Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα GlobAqua

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα GlobAqua"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα GlobAqua (Περίπτωση Μελέτης Ποταμού Ευρώτα) Τεχνικό δελτίο Αθήνα, Ιανουάριος 2015

2 Επιμέλεια έκδοσης: Ε. Καλογιάννη, Λ. Βαρδάκας, Θ. Κουβαρντά, N. Σκουλικίδης Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) [2]

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα υδάτινα συστήματα απειλούνται από πολλαπλούς στρεσογόνους παράγοντες (ρύπανση, μορφολογικές αλλαγές, άντληση νερού, κτλ.). Η ταυτόχρονη δράση πολλών εξ αυτών (χημικών, γεωμορφολογικών, βιολογικών), σε συνθήκες χαμηλής διαθεσιμότητας νερού, μπορεί να προκαλέσει επιδράσεις με άγνωστες συνέπειες. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να κατανοηθεί η αλληλεπίδραση της χαμηλής διαθεσιμότητας νερού με τις διάφορες πιέσεις στα εσωτερικά υδάτινα συστήματα, να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις σε αυτά, να προσδιοριστούν τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης και να διαχυθεί αυτή η πληροφορία στους διαχειριστές, στους κοινωνικούς εταίρους και στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Αυτό θα συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της υδρολογικής διαταραχής, στην προσαρμογή στις επερχόμενες αλλαγές και στη βελτίωση των στρατηγικών διαχείρισης και των σχετικών πολιτικών, με απώτερο στόχο την επίτευξη «καλής οικολογικής κατάστασης» σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά, στο πλαίσιο των Διαχειριστικών Σχεδίων Λεκάνης Απορροής. Στο πλαίσιο του προγράμματος GLOBAQUA Managing the effects of multiple stressors on aquatic ecosystems under water scarcity (Διαχείριση των επιπτώσεων πολλαπλών στρεσογόνων παραγόντων στα υδατικά οικοσυστήματα σε συνθήκες χαμηλής διαθεσιμότητας υδάτινων πόρων) έχει συγκροτηθεί μια διεπιστημονική ομάδα προκειμένου να εκτιμηθεί η αλληλεπίδραση αυτών των παραγόντων στο πλαίσιο σημαντικής υδρολογικής διαταραχής. Το πρόγραμμα GLOBAQUA εξετάζει τις επιπτώσεις της χαμηλής διαθεσιμότητας υδάτινων πόρων στα υδατικά οικοσυστήματα μελετώντας έξι λεκάνες απορροής ποταμών: Ebro (Ισπανία), Adige (Ιταλία), Sava (Σλοβενία, Σερβία, Βοσνία- Ερζεγοβίνη), Ευρώτας (Ελλάδα), Anglian (Ηνωμένο Βασίλειο) και Souss Massa (Μαρόκο). Οι λεκάνες αυτές παρουσιάζουν μία μεγάλη ποικιλία κοινωνικών και οικολογικών συνθηκών και μια ευρεία γεωγραφική κάλυψη και η έρευνα επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες πιέσεις για την κατάρτιση διαφορετικών διαχειριστικών σεναρίων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2014 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο Οι έξι περιπτώσεις μελέτης του προγράμματος GlobAqua [3]

4 Σκοπός του προγράμματος Ο κυριότερος στόχος του GLOBAQUA είναι να επιτευχθεί καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι παρούσες πρακτικές και πολιτικές διαχείρισης νερού μπορούν να βελτιωθούν, εντοπίζοντας τα κυριότερα μειονεκτήματά τους αλλά και στοχεύοντας σε εναλλακτικές επιλογές. Πιο συγκεκριμένα το GLOBAQUA επιχειρεί να: κατανοήσει τις επιδράσεις της χαμηλής διαθεσιμότητας υδάτινων πόρων στις επιπτώσεις των πολλαπλών και συνδυασμένων πιέσεων στις επιλεγμένες περιοχές μελέτης προβλέψει πως αυτές οι αλληλεπιδράσεις θα τροποποιηθούν σύμφωνα με διαφορετικά σενάρια για την κλιματική αλλαγή αναλύσει τις επιπτώσεις των επερχόμενων αλλαγών στη βιοποικιλότητα και την λειτουργία των οικοσυστημάτων αναλύσει τις επιδράσεις της έλλειψης νερού στις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων στις υπό μελέτη λεκάνες διερευνήσει τρόπους προσαρμογής των στρατηγικών διαχείρισης και των εφαρμοζόμενων πολιτικών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της επερχόμενης περιβαλλοντικής αλλαγής Η περίπτωση Μελέτης του Ποταμού Ευρώτα (Υπεύθυνο ερευνητικό κέντρο: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) Ο ποταμός Ευρώτας είναι ένας από τους μεγαλύτερους της Πελοποννήσου, με μήκος 94 χλμ. και έκταση λεκάνης απορροής χλμ 2. Οι βασικές πιέσεις που δέχεται ο Ευρώτας προέρχονται από την υπερεκμετάλλευση των υδάτινων πόρων για άρδευση, τα αγροτοβιομηχανικά απόβλητα, την αγροχημική ρύπανση και τις μορφολογικές τροποποιήσεις της κοίτης και των όχθεων. Η υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδροφορέων και η άντληση των επιφανειακών νερών έχει ως αποτέλεσμα την τεχνητή αποξήρανση τμημάτων του κυρίως ρου του ποταμού και των παραποτάμων του, ιδιαίτερα σε περιόδους ξηρασίας. Η χρονική στιγμή της αποξήρανσης καθώς και η υδροπερίοδος των εναπομείναντων τμημάτων με λιμνάζοντα νερά, είναι καθοριστικής σημασίας για την ορθή διαχείριση και διατήρηση της βιοποικιλότητας του ποταμού. Στη λεκάνη υπάρχει μόνο μία μονάδα βιολογικού καθαρισμού (στην πόλη της Σπάρτης), ενώ τα χωριά εξυπηρετούνται από διαπερατούς ή μη διαπερατούς βόθρους. Το επιστημονικό προσωπικό του ΙΘΑΒΙΠΕΥ (ΕΛΚΕΘΕ) ασχολείται με θέματα που αφορούν τον Ευρώτα από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Το 2005, ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «Life ENVIFRIENDLY» στο πλαίσιο του οποίου η ομάδα του ΕΛΚΕΘΕ απέκτησε σημαντική εμπειρία και εμπεριστατωμένη άποψη σχετικά με τις κυριότερες πιέσεις και επιπτώσεις τους στο ποτάμιο οικοσύστημα του Ευρώτα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αυτού, αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν εργαλεία για την εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης του ποταμού. Το Life ENVIFRIENDLY, ακολούθησε το πρόγραμμα MIRAGE (Mediterranean Intermittent River ManAGEment - Διαχείριση Μεσογειακών Ποταμών διαλείπουσας ροής) το οποίο μέσω μίας προσέγγισης πολλαπλής κλίμακας (multi-scale approach)μας βοήθησε να κατανοήσουμε καλύτερα τις αποκρίσεις των ποταμών διαλείπουσας ροής σε περιόδους ξηρασίας και σε πλημμυρικά γεγονότα. Έμφαση [4]

5 δόθηκε στην ενίσχυση της γνώσης μας και στην ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων για την ορθή διαχείριση των ποταμών διαλείπουσας ροής. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε το MIRAGE TOOL-BOX το οποίο είναι μία νέα ολοκληρωμένη μέθοδος εκτίμησης της κατάστασης ενός ποταμού διαλείπουσας ροής, συνδυάζοντας υδρολογικούς, χημικούς και οικολογικούς δείκτες για να εξυπηρετήσει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά σε ποτάμια διαλείπουσας ροής, όπως ο Ευρώτας. Τέλος, στο πλαίσιο του προγράμματος GlobAqua κατά το έτος έναρξής του (2014), το ΙΘΑΒΙΠΕΥ ανέλαβε τη συλλογή όλων των ιστορικών υδρολογικών, φυσικοχημικών και χημικών δεδομένων του Ευρώτα, τα οποία και διέθεσε στους συνεργάτες του προγράμματος. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2014, το ΙΘΑΒΙΠΕΥ οργάνωσε αυτοψία στον Ευρώτα προκειμένου να επιλέξει κατάλληλους σταθμούς δειγματοληψίας και στη συνέχεια, μία 10μελής ομάδα επιστημόνων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. προχώρησε σε δειγματοληψίες νερού, ιζήματος και βιολογικού υλικού, τα οποία και αναλύθηκαν στη συνέχεια στα εργαστήρια του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και των συνεργατών μας στη Βαρκελώνη (IDAEA-CSIC, CSIC Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas και ICRA, Catalan Institute for Water Research). Επιλέχθηκαν τέσσερα αντιπροσωπευτικά τμήματα του κυρίως ρου του Ευρώτα (στο εξής «υδατικές μονάδες»), στα οποία και διεξήχθηκαν εντατικές εργασίες πεδίου. Πιέσεις στη Λεκάνη Απορροής του Ευρώτα Οι κυριότερες πιέσεις στη λεκάνη απορροής του Ευρώτα είναι η υπεράνλτηση νερού, οι γεωμορφολογικές παρεμβάσεις (χαλικοληψίες, αποψιλώσεις, αναχωματώσεις) και η ρύπανση από αγροχημικά και αγροβιομηχανικά λύματα (ελαιοτριβεία, χυμοποιεία), καθώς και από αστικά λύματα. Χαλικοληψίες και αναχωματώσεις (ανάντη της Γέφυρας Σπάρτης) [5]

6 Άντληση νερού σε διαφορετικές τοποθεσίες στον κυρίως ρου του Ευρώτα Άνθιση φυτοπλαγκτόν κατάντη της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της Σπάρτης Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθεί και η πλημμελής λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Σπάρτης, όπως αυτή αποτυπώνεται ιδιαίτερα στις μετρήσεις οξυγόνου κατάντη της ΕΕΛ (με τον επανειλημμένο μηδενισμό του) κατά την ξηρή περίοδο του έτους depth (cm), DO (mg/l), temperature (oc) conductivity (ms/cm)* /7/09 21/7/09 25/7/09 29/7/09 2/8/09 6/8/09 10/8/09 14/8/09 18/8/09 22/8/09 26/8/09 30/8/09 3/9/09 7/9/09 ph D.O. Depth 11/9/09 15/9/09 19/9/09 Conductivity Temperature 23/9/09 27/9/09 1/10/09 5/10/09 9/10/09 Διακύμανση φυσικοχημικών παραμέτρων νερού (ημερήσιοι μέσοι όροι μετρήσεων ανά 10λεπτο) κατάντη της ΕΕΛ Σπάρτης, κατά την ξηρή περίοδο του έτους 2009 [6]

7 Περιοχή Μελέτης Θέση αναφοράς για ξηρασία (u/s kolliniatiko) μόνιμης ροής WU1 WU2 Ξηρασία (d/s kolliniatiko) διαλείπουσας ροής WU3 WU4 Θέση αναφοράς για ρύπανσn (Vivari) Ρύπανση (WWTP) Οι τέσσερις υδατικές μονάδες (Water Units, WU1-4) στις οποίες διενεργήθηκαν δειγματοληψίες τον Ιούλιο του 2014 Δειγματοληψίες διενεργήθηκαν στις υδατικές μονάδες ανάντη Κολλινιάτικου (u/s kolliniatiko, μήκος 1.73 χλμ), κατάντη Κολλινιάτικου (d/s kolliniatiko, 1.85 χλμ), Βιβάρι (Vivari, 3.67 χλμ) και ΕΕΛ (κατάντη της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, WWTP, 4.01 χλμ). Πιο συγκεκριμένα, δειγματοληψίες νερού, ιζήματος, μακροφύτων κα μακροασπονδύλων διενεργήθηκαν στο ανάντη και κατάντη άκρο κάθε υδατικής μονάδας, ενώ ιχθυολογικές δειγματοληψίες διενεργήθηκαν σε ένα τμήμα περίπου 300 μέτρων κάθε υδατικής μονάδας. [7]

8 [8]

9 Quality Classes Class Boundaries Average ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Θρεπτικές ενώσεις Οι συγκεντρώσεις των νιτρικών ήταν χαμηλές στις τρείς ανάντη υδατικές μονάδες (WU1, WU2, WU3). Στην θέση WU4 (κατάντη της ΕΕΛ), καταγράφηκαν μεγαλύτερες τιμές νιτρικών και αμμωνίας (στο ανάντη άκρο), οι οποίες καταδεικνύουν αγροχημική ρύπανση και ρύπανση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), στην οποία οφείλονται και τα μεγαλύτερα φορτία νιτρωδών. Τέλος, σε όλες τις υδατικές μονάδες τα φορτία των φωσφορικών ήταν χαμηλά. 2 1,5 1 0,5 N-NO 3 0,08 N-NO 2 0,06 0,04 0,02 0 WU1 IN WU1 OUT WU2 IN WU2 OUT WU3 IN WU3 OUT WU4 IN WU4 OUT 0 WU1 IN WU1 OUT WU2 IN WU2 OUT WU3 IN WU3 OUT WU4 IN WU4 OUT 0,08 0,06 N-NH 0,045 4 P-PO 4 0,03 0,04 0,02 0 WU1 IN WU1 OUT WU2 IN WU2 OUT WU3 IN WU3 OUT Συγκεντρώσεις θρεπτικών στις τέσσερις υδατικές μονάδες Chemical Physicochemical Quality WU1 IN 4,35 WU1 OUT 4,15 WU2 IN 4,35 WU2 OUT 4,35 WU3 IN 4,15 WU3 OUT 4,15 WU4 IN 3,15 WU4 OUT 2,95 WU4 IN WU4 OUT Scoring System H (High) >4-5 (4.1+5)/2 4,55 G (Good) >3-4 (3.1+4)/2 3,55 M (Moderate) >2-3 (2.1+3)/2 2,55 P (Poor) >1-2 (1.1+2)/2 1,55 B (Bad) <1 1/2 0,5 Κατάσταση των τεσσάρων μονάδων με βάση την Χημική-φυσικοχημική ποιότητα. Μόνο η κατάσταση της θέσης κατάντη της ΕΕΛ (WU4) εκτιμάται ως μέτρια-φτωχή 0,015 0 WU1 IN WU1 OUT WU2 IN WU2 OUT WU3 IN WU3 OUT WU4 IN WU4 OUT [9]

10 Conc. (µg/l) Οργανικοί Ρύποι Δείγματα νερού και ιζήματος λήφθηκαν στο ανάντη και το κατάντη άκρο της κάθε υδατικής μονάδας. Στα δείγματα αυτά ανιχνεύτηκε η παρουσία τριών φυτοφαρμάκων (Alachlor, Atrazine και Diuron), τα οποία αποτελούν ουσίες προτεραιότητας (priority substances), σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά. Οι συγκεντρώσεις τους στα δείγματα νερού όμως ήταν χαμηλότερες των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων. Επιπλέον, ανιχνεύτηκαν αρκετά πυρεθροειδή, τα οποία αποτελούν βασικά συστατικά των οικιακών εντομοκτόνων, αλλά όχι η ουσία cypermethrin (το μόνο πυρεθροειδές που περιλαμβάνεται στη λίστα με τις ουσίες προτεραιότητας της Οδηγίας Πλαίσιο) Glyphosate Metolachlor Diuron Alachlor Triazines Pyrethroids OP/Carbamates Πηγή: CSIC Επιπλέον, ανιχνεύθηκαν 14 φαρμακευτικές ουσίες, μεταξύ των οποίων ήταν οι αντιφλεγμονώδεις/αναλγητικές naproxen, ketoprofen, salycilic acid και ibuprofen, η διουρητική Hydrochlorothiazide, οι αντιυπερτασικές valsartan και ibersartan και το αντιβιοτικό azitromycine. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αυτών των ουσιών καταγράφηκαν στην θέση κατάντη της ΕΕΛ (WWTP). Πηγή: ICRA [10]

11 Μακρόφυτα Κατά τη δειγματοληψία του Ιουνίου 2014 καταγράφηκαν 47 είδη μακροφύτων, από τα οποία 38 αγγειόσπερμα. Όλα ήταν ελόφυτα (πλήρης απουσία υδρόφυτων). Καταγράφηκαν 7 μακροάλγη και 2 βρυόφυτα. Για την εκτίμηση της τροφικής κατάστασης με βάση τα μακρόφυτα χρησιμοποιήθηκε ο Μακροφυτικός Βιολογικός Δείκτης για ποτάμια - IBMR (Haury et al., 2006). Η βαθμολογία των ειδών για το δείκτη αυτό κυμαίνεται από 0-20 (0: οργανικά ρυπασμένα ρέματα. 20: ολιγοτροφικά ρέματα). Τα είδη που αναγνωρίστηκαν παρουσίασαν βαθμολογία Η τροφική κατάσταση των τριών ανάντη μονάδων κυμάνθηκε από μέτρια έως φτωχή. Αυτή της θέσης κατάντη της ΕΕΛ φτωχή έως κακή. Όμως, ο αριθμός των ειδών που ήταν βαθμολογήσιμα ήταν περιορισμένος και, κυρίως, ο δείκτης δεν έχει προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα. Η τροφική κατάσταση των τεσσάρων μονάδων με βάση τα μακρόφυτα [11]

12 Μακροασπόνδυλη πανίδα Στις τρεις ανάντη μονάδες κυριάρχησαν τα Eφημερόπτερα, Δίπτερα, Κολεόπτερα και Τριχόπτερα. Στην θέση κατάντη της ΕΕΛ κυριάρχησαν συντριπτικά τα Δίπτερα (80-90%). Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές στη σύνθεση της πανίδας στο ανάντη και κατάντη άκρο των υδατικών μονάδων. 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 %POC %PTN 0,00 WU1 IN WU1 OUT WU2 IN WU2 OUT WU3 IN WU3 OUT WU4 IN WU4 OUT 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 %POC %PTN 0,00 WU1 IN WU1 OUT WU2 IN WU2 OUT WU3 IN WU3 OUT WU4 IN WU4 OUT Η βιολογική κατάσταση όλων των ΥΜ, εκτός από την WU4, ήταν μεταξύ καλής και υψηλής, ενώ η αντίστοιχη τηςwu4 (τόσο στο ανάντη όσο και στο κατάντη άκρο) ήταν μέτρια. [12]

13 Ιχθυοπανίδα Οι στόχοι της θερινής δειγματοληψίας του 2014 ήταν η εκτίμηση της κατάστασης της ιχθυοπανίδας στις τέσσερις υδατικές μονάδες (αριθμός ειδών, αφθονία, ηλικιακή κατανομή). Επιπλέον, διερευνήθηκε η χρήση ενδιαιτημάτων του κάθε είδους στις θέσεις αναφοράς και στις διαταραγμένες θέσεις προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές μεταβολές στη χρήση ενδιαιτήματος. Για το σκοπό αυτό σε κάθε μικροενδιαίτημα, εκτός των παραπάνω ιχθυολογικών παραμέτρων, καταγράφονταν και οι παρακάτω παράμετροι του ενδιαιτήματος: Έκταση αλιείας (m 2 ) Όγκος αλιείας (m 3 ) Πλάτος κοίτης (m) Υπόστρωμα (>63mm και <63 mm) Σκίαση (%) Απόσταση από την όχθη (m) Επιπλέον καταγράφονταν και οι παρακάτω φυσικοχημικές και υδραυλικές παράμετροι: Riffle Αγωγιμότητα (μs/cm) Διαλυμένο οξυγόνο - (mg/l) ph θερμοκρασία νερού ( C) βάθος (cm) ταχύτητα ροής (m/s) Glide Pool Run Riffle Pool Δειγματοληψία ψαριών με χρήση ηλεκτραλιείας Οι τέσσερεις τύποι μικροενδιατήματος (Riffle, Run, Glide, Pool) Διακρίθηκαν τέσσερεις τύποι μικροενδιαιτήματος: Riffle (ρηχό/υψηλής ροής), Run (βαθύ, μέτριας ροής), Glide (ρηχό/μέτριας ροής), Pool (βαθύ/μηδενικής ροής) [13]

14 Density (ind/m 2 ) Ο αριθμός των ειδών κυμάνθηκε από 3 έως 5 ανά υδατική μονάδα (δείτε πίνακα). Τα είδη που αλιεύτηκαν ήταν η καιαδική μενίδα Squalius keadicus (Κινδυνεύον), η χρυσή μενίδα Tropidophoxinellus spartiaticus (Ευάλωτο), o λακωνικός πελασγός Pelasgus laconicus (Kρισίμως κινδυνεύον), το χέλι Anguilla Anguilla (Kρισίμως κινδυνεύον) και η (ξενική) ιριδίζουσα πέστροφα Oncorhynchus mykiss. Fish species WU1 WU2 WU3 WU4 Squalius keadicus Tropidophoxinellus spartiaticus Pelasgus laconicus Anguilla anguilla + + Oncorhynchus mykiss + Οι υψηλότερες πληθυσμιακές πυκνότητες των τριών ενδημικών ειδών καταγράφηκαν στις δύο διαταραγμένες υδατικές μονάδες (WU2 και WU4), ενδεικτικό της ανισορροπίας του συστήματος, καθώς οι διαταραγμένες θέσεις βρίσκονται σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση. Στην μονάδα κατάντη Κολλινιάτικου (WU2) που ξεραίνεται το καλοκαίρι καταγράφηκαν οι υψηλότερες πυκνότητες και των δύο ηλικιακών κλάσεων του T. Spartiaticus (μέγιστο μήκος 10 cm), καθώς και των νεαρών ατόμων του S. keadicus, ενώ ήταν η χαμηλότερη για τα ενήλικα του ίδιου είδους (μέγιστο μήκος 25 cm), ενδεικτικό της έλλειψης κατάλληλων ενδιαιτημάτων για τα μεγαλόσωμα άτομα. 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 WU1 WU2 WU3 WU4 S. keadicus P. laconicus T. spartiaticus WU1 WU2 WU3 WU4 Αφθονία ψαριών στις τέσσερις υδατικές μονάδες Επιπλέον, στην περίπτωση του S. keadicus, υπήρχαν ενδείξεις μεταβολής ενδιαιτήματος μεταξύ της αδιατάρακτης μονάδας του Βιβαρίου και της ρυπασμένης θέσης κατάντη της ΕΕΛ, με τα μεγάλα άτομα S. keadicus να απουσιάζουν πλέον από [14]

15 PC 2 (20,1 %) τα χαμηλότερης ροής τμήματα του ποταμού (pools, αλλά και glides), σε σχέση με το Βιβάρι (δείτε εικόνα). WU4 pools WU3 PC 1 (55,4 %) S. keadicus WU4 WU3 PCA με χωροθέτηση των τεσσάρων τύπων μικροενδιαιτημάτων (επάνω) και των αφθονιών του S. keadicus (κάτω). WU3 (Βιβάρι), WU4 (κατάντη ΕΕΛ) Τέλος, ένας ιχθυολογικός δείκτης που αναπτύχθηκε ειδικά για τον Ευρώτα εκτίμησε την κατάσταση όλων των μονάδων (συμπεριλαμβανομένης της μονάδας κατάντη της ΕΕΛ) τον Ιούνιο 2014 (μετά από ένα αρκετά υγρό υδρολογικό έτος, όπως και το προηγούμενό του) από υψηλή έως καλή. Ο δείκτης αυτός όμως που δίνει κυρίως έμφαση στον αριθμό ειδών και τις αφθονίες τους είναι κυρίως κατάλληλος για την ανίχνευση υδρολογικών διαταραχών, σε αντίθεση με τους δείκτες μακροασπονδύλων που είναι ευαίσθητοι στη ρύπανση. [15]

16 [16]

17 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εκτίμηση ποιότητας Συνοψίζοντας, η κατάσταση των τεσσάρων υδατικών μονάδων του Ευρώτα (δεδομένα Ιουνίου 2014, με σχετικά υψηλές παροχές λόγω του σχετικά υγρού υδρολογικού έτους , αλλά και του προηγούμενου έτους ), συνδυάζοντας υδρολογικούς, χημικούς και βιολογικούς δείκτες αναδεικνύεται ως εξής: η εκτίμηση με βάση τα θρεπτικά (GR-NCS) και τα μακροασπόνδυλα (HES) έδειξε πως η κατάσταση των δύο αδιατάρακτων μονάδων και του διαταραγμένου από ξηρασία ήταν υψηλή έως καλή. Αντίθετα, η κατάσταση της επιβαρυμένης από ρύπανση μονάδας κατάντη της ΕΕΛ (WU4), διακυμάνθηκε από καλή έως μέτρια με βάση τους δύο παραπάνω δείκτες. Η εφαρμογή του δείκτη μακροφύτων (IBMR) επίσης κατέδειξε την υποβαθμισμένη κατάσταση της μονάδας κατάντη της ΕΕΛ (WU4) σε σχέση με τις τρεις ανάντη θέσεις. Τέλος, με βάση τον ιχθυολογικό δείκτη (EVII) η κατάσταση όλων των μονάδων κυμαινόταν από υψηλή έως καλή. Η αποτελεσματικότητα εφαρμογής του δείκτη μακροφύτων και του ιχθυολογικού δείκτη είναι, για διαφορετικούς λόγους, θέμα υπό συζήτηση. GR-NCS IBMR HES EVII WU1 IN 4, WU1 OUT 4,15 10,1 4,5 4,5 WU2 IN 4,35 11,2 4,5 4 WU2 OUT 4,35 10,6 4 WU3 IN 4,15 9,6 4,5 WU3 OUT 4,15 9,3 4,5 4,2 WU4 IN 3,15 6,7 3 4,4 WU4 OUT 2,95 7,4 2,5 [17]

18 [18]

ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ, ΤΥΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ιχθυολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΕΙΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΕΙΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ /ΣΗ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΕΙΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2000/60

ΕΡΓΟ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2000/60 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ιεύθυνση Υδατικού υναµικού και Φυσικών Πόρων ΕΡΓΟ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2000/60

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman 1938 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ για ένα απειλούμενο είδος Alain J. Crivelli, Ειρήνη Κουτσερή & Svetozar Petkovski Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 147

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 147 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 147 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 147 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΑΓΡΑ

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΑΓΡΑ ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΑΓΡΑ Εισαγωγή Συστατικό στοιχείο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προγράμματος LIFE είναι και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03)

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία

Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία TRANSNATIONAL INTEGRATED MANAGEMENT OF WATER RESOURCES IN AGRICULTURE FOR EUROPEAN WATER EMERGENCY CONTROL (EU.WATER) Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.7 - Ανατολικό Τμήμα Υδροβιολογική Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.7 - Ανατολικό Τμήμα Υδροβιολογική Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Παράρτημα 6.5.7 - Ανατολικό Τμήμα Υδροβιολογική Σελίδα 2 από 71 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 13 2.1 Παρόχθια ενδιαιτήματα και Υδρο-μορφολογία 13 2.2 Ποιότητα νερού: Φυσικοχημικές Παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αξιολόγηση της Οικολογικής Ποιότητας των ποταμών της Δυτικής Ελλάδας με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Τελική Ειδική Τεχνική Μελέτη Εφαρµογής «ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ ΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΑ ΩΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικός Δείκτης Νερού & Υγροτόπων

Περιβαλλοντικός Δείκτης Νερού & Υγροτόπων Περιβαλλοντικός Δείκτης Νερού Υγροτόπων Έρευνα σε 16 Ευρωπαϊκές Χώρες Αποτελέσματα 1ης Φάσης Αυστρία Βέλγιο (Φλάνδρα και Βαλλονία) Βουλγαρία Γαλλία Γερμανία Δανία Ελβετία Ελλάδα Εσθονία Ισπανία Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙ ΑΣ - ΙΣΜΑΡΙ ΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: Συλαίος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου στην Kλιματική Aλλαγή Παραδοτέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων»

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΠΕ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ορθολογική. Διαχείριση Υδατικών Πόρων για την προστασία του Περιβάλλοντος και την αειφορία»

«Ορθολογική. Διαχείριση Υδατικών Πόρων για την προστασία του Περιβάλλοντος και την αειφορία» «Ορθολογική Διαχείριση Υδατικών Πόρων για την προστασία του Περιβάλλοντος και την αειφορία» Παπαδουλάκης Βασίλης, Γεωλόγος Π.Ε. Λακωνίας Η σημασία του νερού για τον άνθρωπο και το περιβάλλον Είναι γνωστή

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ ΑΣ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΛΑ ΩΝΑ»

«ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ ΑΣ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΛΑ ΩΝΑ» ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Τελική Ειδική Τεχνική Μελέτη Εφαρµογής «ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ ΑΣ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΛΑ ΩΝΑ» Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ»

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2000-2006 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΑΠΟ ΤΟ Ε. Τ. Π. Α. ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο Οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων για τη Λεκάνη Απορροής του Ποταμού Ταυρωνίτη, Χανιά

Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων για τη Λεκάνη Απορροής του Ποταμού Ταυρωνίτη, Χανιά Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων για τη Λεκάνη Απορροής του Ποταμού Ταυρωνίτη, Χανιά Τεχνική Έκθεση για Δημόσια Διαβούλευση Αύγουστος 2012 Τεχνική Έκθεση Προς ΟΑΔΥΚ Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Για τη διατήρηση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των περιοχών Natura 2000 στο Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα (2009 2013) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009, ΧΑΛΑΣΤΡΑ Συγγραφείς: Στέλλα Βαρελτζίδου

Διαβάστε περισσότερα

19. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

19. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 19. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ A. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ 1. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑ ΟΥ, Ε. (1990): Φυτοκοινωνιολογική και Οικολογική Μελέτη των Υδροβίων Μακροφύτων (Υδροφύτων), στη Βόρεια Ελλάδα. ιδακτορική ιατριβή.

Διαβάστε περισσότερα

ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION

ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION Giannouris Ε. & Manolaki P. giannouris.epaminondas@gmail.com manolaki@upatras.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΕΘΕ - Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων Έργο: ΕΤΜΕ Ιλαρίωνα, Τελική Έκθεση, Ιανουάριος 2009

ΕΛΚΕΘΕ - Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων Έργο: ΕΤΜΕ Ιλαρίωνα, Τελική Έκθεση, Ιανουάριος 2009 5.10.2.2. Ποσοτική προσέγγιση Τα ποσοτικά δεδοµένα των δειγµατοληψιών (στρεµµατική πυκνότητα, άτοµα/1000 m 2 ) που παρουσιάζονται στον Πίνακα 34 λογαριθµήθηκαν για επίτευξη οµαλοποίησης της κατανοµής τους

Διαβάστε περισσότερα

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο:

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-7511-31-7

ISBN 978-960-7511-31-7 1 Η πλήρης αναφορά στην παρούσα έκδοση είναι: Χρυσοπολίτου, Βασιλική και Βασιλική Τσιαούση. 2006. Κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό προγραμμάτων παρακολούθησης των εσωτερικών επιφανειακών υδάτων. Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα