ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ"

Transcript

1 ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ Αμπατζίδου Μαρία Αιματολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια, Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας- Ογκολογίας, Γ. Ν. Παίδων Η Αγία Σοφία Κατά την τελευταία δεκαετία και με τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις, τα ποσοστά επιβίωσης στην οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ) της παιδικής ηλικίας έχουν υπερβεί το 80%. Η επιτυχία αυτή έχει επιτευχθεί μέσω της διαστρωμάτωσης των ασθενών σε ομάδες κινδύνου και κυρίως μέσα από τη βαθύτερη κατανόηση των γενετικών ανωμαλιών που υπεισέρχονται στη λευχαιμογένεση (χρωμοσωμικές ανωμαλίες και μοντέλα γονιδιακής έκφρασης). Η αναγνώριση βιολογικά διακριτών υποομάδων στην παιδική ΟΛΛ με τη βοήθεια κυτταρογενετικών και μοριακών τεχνικών, η μελέτη της γονιδιακής έκφρασης, η χρήση ανοσοφαινοτυπικών μεθόδων ανίχνευσης υπολλειμματικής νόσου και η χρήση της φαρμακογενωμικής προσφέρουν τη δυνατότητα εξέλιξης των προγνωστικών κριτηρίων, επιτρέποντας την πιο ακριβή διαστρωμάτωση των ασθενών και την εξατομίκευση του σχεδιασμού θεραπείας ενώ η πρώιμη απάντηση στη θεραπεία παραμένει ένας από τους κυριότερους προγνωστικούς παράγοντες. Η μελλοντική έρευνα στρέφεται προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης, με σύγχρονες τεχνικές, ανεξάρτητων προγνωστικών παραγόντων που θα οδηγήσουν στην αντικατάσταση/συμπλήρωση των παραδοσιακών παραγόντων κινδύνου και στην περαιτέρω εξέλιξη και διαβάθμιση της εφαρμοσθείσης θεραπείας. Οι σύγχρονες κυτταρογενετικές και μοριακές τεχνικές προσφέρουν ελπιδοφόρα μηνύματα όσον αφορά στην περαιτέρω μείωση της τοξικότητας της χημειοθεραπείας και στην εφαρμογή πρότυπων εξατομικευμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων ενώ ο τελικός στόχος παραμένει πάντα η βελτίωση της μακροχρόνιας επιβίωσης των παιδιατρικών ασθενών με ΟΛΛ. Εκτός από τους κλασσικούς προγνωστικούς παράγοντες που έχουν μέχρι σήμερα χρησιμοποιηθεί στη διαστρωμάτωση των ασθενών σε ομάδες κινδύνου (ηλικία, αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων, ανοσοφαινότυπος, πρωτόκολλο θεραπείας, κλασσικές κυτταρογενετικές ανωμαλίες, πρώιμη απάντηση στη θεραπεία), η σύγχρονη έρευνα αποδεικνύει πως η ΟΛΛ της παιδικής ηλικίας αντιπροσωπεύει μια ετερογενή οντότητα με υποκείμενες γενετικές βλάβες που τροποποιούν την πρόγνωση και τελική έκβαση των ασθενών. Οι σημαντικότερες γενετικές ανωμαλίες (genotypes) που σχετίζονται με διαφορετική βιολογική συμπεριφορά και χρησιμοποιούνται στη διαστρωμάτωση των ασθενών σε ομάδες κινδύνου (risk classification) απεικονίζονται ενδεικτικά στο παρακάτω σχήμα, όπου είναι εμφανή νεότερα δεδομένα σχετικά με την υποκατηγοριοποίηση και μοριακή ταξινόμηση της ΟΛΛ της παιδικής ηλικίας (ALL subclassification).

2 Οι νεότερες μέθοδοι μοριακής τυποποίησης (SNP-microarrays, array-cgh) προσφέρουν πλέον τη δυνατότητα καλύτερης κατανόησης της βιολογίας της παιδικής ΟΛΛ, μέσω δύο βασικών οδών: α) αναγνώριση νέων υποτύπων ΟΛΛ που φέρουν κρυπτικές ή υπομικροσκοπικές δομικές γενετικές ανωμαλίες, β) αναγνώριση υπομικροσκοπικών γενετικών βλαβών που στοχεύουν και εμπλέκονται σε κυτταρικά μονοπάτια κλειδιά, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά σε κλινικές εφαρμογές, θεραπευτικούς στόχους και στην εφαρμογή πρότυπων εξατομικευμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων. Πολλά από τα γονίδια που αναγνωρίζεται, πλέον, ότι φέρουν δομικές ή αριθμητικές ανωμαλίες (μεταλλάξεις, προσθήκες ή ελλείμματα), κωδικοποιούν πρωτεϊνες με σημαντικό ρόλο στη λεμφοποίηση (π.χ. PAX5, IZKF1, EBF1, LMO2), στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου και την καταστολή της ογκογένεσης (CDKN2A/CDKN2B, PTEN, RB1, TP53), στη ρύθμιση της απόπτωσης (BTG1), σε RAS μονοπάτια (NRAS, KRAS and NF1) καθώς και στην μεταγραφική δραστηριότητα (TBL1XR1, ETV6, ERG) και επιγενετική ρύθμιση (CTCF, CREBBP). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν γενετικές ανωμαλίες που προσδιορίζουν διακριτές υποομάδες στην παιδική ΟΛΛ, πέραν των κλασσικών κυτταρογενετικών ανωμαλιών που έχουν ήδη περιγραφεί (π.χ. BCR-ABL1, ETV6-RUNX1, MLL αναδιατάξεις). Έτσι, αναγνωρίζουμε πλέον τις εξής οντότητες: - Ενδοχρωμοσωμική ενίσχυση στο χρωμόσωμα 21 (iamp21) - CRLF2 αναδιατάξεις και μεταλλάξεις των JAK κινασών - Υποδιπλοειδική ΟΛΛ - BCR-ABL1 like ΟΛΛ (BCR-ABL1 gene expression profile, ελλείμματα IKZF1, δυσμενής πρόγνωση) - Ανθεκτική/υποτροπιάζουσα ΟΛΛ (BCR-ABL1, MLL, BCR-ABL1-like, IKZF1,CDKN2A/B, CREBBP, NT5C2) - ERG αναδιατάξεις - Γενετικές βλάβες στη Τ-ΟΛΛ (TLX1/3,TAL1,PHF6)

3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ/ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΟΛΛ Γενετικές ανωμαλίες ευνοϊκής πρόγνωσης Ευνοϊκής πρόγνωσης κυτταρογενετικές ανωμαλίες ETV6/RUNX1/t(12;21)(p13;q22) Υψηλή υπερδιπλοειδία (51-65 χρωμοσώματα) Ευνοϊκής πρόγνωσης βλάβες αριθμού αντιγράφων γονιδίων (copy number alteration profiles) Απουσία ελλειμμάτων των γονιδίων IKZF1, CDKN2A/B, PAR1, BTG1, EBF1, PAX5, ETV6, RB1 Mεμονωμένα ελλείμματα ETV6, PAX5 ή BTG1 Eλλείμματα του ETV6 σε συνδυασμό με επιπρόσθετο έλλειμμα BTG1, PAX5 ή CDKN2A/B Γενετικές ανωμαλίες δυσμενούς πρόγνωσης Υψηλού κινδύνου κυτταρογενετικές υποομάδες t(9;22)(q34;q11)/bcr-abl1 MLL/11q23 αναδιατάξεις Near haploidy (<30 χρωμοσώματα) Χαμηλή υποδιπλοειδία / near triploidy (30-39 / χρωμοσώματα) Ενδοχρωμοσωμική ενίσχυση στο χρωμόσωμα 21 (iamp21) t(17;19)(q23;p13)/tcf3/hlf Eνδιαμέσου και υψηλού κινδύνου copy number alteration profiles Ελλείμματα των γονιδίων IKZF1, PAR1, EBF1, RB1 Λοιπές αριθμητικές αλλοιώσεις που δεν αναφέρονται παραπάνω Moorman et al., Blood 2014 Συμπερασματικά, η αναγνώριση βιολογικά διακριτών υποομάδων στην ΟΛΛ της παιδικής ηλικίας με τη βοήθεια κυτταρογενετικών τεχνικών, μοριακών μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης της γονιδιακής έκφρασης, σε συνδυασμό με ποσοτικούς προσδιορισμούς της υπολλειμματικής νόσου και εκτίμηση της φαρμακογενωμικής του ξενιστή, προσφέρουν τη δυνατότητα καθιέρωσης και εφαρμογής βελτιωμένων προγνωστικών κριτηρίων. Η μελλοντική έρευνα στρέφεται προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης, με σύγχρονες μοριακές τεχνικές, ανεξάρτητων προγνωστικών παραγόντων που θα οδηγήσουν στην ενδεχόμενη αντικατάσταση ή συμπλήρωση των παραδοσιακών παραγόντων κινδύνου ενώ ο τελικός στόχος παραμένει πάντα η βελτίωση της μακροχρόνιας επιβίωσης των παιδιατρικών ασθενών με ΟΛΛ.

4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Μαρία Αμπατζίδου, Ευθυμία Ρηγάτου και Σοφία Πολυχρονοπούλου. Oξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία παιδιών και εφήβων: κλασσικοί και νεότεροι προγνωστικοί παράγοντες. Παιδιατρική, Τόμος 74, τεύχος 3, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος Μαρία Αμπατζίδου, Ευθυμία Ρηγάτου και Σοφία Πολυχρονοπούλου. Παιδική οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία: αποτελέσματα με τρέχοντα θεραπευτικά πρωτόκολλα και νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Παιδιατρική, Τόμος 75, τεύχος 1, Ιανουάριος- Φεβρουάριος-Μάρτιος Ι.Π.Παναγιώτου, Σοφία Πολυχρονοπούλου-Ανδρουλακάκη. Λευχαιμογένεση στην παιδική ηλικία: Αιτιολογικοί παράγοντες και παθογενετικοί μηχανισμοί. Αρχεία Ελληνικής Εταιρείας, 17(6): , Σ. Κωσταρίδου, Σοφία Πολυχρονοπούλου-Ανδρουλακάκη. Δείκτες ταξινόμησης και πρόγνωσης της παιδικής οξείας λευχαιμίας. Ιατρική, 77 (2): , Μαρία Αμπατζίδου, Σ.Ι.Παπαδημητρίου, Γ.Πατεράκης, Β.Παπαδάκης, Κ.Τσίτσικας, Δ.Παυλίδης, Σοφία Παπαργύρη, Γεωργία Αυγερινού, Αγάπη Παρχαρίδου, Μαρία Γεωργιακάκη και Σοφία Πολυχρονοπούλου. Κλινικά, αιματολογικά και γενετικά χαρακτηριστικά της TEL/AML1(+) ΟΛΛ της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας. Haema,4-7 November 2009, Volume 12, Suppl 1, pg63 6. Ampatzidou M, Panagiotou JP, Paterakis G, Papadakis V, Papadhimitriou SI, Parcharidou A, Papargyri S, Rigatou E, Avgerinou G, Tsitsikas K, Vasdekis V, Haidas S, Polychronopoulou S. Childhood acute lymphoblastic leukemia: 12 years of experience, using a Berlin- Frankfurt-Münster approach, in a Greek center. Leuk Lymphoma Jan;56(1): Papadakis V, Panagiotou JP, Polychronopoulou-Androulakaki S, et al. Results of childhood acute lymphoblastic leukemia treatment in Greek patients using a BFM-based protocol. HAEMA 6(2), pp , Papadhimitriou SI, Polychronopoulou S, Tsakiridou AA, et al. p16 inactivation associated with aggressive clinical course and fatal outcome in TEL/AML1-positive acute lymphoblastic leukemia. J Pediatr Hematol Oncol Dec;27(12): Konialis C., Savola S., Karapanou S., Markaki A., Karabela M., Polychronopoulou S., Ampatzidou M., et al. Routine application of a novel MLPA-based first-line screening test uncovers clinically relevant copy number aberrations in haematological malignancies undetectable by conventional cytogenetics. Hematology Jun;19(4): Moorman AV, Enshaei A, Schwab C, et al. A novel integrated cytogenetic and genomic classification refines risk stratification in pediatric acute lymphoblastic leukemia. Blood Aug;124(9): Pui CH, Mullighan CG, Evans WE, Relling MV. Pediatric acute lymphoblastic leukemia: where are we going and how do we get there? Blood. 2012;120(6): Moorman AV. The clinical relevance of chromosomal and genomic abnormalities in B- cell precursor acute lymphoblastic leukaemia. Blood Rev. 2012;26(3): Mullighan CG, Goorha S, Radtke I, et al. Genome-wide analysis of genetic alterations in acute lymphoblastic leukaemia. Nature. 2007;446(7137): Schwab CJ, Chilton L, Morrison H, et al. Genes commonly deleted in childhood B-cell precursor ALL: association with cytogenetics and clinical features. Haematologica. 2013;98(7):

5 15. van der Veer A, Waanders E, Pieters R, et al. Independent prognostic value of BCR- ABL1-like signature and IKZF1 deletion, but not high CRLF2 expression, in children with B- cell precursor ALL. Blood. 2013;122(15): Mullighan CG. Genomic characterization of childhood acute lymphoblastic leukemia. Semin Hematol October ; 50(4):. doi: /j.seminhematol Kuiper RP, Schoenmakers EF, van Reijmersdal SV, Hehir-Kwa JY, van Kessel AG, van Leeuwen FN, et al. High-resolution genomic profiling of childhood ALL reveals novel recurrent genetic lesions affecting pathways involved in lymphocyte differentiation and cell cycle progression. Leukemia. 2007; 21(6): Harvey RC, Mullighan CG, Wang X, et al. Identification of novel cluster groups in pediatric high-risk B-precursor acute lymphoblastic leukemia with gene expression profiling: correlation with genome-wide DNA copy number alterations, clinical characteristics, and outcome. Blood. 2010;116(23): Den Boer ML, van Slegtenhorst M, De Menezes RX, et al. A subtype of childhood acute lymphoblastic leukaemia with poor treatment outcome: a genome-wide classification study. Lancet Oncol. 2009;10(2): Mullighan CG, Su X, Zhang J, et al; Children s Oncology Group. Deletion of IKZF1 and prognosis in acute lymphoblastic leukemia. N Engl J Med. 2009;360(5): D orge P, Meissner B, Zimmermann M, et al. IKZF1 deletion is an independent predictor of outcome in pediatric acute lymphoblastic leukemia treated according to the ALL-BFM 2000 protocol. Haematologica. 2013;98(3): Clappier E, Auclerc MF, Rapion J, et al. An intragenic ERG deletion is a marker of an oncogenic subtype of B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia with a favorable outcome despite frequent IKZF1 deletions. Leukemia. 2014;28(1): Lengline E, Beldjord K, Dombret H, Soulier J, Boissel N, Clappier E. Successful tyrosine kinase inhibitor therapy in a refractory B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia with EBF1-PDGFRB fusion. Haematologica. 2013;98(11):e146-e148.

Ο ρόλος των μοριακών τεχνικών στην τεκμηρίωση της διάγνωσης και στην προγνωστική κατηγοριοποίηση των αιματολογικών κακοηθειών

Ο ρόλος των μοριακών τεχνικών στην τεκμηρίωση της διάγνωσης και στην προγνωστική κατηγοριοποίηση των αιματολογικών κακοηθειών SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(5):624-630 Ο ρόλος των μοριακών τεχνικών στην τεκμηρίωση της διάγνωσης και στην προγνωστική κατηγοριοποίηση των αιματολογικών κακοηθειών Στις ταξινομήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία στα παιδιά;

Τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία στα παιδιά; 15 Τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία στα παιδιά; Ελένη Βασιλάτου - Κοσμίδη Ογκολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού» Περίληψη: Η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Έκφραση του γονιδίου IRF4 σε υγιή παιδιά και σε παιδιά με Οξεία Λευχαιμία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Έκφραση του γονιδίου IRF4 σε υγιή παιδιά και σε παιδιά με Οξεία Λευχαιμία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Έκφραση του γονιδίου IRF4 σε υγιή παιδιά και σε παιδιά με Οξεία Λευχαιμία Μαρία Αδαμάκη, Αρχοντής Ζαμπογιάννης, Αναστασία Αθανασιάδου, Μαριάννα Τζανουδάκη, Σπύρος Βλαχόπουλος, Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα - 1 Ο Μέρος

Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα - 1 Ο Μέρος ΤΟΜΟΣ 2 - ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ISSN: 1792-7110 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες: Καθηγήτρια Ελένη A. Παπαδάκη, Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσαταλάς Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός ανοσοφαινοτυπικής τυποποίησης και μοριακών τεχνικών στη διάγνωση των οξειών λευχαιμιών

Συνδυασμός ανοσοφαινοτυπικής τυποποίησης και μοριακών τεχνικών στη διάγνωση των οξειών λευχαιμιών ΕΙ ΙΚΟ ΑΡΘΡΟ SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(6):832-838 Συνδυασμός ανοσοφαινοτυπικής τυποποίησης και μοριακών τεχνικών στη διάγνωση των οξειών λευχαιμιών Σχεδόν αμέσως μετά τη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Β-χρονία λεμφική λευχαιμία Νεότερα δεδομένα

Β-χρονία λεμφική λευχαιμία Νεότερα δεδομένα archieves review 1883 TZOURA (pages 13) Σελιδοποίηση: 16/2/2008 Αποστολή galley-proofs: 18/2/2008 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Β-χρονία λεμφική λευχαιμία Νεότερα δεδομένα Η B-χρονία λεμφική λευχαιμία (ΧΛΛ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα - 2 Ο Μέρος

Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα - 2 Ο Μέρος ΤΟΜΟΣ 3 - ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Αίμα 3 (2) Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα - 2 Ο Μέρος ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ISSN: 1792-7110 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες: Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για τις αιματολογικές νεοπλασίες

Λίγα λόγια για τις αιματολογικές νεοπλασίες Λίγα λόγια για τις αιματολογικές νεοπλασίες Αιματολογικές νεοπλασίες είναι τα είδη καρκίνου που επηρεάζουν το αίμα, το μυελό των οστών και τους λεμφαδένες. Δεδομένου ότι και τα τρία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα

Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα ΤΟΜΟΣ 3 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Αίμα 3 (1) Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ISSN: 1792-7110 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες: Καθηγήτρια Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ WHO

Η ΝΕΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ WHO ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΞΕΙΩΝ ΛΕΥΧΑΙΜΙΩΝ Η ΝΕΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ WHO Μαρία Γ. Βάγια Αιματολόγος, 401 ΓΣΝΑ Μαρία Ν. Παγώνη Αιματολόγος Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική και ΜΜΜΟ ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός» Ιωάννινα, 13 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ 2 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΟΜΟΣ 2 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΤΟΜΟΣ 2 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ISSN: 1792-7110 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες: Καθηγήτρια Ελένη A. Παπαδάκη, Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσαταλάς Θεραπευτική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. NOSOKOMIAKA CHRONIKA Official publication of the Scientific Society of Evangelismos Hospital

NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. NOSOKOMIAKA CHRONIKA Official publication of the Scientific Society of Evangelismos Hospital NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 70 ΤΕΥΧΟΣ 1-2008 EΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 70 NUMBER 1-2008 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Έκδοση 2011 2 Αντί Προλόγου Απαντώντας σε μία πρόσκληση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) συντάξαμε το παρόν πόνημα έχοντας ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 28 No 2 APRIL-JUNE 2015 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 28 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 28 No 2 APRIL-JUNE 2015 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 28 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 28 ΤΕΥΧΟΣ/No 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ/APRIL - ΙΟΥΝΙΟΣ/JUNE 2015 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΚΕΜΠ Αθηνών Αριθμός Άδειας 4/2007 ôåχíïãñáììámed Λ. Μεσογείων 380-15341 Áãßá ÐáñáóêåõÞ AÖÌ: 998414531

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου Διαγνωστικές, προγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές

Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου Διαγνωστικές, προγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου Διαγνωστικές, προγνωστικές και

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος Guest Editor

Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος Guest Editor ΤΟΜΟΣ 3 - ΤΕΥΧΟΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ISSN: 1792-7110 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες: Καθηγήτρια Ελένη A. Παπαδάκη, Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσαταλάς Aναπληρωτής Εκδότης:

Διαβάστε περισσότερα

Μικροδορυφορική αστάθεια ~35% ~22% Αυτοκρινείς βρόχοι GRP/GRP receptor TGF-alpha/EGFR; Heregulin/HER2/neu

Μικροδορυφορική αστάθεια ~35% ~22% Αυτοκρινείς βρόχοι GRP/GRP receptor TGF-alpha/EGFR; Heregulin/HER2/neu Κείμενο διάλεξης με τίτλο «Γενετικοί προδιαθεσικοί παράγοντες στον καρκίνο του πνεύμονα» που δόθηκε την 17 η Απριλίου 2004 στα πλαίσια του 4 ου Συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας Δυτικής Ελλάδος που έλαβε χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή του παιδιάτρου στη φροντίδα του παιδιού με καρκίνο

Συμβολή του παιδιάτρου στη φροντίδα του παιδιού με καρκίνο 54 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 8, Τεύχος 2 Εισήγηση στο 17ο συνέδριο της ΙΧΕΚ Συμβολή του παιδιάτρου στη φροντίδα του παιδιού με καρκίνο Ελένη Βασιλάτου-Κοσμίδη Ογκολογικό Τμήμα Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Νεφροβλάστωμα (όγκος Wilms): Σύγχρονη κλινική προσέγγιση και νεότεροι γενετικοί και μοριακοί δείκτες διερεύνησής του

Νεφροβλάστωμα (όγκος Wilms): Σύγχρονη κλινική προσέγγιση και νεότεροι γενετικοί και μοριακοί δείκτες διερεύνησής του 212 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 6, Τεύχος 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2007 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣH Νεφροβλάστωμα (όγκος Wilms): Σύγχρονη κλινική προσέγγιση και νεότεροι γενετικοί και μοριακοί δείκτες διερεύνησής του

Διαβάστε περισσότερα

OWNER ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ. Tsoha 2 & Vas. Sofias, 115 21 Athens Tel.: 210-64.58.695,210-49.15.097,210-58.19.481, Fax: 210-64.58.695

OWNER ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ. Tsoha 2 & Vas. Sofias, 115 21 Athens Tel.: 210-64.58.695,210-49.15.097,210-58.19.481, Fax: 210-64.58.695 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ OWNER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ Τσόχα 2 & Βασ. Σοφίας, 115 21 Αθήνα Τηλ.: 210-64.58.695,210-49.15.097,210-58.19.481, Fax: 210-64.58.695 HELLENIC SOCIETY OF GASTROINTESTINAL ONCOLOGY

Διαβάστε περισσότερα

Απλαστική αναιμία στην παιδική ηλικία Παθογενετικοί μηχανισμοί και σύγχρονη θεραπεία

Απλαστική αναιμία στην παιδική ηλικία Παθογενετικοί μηχανισμοί και σύγχρονη θεραπεία ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(6):897-906 Απλαστική αναιμία στην παιδική ηλικία Παθογενετικοί μηχανισμοί και σύγχρονη θεραπεία Η απλαστική αναιμία (ΑΑ) αποτελεί μια σοβαρή αιματολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΛΕΥΧΑΙΜΙΩΝ; Δημητρίου Έλενα Λεμεσός 2011 ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύοντας τους υποδοχείς με δράση τυροσινικής κινάσης - Έμφαση στα anti-egfr μονοκλωνικά αντισώματα

Στοχεύοντας τους υποδοχείς με δράση τυροσινικής κινάσης - Έμφαση στα anti-egfr μονοκλωνικά αντισώματα 286 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 7, Τεύχος 3-4, Ιούλιος - Δεκέμβριος 2008 ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Στοχεύοντας τους υποδοχείς με δράση τυροσινικής κινάσης - Έμφαση στα anti-egfr μονοκλωνικά αντισώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΤΣΩΝΗ ΙΑΤΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΤΣΩΝΗ ΙΑΤΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΤΣΩΝΗ ΙΑΤΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φεβρουάριος 2014 Βιογραφικό Σημείωμα Μ-Χ Κυρτσώνη 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ....

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

ΝΕΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΝΕΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ Δανιηλίδης Άγγελος 1, Καραγιάννης Βασίλειος 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σήμερα τα επίπεδα στον ορό του αντιγόνου CA 125 θεωρούνται ως ο πιο αξιόπιστος καρκινικός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των επιγενετικών παθογενετικών μηχανισμών στη Μυελοΐνωση

Μελέτη των επιγενετικών παθογενετικών μηχανισμών στη Μυελοΐνωση ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2014 Μελέτη των επιγενετικών παθογενετικών μηχανισμών στη Μυελοΐνωση Κατερίνα Ζώη Εργαστήριο Αιματολογίας Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών Ανδρέας Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πορογενές καρκίνωμα in situ: χαρακτηριστικά και θεραπευτική προσέγγιση

Πορογενές καρκίνωμα in situ: χαρακτηριστικά και θεραπευτική προσέγγιση Πορογενές καρκίνωμα in situ: χαρακτηριστικά και θεραπευτική προσέγγιση 237 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Πορογενές καρκίνωμα in situ: χαρακτηριστικά και θεραπευτική προσέγγιση Π. Κουντουράκης, Ε. Κακουρή, Α. Αρδαβάνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα