοντα (Diverging) Postsynaptic ti neurons Convergence of input (one cell is influenced by many others) Divergence of output (one cell influences many others) 21 Arrows indicate direction in which information is being conveyed.

22 Νευροφαρμακολογία Αποτελέσματα φαρμάκων στο νευρικό σύστημα Οι ενέργειες μπορεί να Διαφοροποιούν τη σύνθεση, αξονική μεταφορά, αποθήκευση και διάχυση των νευροδιαβιβαστών Διαφοροποιούν τη μετατροπή της αλληλεπίδρασης νευροδιαβιβαστή υποδοχέα Διαφοροποιούν την ανάκτηση και διάσπαση του νευροδιαβιβαστή Αντικαθιστούν τον νευροδιαβιβαστή με άλλο λιγότερο ή περισσότερο ισχυρό Ανταγωνιστές Υποδοχέα (Receptor antagonists): Εμποδίζουν τη λειτουργία του υποδοχέα Curare προσδένεται στον υποδοχέα ACh στους μύες εμποδίζει τη σύσπαση Strychnine προσδένεται στον υποδοχέα του ανασταλτικού νευροδιαβιβαστή glycine συσπάσεις, σπασμοί Αγωνιστές Υποδοχέα (Receptor agonists) : Μιμούνται τους φυσιολογικούς νευροδιαβιβαστές Phenylephrine προσδένεται στου υποδοχείς α1 αγγειοσυστολή, ανακουφίζει την υποπίεση και ρινική συμφόρηση (nasal congestion) Παρεμπόδιση ανάκτησης νευροδιαβιβαστή Cocaine παρεμποδίζει την ανάκτηση dopamine τα κέντρα ευχαρίστησης παραμένουν διεγερμένα Παρεμπόδιση απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστή Tetanus toxin παρεμποδίζει την απελευθέρωση του ανασταλτικού νευροδιαβιβαστή GABA μύες παραμένουν ανεξέλεγκτα διεγέρσιμοι σπασμοί και παράλυση 22

23 Επίλογος Χημική Συναπτική Διαβίβαση Ποικιλομορφία επιτρέπει πολύπλοκες διεργασίες Εξηγεί τα αποτελέσματα πολλών φαρμάκων και δηλητηρίων Ελαττωματική νευροδιαβιβαστή: ββ Αιτία των πλείστων νευρολογικών και ψυχολογικών ασθενειών Κλειδί στη κατανόηση της μάθησης και της μνήμης 23

24 Επόμενη Διάλεξη Δάλ Διάλεξη 7 Νευροδιαβιβαστές (Nerotransmitters) 24

ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΑΠΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΑΠΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΑΠΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Όπως συμβαίνει με τη συναπτική διαβίβαση στη νευρομυϊκή σύναψη, σε πολλές μορφές επικοινωνίας μεταξύ νευρώνων στο κεντρικό νευρικό σύστημα παρεμβαίνουν άμεσα ελεγχόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις

Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις Biomedical Imaging & Applied Optics University of Cyprus Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις Διάλεξη 7 Νευροδιαβιβαστές (Nerotransmitters) Εισαγωγή Οι νευρώνες επικοινωνούν με χημικούς αγγελιοφόρους που ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 6: Νευρικό & μυϊκό σύστημα (Part II) Ηλεκτρομυογράφημα Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Μυοσκελετική Φυσιολογία

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Μυοσκελετική Φυσιολογία University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Μυοσκελετική Φυσιολογία Μύες Αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα ιστών στο σώμα Σκελετικός (30-40% BW), λείος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαιο 11 ο ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Νευρικό 1

Κεφαλαιο 11 ο ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Νευρικό 1 Κεφαλαιο 11 ο ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Νευρικό 1 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το νευρικό σύστηµα συντονίζει τη λειτουργία όλων των άλλων συστηµάτων. Χωρίζεται σε δύο επί µέρους συστήµατα: Το Σωµατικό Νευρικό Σύστηµα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 3: Μεμβράνες - Ηλεκτρικά δυναμικά, Νευρικό & μυϊκό σύστημα Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ

Διαβάστε περισσότερα

Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις

Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις Biomedical Imaging & Applied Optics University of Cyprus Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις Διάλεξη 3 Κυτταρική Μεμβράνη Σε Ηρεμία (Membrane at Rest) Δομή Κυτταρικής Μεμβράνης Κυτταρική μεμβράνη (Plasma membrane)

Διαβάστε περισσότερα

Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις

Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις Biomedical Imaging & Applied Optics University of Cyprus Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις Διάλεξη 2 Φυσιολογία του Κυττάρου Μέρος Β Νευρώνες (neurons) και γλοιακά (glial) ρ ς ( ) γ (g ) κύτταρα Σύνθεση πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Δυναμικών Μετεκφορτίσεων (afterdischarges) σε Ενδοκράνιες Καταγραφές Επιληπτικών Ασθενών με Χρήση του Συνεχούς Μετασχηματισμού Κυματιδίου

Μελέτη των Δυναμικών Μετεκφορτίσεων (afterdischarges) σε Ενδοκράνιες Καταγραφές Επιληπτικών Ασθενών με Χρήση του Συνεχούς Μετασχηματισμού Κυματιδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη των Δυναμικών Μετεκφορτίσεων (afterdischarges) σε

Διαβάστε περισσότερα

Νευρομυϊκή Λειτουργία

Νευρομυϊκή Λειτουργία ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓ!ΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ!ΑrΡΙΚΗΣ 7 Νευρομυϊκή Λειτουργία ΝΙΚΟΣ ΓΟΡΠΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΗΣ ΣΥΝΑ ΨΗΣ Η νευρομυική σύναψη αποτελεί τη θέση όπου πραγματοποιείται η νευρομυική μετάδοση, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

This is the Greek language translation of the public education booklet. This translation was made for The BNA by:

This is the Greek language translation of the public education booklet. This translation was made for The BNA by: Neuroscience: The Science of the Brian This is the Greek language translation of the public education booklet. This translation was made for The BNA by: Dr Stella G. Giakoumaki, Dept of Psychiatry & Behavioural

Διαβάστε περισσότερα

B ÛÈÎ æ ÔÊ ÚÌ ÎÔÏÔÁ. ÌappleÚÔ MÂÛÛ ÓË ÈÒÚÁÔ Ó Á. IA æyxo O OY KAI æyxo EPA EYTE. RICHARD S. SINACOLA, Ph.D TIMOTHY PETERS STRICKLAND, M.D.

B ÛÈÎ æ ÔÊ ÚÌ ÎÔÏÔÁ. ÌappleÚÔ MÂÛÛ ÓË ÈÒÚÁÔ Ó Á. IA æyxo O OY KAI æyxo EPA EYTE. RICHARD S. SINACOLA, Ph.D TIMOTHY PETERS STRICKLAND, M.D. B ÛÈÎ æ ÔÊ ÚÌ ÎÔÏÔÁ IA æyxo O OY KAI æyxo EPA EYTE RICHARD S. SINACOLA, Ph.D TIMOTHY PETERS STRICKLAND, M.D. E I THMONIKH E IME EIA E HNIKH EK O H ÌappleÚÔ MÂÛÛ ÓË ÈÒÚÁÔ Ó Á ΠEPIEXOMENA Πρόλογος Aγγλικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της Συνδεσιμότητας Περιοχών του Εγκεφάλου με εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων και δεδομένα ηλεκτροεγκεφαλογραφίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη της Συνδεσιμότητας Περιοχών του Εγκεφάλου με εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων και δεδομένα ηλεκτροεγκεφαλογραφίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - 1 - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη της Συνδεσιμότητας Περιοχών του Εγκεφάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ [ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ] 1.1 ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 1.1.1 ΤΟ ΑΤΟΜΟ Άτομα ονομάζονται τα σωματίδια με πολύ μικρές διαστάσεις που αποτελούν την ύλη. Συνδέονται μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση Δικτύου Βιολογικών Νευρώνων με χρήση Μοντέλων Izhikevich οδηγούμενων από Δυναμικά Τοπικού Πεδίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσομοίωση Δικτύου Βιολογικών Νευρώνων με χρήση Μοντέλων Izhikevich οδηγούμενων από Δυναμικά Τοπικού Πεδίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Προσομοίωση Δικτύου Βιολογικών Νευρώνων με χρήση Μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

+ - - εκπολώνεται. ΗΛΕΚΤΡΟMYΟΓΡΑΦΗΜΑ

+ - - εκπολώνεται. ΗΛΕΚΤΡΟMYΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟMYΟΓΡΑΦΗΜΑ Στόχοι Κατανόησης: -Να σας είναι ξεκάθαρες οι έννοιες πόλωση, εκπόλωση, υπερπόλωση, διεγερτικό ερέθισμα, ανασταλτικό ερέθισμα, κατώφλιο δυναμικό, υποκατώφλιες εκπολώσεις, υπερκατώφλιες

Διαβάστε περισσότερα

9. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ. Νευρώνες

9. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ. Νευρώνες 9. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το νευρικό σύστημα μαζί με το σύστημα των ενδοκρινών αδένων συμβάλλουν στη διατήρηση σταθερού εσωτερικού περιβάλλοντος (ομοιόσταση), ελέγχοντας και συντονίζοντας τις λειτουργίες των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πέρα από τις εξειδικεύσεις που παρουσιάζει στο µεταβολισµό κάθε όργανο, όλα µπορούν να πραγµατοποιούν σε κάποιο βαθµό τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BIOPAC» ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος με βάση μεγέθη από τη θεωρία πληροφορίας» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Μελέτη Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος με βάση μεγέθη από τη θεωρία πληροφορίας» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «Μελέτη Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος με βάση μεγέθη από τη θεωρία πληροφορίας» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Τμήμα Μορ. Βιολογίας & Γενετικής Αλεξανδρούπολη 2 ο εξάμηνο Ακ. έτος 2014-2015 Συμπληρωματική πηγή ύλης: Βιολογία. Starr C., Evers C., Starr L.. 1 η ελληνική έκδοση, Utopia

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκος Αβράμης Φοιτητής Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών ΤΕΙ Καβάλας

Μάρκος Αβράμης Φοιτητής Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών ΤΕΙ Καβάλας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή Εργασία Εφαρμογή Μοντέλων Νευρωνικών Δικτύων στην Αναγνώριση Χαρακτήρων Μάρκος Αβράμης Φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ. Γιώργος Ανωγειανάκις Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας 2310-999054 (προσωπικό) 2310-999185 (γραμματεία) anogian@auth.

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ. Γιώργος Ανωγειανάκις Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας 2310-999054 (προσωπικό) 2310-999185 (γραμματεία) anogian@auth. ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Γιώργος Ανωγειανάκις Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας 2310-999054 (προσωπικό) 2310-999185 (γραμματεία) anogian@auth.gr Σύνοψη των όσων εξετάσαμε για τους ιοντικούς διαύλους: 1. Διαπερνούν

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι. Φυσιολογία Μυών. Κων/νος Παπαθεοδωρόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής * Εργαστήριο Φυσιολογίας 2015

TMHMA ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι. Φυσιολογία Μυών. Κων/νος Παπαθεοδωρόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής * Εργαστήριο Φυσιολογίας 2015 TMHMA ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι Φυσιολογία Μυών Κων/νος Παπαθεοδωρόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής * Εργαστήριο Φυσιολογίας 2015 ΣΚΕΛΕΤΙΚΟΣ ΜΥΣ ΜΥΕΣ ΜΥΪΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ (ΜΥΪΚΗ ΙΝΑ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Η Μελέτη Εξοικείωσης Ακουστικών Ερεθισµάτων Προκλητών Δυναµικών µε Χρήση της Κυµατιδιακής Ανάλυσης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Η Μελέτη Εξοικείωσης Ακουστικών Ερεθισµάτων Προκλητών Δυναµικών µε Χρήση της Κυµατιδιακής Ανάλυσης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Η Μελέτη Εξοικείωσης Ακουστικών Ερεθισµάτων Προκλητών Δυναµικών

Διαβάστε περισσότερα

Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις

Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις Biomedical Imaging & Applied Optics University of Cyprus Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις Διάλεξη 17 Χημεία του Εγκεφάλου και της Συμπεριφοράς (Chemical Control of the Brain and Behavior) Εισαγωγή Συναπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΥΠΟΣΥΝΕΙ ΗΤΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΥΠΟΣΥΝΕΙ ΗΤΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1 2 3 ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 1.Απο τι αποτελείται το κυτταρο; Ο οργανισμός του ανθρώπου συνίσταται από

Διαβάστε περισσότερα