Ο κώδικας Nemeth για τα Μαθηματικά Λυκείου (σύμβολα και σύνταξη)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο κώδικας Nemeth για τα Μαθηματικά Λυκείου (σύμβολα και σύνταξη)"

Transcript

1 Ο κώδικας Nemeth για τα Μαθηματικά Λυκείου (σύμβολα και σύνταξη) Δείτε αυτό και αυτό Βασικοί χαρακτήρες Ενδείκτης κεφαλαιοποίησης (6), Ενδείκτης αγγλικών χαρακτήρων (στην Αγγλία τον παραλείπουμε) (56) ; Ενδείκτης ελληνικών χαρακτήρων (στην Ελλάδα τον παραλείπουμε) (46). Διαχωριστής χιλιάδων (6), Υποδιαστολή (46). Αριθμητικός ενδείκτης (3456) # Ενδείκτης στίξης (456) _ Ενδείκτης παράλειψης (12345) = Το Ελληνικό Αλφάβητο κατά Nemeth Α,a Κεφαλαίο Α (6, 1) α a μικρό α (1) Β,b Κεφαλαίο Β (6, 12) β b μικρό β (12) Γ,g Κεφαλαίο Γ (6, 1245) γ g μικρό γ (1245) Δ,d Κεφαλαίο Δ (6, 145) δ d μικρό δ (145) Ε,e Κεφαλαίο Ε (6, 15) ε e μικρό ε (15) Ζ,z Κεφαλαίο Ζ (6, 1356) ζ z μικρό ζ (1356) Η,: Κεφαλαίο Η (6, 156) η : μικρό η (156) Θ,? Κεφαλαίο Θ (6, 1456) θ? μικρό θ (1456) Ι,i Κεφαλαίο Ι (6, 24) ι i μικρό ι (24) Κ,k Κεφαλαίο Κ (6, 13) κ k μικρό κ (13) Λ,l Κεφαλαίο Λ (6, 123) λ l μικρό λ (123) Μ,m Κεφαλαίο Μ (6, 134) μ m μικρό μ (134) Ν,n Κεφαλαίο Ν (6, 1345) ν n μικρό ν (1345) Ξ,x Κεφαλαίο Ξ (6, 1346) ξ x μικρό ξ (1346) Ο,o Κεφαλαίο Ο (6, 135) ο o μικρό ο (135) Π,p Κεφαλαίο Π (6, 1234) π p μικρό π (1234) Ρ,r Κεφαλαίο Ρ (6, 1235) ρ r μικρό ρ (1235) Σ,s Κεφαλαίο Σ (6, 234) σ s μικρό σ (234) Τ,t Κεφαλαίο Τ (6, 2345) τ t μικρό τ (2345) Υ,u Κεφαλαίο Υ (6, 136) υ u μικρό υ (136) Φ,f Κεφαλαίο Φ (6, 124) φ f μικρό φ (124) Χ,& Κεφαλαίο Χ (6, 12346) χ & μικρό χ (12346) Ψ,y Κεφαλαίο Ψ (6, 13456) ψ y μικρό ψ (13456) Ω,w Κεφαλαίο Ω (6, 2456) ω w μικρό ω (2456)

2 Το λατινικό αλφάβητο A ;,A Κεφαλαίο A (56, 6, 1) a ;a μικρό a (56, 1) B ;,B Κεφαλαίο B (56, 6, 12) b ;b μικρό b (56, 12) C ;,C Κεφαλαίο C (56, 6, 14) c ;C μικρό c (56, 14) D ;,D Κεφαλαίο D (56, 6, 145) d ;d μικρό d (56, 145) E ;,E Κεφαλαίο E (56, 6, 15) e ;e μικρό e (56, 15) F ;,F Κεφαλαίο F (56, 6, 124) f ;F μικρό f (56, 124) G ;,G Κεφαλαίο G (56, 6, 1245) g ;G μικρό g (56, 1245) H ;,H Κεφαλαίο H (56, 6, 125) h ;H μικρό h (56, 125) I ;,I Κεφαλαίο I (56, 6, 24) i ;i μικρό I (56, 24) J ;,J Κεφαλαίο J (56, 6, 245) j ;J μικρό j (56, 245) K ;,K Κεφαλαίο K (56, 6, 13) k ;k μικρό k (56, 13) L ;,L Κεφαλαίο L (56, 6, 123) l ;l μικρό l (56, 123) M ;,M Κεφαλαίο M (56, 6, 134) m ;m μικρό m (56, 134) N ;,N Κεφαλαίο N (56, 6, 1345) n ;n μικρό n (56, 1345) O ;,O Κεφαλαίο O (56, 6, 135) o ;o μικρό o (56, 135) P ;,P Κεφαλαίο P (56, 6, 1234) p ;p μικρό p (56, 1234) Q ;,Q Κεφαλαίο Q (56, 6, 12345) q ;Q μικρό q (56, 12345) R ;,R Κεφαλαίο R (56, 6, 1235) r ;r μικρό r (56, 1235) S ;,S Κεφαλαίο S (56, 6, 234) s ;s μικρό s (56, 234) T ;,T Κεφαλαίο T (56, 6, 2345) t ;t μικρό t (56, 2345) U ;,U Κεφαλαίο U (56, 6, 136) u ;u μικρό u (56, 136) V ;,V Κεφαλαίο V (56, 6, 1236) v ;V μικρό v (56, 1236) W ;,W Κεφαλαίο W (56, 2456) w ;W μικρό w (56, 2456) X ;,X Κεφαλαίο Χ (56, 6, 1346) x ;X μικρό x (56, 1346) Y ;,Y Κεφαλαίο Y (56, 6, 13456) y ;y μικρό y (56, 13456) Z ;,Z Κεφαλαίο Z (56, 6, 1356) z ;Z μικρό z (56, 1356) Αριθμητικά ψηφία 0 #0 μηδέν (356) 1 #1 ένα (2) 2 #2 δύο (23) 3 #3 τρία (25) 4 #4 τέσσερα (256) 5 #5 πέντε (26) 6 #6 έξι (235) 7 #7 επτά (2356) 8 #8 οκτώ (236) 9 #9 εννέα (35)., διαχωριστής χιλιάδων, διαχωριστής αριθμών ακολουθίας (ως κόμμα) (6),. υποδιαστολή (46)

3 Μαθηματικοί τελεστές + + συν (346) - πλην (36) +- συν-πλην (346, επί (4, 16) * επί (16)./ διά (46, 34) / προς (οριζόντια γραμμή κλάσματος) (34) / _/ διαγώνια γραμμή, προς (λόγος αριθμών) (456, 34).+ ένωση συνόλων (46, 346).% τομή συνόλων (46, 146) \ _* διαφορά συνόλων (456, 16) \ κάθετος (1256).* τελεστής σύνθεσης συναρτήσεων (46, 16) Σύμβολα σύγκρισης =.k ίσο με (46, 13) /.k διάφορο (34, 46, 13) >.1 μεγαλύτερο από (46, 2) < "k μικρότερο από (5, 13).1: μεγαλύτερο ή ίσο (46, 2, 156) "k: μικρότερο ή ίσο (5, 13, ανήκει (4, 15) δεν ανήκει (34, 4, 15) _"k: υποσύνολο (456, 5, 13, 156) _.1: υπερσύνολο (456, 46, 2, 156) _l ταυτίζεται με (456, περίπου ίσο με (4, 156, 46, ασυμπτωτικά ίσο (4, 156, 156) $p κάθετες (1246, 1234) $l παράλληλες (1246, 123) /$L όχι παράλληλες (34, 1246, 123) Βέλη συνεπαγωγές $ Ενδείκτης σχήματος (1246) $77o συνεπάγεται (1246, 2356, 2356, 135) $[77 αντίστροφη συνεπαγωγή (1246, 246, 2356, 2356) $[77o ισοδυναμία (1246, 246, 2356, 2356, 135) $33o δεξιό μονό βέλος (1246, 25, 25, 135) $[33 αριστερό μονό βέλος (1246, 246, 25, 25) $%33o μονό βέλος προς τα κάτω (1246, 146, 25, 25, 135) $%77o διπλό βέλος προς τα κάτω (2346, 146, 2356, 2356, 135)

4 $<33o μονό βέλος προς τα πάνω (1246, 126, 25, 25, 135) $<77o διπλό βέλος προς τα πάνω (1246, 126, 2356, 2356, 135) $[33o αμφίδρομο μονό βέλος (1246, 246, 25, 25, 135) Ομαδοποιήσεις συμβόλων ( ( αριστερή παρένθεση (12356) (,( μεγεθυμένη αριστερή παρένθεση (6, 12356) ) ) δεξιά παρένθεση (23456) ),) μεγεθυμένη δεξιά παρένθεση (6, 23456) αριστερή αγκύλη (4, 12356) μεγεθυμένη αριστερή αγκύλη (4, 6, 12356) δεξιά αγκύλη (4, 23456) μεγεθυμένη δεξιά αγκύλη (4, 6, 23456) {.( αριστερό άγκιστρο (46, 12356) {.,( μεγεθυμένο αριστερό άγκιστρο (46, 6, 12356) }.) δεξιό άγκιστρο (46, 23456) }.,) μεγεθυμένο δεξιό άγκιστρο (46, 6, 23456) Ειδικά σύμβολα: επί τοις 100 (4, 356) δολάριο (4, ευρώ (4, λίρα (4, γεν (4, 13456).* βαθμοί-μοίρες (46, 16) $[ γωνία (2346, 246) S[.R] ορθή γωνία (234, 246, 46, 1235, 12456) _0 κενό σύνολο (456, 356),= άπειρο (6, )! ολοκλήρωμα (2346) Κλάσματα? άνοιγμα κλάσματος (1456) # κλείσιμο κλάσματος (3456),? άνοιγμα σύνθετου κλάσματος (6, 1456),# κλείσιμο σύνθετου κλάσματος (6, 3456),,? άνοιγμα υπερσύνθετου κλάσματος (6, 6, 1456),,# κλείσιμο υπερσύνθετου κλάσματος (6, 6, 3456) / προς (οριζόντια γραμμή κλάσματος) (34)

5 ,/ προς (οριζόντια γραμμή σύνθετου κλάσματος) (6, 34),,/ προς (οριζόντια γραμμή υπερσύνθετου κλάσματος) (6, 6, 34) / _/ διαγώνια γραμμή, προς (λόγος αριθμών) (456, 34) /,_/ διαγώνια γραμμή σύνθετου κλάσματος (6, 456, 34) /,,_/ διαγώνια γραμμή υπερσύνθετου κλάσματος (6, 6, 456, 34) _? άνοιγμα κλασματικού μέρους μικτού αριθμού (456, 1456) _# κλείσιμο κλασματικού μέρους μικτού αριθμού (456, 3456) Οι ενδείκτες κλάσματος δεν χρησιμοποιούνται όταν οι αριθμητές και οι παρονομαστές βρίσκονται στο ίδιο ύψος κειμένου (π.χ. όταν απλώς διαχωρίζονται με διαγώνια γραμμή). Δυνάμεις Δείκτες " γραμμή βάσης (5) ^ εκθέτης (45) ^^ εκθέτης με εκθέτη (45, 45) ^^^ εκθέτης με εκθέτη με εκθέτη (45, 45, 45) ; δείκτης (56) ;; δείκτης με δείκτη (56, 56) ;;; δείκτης με δείκτη με δείκτη (56, 56, 56) ^; εκθέτης με δείκτη (45, 56) ;^ δείκτης με εκθέτη (56, 45) ^^; εκθέτης με εκθέτη με δείκτη (45, 45, 56) ^;^ εκθέτης με δείκτη με εκθέτη (45, 56, 45) ;^^ δείκτης με εκθέτη με εκθέτη (56, 45, 45) ^;; εκθέτης με δείκτη με δείκτη (56, 45, 45) ;^; δείκτης με εκθέτη με δείκτη (56, 45, 56) ;;^ δείκτης με δείκτη με εκθέτη (56, 56, 45) [ κόμμα διαχωρισμού διαδοχικών εκθετών ή δεικτών στο ίδιο επίπεδο (246) Οι βάσεις λογαρίθμων και οι δείκτες ακολουθίας γράφονται σαν να μην ήταν δείκτες. Ριζικά > το σύμβολο της ρίζας (345) < δείκτης τάξης ρίζας (όταν δεν αναγράφεται είναι η τετραγωνική ρίζα) (126). πρώτη εσωτερική ρίζα (46).. δεύτερη εσωτερική ρίζα (46, 46) ] τερματισμός (12456) Ενδείκτες μετατροπής " πολλαπλής χρήσης (5) ] τερματισμός (12456) < ακριβώς από πάνω (πρώτης τάξης) (126) << ακριβώς από πάνω (δεύτερης τάξης) (126, 126) % ακριβώς από κάτω (πρώτης τάξης) (146) %% ακριβώς από κάτω (δεύτερης τάξης) (146, 146)

Οpen Office: Μαθηματικοί καί άλλοι τύποι(formulas)

Οpen Office: Μαθηματικοί καί άλλοι τύποι(formulas) Οpen Office: Μαθηματικοί καί άλλοι τύποι(formulas) Γενικά υπάρχουν δύο τρόποι εισαγωγής μαθηματικών καί άλλων τύπων σε έγγραφα του Open Office(ΟΟ): O πρώτος μας δίνει ακριβέστερο έλεγχο. Πρώτος τρόπος:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σελ. 3 Εύρεση πελάτη σελ. 68 Κινήσεις πελατών σελ. 69 Καρτέλα πελάτη σελ. 71 Αλλαγή Ημερομηνίας Ώρας σελ. 5 Εκκίνηση Κλείσιμο του Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel...

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 6 2.1 Εισαγωγή δεδοµένων... 6 2.2 Τύποι δεδοµένων... 6 2.2.1 Κείµενο...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες και σύντομες οδηγίες για τη χρήση του Word σε επιστημονικά κείμενα

Χρήσιμες και σύντομες οδηγίες για τη χρήση του Word σε επιστημονικά κείμενα Χρήσιμες και σύντομες οδηγίες για τη χρήση του Word σε επιστημονικά κείμενα Αν και χρησιμοποιούμε πάνω από είκοσι χρόνια επεξεργαστές κειμένου (ας θυμηθούμε τα πρωτοπόρα Wordstar και WordPerfect) πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση TINΑ ΒΡΕΝΤΖΟΥ www.ma8eno.gr Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 2 Φυσικοί

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Το σύνολο Z των Ακεραίων : Z = {... 2, 1, 0, 1, 2, 3,... } Να σηµειώσουµε ότι οι φυσικοί αριθµοί είναι και ακέραιοι.

Το σύνολο Z των Ακεραίων : Z = {... 2, 1, 0, 1, 2, 3,... } Να σηµειώσουµε ότι οι φυσικοί αριθµοί είναι και ακέραιοι. 1 E. ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΩΡΙΑ 1. Ορισµός του συνόλου Σύνολο λέγεται κάθε συλλογή πραγµατικών ή φανταστικών αντικειµένων, που είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο. Τα παραπάνω αντικείµενα λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας Έκδοση 1 η Σταύρος Κόλλιας Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης, για το Geogebra, που οργάνωσε το παράρτημα της μαθηματικής εταιρείας του νομού Κορινθίας, στους συνάδελφους μαθηματικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Ένα πρώτο πρόγραμμα ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Τι σημαίνουν οι εντολές. Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Ένα πρώτο πρόγραμμα ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Τι σημαίνουν οι εντολές. Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ένα πρώτο πρόγραμμα Κατασκευάστε πρόγραμμα που θα εμφανίζει στην οθόνη τη λέξη: PROGRAM FIRST C Αυτό είναι ένα απλό υπόδειγμα προγράμματος. 1 2 Από τι αποτελείται ένα

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών Ενότητα 3.2 Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα