Παθήσεις μαστού. Απεικονιστική διερεύνηση. Διερεύνηση Καλοηθών Εξεργασιών του Μαστού με Υπερήχους (ΥΗ).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παθήσεις μαστού. Απεικονιστική διερεύνηση. Διερεύνηση Καλοηθών Εξεργασιών του Μαστού με Υπερήχους (ΥΗ)."

Transcript

1 A. Λευκόπουλοος - Παθήσεις μαστού. Απεικονιστική διερεύνηση. 17 Παθήσεις μαστού. Απεικονιστική διερεύνηση. Διερεύνηση Καλοηθών Εξεργασιών του Μαστού με Υπερήχους (ΥΗ). Λευκόπουλος Αναστάσιος Ενδείξεις για αποκλειστική διερεύνηση με ΗΥ αφορούν α) γυναίκες < 30 ετών, β) την εγκυμοσύνη και την λοχεία, γ) μετεγχειρητικές επιπλοκές, δ) τον φλεγμονώδη μαστό (αρχική εξέταση πριν την μαστογραφία), ε)σε μαστογραφική βλάβη, στ) σε πυκνούς μαστούς. Συμπληρωματικά της μαστογραφίας, στα πλαίσια της διερεύνησης, ή σε ύπαρξη ψηλαφητής κλινικής βλάβης. Ελαστογραφία (ιστικός χαρακτηρισμός με χρωματικούς κώδικες). Σκιαγραφικά (βελτίωση της διάγνωσης). Τεχνική ΥΗ Είναι εξέταση εξαρτώμενη από τον γιατρό και έχει σημαντικό ενδιαφέρον η βελτίωση των τεχνικών παραμέτρων, για την ποιότητα των εικόνων. Χρησιμοποιούνται ηχοβολείς πολλαπλών συχνοτήτων και κατά το δυνατόν φαρδύς ηχοβολέας 4-5 εκ. για τον ολικό έλεγχο του μαστού. Είναι σημαντικός ο εντοπισμός της βλάβης και απαιτείται προσαρμογή του ηχοβολέα στο μέγεθος και το βάθος της βλάβης, με παράλληλη κατάδειξη μείζονος θωρακικού και του θωρακικού τοιχώματος. Τεχνικές στους ΗΥ Συμβατικοί ΥΗ με την κλίμακα του γκρι (2 ). ). Αρμονική απεικόνιση. Σύνθετη απεικόνιση ( ). ). Doppler (επι θετικών ευρημάτων). 3,, (καλύτερη κατάδειξη των ορίων και της εντόπισης).

2 18 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 4 Έλεγχος όλου του αδένα = περιφερικές εξωτερικές περιοχές, υποθηλαίες άλω και υπομαστικά κολπώματα, σε 2 ορθογόνια πλάνα. Μετατόπιση του ηχοβολέα κεντρομόλος και φυγόκεντρος (σχήμα). Έλεγχος μασχαλιαίων περιοχών, πορείας μαστικών και υπερκλείδια. Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων. Ρύθμιση στην λιπώδη ζώνη (στο μέσο επίπεδο του γκρι). Τρόπος εξέτασης Μελέτη του συνόλου του φακέλου. Κλινική εξέταση. Τα χέρια ανασηκωμένα. Ύπτια για την μελέτη των έσω τμημάτων και ύπτια λοξή για τα έξω Καλή πίεση (μείωση του πάχους του μαστού και της απόσβεσης των χειλιών του r, r, καλύτερη ανάλυση των εν τω βάθει βλαβών), ενώ χρεάζεται απαλή επαφή, χωρίς συμπίεση για τις επιπολής βλάβες. Ο ηχοβολέας μπορεί να κινηθεί σε δύο επίπεδα σχηματίζοντας μαίανδρο και στο τέλος ένα σταυρό κατά μήκος της 12 ης προς στην 6 η ώρα και της 3 ης προς την 9 η ώρα. Ταυτόχρονη ψηλάφηση του μαστού.

3 A. Λευκόπουλοος - Παθήσεις μαστού. Απεικονιστική διερεύνηση. 19 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑ Στα φιλμ (φωτογραφίες) = Όνομα ασθενούς ηλικία, ημερομηνία εξέτασης, ΔΕ ΑΡ, μετρήσεις των βλαβών και εντόπιση (σχήμα). Κάθε σημαντική βλάβη να σημειώνεται στο σχήμα, να περιγράφεται στο πόρισμα, με σκοπό την πλήρη χαρτογράφηση των βλαβών. Σύγκριση εξετάσεων. Καθοδήγηση για πιθανή ψηλάφηση ή βιοψία. Πληρέστερες πληροφορίες ΔΕ ΑΡ. Εντόπιση στο σχεδιάγραμμα των ωρών. Η απόσταση από την θηλή και περιγραφή. 1 (πρόσθιο 1/3), 2 (μέσο 1/3), 3 (οπίσθιο 1/3), οπισθοθηλαία, μασχαλιαία. Το βάθος = Α (πρόσθιο 1/3), Β (μέσο 1/3), (οπίσθιο 1/3). Ο μαστός αποτελείται από λειτουργικές μονάδες, των πόρων λοβιδίων, που έχουν κάθετη διεύθυνση προς τους γαλακτοφόρους πόρους P =Προμαστική = ρομαστική ζώνη AMF = πρόσθια μαστική περιτονία ΜΖ = κυρίως μαζικός αδένας RMF = Οπίσθια μαστική περιτονία R = οπισθομαστική ζώνη LS = γαλακτοφόρος πόρος L = σύνδεσμοι του r r r

4 20 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 4 Εικόνες παγίδες (1) Απόσβεση των <χειλέων> του r Ανάμεσα σε δυο λιπώδη λόβια Μεταβολή με την πίεση Εξαφανίζεται στο ορθογώνιο πλάνο Εικόνες παγίδες (2) Ψεύτικος όζος από λιπώδες λόβιο, που μπορεί να μιμηθεί πραγματική βλάβη Διάγνωση = α) ηχοδομή παρόμοια με του λίπους β) σχετίζεται με τα λίπος μεταβάλλοντας τον άξονα του ηχοβολέα Εικόνες παγίδες (2) Ψεύτικος όζος από λιπώδες λόβιο, που μπορεί να μιμηθεί πραγματική βλάβη Διάγνωση = α) ηχοδομή παρόμοια με του λίπους β) σχετίζεται με τα λίπος μεταβάλλοντας τον άξονα του ηχοβολέα 1. Δέρμα 2. Προμαστική ζώνη 3. Ιδίως μαζικός αδένας 4. Οπισθομαστική ζώνη 5. Θωρακικός μυς 6. Σύνδεσμος του r r

5 A. Λευκόπουλοος - Παθήσεις μαστού. Απεικονιστική διερεύνηση. 21 Περιγραφή της βλάβης ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΟΡΙΑ ΗΧΟΓΕΝΕΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΣΚΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΙΣΤΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Bi - ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΗ Ο ΡΑ ΙΑ ΥΠΕΡΗ Ο ΡΑ ΙΑ ΥΠΕΡΗ Ο ΡΑ ΙΑ ΥΠΕΡΗ Ο ΡΑ ΙΑ Ο ΡΑ ΙΑ ΟΓΡΑΦΙΑ A R 1= απουσία βλάβης Α R R 2 = καλοήθης (κύστη, λεμφαδένας) A R 3 = πιθανά καλοήθης (καλοήθη κριτήρια +/_, ασαφή όρια ή οπίσθια απόσβεση). PP VPP 9. 98%. 9. Παρακολούθηση σε 4, 12 και 24 μήνες A R 4 = αδιευκρίνιστη (δεν πληρούνται όλα τα καλοήθη κριτήρια και < από 3 κριτήρια κακοήθη). VPP PP 2-98% Βιοψία A R 5 = πιθανότατα κακοήθεια. Το λιγότερο 3 κακοήθη κριτήρια. VPP PP >98%. >9. >9. A R 6 = αποδειγμένη κακοήθεια A R 0 = βλάβη που απαιτεί και άλλες εξετάσεις VPP = Θετική προγνωστική αξία Καλοηθων Εξεργασιων του Μα στου. Ταξινομηση, διαγνωση και διαχειριση Εισαγωγή Η πλειοψηφία των βλαβών του μαστού είναι καλοήθεις. Η χρήση της μαστογραφίας, των ΥΗ, της ΜΤ και των βιοψίων επιτρέπουν την διάνωση, χωρίς χειρουργική επέμβαση. Ο όρος καλοήθεις παθήσεις του μαστού περιλαμβάνει ένα ευρύ ετερογενές φάσμα βλαβών, που εμφανίζονται την 2 η δεκαετία της ζωής και κορυφώνονται την 4 η και 5 η δεκαετία. Ανωμαλίες ανάπτυξης Αφορούν την μαστική ετεροτοπία, την πολυθηλία, την πολυμαστία και την υποπλασία. Φλεγμονώδεις παθήσεις Μαστίτιδα Μια ποικιλία από φλεγμονώδεις και αντιδραστικές αλλοιώσεις μπορεί νασυμβούν στον μαστό. Μερικές φορές είναι αγνώστου αιτιολογίας και χαρακτηρίζονται ως ιδιοπαθείς και άλλες φορές μπορεί να μιμηθούν φλεγμονώδη καρκίνο. Οξεία μαστίτιδα Επισυμβαίνει τους 3 πρώτους μήνες μετά την κύηση, σαν αποτέλεσμα του θηλασμού. Γνωστή και σαν πυώδης ή γαλακτική μαστίτις και μερικές φορές μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό αποστήματος ή σηψαιμία Κοκκιοματώδης μαστίτιδα Φλεγμονώδους ατιολογίας ή από ξένο σώμα ή από συστηματική αυτοάνοση πάθηση, όπως η σαρκοείδωση ή η r. r. Σπανιότερα αφορά την φυματιώδη μαστίτιδα. Ο όρος ιδιοπαθής κοκκιοματώδης μαστίτις αφορά καταστάσεις αγνώστου αιτιολογίας. Αντίδραση σε ξένο σώμα Ξένα υλικά όπως η σιλικόνη ή η παραφίνη, που χρησιμοποιούνται στα προθέματα, μπορεί να προκαλέσουν φλεγμονές ή και κοκκιώματα, μετά από ρήξη ή άμεσες ενδομαστικές εγχύσεις. Υποτροπιάζον υποθηλαίο απόστημα ( Zuska s dis ease) Χαρακτηρίζεται από την τριάδα α) υποδόριο συρίγγιο υποθηλαία, β) πάχυνση της υποθηλαίας περιοχής και εκροή και γ) πολλαπλά υποτροπιάζοντα αποστήματα. Εκτασία των πόρων Καλείται επίσης περιπορική μαστίτις μπορεί να μιμηθεί διηθητικό καρκίνωμα και αφορά γυναίκες που τεκνοποιούν σε μέση ηλικία και προκαλεί εκροή και ψηλαφητή μάζα και διαρκή μασταλγία και μικροεπασβεστώσεις ορατές στην μαστογραφία. Λιπώδης νέκρωση Καλοήθης μη πυώδης φλεγμονή του λιπώδους

6 22 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 4 ιστού, που μπορεί να εμφανιστεί σαν αδρά ακτινοσκιερή, με ακτινοειδείς προσεκβολές, έλξη του δέρματος, εχύμωση, ερύθημα, και πάχυνση του δέρματος. Ινοκυστικές αλλοιώσεις Αποτελεί την πιο συχνή καλοήθη πάθηση του μαστού και αφορά γυναίκες 20 με 50 ετών. Εμφανίζει κύστεις (μκρές ή μεγάλες) και συμπαγείς βλάβες (αδένωση, επιθηλιακή υπερπλασία, αποκρινής μεταπλασία, ακτινωτή ουλή, θηλώματα) Κύστεις Ανάμεσα στα 35 με 50 έτη, συνήθως μικοκύστεις και απλές. Σπανιότερα μικτές ή άτυπες κύστεις, με εσωτερικούς ήχους, διαφραγμάτια, παχυμένα τοιχώματα, και απουσία οπισθίας σκιάς. Σπάνια ενδοκυστικοί όζοι, που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Αδένωση Είναι μια διηθητική βλάβη που χαρακτηρίζεται από αυξημένο αριθμό και μέγεθος αδένικών στοιχείων, που προσβάλλει τις λοβιδιακές μονάδες. Μπορεί να εμφανιστεί σαν ψηλαφητή μάζα και με ύποπτα ευρήματα στην μαστογραφία. Παραλλαγές αποτελούν η μικρολοβιακή αδένωση, η αποκρινής (αδενομυοεπιθηλιακή )και η σωληνώδης. Μεταπλασία Χαρακτηρίζεται από τη παρουσία κυλινδρικών κυττάρων μέσα σε άφθονο αδενικό και ηωσινόφιλο κυτόπλασμα. Παραλλαγές η άτυπη και η μεταπλασία εκ καθαρών κυττάρων. Επιθηλιακή υπερπλασία Η επιθηλιακή υπερπλασία (των πόρων ή των λοβιδίων) αποτελεί την πιο κοινή διηθητική πάθηση των μαστών και είναι πρόκληση στην διάγνωση. Βλάβες των πόρων Συνήθως αφορά υπρπλασία των πόρων και προσβάλλει τους μικρότερους των 2 χιλ. πόρους και εμφανίζει μικροεπασβεστώσεις στην μαστογραφία Βλάβες κυλινδρικών κυττάρων ( e e cell e e e e e le e ) Αφορούν ένα φάσμα βλαβών, με εμφάνιση μικροεπασβεστώσεων στην μαστογραφία και απαιτούν συνήθως βιοψία. Aκτινωτή ουλή και μικτές σκληρυντικές αλλοιώ αλλοιώ σεις Είναι ψευδοδιηθητικές βλάβες και αμφίβολης σημασίας και ονομάζονται ακτινωτές ουλές όταν είναι <1 εκ. Και σύνθετες σκληρυντικές βλάβές όταν είναι > 2 εκ. Έχουν μη ειδική απεικόνιση και μπορεί να μιμηθούν καρκίνωμα. Ενδοπορικό θήλωμα και θηλωμάτωση Μπορεί να είναι μονήρη ή πολλαπλά και προκαλούν έκκριση από την θηλή. Η θηλωμάτωση αφορά τα πολλαπλά θηλώματα και η εφηβική θηλωμάτωση είναι σοβαρή κατάσταση και αφορά νέες γυναίκες < 30 ετών. Διηθητικές στρωματικές βλάβες Διαβητική ινώδης μαστοπάθεια Αποτελεί μια σπάνια μορφή λεμφοκυτταρικής μαστίτιδας και στρωματικής ίνωσης. Χαρακτηρίζεται από μονήρεις ή πολλαπλές ασαφείς, επώδυνες, ακίνητες και διακριτές βλάβες στο ένα ή και τους 2 μαστούς. Τα ευρήματα στην μαστογραφία και τους ΗΥ είναι ύποπτα κακοήθειας. Ψευδοαγγειοματώδης στρωματική υπερπλασία Είναι μια καλοήθης μυοινοβλαστική διήθηση του μαστικού στρώματος και μιμείται το ιναδένωμα ή τον φυλλοειδή όγκο. Νεοπλάσματα Ιναδένωμα Ο πιο συχνός όγκος και αφορά το 25% ασυμπτωματικών γυναικών, με κορύφωση ανάμεσα στα 15 με 35 έτη. Στο 20% των περιπτώσεων είναι πολλαπλά. Συνήθως < των 3 εκ. Με μαλά ή λοβωτά όρια. Πάνω από τα 10 εκ. Ονομάζονται γιγαντιαία ιναδενώματα. Ο φυλλοειδής όγκος έχει παρόμοια χαρακτηριστκά. Το 50% περιέχουν διηθητικά στοιχεία, όπως της σκληρυντικής αδένωσης, αδένωσης, επιθηλιακής υπερπλασίας (σύνθετα). Λίπωμα Είναι καλοήθης συνήθως μονήρης βλάβη που περιέχει ώριμα λιπώδη κύτταρα και είναι καλά περιγεγγραμένο, μαλακό και λοβωτό. Αδένωμα Διαχωρίζεται σε σωληνώδες, γαλακτικό και μικτό.

7 A. Λευκόπουλοος - Παθήσεις μαστού. Απεικονιστική διερεύνηση. 23 Αδένωμα θηλής Γνωστό σαν καλπάζουσα θηλωμάτωση των εκφορητικών πόρων ή σανδιαβρωτική αδένωματωση και μπορεί να μιμηθεί την νόσο Paget P ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 14) Ψηλάφηση όζου στην 4 η ώρα του αριστερού μαστού Βλάβη ομαλών ορίων, με τον μεγάλο άξονα παράλληλο προς το δέρμα. Ακουστική ενίσχυση. Μικτό περιεχόμενο, ανηχοικό και υπερηχοικό, με επίπεδο. Σε μετακίνηση του ασθενούς σε όρθια και ύπτια θέση έχουμε αλλαγή επιπέδου Διάγνωση = Υγρολιπιδική κύστη ACR 16α) 54 ετών. Συστηματικός έλεγχος Ωοειδές μόρφωμα, υποηχοικό, ομαλών ορίων, με τον μεγάλο άξονα παράλληλο στο δέρμα Ενδομαστικός λεμφαδένας = ACR AC 16β) 46 ετών. Μαστογραφία = A R A R 3 Ωοειδές μόρφωμα, υποηχοικό, ομαλών ορίων, με λεπτούς εσωτερικούς ήχους, οπίσθια ακουστική, με τον μεγάλο άξονα περίπου παράλληλο στο δέρμα Βιοψία = κύστη = A R A R 2 15) 40 ετών. Μετάλλαξη BR A R A 1. Υποηχοική βλάβη ωοειδής με τον μεγάλο άξονα παράλληλο με το δέρμα και ομαλών ορίων AC Έγινε βιοψία (?) λόγω της μετάλλαξης, που είναι υψηλού κινδύνου = Ινοαδένωμα

8 24 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 4 17) 60 ετών Μαστογραφία = φυσιολογική ΥΗ έλεγχος λόγω πυκνών μαστών Ωοειδές μόρφωμα, μικτής ηχογένειας (λίπος και ινο αδενικό στοιχείο), ομαλών ορίων, με τον μεγάλο άξονα παράλληλο στο δέρμα, οπίσθια ενίσχυση της ηχητικής δέσμης Η βλάβη πληροί τα καλοήθη κριτήρια ACR = Αμάρτωμα = <μαστός μέσα σε μαστό> 18β) Ιστορικό μελανώματος Ακτινοσκιερότητα στρόγγυλη στην Μαστογραφία ΥΗ = Στρόγγυλη βλάβη ιδιαίτερα υποηχοική, κυστικής υφής, αλλά με τοπική τοιχωματική πάχυνση και υπερηχοικό δακτύλιο = ACR AC 4 Βιοψία = μετάσταση από μελάνωμα 18α) 42 ετών, εκροή αιμορραγικού υγρού από την θηλή, από ετών Μαστογραφία + ΥΗ Βλάβη στρόγγυλη, ομαλών ορίων, ηχογενής, ομοιογενής, εντός πόρου. Πιθανό θήλωμα που δικαιολογεί και την εκροή. Χειρουργική εκτομή. 19α) 53 ετών. Ιστορικό καρκίνου στον δεξιό μαστό Ετήσια παρακολούθηση Υποηχοικός όζος αριστερού μαστού, με κυστικό στοιχείο, άξονα παράλληλο στο δέρμα, ομαλών ορίων = AC Βιοψία = ιναδένωμα 19β) 46 ετών Ψηλάφηση όζου δεξιά Ωοειδής βλάβη, με τον άξονα παράλληλο στο δέρμα, πολυλοβωτών ορίων, μικτού περιεχομένου, οπίσθιας ενίσχυσης και κυστικών στοιχείων = ACR 4.. Βιοψία = ινώδης και μικροκυστική δυστροφία, σκληρυντική αδένωση, απλή επιθηλιακή υπερπλασία πόρων = AC

9 A. Λευκόπουλοος - Παθήσεις μαστού. Απεικονιστική διερεύνηση α) 41 ετών Διόγκωση 12 ης ώρας αριστερού μαστού Πιο κλινικό στοιχείο θα ψάξετε σ αυτό τον τύπο βλάβης? Υποηχοική βλάβη με απόσβεση και μη ομαλά όρια = ACR AC 4 Βιοψία = Διαβητική μαστοπάθεια. Η ασθενής ήταν διαβητική ινσουλινοεξαρτώμενη (υπερτίμηση) 21) 64ετών Ιστορικό = Νόσος του P P δεξιού μαστού, μερική μαστεκτομή και ακτινοθεραπεία το 2004 IS αριστερά, μερική μαστεκτομή και ακτινοθεραπεία το 2008 Επώδυνη διόγκωση αριστερά 12 η ώρα Πως περιγράφετε την βλάβη? Ποιά είναι η διαγνωστική σας υπόθεση? Ποιό το χρήσιμο στοιχείο στην διάγνωση? (η βλάβη εντοπίζεται στην χειρουργηθείσα περιοχή) Κυστικός σχηματισμός, με παχιά τοιχώματα, ανώμαλα όρια. Μετά την παρακέντηση απεικόνιση ουλής Διάγνωση = Κυτοστεατονέκρωση, ACR Σημείωση = στην παρακέντηση μακροφάγα κύτταρα 20β) 53 ετών Οικογενειακό ιστορικό (αδελφή 50 ετών και θεία 40) Μαστογραφία = σκιερότητα με μικροεπασβεστώσεις στο Α.Ε του δεξιού Βλάβη στρόγγυλη, ομαλή, υποηχοική, με οπίσθια απόσβεση = AC 4 Βιοψία = Ενδοπορικό καρκίνωμα in situ high r d (υποτίμηση)

10 26 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 4 22) Υποηχοική βλάβη με ελαφρώς ανώμαλα όρια... Ύποπτη... ACR 4 Μετά από αλλαγή θέσης παρουσία υδραερικού επιπέδου. Τι σκέφτεστε? Αποδεικτικό κύστης με επίπεδο AC 23) Μαστογραφία = Ακτινοσκιερή βλάβη στο έσω τμήμα του αριστερού μαστού ΥΗ = Σχηματισμοί υποηχοικοί επιμήκεις ωοειδείς, παράλληλοι στο δέρμα, χωρίς μεταβολή της ηχητικής δέσμης. A R A R 3. Πρόταση ρόταση ρόταση για έλεγχο σε 4 μήνες Μετά 4 μήνες σταθερότητης των έσω και έξω σχηματισμών (καλοήθεια). Παρακολούθηση σε ένα χρόνο στον κλασσικό προληπτικό έλεγχο. Η βλάβη της 3 ης ώρας μοιάζει να έχει ένα κεντρικό αγγειακό κλάδο και μπορεί να αντιστοιχεί σε ενδομαστικό λεμφαδένα

11 A. Λευκόπουλοος - Παθήσεις μαστού. Απεικονιστική διερεύνηση ) 39 ετών Ψηλάφηση όζου στον δεξιό μαστό Μαστογραφία = Πυκνοί μαστοί, χωρίς εμφανή βλάβη ΥΗ = Πολυλοβωτός σχηματισμός (3 λοβοί), με τον μεγάλο άξονα παράλληλο στο δέρμα, ομαλών ορίων, ομοιογενής και υποηχοική, χωρίς απόσβεση των υπερήχων ACR Μικροβιοψίες, λόγω του άγχους της ασθενούς = Ινοαδένωμα 26) Αν βρίσκατε μια τέτοια βλάβη στους ΥΗ, πως θα διαχωρίζατε το απόστημα από τον φλεγμονώδη καρκίνο? Έλεγχος για φλεγμονώδες σύνδρομο Παρακέντηση για ανεύρεση πυώδους υλικού και βακτηριολογική ανάλυση Σε περίπτωση πύου = χειρουργική παροχέτευση Σε απουσία πύου = μικροβιοψίες από το συμπαγές τμήμα της βλάβης για ιστολογική ανάλυση 25) Φλεγμονώδης αριστερός μαστός, επώδυνος με πυρετό ΥΗ = Βλάβη με ανώμαλα όρια, με ελαφρά υπερηχοικό περιεχόμενο, με ένισχυση της ακουστικής σκιάς και πάχυνση του υποδορίου Απεικόνιση συμβατή αποστήματος

12 28 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 4 28) 42 ετών Ψηλαφητός όζος άνω έξω τμήμα δεξιά Μαστογραφία = Μάζα ακτινοσκιερή, υποθηλαία δεξιά, με ασαφή όρια ΥΗ = Κυστική στρόγγυλη βλάβη, με ανηχοικό περιεχόμενο, παχύ και ανώμαλο τοίχωμα, σχετιζόμενη με μικτής υφής κύστη. A R 4 Μικροβιοψίες = Φλεγμονώδες χόριο. Γαλακτο φορική κύστη. 27) 51 ετών Ψηλαφητός όζος άνω έξω τμήμα δεξιά Μαστογραφία = Μάζα με ασαφή όρια στο άνω έξω τμήμα δεξιά ΥΗ = Κυστική βλάβη με παχύ τοίχωμα (2 χιλ.), με κατα τόπους εκβλαστήσεις, σχετιζόμενες με μικτής υφής κύστη. ACR 4 Παρακέντηση = Φλεγμονώδης κύστη με πολυμορφοπύρηνα, ουδετερόφιλα και μακροφάγα. 29) 70 ετών Υποροπή μιάς βλάβης μαστού που χειρουργήθηκε πριν 30 χρόνια Μαστογραφία = Μάζα στρόγγυλη, με ομαλά όρια και μικρές επασβεστώσεις ΥΗ = Στρόγγυλη βλάβη, ομαλών ορίων, με υποηχοικό περιεχόμενο, οφιοειδείς δομές και χωρίς αγγείωση στο έγχρωμο ΥΗ. Ισολογικό αποτέλεσμα μετά χειρουργική αφαίρεση = Κύστη με μεμβράνη ινώδη και ηωσινόφιλα, συμβατή = Υδάτιδας κύστης.

13 A. Λευκόπουλοος - Παθήσεις μαστού. Απεικονιστική διερεύνηση ) 62 ετών Ψηλαφητός όζος δεξιά Μαστογραφία = Μάζα ακτινοσκιερή, με σαφή και ομαλά όρια, χωρίς μικροεπασβεστώσεις ΥΗ = Στρόγγυλη βλάβη, με ετερογενές ηχογενές περιεχόμενο, χωρίς οπίσθια απόσβεση. Ιστολογικά = Διπλή κυτταρική διήθηση κυστικής φύσης στο κέντρο και μυξοειδές στρώμα. Χο ριοειδές καλόηθες συρίγγωμα. 31) 48 ετών Μαστογραφία = ακτινοσκιερότητα στο Α.ΕΞ. Δ, με μερικά κυρτά όρια ΥΗ= Κυστικές ωοειδείς μάζες ομαλών ορίων, υποηχοικές, στο Α.ΕΞ.Δ, από τις οποίες η μία παρουσιάζει μέτρια περιφερική αγγείωση ACR 4 Μικροβιοψία = ινώδης και κυστική δυστροφία = <ανασχηματισμοί> ινώδεις δυστροφικοί με τμηματικά διατεταμένους πόρους (υπερτίμηση) 32) 47 ετών Πολυοζώδεις μαστοί ΥΗ= Μικρή κυστική μάζα υποθηλαία δεξιά 10 χιλ. με παχύ τοίχωμα, ομαλό, με κανονική αγγείωση και συνοδές διάσπαρτες πολλαπλές κύστεις ανηχοικές, λεπτοτοιχωματικές AC 4 δεξιά ACR αριστερά Βιοψία = ινώδης και κυστική δυστροφία + επιθηλίωση

14 30 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 4 33) 51 ετών Ψηλαφητός όζος στο Α.ΕΞ. Δ Μαστογραφία = πυκνοί μαστοί, χωρίς εμφανή βλάβη ΥΗ= Υποηχοική μάζα, στο Α.ΕΞ.Δ, με παχύ ανώμαλο τοίχωμα, οπίσθια απόσβεση, σχετιζόμενη με μια μικτή κυστική βλάβη ACR 4 Παρακέντηση = φλεγμονή = υλικό πλούσιο σε αφρώδη μακροφάγα (υπερτίμηση) συμπιεστή Παρακέντηση = Ελαιώδης κύστη 34) 28 ετών Ψηλαφητός όζος στο Κ.ΕΣ. Δ Μαστογραφία = δεν έγινε ΥΗ= Μάζα, στο Κ.ΕΣ.Δ, με δύο στοιχεία ηχογενές και ανηχοικό και περιφερική αγγείωση Μικροβιοψία = γαλακτοφόρο αδένωμα 36) 77 ετών Ψηλαφητός όζος Μαστογραφία = λιπώδεις μαστοί, αοειδής μάζα με ομαλά όρια, χωρίς μικροεπασβεστώσεις ΥΗ= μάζα ανηχοική με παχύ τοίχωμα και που περιέχει μια υπερηχοική δομή, και 2 παράλληλες γραμμές, χωρίς άλλα συνοδά σημεία ACR 4 Μικροβιοψία = κοκκίωμα σε έδαφος ξένου σώματος 35) 34 ετών Ψηλαφητός όζος Δεξιά Μαστογραφία = δεν έγινε ΥΗ= Μάζα κυστική, με διαφραγμάτια, με ηχογενές περιεχόμενο, χωρίς οπίσθια ενίσχυση και μη 37) 23 ετών Φλεγμονώδης μάζα Δεξιά Μαστογραφία = δεν έγινε ΥΗ= Ωοειδής μάζα κυστική, ανηχοική με τον μεγάλο άξονα παράλληλο, μικρολοβωτή παρυφή, με παχύ τοίχωμα, έντονη περιοχική αγγείωση και συνοδούς διοκωμένους φλεγμονώδους τύπου Μικροβιοψία = οξεία μαστίτιδα σε έδαφος παλαιάς

15 A. Λευκόπουλοος - Παθήσεις μαστού. Απεικονιστική διερεύνηση. 31 ΥΗ = Ηχογενής μάζα οπισθοθηλαία αριστερά, μα σαφή και ομαλά κυρτά όρια, κυστικό στοιχείο. Πρόσφατη αύξηση του μεγέθους της βλάβης Ιστολογικά = Γυναικομαστία με διηθητική μαστοπάθεια και άτυπη υπερπλασία πόρων Απουσία καρκίνου ή ατυπίας 40) ΓΥΝΑΙΚΟΜΑΣΤΙΑ Οζώδης μορφή Μαστογραφία = Οπισθοθηλαία ακτινοσκιερή μάζα σαφών ορίων και ομαλού περιγράμματος ΥΗ = Οπισθοθηλαία υποηχοική μάζα, μικρού μεγέθους, σαφών ορίων και ομαλού περιγράμματος, χωρίς απόσβεση. Πιθανή υπεραγγείωση. Αναπτυγμένοι γαλακτοφόροι πόροι 42) Άνδρας 46 ετών Μικτή κίρρωση ( + ), ), ), ), P, P, P, BP, P, P, αιμοφιλία Α Οπισθοθηλαίος όζος αριστερά, επώδυνος Μαστογραφία = Οπισθοθηλαία μάζα, με κυρτά όρια ΥΗ = Υποηχοική βλάβη, με ασαφή όρια, χωρίς απόσβεση Ιστολογικά (μικροβιοψία) = Γυναικομαστία S S = Σε περίπτωση γυναικομαστίας, πάντα ΥΗ όρχεων 41) Άνδρας 35 ετών, χωρίς ιστορικό Οπισθοθηλαία μάζα με καφέ χρώματος εκροή Πρόσφατη αύξηση του μεγέθους Μαστογραφία = Οζώδης ακτινοσκιερότης οπισθοθηλαία αριστερά, πολύ πυκνή με κυρτά όρια

16 32 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 4 43) Άνδρας 61 ετών Λήψη d. d. Εμφάνιση όζου στον δεξιό μαστό Χειρουργηθείς καρκίνος πνεύμονος το Ηπατοκυτταρικό που χειρουργήθηκε το 2005 και υποτροπή το 2008 στο υγιές ήπαρ. Αδενοκαρκίνωμα προστάτη το Μαστογραφία = Μάζα στην 9 η 10 η ώρα. Απεικόνιση του τύπου διάχυτης γυναικομαστίας. ΥΗ = Ηχογενής όζος πολυλοβωτός, υπεραγγειούμενος, δεξιά. Γυναικομαστία αριστερά (μαζικός αδένας, γαλακτοφόροι πόροι, κυρτά όρια) Ιστολογικά (μικροβιοψία) = Γυναικομαστία 46) Άνδρας 62 ετών Αμφοτερόπλευροι πόνοι στους μαστούς Μάζα οπισθοθηλαία δεξιά, στην κλινική εξέταση Μαστογραφία = Μάζες οπισθοθηλαίες άμφω, με κοίλα οπίσθια όρια ιδίως δεξιά Ψευδοοζώδης μορφή Απουσία συνοδού μάζας ΥΗ = Μαζικός ιστός με κοίλα όρια, χωρίς συνοδό μάζα 45) Άνδρας 41 ετών Νοσηρή Παχυσαρκία HTA και I I I και φουρεσεμίδη Μαστογραφία = Τριγωνική σκίαση οπισθοθηλαία, σαν κορδέλες και σαν σπίθα, με κοίλα οπίσθια όρια που εισέρχονται στο λιπώδη ιστό Δενδριτική Γυναικομαστία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοήθεις παθήσεις μαστού. Απεικόνιση με μαστογραφία.

Καλοήθεις παθήσεις μαστού. Απεικόνιση με μαστογραφία. Α. Ξυνού - Καλοήθεις παθήσεις μαστού. Απεικόνιση με μαστογραφία. Καλοήθεις παθήσεις μαστού. Απεικόνιση με μαστογραφία. Ξυνού Αικατερίνη, Επιμ. Β Ακτινολογικό Τμήμα, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Θεαγένειο»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Δημήτρης Λ. Αβραμόπουλος

Πρόλογος. Δημήτρης Λ. Αβραμόπουλος Δημήτρης Λ. Αβραμόπουλος Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρόλογος ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Η πρόληψη αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του στρατηγικού μας σχεδιασμού για την Υγεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης Π. - Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης

Διαβάστε περισσότερα

Η πραγματική αιτία του καρκίνου του ενδομητρίου είναι άγνωστη.

Η πραγματική αιτία του καρκίνου του ενδομητρίου είναι άγνωστη. KΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ Η ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ Όγκοι - Γυναικολογικός Καρκίνος Με τον όρο καρκίνο περιγράφονται ομάδες νοσημάτων που η αιτία τους βρίσκεται σε κυτταρικό επίπεδο. Ο όρος αναφέρεται σε υπερβολική

Διαβάστε περισσότερα

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα, 28 30 Ιουνίου 2013 Ξενοδοχείο Porto Rio 16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ thkapla. [Pick the date] [Type text] Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 Αίθουσα Ακρόπολη Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Σύγγραμμα: Rubin E., Βασική Παθολογική Ανατομική Ύλη: Τόμος Ι: Κεφάλαιo 13 Τόμος ΙΙ: Κεφάλαια 14-19, 21, 24-29 SOS: Συνήθως τα θέματα κατανέμονται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Χαραλάμπους Μαιευτήρα -Γυναικολόγου

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Χαραλάμπους Μαιευτήρα -Γυναικολόγου ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού Συν τονισ τεσ: Ι. Κωστόπουλος Α. Μπουρλή Ο. Τζάϊδα Εισ η γ η τ ε σ : Κ. Κουτσούμπη Φ. Πατακιούτα Μ. Σωτηροπούλου Ο. Τζάϊδα ΣΥνοψη χρησιμων δεδομενων για την ιστολογικη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού 2 Εισαγωγή Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία συγκεκριμένων τύπων καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ BREAST CANCER AND PREVENTION

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ BREAST CANCER AND PREVENTION Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ BREAST CANCER AND PREVENTION ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΠΑΝΤΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ : 04 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΑΣΠΑΣΙΑ ΘΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τι είναι καρκίνος. Ένα σύνολο 100 διαφορετικών νοσολογικών οντοτήτων. Ιδιότητες των καρκινικών κυττάρων και ιστών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τι είναι καρκίνος. Ένα σύνολο 100 διαφορετικών νοσολογικών οντοτήτων. Ιδιότητες των καρκινικών κυττάρων και ιστών 1 Ο KAΡKINOΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ στις γυναίκες είναι ένα άκρως επίκαιρο θέμα που αφορά τον γυναικείο πληθυσμό και όχι μόνο. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση αποβαίνει σωτήρια για τη γυναίκα. Η ανταλλαγή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις και Δυνατότητες στην Υπερηχογραφική Απεικόνιση στο Μαστό

Πρόσφατες Εξελίξεις και Δυνατότητες στην Υπερηχογραφική Απεικόνιση στο Μαστό Χρυσογονίδης Ι. - Πρόσφατες εξελίξεις και δυνατότητες στην υπερηχογραφική απεικόνιση στο μαστό Πρόσφατες Εξελίξεις και Δυνατότητες στην Υπερηχογραφική πεικόνιση στο Μαστό Χρυσογονίδης Ι. κτινοδιαγνώστης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Ο οδηγός αυτός για ασθενείς δημιουργήθηκε από τις Αξιόπιστες Θεραπείες

Διαβάστε περισσότερα

Απόστημα ή βλεννοκήλη σκωληκοειδούς

Απόστημα ή βλεννοκήλη σκωληκοειδούς 20. ΟΓΚΟΙ ΩΟΘΗΚΩΝ Οι εξαρτηματικοί όγκοι είναι συχνοί στη γυναικολογική πρακτική και συχνά παρουσιάζουν διλήμματα στη διάγνωση και αντιμετώπισή τους. Εκτός από τις περιπτώσεις που επιπλέκονται με οξεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για ασθενείς προετοιμάστηκε από το Reliable Cancer

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΓΧΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΓΧΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΓΧΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΡΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΙΡΑΜΙ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ.ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗPV ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗPV ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗPV ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ (ΙΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ) Στο κατώτερο Γεννητικό Σύστημα της Γυναίκας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (ΑΕΜ)

ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (ΑΕΜ) ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Συχνότητα και θνησιμότητα Ca μαστού Ο κίνδυνος για την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού στο γενικό πληθυσμό υπολογίζεται ότι κυμαίνεται σε 800 νέες περιπτώσεις ανά έτος σε 1.000.000 γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς

Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς European Association of Urology Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς 2011 edition Εισαγωγή Ελληνικής Έκδοσης Με ιδιαίτερη χαρά η Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή Ελάχιστα τραυματική και πλήρως αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: κ. Κυπαρίση ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: Χατζόγλου Αναστασία Χατζόγλου Κυριακή ΛΑΡΙΣΑ 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.1 1.

Διαβάστε περισσότερα