Cathodic Protection of Catholikon Temple of Neas Monis of Chios

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Cathodic Protection of Catholikon Temple of Neas Monis of Chios"

Transcript

1 Καθοδική Προστασία του Καθολικού του Ναού της Νέας Μόνης Χίου Cathodic Protection of Catholikon Temple of Neas Monis of Chios ΜΠΑΤΗΣ-Γ 1., ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ-Α 2., ΡΑΚΑΝΤΑ-Ε 3., ΜΟΥΝ ΟΥΛΑΣ-Π. 4, ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-Ε 5. Λέξεις κλειδιά: Αποκατάσταση, διάβρωση, Καθοδική προστασία, κονιάµατα ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η παρούσα εργασία αφορά την µελέτη της παθολογίας των φθορών του Καθολικού Ναού της Νέας Μονής Χίου και τον σχεδιασµό της προστασίας του. Η µελέτη της παθολογίας και ο σχεδιασµός της προστασίας του µνηµίου έγινε στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος το οποίο ανατέθηκε από το Υπουργείο Πολιτισµού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Τοµέα Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών. Από την µελέτη της παθολογίας του µνηµείου προέκυψε ότι κύριο πρόβληµα ήταν η διάβρωση του χαλύβδινου σκελετού που είχε προστεθεί στο µνηµείο κατά την επισκευή του στις αρχές του 20 ου αιώνα, όταν η Χίος ήταν υπό την Τουρκική κυριαρχία. Για την αποκατάσταση του µνηµείου έγινε σχεδιασµός συστήµατος καθοδικής προστασίας για την παρεµπόδιση της περαιτέρω διάβρωσης των χαλύβδινων τµηµάτων. ABSTRACT: Nea Moni is one of the most important Byzantine monuments in Greece situated in Chios island that is protected by UNESCO, having been added to the List of World s Heritage Monuments, since Nea Moni was founded 1 Καθηγητής Ε.Μ.Π, Τοµέας Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 2 Καθηγήτρια Ε.Μ.Π, Τοµέας Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 3 Χηµικός Μηχανικός, Τοµέας Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 4 ρ. Χηµικός Μηχανικός, Τοµέας Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 5 ρ. Χηµικός Μηχανικός, Υπουργείο Πολιτισµού. 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 1

2 in the 11 th century by Byzantine emperor Constantine Monomachos IX. The catholicon (main church) is the most important specimen of the insular octagonal domed type of church, and is lavishly decorated with marble revetments and mosaics. Over the years, the monument came into a state of progressive deterioration from both the original construction practices and its proximity to the sea. The Hellenic Ministry of Culture in collaboration with National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering in the framework of a project were retained to renovate and rehabilitate the monument. The restoration and rehabilitation of the monument included the design and the application of cathodic protection system in the dome of catholicon. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η διαγνωστική µελέτη και η εφαρµογή συστήµατος καθοδικής προστασίας του Καθολικού του Ναού της Νέας Μονής Χίου. Η εκτίµηση αφορά τον χαρακτηρισµό, την παθολογία και την καθοδική προστασία του µνηµείου. Η Ιερά Νέα Μονή είναι το σπουδαιότερο µοναστήρι της νήσου Χίου και µνηµείο διεθνούς σηµασίας. Είναι κτισµένη στο Προβάτειο Όρος της Χίου. Ολόκληρο το µοναστηριακό συγκρότηµα της Νέας Μονής ευρίσκεται µέσα σε πευκόφυτη χαράδρα του Προβάτειου όρους. Αποτελείται από πολυάριθµα κτίσµατα. Στο κέντρο των κτισµάτων ευρίσκεται ελεύθερο από όλες του τις πλευρές το Καθολικό το οποίο άρχισε να κτίζεται στο τέλος του 1042 (Χαλκιά Στεφάνου, Π. 2003). Ο αρχιτεκτονικός του τύπος είναι ελλαδικός, οκταγωνικός και αποτελεί το σπουδαιότερο υπόδειγµα του λεγοµένου νησιώτικου τύπου Ναού, γνωστού µόνο στην Χίο και την Κύπρο. Η στήριξη του τρούλου είναι οκταγωνική, ενώ ο κυρίως Ναός παραµένει τετράγωνος, απλός χωρίς εξωτερικά στηρίγµατα. Στο τετράγωνο της κάτοψης έρχονται να προστεθούν το τριµερές και καµαροσκέπαστο Ιερό Βήµα και οι δύο Νάρθηκες. Ο θόλος είναι αναλογικά πολύ µεγάλος. Η οκταγωνική διάταξη της στήριξής του γίνεται µε τέσσερις αβαθείς κόγχες, που εδράζονται στο πάχος των εξωτερικών τοίχων και τέσσερις άλλες πιο µικρές, που γεφυρώνουν τις γωνίες και σκοπό έχουν να συγκρατούν τον Θόλο. Με την βοήθεια των κογχών ο τετράγωνα χαµηλός χώρος µετατρέπεται υψηλότερα σε οκτάκογχο και µέσω οκτώ σφαιρικών τριγώνων κλείνει προς το τέλος µε την στεφάνη εδράσεως του τρούλου. Γενικά το Καθολικό της Νέας Μονής θεωρείται ότι αποτελεί πρότυπο του οκτάκογχου ναού του 11 ου αιώνα, του δεύτερου χρυσού αιώνα στην ιστορία της βυζαντινής τέχνης και εκτείνεται σήµερα σε συνολικό µήκος 36,70 µέτρων. Το 1512 προσετέθη το παλαιό πυργοειδές κωδωνοστάσιο. Η Νέα Μονή πυρπολήθηκε το 1822 επί τουρκοκρατίας ενώ ακολούθησε και δεύτερη µεγάλη πυρκαγιά το Όµως η µεγαλύτερη καταστροφή για την Νέα Μονή έρχεται µε τον καταστρεπτικό σεισµό του Ο σεισµός αυτός ισοπέδωσε το νησί και προκάλεσε τις σηµαντικότερες καταστροφές στο Καθολικό. Οι παλιές και νεότερες πυρκαγιές καθώς και η φθορά από τα όµβρια ύδατα συνετέλεσαν στην µείωση της αντοχής των θόλων του Καθολικού και έτσι δεν άντεξαν στην ισχυρή σεισµική καταπόνηση. Ο αριστουργηµατικός κεντρικός 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 2

3 τρούλος κατέπεσε. Η ανατολική κόγχη του κυρίως Ναού µαζί µε τα τόξα επίσης κατέπεσαν. Επίσης δηµιουργήθηκαν πολλά ρήγµατα σε όλο το µήκος του Ναού. Προσπάθειες επιδιόρθωσης όλων αυτών των ζηµιών έγιναν στις αρχές του εικοστού αιώνα ενώ ακόµη η Χίος ήταν υπό Τουρκική κατοχή. Έτσι µετά τον σεισµό οι επεµβάσεις προστασίας πραγµατοποιήθηκαν µε τα τότε διαθέσιµα υλικά. Στην προσπάθεια της αύξησης της αντισεισµικότητας της κατασκευής προσετέθη στο τρούλο χαλύβδινος οπλισµός. Με τον καιρό όµως και µε την µεταφορά χλωριόντων από τον άνεµο άρχισε η διάβρωση του οπλισµού µε αποτέλεσµα να προκληθούν λόγω της διόγκωσης των οξειδίων του σιδήρου και νέες ζηµιές. ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΙΑΓΝΩΣΗ Από την επιθεώρηση του κτιρίου που πραγµατοποιήθηκε στον Καθολικό Νέας Μονής Χίου διαπιστώθηκε: Η τοιχοποιία στον τρούλο χαρακτηρίζεται ως οπτοπλινθοδοµή µε µικρό ποσοστιαίο εύρος από τοπικούς λίθους (Θυµιανούσικη πέτρα.). Οι οπτόπλινθοι από τους οποίους αποτελείται, όπως επίσης και τα κονιάµατα που απαντώνται είναι στην µεγάλη πλειοψηφία τους της περιόδου µετά το 1881, οπότε και ανακατασκευάστηκε ο τρούλος. Από µακροσκοπικής άποψης φαίνεται ότι τα διάφορα υλικά βρίσκονται σε αρµονική συνεργασία µεταξύ τους. Τα όποια προβλήµατα δηµιουργούνται, από την οξείδωση των µεταλλικών στοιχείων περίδεσης στερέωσης τυµπάνου τρούλου, τα οποία καθώς οξειδώθηκαν µε την πάροδο του χρόνου τα δηµιουργούµενα οξείδια του σιδήρου λόγω του µεγαλύτερου µοριακού όγκου που καταλαµβάνουν από αυτόν του σίδηρου, ασκούν πολύ µεγάλες εφελκυστικές τάσεις στα υλικά που βρίσκονται γύρω από αυτά µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται ρηγµατώσεις σε όλη την περίµετρο του τρούλου (βλέπε Εικόνα 1). (α)οξειδωµένο δοµικό µεταλλικό στοιχείο (β)αγκύρια ζεύξης σε ηλεκτρική ασυνέχεια µε τους οριζόντιους βραχίονες 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 3

4 (γ) ιαµήκης κάθετη ρηγµάτωση των οπτόπλινθων της κατασκευής λόγω της δηµιουργίας προϊόντων διάβρωσης των σιδηρών µεταλλικών δοµικών στοιχείων. Τα οξείδια του σιδήρου λόγω του µεγαλύτερου µοριακού όγκου που καταλαµβάνουν (7-12 φορές) από τον σίδηρο ασκούν εφελκιστικές τάσεις µε αποτέλεσµα την ρηγµάτωση και τελική συνέπεια την εκτίναξη του περιβάλλοντος κονιάµατος γύρω από το µεταλλικό δοµικό στοιχείο Εικόνα 1: Επί τόπου διάγνωση της παθολογίας του µνηµείου. Η δειγµατοληψία έγινε µε στόχο να ληφθούν αντιπροσωπευτικά δείγµατα των ιστορικών δοµικών υλικών του µνηµείου, τόσο σε θέσεις στις οποίες βρίσκονται αυθεντικά υλικά, αλλά και σε θέσεις όπου τα υλικά βρίσκονται πλησίον των διαβρωµένων µεταλλικών στοιχείων, έτσι ώστε να σχηµατιστεί µια ολοκληρωµένη εικόνα των χαρακτηριστικών τους και της παθολογίας τους. Ελήφθησαν έτσι δείγµατα κονιαµάτων αρµών, οπτόπλινθων και λίθων. Μεγαλύτερη έµφαση στο χαρακτηρισµό δίνεται στα δείγµατα των κονιαµάτων. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΑΒΡΩΣΗΣ Οι µετρήσεις του δυναµικού διάβρωσης πραγµατοποιήθηκαν στον Καθολικό Ναό Νέας Μονής Χίου σε σηµεία όπως αναφέρονται στον πίνακα 1. Οι µετρήσεις του δυναµικού διάβρωσης των µεταλλικών δοµικών στοιχείων πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε το πρότυπο ASTM C876-87: «Standard test method for Half Cell Potentials of reinforcing Steel in Concrete». Οι µετρήσεις του δυναµικού διάβρωσης έγιναν µε ηλεκτρόδιο αναφοράς χαλκού/θειϊκού χαλκού και βολτοµέτρου υψηλής εσωτερικής αντίστασης. Τιµές δυναµικού διάβρωσης έως 250 mv δείχνουν ότι ο οπλισµός ευρίσκεται στην παθητική περιοχή µικρή πιθανότητα υπάρχει για να διαβρωθεί. Τιµές µεταξύ 250mV και 350mV δείχνουν ότι ο οπλισµός δεν ευρίσκεται πια στην παθητική κατάσταση και υπάρχει πιθανότητα 50% για διάβρωση. Τιµές ηλεκτροαρνητικότερες των 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 4

5 350mV δείχνουν ότι ο οπλισµός ευρίσκεται στην ενεργή περιοχή από άποψη διάβρωσης και οι πιθανότητες να διαβρωθεί είναι 95%. Το δυναµικό των οπλισµών δείχνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο οπλισµός. Σύµφωνα µε το πρότυπο ASTM C δυναµικό οπλισµών µεγαλύτερο της τιµής των 250mV, αποτελεί ένδειξη ότι ο οπλισµός βρίσκεται σε παθητική κατάσταση, δεν διαβρώνεται. Όταν το δυναµικό βρίσκεται µεταξύ των - 250mV και -350mV, τότε η πιθανότητα διάβρωσης είναι 50%. Τιµές δυναµικών µικρότερες των -350mV, τότε ο χαλύβδινος οπλισµός βρίσκεται σε ενεργή κατάσταση και διαβρώνεται. Οι τιµές των δυναµικών διάβρωσης που µετρήθηκαν ευρίσκονται στην τρίτη κατηγορία, στην οποία όλα τα µεταλλικά δοµικά στοιχεία της κατασκευής βρίσκεται στην ενεργή κατάσταση. Στον πίνακα 1 παρατίθενται οι τιµές των δυναµικών διάβρωσης ανά θέση µέτρησης. Πίνακας 1: υναµικά ιάβρωσης Ε(mV) ως προς ηλεκτρόδιο αναφοράς Cu/CuSO 4 Περιγραφή δοµικού υναµικό διάβρωσης Παρατηρήσεις A/A στοιχείου vs. Cu/CuSO 4 (mv) ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΥΜΠΑΝΟΥ Β στάθµη 1 Π Οριζόντιος βραχίονας 3 Περιµετρικό αγκύριο Π2* -300 ζεύξης Οριζόντιος βραχίονας 5 Π Π Π Π Π9-650 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΥΜΠΑΝΟΥ Α στάθµη 13 Π4-150 Περιµετρικό αγκύριο ζεύξης 14 Π5-145 Στεφάνη 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 5

6 Οριζόντιος βραχίονας: - 245mV Περιµετρικό αγκύριο ζεύξης: -300mV Οριζόντιος βραχίονας: - 250mV Σχήµα 1: Απεικόνιση κατανοµής δυναµικών στον είδη υπάρχων οπλισµό ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ Οι µετρήσεις της ηλεκτρικής αντίστασης των πλίνθων, λίθων και κονιαµάτων αποτελούν ένδειξη της ποσότητας της υγρασίας στους πόρους των παραπάνω δοµικών υλικών, αλλά και του µεγέθους και της κατανοµής αυτής στην κύρια µάζα τους. Επιπρόσθετα η ειδική ηλεκτρική αντίσταση των δοµικών στοιχείων µιας κατασκευής είναι συνάρτηση της ποιότητας του (συγκέντρωση τσιµέντου, αναλογία νερού προς τσιµέντο). Τα χλωριόντα στα κονιάµατα βρίσκονται µέσα σε αυτό υπό υγροσκοπική µορφή διατηρώντας υψηλά επίπεδα υγρασίας και αυξάνοντας την ιοντική αγωγιµότητα. Η µέτρηση της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης έγινε σύµφωνα µε την µέθοδο Wenner (µέθοδος τεσσάρων σηµείων). Η ειδική ηλεκτρική αντίσταση των δοµικών στοιχείων παρατίθεται στον Πίνακα 2. Από τις µετρήσεις της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης παρατηρούνται διαφορετικές τιµές µεταξύ των δοµικών στοιχείων (κονιάµατος, συνδετικής κονίας, λίθων και πλίνθων) που απαρτίζουν το σύνολο της κατασκευής. Η διαφορά αυτή αποτελεί ένδειξη της δηµιουργίας µακρό - στοιχείων στο χαλύβδινο σκολετό της κατασκευής. 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 6

7 Πίνακας 2: Ειδική Ηλεκτρική αντίσταση κονιαµάτων, λίθων και πλίνθων Ειδική Ηλεκτρική α/α οµικό στοιχείο αντίσταση Παρατηρήσεις kω cm 1 Συνδετικής κονίας πλίνθων 68 Οι µετρήσεις Λίθου (Θυµιανούσικη 2 41 πραγµατοποιήθηκαν κόκκινη) εξωτερικά και στην πάνω Λίθου (Θυµιανούσικη 3 49 πλευρά (Α Στάθµη) του υποκίτρινη) τύµπανου 4 Πλίνθου 47 5 Κονίαµα 67 Οι µετρήσεις 6 Κονία πλίνθος θέση Π11 9,8 πραγµατοποιήθηκαν 7 Κονία θέση Π8 11 εξωτερικά και στην κάτω πλευρά (Β Στάθµη) του τύµπανου ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Για τον προσδιορισµό των µορφολογικών χαρακτηριστικών καθώς και της υφής τους, τα δείγµατα των υλικών εξετάζονται στο εργαστήριο σε οπτικό µικροσκόπιο (στερεοµικροσκόπιο) και επί τόπου σε µικροσκόπιο οπτικών ινών. Μέσω της Μικροσκοπίας Οπτικών Ινών (FOM), λαµβάνονται χαρακτηριστικές εικόνες των δειγµάτων, οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια, ανά κατηγορία δείγµατος: Α. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΑΡΜΩΝ: Κατά τη µορφολογική εξέταση των δειγµάτων κονιαµάτων αρµών, που προέρχονται από διαφορετικές θέσεις δειγµατοληψίας, µέσω του µικροσκοπίου οπτικών ινών λαµβάνονται χαρακτηριστικές εικόνες, µε βάση τις οποίες σχολιάζονται τα εξής: Τα αδρανή παρουσιάζονται στρογγυλά, και είναι γενικά λεπτόκοκκα. Το χρώµα τους παρουσιάζει αποχρώσεις του γκρι, όµως παρατηρούνται, κατά τόπους, υπόλευκοι και καστανόχρωµοι κόκκοι. Σε ένα από τα δείγµατα παρατηρούνται θραύσµατα κεραµικών σε µικρές διαστάσεις, οµοιόµορφα διεσπαρµένα στη µάζα του κονιάµατος, που παρουσιάζουν πολύ καλή πρόσφυση µε την κονία. Η κονία εµφανίζεται σε χρώµα µπεζ ανοιχτή και κοκκινωπή απόχρωση και µπεζ υποκίτρινη και είναι ιδιαίτερα συνεκτική. Παρατηρούνται συµπαγείς υπόλευκοι γρόµποι συνδετικής ύλης (συσσωµατώµατα ασβέστη ο οποίος δεν έχει αναµειχθεί καλά) µεγάλων διαστάσεων σε σχέση µε τους κόκκους των αδρανών. Παρατηρείται, γενικά, καλή πρόσφυση των αδρανών µε τη συνδετική ύλη και η δοµή των κονιαµάτων εµφανίζεται συνεκτική. Β. ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ: Τα υπάρχων κονιάµατα είτε είναι διαφορετικών περιόδων (µετά το 1881) είτε έχουν χρησιµοποιηθεί διαφορετικές κονίες σε αναλογία. Όπως επιβεβαιώνεται και από την Θερµική Ανάλυση των κονιαµάτων υπάρχει ως συνδετικό υλικό το τσιµέντο ακόµη και σε κονιάµατα που από µακροσκοπική άποψη φαίνονται ασβεστιτικά. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το τσιµέντο έχει χρησιµοποιηθεί σε διαφορετικές αναλογίες µε τον ασβέστη, ο οποίος αποτελεί σε κάθε περίπτωση το βασικό συνδετικό υλικό. Τα διαφορετικά κονιάµατα παρουσιάζουν αρκετά 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 7

8 µεγάλη συνοχή µεταξύ τους και ο διαχωρισµός τους δεν είναι εύκολος. Όσον αφορά τα αδρανή φαίνεται ότι αυτά είναι κοινά, ακόµη και σε διαφορετικούς τύπους κονιαµάτων, ασβεστιτικά µε κατά τόπους πυριτικά στοιχεία. Γ. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ:Όσον αφορά τα επιχρίσµατα, οι εικόνες που ελήφθησαν από το µικροσκόπιο οπτικών ινών παρουσιάζουν τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης (εικόνα 2α και 2β). Τα αδρανή είναι λεπτόκοκκα µε ακανόνιστο σχήµα και εµφανίζονται σε αποχρώσεις του γκρι και του καστανού. Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρούνται θραύσµατα κεραµικών. Σε µια περίπτωση, το επίχρισµα εµφανίζεται οµοιόµορφο και πολύ συµπαγές, έτσι ώστε δεν διακρίνονται τα αδρανή από την κονία. Γενικά τα επιχρίσµατα µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Αυτά που εξωτερικά παρουσιάζουν ανάγλυφη και τραχιά επιφάνεια. Σε αυτήν την κατηγορία επιχρισµάτων διακρίνονται τόσο τα αδρανή µε τα θραύσµατα κεραµικών, όσο και τα συσσωµατώµατα ασβέστη ο οποίος δεν έχει αναµειχθεί καλά. Η συνδετική ύλη εµφανίζει κυρίως χρώµα κόκκινο. Η πρόσφυσή της µε τα αδρανή είναι καλή και η δοµή των επιχρισµάτων παρουσιάζεται συνεκτική. Η άλλη κατηγορία είναι αυτή των επιχρισµάτων µε λεία και «αδιαφανή» επιφάνεια. Σε αυτής της κατηγορίας τα επιχρίσµατα δεν είναι ευδιάκριτα τα αδρανή ενώ παρουσιάζουν γριζο καστανό χρώµα. Τα αποτελέσµατα αυτά της µικροσκοπίας οπτικών ινών υποδεικνύει χρήση διαφορετικών συνδετικών υλικών για την παρασκευή επιχρισµάτων. (α) Επίχρισµα Χ25 (β) Επίχρισµα Χ50 Εικόνα 2: Οπτική παρατήρηση επιφάνειας επιχρησµάτων µε µικροσκόπιο οπτικών ινών. ΣΤ. ΟΠΛΙΣΜΟΣ: Στις εικόνες 3α και 3β, οι οποίες ελήφθησαν µε µικροσκόπιο οπτικών ινών, παρουσιάζεται η κατάσταση του οπλισµού. Είναι φανερό από όλες τις εικόνες ότι ο οπλισµός είναι διαβρωµένος, αλλά όχι οµοιόµορφα. Η διάβρωση δεν έχει προχωρήσει σε τέτοιο στάδιο που να επιφέρει δραµατική αλλαγή στην ικανότητα του, αλλά πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα για την µη περαιτέρω εξάπλωση της διάβρωσης. Το µέγιστο πάχος διάβρωσης εκτιµάται στα 4 mm. 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 8

9 (α) ιάβρωση Οπλισµού Χ50 (β) ιάβρωση Οπλισµού Χ50 Εικόνα 3: Οπτική παρατήρηση επιφάνειας µεταλλικών στοιχείων µε µικροσκόπιο οπτικών ινών. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΜΑΖΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Ο προσδιορισµός της συγκέντρωσης των χλωριόντων στη µάζα των ιστορικών κονιαµάτων πραγµατοποιήθηκε µε το πρότυπο BRE 13/77 στο εργαστήριο Φυσικοχηµείας και Εφαρµοσµένης Ηλεκτροχηµείας της σχολής Χηµικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Ε.Μ.Π. Στον πίνακα 3 παρατίθενται τα αποτελέσµατα των χλωριόντων του εργαστηριακού ελέγχου των κονιαµάτων. Πίνακας 3: Συγκέντρωση Cl- στη µάζα των σκυροδεµάτων της δειγµατοληψίας Περιγραφή δοµικού στοιχείου ειγµατοληψία κονιάµατος από την Α στάθµη ειγµατοληπτικός έλεγχος Κονιάµατος από την Β στάθµη Συγκέντρωση χλωριόντων (kg/m 3 Κονιάµατος) 7,5 6,7 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τις επί τόπου διαγνωστικές µετρήσεις στον Καθολικό Νέας Μονής Χίου όσο και από τον εργαστηριακό έλεγχο των υλικών που πραγµατοποιήθηκε στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εντοπίστηκαν προβλήµατα διάβρωσης στα έγκλειστα µεταλλικά δοµικά στοιχεία της κατασκευής. Ο ρυθµός της διάβρωσης αρχικά εξαρτάται από το πορώδες και την αγωγιµότητα των λίθων και του κονιάµατος που βρίσκονται σε επαφή µε τα µεταλλικά δοµικά στοιχεία της κατασκευής. Η κατάσταση αυτή διαφοροποιείται 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 9

10 όσο το φαινόµενο της διάβρωσης εξελίσσεται και το πάχος των οξειδίων αυξάνει στην επιφάνεια του µετάλλου. Τα προϊόντα της διάβρωσης του σιδήρου τα οξείδια του σιδήρου ή τα υδροξείδια του σιδήρου ασκούν εφελκυστικές τάσεις στα κονιάµατα και τους λίθους προκαλώντας αρχικά τη ρηγµάτωση τους και τελικά την εκτίναξή τους. Η διαδικασία αυτή της διάβρωσης αυξάνει όσο η υγρασία διαπερνά από την εξωτερική επιφάνεια του κτηρίου είτε δια µέσου των πόρων των υλικών κατασκευής ή του κονιάµατος αρµολόγησης ή κατεστραµµένων συστηµάτων αποστράγγισης όµβριων υδάτων αλλά και δια µέσου των σχηµατιζόµενων ρωγµών. Η διάβρωση των µεταλλικών στοιχείων του Καθολικού Νέας Μονής Χίου ξεκινά και επεκτείνεται στα αγκήρια ζεύξης, γωνίες µεταλλικών δοµικών στοιχείων και στεφάνες περίδεσης τυµπάνου - τρούλου. Η διάβρωση των µεταλλικών δοµικών στοιχείων έχει ως αποτέλεσµα την ρηγµάτωση και αποκόλληση οπτόπλιθων και λίθων της κατασκευής. Συγκεκριµένα, η ρηγµάτωση και αποκόλληση των οπτόπλιθων (εξωτερικής πρόσοψης της κατασκευής) και λίθων συµβαίνει από την διόγκωση των µεταλλικών στοιχείων της κατασκευής που προκαλείται από την δηµιουργία των οξειδίων στην επιφάνεια τους. Τα είδος διάβρωσης που παρατηρήθηκε στα µεταλλικά δοµικά στοιχεία της κατασκευής ήταν κατά κύριο λόγο διάβρωση µε βελονισµούς. Η διάβρωση µε βελονισµούς ή εντοπισµένη διάβρωση δεν έχει οδηγήσει ακόµη σε σηµαντική αποµείωση διατοµών των χαλύβδινων δοµικών στοιχείων. Η διάβρωση µε βελονισµούς οφείλεται κατά κύριο λόγο στην διάχυση των χλωριόντων από το εξωτερικό περιβάλλον (µεταφορά ιόντων χλωρίου από την θάλασσα δια µέσω του ανέµου) στους δοµικούς λίθους, πλίνθους και κονιάµατα της κατασκευής. Εάν η συγκέντρωση των χλωριόντων υπερβεί µια συγκεκριµένη τιµή (0,026% κ.β. κονιάµατος) τότε καταστρέφεται τοπικά το παθητικό στρώµα στην επιφάνεια του µετάλλου µε συνέπεια την έναρξη της διάβρωσης. Στην περίπτωση µας η συγκέντρωση των χλωριόντων υπερβαίνει την ανωτέρω τιµή. Τέλος από τις µετρήσεις του δυναµικού διάβρωσης όσο και της αγωγιµότητας (ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης) δοµικών στοιχείων της κατασκευής (πλίνθων, λίθων και κονιαµάτων) εντοπίστηκαν µακρο και µίκρο γαλβανικά στοιχεία διάβρωσης, η δηµιουργία των οποίων εντείνει τους ρυθµούς διάβρωσης και κατά συνέπεια µειώνει το χρόνο ζωής της κατασκευής. Προκειµένου να αντιµετωπισθεί το φαινόµενο της διάβρωσης που οδηγεί στην δηµιουργία οξειδίων επί των µεταλλικών στοιχείων της κατασκευής, η εφαρµογή συστήµατος καθοδικής προστασίας κρίθηκε αναγκαία (Daily, S. 2003) (Bertolini, L. 2003). ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την διαγνωστική µελέτη των µεταλλικών δοµικών στοιχείων του Καθολικού Νέας Μονής Χίου που διεξήχθη στο Εργαστήριο Φυσικοχηµείας και Εφαρµοσµένης Ηλεκτροχηµείας, της Σχολής Χηµικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π προτείνεται ως µέθοδος προστασίας έναντι της διάβρωσης εφαρµογή συστήµατος καθοδικής προστασίας. Η καθοδική προστασία είναι µια µέθοδος προστασίας από την διάβρωση που τεκµηριωµένα ως σήµερα 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 10

11 έχει αποδειχθεί ότι µπορεί να µηδενίσει την διάβρωση για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Επιπρόσθετα προσφέρει προστασία από την διάβρωση για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα (άνω των 75 χρόνων) χωρίς να αλλοιώνεται η φυσιογνωµία της διατηρητέας κατασκευής (Chess, P. 1998). Στην συγκεκριµένη περίπτωση επιλέχθηκε η καθοδική προστασία λόγω της ύπαρξης των χλωριόντων σε µεγάλες συγκεντρώσεις πλησίον των µεταλλικών δοµικών στοιχείων της κατασκευής. Η κάλυψη της κατασκευής µε επίχρισµα το οποίο θα απέτρεπε την διάχυση νέων ποσοτήτων ιόντων χλωρίου δεν θα είχε κανένα αποτέλεσµα διότι τα ήδη υπάρχοντα χλωριόντα αυτοκαταλύουν την διάβρωση ανασχηµατιζόµενα (Μπατής, Γ., Καρύδης, Π. 1999). Η εφαρµογή των αναστολέων διάβρωσης θα µπορούσε προς το παρόν να απενεργοποίηση την δράση των χλωριόντων, αλλά σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα για τη διάρκεια ζωής ενός µνηµείου, η συγκέντρωση των χλωριόντων θα αποκτούσε τέτοιες τιµές που θα µπορούσε και πάλι να εντείνει το φαινόµενο της διάβρωσης. Αποτέλεσµα όλων των παραπάνω είναι ότι η επιλογή χρήσης των αναστολέων διάβρωσης κρίνεται µη αποτελεσµατική και κατά συνέπεια η εφαρµογή συστήµατος καθοδικής προστασίας κρίνεται αναγκαία (Chess, P. 1998) (Ball, Ch. 2000). Η καθοδική προστασία επιβαλλόµενου ρεύµατος περιλαµβάνει την άµεση επιβολή ρεύµατος χαµηλού δυναµικούαπό την άνοδο προς την επιφάνεια του µετάλλου δια µέσω πηγής (µετασχηµατιστή ανορθωτή). Ως άνοδοι χρησιµοποιούνται άνοδοι τιτανίου (ΜΜΟ Μixed Metal Oxide) είτε σε µορφή πλέγµατος είτε σε µορφή ράβδων όπως αυτές της καθοδικής προστασίας του οπλισµού στο σκυρόδεµα (Daily, S. Kendell, K. 1998). Λόγω των υψηλών απαιτήσεων για µεγάλη διάρκεια ζωής της κατασκευής, η µέθοδος της καθοδικής προστασίας επιβαλλόµενου ρεύµατος συνίσταται τόσο σε κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος όσο και στα διατηρητέα κτήρια, µνηµεία. Η διάρκεια ζωής των ανόδων τιτανίου ΜΜΟ ή και σύνθετων ανόδων από κεραµικό και τιτάνιο, ανάλογα την κατασκευή µπορεί να είναι από χρόνια (Pedeferi, P. 1996) (Daily, S. 1998). Ο σχεδιασµός ενός συστήµατα καθοδικής προστασίας επιβαλλόµενου ρεύµατος περιλαµβάνει: Πηγή Συνεχούς Ρεύµατος DC, Άνοδοι από κατάλληλο υλικό όπως πλέγµα ή ράβδοι τιτανίου, ιασφάλιση της Ηλεκτρικής συνέχειας των µεταλλικών στοιχείων της κατασκευής, Καλωδίωση των ανόδων µε τον µετασχηµατιστή/ ανορθωτή, Καλωδίωση των µεταλλικών στοιχείων µε τον µετασχηµατιστή/ ανοθρωτή, Ηλεκτρόδια αναφοράς και Έλεγχο της καλής λειτουργίας του (Gibbs, P. 2000) (Raupach. M., Warkus. J. 2003). Στην παρούσα κατασκευή που λόγω της ιστορικής σηµασίας έχει κριθεί διατηρητέα, το σύστηµα καθοδικής προστασίας το οποίο εφαρµόστηκε ήταν επιβαλλόµενου ρεύµατος. Η καθοδική προστασία επιβαλλοµένου ρεύµατος εφαρµόστηκε µε την βοήθεια 180 διακριτών ανόδων σύνθετης κατασκευής από κεραµικό και τιτάνιο και 6 ηλεκτροδίων αναφοράς αργύρου /χλωριούχου αργύρου. Η καλή λειτουργία της καθοδικής προστασίας ελέγχθηκε µε ηλεκτροχηµικές µετρήσεις σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα National Association of Corrosion Engineers Standard RP0290. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν διακριτές άνοδοι τιτανίου µόνιµης τοποθέτησης (discrete titanium anodes) υψηλής σταθερότητας σε µακροχρόνια χρήση σε πυκνότητες ρεύµατος έως και 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 11

12 900mA/m^2 (επιφάνειας ανόδου). Η εγκατάσταση των διακριτών ανόδων από κεραµικό και τιτανίο πραγµατοποιήθηκε µέσω διατρήσεων στην τοιχοποιία διαµέτρου 15 mm χιλιοστών και µήκους mm. Το υλικό πλήρωσης το οποίο χρησιµοποιήθηκε µετά την εγκατάσταση των ανόδων στις διατρήσεις είχε υψηλή πυκνότητα και αγωγιµότητα (πληρωτική κονία ανόδων η θιξοτροπική κονία υψηλής πυκνότητας και ηλεκτροχηµικής σταθερότητας). Η εγκατάσταση των ανόδων τιτανίου έγινε όσον το δυνατόν κοντύτερα και οµοιόµορφα στην περιοχή των έγκλειστων µεταλλικών στοιχείων της κατασκευής έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα της οµοιόµορφης κατανοµής ρεύµατος στα µεταλλικά στοιχεία της κατασκευής. Η επιβολή ρεύµατος έγινε µέσω ενός µετασχηµατιστή / ανορθωτή µέγιστης τάσης 12V και ρεύµατος 5Α. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ball, Ch. Corrosion Mitigation Strategies for FRP composite strengthening systems, ACI Fall Convention, Torondo, Italy, (2000). Bertolini L, Repassivation of steel in carbonated concrete induced by cathodic protection, Materials and Corrosion, 54, (2003) Chess P., Cathodic Protection of steel in concrete E&FN SPON, London, (1998). EN , Cathodic protection of steel in concrete Part 1: Atmospherically exposed concrete Daily S., Kendell K., Corrosion Protection of new reinforced concrete structures in aggressive enviroments, Paper 644, Corrosion 98-NACE, Houston USA, 1998 Daily S., Somerville S., Using cathodic protection to control corrosion of mansory Claol steel framed buildings, Corrosion 98- NACE paper 645, Houston USA, (1998). Gibbs P., Corrosion of masonry clad steel framed building, Historic Scotland, Technical Conservation Research and Education Division, Technical Advice Note 20, June, (2000). Pedeferi P., Cathodic Protection and Cathodic Prevention, Construction and Building Materials, Vol. 10, No. 5 (1996) Raupach M., Warkus J., Cathodic corrosion protection of corroding reinforced concrete structures from the opposite side Model experiments and numerical calculations Material and Corrosion, 54 (2003) Μπατής Γ., Καρύδης Π., «Καθοδική προστασία του οπλισµού στο σκυρόδεµα», 13 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέµατος, Ρέθυµνο, Τόµος ΙΙ, (1999) Χαλκιά Στεφάνου Π., «Τα µοναστήρια της Χίου», Επτάλοφος Α.Β.Ε.Ε., Αθήνα, (2003) 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 12

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

CorrCR Series GP-Α Σειρά Ανοδίων Γαλβανικής Προστασίας

CorrCR Series GP-Α Σειρά Ανοδίων Γαλβανικής Προστασίας Έκδοση Κωδικός: 2013/105-02/02 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ CorrCR Series GP-Α Σειρά Ανοδίων Γαλβανικής Προστασίας Η σειρά ανοδίων γαλβανικής προστασίας CorrCR Series GP-Α είναι ένα καινοτόμο Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

CorrCR Series GP-Z, ZC Σειρά Ανοδίων Γαλβανικής Προστασίας

CorrCR Series GP-Z, ZC Σειρά Ανοδίων Γαλβανικής Προστασίας CorrCR Series GP-Z, ZC Σειρά Ανοδίων Γαλβανικής Προστασίας Η σειρά ανοδίων γαλβανικής προστασίας CorrCR Series GP-Z, ZC είναι ένα καινοτόμο Ελληνικό προϊόν αποτέλεσμα πολυετών ερευνών Ελλήνων και ξένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΘΕΣΗ : ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ- ΧΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής Ο χάλυβας οπλισμού, υπό κανονικές συνθήκες, προστατεύεται έναντι της διάβρωσης, εξ αιτίας

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή αναλύεται το πολύπλοκο φαινόµενο της διάβρωσης µετάλλων στο έδαφος και παρουσιάζονται τρόποι προστασίας τους. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Κ.Κ. Σίδερης Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ, Εργαστήριο οµικών Υλικών, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικώ,ν ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο.

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ το αρχαιότερο δομικό υλικό 1) Σύγχρονα υλικά (σκυρόδεμα και χάλυβας) περιόρισαν τη χρήση της. 2) Η τρωτότητα της υπό σεισμικές δυνάμεις κατέστησαν ακατάλληλη ως δομικό σύστημα. την Σήμερα η

Διαβάστε περισσότερα

1. Επεμβάσεις συντήρησης

1. Επεμβάσεις συντήρησης Έκθεση εργασιών συντήρησης αρχιτεκτονικών καταλοίπων στον αρχαιολογικό του Αζοριά κατά την ανασκαφική περίοδο του 2014 της Σ. Χλουβεράκη, Επιστημονική Συνεργάτιδα, ΙΝΣΤΑΠ Κέντρο Μελέτης Αν Κρήτης Αρ. Αδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2. Λέξεις κλειδιά: Λευκό τσιμέντο, Μετακαολίνης, Αναστολείς διάβρωσης, Διάβρωση οπλισμένης τσιμεντοκονίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2. Λέξεις κλειδιά: Λευκό τσιμέντο, Μετακαολίνης, Αναστολείς διάβρωσης, Διάβρωση οπλισμένης τσιμεντοκονίας Ανθεκτικότητα Κονιαμάτων Αποκατάστασης με Λευκό Τσιμέντο - Δυνατότητες Προστασίας Durability of white cement restoration mortars - Protection potential Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2 Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός και τρόποι ενίσχυσης των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με διαβρωμένο οπλισμό

Εντοπισμός και τρόποι ενίσχυσης των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με διαβρωμένο οπλισμό ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟ ΟΠΛΙΣΜΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διάβρωση του χάλυβα αποτελεί ένα μόνιμο πρόβλημα των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η ενανθράκωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος.Χ.Τσαµατσούλης, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, Τµήµα Ποιότητας Ν. Γ. Παπαγιαννάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «Βιο-μιμητικά, βιο-διασπώμενα νανο-σύνθετα και μη τοξικά προϊόντα για βελτιωτικές επεμβάσεις σε δομικά υλικά» Αναστασία Βεργανελάκη, Υπ. Διδάκτωρ Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5365\Tefhi\03_SoW_5365.doc RS/CM/WM/48/22/5365/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιάβρωση και προστασία οπλισµένου σκυροδέµατος Λήδα Γκίβαλου Μαρία Ελένη Μιτζήθρα

ιάβρωση και προστασία οπλισµένου σκυροδέµατος Λήδα Γκίβαλου Μαρία Ελένη Μιτζήθρα ιάβρωση και προστασία οπλισµένου σκυροδέµατος Λήδα Γκίβαλου Μαρία Ελένη Μιτζήθρα 1 Η ιάβρωση και η Προστασία του Χάλυβα 1. Εισαγωγή H διάβρωση του σιδήρου του οπλισµού του σκυροδέµατος είναι σοβαρό πρόβληµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, W Ως απόλυτη υγρασία του αέρα ορίζεται η ποσότητα των υδρατμών σε γραμμάρια, ηοποία περιέχεται σε 1 m 3 αέρα. Μονάδα μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΚΩΡΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΚΩΡΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΚΩΡΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ Γεώργιος Μπατής Καθηγητής. Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Παρασκευή Πανταζοπούλου Χημικός Μηχανικός. Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Εγκιβωτιζώμενα. Εγκιβωτιζώμενα ανόδια γαλβανικής προστασίας -Τεχνολογίας 2G. Περιγραφή

Construction. Εγκιβωτιζώμενα. Εγκιβωτιζώμενα ανόδια γαλβανικής προστασίας -Τεχνολογίας 2G. Περιγραφή Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.03.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010303090010000002 Sika Galvashield XP Sika Galvashield XP ανόδια γαλβανικής προστασίας -Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

QED Chemicals Margel 580 VPi (Vapor Phase/Volatile Corrosion Inhibitor - Αναστολέας Διάβρωσης Αέριας Φάσης)

QED Chemicals Margel 580 VPi (Vapor Phase/Volatile Corrosion Inhibitor - Αναστολέας Διάβρωσης Αέριας Φάσης) QED Chemicals Margel 580 VPi (Vapor Phase/Volatile Corrosion Inhibitor - Αναστολέας Διάβρωσης Αέριας Φάσης) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αναστολέας διάβρωσης οπλισμού σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε άργιλο ή πλαστικών λεπτών στα αδρανή μέσω των δοκιμών Ισοδυνάμου άμμου (ASTM D 2419-2 & EN 933 8) και Μπλε του μεθυλενίου (ΕΝ 933.9) Σύγκριση αποτελεσμάτων Determination

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Περιβάλλον Μικρός λόγος Ν/Τ εξασφαλίζει πυκνό σκυρόδεμα με μικρή διαπερατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασίες Συσκευασία των 5Kg Χαρτοκιβώτιο (4τεµ. x 5kg) 60 Σακιά των 25kg σε παλέτα SUPER ELASTIC 500 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ Ρητινούχος αρµόστοκος, µε βάση το τσιµέντο, υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Αρχ. Ολυμπία TO ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδος και πιθανότατα και στη Μεσόγειο το οποίο κτίστηκε δίπλα στο χώρο των ανασκαφών, για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό πρόγραμμα SEISMO: Αντισεισμική Προστασία Μνημείων και Ιστορικών Κατασκευών

Ερευνητικό πρόγραμμα SEISMO: Αντισεισμική Προστασία Μνημείων και Ιστορικών Κατασκευών Ερευνητικό πρόγραμμα SEISMO: Αντισεισμική Προστασία Μνημείων και Ιστορικών Κατασκευών Π α κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 7 : ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων ΗΜΕΡΙΔΑ, Θεσσαλονίκη 2/7/2014 Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014 Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων Σαλονικιός Θωμάς, Κύριος Ερευνητής, Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, ΟΑΣΠ Λεκίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1. Αντικείµενο. 2.Περιγραφη Κτιριων Συγκροτήµατος. 2.Α. Κυρίως κτίριο 2.Α.1. Βορειοανατολική Όψη - Νοτιοδυτική Όψη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1. Αντικείµενο. 2.Περιγραφη Κτιριων Συγκροτήµατος. 2.Α. Κυρίως κτίριο 2.Α.1. Βορειοανατολική Όψη - Νοτιοδυτική Όψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείµενο H µελέτη αφορά τις εργασίες αποκατάστασης όψεων και αφορούν τη στερέωση των µαρµάρων που είναι επενδεδυµένες οι εξωτερικές πλευρές του συγκροτήµατος. 2.Περιγραφη Κτιριων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Εισήγηση στην ηµερίδα του ΤΕΕ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ» 6 Νοεµβρίου 2007 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Γ. Μπατής, Καθηγητής ΕΜΠ Ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία

Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας της Σχολής Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Σχεδιασμός για ανθεκτικότητα Επικαλύψεις στο σκυρόδεμα Χ. Ζέρης Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων. ΚΤΣ 97, 2012 Συσχέτιση μεταξύ Κανονισμών, ΕΝ 206-1 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 1 Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 Οι κατηγορίες περιβαλλοντικής, αναλόγως του είδους της πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

MasterEmaco S480. Πρώην EMACO R4 EASY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

MasterEmaco S480. Πρώην EMACO R4 EASY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το EMACO R4 EASY είναι ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, προαναμεμιγμένο θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, που περιέχει πολυακρυλονιτριλικές ίνες ανθεκτικές σε επιθετικά περιβάλλοντα. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Styropan XPS. Building Insulation Products. S t y r o p a n Χ P S P r o d u c t s

Styropan XPS. Building Insulation Products. S t y r o p a n Χ P S P r o d u c t s Styropan XPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Α φ ρ ο ύ Ε ξ η λ α σ μ έ ν η ς Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η ς P r o d u c t s o f E x t r u d e d P o l y s t y r e n e F o

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων Ηµερίδα: «K-clusters / Ανάπτυξη νέων προϊόντων µε τη χρήση Ιπτάµενης Τέφρας στη. Μακεδονία» Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 2006, ΤΕΕ. Μακεδονίας Παραγωγή Κυβολίθων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΣ (ΙΓΜΕ) Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε., Διεύθυνση Κοιτασματολογίας, Τμήμα Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το υλικό µε την εµπορική ονοµασία EXPANDEX είναι ένα µη εκρηκτικό χηµικό µέσο εξόρυξης σκληρών και συµπαγών υλικών, όπως τα διάφορα πετρώµατα, το σκυρόδεµα κλπ. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Προϊόντα Baumit Για βέλτιστη ανακαίνιση στα ιστορικά κτίρια και μνημεία Ιδέες με μέλλον. Συνδετικά υλικά Baumit για την αποκατάσταση επιλεγμένα και κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Κ.Γ. Τρέζος, Δ.Θ. Σαγιάς Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Ε.Μ.Π. Λέξεις κλειδιά: Συνάφεια, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, πυρκαγιά, υψηλές

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχοποιία Ι Επισκευές

Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη της τοιχοποιίας επισκευάζονται ακολουθώντας τις παραδοσιακές τεχνικές. Ο τεχνίτης πριν ξεκινήσει πρέπει να έχει έτοιμα τα απαιτούμενα υλικά: πέτρες

Διαβάστε περισσότερα

έσποινα ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ, Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ, Ιωάννης ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Λέξεις κλειδιά : βαρέα σκυροδέµατα, ακτινοβολία, αντοχή

έσποινα ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ, Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ, Ιωάννης ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Λέξεις κλειδιά : βαρέα σκυροδέµατα, ακτινοβολία, αντοχή Σκυρόδεµα µεγάλου ειδικού βάρους, Πρώτες Ύλες Παραγωγής, Εργαστηριακή Παρασκευή, Πειραµατικός Έλεγχος Αντίστασης/Προσβολής σε Ακτινοβολία Heavyweight concrete, Raw Materials, Laboratory Trial Mix, Test

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε τοιχοποιία. το σωστό. ελαφρύ σοβά

Για κάθε τοιχοποιία. το σωστό. ελαφρύ σοβά Συστήµατα επίχρισης µε ελαφροβαρή κονιάµατα Για κάθε τοιχοποιία το σωστό σύστηµα µε ελαφρύ σοβά Για βέλτιστη εφαρµογή µε µηχανή Αξιοπιστία χάρη στην πολύ καλή διασπορά των τάσεων οκιµασµένα, υψηλής διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δομικού συστήματος Εισαγωγικό σημείωμα στην περιοχή της Οικοδομικής. Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5Α Ανάλυση παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων

Ανάλυση Δομικού συστήματος Εισαγωγικό σημείωμα στην περιοχή της Οικοδομικής. Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5Α Ανάλυση παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5Α Ανάλυση παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων Ανάλυση Δομικού συστήματος Εισαγωγικό σημείωμα στην περιοχή της Οικοδομικής β. Τσούρας Επικ. Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά προς το περιβάλλον Ορυκτά υλικά φινιρίσματος φιλικά προς ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ διατήρηση ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κόπωσης ο προσδιορισµός της καµπύλης Wöhler ενός υλικού µέσω της οποίας καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ Eνδογενείς και εξωγενείς. Eνδογενείς: Η σύσταση του γυαλιού. Υλικά που σχηµατίζουν το δίκτυο του γυάλινου υλικού. ιοξείδιο του πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ Χ. Πολατίδης, Γ. Κυριάκου Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή µελετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΡΟΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

CorrCR-BF-M/Z Series Σειρά Συστημάτων Γαλβανικής Προστασίας με Επίχωση

CorrCR-BF-M/Z Series Σειρά Συστημάτων Γαλβανικής Προστασίας με Επίχωση Μ/Ζ -Series M/Z Series Σειρά Συστημάτων Γαλβανικής Προστασίας με Επίχωση Τα συστήματα γαλβανικής προστασίας με επίχωση είναι ένα σημαντικό, οικονομικό και χρήσιμο μέσο προστασίας από διάβρωση μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανθεκτικότητα οπλισμένου σκυροδέματος σε διάρκεια ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ανθεκτικότητα οπλισμένου σκυροδέματος σε διάρκεια ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σήμερα λόγο της φυσιολογικής γήρανσης των κατασκευών μιας και έχουν κατασκευαστή πριν από αρκετές

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Επεμβάσεις σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία Στέγες - Πατώματα Βελτίωση ιαφραγματικής Λειτουργίας Στέφανος ρίτσος Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Ημερίδες / ΤΕΕ ΤΔΚ - ΤΑΚ Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μάιος, 2011 Κανονισμοί Σκυροδέματος 20cm Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm Β.Δ./54* Β80 ΠΤΠ-504

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Συγκολλήσεις Παλαιών-Νέων Ράβδων Οπλισμού Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό-διαθεσιμότητα

Το υλικό-διαθεσιμότητα τοιχοποιίες Το υλικό-διαθεσιμότητα Διαθεσιμότητα Περιοχή Κορεστείων Ν. Καστοριάς Δισπηλιό, Φλώρινα-λημναίοι οικισμοί Δισπηλιό, Φλώρινα-λημναίοι οικισμοί Μονεμβασιά παραδόσεις, πολιτισμός Το κλίμα το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος.

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 04.04.020 Sika MonoTop -910 N Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι:

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι: EMACO FORMULA TIXO Τσιμεντοειδές, προαναμεμιγμένο θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, περιορισμένης διόγκωσης, κατάλληλο για επισκευές σκυροδέματος πάχους από 1 έως 5 cm. Για πάχη από 3 έως 5cm απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΜΑΤΩΝ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών 1. Ιστορική αναδρομή στην τεχνολογία παρασκευής - χρήσης του υλικού στην αρχαιολογία και τέχνη (4 ώρες θεωρία) 2. Αναγνώριση - διάγνωση τεχνικών κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/10/2013 (v2) Κωδικός: 09.03.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010201010010000011-312A EN 1504-3 EN 1504-6 13 0546-312A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης τοίχων. MACROPORE Επίχρισμα RASTUCCO Τριπτό

Σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης τοίχων. MACROPORE Επίχρισμα RASTUCCO Τριπτό SINTECNO Από το 1978 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (προϊόν TECNOCHEM) Σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης τοίχων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το αποτελεί ένα "σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης" για διαβρωμένες από την ΥΓΡΑΣΙΑ τοιχοποιίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Καλογήρου Τηλέφωνο : 2103307622

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 08.12.2008 Προβλήµατα αντισεισµικού σχεδιασµού διατηρητέων κτιρίων, παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ Δημήτριος Μπίτζιος Δρ. Κοιτασματολόγος, ΙΓΜΕ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ: ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΧΗΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ. για τη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. που αφορούν την ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. (από Σκυρόδεµα ή Τοιχοποιία) µετά από

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ. για τη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. που αφορούν την ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. (από Σκυρόδεµα ή Τοιχοποιία) µετά από ΤΕΕ / Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ για τη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ που αφορούν την ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (από Σκυρόδεµα ή Τοιχοποιία) µετά από ΠΥΡΚΑΓΙΑ Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΟ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΟ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΟ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η εξοικείωση του φοιτητή µε τη διεργασία της προστασίας µε ανοδίωση. Για τον ναυπηγό µηχανολόγο, η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η προδιαγραφή αυτή ορίζει

Διαβάστε περισσότερα

H επίδραση οργανικών αναστολέων διάβρωσης στο οπλισµένο ελαφροβαρές σκυρόδεµα

H επίδραση οργανικών αναστολέων διάβρωσης στο οπλισµένο ελαφροβαρές σκυρόδεµα H επίδραση οργανικών αναστολέων διάβρωσης στο οπλισµένο ελαφροβαρές σκυρόδεµα Mπατής Γιώργος Χηµικός Μηχανικός, Καθηγητής ΕΜΠ Γρηγοριάδης Γρηγόρης Χηµικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτωρ ΕΜΠ Λέξεις Κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα