Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ»"

Transcript

1 Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Α. Σταθόπουλος, Χ. Χάµος, Ο. Κισκήρα, Α. Ψευδή Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ» To monitoring του ασθενούς αποτελεί κλειδί στην παροχή αναισθησιολογικής φροντίδας. Η λέξη monitor προέρχεται από το λατινικό ρήµα monere που σηµαίνει προειδοποιώ. Μια συσκευή monitoring λοιπόν µπορεί µόνο να προειδοποιήσει. Καµία συσκευή δεν µπορεί να υποκαταστήσει την προσεκτική παρατήρηση του ασθενούς από τον αναισθησιολόγο. Η κάθε πληροφορία από τα monitor πρέπει να υφίσταται κλινική επεξεργασία. Ο αρτηριακός καθετηριασµός µε συνεχή καταγραφή της κυµατοµορφής και της τιµής της αρτηριακής πίεσης αποτελεί τη µέθοδο αναφοράς για την διεγχειρητική παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης παρά το γεγονός ότι είναι µέθοδος ακριβή, έχει επιπλοκές και απαιτεί εκπαίδευση. Συνοπτικά οι ενδείξεις αρτηριακού καθετηριασµού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα : Ανάγκη για συνεχή και σε πραγµατικό χρόνο παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης Αναµενόµενοι χειρουργικοί χειρισµοί επί του καρδιαγγειακού, χορήγηση αγγειοδραστικών φαρµάκων Ανάγκη για συχνή λήψη δειγµάτων αρτηριακού αίµατος Αδυναµία µη επεµβατικής µέτρησης της αρτηριακής πίεσης Λήψη συµπληρωµατικών πληροφοριών από την κυµατοµορφή της αρτηριακής πίεσης Καρδιοχειρουργική, εξωσωµατική κυκλοφορία, νευροχειρουργική, ελεγχόµενη υπόταση, σοβαρή προϋπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσος, αναµενόµενη µεγάλη και απότοµη απώλεια αίµατος, µεγάλες διεγχειρητικές µετακινήσεις υγρών Καρδιοχειρουργική, αγγειακή χειρουργική όπου αναµένεται σύγκλειση µείζονος αγγείου Αναµενόµενη µεγάλη απώλεια αίµατος, σοβαρή πνευµονοπάθεια µε πιθανή παράταση του µηχανικού αερισµού µετεγχειρητικά, καρδιοχειρουργικήεξωσωµατική κυκλοφορία, νευροχειρουργική Κακοήθης παχυσαρκία, πολλαπλά κατάγµατα άκρων, εγκαύµατα Αναγνώριση της εντοµής στην κυµατοµορφή της αρτηριακής πίεσης για την σωστή λειτουργία της ενδοαορτικής αντλίας, αναγνώριση της υποογκαιµίας από την ευρεία διακύµανση της συστολικής αρτηριακής πίεσης Η κερκιδική αρτηρία είναι η συχνότερη θέση αρτηριακού καθετηριασµού στην αναισθησιολογία και την εντατική θεραπεία. Τα πλεονεκτήµατά της είναι ο εύκολος καθετηριασµός και οι ασυνήθεις επιπλοκές λόγω επαρκούς παράπλευρής κυκλοφορίας στην άκρα χείρα. Η δοκιµασία Allen, για τον έλεγχο επαρκούς

2 παράπλευρης κυκλοφορίας από την ωλένιο, συστήνεται από πολλές πηγές. Ο συχνότερος τύπος καθετήρα που χρησιµοποιείται για τον καθετηριασµό της κερκιδικής αρτηρίας είναι 20-gauge καθετήρας από Teflon, over the needle. Χρησιµοποιούνται όµως και καθετήρες από άλλα υλικά όπως πολυπροπυλένιο, καθώς και καθετήρες 18-gauge. To µέγεθος 18 ή 20-gauge, το υλικό του καθετήρα καθώς και η τεχνική του καθετηριασµού (µε ή χωρίς τρώση του οπίσθιου τοιχώµατος, χρήση ή όχι οδηγού σύρµατος) δεν φαίνεται να επηρεάζουν τα ποσοστά επιπλοκών. Εναλλακτικές ασφαλείς θέσεις αρτηριακού καθετηριασµού αποτελούν η ωλένιος αρτηρία, η βραχιόνιος αρτηρία, η µασχαλιαία αρτηρία και η µηριαία αρτηρία. Η ωλένιος αρτηρία µπορεί να καθετηριαστεί και οµόπλευρα επί αποτυχίας καθετηριασµού της κερκιδικής, αφού προηγηθεί η τροποποιηµένη δοκιµασία Allen για την επάρκεια της ροής της οµόπλευρης κερκιδικής. Ακολουθούν οι συχνότερες επιπλοκές του αρτηριακού καθετηριασµου: Ισχαιµία άπω ιστών, ψευδοανεύρυσµα, αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία Αιµορραγία Αρτηριακή εµβολή Λοίµωξη Περιφερική νευροπάθεια Κακή ερµηνεία των µετρήσεων Εσφαλµένη χρήση του εξοπλισµού Ο διαδερµικός καθετηριασµός της δεξιάς έσω σφαγίτιδας φλέβας αποτελεί την τεχνική εκλογής για πρόσβαση στην κεντρική φλεβική κυκλοφορία. Τα πλεονεκτήµατα της πρόσβασης αυτής συνοπτικά είναι: σταθερή, προβλέψιµη ανατοµική θέση, εύκολη σχετικά εντόπιση, ψηλαφητά οδηγά σηµεία και βραχεία και ευθεία πορεία προς την άνω κοίλη φλέβα. Επιπλέον η πρόσβαση είναι εύκολη από τον αναισθησιολόγο διεγχειρητικά και τα ποσοστά επιτυχούς καθετηριασµού κυµαίνονται από % όταν χρησιµοποιείται η τεχνική seldinger (catheter over guide-wire). H τεχνική καθετηριασµού µε καθετήρα δια βελόνης (catheter through needle) έχει πρακτικά καταργηθεί καθώς απαιτείται µεγαλύτερη βλάβη στο αγγείο και συνδέεται µε αυξηµένο ποσοστό επιπλοκών. Οι καθετήρες µε περισσότερους του ενός αυλούς είναι περισσότερο δηµοφιλείς καθώς επιτρέπουν ταυτόχρονη χορήγηση υγρών και φαρµάκων και καταγραφή της κεντρικής φλεβικής πίεσης. Τελευταία µέθοδοι καθετηριασµού της έσω σφαγίτιδας, της µηριαίας και της υποκλειδίου φλέβας µε τη χρήση υπερηχογραφίας έχουν περιγραφεί και φαίνεται να συνδέονται µε ακόµη χαµηλότερο ποσοστό επιπλοκών. Ενδείξεις καθετηριασµού κεντρικής φλέβας: Παρακολούθηση της τιµής και της κυµατοµορφής της Κεντρικής Φλεβικής Πίεσης (CVP) Καθετηριασµός της πνευµονικής και µέτρηση πίεσεων στην πνευµονική και πίεση ενσφήνωσης ιαφλέβιος βηµατοδότηση Προσωρινή αιµοδιάλυση - αιµοδιήθηση Χορήγηση φαρµάκων Πυκνά διαλύµατα αγγειοσυσπαστικών Παρεντερική διατροφή

3 Χηµειοθεραπεία Φάρµακα ερεθιστικά για τις περιφερικές φλέβες Παρατεταµένη χορήγηση αντιβιοτικών (π.χ. σε ενδοκαρδίτιδα) Ανάγκη για ταχεία χορήγηση υγρών και αίµατος Μείζων χειρουργείο Τραύµα Ανάγκη αναρρόφησης αέρα σε εµβολή αέρος υσκολία καθετηριασµού περιφερικών φλεβών Ανάγκη για επαναλαµβανόµενη δειγµατοληψία αίµατος Θέσεις κεντρικής φλεβικής πρόσβασης κατά σειρά προτίµησης και σχόλια κατά θέση: εξια έσω σφαγίτιδα Θέση εκλογής, χαµηλό ποσοστό επιπλοκών, ειδικά µε τη χρήση υπερηχογραφίας Αριστερή έσω σφαγίτιδα Αναφέρονται υψηλότερα ποσοστά πνευµοθώρακα και τρώσης της καρωτίδας σε σχέση µε τη δεξιά, πιθανότητα χυλοθώρακα, µικρότερη εµπειρία. Υποκλείδιος Περισσότερο δηµοφιλείς σε άλλες ειδικότητες, ιδανική για µακρά παραµονή του καθετήρα, βολική στο τραύµα και στο αιµορραγικό shock, ποσοστό επιπλοκών (κυρίως πνευµοθώρακας και τρώση της υποκλειδίου αρτηρίας) εξαρτώµενο περισσότερο από άλλες θέσεις από την εµπειρία του ιατρού, αποφυγή περισσότερων από 2 ή 3 περασµάτων της βελόνης και γρήγορη εγκατάλειψη της τεχνικής επι αποτυχίας, όχι αµφοτερόπλευρη προσπάθεια. Έξω σφαγίτιδα 20 % ανεπιτυχής ο καθετηριασµός, χαµηλά ποσοστά επιπλοκών Μηριαία Αµφισβήτηση για το εάν οι καταγραφόµενες ενδοκοιλιακές φλεβικές πιέσεις συµβαδίζουν µε αυτές στη άνω κοίλη. Για τους ασθενείς σε µηχανικό αερισµό είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικές των πιέσεων στην άνω κοίλη, χαµηλά ποσοστά επιπλοκών, πρόσπέλαση υπο τον βουβωνικό σύνδεσµο. Μασχαλιαία Χρήσιµη θέση σε ασθενείς µε εγκαύµατα, η περιοχή της µασχάλης συνήθως δεν έχει υποστεί βλάβη. Μεγάλη περιφερική φλέβα - Peripherally inserted central venous catheters (PICCs) Υπάρχουν καθετήρες σιλικόνης µε µικρότερο κίνδυνο τρώσης της καρδιάς κατά τις κινήσεις του άνω άκρου.

4 Τα τελευταία χρόνια οι καθετήρες πνευµονικής αρτηρίας χρησιµοποιούνται όλο και λιγότερο. Η µέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης και η συνεχής µέτρηση της αρτηριακής πίεσης µε ενδαρτηριακό καθετήρα υιοθετούνται συχνότερα στην παρακολούθηση ασθενών υψηλού κινδύνου και κατά τη διάρκεια επεµβάσεων υψηλού κινδύνου. Στις τελευταίες οδηγίες του Αmerican College of Cardiologists/American Heart Αssociation η χρήση του καθετήρα πνευµονικής αρτηρίας προτείνεται ως σύσταση ΙΙb σε ασθενείς σε κίνδυνο µείζονος αιµοδυναµικής επιβάρυνσης που διαγιγνώσκεται εύκολα µε τον εν λόγω καθετήρα. Η απόφαση για χρήση του καθετήρα πρέπει να βασίζεται σε 3 παραµέτρους: καρδιακή νόσος του ασθενούς, είδος χειρουργικής επέµβασης και εµπειρία στην τοποθέτηση του καθετήρα και ερµηνεία των ευρηµάτων. Η λαθεµένη ερµηνεία των µετρήσεων µπορεί να προκαλέσει βλάβη. Σύσταση ΙΙΙ (περισσότερη η ζηµιά από το όφελος) αποδίδεται στη χρήση του καθετήρα πνευµονικής στους ασθενείς χαµηλού κινδύνου αιµοδυναµικής επιβάρυνσης περιεγχειρητικά. Ο καθετήρας πνευµονικής αρτηρίας παρέχει το µέγιστο όφελος όταν η γνώση του καρδιακού δείκτη, του προφόρτιου, της κατάστασης ενδαγγειακού όγκου και του κορεσµού σε οξυγόνο του µικτού φλεβικού αίµατος παρέχει όφελος στο χειρισµό του ασθενούς που να δικαιολογεί τις επιπλοκές της τοποθέτησης και παραµονής του καθετήρα. Oι καθετήρες πνευµονικής αρτηρίας (Swan-Ganz) είναι συνήθως πολλαπλών αυλών, τοποθετούνται από κεντρική φλέβα και κατευθύνονται µε τη ροή του αίµατος δια της δεξιάς καρδιάς σε κλάδο της πνευµονικής αρτηρίας. Παρακολουθείται η λειτουργία και δεξιών και αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων αλλά εξάγονται και αποτελέσµατα αναφορικά µε το αγγειακό δέντρο ( π.χ. συστηµατικές αγγειακές αντιστάσεις). Χρησιµοποιούνται για µέτρηση της καρδιακής παροχής και άλλων σηµαντικών δεικτών του καρδιαγγειακού. Συστήνεται λοιπόν η χρήση τους σε ασθενείς µε επηρεασµένη καρδιακή λειτουργία προεγχειρητικά, λογική ένδειξη θεωρείται το κλάσµα εξώθησης κάτω από 40-50% (π.χ πρόσφατο οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου) ή όταν αναµένεται σηµαντική αιµοδυναµική διαταραχή λόγω της χειρουργικής επέµβασης (π.χ. ανεύρυσµα θωρακικής αορτής). Σηµαντική είναι και η δυνατότητα προσωρινής βηµατοδότησης που παρέχουν κάποιοι καθετήρες. Οι οδηγίες λοιπόν υιοθετούν µια µάλλον θετική στάση σχετικά µε τη χρήση του PAC,αν και το επίπεδο τεκµηρίωσης είναι χαµηλό. Συνοψίζουµε τις ενδείξεις, µε όλες τις παραπάνω επιφυλάξεις: στην ανεύρεση της αιτίας ή την καθοδήγηση της θεραπείας σε καταστάσεις χαµηλής καρδιακής παροχής (Low Cardiac Output State, LCOS) σε καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις στη διαφοροδιάγνωση της δυσλειτουργίας µεταξύ αριστερού και δεξιού καρδιακού διαµερίσµατος στη διάγνωση και θεραπεία της πνευµονικής υπέρτασης σε υψηλού κινδύνου ασθενείς που υποβάλλονται σε σύνθετες καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις

5 Βιβλιογραφία 1. STATEMENT ON INTRAVASCULAR CATHETERIZATION PROCEDURES Committee of Origin: Economics (Approved by the ASA House of Delegates on October 18, 2000, amended on October 25, 2005 and last updated on September 2, 2008) 2. ACC/AHA 2007 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation and Care for Noncardiac Surgery. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 2002 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation for Noncardiac Surgery), Circulation. 2007;116:e418-e Practice Guidelines for Perioperative Transesophageal Echocardiography. A Report by the American Society of Anesthesiologists and the Society of Cardiovascular Anesthesiologists Task Force on Transesophageal Echocardiography. Αnesthesiology 1996;84: Practice guidelines for pulmonary artery catheterization: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Pulmonary Artery Catheterization. Anesthesiology 2003 Oct;99(4):

ΑΛΕΞΑΝ ΡΙΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΙΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΙΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

και θεραπευτικές καρδιολογικές παρεµβάσεις.

και θεραπευτικές καρδιολογικές παρεµβάσεις. 28 Αναισθησία για καρδιολογικές παρεµβάσεις Παπαγιαννοπούλου Πηνελόπη MD, PhD, Κώστογλου Χρήστος MD ABSTRACT Anaesthesia management during cardiologic interventions Papagiannopoulou P, Kostoglou Ch The

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Αιµοδυναµική Παρακολούθηση σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς & Νοσηλευτικές Παρεµβάσεις: Ανασκόπηση

Περιεγχειρητική Αιµοδυναµική Παρακολούθηση σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς & Νοσηλευτικές Παρεµβάσεις: Ανασκόπηση Περιεγχειρητική Αιµοδυναµική Παρακολούθηση σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς & Νοσηλευτικές Παρεµβάσεις: Ανασκόπηση Ευαγγελία Χαραλαµπίδου Αναπληρώτρια Προϊσταµένη στο Αναισθησιολογικό τµήµα, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου.

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου. Κλινικές υποδείξεις περιεγχειρητικής αντιµετώπισης υπερηλίκων Αικατερίνη Λαµπαδαρίου *, Ελένη Παπαϊωάννου *, Παντελία Νασοπούλου **, Βίρνα Τανού ** * Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» ** Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκές Τοποπεριοχικής Αναισθησίας

Επιπλοκές Τοποπεριοχικής Αναισθησίας ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 65 Επιπλοκές Τοποπεριοχικής Αναισθησίας Ν.ΓΟΡΓΙΑΣ Η αντικειμενική προσέγγιση του θέματος των επιπλοκών της περιοχικής αναισθησίας παρουσιάζει δυσκολίες για

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Διαχείριση Ασθενών με Στεφανιαία Νόσο για μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση

Περιεγχειρητική Διαχείριση Ασθενών με Στεφανιαία Νόσο για μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ 5 Περιεγχειρητική Διαχείριση Ασθενών με Στεφανιαία Νόσο για μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση ΑΝΤΩΝΗ ΣΠΑΠΑΔΟ ΠΟΥΛΟ Σ Οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε

Διαβάστε περισσότερα

Τοποπεριοχική Αναισθησία

Τοποπεριοχική Αναισθησία ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 169 Τοποπεριοχική Αναισθησία ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ, αννα συμεωνιδου, ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΣΙΩΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΓΚΑΒΑΛΙΖΟΥΔΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τοποπεριοχική

Διαβάστε περισσότερα

Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections

Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πρόληψη Λοιμώξεων σχετιζόμενων με Eνδαγγειακούς Kαθετήρες (Νοσηλευτής, Ms, ΣΝΕΛ, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο) Το παρόν αποτελεί μετάφραση των ανανεωμένων κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Μελέτη των Καλυμμένων με. Φαρμακευτικές Ουσίες Ενδοπροθέσεων. στα Κνημιαία Αγγεία

Κλινική Μελέτη των Καλυμμένων με. Φαρμακευτικές Ουσίες Ενδοπροθέσεων. στα Κνημιαία Αγγεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΠΛΗΣ Κλινική Μελέτη των Καλυμμένων με Φαρμακευτικές Ουσίες Ενδοπροθέσεων στα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ (CECC) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών σε μονάδα εντατικής θεραπείας

Συστήματα παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών σε μονάδα εντατικής θεραπείας ΑΣΚΗΣΗ 4 Συστήματα παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών σε μονάδα εντατικής θεραπείας 4.1. Εισαγωγή 4.1.1 Ορισμός Η εντατική θεραπεία (Intensive care medicine or critical care medicine) είναι κλάδος της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Φοιτήτρια: Περδικάκη Χριστίνα Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οξύς Μετεγχειρητικός Πόνος

Οξύς Μετεγχειρητικός Πόνος ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 259 Οξύς Μετεγχειρητικός Πόνος ΒΑΓΙΑ ΝΤΡΙΤΣΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΝΤΣΙΔΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 1. Μετεγχειρητικός πόνος Ο

Διαβάστε περισσότερα

ÙÂ ı ÓÙ ÚÈÂ ËÁ Â ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙÔ ÌÊÚ ÁÌ ÙÔ ÙÔ ª ÔÎ Ú Ô

ÙÂ ı ÓÙ ÚÈÂ ËÁ Â ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙÔ ÌÊÚ ÁÌ ÙÔ ÙÔ ª ÔÎ Ú Ô Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÙÂ ı ÓÙ ÚÈÂ ËÁ Â ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙÔ ÌÊÚ ÁÌ ÙÔ ÙÔ ª ÔÎ Ú Ô ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 2002 Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας Eκδοτική παραγωγή: Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανάλυση βασικών αιμοδυναμικών παραμέτρων 1 ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΟΦΙΑ ΚΡΟΝΤΖΟΥ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ Βασικές διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δρ. Aντώνης Πίτσης, MD, FETCS,FESC Διευθυντής Kαρδιοθωρακοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Διουρητικά (Πίνακας 21)

Διουρητικά (Πίνακας 21) Διουρητικά (Πίνακας 21) Τα διουρητικά συνιστώνται σε ασθενείς µε ΚΑ και κλινικά σηµεία ή συµπτώµατα συµφόρησης. Κλάση Ι, επίπεδο απόδειξης Β Κύρια σηµεία Τα διουρητικά ανακουφίζουν από τα συµπτώµατα και

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας

Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας 46 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας Π.ΜΑΪΔΑΤΣΗ MONΠORING ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΠΕΡΙΟΧΙΚΗ Η παρακολούθηση του ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την περιεγχειρητική καρδιαγγειακή εκτίµηση και αντιµετώπιση ασθενών που υποβάλλονται σε µη καρδιοχειρουργική επέµβαση (2007). Φωτεινή Ντάνου, Σοφία Σγουροπούλου, Πολυξένη Στρατήγη.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία Αντλίες και Ρεύµατα (Αγγειοπλαστική, αορτοστεφανιαία παράκαµψη, εξωσωµατική κυκλοφορία) Θυµάστε τι έγινε µε την Π.Κ.; Η Π.Κ. ένοιωσε ένα ισχυρό πόνο στο κέντρο του στήθους,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ»

«ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Μ.Ε.Θ.» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Γ. Τουμπανιάρης

Πέτρος Γ. Τουμπανιάρης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικές αρτηριακές πιέσεις Μέθοδοι και τεχνολογίες για τη μη επεμβατική εκτίμησή τους

Κεντρικές αρτηριακές πιέσεις Μέθοδοι και τεχνολογίες για τη μη επεμβατική εκτίμησή τους ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(3):351-364 Κεντρικές αρτηριακές πιέσεις Μέθοδοι και τεχνολογίες για τη μη επεμβατική εκτίμησή τους Η υπέρταση αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακός Πόρος - Επεµβατική Σύγκλειση

Αρτηριακός Πόρος - Επεµβατική Σύγκλειση 1 Αρτηριακός Πόρος - Επεµβατική Σύγκλειση Η φυσιολογική καρδιά Η φυσιολογική καρδιά είναι µία αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µίας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

(Monitored Anesthesia Care MAC)

(Monitored Anesthesia Care MAC) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ Α. Μπαϊρακτάρη, Β. Αρώνη, Φ. Γιαννακά, Μ. Κοκολάκη, Ε. Μαστροκώστα H χειρουργική και η αναισθησία σε επεµβάσεις µιας ηµέρας θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα