Μεθοδολογία εφαρµογής και παρακολούθησης της θεραπείας του ΣΑΥ µε CPAP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεθοδολογία εφαρµογής και παρακολούθησης της θεραπείας του ΣΑΥ µε CPAP"

Transcript

1 Μεθοδολογία εφαρµογής και παρακολούθησης της θεραπείας του ΣΑΥ µε CPAP Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP Πνευµονολογική Κλινική ΠΘ ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

2 οµή οµιλίας ΣΑΥ - Θεραπεία µε PAP Μεθοδολογία εφαρµογής της θεραπείας Μεθοδολογία παρακολούθησης της θεραπείας Μελλοντικοί στόχοι - Συµπεράσµατα

3 Σύνδροµο απνοιών υποπνοιών ύπνου (ΣΑΥ) ιαταραχή που χαρακτηρίζεται από επαναλαµβανόµενα επεισόδια πλήρους ή µερικής απόφραξης των ανώτερων αεραγωγών, κατά τη διάρκεια του ύπνου περιορισµός της ροής αυξηµένη αναπνευστική προσπάθεια επαναλαµβανόµενα επεισόδια αποκορεσµού της αιµοσφαιρίνης αύξηση της συτηµατικής και πνευµονικής αρτηριακής πίεσης κατακερµατισµός του ύπνου 2-4% του ενήλικου πληθυσµού µέσης ηλικίας πάσχει από ΣΑΥ Το ΣΑΥ σχετίζεται µε αυξηµένη καρδιαγγειακή θνητότητα και θνησιµότητα

4 Στόχος θεραπείας ανακούφιση του ασθενούς από τα συµπτώµατα και ιδιαίτερα της υπνηλίας µείωση της νοσηρότητας και της θνητότητας βελτίωση της ποιότητας ζωής

5 Πριν την απόφαση Εκτίµηση βαρύτητας Εκτίµηση συνοδών νοσηµάτων Κατάλληλη θεραπεία

6 Θεραπεία ΣΑΥ Αλλαγή τρόπου ζωής / Συντηρητικά µέτρα Θετική πίεση αεραγωγών Ενδοστοµατικές συσκευές Χειρουργική

7 Θεραπεία µε PAP Η θεραπεία του ΣΑΥ µε εφαρµογή θετικής πίεσης περιγράφηκε πρώτη φορά από τον Sullivan το 1981 Sullivan CE. Lancet 1981;1:862-5 Η εφαρµοζόµενη θετική πίεση µπορεί να είναι συνεχής (CPAP), διφασική (ΒΡΑΡ) ή αυτόµατη (autocpap) Sullivan C et al., Lancet 1981; 1: 862-5

8 Θεραπεία µε PAP Η εφαρµοζόµενη θετική πίεση µέσω ρινικής, στοµατικής ή ρινοστοµατικής µάσκας είναι η θεραπεία εκλογής στο ΣΑΥ Η θεραπεία µε CPAP και BPAP είναι ασφαλής, οι ανεπιθύµητες ενέργειες είναι ελάχιστες και αναστρέψιµες Kushida CA et al. Sleep 2006;29: Sullivan C et al., Bull Eur Physiopathol Resp 1984;

9 Συσκευές θετικής πίεσης CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) συσκευή συνεχούς θετικής πίεσης ΑPAP/autoCPAP (Autoadjusting PAP) αυτόµατη ή αυτορυθµιζόµενη συσκευή συνεχούς θετικής πίεσης Flexible CPAP (expiratory pressure relief) συσκευή συνεχούς θετικής πίεσης µε υποβοήθηση κατά την εκπνοή ΒPAP (Bilevel PAP) συσκευή διφασικής ή δύο επιπέδων θετικής πίεσης ASV (adaptive servoventilation) προσαρµοζόµενος αερισµός υποστηρικτικής πίεσης

10 Θεραπεία µε CPAP Patient Flow Flow CPAP Pressure Συνεχής σταθερή πίεση σε εισπνοή εκπνοή

11 Παράγοντες που επηρεάζουν την πίεση Θέση σώµατος Στάδιο ύπνου Αλκοόλ Φάρµακα Σωµατικό βάρος Πάροδος του χρόνου Ρινική συµφόρηση

12 APAP (autoadjusting PAP) Η αυτόµατη CPAP αυξοµειώνει την πίεση ανάλογα µε τις ανάγκες του ασθενή

13 ΑΡΑΡ αντί CPAP Άπνοιες θέσεως Παρενέργειες από απλή CPAP Υψηλές πιέσεις

14 Automatic CPAP Therapy Ayas NT et al. Sleep 2004; 27:

15 Preference 25% 75% Prospective, randomized study, n = 52. Cross-over design for 6 weeks CPAP und APAP FOT each. Randerath et al. Am J Resp Crit Care Med, 2001; 163:

16 CPAP µε υποβοήθηση κατά την εκπνοή C-flex EPR-expiratory pressure relief (Respironics) (Resmed)

17 Expiratory Pressure Relief Adherence and clinical outcomes? 89 pts, moderate-severe OSAS. No differences in age, BMI, AHI, CPAP. Cohort study, 41 CPAP, 48 C-Flex. Follow-up over 3 months. No differences in sleepiness and functional outcomes. Aloia MS et al. Chest 2005; 127: Cave: Conflicting results! Nilius G et al. Chest 2006; 130:

18 Bilevel PAP - ΣΑΥ Μη ανοχή CPAP (πχ υψηλές πιέσεις) Μη βελτίωση της διαταραχής λόγω βαρύτητας ή συνύπαρξης µε άλλο νόσηµα πχ ΧΑΠ, παχυσαρκίαυποαερισµός Επί συνύπαρξης υπερκαπνικής αναπνευστικής ανεπάρκειας στην εγρήγορση

19 Bilevel PAP Νοσήµατα που προκαλούν υποαερισµό (σ. πρωτοπαθούς υποαερισµού, κεντρικές άπνοιες, παχυσαρκία-υποαερισµός, παθήσεις θωρακικού τοιχώµατος, διαφράγµατος) Νοσήµατα πνευµονικού παρεγχύµατος µε ΑΑ (ΧΑΠ, κυστική ίνωση) Νευροµυικά νοσήµατα ΣΑΥ Ρύθµιση µε αέρια και νυχτερινή παρακολούθηση (οξυµετρία, καπνογραφία) σε κλινική, µε αρωγή του εργαστηρίου

20 BiPAP EPAP Κατάργηση των απνοιών Βελτίωση οξυγόνωσης (δράση PEEP) IPAP Αποκατάσταση διαταραχών κορεσµού αιµοσφαιρίνης Αύξηση κυψελιδικού αερισµού, µείωση υπερκαπνίας

21 Servoventilation Επιτυγχάνει το 90% του πρόσφατου µέσου αερισµού µέσω µηχανισµού ανάδρασης και µέσω συγχρονισµού της αναπνοής του ασθενούς και της ανάλογης pressure support (pressure support = IPAP-EPAP) Cheyne-Stokes σε καρδιακή ανεπάρκεια Complex apnea

22 Servoventilation

23 Η ανάγκη.

24 Κατευθυντήριες Οδηγίες

25

26 Κατευθυντήριες Οδηγίες

27 Εφαρµογή CPAP

28 Κατευθυντήριες Οδηγίες ΕΠΕ Η εφαρµογή θετικής πίεσης αεραγωγών (positive airways pressure PAP) αποτελεί τη θεραπεία πρώτης γραµµής για την αντιµετώπιση ασθενών µε ΣΑΥΥ(µέτριο-σοβαρό) Ενδείξεις: ΑΗΙ 15 αναπνευστικών επεισοδίων ανά ώρα ύπνου 5 < ΑΗΙ < 15 και παρουσία ενός ή περισσοτέρων εκ των κατωτέρω 1.ηµερήσια υπνηλία 2.γνωσιακές διαταραχές 3.διαταραχή συναισθήµατος ή αυπνία 4.Α.Υ. 5.ισχαιµική καρδιοπάθεια 6.ιστορικό ΑΕΕ

29 Ενδείξεις εφαρµογής CPAP Μέτριο/ σοβαρό ΣΑΥ (Standard) Ήπιο ΣΑΥ (Option) Βελτίωση υπνηλίας (Standard) σε ασθενείς µε ΣΑΥ Βελτίωση ποιότητας ζωής (Option) σε ασθενείς µε ΣΑΥ Συµπληρωµατική θεραπεία στην ελάττωση της ΑΠ σε υπερτασικούς ασθενείς µε ΣΑΥ (Option) Kushida CA et al. J Clin Sleep Med 2008;4:157-71

30 Αλγόριθµος έναρξης, εφαρµογής και παρακολούθησης θεραπείας µε CPAP J Clin Sleep Med 2009;5(3):

31 Εναλλακτικές θεραπείες Μη αποδοχή Αποδοχή Εκπαίδευση ασθενή Εκπαίδευση πάνω στον εξοπλισµό/ µάσκα Έναρξη θεραπείας µε PAP -Επιλογή τύπου ΡΑΡ -Τιτλοποίηση πίεσης Split-night τιτλοποίηση Full night τιτλοποίηση Τιτλοποίηση µε APAP Εκτίµηση του προβλήµατος από τη θεραπευτική οµάδα Όχι Εκτίµηση του αποτελέσµατος Βελτίωση των συµπτωµάτων; Παρακολούθηση -Προγραµµατισµός επανελέγχου σύντοµα Πρόσβαση σε οµάδα ειδικών Ειδικοί του ύπνου Νοσηλευτές Τεχνολόγοι Άλλοι ειδικοί για τη διαχείριση συνοδών νοσηµάτων Παρακολούθηση συµµόρφωσης Εξοπλισµός/ µάσκα: Εφαρµογή µάσκας Υγραντήρας Ράµπα Επισκευή Αλλαγή τύπου ΡΑΡ Μακροχρόνια παρακολούθηση Ιατρικοί λόγοι: Ρινική συµφόρηση Λύση προβλήµατος Εµµένουσα υπνηλία: Πρέπει να αποκλειστεί: Κακή συµµόρφωση Μικρή διάρκεια ύπνου ιαφυγές στην πίεση Μη επαρκής πίεση Άλλη διαταραχή του ύπνου PSG/ MSLT Μη ανεκτή θεραπεία

32 Εκπαίδευση ασθενή Ευρήµατα της µελέτης ύπνου/ σοβαρότητα της διαταραχής Παθοφυσιολογία ΣΑΥ Φυσική ιστορία της νόσου και σχετιζόµενες διαταραχές Ανίχνευση των παραγόντων κινδύνου και σχεδιασµός παρεµβάσεων για τροποποίηση τους Θεραπευτικές επιλογές Αναµενόµενα αποτελέσµατα θεραπείας Έµφαση στο ρόλο του ασθενή στη θεραπεία: απάντηση στα ερωτήµατα/ ανησυχίες τους Ο ασθενής πρέπει να θέσει στόχους Συνέπειες της διαταραχής χωρίς θεραπεία Συµβουλευτική πάνω στην υπνηλία στην οδήγηση

33 Τιτλοποίηση πίεσης Προτεινόµενη προσέγγιση για τιτλοποίηση πίεσης: Πλήρης πολυσωµατοκαταγραφική µελέτη υπό παρακολούθηση στο εργαστήριο ύπνου Ωστόσο, αποδεκτές θεωρούνται και οι µελέτες split-night (Guideline) Kushida CA et al. J Clin Sleep Med 2008;4:157-71

34 Τιτλοποίηση πίεσης Συστάσεις της AASM Board of Directors: Χώρος: πιστοποιηµένο κέντρο ή εργαστήριο ύπνου Εφαρµογή από πιστοποιηµένο τεχνικό ύπνου Επεξεργασία/ ερµηνεία της µελέτης ύπνου από πιστοποιηµένο ειδικό ιατρό ύπνου Πρέπει να ακολουθούνται οι ορισµοί, οι διαδικασίες, τα πρωτόκολλα και οι ενδείξεις για τη διάγνωση και τη διαχείριση του ΣΑΥ που εκδόθηκαν από την AASM Kushida CA et al. Sleep 2005;28: Kushida CA et al. Sleep 2006;29: Iber C et al. AASM 2007

35 Τιτλοποίηση πίεσης Γενικές συστάσεις: Όλοι οι ασθενείς, υποψήφιοι για µελέτη τιτλοποίησης πίεσης πρέπει να λάβουν επαρκή εκπαίδευση, µε πρακτική άσκηση, εφαρµογή µάσκας και εξοικείωση πριν από τη µελέτη τιτλοποίησης (Standard) Kushida CA et al. Sleep 2006;29: Αποδεκτές µέθοδοι για την ανίχνευση απνοιών και υποπνοιών: καταγραφή του σήµατος ροής της συσκευής ΡΑΡ ή υπολογισµός της διαφοράς πίεσης ανάµεσα στη µάσκα και στην έξοδο της συσκευής µε αισθητήρα πίεσης (µε/χωρίς µετατροπή της τετραγωνικής ρίζας του σήµατος) (Consensus) Kushida CA et al. J Clin Sleep Med 2008;4(2):

36 Εξοικείωση της µάσκας

37 Τιτλοποίηση πίεσης Συστάσεις κατά τη µελέτη τιτλοποίησης: Η CPAP πρέπει να αυξάνει µέχρι να εξαφανιστούν τα παρακάτω αναπνευστικά γεγονότα: άπνοιες, υπόπνοιες, RERAs, ροχαλητό ή όταν επιτευχθεί η προτεινόµενη µέγιστη πίεση ** ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα επεισόδια αποκορεσµού- επανακορεσµού της οξυαιµοσφαιρίνης που δε συνοδεύονται από αποφρακτικά αναπνευστικά γεγονότα δεν πρέπει να επηρεάζουν την απόφαση αύξησης της πίεσης Kushida CA et al. J Clin Sleep Med 2008;4(2):

38 Τιτλοποίηση πίεσης Συστάσεις κατά τη µελέτη τιτλοποίησης: Η προτεινόµενη ελάχιστη πίεση έναρξης τιτλοποίησης πρέπει να είναι στα 4 cmh 2 O τόσο σε ενήλικες, όσο και σε παιδιατρικούς ασθενείς (Consensus) Η προτεινόµενη µέγιστη πίεση πρέπει να είναι 15 cmh 2 O για ασθενείς <12 ετών και 20 cmh 2 O για ασθενείς 12 ετών (Consensus) Οποιαδήποτε µεθοδολογία προσδιορισµού της πίεσης εκ των προτέρων δεν έχει επαρκή ένδειξη. Μπορεί η έναρξη να γίνει από υψηλότερη πίεση σε ασθενείς µε υψηλό ΒΜΙ και για µελέτες επανατιτλοποίησης (Consensus) Kushida CA et al. J Clin Sleep Med 2008;4(2):

39 Τιτλοποίηση πίεσης Συστάσεις κατά τη full-night µελέτη τιτλοποίησης: Η πίεση πρέπει να αυξάνεται κατά τουλάχιστον 1 cmh 2 O σε χρονικά διαστήµατα µεγαλύτερα των 5 λεπτών, µε στόχο την εξάλειψη των αποφρακτικών αναπνευστικών γεγονότων Η πίεση πρέπει να αυξάνεται αν καταγραφεί τουλάχιστον 1 αποφρακτική άπνοια σε ασθενείς <12 ετών ή 2 αποφρακτικές άπνοιες σε ασθενείς 12 ετών (Consensus) Η πίεση πρέπει να αυξάνεται αν καταγραφεί τουλάχιστον 1 υπόπνοια σε ασθενείς <12 ετών ή 3 υπόπνοιες σε ασθενείς 12 ετών (Consensus) Η πίεση πρέπει να αυξάνεται αν καταγραφούν τουλάχιστον 3 RERAs σε ασθενείς <12 ετών ή 5 RERAs σε ασθενείς 12 ετών (Consensus) Η πίεση πρέπει να αυξάνεται αν καταγραφεί τουλάχιστον 1 λεπτό έντονο ή σαφές ροχαλητό σε ασθενείς <12 ετών ή τουλάχιστον 3 λεπτά έντονο ή σαφές ροχαλητό σε ασθενείς 12 ετών (Consensus) Kushida CA et al. J Clin Sleep Med 2008;4(2):

40 Τιτλοποίηση πίεσης Συστάσεις κατά τη full-night µελέτη τιτλοποίησης: «ιερευνητικές» απόπειρες αύξησης της πίεσης πάνω από το όριο ελέγχου των αναπνευστικών ανωµαλιών δε θα πρέπει να ξεπερνούν τα 5 cm H 2 O (Consensus) Αν ο ασθενής ξυπνήσει και παραπονεθεί ότι η πίεση είναι πολύ υψηλή, θα πρέπει να γίνει επανέναρξη από χαµηλότερο σηµείο, στο οποίο ο ασθενής δηλώνει ότι αισθάνεται άνετα και µπορεί να κοιµηθεί (Consensus) Τιτλοποίηση προς τα κάτω δεν είναι υποχρεωτική, αλλά µπορεί να υπάρχει ως επιλογή (Consensus) Kushida CA et al. J Clin Sleep Med 2008;4(2):

41 Τιτλοποίηση πίεσης Συστάσεις κατά τη split-night µελέτη τιτλοποίησης: Ο αλγόριθµος τιτλοποίησης της πίεσης µε split-night πρέπει να είναι ο ίδιος µε αυτόν της full-night (Guideline) Ανεπαρκή τα στοιχεία για split-night τιτλοποίηση σε παιδιά<12 ετών Kushida CA et al. J Clin Sleep Med 2008;4(2):

42 Τιτλοποίηση πίεσης Κριτήρια για εφαρµογή split- night µελέτη τιτλοποίησης: 1. ΑΗΙ>40/h σε τουλάχιστον δίωρη καταγραφή πολυυπνογραφίας (ορισµένες φορές εφαρµόζεται και µε ΑΗΙ µεταξύ 20 και 40/h µε βάση την κρίση του θεράποντα (σοβαροί αποκορεσµοί, καρδιακές αρρυθµίες). Όµως, για ΑΗΙ<40/h, ο προσδιορισµός της πίεσης ίσως είναι λιγότερο ακριβής σε σχέση µε τη full-night µελέτη) 2. Η διάρκεια τιτλοποίησης πίεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 ώρες (τα αναπνευστικά γεγονότα επιδεινώνονται καθώς προχωράει η νύχτα) 3. Η πολυσωµατοκαταγραφική µελέτη πρέπει να πιστοποιεί την ελάττωση των αναπνευστικών γεγονότων τόσο στον ύπνο REM όσο και στον ύπνο NREM µε τον ασθενή σε ύπτια θέση 4. Αν δεν πληρούνται τα κριτήρια 2 και 3 επαναλαµβάνεται η µελέτη ύπνου Kushida CA et al. Sleep 2005;28:

43 Τιτλοποίηση πίεσης Μία µελέτη είναι αποδεκτή όταν: Η πίεση που θα επιλεγεί εκφράζει τον έλεγχο της αποφρακτικής διαταραχής µε: χαµηλό RDI (<5/h), ελάχιστο SpO 2 >90%, και µε αποδεκτές διαφυγές Kushida CA et al. J Clin Sleep Med 2008;4(2):

44 Τιτλοποίηση πίεσης Βέλτιστη τιτλοποίηση: Κατά τη διάρκεια της επιλεγµένης πίεσης ελαττώνεται o RDI<5/h για τουλάχιστον 15 λεπτά. Πρέπει να περιλαµβάνεται οπωσδήποτε ύπνος REM σε ύπτια θέση που δε διακόπτεται από αφυπνίσεις (Consensus) Καλή τιτλοποίηση: Κατά τη διάρκεια της επιλεγµένης πίεσης ελαττώνεται ο συνολικός RDI<10/h ή κατά 50% αν ο αρχικός RDI είναι >15/h. Πρέπει να περιλαµβάνεται οπωσδήποτε ύπνος REM σε ύπτια θέση που δε διακόπτεται από αφυπνίσεις (Consensus) Επαρκής τιτλοποίηση: εν ελαττώνει τον RDI<10/h, αλλά ελαττώνει τον RDI>75% από την αρχική τιµή (ειδικά σε ασθενείς µε βαρύ ΣΑΥ) ή όταν πληρούνται τα κριτήρια για βέλτιστη ή καλή τιτλοποίηση αλλά δεν προέκυψε ύπνος REM σε ύπτια θέση κατά την επιλεγµένη πίεση Μη αποδεκτή τιτλοποίηση: Όταν δεν πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια Kushida CA et al. J Clin Sleep Med 2008;4(2):

45 Τιτλοποίηση πίεσης Επανάληψη µελέτης τιτλοποίησης: Όταν η µελέτη δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως βέλτιστη ή καλή Kushida CA et al. J Clin Sleep Med 2008;4(2):

46 Τιτλοποίηση πίεσης ιαφυγές Πρέπει να τροποποιείται η εφαρµογή της µάσκας και να επαναπροσαρµόζεται η θέση, όταν παρατηρείται οποιοδήποτε σηµαντική µη ηθεληµένη διαφυγή (πχ ανοιχτό στόµα σε ρινική µάσκα, όχι καλή εφαρµογή ανάµεσα στη µάσκα και το πρόσωπο) Στις περιπτώσεις αυτές βοηθάει: η επανατοποθέτηση της µάσκας, το κλείσιµο του στόµατος µε ιµάντα, ή η εφαρµογή ρινοστοµατικής ή ολοπροσωπικής µάσκας Berry RB In Johnson, Gluckman,Sanders Eds Schwartz AR et al. Respir Care 2004;49:270-5

47 Τιτλοποίηση πίεσης ιαφυγές Σηµαντική διαφυγή Γενικά, θεωρείται κάθε διαφυγή που είναι µεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται σε συγκεκριµένη πίεση µέσω µάσκας που εφαρµόζει καλά και ασφαλής Αποδεκτή διαφυγή Είναι µεγαλύτερη από τη σκόπιµη διαφυγή που εξαρτάται από την εφαρµοζόµενη πίεση και τον τύπο της µάσκας ύσκολος ο προσδιορισµός µίας µη αποδεκτής διαφυγής, απαιτείται κλινικό κριτήριο ΓΕΝΙΚΑ: µία απότοµη αύξηση στη διαφυγή, χωρίς µεταβολή στην πίεση πρέπει να υποψιάζει τον τεχνικό για πιθανή διαφυγή από τη µάσκα ή το στόµα Kushida CA et al. J Clin Sleep Med 2008;4(2):

48 Τιτλοποίηση πίεσης Άνεση ασθενή Οι τεχνολογίες µετατροπής της κυµατοµορφής της πίεσης µπορούν αν βελτιώσουν την άνεση και τη συµµόρφωση του ασθενή Juhasz J et al. Eur Respir J 2001;17: Aloia MS et al. Chest 2005;127: Nilius G et al. Chest 2006;130: Blau A et al. Sleep Breath 2011 [e-pub ahead of print]

49 Τιτλοποίηση πίεσης Θέση ασθενή/ στάδια ύπνου Ιδανικά πρέπει να γίνει καταγραφή µε τον ασθενή σε REM ύπνο σε ύπτια θέση για τουλάχιστον 15 λεπτά στη βέλτιστη πίεση Αν ο ασθενής είναι σε REM ύπνο, αλλά όχι σε ύπτια θέση κατά τη διάρκεια εφαρµογής βέλτιστης πίεσης, µπορεί να αφυπνιστεί και να του δοθεί οδηγία να ξαπλώσει σε ύπτια θέση Πρέπει να γίνει εκτίµηση και στο NREM ύπνο (δεδοµένου ότι τότε µπορεί να εµφανιστούν λόγω της θεραπείας κεντρικές άπνοιες) Η βέλτιστη πίεση σε ύπτια θέση είναι κατά 2 cm H 2 O υψηλότερη από την πίεση σε πλάγια θέση, τόσο στο REM, όσο και στο NREM ύπνο, τόσο σε παχύσαρκους όσο και σε µη, τόσο σε νέους, όσο και σε µεγαλύτερους των 60 ετών Oksenberg A et al. Chest 1999;116: Gilmartin GS et al. Curr Opin Pulm Med 2005;11:485-93

50 Τιτλοποίηση πίεσης Συµπληρωµατική χορήγηση οξυγόνου Οξυγόνο πρέπει να προστίθεται κατά την τιτλοποίηση όταν, πριν από την εφαρµογή ΡΑΡ, ο κορεσµός του ασθενή σε εγρήγορση και ύπτια θέση, στον αέρα είναι 88% Όταν κατά την τιτλοποίηση ο κορεσµός είναι 88% για 5 λεπτά παρά την απουσία αποφρακτικών αναπνευστικών γεγονότων Και στις 2 περιστάσεις η χορήγηση πρέπει να ξεκινήσει από το 1 lt/min και να αυξάνεται µε στόχο ο κορεσµός να είναι µεταξύ 88% και 94% σε χρονικό διάστηµα > των 15 λεπτών Προτιµάται η σύνδεση να γίνεται στο σωλήνα κοντά στη µάσκα µε τη χρήση συνδετικού, παρά απ ευθείας πάνω στη µάσκα (εξασφαλίζεται σταθερή χορήγηση οξυγόνου) Ελάττωση της ανάγκης χορήγησης οξυγόνου µε αύξηση της ΡΑΡ ή µε εισαγωγή ΒΡΑΡ Yoder EA et al. Sleep Breath 2004;8:1-5 Kushida CA et al. J Clin Sleep Med 2008;4(2):

