Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις"

Transcript

1 Biomedical Imaging & Applied Optics University of Cyprus Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις Διάλεξη 7 Νευροδιαβιβαστές (Nerotransmitters)

2 Εισαγωγή Οι νευρώνες επικοινωνούν με χημικούς αγγελιοφόρους που ονομάζονται νευροδιαβιβαστές Μεγάλος αριθμός (και πολλοί δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμα) Οι νευροδιαβιβαστές παράγουν μετασυναπτικά δυναμικά με την πρόσδεση τους σε υποδοχείς (receptors) Ευρύ φάσμα διαφόρων πρωτεϊνών Κριτήρια Νευροδιαβιβαστή Σύνθεση και αποθήκευση στον προσυναπτικό νευρώνα Απελευθέρωση από την προσυναπτική απόληξη (axon terminal) που εξαρτάται από την παρουσία Ca 2+ Προκαλεί μια αντίδραση στον μετασυναπτικό νευρώνα Μιμείται την αντίδραση του νευρώνα στη απελευθέρωση νευροδιαβιβαστή ββ από τον προσυναπτικό νευρώνα 2

3 Κατηγορίες Νευροδιαβιβαστών Πάνω από 100 διαφορετικούς νευροδιαβιβαστές Μεγάλος αριθμός επιτρέπει τεράστια ποικιλομορφία μετασυναπτικών αντιδράσεων Κατηγορίες Νευροπεπτίδια (Neuropeptides) Σχετικά μεγάλα μόρια από 3 ως 36 αμινοξέα Μικρά Νευροδιαβιβαστικά ββ Μόρια (Small-molecule neurotransmitters) Ακετυλοχολίνη (Acetylcholine) Αμινοξέα (π.χ. Γλουταμινικό οξύ (Glutamate), Γλυκίνη (glycine), και γ- Αμινοβουτιρικό Οξύ (γ-aminobutyric i acid, GABA)) Βιογενείς αμίνες (Biogenic amines) Κατεχολαμίνες (Catecholamines) Δοπαμίνη (Dopamine) Νορεπινεφρίνη (norepinephrine) Επινεφρίνη (epinephrine) Σεροτονίνη (Serotonin) και ισταμίνη (histamine) 3

4 Ακετυλοχολίνη (Acetylcholine) Ο πρώτος νευροδιαβιβαστής που ανακαλύφθηκε Περιοχή Δράσης Νευρομυϊκή σύνδεση σκελετικού μυ Αυτόνομο (autonomic) νευρικό σύστημα Παρασυμπαθητικές απολύξεις Γάγγλια (Ganglia) του αυτόνομου (autonomic) νευρικού συστήματος ΚΝΣ (CNS) Σύνθεση Στο κυτοσόλιο (cytosol) Χολίνη (Choline) μεταφέρεται από το ECF Μεταφέρεται στα κυστίδια από Κυστιδικό Μεταφορέα ACh (Vesicular ACh Transporter) Απομάκρυνση Διάσπαση από ακετυλοχολινεστεράση (AChE ) Επανπρόσληψη (reuptake) Χολίνης από Μεταφορέα Na+/χολίνης (Na+/Choline transporter) 4

5 Ακετυλοχολίνη (Acetylcholine) Υποδοχείς (Receptors) Νικοτινικός (Nicotinic) Υποδοχέας ACh Ιονοτροπικός (Ionotropic) Εγκέφαλος, Νευρομυϊκή σύνδεση Μη-ειδικοί (non-specific) δίαυλοι κατιόντων διεγερτικοί (excitatory) Επίσης δέχεται και άλλα προσδέματα (ligands) Νικοτίνη (Nicotine) Τοξίνες (Toxins) Γρήγορη απόκριση (response) Μουσκαρινικός (Muscarinc) Υποδοχέας ACh Μεταβολοτροπικός (Metabotropic) Εγκέφαλος, Γάγγλια, Παρασυμπαθητικοί νευρώνες (parasympathetic) του αυτόνομου (autonomic) νευρικού συστήματος 5

6 Ακετυλοχολίνη (Acetylcholine) Νευροφαρμακολογία Οργανοφωσφορικά φ ρ (Organophosphates) Συμπεριλαμβανομένου και του αερίου Sarin Αναστέλλουν (inhibit) AChE παράλυση Δημοφιλή εντομοκτόνα (insecticides) Αγωνιστές nachr Νικοτίνη (Nicotine) Ανταγωνιστές nachr α-bugarotoxin Cobra α-neurotoxin Curare Αγωνιστές machr Μουσκαρίνη (Muscarine) Ανταγωνιστές machr Ατροπίνη (Atropine) Σκοπολαμίνη (Scopolamine) 6

7 Γλουταμινικό οξύ (Glutamate) Περιοχή Δράσης ΚΝΣ (οι μισές από όλες τις συνάψεις!) Σύνθεση Μη-απαραίτητο (Non-essential) αμινοξύ Δεν διαπερνά τον Αιματο- εγκεφαλικό φραγμό (blood-brain brain barrier) Συνθέτεται από γλουταμίνη Από τα γλοιακά κύτταρα Μεταφέρεται στα κυστίδια από VGLUT Απομάκρυνση Επανπρόσληψη (reuptake) Μεταφορέας Διεγερτικών Αμινοξέων (Excitatory Amino Acid Transporters - EAAT) 7

8 Γλουταμινικό οξύ (Glutamate) Υποδοχείς (Receptors) Ιονοτροπικοί (Ionotropic) NMDA (Ν-μεθυλο-D-ασπαραγινικό οξύ) AMPA (α-αμινο-5-υδροξυ-3-μεθυλ- 4-ισοξαολιπρπιονικό οξύ) Kainate Μη-ειδικοί (non-specific) δίαυλοι κατιόντων διεγερτικοί (excitatory) Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά υποδοχέα NMDA Επιτρέπει είσοδο Ca 2+ δεύτερος αγγελιοφόρος (second messenger) Τασεολεγχόμενη (Voltage dependent) λειτουργία Υπερπόλωση Mg 2+ προσδένεται και αποκλείει Πόλωση Mg 2+ απομακρύνεται Σημαντική για την μνήμη Χρειάζεται συνδιαβιβαστή (co- transmitter), γλυκίνη (glycine) Μεταβολοτροπικοί (mglur) Διαμορφώνουν έμμεσα μετασυναπτικούς διαύλους ιόντων Μπορεί να είναι διεγερτικοί γρ ή ανασταλτικοί Πιο αργή απόκριση 8

9 Γλουταμινικό οξύ (Glutamate) Νευροφαρμακολογία Αγωνιστές Kainate Quissqualate Ibotenic acid, Acromelic Acid (μανιτάρια) Domoate (φύκη (algae), μύδια (mussels)) Ανταγωνιστές Δηλητήρια από αράχνες Funnel και Orb Web Δηλητήριο από Cone snail (σαλιγκάρι θαλάσσης) 9

10 GABA (γ-aminobutyric Acid) Περιοχή Δράσης Οι πλειοψηφία των ανασταλτικών συνάψεων στο ΚΝΣ GABA και Γλυκίνη (Glycine) 30% των συνάψεων στο ΚΝΣ είναι GABA Σύνθεση Γλυκόζη Γλουταμικό Οξύ GABA Μεταφέρεται στα κυστίδια από VIATT Χρειάζεται συμπαράγοντας (cofactor) που προέρχεται από την βιταμίνη B6 B6 αναστολή επιληπτικές κρίσεις (epileptic seizures) θάνατοι νεογέννητων Διάσπαση από μιτοχονδριακά ένζυμα Απομάκρυνση Μεταφορέας GABA (GAT) 10

11 GABA (γ-aminobutyric Acid) Υποδοχείς (Receptors) Ιονοτροπικοί (Ionotropic) GABA A, GABA C Δίαυλοι (channels) Cl - Μεταβολοτροπικοί (Metabotropic) GABA B Ενεργοποιούν δίαυλους K + Απενεργοποιούν δίαυλους Ca 2+ Νευροφαρμακολογία ρμ Αγωνιστές Benzodiazepines (Valium, Librium) ηρεμιστικά (sedatives) μειώνουν το άγχος (anxiety reducing) Barbiturates αναισθητικά (anesthetics) Αλκοόλ (Alcohol) Στεροειδή (Steroids) Ενδιάμεσο δά στο σοκαταβολισμό ααβολσ όείναι το γ- υδροξυβουτικό οξύ (γ-hydroxybutyrate) ναρκωτικό ( date rape drug) ευφορία, απώλεια μνήμης, απώλεια αισθήσεων (unconsciousness) Ανταγωνιστές Picrotoxin 11

12 Γλυκίνη (glycine) Περιοχή Δράσης 50% των ανασταλτικών συνάψεων του νωτιαίου μυελού Σύνθεση Από σερίνη (serine) Μεταφέρεται στα κυστίδια από VIATT Απομάκρυνση Μεταφορέας Γλυκίνης (Glycine Transporter) Υποδοχείς (Receptors) Ιονοτροπικοί (Ionotropic) Δίαυλοι (channels) Cl - Νευροφαρμακολογία ρμ Ανταγωνιστές Στρυχνίνη (Strychnine) επιληπτικές κρίσεις (epileptic seizures) 12

13 Δοπαμίνη (Dopamine) Περιοχή Δράσης Εγκέφαλος Κίνηση και συντονισμός σ Κίνητρα Συμπεριφοράς ή υποκίνηση (motivation), επιβράβευση (reward), ενίσχυση (reinforcement) Συμπαθητικά γάγγλια (Sympathetic ganglia) Δεν είναι κατανοητός ο ρόλος Σύνθεση Από Τυροσίνη (Tyrosine) Μεταφέρεται στα κυστίδια από VMAT Ένζυμα καταβολισμού της δοπαμίνης (Dopamine catabolism) Μιτοχονδιριακή μονοαμινική οξιδάση (Monoamine oxidase - MAO) Κυτταροπλασμική Ο-μεθυλ- τρασφεράση (O-methyl-transferase t - CMOT) Απομάκρυνση Μεταφορέας Na+/Dopamine (DAT) 13

14 Δοπαμίνη (Dopamine) Υποδοχείς (Receptors) Μεταβολοτροπικοί (Metabotropic) Συνδεδεμένοι με πρωτεΐνες G(Gprotein coupled) Ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν αδενυλική κυκλάση (adenylyl cyclase) Πολύπλοκες λειτουργίες Νευροφαρμακολογία Αγωνιστές Υπερκινητικότητα, καταστέλλουν τον εμετό κλπ Ανταγωνιστές Προκαλούν εμετό, καταληψία (catalepsy) Ναρκωτικά Κοκαΐνη (Cocaine) εμποδίζει την επανπρόσληψη δοπαμίνης τα κέντρα ευχαρίστησης παραμένουν διεγερμένα 14

15 Νορεπινεφρίνη (norepinephrine) Περιοχή Δράσης Συμπαθητική νευρώνες (Sympathetic neurons) Θα τα μελετήσουμε αργότερα ΚΝΣ Ύπνος (Sleep), εγρήγορση (wakefulness), προσοχή (attention) και διατροφική συμπεριφορά (feeding behavior) Σύνθεση Από δοπαμίνη (dopamine) Μεταφέρεται στα κυστίδια από VMAT Ένζυμα καταβολισμού της νορεπινεφρίνης (norepinephrine catabolism) Μιτοχονδιριακή μονοαμινική οξιδάση (Monoamine oxidase - MAO) Κυτταροπλασμική Ο-μεθυλτρασφεράση (O-methyl-transferase - CMOT) Απομάκρυνση Μεταφορέας νορεπινεφρίνης (Norepinephrine Transporter - NET) 15

16 Νορεπινεφρίνη (norepinephrine) Υποδοχείς (Receptors) Μεταβολοτροπικοί (Metabotropic) α- και β-αδρενεργικοί (andrenergic) e gc) υποδοχείς οδοχες Συνδεδεμένοι με πρωτεΐνες G (G-protein coupled) 2 x ακαι3 x β α1 αργή εκπόλωση (slow depolarization) από αναστολή (inhibition) δίαυλων K+ α2 αργή υπερπόλωση (slow hyperpolarization) από ενεργοποίηση (activation) άλλων δίαυλων K+ Νευροφαρμακολογία Θα τη δούμε όταν θα καλύψουμε το συμπαθητικό σύστημα 16

17 Επινεφρίνη (epinephrine) Περιοχή Δράσης Συμπαθητικό νευρικό σύστημα Μυελώδης ουσία των επινεφριδίων (Adrenal medula) ΚΝΣ Μικρές ποσότητες Ακαθόριστος ρόλος Σύνθεση Από νορεπινεφρίνη (norepinephrine) Απομάκρυνση Δεν έχει βρεθεί εξειδικευμένος μεταφορέας Ο μεταφορέας νορεπινεφρίνης (NET) μπορεί να μεταφέρει και επινεφρίνη Υποδοχείς (Receptors) Προσδένεται τόσο σε α- όσο και β- αδρενεργικούς ργ (andrenergic) υποδοχείς Νευροφαρμακολογία Θα τη δούμε όταν θα καλύψουμε το συμπαθητικό σύστημα 17

18 Ισταμίνη (histamine) Περιοχή Δράσης Υποθάλαμος (Hypothalamus ) Αφύπνιση (Arousal) και προσοχή (attention) Παρόμοια με NE και ACh Σύνθεση Από ιστιδίνη (Histidine) Μεταφέρεται στα κυστίδια από VMAT Καταβολίζεται από μεθυλτρανσφεράση της ισταμίνης (histamine methyltransfarase) και MAO Απομάκρυνση Δεν έχει βρεθεί εξειδικευμένος μεταφορέας Υποδοχείς (Receptors) Τρεις Μεταβολοτροπικοί (Metabotropic) Συνδεδεμένοι με πρωτεΐνες G (G-protein coupled) Νευροφαρμακολογία Αντι-ισταμίνικά (antihistamines): ανταγωνιστές υποδοχέα (receptor antagonists) για αλλεργίες, ναυτία, και έλκη Αν διαπερνούν τον ΑΕΦ (BBB) ηρεμιστικά (sedative), π.χ. Benadryl 18

19 Σεροτονίνη (Serotonin) Σεροτονίνη (Serotonin) ή 5-υδροξυτρυπταμίνη (5- hydroxytryptamine 5-HT) Περιοχή Δράσης Γέφυρα (Pons ) Ύπνος (Sleep) και εγρήγορση (wakefulness), Συναισθήματα (Emotions), διανοητική αφύπνηση (mental arousal), κορεσμός πείνας (satiety) και μείωση στη κατανάλωση τροφής Σύνθεση Από τρυπτοφάνη (tryptophan) Μεταφέρεται στα κυστίδια από VMAT Καταβολίζεται από MAO Απομάκρυνση Μεταφορέας σεροτονινης (Serotonin transporteρ - SERT) Υποδοχείς (Receptors) Πολλοί Μεταβολοτροπικοί (Metabotropic) Έχουν ρόλο σε ψυχικές ασθένειες (psychiatric disorders) Ένας ιονοτροπικός (ionotropic) υποδοχέας 5-HT 3 : Μη-ειδικός (non-specific) δίαυλος κατιόντων διεγερτικός (excitatory) Νευροφαρμακολογία ρμ Ειδικοί Αναστολείς Επαναπρόσληψης Σεροτονίνης (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors - SSRI) Αντικαταθληπτικά, π.χ. Prozac Ανταγωνιστές 5-HT 3 Zofran μειώνει τη ναυτία από τη χημειοθεραπεία (chemotherapy) 19

20 ATP και Πουρίνες (Purines) ATP και τα προϊόντα του καταβολισμού του (AMP και adenosine) Απελευθερώνονται και δρουν ως συνδιαβιβαστές (co- transmitters) Δεν είναι κλασσικοί νευροδιαβιβαστές Περιοχή Δράσης Νωτιαίος Μυελός Αισθητήρια ηήρ (Sensory) και γάγγλια γγ του αυτόνομου (autonomic) ΝΣ ΚΝΣ (CNS) Σύνθεση Αδενοσίνη (Adenosine) από εξωκυτταρικό ενζυματικό καταβολισμό του ATP Απομάκρυνση Ενζυματικός καταβολισμός Νουκλεοζιτικοί μεταφορείς (Nucleoside transporter) Υποδοχείς (Receptors) Δύο τύποι μεταβολοτροπικών υποδοχέων Συνδεδεμένοι με πρωτεΐνες G (G-protein coupled) Προνομιακή πρόσδεση με ATP στον ένα, με αδενοσίνη στον άλλο Ένας τύπος ιονοτροπικού υποδοχέα Μη-ειδικός (non-specific) δίαυλος κατιόντων διεγερτικός (excitatory) Μηχανική αίσθηση (mechanoreception) και πόνος (pain) Η δράση αλλού δεν είναι ξεκάθαρη Νευροφαρμακολογία Ξανθίνες (Xanthines), π.χ. καφεΐνη (caffeine) και θεοφυλίνη (theophyline) απενεργοποιούν τους υποδοχείς αδενοσίνης Διεγερτικές επενέργειες (Stimulant effects) 20

21 Πεπτιδικοί Νευροδιαβιβαστές Πολλά πεπτίδια (ορμόνες) δρουν ως νευροδιαβιβαστές Διαμορφώνουν συναισθήματα (Modulating emotions) Αίσθηση του πόνου (Ουσία P οπιοειδή) Πολύπλοκες αντιδράσεις στο στρες Κορεσμός της πείνας (Satiety) και παχυσαρκία (obesity) (νευροπεπτίδιο Y) Άγχος (Anxiety) και κρίσεις πανικού (panic attacks) (χολησυστοκινίνη) Συχνά απελευθερώνονται μαζί με Μικρά Νευροδιαβιβαστικά β Μόρια Σύνθεση Όπως όλες οι πρωτεΐνες Λόγω επεξεργασίας μέσα στα κυστίδια πολλά πεπτίδια συσκευάζονται και απελευθερώνονται μαζί Υποδοχείς (Receptors) Σχεδόν όλοι μεταβολοτροπικοί Συνδεδεμένοι με πρωτεΐνες G(Gprotein coupled) 21

22 Ουσία P (Substance P) Πεπτίδιο Εγκεφάλου/Πεπτικού συστήματος (Brain/Gut peptide) Ιππόκαμπος (Hippocampus) και γαστρεντερικό σύστημα (gastrointestinal tract) Το ίδιο γονίδιο (gene) κωδικοποιεί και άλλα νευροπεπτίδια Αισθητήριος νευροδιαβιβαστής στο νωτιαίο μυελό (spinal cord) Μεταφέρει αισθήσεις πόνου και θερμοκρασίας (pain and temperature) t Η απελευθέρωση του αναστέλλεται (inhibited) από οπιοειδή πεπτίδια Brain stem Reticular formation ( Alertness) Noxious stimulus Spinal cord Afferent pain fiber Substance P Nociceptor 22

23 Οπιοειδή (Opioids) Ενδογενή οπιοειδή (Endogenous Opiates) Πάνω από 20 οπιοειδή πεπτίδια Τρεις κατηγορίες Ενδορφίνες (Endorphins) Εγκεφαλίνες (Enkephalins) Δυνορφίνες (Dynorphins) Περιοχή Δράσης Ευρέως κατανεμημένα σε όλο τον εγκέφαλο Μαζί με άλλους νευροδιαβιβαστές μικρών μορίων όπως π.χ. GABA and 5- HT Δράση Κατευναστικά (Depressants), Αναλγητικά (analgesics) Πολύπλοκες συμπεριφορές όπως σεξουαλική έλξη (sexual attraction) και επιθετική/ενδοτική συμπεριφορά (aggressive/submissive behavior) Πιθανών να εμπλέκονται σε ψυχιατρικές ασθένειες όπως σχιζοφρένια και αυτισμός Υποδοχείς μ, δ, κ Opiate receptor Substance P Reticular formation Endogenous opiate Afferent pain fiber Noxious stimulus Nociceptor 23

24 Μη-Συμβατικοί Νευροδιαβιβαστές Μη-συμβατικοί (Unconventional) Δεν αποθηκεύονται και απελευθερώνονται με τον κλασσικό τρόπο Συχνά έχουν να κάνουν με ανάδρομη σηματοδότηση (retrograde signaling) Ενδοκανναβινοειδή (Endocannabinoids) Νιτρικό Οξύ (Nitric Oxide) 24

25 Ενδοκανναβινοειδή (Endocannabinoids) Σύνθεση Ακόρεστα (Unsaturated), λιπαρά οξέα (fatty acids) με πολική αρχή (polar head group) Παράγονται από ενζυματικό καταβολισμό των λιπιδίων της μεμβράνης Καταβολισμός Υδρολύονται (hydrolyzed) από το ένζυμο της υδρολάσης λιπαρών οξέων (fatty acid hydrolase - FAAH) Απελευθέρωση Διάχυση διαμέσου της μετασυναπτικής μεμβράνης προς υποδοχής σε γειτονικά κύτταρα Ανάδρομη (retrograde) διαβίβαση Απομάκρυνση Η δράση τους τερματίζεται με την μεταφορά τους πίσω στο προσυναπτικό κύτταρο με ειδικούς μεταφορείς (carrier-mediated transport) Υποδοχείς (Receptors) CB1 and CB2 CB1 ΚΝΣ, ιππόκαμπος (hippocampus) και παρεγκεφαλίδα (cerebellum) Συνδεδεμένοι με πρωτεΐνες G (G-protein coupled) Καταστέλλουν την επικοινωνία μεταξύ προ- και μετά-συναπτικού νευρώνα Μειώνουν την ποσότητα GABA που απελευθερώνεται ανασταλτική δράση 25

26 Νιτρικό Οξύ (Nitric Oxide - NO) Το NO είναι αέριο Μπορεί να διαπεράσει τη μεμβράνη Διαχέεται μέσα από το εξωκυτταρικό υγρό και διαπερνά τις μεμβράνες γειτονικών κυττάρων Διαχέεται σε αποστάσεις δεκάδων μικρομέτρων (micrometers) Συντονίζει τη δραστηριότητα πολλών νευρώνων σε μια συγκεκριμένη περιοχή Επιτυγχάνει κάποιες μορφές συναπτικής πλαστικότητας (synaptic plasticity) Σύνθεση Νευρωνική Συνθάση, ελέγχεται από πρόσδεση Ca2+ στη πρωτεΐνη καλμοντουλίνη (calmodulin) Το NO φθίνει όταν αντιδράσει με οξυγόνο Η δράση του NO λαμβάνει χώρα σε ενδοκυτταρικούς στόχους Ελέγχει διάφορες συνάψεις οι οποίες έχουν και κλασσικούς νευροδιαβιβαστές Οι προσυναπτικοί νευρώνες γλουταμικού οξέως είναι οι πιο γνωστοί στόχοι του ΝΟ στο ΚΝΣ Το NO πιθανών να παίζει κάποιο ρόλο σε νευρολογικές ασθένειες 26

27 Επόμενη Διάλεξη Δάλ Διάλεξη 8 Νευροανατομία (Neuroanatomy) 27

Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις

Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις Biomedical Imaging & Applied Optics University of Cyprus Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις Διάλεξη 20 Ψυχασθένειες (Mental Illness) Εισαγωγή Νευρολογία (Neurology) Κλάδος της ιατρικής που ασχολείται με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ανατομική οντότητα που οργανώνει την επικοινωνία και αλληλεπίδραση του πλήθους των αισθητικών και κινητικών νεύρων είναι το Κ.Ν.Σ. που αποτελείται από: τον εγκέφαλο (κρανιακή

Διαβάστε περισσότερα

Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις

Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις Biomedical Imaging & Applied Optics University of Cyprus Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις Διάλεξη 17 Χημεία του Εγκεφάλου και της Συμπεριφοράς (Chemical Control of the Brain and Behavior) Εισαγωγή Συναπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Μυοσκελετική Φυσιολογία

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Μυοσκελετική Φυσιολογία University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Μυοσκελετική Φυσιολογία Μύες Αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα ιστών στο σώμα Σκελετικός (30-40% BW), λείος

Διαβάστε περισσότερα

B ÛÈÎ æ ÔÊ ÚÌ ÎÔÏÔÁ. ÌappleÚÔ MÂÛÛ ÓË ÈÒÚÁÔ Ó Á. IA æyxo O OY KAI æyxo EPA EYTE. RICHARD S. SINACOLA, Ph.D TIMOTHY PETERS STRICKLAND, M.D.

B ÛÈÎ æ ÔÊ ÚÌ ÎÔÏÔÁ. ÌappleÚÔ MÂÛÛ ÓË ÈÒÚÁÔ Ó Á. IA æyxo O OY KAI æyxo EPA EYTE. RICHARD S. SINACOLA, Ph.D TIMOTHY PETERS STRICKLAND, M.D. B ÛÈÎ æ ÔÊ ÚÌ ÎÔÏÔÁ IA æyxo O OY KAI æyxo EPA EYTE RICHARD S. SINACOLA, Ph.D TIMOTHY PETERS STRICKLAND, M.D. E I THMONIKH E IME EIA E HNIKH EK O H ÌappleÚÔ MÂÛÛ ÓË ÈÒÚÁÔ Ó Á ΠEPIEXOMENA Πρόλογος Aγγλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Χριστίνα Τεσσερομμάτη Αναπ. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας Σχηματική παρασταση αυτονόμου νευρικού συστήματος Νευρομεταβιβαστές Ακετυλοχολίνη Τόπος δράσης Τελικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ. Το µόριο της ευτυχίας Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ. Το µόριο της ευτυχίας Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: H Σεροτονίνη,πώς αυτή Συνδέεται µε τις ιατροφικές ιαταραχές, την Ποσότητα και Ποιότητα Κατανάλωσης Τροφής. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΒΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις

Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις Biomedical Imaging & Applied Optics University of Cyprus Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις Διάλεξη 8 Νευροανατομία (Neuroanatomy) (Κεφάλαιο 7 APPENDIX και Διάλεξη) Οργάνωση του Νευρικού Συστήματος Εγκέφαλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πέρα από τις εξειδικεύσεις που παρουσιάζει στο µεταβολισµό κάθε όργανο, όλα µπορούν να πραγµατοποιούν σε κάποιο βαθµό τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

This is the Greek language translation of the public education booklet. This translation was made for The BNA by:

This is the Greek language translation of the public education booklet. This translation was made for The BNA by: Neuroscience: The Science of the Brian This is the Greek language translation of the public education booklet. This translation was made for The BNA by: Dr Stella G. Giakoumaki, Dept of Psychiatry & Behavioural

Διαβάστε περισσότερα

Όσα πρέπει να γνωρίζουµε για τον αλγαισθητικό πόνο

Όσα πρέπει να γνωρίζουµε για τον αλγαισθητικό πόνο Όσα πρέπει να γνωρίζουµε για τον αλγαισθητικό πόνο Χρήστος Ιατρού, MD, PhD ABSTRACT What we need to know about nociceptive pain Christos A. Iatrou, MD, PhD Pain is the sensation associated with injury,

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχείς που συνδέονται με G πρωτεΐνες Δομή και αλληλεπιδράσεις με άλλα συστήματα. Ταχύτητα και εξειδίκευση στη μεταγωγή σήματος

Υποδοχείς που συνδέονται με G πρωτεΐνες Δομή και αλληλεπιδράσεις με άλλα συστήματα. Ταχύτητα και εξειδίκευση στη μεταγωγή σήματος 5 o Υποδοχείς που συνδέονται με G πρωτεΐνες Δομή κκαι ι αλλλληλλεεπι ιδράσεει ιςς μεε άλλλλα συσττήματτα.. Ταχχύττηττα κκαι ι εεξξεει ιδίκκεευση σττη μεετταγγωγγή σήματτοςς 1. Υποδοχείς που συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Επιστηµών Υγείας Τµήµα Ιατρικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Βασικές Ιατρικές Επιστήµες

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Επιστηµών Υγείας Τµήµα Ιατρικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Βασικές Ιατρικές Επιστήµες Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Επιστηµών Υγείας Τµήµα Ιατρικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Βασικές Ιατρικές Επιστήµες ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Νευροενδοκρινική ρύθµιση της πρόσληψης τροφής: µόρια και δίκτυα»

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Φαρµακολογίας και Γ Νευρολογική Κλινική, Ιατρικό Τµήµα ΑΠΘ

Εργαστήριο Φαρµακολογίας και Γ Νευρολογική Κλινική, Ιατρικό Τµήµα ΑΠΘ οµικές και µοριακές µεταβολές στη νόσο Alzheimer: Στόχοι φαρµακολογικών παρεµβάσεων σε µοριακό επίπεδο Β. Κόκκας, Γ. Κίτσιος, Μ. Τσολάκη Εργαστήριο Φαρµακολογίας και Γ Νευρολογική Κλινική, Ιατρικό Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη βιολογική θεώρηση της κατάθλιψης Νευροπεπτίδια και νέες θεραπευτικές προοπτικές

Σύγχρονη βιολογική θεώρηση της κατάθλιψης Νευροπεπτίδια και νέες θεραπευτικές προοπτικές ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(4):456-462 Σύγχρονη βιολογική θεώρηση της κατάθλιψης Νευροπεπτίδια και νέες θεραπευτικές προοπτικές Η κατάθλιψη αποτελεί διαταραχή του συναισθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ζ.Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη Καθηγήτρια Φαρμακολογίας

Ζ.Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη Καθηγήτρια Φαρμακολογίας ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Ζ.Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη Καθηγήτρια Φαρμακολογίας Τι είναι πόνος; Ποινή-τιμωρία «Μια δυσάρεστη αισθητική και συναισθηματική εμπειρία, που συνδέεται με πραγματική ή δυνητική ιστική βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Εκτίμηση και κατηγοριοποίηση του πόνου στα ζώα εργαστηρίου»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Εκτίμηση και κατηγοριοποίηση του πόνου στα ζώα εργαστηρίου» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εκτίμηση και κατηγοριοποίηση του πόνου στα ζώα εργαστηρίου» Ειρήνη Συμεών Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ Η βασική αρχή της Κινεζικής Παραδοσιακής Ιατρικής είναι η ύπαρξη της Ζωτικής Ενέργειας. Η ζωτική ενέργεια δεν κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Οι Αισθήσεις

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Οι Αισθήσεις University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Οι Αισθήσεις Το Περιφερικό Νευρικό Σύστημα Περιφερικό Νευρικό Σύστημα Προσαγωγός (Afferent) Μοίρα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αν και υπάρχουν αρκετές μελέτες, οι οποίες εξετάζουν το ρόλο που διαδραματίζει το ανοσοποιητικό

Αν και υπάρχουν αρκετές μελέτες, οι οποίες εξετάζουν το ρόλο που διαδραματίζει το ανοσοποιητικό PSYCHIATRIKI 21 (1), 2010 17 Ανασκόπηση Review O Σ.Ε. Καραουλάνης, Ν.Β. Αγγελόπουλος Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα Ψυχιατρική 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 1 Στόχοι ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 1. Να εξετάσουμε τις βασικές αρχές του μεταβολισμού των μακροθρεπτικών συστατικών.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ευάγγελος Κωλέττας Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας με έμφαση στη Μοριακή Φυσιολογία Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Συμβεβλημένο Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις

Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις Biomedical Imaging & Applied Optics University of Cyprus Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις ιάλεξη 9 Χηµικές Αισθήσεις (Chemical Senses) Εισαγωγή Τα ζώα εξαρτώνται από τις χηµικές αισθήσεις τους Βρίσκουν κατεύθυνση,

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ Α ΥΝΑΤΙΣΜΑ"

ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ Α ΥΝΑΤΙΣΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ) ΤΜΗΜΑ : ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ "ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ Α ΥΝΑΤΙΣΜΑ" ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ "ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ" ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Αλληλεπιδράσεις των συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος στην Νευρογενή Ουροδόχο Κύστη

Ο ρόλος του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος στην Νευρογενή Ουροδόχο Κύστη Ο ρόλος του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος στην Νευρογενή Ουροδόχο Κύστη Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛ. ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Επ. Δ/ντής Κέντρο Αποκατάστασης «Άγιος Λουκάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΤΟΠΑΜΙΝΕΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ NMDA ΣΤΟ ΡΑΒΔΩΤΟ ΣΩΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΥΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΤΟΠΑΜΙΝΕΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ NMDA ΣΤΟ ΡΑΒΔΩΤΟ ΣΩΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΥΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Δυναμικών Μετεκφορτίσεων (afterdischarges) σε Ενδοκράνιες Καταγραφές Επιληπτικών Ασθενών με Χρήση του Συνεχούς Μετασχηματισμού Κυματιδίου

Μελέτη των Δυναμικών Μετεκφορτίσεων (afterdischarges) σε Ενδοκράνιες Καταγραφές Επιληπτικών Ασθενών με Χρήση του Συνεχούς Μετασχηματισμού Κυματιδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη των Δυναμικών Μετεκφορτίσεων (afterdischarges) σε

Διαβάστε περισσότερα