51 Τιτλοποίηση πίεσης Συσκευές αυτόµατης πίεσης ε συστήνονται προς το παρόν για τιτλοποίηση µε split-night µελέτη (Standard) Συγκεκριµένες συσκευές αυτόµατης πίεσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τιτλοποίηση υπό παρακολούθηση µε πολυσωµατοκαταγραφική µελέτη προκειµένου να προσδιοριστεί η πίεση που θα εφαρµοστεί µε CPAP σε ασθενείς µε µέτριο/βαρύ ΣΑΥ (Guideline) Συγκεκριµένες συσκευές αυτόµατης πίεσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς παρακολούθηση για τον προσδιορισµό συγκεκριµένης πίεσης CPAP ασθενείς µε µέτριο/ βαρύ ΣΑΥ χωρίς συνοδά νοσήµατα (Option) εν έχουν ένδειξη σε ασθενείς µε συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, νυχτερινό αποκορεσµό εκτός ΣΑΥ (πχ Σύνδροµο παχυσαρκίας- υποαερισµού), ασθενείς που δε ροχαλίζουν, ασθενείς µε κεντρικές άπνοιες (Standard) Morgenthaler TI et al. Sleep 2008;31:141-7

52 Άλλες θεραπευτικές επιλογές Σε ασθενείς που δεν µπορούν να ανεχτούν τη CPAP BPAP (όταν απαιτούνται υψηλές πιέσεις- όταν υπάρχει δυσκολία στην εκπνοή έναντι µίας σταθερής πίεσης και όταν συνυπάρχει κεντρικός υποαερισµός) (Guideline) Kushida CA et al. Sleep 2006;29: Ballard RD et al. J Clin Sleep Med 2007;3: Pressure relief: κυµατοειδής τροποποίηση της πίεσης βελτιώνει την άνεση του ασθενή και τη συµµόρφωση στη θεραπεία (Consensus) Kushida CA et al. J Clin Sleep Μed 2008;4: APAP: Συγκεκριµένες συσκευές αυτόµατης πίεσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τιτλοποίηση υπό παρακολούθηση µε πολυσωµατοκαταγραφική µελέτη προκειµένου να προσδιοριστεί η πίεση που θα εφαρµοστεί µε CPAP σε ασθενείς µε µέτριο/βαρύ ΣΑΥ (Guideline) Morgenthaler TI et al. Sleep 2008;31:141-7

53 BiPAP αρχική πίεση 8/4 cmh20 προτεινόµενη διαφορά Pi-Pe: ~ 4cmH20 (µεγ. 10cmH20) µέγιστη Pi 20cmH2O ή 30cmH2O (ασθενείς >12 χρονών)

54 Άλλες θεραπευτικές επιλογές Απώλεια βάρους Αλλαγή θέσης ύπνου Προώθηση της κάτω γνάθου Ενδοστοµατικές συσκευές Οστεοτοµία µε προώθηση της κροταφογναθικής (σε νεαρούς, αδύνατους και αποφασισµένους ασθενείς) Χειρουργική επέµβαση ανώτερου αεραγωγού όπως UPPP ή εκτοµή µε ραδιοσυχνότητες Φαρµακευτική αγωγή: απογοητευτικά αποτελέσµατα Ryan CF. Thorax 2005;60: Cistulli PA et al. Sleep Med Rev 2004;8: Haniffa M et al. Cochrane Database Syst Rev 2004;18(4):CD003531

55 Επιλογή µάσκας Γίνεται από τον ασθενή µε τη βοήθεια της οµάδας των θεραπόντων Προτεινόµενη οδός η ρινική Πρέπει να προταθούν όµως και οι εναλλακτικές λύσεις µςεστόχο την άνεση και την εξάλειψη των δυσκολιών (Consensus)

56 Υγραντήρας Η χρήση CPAP βελτιώνεται µε την προσθήκη υγραντήρα και την εκπαίδευση πάνω στη χρήση Η εφαρµογή υγραντήρα ελάττωσε τη συχνότητα των αναφερόµενων ρινικών συµπτωµάτων δε φάνηκε όµως να επηρεάζει τη συµµόρφωση ή την ποιότητα ζωής των ασθενών Kushida CA et al. Sleep 2006;29: Ryan S et al. J Clin Sleep Med 2009;5(5):422-7

57 Παρακολούθηση ασθενών υπό CPAP

58 Μακροχρόνια παρακολούθηση Όλοι οι ασθενείς µε ΣΑΥ πρέπει να έχουν συνεχή, µακροχρόνια παρακολούθηση για τη διαταραχή τους η οποία είναι χρόνια Πρέπει να παρακολουθούνται ως προς τη συµµόρφωση στη θεραπεία, τις παρενέργειες, την ανάπτυξη διαταραχών που συνοδεύουν το ΣΑΥ και τη συνεχή εξάλειψη των συµπτωµάτων Ακόµη και αυτούς στους οποίους ελαττώθηκαν οι άπνοιες (απώλεια βάρους, χειρουργείο) πρέπει να ελέγχονται συνεχώς ως προς την τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου και να επαγρυπνούν για την εµφάνιση των συµπτωµάτων του ΣΑΥ

59 Παρακολούθηση µετά από µελέτη τιτλοποίησης Η χρήση θετικής πίεσης πρέπει να καταγράφεται αντικειµενικά (Standard) Kushida CA et al. Sleep 2006;29: Η παρακολούθηση των ασθενών υπό θεραπεία µε ΡΑΡ πρέπει να περιλαµβάνει αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν, των ανεπιθύµητων ενεργειών και εισαγωγή µεθόδων που αυξάνουν τη συµµόρφωση (Standard) H παρακολούθηση πρέπει να είναι στενή, ειδικά το πρώτο διάστηµα, και εκτός από εξειδικευµένο ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό µπορεί να βασίζεται σε άλλες µεθόδους (πχ τηλεϊατρική µέσω internet αποδείχθηκε ισοδύναµη) Μη χρήση CPAP >2 νύχτες την πρώτη εβδοµάδα της εφαρµογής ενδεικτική κακής συµµόρφωσης, καταδεικνύει την ανάγκη για στενή παρακολούθηση Υπολογίζεται ότι 5-50% των ασθενών µε ΣΑΥ σταµατούν τη χρήση την πρώτη εβδοµάδα Weaver TE et al. Sleep 1997;20: Engleman HM et al. Sleep Med Rev 2003;7:81-99 Taylor Y et al. Sleep Breath 2006;10:132-8

60 Παρακολούθηση ασθενών Σε όλους τους ασθενείς πρέπει σε κάθε επανέλεγχο να εξετάζονται τα εξής:

61 Παρακολούθηση ασθενών Ενδείκνυται στενή παρακολούθηση της χρήσης και των προβληµάτων από εξειδικευµένο προσωπικό για την αποτελεσµατική χρήση και την εξάλειψη των προβληµάτων Ιδιαίτερα σηµαντικό τις πρώτες εβδοµάδες της χρήσης Η παρακολούθηση πρέπει να είναι µακροχρόνια και να επαναλαµβάνεται ετησίως ή όποτε είναι απαραίτητο ώστε να αντιµετωπιστούν προβλήµατα στη µάσκα, στη συσκευή ή στη χρήση (Option) Kushida CA et al. Sleep 2006;29:375-80

62 Compliance and adherence Prospective, multicenter study. 149 patients with severe OSAS. Linear relationship only up to 7 hours use. Optimal use may be outcome specific Unclear why some patients benefit with less CPAP use independent of baseline AHI or degree of obesity. Weaver TE et al. Sleep 2007;30(6):

63 Compliance and adherence Influences on CPAP compliance? Disease severity Weak correlation between compliance and AHI. No correlation with oxygen desaturation. No correlation with age, sex, marital or socioeconomic status African-Americans? Joo MJ et al. J Clin Sleep Med 2007;3: No correlation with side-effects. Engleman HM et al. Sleep Med Rev 2003;7:81 99.

64 Παρακολούθηση ασθενών Παρακολούθηση της µακροχρόνιας αποτελεσµατικότητας µε έλεγχο νευρογνωσιακών λειτουργιών Kushida CA ET AL. J Clin Sleep Med 2006;2(3): Καλή συµµόρφωση σχετίζεται µε λιγότερη αναφερόµενη κόπωση, απώλεια ενέργειας και υπνηλία Chotinaiwattarakul W et al. J Clin Sleep Med 2009;5(3):240-5

65 Παρακολούθηση ασθενών Έλεγχος σωµατικού βάρους Παρά την πεποίθηση ότι η εφαρµογή CPAP οδηγεί σε απώλεια βάρους, διαπιστώθηκε αύξηση ΒΜΙ µετά από 1 έτος χρήσης CPAP σε γυναίκες και σε µη παχύσαρκους ασθενείς Redenius R et al. J Clin Sleep Med 2008;4(3):205-9 Η απώλεια βάρους σε ασθενείς µε ΣΑΥ φάνηκε να βελτιώνει νευροσυµπεριφορικές και καρδιοµεταβολικές λειτουργίες, αλλά όχι τις διαταραχές τις αναπνοής στον ύπνο Barnes M et al. J Clin Sleep Μed 2009;5(5):409-15

66 Παρακολούθηση ασθενών Μη συµµόρφωση Αν η χρήση χαρακτηριστεί ανεπαρκής µε βάση αντικειµενική καταγραφή και τα αναφερόµενα συµπτώµατα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για βελτίωση της χρήσης ΡΑΡ ή να εφαρµοστούν εναλλακτικές θεραπείες Παρεµβάσεις βελτίωσης της συµµόρφωσης, όπως αλλαγή µάσκας, προσθήκη θερµαινόµενου υγραντήρα, τοπική θεραπεία ρινός, εκπαίδευση, αλλαγή τύπου αερισµού Ballard RD et al. J Clin Sleep Μed 2007;3(7):706-12

67 Παρακολούθηση ασθενών Ανεπιθύµητες ενέργειες Περίπου το 60% αναφέρουν κάποιου βαθµού δυσκολία στην εφαρµογή CPAP λόγω ανεπιθύµητων ενεργειών Συχνά αναφέρονται: ρινική συµφόρηση, ξηρότητα ρινικού ή φαρυγγικού βλεννογόνου, δυσανεξία σε έκθεση στον κρύο αέρα Ρινορραγία συµβαίνει λιγότερο συχνά, αλλά µπορεί αν είναι σοβαρή Τα συµπτώµατα από τον ανώτερο αεραγωγό οφείλονται σε διαφυγές από το στόµα µε µεγάλη έξοδο αέρα πάνω στους βλεννογόνους Pepin JL et al. Chest 1995;107(2): Massie CA et al. Chest 1999;116(2):403-8 Hui DSC et al. Chest 2001;120(1):170-6 Πολύ σπάνια έχουν αναφερθεί πνευµεγκέφαλος, βακτηριακή µηνιγγίτιδα, κολπική αρρυθµία, επιδείνωση γλαυκώµατος Jarjour NN. Chest 1989;96(6): Bamford CR. Sleep 1993;16(1):31-2 Meurice JC et al. Chest 1992;102(2):640-2 Prados C et al. Chest 1995;108(5):1478

68 Ανεπιθύµητες ενέργειες Engleman 1996 Meslier 1998 Mask leak 63% n. a. Rhinitis 64% 50% Dryness Mucosa 62% 52% Dryness skin 41% n. a. Irritation Conjunctiva 31% 28% Noise 41% 47% Thoracic oppression 21% n. a.

69 Παρακολούθηση ασθενών Προβλήµατα που σχετίζονται µε την εφαρµογή CPAP Άρνηση εφαρµογής Μη ανοχή στην πίεση Μη ανοχή στη µάσκα Ρινικά προβλήµατα (ρινική συµφόρηση, ξηρότητα) Κλειστοφοβία υσκολία στην έναρξη ύπνου µε CPAP Ξηροστοµία Μη ηθεληµένη αποµάκρυνση της µάσκας στον ύπνο Vanderveken OM, Hoekema A. Breath 2010;7(2):157-67

70 Ειδικές οµάδες πληθυσµού Ασθενείς µε Σύνδροµο Down Νόσο Alzheimer Ψυχικές και σωµατικές αναπηρίες Μπορεί να αντιµετωπίσουν δυσκολία στην εφαρµογή CPAP Απαιτείται η κρίση του γιατρού για την εφαρµοζόµενη θεραπεία, η συζήτηση µε τον ασθενή αλλά και η υποστήριξη από συγγενείς και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό

71 Μελλοντικοί στόχοι Απαραίτητη η διενέργεια κλινικών µελετών µε στόχο: Τη σύγκριση manual τιτλοποίησης vs. autotitrating τιτλοποίησης λαµβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα του ΣΑΥ, σε διαφορετικούς πληθυσµούς ασθενών Την εκτίµηση της εγκυρότητας της επιλογής της βέλτιστης πίεσης µετά από µελέτη τιτλοποίησης και τη σταθερότητα της επιλογής µετά από επαναλαµβανόµενες µελέτες Θέσπιση κλινικά σηµαντικών ορίων για τις µη σκόπιµες διαφυγές από τη µάσκα ή το στόµα Τεχνολογική πρόοδο ώστε να αυξηθεί η άνεση του ασθενή και η συµµόρφωση στη θεραπεία Χρήση βιολογικών δεικτών ως κριτήριο επιλογής ασθενών Χρήση βιολογικών δεικτών για την παρακολούθηση της θεραπείας

72 Ευχαριστώ πολύ

Θεραπεία ΣΑΥΥ Ρύθμιση και παρακολούθηση θετικών πιέσεων

Θεραπεία ΣΑΥΥ Ρύθμιση και παρακολούθηση θετικών πιέσεων Θεραπεία ΣΑΥΥ Ρύθμιση και παρακολούθηση θετικών πιέσεων Δ. Λαγονίδης MD,PhD, FCCP Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Δ/ντης ΜΕΘ -Εργαστηρίου Υπνου Γ. Νοσοκομείου Γιαννιτσών Περίγραμμα ομιλίας Ρύθμιση-Tιτλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ύπνου στο σπίτι. Δυνατότητες και περιορισμοί. Μ.Βαγιάκης Διευθυντής ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Νοσοκομείο Ο Ευαγγελισμος

Μελέτη ύπνου στο σπίτι. Δυνατότητες και περιορισμοί. Μ.Βαγιάκης Διευθυντής ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Νοσοκομείο Ο Ευαγγελισμος Μελέτη ύπνου στο σπίτι. Δυνατότητες και περιορισμοί. Μ.Βαγιάκης Διευθυντής ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Νοσοκομείο Ο Ευαγγελισμος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 8/5/2015 Οι καιροί αλλάζουν..! Καταγραφικό για πλήρη μελέτη, έτος 2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

Τι θεωρείται «παθολογικό» στον ύπνο στα παιδιά

Τι θεωρείται «παθολογικό» στον ύπνο στα παιδιά Τι θεωρείται «παθολογικό» στον ύπνο στα παιδιά What is "abnormal" in pediatric sleep? Συγγραφέας : Leila Kheiradish- Gozal MD Κέντρο :Department of Pediatrics and Comer Children's Hospital, Pritzker School

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ -ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ - OSAS) ΡΟΧΑΛΗΤΟ Ή ΡΕΓΧΩ ΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΡΕΓΧΑΣΜΟΣ: Ορισμός

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ -ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ - OSAS) ΡΟΧΑΛΗΤΟ Ή ΡΕΓΧΩ ΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΡΕΓΧΑΣΜΟΣ: Ορισμός ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ -ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ - OSAS) ΡΟΧΑΛΗΤΟ Ή ΡΕΓΧΩ ΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΡΕΓΧΑΣΜΟΣ: Ορισμός Ένας ήχος ή θορυβώδης αναπνοή (διαταραχή αναπνοής)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ Αποφρακτική άπνοια είναι οι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής λόγω αποφράξεως των ανώτερων αναπνευστικών οδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Μιχάλης Αγραφιώτης Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Επιμελητής Α Πνευμονολογική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο άπνοιας και διαβήτης

Σύνδρομο άπνοιας και διαβήτης Σύνδρομο άπνοιας και διαβήτης Νίκη Κατσίκη, Μαρία Ρογκώτη, Ιωσήφ Πετρίδης Διαβητολογικό Ιατρείο, Α Παθολογική Κλινική Νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκη Σύνδρομο άπνοιας ύπνου (ΣΑΥ) Είναι μια διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΑΥΥ

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΑΥΥ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΑΥΥ Λάμπρου Καλλιρρόη Πνευμονολόγος Πανεπιστημιακή Υπότροφος Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ 13 Ο Πνευμονολογικό Συνέδριο Ιωάννινα O Το Σύνδρομο Άπνοιας στον Ύπνο (ΣΑΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΓΟΝΟΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ

ΝΟΣΟΓΟΝΟΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΝΟΣΟΓΟΝΟΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ Σοφία Ε. Σχίζα Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης Υπεύθυνη Εργαστηρίου Ύπνου ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Γενετικά καθορισμένη χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ Γεώργιος Μπαλτόπουλος 1,Αλεξάνδρα Γαβαλά 1,2 1 Κλινική Εντατικής Νοσηλείας και Πνευμονικών Νόσων Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς

Διαβάστε περισσότερα

TO ΣYNΔPOMO AΠNOIAΣ ΣTON YΠNO M. AΛXANATHΣ ANAΠΛ KAΘHΓHTHΣ ΠNEYMONOΛOΓIAΣ

TO ΣYNΔPOMO AΠNOIAΣ ΣTON YΠNO M. AΛXANATHΣ ANAΠΛ KAΘHΓHTHΣ ΠNEYMONOΛOΓIAΣ M. AΛXANATHΣ ANAΠΛ KAΘHΓHTHΣ ΠNEYMONOΛOΓIAΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Η μεγάλη μείωση ή η πλήρης διακοπή της αναπνοής κατά τον ύπνο που διαρκεί τουλάχιστον 10 δευτερ ονομάζονται υπόπνοια ή άπνοια αντίστοιχα. Αποφρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΝΟΙΩΝ-ΥΠΟΠΝΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΥΥ) ΜΕ CPAP. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΝΟΙΩΝ-ΥΠΟΠΝΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΥΥ) ΜΕ CPAP. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΝΟΙΩΝ-ΥΠΟΠΝΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΥΥ) ΜΕ CPAP. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ /ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ CPAP/ΤΥΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υπνική άπνοια : η άποψη του ωτορινολαρυγγολόγου. Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αν. καθηγητής Α ΩΡΛ Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Υπνική άπνοια : η άποψη του ωτορινολαρυγγολόγου. Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αν. καθηγητής Α ΩΡΛ Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Υπνική άπνοια : η άποψη του ωτορινολαρυγγολόγου Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αν. καθηγητής Α ΩΡΛ Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Μελέτη ύπνου Ορισμόςαποφρακτικήςυπνικής άπνοιας RDI>5 RDI

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Burwell et al, Am J Med 1956 SLEEP BREATHING DISORDERS ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΝΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αμυγδαλεκτομή στο Παιδί: Έχει κάτι αλλάξει;

Αμυγδαλεκτομή στο Παιδί: Έχει κάτι αλλάξει; Αμυγδαλεκτομή στο Παιδί: Έχει κάτι αλλάξει; Φαρυγγικός λεμφικός ιστός: Φαρυγγική και Παρίσθμιες Αμυγδαλές Φαρυγγική A. Καδίτης Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Εργαστήριο Διαταραχών Αναπνοής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ. Φώτης Καψιμάλης Αν. Δ/ντής Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ. Φώτης Καψιμάλης Αν. Δ/ντής Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ Φώτης Καψιμάλης Αν. Δ/ντής Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο ( ΣΑΥ) Συχνή διαταραχή (5%

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ CPAP, BiPAP ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ CPAP, BiPAP ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ CPAP, BiPAP ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Εκτίμηση βαρύτητος Εκτίμηση συνυπαρχοντων επιβαρυντικών παραγόνων, π.χ. Υπέρταση,

Διαβάστε περισσότερα

Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη

Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη Σοβαρό άσθμα-λύσεις για το παρόν Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη Δομή Σοβαρό άσθμα: ορισμός, προβληματισμοί Ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και να θεραπευθεί, και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο καλόςύπνος μαζίμετησωστή διατροφή και την άσκηση είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της υγείας

Ο καλόςύπνος μαζίμετησωστή διατροφή και την άσκηση είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της υγείας Ο καλόςύπνος μαζίμετησωστή διατροφή και την άσκηση είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της υγείας εγρήγορση Στάδιο ύπνου ώρες H AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚH ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ Υπνικοί κύκλοι διάρκειας 90 λεπτών Υπνοςμη-REM Στάδιο1-στάδιο4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΝΟΥ»

ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΝΟΥ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΝΟΥ» Ι ΑΣΚΟΥΣΑ:ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ 2009-06-17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΝΟΥ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καταγραφής ΗΕΓ στην πολυσωματογραφική μελέτη ύπνου για την εφαρμογή θεραπείας με CPAP σε ασθενείς με ΣΑΥΥ

Η σημασία της καταγραφής ΗΕΓ στην πολυσωματογραφική μελέτη ύπνου για την εφαρμογή θεραπείας με CPAP σε ασθενείς με ΣΑΥΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ για το

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα σύνδροµο µε ζοφερή πρόγνωση :! ΝΥΗΑ Ι-ΙΙ: 2-5% θνητότητα ανά έτος! ΝΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗ: ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ «ΕΥΑΛΩΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ»

ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗ: ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ «ΕΥΑΛΩΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ» 11 0 Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗ: ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ «ΕΥΑΛΩΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ» Α. Κασιακόγιας, Κ. Τσιούφης, Κ. Θωμόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

καρδιακή ανεπάρκεια µε υπνική άπνοια

καρδιακή ανεπάρκεια µε υπνική άπνοια ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ καρδιακή ανεπάρκεια µε υπνική άπνοια A.Παπαθανασίου Εντατικολόγος Καρδιολόγος ΕΑ ΜΕΘ ΠΓΝ Ιωαννίνων thanasis.papathanasiou@gmail.com DISCLOSURES None Γυναίκα 75 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΝΟΓΡΑΦΙΑ. Με ποιο τρόπο γίνεται η καταγραφή και η ανάλυση των δεδομένων Σ.ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΥΠΝΟΓΡΑΦΙΑ. Με ποιο τρόπο γίνεται η καταγραφή και η ανάλυση των δεδομένων Σ.ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΠΝΟΓΡΑΦΙΑ Με ποιο τρόπο γίνεται η καταγραφή και η ανάλυση των δεδομένων Σ.ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ Πολυπνογραφία Όρος που προτάθηκε από τον Holland το 1974. Ταυτόχρονη καταγραφή πολλών φυσιολογικών παραμέτρων στη

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική υπέρταση στις χρόνιες πνευμονοπάθειες. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μ.Α.Α.

Πνευμονική υπέρταση στις χρόνιες πνευμονοπάθειες. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μ.Α.Α. Πνευμονική υπέρταση στις χρόνιες πνευμονοπάθειες Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μ.Α.Α. Πνευμονική υπέρταση σε χρόνιες υποξυγοναιμικές πνευμονοπάθειες ορίζεται ως μέση πνευμονική πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Κωνσταντίνος Κώντσας, Παρασκευή Τριβήλου, Αναστασία Καραγκιούλη, Ελένη Τριανταφυλλίδη Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

κατά τον ύπνο (ΣΑΥΥ ΣΑΥΥ) θεραπευτική αντιμετώπιση χωρίς CPAP Δρ. Αναστασία Αμφιλοχίου Διευθύντρια Μονάδας Μελέτης Ύπνου Σισμανόγλειο 1η ΥΠΕ

κατά τον ύπνο (ΣΑΥΥ ΣΑΥΥ) θεραπευτική αντιμετώπιση χωρίς CPAP Δρ. Αναστασία Αμφιλοχίου Διευθύντρια Μονάδας Μελέτης Ύπνου Σισμανόγλειο 1η ΥΠΕ Σύνδρομο απνοιών-υποπνοιών κατά τον ύπνο (ΣΑΥΥ ΣΑΥΥ) θεραπευτική αντιμετώπιση χωρίς CPAP Δρ. Αναστασία Αμφιλοχίου Διευθύντρια Μονάδας Μελέτης Ύπνου Σισμανόγλειο 1η ΥΠΕ Long-term cardiovascular outcomes

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Το άσθμα είναι μία νόσος με διακυμάνσεις Συμπτώματα & προσαρμογή θεραπείας Παροξυσμοί Χορήγηση per os

Διαβάστε περισσότερα

102 103 104 105 106 107 Περιεχόμενα Φυσιολογία του ύπνου...2 Εισαγωγή ορισμοί...3 Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο...6 - επιδημιολογικά στοιχεία...7 - προδιαθεσικοί παράγοντες...8 - κλινική εικόνα...9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. ΣΙΩΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πνευμονολόγος Β Πνευμονολογική κλινική Γ.Ν.Γ.Παπανικολάου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. ΣΙΩΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πνευμονολόγος Β Πνευμονολογική κλινική Γ.Ν.Γ.Παπανικολάου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΙΩΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πνευμονολόγος Β Πνευμονολογική κλινική Γ.Ν.Γ.Παπανικολάου Παρουσίαση περιστατικού Άνδρας 82 ετών με ιστορικό ΧΑΠ υπό ΧΟΘ κατ οίκον, παλαιάς TBC πνευμόνων και Α/Υ Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Μακαρίτη Χ. Παναγιώτα Τσάρτα Ν. Δάφνη. Επιβλέπουσα καθ/τρια: Αβραμίκα Μαρία

Μακαρίτη Χ. Παναγιώτα Τσάρτα Ν. Δάφνη. Επιβλέπουσα καθ/τρια: Αβραμίκα Μαρία Μακαρίτη Χ. Παναγιώτα Τσάρτα Ν. Δάφνη Επιβλέπουσα καθ/τρια: Αβραμίκα Μαρία Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με αναπνευστικά νοσήματα και ιδιαίτερα με χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΧΑΛΗΤΟ : ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ Ή ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΟΣ ;

ΡΟΧΑΛΗΤΟ : ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ Ή ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΟΣ ; ΡΟΧΑΛΗΤΟ : ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ Ή ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΟΣ ; Όλοι μας έχουμε κατηγορηθεί ότι ροχαλίζουμε, έστω περιστασιακά, σε κάποια φάση της ζωής μας. Όταν είμαστε αρκετά κουρασμένοι ή έχουμε φάει αργά το βράδυ

Διαβάστε περισσότερα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα παράκαμψη κατά Roux-en-Y 1 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 2 ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», Αθήνα, 3 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 4Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 5 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris,

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΥΠΝΟΣ αναζωογόνηση του οργανισμού επηρεάζει την καθημερινή λειτουργικότητα επηρεάζει τη σωματική και διανοητική υγεία ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ τακτική,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ Αυτός ο οδηγός γνώσεων περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την πνευμονική αποκατάσταση της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Αμερικάνικης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ. Μπάρδης Παναγιώτης 10522

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ. Μπάρδης Παναγιώτης 10522 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ Μπάρδης Παναγιώτης 10522 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ Οι Τεχνικές Διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός στην Οξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια

Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός στην Οξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός στην Οξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια Γεώργιος Παπαθανάκος Αναισθησιολόγος, Εξειδικευόμενος Εντατικολογίας, ΠΓΝΙ. Οξεία Aναπνευστική Aνεπάρκεια Υποξαιμική Υπερκαπνική Μετεγχειρητική

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΥΠΝΟΥ

Α. ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΥΠΝΟΥ Συµπλήρωση-Τροποποίηση της διαδικασίας για διενέργεια Μελέτης Άπνοιας Ύπνου και χορήγησης αναπνευστικών συσκευών (C PAP, Bi PAP) Καθορισµός αποδοτέου ποσού» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βίαιη Εκπνοή Περιορισμός της ροής

Βίαιη Εκπνοή Περιορισμός της ροής Βίαιη Εκπνοή Περιορισμός της ροής ΝΓ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ `Α ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΣΩΤΗΡΙΑ» Ο John Hutchinson, το 1846, παρουσίασε όχι μόνον την πρώτη σπιρομετρική συσκευή, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Αποφρακτικού τύπου Σύνδρομο Απνοιών Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (ΣΑΑΥΥ)

Αποφρακτικού τύπου Σύνδρομο Απνοιών Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (ΣΑΑΥΥ) Αποφρακτικού τύπου Σύνδρομο Απνοιών Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (ΣΑΑΥΥ) Σοφία Ε. Σχίζα Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας MD PhD Υπεύθυνη Εργαστηρίου Ύπνου Πνευμονολογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά

Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά 2012 Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Χρόνια πνευµονοπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας.

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. Αν από το τρέξιμο, τη γυμναστική ή άλλη εργασία, δυσκολεύεται η αναπνοή, αυτό λέγεται άσθμα. Αρεταίος Καππαδόκης, 100 μχ Οι γυναίκες ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Τι είναι η χρόνια βρογχίτιδα? Βρογχίτιδα είναι μια φλεγμονή των βρογχικών σωλήνων, που μεταφέρουν τον αέρα στους πνεύμονες. Χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 45 Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Οι ανάγκεs μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (Ι) Γυναίκα 34 ετών με διαβήτη προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με πυρετό, αίσθημα ρίγους, πόνο στην πλάτη, ίλιγγο και δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΣΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΣΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΣΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Ποια στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ασθενή μας δίνει η δοκιμασία κόπωσης; Η δοκιμασία κόπωσης σε τάπητα χρησιμοποιείται κυρίως ως αναίμακτη

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία βρογχιολίτιδα. Ελπίδα Χατζηαγόρου, Βασιλική Αβραμίδου Α. ΟΡΙΣΜΟΣ Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Οξεία βρογχιολίτιδα. Ελπίδα Χατζηαγόρου, Βασιλική Αβραμίδου Α. ΟΡΙΣΜΟΣ Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Οξεία Ελπίδα Χατζηαγόρου, Βασιλική Αβραμίδου Α. ΟΡΙΣΜΟΣ Οξεία θεωρείται το κλινικό σύνδρομο ιογενούς λοίμωξης του αναπνευστικού που στην τυπική του μορφή χαρακτηρίζεται από: Πρόδρομα συμπτώματα από το

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μερμίγκης Πνευμονολόγος Ειδικός Ιατρός Ύπνου (ΑΒCISS) Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ύπνου Ερρίκος Ντυνάν Ηospital Center

Χαράλαμπος Μερμίγκης Πνευμονολόγος Ειδικός Ιατρός Ύπνου (ΑΒCISS) Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ύπνου Ερρίκος Ντυνάν Ηospital Center Χαράλαμπος Μερμίγκης Πνευμονολόγος Ειδικός Ιατρός Ύπνου (ΑΒCISS) Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ύπνου Ερρίκος Ντυνάν Ηospital Center Ύπνος στην ΙΠΙ και άλλες διάμεσες πνευμονοπάθειες ιαταραχές Στην μακρο- και μικροαρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Γεωργία Γ. Πίτσιου,, MD, PhD Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ΑΠΘ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ Ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπτωτικός Τιμοκατάλογος Προιόντων SANTAIR

Εκπτωτικός Τιμοκατάλογος Προιόντων SANTAIR Εκπτωτικός Τιμοκατάλογος Προιόντων SANTAIR Νεφελοποιητής SALTER AIRE 056-01-0008960 Νεφελοποιητής με συμπιεστή. Η συσκευή παράγει συμπιεσμένο αέρα και μετατρέπει τα φάρμακα που έχουν υγρή μορφή σε νεφελώματα.

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά Καρδιακή Ανεπάρκεια Απόστολος Καραβίδας Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Βήχας: Προβληµατισµοί στη διάγνωση και αντιµετώπιση. Θεοφάνης Τσιλιγιάννης Παιδίατρος - Παιδοπνευµονολόγος

Βήχας: Προβληµατισµοί στη διάγνωση και αντιµετώπιση. Θεοφάνης Τσιλιγιάννης Παιδίατρος - Παιδοπνευµονολόγος Βήχας: Προβληµατισµοί στη διάγνωση και αντιµετώπιση Θεοφάνης Τσιλιγιάννης Παιδίατρος - Παιδοπνευµονολόγος Τι είναι ο βήχας (ένα ή δύο παρόµοια πράγµατα;) Widdicombe J Fonata G: Cough: What s in a name?

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ. Τι είναι οι ρινικές κόγχες;

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ. Τι είναι οι ρινικές κόγχες; ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ Τι είναι οι ρινικές κόγχες; Οι Ρινικές κόγχες είναι οστικές δομές μέσα στη μύτη σας που καλύπτονται από τους βλεννογόνους. Ενεργούν ως θερμαντικά σώματα στη μύτη σας, υγραίνουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Πορεία, Πρόγνωση και Θεραπεία. Φίλιππος Γουρζής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Πορεία, Πρόγνωση και Θεραπεία. Φίλιππος Γουρζής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Πορεία, Πρόγνωση και Θεραπεία Φίλιππος Γουρζής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών Πορεία, Πρόγνωση Η πορεία είναι κρίσιμος παράγοντας για την εκτίμηση των κοινωνικών συνεπειών, του κόστους,

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας»

Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας» Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας» Παρουσίαση Κλινικής Περίπτωσης : Χατζοπούλου Μ., Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΝ ΣΕ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ*

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΝ ΣΕ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συγγραφική ομάδα: Δίπλα Κωνσταντίνα, Ph.D., Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ Καρατράντου Κωνσταντίνα, MSc, Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ - ΠΘ Ιπποκράτης

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη 3 η Πανελλήνια Συνάντηση Συλλόγων Ατόμων και Γονέων Παιδιών με Ρευματικές παθήσεις Αθήνα 3-4 Οκτωβρίου 2014 Κατερίνα Κουτσογιάννη Πρόεδρος Σ Ρ Κ Ορισμός Ως "συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΔΡΑΓΑΝΑΣ Τ.Κ. 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Δ/ντής: Kαθηγητής Β. Δανιηλίδης DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Η φλεγμονή των βρόγχων προκαλεί οίδημα και παραγωγή εκκρίσεων, και έτσι περιορίζεται περισσότερο η ροή του αέρα μέσα από τους βρόγχους.

Η φλεγμονή των βρόγχων προκαλεί οίδημα και παραγωγή εκκρίσεων, και έτσι περιορίζεται περισσότερο η ροή του αέρα μέσα από τους βρόγχους. Βρογχικό Άσθμα Το άσθμα είναι μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από χρόνια κυτταρική φλεγμονή των αεραγωγών και βρογχική υπεραντιδραστικότητα. Έτσι προκαλείται μια μεταβλητή απόφραξη των αεροφόρων οδών που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γνώσεις, στάσεις και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με λέμφωμα Οι ασθενείς που πάσχουν από λέμφωμα στην Ελλάδα εμφανίζονται ελλιπώς ενημερωμένοι σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

Κατ οίκον νοσηλεία. Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ Π/Δ Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.

Κατ οίκον νοσηλεία. Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ Π/Δ Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Κατ οίκον νοσηλεία Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ Π/Δ Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. www.pd3.gr 22-04-2012 Παιδιά εξαρτώμενα από την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΣ Στεργίου. Κέντρο Υπέρτασης, Γ Παθολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο Σωτηρία.

ΓΣ Στεργίου. Κέντρο Υπέρτασης, Γ Παθολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο Σωτηρία. Άπνοια στον Ύπνο και ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΓΣ Στεργίου Κέντρο Υπέρτασης, Γ Παθολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο Σωτηρία. JN7 2003 Επιπολασµός OSA στην Υπέρταση New York Sleep Heart Health Study Jichi

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από την άπνοια. Σύντομη Ανασκόπηση. Αναστάσιος Μπονάκης 1, Εμμανουήλ Βαγιάκης 2

Πέρα από την άπνοια. Σύντομη Ανασκόπηση. Αναστάσιος Μπονάκης 1, Εμμανουήλ Βαγιάκης 2 Σύντομη Ανασκόπηση Πέρα από την άπνοια Αναστάσιος Μπονάκης 1, Εμμανουήλ Βαγιάκης 2 1 Νευρολόγος, επιστημονικός συνεργάτης vευρολογικού τμήματος Αιγινήτειου νοσοκομείου-πανεπιστήμιο Αθηνών, Κέντρου Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου. www.cardiorehab.com.cy

Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου. www.cardiorehab.com.cy Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου www.cardiorehab.com.cy Καλωσορίσατε στο Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου Στόχος του κέντρου Το κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η αυτοκτονική συµπεριφορά ορίζεται ως η συµπεριφορά, κατά την οποία το άτοµο θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του µε σκοπό να δώσει ένα τέλος στη ζωή του. ιαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική»

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική» Προαγωγή της Υγείας - Βαθµίδες Πρόληψης Στις "αναπτυγµένες" κοινωνίες οι κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιµότητας είναι τα χρόνια νοσήµατα. Τα νοσήµατα αυτά είναι αποτέλεσµα µακρόχρονης έκθεσης του οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ 1 ος ΧΡΟΝΟΣ Χειμερινό Εξάμηνο 9 πμ-10πμ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 «Ιατρική Εξέταση» Ανατομική ορολογία (Ανατομία)

Διαβάστε περισσότερα

TO ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΗΣΥΧΩΝ ΠΟΔΙΩΝ M. AΛXANATHΣ ANAΠΛ KAΘHΓHTHΣ ΠNEYMONOΛOΓIAΣ

TO ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΗΣΥΧΩΝ ΠΟΔΙΩΝ M. AΛXANATHΣ ANAΠΛ KAΘHΓHTHΣ ΠNEYMONOΛOΓIAΣ M. AΛXANATHΣ ANAΠΛ KAΘHΓHTHΣ ΠNEYMONOΛOΓIAΣ TI EINAI Το RLS είναι μία συνηθισμένη αισθητικοκινητική διαταραχή, που συχνά υπο-διαγιγνώσκεται και η οποία χαρακτηρίζεται από ακατανίκητη επιτακτική ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Προστάτεψε την καρδία σου Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Καρδιοαγγειακές παθήσεις και γυναικείο φύλο Εισαγωγή Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο την κυριότερη αιτία θανάτου στο γυναικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310254030 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310380000 Aρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Πρότυπο Κέντρο Καρδιάς και Αγγείων Athens Heart Center Διευθυντής: Καθηγητής Χριστόδουλος. Στεφανάδης Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Καρδιολογική Κλινική Ι. Γιαλάφος Δ/ντης Κ. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την ανάκληση ή την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας και λεπτομερής αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τη σύσταση της PRAC 69 Επιστημονικά πορίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ. Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ. Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ Β.Σ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ- ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας Απλή πνευμονοκονίωση-σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός

Αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός Αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός Μια υποτιμημένη ασπίδα προστασίας Παναγιώτης Ζώης Όλγα Καράμπαλη Ιδιώτες Πνευμονολόγοι Πνευμονιοκοκκική νόσος Προκαλείται: από τον πνευμονιόκοκκο (Streptococcus pneumoniae)

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO > Επιπτώσεις στην υγεία 1 Το 1993 οµάδα εργασίας της WHO 1 προσδιόρισε και ανέφερε τις σηµαντικότερες επιπτώσεις του θορύβου

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Περίθαλψη. Βελτιστοποιημένη ιατρική πρόληψη και έλεγχος θεραπείας για διαγνωσθείσες ασθένειες. Dirk Sommermeyer, IAQ e.v.

Ιατρική Περίθαλψη. Βελτιστοποιημένη ιατρική πρόληψη και έλεγχος θεραπείας για διαγνωσθείσες ασθένειες. Dirk Sommermeyer, IAQ e.v. Ιατρική Περίθαλψη Βελτιστοποιημένη ιατρική πρόληψη και έλεγχος θεραπείας για διαγνωσθείσες ασθένειες Dirk Sommermeyer, IAQ e.v. Ιατρική περίθαλψη στη ΥΑΔ Τάσεις Δύο βασικά πεδία ιατρικής συμβουλής λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

Quality makes the Difference. Οδηγίες χρήσης. CPAP - AutoCPAP με λειτουργία FLEX

Quality makes the Difference. Οδηγίες χρήσης. CPAP - AutoCPAP με λειτουργία FLEX Quality makes the Difference Οδηγίες χρήσης CPAP - AutoCPAP με λειτουργία FLEX ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Κάθε συσκευή της εταιρείας HOFFRICHTER GmbH παρέχεται με έναν σειριακό αριθμό για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗΣ PER OS ΩΣ ΠΡΟΝΑΡΚΩΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗΣ PER OS ΩΣ ΠΡΟΝΑΡΚΩΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ. OS ΩΣ ΠΡΟΝΑΡΚΩΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Γιαννιτσών Εισαγωγή Η τοπική αναισθησία (ΤΑ) είναι μέθοδος εκλογής για πλειάδα μικρών και μεσαίων επεμβάσεων στην χειρουργική της μίας ημέρας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα δεύτερη: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενότητα δεύτερη: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ενότητα δεύτερη: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ Τι είναι η βρογχοσκόπηση; Είναι μία ενδοσκοπική τεχνική με την οποία ο πνευμονολόγος ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Αμυγδαλές και αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια)

Αμυγδαλές και αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια) Αμυγδαλές και αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια) Υπερτροφικές (διογκωμένες) αμυγδαλές Οι αμυγδαλές και οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια) είναι μέρος του λεμφικού συστήματος και πιστεύεται ότι παίζουν

Διαβάστε περισσότερα

TREND II. Οδηγίες χρήσης CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 και ST30. για λογισμικό συσκευής 2.150 και μεταγενέστερα

TREND II. Οδηγίες χρήσης CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 και ST30. για λογισμικό συσκευής 2.150 και μεταγενέστερα TREND II HOFFRICHTER Οδηγίες χρήσης CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 και ST30 για λογισμικό συσκευής 2.150 και μεταγενέστερα ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Κάθε συσκευή της εταιρείας HOFFRICHTER GmbH προμηθεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΗ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΔΥΣΚΟΛΗ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΥΣΚΟΛΗ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Ανδρέας Πιτταράς MD Καρδιολόγος Αντιπρόεδρος Ελλ.Ετ Ετ.Υπέρτασης & Καρδ/κής Προστασίας VAMC & Georgetown Univ. Washington DC USA Hypertension Specialist ESH Υπερτασικό ιατρείο

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη

Αν. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη Αν. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη upadate swfobject.embedswf('/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf','avreloaded0','400',' 320','7.0.14','/plugins/content/avreloaded/expressinstall.swf', {file:'http://www.aretaieio-obgyn.com/images/stories/videos/emino.flv',width:'400',height:'

Διαβάστε περισσότερα